Dodaj do ulubionych

Darwin do poprawki:)

04.08.07, 23:14
W poprzednim wątku dałem namiary na naukowców otwarcie odrzucających
neodarwinowską wizję ewolucji. Naukowcy ci podważają pomysł ,iż mutacje
odcedzane przez naturalną selekcje były w stanie doprowadzić do złożonośći
życia.
Naukowcy zsenkwencjonowali już niemała liczbe genomów. Jak się okazało już
nie między szympansem,a człowiekiem,ale nawet między człowiekiem a myszą
istnieją małe genetyczne różnice w sekwencjach kodujących! Poczatkowo się tym
faktem zachwycano i traktowano go jako mocny dowód na pokrewieństwo
ewolucyjne między szympansem a człowiekiem, czy człowiekiem i myszą. Niestety
owy czar prysł. Już wcześniej wielu uczonych zauważało,że owe podobieństwa
genetyczne są nieadekwatne do różnic fenotypowych, a więc np. 95%towe
podobieństwo pomiędzy szympansem i człowiekiem nie może wyjaśniać róznic
fenotypowych pomiędzy tymi dwoma organizmami! Przepisu na człowieka zaczęto
więc szukać gdzie indziej. Jak się okazało chyba się znalazł w owych 99%ach
genomu zwanym do niedawna "śmieciowym DNA". Zauważono,że w tych obszarach
zachodzi pewien rodzaj transkrypcji, a przy okazji odkryto wiele nieznanych
dotąd cząsteczek RNA, które biorą istotny udział w regulacji aktywności
genów. Takie RNA (jak np. interferencyjny RNA) mogą w różny (jeszcze
niezbadany) sposób wpływać na ekspresje genów podczas rozwoju płodowego.
Zastosowań tego RNA może być bez liku! Jak się szacuje takich regulatorowych
genów kodujących regulatorowe RNA jest tyle samo, co genów kodujących białka.
A niektórzy sa zdania,że dwa razy więcej!
Poniżej artykuł obrazujący w jakie zwątpienie popada świat nauki ewolucyjnej.
Już niedługo nastapi całkowite wyplemienie tego chwasty na polu nauki, jakim
jest prymitywny neodarwinizm!


Newsweek
30/07 23.07.2007
Darwin do poprawki
Nawet teoria ewolucji podlega prawom ewolucji. W świetle najnowszych badań
wiedza Karola Darwina o pochodzeniu gatunków okazuje się dalece niepełna.
Gdy minister Mirosław Orzechowski i Maciej Giertych w kabaretowym stylu
atakowali niedawno teorię ewolucji, mało kto spodziewał się, że dzieło
podważania ustaleń Karola Darwina podejmą także naukowcy z najbardziej
renomowanych światowych uniwersytetów. Z tą tylko różnicą, że Giertych i
Orzechowski marzą o teorii, która nie miałaby nic wspólnego z biologią,
natomiast współcześni badacze chcą idee Darwina dopasować do biologicznych
odkryć z ostatnich lat.
Teoria Darwina budziła kontrowersje od momentu jej powstania. Żadne inne
dzieło naukowe nie miało tylu krytyków. Jego praca "O powstawaniu gatunków"
opublikowana w 1859 r. wywołała powszechną wściekłość i zgrozę, bo zaliczyła
homo sapiens do świata zwierząt. Uderzała zarazem w wiarę, że nasze
pojawienie się na Ziemi miało szczególny sens, że zostało z góry zaplanowane.
Darwinowi świat milionów różnorodnych organizmów jawił się jako rezultat
długiej historii całkowicie przypadkowych zdarzeń. Ślepy, bezrozumny i
automatyczny proces ewolucji przekształcał jednokomórkowe organizmy w formy
coraz bardziej skomplikowane. Po 4,5 mld lat od powstania Ziemi po
bakteriach, ukwiałach i dinozaurach pojawiły się pierwsze ssaki, a na końcu
człowiek.
Działanie przypadku w stosunku do organizmów żywych Darwin wyobrażał sobie
tak: "Ponieważ zawsze rodzi się więcej osobników, niż może przeżyć, następuje
walka o przetrwanie... Osobniki posiadające jakąkolwiek chociażby drobną
przewagę nad innymi będą miały największe widoki przeżycia i pozostawienia
potomstwa. Z kolei wszelka zmiana szkodliwa musi ulec zagładzie. Utrzymywanie
się różnic korzystnych i zagładę szkodliwych nazwałem doborem naturalnym.
Dobór naturalny promuje więc te cechy, które zwiększają szanse przeżycia w
danym środowisku".
------------------------------------------------------------------------------
--


------------------------------------------------------------------------------
--
Darwin nie miał jednak pojęcia, jaki wewnętrzny mechanizm może być
odpowiedzialny za dziedziczenie. Geny zostały odkryte już po napisaniu przez
niego dzieła o ewolucji gatunków. Niemiecki chemik pracujący w Tybindze,
Johann Miescher, zauważył mianowicie w 1869 r., że pewien materiał pobrany z
ludzkich komórek nie jest białkiem. Nazwał go nukleiną. Dzisiaj substancja ta
nosi nazwę DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego. W 1953 r. Francis Crick
i James Watson odkryli jego podwójną spiralę i domyślili się, na czym polega
mechanizm dziedziczenia - jedna z nici spirali przechodzi do następnego
pokolenia jako zapis cech któregoś z rodziców.
Współcześni biolodzy są zgodni, że wszystkie organizmy na Ziemi są ze sobą
spokrewnione, ponieważ wywodzą się od wspólnego przodka. Problemem jest
natomiast wytłumaczenie, w jaki sposób pojawiały się nowe formy, nowe
gatunki. Jak powstało skrzydło na plecach zwierzęcia, które go przedtem nie
miało? W jaki sposób rybie wyrosły nogi, by jako płaz zaczęła wędrować po
lądzie? Czy w każdym z takich procesów rzeczywiście pojawiały się przypadkiem
nowe geny, przynosząc nieoczekiwaną receptę na skrzydło lub ramię? Bo według
teorii ewolucji, jakiej uczono nas w szkole, każda cecha fizyczna czy rodzaj
zachowań powinny być zapisane, jak w recepcie, w osobnych genach.

Majsterkowanie przy DNA
Darwin pojawianie się nowych form organizmów żywych, nowej architektury ich
ciał i wszelkich innych zmian tłumaczył przypadkiem. Jego idea została
rozwinięta w latach 40. i 50. ubiegłego wieku jako syntetyczna teoria
ewolucji. Największą rolę w tworzeniu nowych gatunków przypisano w niej
przypadkowym mutacjom w DNA, które miałyby prowadzić do powstawania nowych
genów i nowych gatunków zwierząt. Ale odkrycia ostatnich lat wskazują na
zupełnie inny mechanizm ewolucji. Przypadkowe mutacje genów zdarzają się, to
prawda. Ale to nie one są głównym motorem zmian w świecie żywym.
Na teorię Darwina nowe światło rzuca ewolucja rozwoju, w skrócie evo-devo (z
ang. evolution of development). To nowa dziedzina, która bada rozwój
embrionalny u różnych gatunków. Jeszcze do niedawna badacze zajmowali się
głównie tym, jak geny przechodzą z jednego pokolenia do drugiego. Natomiast
jak programują budowę nowego organizmu, jak wygląda rozkład ich zajęć w
czasie kilku miesięcy rozwoju płodu i jak ze sobą współpracują - pozostawało
tajemnicą. Tymczasem właśnie ten okres jest wspaniałym polem dla twórczego
działania genów. Grudka substancji setki razy mniejsza od główki szpilki
podlega wówczas milionom przemian, zanim z odrobiny bezkształtnej plazmy
wyłoni się mały człowiek, słoń albo tygrys.

Darwin do poprawki
Nawet teoria ewolucji podlega prawom ewolucji. W świetle najnowszych badań
wiedza Karola Darwina o pochodzeniu gatunków okazuje się dalece niepełna.
Jak się dziś wydaje, właśnie ten ignorowany przez teorię ewolucji proces
rozwoju embrionalnego jest główną siłą kształtującą historię życia na Ziemi.
Na etapie "życia ukrytego" - w skorupie jaja czy w macicy - może dochodzić do
rewelacyjnych wynalazków. Kilkanaście lat temu francuski biolog, prof. Fran?
ois Jacob, laureat Nagrody Nobla, przekonywał, że ewolucja działa jak
majsterkowicz-amator. Z tego, co ma akurat pod ręką, z kawałków starego DNA
tworzy nowe konstrukcje. Ostatnie odkrycia potwierdzają intuicję prof.
Jacoba.

Dziób postępu
------------------------------------------------------------------------------
--


------------------------------------------------------------------------------
--
Badacze evo-devo stwierdzili, że do powstania nowych gatunków ptasich nie
potrzeba wcale nowych genów. Wystarczy, że te, które w nich już istnieją,
popracują trochę dłużej lub krócej niż przedtem. O takim właśnie mechanizmie
ewolucji świadczą opublikowane w ubiegłym roku badania naukowców z Harvard
Medical School. Grupa pod kierownictwem dr. Cliffa Tabina postanowiła
sprawdzić, jak na wyspach Galapagos, odizolowanych od stałego lądu bezkre
Obserwuj wątek
  • nowey777 Poprawka-cały artykuł! 04.08.07, 23:19
   Darwin do poprawki
   Nawet teoria ewolucji podlega prawom ewolucji. W świetle najnowszych badań
   wiedza Karola Darwina o pochodzeniu gatunków okazuje się dalece niepełna.
   Gdy minister Mirosław Orzechowski i Maciej Giertych w kabaretowym stylu
   atakowali niedawno teorię ewolucji, mało kto spodziewał się, że dzieło
   podważania ustaleń Karola Darwina podejmą także naukowcy z najbardziej
   renomowanych światowych uniwersytetów. Z tą tylko różnicą, że Giertych i
   Orzechowski marzą o teorii, która nie miałaby nic wspólnego z biologią,
   natomiast współcześni badacze chcą idee Darwina dopasować do biologicznych
   odkryć z ostatnich lat.
   Teoria Darwina budziła kontrowersje od momentu jej powstania. Żadne inne dzieło
   naukowe nie miało tylu krytyków. Jego praca "O powstawaniu gatunków"
   opublikowana w 1859 r. wywołała powszechną wściekłość i zgrozę, bo zaliczyła
   homo sapiens do świata zwierząt. Uderzała zarazem w wiarę, że nasze pojawienie
   się na Ziemi miało szczególny sens, że zostało z góry zaplanowane. Darwinowi
   świat milionów różnorodnych organizmów jawił się jako rezultat długiej historii
   całkowicie przypadkowych zdarzeń. Ślepy, bezrozumny i automatyczny proces
   ewolucji przekształcał jednokomórkowe organizmy w formy coraz bardziej
   skomplikowane. Po 4,5 mld lat od powstania Ziemi po bakteriach, ukwiałach i
   dinozaurach pojawiły się pierwsze ssaki, a na końcu człowiek.
   Działanie przypadku w stosunku do organizmów żywych Darwin wyobrażał sobie
   tak: "Ponieważ zawsze rodzi się więcej osobników, niż może przeżyć, następuje
   walka o przetrwanie... Osobniki posiadające jakąkolwiek chociażby drobną
   przewagę nad innymi będą miały największe widoki przeżycia i pozostawienia
   potomstwa. Z kolei wszelka zmiana szkodliwa musi ulec zagładzie. Utrzymywanie
   się różnic korzystnych i zagładę szkodliwych nazwałem doborem naturalnym. Dobór
   naturalny promuje więc te cechy, które zwiększają szanse przeżycia w danym
   środowisku".
   --------------------------------------------------------------------------------


   --------------------------------------------------------------------------------
   Darwin nie miał jednak pojęcia, jaki wewnętrzny mechanizm może być
   odpowiedzialny za dziedziczenie. Geny zostały odkryte już po napisaniu przez
   niego dzieła o ewolucji gatunków. Niemiecki chemik pracujący w Tybindze, Johann
   Miescher, zauważył mianowicie w 1869 r., że pewien materiał pobrany z ludzkich
   komórek nie jest białkiem. Nazwał go nukleiną. Dzisiaj substancja ta nosi nazwę
   DNA, czyli kwasu dezoksyrybonukleinowego. W 1953 r. Francis Crick i James
   Watson odkryli jego podwójną spiralę i domyślili się, na czym polega mechanizm
   dziedziczenia - jedna z nici spirali przechodzi do następnego pokolenia jako
   zapis cech któregoś z rodziców.
   Współcześni biolodzy są zgodni, że wszystkie organizmy na Ziemi są ze sobą
   spokrewnione, ponieważ wywodzą się od wspólnego przodka. Problemem jest
   natomiast wytłumaczenie, w jaki sposób pojawiały się nowe formy, nowe gatunki.
   Jak powstało skrzydło na plecach zwierzęcia, które go przedtem nie miało? W
   jaki sposób rybie wyrosły nogi, by jako płaz zaczęła wędrować po lądzie? Czy w
   każdym z takich procesów rzeczywiście pojawiały się przypadkiem nowe geny,
   przynosząc nieoczekiwaną receptę na skrzydło lub ramię? Bo według teorii
   ewolucji, jakiej uczono nas w szkole, każda cecha fizyczna czy rodzaj zachowań
   powinny być zapisane, jak w recepcie, w osobnych genach.

   Majsterkowanie przy DNA
   Darwin pojawianie się nowych form organizmów żywych, nowej architektury ich
   ciał i wszelkich innych zmian tłumaczył przypadkiem. Jego idea została
   rozwinięta w latach 40. i 50. ubiegłego wieku jako syntetyczna teoria ewolucji.
   Największą rolę w tworzeniu nowych gatunków przypisano w niej przypadkowym
   mutacjom w DNA, które miałyby prowadzić do powstawania nowych genów i nowych
   gatunków zwierząt. Ale odkrycia ostatnich lat wskazują na zupełnie inny
   mechanizm ewolucji. Przypadkowe mutacje genów zdarzają się, to prawda. Ale to
   nie one są głównym motorem zmian w świecie żywym.
   Na teorię Darwina nowe światło rzuca ewolucja rozwoju, w skrócie evo-devo (z
   ang. evolution of development). To nowa dziedzina, która bada rozwój
   embrionalny u różnych gatunków. Jeszcze do niedawna badacze zajmowali się
   głównie tym, jak geny przechodzą z jednego pokolenia do drugiego. Natomiast jak
   programują budowę nowego organizmu, jak wygląda rozkład ich zajęć w czasie
   kilku miesięcy rozwoju płodu i jak ze sobą współpracują - pozostawało
   tajemnicą. Tymczasem właśnie ten okres jest wspaniałym polem dla twórczego
   działania genów. Grudka substancji setki razy mniejsza od główki szpilki
   podlega wówczas milionom przemian, zanim z odrobiny bezkształtnej plazmy wyłoni
   się mały człowiek, słoń albo tygrys.

   Jak się dziś wydaje, właśnie ten ignorowany przez teorię ewolucji proces
   rozwoju embrionalnego jest główną siłą kształtującą historię życia na Ziemi. Na
   etapie "życia ukrytego" - w skorupie jaja czy w macicy - może dochodzić do
   rewelacyjnych wynalazków. Kilkanaście lat temu francuski biolog, prof. Fran?ois
   Jacob, laureat Nagrody Nobla, przekonywał, że ewolucja działa jak majsterkowicz-
   amator. Z tego, co ma akurat pod ręką, z kawałków starego DNA tworzy nowe
   konstrukcje. Ostatnie odkrycia potwierdzają intuicję prof. Jacoba.

   Dziób postępu
   --------------------------------------------------------------------------------


   --------------------------------------------------------------------------------
   Badacze evo-devo stwierdzili, że do powstania nowych gatunków ptasich nie
   potrzeba wcale nowych genów. Wystarczy, że te, które w nich już istnieją,
   popracują trochę dłużej lub krócej niż przedtem. O takim właśnie mechanizmie
   ewolucji świadczą opublikowane w ubiegłym roku badania naukowców z Harvard
   Medical School. Grupa pod kierownictwem dr. Cliffa Tabina postanowiła
   sprawdzić, jak na wyspach Galapagos, odizolowanych od stałego lądu bezkresem
   wód, tworzyły się nowe gatunki ptaków. Chodziło o zięby, które, jak twierdzą
   biolodzy, przybyły tam przed wiekami i początkowo stanowiły jeden gatunek o
   dziobach krótkich i wąskich, dobrych do łuskania drobnych ziaren. Darwin
   badający florę i faunę archipelagu Galapagos nie uważał tych ptaków za coś
   szczególnego. Dopiero w latach 40. XX wieku ornitolog David Lackand zauważył,
   że tworzą one 14 różnych gatunków o dziobach najróżniejszych kształtów,
   krótkich i cienkich, długich i wiotkich, szerokich i solidnych. Jedne służyły
   do wiercenia dziur w kaktusach, żeby dotrzeć do ukrytych głęboko ziaren, inne
   do zgniatania orzechów. Ptaki żyjące na różnych wyspach archipelagu
   przystosowały się do istniejącego tam pożywienia.
   Zespół dr. Cliffa Tabina postanowił sprawdzić, ile nowych genów pojawiło się w
   DNA tych 14 nowych gatunków ptaków. Okazało się, że ani jeden. To nie geny, ale
   białko o nazwie kalmodulin zdecydowało o powstaniu nowych gatunków zięb. To ono
   bowiem reguluje czas działania genów odpowiedzialnych za kształt i masywność
   dziobów. U jednych ptaków geny były włączane na dłużej, u innych na krócej.
   Dzioby uległy przebudowie, gdy ptaki odkryły nieznane im wcześniej owoce,
   ziarna, kwiaty lub owady. Wpływ środowiska na żyjące w nim organizmy jest
   znacznie większy, niż do tej pory sądzono.
   - Mieliśmy dotąd zbyt uproszczony obraz ewolucji - tłumaczy prof. Andrzej
   Jerzmanowski, genetyk z Polskiej Akademii Nauk. - Nie wiedzieliśmy, że w każdym
   organizmie istnieje system regulujący działanie genów. Tym bardziej nie mógł
   tego wiedzieć Darwin. Dlatego sądzono, że nowe cechy i nowe gatunki mogą
   powstać tylko na skutek przypadkowych mutacji w genach. Dziś jasne stało się,
   że to część prawdy. Włączania i wyłączania genów dokonują białka, takie jak
   choćby kalmodulin u zięb, ale też tak zwane małe RNA, czyli cząsteczki kwasu
   rybonukleinowego. W komórkach istnieje cały odrębny świat RNA, nieznany
   prze
   • nowey777 Dokończenie.. 04.08.07, 23:22
    - Mieliśmy dotąd zbyt uproszczony obraz ewolucji - tłumaczy prof. Andrzej
    Jerzmanowski, genetyk z Polskiej Akademii Nauk. - Nie wiedzieliśmy, że w każdym
    organizmie istnieje system regulujący działanie genów. Tym bardziej nie mógł
    tego wiedzieć Darwin. Dlatego sądzono, że nowe cechy i nowe gatunki mogą
    powstać tylko na skutek przypadkowych mutacji w genach. Dziś jasne stało się,
    że to część prawdy. Włączania i wyłączania genów dokonują białka, takie jak
    choćby kalmodulin u zięb, ale też tak zwane małe RNA, czyli cząsteczki kwasu
    rybonukleinowego. W komórkach istnieje cały odrębny świat RNA, nieznany
    przedtem naukowcom. "Małe RNA" sterują ogromnymi sieciami genów. Wystarczy
    niewielka zmiana w ich działaniu, aby w organizmie wykształciły się całkiem
    nowe cechy.
    Każde dziecko wie, że z tych samych klocków Lego można zbudować dom, garaż albo
    zamek. Teraz naukowcy dowiedzieli się, że ten sam zestaw genów może posłużyć do
    zbudowania różnych organizmów. W tym świetle mniej szokujące stają się
    informacje, że człowiek ma większość genów wspólnych z muszką owocówką,
    ogórecznikiem i innymi dalece od nas prymitywniejszymi formami życia.
    W dotychczasowych rozważaniach o ewolucji dogmatem było twierdzenie, że jeden
    gen odpowiada za jedną, konkretną cechę organizmu. Tymczasem biologia odsłania
    wiele różnych sposobów manipulowania genami, które mogą prowadzić do
    ewolucyjnych innowacji.

    Obudzone geny
    Jeden z takich wynalazków natury in statu nascendi, czyli w trakcie dokonywania
    się, odkryli biolodzy z Chicago. Ich pracę wydrukowało kilka tygodni
    temu "Nature", jedno z najpoważniejszych czasopism naukowych. Zespół prof.
    Neila Shubina, paleontologa z Chicago, znalazł skamieniałe resztki stworzenia
    sprzed 375 mln lat. Choć podobne do ryby, było w istocie formą pośrednią między
    rybą a zwierzęciem lądowym. Miało zarówno skrzela, jak i płuca. Miało także
    kości szyi, dzięki czemu w przeciwieństwie do ryb mogło poruszać głową
    niezależnie od pozycji ciała. Jego skórę pokrywały łuski. Z grzbietu wyrastały
    płetwy. Ale na jednej z płetw tiktaalik (tak nazwano stwora) miał coś w rodzaju
    nadgarstka. A jak do tej pory sądzono, stawy takie pojawiły się dopiero u tych
    zwierząt, które musiały poruszać się po lądzie. Tymczasem tiktaalik żył w
    wodzie.

    W publikacji w "Nature" można przeczytać zdumiewające stwierdzenie: "Na długi
    czas przedtem, zanim 375 mln lat temu na scenie życia pojawiły się czworonogi,
    ryby miały już geny potrzebne do utworzenia czterech kończyn". Nowe zapisy w
    genach nie były zatem konieczne, by dokonała się największa rewolucja w
    historii - aby ryby wyszły na ląd i przekształciły się w czwo-ronogi: "To
    odkrycie obala dotychczaso-
    wą teorię, według której uzyskanie czterech kończyn zamiast płetw było nowym
    osiągnięciem ewolucji wymagającym radykalnych zmian w DNA ryb". - Geny
    konieczne do powstania czterech kończyn, takich jakie mają płazy lądowe,
    znaleźliśmy nawet u bardzo prymitywnych ryb - wyjaśnia Marcus Davis z
    Uniwersytetu Chicagowskiego. Skąd wzięły się one u zwierząt wodnych? Drzemały,
    czekając na sprzyjające okoliczności?

    To odkrycie spotęgowało burzę, jaka od pewnego czasu zbierała się nad
    darwinowską teorią ewolucji. - Dotąd przyjmowano, że takie geny pojawiły się
    dopiero u płazów. Teraz już wiemy, że miały je wcześniej ryby. Nie potrafimy
    jeszcze wytłumaczyć, dlaczego stały się aktywne właśnie 360 mln lat temu. Ani
    tym bardziej jak powstały. Jednak mówienie o nowych genach, dzięki którym
    utworzyły się zwierzęta lądowe, nie ma sensu - komentuje to odkrycie prof.
    Jerzmanowski.
    Nowe odkrycia są sprzeczne z dotychczasową teorią ewolucji. "Darwin wciąż
    króluje, ale wielu biologów marzy o zmianie jego teorii" - oświadczył przed
    paru tygodniami prof. Douglas Erwin, biolog, dyrektor Narodowego Muzeum
    Historii Naturalnej w Waszyngtonie i badacz z Instytutu Santa Fe w Nowym
    Meksyku. Jak pokazuje burza wokół powstawania nowych gatunków, teoria ta wymaga
    uzupełnień. To wielkie wyzwanie dla biologów. Bo choć sama ewolucja świata
    żywego jest faktem, to jej najgłębsze mechanizmy wciąż pozostają zagadką.

    • Gość: AI Re: Dokończenie.. IP: *.chello.pl 04.08.07, 23:51
     No i sam widzisz, że teoria ewolucji cały czas się rozwija, i Darwin ma w niej
     mniej więcej taki status jak Kopernik w astronomii.

     Ewolucja odbywa się nie tylko na poziomie DNA, ale też na poziomie RNA i białek.
     Ale niewątpliwie się odbywa - bo choć ryby mogą już mieć geny niezbędne do
     wytworzenia kończyn, to bakteria raczej ich nie ma (a przynajmniej nie
     wszystkie). A przecież jesteśmy spokrewnieni też z bakteriami.
     • nowey777 Re: Dokończenie.. 05.08.07, 00:18
      Gość portalu: AI napisał(a):

      > No i sam widzisz, że teoria ewolucji cały czas się rozwija...

      Póki co utkneła w martwym punkcie. Stare mechanizmy odstawia się stopniowo do
      lamusa, co do nowych ,to nic nie wiadomo. Sa nowe pytania, a w tej sytuacji
      ewolucja jest niczym więcej jak tylko artykułem wiary.


      >
      > Ewolucja odbywa się nie tylko na poziomie DNA, ale też na poziomie RNA i
      białek....

      Jesli odbywa sie jakakolwiek ewolucja to tylko na poziomie DNA, ponieważ to DNA
      koduje białka i RNA i tylko DNA może przekazywać zmiany do nastepnych pokoleń.
      Czasami się zastanawiam jak tacy laicy jak ty nie boja sie kompromitacji i
      ośmielają dyskutować z kimś,kto choc troche rozumie te sprawy?


      >przecież jesteśmy spokrewnieni też z bakteriami...

      Może ty ja nie. No chyba ,że znajde u siebie silniczek protonowy:)

      pzdr.
      • Gość: AI Re: Dokończenie.. IP: *.chello.pl 05.08.07, 00:34
       > Jesli odbywa sie jakakolwiek ewolucja to tylko na poziomie DNA, ponieważ to
       > DNA koduje białka i RNA i tylko DNA może przekazywać zmiany do nastepnych
       > pokoleń. Czasami się zastanawiam jak tacy laicy jak ty nie boja sie
       > kompromitacji i ośmielają dyskutować z kimś,kto choc troche rozumie te sprawy?

       Och czyżby? Czy uważasz że białka które znajdują się w komórce są jakoś usuwane
       gdy komórka się dzieli? W szczególności te które decydują o ekspresji
       poszczególnych genów?

       Sorry ale chyba zaniedbałeś swoją edukację biochemiczną. Oczywiście wszystkie te
       białka muszą mieć swoje DNA które je koduje. Ale od tego jaki zestaw białek jest
       aktywny w komórce gdy ona się dzieli, zależy też jakie geny będą aktywowane w
       kolejnym cyklu. Tu jest pełna ciągłość i w żadnym momencie komórka nie jest
       sprowadzana do "czystego DNA".

       > >przecież jesteśmy spokrewnieni też z bakteriami...
       >
       > Może ty ja nie. No chyba ,że znajde u siebie silniczek protonowy:)

       To poszukaj dobrze. Nazywa się syntaza ATP i znajduje się w każdym
       mitochondrium. Czyżby taki specjalista jak ty nie wiedział że to jest silnik
       protonowy?
       • nowey777 Re: Dokończenie.. 05.08.07, 00:59
        Gość portalu: AI napisał(a):

        > > Jesli odbywa sie jakakolwiek ewolucja to tylko na poziomie DNA, ponieważ
        > to
        > > DNA koduje białka i RNA i tylko DNA może przekazywać zmiany do nastepnych
        > > pokoleń. Czasami się zastanawiam jak tacy laicy jak ty nie boja sie
        > > kompromitacji i ośmielają dyskutować z kimś,kto choc troche rozumie te sp
        > rawy?
        >
        > Och czyżby? Czy uważasz że białka które znajdują się w komórce są jakoś
        usuwane
        > gdy komórka się dzieli? W szczególności te które decydują o ekspresji
        > poszczególnych genów?
        >
        > Sorry ale chyba zaniedbałeś swoją edukację biochemiczną. Oczywiście wszystkie
        t
        > e
        > białka muszą mieć swoje DNA które je koduje....

        No własnie każde białko musi miec swój gen, więc o co ci biega? Białka,czy RNA
        zarzadzajace ekspresją genów ,czy to podczas róznicowania sie komórek w róznych
        stadiach ontogenezy,czy na poziomie normalnych proliferacji muszą być najpierw
        NAMNOZONE poprzez transkrypcje. Często do potomnej komórki (oprócz gotowych
        białek) jest w wielu kopiach przekazywany mRNA. U eukariontów w formie
        informosomów i dopiero już w nowej komórce taki mRNA ulega translacji na
        białko. Nie rozumiem do czego ty pijesz? Wzrost komórki, gdzie przygotowywane
        są wszelkie komponenty, które maja przejść do komórki potomnej zachodzi w
        interfazie: faza G1.Pod koniec fazy G1 dochodzi do syntezy specjalistycznych
        białek regulatorowych właśnie! To jest nastepny przykład ,że nie wiesz o czym
        piszesz ateistyczny pajacyku,a w dodatku jesteś bezczelny i próbujesz sprawić
        wrażenie oświeconego w tych sprawach.


        >
        > > >przecież jesteśmy spokrewnieni też z bakteriami...
        > >
        > > Może ty ja nie. No chyba ,że znajde u siebie silniczek protonowy:)
        >
        > To poszukaj dobrze. Nazywa się syntaza ATP i znajduje się w każdym
        > mitochondrium. Czyżby taki specjalista jak ty nie wiedział że to jest silnik
        > protonowy?

        Hi,hi

        pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_kwasu_cytrynowego
        • nowey777 Komentarz do artykułu... 05.08.07, 01:14
         To jest mój kometarz do artykułu, który móógł zaginąc w gaszczu kilku postów.
         Miałem kłopoty z wysłaniem tego postu w całści:

         W poprzednim wątku dałem namiary na naukowców otwarcie odrzucających
         neodarwinowską wizję ewolucji. Naukowcy ci podważają pomysł ,iż mutacje
         odcedzane przez naturalną selekcje były w stanie doprowadzić do złożonośći
         życia.
         Naukowcy zsenkwencjonowali już niemała liczbe genomów. Jak się okazało już
         nie między szympansem,a człowiekiem,ale nawet między człowiekiem a myszą
         istnieją małe genetyczne różnice w sekwencjach kodujących! Poczatkowo się tym
         faktem zachwycano i traktowano go jako mocny dowód na pokrewieństwo
         ewolucyjne między szympansem a człowiekiem, czy człowiekiem i myszą. Niestety
         owy czar prysł. Już wcześniej wielu uczonych zauważało,że owe podobieństwa
         genetyczne są nieadekwatne do różnic fenotypowych, a więc np. 95%towe
         podobieństwo pomiędzy szympansem i człowiekiem nie może wyjaśniać róznic
         fenotypowych pomiędzy tymi dwoma organizmami! Przepisu na człowieka zaczęto
         więc szukać gdzie indziej. Jak się okazało chyba się znalazł w owych 99%ach
         genomu zwanym do niedawna "śmieciowym DNA". Zauważono,że w tych obszarach
         zachodzi pewien rodzaj transkrypcji, a przy okazji odkryto wiele nieznanych
         dotąd cząsteczek RNA, które biorą istotny udział w regulacji aktywności
         genów. Takie RNA (jak np. interferencyjny RNA) mogą w różny (jeszcze
         niezbadany) sposób wpływać na ekspresje genów podczas rozwoju płodowego.
         Zastosowań tego RNA może być bez liku! Jak się szacuje takich regulatorowych
         genów kodujących regulatorowe RNA jest tyle samo, co genów kodujących białka.
         A niektórzy sa zdania,że dwa razy więcej!
         Poniżej artykuł obrazujący w jakie zwątpienie popada świat nauki ewolucyjnej.
         Już niedługo nastapi całkowite wyplemienie tego chwasty na polu nauki, jakim
         jest prymitywny neodarwinizm!
         • grgkh Re: Komentarz do artykułu... 05.08.07, 22:34
          Kto stworzył niesłychanie skomplikowanego Stwórcę tego wszystkiego? A gdzie ów
          Stwórca ma narzędzia do tego kreowania? Czy są to szczypczyki i kombinerki
          specjalnej konstrukcji, pozwalającej na JEDNOCZESNE wykonywanie całej,
          elementarnej w swej złożoności, robótki ręcznej?
      • petrucchio DNA, RNA i białka 05.08.07, 13:03
       nowey777 napisał:

       > Jesli odbywa sie jakakolwiek ewolucja to tylko na poziomie DNA, ponieważ to
       > DNA koduje białka i RNA i tylko DNA może przekazywać zmiany do nastepnych
       > pokoleń.

       Ewoluować może każdy autoreplikator, pod warunkiem, że replikacja dopuszcza
       możliwość sporadycznych losowych mutacji i że istnieją czynniki doboru,
       różnicujące przeżywalność mutacji. DNA, RNA i białka koewoluują; są sobie
       nawzajem niezbędne w procesie samopowielania. Wiedza na ten temat jest ogólnie
       dostępna i żadne tajne bractwa ewolucjonistów nie próbują ukryć jej przed
       światem. Z pobudek metodologicznych można sobie traktować geny jako podstawowe
       jednostki, na które działa dobór (w stylu Williamsa i Dawkinsa), ale całkowite
       ignorowanie innych interpretacji doboru naturalnego (działającego na poziomie
       białek, komórki, organizmu, a nawet grup organizmów) byłoby dogmatyzmem, pod
       którym z pewnością nie podpisałaby się większość biologów ewolucyjnych.

       Wiedza na temat mechanizmów dziedziczenia oczywiście nie stoi w miejscu. Jeśli
       stale odkrywa się jakieś nowe, zaskakujące szczegóły, to chyba dobrze, prawda?
       Odkrycie struktury wewnętrznej atomów tylko wzbogaciło chemię, nie obaliło jej
       podstaw tylko dlatego, że "atom" okazał się podzielny (wbrew etymologii). Ale
       jak się to wszystko ma do teorii doboru naturalnego? Ona nie zależy od natury
       replikatorów ani od tego, co uznajemy za "replikator elementarny".

       > >przecież jesteśmy spokrewnieni też z bakteriami...
       >
       > Może ty ja nie. No chyba ,że znajde u siebie silniczek protonowy:)

       Jak już zauważył Al, wszyscy jesteśmy wyposażeni w nanourządzenia o zasilaniu
       jonowym. Co do bakterii, nie tylko jesteśmy z nimi spokrewnieni, ale nawet
       niektóre bakterie są bliżej spokrewnione z nami niż z innymi bakteriami,
       podobnie jak krokodyle są bliżej spokrewnione z ptakami niż z jaszczurkami.
       • nowey777 Re: DNA, RNA i białka 05.08.07, 22:59
        petrucchio napisał:

        > ...geny jako podstawowe
        > jednostki, na które działa dobór (w stylu Williamsa i Dawkinsa), ale całkowite
        > ignorowanie innych interpretacji doboru naturalnego +(działającego na poziomie
        > białek, komórki, organizmu, a nawet grup organizmów)+

        Mógłbyś poszerzyć ten wątek okraszając go konkretnmymi przykładami i przejrzystą
        argumentacją?:)


        >>byłoby dogmatyzmem, pod
        > którym z pewnością nie podpisałaby się większość biologów ewolucyjnych.

        No to może byś coś szczegółowego napisał na temat ewolucji nowo odkrywanego i
        skomplikowanego systemu regulacji ekspresji genów ,głównie opartego o
        specyficzne jednostki RNA. Przestań w końcu walczyć ze mną personalnie i jak
        Leonard radził zacznij dyskutować merytorycznie:)
        • petrucchio Re: DNA, RNA i białka 06.08.07, 19:58
         nowey777 napisał:

         > Mógłbyś poszerzyć ten wątek okraszając go konkretnmymi przykładami
         > i przejrzystą argumentacją?:)

         Prostym przykładem doboru działającego na poziomie osobnika jest np. lepsza
         przeżywalność szybko biegających roślinożerców. Szybkość antylopy, jelenia czy
         zebry zależy zapewne w skomplikowany, niebezpośredni i "emergentny" sposób od
         kombinacji wielu genów, a prócz tego oczywiście od czynników środowiskowych.
         Można się wręcz spodziewać trudności z określeniem, w jakim stopniu sprawność
         biegacza jest zdeterminowana genetycznie i jaki jest wkład poszczególnych alleli
         w tę "dziedziczną składową" szybkości zwierzęcia. Wydaje się, że w takim
         przypadku najlepiej jest potraktować danego osobnika jako "aktora" doboru
         naturalnego (jest to właściwie nic innego, jak klasyczne podejście darwinowskie).

         Jeśli chodzi o nowe przykłady doboru na poziomie grupy, zob.

         en.wikipedia.org/wiki/Group_selection
   • maynardd Re: Poprawka-cały artykuł! 05.08.07, 10:45
    nowey777 napisał:
    >>Nie potrafimy jeszcze wytłumaczyć, dlaczego stały się aktywne właśnie 360 mln
    lat temu.

    Dobor dzialal ,gdy te organizmy zyly jeszcze w wodzie,ale skad te geny u
    prymitywnych ryb, ktore po dnie na czterech konczynach nie lazily pozostaje
    tajemnica. Ja mysle, ze to jakies bledy w interpretacji dostepnego materialu.
    Uczeni mogli odszukac jakies geny podobne do tych ,jakie koduja czworonoznosc i
    przydatne do czego innego. Przepis na czworonoznosc, to pewnikiem bardziej
    zlozony proces i w calosci jeszcze nie odkryty.

    pozdrawiam.
   • Gość: Andrzej Re: Poprawka-cały artykuł! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 06.08.07, 15:44
    Według Wikipedii Radiacja adaptacyjna (radiacja przystosowawcza) to ewolucyjne
    różnicowanie się organizmów należących do jednej linii rodowej. W wyniku
    radiacji adaptacyjnej z jednego gatunku powstaje wiele innych, przystosowanych
    do życia w różnych środowiskach. Klasycznym przykładem radiacji adaptacyjnej są
    zięby Darwina.
    Na ten temat została nawet napisana cała książka na 327 stron, autorstwa
    Jonathana Wienera p.t. DZIÓB ZIĘBY, CZYLI JAK PRZEBIEGAŁA EWOLUCJA. Jak pisze w
    internetowej recenzji tej książki widocznie jeden z indoktrynowanych Ogólną
    Teorią Ewolucji Biologicznej czytelników: „Zięby Darwina stały się zatem
    podręcznikowym modelem adaptacji, jak również klasycznym przykładem powstawania
    gatunku, a ich dzioby uniwersalnym symbolem ewolucji.”
    A tu tymczasem okazuje się, że jest to totalna klapa, bo według badań zespołu
    Cliffa Tabina okazało się, że wśród tych 14 rzekomo nowych GATUNKÓW ptaków nie
    pojawił się ani jeden nowy gen. Tylko białko o nazwie kalmodulina zadecydowało o
    powstawaniu rzekomo nowych gatunków zięb.
    Ale struktura I-rzędowa każdego białka jest zakodowana jednoznacznie z DNA i
    przekazywana tylko dziedzicznie.
    Kalmodulina jest to białko modulatorowe, powszechnie występujące w organizmach
    eukariotycznych, które działa w obecności jonów wapnia (Ca2+). Kalmodulina
    przyłącza cztery jony wapnia powodując zarazem zmianę swojej konformacji, w
    wyniku czego powstaje kompleks, który aktywuje i stymuluje działanie wielu
    enzymów (np. kinazy II, która fosforyluje wiele różnych białek), pomp
    błonowo-jonowych i innych białek.
    Dlatego należy sądzić, że tak jak w przypadku większości innych białek, także
    struktury konfiguracji przestrzennej kalmoduliny oraz miejsca przyłączenia 4
    jonów wapnia, decydujące tylko o jej aktywności enzymatycznej są przekazywane
    również tylko dziedzicznie.

    Wynika z tego że dzioby darwinowskich zięb, sztandarowy przykład Ogólnej Teorii
    Ewolucji Biologicznej, dowodzi, że nie ma żadnej naturalnej możliwości
    ewoluowania nowych gatunków o nowych zakodowanych w DNA niezależnych od
    środowiska podstawowych cechach biologicznych, gdyż wszystkie prezentowane przez
    ewolucjonistów przykłady przykłady ewolucji to typowe przykłady odwracalnej
    mikroewolucyjnej zmienności wewnątrzgatunkowej.
    Dlatego też nie ma różnych gatunków cierników, pielęgnic, zięb itp gdyż w tych
    przypadkach można stwierdzić występowanie tylko różnych odmian [odpowiednik ras]
    tych samych gatunków.
    Andrzej
    • nowey777 Wielki programator. 06.08.07, 16:53
     Ja już dawno temu pisałem na psb i wszędzie w sieci, że zmienność wewnątrz
     gatunkowa jest wynikiem dużego polimorfizmu genetycznego z bezpośrednią
     odpowiedzią na stymulatory pochodzące ze środowiska. Te induktory wnikają do
     komórek linii generatywnych i poprzez odpowiednie molekularne zabiegi dziedziczą
     się do potomstwa. W ten sposób powstały w krótkim czasie wszelkie (żywe i
     wymarłe) rasy ludzkie. To odpowiedz na wymogi środowiska-twarde pożywienie, brak
     częstej obróbki termicznej powodowało u potomstwa ludzi archaicznych
     wykształcanie się masywnych szczek, wałów nadoczodołowych i ogromnych mięśni
     twarzy. I nie działo się to za pośrednictwem jakiegoś doboru naturalnego, tylko
     naturalnej,zakodowanej bioinżynierii, która była z góry zakodowaną cechą
     ludzkiego genomu. Podobnie dzieje się u innych organizmów np. nartników. Kiedy
     nartniki osiąda na zbiorniku wodnym okresowo wysychającym skrzydła rosną im
     normalnie,kiedy na niewysychajacym ich potomstwo rodzi się bez skrzydeł. Nie
     wiem czy czytelnicy tego Forum zdają sobie sprawę ,że tak naprawde NIE MA
     ZADNEGO PRZEKONUJACEGO WYJASNIENIA wykształcenia się ras ludzkich. Próbuje się
     ten fakt tłumaczyć teorią doboru płciowego, ponieważ teoria doboru naturalnego
     okazała się w tym przypadku całkiem bezużyteczna. No chyba ,że ktoś przyjmie ,iż
     antenaci dzisiejszych Murzynów tak często chorowali na raka skóry i umierali, aż
     frekwencje zdobyły geny na ciemną skórę odporną na UV (ROTLF). Dodatkowy fakt
     jaki daje do myślenia to ten, iż wszyscy ludzie żyjący na świecie są jednolici
     genetycznie! Każdy z nas nosi geny na zmurzynienie, zchińczenie i vice versa:).
     Czyli dokładnie jak u tych zięb,ras psów,kotów....

     pzdr.
     • Gość: Andrzej Re: Wielki programator. IP: *.internetdsl.tpnet.pl 06.08.07, 17:47
      Możliwości te chyba w znacznej mierze są realizowane dzięki temu [jak pisze
      profesor Mieczysław Chorąży w eseju z 2005 r. pt. „Geny i genetyka – nowe dylematy”]
      „Gen może posiadać dwa i więcej punktów startu lub punktów kończących proces
      transkrypcji. W procesie rekombinacji somatycznych geny mogą być składane z
      wielu fragmentów DNA w gen końcowy.”

      Ale czekam jeszcze na następną informację, dobijającą ewolucjonistyczne
      teoryjki, że tak na prawdę crossing over, ma przede wszystkim na celu
      wyeliminowanie u potomstwa ewentualnych uszkodzeń genetycznych jednego z
      rodziców. A dopiero w drugiej kolejności zwiększanie zmienności genetycznej.
      Pozdrawiam Andrzej
      • nowey777 Przewielki Programista!++++++++ 08.08.07, 16:36
       Gość portalu: Andrzej napisał(a):

       > Możliwości te chyba w znacznej mierze są realizowane dzięki temu
       [jak pisze
       > profesor Mieczysław Chorąży w eseju z 2005 r. pt. „Geny i
       genetyka –
       > ; nowe dylematy”]
       > „Gen może posiadać dwa i więcej punktów startu lub punktów
       kończących pr
       > oces
       > transkrypcji. W procesie rekombinacji somatycznych geny mogą być
       składane z
       > wielu fragmentów DNA w gen końcowy.”

       Podobne procesy już dawno temu odkryto. Są geny, które kodują różne
       białka w zalezności od miejsca startu rtanskrypcji. Proces ten
       podobny jest do mutacji, polegającej na zmianie ramki odczytu.
       Poznano geny z kilkoma promotorami (miejscami startu transkrypcji),
       promotorami w środkach genów i promotorami na końcach genów
       (umożliwiajacymi transkrypcje od tyłu).Dużą role może tu mieć
       poznana edycja, czy też już poznane alternatywne składanie. Może być
       też tak, iż te RNA kodowane przez geny zawarte w "smieciowym" DNA,
       mogą w jakiś sposób wchodzić w skład różnych genów podczas procesu
       przypominającego alternatywne składanie, lub wsółpracowac z poznanym
       procesem alternatywnego składania w tworzeniu nowych genów. Może też
       być tak ,że istnieją inne sposoby regulowania ekspresji genów niż
       te ,które odkryto (i uczeni są przekonani, że tak jest) niż
       np.poprzez inteferencyjne RNA. Mogą istnieć procesy, które
       przerabiają produkty poznanych genów na inne charakteryzujące sie
       nową jakością) poprzez dodanie kofaktora, zmianie konformacji,czy
       proteolizie (odcięciu jakiegoś kawałka łańcucha polipeptydowego
       przez enzym proteolityczny. Podobny proces zachodzi podczas
       uaktywniania jednych enzymów proteolitycznych przez drugie w naszych
       żołądkach,czy w białkach biorących udział w kaskadzie krzepnięcia
       krwi). Istna inżynieria genetyczna może miec miejsce podczas
       koniugacji chromosomów w procesie zwanym crossing over, polegajaca
       na przemeblowaniach w chromosomach, procesie przypominajacym
       postulowane tasowanie egzonów itd. Środowisko może indukowac zmiany
       przekazywane z rodziców na przodków. Proces ten może obrazować
       regulacja genów u bakterii za pomocą operonów. Jakiś bodziec z
       przyrody (substancja chemiczna, biochemiczna, promieniowanie) może
       wnikac do organizmu, pobudzać odpowiednie komórki, te z koleju mogą
       uwalniac dokrwi odpowiednie substancje,czy komunikować się drogą
       adhezji z komórkami lini generatywnej, które przekaża potomstwu
       odpowiednia informacje o nowej cesze i pózniej taki potomek będzie
       już genetycznie wyposażony,żeby taka ceche przekazywać nastepnym
       pokoleniom. Już dawno w świecie zwierząt odkryto TYSIĄCE podobnych
       mechanizmów. Już pomijając opisane nartniki, wezmy choć kure
       hodowlana. Każda gosposia wie,że jak się kurze podłoży jedno jako,
       to zawsze taka kura zniesie dziesięć (czasami więcej), jeśli się
       podłoży pięć jajek, to taka kura zniesie o połowe mniej. Jeśli się
       podłoży osiem, to zniesie tylko dwa. Kura ma na plamie lęgowej
       specjalny "licznik",któr ocenia ilość zniesionych jaj, a pózniej
       daje sygnał do organizmu ptaka i ten reguluje ilość składanych jaj.
       Czy może proces synchronicznego wylęgu u zagniazdowników. Pisklęta
       będąc jeszcze w jajach porozumiewają sie ,a odpowiednie sygnały
       opózniaja ,lub przyśpieszaja ich rozwój. Zagniazdowniki MUSZĄ
       WYLĘGAC SIĘ RÓWNOCZEŚNIE! Nikt tu na nikogo nie będzie czekał,a więc
       jest to sprawa życia lub śmierci. Te nieliczne przykłady z tysiąca
       poznanych pokazuja,że bodzce ze środowiska, nawet takie jak dzwięk,
       mogą wpływać na różne funkcje organizmu, ze zmianami metabolizmu
       włącznie!


       Jęśli idzie o crossing over ,to jest to proces mało poznany i może
       tam zachodzić wiele istotnych procesów z tych, jakie opisałem.
       Oczywiście mechanizmy naprawcze również podczas tego procesu
       zachodzą.

       pozdrawiam.
    • petrucchio Re: Poprawka-cały artykuł! 06.08.07, 17:44
     Gość portalu: Andrzej napisał(a):

     > A tu tymczasem okazuje się, że jest to totalna klapa, bo według
     > badań zespołu Cliffa Tabina okazało się, że wśród tych 14 rzekomo
     > nowych GATUNKÓW ptaków nie pojawił się ani jeden nowy gen. Tylko
     > białko o nazwie kalmodulina zadecydowało o powstawaniu rzekomo
     > nowych gatunków zięb.

     A czytałeś oryginalny raport zespołu Tabina w "Nature"? Gdybyś był przeczytał,
     dowiedziałbyś się, że chodzi nie o różnice genetyczne między gatunkami
     łuszczaków Darwina (te jak najbardziej istnieją i już posłużyły różnym badaczom
     do ustalenia filogenezy tych ptaszków),

     tinyurl.com/33ga8u

     tylko o same różnice w kształcie dziobów, które
     • Gość: Andrzej Re: Poprawka-cały artykuł! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 06.08.07, 20:58
      Witaj Petrucchio!
      Zajrzyj sobie tylko do wikipedi na stronę Zięby Darwina, a zobaczysz że
      różnorodność dziobów tych zięb to nie tylko proporcjonalnie większa lub mniejsza
      ich wielkość. Gdyby tak jak twierdzisz chyba i Ty, że to czas działania genów
      odpowiedzialnych za kształt i masywność dziobów zależny jest tylko od białka o
      nazwie kalmodulina. To taka odpowiedź przy niezmiennych genach i niezmiennym
      białku kalmodulina, zupełnie nie wyjaśnia tej różnorodnej zmienności. Bo
      skracanie lub wydłużanie czasu działania kalmoduliny mogło by tylko
      proporcjonalnie zwiększać lub zmniejszać kształt dzioba. Poza tym z tego sposobu
      kształtowania dziobów wynika, że potencjalna możliwość zmienności kształtu
      dziobów, bardzo istotnego elementu budowy anatomicznej zięb, nie jest wynikiem
      mutacyjnej zmienności odpowiedzialnych za to genów. I Twoje wykrętne
      stwierdzenie, że „akurat tak się składa – nie jest zależna bezpośrednio od
      pojawienia się nowych genów” sprawy nie wyjaśnia. Bo skoro kształt i wielkość
      dziobów nie są zależne od mutacyjnej zmienności genów, to można przypuszczać że
      zmienność szeregu innych cech biologicznych Darwinowskich Zięb, również nie
      została spowodowana mutacyjną zmiennością kodujących te cechy genów.
      Poza tym zastanów się nad tym problemem różnych dziobów z inżynierskiego
      punktu widzenia. Jak zaczynasz budowę nowego typu samolotu, to musisz opracować
      i wypróbować plan jego montażu. To samo z dziobami zięb. Nowe kształty dziobów
      to nowy plan ich kolejnościowego montażu komórka po komórce. A jak się pisklę
      wykluje to dzioby dalej muszą się rozwijać w funkcjonującym organizmie. To tak
      jakbyś rozbudowywał kilkukrotnie stale latający samolot.
      I czy możesz odpowiedzieć gdzie te plany budowy nowych kształtów dziobów są
      opracowywane. Normalnie w biurach projektowych obecnie wszystkie programy budowy
      nowych maszyn i urządzeń opracowuje się za pomocą odpowiednich programów
      komputerowych AutoCAD. A gdzie takie programy posiadają komórki żywych organizmów
      Pozdrawiam Andrzej.
      • petrucchio Re: Poprawka-cały artykuł! 06.08.07, 21:43
       Gość portalu: Andrzej napisał(a):

       > Gdyby tak jak twierdzisz chyba i Ty, że to czas działania genów
       > odpowiedzialnych za kształt i masywność dziobów zależny jest tylko
       > od białka o nazwie kalmodulina. To taka odpowiedź przy niezmiennych
       > genach i niezmiennym białku kalmodulina, zupełnie nie wyjaśnia tej
       > różnorodnej zmienności.

       Dlaczego przy niezmiennych genach? Poszczególne gatunki zięb Darwina różnią się
       genetycznie. Myślisz, że co kieruje wydzielaniem kalmoduliny w głowie zięby --
       wola boska? Ekspresja tkankowa genów kodujących kalmodulinę przecież na pewno
       zależy od genów regulacyjnych i to na nie w ostatecznym rachunku wpływa dobór.
       Tyle tylko, że dobór działa w istocie na poziomie mechanizmu regulacji, a nie
       konkretnych pojedynczych genów. Dlatego też zięby Darwina z różnych linii
       ewolucyjnych, ale o podobnym trybie życia, mogą dość szybko i konwergentnie
       nadążać za zmianami warunków środowiskowych. Można powiedzieć, że jako grupa
       mają do wspólnej dyspozycji spory potencjalny "asortyment dziobów".

       > ... Bo skoro kształt i wielkość dziobów nie są zależne od
       > mutacyjnej zmienności genów, to można przypuszczać że zmienność
       > szeregu innych cech biologicznych Darwinowskich Zięb, również nie
       > została spowodowana mutacyjną zmiennością kodujących te cechy
       > genów.

       Non sequitur. Nie ma podstaw do takiego uogólnienia.

       > Poza tym zastanów się nad tym problemem różnych dziobów z
       > inżynierskiego punktu widzenia. Jak zaczynasz budowę nowego typu
       > samolotu, to musisz opracować i wypróbować plan jego montażu. To
       > samo z dziobami zięb. Nowe kształty dziobów to nowy plan ich
       > kolejnościowego montażu komórka po komórce.

       Przesada. Wystarczą modyfikacje kilku parametrów jednego ogólnego schematu
       budowy dzioba, odziedziczonego po wspólnym przodku.

       > A jak się pisklę wykluje to dzioby dalej muszą się rozwijać w
       > funkcjonującym organizmie. To tak jakbyś rozbudowywał kilkukrotnie
       > stale latający samolot.

       To nie jest tak, że nowe pokolenie zięb musi nagle kompletnie zmienić tryb życia
       i wypracować sobie nowy typ dzioba. Ten sam dziób może się sprawdzać w różnych
       warunkach, ale losowe modyfikacje mogą się okazać szczególnie korzystne i są
       premiowane przez dobór.

       > I czy możesz odpowiedzieć gdzie te plany budowy nowych kształtów
       > dziobów są opracowywane. Normalnie w biurach projektowych obecnie
       > wszystkie programy budowy nowych maszyn i urządzeń opracowuje się
       > za pomocą odpowiednich programów komputerowych AutoCAD. A gdzie
       > takie programy posiadają komórki żywych organizmów

       Nigdzie. Ewolucja działa metodą prób i błędów, nie na zasadzie planowania. Nie
       myśli sobie: "A może by tak wyposażyć tego ptaszka w dziób przydatny do
       wydłubywania owadów spod kory, a potem kazać mu odżywiać się w ten sposób?"
       • Gość: Andrzej Re: Poprawka-cały artykuł! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 08:43
        Petrucchio!
        Chyba jednak starzejesz się Petrucchio, bo niestety prześlizgujesz się i nie
        odpowiadasz na temat.
        Chyba wiesz dobrze że to nie nie jest możliwe, żeby tylko od samej
        proporcjonalności dla każdego genu regulatorowego czasu ich działania zależał
        kształt rozwijającego się u pisklęcia dzioba. To musiały by być w przypadku
        każdego rodzaju dziobu, odpowiednie programy sterujące działaniem genów
        regulatorowych. To znaczy, że zmiana czasu działania i miejsce działania genów
        regulatorowych musi być przez jakiś nadrzędny bardzo złożony program sterowana.
        A adekwatna dla każdego kształtu dzioba adaptacyjną zmianę takiego programu nie
        da się wyjaśnić ślepymi mutacjami, gdyż zmiana taka musi być jakimś sposobem
        opracowana lub co jest najbardziej prawdopodobne, systemy biologiczne posiadają
        uniwersalne pakiety programów na prawie każdą nie przewidywalną okoliczność. Tym
        bardziej skoro takich programów w powiązaniu z kształtem dzioba nie wykryto, to
        oznacza, że przodkowie zięb z Galapagos musieli być wyposażeni w pełny pakiet
        takich programów i na dzisiaj i na każdą jeszcze nieznaną nieprzewidywalną
        okoliczność.
        A zatem to nie żadna ewolucja, spowodowała wyłonienie się kilkunastu odmian
        Darwinowskich Zięb. Ale powtarzam to jeszcze raz poszczególne odmiany Zięb
        posiadając odpowiedni pakiet programów na różne nieprzewidywalne sytuacje,
        zaadoptowały się do niszy ekologicznej w której aktualnie przebywały.
        A skoro sytuacje były nieprzewidywalne to programy sterujące funkcjonowaniem
        genów regulatorowych nie mogły same wcześniej na ŚLEPO wyewoluować.
        Odnoszę wrażenie że w pełni ignorancji oceniasz systemy regulatorowe żywych
        organizmów jak Twój osobisty komputer z którego bardzo prosto się korzysta
        naciskając odpowiednie klawisze. Gdyż zupełnie nie musisz myśleć o tym i wnikać
        w to jak zostały opracowane zapisane w tym komputerze programy.
        I dlatego piszesz „Ekspresja tkankowa genów kodujących kalmodulinę przecież na
        pewno
        zależy od genów regulacyjnych i to na nie w ostatecznym rachunku wpływa dobór.”
        czyli pada ZAKLĘCIE tym razem nie mutacje lecz geny reulacyjne i wszystko samo
        się dzieje.
        Bo Ty nawet nie masz wyobrażenia o tym jak bardzo złożone musiały by być takie
        mechanizmy i adekwatne dla nich programy sterujące. Tylko jedno wiesz że one
        skutecznie działają.

        Podam tu jeszcze kilka znanych przykładów takich przystosowań

        P
        --Somatyczne Rearanżacje [przeorganizowania struktury] genów w układach
        immunologicznych [odpornościowych] u kręgowców.
        Znana jest ogromna liczba czynników chorobotwórczych [szacuje się, że jest ich
        około miliard] nazywanych ogólnie patogenami, takich jak: bakterie, wirusy,
        grzyby, pierwotniaki, robaki oraz cały szereg trujących lub szkodliwych
        substancji chemicznych. Przy tak ogromnej liczbie zagrożeń różnymi czynnikami
        chorobotwórczymi, organizm człowieka nie jest w stanie zakodować w DNA tak dużej
        liczby przeciwciał lub przeciw toksyn, skoro genom ludzki składa się z zaledwie
        z ok. 30 000 genów. Stąd też wytwarzanie odpowiednich przeciwciał,
        umożliwiających zwalczanie zagrażającego organizmowi patogenu, przebiega w
        komórkach limfocytowych, poprzez odpowied-nią rearanżację genów limfocytowych,
        odpowiedzialnych za wytwarza-nie immoglobulin. Geny kodujące u człowieka te
        przeciwciała znajdują się w chromosomach 2,14 i 22. Okazuje się, że niezwykła
        cechą tych genów kodującego łańcuchy przeciwciał, jest występowanie obok sie-bie
        wielu, nieznacznie się różniących od siebie kopi egzonu [odcinków DNA]
        zgrupowanych w kilku rodzinach [ zestawach]. I właśnie z tych gotowych zestawów
        egzonów na zasadzie rekombinacji, montowany jest gen kodujący potrzebne w danej
        sytuacji antyciało. Przy czym poszczególne egzony, z których początkowo
        montowana jest gen kodujący antyciało, nie są łączone na zasadzie przypadkowych
        zdarzeń, lecz występują tu pewne preferowane kombinacje egzonów. A dopiero
        potem, z tak montowanego genu poprzez wycinanie i wstawianie wycinków DNA, oraz
        poprzez prowadzenie mutacji punktowych z szybkością około milion razy większą
        niż mutacje naturalne. Co przy równoczesnej możliwej rearanżacji genów
        przebiegającej równolegle w milionach leukocytów znajdujących się w krwi
        ludzkiej, umożliwia wypróbowanie miliardów kombinacji struktur kodujących różne
        białka, aż do momentu wytworzenia antyciała, skutecznie zwalczającego
        zagrażający organizmowi patogen.
        WIĘC JAK TO JEST Z TYMI MUTACJAMI CZY SĄ ONE NARZĘDZIEM EWOLUCJI CZY PRZEDE
        WSZYSTKIM SKUTECZNYM NARZĘDZIEM OBRONY ORGANIZMU PRZED PATOGENAMI.
        • petrucchio Re: Poprawka-cały artykuł! 07.08.07, 10:24

         > Chyba wiesz dobrze że to nie nie jest możliwe, żeby tylko od samej
         > proporcjonalności dla każdego genu regulatorowego czasu ich
         > działania zależał kształt rozwijającego się u pisklęcia dzioba.

         Od jakiej "proporcjonalności czasu działania"? Od dawna wiadomo, że cały wzór
         ekspresji może zmienić się bardzo drastycznie wskutek rekombinacji odcinków
         regulatorowych. Jakakolwiek translokacja czy inwersja może sprawić, że ten sam
         gen będzie aktywny w innej tkance, albo będzie uaktywniany w kombinacji z innymi
         genami. Niby nic nie zmienia się w samym genie, ale np. połączony z innym
         promotorem uruchamiany jest nie tylko w innym czasie, ale także w innej konfiguracji

         > .... zmiana taka musi być jakimś sposobem opracowana lub co jest
         > najbardziej prawdopodobne, systemy biologiczne posiadają
         > uniwersalne pakiety programów na prawie każdą nie przewidywalną
         > okoliczność. Tym bardziej skoro takich programów w powiązaniu z
         > kształtem dzioba nie wykryto, to oznacza, że przodkowie zięb z
         > Galapagos musieli być wyposażeni w pełny pakiet takich programów i > na
         dzisiaj i na każdą jeszcze nieznaną nieprzewidywalną
         > okoliczność.

         Nie ma i nigdy nie było żadnych "programów na każdą okoliczność". Przy naprawdę
         drastycznej zmianie warunków środowiskowych zięby po prostu nie nadążyłyby za
         zmianami i wymarły. Ich przodkowie, kiedy zabłąkali się na Galapagos mieli: (a)
         białko, od którego zależał wzrost dzioba, (b) geny i sekwencje regulatorowe, od
         których wzór ekspresji kalmoduliny zależał w szczegółach.

         Przystosowanie układu regulatorowego do konkretnych nisz troficznych zapewnił
         dobór naturalny. Nowe kombinacje uprzednio istniejących sekwencji, powstające
         choćby wskutek losowych zmian strukturalnych w chromosomach, zmieniały schemat
         ekspresji i nowe formy dziobów były wypróbowywane na bieżąco. Oczywiście modele
         nieudane natychmiast odpadały. Losowe i "ślepe" są zmiany w genomie, natomiast
         sam dobór jest jak najbardziej kierunkowy i nielosowy.
         • Gość: Andrzej Re: Poprawka-cały artykuł! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 12:43
          Witaj Petrucchio!

          Petrucchio.>Od jakiej "proporcjonalności czasu działania"? Od dawna wiadomo, że
          cały wzór
          >ekspresji może zmienić się bardzo drastycznie wskutek rekombinacji odcinków
          >regulatorowych. Jakakolwiek translokacja czy inwersja może sprawić, że ten sam
          >gen będzie aktywny w innej tkance, albo będzie uaktywniany w kombinacji z innymi
          >genami. Niby nic nie zmienia się w samym genie, ale np. połączony z innym
          >promotorem uruchamiany jest nie tylko w innym czasie, ale także w innej
          konfiguracji

          Andrzej To jest tylko czyste domniemanie. Wzory ekspresji nie mogą się w sposób
          użytkowy zmieniać, na skutek zupełnie niekontrolowanej rekombinacji odcinków
          genów regulatorowych. Tym bardziej urojeniem jest że JAKAKOLWIEK translokacja
          czy inwersja może sprawić, że ten sam gen będzie aktywny w innej tkance, albo
          będzie uaktywniony z innymi genami.
          Spróbuj dokonać takiej nawet prostej translokacji czy inwersji w Programie
          Operacyjnym swojego komputera. To przekonasz się, że tylko zepsujesz ten program
          i niczego nie uaktywnisz. A niestety informacje i programy zakodowane w DNA są
          daleko bardziej złożone i uszkodzenie tych informacji dużo gorsze w skutkach.

          Petrucchio. >Nie ma i nigdy nie było żadnych "programów na każdą okoliczność".
          Przy naprawdę
          >drastycznej zmianie warunków środowiskowych zięby po prostu nie nadążyłyby za
          >zmianami i wymarły. Ich przodkowie, kiedy zabłąkali się na Galapagos mieli: (a)
          >białko, od którego zależał wzrost dzioba, (b) geny i sekwencje regulatorowe, od
          >których wzór ekspresji kalmoduliny zależał w szczegółach.

          Andrzej Są programy na każdą okoliczność w ograniczonym zakresie. Gdyby takich
          programów nie było nie udało by się metodą selekcji hodowlane uzyskać kilkaset
          ras psów, często bardziej różniących się od siebie niż domniemane różnice
          pomiędzy różnymi gatunkami darwinowskich zięb. I nie działo się to na drodze
          jakiejkolwiek mutacyjnej zmienności bo nie było na to czasu.

          Petrucchio >Przystosowanie układu regulatorowego do konkretnych nisz troficznych
          zapewnił
          >dobór naturalny. Nowe kombinacje uprzednio istniejących sekwencji, powstające
          >choćby wskutek losowych zmian strukturalnych w chromosomach, zmieniały schemat
          >ekspresji i nowe formy dziobów były wypróbowywane na bieżąco. Oczywiście modele
          >nieudane natychmiast odpadały. Losowe i "ślepe" są zmiany w genomie, natomiast
          >sam dobór jest jak najbardziej kierunkowy i nielosowy.

          Andrzej. Widać z tego, że czarodziejskie zaklęcie DOBÓR NATURALNY to zloty
          kluczyk czarodziejska różdżka która w bajkowy sposób wszystko rozwiązuje. Mimo
          tego że szacuje się, e tylko jedna na 10000 mutacji może być pozytywna i chyba
          dotyczy to tylko tych mutacji kontrolowanych. Bo chyba niekontrolowanych mutacji
          pozytywnych gdzie popadnie nie ma. Wiec jak w ogóle mogą zaistnieć korzystne
          losowe zmiany w strukturach chromosomów, a tym samym jak w ogóle możliwa jest
          pozytywna zmiana niezmiernie złożonego schematu ekspresji genów umożliwiająca
          pozytywną modyfikowanych cech poligenicznych.
          Takie urojenia że to wszystko jest możliwe dzięki przypadkowej zmienności i
          selekcyjnego działania doboru naturalnego, to jest niestety skutek zupełnego
          braku wyczucia realności realizacji choćby najbardziej prostych zadań
          konstrukcyjnych.
          Wyobraź sobie [jeśli nie przekracza to granic Twojego zrozumienia] nawet
          najprostszy samo reprodukujący się robot mechaniczny i zastanów się nad
          możliwością zmiany jego cech użytkowych, wymagającą zmiany oprogramowania i
          elementów konstrukcyjnych. I zatrudnij do tej modernizacji robota człowieka
          zupełnie niewykwalifikowanego, który jednak tak jak dobór naturalny będzie
          świadom pożądanego kierunku modernizacyjnych zmian cech tego robota.
          Zgodnie z Twoją teorią skuteczności doboru naturalnego gdyby nawet zatrudnić
          tysiące takich ignorantów to metodą prób i błędów powinni znaleźć właściwe
          rozwiązanie.
          Gdyby twoje teorie skuteczności przypadku i doboru naturalnego były słuszne,
          to zupełnie nie potrzebne były by jakiekolwiek szkoły i wyższe uczelnie. Bo
          przypadki i chęć osiągnięcia celu rozwiązywały by każda najbardziej trudny
          problem.
          Przemyśl to sobie Petrucchio!
          Pozdrawiam Andrzej
          • petrucchio Dobór naturalny 07.08.07, 19:15
           Andrzeju!

           Projektant projektujący samoloty nie może sobie pozwolić na ślepe próby z
           udziałem załogi i pasażerów. Przyroda nie ma takich skrupułów i nie rozpacza po
           trylionach nieudanych eksperymentów. Większość mutacji zresztą nie jest
           szkodliwa, ale neutralna, jeśli chodzi o wartość adaptacyjną. Mechanizm
           dziedziczenia robi, co może, żeby zabezpieczyć się przed błędami kodowania, a
           więc mutacje zdecydowanie szkodliwe lub letalne (szybko wygaszane przez dobór)
           też nie są na tyle częste, żeby zagrozić ciągłości istnienia gatunku. Mutacje
           korzystne mogą sobie być skrajnie rzadkie, ale właśnie dlatego, że są korzystne,
           ulegają ewolucyjnemu "wzmocnieniu", szerząc się skuteczniej niż inne. Zmiana
           chromosomowa, która zmienia nieznacznie kształt dzioba zięby, nie musi mieć
           konsekwencji innych niż lokalne. Jeśli chodzi o wartość przystosowawczą, może
           nie mieć znaczenia, może ułatwić lub utrudnić zdobycie pożywienia, ale raczej
           nie zabije swojego nosiciela. Ale gdyby jej dodatkowym skutkiem było np.
           wyklucie się zięby bez nóżek, eksperyment zostaje natychmiast zakończony.

           Zauważ, że _każdy_ istniejący dziś organizm to końcowe ogniwo łańcucha
           replikacji ciągnących się wstecz na prawie 4 mld lat
           • Gość: Andrzej Re: Dobór naturalny IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 21:32
            Witaj Petrucchio!
            To wszystko za wyjątkiem pierwszego zdania wielokrotnie przeczytałem. ale
            dziękuję za gest dydaktyczny z Twojej strony. Pozwól jednak, że skoncentruję
            się na pierwszym zdaniu Twojej odpowiedzi.
            Petrucchio Projektant projektujący samoloty nie może sobie pozwolić na ślepe próby z
            udziałem załogi i pasażerów.
            Andrzej – Masz w tym przypadku stu procentową rację. Ale przenieśmy ten sam
            problem do biologi. Zapewne przyznasz mi rację że różnego rodzaju krzyżówek
            między gatunkowych przyroda nigdy w przeszłości nie próbowała realizować bo
            chociaż by dlatego że nie było dawniej wielu znanych nam dzisiaj ras. A jednak
            takie mieszańce bez żadnych prób krzyżowania trwających miliardy lat, bezbłędnie
            się rodzą czego dowodem jest to, że nie powstają jakieś przypadkowe potwory,
            jeśli tylko przedstawiciel obu mieszanych gatunków są genetycznie zdrowi.
            Mówiąc inaczej łopatologicznie jeśli chcemy z dwu konstrukcji samolotów
            bombowca i myśliwca skonstruować myśliwiec-bombardujący, to trzeba najpierw
            zrobić projekt potem wypróbować go na modelach, zbudować prototyp, oblatać ten
            prototyp, usunąć usterki a dopiero po tym wszystkim podjąć seryjną produkcję
            myśliwca-bombardującego. Już nie mówię o tym że żeby zrealizować taki cel
            potrzebne jest rozbudowane zaplecze projektowo-badawczo-wykonawcze.
            A tu przy krzyżowaniu się różnych gatunków zwierzą i roślin wszytko wychodzi
            bez żadnych prób bezbłędnie. Co było by niemożliwe gdyby już przy tworzeniu się
            zarodka nie powstał anatomiczny plan budowy komórkowej takiego hybryda, oraz
            program zorganizowanego kolejnościowego rozwoju tej hybrydy komórka od zarodka
            do dojrzałego osobnika.
            Z opracowaniem takich interpolacyjnych programów dla osobników zbudowanych z
            bilionów komórek miałby poważne trudności nawet najlepszy współczesny komputer.
            Ale powtórzę Twoje słowa przy krzyżowaniu dwóch różnych gatunków nie można
            sobie nowy hybrydowy organizm nie pozwolić na ŚLEPE PRÓBY.
            W takie programy interpolacyjne i kolejnościowego rozwoju organizmu komórka po
            komórce musi być wyposażona każda komórka embrionalna
            Znalazłem kiedyś dotyczący tego zagadnienia tekst opracowania Wojciecha
            Jóźwiaka z opracowania internetowego „Niebo fizyków” którego fragment poniżej
            cytuje. Jak chcesz to sobie to przeczytaj.
            2. Ukryty mózg - cerebrum occultum
            Roger Penrose w książce "Cienie umysłu" rzuca koncepcję, że mózg, taki jaki
            znamy, jako sieć neuronów z ich wypustkami-dendrytami, z elektrochemicznym,
            powolnym przepływem impulsów i łączeniem się na synapsach przez przekazywanie
            pewnych cząsteczek chemicznych z komórki do komórki, nie jest źródłem i siedzibą
            świadomości, lecz zaledwie wzmacniaczem, który subtelniejszą grę procesów
            składających się na świadomość wzmacnia po to, aby poruszyć mięśnie! Świadomość
            nie siedzi w sieci neuronów, ale schowana w strukturach wewnątrzkomórkowych, we
            wnętrzu neuronów. Tymi świadomymi strukturami są mikrotubule tworzące tzw.
            cytoszkielet, konstrukcję usztywniającą plazmę komórkową i umożliwiającą
            wewnętrzną komunikację między różnymi miejscami w komórce. Mikrotubule są
            rurkami zbudowanymi z jednostek białkowych, wewnątrz zawierają czystą wodę,
            zapewne o cząsteczkach ułożonych regularnie tak jak w sieci krystalicznej. Owe
            mikrotubule Penrose podejrzewa, że są miejscem, gdzie zachodzą wielkoskalowe
            procesy kwantowe, które są właściwym nośnikiem, medium świadomości. Dlaczego
            Penrose upiera się, aby świadomość polegała na kwantowych zjawiskach, miała
            kwantowy charakter? - Bo świadomość realizuje procesy nieobliczalne, czyli
            wykraczające poza obliczenia, które może wykonać algorytm w skończonej liczbie
            kroków, czy mówiąc inaczej, maszyna licząca wyposażona w program. Świadomość ma
            to do siebie, że chwyta całość obrazu, zdolna jest do całościowego oglądu -
            który jest nieosiągalny dla algorytmów. Taką zdolność wprawdzie miałyby
            algorytmy, ale o ile by znały z góry wynik swoich obliczeń! Zatem świadomy umysł
            powinien pracować nie w zwykłym, liniowym czasie, takim, do którego
            przyzwyczaiły nas zegary, ale w czasie mogącym się (przynajmniej od czasu do
            czasu) zapętlać, jak w powieściach SF o wehikułach czasu. Coś takiego wydaje się
            możliwe, ale nie jest możliwe do ścisłego przedstawienia przez żadną z
            istniejących teorii fizycznych. Takie pętle czasu mogłyby był opisane dopiero w
            teorii, która byłaby połączeniem fizyki kwantowej z teorią grawitacji (z
            Einsteinowską ogólną teorią względności). Ale teorii tej jeszcze (wciąż) nie ma,
            i Penrose stara się niejako na wyrost odgadnąć niektóre jej właściwości.
            Świadomość w jego ujęciu jest szczególnym stanem materii, i to takim, który nie
            całkiem jest zanurzony w czasoprzestrzeni (takiej, do jakiej przyzwyczaiła nas
            fizyka), bowiem wykracza poza nią wchodząc w przestrzeń możliwości. Możliwy
            przyszły wynik wpływa w nim (w tym stanie materii) na teraźniejszość, nawet
            jeżeli się ostatecznie nie wydarzy w przyszłości. Świadomość polega więc na
            nieustannym jasnowidzeniu... Ale nie ciesz się zając! Bo być może z równań i
            obliczeń przyszłej kwantowograwitacyjnej fizyki umysłu wyniknie, że odległość
            tego śledzenia przyszłości wynosi, powiedzmy, 1/10 sekundy, i to nam wystarcza,
            a przewidywanie przyszłości na rok albo i sto lat do przodu to zupełnie inna
            jakość, podobnie jak podróż na odległość kilometra jest łatwa, a podróż na
            odległość 300 milionów kilometrów (na Marsa np.) - niewyobrażalnie trudna i
            energetycznie kosztowna. (300 mln razy dłuższy jest rok od dziesiątej części
            sekundy.) Ale pewien ślad jest...
            A jeszcze co do liczb: mózg neuronowy zdolny jest wykonywać 10 do potęgi 14
            operacji na sekundę (dużo, szczególnie w porównaniu z komputerami). Mózg
            mikrotubulowy działa(łby) w tempie 10 do potęgi 24 na sekundę..
            Pozdrawiam Andrzej
            • petrucchio Re: Dobór naturalny 08.08.07, 11:37
             Gość portalu: Andrzej napisał(a):

             > Zapewne przyznasz mi rację że różnego rodzaju krzyżówek
             > między gatunkowych przyroda nigdy w przeszłości nie próbowała
             > realizować bo chociaż by dlatego że nie było dawniej wielu znanych
             > nam dzisiaj ras.

             Hybrydy blisko spokrewnionych gatunków są w przyrodzie częste. Rasy np. koni czy
             psów, to nie wynik hybrydyzacji, tylko sztucznej selekcji w ramach jednego gatunku.

             > A jednak takie mieszańce bez żadnych prób krzyżowania trwających
             > miliardy lat, bezbłędnie się rodzą czego dowodem jest to, że nie
             > powstają jakieś przypadkowe potwory, jeśli tylko przedstawiciel obu >
             mieszanych gatunków są genetycznie zdrowi.

             To nieprawda. Im większy dystans filogenetyczny, tym trudniej skrzyżować dwa
             gatunki. Nikomu dotąd nie udało się skrzyżować psa z lisem (dystans ewolucyjny
             7-10 mln lat) mimo stosunkowo bliskiego pokrewieństwa i podobieństwa, choć
             możliwe są krzyżówki psów i wilków z kojotami i szakalami (3-4 mln lat osobnej
             ewolucji). Przeszkodą jest choćby liczba chromosomów (78 u psów, wilków, kojotów
             i szakali, 38 u lisów). Nie wyklucza to z góry możliwości sztucznie wymuszonych
             krzyżówek, ale praktycznie gwarantuje, że mieszańce, choćby udało się je
             otrzymać, byłyby bezpłodne.

             > Owe mikrotubule ...

             Bardzo lubię i cenię Penrose'a, ale mikrotubule jako siedlisko "kwantowej
             świadomości" to chyba najmniej udany z jego licznych błyskotliwych pomysłów,
             zjechany zarówno przez kolegów fizyków, jak i biologów molekularnych. Nie zgadza
             się ani skala zjawisk (o wiele rzędów wielkości), ani domniemana rola
             alternatywnych stanów cząsteczek tubuliny (które miałyby pełnić funkcje qubitów).
             • Gość: Andrzej Re: Dobór naturalny IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.08.07, 19:58

              Witaj Petrucchio!
              Petrucchio
              Hybrydy blisko spokrewnionych gatunków są w przyrodzie częste. Rasy np. koni czy
              psów, to nie wynik hybrydyzacji, tylko sztucznej selekcji w ramach jednego gatunku.
              Andrzej
              Każda nowa rasa, to może być zupełnie inna architektura budowy anatomicznej,
              której nigdy w przeszłości nie było. A hybrydy bez prób wychodzą za pierwszym
              razem udane. To znaczy w bardzo krótkim czasie musi powstać plan struktury
              komórkowej nowej nieznanej hybrydy Jeśli to do Twoje wyobraźni nie dociera to
              trudno.

              Petrucchio
              To nieprawda. Im większy dystans filogenetyczny, tym trudniej skrzyżować dwa
              gatunki. Nikomu dotąd nie udało się skrzyżować psa z lisem (dystans ewolucyjny
              7-10 mln lat) mimo stosunkowo bliskiego pokrewieństwa i podobieństwa, choć
              możliwe są krzyżówki psów i wilków z kojotami i szakalami (3-4 mln lat osobnej
              ewolucji). Przeszkodą jest choćby liczba chromosomów (78 u psów, wilków, kojotów
              i szakali, 38 u lisów). Nie wyklucza to z góry możliwości sztucznie wymuszonych
              krzyżówek, ale praktycznie gwarantuje, że mieszańce, choćby udało się je
              otrzymać, byłyby bezpłodne.
              Andrzej
              Przecież nie mówię o hybrydzie słonia z jaszczurką

              Petrucchio!
              Bardzo lubię i cenię Penrose'a, ale mikrotubule jako siedlisko "kwantowej
              świadomości" to chyba najmniej udany z jego licznych błyskotliwych pomysłów,
              zjechany zarówno przez kolegów fizyków, jak i biologów molekularnych. Nie zgadza
              się ani skala zjawisk (o wiele rzędów wielkości), ani domniemana rola
              alternatywnych stanów cząsteczek tubuliny (które miałyby pełnić funkcje qubitów).
              Andrzej
              On przynajmniej ma jakąś wizję, jak wyjaśnić niezmiernie trudne problemy, jak na
              przykład opracowanie dla hybrydy anatomicznego planu struktury komórkowej.
              Pozdrawiam Andrzej
              • petrucchio Re: Dobór naturalny 08.08.07, 20:45
               Gość portalu: Andrzej napisał(a):

               > A hybrydy bez prób wychodzą za pierwszym
               > razem udane. To znaczy w bardzo krótkim czasie musi powstać plan
               > struktury komórkowej nowej nieznanej hybrydy Jeśli to do Twoje
               > wyobraźni nie dociera to trudno.

               Kiedy właśnie hybrydy bardzo często wychodzą nieudane: o ile w ogóle powiedzie
               się międzygatunkowe zapłodnienie, często powstaje embrion niezdolny do dalszego
               rozwoju, albo żywy, ale bezpłodny mieszaniec.

               > On przynajmniej ma jakąś wizję, jak wyjaśnić niezmiernie trudne
               > problemy, jak na przykład opracowanie dla hybrydy anatomicznego
               > planu struktury komórkowej.

               Czy jesteś pewien, że Penrose kiedykolwiek wypowiadał się na ten temat, albo że
               w jakiejkolwiek wypowiedzi krytykował ewolucjonizm? Teoria "kwantowego umysłu"
               jest o czymś zupełnie innym.
               • Gość: Andrzej Re: Dobór naturalny IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 07:43
                .
                Witaj Petrucchio!
                Petrucchio
                Kiedy właśnie hybrydy bardzo często wychodzą nieudane: o ile w ogóle powiedzie
                się międzygatunkowe zapłodnienie, często powstaje embrion niezdolny do dalszego
                rozwoju, albo żywy, ale bezpłodny mieszaniec.
                Andrzej
                Przy bardzo dużych różnicach genetycznych to jest oczywiste

                Petrucchio
                Czy jesteś pewien, że Penrose kiedykolwiek wypowiadał się na ten temat, albo że
                w jakiejkolwiek wypowiedzi krytykował ewolucjonizm? Teoria "kwantowego umysłu"
                jest o czymś zupełnie innym.
                Andrzej
                To co napisał Penrose świadczy o tym, że musiał mieć taki zamysł
                Pozdrawiam Andrzej
                • petrucchio Re: Dobór naturalny 09.08.07, 08:57
                 Gość portalu: Andrzej napisał(a):

                 > To co napisał Penrose świadczy o tym, że musiał mieć taki zamysł

                 W dyskusji wolno się powoływać na opinie danego autora, ale nie jego domniemane
                 zamysły, które ty jeden dostrzegasz. Sam Penrose zapewne byłby zdziwiony.
                 • Gość: Andrzej Re: Dobór naturalny IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 09:38
                  Witaj Petrucchio!
                  To po co to pisał. Każdy czytelnik może mieć do swój punkt widzenia.
                  Pozdrawiam Andrzej
                  • petrucchio Re: Dobór naturalny 09.08.07, 10:43
                   Gość portalu: Andrzej napisał(a):

                   > To po co to pisał. Każdy czytelnik może mieć do swój punkt widzenia.

                   W tym sęk, że TEGO nie pisał.
                   • Gość: Andrzej Re: Dobór naturalny IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 13:18
                    Witaj Petrucchio!
                    Chyba źle mnie zrozumiałeś. On napisał swoje a każdy czytelnik może mieć swój
                    punkt widzenia. Być może ja się niezbyt jasno wyraziłem.
                    Pozdrawiam Andrzej
        • Gość: Andrzej Re: Poprawka-cały artykuł! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 11:27
         Witaj Petrucchio!
         Przekazuję ciąg dalszy uprzedniej wypowiedzi.
         Podawałem uprzednio szereg przykładów typowo fenotypowych cech adaptacyjnych
         różnych gatunków zwierząt, bo mam poważne wątpliwości czy ustalane dotychczas
         linie rozwoju rodowego w oparciu o obserwowalną zmienność cech biologicznych
         pokrywają się z badaniami molekularnymi zmienności kodujących te cechy genów tak
         jak w przypadku dziobów darwina gdzie nie było takiej zmienności genu kodującego
         tą cechę.
         Obawiam się też że jakiś domorosły Darwinek obserwując odmienne uzębienie
         kucyka islandzkiego karmionego z przyczyn środowiskowych tylko rybami, mógłby
         wysunąć mylny wniosek że pojawił się nowy gatunek rybożernego kucyka.
         Podobnie gdyby nie to, że wycofano Oksyterracynę z powodu uodpornienia się na
         nią prawie wszystkich bakterii, i że po kilkunastu latach nie stosowania tego
         antybiotyku okazało się, że bakterie straciły te odporność. To do dzisiaj
         udowadniano by, że powstał nowy gatunek bakterii odporny na Oksyterracynę.
         Klasyfikując kiedyś Zięby na domniemane odrębne gatunki nikt nie przeprowadzał
         wówczas badań jaki gen i jakie jego odmiany są odpowiedzialne za zróżnicowane
         cechy, oraz nikt nie badał które geny mogą podlegać genotypowej rearanżacji.
         Stąd nie wiemy i nie możemy powiedzieć czy pozostałe odmienne cechy zięb
         wynikają z nie zmienionych genów oraz różnych działań genów regulacyjnych
         pierwotnego wszechstronnego mechanizmu adaptacyjnego jak w przypadku różnego
         rodzaju dziobów zięb. Czy też nowe cechy wyewoluowały na skutek niekontrolowanej
         mutacyjnej zmienności tych genów. Ale jak w tym przypadku pogodzić fakt
         niekontrolowanej mutacyjnej zmienności genu przy tworzeniu się komórki
         rozrodczej z możliwością kontrolowanej mutacyjnej zmienności w przebiegającej w
         komórkach somatycznych.

         Może podam dwa przykłady adaptacji genotypowych:
         • petrucchio Mutacje a gatunki 07.08.07, 20:00
          Gość portalu: Andrzej napisał(a):

          > Podawałem uprzednio szereg przykładów typowo fenotypowych cech
          > adaptacyjnych różnych gatunków zwierząt, bo mam poważne wątpliwości
          > czy ustalane dotychczas linie rozwoju rodowego w oparciu o
          > obserwowalną zmienność cech biologicznych pokrywają się z badaniami
          > molekularnymi zmienności kodujących te cechy genów tak jak w
          > przypadku dziobów darwina gdzie nie było takiej zmienności genu
          > kodującego tą cechę.

          Bo gen koduje białko, nie cechę (kształt dzioba). Cecha fenotypowa może
          oczywiście zależeć od genów, ale może też zależeć
          • Gość: Andrzej Re: Mutacje a gatunki IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 22:05
           Witaj Petrucchio!
           Petrucchio
           Chyba tylko bardzo domorosły i niewiarygodnie naiwny, bo taki, który chodził do
           szkoły, powinien wiedzieć, co to znaczy gatunek. Zmiany w budowie dziobów zięb
           Darwina są dziedziczne i niezależne od czynników środowiskowych. Różne zięby z
           Galapagos zalicza się do różnych gatunków nie dlatego, że mają różne dzioby, ale
           dlatego, że istnieją między nimi bariery rozrodcze, a i różnice genetyczne
           między nimi są już dość wyraźne. Oczywiście są to gatunki i rodzaje blisko
           spokrewnione, zdarzają się hybrydy między niektórymi z nich, ale ich specjacja
           jest niemal zakończona i w zasadzie nieodwracalna.

           Andrzej
           Jak zapewne dobrze wiesz możliwości powstania bariery rozrodczej spowodowanej
           zmiennością wewnątrzgatunkową już dawno temu przewidywał Mendel. Ale Mendel
           nigdy nie twierdził że jest to jednoznaczne z pojawieniem się zupełnie nowego
           gatunku. Bo w ramach zmienność wewnątrzgatunkowej, nie pojawia się żadna nowa
           cecha biologiczna charakterystyczna dla całej populacji danego gatunku. I takie
           przypadki należy traktować jako powstanie nowej rasy lub nowej odmiany.
           Natomiast pojawienie się nowego gatunku wymagało by wyewoluowania zupełnie nowej
           cechy podstawowej, to znaczy cechy nie ulegającej zmianie pod wpływem warunków
           środowiska.

           Petrucchio
           Z tego, co piszesz, można by odnieść wrażenie, że biolodzy mówią o nowym gatunku
           za każdym razem, kiedy zachodzi jakaś mutacja. Przecież nikt nic podobnego nie
           twierdzi. Komar uodporniony na DDT to nie nowy gatunek, chyba żeby z jakiegoś
           powodu nie mógł dawać potomstwa z komarami nieodpornymi. Człowiek tolerujący
           laktozę dzięki mutacji, która powoduje, że produkcja laktazy nie ustaje w życiu
           dorosłym, to nadal _Homo sapiens_ i może spłodzić potomstwo z partnerem nie
           tolerującym laktozy. Mikroewolucja zachodzi stale w obrębie każdego gatunku.
           Specjacja, czyli pierwsze stadium makroewolucji, wymaga pewnych szczególnych
           warunków, prowadzących do rozbicia jednej puli genetycznej na pule potomne,
           których już nie można na nowo połączyć.

           Andrzej

           Niestety w wypowiedziach internetowych bardzo często się można spotkać z takimi
           argumentami.

           Pozdrawiam Andrzej
           • petrucchio Re: Mutacje a gatunki 08.08.07, 11:10
            Gość portalu: Andrzej napisał(a):


            > Jak zapewne dobrze wiesz możliwości powstania bariery rozrodczej
            > spowodowanej zmiennością wewnątrzgatunkową już dawno temu
            > przewidywał Mendel. Ale Mendel nigdy nie twierdził że jest to
            > jednoznaczne z pojawieniem się zupełnie nowego gatunku.

            Andrzeju, proponuję, żebyś zapoznał się ze współczesnymi definicjami gatunku i
            specjacji, w których podkreślana jest rola bariery reprodukcyjnej,
            umożliwiającej _niezależną_ ewolucję populacji. Rozumienie tych spraw posunęło
            się trochę naprzód od XIX w.

            > Bo w ramach
            > zmienność wewnątrzgatunkowej, nie pojawia się żadna nowa
            > cecha biologiczna charakterystyczna dla całej populacji danego
            > gatunku. I takie przypadki należy traktować jako powstanie nowej
            > rasy lub nowej odmiany.

            Jeżeli gatunek rozpadnie się na dwie rozłączne populacje i jeżeli coś (np.
            bariera geograficzna) utrudni lub uniemożliwi przepływ genów między nimi, to
            niezależne innowacje genetyczne pojawiające się w każdej populacji potomnej
            nieuchronnie kumulują się z czasem. Jeżeli środowiska, w których żyją obie
            populacje potomne, różnią się w istotny sposób, to dobór naturalny kształtuje
            inaczej pulę genetyczną każdej z nich. Rezultaty na poziomie fenotypu zaczynają
            być widoczne po dłuższym czasie. Np. niedźwiedzie polarne, których dość szybka
            ewolucja jest dobrze udokumentowana paleontologicznie, oddzieliły się od
            niedźwiedzi brunatnych kilkadziesiąt tysięcy lat temu, a fizycznie i
            behawioralnie różnią się od nich tak bardzo, że do niedawna uważano je za osobny
            rodzaj. Po kilkunastu milionach lat niezależnej ewolucji skumulowane różnice
            odpowiadałyby zróżnicowaniu na tradycyjne taksony o randze rodzin. To tylko
            kwestia czasu.

            > Natomiast pojawienie się nowego gatunku wymagało by wyewoluowania
            > zupełnie nowej cechy podstawowej, to znaczy cechy nie ulegającej
            > zmianie pod wpływem warunków środowiska.

            Każda cecha zdeterminowana genetycznie, choćby kolor oczu lub grupa krwi, jest
            niezależna od warunków środowiska. Specjacja wymaga rozdzielenia macierzystej
            puli genetycznej na tak długo, żeby narastające różnice uczyniły to rozdzielenie
            praktycznie nieodwracalnym.

            Wiara w jakieś mistyczne granice zmienności nie ma sensu. To tak, jakby uważać,
            że język może zmieniać się przez stulecia tylko do pewnego stopnia i np. polski
            i czeski mogą mieć wspólnego przodka, ale np. polski i niemiecki już nie, bo są
            zbyt odmienne, wzajemnie niezrozumiałe i z pewnością należą do różnych
            "baraminów". Specjacja w przypadku języków wygląda podobnie, jak w świecie żywym
            (tyle, że zachodzi szybciej, bo "replikacja" struktur języka jest mniej
            niezawodna niż powielanie DNA). Jeden z dialektów niderlandzkich, "zawleczony"
            przez holenderskich kolonistów do Południowej Afryki w XVII w. jest już odrębnym
            językiem (afrikaans). Rumuński i portugalski mają wspólnego przodka sprzed
            prawie 2000 lat (ludową łacinę), ale są dla swoich użytkowników wzajemnie
            niezrozumiałe w 100%. Natomiast specjacja hiszpańskiego i portugalskiego nie
            jest pełna, bo nie straciły one nigdy łączności geograficznej i istnieje między
            nimi kontinuum dialektów pośrednich, tak że "w terenie" czasem trudno wyznaczyć
            linię graniczną. Niemniej jednak standardowy kastylijski i standardowy
            portugalski różnią się na tyle, że można je uznać za odrębne języki. Przypomina
            to sytuację "gatunków pierścieniowych":

            en.wikipedia.org/wiki/Ring_species
            pl.wikipedia.org/wiki/Gatunek_pier%C5%9Bcieniowy


            > Niestety w wypowiedziach internetowych bardzo często się można
            > spotkać z takimi argumentami.

            Czy to "niestety" ma być jakimś argumentem?
            • nowey777 Specjacja.////////////////////// 08.08.07, 17:28
             petrucchio napisał:

             > Gość portalu: Andrzej napisał(a):
             >
             >
             > > Jak zapewne dobrze wiesz możliwości powstania bariery rozrodczej
             > > spowodowanej zmiennością wewnątrzgatunkową już dawno temu
             > > przewidywał Mendel. Ale Mendel nigdy nie twierdził że jest to
             > > jednoznaczne z pojawieniem się zupełnie nowego gatunku.
             >
             > Andrzeju, proponuję, żebyś zapoznał się ze współczesnymi
             definicjami gatunku i
             > specjacji, w których podkreślana jest rola bariery reprodukcyjnej,
             > umożliwiającej _niezależną_ ewolucję populacji.

             A ty rozumiesz tą specjacje allopatryczną? Nauka postuluje,że u
             dwóch izolowanych gatunków dalsza ewolucja zajdzie niezależnie,
             nawet jesli warunki środowiskowe będa identyczne. Pózniej takie
             izolowane populacje nie mogą się krzyzowac,lub jeśli się już
             krzyżują wydaja niepłodne potomstwo (specjacja allopetryczna jest
             poparta nielicznymi przykładami, czasami gatunki są izolowane przez
             setki tysięcy lat i dalej się krzyżują, wydając płodne potomstwo!).
             Bariera rozrodcza wcale nie zachodzi tutaj na drodze
             neodarwinowskiej ewolucji, tylko właśnie w procesie, który jest
             rozszerzoną wersją menlowskiej mikroewolucji. Izowowane populacje
             zwłaszcza takie ,które przejdą niezależnie poprzez waskie gardła
             mogą miec tak pozmieniane allele i takie przemeblowania w
             chromosomach, porzez crossing over ,że pózniej kiedy sie znowu
             spotkają na jakimś terenie ich chromosomy chomologiczne po fuzji już
             nie współpracuja w sposób należyty, co powoduje barierę rozrodczą. I
             taki proces nie jest wcale regułą ,a raczej charakteryzuje pewne
             wyjątki! Jest on poza tym odwracalny, co udowodniono na kilku
             liniach hodowlanych poprzez stosowanie doboru sztucznego. Podczas
             tworzenia takiej bariery rozrodczej nie powtają ZADNE NOWE GENY,
             tylko zachodzi inne poustawianie starych genów. Wśród dwóch odmian
             łuszczaków z Galapagos tez zaszła taka bariera rozrodcza. Rodza sie
             im hybrydy. A przecież U ŁUSZCZAKÓW Z GALAPAGOS NIE POWSTAŁY ZADNE
             NOWE GENY!

             Są jeszcze inne typy specjacji, co do których się postuluje,że daja
             poczatek nowym gatunkom. To tylko pobożne życzenie, bo to co
             powstaje w wyniku tych specjacji, to tylko nowe odmiany, które sie
             już nie krzyzuja i tyle. Nikt nigdy nie widział,żeby one dawały
             poczatek jakimś nowym gatunkom z nowymi genatmi/cechami jakościowymi.

             • petrucchio Re: Specjacja.////////////////////// 08.08.07, 18:41
              > A ty rozumiesz tą specjacje allopatryczną? Nauka postuluje,że u
              > dwóch izolowanych gatunków dalsza ewolucja zajdzie niezależnie,
              > nawet jesli warunki środowiskowe będa identyczne. Pózniej takie
              > izolowane populacje nie mogą się krzyzowac,lub jeśli się już
              > krzyżują wydaja niepłodne potomstwo (specjacja allopetryczna jest
              > poparta nielicznymi przykładami, czasami gatunki są izolowane przez
              > setki tysięcy lat i dalej się krzyżują, wydając płodne potomstwo!).
              > Bariera rozrodcza wcale nie zachodzi tutaj na drodze
              > neodarwinowskiej ewolucji, tylko właśnie w procesie, który jest
              > rozszerzoną wersją menlowskiej mikroewolucji.

              Oczywiście. Pisałem, że JEŚLI warunki są różne, nacisk doboru naturalnego
              pójdzie w różnych kierunkach; nie pisałem, że MUSZĄ być różne. Natomiast sama
              specjacja postępuje niezależnie od doboru naturalnego, choćby z takich przyczyn
              jak "efekt założycielski" (w przypadku wąskich gardeł) lub dryf genetyczny.
              Dałem jednak przykład specjacji (niedźwiedź polarny), podczas której zmiana we
              frekwencjach alleli była w oczywisty sposób zależna od warunków środowiskowych.
              Zresztą dzioby zięb Darwina ilustrują działanie doboru naturalnego, a nie
              pojawianie się nowych genów.

              > Podczas tworzenia takiej bariery rozrodczej nie powtają ZADNE NOWE
              > GENY, tylko zachodzi inne poustawianie starych genów.

              Nie muszą, ale mogą powstać, choćby wskutek duplikacji i mutacji genów starych,
              albo rekombinacji eksonów. Oczywiście o wiele częstsze są mutacje punktowe i
              przetasowania starych genów, ale twierdzenie, że nowe geny nie mogą pojawiać się
              spontanicznie, jest absurdalne.

              > A przecież U ŁUSZCZAKÓW Z GALAPAGOS NIE POWSTAŁY ZADNE
              > NOWE GENY!

              A musiały? To wszystko są gatunki niedawno powstałe i bardzo blisko
              spokrewnione. A z orzeczeniem, że na pewno nie powstały, poczekałbym do czasu,
              aż ktoś sekwencjonuje ich genomy.
              • nowey777 Re: Specjacja.////////////////////// 08.08.07, 19:05
               petrucchio napisał:

               > > A ty rozumiesz tą specjacje allopatryczną? Nauka postuluje,że u
               > > dwóch izolowanych gatunków dalsza ewolucja zajdzie niezależnie,
               > > nawet jesli warunki środowiskowe będa identyczne. Pózniej takie
               > > izolowane populacje nie mogą się krzyzowac,lub jeśli się już
               > > krzyżują wydaja niepłodne potomstwo (specjacja allopetryczna jest
               > > poparta nielicznymi przykładami, czasami gatunki są izolowane
               przez
               > > setki tysięcy lat i dalej się krzyżują, wydając płodne
               potomstwo!).
               > > Bariera rozrodcza wcale nie zachodzi tutaj na drodze
               > > neodarwinowskiej ewolucji, tylko właśnie w procesie, który jest
               > > rozszerzoną wersją menlowskiej mikroewolucji.
               >
               > Oczywiście. Pisałem, że JEŚLI warunki są różne, nacisk doboru
               naturalnego
               > pójdzie w różnych kierunkach; nie pisałem, że MUSZĄ być różne.
               Natomiast sama
               > specjacja postępuje niezależnie od doboru naturalnego, choćby z
               takich przyczyn
               > jak "efekt założycielski" (w przypadku wąskich gardeł) lub dryf
               genetyczny.

               Dryf genetyczny nastepuje własnie w skutek przejścia przez wąskie
               gardło m. in. ,więc nie rozumiem dlaczego rozgraniczasz te sprawy?
               To jest kolejny przykład na to, że nie wiesz o czym piszesz:)

               > Dałem jednak przykład specjacji (niedźwiedź polarny), podczas
               której zmiana we
               > frekwencjach alleli była w oczywisty sposób zależna od warunków
               środowiskowych.

               OK., ale nie koniecznie tylko.

               > Zresztą dzioby zięb Darwina ilustrują działanie doboru
               naturalnego, a nie
               > pojawianie się nowych genów.

               A na czym bazował ten dobór naturalny? U tych zieb zadziałał podobny
               proces z tych ,jakie opieywałem wcześniej (kury,nartniki). Z resztą
               ja mogę się nawet zgodzić,że nastapiło to w skutek zmian jakie
               opisywał Mendel. Stara dobra niedarwinowska, kreacjonistyczna
               szkoła:)
               Tak ,poniewaz to neodarwiniści postulowali w przypadku tych
               łuszczaków zmiany neodarwinowskie i był to ich (obok melanizmu
               przemysłowego) standardowy przykład na zachodzenie ewolucji:)

               ZAJRZYJ TUTAJ I ZANIM KIEDYKOLWIEK POWIESZ, ŻE KREACJONIŚCI NIE MAJA
               SWOICH PRZEWIDYWAŃ PRZYPOMNIJ SOBIE TĘ CHWILĘ:)

               www.rumburak.friko.pl/BIBLIA/publikacje/jak_powstalo_zycie/08.php

               > > Podczas tworzenia takiej bariery rozrodczej nie powtają ZADNE
               NOWE
               > > GENY, tylko zachodzi inne poustawianie starych genów.
               >
               > Nie muszą, ale mogą powstać, choćby wskutek duplikacji i mutacji
               genów starych,
               > albo rekombinacji eksonów. Oczywiście o wiele częstsze są mutacje
               punktowe i
               > przetasowania starych genów, ale twierdzenie, że nowe geny nie
               mogą pojawiać si
               > ę
               ............................
               Człowieku jakby tak powstawały TO BY POWSTAWAŁY NOWO JAKOŚCIOWE
               GENY!!!!!! A NIE POWSTAJĄ, bo to co powyżej opisałes to jest właśnie
               proces neodarwinowski, który został podwazony, a co ja i Andrzej
               próbujemy ci wbić w ten zakuty łeb!!!!!!! Czy ty to w końcu
               zaczniesz kumać??? Czy ty zaczniesz najpierw rozumiec a pózniej
               zabierać głos do jasnej cholery niedouku jeden?
               • petrucchio Re: Specjacja.////////////////////// 08.08.07, 19:45
                nowey777 napisał:

                > Dryf genetyczny nastepuje własnie w skutek przejścia przez wąskie
                > gardło m. in. ,więc nie rozumiem dlaczego rozgraniczasz te sprawy?
                > To jest kolejny przykład na to, że nie wiesz o czym piszesz:)

                Rozgraniczyłem efekt założycielski i dryf, bo to nie to samo, choć oczywiście
                mogą występować w tych samych warunkach (wąskie gardło oczywiście sprawia, że
                pula genetyczna jest i zubożona, i podatna na skutki dryfu). Nie bój się, wiem,
                o czym piszę.

                > Tak ,poniewaz to neodarwiniści postulowali w przypadku tych
                > łuszczaków zmiany neodarwinowskie i był to ich (obok melanizmu
                > przemysłowego) standardowy przykład na zachodzenie ewolucji:)

                Dokładniej
                • nowey777 Re: Specjacja.//////i efekt założyciela. 11.08.07, 13:37
                 petrucchio napisał:

                 > nowey777 napisał:
                 >
                 > > Dryf genetyczny nastepuje własnie w skutek przejścia przez wąskie
                 > > gardło m. in. ,więc nie rozumiem dlaczego rozgraniczasz te sprawy?
                 > > To jest kolejny przykład na to, że nie wiesz o czym piszesz:)
                 >
                 > Rozgraniczyłem efekt założycielski i dryf, bo to nie to samo.....

                 No i znowu wypisujesz głupoty. Ręce opadają! Efekt założyciela może się wiązać z
                 dryfem genetycznym. W wyniku efektu założyciela populacja może też przejść
                 poprzez wąskie gardło,wystarczy ,że od pierwotnej populacji oddzieli się kilka
                 osobników blisko spokrewnionych.

                 > choć oczywiście


                 > Nie bój się, wiem,

                 Pochlebiaj sobie dalej. Ty mało wiesz, ty się dopiero od nas uczysz!

                 .
                 >
                 > > Tak ,poniewaz to neodarwiniści postulowali w przypadku tych
                 > > łuszczaków zmiany neodarwinowskie i był to ich (obok melanizmu
                 > > przemysłowego) standardowy przykład na zachodzenie ewolucji:)
                 >
                 > Dokładniej
                 • petrucchio Re: Specjacja.//////i efekt założyciela. 12.08.07, 01:18
                  > Ewolucjoniści w przypadku tych łuszczaków postulowali, iż powstały
                  > już nowe gatunki w wyniku początkowej specjacji.

                  Oczywiście, że powstały. Według standardowych definicji gatunku łuszczaki
                  Darwina to kilkanaście różnych gatunków.

                  > Postulowali powstanie nowych genów, odpowiedzialnych za te
                  > ilościowe cechy, które kreacjoniści od dawna interpretowali, jako
                  > zmienność wewnątrz gatunkowa. Nie dość,że jesteś niedoukiem, to
                  > jeszcze kłamca!

                  Dlaczego uważasz, że specjacja wymaga _koniecznie_ pojawiania się nowych genów?

                  > Jeśli idzie o mechanizm zmienności frekwencji alleli, to
                  > kreacjoniści na tym mechanizmie głównie opierali swą argumentacje.
                  > KREACJONISCI NIE EWOLUCJONIśCI! Czy ty wogóle rozumiesz różnice
                  > między mechanizmami męndlowskimi i neodarwinowskimi? Nie ty tych
                  > spraw absolotnie nie kumasz ,co się okazało już dziesiątki razy w
                  > naszych dyskusjach [bla, bla, bla...]

                  Współczesna syntetyczna teoria ewolucji połączyła neodarwinowską teorię doboru
                  naturalnego z mechanizmami mendlowskimi. Chcesz je z powrotem rozdzielić?
                  Rozumiem twoją psychologiczną potrzebę dowodzenia, że "mikroewolucja tak,
                  makroewolucja nie", i wynikającą z niej chęć dyskredytowania każdego dyskutanta,
                  który nie podziela twojej wiary, ale to twoje problemy, nie moje.

                  • nowey777 petrucchio to Megatroll! 12.08.07, 20:27
                   petrucchio napisał:
                   > > Postulowali powstanie nowych genów, odpowiedzialnych za te
                   > > ilościowe cechy, które kreacjoniści od dawna interpretowali, jako
                   > > zmienność wewnątrz gatunkowa. Nie dość,że jesteś niedoukiem, to
                   > > jeszcze kłamca!
                   >
                   > Dlaczego uważasz, że specjacja wymaga _koniecznie_ pojawiania się nowych genów?

                   No nie CO ZA BEZCZELNY TYP!!! Sam mu kilka postów temu wbiłem do tej zakutej
                   łepetyny,że specjacja nie musi się wiązac z powstawaniem nowych genów, a on mnie
                   teraz poucza moimi naukami kierowanymi do jego osoby. Co za trollisko
                   przebrzydłe i kanalia medialna!
                   • petrucchio Przestań mącić, przyjacielu sympatyczny! 12.08.07, 20:32
                    > No nie CO ZA BEZCZELNY TYP!!! Sam mu kilka postów temu wbiłem do
                    > tej zakutej łepetyny,że specjacja nie musi się wiązac z
                    > powstawaniem nowych genów,

                    Proszę o link do postu, w którym twierdziłem, że specjacja musi się wiązać z
                    powstawaniem nowych genów, albo o odszczekanie twoich obelg.
                    • nowey777 to try przestan macic kretaczu! 12.08.07, 22:43
                     petrucchio napisał:

                     > > No nie CO ZA BEZCZELNY TYP!!! Sam mu kilka postów temu wbiłem do
                     > > tej zakutej łepetyny,że specjacja nie musi się wiązac z
                     > > powstawaniem nowych genów,
                     >
                     > Proszę o link do postu, w którym twierdziłem, że specjacja musi się wiązać z
                     > powstawaniem nowych genów, albo o odszczekanie twoich obelg.
                     Ty kretaczu bezpośrednio tak nie twierdziłes, ty kretaczu wmawiałeś ,że
                     specjacja powoduje powstawanie nowych gatunków i ,że jest to proces darwinowski.
                     Ja ci kretaczu pokazałem ,że nie powstaja tam żadne nowe geny, więc nie jest to
                     dowód na ewolucje. Każdy może sobie przesledzić nasza dyskusje w tym wątku i
                     sprawdzić. Zebyś ty medialna zakało miał choć kszte uczciwości może bym zpuścił
                     z tonu i zniżył się do twojego poziomu. Póki co będę cie prześladował depcząc ci
                     po pietach i pokazując jaki z ciebie naukowiec:)
                     • petrucchio Re: to try przestan macic kretaczu! 12.08.07, 23:53
                      nowey777 napisał:

                      > Ty kretaczu bezpośrednio tak nie twierdziłes,

                      Ach, więc jednak nie twierdziłem? To dlaczego musiałeś mi to rzekomo wybijać z
                      mojej zakutej łepetyny? I który z nas dwóch zasługuje na miano krętacza?

                      > ty kretaczu wmawiałeś ,że specjacja powoduje powstawanie nowych
                      > gatunków

                      Specjacja nie powoduje powstawania nowych gatunków, tak jak glacjacja nie
                      powoduje zlodowacenia a defenestracja nie powoduje wyrzucenia przez okno.
                      "Specjacja" to techniczny _synonim_ zwrotu "powstawanie gatunków". Jeśli
                      przypisujesz słowu "specjacja" jakieś inne znaczenie, to ty jesteś w kłopocie,
                      nie ja.

                      > i ,że jest to proces darwinowski.
                      > Ja ci kretaczu pokazałem ,że nie powstaja tam żadne nowe geny, więc
                      > nie jest to dowód na ewolucje.

                      Darwin nie wiedział nic o istnieniu genów, nie mógł więc wymagać, żeby definicje
                      ewolucji i doboru naturalnego wiązały się z powstawaniem nowych genów.
                      Twierdzenie, jakoby we współczesnym ewolucjonizmie za główny obiekt, na który
                      działa dobór, uważany był "nowy gen", jest w najlepszym razie
                      dziennikarsko-podręcznikowym skrótem myślowym, a ściśle rzecz biorąc --
                      nieprawdą. Nawet Dawkins nie podpisałby się pod takim hasłem, bo używa terminu
                      "gen" w sensie o wiele szerszym niż biolog molekularny (i szczegółowo wyjaśnia
                      związane z tym kwestie terminologiczne).

                      > Każdy może sobie przesledzić nasza dyskusje w tym wątku i
                      > sprawdzić. Zebyś ty medialna zakało miał choć kszte uczciwości
                      > może bym zpuścił z tonu i zniżył się do twojego poziomu. Póki co
                      > będę cie prześladował depcząc ci po pietach i pokazując jaki z
                      > ciebie naukowiec:)

                      Zaczepki pozwolę sobie zignorować.
                      • nowey777 Re: to try przestan macic kretaczu! 13.08.07, 06:12
                       petrucchio napisał:

                       > nowey777 napisał:
                       >
                       > > Ty kretaczu bezpośrednio tak nie twierdziłes,
                       >
                       > Ach, więc jednak nie twierdziłem? To dlaczego musiałeś mi to rzekomo wybijać z
                       > mojej zakutej łepetyny? I który z nas dwóch zasługuje na miano krętacza?
                       >
                       > > ty kretaczu wmawiałeś ,że specjacja powoduje powstawanie nowych
                       > > gatunków
                       >
                       > Specjacja nie powoduje powstawania nowych gatunków, tak jak glacjacja nie
                       > powoduje zlodowacenia a defenestracja nie powoduje wyrzucenia przez okno.
                       > "Specjacja" to techniczny _synonim_ zwrotu "powstawanie gatunków". Jeśli
                       > przypisujesz słowu "specjacja" jakieś inne znaczenie, to ty jesteś w kłopocie,
                       > nie ja.


                       Gościu jesteś jednym z największych krętaczy jakich znam. Poniżej definicja
                       specjacji, która jak byk do niedawna była przez ewolucjonistów ,jak jeden mąż
                       traktowana, jako NEODARWINOWSKI mechanizm powstawania nowych gatunków,w którym
                       istotna rolę odgrywa dobór naturalny selekcjonujcy stopniowo mutacje. A nie
                       zmiany w układzie regulacyjnym,czy przemeblowania w chromosomach w wyniku
                       crossing over.
                       I TYWłASNIE (CO WYNIKAłO Z TWOICH WYWODOW) POD TAKIM POJECIEM SPECJACJI) ZES SIE
                       PODPISYWAł!

                       portalwiedzy.onet.pl/14282,,,,specjacja,haslo.html
                       "Specjacja, w biologii: proces powstawania gatunków. Wyróżnia się specjację
                       właściwą, filetyczną i przez introgresję. Specjacja właściwa polega na
                       zwiększaniu liczby gatunków przez wyodrębnienie się ich z gatunku już
                       istniejącego, który zanika lub istnieje nadal. Specjacja filetyczna nie prowadzi
                       do wzrostu liczby gatunków, gdyż jest to przekształcenie się jednego gatunku w
                       inny. Specjacja przez introgresję (rzadki przypadek) zachodzi wtedy, gdy z dwóch
                       istniejących gatunków powstaje jeden.

                       Aby doszło do powstania gatunków, w procesie specjacji właściwej musi nastąpić
                       izolacja rozrodcza pomiędzy istniejącymi populacjami gatunku lub pomiędzy
                       grupami osobników w populacji. Jeśli nagle u części osobników pojawia się cecha
                       uniemożliwiająca im krzyżowanie się z formami wyjściowymi i wydawanie płodnego
                       potomstwa – mamy do czynienia ze specjacją skokową. Na przykład powstanie
                       osobników poliploidalnych, częste u roślin, powoduje izolację rozrodczą, gdyż w
                       komórkach rozrodczych mieszańców (pomiędzy formami wyjściowymi a formami
                       zmienionymi) dochodzi do zaburzeń mejozy.

                       U zwierząt częściej zachodzi specjacja stopniowa – polegająca na stopniowym
                       gromadzeniu się różnic pomiędzy populacjami gatunku. Izolacja geograficzna może
                       prowadzić do stopniowej specjacji geograficznej (allopatrycznej), zachodzącej
                       wtedy, gdy istniejąca bariera oddzielająca populację brzeżną od centralnej (np.
                       masyw górski, morza, strefy klimatyczne) uniemożliwia wymianę genów. Po pewnym
                       czasie, wskutek działania doboru naturalnego, może wykształcić się pomiędzy nimi
                       izolacja rozrodcza i wówczas populacja brzeżna osiąga status nowego gatunku.

                       Dobór naturalny kierunkowy – schemat działania

                       Postuluje się również istnienie stopniowej specjacji sympatrycznej (teoretycznie
                       możliwej, ale nie w pełni udowodnionej), zachodzącej w warunkach braku bariery
                       geograficznej. Pod wpływem doboru rozdzielającego (rozrywającego) w populacji
                       zasiedlającej zróżnicowane środowisko może powstać stabilny polimorfizm (trwałe
                       występowanie obok siebie osobników o różnych wartościach danej cechy), a potem
                       mogą wyewoluować mechanizmy izolacji rozrodczej pomiędzy różnymi"
                       > > i ,że jest to proces darwinowski.
                       > > Ja ci kretaczu pokazałem ,że nie powstaja tam żadne nowe geny, więc
                       > > nie jest to dowód na ewolucje.
                       >
                       > Darwin nie wiedział nic o istnieniu genów, nie mógł więc wymagać, żeby definicj
                       > e
                       > ewolucji i doboru naturalnego wiązały się z powstawaniem nowych genów.
                       Już ci wykazałem ,że mimo,iż Darwin nie zdawał sobie sprawy z przyczyn
                       zmienności, to jednak w zasadniczych sprawach jego teoria jest niezmieniona w
                       syntezie neodarwinowskiej .W watku o powstaniu życia. Więc nie rozumiem po
                       co,jak ta mucha do gówna,wracasz do wyjasnionego tematu?
                       • petrucchio Kto tu kręci? 13.08.07, 11:23
                        > Gościu jesteś jednym z największych krętaczy jakich znam. Poniżej
                        > definicja specjacji, która jak byk do niedawna była przez
                        > ewolucjonistów ,jak jeden mąż traktowana, jako NEODARWINOWSKI
                        > mechanizm powstawania nowych gatunków,w którym istotna rolę
                        > odgrywa dobór naturalny selekcjonujcy stopniowo mutacje. A nie
                        > zmiany w układzie regulacyjnym,czy przemeblowania w chromosomach w
                        > wyniku crossing over.

                        > I TYWłASNIE (CO WYNIKAłO Z TWOICH WYWODOW) POD TAKIM POJECIEM
                        > SPECJACJI) ZES SIE PODPISYWAł!

                        A co za różnica, skoro jedne i drugie są dziedziczne i mogą być w sposób jak
                        najbardziej neodarwinowski premiowane lub usuwane przez dobór naturalny? Mutacje
                        punktowe, delecje, duplikacje, inwersje, translokacje czy rekombinacje
                        • nowey777 nieuk ignorant! 19.08.07, 15:23
                         petrucchio napisał:

                         > > Gościu jesteś jednym z największych krętaczy jakich znam. Poniżej
                         > > definicja specjacji, która jak byk do niedawna była przez
                         > > ewolucjonistów ,jak jeden mąż traktowana, jako NEODARWINOWSKI
                         > > mechanizm powstawania nowych gatunków,w którym istotna rol,ę
                         > > odgrywa dobór naturalny selekcjonujcy stopniowo mutacje. A nie
                         > > zmiany w układzie regulacyjnym,czy przemeblowania w chromosomach
                         w
                         > > wyniku crossing over.
                         >
                         > > I TYWłASNIE (CO WYNIKAłO Z TWOICH WYWODOW) POD TAKIM POJECIEM
                         > > SPECJACJI) ZES SIE PODPISYWAł!
                         >
                         > A co za różnica, skoro jedne i drugie są dziedziczne i mogą być w
                         sposób jak
                         > najbardziej neodarwinowski premiowane...

                         Nie odrózniasz neodarwinizmu od pojęcia doboru naturalnego
                         promującego ujawnione allele. Neodarwinizm,to mutacje plus dobór,
                         który je odcedza, podczas powstawania nowych genów. Mechanizm
                         zmienności w wystepowaniu alleli polega na ujawnianiu sie homozygot
                         recesywnych na drodze dryfu genetycznego i ujawnianiu cech wczesniej
                         recesywnych podczas stanu heterozygotycznego (może tez wystepowac
                         heterozygota wsółdominująca). Róznica polega na tym,że
                         neodarwinowski proces postuluje powstawanie nowych genów,mendlowski
                         natomiast zmiane frekwencji już istniejących,co może byc poddane
                         pozytywnej selekcji. I na koniec: twórcą pojęcia doboru naturalnego
                         był kreacjonista Palley,a nie ewolucjonista Darwin. Doucz się facet
                         i to podstaw.
                         • nowey777 Re: nieuk ignorant! 19.08.07, 15:26
                          ...Zmiennośc neodarwinowska ma się dopiero zaczynac kiedy nastapi
                          maksimum zmienności mendlowkiej,czyli w stanie homozygotycznym.
                          Wtedy to niby homozygoty sa zasilane nowym kreatywnym zastrzykiem
                          pozytywnych mutacji.
                         • petrucchio Tylko grzecznie, proszę 19.08.07, 21:03
                          nowey777 napisał:

                          > Nie odrózniasz neodarwinizmu od pojęcia doboru naturalnego
                          > promującego ujawnione allele. Neodarwinizm,to mutacje plus dobór,
                          > który je odcedza, podczas powstawania nowych genów.

                          Używasz etykietek sprzed kilkudziesięciu lat i atakujesz ewolucjonizm w postaci,
                          w której już nie istnieje, bo tymczasem zdążyła powstać syntetyczna teoria
                          ewolucji, łącząca osiągnięcia biologii molekularnej, genetyki populacji i teorii
                          doboru naturalnego. Boli cię to, bo wolałbyś konflikt między genetykami a
                          ewolucjonistami, jak w pierwszych dekadach zeszłego wieku
               • petrucchio Byłbym zapomniał... 09.08.07, 21:53
                > ZAJRZYJ TUTAJ I ZANIM KIEDYKOLWIEK POWIESZ, ŻE KREACJONIŚCI NIE MAJA
                > SWOICH PRZEWIDYWAŃ PRZYPOMNIJ SOBIE TĘ CHWILĘ:)
                >
                > www.rumburak.friko.pl/BIBLIA/publikacje/jak_powstalo_zycie/08.php

                Co ma znaczyć to pompatyczne wezwanie, pisane wielkimi literami? Zajrzałem pod
                wskazany adres, spodziewając się jakichś rewelacji, a tu
                • nowey777 no to ja dodam:) 11.08.07, 13:42
                 petrucchio napisał:

                 > > ZAJRZYJ TUTAJ I ZANIM KIEDYKOLWIEK POWIESZ, ŻE KREACJONIŚCI NIE MAJA
                 > > SWOICH PRZEWIDYWAŃ PRZYPOMNIJ SOBIE TĘ CHWILĘ:)
                 > >
                 > > www.rumburak.friko.pl/BIBLIA/publikacje/jak_powstalo_zycie/08.php
                 >
                 > Co ma znaczyć to pompatyczne wezwanie, pisane wielkimi literami? Zajrzałem pod
                 > wskazany adres, spodziewając się jakichś rewelacji, a tu
                 • petrucchio Re: no to ja dodam:) 12.08.07, 01:01
                  nowey777 napisał:

                  > Nawet tak prostego tekstu nie potrafisz zrozumieć? Ta książka została
                  > napisana pod kątek takich laików jak ty:)

                  No więc gdzie są te przewidywania kreacjonizmu?
            • Gość: Andrzej Re: Mutacje a gatunki IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.08.07, 18:10
             Witaj Petrucchio!
             Bardzo się cieszę że dobrnęliśmy do definicji GATUNKU. Specjalnie na początku
             wspomniałem o Mendlu, bo ciekaw byłem jak na to zareagujesz. Ale widzę, że sam
             nie kwapisz się do definiowania gatunku i wolisz odesłać minie do literatury
             którą trochę zdążyłem już poznać. Choć te definicje często przez różne osoby są
             zmieniane.
             Przytoczę na wstępie wypowiedź dotyczącą definicji Gatunku Andrzeja
             Joachimiaka i Krzysztofa Smagowicza: „ale choć gatunek realnie istnieje w
             przyrodzie to brak jego krótkiej i wyczerpującej definicji, ponieważ
             systematycy, genetycy, ewolucjoniści, czy paleontologowie stosują różne metody
             badawcze i różne kryteria.”
             Natomiast wikipedia podaje, że „Nadal jednak ocena czy dany osobnik należy do
             tego lub innego gatunku zależy od subiektywnego oszacowania badacza.”
             Jak pisze Ville w podręczniku biologi „Trudno byłoby sformułować taką
             definicję gatunku, która dała by się zastosować zarówno dla świata roślin jak i
             zwierząt”
             A na dodatek definicje gatunku są zmieniane.
             Choć to może nie będzie mieć dla Ciebie żadnego znaczenia ale powiem, że
             zgadzam się z tymi uwagami.
             Ale dodam jeszcze od siebie że definicja gatunku powinna być jednoznaczna dla
             wszystkich organizmów zarówno jednokomórkowych rozmnażających się przez podział
             jak też dla organizmów wielokomórkowych rozmnażających się przez krzyżowanie
             [kojarzenie płciowe]. Bo przecież nie można powiedzieć w przypadku organizmów
             jednokomórkowych, które rozmnażają się przez podział a nie przez krzyżowanie, że
             każda bakteria zgodnie z definicją gatunku zaproponowaną przez Mayra [definicji
             Mayra też było kilka] stanowić będzie zupełnie odmienny gatunek. Wprawdzie być
             może zaraz powiesz, że bakterie mogą między sobą wymieniać DNA w procesie
             koniugacji, czy też podrzucać sobie nawzajem materiał genetyczny za pomocą
             horyzontalnego transferu genów, ale to nie są procesy płciowego krzyżowania się,
             mające na celu wydanie na świat potomstwa. A także definicja gatunku powinna
             uwzględniać to, że rośliny mogą rozmnażać się zarówno przez krzyżowanie jak i
             wyrastanie z odrostów gałązek, liści czy też korzeni. Definicja gatunku musi
             również uwzględniać fakt, że kobyła lub byk mogą być niepłodne i nie mogą mieć
             potomstwa, co nie oznacza, że są one innym gatunkiem niż krowa. Jak też
             definicja ta powinna uwzględniać, że różne gatunki choć mogą się krzyżować to
             jednak wydają niepłodne potomstwo lub zupełnie nie mogą wydawać żadnego potomstwa.

             Dobrze że wrzuciłeś na końcu swojej wypowiedzi, tak zwany Gatunek
             pierścieniowy, w którym populacje A, B, C, D i E mogą się krzyżować wzajemnie
             tylko w układach partnerskich A z B, B z C, C z D, D z E i E z A.
             Zauważ, że wszystkie te gatunki musiały mieć jeden wspólny zestaw genetyczny
             cech niezmiennych to znaczy niezależnych od środowiska cech podstawowych i pewną
             szerszą pulę genotypowych [dziedzicznych] cech adaptacyjnych.
             To samo się dzieje w przypadku procesu rozdzielności płciowej w którym zgodnie
             z przewidywaniami Mendla rozdziałowi selekcyjnemu podlegają tylko podatne na
             selekcję cechy adaptacyjne. I co ważne w momencie rozdzielności płciowej nie
             tworzą się żadne nowe cechy. W ten sposób powstaje tylko nowa rasa lub nowa
             odmiana, która w dłuższym interwale czasowym może rozwijać pulę cech
             adaptacyjnych doprowadzi do następnego rozdziału płciowego. A ponieważ
             potencjalna pula cech adaptacyjnych każdego gatunku jest ograniczona, po
             czwartym kolejnym rozdziale płciowym, populacja E może się krzyżować zarówno z
             populacją D i z populacją A.
             Dlatego jak sam piszesz że, „Rozumienie tych spraw posunęło się trochę do
             przodu od XIX w

             I osobiście uważam, że najbardziej tym wszystkim wymaganiom odpowiadała by
             pierwsza ogólna definicja gatunku z Wikipedi.
             „Gatunek zbiór, populacja złożona z osobników mających podobne cechy, które są
             przekazywane płodnemu potomstwu. Innymi słowy gatunek to jednostka biologiczna
             dysponująca wspólną pulą genową. Jest to także kategoria systematyczna wyższa
             niż podgatunek, a niższa niż rodzaj. Suma genomów gatunku zwana pulą genową
             zawiera pewien zasób dostępnej gatunkowi informacji genetycznej, opisującej
             cechy organizmów, które do niego należą.”

             Uzupełnił bym tę definicję o stwierdzenie ks. Prof Piotra Lenartowicza SI
             „Nowy gatunek bowiem jest to organizm posiadający nowy, wewnętrznie zintegrowany
             zespół cech podstawowych i ewentualnie cech adaptacyjnych.” ze str 356-357
             podręcznika pt. „Elementy filozofii zjawiska biologicznego”

             Natomiast podana z Wikipedii „Jedna z nowszych definicji gatunku (Mayr, 1982)
             mówi, że gatunek to wspólnota rozrodcza populacji, izolowana rozrodczo od innych
             wspólnot, która zajmuje określoną niszę ekologiczną.”
             Moim zdaniem jest zbyt uproszczona, nie ma charakteru ogólnego i jest wyraźnie
             precyzowana w celu uwiarygodnienia Ogólnej Teorii Ewolucji Biologicznej, bo wg
             niej sam fakt rozdzielności biologicznej, bez wyewoluowania zupełnie nowych
             cech, nawet adaptacyjnych świadczy o powstaniu nowego gatunku. A wiec podpiera
             Ogólną Teorię Ewolucji Biologicznej brakiem faktu ewoluowania nowych cech
             biologicznych.

             Takie jest moje zdanie ale Ty możesz się z tym w zupełności nie zgadzać.

             Trudno mi się wypowiadać na temat niedźwiedzi polarnych bo nie znam tych danych
             paleontologicznych

             Petrucchio >Każda cecha zdeterminowana genetycznie, choćby kolor oczu lub grupa
             krwi, jest
             >niezależna od warunków środowiska. Specjacja wymaga rozdzielenia macierzystej
             >puli genetycznej na tak długo, żeby narastające różnice uczyniły to rozdzielenie
             >praktycznie nieodwracalnym.
             Andrzej
             Chodziło mnie o cechy adaptacyjne które nie koniecznie muszą się zmieniać w
             zależności od warunków środowiska, ale mogą być rozwijane lub eliminowane na
             drodze doboru selekcyjnego.

             Natomiast nie jestem przekonany czy przykład rozwoju języków i dialektów jest tu
             w pełni adekwatny, bo całościowo mechanizmy ewolucji są jednak inne. Ale jest to
             co piszesz bardzo ciekawe zagadnienie.

             Pozdrawiam Andrzej
             • petrucchio Re: Mutacje a gatunki 08.08.07, 20:37
              Gość portalu: Andrzej napisał(a):

              > ... A na dodatek definicje gatunku są zmieniane. Choć to może nie
              > będzie mieć dla Ciebie żadnego znaczenia ale powiem, że zgadzam się
              > z tymi uwagami.

              Ja też.

              > Ale dodam jeszcze od siebie że definicja gatunku powinna być
              > jednoznaczna dla wszystkich organizmów zarówno jednokomórkowych
              > rozmnażających się przez podział jak też dla organizmów
              > wielokomórkowych rozmnażających się przez krzyżowanie
              > [kojarzenie płciowe]...

              A pewnie jeszcze, żeby zadowolić paleontologów, powinna to być definicja dająca
              się zastosować i synchronicznie, i historycznie? A przy tym ma być jednoznaczna
              i niesubiektywna? "To by beło barz piyknie", jak mówią górale, ale obawiam się,
              że tego się nie da zrobić. Próbujemy stosować te same kryteria klasyfikacyjne
              dla bardzo różnych organizmów
              • Gość: Andrzej Re: Mutacje a gatunki IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 09:08
               Witaj Petrucchio!

               Jeśli nawet taki wielki uczony jak Mayr zmieniał swoje definicje gatunku, to jak
               ja też coś jeszcze dodam lub zmienię to chyba będę mógł czuć się rozgrzeszony.

               Otóż kojarząc takie fakty jak
               • petrucchio Re: Mutacje a gatunki 09.08.07, 20:04
                Gość portalu: Andrzej napisał(a):

                > Otóż kojarząc takie fakty jak
                >
                • Gość: Andrzej Re: Mutacje a gatunki IP: *.internetdsl.tpnet.pl 10.08.07, 10:01
                 Witaj Petrucchio!

                 Petrucchio
                 Trochę to niejasno wyraziłeś, ale jeśli chodzi ci o to, że względna częstość
                 występowania alleli może w wyniku mikroewolucji oscylować w tę i z
                 powrotem,wracając do punktu wyjścia, to masz rację, ale czy to oznacza, że
                 mikroewolucja zawsze kręci się w kółko?
                 Andrzej
                 Rzeczywiście bardzo niejasno to sformułowałem, ale cieszy mnie że zrozumiałeś
                 moje intencje. Nie wiemy jeszcze jak częste są przypadki że mikroewolucja kręci
                 się w kółko. Ale wygląda na to, że dla każdego gatunku pula podlegających
                 działaniu selekcyjnemu cech morfologicznych jest ograniczona bo kolejne selekcje
                 hodowlane prowadzą do nieprzekraczalnej granicy.
                 Wiadomym jest również, że wysublimowane w hodowli rasy mogą być mało odporne na
                 różne choroby.Dlatego zastanawia mnie czy przypadkiem po przekroczeniu tej
                 granicy [selekcyjnego dna], organizm jednak samoczynnie ratuje się przed dalszą
                 degradacją, odblokowując częściowo blokadę genów odpowiedzialnych za te
                 wyłączone selekcyjnie cechy. Bo to być może też wyjaśniało tworzenie się
                 gatunków pierścieniowych. Słyszałem od właścicieli psów rasowych, że pokrycie
                 takiej rasowej suczki zwykły kundlem, powoduje już w dalszych miotach tej suczki
                 jakieś skundlenie rasy. Na tym przykładzie wydaje mi się że u takiej suczki
                 poprzez mieszane szczenięta musiało dojść do jakiegoś tam horyzontalnego
                 transferu [trudno powiedzieć czego] odblokowującego działanie genów
                 zablokowanych cech.

                 Pozdrawiam Andrzej
                 • petrucchio Re: Mutacje a gatunki 10.08.07, 15:54
                  Gość portalu: Andrzej napisał(a):

                  > Nie wiemy jeszcze jak częste są przypadki że mikroewolucja kręci
                  > się w kółko.

                  Raczej np. proporcje występowania jakiegoś konkretnego allelu mogą wzrosnąć, a
                  potem zmaleć, wracając do punktu wyjścia. Raczej trudno oczekiwać, żeby
                  wszystkie allele po pewnym czasie wróciły jednocześnie do wyjściowej częstości
                  występowania. Między innymi dlatego, że błądząc na oślep, łatwiej wrócić
                  przypadkiem w to samo miejsce w przestrzeni jednowymiarowej niż w
                  wielowymiarowej. To nie znaczy, że mikroewolucja nie może zawrócić. Może, o ile
                  nie zaszła za daleko. W jaskini Caballo Moro w Meksyku żyją dwie osobne ale
                  blisko spokrewnione populacje _Astyanax fasciatus_. Jedna z populacji jest ślepa
                  i pozbawiona pigmentu (rybka, którą akwaryści nazywają ślepczykiem jaskiniowym),
                  druga jest wyposażona w oczy i wybarwiona, podobna do "powierzchniowych" odmian
                  tegoż gatunku. Analizy molekularne (Espinasa--Borowsky 2000) wskazują, że ta
                  druga populacja pochodzi od pierwszej i jest jej genetycznie bliższa niż swoim
                  niejaskiniowym kuzynom. Mikroewolucja zawróciła tu w tym sensie, że dzięki
                  jakimś "naprawom" w regulacyjnych obszarach genomu ślepczyki odzyskały wzrok i
                  pigment, ale jednak są genetycznie odróżnialne od swoich przodków, a więc
                  "zawrócenie" dotyczyło tylko cech, na które silnie działał dobór.

                  > Ale wygląda na to, że dla każdego gatunku pula podlegających
                  > działaniu selekcyjnemu cech morfologicznych jest ograniczona

                  Że pula genetyczna w danym czasie jest skończona, to truizm. Ale to nie znaczy,
                  że z upływem czasu nie pojawiają się w niej innowacje. Tyle tylko, że hodowcy
                  nie dysponują tysiącami lat, dlatego zadowalają się wybieraniem z tego, co jest
                  do dyspozycji tu i teraz. Za powstawanie nowych ras z rzadka tylko odpowiadają
                  mutacje (np. bezogoniastość kotów z wyspy Man) wykorzystane przez hodowców. Na
                  ogół jest to po prostu selekcja redukująca liczbę naturalnie występujących alleli.

                  > Wiadomym jest również, że wysublimowane w hodowli rasy mogą być
                  > mało odporne na różne choroby.Dlatego zastanawia mnie czy
                  > przypadkiem po przekroczeniu tej granicy [selekcyjnego dna],
                  > organizm jednak samoczynnie ratuje się przed dalszą
                  > degradacją, odblokowując częściowo blokadę genów odpowiedzialnych
                  > za te wyłączone selekcyjnie cechy.

                  Jeśli za pomocą selekcji spowodujesz, że rasa stanie się homozygotyczna, to
                  znaczy, że allele niepożądane z punktu widzenia hodowcy zostały po prostu
                  utracone. W ludzkiej skali czasu prawdopodobieństwo, że dana rasa w izolacji od
                  reszty gatunku sama odbuduje sobie różnorodność genetyczną jest praktycznie zerowe.

                  > Bo to być może też wyjaśniało tworzenie się gatunków
                  > pierścieniowych.

                  Przeważnie warunki geograficzne są dostatecznie dobrym wyjaśnieniem.

                  > Słyszałem od właścicieli psów rasowych, że pokrycie takiej rasowej
                  > suczki zwykły kundlem, powoduje już w dalszych miotach tej suczki
                  > jakieś skundlenie rasy.

                  Wiara w to, że kundel może "zmarnować" rasową sukę to mit stary i bardzo żywotny
                  wśród hodowców psów rasowych, ale jest w nim tyle samo prawdy, co w wyjaśnieniu,
                  że dzidziuś jest podobny do przystojnego listonosza, bo mama się zapatrzyła.
                  • petrucchio PS 10.08.07, 16:13
                   petrucchio napisał:

                   > W jaskini Caballo Moro w Meksyku żyją dwie osobne ale
                   > blisko spokrewnione populacje _Astyanax fasciatus_. Jedna z
                   > populacji jest ślepa i pozbawiona pigmentu (rybka, którą akwaryści
                   > nazywają ślepczykiem jaskiniowym), druga jest wyposażona w oczy i
                   > wybarwiona, podobna do "powierzchniowych" odmian
                   > tegoż gatunku.

                   Zapomniałem dodać, że odmiana ślepa występuje w głębi jaskini, a odmiana z
                   oczami
                   • nowey777 Zanik narządów=utrata informacji,nie ewolucja! 11.08.07, 13:57
                    petrucchio napisał:

                    > petrucchio napisał:
                    >
                    > > W jaskini Caballo Moro w Meksyku żyją dwie osobne ale
                    > > blisko spokrewnione populacje _Astyanax fasciatus_. Jedna z
                    > > populacji jest ślepa i pozbawiona pigmentu (rybka, którą akwaryści
                    > > nazywają ślepczykiem jaskiniowym), druga jest wyposażona w oczy i
                    > > wybarwiona, podobna do "powierzchniowych" odmian
                    > > tegoż gatunku.
                    >
                    > Zapomniałem dodać, że odmiana ślepa występuje w głębi jaskini, a odmiana z
                    > oczami
                    • petrucchio Re: Zanik narządów=utrata informacji,nie ewolucja 12.08.07, 01:00
                     > Cecha ta mogła dawać tylko minimalne korzyści polegające
                     > na ponoszeniu kosztów utrzymywania zbędnych oczu, a więc
                     > praktycznie żadnego wskaznika wzrostu dostosowania.

                     Pisałem o czymś innym: o _odzyskaniu_ przez ryby żyjące w oświetlonej części
                     jaskini w pełni funkcjonalnych oczu i pigmentacji. W tym przypadku są to cechy
                     silnie zwiększające dostosowanie, premiowane przez dobór.

                     > Z resztą pisałem o tych rybach szerzej do maynarda i nie rozumiem
                     > po jakiego grzyba znowu podnosisz ten temat? Z braku laku?

                     A czytałeś uważnie? Rozmawialiśmy z Andrzejem o mikroewolucji zawracającej do
                     punktu wyjścia. Każdy wie o ślepczykach jaskiniowych; mniej znany jest fakt, że
                     niektóre z nich odzyskały wzrok.

                     > Oczywiście nie mamy tu do czynienia z powstaniem nowych genów ,czy
                     > cechy, tylko zepsuciem dobrego genu odpowiedzialnego za powstawanie
                     > oczu,a co za tym idzie utrate informacji (a nie jej zysk) oraz
                     > zanik (znowu utrate) narządu ,jak i w wyniku ekspresji tego genu
                     > powstawał!

                     Sam gen raczej się w ogóle nie zmienił, o czym świadczy odwracalność procesu.
                     "Rozregulował" się mechanizm ekspresji.
                     • nowey777 Re: Zanik narządów=utrata informacji,nie ewolucja 12.08.07, 20:39
                      petrucchio napisał:

                      > > Cecha ta mogła dawać tylko minimalne korzyści polegające
                      > > na ponoszeniu kosztów utrzymywania zbędnych oczu, a więc
                      > > praktycznie żadnego wskaznika wzrostu dostosowania.
                      >
                      > Pisałem o czymś innym: o _odzyskaniu_ przez ryby żyjące w oświetlonej części
                      > jaskini w pełni funkcjonalnych oczu i pigmentacji. W tym przypadku są to cechy
                      > silnie zwiększające dostosowanie, premiowane przez dobór.

                      Widocznie u podstaw tego mechanizmu lezy informacja genetyczna umożliwiająca
                      szeroki wahlarz dostosowań zależnych od warunków. Jeśliby te oczy od nowa
                      ewoluowały od zera, to mógłbys pisać o mechanizmie darwinowskim. Te oczy zaczęły
                      znowu powstawać na bazie tych samych genów ,które wczśniej zostały znokautowane,
                      poprzez jakąś celową inhibicje, a pózniej odblokowane. To samo dotyczy tego
                      pigmentu. Po prostu w pewnych warunkach przestał być syntetyzowany, jak taka
                      sama melanina w skórze białego człowieka, której w przeciwieństwie do skóry
                      murzyna jest po prostu mniej. Pózniej poprzez zmiane środowiska na oświetlone w
                      sposób opisany już prze zemnie w tym watku, nie neodarwinowki produkcja melaniny
                      w oczach tych ryb została wznowiona i zwiększyła się jej ilość. Po prostu
                      poprzez jakiś zewnętrzny induktor zaczęły być aktywne geny odpowiedzialne
                      ponownie za te procesy. Takie procesy zachodzą poprzez kolejne pokolenia,
                      niemniej nie tak długie,jak w przypadku postulowanych zmian neodarwinowskich.


                      > > Z resztą pisałem o tych rybach szerzej do maynarda i nie rozumiem
                      > > po jakiego grzyba znowu podnosisz ten temat? Z braku laku?
                      >
                      > A czytałeś uważnie? Rozmawialiśmy z Andrzejem o mikroewolucji zawracającej do
                      > punktu wyjścia. Każdy wie o ślepczykach jaskiniowych; mniej znany jest fakt, że
                      > niektóre z nich odzyskały wzrok.

                      Takich przypadków w biologii jest na pęczki, np. opisane prze zemnie nartniki.
                      Ale faktem jest ,że nie śledziłem tej akurat waszej dyskusji i wciąłem się
                      trochę nie w to miejsce. Za to akurat przepraszam.

                      pzdr.
      • nowey777 Prośba.=================== 08.08.07, 17:02
       (....)

       Andrzeju!
       Apeluję do Ciebie abyś nie wdawał się w dyskusje z tym i jemu
       podobnymi typami. To kompletny niedouk w dziedzinie nauk
       przyrodniczych, a szczególnie biologii molekularnej,czy ewolucyjnej.
       I żeby tego było mało;ciemniak,arogant i ignorant!!! Lepiej byś
       zrobił jakbys napisałe kilka całosciowych opracowań i szczególnie
       wrzucił na to Forum swoje wspaniałe i jakże potwiedzone poprzez
       ostatnie naukowe doniesienia elaboraty na temat niemozliwości
       powstania życia. W przeciwnym razie cała istota Twojej argumentacji
       zginie w gąszczu spamu,jaki produkuje ten grafomat i stracisz tylko
       cenny czas.
       • nowey777 Re: Prośba.=================== 08.08.07, 17:05
        ....Już na starcie pewno zauważyłeś ,ze ten niedouk nawet nie
        rozumie co pisze. Bo jaki kreacjonista przeczy ,że te ziemby wywodza
        sie od kilku zięb, które dotarły na wyspy Galapagos dawno temu,a co
        za tym idzie mikrofilogenezie?
     • nowey777 Do dzięcioła petrucchio-za Nature się bierzesz?:)) 08.08.07, 16:50
      petrucchio napisał:

      > Gość portalu: Andrzej napisał(a):
      >
      > > .A tu tymczasem okazuje się, że jest to totalna klapa, bo według
      > > badań zespołu Cliffa Tabina okazało się, że wśród tych 14 rzekomo
      > > nowych GATUNKÓW ptaków nie pojawił się ani jeden nowy gen. Tylko
      > > białko o nazwie kalmodulina zadecydowało o powstawaniu rzekomo
      > > nowych gatunków zięb.
      >
      > A czytałeś oryginalny raport zespołu Tabina w "Nature"? Gdybyś był
      przeczytał,
      > dowiedziałbyś się, że chodzi nie o różnice genetyczne między
      gatunkami
      > łuszczaków Darwina (te jak najbardziej istnieją i już posłużyły
      różnym badaczom
      > do ustalenia filogenezy tych ptaszków),

      Filogeneze tych ptaszków to ustalano nie na podstawie jakościowych
      różnic w genotypach tych odmian, tylko ilościowych polegających na
      ocenie ilości mutacji, głównie w genach ortologicznych. Ty
      dzieńciole, już ci pisałem SKOŃCZ Z PORZEPISYWANIEM,a zacznij czytać
      ze zrozumieniem!      > tinyurl.com/33ga8u
      >
      > tylko o same różnice w kształcie dziobów, które
      • petrucchio Re: Do dzięcioła petrucchio-za Nature się bierzes 08.08.07, 19:26
       nowey777 napisał:

       > TY NIEDOUKU BEZ SZKOŁY, A CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE ŁUSZCZAKI, JAK NIE
       > GŁÓWNIE KSZTAŁTEM DZIOBA??? TO JUŻ RÓZNE RASY PSÓW BARDZIEJ SIĘ
       > RÓZNIA OD SIEBIE NIŻ TE ŁUSZCZAKI:)))

       Nadużywanie wielkich liter (ani tym bardziej obelg) nie dodaje siły argumentom.

       Najbardziej widoczną zewnętrzną różnicą są oczywiście dzioby, jednakże o tym, że
       zięby Darwina należą do różnych gatunków, nie decyduje ani kształt dzioba (ten,
       jak pokazały badania Grantów, może się zmieniać w ramach szybkiej i odwracalnej
       mikroewolucji), ani szczegóły umaszczenia, ani różnice behawioralne, melodia
       śpiewu itp. Decyduje fakt istnienia między nimi barier reprodukcyjnych jako
       skutek makroewolucji, która _już zaszła_ w ciągu kilkuset tysięcy lat. Tego nie
       masz u psów.
       • nowey777 specjacja zachodzi na naszych oczach! 08.08.07, 19:43
        petrucchio napisał:

        > nowey777 napisał:
        >
        > > TY NIEDOUKU BEZ SZKOŁY, A CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE ŁUSZCZAKI, JAK NIE
        > > GŁÓWNIE KSZTAŁTEM DZIOBA??? TO JUŻ RÓZNE RASY PSÓW BARDZIEJ SIĘ
        > > RÓZNIA OD SIEBIE NIŻ TE ŁUSZCZAKI:)))
        >
        > Nadużywanie wielkich liter (ani tym bardziej obelg) nie dodaje
        siły argumentom.

        Ale za to pokazuje jakim jesteś ignorantem i nieukiem i jak się w
        perwersyjny sposób ośmieszasz! Ja mogę znieść najgorszego tepaka i
        nieuka,ale jęśli chce się czegoś od mądrzejszych nauczyć.Wówczas
        takiego rozmówce szanuję i zniżam się do jego poziomu. Ty natomiast
        jesteś głupi jak but w tematach ,w których zabierasz głos,a robisz z
        siebie niewiadomo jakiego naukowca! Już ci tyle razy wykazano ześ
        ciemniak w tych sprawach i napluto w gebe ,a ty dalej twierdzisz ,ze
        deszcz pada.


        > Najbardziej widoczną zewnętrzną różnicą są oczywiście dzioby,
        jednakże o tym, ż
        > e
        > zięby Darwina należą do różnych gatunków, nie decyduje ani kształt
        dzioba (ten,
        > jak pokazały badania Grantów, może się zmieniać w ramach szybkiej
        i odwracalnej
        > mikroewolucji), ani szczegóły umaszczenia, ani różnice
        behawioralne, melodia
        > śpiewu itp. Decyduje fakt istnienia między nimi barier
        reprodukcyjnych jako
        > skutek makroewolucji, która _już zaszła_ w ciągu kilkuset tysięcy
        lat. Tego nie
        > masz u psów.

        Ale przecież ci tłumaczyłem ,że nie wszystkie gatunki to obejmuje,
        poza tym rasy psów powstały stosunkowo niedawno. A jeśli już to
        pomiędzy niektórymi rasami psów powstała już bariera rozrodczo-
        morfologiczna. Wyobrażasz sobie, jak doberman kopuluje z latrerkiem?
        Wyobraz sobie jak by mialo przezyc to potomstwo? Poza tym suki
        małych ras psów unikaja panicznie współżycia z dużymi rasami,a więc
        masz tutaj bariere behawioralna, która powstaje na twoich oczach!
        Rasy psów były uzyskiwane poprzez dobur sztuczny. Większośc nosi w
        sobie ślady kilku ras. Poza tym zrobiliśmy ci z Andrzejem obszerny
        genetyczno/ekologiczne wykłady na ten temat i pokazaliśmy,że
        specjacja nie popiera neodarwinizmu. Więc albo nie rozumiesz,albo
        nie przyjmujesz do wiadomości.
        • petrucchio Re: specjacja zachodzi na naszych oczach! 08.08.07, 21:29
         nowey777 napisał:

         > Ale przecież ci tłumaczyłem ,że nie wszystkie gatunki to obejmuje,
         > poza tym rasy psów powstały stosunkowo niedawno. A jeśli już to
         > pomiędzy niektórymi rasami psów powstała już bariera rozrodczo-
         > morfologiczna. Wyobrażasz sobie, jak doberman kopuluje z
         > latrerkiem?

         Czy przypadkiem nie strugasz wariata? Podaj mi przykład choćby jednej rasy psów,
         która jest z naturalnych przyczyn izolowana od pozostałych i tworzy własną,
         odrębną pulę genetyczną. Między dobermanem a ratlerkiem jest mnóstwo psów o
         pośrednich cechach fizycznych, umożliwiających swobodny przepływ genów w tę i
         wew tę.

         > Wyobraz sobie jak by mialo przezyc to potomstwo? Poza tym suki
         > małych ras psów unikaja panicznie współżycia z dużymi rasami,a więc
         > masz tutaj bariere behawioralna, która powstaje na twoich oczach!
         > Rasy psów były uzyskiwane poprzez dobur sztuczny. Większośc nosi w
         > sobie ślady kilku ras.

         I co z tego? Tym bardziej nie są osobnymi gatunkami. Same psy nie są rasistami i
         chętnie kopulują, nie zaglądając sobie do metryk.
         • nowey777 Re: specjacja zachodzi na naszych oczach! 13.08.07, 01:50
          petrucchio napisał:

          > nowey777 napisał:
          >
          > > Ale przecież ci tłumaczyłem ,że nie wszystkie gatunki to obejmuje,
          > > poza tym rasy psów powstały stosunkowo niedawno. A jeśli już to
          > > pomiędzy niektórymi rasami psów powstała już bariera rozrodczo-
          > > morfologiczna. Wyobrażasz sobi.e, jak doberman kopuluje z
          > > latrerkiem?
          >
          > Czy przypadkiem nie strugasz wariata? Podaj mi przykład choćby jednej rasy psów
          > ,
          > która jest z naturalnych przyczyn izolowana od pozostałych i tworzy własną,
          > odrębną pulę genetyczną.
          NIE TO TY STRUGASZ PRZYGłUPA UDAJAC ,ZE NIE KUMASZ CO PISZE. jA TU NIE MOWIE O
          NOWEJ PULI GENOW TYLKO BARJERZE MORFOLOGICZNEJ. Bernardyn sobie nie zakutasi na
          ratlerku,ponieważ jest za duzy i ma zadużego kutasa. A szczeniaki z takiego
          związku nie przeszły by przez drogi rodne ratlerka i spowodowały jego śmierc.
          Poza tym duże płody mogłyby zabic matke już podczas ciązy,wyeksploatowac
          itd.Teraz załapałeś ciemna maso? Pośród psów mieszkających na róznych
          kontynentach jest duzy przepływ genów,co niewątpliwie niesprzyja specjacji.
          • petrucchio Innymi słowy... 13.08.07, 11:01
           nowey777 napisał:

           > Pośród psów mieszkających na róznych kontynentach jest duzy
           > przepływ genów,co niewątpliwie niesprzyja specjacji.

           Innymi słowy, mimo okazyjnego istnienia barier morfologicznych między
           poszczególnymi psami, specjacja "na naszych oczach" nie zaszła i psy nadal
           stanowią jeden gatunek. Czego nie można powiedzieć o ziębach Darwina.
           • nowey777 Re: Innymi słowy...no tak. 15.08.07, 18:43
            petrucchio napisał:

            > nowey777 napisał:
            >
            > > Pośród psów mieszkających na róznych kontynentach jest duzy
            > > przepływ genów,co niewątpliwie niesprzyja specjacji.
            >
            > Innymi słowy, mimo okazyjnego istnienia barier morfologicznych
            między
            > poszczególnymi psami, specjacja "na naszych oczach" nie zaszła i
            psy nadal
            > stanowią jeden gatunek. Czego nie można powiedzieć o ziębach
            Darwina.

            Czy uważasz,że narządy bernardyna pasują do narządów płciowych
            latrerka?
            pl.wikipedia.org/wiki/Powstawanie_gatunk%C3%B3w#Eksperymentalna_specjacja
            "...Bariera reprodukcyjna może wtedy polegać na zapobieganiu
            parzenia się osobników (bariera pregamiczna), np. wskutek
            niekompatybilności narządów płciowych...."
            • petrucchio Re: Innymi słowy...no tak. 15.08.07, 20:24
             > Czy uważasz,że narządy bernardyna pasują do narządów płciowych
             > latrerka?
             >
             > "...Bariera reprodukcyjna może wtedy polegać na zapobieganiu
             > parzenia się osobników (bariera pregamiczna), np. wskutek
             > niekompatybilności narządów płciowych...."

             Za pomocą tego rodzaju argumentacji mógłbyś co najwyżej dowieść, że psy stanowią
             gatunek pierścieniowy, czyli metapopulację, w obrębie której istnieją populacje
             rozdzielone barierą reprodukcyjną, ale populacje te nie są odizolowane od reszty
             gatunku, bo łączy je nieprzerwany łańcuch populacji pośrednich, umożliwiający
             przepływ genów.

             Taka sytuacja mogłaby potencjalnie doprowadzić do specjacji, ale musiałbyś
             zlikwidować większość psów na Ziemi z wyjątkiem ras największych i najmniejszych.

             Trzeba by też było chyba zakazać metodami administracyjnymi hodowli zbyt małych
             "dużych psów", bo w odróżnieniu od ras drobnych, które mają w w większości tę
             samą zmutowaną sekwencję regulacyjną genu IGF-1, rasy duże odznaczają się pod
             tym względem sporą różnorodnością i ich wtórne skarlenie (i ponowne przełamanie
             przez nie bariery reprodukcyjnej) nie byłoby wykluczone.
             • nowey777 Re: Innymi słowy...no tak. 19.08.07, 14:46
              petrucchio napisał:

              > > Czy uważasz,że narządy bernardyna pasują do narząd;ów płciowych
              > > latrerka?
              > >
              > > "...Bariera reprodukcyjna może wtedy polegać na zapobieganiu
              > > parzenia się osobników (bariera pregamiczna), np. wskutek
              > > niekompatybilności narządów płciowych...."
              >
              > Za pomocą tego rodzaju argumentacji mógłbyś co najwyżej dowieść,
              że psy stanowi
              > ą
              > gatunek pierścieniowy, czyli metapopulację, w obrębie której
              istnieją populacje
              > rozdzielone barierą reprodukcyjną, ale populacje te nie są
              odizolowane od reszt
              > y
              > gatunku,

              A co za różnica,morze,pas górski czy wielkość penisa?
  • Gość: leonard3 Nie matura a chec szczera zrobi z ALA oficera IP: *.adsl.inetia.pl 05.08.07, 00:51
   Al, chlopcze czy tez dziadku. Wiem , ze lubisz dyskutowac ale problemem twoim
   jest brak wiedzy. Przeciez ty gowno wiesz o biochemii i genetyce i twoja
   zenujaca niewiedza ujawnia sie na kazdym kroku. Chlopcze poczytaj sobie jakis
   najnowszy podrecznik biochemii czy genetyki. Naprawde wstyd mi za ciebie.
   • petrucchio Wytykaj dyskutantom konkretne błędy... 05.08.07, 13:05
    ... albo daj spokój bezpodstawnym insynuacjom. Jakie to głupstwo palnął Al?
    Zacytuj je i skomentuj merytorycznie, zamiast pohukiwać z galerii.
  • maynardd Re: Darwin do poprawki:) 05.08.07, 01:37
   Wrzuciłem to na pl.sci.biologia.

   usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html?group=pl.sci.biologia&tid=1018239&MID=%3Cf932fi%247hv%241%40inews.gazeta.pl%3E
  • grgkh Re: Darwin do poprawki:) 05.08.07, 03:07
   A Ty wciąż to samo. Wracasz do tez, które Ci tu wszyscy podważyli wiele razy,
   ale Ty po prostu nadal nie rozumiesz. Czy rozumiesz, że "nie rozumiesz"? :)))
   Nie odpowiedziałeś na to forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
   f=32&w=65989882&a=66382761
  • madcio Re: Darwin do poprawki:) 06.08.07, 18:39
   > Poniżej artykuł obrazujący w jakie zwątpienie popada świat nauki ewolucyjnej.
   > Już niedługo nastapi całkowite wyplemienie tego chwasty na polu nauki, jakim
   > jest prymitywny neodarwinizm!

   Wiesz co, malutki?

   Od 150 lat trąbicie o mającym tuż tuż, już zaraz teraz nastapić końcu teorii
   ewolucji.

   Dlatego też kolejne wrzaski i kwiki ludzi, którym religia wyżarła rozum, pozwolę
   sobie potraktować szeroookim ziewnięciem.

   A wiesz czemu? Bo śmieszne jest, gdy każda nowo zdobyta cegiełka wiedzy na temat
   ewolucji i jej mechanizmów jest komentowana przez was jako koniec teorii
   ewolucji. Śiadczy to tylko o waszym poziomie umysłowym i niezdolności
   zrozumienia, że nauka działa na innych zasadach, niż nienaruszalna i
   niezmienialna religia. :)
  • Gość: t0g Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: 204.13.9.* 07.08.07, 10:31
   Czy w jakiejkolwiek dziedzinie nauk przyrodniczych mamy taka sytuację, że teoria
   powstaje od razu w ostatecznym kształcie i od poczatku tłumaczy wszystko? W
   zadnej dziedzinie tak nie ma. Jest rzecza całkiem normalną, że w miare postepu
   wiedzy, gromadzenia coraz to nowych faktów i obserwacji, teorie sie modyfikuje i
   poprawia.

   Co wcale nie musi oznaczac, ze te poprzednie wersje są fałszywe i trzeba je w
   całosci odrzucać. Część "starej" teorii może okazac sie słuszna i może się po
   prostu "wtopić" w tę nową, udoskonalona wersję.

   Ja sie na ewolucji i biologii nie znam za bardzo - pozostawiam to żonie, która
   robi jakies badania na osławionych muszkach owocowych - ale wiem, jak sprawy
   wygladaja w fizyce, która jest moja dziedziną.

   Sytuacja w fizyce jest dużo bardziej luksusowa, niz w biologii, a w
   szczególnosci, w tej czesci biologii, która zajmuje sie sprawami "dawno
   minionymi", co dotyczy własnie ewolucji. Tutaj nie ma mozliwosci przeprowadzania
   doświadczeń, eksperymentalnych testów. Bardzo duzo opiera sie na badaniu róznych
   tam wykopalisk i sprawa, czy znajdzie się odpowiednie, czy nie, to jest w dużej
   mierze kwestia trafu.

   W fizyce jest duzo bardziej luksusowo - z wyjątkiem moze tej czesci fizyki,
   która też zajmuje sie sprawami ewolucji - tyle, ze Wszechświata. Ale zostawmy tę
   akurat cześc na boku. Bardzo duza czesc fizyki - chyba wrecz "przytłaczająca
   wiekszosc" - dotyczy zjawisk odbywających sie "tu i teraz", takich, które mozemy
   - przynajmniej w zasadzie - obserwowac "na bieząco" (oczywiscie, ograniczenia
   techniczne nie zawsze na to pozwalają). No i pomimo tej luksusowej sytuacji tez
   jesty tak, ze teorie nie powstaja od razu w ostatecznym kształcie. W miare
   zdobywania nowej wiedzy te teorie ewoluuja. Tak było np. z mechanika
   newtonowska. Odkrycie teorii wzglednosci i mechaniki kwantowej wykazały
   niedostatki newtonowskiej mechaniki - ale przeciez nie spowodowały jej
   odrzucenia. Newtonowska mechanika okazała sie po prostu byc tylko "częscia
   większego obrazu", który poprawnie odmalowuje rzeczywistośc w pewnych
   szczególnych warunkach. Innymi słowy, mechaika newtonowska sie po prostu
   "wtopiła" w nową, ogólniejsza teorie.

   Jak wiadomo, w fizyce grawitacja jest w tej chwili kłopotliwą kwestią - jak
   dotąd, nie udało sie opisac jej na wspólnym gruncie z innymi znanymi
   oddziaływaniami. Ludzie próbuja, robia cuda-niewidy, rózne teorie strun
   wymyslaja, ale jak na razie nic sie konkretnego nie urodziło. Grawitacja wciaz
   sie broni przed kwantowym opisem. Czy to jednak znaczy, ze istniejąca w tej
   chwili teoria grawitacji jest fałszywa? Oczywiscie, że nie. Ta teoria niezwykle
   poprawnie opisuje całe multum zjawisk, które potrafimy ilosciowo mierzyc z
   kolosalna dokładnoscią. Jednak rozumiemy, ze jest to wciaż niekompletna teoria.
   Czy jednak oczekujemy, ze istniejąca teoria grawitacji zostanie pogrzebana,
   kiedy wreszcie rozszyfrujemy opis grawitacji na wspólnym gruncie z reszta
   fizyki? Oczywiście, nie! Ta teoria, która istnieje w tej chwili, po prostu
   "wtopi sie" w te nowy, ulepszony opis! Tak, jak to sie juz zdarzyło z całym
   tłumkiem teorii ze "starej" fizyki, nadal w najleposze egzystuja jako częsci
   nowych, ulepszonych teorii, tyle, ze opisujące porawnie tylko czesc
   rzeczywistosci w pewnych szczególnych przypadkach.

   Mnie nic a nic nie dziwi, że pierwsza wersja teorii darwina ustapiła miejsca
   "neodarwinizmowi", a ten z kolei ustąpi miejsca jeszcze innej teorii. W jaki
   sposób Darwin mógł od razu wszystko wytłumaczyć, nie mogąc nic jeszcze wiedziec
   o molekularnych mechanizmach dziedziczenia? I tak nalezy miec dla niego ogromny
   szacunek, ze stworzył bardzo logiczna konstrukcje myslowa na podstawie tych
   obserwacji, które był w stanie dokonac. A, ze nie nie wszystko od razu poprawnie
   wytłumaczył, to zaden nie grzech.
   • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 14:58
    Szanowny Gościu t0g!
    Teoria Ewolucji powstała w XIX wieku, w czasie, gdy nikt ze ówczesnych uczonych,
    z powodu braku odpowiednich technicznych środków badawczych, nie dysponował
    jeszcze informacjami dotyczącymi:
    1. Ogromnej, bardzo często nieredukowalnej złożoności struktur biochemicznych
    żywych organizmów na poziomie molekularno-komórkowym
    2. Niezmiernej złożoności dynamizmu procesów metabolicznych przebiegających w
    żywych komórkach, niemożliwej z przyczyn technicznych jeszcze dziś, do
    zaobserwowania.
    3. Szczególnie wysokiej nieredukowalnej złożoności, nierozpoznanych jeszcze
    całkowicie struktur centralnego optymalnego sterowania ogromną liczbą
    przebiegających równolegle i często sprzężonych ze sobą skrośnie, procesów
    metabolizmu komórkowego.

    Stąd też odkrycie Teorii Ewolucji przez K. Darwina, biologa amatora, nie
    posiadającego odpowiedniego teoretycznego przygotowania naukowego, ani też
    należytego doświadczenia naukowego, w zasadzie doko-nane zostało tylko na postawie:

    4. Własnych amatorskich obserwacji K. Darwina, istniejących w przyrodzie
    mikroewolucyjnych zjawisk biologicznych, naturalnej wewnątrzgatunkowej
    zmienności i zdolności adaptacyjnych, oraz własnych amatorskich doświadczeń
    selekcyjnego doboru w hodowli gołębi, jak też wysnutych przez niego na tej
    podstawie, nieuzasadnionych fantazyjnych domniemań o nieograniczonych
    możliwościach wielokierunkowej zmienności każdego gatunku, co dzięki
    selekcyjnemu doborowi naturalnemu, sprawiało by, że procesy te umożliwiały
    samoistne wyewoluowanie zupełnie nowych podstawowych cech biologicznych. A tym
    samym, że w pradawnych czasach, umożliwiały samoistny rozwój życia na ziemi, do
    coraz to doskonalszych form, poprzez stopniowe ewoluowanie zupełnie nowych
    gatunków. Przy oparciu całej tej hipotezy na niczym nie uzasadnionym, bo nie
    udowodnionym niemym domniemaniu, że rozwój nowych podstawowych cech
    biologicznych od początku do końca ma charakter gradualistyczny, to znaczy
    bardzo wolno [stopniowo] korzystnie narastający i zachodzący poprzez akumulację
    drobnych zmian postępujących na przestrzeni wielu pokoleń.. Gdyż tylko założenie
    takiego warunku umożliwiałby uzyskiwanie u ewoluujących gatunków stałego wzrostu
    przeżywalności, a w następstwie w wyniku, naturalnego selekcyjnego doboru,
    możliwe było by stopniowe ewoluowanie określonej nowej korzystnej cechy.

    5. Na podstawie współczesnych Darwinowi naukowych odkryć paleontologicznych i
    przyjętego przez niego w oparciu o te odkrycia, zupełnie nieudokumentowanego
    domniemanego założenia, że w przeszłości musiały istnieć, liczne stopniowe formy
    przejściowe ewoluujących organizmów, dokumentujące samoistne powstawanie nowych
    gatunków. [Lecz niestety istnienie w/w licznych form przejściowych, ani za
    życia Darwina ani do dzisiaj nie zostało udokumentowane, żadnymi
    reprezentatywnymi dowodami wykopaliskowymi, mimo upływu stu kilkudziesięciu lat
    od czasu opublikowania przez Karola Darwina Teorii Ewolucji].

    6. Z obserwowanego przez K. Darwina, pewnego podobieństwa morfologicznego i
    fizjologicznego u niższych i wyższych oraz podobnych gatunków roślin i zwierząt.
    A także rzekomego podobieństwa rozwoju embrionalnego różnych gatunków zwierząt,
    będącego jego zdaniem potwierdzeniem wspólnych faz ewolucyjnego rozwoju tych
    gatunków, a tym samym potwierdzeniem ich ewolucyjnego rozwoju. Przy czym Darwin
    nie będąc embriologiem opierał się tu, na niedoskonałych [powielanych jeszcze do
    dziś] rysunkach rozwoju embrionów różnych kręgowców, sporządzonych w XIX w.
    przez Ernsta Haeckla. Który niestety na tych rysunkach, wybiórczo i
    fragmentarycznie przedstawił tylko jednostronnie podobieństwo, nie wykazując
    przy tym, bardzo dużych różnic pomiędzy fazami rozwoju embrionów, różnych
    przedstawicieli świata fauny. Ponieważ o istnieniu ewentualnego pokrewieństwa
    decyduje nie tylko podobieństwo ale też występowanie istotnych różnic. Bo na
    przykład rekin i wieloryb wykazują fizjonomicznie bardzo wysokie podobieństwo,
    ale te gatunki nie są ze sobą zupełnie spokrewnione, gdyż zasadniczo między
    sobą różnią się tym, że rekin jest rybą a wieloryb jest ssakiem. Również chociaż
    węgorze są bardzo podobne fizjonomicznie do węży, to jednak te dwa gatunki nie
    są ze sobą spokrewnione, ponieważ węgorz jest rybą a wąż jest gadem.

    7.Oraz zupełnie bezzasadne zanegowanie przez Karola Darwina, możliwości
    stworzenia wszelkich form życia na Ziemi, przez wszechmocnego Boga, niemożliwego
    do naukowego udowodnienia. Skutkujące przyjęciem przez niego, z zasady błędnego
    naukowo bo doktrynalnego naturalistycznego założenia, [zasady naturalizmu
    metodologicznego] że skoro Bóg nie miał wpływu na stworzenie życia, a nie da się
    zaprzeczyć istnienia życia na Ziemi, to życie zgodnie z filozofią mechanicyzmu,
    musiało powstać i dalej rozwijać się samoistnie według naturalnych praw fizyki i
    chemii. I tu należy wyjaśnić, że nikt nie neguje słuszności stosowania zasady
    naturalizmu metodologicznego w odniesieniu do procesów fizykochemicznych
    zachodzących w świecie i strukturach materii nieożywionej, w których to
    strukturach przebiegiem zachodzących w nich procesach fizykochemicznych,
    kierują tylko ślepe prawa przyrody i warunki otoczenia. Ale życie składa się nie
    tylko z samych struktur materii nieożywionej. Ponieważ poza strukturami
    materialnymi, nieodłącznym składnikiem każdego życia jest:
    7.1 Przekazywany tylko dziedzicznie zespół programów oraz struktur sterująco
    wykonawczych organizujących przebiegi naturalistycznych procesów funkcji
    życiowych w stanach dalekich od stanów równowagowych warunków otoczenia. A
    zespół programów tych programów sterujących to nic innego niż specjalizowana
    informacja, która nie mogła powstać samoistnie w wyniku przypadku i działania
    naturalistycznych praw. Gdyż mogła być utworzona tylko przez Istotę Inteligentną.
    7.2 Jak również cechą charakterystyczną każdego życia jest to, że wykazuje ono,
    mniej lub bardziej rozwinięte niematerialne pierwiastki [niematerialne cechy
    życia] jakimi są choćby tylko,określony poziom świadomości oraz określony
    zakres wolnego wyboru, najwyżej rozwinięte u człowieka .

    Dlatego też od początku powstania Ogólnej Teorii Ewolucji Biologicznej brakowało
    logicznego a przy tym rzetelnego uzasadnienia naukowego, do stosowania zasady
    naturalizmu metodologicznego w odniesieniu do powstania i rozwoju życia na
    ziemi. Tym bardziej, że nie tylko brak dowodów naukowych potwierdzających
    możliwości samoistnego powstania życia na ziemi, ale wręcz przeciwnie, można
    naukowo udowodnić, że życie na ziemi nie mogło powstać samoistnie. Jak również
    brak reprezentatywnych i wiarygodnych dowodów na samoistną ewaluację pierwotnych
    prymitywnych form życia do tak wielu różnorodnych gatunków. I niestety przy taki
    braku uzasadnienia naukowego, doktrynerska zasada naturalizmu metodologicznego,
    negująca wpływ czynników nadprzyrodzonych na powstanie i rozwój życia na ziemi,
    stała się podstawowym i fałszywym fundamentem na którym oparta jest dotychczas
    cała filozofia słuszności Ogólnej Teorii Ewolucji Biologicznej.
    A tak na marginesie, jeśli historię przebiegu wszystkich procesów fizycznych od
    chwili wielkiego wybuchu do dzisiaj nazwiesz procesem ewolucji to to jest tylko
    zmiana nazwy a nie meritum sprawy.
    Na tej samej proces produkcyjny pasty do zębów, również można by nazywać
    procesem ewolucyjnym.
    Albo zmieniając nazwę można by również zwykły proces destylacji spirytusu
    nazywać np procesem ewoluowania spirytusu podwójnie rektyfikowanego.
    Więc zastanów się miły Gościu jaki sens ma nazywanie wszystkich procesów
    fizycznych zachodzących w świecie materii nieożywionej ewolucją.
    Pozdrawiam Andrzej
    • Gość: znudzony Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.08.07, 15:29
     >Albo zmieniając nazwę można by również zwykły proces destylacji >spirytusu
     > nazywać np procesem ewoluowania spirytusu podwójnie rektyfikowanego.

     Szanowny Gosciu Andrzeju. To fatalny przyklad. Spirytus to potoczna nazwa
     etanolu (EtOH). Etanol w procesie destylacji nie zmienia sie, jego budowa
     chemiczna jest taka sama. Po prostu w czasie destylacji usuwa sie ze spirytusu
     zanieczyszczenia (wyzsze alkohole, resztki komorek drozdzy itp.)

     PS.
     Co to znaczy, ze Darwin byl amatorem? A czy Archimedes tez byl amatorem, a
     Newton? Oni tez zyli przed 21-szym wiekiem, nie mieli nowoczesnej aparatury,
     wiec byli tez tylko amatorami?
     • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 17:42
      Jak trzeba jaśniej to spirytusu jako produktu końcowego.
      Darwin jak na owe czasy był ignorantem nie przygotowanym metodologicznie do
      rzetelnych ukierunkowanych badań z zakresu nauk przyrodniczych. Jedyny tytuł
      naukowy jaki posiał uzyskał z zakresu teologii. Nie można przyrównywać geniuszu
      Newtona z prostackim umysłem naukowym Darwina.
    • Gość: AI Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 15:52
     > 1. Ogromnej, bardzo często nieredukowalnej złożoności struktur
     > biochemicznych
     > ...
     > 3. Szczególnie wysokiej nieredukowalnej złożoności, nierozpoznanych
     > jeszcze całkowicie struktur

     Nie da się ukryć że są to procesy bardzo żłożone, znacznie bardziej niż
     jakiekolwiek maszyny stworzone przez człowieka. Ale co oznacza słowo
     "nieredukowalne"? Czy potrafisz podać _ilościowy_ opis, albo naukową procedurę
     pozwalającą określić czy dany układ jest nieredukowalny? Czy tylko jest to na
     zasadzie "Ohoho jakie to skomplikowane..."?

     Zresztą madcio pokazał już prostą nielogiczność stwierdzenia że coś jest
     nieredukowalne: Jeśli dany układ powstał przez usunięcie elementów z jakiejś
     struktury, to nie domyślimy się jak powstał, choć wszystko mogło przebiegać
     dowolnie małymi kroczkami.

     > 4. Własnych amatorskich obserwacji K. Darwina, (...)
     > nieuzasadnionych fantazyjnych domniemań (...),
     > oparciu całej tej hipotezy na niczym nie uzasadnionym, bo nie
     > udowodnionym niemym domniemaniu (...)
     > zupełnie nieudokumentowanego domniemanego założenia (...)

     Dokładnie tak. Podobnie zresztą było w przypadku Einsteina, Kopernika,
     Newtona... Wszyscy opierali się na zupełnie niesprawdzonych spekulacjach.

     > A zespół programów tych programów sterujących to nic innego niż
     > specjalizowana informacja, która nie mogła powstać samoistnie w
     > wyniku przypadku i działania naturalistycznych praw.

     To jest nieprawda. Informacja może powstawać samoistnie, w wyniku działania
     naturalistycznych praw. Polecam zapoznanie się chociażby z działaniem sztucznych
     sieci neuronowych. Odpowiednio dobrany algorytm gromadzi informację o warunkach
     otoczenia, dopasowując się do niego.
     • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 18:12
      Witaj Gościu AI!

      AI -
      Nie da się ukryć że są to procesy bardzo złożone, znacznie bardziej niż
      jakiekolwiek maszyny stworzone przez człowieka. Ale co oznacza słowo
      "nieredukowalne"? Czy potrafisz podać _ilościowy_ opis, albo naukową procedurę
      pozwalającą określić czy dany układ jest nieredukowalny? Czy tylko jest to na
      zasadzie "Ohoho jakie to skomplikowane..."?

      Zresztą madcio pokazał już prostą nielogiczność stwierdzenia że coś jest
      nieredukowalne: Jeśli dany układ powstał przez usunięcie elementów z jakiejś
      struktury, to nie domyślimy się jak powstał, choć wszystko mogło przebiegać
      dowolnie małymi kroczkami.

      Andrzej
      Układ nie redukowalnie złożony to taki, który jest złożony z większej liczby
      elementów w którym brak choćby jednego z nich sprawia że układ ten zupełnie nie
      działa. Dlatego do syntezy tego układu małymi kroczkami nie da się zastosować
      zasadę doboru naturalnego. Bo zasada ta może tylko wtedy stwierdzić że układ
      umożliwia pozytywny rozwój jeżeli przypadkowo potrafimy zestawić wszystkie jego
      elementy w odpowiedniej strukturze. Stąd też z im większej liczby elementów taki
      układ się składa to łatwo wyliczyć jak małe jest prawdopodobieństwo jego
      samoistnego powstania.
      AI
      Dokładnie tak. Podobnie zresztą było w przypadku Einsteina, Kopernika,
      Newtona... Wszyscy opierali się na zupełnie niesprawdzonych spekulacjach.
      Andrzej
      Miły Gościu AI nie porównuj wielkich uczonych wszech czasów z ignorantem i
      dyletantem naukowym Darwinem. Osiągnięć naukowych Einsteina, Kopernika, Newtona
      nikt nie kwestionuje bo to były wyniki rzetelnych osiągnięć naukowych.

      AI
      To jest nieprawda. Informacja może powstawać samoistnie, w wyniku działania
      naturalistycznych praw. Polecam zapoznanie się chociażby z działaniem sztucznych
      sieci neuronowych. Odpowiednio dobrany algorytm gromadzi informację o warunkach
      otoczenia, dopasowując się do niego.
      Andrzej
      Sam sobie odpowiedziałeś, że informacja nie może powstać sama, bo „Odpowiednio
      dobrany algorytm gromadzi informację o warunkach otoczenia, dopasowując się do
      niego.”
      Dodam jeszcze że:
      Podstawy Teorii Informacji zostały teoretycznie sformułowane w roku 1948 przez
      dwu amerykańskich uczonych Ralpha Hartleya i Claude’a E. Shannona, którzy w
      pracach nad poszukiwaniem najbardziej technicznie skutecznych sposobów
      przekazywania informacji za pomocą telefonu udowodnili, że każdy przekazywany
      komunikat, żeby był zrozumiały musi pochodzić od nadawcy posiadającego
      inteligencję. Czyli definicyjnie „Źródłem informacji jest zawsze byt obdarzony
      inteligencją.” Jak podaje prof.Werner Gitt Informacja będąca fundamentalną
      wielkością niematerialną, musi posiadać wszystkie niżej wymienione cechy:
      Statystyka – co oznacza, że informacja musi wyróżniać się specyficznym
      uporządkowaniem swych elementów składowych. [rodzajem sygnału - alfabetu, liczbą
      używanych symboli]
      Syntaktyka – co oznacza, że informacja jest podana w logicznym systemie, który
      można odczytać – za pomocą kodu i reguł gramatycznych stosowanego języka.
      Semantyka – co oznacza, że informacja musi posiadać logiczne znaczenie jako
      treść niesionego przekazu.
      Pragmatyka – co oznacza, że informacja nadaje się do praktycznego czynnego
      wykorzystania np. w działaniach i procesach w systemach fizycznych, biologicznych.
      Apobetyka – co oznacza, że wykorzystanie informacji w procesach skutkuje w
      osiągnięciu określonego logicznego celu, wyniku.
      Wobec tego jakiekolwiek domniemanie o możliwości samoistnego powstania
      informacji umożliwiającej samoistne uformowanie się na drodze ewolucji
      chemicznej, pierwszych prymitywnych form życia, jest zupełnie bezsensowne,
      PONIEWAŻ DLA SAMOISTNEGO UTWORZENIA JAKIEJKOLWIEK UŻY-TECZNEJ INFORMACJI,
      POTRZEBNA JEST INTELIGENTNIE UTWORZONA I ZAPROGRAMO-WANA STRUKTURA, realizująca
      zaprogramowaną potrzebę zdobycia lub poszukiwania w ogromnej liczbie danych,
      potrzebnych nam określonych informacji. Która to struktura każdorazowo musi
      określać [podobnie jak to się dzieje na sondach kosmicznych]; skąd należy
      pożądaną informację pobrać, jaką informację chcemy uzyskać, w jaki sposób należy
      ją uzyskać, w jaki sposób informacja ta ma być zakodowana, w jakim alfabecie, na
      jakim nośniku fizycznym ma być ona zapisana, w jaki sposób odczytywana i
      dekodowana, oraz w jaki sposób przekazywana do wykorzystania.
      Pozdrawiam Andrzej
      • Gość: AI Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.08.07, 19:22
       > Układ nie redukowalnie złożony to taki, który jest złożony z
       > większej liczby elementów w którym brak choćby jednego z nich
       > sprawia że układ ten zupełnie nie działa. Dlatego do syntezy tego
       > układu małymi kroczkami nie da się zastosować zasadę doboru
       > naturalnego. Bo zasada ta może tylko wtedy stwierdzić że układ
       > umożliwia pozytywny rozwój jeżeli przypadkowo potrafimy zestawić
       > wszystkie jego elementy w odpowiedniej strukturze. Stąd też z im
       > większej liczby elementów tak i układ się składa to łatwo wyliczyć
       > jak małe jest prawdopodobieństwo jego samoistnego powstania.

       No właśnie. A co jeśli układ powstaje z większego, przez usunięcie kilku
       elementów (będących pewnego rodzaju rusztowaniem)? Potrafisz "łatwo wyliczyć"
       jak małe jest prawdopodobieństwo takiego procesu?

       > Osiągnięć naukowych Einsteina, Kopernika, Newtona nikt nie
       > kwestionuje bo to były wyniki rzetelnych osiągnięć naukowych.

       Mylisz się. Są tacy którzy kwestionują, podobnie jak Ty kwestionujesz
       osiągnięcia Darwina. Wejdź czasem na forum fizyczne na usenet, a znajdziesz tam
       co najmniej kilku "obalaczy" Ogólnej Teorii Względności. Sądzisz że się od nich
       różnisz?

       > w pracach nad poszukiwaniem najbardziej technicznie skutecznych
       > sposobów przekazywania informacji za pomocą telefonu udowodnili, że
       > każdy przekazywany komunikat, żeby był zrozumiały musi pochodzić od
       > nadawcy posiadającego inteligencję.

       Hmm... Czy przeczytałeś to zdanie przed wysłaniem? Naprawdę uważasz że można coś
       takiego udowodnić? Czy np. grzmot pioruna nie jest zrozumiałym komunikatem? Czy
       nie niesie żadnej informacji?

       > PONIEWAŻ DLA SAMOISTNEGO UTWORZENIA JAKIEJKOLWIEK UŻYTECZNEJ
       > INFORMACJI, POTRZEBNA JEST INTELIGENTNIE UTWORZONA I
       > ZAPROGRAMOWANA STRUKTURA,

       Nie. Do "uznania informacji za użyteczną" potrzebna jest inteligentna struktura.
       Do jej generowania, przetwarzania, zapisywania i powielania wystarczą zupełnie
       proste i nieożywione układy.

       Jeśli zostawiasz ślad buta w glinie, to ta glina gromadzi informację o tym że
       przeszedłeś. To jest dokładnie taki sam typ informacji jak ta, którą warunki
       środowiskowe odciskają w genotypie organizmów żywych w ciągu milionów lat ewolucji.
       • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.08.07, 07:38
        Witaj AI

        AI
        No właśnie. A co jeśli układ powstaje z większego, przez usunięcie kilku
        elementów (będących pewnego rodzaju rusztowaniem)? Potrafisz "łatwo wyliczyć"
        jak małe jest prawdopodobieństwo takiego procesu?

        Andrzej
        Z większego układu nieredukowalnie złożonego nie da się z samej zasady zrobić
        mniejszego układu nieredukowalnie złożonego.
        AI
        Mylisz się. Są tacy którzy kwestionują, podobnie jak Ty kwestionujesz
        osiągnięcia Darwina. Wejdź czasem na forum fizyczne na usenet, a znajdziesz tam
        co najmniej kilku "obalaczy" Ogólnej Teorii Względności. Sądzisz że się od nich
        różnisz?

        Andrzej
        Są różni obalacze. Ja tylko staram się wykazać i uargumentować przyczyny braku
        słuszności Ogólnej Teorii Ewolucji Biologicznej. Twoja sprawa czy się z nimi
        zgodzisz czy też nie.

        AI
        Hmm... Czy przeczytałeś to zdanie przed wysłaniem? Naprawdę uważasz że można coś
        takiego udowodnić? Czy np. grzmot pioruna nie jest zrozumiałym komunikatem? Czy
        nie niesie żadnej informacji?

        Andrzej
        Ta wypowiedź Ralpha Hartleya i Claude’a E. Shannona, dotyczyła informacji
        przekazywanej telefonicznie

        AI
        > PONIEWAŻ DLA SAMOISTNEGO UTWORZENIA JAKIEJKOLWIEK UŻYTECZNEJ
        > INFORMACJI, POTRZEBNA JEST INTELIGENTNIE UTWORZONA I
        > ZAPROGRAMOWANA STRUKTURA,

        AI Nie. Do "uznania informacji za użyteczną" potrzebna jest inteligentna struktura.
        Do jej generowania, przetwarzania, zapisywania i powielania wystarczą zupełnie
        proste i nieożywione układy.

        Andrzej
        To co piszesz to jest tylko grą słów. Zupełnie proste i nieożywione układy też
        stanowią inteligentnie utworzoną, chociaż w sposób prosty zaprogramowaną strukturę.
        AI
        Jeśli zostawiasz ślad buta w glinie, to ta glina gromadzi informację o tym że
        przeszedłeś. To jest dokładnie taki sam typ informacji jak ta, którą warunki
        środowiskowe odciskają w genotypie organizmów żywych w ciągu milionów lat ewolucji.
        Andrzej
        Genotyp jest już inteligentnie utworzoną strukturą dlatego jest zdolny gromadzić
        tylko wyselekcjonowaną użyteczną dla niego informację a nie wszystko co popadnie.

        Pozdrawiam Andrzej
        • Gość: braat1 Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.centertel.pl 08.08.07, 08:03
         Hej Andrzej,
         Wtrace sie i spytam, skoro negujesz teorie ewolucji, to co oferujsz
         w zamian? Czy jest jakas inna teoria naukowa, potwierdzona dowodami
         lepiej niz teoria ewolucji i tlumaczaca powstanie i zroznicowanie
         zycia na ziemi?
         • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.08.07, 11:36
          Witaj braat1!
          Ja nie neguję Szczegółowej Teorii Ewolucji Biologicznej dotyczącej
          mikroewolucyjnej zmienności wewnątrzgatunkowej.Neguję tylko słuszność Ogólnej
          Teorii Ewolucji Biologicznej,która praktycznie uprawiana jest tylko jako sztuka
          dla sztuki,pokaż mi jaki z tej Ogólnej Teorii Ewolucji Biologicznej płynie
          praktyczny pożytek, tym bardziej że nie jest ona słuszna.
          Podaj mi jakieś konkretne przykłady makroewolucji i megaewolucji. Ale nie
          odsyłaj do tomów rzekomej literatury to dowodzącej, tylko sam wybierz i podaj
          przykłady.
          Pozdrawiam Andrzej
          • petrucchio Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem 08.08.07, 11:57
           Gość portalu: Andrzej napisał(a):

           > pokaż mi jaki z tej Ogólnej Teorii Ewolucji Biologicznej płynie
           > praktyczny pożytek, tym bardziej że nie jest ona słuszna.

           Czy teorie naukowe ocenia się w subiektywnych kategoriach użyteczności i
           słuszności??

           > Podaj mi jakieś konkretne przykłady makroewolucji i megaewolucji.

           Andrzeju, wyjrzyj przez okno!
          • Gość: braat1 Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.centertel.pl 08.08.07, 11:58
           Andrzej, nie odwracaj kota ogonem.

           Nigdzie nie napisalem, ze uwazam, ze jedynie sluszna jest OTE i nie
           chce Ciebie do niej przekonywac. Jesli bys mogl to jeszcze raz
           poprosze o odpowiedz na pytanie co oferujasz w zamian za OTE, czy
           jest jakas inna poparta dowodami (lepszymi lub gorszymi) teoria o
           powstaniu i zroznicowaniu zycia na ziemi?
           • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.08.07, 18:20
            Negacja teorii samoistnego powstania i rozwoju życia na Ziemi to bardzo długi
            temat, co najmniej 50 stron.Więc tu się nie pomieści nawet na kilka rat.
            • Gość: braat1 Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.centertel.pl 09.08.07, 07:38
             > Negacja teorii samoistnego powstania i rozwoju życia na Ziemi to
             bardzo długi
             > temat, co najmniej 50 stron.Więc tu się nie pomieści nawet na
             kilka rat.

             ?????? O jakiej negacji mowisz?? Nie prosze cie zadna negacje, tylko
             o prosta odpowiedz jak wedlug Ciebie powstalo i zroznicowalo sie
             zycie na ziemi.
             • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 09:29
              Witaj Braat1!
              Życie na Ziemi rozwijało się kilka miliardów lat i pod wpływem bardzo wielu
              czynników. Dlatego wyjaśnienie dlaczego życie nie mogło samoistnie powstać nie
              da się skreślić w kilku zdaniach.
              Samo wyjaśnienie że domniemanego wpływu reakcji oscylacyjnych oraz innych
              struktur dyssypatywnych jest dłuższym zagadnieniem.
              Pozdrawiam Andrzej
              • Gość: braat1 Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.centertel.pl 09.08.07, 10:19
               Mam zatem rozumiec, ze uwazasz, ze zycie zostalo stworzone przez
               kogos/cos w jakiejs formie x mld lat temu i od tamtej pory troche
               sie zmienialo, az uzyskalo obecna forme?
               • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 13:32
                Witaj braat!
                Argumenty dowodzą,że jeśli życie nie mogło samoistnie pojawić się na Ziemi przy
                wyjątkowo korzystnych warunkach, to i gdziekolwiek indziej w Kosmosie też nie
                mogłoby się pojawić samoistnie. Nie wyklucza to jednak możliwości istnienia
                życia gdzieś na nieznanych nam dalekich planetach, ale tak jak wspomniałem
                uprzednio ono też tam nie mogło powstać samoistnie.
                Pozdrawiam Andrzej
               • madcio Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem 16.08.07, 01:58
                >> Życie na Ziemi rozwijało się kilka miliardów lat i pod wpływem
                >> bardzo wielu czynników. Dlatego wyjaśnienie dlaczego życie nie
                >> mogło samoistnie powstać nie da się skreślić w kilku zdaniach.
                > Mam zatem rozumiec, ze uwazasz, ze zycie zostalo stworzone przez
                > kogos/cos w jakiejs formie x mld lat temu i od tamtej pory troche
                > sie zmienialo, az uzyskalo obecna forme?
                Jako żywo, z tego, co Andrzej pisze, to wychodzi jakaś dziwna wersja teorii
                ewolucji-nieewolucji (bo jak to niby się życie rozwijało te kilka miliardów lat
                bez ewolucji???).

                Yyyy. Mam wrażenie że andrzejowi się coś poprindało. Powinien zwalczać
                abiogenezę, a nie samą teorię ewolucji. Łączenie z sobą tych dwóch rzeczy to
                bardzo popularny błąd kreacjonistów.
                • Gość: Andrzej Re: O co ta cała wrzawa? Nie bardzo rozumiem IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.08.07, 17:48
                 Witaj Madcio!
                 Nie popadaj w nadmierną euforię, przecież nigdzie nie zanegowałem słuszności
                 procesu mikroewolucyjnego rozwoju przystosowawczego wiążącego się z samoistnym
                 powstawaniem nowych ras w ramach tego samego gatunku.
                 Pozdrawiam Andrzej
            • Gość: t0g Re: Sądzisz, że 50 stron wystarczy? IP: 204.13.9.* 09.08.07, 08:26
             Gość portalu: Andrzej napisał(a):

             > Negacja teorii samoistnego powstania i rozwoju życia na Ziemi to bardzo długi
             > temat, co najmniej 50 stron.Więc tu się nie pomieści nawet na kilka rat.

             Ja mam wątpliwości, czy nawet na 500 stronach by sie to dało zrobić.

             Udowodnić, że cos jest niemozliwe, mozna tylko w matematyce. W naukach
             przyrodniczych nie. Zawsze bowiem istnieje możliwosć, iz zaszlo zjawisko,
             którego istoty jeszcze nie dociekliśmy - i nigdy nie mozemy byc pewni, ze
             takiego zjawiska na pewno nie ma, bo musielibysmy przyjac, że nasza wiedza
             osiągneła juz stadium absolutne. Tymczasem, panuje dosc powszechna zgoda, że
             absolutnego poznania nie osiągniemy nigdy.
             • Gość: Andrzej Re: Sądzisz, że 50 stron wystarczy? IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.08.07, 09:33
              Witaj t0g!
              500 stron też by nie było za dużo. Ale skrótowo 50 może wystarczyć.
              Pozdrawiam Andrzej
             • nowey777 Nieprawdopodobieństwo matematyczne powstania życia 19.08.07, 15:32
              Gość portalu: t0g napisał(a):
              > Udowodnić, że cos jest niemozliwe, mozna tylko w matematyce...

              No i Fred Hoyle tego dowiódł:
              "Proteiny niezbędne do powstania życia są złożone z bardzo
              skomplikowanych cząsteczek. Jakie jest prawdopodobieństwo
              przypadkowego powstania nawet całkiem prostej cząsteczki białka w
              bulionie pierwotnym? Ewolucjoniści przyznają, że prawdopodobieństwo
              to wynosi 1 do 10113 (jedynka ze 113 zerami). Tymczasem matematycy
              uważają, że już zdarzenie, którego prawdopodobieństwo wyraża się
              liczbą 1 do 1050, nigdy nie nastąpiPewne pojęcie o możliwości czy
              prawdopodobieństwie takiego zdarzenia pozwala wyrobić sobie fakt, że
              liczba 10113 jest większa od szacunkowej liczby wszystkich atomów we
              wszechświecie!
              (....)Jedne proteiny służą za budulec, a drugie za enzymy. Te
              ostatnie przyspieszają konieczne reakcje chemiczne w komórce, która
              bez nich by zginęła, a do jej funkcjonowania potrzeba nie kilku,
              lecz 2000 protein służących za enzymy. Jakie jest prawdopodobieństwo
              przypadkowego powstania tych protein? Wynosi ono 1 do 1040
              000! „Jest to prawdopodobieństwo tak krańcowo małe” — przyznaje
              Hoyle — „że takie zdarzenie byłoby nie do pomyślenia nawet wówczas,
              gdyby cały wszechświat składał się tylko z bulionu pierwotnego”.
              Następnie dodaje: „Choćby nawet czyjeś przekonanie lub wykształcenie
              pozwalało mu bez uprzedzeń przychylić się do poglądu, że życie
              powstało na Ziemi [samorzutnie], to ten prosty rachunek całkowicie
              przekreśla taką koncepcję”

              Wszystko na ten temat.
              • petrucchio Z matematyką na bakier 19.08.07, 20:39
               nowey777 napisał:

               > Gość portalu: t0g napisał(a):
               > > Udowodnić, że cos jest niemozliwe, mozna tylko w matematyce...
               >
               > No i Fred Hoyle tego dowiódł:
               > "Proteiny niezbędne do powstania życia są złożone z bardzo
               > skomplikowanych cząsteczek. Jakie jest prawdopodobieństwo
               > przypadkowego powstania nawet całkiem prostej cząsteczki białka w
               > bulionie pierwotnym? Ewolucjoniści przyznają, że prawdopodobieństwo
               > to wynosi 1 do 10113 (jedynka ze 113 zerami). Tymczasem matematycy
               > uważają, że już zdarzenie, którego prawdopodobieństwo wyraża się
               > liczbą 1 do 1050 [zapewne chodzi o 1/(10^50)?
               • nowey777 Z logika na bakier:) 20.08.07, 16:47
                > Rzuć sobie kością dwieście razy i zanotuj wyniki. Prawdopodobieństwo liczone Z
                > GÓRY, że dostaniesz taki wynik serii rzutów, jaki zanotowałeś, wynosi trochę
                > mniej niż 1/(4,2*10^155). Innymi słowy, otrzymałeś wynik absolutnie niemożliwy
                > według kryteriów, które zacytowałeś
                • petrucchio Z manierami też na bkier :) 20.08.07, 16:53
                 nowey777 napisał:

                 > ściemniasz zarozumały głupcze. Tu masz odpowiedz na twoja
                 > ateistyczna niebiologiczna demagogie:...

                 OK, później wrócę do sprawy w tym drugim wątku, żeby nie rozdwajać dyskusji.

               • Gość: Andrzej Re: Z matematyką na bakier IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.08.07, 09:09
                Witaj Petrucchio!

                Z tą kostką rzucaną 200 razy to bardzo dobry i obrazowy przykład na którym można
                bardzo wiele wyjaśnić. Ale nie dopowiedziałeś tu wszystkiego. Dlatego muszę
                uzupełnić Twój przykład o dwie uwagi.
                W nawiązaniu do tego opowiem, że zupełnie przypadkowo przez miniony ubiegło
                tygodniowy wtorek i środę opiekowałem się 7 letnim Mareczkiem, który przez cały
                czas wyciągał ze swojego pokoju coraz to, różne gry. A na koniec zaproponował
                żebyśmy zagrali w kości. I tu tak się złożyło. że ja rzucając 5 kostek przy
                drugim rzucie wyrzuciłem 5 szóstek.
                Mareczek był tym niepocieszony, dlaczego jemu takie wyrzucenie kostek nigdy się
                nie udaje. Dlatego byłem zmuszony jemu wyjaśnić, że taki wynik może się zdarzyć
                jeden raz na 7776 rzutów. I mnie coś takiego jak dzisiaj trafiło się pierwszy
                raz w życiu. A także wyjaśniłem jemu, że rzucając większą liczbę razy, jedną i
                tą samą dobrze wyważoną kostką, to w przybliżeniu w 1/6 rzutów otrzymam 1, w
                drugiej 1/6 rzutów otrzymam 2, w trzeciej 1/6 rzutów otrzymam 3 i.t.d.
                Z tego w naszym przypadku należy wysunąć dwa bardzo istotne wnioski.
                BRAK MOŻLIWOŚCI SAMOISTNEJ SYNTEZY DŁUŻSZYCH ŁAŃCUCHÓW POLIPEPTYDOWYCH BIAŁEK –
                Ponieważ
                Jeżeli za pierwszym razem przy 200 rzutach kostką wyrzucę składającą się z
                wyników tych rzutów jakąś zupełnie przypadkową 200 cyfrową liczbę, to
                niesłychanie mało podobne jest abym taką samą liczbę udało by mi się jeszcze raz
                kiedykolwiek wyrzucić. Oznacza to, że gdyby nawet w jakimś miejscu kuli
                ziemskiej przypadkowo samoistnie zsyntetyzowało się białko złożone z 200
                aminokwasów, to statystycznie rzecz biorąc drugie takie samo białko nie ma szans
                na samoistne powstanie nawet jakimkolwiek innym miejscu kuli ziemskiej. Bo
                prawdopodobieństwo samoistnego powstania takiego 200 monomorowego białka wynosi
                1/[20^200] co równa się 1/[10^1.301]^200 = 1/10^260,2. A wiadomym jest, że do
                syntezy najprostszej żywej komórki potrzeba większej liczby tych samych białek
                co znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo ich samoistnego wyewoluowania.
                Poza tym przy okazji należy wyjaśnić że;
                1. Samoistnie ewoluujące łańcuchy polipeptydowe czy chcemy czy nie chcemy będą
                syntetyzowane z nie tylko z 20 białkowych ale z wszystkich rodzajów aminokwasów
                znajdujących się w otoczeniu. A może być ich kilka razy więcej, czego nie da się
                wyeliminować. A taki polipeptyd nawet z jednym niebiałkowym aminokwasem nigdy
                nie będzie białkiem.
                2. Samoistnie syntetyzujące łańcuchy polipeptydowe tworzone są w środowisku
                racemicznej mieszaniny aminokwasów i tworzące się samoistnie łańcuchy
                polipeptydowe będą nieużyteczną biologicznie mieszaniną L i D aminokwasów.
                3. Wiadomym jest z przeprowadzonych doświadczeń, że samoistnie mogą syntetyzować
                tylko stosunkowa krótkie łańcuchy polipeptydowe.
                4. Większość białek funkcjonalnych przyjmuje strukturę globularną. Ilość
                wariantów takiej struktury jest tak ogromna, że przy założeniu, że jedna taka
                próba zwinięcia się białka trwa 0,01 sekundy, to dla wypróbowania wszystkich
                możliwości w poszukiwaniu optimum, dla łańcucha polipeptydowego złożonego ze 150
                aminokwasów, jak podają biofizycy potrzebny byłby czas
                10^26 lat [dziesięć do potęgi 26 - lat]
                A wiadomym jest że niektóre białka są syntetyzowane nawet z kilkuset tysięcy
                aminokwasów

                Druga sprawa:
                W PRZYPADKU 200 RZUTÓW KOSTKĄ MOŻEMY OTRZYMAĆ 200 CYFROWĄ LICZBĘ ALE ZŁOŻONĄ
                TYLKO W DUŻYM PRZYBLIŻENIU Z PRAWIE JEDNOZNACZNIE OKREŚLONEGO ZESTAWU CYFR, CHOĆ
                W ICH CHAOTYCZNYM UKŁADZIE KOLEJNOŚCIOWYM
                To znaczy taka liczba będzie [w przybliżeniu] zawsze składać się z ok. 26
                szóstek, 26 piątek, 26 czwórek, 26 trójek, 26 dwójek i 26 jedynek. I na tym
                przykładzie można wykazać, że niemożliwe jest takie samoistne uporządkowanie
                cyfr tak tworzonej liczby wielocyfrowej, żeby w takiej liczbie było więcej niż
                26 dowolnej z cyfry składowej, lub mniej niż 26 dowolnej z cyfr składowych. A
                to bardzo znacznie ogranicza możliwości dowolnego przypadkowego porządkowania i
                kodowania w celu przypadkowego utworzenia i zapisu określonej informacji.
                Praktycznie zasada ta sprowadza się do tego, że każdy samo syntetyzujący łańcuch
                polipeptydowy, zawsze będzie w sumie złożony z procentowej ilości aminokwasów w
                przybliżeniu proporcjonalnej do ich procentowego stężenia w składzie surowców
                wyjściowych.
                Pozdrawiam Andrzej
                • Gość: AI Re: Z matematyką na bakier IP: *.chello.pl 21.08.07, 09:23
                 To wszystko o czym piszesz to truizmy i oczywistości. Nikt poważny nie twierdzi
                 że życie zaczęło się od DNA czy białek jakie dziś znamy - właśnie ze względu na
                 to wszystko co napisałeś wyżej. Poważnie. Nikt absolutnie nie próbuje podważyć
                 tego rozumowania, masz całkowitą rację, możesz już tego nie powtarzać.

                 TE twierdzi że życie zaczęło się od ZNACZNIE PROSTSZYCH cząsteczek. To co
                 zostało "przypadkowo wylosowane" to autokatalityczne cząsteczki o co najwyżej 60
                 atomach. Po prostu nic wiele większego nie miało szans powstać przypadkiem. Ale
                 istnieją takie cząsteczki, a pojawienie się choć jednej mogło wystarczyć żeby ta
                 katalizowała powstanie swojej kopii itd. Wszystko o czym piszesz: DNA, białka,
                 błony komórkowe itp. to już ewolucyjne wynalazki, wytworzone znacznie później.

                 Z taką teorią polemizuj, a nie z jakimiś bredniami które w oczywisty sposób są
                 nieprawdziwe.
                 • petrucchio Re: Z matematyką na bakier 21.08.07, 10:57
                  Dodam jeszcze, że żeby jakakolwiek ewolucja prebiotyczna w ogóle wystartowała,
                  konieczny jest po pierwsze choćby jeden proces autokatalityczny, w którym jakaś
                  molekuła (albo grupa molekuł) tworzy kopie samej siebie, czerpiąc niezbędne
                  składniki ze środowiska. Po drugie, autoreplikacja musi być procesem dość
                  niezawodnym, ale na tyle stabilnym, że niektóre przypadkowe zakłócenia,
                  powodujące, że struktura potomna różni się od prototypu (a zwłaszcza takie,
                  które zwiększają jej złożoność), nie zatrzymują powielania, tylko sprawiają, że
                  tworzone są kopie struktury zmutowanej. Otwiera to drogę do nieograniczonej
                  komplikacji i do gromadzenia przez replikatory informacji o tym, jak przeżyć w
                  danym środowisku (metodą prób i szybko eliminowanych błędów).

                  Są to wymagania dość ostre, ale nie na tyle ostre, żeby nie można sobie było
                  wyobrazić ich spełnienia w warunkach naturalnych. Można nawet przypuszczać --
                  biorąc pod uwagę, że życie, mimo dość ekstremalnych z naszego punktu widzenia
                  warunków na młodej Ziemi, pojawiło się stosunkowo szybko, natomiast BARDZO
                  długo, bo zapewne od półtora do dwóch miliardów lat, trzeba było czekać na
                  wyewoluowanie eukariontów i reorganizację genomu, która radykalnie zwiększyła
                  ich możliwości ewolucyjne.
                  • petrucchio Errata 21.08.07, 11:08
                   petrucchio napisał:

                   > Można nawet przypuszczać
                 • Gość: Andrzej Re: Z matematyką na bakier IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.08.07, 14:14
                  Witaj AI!
                  Nie masz się co tak denerwować. Niestety nie ma stabilnych cząsteczek zdolnych
                  do samo replikacji,które by składały się z 60 monomerów. Takie cząsteczki to
                  tylko normalne urojone chciejstwo abiogenetyków. Pożycz sobie najnowsze wydanie
                  Biochemii Borga,Tymoczki i Stryera z 2005 roku, a na stronie 23 przeczytasz:"Nie
                  znaleziono jednak jeszcze warunków, w których cząsteczka RNA byłaby w pełni
                  zdolna do niezależnej samorepikacji z prostych substancji wyjściowych". Więc o
                  czym chcesz dyskutować, skoro mądrzejsi od nas lepiej o tym wiedzą.
                  Dopóki nie będzie działać pierwsza struktura replikacyjna, to o możliwości
                  samoistnego jej wyewoluowania, może decydować tylko ślepy przypadkowy traf. A w
                  takim ślepym przypadkowym trafie, zawsze będzie obowiązywać zasada, że
                  prawdopodobieństwo końcowego zdarzenia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw
                  poszczególnych etapowych procesów tego całkowitego zdarzenia. Czyli:
                  p1*p2*p3*......pn = pc
                  gdzie:p1,p2,p3,p4...pn - prawdopodobieństwa poszczególnych etapów
                  pc - prawdopodobieństwo całkowite
                  I przypomnę Ci tylko jeszcze jedno, że w TOTO-LOTKA może Ci się udać jeden raz
                  wygrać główną wygraną. Nawet zdarzało się że ktoś tam wygrywał dwa razy. Ale nie
                  udało się nikomu nigdy wyrywać głównej wygranej przez cały okrągły rok co
                  tydzień po kolei ok.50 razy. A prawdopodobieństwo samoistnej syntezy białka
                  złożonego z 200 aminokwasów nawet na drodze poprzez początkową samoistną syntezę
                  RNA jest porównywalnie takie samo.
                  Więc o czym tu też dyskutować.
                  Zresztą tych argumentów negujących możliwość samoistnego powstania pierwszych
                  form życia jest znacznie więcej.
                  Pozdrawiam Andrzej
                  • Gość: AI Re: Z matematyką na bakier IP: *.chello.pl 21.08.07, 14:29
                   > Nie masz się co tak denerwować. Niestety nie ma stabilnych cząsteczek zdolnych
                   > do samo replikacji,które by składały się z 60 monomerów.

                   Hmm... więc znasz strukturę _wszystkich_ cząsteczek tej wielkości, żeby ferować
                   takie wyroki?

                   > "Nie znaleziono jednak jeszcze warunków, w których cząsteczka RNA
                   > byłaby w pełni zdolna do niezależnej samorepikacji z prostych
                   > substancji wyjściowych"

                   To miałby być dowód na nieistnienie takich cząsteczek? Zresztą, o ile wiem, nie
                   jest to prawda. Znaleziono takie cząsteczki. Zauważ że nie zakładamy tu bardzo
                   efektywnego powielania. Wystarczy że oczekiwany czas katalizy kolejnej kopii
                   będzie krótszy niż oczekiwany czas istnienia danej cząsteczki. To już wystarczy
                   żeby liczba takich cząsteczek rosła w sposób wykładniczy.

                   > (...) A w
                   > takim ślepym przypadkowym trafie, zawsze będzie obowiązywać zasada, że
                   > prawdopodobieństwo końcowego zdarzenia jest równe iloczynowi prawdopodobieństw
                   > poszczególnych etapowych procesów tego całkowitego zdarzenia. Czyli:
                   > p1*p2*p3*......pn = pc
                   > gdzie:p1,p2,p3,p4...pn - prawdopodobieństwa poszczególnych etapów
                   > pc - prawdopodobieństwo całkowite
                   > I przypomnę Ci tylko jeszcze jedno, że w TOTO-LOTKA może Ci się udać jeden raz
                   > wygrać główną wygraną. Nawet zdarzało się że ktoś tam wygrywał dwa razy. Ale ni
                   > e
                   > udało się nikomu nigdy wyrywać głównej wygranej przez cały okrągły rok co
                   > tydzień po kolei ok.50 razy. A prawdopodobieństwo samoistnej syntezy białka
                   > złożonego z 200 aminokwasów nawet na drodze poprzez początkową samoistną syntez
                   > ę
                   > RNA jest porównywalnie takie samo.
                   > Więc o czym tu też dyskutować.

                   No i właśnie to próbuję Ci uświadomić. Nie ma o czym dyskutować i o niczym takim
                   nie dyskutujemy. Trudno traktować poważnie dyskutanta, który z mądrą miną
                   powtarza rewelacje z rachunku prawdopodobieństwa na poziomie szkoły podstawowej,
                   gdy dyskusja już dawno opuściła te rejony. Powtórzę jeszcze raz: Nie twierdzimy
                   że jakieś białko, RNA ani DNA powstały z losowego połączenia się cząsteczek. Ale
                   oczywiście zakładam że podobnie jak większość kreacjonistów, powtórzysz jeszcze
                   raz te same argumenty, nie zauważając że już dawno przyznano Ci rację.
                   • Gość: Andrzej Re: Z matematyką na bakier IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.08.07, 15:11
                    Witaj AI!
                    AI
                    To miałby być dowód na nieistnienie takich cząsteczek? Zresztą, o ile wiem, nie
                    jest to prawda. Znaleziono takie cząsteczki. Zauważ że nie zakładamy tu bardzo
                    efektywnego powielania. Wystarczy że oczekiwany czas katalizy kolejnej kopii
                    będzie krótszy niż oczekiwany czas istnienia danej cząsteczki. To już wystarczy
                    żeby liczba takich cząsteczek rosła w sposób wykładniczy.
                    Andrzej
                    To jeśli wiesz to napisz kto i gdzie coś takiego odkrył i gdzie o tym napisał,[a
                    może skromnie nie chcesz się przyznać, że sam to odkryłeś] że takie
                    samoreplikujące się cząsteczki RNA samoistnie powstały z D-nukleotydów w
                    środowisku racemicznym D i L nukleotydów.
                    Pozdrawiam Andrzej
                    • Gość: AI Re: Z matematyką na bakier IP: *.chello.pl 21.08.07, 15:21
                     > To jeśli wiesz to napisz kto i gdzie coś takiego odkrył i gdzie o tym napisał,[
                     > a
                     > może skromnie nie chcesz się przyznać, że sam to odkryłeś] że takie
                     > samoreplikujące się cząsteczki RNA samoistnie powstały z D-nukleotydów w
                     > środowisku racemicznym D i L nukleotydów.

                     Poszukam i może uda mi się znaleźć źródła.

                     Pamiętam że na te cząsteczki nie miały nic wspólnego z RNA, nie były też
                     zbudowane z aminokwasów. Zauważ że nie jest to wymagane w abiotycznej teorii
                     powstania życia.
                     Cząsteczki te zostały zsyntetyzowane tylko w celach eksperymentalnego
                     stwierdzenia możliwości ich isntienia. Katalizowały swoje kopie też nie z
                     pojedynczych atomów, tylko z mniejszych struktur (których przypadkowe
                     powstawanie było już o rzędy wielkości bardziej prawdopodobne). Były za to
                     zdolne do swego rodzaju ewolucji, bo powstało kilka wariantów takich struktur w
                     trakcie eksperymentu.

                     Dobrze rozumiem, że niemożliwość samorzutnego powstania życia opierasz na
                     założeniu że istnienia takich cząsteczek jest niemożliwe?
                     • Gość: Andrzej Re: Z matematyką na bakier IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.08.07, 18:32
                      Witaj AI!
                      AI
                      Poszukam i może uda mi się znaleźć źródła.Pamiętam że na te cząsteczki nie miały
                      nic wspólnego z RNA, nie były też
                      zbudowane z aminokwasów. Zauważ że nie jest to wymagane w abiotycznej teorii
                      powstania życia. Cząsteczki te zostały zsyntetyzowane tylko w celach
                      eksperymentalnego stwierdzenia możliwości ich istnienia. Katalizowały swoje
                      kopie też nie z pojedynczych atomów, tylko z mniejszych struktur (których
                      przypadkowe powstawanie było już o rzędy wielkości bardziej prawdopodobne). Były
                      za to zdolne do swego rodzaju ewolucji, bo powstało kilka wariantów takich
                      struktur w trakcie eksperymentu.
                      Andrzej
                      Będę zobowiązany za taką informację jeśli jest prawdziwa.

                      AI
                      Dobrze rozumiem, że niemożliwość samorzutnego powstania życia opierasz na
                      założeniu że istnienia takich cząsteczek jest niemożliwe?
                      Andrzej
                      Bardzo istotnych przyczyn, dlaczego nie mogło samoistnie powstać życie jest
                      znacznie więcej. Choćby z tym pierwszym replikatorem wiąże się problem Zapadki
                      Mullera.
                      Pozdrawiam Andrzej
                      • petrucchio Syntetyczne autoreplikatory 21.08.07, 20:04
                       Gość portalu: Andrzej napisał(a):

                       > Będę zobowiązany za taką informację jeśli jest prawdziwa.

                       Być może AI miał na myśli klasyczny eksperyment Juliusa Rebeka z początku lat
                       90. Była to w każdym razie chyba pierwsza udana próba zbudowania takiej
                       stosunkowo niewielkiej molekuły zdolnej do replikacji i w pewnym zakresie do
                       "mutacji" i współzawodnictwa ze zmutowanymi wariantami. Dość dokładny opis można
                       znaleźć na stronie samego Rebeka (zob. link poniżej). Był też jego artykuł na
                       temat tych replikatorów w "Scientific American" w 1994, przetłumaczony w
                       "Świecie Nauki". Mam go gdzieś w domu, ale stare numery sprzed kilku lat trzymam
                       w kartonowych pudłach i trudno mi go znaleźć od ręki, a internetowe archiwum
                       "SA" nie jest, niestety, bezpłatne.

                       www.astroscu.unam.mx/~angel/tsb/Rebek.htm
                       • Gość: Andrzej Re: Syntetyczne autoreplikatory IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.08.07, 08:03
                        Witaj Petrcchio!
                        Dziękuję za to wyjaśnienie, ale ciekawi mnie jaki eksperyment miał na myśli AI.
                        Pozdrawiam
                       • Gość: Andrzej Re: Syntetyczne autoreplikatory IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.08.07, 08:08
                        Witaj Petrucchio!
                        Przepraszam za uprzednią pomyłkę przy pisaniu Twojego imienia.
                        Pozdrawiam Andrzej
                       • Gość: AI