Dodaj do ulubionych

5 stadiów

05.04.08, 22:23
:)
wg "Horoskop chiński"
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=37798&w=69564836&wv.x=1&a=77922224
Stadia (żywioły) jin i jang (str.9):

Drewno Yin: odpowiada twardemu drewnu, np. używanemu przez stolarza.
Drewno Yang: odpowiada zielonemu, miękkiemu, rosnącemu drzewu.
Ogień Yin: odpowiada aktywnemu, buchającemu ogniowi, płomieniowi.
Ogień Yang: odpowiada delikatnemu ognikowi, np. w lampie.
Ziemia Yin: odpowiada twardemu kamieniowi, skale, górom, marmurowi.
Ziemia Yang: odpowiada miękkiemu podłożu, takiemu jak pole, piasek, wydma.
Metal Yin: odpowiada twardemu metalowi, jak stal i żelazo.
Metal Yang: odpowiada miękkiemu metalowi, jak złoto czy srebro.
Woda Yin: odpowiada cichej, spokojnej wodzie stawu, jeziora, źródła, źródełka.
Woda Yang: odpowiada płynącej wodzie, opadom, strumieniowi, rosie.
--------
nocne pozdro :) RP
Obserwuj wątek
  • jasnygrom 4 pory 06.04.08, 23:44
   :)
   wg "Horoskop chiński" (str.10):
   4 pory roku, na które wpływa pozycja ciał niebeskich, wywierają widoczne dla
   każdego człowieka różnorodne działanie na wydarzenia i całość życia na Ziemi.
   Równie różnorodne jest oddziaływanie pięciu znaków w trakcie zmieniających się
   pór roku. Z tego powodu zostały one przez starożytnych Chińczyków, zgodnie z
   naturalnymi procesami, włączone w przebieg roku i przyporządkowane określonej
   jego porze. I tak odpowiadają kolejno:
   [] Drewno (Jowisz): wschodowi i wiośnie.
   [] Ogień (Mars): południu i latu.
   [] Ziemia (Saturn): wszyskim elementom i środkowi roku (Ziemia łączy wszystkie).
   [] Metal (Wenus): zachodowi i jesieni.
   [] Woda (Merkury): północy i zimie.
   --------
   wczesnonocne pozdro :) RP
  • jasnygrom pochodzenie 06.04.08, 23:47
   :)
   wg "Numerologia I-Cing" (str.39):
   Tekst I-Cing nie wspomina o pięciu żywiołach. System pięciu żywiołów powstał i
   rozwinął się w kulturze innej niż ta, którą reprezentowali Fuxi, król Wen i
   Konfucjusz. Podobmo system pięciu żywiołów zoztał rozwinięty znacznie wcześniej
   niż I-Cing, w delcie Żółtej Rzeki, na jej wschodniim wybrzeżu, podczas gdy
   kultura I-Cing, reprezentowana przez króla Wen i Konfucjusza, powstała i
   rozwinęła się na Centralnej Równinie, gdzie biją źródłą Żółtej Rzeki.
   Koncepcja pięciu żywiołów była popularna w Okresie Królestw Walczących (475-221
   p.n.e.). Na początku jej zasady były jasne i proste. Przed dynastią Han (206
   pne.-220 ne.) I-Cing nie miał żadnego związku z systemem pięciu żywiołów. W
   czasach panowania tej dynastii uczeni ze Szkoły Symboli i Liczb zaczęli
   integrować osiem prymarnych gua (znaków-przyp.RP) z pojęciami in i jang,
   pięcioma żywiołami, ośmioma stronami świata, czterema porami roku, dniami i
   miesiącami oraz częściami ciała ludzkiego, a także zastosowali je do medycyny,
   kalendarza, astrologii i astronomii.
   --------
   w gruncie rzeczy nie są to żywioły w europejskim rozumieniu, ale raczej stany
   (stadia) przemiany, różne rodzaje (przejawy) energii.

   późnonocne pozdro :) RP
  • jasnygrom cia 06.04.08, 23:51
   :)
   Tekst I-Cing nie wspomina wprawdzie bezpośrednio o pięciu żywiołach, ale
   orzeczenie do h.18 mówi:
   "Naprawa tego, co zepsute, ma prymarne powodzenie. Sprzyjającym jest, by
   przekroczyć wielką wodę. Przed początkowym momentem - trzy dni, po początkowym
   momencie - trzy dni".
   Natomiast stosowny fragment komentarza brzmi:
   Zwrot "przed początkowym momentem" znaczy dosłownie "przed znakiem cia". Trygram
   czen (Piorun) na wschodzie kojarzy się z wiosną i miłością. Stoi on w pobliżu
   cyklicznego znaku cia (oraz znaku i). Znak cia jest owym "momentem początkowym".
   Przed trzema miesiącami wiosny, której dni są nazywane cia (i i), jest zima.
   Wtedy rzeczy przeszłe dobiegają końca. Po miesiącach wiosny następuje lato; przy
   przejściu od wiosny do lata następuje nowy początek. Słowa "przed znakiem cia
   trzy dni i po znaku cia trzy dni" są więc wyjaśnione słowami komentarza: "Po
   każdym końcu następuje początek, to jest bieg nieba". Ponieważ w tym heksagramie
   chodzi o stosunki wewnętrzne, o naprawę czegoś, co zepsuli rodzice, musi
   dominować miłość i obejmować zarówno początek, jak koniec (porównaj heksagram
   57, Łagodność).
   Inne wyjaśnienie wynika z ustawienia trygramów w "porządku wewnątrzświatowym".
   Punktem początkowym (cia) jest czen (Piorun). Cofając się o trzy trygramy,
   dochodzimy do trygramu c'ien, Twórczość. Posuwając się o trzy naprzód,
   dochodzimy do trygramu k'un, Biorczość. C'ien i k'un to ojciec i matka, a
   heksagram ten odnosi się do naprawy tego, co ci dwoje zepsuli.
   --------
   Dziesięć cyklicznych znaków to:
   cia i i; wschód, wiosna, drewno, miłość;
   ping i ting; południe, lato, ogień, obyczajność;
   mou i ci; środek, -, ziemia, lojalność;
   keng i sin; zachód, jesień, metal, sprawiedliwość;
   żen i kuei; północ, zima, woda, mądrość.

   układ znaków cyklicznych wg Późniejszego Nieba (porządku wewnątrzświatowego):
   cia - Piorun
   i - Wiatr
   ping - Ogień
   ting - Ziemia
   mou - środek
   ci - środek
   keng - Jezioro
   sin - Niebo
   żen - Woda
   kuei - Góra
   --------
   śródnocne pozdro :) RP

   ps. Wilhelm, str.384.
  • jasnygrom keng 07.04.08, 22:37
   :)
   wg Wilhelma (str.528):
   h.57 Sun. Łagodność (Przenikliwość, Wiatr)
   L5:
   Wytrwałość przynosi pomyślny los. Żal znika. Nic, co by niesprzyjającym było.
   Początku nie ma, ale jest koniec. Przed przemianą, trzy dni. Po przemianie, trzy
   dni. Pomyślny los.
   komentarz:
   Linia ta, władca heksagamu, jest centralna w górnym trygramie, dlatego też jest
   źródłem wpływania poprzez rozkazy, co jest charakterystycznym działaniem w tym
   heksagramie. W odróżnieniu od sytuacji przedstawionej w Ku, Naprawa (18), gdzie
   chodziło o wyrównanie tego, co zepsuli ojciec i matka, tutaj przedmiotem jest
   praca nad całym społeczeństwem. Dla tekliej pracy charakterystyczna jest nie
   tylko miłość, która każe ukryć braki, co osądzająca sprawiedliwość. Taka cecha
   przypisana jest kierunkowi zachhodniemu (jesień, metal), któremu odpowiada
   siódmy cykliczny znak keng (tłumaczony jako "zmiana"). Aby wydawać rozkazy,
   trzeba najpierw usunąć zły początek, a dopiero potem osiągnąć dobry koniec; stąd
   powiedzenie: "Początku nie ma, ale jest koniec". Zdanie to rozwija się dalej
   jako: "przaed znakiem keng trzy dni, po znaku keng trzy dni". Chodzi więc o
   korygujące usuwanie tego, co rozwinęło się jako zły początek. Przez trzy "dni"
   przed keng jeszcze odchodzi lato; potem nastaje jego koniec. trzy "dni" po keng
   nastaje zima, koniec roku. Tak więc, nawet jeżeli ktoś nie osiągnął początku, to
   przynajmniej może osiągnąć koniec. (Jest to inna sytuacja niż w heksagamie 18,
   Ku, który leży pomiędzy początkiem i końcem.)
   --------
   ciekawe, czy to oryginalne, czy przejęzyczone, że h.18 leży pomiędzy początkiem
   i końcem?

   wytrwałe pozdro :) RP
  • jasnygrom metal w roku 07.04.08, 22:39
   :)
   wg "Horoskopu chińskiego" (str.10):
   Metal wiosną
   Metal wiosną nie jest jeszcze w najlepszej formie, wymaga on pielęgnacji i
   pomocy - najlepiej w postaci innego Metalu. Metal koroduje przeważnie wiosną,
   ponieważ właśnie w trakcie owej pory roku pojawia się obficie Woda. Związki z
   Wodą są więc niezbyt korzystne. Ogień i Ziemia natomiast oddziałują w pozytywny
   sposób. Drewno w tej porze roku jest jeszcze bez znaczenia.

   Metal latem
   Także latem żywioł Metalu nie jest jeszcze w najlepszej kondycji. Potrzebuje on
   ciągle jeszcze wsparcia innych związków. Metal będzie teraz wdzięczny Wodzie.
   Ogień zaś przeciwnie, będzie szkodził, gdyż razem z żarem słonecznym może on
   Metal stopić. Drewno także szkodzi, ponieważ podsyca ono Ogień.

   Metal jesienią
   Jesień jest dla Metalu njabardziej dogodną porą roku. jest on wtedy ostrzony,
   jest użyteczny, używa się go do różnych prac, na przykład do cięcia Drewna.
   Znaki Metalu oznaczają jesienią szczęście. Woda jest przyjazna, gdyż chłodzi
   Metal; Ziemia przeszkadza, a Ogień w owym czasie również staje mu na
   przeszkodzie. Metal nie potrzebuje też teraz pomocy żadnych innych znaków
   Metalu, będą go one bowiem tylko osłabiać.

   Metal zimą
   Teraz może on potrzebować pomocy innych znaków Metalu i do tego także Ziemi i
   Ognia - będą one oddziaływać pozytywnie. Niebezpieczne zaś będzie zbyt dużo Wody.

   metalowe pozdro :) RP
  • jasnygrom woda w roku 07.04.08, 22:40
   :)
   wg "Horoskopu chińskiego" (str.10):
   Woda wiosną
   Wiosną Woda płynie obficie; dodatkowe znaki Wody stwarzają więc z tego powodu
   zagrożenie. Ziemia, Ogień i Metal pomagają zatamować Wodę. Drewno nadaje się do
   tego najlepiej.

   Woda latem
   Nigdy nie będzie za dużo Wody w trakcie suchego i gorącego lata. Metal może być
   wtedy pomocny, ale inne znaki będą teraz niekorzystne.

   Woda jesienią
   Jesienią znowu jest wiecej Wody, dodatkowa pomoc nie będzie więc konieczna.
   Znaki Ognia oznaczają szczęście, trochę Drewna i Ziemi będzie działać
   pozytywnie. Występowanie zbyt wielu znaków Wody jest niekorzystne, może dojść do
   powodzi.

   Woda zimą
   Trochę dodatkowej Wody nie może zaszkodzić. Ogień ogrzewa i chroni Wodę przed
   zamarznięciem. Ani Ziemia, ani Metal nie będą zimą potrzebne.

   wodne pozdro :) RP
  • jasnygrom drzewo w roku 07.04.08, 22:42
   :)
   wg "Horoskopu chińskiego" (str.10):
   Drewno wiosną
   Drewno nie może być wiosną wystarczająco silne, dlatego będzie wdzięczne
   pomocnym znakom Drewna. Może też potrzebować trochę Wody, aby móc urosnąć i
   rozwijać się. niezbyt pożądana byłaby obecność wielu znaków Metalu, Ognia i Ziemi.

   Drewno latem
   Potrzebuje ono wiele Wody, dzięki której nie uschnie, ogień zaś przeciwnie,
   stanowi teraz duże zagrożenie. Metal i Ziemia są teraz potrzebne, o ile nie będą
   występować zbyt obficie.

   Drewno jesienią
   Potrzebne jest mu mało Metalu, mało Ziemi, bardzo mało Wody. Pozytywne są zaś
   liczne znaki Ognia.

   Drewno zimą
   Nie może teraz zabraknąć wystarczającej liczby znaków Ognia, taakże dużo Ziemi
   jest korzaystne. Metal w żadnym razie nie może zaszkodzić, ale Woda w ogóle nie
   powinna być obecna.

   drzewne pozdro :) RP
  • jasnygrom ogień w roku 07.04.08, 22:45
   :)
   wg "Horoskopu chińskiego" (str.10):
   Ogień wiosną
   Ogień potzebuhe wielu znaków Metalu i Drewna, dzięki którym może on rosnąć.
   Odrobina Wody jest także potrzebna, lepiej natomiast, aby nie było Ziemi.
   Ponadto, gdy jest do tego dużo Ognia, wtedy układ znaków będzie dobry.

   Ogień late
   Poszukiwana jest teraz duża ilość Wody. Ogień może też być wsparty przez pewną
   ilość innego Ognia. Drewno wspomaga Ogień, nie może jednak być go zbyt wiele.
   Szczęście przynoszą dodatkowe znaki Metalu i Ziemi.

   Ogień jesienią
   Jesienią niezbędne są liczne znaki Ognia i Drewna. Jako przeciwwaga poszukiwana
   jest też Woda. Ziemia powinna występować tylko w skąpych ilościach, podobnie Metal.

   Ogień zimą
   Także zimą niezbędnych jest wiele znaków Ognia i Drewna, przynoszą one
   szczęście. Ziemia powinna pojawić się w umiarkowanych ilościach, tak samo jak i
   Metal.

   ogniste pozdro :) RP
  • jasnygrom ziemia w roku 07.04.08, 22:46
   :)
   wg "Horoskopu chińskiego" (str.10):
   Ziemia wiosna
   Ziemia potrzebuje wielu pomocników, a zwłaszcza dodatkowych znaków Ziemi. Także
   Ogień (Ciepło) wspiera ją w jej rozwoju. Metal jest na ogół dobrze użyteczny,
   jednak Drewno i Woda szkodzą.

   Ziemia latem
   Ziemia potrzebuje latem wielu znaków Wody. Nigdy nie będzie ich zbyt dużo.
   Drewno i Metal - o ile wystąpią w niewielkich ilościach - mogą być użyteczzne,
   ale kolejne znaki Ziemi oddziaływują latem negatywnie.

   Ziemia jesienią
   Woda jest niekorzystna, podobnie zbyt wiele Metalu. Drewno i Ziemia mogą pomóc,
   a pożądane są również liczne znaki Ognia.

   Ziemia zimą
   Jeżeli zjawi się do pomocy wiele znaków Wody, będzie to barzo pozytywne, taakże
   liczne znaki Metaalu zapowiadają szczęście i powodzenie. Znaki Ognia są także
   niezbędne, aby wspierać Ziemię, a Drewno też nie będzie szkodziło.

   ----
   Uznajemy za pewnik, że żaden żywioł nie jest dobry czzy zły, słaby bądź mocny,
   pozytywny albo negatywny. Są one od siebie wzajemnie uzależnione i, choć zmienne
   w swym znaczeniu i oddziaływaniu odpowiednio do ich pozycji w kosmosie zjawisk,
   są zawsze niezawodne i stałe. W równomiernym rytmie każdy z nich osiąga
   przypisaną sobie funkcję i znaczenie.

   ziemskie pozdro :) RP
  • jasnygrom stadia i trygramy 28.04.08, 21:26
   :)
   (a)
   stadia w cyklu karmiącym (rodzącym) biegną kolejno:
   woda-drzewo-ogień-ziemia-metal.
   czyli:
   woda karmi drzewo (z dołu przez korzenie, z góry przez koronę)
   drzewo karmi ogień (jako paliwo)
   ogień karmi ziemię (popioły, lawa)
   ziemia karmi metal (w ziemi rodzą się rudy metali)
   metal karmi wodę (woda skrapla się na zimnej powierzchni metalu)

   natomiast w cyklu kontrolnym (niszczącym) stadia biegną:
   woda kontroluje ogień
   drzewo kontroluje ziemię
   ogień kontroluje metal
   ziemia kontroluje wodę
   metal kontroluje drzewo

   (b)
   5 stadiów przypisano trygramom następująco:
   woda - Woda
   drzewo - Piorun i Drzewo
   ogień - Ogień
   ziemia - Ziemia i Góra
   metal - Jezioro i Niebo

   8 trygramów przypisano pięciu stadiom następująco:
   Piorun - drzewo
   Drzewo - drzewo
   Ogień - ogień
   Ziemia - ziemia
   Jezioro - metal
   Niebo - metal
   Woda - woda
   Góra - ziemia

   nocne pozdro :) RP
  • jasnygrom stadia i sezony 09.05.08, 02:56
   :)
   sezony ze stadiami powiązano nastepująco:
   6 górna przerwana, dolna przerwana; Wielka Yin; Woda;
   7 górna ciągła, dolna przerwana; Mały Yang; Drzewo;
   8 górna przerwana, dolna ciągła; Mała Yin; Metal;
   9 górna ciągła, dolna ciągła; Wielki Yang; Ogień.

   po okręgu od dołu (północ) wg zegara leci to odpowiednio:

   6 Woda; 7 Drzewo; 9 Ogień; 8 Metal.
   wg feng-shui brak tu Ziemi (ona jest w środku) zaczynając od Metalu (8) wygląda
   to tak:
   Metal (8) karmi Wodę (6);
   Woda (6) karmi Drzewo (7);
   Drzewo (7) karmi Ogień (9);
   Ogień (9) karmi Ziemię (środek);
   Ziemia (środek) karmi (rodzi) Metal (8).

   nocne pozdro :) RP
  • jasnygrom stadia w kalendarzu 06.05.09, 23:00
   :)
   wg "Horoskop chiński"
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=37798&w=69564836&wv.x=1&a=77922224

   ddmm-ddmm dn stadium
   0101-0203 61 woda
   0303-2003 18 ziemia
   2103-0306 75 drzewo
   0406-2106 18 ziemia
   2206-0409 75 ogień
   0509-2209 18 ziemia
   2309-0312 72 metal
   0412-2112 18 ziemia
   2212-3112 10 woda

   nocne pozdro :) ryx

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka