Dodaj do ulubionych

"Czwórka" Tuska

04.08.21, 10:32
Donald Tusk ujawnia cztery główne aspekty programu politycznego :

1 - Po pierwsze – Odsunięcie PiS od władzy to program pozytywny, konkretny i skomplikowany. Dotyczy fundamentów państwa demokratycznego i praworządnego. Przygotowane są już, wspólnie ze środowiskami prawniczymi, projekty odbudowy ładu konstytucyjnego i naprawy sądów. Radykalna reforma czeka media publiczne. Trzeba będzie uczciwie rozliczyć PiS z łamania prawa i z korupcji, a równocześnie zaproponować ich wyborcom polityczny pokój.

2 - Po drugie – Przywrócenie stabilizacji finansowej, tak aby 500+ i generalnie pieniędzy Polaków nie zżarła inflacja. Nie można budować dobrobytu na długu i inflacji.

3 - Po trzecie – Polska przyszłości. Aktywna postawa wobec kryzysu klimatycznego i środowiskowego, szkoła, która nie jest ofiarą cyfrowej rewolucji, ale uczy, jak z niej mądrze korzystać, która da swoim uczniom kompetencje przyszłości. Sztuczna inteligencja, krótszy tydzień pracy, cyfrowo-zielona gospodarka – to tylko przykłady kierunków, w jakich podążać powinny prace programowe demokratycznej opozycji.

4 - Po czwarte - odbudowa pozycji międzynarodowej Polski, czyli powrót do Unii, nowe relacje z USA i nowa polityka wschodnia.
Obserwuj wątek
  • sorel.lina Re: "Czwórka" Tuska 04.08.21, 10:56
   Niektórzy twierdzą, że tzw. efekt Tuska się skończył. Myślenie życzeniowe.
   Tymczasem rzeczywistość jest jaka jest: wzrost poparcia dla KO, PiS nie wychodzi poza swój żelazny elektorat, nie zdobywa nowych wyborców, a o samodzielnym rządzeniu w przyszłej kadencji może zapomnieć.

   1 sierpnia 2021
   • sorel.lina Re: "Czwórka" Tuska 04.08.21, 11:09
    sorel.lina napisała:

    > Niektórzy twierdzą, że tzw. efekt Tuska się skończył. Myślenie życzeniowe.
    > Tymczasem rzeczywistość jest jaka jest: wzrost poparcia dla KO, PiS nie wychodz
    > i poza swój żelazny elektorat, nie zdobywa nowych wyborców, a o samodzielnym rz
    > ądzeniu w przyszłej kadencji może zapomnieć.

    Nowy sondaż to cios dla Kaczyńskiego. "Zjednoczona opozycja wygrywa z PiS"

    https://gfx.wiadomosci.radiozet.pl/var/radiozetwiadomosci/storage/images/polska/polityka/nowy-sondaz-to-cios-dla-kaczynskiego.-zjednoczona-opozycja-wygrywa-z-pis/10968172-1-pol-PL/Nowy-sondaz-to-cios-dla-Kaczynskiego.-Zjednoczona-opozycja-wygrywa-z-PiS_article.webp

    Zjednoczona opozycja wygrywa z PiS – wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster. Gdyby opozycja (bez Lewicy) poszła razem na wybory, dostałaby 39 proc. poparcia.

    Gdyby Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Polska 2050 Szymona Hołowni i PSL poszły wspólnie do wyborów parlamentarnych, pokonaliby Zjednoczoną Prawicę różnicą czterech punktów procentowych.    • sorel.lina Re: "Czwórka" Tuska 04.08.21, 11:28
     Co NIK zarzuca ministrowi Ziobro. Miażdżące wyniki kontroli w Funduszu Sprawiedliwości

     Według NIK, minister Zbigniew Ziobro wydawał setki milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości niegospodarnie, niecelowo i bez kontroli. "Nie reagował na konflikty interesów oraz mechanizmy korupcjogenne" - piszą kontrolerzy.

     Ustalenia kontrolerów.

     Wynika z nich, że:

     - Choć Fundusz Sprawiedliwości miał przede wszystkim pomagać ofiarom przestępstw, ludzie Ziobry wydają pieniądze z niego właściwie na dowolne cele. Według NIK, jest to sprzeczne z zasadą, że państwowe fundusze celowe powinny realizować konkretne zadania państwa.

     - Resort Ziobry „nie zapewnił wszystkim potencjalnym beneficjentom równoprawnego, transparentnego i opartego na merytorycznych kryteriach ocen, dostępu do środków publicznych”. Decyzje o dofinansowaniu organizacji i jednostek z sektora finansów publicznych „były podejmowane w sposób uznaniowy”. Wbrew prawu, nie podawano ich do publicznej wiadomości.

     - Ministerstwo „nadużywało szczególnego, tzw. pozanaborowego trybu udzielania dofinansowania” dla jednostek z sektora finansów publicznych. A także „dyskrecjonalnie i nietransparentnie” zmieniało wyniki konkursów o dotacje z FS.

     - W efekcie zadania powierzano „nieprzygotowanym podmiotom, niedysponującym potencjałem do ich efektywnej realizacji”, mimo że do ich wykonania zgłaszali się wykonawcy „posiadający odpowiednie przygotowanie i wieloletnie doświadczenie”.

     - Niektóre organizacje, uczestniczące w programie budowy sieci pomocy dla ofiar przestępstw „dopiero w toku realizacji umów budowały swój potencjał kadrowy oraz organizacyjny”. W województwie opolskim spowodowało to „istotne pogorszenie” sytuacji ofiar.

     - Z FS finansowano projekty, które ministerstwo określało „jako naukowo-badawcze”, a „nie odpowiadały standardom przyjętym dla projektów badawczych” – polegały „na wytworzeniu dużej liczby niespójnych tematycznie utworów (stanowiących np. analizę przypadkowych treści internetowych i literatury fantastycznej)”. Resort nie potrafił wskazać, po co powstały i jak je wykorzystano.

     - Uruchamiając poszczególne programy ministerstwo nie konsultowało ich sensowności i zakresu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytucjami publicznymi, lecz zamawiało analizy „tworzone w tzw. formule „ręka w rękę”, tj. w znacznej mierze wg sugestii” resortu.

     - Plany finansowe FS przygotowywane były nierzetelnie, a w sprawozdaniach prezentowano zaniżone koszty. Wielu dotacji udzielono z naruszeniem ustawy o finansach publicznych. Ministerstwo regularnie naruszało też przepis tej ustawy, zgodnie z którym powinno w ciągu 30 dni rozliczać umowy dotacji.
     Chociaż rocznie z FS ministerstwo Ziobry wydawało ponad 350 mln zł nie stworzyło mechanizmów kontroli wydatków. Nie reagowało na „problemy systemowe w zakresie gospodarowania środkami Funduszu, takie jak konflikty interesów oraz mechanizmy korupcjogenne, występujące powszechnie w obszarach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem oraz realizacji tzw. przedsięwzięć naukowo-badawczych”.

     - Ministerstwo Ziobry „zrezygnowało z zaplanowanych pierwotnie działań mających realny wpływ na sytuację ofiar przestępstw oraz przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”, np. z budowy przyjaznych pokoi przesłuchań dla dzieci.
     - A działania, które miały informować społeczeństwo o możliwości skorzystania z pomocy FS, w rzeczywistości służyły „promowaniu działań i koncepcji Ministra Sprawiedliwości, w obszarach takich jak np. relacje Polski z instytucjami Unii Europejskiej, czy też reforma wymiaru sprawiedliwości”.

     Kontrolerzy, którzy badali działalność Funduszu Sprawiedliwości, zakwestionowali wydanie milionów złotych. Według nich minister Ziobro:

     - wydał niecelowo i niegospodarnie 63 mln 324 tys.zł w ramach tzw. przeciwdziałania przyczynom przestępczości – problemy stwierdzono w przypadku 13 z 16 umów kontrolowanych w tej kategorii;

     - przekazał 59 mln 506 tys. zł podmiotom do tego nieprzygotowanym, „pomimo że o realizację tych samych zadań ubiegali się również wykonawcy, posiadający odpowiednie przygotowanie i wieloletnie doświadczenie”. W jednym przypadku zlecenie pomocy ofiarom przestępstw organizacji, która nie miała w tym zakresie doświadczenia, doprowadziło do „bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia niektórych beneficjentów pomocy z terenu województwa śląskiego”. Chodzi prawdopodobnie o przypadek Fundacji Ex Bono, która – jak opisaliśmy w 2020 roku na OKO.press – zataiła stan zdrowia dzieci uczestniczących w organizowanym przez nią turnusie;
     - przeznaczył 140 mln 803 tys.zł na Ochotnicze Straże Pożarne, ale sprzęt dla nich rozdysponowano „w sposób uznaniowy” i bez związku „z danymi dotyczącymi liczby wypadków komunikacyjnych na terenie działalności poszczególnych OSP”;
     - wydał 35 mln 204 tys.zł na wyposażenie placówek medycznych, ale zostało ono „przekazane wybranym arbitralnie podmiotom, bez konsultacji z organami właściwymi do spraw zdrowia, które pozwoliłyby ustalić najpilniejsze potrzeby sprzętowe, a także liczbę i rodzaj placówek medycznych najbardziej potrzebujących wsparcia”;

     Wśród zakwestionowanych wydatków NIK wymienił m.in. dotacje dla:

     Fundacji Wyszehradzkiej – 1,36 mln zł;
     Fundacji Życie – ponad 6 mln zł;
     Fundacji Mamy i Taty – 1,5 mln zł
     i Fundacji Czyste Serca – prawie 1 mln zł.

     Zdaniem NIK, te pieniądze poszły na „finansowanie szerokiego spektrum niepowiązanych logicznie aktywności obejmujących: organizację konferencji dotyczącej m.in. perspektyw współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej; edukację menadżerską lokalnych grup działaczy i urzędników; promowanie kwestii światopoglądowych (w szczególności instytucji małżeństwa i rodziny); działalność edukacyjną i wychowawczą w obszarze problemów okresu dojrzewania”.

     Kontrolerzy Izby zakwestionowali także znaczną część wydatków na promocję Funduszu Sprawiedliwości w mediach. Jak czytamy w raporcie, „tematyka tych działań znacząco wykraczała poza budowanie „marki” i rozpoznawalności Funduszu. W przypadku czterech z 12 objętych badaniem umów, wytworzone w ich ramach

     - audycje i publikacje nie służyły edukowaniu potencjalnych beneficjentów, ale promowaniu działań i koncepcji Ministra Sprawiedliwości, w obszarach takich jak np. relacje Polski z instytucjami Unii Europejskiej, czy też reforma wymiaru sprawiedliwości”.
  • sorel.lina Re: "Czwórka" Tuska 04.08.21, 10:58
   Trwa Komisja Ustawodawcza Senatu - właśnie przyjęliśmy projekt ustawy ZNOSZĄCEJ Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym.
   Za: 15
   Przeciw: 10
   Pomagamy w ten sposób prezes Manowskiej wybrać zgodną z prawem drogę,pani prezes twierdziła,że nie wie co dalej robić🙃

   https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/229281221_373736127448204_6926942171939068904_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=e9YWw7bfJzcAX_wNav-&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=a41a26a2874bcaff76f2899b0b44f9e9&oe=612E3DDB
   • sorel.lina Re: "Czwórka" Tuska 04.08.21, 19:02
    Oglądałam transmisję spotkania z Donaldem Tuskiem w Nakle i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem. Podobnie jak i ujął mnie bardzo Radosław Sikorski w roli moderatora.

    Czym mnie pan Tusk ujął…

    1. Apel do zwolenników PO, by nie atakowali obecnych zwolenników PiS.

    2. Przekonanie zwolenników PiS, by zadawali konkretne pytania, na które on chętnie odpowie. I podczas transmitowanego fragmentu spotkania, jeden z przeciwników PO zastosował się do tej prośby, co automatycznie wymusiło na nim nie przekroczenie granicy, za którą nie ma niczego poza agresją.

    3. Uczciwe przyznanie się do popełnionych błędów w czasach, gdy był premierem.

    4. Merytoryczne odpowiedzi.

    5. Nie jakieś tam bajdurzenie, ale fakt, fakty, fakty.

    6. Duży spokój, niezwykła lekkość wypowiedzi.

    7. Krytyka działań PiS nie podpierana emocjami, ale logicznymi argumentami.

    Nie ukrywam, że jeśli pan Tusk przyjedzie do Poznania to chętnie wezmę udział w spotkaniu z nim.
    Nie ma co ukrywać. Jest MISTRZEM! Do tego emanuje tym właśnie spokojem, co przypomina mi czasy, gdy polityk zaciekawiał, ale na pewno nie budził odrazy i wstrętu. Nie stanowił elementu poczucia zagrożenia.
    Nie podważał swoją postawą prawa do bezpiecznego i dobrego życia dla każdego.

    Życzyłabym sobie, by każdy polityk, niezależnie od partii, którą reprezentuje, posługiwał się właśnie taką retoryką, takim poziomem przekazu, który przywraca wiarę w normalność.


    Każdy z nas ma prawo do własnych poglądów, sympatii lub antypatii politycznych, ale oceniajmy nie emocjami właśnie, lecz rozumem.

    Myślę, że wielu polityków mogłoby się sporo nauczyć od Donalda Tuska. Przede wszystkim tego, jak rozmawiać, jakim przekazem budować relacje z Polakami, jak ważna jest kultura i szacunek dla rozmówców, nawet jeśli są oni z drugiej strony barykady.

    T. Olszewska

    ——————————————————————————-

    Podpisuje się po tym tekstem, miałam takie same wrażenie. 👍

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka