Dodaj do ulubionych

Słowa na środę

18.03.20, 18:09


Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inna ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?

Stanisław Barańczak
--
i need my own personal jesus someone to hear my prayers someone who cares
Obserwuj wątek
  • ave.duce Przemówienie 23.03.20, 13:44
   Ryszardowi Krynickiemu


   Na czym po­le­ga zmia­na we­wnętrz­na?
   Naj­pierw mó­wi­my tym sa­mym ję­zy­kiem,
   co do­ma­ga­ją­cy się zmia­ny, zmia­ny
   ję­zy­ka i ka­lo­ry­fe­rów, cie­płej dru­giej
   zmia­ny i zmia­ny koł­nie­rzy­ków, mó­wi­my
   tym sa­mym ję­zy­kiem, uczci­wo­ści
   i de­ma­go­gii, ję­zy­kiem któ­ry wrósł
   w na­sze przej­mu­ją­ce mil­cze­nie, zmień­my
   po­tem ję­zyk, ję­zyk zmia­ny i pań­stwa,
   ję­zyk po­je­dyn­czy i żar­li­wy na licz­bę
   mno­gą, bar­dzo mno­gą, na czas przy­szły,
   mów­my po­tem wszy­scy: zmień­my tego
   w szta­fe­cie, zmień­my dy­stans na dłuż­szy,
   na tak dłu­gi, aby na­sze pań­stwo, dro­dzy pań­stwo,
   dro­gie pań­stwo, bar­dzo dro­gie pań­stwo
   było metą opła­cal­ną, mów­my tym sa­mym
   nie­dro­gim, kul­tu­ral­nym je­zy­kiem try­bu­ny,
   ży­cia, ży­cia cza­so­pi­sma i cza­sem pi­sma
   spo­łecz­ne­go, spo­łe­czeń­stwa zmie­nia­ją­ce­go
   ję­zyk, ję­zyk na bar­dzo aku­stycz­ny
   gło­śnik, zmień­my ję­zyk na gło­śnik
   i na tym oby­wa­te­le, po­le­ga zmia­na
   we­wnętrz­na, zmia­na spraw we­wnętrz­nych.

   Adam Zagajewski

   --
   ... Ave duce ptaszku pisowski tak sobie plujesz? ...> Ruski99
   Forum ze Dworum

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka