Dodaj do ulubionych

Ratunku!!! co wyciąć???

05.02.05, 23:32

To odnośnie trojana.downloadera. POMOCY!!!
Logfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 23:23:05, on 05-02-05
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE
C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KRN.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE
C:\WINDOWS\MSMSGRXP.EXE
C:\PROGRAM FILES\WINDOWS ADSTATUS\WINSTAT.EXE
C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KUI.EXE
C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
C:\PROGRAM FILES\WINDOWS ADSTATUS\WINSTATKEEP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WINDLLSYS32.E XE
C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
C:\HIJACKTHIS.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
213.159.117.134/index.php
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
213.159.117.134/index.php
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
213.159.117.134/index.php
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.greg-tut.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.nylonsexy.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vparivalka.comtoescrowpay.c om
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmdabest.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sexfiles.nu
O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu
O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.allforadult.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.iframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.newiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vesbiz.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.pi..to.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 pi..to.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.aaasexypics.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.virgin-tgp.net
O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.buldog-stats.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.slutmania.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.toolbarpartner.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.megapornix.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com
O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sp2fucked.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz
O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com
O1 - Hosts: 213.159.117.203/dkprogs/hosts.txt
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF1057 7473F7} -
c:\program files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027 A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe
C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,I CSClient
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GCC.EXE /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GEMC.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GAMSVR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe
O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
O4 - HKLM\..\Run: [_Cat3] C:\WINDOWS\msmsgrxp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\PROGRAM FILES\WINDOWS
ADSTATUS\WINSTAT.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [almtwlql] C:\WINDOWS\almtwlql.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [NOD32kernel] "C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe
O4 - HKCU\..\Run: [windllsys32.exe] C:\WINDOWS\SYSTEM\windllsys32.e xe
O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office\OSA9.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM
FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM
FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM
FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM
FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM
FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmtrans.html
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111 111157} - ms-
its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!
213.159.117.203/dl/adv407/x.chm::/load.exe
Obserwuj wątek
  • Gość: piecyk gazowy Re: Ratunku!!! co wyciąć??? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 05.02.05, 23:43
   Odinstaluj jeden program antywirusowy, nie można mieć dwóch.

   Uruchom HijackThis, wybierz Do a system scan, zaznacz poniższe pozycje i
   wciśnij Fix Checked:

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
   213.159.117.134/index.php
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
   213.159.117.134/index.php
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
   213.159.117.134/index.php
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
   213.159.117.134/index.php
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
   213.159.117.134/index.php
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
   213.159.117.134/index.php

   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.greg-tut.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 nylonsexy.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.nylonsexy.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 vparivalka.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vparivalka.comtoescrowpay.c om
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmdabest.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sexfiles.nu
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmdabest.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 sexfiles.nu
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 allforadult.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.allforadult.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.iframe.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 iframe.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.newiframe.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 newiframe.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.vesbiz.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 vesbiz.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.pi..to.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 pi..to.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.aaasexypics.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 aaasexypics.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.virgin-tgp.net
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 virgin-tgp.net
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.awmcash.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 awmcash.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 buldog-stats.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.buldog-stats.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 fregat.drocherway.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 slutmania.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.slutmania.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 toolbarpartner.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.toolbarpartner.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.megapornix.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 megapornix.com
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 www.sp2fucked.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 sp2fucked.biz
   O1 - Hosts: 127.0.0.3 greg-tut.com
   O1 - Hosts: 213.159.117.203/dkprogs/hosts.t xt

   O4 - HKLM\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [_Cat3] C:\WINDOWS\msmsgrxp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\PROGRAM FILES\WINDOWS
   ADSTATUS\WINSTAT.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [almtwlql] C:\WINDOWS\almtwlql.exe

   O4 - HKLM\..\RunServices: [SSDPSRV] C:\WINDOWS\SYSTEM\ssdpsrv.exe

   O4 - HKCU\..\Run: [SysTime] C:\WINDOWS\SYSTEM\systime.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [windllsys32.exe] C:\WINDOWS\SYSTEM\windllsys32.e xe

   O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa00 3c157a} -
   C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
   00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

   O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111 111157} - ms-
   its:mhtml:file://C:\nosuch.mht!
   213.159.117.203/dl/adv407/x.chm ::/load.exe

   Potem wklej nowego loga.
   • adrianapl Re: Ratunku!!! co wyciąć??? 05.02.05, 23:56
    Po pierwsze: BARDZO DZIĘKUJĘ:). zrobiłam i oto co wyszło. aha usunęłam noda32
    Logfile of HijackThis v1.99.0
    Scan saved at 00:01:25, on 05-02-06
    Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SSDPSRV.EXE
    C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KRN.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
    C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
    C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
    C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE
    C:\WINDOWS\MSMSGRXP.EXE
    C:\PROGRAM FILES\WINDOWS ADSTATUS\WINSTAT.EXE
    C:\PROGRAM FILES\ESET\NOD32KUI.EXE
    C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
    C:\PROGRAM FILES\WINDOWS ADSTATUS\WINSTATKEEP.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTIME.EXE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\WINDLLSYS32.E XE
    C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
    C:\HIJACKTHIS.EXE

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
    213.159.117.134/index.php
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
    213.159.117.134/index.php
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
    213.159.117.134/index.php
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
    Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
    C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
    O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF1057 7473F7} -
    c:\program files\google\googletoolbar2.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027 A5CD4F} - c:\program
    files\google\googletoolbar2.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
    C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
    O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
    O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
    powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
    O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe
    C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,I CSClient
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GCC.EXE /STARTUP
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GEMC.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GAMSVR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\PROGRAM FILES\WINDOWS
    ADSTATUS\WINSTAT.EXE
    O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
    powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
    O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
    O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
    O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office\OSA9.EXE
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM
    FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM
    FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM
    FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsimilar.html
    O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM
    FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM
    FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmtrans.html
    O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
    O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
    bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
    • Gość: piecyk gazowy Re: Ratunku!!! co wyciąć??? IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 06.02.05, 00:10
     Usuń jeszcze raz:

     > R1 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R1 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Default_Page_URL =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
     > 213.159.117.134/index.php
     > R0 - HKLM\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Local Page =
     > 213.159.117.134/index.php

     > O4 - HKLM\..\Run: [ICSDCLT] C:\WINDOWS\rundll32.exe
     > C:\WINDOWS\SYSTEM\icsdclt.dll,I CSClient

     > O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\PROGRAM FILES\WINDOWS
     > ADSTATUS\WINSTAT.EXE

     I daj nowego loga... Dobranoc.
     • m.gregor Re: Ratunku!!! co wyciąć??? 06.02.05, 00:12
      No i ja bym wrocil do NOD'a i wywalil AVG (jak dla mnie AVG to atrapa a nie
      antywirus)
     • adrianapl Re: Ratunku!!! co wyciąć??? 06.02.05, 00:29
      no mam nadzieję, że się udało. z tego co czytałam to ten trojan blokuje zmiane
      strony startowej, a mnie sie juz udalo zmienic na swoja:). jeszcze raz
      DZIĘKUJĘ:). i wklejam ponowny rezyltat. Dzięki
      Logfile of HijackThis v1.99.0
      Scan saved at 00:33:15, on 05-02-06
      Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
      C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
      C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
      C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
      C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
      C:\WINDOWS\RUNDLL32.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
      C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
      C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
      C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
      C:\PROGRAM FILES\WINDOWS ADSTATUS\WINSTAT.EXE
      C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
      C:\PROGRAM FILES\WINDOWS ADSTATUS\WINSTATKEEP.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
      C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
      C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
      C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
      C:\HIJACKTHIS.EXE
      C:\HIJACKTHIS.EXE
      C:\HIJACKTHIS.EXE

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
      www.interia.pl/
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
      Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
      C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
      O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF1057 7473F7} -
      c:\program files\google\googletoolbar2.dll
      O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027 A5CD4F} - c:\program
      files\google\googletoolbar2.dll
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
      C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
      O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
      O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
      O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
      powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
      O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
      O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
      O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GCC.EXE /STARTUP
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GEMC.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GAMSVR.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\PROGRAM FILES\WINDOWS
      ADSTATUS\WINSTAT.EXE
      O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
      powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
      O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
      O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
      O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
      O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
      O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
      Office\Office\OSA9.EXE
      O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM
      FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsearch.html
      O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM
      FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmcache.html
      O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM
      FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsimilar.html
      O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM
      FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmbacklinks.html
      O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM
      FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmtrans.html
      O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
      O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
      bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
      • m.gregor Re: Ratunku!!! co wyciąć??? 06.02.05, 09:44
       Odinstaluj z "Dodaj/usun programy" WindowsAdStatus (czy inne ad) i usun to:
       > O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdStatus] C:\PROGRAM FILES\WINDOWS
       > ADSTATUS\WINSTAT.EXE
       • adrianapl I CO TERAZ??? 06.02.05, 10:33
        skasowałam ten windowsAdStatus w dodaj/usuń programy. no i teraz włączam
        internet, działa jakieś 5 minut (w miarę szybko), a potem się zawiesza, tzn nie
        mogę zmienić strony itd. po rozłączeniu nie mogę uruchomić IE! co zrobić???
        • adrianapl Pomocy:(((( 06.02.05, 10:59
         internet exporer nie działa (po jakiś 5 minutach się zawiesza). jedyne co mogę
         wtedy zrobić to zrestartować komputer. potem znów przez 5 minut mam internet i
         tak w kółko:(((
         • Gość: piecyk gazowy Re: Pomocy:(((( IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 06.02.05, 11:33
          Wklej nowego loga.
          • adrianapl Re: Pomocy:(((( 06.02.05, 15:47
           Logfile of HijackThis v1.99.0
           Scan saved at 15:54:14, on 05-02-06
           Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
           MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

           Running processes:
           C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
           C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
           C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
           C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
           C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
           C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
           C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
           C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
           C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
           C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
           C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
           C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
           C:\HIJACKTHIS.EXE

           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
           www.interia.pl/
           R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
           Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
           R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
           O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
           C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
           O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF1057 7473F7} -
           c:\program files\google\googletoolbar2.dll
           O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027 A5CD4F} - c:\program
           files\google\googletoolbar2.dll
           O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
           C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
           O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
           O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
           O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
           powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
           O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
           O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
           O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
           O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
           O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GCC.EXE /STARTUP
           O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GEMC.EXE
           O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GAMSVR.EXE
           O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
           O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
           powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
           O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
           O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
           O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
           O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
           O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
           Office\Office\OSA9.EXE
           O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\PROGRAM
           FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsearch.html
           O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\PROGRAM
           FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmcache.html
           O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\PROGRAM
           FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmsimilar.html
           O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\PROGRAM
           FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmbacklinks.html
           O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\PROGRAM
           FILES\GOOGLE\GOOGLETOOLBAR2.DLL /cmtrans.html
           O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
           O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
           bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
           • adrianapl i jeszcze to:( 06.02.05, 16:33
            Jak włączam komputer to jeszcze mi się coś takiego wyświetla. co to jest i czy
            to tego wina że mi internet się rozłącza?? Kopiuję tu szczegóły:
            NETDC spowodował błąd: nieprawidłowa strona w
            module <nieznany> przy 0000:00000015.
            Rejestry:
            EAX=000000e0 CS=0167 EIP=00000015 EFLGS=00010202
            EBX=650ab308 SS=016f ESP=0064f7e4 EBP=0040e9a7
            ECX=c14fb860 DS=016f ESI=0064f908 FS=2d0f
            EDX=8162ebdc ES=016f EDI=0040dba0 GS=0000
            Bajtów w CS:EIP:
            ff 00 f0 6a 8e 00 f0 6a 8e 00 f0 00 00 00 c8 28
            Stos:
            0064f7e8 00406156 575c3a43 4f444e49 645c5357 2e647076 006c6c64 c153c8e0
            8162f520 013bffb8 00000167 0064f82c bff804f3 81603000 00000060 00000000
           • Gość: piecyk gazowy Re: Pomocy:(((( IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 06.02.05, 17:48
            Zaznacz pozycję i wciśnij Fix Checked (najlepiej w trybie awaryjnym):

            > O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
           • m.gregor Re: Pomocy:(((( 06.02.05, 17:49
            > O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
            Do tego wywal ustawienie serwera proxy (w Internet Explorer: Narzedzia -> Opcje
            internetowe -> Polaczenia -> Ustawienia sieci LAN i tam usun wszystkie ptaszki
            poza polem Automatycznie wykryj ustawienia). Jesli nadal nie bedzie dzialac
            wywal z Dodaj/usun programy "Google toolbar". Aha. No i tak jak radzilem
            wczesniej: wywal AVG i zainstaluj na jego miejsce cos dobrego (np. tego NOD32
            ktorego mialas badz darmowego Avast'a:
            Avast AntyVirus:
            1.) Rejestrujesz sie: www.avast.com/i_kat_207.php?lang=POL
            i przysylaja
            mailem klucz instalacyjny
            2.) Sciagasz program: files.avast.com/iavs4pro/setuppol.exe
            instalujesz i podczas pierwszego uruchomienia wpisujesz klucz ktory przyslali Ci
            mailem.
  • adrianapl nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 18:45
   skanuję zaznaczam to 04-HKLM\..\Run:[load32]C:WINDOW S\SYSTEM\netda.exe, wciskam
   fix checked i NIC!!! cały czas jest i nadal internet działa tylko chwilkę:(((
   • Gość: piecyk gazowy Re: nie da się wyciąć!!!! IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 06.02.05, 18:47
    Spróbuj w trybie awaryjnym - uruchom ponownie system, zanim pojawi się planasza
    Windows 98 wciśnij F8 i wybierz tryb awaryjny z listy.
    • adrianapl Re: nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 19:11
     wciskam F8 i nic sie nie dzieje:(. próbowałam zarówno "uruchamiać ponownie"
     komputer, jak i wyłaczałam i włączałam od nowa. da się jakoś inaczej ten tryb
     włączyć???
     • m.gregor Re: nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 19:15
      Nie ma innego sposobu na wlaczenie trybu awaryjnego. F8 wciskasz na samym
      starcie komputera tuz przed plansza z logo Windows na tle chmurek. Mozna zaczac
      wciskac juz wczesniej (np. w momencie kiedy zachrobocze stacja dyskietek kiedy
      komputer probuje z niej uruchomic system). Oczywiscie czasami trzeba wcisnac
      kilka razy.
      • adrianapl Re: nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 19:24
       no to ja już nie wiem:(. wciskam F8 co chwilę i nic... tylko raz mi wywaliło
       keyboard error i za chwilę zgasło po czym się uruchamia windows... czego to
       może być wina??? komputera?? klawiatury??? windowsa???
       • Gość: piecyk gazowy Re: nie da się wyciąć!!!! IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 06.02.05, 19:29
        Trzeba wyczuć moment i wcisnąć F8 na chwilę zanim ma pojawić się plansza z
        Windows XP.
        • adrianapl Re: nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 19:36
         już kilkanaście razy próbowałam, a windows 98 włącza się jakbym w ogóle nic nie
         wciskała:(. dlaczego tak może być???
        • adrianapl Re: nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 20:51
         włączyłam tryb awaryjny (udało się...), po czym zrobiłam wszystko po kolei,
         wcisnęłam fix checked i .... NIC!!! znów jest w tym samym miejscu po ponownym
         uruchomieniu komputera:(((... co zrobić??? czy po wciśnięciu fix checked coś
         się ma wyświetlić? bo u mnie jest po prostu biały ekranik:(
         • Gość: piecyk gazowy Re: nie da się wyciąć!!!! IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 06.02.05, 21:54
          Nic się nie ma wyświetlać, potem możesz np. jeszcze raz przeskanować.

          Spróbuj usunąć w trybie awaryjnym plik C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe.
          • adrianapl Re: nie da się wyciąć!!!! 06.02.05, 21:57
           Dizęki!!! piecyku kompa mi chyba ocaliłeś:))). na razie działa. SUPER. BARDZO
           DZIĘKUJĘ:))). pozdrawiam serdecznie:))))
  • adrianapl Jak włączyć tr. awaryjny???? 06.02.05, 18:57
   Tylko, że nie mogę włączyć trybu awaryjnego. i to najnowszy wynik:

   Logfile of HijackThis v1.99.0
   Scan saved at 19:02:18, on 05-02-06
   Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
   C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
   C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
   C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
   C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
   C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
   C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
   C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
   C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
   C:\HIJACKTHIS.EXE

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
   www.interia.pl/
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
   Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
   C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
   C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
   O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
   O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
   powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
   O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GCC.EXE /STARTUP
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GEMC.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GAMSVR.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
   powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
   O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
   O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
   O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
   O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
   Office\Office\OSA9.EXE
   O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
   O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
   bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
  • adrianapl znów się popsuło:((( 07.02.05, 10:46
   już robiłam wszystko chyba:(. a znów się wyświetla ten netdc.... i internet
   nadal nawala. wycinałam już to nawet w trybie awaryjnym i nic... czy ktoś
   potrafi mi pomóc??? PROSZĘ:(
  • adrianapl i jeszcze... 07.02.05, 10:56
   jedno pytanie: co to jest: uninstall 180search Assistant? bo znalazłam w
   dodaj/usuń programy i wydaje mi się że widzę to po raz pierwszy na oczy:). może
   to coś złego też robi?
   • netsec Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 11:23
    Odinstaluj 'uninstall 180search Assistan' i inne programy zawierające shit.
    Tu masz opis części z nich:
    www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=16318
    • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 12:01
     Matko Boska!!! co to znaczy programy zawierające SHIT??? do mnie trzeba dużymi
     literkami:))). dzięki:)
     • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 12:27
      Po prostu odinstaluj 180search. I wklej loga z HiJackThis. A potem zastosuj sie
      do zalecen tutaj:
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=19472430
      • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 12:30
       Logfile of HijackThis v1.99.0
       Scan saved at 12:37:37, on 05-02-07
       Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
       C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
       C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
       C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
       C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
       C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGCC.EXE
       C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGEMC.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
       C:\PROGRAM FILES\GRISOFT\AVG FREE\AVGAMSVR.EXE
       C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
       C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
       C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
       C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
       C:\HIJACKTHIS.EXE

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
       www.interia.pl/
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
       Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
       O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
       C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
       O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
       C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
       O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
       O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
       O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
       powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
       O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
       O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
       O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
       O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GCC.EXE /STARTUP
       O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GEMC.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_AMSVR] C:\PROGRA~1\GRISOFT\AVGFRE~1\AV GAMSVR.EXE
       O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
       O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
       powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
       O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
       O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
       O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
       O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
       O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
       Office\Office\OSA9.EXE
       O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
       O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
       bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
       • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 12:45
        1.) Odinstaluj AVG i zainstaluj Avast'a. AVG jak widac z praktyki nie jest
        najlepszym antywirusem (instrukcja i linki do Avast'a w poscie wczesniejszym)
        2.) Przeskanuj system antywirusem i usun wszystkie wirusy jakie znajdzie
        3.) Zainstaluj bezpieczna przegladarke (FireFox, Mozilla, Opera - linki w poscie
        wczesniejszym) i przestan korzystac z Internet Explorer'a
        4.) Usun w trybie awaryjnym plik C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
        5.) W trybie awaryjnym uruchom HiJackThis, wybierz 'Do a system scan only' i
        usun wpis:
        > O4 - HKLM\..\Run: [load32] C:\WINDOWS\SYSTEM\netda.exe
        6.) Wgraj wszystkie poprawki ze strony www.windowsupdate.com (minimum to
        te krytyczne).
        7.) Jesli tego nie zrobisz to bedziesz sie meczyla z tymi wirusami do konca
        swiata. Ciagle bedziesz lapala dialery, wirusy, trojany i Bog wie co jeszcze...
        8.) Dla pelnego zabezpiecznia wgraj firewall'a (linki w poscie wczesniejszym)
        • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 13:17
         jak dokładnie instalować nową przeglądarkę?? przez explorera?? i która jest
         najlepsza???
         • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 13:40
          Nowa przegladarke instalujesz jak kazdy inny program. Ja uzywam FireFox'a + Java
          SUN i jest ok.
          • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 13:48
           dzięki... ale czy to znaczy, że muszę mieć jakąś płytę z tą przeglądarką??? bo
           InternetExporer był na płycie do neostrady:). ja się na tym naprawdę nie znam:(
           • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 13:55
            Napisalem ze linki do sciagniecia przegladarki masz w moim poscie wczesniej.
            Podaje jeszcze raz:
            forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=19472430
            Sciagasz FireFox'a, instalujesz i uzywasz. Uprzedze Twoje pytanie o posiadanie
            dwoch przegladarek i odinstalowanie Internet Explorer'a: mozesz posiadac dwie,
            trzy, piec przegladarek a Internet Explorer'a nie odinstalujesz. Po prostu
            przestan go uzywac (strony przegladaj uzywajac FireFox'a). Do poprawnego
            dzialania FireFox'a potrzebne jest jeszcze zainstalowanie Javy SUN (link w poscie)
            • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 14:49
             mam już avasta:). nadal IE. ale: już któryś raz z kolei usuwam w trybie
             awaryjnym netda.exe (scan a potem fix checked), potem skanuje niby nie ma...
             ale potem uruchamiam komputer ponownie i znów wyświetla mi się komunikat o
             błędzie w programie który teoretycznie usunęłam:(. i co ja mam z tym fantem
             zrobić??? jest jakiś inny sposób na usunięcie takich kwiatków??? PROSZĘ!!! bo
             mi internet działa przez ok 5 min a potem musze ponownie uruchamiać komputer:(
             • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:02
              A wklej z laski swojej loga (aktualnego!) z HiJackThis...
             • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:10
              I jeszcze jedno: Ty tylko w HiJackThis usuwasz ten wpis? A plik z dysku recznie
              tez usuwasz czy zostawiasz "jak jest"? Jak sobie w HiJackThis klikniesz Fix
              Checked to on nie usuwa pliku z dysku tylko wpis uruchamiajacy plik. W trybie
              awaryjnym wejdz w moj komputer na dysk C, do katalogu Windows, potem do katalogu
              System, znajdz plik netda.exe, kliknij na niego prawym klawiszem i wybierz Usun.
              Dopiero potem uruchom HiJackThis, wybierz 'Do a system scan only', zaznacz ta
              linijke z netda.exe i kliknij Fix Checked.
              Potem zrestartuj komputer. Jak nadal bedzie to bedziemy dalej kombinowac jak sie
              tego pozbyc.

              P.S.: wykonalas pelny skan Avast'em?
             • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:33
              Znalazlem info o tym backdoorze na Symantec'u ale po angielsku. Juz tlumacze jak
              sie pozbyc cholery:
              1.) Uruchom komputer w trybie awaryjnym
              2.) Usuwanie zmian wprowadzonych przez robaka w rejestrze:
              - kliknij start -> uruchom
              - wpisz regedit i wcisnij OK
              - znajdz klucz:
              HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mic rosoft\Windows\CurrentVersion\R un
              - w prawym okienku usun wartosc (kliknij i wcisnij DEL na klawiaturze):
              "load32"="%System%\netda.exe... "
              - w prawym okienku znajdz i zmien:
              explorer.exe %System%\netdc.exe
              na
              explorer.exe
              - wyjdz z edytora rejestru (zamknij go)
              3.) Usuwanie zmian w pliku System.ini:
              - Kliknij Start -> Uruchom
              - Wpisz: notepad c:\windows\system.ini
              - w sekcji [boot] wyszukaj linijke podobna do:
              Shell="explorer.exe %System%\netdc.exe"
              - Jesli linia istnieje usun wszystko na prawo od explorer.exe (znak " zostaw)
              - Wcisnij lewy CTRL+S
              - zamknij edytorek
              4.) Usuwanie samego robaka: przeskanuj dysk programem antywirusowym (z
              aktualnymi definicjami ktore w Avascie maja sygnature 0505-2 i datuja sie na
              05.02.2005)
              5.) Usuwanie wpisow z pliku HOSTS:
              - kliknij Start -> Znajdz pliki i foldery
              - upewnij sie ze pole "Szukaj w..." zawiera dysk C i pole "Szukaj w
              podfolderach" jest zaznaczone
              - w polu 'nazwa' albo 'szukaj' wpisz hosts
              - kliknij 'znajdz teraz' albo 'szukaj teraz'
              - dla kazdego pliku hosts ktory znajdziesz kliknij go prawym klawiszem myszy,
              wybierz "otworz z...", z listy wybierz Notatnik, odznacz pole "Zawsze uzywaj
              tego programu..." i kliknij OK
              - kiedy plik sie otworzy usun wszystkie wpisy POZA:
              127.0.0.1 localhost
              - wcisnij lewy CTRL+S i zamknij notatnik. OPERACJE TA PRZEPROWADZ DLA WSZYSTKICH
              ZNALEZIONYCH PLIKOW HOSTS
              6.) Zrestartuj komputer w trybie normalnym i dla pewnosci przeskanuj go
              programem antywirusowym
              • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:40
               O Wielki Informatyku:)! dzięki serdeczne zaraz będę kombinować... najpierw z
               tym usuwaniem pliku, a potem z tymi zmianami w rejestrze... mam nadzieję, że
               dam radę:). na razie piszę z innego komp bo u mnie od godz ściągają się
               aktualizacje(chyba:))... jeszcze raz dziękuję. "głupiutka germanistka:)"
               • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:41
                Tylko uważaj z tymi zmianami w rejestrze bo nieumiejetne zmiany (jak wytniesz
                cos co byc musi) moga doprowadzic do calkowitego zgonu systemu...
                • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:43
                 o Boże!!! to już nie wiem czy się odważę, ale spróbuję... mam nadzieję że nie
                 zabiję mojego komputera:)
                 • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 16:44
                  Tak czy siak gorzej to juz nie bedzie ;-)
                  • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 20:12
                   zrobiłam tyle ile się dało... nie wszystko znalazłam (te hosts były tylko 2:
                   jeden pusty, a w drugim to całe wypracowanie, ale bez tego localhost- i nie wiem
                   czy skasować wszystko, a w tym drugim wpisać?) zainstalowałam firefoxa. i nadal
                   internet mi działa 5 minut... RATUNKU!!! :(
                   • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 20:21
                    A wklej z laski swojej loga z hijackthis...
                    • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 20:28
                     Logfile of HijackThis v1.99.0
                     Scan saved at 20:34:55, on 05-02-07
                     Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
                     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

                     Running processes:
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
                     C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE
                     C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\INTERNAT.EXE
                     C:\WINDOWS\TASKMON.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE
                     C:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE
                     C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
                     C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXBCES.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\LEXPPS.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
                     C:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE
                     C:\HIJACKTHIS.EXE

                     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Main,Start Page =
                     www.interia.pl/
                     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows \CurrentVersion\Internet
                     Settings,ProxyServer = 10.10.10.50:8080
                     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne t Explorer\Toolbar,LinksFolderNam e = Łącza
                     O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D 6BE0B3} -
                     C:\PROGRAM FILES\ADOBE\ACROBAT 5.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER .OCX
                     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9 082467} -
                     C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX
                     O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe
                     O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun
                     O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe
                     O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe
                     O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
                     O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe
                     O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime
                     O4 - HKLM\..\Run: [LexStart] Lexstart.exe
                     O4 - HKLM\..\Run: [LXSUPMON] C:\WINDOWS\SYSTEM\LXSUPMON.EXE RUN
                     O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ash maisv.exe
                     O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe
                     powrprof.dll,LoadCurrentPwrSche me
                     O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe
                     O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE
                     O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] C:\Program Files\Alwil
                     Software\Avast4\ashServ.exe
                     O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE" /tray
                     O4 - Startup: Crystal 3D Audio Control.lnk = C:\WINDOWS\CWD3DSND.EXE
                     O4 - Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
                     Office\Office\OSA9.EXE
                     O12 - Plugin for .spop: C:\PROGRA~1\INTERN~1\Plugins\NP DocBox.dll
                     O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE 20BDF7} (MainControl Class) -
                     bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/SkanerOnline.cab
                     • m.gregor Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 21:16
                      Ja w logu nic zlego nie widze. Dla pewnosci (czy nie ma wirusow) przeskanuj
                      skanerem on-line panda:
                      www.pandasoftware.com/activescan/pol/activescan_principal.htm
                      Tylko na czas skanowania wylacz skaner Avasta'a (prawoklik na ikonie Avast'a
                      przy zegarze i ostatnia opcja 'Zatrzymaj ochrone dostepowa')
                      • adrianapl firewall??? 08.02.05, 12:31
                       skąd można ściągnąć firewall'a??? bo mi nadal jakiś trojan chyba szaleje i
                       rozłącza internet:(. czy firewall na to pomoże? skanowałam już pandą (wykryła 10
                       syfków, niby wyleczyła, ale nie pomogło) i też nic. tinyurl.com/6rzrr gdzie miał
                       być kerio 2.1.5. nie działa:(....
                       • m.gregor Re: firewall??? 08.02.05, 12:54
                        Bo ponizej jesli nie zauwazylas jest post "Errata kerio personal firewall":
                        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34&w=15679891&a=19818258
                    • adrianapl POMOCY:( 07.02.05, 21:10
                     już naprawdę nie wiem co się dzieje, czy mi coś jeszcze brzydkiego siedzi w
                     komputerze, czego avast nie wykrywa, czy jakiś błąd w systemie, czy jakiegoś
                     pliku mi brakuje??? siedzę i płaczę i uruchamiam ponownie, co chwilę komputer,
                     żeby sprawdzić, czy ktoś ma jakiś pomysł, jak rozwiązać mój problem:(. pomocy.......
     • adrianapl Re: 'uninstall 180search . 07.02.05, 12:29
      usunęłam to uninstall180search... i nadal nie pomogło:(. czy jeśli tego
      netda.exe nie mogę usunąć fix checked'em nawet w trybie awaryjnym to jest jakiś
      ratunek????

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka