Dodaj do ulubionych

Katalog zadań - dyskusja programowa

21.09.06, 17:34
Proponuję dyskusję programową na temat głównych dziedzin życia miasta.
Być może inni kandydaci na radnych czy też na burmistrza zechcą napisać swoje
spostrzeżenia.
Dyskusja pozwoli na wizualizację problemów i oczekiwań.
Proponuję zacząć od pierwszego zadania jakim jest:

BEZPIECZEŃSTWO

Moje zamierzenia:
1. Rozpoznać wykorzystanie wykupionego dodatkowego czasu pracy policjantów.
Zadanie ma polegać na wyeliminowaniu przesunięcia do pracy biurowej kosztem
patrolowania miasta.
2. Określenie możliwości zastosowania monitoringu w szczególnie
niebezpiecznych miejscach.
3. Wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej zmierzające do poprawy
zdolności bojowej (wyposażenie, szkolenie).
4. Opracowanie planu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom m.innymi
powodziom.
5. Poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez wprowadzenie monitoringu
radarowego oraz lepszego oznakowania.
6. Konsultacje społeczne (placówki oświatowe, kościół, stowarzyszenia oraz
spotkania z mieszkańcami) mające na celu zidentyfikowanie zagrożeń i
określenie zadań.

W obecnym świecie nie realne jest stworzenie enklawy uczciwości i porządku.
Możemy jednak wspólnie wypracować procedury poprawiające poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Obserwuj wątek
  • chmura51 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 21.09.06, 19:17
   Pkt okreslenie mozliwości zastosowania monitoringu w szczególnie niebezpiecznych
   miejscach.Proszę Pana mozliwośc jest .Pytanie tylko czy srodki finansowe na to
   są a jak niema to skąd je wziąść? Proszę przedstawić po za hasłami również
   strone ekonomiczną. Gdyż same hasła sa piekne ale obawiam się że na hasłłach się
   zkończy. Moja osoba np jest pozbawiona kanalizacji jak Pan rozwiąze ten problem?
   Niewystarczy powiedzieć że należy ja wykonać.
   • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 21.09.06, 19:38
    Monitoring - w chwili obecnej nie wiem na jakim etapie są rozmowy UM z Policją,
    ale wiem, że można przygotować wspólny program poprawy bezpieczeństwa przy
    udziale środków EFRR (UE).
    Rozwiązanie problemu kanalizacji związane jest z poprawą stosunków ze Związkiem
    Gmin Karkonoskich. Tylko wspólne aplikowanie ma szansę na pozyskanie sporych
    środków zewnętrznych. Problemem jest jednak spłacenie zalegającej (nie małej)
    kwoty jaką winne są Piechowice ZGK oraz uregulowanie zgodnie z ustawami
    wszystkich gminnych zadań związanych z wodą i kanalizacją (również bardzo
    trudny temat).
    • alter4 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 21.09.06, 20:34
     Jak wynika z dokumumentów umieszczonych na stronie "opozycjonisty" możemy sie przekonać, że władza świadomie wprowadza opinie publicną w błąd w tym zakresie (ZGWiK). Podając zadłużenie około 10-krotnie mniejsze niż ma sie to w rzeczywistości. Mam nadzieję, że przewodniczący wraz z burmistrzem staną się obiektem zainteresowania prokuratury za kłamstwo i jednoczesnie oczernianie z premedytacją radnego Andrzeja W.
      • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 23.09.06, 07:25
       KULTURA I SPORT

       1. Miasto posiada skromną i w większości zdekapitalizowaną infrastrukturę
       sportową oraz kulturalną. W najbliższym okresie trudno będzie myśleć o
       wybudowaniu nowych obiektów. Istnieją jednak możliwości pozyskania środków
       finansowych z INTERREGU III A na remonty istniejących budynków (POK oraz OSP) i
       stadionu.
       1. Wypracowanie „Programu rozwoju sportu” zarówno dla dzieci i młodzieży jak i
       dla dorosłych. Program powinien być stworzony przy szerokiej konsultacji
       zarówno z placówkami oświatowymi (UKS, hala sportowa, sale gimnastyczne),
       klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi jak i osobami posiadającymi
       niezbędne kwalifikacje.
       2. Wypracowanie „Pomysłu na Piechowice” - Jeśli miasto ma się rozwijać musi
       mieć pomysł na kulturę. W realizacji tego zadania niezbędna będzie współpraca
       osób odpowiedzialnych za kulturę w mieście z artystami (zawodowymi jak i
       amatorami), organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi.
       Finansowanie zadania jest możliwa zarówno z funduszy Euroregionu Nysa jak i
       Programu Operacyjnego Ministerstwa Kultury.
       3. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych w mieście z uwzględnieniem
       wsparcia finansowego z budżetu miasta i środków unijnych.
       4. Opracowanie programu wzrostu czytelnictwa. Biblioteka bez względu na
       nowoczesne trendy techniczne musi posiadać fundusz na zakup nowych woluminów
       oraz organizację konkursów czytelnictwa dla dzieci i młodzieży.
       5. Zmiana formuły Informatora Piechowickiego. Otworzenie numeru na wszystkie
       (nawet trudne) problemy miasta.
       • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 23.09.06, 13:07
        Uprzedzając posty rozliczające mnie z mojej pracy w POK chciałbym wyjaśnić:
        1. O stanie technicznym budynku wielokrotnie informowałem władze miasta i
        otrzymałem zakaz inwestowania w remont budynku (POK miał zostać przeniesiony do
        innego budynku)
        2. Nie zamierzam oceniać obecnej działalnośći POK-u albowiem wiem że nie jest
        to łatwe zadanie
        3. Jak pracowałem wiedzą osoby które ze mną współpracowały i uczestniczyły w
        zajęciach
        • chmura51 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 23.09.06, 19:55
         Ja Panie Adamie wszystko rozumiem ale prosze poweidzieć kto Pana będzie w tym
         programie wspierać jacy to są ludzie i z jakich okręgów bedą startowąc .Przecież
         bez poparcia Rady Pan nie jest wstanie zrealizowac programu który Pan
         przedstawia. No i jeszcze jednakwestia skoro Pan Wygr? to jak Pan ma zamiar
         podzielić Stanowiska wśród Radnych tj Przewodniczącego Rady i zastępcę
         ewentualnie drugiego zastępcę i szefów komisji ale również zasrtępće burmistrza
         i sekretarz oraz skarbnika ?
         • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 23.09.06, 20:55
          A może przyszedł czas na zmianę formy zarządzania miastem. Jeżeli mieszkańcy
          zostaną dopuszczeni poprzez dialog społeczny do udziału w podejmowaniu decyzji
          radni poczują się wydelegowanymi przedstawicielami swoich wyborców, a nie
          jedynie słusznym gremium ? Zgodnie z art 3 Europejskiej Karty Samorządu
          Lokalnego samorząd oznacza prawo oraz zdolność społeczności lokalnych do
          kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na
          odpowiedzialność tych społeczności i w interesie ich członków.
          Co do stanowisk w Radzie to należy zerwać ze zwyczajem wcześniejszych
          zakulisowych "przydziałów". To radni wybierają Przewodniczącego, zastępcę i
          przewodniczących komisji.
          Stanowiska sekretarza i skarbnika są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania
          Urzędu. Osoby piastujące te funkcje muszą mieć pełne kwalifikacje i
          predyspozycje. Po wygranych wyborach będzie czas na ocenę obecnej obasady. Nie
          znam p.Sekreatrz i P. Skarbnik - być może spełniają kryteria. A jeżeli nie to
          będzie czas na ogłoszenie konkursu. Nie istnieje "gabinet cieni". Prszę w to
          uwierzyć.
          • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 24.09.06, 07:48
           OCHRONA ŚRODOWISKA

           1. Wprowadzanie w życie istniejących programów ochrony środowiska, ze
           szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (segregacja śmieci), gospodarki
           ściekowej (ostatnia chwila aby przystąpić do programu Związku Gmin
           Karkonoskich), utylizacja azbestu, promowanie przyjaznych dla środowiska i
           ekonomicznych systemów grzewczych (słoma, owies itp.).
           2. Tworzenie lobbingu w sprawach związanych z ochroną środowiska i krajobrazu
           (Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo, Konserwator Przyrody, Organizacje
           ekologiczne, Program Natura 2000, WFOŚ, NFOŚ, ZGW i inne).
           3. Włączenie się w prace nad czesko-polskim projektem „Wizja Karkonoszy 2050”
           4. Uruchomienie inwestycji związanych z poprawą jakości wody pitnej
           5. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju rolnictwa ekologicznego.
           6. Popieranie programów edukacyjnych z dziedziny ochrony środowiska
           • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 25.09.06, 05:50
            OCHRONA ZDROWIA

            1. Przygotowywanie i realizowanie programów profilaktycznych promujących zdrowy
            styl życia wspólnie ze środowiskiem lekarskim, organizacjami pozarządowymi,
            placówkami oświatowymi (przykładem może być realizowany program mammograficzny).
            2. Poprawa współpracy ze stowarzyszeniami i federacjami zajmującymi się
            rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
            3. Wypracowanie procedur zmierzających do skrócenia czasu oczekiwania na
            pogotowie ratunkowe oraz pierwszą pomoc medyczną.

            OŚWIATA

            1. Opracowanie strategii rozwoju oświaty przy pełnej konsultacji z podległymi
            jednostkami, ośrodkami wyznaniowymi oraz organizacjami.
            2. Wspieranie inicjatyw rodziców i uczniów w życiu szkoły poprzez pomoc
            merytoryczną (np. przy składaniu aplikacji o dofinansowanie).
            3. Pomoc przy pozyskaniu środków na wyposażenie szkoły (pracownia komputerowa,
            trybuny na hali sportowej i inne)
            4. Wspieranie nauczycieli w możliwości rozwoju zawodowego.
            5. Wypracowanie programu stypendialnego dla uczniów.
            6. Finansowe wspieranie zajęć dodatkowych.
            7. Wspieranie oświatowych inicjatyw pozarządowych na terenie gminy.
            • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 25.09.06, 19:50
             POMOC SPOŁECZNA
             1. Przejrzyste realizowanie ustawowych obowiązków
             2. Utworzenie klubu dziennego domu pomocy społecznej
             3. Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej
             4. Popieranie akcji zbierania odzieży i żywności dla osób potrzebujących
             5. Wspieranie programów przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innych
             uzależnień
              • chmura51 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 25.09.06, 21:31
               Pan Adam przedstawiając swój program zamierza chyba być Burmistrzem przez
               conajmniej cztery kadencje gdyż realizacja tych populistycznych haseł nie jest
               mozliwa przez cztery lata a to jeszcze chyba nie koniec obiecanek w programie
               Pana Adama.Prosimy wskazac konkretne finansowanie. Ciekawe jaki program
               zaprezentują nam inni kandydaci. Czekamy.
               • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 26.09.06, 13:31
                Obecnie pracuję w samorządzie. Na dzień dzisiejszy w ramach swoich obowiązków
                jestem autorem oraz pilotuję realizację dwóch programów INTERREG IIIA. Są to
                małe projekty na około 190.000zł. Wkład własny gminy to 15%. A co gmina zyska?
                System wizualnej informacji turystycznej oraz wyremontowaną świetlicę wiejską.
                Przy dobrym zespole oraz wyrozumiałej atmosferze pracy przez cztery lata można
                zdziałać bardzo dużo. Jeszcze więcej przy pełnej współpracy ze społecznością
                lokalną.
                Populistyczne hasła brzmiałyby troszeczkę inaczej.
                Ja również jestem ciekawy jakie programy zaprezentują inni kandydaci.
              • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 26.09.06, 13:20
               PRL jest dokumentem otwierającym drzwi do starania się o środki zewnętrzne. Bez
               powołania się na ten dokument nic nie zdziałamy.
               Konkretne działania będą wynikały z programów wypracowanych przez Referat
               Rozwoju. Programów do środków ZPORR, EFRR, programów operacyjnych ministerstw,
               INTERREG III A itp. Budżet miasta jest skromny i ledwie starcza na
               zabezpieczenie podstawowych obowiązków gminy i spłatę zadłużenia. Każdy kto
               twierdzi, że z budżetu miasta zrealizuje dodatkowe zadania mija się z prawdą.
               System Ewidencji Projektów na lata 2007 - 2013 otwiera drogę o dofinansowanie
               nawet do 85% wartości zadania, pod warunkiem, że znajdują się w nim
               przygotowane projekty.
             • tojahehe Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 27.09.06, 13:37
              adam_s3 napisał:

              > POMOC SPOŁECZNA
              > 1. Przejrzyste realizowanie ustawowych obowiązków
              > 2. Utworzenie klubu dziennego domu pomocy społecznej
              > 3. Wspieranie działalności świetlicy środowiskowej
              > 4. Popieranie akcji zbierania odzieży i żywności dla osób potrzebujących
              > 5. Wspieranie programów przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innych
              > uzależnień


              proszę rozwinąć każdy z tych punktów, opisując w conamniej kilkunastu zdaniach
              złożonych.

              dziekuję
              • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 27.09.06, 16:47
               1. Przejrzyste realizowanie ustawowych obowiązków.
               Ośrodki Pomocy Społecznej realizują szereg zadań regulowanych różnymi ustawami.
               Zadania te związane są z bardzo delikatną materią jaką jest sytuacja materialna
               rodzin. Aby uniknąć nieporozumień i posądzeń należy wypracować procedurę
               rozpatrywania wniosków jak i dostępu do informacji publicznej. Ustawowe
               świadczenia posiadają bardzo precyzyjny proces rozpatrywania i przydzielania
               pomocy, ale Pomoc Społeczna to również rozpatrywanie wniosków mieszkaniowych,
               losowych, problemy związane z nałogami.
               2. Klub dziennego domu pomocy społecznej to rozwiązanie problemów osób
               starszych i samotnych. Nie sądzę aby na forum było miejsce na pełny opis
               możliwości funkcjonowania takiej placówki.
               3. Świetlica środowiskowa działa w Piechowicach i uważam, że należy wszelkimi
               możliwymi środkami wspierać tę bardzo wartościową inicjatywę.
               4. W Stowarzyszeniu zorganizowaliśmy akcję świąteczną polegającą na przekazaniu
               najbardziej potrzebującym paczek żywnościowych. Akcja ta mogłaby przybierać
               znacznie większy zasięg gdyby odbyła się przy współpracy z innymi
               organizacjami i UM. Koordynacja takich działań wymaga komunikatywności i
               profesjonalizmu.
               5. Wspólnie z p.Wryszczem i p.Czyżem zakładałem Klub Abstynenta w Piechowicach.
               Grupy działające w ramach zwalczania nałogów wymagają nieustannego wsparcia.
               Nie tylko finansowego, ale również organizacyjnego. Na szczególną uwagę
               zasługują programy profilaktyczne (alkoholizm, narkomania, internet) prowadzone
               w placówkach oświatowych, programy związane z pracą z młodzieżą na ulicach itp
        • kuba_kuzniar Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 27.09.06, 09:32
         To uprzedzenie próbuje skierować dyskusję na boczne ścieżki. Pańska długoletnia
         obecność w POK-u budziła poważne zastrzeżenia, a stan techniczny budynku jest
         tu na jednym z ostatnich miejsc. Pisanie, że nie zamierza Pan oceniać obecnej
         działalności POK-u, bo nie jest to łatwe zadanie, po prostu poraża. Wszak jest
         to chyba jeden z niewielu tematów na których się Pan choć trochę zna. Rozumiem
         pewną niezręczność wynikającą z długoletniego dyrektorowania, lecz unikanie
         trudnych tematów od dawna jest Pańskim znakiem rozpoznawczym. A to jak Pan
         pracował wiedzą także ci, co przyglądali się Pańskiej pracy dyskretnie z boku.
         • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 27.09.06, 15:11
          Pana znakiem rozpoznawalnym były i są niekonwencjonalne wypowiedzi. Był Pan
          jako radny zwolennikiem rozwiązania POK-u. Nie chcę oceniać pracy obecnej
          załogi POK-u tak jak nie chcę publicznie oceniać pracy pozosałych jednostek
          podległych UM. Nie należę do osób rozliczających. Przedstawiam katalog zadań
          realnych do zrealizowania. A co do mojej pracy w POK-u każdy ma prawo do jej
          oceny i ręczę że opinie będą różne. Błędów nie popełnia tylko ten co nic nie
          robi.
           • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 27.09.06, 17:22
            WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
            1. Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem
            usług związanych z turystyką
            2. Przejrzysty system podatku lokalnego
            3. Promocja możliwości inwestycyjnych gminy
            4. Współpraca z rzemieślnikami i handlowcami w promowaniu produktu lokalnego

            TURYSTYKA
            1. Określenie stanu wyjściowego (inwentaryzacja):
            - Turystyka rowerowa (szlaki PTTK, oraz Stowarzyszenia cyklistów)
            - Turystyka piesza
            - Turystyka konna
            - Turystyka zmotoryzowana
            - Turystyka aktywna
            - Baza noclegowa
            - Usługi turystyczne
            2. Wspieranie rozwoju turystyki (poszerzanie oferty turystycznej, systemy
            informacji turystycznej oraz wspieranie przedsiębiorców turystycznych)
            3. Wypracowanie „Pomysłu na Piechowice”
            4. Opracowanie zrównoważonego programu rozwoju osiedli ze szczególnym
            uwzględnieniem rozwoju turystyki
            5. Określenie „Produktu regionalnego”
            6. Wspieranie rozwoju rzemiosła i działalności artystycznej
            7. Współpraca z gminami powiatu jeleniogórskiego w promocji turystycznej
            8. Współpraca z gminami partnerskimi w ramach promocji turystycznej

            PRZYJAZNY I PRZEJRZYSTY URZĄD
            1. Przejście z rządzenia lokalnego na samorządność
            2. Rozpoczęcie procedury wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością
            ISO 9001-2000 w Urzędzie Miasta
            3. Realizowanie ustawowych obowiązków gminy z powszechnym prawem informacji
            publicznej.
            4. Przejrzyste zasady rekrutacji pracowników samorządowych oparte na jawności i
            konkurencyjności.
            5. Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów tzw „e-urzędu”
            6. Prowadzenie szerokich konsultacji społecznych i eksperckich w sprawach
            istotnych dla gminy
            7. Wprowadzenie systemu motywacyjnego do pracy urzędników oraz jednostek
            podległych
            8. Przyjęcie kodeksu etycznego pracowników samorządowych jako deklaracji zasad
            i wartości.
            9. Wprowadzanie nowych technologii do komunikowania się ze społeczeństwem –
            internet
            10. Priorytetowe zadanie Referatu Rozwoju – pozyskiwanie środków UE
            11. Analiza Systemu ewidencji projektów
            12. Demokratyzacja życia poprzez wspieranie aktywności społecznej mieszkańców
            (organizacje pozarządowe)
            13. Opracowanie zrównoważonego programu rozwoju osiedli
            14. Opracowanie programu współpracy z gminami partnerskimi
            15. Plan Rozwoju Lokalnego – korekta
            16. W miarę możliwości ponowne otworzenie planów zagospodarowania
            przestrzennego w celu skorygowania błędnych zapisów.
            • zawodnik10 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 27.09.06, 20:57
             Wczytując się w Pana program mam wrażenie , że pasowałby on do każdego innego
             miasta wystarczy tylko np. Piechowice zmienić np. na Sosnówkę i wszystko gra.
             Uważam że nie są to Pana własne przemyślenia tylko jakiś gotowiec. Dlaczego nie
             zwraca się Pan do ludzi prostym, jasnym językiem tylko wyszukanymi , może w
             jakiejś specjalistycznej literaturze słowami. Myślę, że nie tędy droga.
             • adam_s3 Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 28.09.06, 12:39
              Odpowiedź na post "zawodnik10"
              Piechowice nie są niezależnym królestwem i prawo obowiązujące w całym kraju ma
              zasotosowanie również u nas. Prezentowany program to wieloletnie obserwacje
              zarówno naszego jak i sąsiednich samorządów. Wszystkie gminy borykają się z
              podobnymi problemami i niedociągnięciami (głównie wynikającymi z braku środków
              finansowych). Nie jest to gotowiec, aczkolwiek wspieram się fachową literaturą
              i czasopismami związanymi z samorządem lokalnym.
              Wydaje mi się że niepokryte niczym obietnice przedwyborcze związane z
              inwestycjami, zmniejszeniem bezrobocia czy też nagłą poprawą warunków życia w
              Piechowicach byłyby nie na miejscu. Mój program to wieloletnie działania
              zmierzające do wprowadzenia ideii samorządności przy znacznym współudziale
              mieszkańców. Wspólnie przy umiejętnym i konsekwentnym pozyskiwaniu środków z UE
              możemy osiągnąć założone cele.
          • kuba_kuzniar Re: Katalog zadań - dyskusja programowa 28.09.06, 10:31
           Było grzecznie, teraz będzie mniej. Po rzece bzdetów i komunałów pojawiły się
           wreszcie rzeczywiste deklaracje programowe. Gruba "KRESKA" godna nieboszczki
           śp. Mumii Demokratycznej. "Nie będę oceniał, nie będę rozliczał..." - czytaj:
           co kto nakradł, to jego; kto był świnią - niech zostanie, byle wiernie służył
           nowemu Panu. Panie Adamie, czy nie kończy się aby Panu wazelina, tyle jej
           ostatnio idzie?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka