Dodaj do ulubionych

Szpaska???

10.11.10, 23:03
Chcioł frela
Za kolano
Małowiela
Dyć kej rano
Gorki kusiol jeszcze dała
Wiedzioł - zowdy bydzie pszała.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 10.11.10, 23:05
   Dyć na Ślonsku
   Godce pszajom
   W kożdym konsku
   Jo niy bajom
   Kej niy wierzysz se poczytej
   I ło rymy mie niy pytej.
   • broneknotgeld Re: Szpaska??? 10.11.10, 23:05
    Kto strachliwy
    - atakuje
    To niy dziwy
    -sie maskuje
    Boji tego co som szkryflo
    Na łodwaga by coś wychloł.
    • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 00:31
     Chcioł frela
     Za kolano
     Małowiela
     Dyć kej rano
     Gorki kusiol jeszcze dała
     Wiedzioł - zowdy bydzie pszała.
     • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 00:35
      Szpaska ślonsko
      tukej prawie
      nk.pl/forum/17/977/377
      Dyć niywonsko
      -śnik na jawie
      Cosik wiym łod Sowizdrzoła
      -Niyroz loz z niom do kościoła.
      • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 00:36
       Trza ci łaski?
       Trza ci zwoli?
       Szkryflej szpaski
       -Wedle woli
       Niy to niy - jo prawie musza
       W nich tyż moja ślonsko dusza.
       • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 00:37
        Dobranocka
        Ślonskim rymym
        Niy trza klocka
        Tela wiymy
        Ziomb niy tropi pod pierzinom
        Uśnij ze radosnom minom.
        • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:43
         Trza ci łaski?
         Trza ci zwoli?
         Szkryflej szpaski
         -Wedle woli
         Niy to niy - jo prawie musza
         W nich tyż moja ślonsko dusza.
         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:43
          Dobranocka
          Ślonskim rymym
          Niy trza klocka
          Tela wiymy
          Ziomb niy tropi pod pierzinom
          Uśnij ze radosnom minom.
          • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:46
           Szpaska boli?
           Uwierzycie?
           Trza to smolić
           Pszoniym życie!
           Kej rym ślonski radość niesie
           Z tego aże skokać chce sie!
           • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:46
            Roz limeryk
            Trefioł szpaska
            Tyn choleryk
            Robioł łaska
            Dyć na Ślonsku łona gorom
            Bo tyż kuko kajś ku chmurom.
            • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:48
             W szpasce dusza
             Łod Ślonzoka
             Śmioć sie musza
             Nawet w zokach
             Kej z tym wiela durś radości
             Szpas jyj pukel w gowie prości.
             • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:57
              Cudzo
              frela
              wzbudzo
              wiela
              Swoja tropi
              Chop se topi.
              • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 12:59
               Niy w tymacie
               Niy w tym forum
               Na spam lacie
               Kyns humoru
               "Nawiedzony" dyć ubliżo
               Ponboczkowi- kej Go zniżo.
               • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:00
                Krotke sztyry
                Dugsze dwa
                Szlukna biyrym
                Tako trza
                Zowdy idzie potrynować
                Sie felerom niy poddować
                • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:03
                 broneknotgeld napisał:

                 > Krotke sztyry
                 > Dugsze dwa
                 > Szlukna biyrym
                 > Tako trza
                 > Zowdy idzie potrynować
                 > Sie felerom niy poddować
                 x -a
                 x -b
                 x -a
                 x -b
                 2x -c
                 2x -c
                 • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:05
                  "Niy trza szukać dziury w całym"

                  Szpaska "całym"
                  Toż raduje
                  Kuknom gały
                  Kaj rym suje
                  Przeca Ślonzok to poradzi
                  Kunszt ze duszy swoji wsadzi.
                  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:06
                   Szpaska prawi
                   -recht w tym tako
                   Kej kunszt jawi
                   ktosik krako?
                   Do literatury świata
                   Tako ślonsko z niyj łopłata.
                   • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:08
                    Polsko szpaska
                    Tyż być może
                    W tym niy łaska
                    Moj Ty Boże
                    Twojom iskrom kunszt dyć przeca
                    Twoj w niyj muster - z niym w świat leca.
                    • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:09
                     Sie nom szpaska
                     narodziyła
                     Leci w blaskach
                     -ze niyj siyła!
                     Szmaragd z ziymi ślonski wziynty
                     -Krzidło niy mo nic ze piynty.
                     • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 13:25
                      Potrynujymy
                      ze ślonskom szpaskom
                      To przeca wiymy
                      Ponboczka łaskom
                      Z niyj dusza ślonsko światu rozblysko
                      W niyj siyła kero pokono wszysko.
                      • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 18:15
                       Szpaska blysła
                       Jako bliza
                       Odra, Wisła
                       -Jeji dźwiyrza
                       Kunsztym ślonskim podżwigano
                       Cołki świat pozno jyj miano.
                       • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 19:59
                        Ło szpasce larmo
                        Kajsik na forach
                        No i niy darmo
                        Kunszt jeji chwola
                        Ździybko reklamy nigdy niy szkodzi
                        Dyć sie z uciechy ty ślonski rodzi.
                        • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 20:14
                         Szpaska w trollu
                         Mo lampasa
                         Niy na zolu
                         Jyj rym - klasa
                         Niych soronie bardzi glyndzom
                         Tak czy siak z jyj mianym pyndzom.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 22:50
                          Kej czowiek zocny
                          Kej sobom zowdy
                          Kej duchym mocny
                          Trzimie se prowdy
                          Strach mu cygaństwym niy mońci dzionka
                          We ślonski duszy filer śmiy tonkać.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 23:11
                          Dyć niych wszysko
                          Szpasce służy
                          Dziwowisko
                          Tyż trza użyć
                          Kedy głośni ło tym bydzie
                          Szpaska drapci wiyrchym przidzie.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 11.11.10, 23:18
                          Kunsztym rymy
                          Gryfny szpaski
                          Ło tym wiymy
                          Na nic wrzaski
                          Kej z niyj ślonskość w łoczy bije
                          No i godka naszo żyje.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 13.11.10, 13:27
                          Limeryk kusi
                          Niy yno przeca
                          Szpaski niy zdusi
                          Ze tego Neca
                          Zdo sie być dlo niyj jakby do porki
                          Wiedzom tyż ło tym w byfyju gorki.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 13.11.10, 16:26
                          Trolik szpaski
                          Niy spokopi
                          We niyj blaski
                          A łon topi
                          Choć paliwo gorke miywo
                          Niych se yno tymu dziwo.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 14.11.10, 00:27
                          Jedyn istny
                          fest rojbrowoł
                          Boł zowistny
                          -niy ustowoł
                          Ciyngym "w prozne loł z pustego"
                          Soroń zowdy do niczego.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 14.11.10, 17:02
                          Kurde bele
                          Szpaska znomy
                          Synki, frele
                          Kunszt w nia domy
                          Niych jak szmaragd ślonski bydzie
                          Naszo godka z niom niy w biydzie
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 16.11.10, 20:02
                          Welowanie
                          wartko idzie
                          Rojbrowanie
                          przi tym bydzie?
                          Słyszołch dzisioj ło "szczewikach"
                          Gyntelmantel ze chlywika?
                          www.spieprzajdziadu.com/muzeum/index.php?title=Buty_J._Kaczy%C5%84skiego
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 16.11.10, 21:09
                          Kej limeryk
                          nos tu bawi
                          To choleryk
                          se niy zjawi
                          Dyć po prowdzie - niy wiadomo
                          Namarasi - momy "Omo".
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 18.11.10, 20:35
                          A dyć szpaska
                          W ryncach naszych
                          Zdo sie draska
                          -Mie niy straszy
                          Ze sztrachecla blask rozpoli
                          Ślonski duszy - w jeji woli.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 18.11.10, 22:43
                          Ło szpaskach wiela
                          Kajniykaj prawiom
                          Kunszt w nich wesela
                          Ślonskowi jawiom
                          Klachy, łostuda nic niy zaszkodzom
                          Kej ze uciechom ciyngym sie rodzom.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 19.11.10, 17:13
                          Giyrka ciga
                          Połomała
                          To ci "strziga"
                          Kaj skokała?
                          Ano, ano - po platanie
                          Czeko ciga kurowanie.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 20.11.10, 17:25
                          Ciga szukoł
                          Znoloz "koza"
                          Coś tam blukoł
                          -"Wom pokoża"
                          Dyć heresztym "koza" była
                          Ciga cołkym kajś straciyła.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 20.11.10, 18:46
                          W Pacanowie
                          Cigi kuli
                          Sztres we gowie
                          I kajś muli
                          Strach - kej cie podkuto kopnie
                          Możno i ta z kosom dropnie.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 21.11.10, 13:21
                          Pod zumiyntom
                          Szufla leży
                          Śniyg niy piyntom
                          Kto uwierzy?
                          Kej zasuje wszyske sztrasy
                          Trefia jo do "naszy-klasy"?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 21.11.10, 13:22
                          Trollik w sforze
                          Miejsca szuko
                          Tam niy może
                          Tukej bluko
                          Kajś mo basior i wadera
                          Toż boroczek ślimto teraz.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 21.11.10, 13:23
                          Dziesiyńć dni szpaska
                          Boła na świecie
                          Zdo sie jak kraska
                          Jom szkryflać chcecie
                          Toż dobro wrożba - w Ślonzek se kulo
                          Kunsztym rozblysko, szpasym niy fulo.

                          Ruda Śląska - stolica fraszki
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 21.11.10, 18:14
                          Z powinszowaniym!

                          Szpaska naszo
                          Chnet kajś bydzie?
                          www.dziennikzachodni.pl/aktualnosci/335169,kostki-poezji-na-placu-baczynskiego-w-tychach,id,t.html
                          Moja, Waszo
                          Tyn czas przidzie?
                          Kunszt z konceptym w jedny porze
                          Toż winszuja - dej jyj Boże.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:48
                          Giyrka ciga
                          Połomała
                          To ci "strziga"
                          Kaj skokała?
                          Ano, ano - po platanie
                          Czeko ciga kurowanie.
                          Pokaż profil
                          Bronisław WątrobaRuda Śląska - HalembaBronisław WątrobaRuda Śląska - Halemba
                          Napisz wiadomość
                          10675Gal.
                          Pokaż profil
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:48
                          Kozie pszaje
                          Cigom gardzi
                          Czy w tym baje?
                          Czy recht bardzi?
                          Trza masorza dlo gowiedzi
                          A istnymu do spowiedzi?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:49
                          Trolle se gryzom
                          zowdy w sobota?
                          Kajś rany liżom?
                          Wiyrchym gupota?
                          Ech, szpasko ślonsko, trza szkryflać ciebie
                          Kunszt szpasym blysko na ślonskim niebie.
                          Pokaż profil
                          Bronisław WątrobaRuda Śląska - HalembaBronisław WątrobaRuda Śląska - Halemba
                          Napisz wiadomość
                          10675Gal.
                          Pokaż profil
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:49
                          Ciga szukoł
                          Znoloz "koza"
                          Coś tam blukoł
                          -"Wom pokoża"
                          Dyć heresztym "koza" była
                          Ciga cołkym kajś straciyła.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:50
                          W Pacanowie
                          Cigi kuli
                          Sztres we gowie
                          I kajś muli
                          Strach - kej cie podkuto kopnie
                          Możno i ta z kosom dropnie.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:51
                          Ciga w kitli
                          Łazić chciała
                          Wszyjscy pitli
                          Kej jom miała
                          W niyj beboka uwidzieli?
                          Dyć ze strachu zapomnieli!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:51
                          Pod zumiyntom
                          Szufla leży
                          Śniyg niy piyntom
                          Kto uwierzy?
                          Kej zasuje wszyske sztrasy
                          Trefia jo do "naszy-klasy"?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:52
                          Trollik w sforze
                          Miejsca szuko
                          Tam niy może
                          Tukej bluko
                          Kajś mo basior i wadera
                          Toż boroczek ślimto teraz.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:52
                          Dziesiyńć dni szpaska
                          Boła na świecie
                          Zdo sie jak kraska
                          Jom szkryflać chcecie
                          Toż dobro wrożba - w Ślonzek se kulo
                          Kunsztym rozblysko, szpasym niy fulo.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:53
                          Z powinszowaniym!

                          Szpaska naszo
                          Chnet kajś bydzie?
                          www.dziennikzachodni.pl/aktualnosci/335169,kostki-poezji-na-placu-baczynskiego-w-tychach,id,t.html
                          Moja, Waszo
                          Tyn czas przidzie?
                          Kunszt z konceptym w jedny porze
                          Toż winszuja - dej jyj Boże.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:54
                          Soroń, błozyn
                          Iptoń gupi
                          Z nosa kozy
                          ktoś mu kupi?
                          Kej som zdo sie jako nic
                          Chce być lonym - to niy wic.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:55
                          Jo stowiom na nia
                          Styknie "dekada"
                          W tym niy cygania
                          Ło to niy zwada
                          Tako niych grajom te "parytyty"
                          Chca kadyncyji teroz kobiyty.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:55
                          Kej ta "Barborka"
                          Zagro kapela
                          Bergmon mo gorka
                          kaj naszo sztela?
                          Z czerwoniym piorkym we marszu "franty"?
                          Ech, budzom z ranka zaś łorkestranty!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:56
                          Z trolli sługi

                          Post za postym
                          jednak kleci
                          Chocioż "krosty"
                          -ciyngym leci
                          Łoszkliwości z duszy ćmoka
                          Ciongnie borok do boroka.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:56
                          Kutz we spisie
                          Wspiyrać bydzie
                          katowice.gazeta.pl/katowice/1,35068,8734451,Zywi_i_martwi.html
                          -Nacjo śni sie
                          Koncept w biydzie?
                          Kejś niy-Niymiec i niy-Polok
                          Szkryfnij - Ślonzok - to niy bolok.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:57
                          Mikołaju
                          - gyszynk dosz
                          Coś ze raju
                          dlo mie mosz?
                          Wongel zaś i łoszkrabiny?!
                          -To se łostow w miechu driny.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:57
                          Kajś Trzech Kroli
                          Szufle trzimie
                          Solom suli?
                          Mroz niy drzymie
                          Pług łodgarnońć niy przijedzie
                          Kaj ta Gwiozdka ich zawiedzie?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:58
                          Żymła plecionce
                          Tako prawiyła
                          -Przez mak na łonce
                          Żech roz usnyła
                          We śniku lyski, mandle - toż świynto
                          Jo mlykym lono, na sznitki rżniynto!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:58
                          Na Gody
                          z aniołym
                          www.dziennikzachodni.pl/stronaglowna/342880,aniol-na-rybnickim-rynku-oczarowuje-juz-mieszkancow,id,t.html
                          I grodym
                          wesołym
                          Za karpia z rybnika
                          trza możno porzykać.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:59
                          Ślonzok!

                          Z Niymca cosik
                          Ze Poloka
                          Pepik - grosik
                          Doł w Ślonzoka
                          Czy nacyjom? -Zdo sie wyży!
                          Prawiom co Ponboczka bliży.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 20:59
                          Sztynksu wiela
                          Z trollym idzie
                          Karlus, frela
                          Zowdy w biydzie
                          Dyć niy fraszka - szpasym przeca
                          Niy na darmo szpaski kleca.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:01
                          Szpaska blyśnie
                          Już to wiymy
                          Troll niych skiśnie
                          Po to rymy
                          W slonski duszy ciyngym rosnom
                          Nawet zimom jako wiosnom.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:02
                          Blysko szpaska
                          W dziyń i w nocy
                          Jakoś łaska?
                          Szczypiom oczy?
                          Ano szczypiom yno tego
                          Co we szpasie szuko złego!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:02
                          Kej kunszt szpaski
                          Z duszy ślonski
                          Niy trza łaski
                          Dyć te konski
                          Jako maszkyt naszy godki
                          Co roz kwaśny, a roz słodki.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:03
                          Szpaska ślonsko
                          Jak makówka
                          Że niywonsko
                          Boli główka?
                          Trza tyż ździybko pomyślunku
                          Coby była w tym gatunku!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:05
                          W szpasce dobro
                          Przeca wiymy
                          Łon wzion ziobro
                          Dyć doł rymy
                          To łod Niego prawie w gowie
                          Naszo dusza w ślonskim słowie.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:06
                          Toż za frela!
                          Za karlusa!
                          Małowiela
                          Wypić musza
                          Niychej godce dobrze darzy
                          To przitrefi co nom marzy!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:06
                          Konkurs szpaski
                          Tyż zrobiymy
                          Niy trza łaski
                          Styknom rymy
                          Dyć wpiyrw nom limeryk leci
                          Niych se konkurs piyknie kleci.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:07
                          Jako zowdy
                          Poradzymy
                          Tela prowdy
                          Z downa wiymy
                          Kunszt "szmaragdym" ślonski duszy
                          Szpaska w świat na wander ruszy.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:07
                          Konkurs szpaski

                          Wypromujymy
                          Tyn konkurs przeca
                          Trza ślonske rymy
                          Kłaść durś do Neca
                          Literatura tako rozkwitnie
                          Kto tymu wadzi tego se wytnie.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:08
                          Szpaski "era"
                          wartko idzie
                          Tako teraz
                          richtig bydzie?
                          Kej we godce - fest raduje
                          Ślonskość ciyngym tyż promuje.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 15.12.10, 21:08
                          Kej po strachu
                          jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/artykul/700686,czego-polacy-boja-sie-najbardziej-piratow-drogowych,id,t.html
                          Po utropie
                          Se polachom
                          Rym niy kopie
                          Dyć co Lachom z tego przidzie?
                          RAŚ bebokym już niy bydzie?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 01.01.11, 20:51
                          Chlapoł drinki
                          Po szampanie
                          Z rana jynki
                          Niy jest w Kanie
                          A dyć wiedzioł - durś ta biyda
                          Kac na drugi dziyń - łobrzida.
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 26.01.11, 17:13

                          Kyrde bele!
                          Lyjty zbiyro?
                          Kaj mom brele?
                          -To dopiyro!
                          Frela komuś dowo szmary?!
                          Karlus borok?! -To niy czary!
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 31.01.11, 21:29
                          Ze Ślonzokym
                          dyrś mecyjo?
                          www.jankolodziej.neostrada.pl/akt.html
                          Idzie krokym
                          kaj nacyjo?
                          Ani Niymiec, ani Polok?
                          Dlo łobydwu jako bolok?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 02.02.11, 20:08
                          Ślonzok sobom
                          Niychej bydzie
                          rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/761106,slazak-buntownik-z-roznych-powodow,id,t.html#199141942211c8e8,1,3,5
                          Czy kajś zgobiom?
                          -Prowda przidzie!
                          Przi registrze latoś prawie
                          Ślonskość kwitnie - śnik na jawie?
                         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 03.02.11, 17:54

                          Kej godki braknie
                          Braknie Ślonzoka
                          www.dziennikzachodni.pl/opinie/364088,strachy-przed-jezykiem-slaskim,id,t.html
                          Możno se baknie
                          I straci w zokach
                          We historyji bydzie wspomniyniym?
                          Jako to godzić z naszym sumiyniym?
  • marijankaonline Re: Szpaska??? 12.11.10, 17:12
   Ślonsko godka
   Ciyngym żyje
   Nowe słowa
   To niy "kryje"
   W miejscu przeca stoć niy bydzie
   Za tym starym nowe przidzie .
   • marijankaonline Re: Szpaska??? 12.11.10, 17:15
    Rym pieślawy
    Hań wyskoczy
    Archaizmy
    Ktoś wyboczy?
    Wszysko razym sie kupluje
    Dyć bogoctwo niy szteruje.
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 12.11.10, 17:17
     Ruszy szpaska
     Ze kopyta
     Szkryfnie chopek
     Tyż kobiyta
     Toż bydymy mieć uciecha
     Kej wylecom szpaski z miecha!
     • marijankaonline Re: Szpaska??? 12.11.10, 17:26
      Wcinom żymła
      Kawa pija
      Szpasu kupa
      Wiym ze żyja
      Jeszcze klikna jedna szpaska
      Na toastach czeko flaszka .
      • marijankaonline Re: Szpaska??? 12.11.10, 17:30
       Żywo godka
       Ruszo sztela
       Wiy to karlus
       Wiy to frela
       W średniowieczu niy żyjymy
       Bestóż ło tym nasze rymy.
      • marijankaonline Re: Szpaska??? 12.11.10, 18:00
       Cudo miodzik
       Lyk na dusza
       Ze wieczora
       Tyż sie skusza
       Tako graczka mi pasuje
       A jak fajnie sie rymuje.
       • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 19:14
        marijankaonline napisała:

        > Cudo miodzik
        > Lyk na dusza
        > I na słodzik
        > Tyż sie skusza
        > Tako graczka mi pasuje
        > A jak fajnie sie rymuje.
     • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 19:11
      marijankaonline napisała:

      > Ruszy szpaska
      > Ze kopyta
      > Szkryfnie aska
      > I kobiyta
      > Toż bydymy mieć uciecha
      > Kej wylecom szpaski z miecha

   • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 19:07
    Nasza szpaska
    Sie rymuje
    Kożdo laska
    Rymek czuje
    Bo to żodne łamigłówki
    Pozor dowej na końcówki
   • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 19:16
    marijankaonline napisała:

    > Ślonsko godka
    > Ciyngym żyje
    > Nowo godka
    > To niy "kryje"
    > W miejscu przeca stoć niy bydzie
    > Za tym starym nowe przidzie .
   • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 19:23
    Idzie zima
    Hajcong grzeje
    Wczas jest cima
    Z łokna wieje
    Zakituja wszyske szpary
    Koksu kupia ze trzi kary
   • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 20:20
    Postawia piwko
    Postawia drinka
    Poć na przeciwko
    Poleja i winka
    Dyć posiedzymy,porymujymy
    I jako zista tyż wpucujymy
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 31.12.10, 00:59
     Niebiańsko dziecina
     Radości dowo
     Kajś jakoś wina
     Bledszom sie zdowo
     Bo lepi we zgodzie ciyngym być
     W tyn czos ci bydzie lekcij żyć.
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 31.12.10, 01:04
     Ze Nowym Rokym
     Mocka radości
     Żodyn borokym
     Kej szpaska gości
     Rym zatańcuje na kożdym wontku
     Tako tu było już od poczontku!
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 31.12.10, 01:07
     Biyrek "Tyskie"
     To mi gro
     Ponad wszyske
     Mi sie zdo
     Mom je w gorke lato w zocy
     Moga wypić je i w nocy:)
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 31.12.10, 01:27
     Nasza szpaska
     Sie rymuje
     Kożdo laska
     Rymek czuje
     Bo to żodne łamigłówki
     Pozor dowej na końcówki
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 06.01.11, 09:54
     Wymyślato

     Łobiod bee
     I śniodanie
     Maszkyt chce
     Larmowanie
     To jest fuj - to niy smakuje
     Wszyskich dziynnie tak nerwuje
   • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 20:23
    marijankaonline napisała:

    > Ślonsko godka
    > Ciyngym żyje
    > Nowe słowa
    > To niy "kryje"
    > W miejscu przeca stoć niy bydzie
    > Za tym starym nowe przidzie .

    Ślonsko Godka
    Ciyngym żyje
    Nowo godka?
    To niy "kryje"
    W miejscu przeca stoć niy bydzie
    Za tym starym nowe idzie.
    • marijankaonline Re: Szpaska??? 14.11.10, 20:46
     Prosty rym
     Wyndzie szpaska
     Jedne wiym
     To niy zopaska
     Dyć to ślonsko przekłodanka
     Nasza swojsko rymowanka
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 18.12.10, 22:18
   Na Gorzelika

   Boł marszałkym
   Dyć już ni ma
   Chnetko całkym
   Przidzie zima
   Ponoć Polska fest zmroziyło
   Co Ślonzokom przitrefiyło.
   • broneknotgeld Re: Szpaska??? 18.12.10, 22:24
    Dni pora
    Boł wyży
    Kaj "zmora"?
    Z niom niży?
    Ślonzoka niy dziwo
    Kej "macocha" kiwo.
    • broneknotgeld Re: Szpaska??? 19.12.10, 14:56
     Klajstrujom "łota"
     Kajsik jom momy
     Przeca gupota
     To mniyj niż kromy
     Co nasze dzisioj wiyrchym już idzie
     Niy było, teroz jest, no i bydzie.
     • broneknotgeld Re: Szpaska??? 19.12.10, 22:09
      Szpaska na Gody
      - zagłosujecie?
      W tyn czas do zgody
      Wpiyrw tam kukniecie:
      nk.pl/forum/17/977/405
      Trojce autorow punkty prziznocie
      Wontek jurorow ku tymu mocie:
      -------------------------------------link
      • broneknotgeld Re: Szpaska??? 20.12.10, 00:02
       Brif do Dzieciontka

       Ech - Dziecionteczko!
       Kuknij na forum
       Wyny dej deczko
       Ździybko humoru
       Niych cołki roczek szpaska rozkwito
       Jak ślonsko ziymia kunsztym zofcito.
       • broneknotgeld Re: Szpaska??? 20.12.10, 00:15
        Pastyrka?

        Niy szoł na pastyrka
        Poloz do gowiedzi
        Choć wzioł sie tam biyrka
        Boł jak na spowiedzi
        Co mu przitrefiyło nikomu niy pedzioł
        Prawiom co koń jego wszysko ło niym wiedzioł.
        • broneknotgeld Re: Szpaska??? 20.12.10, 21:34
         Chojinka już stoji
         gryfnie łobstrojono?
         katowice.naszemiasto.pl/artykul/706746,wspomoz-katowice-w-walce-o-esk-2016,id,t.html?kategoria=678
         Kultura niy broji
         Kej rośnie niy kono
         Niychej Dziecionteczko "stolica" prziniesie
         Blysnońć Katowicom we Europie chce sie.
         • broneknotgeld Re: Szpaska??? 03.01.11, 19:54
          Konkurs szpaski
          Wigilijny
          nk.pl/forum/17/977/405
          Kajsik blaski
          A mie z myjny
          Kudły downo sie straciyły
          Włos janielski? - Tym niy były!
     • marijankaonline Re: Szpaska??? 13.06.11, 06:40
      Tusty szwortek

      Sie paradzi
      Krepel złoty
      Mie niy wadzi
      Knap galoty?
      Dzisioj smola cołko dieta
      Świynto krepla wielko feta
      B/P
      • marijankaonline Re: Szpaska??? 13.06.11, 06:41
       Krepel

       Krepel tusty
       Pudrowany
       Piykne mustry
       Filowany
       We pojstrzodku marmelada
       Zjym go jutro byda rada

       B/P
  • broneknotgeld "Marka - Śląskie - Szpaska"? 19.12.10, 15:58
   Pokulomy
   Nasz kunszt ślonski
   Wyna momy
   Stond te konski
   Szpaska "innowacjom" przeca
   Polecicie kaj jo leca?
   www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1274857880&id_menu=332
   • broneknotgeld Re: "Marka - Śląskie - Szpaska"? 19.12.10, 18:36
    broneknotgeld napisał:

    > Pokulomy
    > Nasz kunszt ślonski
    > Wyna momy
    > Stond te konski
    > Szpaska "innowacjom" przeca
    > Polecicie kaj jo leca?
    > www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1274857880&id_menu=332
    Lepi ze szpaskom
    Jo szpasce klaskom.
  • broneknotgeld Szpaski piwne 19.12.10, 22:29
   Niy zagryz.

   Szpaska z biyrym
   To niy dziwo
   Miynke gyry
   Gowa kiwo
   Chlapnoł wiela "dymbowego"
   A niy zagryz ajchlom tego!
   • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 16.01.11, 23:24
    W biyrze
    słonko
    szczyrze
    tonko
    promyk jasny
    Rym niy ciasny.
    • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 22.01.11, 17:49

     Piwno
     szpaska!
     Dziwno
     klaskać?
     Żeś na giyrach?
     Trza ci biyra!
     • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 23.01.11, 22:28
      Roz czowieka
      Ora wziyła
      Piwa beka
      Sie marzyła
      A tu prozno w portmaneju!
      -Szynknij szopa dobrodzieju!

      -
      Ruda Śląska - stolica fraszki
      • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 23.01.11, 22:29
       "Dymbowego"
       mu pololi
       Chcioł piontego
       -loć sie boli
       Widać mu wystykły sztyry
       -Gymba krziwo, słabe gyry.
       • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 27.01.11, 21:57
        Kusiyła Krista
        Wcale niy dugo
        Kej biyra kista
        Chmiel do cia mrugo
        Dyć pod pierzinom co to sie stało?
        I jyj i jymu kimać zachciało.
        • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 30.01.11, 19:24

         I Konkurs Ślonski Szpaski Piwny

         Biyrek pijesz?
         Ło tym szpaski
         nk.pl/forum/17/977/416
         Wiysz że żyjesz!
         Chmiel niy z łaski
         Chciyj sie bawić tyż w jurora!
         nk.pl/forum/17/977/417?find=last#post1
         -Z piwkym zocny rym na forach!
         • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 05.02.11, 21:49
          Szpaska z biyrkym
          Szumi w gowie?
          Idzie w giyrki?
          -Po połowie
          Kunsztym słowa - blaskym chmiela
          Sie przi tym i tym wesela!
          • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 06.02.11, 00:01
           "Pod Kasztanym"
           Słepia piwo
           Zowdy z rana
           To niy dziwo
           -Nic a nic niy kasztanieja
           Yno z dnia na dziyń łysieja.
           • broneknotgeld Re: Szpaski piwne 06.02.11, 00:10
            "Pod Kasztanym"
            Biyr smakuje
            Winko z Kany
            Jakby czuje
            Toż niy chciyjcie tymu dziwać
            Do dom wrocom - trza se kiwać.
    • marijankaonline Re: Szpaski piwne 13.06.11, 06:49
     Złote piwko
     Bioły kragel
     Na przeciwko
     Leci szlager
     Hej muzyczko z zimnym piwym
     Niy patrz na mie łokym krziwym
     B/P
     • marijankaonline Re: Szpaski piwne 13.06.11, 06:51
      "Pod Kasztanym"
      Pija w lato
      Z mojim panym
      Co ty na to?
      Szpasu momy przi tym wiela
      A nojlepszo jest niydziela
      B\P
   • broneknotgeld Szpaski wiosynne 06.03.11, 11:51
    Zaś skowronek
    zaświyrgoli
    Piwa dzbonek
    wiosna chwoli
    Kej natura niy we biydzie
    Rośnie, kwitnie, z pszoniym idzie.
    • broneknotgeld Re: Szpaski wiosynne 06.03.11, 11:53
     Wiosna z majym
     wszyskich kusi
     Ziymia rajym?
     Ktoś pszoć musi
     W słonku frelka pympkym blyśnie
     Chciołbyś z niego zjodać wiśnie!
     • broneknotgeld Re: Szpaski wiosynne 06.03.11, 16:38
      W jegłach brzima
      kajsik leży?
      Jest czy ni ma?
      Kto uwierzy?
      Dyć choć zimom sie tropiymy
      Szpaska wiosna zbudzi rymym.
      • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 05:45
       Budzi sie…
       - - -
       Życie sie budzi
       Wiosynka idzie
       Ciepełko kludzi
       Zima we biydzie
       Pelce mantiska do szranku schowiymy
       Promyczkym słonka sie ogrzejymy
       - - -
       Prośba
       Ech sloneczko
       Wylyź z klosza
       Zagrzyj deczko
       Piyknie prosza
       Weź wiosynka se pod rynka
       Bo ze zimom yno mynka
       - - -
       Już idzie
       Trele szkowronka
       Zielone pola
       Promyki słonka
       Jo zowdy chwola
       Wielgimi krokami idzie wiosynka
       Gorke serduszko frelki i synka.

       Barbara Politaj
       • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 05:51
        Szukoł

        Szukoł wiosny
        W zimnym lesie
        Hań kaj sosny
        Echo niesie
        Halo halo wioseneczko
        Dej krokuska słonka deczko.


        Barbara Politaj
        • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:14
         Wiyrzba

         Duge hyrdzie
         W rzyce tonko
         Wiosna idzie
         Świyci słonko
         Siednij bratku pod wiyrzbicka
         Bydziesz mieć weselsze licka

         B/P
         • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:15
          Kaszton

          Kwitnie majym
          Kej matura
          Podzim rajym
          Ryżych fura
          Sztyjc we liściach sie kulajom
          Chowanego z bajtlym grajom

          B/P
          • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:25
           Wiosynny dzionek

           Słonko świyci
           Gorki dzionek
           Rymek klyci
           Tyż szkowronek
           Świyrgolynie leci z rymym
           Taki dzionek zowdy chcymy
           B/P
           • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:28
            Chcymy słonka

            Kaj te słonko?
            Za chmurami
            Kaj te słonko?
            Bydzie z nami?
            Bo kej grzeje dusza śpiywo
            Rym ucieszny tyż niy dziwo

            B/P
            • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:30
             Wiosynnie

             Słonko świyci
             Świat sie śmieje
             Wiosna nynci
             Ciepłym wieje
             Już na krzokach som koteczki
             Kajś świyrgolom szkowroneczki

             B/P
             • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:31
              Na baja

              Dzisioj baja
              Dyć we szkole
              Zrobiom haja?
              Z zimom boje
              Kajś marzana topić bydom
              Tako baja niy ma biydom

              B/P
              • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:33
               Przajesz wiośnie?

               Blyszczy szpaska
               Ach wesoło
               Tiul - apaszka
               Furgo wkoło
               Nastrojowo i radośnie
               Kożdy przeca przaje wiośnie

               B/P
               • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:34
                Zawitała                Wiosna wonno
                Przebiśniegi
                Jazda konno
                Z drogi śniegi
                Cwałym biegym ku słoneczku
                Ech zaśpiywej szkowroneczku.

                B/P
                • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:36
                 Chnet Wielkanoc

                 Wiosna idzie
                 Wielkim krokym
                 Z kwiotkym przidzie
                 I ze krzokym
                 Z baziom kotkym jak kto woli
                 Chnet Wielkanoc to sie chwoli.
                 B/P
                 • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:38
                  Dylymaty jurora

                  Szpaski piykne
                  Wiosna czuja
                  Punktów styknie?
                  Forszteluja
                  Dyć kożdymu bych je dała
                  Yno trzem - byda ślimtała

                  B/P
                  • marijankaonline Re: Szpaski wiosynne 13.06.11, 06:57
                   marijankaonline napisała:

                   > Dylymaty jurora
                   >
                   > Szpaski piykne
                   > Wiosna czuja
                   > Punktów styknie?
                   > Forszteluja
                   > Dyć kożdymu bych je dała
                   > Yno trzem - byda ślimtała
                   >
                   > B/P
                   Wygrywajom
                   Tukej wszyscy
                   Niy wajajom
                   Bo rym blyszczy
                   Szpasu w szpasce jet tu mocka
                   Toż szkryflajom w dziyń i w nocka
                   B/P
   • marijankaonline Re: Szpaski piwne 13.06.11, 05:46
    Szpaski piwne

    Fajer

    Barbóreczka
    Gryfno frela
    Piwa beczka
    Do w niydziela
    Zafajruje z familijom
    Jorguś wdepnie tam ze cyjom
    - - -
    Biesiada

    Zimne piwko
    Stawiom Wom
    Na przeciwko
    Karczma mom
    Zrychtujymy se biesiada
    A jo byda z tego rada
    - - -
    Idymy na piwko -
    Piwo"Warka"
    Szluko Zosia
    Dobro marka
    Dlo Antosia
    Razym idom na kufelek
    Kaj kamratym szynkorz Felek

    Barbara Politaj
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 25.12.10, 20:25
   Jako świyntować
   nom ze Godami?
   rudaslaska.naszemiasto.pl/artykul/712786,swietowanie-to-test-na-czlowieczenstwo,id,t.html
   Muster trza dować?
   -Wiycie już sami?
   Boga w czowieku widzieć wystyknie
   Mało iskerka - już bydzie piyknie.
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 25.12.10, 20:27
   Kej "Bog sie rodzi"
   W dyszy czowieka
   Złym być niy godzi
   Niy idzie czekać
   -Z tym win wyznanie i przeproszynie
   -Zadośćuczynić koże sumiynie.
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 25.12.10, 20:34
   Zło zowdy dzieli
   Z Wilijom przeca
   Dobra my chcieli
   Bestoż tam leca
   Kaj prowda djoska w kopyto parzy
   Prowda skupluje - mie sie to marzy.
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 26.12.10, 18:06
   Szpaska se kulo
   Jako poradzi
   Kej rym niy fulo
   Tyż niy zawadzi
   Kunszt duszy ślonski wiyrchym z tym idzie
   Co piyrwyj boło, jest, dali bydzie.
   • broneknotgeld Re: Szpaska??? 28.09.12, 20:14
    Łoszczyrstw poranoście
    Prowdy niy zbajstluje
    nk.pl/#forum/6/2575/233?find=last#post78
    Jako szif na moście
    -Fale wody pruje?
    Cnota łoszkliwości niychej se niy boji
    Choć djoski wspiyrajom kej ktosik jyj broji.
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 27.12.10, 21:04
   Sztopnyło po świyntach?
   Dyć szpaska niy piynta.
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 28.12.10, 17:01
   Kej ktoś głosuje
   Szpaska raduje.
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 30.12.10, 23:50
   Toż wesołego
   Z niym szczyńścio wiela
   Chop niych durś tego
   I pszaje frela
   Tako na Nowy Roczek winszuja
   I szpaskom ślonskom tyż uraduja.
  • marijankaonline Re: Szpaska??? 31.12.10, 01:11
   Szpaska w zocy
   Wiym i jo
   Dowo mocy?
   Przeca do
   Kej jom szkryflom toż raduja
   Ślonsko godka niom promuja!
   • marijankaonline Re: Szpaska??? 31.12.10, 01:32
    marijankaonline napisała:

    > Szpaska w zocy
    > Wiym i jo
    > Dowo mocy?
    > Przeca do
    > Kej jom szkryflom toż raduja
    > Ślonsko godka niom promuja!
  • broneknotgeld Re: Szpaska??? 31.12.10, 16:01
   Godki naszy
   Z Nowym Rokym
   Niych niy straszy
   Srogim łokym
   Soroń, cynzor, wrog ślonskości
   No a szpaska wiyrchym gości.