Dodaj do ulubionych

Umowa Zlecenie - pomocy problem ze zleceniodawcą

06.07.10, 08:55
Witam, potrzebuję porady prawnej w sprawie UMOWY ZLECENIE, jaką podpisałem
21.06.2010 na wyjazd do pracy od 12.07.2010 do 25.07.2010

Umowa została zawarta z osobą prywatną (nie firmą) i podpisana przez obie
strony. W dniu dzisiejszym, Zleceniodawca poinformował mnie, że wyjazdu nie
będzie.

Czy mam prawo i możliwość wyrwania od Zleceniodawcy pieniędzy?
Obserwuj wątek
  • lukasz57-90 treść umowy 06.07.10, 09:01
   Zawarta w dniu 21.06.2010r. w Warszawie pomiędzy 1................... zwanym w
   treści umowy „Zleceniodawcą", a
   2. ....... legitymującym się dowodem osobistym nr ..... wydanym przez Wójta
   Gminy ... zamieszkałym w ... zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą", o
   następującej treści:
   § 1.
   Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następującej
   pracy:
   Wykonanie zdjęć.
   w terminie od 12.07.2010- 25.07.2010.
   § 2.
   Za wykonane prace, po ich przyjęciu przez Zleceniodawcę zleceniobiorcy zostanie
   wypłacone wynagrodzenie złotych ... (słownie: ... zł ) plus premia uznaniowa
   na podstawie rachunku.
   § 3.
   Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w§ 1 innym osobom bez zgody
   Zleceniodawcy.
   § 4.
   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
   cywilnego.
   § 5.
   Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka