Dodaj do ulubionych

Edukacja samorządowa

28.04.09, 08:42
W lokalnym tygodniku KURIER W jak również w tym wątku, przez
najbliższe 2 miesiące będą ukazywać się materiały edukacyjne na
temat samorządu terytorialnego. Z pewnością częśc z was uzna te
materiały za oczywiste, ale dla części może tak nie być.

Zapewne wielu z Was zetknęło się w życiu z problemem, któremu trzeba
było stawić czoło, ale nie wiedzieliście do kogo się z tym udać.
wjechałeś samochodem w dziurę i urwałeś zawieszenie?
droga Twojego dziecka do szkoły jest źle oświetlona?
autobus notoryjnie się spóźnia?
Kto za to odpowiada? Radny? Burmistrz? Starosta? Mam nadzieję, że
dzięki lekturze tych artykułów dowiecie się do kogo iść z trapiącym
Was problemem, a kto Wam nie pomoże i to wcale nie ze złośliwości,
ale dlatego, że dana sprawa nie leży w zakresie jego kompetencji.

Każdy artykuł będzie opatrzony pytaniem konkursowym, w którym można
będzie wygrać cenne nagrody.

-----------------------------------------------------------------
Obserwuj wątek
  • student6 Re: Edukacja samorządowa cz.2 28.04.09, 08:42
   Samorząd Wojewódzki
   Zgodnie z obietnicą, w tym tygodniu zajmiemy się samorządem
   wojewódzkim. Województwo jest tworem, w którym przenika się samorząd
   i administracja centralna. Z jednej strony mamy wojewodę, który jest
   powoływany przez Premiera, a jego zadaniem jest przede wszystkim
   reprezentowanie Rady Ministrów i Skarbu Państwa, z drugiej strony
   Sejmik wojewódzki i Zarząd z Marszałkiem na czele, którzy
   reprezentują mieszkańców. My zajmiemy się jednak tylko częścią
   samorządową.

   Kogo wybieramy?
   W wyborach proporcjonalnych wybieramy tylko radnych sejmiku, których
   liczba zależy od liczby mieszkańców województwa, jednak zawsze jest
   to więcej niż 30. Sejmik jest w województwie władzą uchwałodawczą i
   kontrolną. To radni sejmiku jako pochodzący z wyborów podejmują
   kluczowe decyzje dla województwa (np. uchwalają budżet, podatki,
   decydują o sprawach majątkowych), a następnie sprawdzają czy ich
   decyzje są w prawidłowy sposób wykonywane. Za wykonywanie ich
   decyzji odpowiada jednak 5-osobowy Zarząd (z Marszałkiem na czele),
   wybierany przez Sejmik.

   Co oni mogą?
   Najogólniej można powiedzieć, że samorząd wojewódzki odpowiada za
   prowadzenie działań na rzecz rozwoju regionalnego oraz szeroko
   pojętą promocję regionu. Bardzo ważną funkcją województwa jest także
   zawieranie kontraktów wojewódzkich – projektów współfinansowanych ze
   środków budżetu państwa lub unijnych.

   Służba zdrowia
   Z zagadnień bardziej praktycznych, samorząd wojewódzki odpowiada
   m.in. za prowadzenie szpitali specjalistycznych o znaczeniu
   regionalnym. Jeżeli więc leżąc w Szpitalu Bródnowskim zauważymy
   jakieś nieprawidłowości, nie zgłosimy tego ani Prezydentowi Miasta
   Warszawy ani wojewodzie (on nie jest reprezentantem samorządu) ale
   Marszałkowi, bo to właśnie on reprezentuje samorząd wojewódzki w
   sprawach bieżących.

   Transport i komunikacja
   Do właściwości samorządu terytorialnego należy także budowa i
   utrzymanie dróg wojewódzkich. Na terenie naszej gminy jest ich
   zaledwie kilka (631 i 635). Jednak praktyczne znaczenie dla naszej
   gminy ma tylko droga 635 (do Wołomina). Jeżeli więc zdarzyłoby się,
   że jadąc ul. Konstytucji 3-ego maja w Radzyminie wpadacie w dziurę i
   urywacie zawieszenie, to nie jest to wcale wina urzędników z
   Radzymina, ani też powiatu, ale właśnie województwa. I wszelkie
   sprawy odszkodowawcze należy kierować właśnie tam. Województwo
   odpowiada także za komunikację o znaczeniu regionalnym.

   Inne, nie mniej ważne
   Oprócz tego samorząd wojewódzki odpowiada za: utrzymanie bibliotek,
   teatrów i muzeów o znaczeniu regionalnym, prowadzenie wyższych szkół
   zawodowych, wojewódzkich urzędów pracy, modernizację terenów
   wiejskich oraz usuwanie niebezpiecznych odpadów.

   -------------------------------------------------------------------
   Pytanie konkursowe
   Ilu radnych liczy Sejmik województwa mazowieckiego?

   Odpowiedzi proszę przesyłać do 3 maja 2009 roku (włącznie) na adres:
   konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres
   Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”
   05-250 Radzymin, ul. Weteranów 47.

   Nagrody (do wyboru):
   - karnet na basen
   - karnet na fitness
   - karnet siłownię
   - podwójne zaproszenie do kina
   - podwójne zaproszenie do teatru

   A nagrodę z zeszłego tygodnia wygrywa P. Monika Bocian z Radzymina.

   Autor:
   Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"

   • student6 Odcinek 3 - Powiat cz.1 03.05.09, 21:55

    Powiat to jednostka podziału administracyjnego i samorządu
    terytorialnego II stopnia. Każdy powiat może być częścią tylko 1
    województwa. Są 2 rodzaje powiatów – ziemskie (obejmujące kilka lub
    kilkanaście sąsiadujących ze sobą gmin) oraz grodzkie (miasta na
    prawach powiatu, np. Warszawa).

    Powiaty w obecnym kształcie utworzono niedawno – w 1999 roku. Nie
    jest to jednak nowy pomysł. Na ziemiach polskich pierwsze zapiski
    dotyczące powiatów pochodzą z XIV wieku. Powiaty istniały także w
    Wielkim Księstwie Poznańskim, II Rzeczypospolitej oraz w PRL do 1975
    roku. Właśnie w tym ostatnim okresie siedzibą powiatu był Radzymin.

    Od 1999 roku gmina Radzymin leży w Powiecie Wołomińskim.

    [b]Kto rządzi powiatem?[/b]
    Podobnie jak w przypadku samorządu wojewódzkiego, w powiecie również
    będzie występowała władza uchwałodawcza i kontrolna (Rada Powiatu)
    oraz władza wykonawcza (Zarząd Powiatu).

    W skład Rady Powiatu wchodzi od 15 do 29 radnych (zależnie od liczby
    mieszkańców). W powiecie Wołomińskim jest to maksymalna liczba.
    Radni wybierani są na 4-letnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Do
    głównych uprawnień rady należy powoływani i odwoływanie Zarządu
    Powiatu oraz uchwalanie budżetu i podatków. O szczegółowych
    kompetencjach będzie mowa za tydzień. Na czele Rady stoi
    Przewodniczący spośród jej członków.

    W skład Zarządu Powiatu wchodzi od 3 do 5 osób (w tym starosta)
    wybieranych przez Radę. Do uprawnień Zarządu należy: przygotowywani
    i realizacja projektów uchwał rady, gospodarowanie mieniem,
    wykonywanie budżetu. Z kolei Starosta odpowiada m.in. za sprawy
    bieżące oraz reprezentację powiatu na zewnątrz.

    [b]Powiat grodzki – tańszy?[/b]
    Warto zauważyć, że w powiatach grodzkich (czyli miastach na prawach
    powiatu) nie ma Rady Powiatu ani Zarządu Powiatu. Ich rolę pełnią
    odpowiedni – Rada Miasta i Wójt, Burmistrz lub Prezydent.

    Budżet powiatu – czyli skąd się biorą pieniądze?
    W 2009 roku dochody Powiatu Wołomińskiego mają wynieść 104 mln zł.
    Kwota ta pochodzi z wielu źródeł:
    - Dochody własne (np. opłaty lokalne, opłaty za wydanie prawa jazdy,
    spadki, darowizny od innych jednostek samorządu terytorialnego –
    najczęściej gmin).
    - Subwencje – bezzwrotny „zastrzyk gotówki” ze strony Budżetu
    Państwa. Powiat może przeznaczyć te środki na dowolny cel.
    - Dotacje celowe – środki finansowe przekazywane przez różne
    instytucje (np. budżet państwa, środki UE) na ściśle określony cel.
    Jeżeli powiatowi nie uda się ich wydać na ten właśnie cel, musi
    środki zwrócić.
    - Udział w PIT. Powiat ma także udział w płaconych przez jego
    mieszkańców podatkach. Każdy Kowalski płaci podatek dochodowy. Część
    tego podatku trafia do budżetu państwa, część do budżetu gminy, a
    część właśnie do kasy powiatu.
    - Udział w CIT. Powiat otrzymuje także określony procent z podatku
    CIT płaconego przez przedsiębiorców. Warunkiem koniecznym jest
    jednak to, żeby przedsiębiorca miał na terenie powiatu swoją
    siedzibę, a nie tylko 1 z oddziałów.
    W budżecie powiatu Wołomińskiego największą część stanowi udział w
    podatku PIT i CIT, który w 2009 roku wynosi 50,5 mln zł – czyli
    niemal połowa wszystkich dochodów.
    --------------------------------------------------------------------
    [b]Pytanie konkursowe[/b]
    Ilu radnych Rady Powiatu to reprezentanci gminy Radzymin? Odpowiedzi
    proszę przesyłać do 10 maja 2009 roku (włącznie) na adres:
    konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres
    Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
    47.
    Nagrody (do wyboru):
    karnet na basen
    karnet na fitness
    karnet siłownię
    podwójne zaproszenie do kina
    podwójne zaproszenie do teatru

    A nagrodę z zeszłego tygodnia wygrywa P. Dagmara Rosłon z Radzymina.
    Poprawna odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia to: W skład
    Sejmiku Województwa Mazowieckiego wchodzi 51 radnych.


    Autor - Stowarzyszenie "Radzymińskie Forum"

    Cykl publikowany w ramach projektu "@ktywny Radzyminiak" dzięki
    dotacji otrzymanej z Fundacji im. Stefana Batorego.
    • student6 Re: Odcinek 4 - Powiat cz.2 12.05.09, 09:42
     W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się w jaki sposób samorząd
     powiatowy czerpie środki na realizację swoich zadań. Dziś dowiemy
     się na co je wydaje.
     Jednym z podstawowych zadań powiatu jest

     Budowa i utrzymanie dróg powiatowych

     Jeżdżąc po drogach w konkretnym mieście rzadko zdajemy sobie sprawę
     z tego, że należą one do różnych właścicieli. Pokonując 3 przecznice
     możemy minąć po kolei drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i
     wreszcie gminne. Na terenie gminy Radzymin występuje kilkanaście
     dróg powiatowych:
     w Radzyminie – ulice: Korczaka, Kardynała Wyszyńskiego,
     Wróblewskiego, Weteranów, Norwida, Polna, Leśna, Mokra i POW.
     w Słupnie – ulice: Żeromskiego, Szkolna oraz droga do Jankowa
     w Sierakowie – ulica Sienkiewicza oraz do droga do DK 631
     w Nadmie – ulica Stara
     droga Wolica – Załubice – Opole
     drogi z Załubic do Arciechowa i Radzymina
     drogi w Rżyskach, Wiktorowie oraz Łąkach
     drogi z Radzymina do Mokrego, Łosia oraz Zawad
     droga Emilianów - Zwierzyniec

     Warto zwrócić uwagę na to, że np. budowa chodnika przy takiej drodze
     nie należy więc do gminy, lecz powiatu. Wpadając w dziurę podczas
     jazdy samochodem ulicą Norwida powinniśmy kierować skargę nie do
     urzędu miasta (mimo, że droga znajduje się na terenie Radzymina)
     lecz właśnie do starostwa powiatu.
     Jednak kompetencje powiatu z zakresie dróg to nie tylko ich budowa i
     utrzymanie. Jeżeli chcielibyśmy umieścić w pasie drogowym tablicę
     reklamową, wybudować lub przebudować zjazd z drogi, lub rozpocząć
     działalność polegającą na przewozie osób – pozwolenie w tej sprawie
     wydawać będzie również starostwo.

     Edukacja

     Powiat odpowiada także za prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych,
     specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Na terenie
     gminy występują 2 takie placówki: Zespół Szkół Terenów Zieleni oraz
     LO im. Cypriana Kamila Norwida. Mimo że szkoły te znajdują się na
     terenie miasta, za ich utrzymanie, a więc, remonty, naprawy, budowę
     boisk, ale także wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej odpowiada
     powiat. Często jednak zdarza się, że gmina również partycypuje w
     kosztach, co miało miejsce np. w przypadku wykupu terenu na którym
     znajduje się Zespół Szkół Terenów Zieleni, ale wynikało to jedynie
     z „dobrej woli” gminy.
     Ponadto samorząd powiatowy odpowiada za skierowanie dzieci do szkół
     specjalnych, prowadzenie ewidencji szkół niepublicznych oraz
     nadawanie im statusu szkoły publicznej.

     Ochrona zdrowia

     Powiat zobowiązany jest także do prowadzenia szpitali rejonowych. W
     naszym powiecie zlokalizowany jest on w Wołominie, przy ul.
     Gdyńskiej. Szpital może być prowadzony także przez gminy, co ma
     miejsce np. w Radzyminie. Rożnica polega jednak na tym, że gmina
     jedynie może prowadzić szpital, a powiat musi. Do zakresu
     kompetencji powiatu należy także wydawanie orzeczeń o
     niepełnosprawności i jej stopniu.

     CDN...

     Pytanie konkursowe: Kto był pierwszym starostą powiatu wołomińskiego?

     Odpowiedzi proszę wysyłać mailowo na adres: konkurs@radzymin.net lub
     listem na adres: Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, Radzymin, ul.
     Weteranów 47.

     Do formularza z odpowiedzią proszę dołączyć dane (imię, nazwisko,
     adres oraz numer telefonu).

     Dp wygrania (do wyboru)
     karnet na fitness, siłownię, basen
     podwójne zaproszenie do kina
     podwójne zaproszenie do teatru

     Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do: 17 maja 2009 roku (włącznie)

     Prawidłowa odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia:
     W Radzie Powiatu Wołomińskiego zasiada 3 radnych wybranych z terenu
     Gminy Radzymin.


     Zwycięzcą z zeszłego tygodnia jest – p. Artur Waś
     • student6 Odcinek 5 - Powiat cz.3 18.05.09, 14:12
      W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy, że powiat wydaje swoje środki
      m.in. na oświatę, ochronę zdrowia oraz infrastrukturę drogową. Nie
      są to jednak wszystkie źródła wydatków. Dziś poznamy kilka kolejnych.

      Bezpieczeństwo

      Powiat odpowiada także za zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.
      Cel ten osiąga poprzez:
      Policję. Mimo iż w wielu gminach funkcjonują komisariaty policji (w
      Radzyminie również) to są one podległe Komendzie Powiatowej (w
      naszym przypadku w Wołominie). To powiat finansuje policję i on też
      odpowiada za jej funkcjonowanie.
      Często ilość funkcjonariuszy jest za niska w porównaniu z
      rozległością obszaru, na którym działa (np. radzymiński komisariat
      odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie 2 gmin (Radzymina
      i Dąbrówki) wówczas gmina może sfinansować kolejne etaty dla
      funkcjonariuszy. Środki pochodzą jednak wtedy z kasy gminy, a nie
      powiatu.
      Straż pożarną. Mimo iż w wielu gminach istnieją Ochotnicze Straże
      Pożarne, gminy nie są zobowiązane do ich finansowania. Na terenie
      powiatu musi istnieć jedynie Państwowa Straż Pożarna, finansowana
      przez powiat. Nie zmienia to jednak faktu, że gminy mogą we własnym
      zakresie zapewniać sobie dodatkową ochronę przeciwpożarową. Jednak
      nawet mimo zapewnienia sobie takiej ochrony powiat nie jest
      zwolniony ze swoich obowiązków.
      Ochrona przeciwpowodziowa
      Zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi –
      poprzez organizację odpowiednich służ i inspektoratów, np. Inspekcja
      Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna.
      Usuwanie skutków katastrof oraz obronę cywilną.

      Budownictwo

      Powiat pełni także bardzo istotną rolę w kształtowaniu gospodarki
      przestrzennej. Mimo, że to gmina uchwala miejscowy plan
      zagospodarowania przestrzennego, czyli decyduje gdzie mogą stanąć
      fabryki, gdzie sklepy, a gdzie domy jednorodzinne, to do kompetencji
      powiatu należy wydawanie pozwoleń budowlanych czy też pozwoleń na
      rozbiórkę budynku. Również w przypadku zgłoszenia nowopostawionego
      budynku „do odbioru” - czyli zgłoszenie chęci zamieszkania w nim,
      należy kierować do organów powiatowych. Powiat wydaje także „wypis z
      rejestru gruntów” - dokument niezbędny do jakichkolwiek działań
      związanych z nieruchomością. W naszym powiecie można go pobrać w
      Wołominie, przy ul. Powstańców 8/10.
      Filia Wydziału Budownictwa obsługująca mieszkańców gmin: Radzymin,
      Marki oraz Dąbrówka znajduje się w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3-
      ego maja 19 w Radzyminie.

      Ochrona środowiska

      Powiat zobowiązany jest także od prowadzenia i utrzymywania
      wysypiska śmieci. W naszym powiecie jest ono zlokalizowane w Starych
      Lipinach w gminie Wołomin. Gdyby chcieli Państwo założyć firmę
      zbierającą i transportującą odpady komunalne, decyzję w tej sprawie
      będzie podejmował powiat. Powiat wydaje także m.in. karty wędkarskie
      upoważniające do połowów ryb.

      Ochrona praw konsumenta

      Powiat musi także dbać o prawa konsumenta. Zadanie to realizuje
      poprzez Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta (p. Iwona
      Truszkowska). Rzecznik przyjmuje mieszkańców od poniedziałku do
      piątku w godz. 8-16 w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 (tel. 0-22
      787-43-01 wew. 121). Obowiązkiem Rzecznika jest dbanie o interes
      konsumenta – czyli każdego z nas. Jeżeli więc kolejnym razem sklep
      nie będzie chciał uwzględnić reklamacji – zachęcamy doi kontaktu z
      Rzecznikiem.

      Inne, nie mniej ważne

      Oprócz wszystkich wymienionych wcześniej zadań powiat odpowiada
      także za wiele innych, których nie sposób wymienić w tak krótkim
      artykule. Do ważniejszych należą: utrzymanie bibliotek powiatowych
      oraz muzeów regionalnych, prowadzenie urzędów pracy oraz wypłata
      zasiłków dla bezrobotnych, wydawanie praw jazdy.

      ---------------------------------------------------------------------
      --------------------------------------------------
      Pytanie konkursowe
      Gdzie na terenie powiatu Wołomińskiego mieszczą się filie Urzędu
      Pracy? Odpowiedzi proszę przesyłać do 25 maja 2009 roku do godz.
      16:00 (włącznie) na adres: konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres
      Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
      47.
      Nagrody (do wyboru):
      karnet na basen
      karnet na fitness
      karnet siłownię
      podwójne zaproszenie do kina
      podwójne zaproszenie do teatru


      A nagrodę z zeszłego tygodnia wygrywa P. Michał Jakóbczyk z
      Warszawy.
      Poprawna odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia to: Pierwszym
      Starostą Powiatu Wołomińskiego był P. Konrad Rytel.
      • kchacinski Re: Odcinek 7 - Burmistrz 09.06.09, 23:18

       Historycznie
       W Polsce urząd ten pojawił się w XIII wieku, wraz z rozwojem
       samorządu miejskiego. Burmistrz był przewodniczącym rady miejskiej,
       wybieranym zwykle co kwartał spośród rajców. W XIX wieku nastąpiło
       oddzielenie funkcji burmistrza od funkcji przewodniczącego rady
       miejskiej. Niedługo po II wojnie światowej w Polsce w 1950 roku
       urząd burmistrza zniesiono i jego kompetencje przejęły Miejska Rada
       Narodowa, później po reformie w latach 1973-1975 kompetencje przejął
       naczelnik miasta, urząd burmistrza przywrócono po reaktywowaniu
       samorządu terytorialnego w 1990 roku.
       Współcześnie
       Do 27 października 2002 roku organem wykonawczym gminy był Zarząd
       gminy. W skład zarządu wchodzili: wójt, burmistrz bądź prezydent
       miasta jako przewodniczący zarządu, ich zastępcy oraz pozostali
       członkowie. Zarząd w liczbie od 3 do 5 osób wybierała Rada Gminy w
       ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Zarząd
       wykonywał uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami
       prawa. Wójt, burmistrz, prezydent organizowali pracę zarządu,
       kierowali bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowali ją na
       zewnątrz. Zarząd wykonywał swoje zadania przy pomocy urzędu gminy.
       Ustawa z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
       i prezydenta miasta wprowadziła na poziomie gminy dotychczas
       nieznaną polskiemu prawu samorządowemu zasadę wybierania wójta
       (burmistrza i prezydenta miasta) w wyborach powszechnych, równych
       i bezpośrednich.
       Zarząd gminy utracił przymiot organu wykonawczego gminy. Obecnie
       jest nim wójt (burmistrz, prezydent). Jego kadencja rozpoczyna się
       w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy.
       Obecnie burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy (wójt) gminy
       miejskiej oraz gminy miejsko-wiejskiej. W miastach powyżej 100 000
       mieszkańców lub posiadających historycznie przyjęte nazewnictwo,
       organem wykonawczym jest prezydent miasta. Burmistrz jest również
       kierownikiem urzędu miasta (lub miasta i gminy). Z mocy ustawy jest
       też kierownikiem urzędu stanu cywilnego, lecz może w swoje miejsce
       mianować odrębnego kierownika tego urzędu, co też z reguły jest
       praktykowane.
       Kompetencje burmistrza
       Do głównych zadań i kompetencji burmistrza należy
       wykonywanie uchwał Rady Gminy
       przygotowywanie projektów uchwał
       przygotowywanie projektu budżetu
       sprawowanie funkcji kierownika urzędu
       reprezentowanie gminy na zewnątrz
       Kompetencje burmistrza zostaną szczegółowo opisane w następnym
       odcinku.
       Pytanie konkursowe – Kto był pierwszym burmistrzem Radzymina
       wybranym w wyborach bezpośrednich?
       Odpowiedzi należy przesyłac drogą mailowa na adres:
       konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres:
       Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”, 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
       47 do dnia 7 czerwca (niedziela) do godz. 24:00.

       Prawidłowa odpowiedź na zeszłotygodniowe pytanie to: Przewodniczącym
       Rady Gminy Radzymin jest – p. Cezary Wnuk

       Nagrodę otrzymuje – p. Beata Sawicka z Radzymina

       Autor cyklu - Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”
       Cykl publikowany w ramach projektu „@ktywny Radzyminiak”
       dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
       • kchacinski Re: Odcinek 8 - Radny cz.1 09.06.09, 23:19
        Radny

        W zeszłym tygodniu poznaliśmy kompetencje Burmistrza – czyli organu
        wykonawczego gminy. W tym tygodniu „na warsztat” weżmiemy radnego –
        czyli osobę, która tworzy lokalne prawo.

        Mandat radnego

        Mandat radnego to nic innego jak pełnomocnitwo udzielone przez
        mieszkańców. Radny pomimo że startuje z określonego okręgu to
        reprezentuje wszystkich mieszkańców (w tym również tych którzy na
        niego nie głosowali), np. radny z Cegielni reprezentuje także
        mieszkańców Radzymina, a radny z Radzymina np. mieszkańców Słupna,
        itd.
        Mandat radnego jest tzw. „mandatem wolnym”. Mieszkańcy nie mogą
        zmusić radnego do głosowania w okreslony sposób (oficjalnie), nie
        mogą także odwołać radnego przed upływem 4-letniej kadencji.

        Kiedy zostaje się radnym?

        Kandydat na radnego zostaje radnym w momencie ogłoszenie wyników
        wyborów przez odpowiednia komisję. Jednak dopiero od momentu
        złożenia ślubowania na pierwszej sesji Rady (wyjątkowo możliwe jest
        także późniejsze złożenie ślubowania). Odmowa złożenia ślubowania
        oznacza zrzewczenie się mandatu.

        Zawieszenie mandatu

        Czasami mamy do czynienia z sytuacjami, w których radny mimo że
        został wybrany n9e może korzystać ze swoich uprawnień (całości lub
        części). Z takimi sytuacjami mamy do czynienia:
        od momentu wybrania do złożenia ślubowania
        w przypadku wprowadzenia zarządu komisarycznego (wprowadza go
        Premier, gdy jednostki samorządu terytorialnego nie wywiązują się ze
        swoich zadań)
        gdy radnym gminnym zostaje pracownik urzędu gminy lub kierownik
        (albo jego zastępca) gminnej jednostki organizacyjnej (np. Dyrektor
        szkoły, Wicedyrektor szpitala). Osoba taka jeśli chce być radnym
        musi w ciągu 7 dni wystapić do swojego pracodawcy o udzielenie
        urlopu bezpłatnego na czas trwania kadencji. Zawieszenie nastąpi
        więc jeżeli pracodawca nie zdąży udzielić urlopu w ciągu 7 dni.

        Wygaśnięcie mandatu

        Są także pewne sytuacje, w których mandat radnego może ulec trwałemu
        wygaśnięciu. Do tej kategorii możemy zaliczyć:
        odmowa złożenia ślubowania (po co brał udział wwyborach?)
        zrzeczenie się mandatu – czyli piemne oświadczenie o rezygnacji.
        Radny musi zrzec się mandatu, jeżeli:
        - nawiązał stosunek pracy z urzędem gminy, starostwem lub urzędem
        marszałkowskim
        - został zatrudniony na stanowiku kierownika lub zastepcy komunlanej
        jednostki organizacyjnej
        - został wybrany posłem lub senatoreem
        - został wojewodą lub wicewojewodą
        utrata biernego prawa wyborczego (możłiwości bycia wybieranym)
        poprzez utratę obywatelstwa polskiego, zamieszkiwania na terenie
        innej wspólnoty samorządowej niż ta w której jest się radnym, wyrok
        sądu
        niezaprzestanie w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania
        prowadzenia działalności gospodarczej
        śmierć radnego

        Ponadto wszyscy radni tracą mandat, gdy upłynie kadencja, sami tak
        zdecydują (samorozwiązanie) lub gdy Rada Powiatu lub Sjemik
        Województwa nie wybierze w ciągu 3 miesięcy Zarządu (organu
        wykonawczego).

        W kolejnym odcinku poznacie obowiązki radnego.

        ---------------------------------------------------------------------
        --------------------------------------------------
        Pytanie konkursowe
        Wymień wszystkich radnych wybranych w Twoim okręgu wyborczym?
        Odpowiedzi proszę przesyłać do 14 czerwca 2009 roku do godz. 23:59
        (włącznie) na adres: konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres
        Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
        47.
        Nagrody (do wyboru):
        karnet na basen
        karnet na fitness
        karnet siłownię
        podwójne zaproszenie do kina
        podwójne zaproszenie do teatru


        A nagrodę z zeszłego tygodnia wygrywa P. Natalia Klimkiewicz z
        Warszawy.
        Poprawna odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia to: Pierwszym
        Burmistrzem gminy Radzymin wybranym w wyborach bezpośrendich był
        Zbigniew Piotrowski.
        • kchacinski Re: Odcinek 9/11 - Radny cz.2 19.06.09, 20:07

         Obowiązki radnego

         W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się kim jest radny. Z kolei dziś
         poznamy jego obowiązki.

         Udział w obradach

         Pomimo, że radny wykonuje pracę społecznie, ma obowiązek brać udział
         w obradach organu, do którego został wybrany (Rada Gminy, Powiatu
         lub Sejmik Województwa) oraz Komisjach, których jest członkiem.
         Ponadto radny ma prawo brać udział w innych Komisjach, których nie
         jest członkiem, ale bez prawa głosu. Od obowiązku udziału w obradach
         jest jednak wyjątek. Radny nie może głosować w sprawie, w której ma
         interes.
         W obradach Rady Gminy (Powiatu i Sejmiku Województwa) i
         posiedzeniach Komisji ma prawo brać udział każdy mieszkaniec. W
         gminie Radzymin informacje na temat terminów sesji i posiedzeń
         Komisji ukazują się na stronie www.radzymin.pl
         Z inicjatywy Stowarzyszenia „Radzymińskie Forum” na tej samej
         stronie internetowej ukazują się ponadto nagrania z posiedzeń sesji.

         Aktywny Radny

         Radny ma obowiązek udziału w pracach organu, a więc udziału w
         dyskusji, głosowaniach, zgłaszania wniosków. Od stycznia 2009 roku w
         gminie Radzymin prowadzony jest Ranking pracy radnych w oparciu
         regulamin, który przyznaje radnym punkty m. in. za udział w
         obradach, zgłaszanie wniosków, organizowanie spotkań z mieszkańcami,
         posiadanie e-maila, itp.
         Po pół roku prowadzenia rankingu najaktywniejszymi radnymi z gminy
         Radzymin są: Teresa Jóśk (Słupno), Marek Brodziak (Nadma) oraz
         Bożena Pakuła (Cegielnia)
         Pełny ranking można zobaczyć na stronie www.forum.radzymin.net

         Utrzymywanie więzi z mieszkańcami

         Radny ma ustawowy obowiązek utrzymywania więzi z
         mieszkańcami. W gminie Radzymin TYLKO 3 radnych (20%) zdecydowało
         się na ustanowienie dyżuru do kontaktów z mieszkańcami, podczas gdy
         dla przykładu w gminie Wołomin i Marki zdecydowało się na ten krok
         100% radnych.
         Dyżury odbywają się w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin:
         - poniedziałek 15-17 (Paweł Dąbrowski)
         - wtorek 15-16 (Cezary Wnuk)
         - środa 14-16 (Janusz Rasiński)

         E-radny

         Jednak w XXI wieku ustanowienie dyżuru nie wystarcza i radni sięgają
         po nowsze formy komunikacji z mieszkańcami (e-mail, telefon).
         Pomimo, że w okolicznych gminach (Marki i Wołomin) wszyscy radni
         podali swoje maile do publicznej wiadomości. W Radzyminie tylko 3
         radnych zdecydowało się na ten krok:
         - Marek Brodziak – projekt74@gazeta.pl
         - Teresa Jóśk – t.josk@wp.pl
         - Bożena Pakuła – bozena-pakula@o2.pl

         Pozostałych 12 radnych nie korzysta z tej formy kontaktu z
         mieszkańcami.
         Oświadczenia majątkowe

         Radny ma także obowiązek corocznego składania oświadczenia
         majątkowego. Oświadczenie majątkowe radnego i jego małżonka jest
         weryfikowane przez Przewodniczącego Rady oraz Urząd Skarbowy.
         Oświadczenia majątkowe można znaleźć w Biuletynie Informacji
         Publicznej oraz na stronie Urzędu Gminy (w Radzyminie jest to:
         www.radzymin.pl)

         W kolejnym odcinku poznacie uprawnienia radnego.

         ---------------------------------------------------------------------
         --------------------------------------------------
         Pytanie konkursowe
         Wymień radnych z Twojej Gminy, którzy podali swój numer telefonu do
         publicznej wiadomości? Odpowiedzi proszę przesyłać do 21 czerwca
         2009 roku do godz. 23:59 (włącznie) na adres: konkurs@radzymin.net
         lub pocztą na adres Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250
         Radzymin, ul. Weteranów 47.
         Nagrody (do wyboru):
         karnet na basen
         karnet na fitness
         karnet siłownię
         podwójne zaproszenie do kina
         podwójne zaproszenie do teatru

         A nagrodę z zeszłego tygodnia wygrywa P. Karolina Krawczykowska z
         Radzymina. (Wymień radnych z Twojego okręgu)
         W związku z tym, że każdy mieszkaniec mieszka w innym miejscu, nie
         sposób wymienić tu wszystkich radnych. Na uwagę zasługuje jednak
         fakt, że na 31 odpowiedzi, które do nas spłynęły tylko 3 osoby
         odpowiedziały poprawnie. Co oznacza, że mieszkańcy nie znają swoich
         radnych.
         • kchacinski Re: Odcinek 10/11 - Radny cz.3 22.06.09, 19:56

          Uprawnienia radnego

          W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się jakie obowiązki ma radny. Dziś
          dowiemy się jakie ma uprawnienia.

          Uprawnienia kontrolne

          Organami kontrolnymi gminy, powiatu i województwa są odpowiednio
          Rada Gminy, Rada Powiatu i Sejmik województwa. To te organy sprawują
          funkcje kontrolne i radny może z tych uprawnień korzystać tylko z
          upoważnienia tych organów.
          Radny NIE MOŻE dokonywać kontroli na własną rękę. Podczas działań
          kontrolnych radny zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy
          państwowej.
          Każdy z nas mimo, że radnym nie jest może monitorować pracę
          samorządu, ale o tym w kolejnym - ostatnim już odcinku.

          Ochrona radnego

          Nie chodzi tu bynajmniej o ochroniarzy ani limuzyny z kuloodpornymi
          szybami, ale o ochronę prawną. Radny korzysta z ochrony
          przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Napadnięcie na
          radnego z nożem, pobicie go, szarpanie, opluwanie czy znieważenie
          radnego są przestępstwami ściganymi surowiej niż w
          przypadku "zwykłych śmiertelników"

          Kiedy radny jest chroniony?

          Oczywiście szersza ochrona przysługuje radnemu tylko w określonych
          sytuacjach - w czasie lub w związku z pełnieniem przez niego
          obowiązków radnego (np. na dyżurze), z takiej samej ochrony korzysta
          pomocnik radnego
          Jeżeli jednak jedno z powyższych działań było spowodowane przez
          zachowanie radnego (znieważenie mieszkańca, żądanie łapówki) -
          mieszkaniec może nawet całkowicie uniknąć odpowiedzialności.

          Ochrona stosunku pracy

          Radny nie może być zwolniony z pracy bez zgody Rady, w której jest
          radnym. Oczywiście ochrona ta obowiązuje tylko w sytuacji w której
          radny nie łamie prawa.
          Brak uzyskania zgody Rady na zwolnienie radnego będzie skutkował
          tym, że w razie zwolnienia radny wygra proces w sądzie pracy.

          Wolne w trakcie obrad

          Pracodawca zatrudniający radnego ma także obowiązek udzielić mu
          bezpłatnego urlopu w czasie trwania obrad Rady lub komisji, których
          jest członkiem.

          Dieta

          To chyba ulubiony element sporej części radnych. Za swoją "pracę"
          radny otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe - czyli zawsze w tej samej
          wysokości bez względu na to ile było posiedzeń. W gminie wielkości
          Radzymina - maksymalne wynagrodzenie radnego może wynosić 1.942,57
          zł miesięcznie, jednak to Rada Gminy ustala wysokość diety radnego.

          Za tydzień ostatni artykuł pt. Samorząd jest Twój – czyli ile może
          mieszkaniec.

          ---------------------------------------------------------------------
          --------------------------------------------------
          Pytanie konkursowe
          Jak jest wysokość diety dla radnego w gminie Radzymin?
          Podpowiedź – odpowiedź można znaleźć na stronie Radzymin.pl w
          zakładce BIP

          Odpowiedzi proszę przesyłać do 28 czerwca 2009 roku do godz. 23:59
          (włącznie) na adres: konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres
          Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
          47.
          Nagrody (do wyboru):
           karnet na basen
           karnet na fitness
           karnet siłownię
           podwójne zaproszenie do kina
           podwójne zaproszenie do teatru


          Po raz pierwszy w historii naszego konkursu nikt nie wygrywa nagrody
          z zeszłego tygodnia.

          Pytanie z zeszłego tygodnia brzmiało: Wymień radnych z Twojej Gminy,
          którzy podali swój numer telefonu do publicznej wiadomości?

          Spłynęło do nas 27 odpowiedzi od mieszkańców gminy Radzymin.
          Wszystkie brzmiały podobnie.

          „Nie znam telefonu radnego bo nie podłą go do publicznej wiadomości.
          Część osób nie wiedziała nawet kto jest ich radnym”.

          Autor publikacji – Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum

          Publikacje edukacyjne są częścią projektu @ktywny Radzyminiak,
          realizowanego dzięki dotacji z Fundacji im. Stefana Batorego.

          Artykuły publikowane są bezpłatnie dzięki uprzejmości tygodników
          Życie Powiatu Wołomińskiego i Kurier W.
          • kchacinski Re: Odcinek 11/11 - Partycypacja 06.07.09, 12:34
           Samorząd – czyli mieszkańcy


           Samorząd terytorialny to jednak nie tylko Burmistrzowie, radni io
           urzednicy – to przede wszystkim mieszkańcy.

           Partycypacja społeczna

           Sformułowanie to powstało w Stanach Zjednoczonych. Punktem wyjścia
           do myślenia o partycypacji jest przekonanie, że udział mieszkańców
           nie może i nie powinien ograniczać się tylko do udziału w wyborach.
           Partycypacja społeczna to zatem nic innego jak zespół działań i
           metod uczestnictwa mieszkańców w określaniu i rozwiązywaniu
           okreśłonych problemów.
           Dzięi stosowaniu partycypacji społecznej lepiej można zdiagnozować
           problemy, uniknąć konfliktów i nieporozumień oraz wyoracować leposze
           rozwiązania

           Etapy partycypacji

           Nie każde kontakty i relacje między władzą, a mieszkańcami można
           nazwać partycypacją społeczną. Rozwój tych kontaktów mkożna
           podzielić na 6 kroków:

           Krok 1 – Władza mówi do obywateli, a mieszkańcoy zachowują bierną
           postawę
           Krok 2 – Władza mówi do bywateli, a mieszkańcy się z tym nie zgadzają
           Krok 3 – Władza wyjaśnia obywatelom
           Krok 4 – Konsultacje - władza wysłuchuje obywateli
           Krok 5 – Partenrstwo – obuwatele razem z władzami
           Krok 6 – Samozarządzanie – obywatele sami załatwiają swoje sprawy

           Dopiero od kroku 4 możemy mówić o udziale mieszkańców w życiu
           piublicznym i o realnym wpływie na otoaczającą nas rzeczywistość.

           Kto inicjuje partycypację?

           Partycypację może zainicjować każda ze stron: mieszkaniec lub jakaś
           grupa mieszkańców (np. stowarzyszenie) bądź władza. Bez względu
           jednak na to kto inicjuje wola prowadzenia dialogu musi istnieć po
           obu stronach. Jest to watumek konieczny istnienia pratrycypacji
           społecznej.

           Idealnym przykładem partycypacji społecznej w gminie Radzymin są:
            spotkania radnego z Nadmy – P. Marka Brodziaka z mieszkańcami
            spotkania radnej ze Słupna – P. Teresy Jóśk z mieszkańcami
            debaty publiczne z Burmistrzem w ramach akcji „Masz głos,
           masz wybór” organizowanej przez Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”

           Organizacje pozarządowe – partnerem samorządu

           Powstawanie licznych organizacji pozarządowych jest naturalnym
           etapem rozwoju społeczeństwa. Któż bowiem lepiej od samych
           mieszkańców wie czego im samym potrzeba? Tylko w gminie Radzymin w
           sotatnich trzech latach organizacji takich powstało kilka (np.
           Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”. Stowarzyszenie Rozwoju wsi
           Słupno, Stowarzyszenie Inicjatorów Rozwoju wsi Sieraków). Coraz
           większe zaangażowanie mieszkańców w roziwązywanie lokalnych
           problemów jest przejawem „dojrzewania” naszego psołeczeństwa do
           pełnienia roli społeczeństwa obywatelskiego. Podbne organiuacje
           działają też w innych miejscowościach (np. Mokre, Łąki).

           Ty też chcesz pomóc rozwiązywać lokalne problemy?
           Skontaktuj się z jedną z organizacji:
           Radzymin – forum@radzymin.net
           Słupno - a.klinowski@wp.pl
           Sieraków – sirw@vp.pl
           Łąki – stowarzyszenie@laki.org.pl


           ---------------------------------------------------------------------
           --------------------------------------------------
           Pytanie konkursowe
           Wymień 5 organizacji pozarzaodwych działających na terenie gminy
           Radzymin. Odpowiedzi proszę przesyłać do 12 lipca 2009 roku do godz.
           23:59 (włącznie) na adres: konkurs@radzymin.net lub pocztą na adres
           Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum” 05-250 Radzymin, ul. Weteranów
           47.
           Nagrody (do wyboru):
            karnet na basen
            karnet na fitness
            karnet siłownię
            podwójne zaproszenie do kina
            podwójne zaproszenie do teatru

           A nagrodę z zeszłego tygodnia wygrywa P. Agata Koszeńska z
           Sierakowa.
           Poprawna odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia to: Wysokość diety
           radnego z Radzymina jest następująca:
            Przwodnicżacy Rady – 1.400 zł (ryczałt)
            Wiceprzewodniczący – 1.200 zł (ryczałt)
            radny – 290 zł (za udział w sesji)
            Przeowdniczący Komisji – 250 zł (za udział)
            członek Komisji – 200 zł (za udział)

           ---------------------------------------------------------------------
           -------------------------------------------------
           Autor: Stowarzyszenie „Radzymińskie Forum”
           Artykuły ukazują się w ramach projektu „@ktywny Radzyminiak”
           dofinansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka