30.09.03, 21:02
Bytom

750 chnet miejskości lot
Z czego jo pieronym tyż jest przeca rod
Na gyburstag dowom gyszynk Bytomiowi
Te fraszki bytomske - piyknie ło niym powiym.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Bytomiowi 30.09.03, 21:04
   Zresztom tak po prowdzie niy trza godać wiela
   Łod sia tyż dociepcie - zablyszczy ta sztela.
   • broneknotgeld Re: Szombierki 28.10.03, 17:39
    "Krol Dawid"

    Wongel już tukej za Fryca brali
    W Szombiyrkach było to przeca
    W "Krolu Dawidzie" go fedrowali
    Ślonzek już ciepoł do neca.
    • broneknotgeld Re: Szombierki 28.10.03, 17:43
     Joanna Gryzik - pani na Szombiyrkach

     Młotki gornicze we herbie miała
     No bo tego przeca chciała.

     • broneknotgeld Re: Szombierki 28.10.03, 17:45
      Szombiyrskie chopy ruda woziyli
      Galman to był miechowicki
      I choć sie na tym niy wzbogaciyli
      Formon robota mioł wdycki.
      • broneknotgeld Re: Szombierki 31.10.03, 20:26
       Szombiyrki - Godula

       Hasło - Szombiyrki. Odzyw - Godula
       We tym wos przeca niy byda fulać
       Wiela łon tukej zrobioł dobrego
       No a po śmierci - majontek jego.
       • broneknotgeld Re: Szombierki 31.10.03, 20:32
        Darowizna

        Na kościoł w Szombiyrkach Schaffgotsch niy żałowoł
        100 tysiyncy marek przeca podarowoł
        I chocioż trza było dołożyć do tego
        Terozki tu ludzie majom coś piyknego.
        • broneknotgeld Re: Szombierki 01.11.03, 09:04
         "Hohenzollern" gruba - dyć "Szombiyrki" przeca
         Klejnot to był czorny bytomskego neca.
         • broneknotgeld Re: Szombierki 01.11.03, 09:10
          Plac Franca Jozefa

          Franca Jozefa plac kedyś wonski
          Szyroki dzisioj jest fest
          Chałpy rozpadły sie tu na konski
          Kościuszki teroz łon jest.
          • broneknotgeld Re: Szombierki 01.11.03, 18:09
           Ło placu FJ

           Pech bo tukej sie wsypało
           Ździybko niżyj to być miało.
           • broneknotgeld Re: Szombierki 01.11.03, 18:17
            Pałac w Szombiyrkach

            Godula w Szombiyrkach pałac wybudowoł
            Jego piykno wieża sie w łoczy ciepała
            Niywiela łon jednak we niym pobalowoł
            W Rudzie czynsto siedzioł - lubioł to bezmała.
            • broneknotgeld Re: Szombierki 19.11.03, 08:07
             "Fazaniec"

             "Fazaniec" w Szombiyrkach za Schaffgotschów słynoł
             Ale te fazany nadrobiały minom
             Choć strojyły piyknie wielkopańske stoły
             To przeca sie z tego niy za wiela śmioły.
             • broneknotgeld Re: Szombierki 19.11.03, 08:29
              Ratusz

              Szombiyrski ratusz do dzisioj stoji
              Choć możno ło sia sie trocha boji
              Pamiynto jeszcze rusko kanona
              I czasym pyto - Kaj teroz łona?
              • broneknotgeld Re: Szombierki 19.11.03, 10:07
               Kanona - dynkmal

               Ciekawy dynkmal skiż piyrszy wojny
               Kery ta gmina dar dała hojny
               Z ludzi zabitych na jeji frontach
               Trza to pamiyntać - niy chować w kontach.
               • broneknotgeld Re: Szombierki 01.01.04, 22:52
                Podziymno kolejka

                We "Hohenzollernie" na sztrom piyrszy cug
                Ze przodka do szachty wozki ciongnońć mog
                Był to "ewenymynt" na skala Europy
                Sto dwadziścia lotek minyło już chopy.
                • broneknotgeld Re: Szombierki 08.01.04, 22:49
                 Pałac Goduli

                 Sto lot stoł w Szombiyrkach pałac łod Godule
                 Kerym cołko gmina przeca sie asiyła
                 Niy zbulyły jego i armatnie kule
                 Dyć armio sowiecko cołki go spolyła

                 Wybulyli reszta - dzisioj niy ma śladu
                 W tym miejscu terozki se stoji przedszkole
                 Już sie niy dziwujom jak bankom tu jadom
                 Historyjo jednak czasym w serca kole.
                 • broneknotgeld Re: Szombierki 10.01.04, 16:42
                  W szombiyrskim pałacu

                  Tukej sie "kopciuszka" wesele łodbyło
                  Schaffgotscha do Rudy ze Cieplic ściongnyło
                  Tako se z Joannom tu gospodorzyli
                  Erbniony majontek jeszcze pomnożyli.
                  • broneknotgeld Re: Szombierki 15.01.04, 12:41
                   Kaplica Matki Boski i św Józefa

                   Pamiontak w Szombiyrkach po wielki zarazie
                   Cholera Ślonsk wtedy pierońsko mynczyła
                   Za opieka Bożo we tym ciynżkim razie
                   W dziewiytnostym wieku łona tu stanyła.
                   • broneknotgeld Re: Szombierki 14.05.10, 15:21
                    "Kopalnia Wiedzy"

                    Co wom pedzieć ło "Krystynie"?
                    Zły czas dlo niyj mono minie
                    www.nettg.pl/Aktualnosci/Szukaj/Kraj/Nowa-kopalnia-powstanie-na...-pokopalnianych-terenach-Bytomia,15814,1500,1
                    Z szachty do edukacyji
                    Przyńdzie teroz bez mecyji?
              • broneknotgeld Re: Szombierki 05.03.13, 23:06
               PiS przisłuży sie sie zaś RAŚ?
               www.dziennikzachodni.pl/artykul/775321,ras-wrogiem-numer-1-czyli-wyscig-do-prezydenckich-foteli,id,t.html
               Czy sie tako bydzie paś?
         • broneknotgeld Bobrek 27.10.06, 19:21
          Bobrek 1369

          Na prawie niymieckim wioska lokowano
          Już tu piyrwyj stoła wele jedny sztrasy
          Miechowicki farorz bajtlom dowoł miano
          Tako w Bobrku lecom nojdowniejsze czasy.
          • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:26
           Bobrek Maschkowskich

           Z historyji wiymy tela
           Co Maschkowskich była sztela.
          • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:27
           Bobrek Nosow

           Ano i Nosow dziedzina tako
           Dyć chop żył tukej zowdy jednako.
          • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:28
           Bobrek Bujakowskich

           Choć Bujakowscy ze Bujakowa
           Bobrek tyż trzimiom - ło tym tu mowa.
          • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:29
           Bobrek Starzinskich

           Starzinskich sztela
           Na czasu wiela?
          • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:31
           Bobrek Gierałtowskich

           Ano - ło nich wiela wiymy
           Bobrek piyrwyj tyż trzimali
           Dyć niy ło tym tukej rymy
           Tako leca teroz dali.
          • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:32
           Bobrek Hochbergow

           Nojzocniejszy rod na Pszczynie
           Trzimoł Bobrek w ty dziedzinie.
           • broneknotgeld Re: Bobrek 27.10.06, 19:34
            Bobrek 1785

            Szejściu bambrow w Bobrku gospodorstwa trzimie
            Zogrodnikow wiyncy na ty ziymi drzymie
            Bo porachowali ich aże sztyrnoście
            Tako se ta wioska teroz wyłobroźcie.
            • broneknotgeld Re: Bobrek 08.11.06, 21:34
             Bobrek Goduli 1842

             Ano - majontek teroz Goduli
             Przeca istnego dobrze my znomy
             Ktoś kto buduje a niy chce bulić
             Krol cynku tako - to niy som kromy.
             • broneknotgeld Re: Bobrek 09.11.06, 19:51
              W ryncach Schaffgotschow

              Godula pomarł - majontek łostoł
              Z rynkom Joanny grof tako dostoł
              "Ślonski kopciuszek" ze tym echt paniom
              Se podziwejcie terozki na niom.
            • broneknotgeld Re: Bobrek 14.11.06, 19:19
             Ks. Jan Kuboth

             Miechowicki farorz kościoł chcioł budować
             Prawie we tym Bobrku - stropiono mo gowa
             Do jego świontyni stond richtig daleko
             Choć Pon Bog ciyrpliwy - na wiernych durś czeko.
             • broneknotgeld Re: Bobrek 14.11.06, 19:21
              Ściepa na kościoł

              Grof Schaffgotsch plac łoddoł na zocno świontynia
              Geld ze huty "Julia" - przeca jom niy mina
              Z wolnych kuksow tako dociepli grosiwa
              No i łod parafian - niy trza se im dziwać.
             • broneknotgeld Re: Bobrek 14.11.06, 19:24
              Bajstlujom świontynia 1900-1902

              Toż kunsztym Schneidera łon neoromański
              Drapko postawiony - Ślonzek niy pogański
              Dyć se fest ludziska terozki radujom
              Zdo sie co Ponboczka jakby blizy czujom.
             • broneknotgeld Re: Bobrek 14.11.06, 19:25
              31.VIII.1902

              Kościoł poświyncony
              Msze już łodprowiajom
              Cieszom sie we Bobrku
              Co go tukej majom.
             • broneknotgeld Re: Bobrek 14.11.06, 19:26
              18.VI.1905

              Z wielkom asystom konsekrowany
              Chnet parafialnym - tako im dany.
              • broneknotgeld Re: Bobrek 08.12.06, 15:35
               Parafijo we Bobrku 20.III.1906

               Konsekrowano sto rokow tymu
               Przi gyburstagu jak skompić rymu?
               Ponboczku - miyj we łopiece Bobrek
               Niych parafiany wiedzom co dobre.

               forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
               • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 15:57
                Dynkmal poległych 1925

                Wele kościoła dynkmal stowiajom
                Tym co w pamiyńci na zowdy majom
                Poległo wiela we piyrszy wojnie
                Niych tako w ziymi se śpiom spokojnie.
               • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 15:58
                Gmina Bobrek-Karb 1928

                Bobrek z Karbiym skuplowali
                Obszar dworski tako dali
                Toż zocniejszo teroz gmina
                Wiela znaczy ta dziedzina.
               • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 16:02
                Kościoł wangelicki 1932

                Wangeliki se terozki kościoł wystowiajom
                No bo przeca do Miechowic za daleko majom
                Choć ze drewna tako służy zocnie Ponboczkowi
                I ze gminy parafianom - kożdy tako powiy.
             • broneknotgeld Bobrek 10.12.06, 16:05
              Bobrek 1859

              Cug z Tarnowskich Gor do Chebzio
              Przez Bobrek se jedzie
              Toż i gmina we proficie
              Trza nom ło tm wiedzieć.
              • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 21:45
               Bobrek 1872

               Ze Bobrka do Zabrza tyż cugym pojedziesz
               Toż niy jedna glajza terozki tam wiedzie
               A i banhof zocny tako zbajstlowali
               Dziedzina durś rośnie - co tu bydzie dali?
              • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 21:50
               Banka w Bobrku 1898

               Som cug terozki zdo sie za mało
               Tako i banki ludziom zachciało
               Co ze Bytomia na Zabrze wiedzie
               Chocioż łod cuga drapci niy jedzie.
              • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 21:54
               Huta "Vulkan" 1856

               Huta ajza wytopiała
               Dyć profitu coś niy dała
               Drapko se bankrutym stała
               We gyszywcie Pecha miałem.
              • broneknotgeld Re: Bobrek 10.12.06, 21:58
               Huta "Moritz" 1870

               Kaj piyrwyj "Vulkan" - "Moritz" terozki
               Dlo Friedlanderow tyż powod troski
               Trzinoście rokow i bankrutujom
               To co łostało Caro kupujom.
               • broneknotgeld Re: Bobrek 14.12.06, 15:10
                Huta cynku "Bobrek" (XIX w.)

                Ano - Ślonzek cynkym słynoł
                Gyszeft Bobrka niy łominoł.
               • broneknotgeld Re: Bobrek 14.12.06, 15:11
                Huta cynku "Flora" (1901-1908)

                Krotko bo krotko dyć w Bobrku była
                Choć cynk na Ślonsku tracioł już siyła.
          • broneknotgeld Łagiewniki 04.12.06, 20:59
           Łagwie

           Łagwie z drewna czy ze gliny?
           -Waże to co kładli driny
           Stond je bierom bytomiany
           I kuplujom tako z mianym.
           • broneknotgeld Re: Łagiewniki 04.12.06, 21:01
            Łagiewniki

            Skuli łagwi Łagiewniki
            Zocne miano tukej majom
            Jo zaś prawia za Karlikym
            Co Ślonskowi tukej pszajom.
           • broneknotgeld Re: Łagiewniki 04.12.06, 21:02
            Łagiewnicke trojaczki

            Piyrwyj Gorne, Średni, Dolne
            Dyć niy zowdy były wolne.
           • broneknotgeld Re: Łagiewniki 04.12.06, 21:03
            Na trzi

            Na trzi konski se dzielyły
            Trzi folwarki tyż tu były
            Ze Średnich do dzisioj majom
            Chocioż zdo sie co jo bajom.
           • broneknotgeld Re: Łagiewniki 04.12.06, 21:05
            Były wielke

            Łagiewniki wielke były
            Aż po Rawa se ciongnyły
            Dyć Krolewsko Huta na nich
            W czyńści dźwigli - ktoś cygani?
           • broneknotgeld Re: Łagiewniki 04.12.06, 21:06
            Wieś łanowo

            Była wioska to łanowo
            Tako sie nom niy wydowo
            Wojt Bytomia mioł jom w ryncach
            Szczyro prowda - dyć niy krynca.
            • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 16:42
             Łagiewniki 1254

             Jak tyn Byto lokowali
             Łagiewniki wspominali
             Historyjom zocne tako
             Że niyjedyn grod zapłako.
            • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 16:43
             Wojtowo wieś

             Toż wójtowi butomskiymu
             Dali wioska - niy skiż rymu.
            • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 16:45
             Łagiewniki 1369

             Bytom podzielony - dwa prince tu siedzom
             Łagieniki przeca Oleśnicy miedzom.
            • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 16:46
             Łagiewniki 1532

             Se podzielyła terozki wioska
             Nad Dolne Gorne wyłazi troszka.
             • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 19:50
              Łagiewniki Średnie

              Gorne wiynksze piyrwyj były
              Niym te Średnie se zjawiyły.
             • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 19:53
              Łagiewniki Gorne

              Wieki tu leciały - dziedzice miyniyli
              Kamieńscy, Gałkowscy Foglerowie byli
              W dziewiytnostym wieku już Thiele-Wincklera
              Karlus se wzbogacioł - panym wielkim teraz.
             • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 19:54
              Łaziska Gorne - Kattowitzer A.G. (1889)

              Gruby werki wiela znaczom
              Łagiewniki tyż łonaczom.
             • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 19:55
              Łagiewniki Średnie XVII-XIX w.

              Rod Mikuszow mo dziedzina
              Łojciec dowo zowdy syna?
             • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 19:58
              Łagiewniki Średnie XIX w.

              "Krolewsko Huta" i "Laura" tako
              Te Łagiewniki trzimiom jednako
              Toż przemysłowo richtig osada
              Yno niy robcie ło to mi zwada.
             • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 19:59
              Łagiewnicko szkoła 1874

              Piyrszo w ty szteli
              Z tym rokym mieli
              Choć krotko tako
              Dyć nikt niy płakoł.
              • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 20:15
               Nowo szkoła 1879

               Ech - nowiuśko cołkym szkoła
               Bajtli w mury chce sie wołać
               Łagiewniki we proficie
               Choć niy leci lekci życie.
              • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 20:17
               Szkoła drugo 1910

               Toż dziedzina naszo rośnie
               Już potrzebno szkoła drugo
               Dzieci śmiejom se radośnie
               Rechtor łokym srogym mrugo.
              • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 20:18
               Szkoła trzecio 1912

               Na Hubertusie wybudowali
               Bo stond do szkoły było im dali
               A se dzieciskow tyż namnożyło
               W czas "prorodzinny" przeca to było.
              • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 20:19
               Szkoła szworto 1936

               Już w miyndzywojniu ta szkoła szworto
               Dyć przez to przeca niy myni worto.
              • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 20:21
               "Hihenlinde" 1904

               Gorne ze Średnimi se pokuplowały
               Tako nowe miano z niymieckego brały.
              • broneknotgeld Re: Łagiewniki 05.12.06, 20:22
               "Linde" - lipa

               Z łagiewnikow Gornych godła se nom wziyła
               Toż wiymy co piyrwyj już ta lipa była.
               • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 09:12
                Łagiewnicki ratusz 1904

                Zocno gmina - ratusz zocny
                Toż do dzisioj stoji mocny
                Choć przichodnia we niym gości
                I policjo - dyć niy złości.
               • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 09:16
                Parafiany

                Parafiany z Łagiewnikow
                w Bytomiu rzykajom
                Trza daleko łazić z rana
                Toż kościoł stowiajom
                Grunt kupujom, cegły tako
                trza dzwignońć go rychło
                Jyż niy bydzie tu jednako
                Zło jakby fet zcichło.
               • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 09:20
                Parafijo 1894-1896

                Ksiondz Bonczyk budowy kościoła pilnowoł
                Ze tym parafijo mo dziedzina nowo
                Jaskisch architekta kunsztu niy żałowoł
                Z Ponboczka pomocom świontynia chnet stowo.
                • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 16:36
                 Ks. Rudolf Jauernick

                 Toż ty parafiji istny farorzowoł
                 Piyrszy przi ołtorzu we kościele stowoł.
                • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 16:38
                 Kaplica św. Jana Nepomucena

                 Ech - we downych rokach ta kaplica była
                 Ze dwudziestym wiekym prawie se straciyła.
                • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 16:39
                 Łagiewnicki krziż pokutny

                 Jako mu rachować setki rokow tych?
                 Czy styknie co wiymy że stoji przez grzych.
                • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 16:41
                 Morowy kerchof 1872

                 Kogo mor ze świata wzioł
                 Pochowany tukej boł
                 Z parafijom jednak nowom
                 Wszyskich wiernych już tam chowiom.
                • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 16:42
                 Nowy cmyntorz 1901

                 Dzisioj zdowo sie tyz stary
                 Dyć był piyrwyj richtig jary.
                • broneknotgeld Re: Łagiewniki 06.12.06, 16:43
                 "Lazaryt gminny" 1867

                 Ano - gmina wystawiyła
                 Lazarytym se chwolyła
                 Zachorzałych kurowali
                 Bo bliźniymu przeca pszali.
                 • broneknotgeld Re: Łagiewniki 07.12.06, 15:02
                  "Florentinegrube" 1822

                  Piyrszo gruba w Łagiewnikach
                  Zaczli do Barborki rzykać
                  Czy już ciyngym tako bydzie?
                  Z wonglym Ślonzek niy we biydzie.
                 • broneknotgeld Re: Łagiewniki 07.12.06, 15:04
                  Szachta "Schwerin"

                  "Florentinegrube" szachta tako miała
                  Dyć nojwiynkszo była - wiela wonglo dała.
                 • broneknotgeld Re: Łagiewniki 07.12.06, 15:06
                  "Florentinegrube"

                  Donnersmarckow gruba była
                  Tiele Winckler mioł jom potym
                  Tu nojstarszo - we niyj siyła
                  Wongel przeca naszym złotym.
                  • broneknotgeld Re: Łagiewniki 09.12.06, 21:49
                   Gruba "Cons. Florentine"

                   Ciyngym rosnońć se zdowała
                   Wiela szachtow juz z tym miała
                   Ciynzko dzisioj je zrachować
                   Tako samo rymy dować.
                  • broneknotgeld Re: Łagiewniki 09.12.06, 21:51
                   "Życzynie Marii" 1832

                   Toż cynkownia tu stanyła
                   Aresina jeszcze była
                   Pomarł - chnetko łod Wincklera
                   Erbnoł z wianym wszysko teraz.
                   • broneknotgeld Re: Łagiewniki 10.12.06, 16:24
                    Huta "Hubert"

                    Tyn werk łagiewnicki Hubert wybudowoł
                    Toż se niy dziwujcie - miano swoj dowo
                    We piecach surowki wiela wytopiajom
                    Toż i z gusu tukej cosik łodlywajom.
                   • broneknotgeld Re: Łagiewniki 10.12.06, 16:26
                    Hubert von Tiele-Winckler

                    Grajfka do gyszeftu richtig mioł tyn istny
                    Niyjedyn był ło to nawet i zowistny.
                   • broneknotgeld Re: Łagiewniki 10.12.06, 16:29
                    Huta "Zygmunt" 1937

                    Miano "Hubert" se straciyło
                    Teroz już "Zygmuntym" było
                    Ło Wincklerze trza zapomnieć?
                    -Spytom tako se niytomnie.
                   • broneknotgeld Re: Łagiewniki 10.12.06, 16:31
                    Przez II wojna

                    Przez II wojna wiela roboty
                    Łodlywy stond szły na te U-booty
                    Tankom niymieckim tyż werk coś dowoł
                    Skuli armiji zocnym se zdowoł.
                   • broneknotgeld Re: Łagiewniki 10.12.06, 16:34
                    Łagiewniki w Bytomiu 1951

                    Krotko po wojnie tako se stało
                    Bytom był ze tym richtig w proficie
                    Ano - dzielnica przeca niymało
                    Bogaci miasto - wszyscy to wiycie.
                    • broneknotgeld Re: Łagiewniki 07.08.10, 14:16

                     "Zgorszenie publiczne"

                     W Łagiewnikach ło tym prawiom
                     katowice.naszemiasto.pl/artykul/521980,zgorszenie-publiczne-juz-dotarlo-na-slask-zobacz-zwiastun,id,t.html?kategoria=678
                     Co przez Fytel Ślonzek jawiom
                     Bydzie z tego wiela szpasu?
                     Dlo nikerych kyns marasu?
           • broneknotgeld Rozbark 12.12.06, 10:30
            "Mons rosarum"

            "Wzgorze róż" - czy tu widziecie?
            W downych wiekach - to powiycie?
            • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:26
             "Rosenberg"

             Ze niymiecka tako zwane
             Do dzisiejszych czasow dane.
            • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:27
             "Rozbark"

             Na "Sroczym Wzgorzu" tyż róze kwitły?
             Minione wieki pewno je wytły.
            • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:29
             Kościoł św. Jacka

             Wele drogi co na Szarlej kościoł zbudowali
             Do Ponboczka parafiany w świontyni rzykali.
            • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:31
             Piyrwyj kaplica

             Piyrwyj kaplica w tym miejscu stoła
             Kaj dzisioj epno świontynia
             Tako świyntymu Jackowi pszoła
             Bo zowdy Jego imiynia.
             • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:33
              Kaplica św. Jacka 1740

              Ech - to jeszcze cieśli rynkom
              Tukej postawiono
              W myślach przed niom yno klynkom
              Historio niy kono

              Trzi ołtorze w środku miała
              Dzwon w wieżyczce zocny
              Tako wielko sie zdowała
              Świynty Jacek mocny.
             • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:36
              Kaplica św. Jacka (1801)

              Na miejscu kaj piyrwyj już niyjedna stoła
              Dość wielko dźwignyli kaplica
              Rownała do prawie małego kościoła
              Ze cegły zaś były jyj lica.
             • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 17:38
              Kaplica św. Jacka 1801-1868

              Miyszkańcom dziedziny dośc długo słuzyła
              Choć zdała sie z czasym już ciasno
              Jak Rozbark rozgorzoł se tyż wypolyła
              Łoj było w tym czasie tu straszno.
              • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 20:51
               Łodbudowa kaplicy św. Jacka (1875)

               Po pożerze parafiany jom łodbudowali
               Tako na znak swoji wiary Ponboczkowi dali.
              • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 20:53
               Kościoł św. Jacka (1908)

               Cołkym nowy kościoł stoji
               Przi stary kaplicy
               Se wiezami gryfnie stroji
               Słuzy okolicy

               Epny że katedrom zdo sie
               Rozbarczan raduje
               Tym djoskowi gro na nosie
               Kozdy forszteluje.
              • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 20:55
               Jako gora

               Toż jako gora kościoł sie zdowo
               Ty świynty Jacek wysoko stowo
               Zdo sie co Niebo dropie wieżami
               Tuście z Ponboczkym toż nigdy sami.
              • broneknotgeld Re: Rozbark 12.12.06, 20:57
               Rozbark 1927

               Ano sie stało - gminy już niy ma
               Bytom w proficie - niy mynczy tryma
               Teroz dzielnicom wielkego miasta
               Niy ma co ślimtać - wystyknie - basta!
               • broneknotgeld Re: Rozbark 13.12.06, 19:21
                Urzond Gminy Rozbark

                Gmina se gmachym jego asiyła
                Tako i Bytom miywoł go w zocy
                Po drugi wojnie rynka zbulyła
                Już niy nacieszom se nasze łoczy.
               • broneknotgeld Re: Rozbark 13.12.06, 19:23
                Dynkmal poległych 1924

                W dziesiyńciolecie wybuchu wojny
                Dynkmal tu stanoł - na czas spokojny
                By rozbarczanie durś pamiyntali
                Tych co zginyli choć życiu paszali.
               • broneknotgeld Re: Rozbark 13.12.06, 19:24
                Dynkmal poległych 1945

                Ech - take czasy! Możecie wierzyć?
                Dynkmal poległych we gruzach leży
                Toż drugo wojna to napochała
                Ło piyrszy tako pamiyńć mazała.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:32
                 "Fiedlerglücksgrube"

                 Tako gruba Rozbark mioł
                 Ze niyj cynk i ołow broł.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:33
                 "Heinitz"

                 Znocie gruby piyrsze miano?
                 "Rozbark" jeji potym dano.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:35
                 Restauracyjo "Pod czornym orłym"

                 Toż mioł tyn lokal Oscar Pogoda
                 Dzisioj by wiela ło tym szło godać
                 Dyć kamiynica downo zbulyli
                 I epno kostka tu postawiyli.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:37
                 "Pogoda"

                 Po Pogodzie co łostało?
                 Miano zocne - toż niymało

                 Jakby jeszcze dzisioj żył
                 To by z tego kontynt był.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:38
                 Rozbarski browar

                 Na Rozbarku piyrwyj stoł
                 Zocne piwo richtig loł?
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:40
                 Wiatrak

                 W dziewiytnostym wieku
                 wiatrak tu mloł zboże
                 Potym mu pedzieli
                 -Mloć dali niy możesz.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:42
                 W miyndzywojniu

                 Ze Krolhuty do Bytomia
                 Bankom żeś se kuloł
                 Dyć po drodze miołs granica
                 Niy byda cie fuloł.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:44
                 Na Sroczy Gorze

                 Na Sroczy Gorze kapliczka stoła
                 Niym ta piaskownia tu mieli
                 Niy szło na sroki tako już wołać
                 Straciyły sie ze ty szteli.
                • broneknotgeld Re: Rozbark 14.12.06, 09:46
                 Ze Sroczy Gory

                 Ze Sroczy Gory już wysypisko
                 A ponoć tu sie zaczyło wszysjo
                 Gorka zdowała sie jakby świynto
                 Czy jeszcze ło tym ktosik pamiynto?
          • broneknotgeld Karb 13.12.06, 19:19
           "Karb"

           Cosik tukej "karbowali"?
           Drewno z bora wycinali?
           • broneknotgeld Re: Karb 13.12.06, 19:26
            "Karp"

            Kaj stow dziedziny
            Tam karpie driny.
           • broneknotgeld Re: Karb 13.12.06, 19:27
            "Karwi" 1451

            Z dokumyntu princa tako ło tym wiymy
            Stow "Karwi" bogactwym tutejszy dziedziny.
           • broneknotgeld Re: Karb 13.12.06, 19:28
            We downych czasach

            We downych czasach wioski niy było
            Dyć wiela karpi w stowie tu żyło.
            • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 09:49
             Karb XIX w.

             Skiż grubow galmanu Karb drapko nom rośnie
             Dyć czy sie bergmonom żyje w niym radośnie?
             Robota przi tymu richtig ciynzko przeca
             Śmiertka fest żniwuje do swojego neca.
             • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 09:52
              Cug w Karbiu

              Przez karb ze Chebzio w Tarniwske Góry
              Glajzy już wiedom - niy yno chmury
              Maluśki banhof stanoł w dziedzinie
              Toż co przejyżdżo szteli niy minie.
             • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 09:53
              Kolanijo "Worpie"

              Miano łod hołdow se tako wziyła
              Że przi nich rosła tego niy kryła.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 14:53
               Nowy banhof (1897-1900)

               Przi starym stanoł se banhof nowy
               Karb nom urosnoł - zdowo sie zdrowy.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 14:54
               Karb Miejski

               W Bytomiu downo Karbia kawałek
               Z czasym dziedziny mu weznom całe
               Dzielnicom miasta tako już bydzie
               Z nim we bogactwie abo tyż biydzie.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 14:56
               Do Rokitnicy (1840-1842)

               Droga z Bytomia do Rokitnicy
               Prawie w tych rokach już zbajstlowali
               Karb zkiż uciechy możno niy kwiczy
               Dyć ze tym wiyncy życio mu dali.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 14:58
               Do Wygody (ok. 1850)

               Nowo droga na Wygoda
               Przez nasz Karb tyż wiedzie
               Szkryfnońć ło tym mi niy szkoda
               Furmon drapci jedzie.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 14:59
               Banka (1913)

               Do Bytomia bankom
               -Tako tyż Miechowic
               Glajzy ze mijankom?
               Historyjo - powiydz.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 15:00
               Szkoła 1860

               Muster w karbiu miechowicki
               Filjom przeca yno
               Dyć niy bydzie to na wdycki
               Wiydz ło tym dziecino.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 15:02
               Nowo szkoła (1865-67)

               Ano - budujom bo Karb nom rośnie
               -Chnetko zawoło bajtli radośnie
               Dzwonek do gryfny nowiutki szkoły
               Niyjedyn rechtor bezto wesoły.
              • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 15:06
               Drugo szkoła (1895)

               Drugi szkoły trza dziedzinie
               Drapko pewno tyz i trzaci
               Dzieci wiyncy - to niy minie
               W przodek ze tym Karb durś leci.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:25
                Gmina Karb 1875

                Piyrwyj Miechowic to kolanijo
                Terozki gmina - toż niy mecyjo
                Yno dlo Karbia wielko radocha
                Tako dźwigniony przeca niy trocha.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:31
                Gminny ratusz (1908)

                Ano - dyć gminie ratusza trza
                Już postawiony - se cieszom - ja!
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:32
                Ratusz 1908-1008

                Nic że niy ma naczelnika
                Dyć budynek ciyngym stoji
                Idzie se na niego blikać
                Przi stuleciu se łobstroji?
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:33
                Karb 1928

                Karb ze Bobrkym skuplowany
                "Bobrek-Karb" terozki dany.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:34
                Karb 1951

                Cołki Karb z tym Bytom mo
                Tako kożdy go już zno.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:35
                Karbsko parafijo

                We miechowicki Karb dugo był
                Dyć przeca ciyngym nabiyroł siył
                Bezto se niy ma czymu dziwować
                Że tukej kościoł zaczyli stowiać.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:37
                Karbski kościoł (1907-1909)

                Ano - stowiajom kościoł w dziedzinie
                Projekt łod Śliwki z Zabrza ciekawy
                Neogotyku muster niy minie
                A wiernym radość świontynia sprawi.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:39
                Kościoł pw. Dobrego Pasterza 7.XI.1909

                Kościoł w parafiji stoji
                Ze tym dniym konsekrowany
                Tako Karb na wieki stroji
                Zgodni we tym parafiany.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:41
                Ksiondz Aureliusz Barabasch

                Piyrszy farorz na dziedzinie
                Parafijo se kupluje
                Wiara przeca tu niy minie
                Tako kożdy forszteluje.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:43
                Karb 1925

                Przi kościele dynkmal stoji
                Ofiar wojny - trza pamiyntać
                Karb ło pokoj dyć se boji
                Wojna to ludzkości piynta.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:45
                "Elizabethgrube" 1822

                Toż we niyj galman durś fedrowali
                Trza by cynk z czegoś tu wytopiali
                Dzisioj łostała we mianie sztrasy
                Trwo tradycyjo w dziedzinie naszy.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:46
                "Johannagrube" - 1857

                Ano - w tym czasie cynk tu krolowoł
                Potrza galmanu - toż gruba stowo.
               • broneknotgeld Re: Karb 14.12.06, 20:48
                "Grafin Johanna" (1907-1908)

                Toż gruba w Karbiu terozki stowo
                Już niy galmanu yno wynglowo
                Bergmon fedruje te czorne złoto
                Bo przeca Ślonzek łod downa mo to.
       • broneknotgeld Kościoł Wniebowziyńcia NMP 17.12.04, 23:42
        Kościoł Wniebowziyńcia Nojświyntszy Maryji Panny

        1231
        Tako data Liebental szkryfnoł we kronice
        Jedni tymu wierzom dlo inkszych to wice.
        • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 18.12.04, 19:24
         1253

         W tym roku naprowdy tyn kościoł już stoł
         Kto godo inaczy to winny jest fioł.
        • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 18.12.04, 19:29
         Z dolomitu

         Z dolomitu kościoł tyn wybudowali
         Wapiyń i piaskowiec tyz jeszcze dodali
         Byłby styl romański dyć przerobek wiela
         Dzisioj cołkym inkszo jest ta świynto sztela.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 18.12.04, 19:35
          Cudowny łobroz Matki Boski Bytomski

          Namalowany w piytnostym wieku
          Do dzisioj łostoł - cud to czowieku
          przecase Bytom niy roz hajcowoł
          A łobroz ciyngym nadzieja dowoł.
        • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 18.12.04, 19:31
         Portal połedniowy
         W niym łobroz se łostoł ty piyrszy świontyni
         Dyć lata durś lecom i kościoł se miyni.
        • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 18.12.04, 19:32
         Portal połedniowy
         W niym łobroz se łostoł ty piyrszy świontyni
         Dyć lata durś lecom i kościoł se miyni.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:37
          1675

          Pożar chnet tukej wypoloł wszysko
          We środku wielke pogorzelisko
          Pusty stoł kościoł przez sztyry roki
          W końcu przewioło tu wszyske ćmoki
          I se za remont jakoś zabrali
          W dwa lata wszysko wyrychtowali
          Zaś ta świontynia Bytom zdobiyła
          Dziw że utropa wielko "przeżyła".
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:39
          1739

          Dzwoni ze wieżyczki sygnaturka nowo
          Doleczek ze Strzelec tako wyrychtowoł.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:42
          1851-1857

          Ksiondz Szafranek cołki kościoł teroz przebudowoł
          Dyć czas na to był nojwyrszy - kipnońć se wydowoł
          W neogotyk go przi tymu zarozki łoblykli
          Tak łostało se do dzisioj - wszyscy my prziwykli.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:44
          39255

          Tela talarkow remont kosztowoł
          Niyjedyn piniondz na to swoj dowoł
          Łod Friedlandera nawet pożyczki
          Na kościoł wziyli - by cieszoł wdycki.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:48
          1854

          Łod zachodu kościoła już wyńście łotwarte
          Chnetko łod piyńciuset lot było zawarte
          Jak ksiyndzow mieszczany dwoch pomordowali
          Toż na amyn dzwiyrza tu zamurowali.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:51
          5.X.1857

          Po ty przebudowie zaś kościoł świyńciyli
          W dziyń świynty Jadwigi na to zezwolyli
          No i gyburstagu łod krola pruskiego
          Właśnie we tym czasie im panujoncego.
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP 19.12.04, 20:55
          Świynty łobroz (1857)

          Wniebowziyńcie Maryji Elmer namalowoł
          We Wiedniu aż znodli artysty istnego
          W ołtorz jeszcze Gruner kunszt snycerski dowoł
          Ozdobom kościoła był łon "mariackego".
         • broneknotgeld Re: Kościoł Wniebowziyńcia NMP