Dodaj do ulubionych

Odnosze wrażenie.....

02.06.07, 18:08
Hucpa polityczna której jesteśmy mimowolnymi świadkami może być śmiertelnie
niebezpieczna dla urzędników.
Może sie wydażyć sytuacja kiedy za np.niewydrukowanie paragonu fiskalnego
prowadzący działalność gospodarczą będzie się czuł pod takim ciśnieniem ,że
strzeli dwa razy.Drugi będzie do siebie!
--
"Bóg wybacza, polska prawica nigdy!"
Obserwuj wątek
  • fshut.fshut Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 18:13
   Nie trzeba "fikać"poniewarz moderator wysyła do oślej ławki(może za sig?)
   • aaapap Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 18:36
    Żądamy zjednoczenia wszystkich Polaków i powstania Wielkiej Polski, zgodnie z
    prawem narodów do samostanowienia.
    --
    "Cały Świat to jeden wielki Chełm"
  • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 18:23
   Prawica niestety jest za delikatna,bo jeszcze pozwala lewakom istnieć.
   • aaapap Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 18:37
    Wpisz w google:żądamy zjednoczenia.
    • jakiwredny Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 19:13

     Dlatego żądamy:

     11. Niehonorowania dochodów nie osiągniętych przez pracę.

     12. Z uwagi na ogromne ofiary życia i mienia, które pochłania wojna,
     osobiste wzbogacenie wskutek wojny będzie uważane za przestępstwo przeciwko
     narodowi. Dlatego żądamy bezwzględnej konfiskaty wszelkich korzyści uzyskanych w
     takich okolicznościach.

     13. Żądamy nacjonalizacji wszelkich przedsięwzięć, które dotychczas
     ukształtowały się w formie kompanii (trustów).

     14. Żądamy rozdzielenia korzyści osiągniętych w drodze handlu hurtowego.

     15. Żądamy wszechstronnego zabezpieczenia socjalnego dla ludzi w wieku
     emerytalnym.

     16. Żądamy stworzenia i utrzymania zdrowej średniej klasy, natychmiastowego
     uspołecznienia nieruchomości służących działalności hurtowej i oddania ich w
     dzierżawę drobnym kupcom za niewielką opłatą. Szczególną uwagę należy zwrócić na
     drobnych dostawców dla państwa, władz okręgowych i mniejszych miejscowości.

     17. Żądamy reformy własności ziemskiej zgodnej z naszymi narodowymi
     potrzebami, uchwalenia prawa konfiskaty ziemi na cele społeczne bez
     odszkodowania, zniesienia odsetek od pożyczek przeznaczonych na rolnictwo oraz
     zapobiegania wszelkim spekulacjom ziemią.

     18. Żądamy stosowania bezwzględnych środków prawnych wobec tych, których
     działalność jest sprzeczna z interesem społecznym.Nikczemni kryminaliści
     występujący przeciwko narodowi, lichwiarze, spekulanci etc. muszą być karani
     śmiercią, bez względu na ich wyznanie czy rasę.

     19. Żądamy, aby prawo rzymskie, które służy materialistycznemu porządkowi
     świata, zastąpić nowym systemem prawnym w całej Polsce.

     20. W celu stworzenia każdemu zdolnemu i przedsiębiorczemu Polakowi
     możliwości dalszego kształcenia się i osiągania dzięki temu postępu - państwo
     musi dokonać gruntownej przebudowy narodowego systemu edukacyjnego. Program
     nauki wszystkich instytucji oświatowych musi odpowiadać praktycznym potrzebom
     życia codziennego. Rozumienie idei państwa(państwowa socjologia) musi być
     przedmiotem nauczania i to od najmłodszych lat. Żądamy, aby państwo dbało o
     utalentowane dzieci ubogich rodziców, bez względu na ich kategorię społeczną czy
     zawód. Państwo jest zobowiązane kształcić je na swój koszt.

     21. Państwo musi troszczyć się o podniesienie poziomu zdrowia narodu przez
     objęcie opieką matki i dziecka, zakazanie pracy dzieci,wzrost sprawności
     fizycznej ustanawiając w szkołach z mocy prawa obowiązek ćwiczeń gimnastycznych
     i uprawiania sportu,a także przez udzielanie szerokiego poparcia klubom
     zajmującym się rozwojem fizycznym młodzieży.

     22. Żądamy zniesienia płatnej armii i sformowania armii narodowej.

     23. Żądamy podjęcia środków prawnych przeciwko Świadomym kłamstwom i
     oszczerstwom politycznym i propagowaniu ich przez prasę. W celu ułatwienia
     procesu tworzenia narodowej prasy polskiej domagamy się:
     a) aby wszyscy wydawcy gazet posługujący się językiem polskim i ich
     zastępcy byli członkami narodu;
     b) aby wprowadzić obowiązek uzyskania specjalnej zgody państwa na
     wydawanie gazet nie polskimi
     i c) aby wszystkim, poza Polakami, prawo zakazywało udziału finansowego
     lub wywierania wpływów w gazetach polskich, a ich sankcją prawną za naruszenie
     tego przepisu prawa było zlikwidowanie gazety i natychmiastowa deportacja osób
     zaangażowanych w takim przedsięwzięciu, a nie będących Polakami
     Należy zakazać wydawania prasy, która nie przyczynia się do pomyślności
     narodu. Domagamy się stosowania środków prawnych umożliwiających zwalczanie
     wszelkich tendencji w sztuce i literaturze oraz zlikwidowanie instytucji, które
     występują przeciwko wymienionym zadaniom.

     24. Żądamy wolności dla wszystkich wyznań religijnych; jej granice stanowić
     będą bezpieczeństwo państwa oraz wystąpienia naruszające poczucie moralności
     narodu ...... Partia, jako taka, popiera chrześcijaństwo, ale nie wiąże się w
     kwestii wiary z żadną religią. Zwalcza w nas i poza nami żydowskiego
     materialistycznego ducha i jest przekonana, że nasz naród może
     czerpać siłę tylko z zasady: Interes ogółu ponad własnym.

     25. W celu realizacji powyższych zadań żądamy utworzenia silnego centralnego
     ośrodka władzy w państwie. Dlatego potrzebna jest niekwestionowana władza
     politycznie scentralizowanego parlamentu ponad całą Rzeszę i jej organizacjami
     oraz utworzenie izb parlamentarnych dla poszczególnych warstw społecznych i
     zawodów w celu stosowania praw wprowadzonych przez IV RP w różnych
     państwach konfederacji.     Przywódcy Partii przysięgają uczynić wszystko - nawet poświęcić życie,
     jeżeli będzie to konieczne - aby niezawodnie wywiązać się z powyższych zobowiązań.
     • aaapap Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 19:51
      Moją ulubioną formą wypowiedzi jest ---------
      przypowieść.

      Artyści

      słowa: Kazik Staszewski
      muzyka: KNŻ
      album: Na żywo, ale w studio      Wszyscy artyści to prostytutki
      W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
      To wszystko się tak cyklicznie powtarza
      Czas nadziei, człowiek z żelaza
      Wodzowi rewolucji do pasa się kłaniam
      Mecenas daje złoto, mecenas wymaga
      Ten system musi upaść, teraz i zaraz
      Śpiewane na koncercie w koszarach

      Czy Ty to widzisz?
      Czy się nie wstydzisz?
      Czy Ty to widzisz?
      Czy się nie wstydzisz?

      A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą

      Wszyscy artyści to prostytutki
      W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
      Trzecia Rzeczpospolita, Polska Ludowa
      To samo od nowa, to samo od nowa
      Przepraszam, czy mogę sobie zrobić zdjęcie z Panem
      Ja i koleżanka, niedźwiedź, Zakopane
      Swoją pracą na scenie chcę osiągnąć swój cel
      Order Orła Białego, budowniczy PRL

      Czy Ty to widzisz?
      Czy się nie wstydzisz?
      Czy Ty to widzisz?
      Czy się nie wstydzisz?

      A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą

      Wszyscy artyści to prostytutki
      W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
      A jedne są lepsze, a drugie są gorsze
      A gorsze są tańsze, a lepsze są droższe
      Wszyscy artyści to prostytutki
      W oparach lepszych fajek, w oparach wódki
      A jedni są lepsi, a drudzy są gorsi
      A gorsi są tańsi, a lepsi są drożsi

      Czy Ty to widzisz?
      Czy się nie wstydzisz?
      Czy Ty to widzisz?
      Czy się nie wstydzisz?

      A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
      A słyszę, że mówią, że robią już to co chcą
     • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 19:59
      Żartujesz,to rób to krócej,bo można usnąć przy czytaniu.
   • leniwy_wiesniak Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 22:24
    andrzej.sawa napisał:

    > Prawica niestety jest za delikatna,bo jeszcze pozwala lewakom istnieć.

    Dzięki lewakom istnieje np. coś takiego jak wolność słowa. Wolność, dzieki,
    której np. każdy może sobie mówić albo np. wypisywać na forach internetowych
    dowolne głupoty. Również pan, panie Sawo.
    • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 22:30
     Raczysz żartować.Obecnie obowiązujący rodzaj cenzury jest dziełem lewackich
     poprawnościowych elementów.
     • leniwy_wiesniak Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 23:19
      Nie chodzi mi o dzisiejszą sytuację w Polsce. Nie chodzi mi też o podziały
      partyjne. Mówię generalnie o światopoglądzie. W słowniku prawicowym pojęcie
      wolności (a więc też wolności słowa) po prostu nie istnieje.

      A tak przy okazji to w Polsce wszystkie "popularne" partie są socjalistyczne
      jeśli chodzi o gospodarkę.
      Prawicowość partii niby-prawicowych dotyczy wyłącznie kwestii ideologicznych.
      • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 02.06.07, 23:46
       Problem w tym,że żeby wiedzieć to trzeba czytać,a Ty widać tego nie lubisz.Trudno.
       • leniwy_wiesniak Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 10:49
        Nie wystarczy czytać. Trzeba czytać ze zrozumieniem.
        Najwyraźniej tego nie potrafisz. Trudno :P
   • andre_234 Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 12:34
    Ooooo!! Radykalny Sawcio jest za eksterminacją ?
    Bardzo brunatne poglądy.
    Nienawiść to ciężka i nieuleczalna choroba.
    Ale admin ci sprzyja.
    Pan Bóg na pewno nie.
    :-(
    • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 12:50
     Jestem za próbą leczenia,wiem,że to bardzo trudne,wręcz niemożliwe,ale jestem
     miłosierny.
     Poza tym to ci z lewej strony są specjalistami od mordowania
     -leniny,staliny,dzierżyńskie,...
     • leniwy_wiesniak Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 14:08
      andrzej.sawa napisał:

      > Jestem za próbą leczenia,wiem,że to bardzo trudne,wręcz niemożliwe,ale jestem
      > miłosierny.
      > Poza tym to ci z lewej strony są specjalistami od mordowania
      > -leniny,staliny,dzierżyńskie,...

      a z prawej:
      hitlery, dmowskie, pinochety itd.
      • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 17:45
       Mam prośbę,nie przepadam za Dmowskim,ale trochę myśl.Pinochet ma trochę trupów
       na sumoeniu,ale jednak hitler to inna bajka,już castro jest bliższy hitlerowi.
       • leniwy_wiesniak Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 18:34
        Jeśli chodzi o poglądy na "najważniejsze sprawy" to między Dmowskim a Hitlerem
        niewielka różnica.
        Zresztą, nie o to chodzi. Po prostu skoro podałeś przykłady lewicowych
        dyktatorów i zbrodniarzy - chciałem pokazać, że z drugiej strony też byli. Nie
        wiem czy ktoś robił statystyki typu "ile % zbrodniarzy to prawicowcy a ile to
        lewicowcy".
        Nie zmienia to jednak faktu, że fanatyzm jest niebezpieczny - wszystko jedno, w
        którą stronę jest to odchylenie.
        I jeśli rzucasz takie teksty o neutralizacji ludzi myślących inaczej niż Ty, to
        albo jest to prowokacja (dla żartu - ale to raczej kiepski żart) albo nie
        wygląda to dobrze.
        • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 18:57
         Nie chodziło mi o ideologię tylko nie nieprzyzwoitość porównywania Dmowskiego z
         ludobójcą.

         A na temat prawicy,to przeczytaj dokładnie pierwszy post,a szczególnie
         sygnatórkę.Ja napisałem odpowiedź na sygnaturkę.A więc chyba Twój komentarz jest
         przesadny.
         • leniwy_wiesniak Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 19:20
          andrzej.sawa napisał:

          > Nie chodziło mi o ideologię tylko nie nieprzyzwoitość porównywania
          > Dmowskiego z ludobójcą.
          >

          Dmowski był skrajnym nacjonalistą i antysemitą. Pod pseudonimem Kazimierz
          Wybranowski wydał antysemicką powieść "Dziedzictwo". Jako przykład dobrego
          podejścia do "kwestii żydowskiej" podawał III Rzeszę. Źródła historyczne
          podają, że z entuzjazmem przyjął wiadomość o "kryształowej nocy" w listopadzie
          1938.          > A na temat prawicy,to przeczytaj dokładnie pierwszy post,a szczególnie
          > sygnatórkę.

          Chyba sygnaturkę.

          > Ja napisałem odpowiedź na sygnaturkę.A więc chyba Twój komentarz
          > jest przesadny.

          Nie napisałeś, że chodzi o sygnaturkę.
          • andrzej.sawa Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 19:30
           Powtarzam,że chodzi o porównywanie z ludobójcą,zgodziłbym się gdyby mówić tylko
           o poglądach.

           Post to wszystko.Po to ktoś ma sygnaturkę,że chce żeby ją czytać.
      • andre_234 Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 20:14
       leniwy_wiesniak napisał:

       > a z prawej:
       > hitlery, dmowskie, pinochety itd.

       święta inkwizycja, wyprawy krzyżowe, eksterminacja Inków......
       Można tak w nieskończoność.

     • andre_234 Re: Odnosze wrażenie..... 03.06.07, 20:11
      andrzej.sawa napisał:

      > Jestem za próbą leczenia,wiem,że to bardzo trudne,wręcz niemożliwe,ale jestem
      > miłosierny.
      > Poza tym to ci z lewej strony są specjalistami od mordowania
      > -leniny,staliny,dzierżyńskie,...

      Jakie to szczęście że mój los nie zależy od twojego miłosierdzia !!!!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka