Dodaj do ulubionych

Wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

28.10.14, 16:45
Otrzymałem wczoraj oświadczenie o wypowiedzeniu wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Wynika z niego, że mam płacić trzy razy więcej niż dotychczas.
Czy mogę się na tę podwyżkę nie zgodzić?
Obserwuj wątek
  • fraczyk-partnerzy Re: Wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste 29.10.14, 12:55
   Podwyżka opłaty rocznej wynika z faktu wzrostu wartości nieruchomości. Oparta jest na operacie szacunkowym sporządzonym na wniosek nadawcy tego wypowiedzenia (Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związku), z którego wynika wzrost wartości nieruchomości. W pierwszym rzędzie należy ustalić:
   a) Czy minęły 3 (trzy) lata od ostatniej aktualizacji opłaty rocznej (aktualizacja nie może być dokonywana częściej niż raz na trzy lata od ostatniej aktualizacji);
   b) Czy korespondencja (z wypowiedzeniem dotychczasowej opłaty i ofertą przyjęcia opłaty w nowej wysokości) została przez Pana otrzymana do 31 grudnia. (Jeśli doręczona została później, to nowa stawka obowiązuje Pana od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym otrzymał Pan wypowiedzenie);
   c) Czy faktycznie od ostatniej aktualizacji wartość nieruchomości wzrosła proporcjonalnie do wzrostu stawki za użytkowanie wieczyste;
   d) Czy organ wskazał w wypowiedzeniu sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i pouczył Pana o sposobie zakwestionowania otrzymanego wypowiedzenia?;
   e) Czy organ dołączył do wypowiedzenia informację o wartości nieruchomości oraz o miejscu, w którym można zapoznać się z operatem szacunkowym, na podstawie którego zaktualizowano opłatę roczną.

   W pierwszym rzędzie należy wskazać, że przysługuje Panu prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Ma Pan 30 dni (od doręczenia Panu wypowiedzenia opłaty) na złożenie wniosku o ustalenie, że zaktualizowana opłata jest nieuzasadniona lub jest uzasadniona w innej wysokości. Jeśli jest uzasadniona w innej wysokości, warto jest przedstawić na tę okoliczność stosowne dowody, np. alternatywny operat szacunkowy. Odwołanie musi być poparte merytorycznymi argumentami, w tym argumentami wskazanymi powyżej. Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składa się przeciwko odpowiedniemu organowi, a organ ten będzie musiał dowieść, iż wartość gruntu rzeczywiście uległa zmianie. Jeśli wartość nieruchomości faktycznie wzrosła, trudno będzie Panu wykazać, że opłata w ogóle nie powinna ulec zmianie. W takim przypadku jest jednak często szansa wykazać, że opłata powinna wzrosnąć do niższej kwoty niż wskazana w otrzymanej przez Pana korespondencji. Wynika to z faktu różnych dopuszczalnych metod wyceny stosowanych przez rzeczoznawców majątkowych.
   Złożenie wniosku do SKO pozwala Panu wnosić tymczasem opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w dotychczasowej wysokości. Od orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwy organ lub Pan możecie wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Kolegium przekazuje wówczas właściwemu sądowi akta sprawy wraz ze sprzeciwem. Od tej chwili, złożony przez Pana wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego traktowany będzie jak pozew do sądu powszechnego ? literalnie przywołując termin ustawowy ? wniosek do SKO od chwili skutecznego złożenia tego sprzeciwu ?zastępuje pozew?.

   Istnieje także możliwość ubiegania się przez Pana o bonifikatę. Możliwość ta przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. Właściwy organ udziela wówczas (na wniosek) 50-procentowej bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, pod warunkiem jednakże, iż nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka