Dodaj do ulubionych

prosze o sprawdzenie loga

IP: *.4-87-r.retail.telecomitalia.it 13.02.07, 21:06
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 20.56.13, on 13/02/2007
Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\windows\system\hpsysdrv.exe
C:\Programmi\USB Storage RW\shwicon.exe
C:\HP\KBD\KBD.EXE
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\System32\csrs.exe
C:\WINDOWS\System32\ndlibhj.exe
C:\WINDOWS\System32\logon.exe
C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
C:\WINDOWS\System32\algose32.exe
C:\WINDOWS\System32\eim.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\Programmi\hp center\137903\Program\BackWeb-137903.exe
C:\Programmi\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
C:\Programmi\Alice ti aiuta\bin\mpbtn.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\yrbut.exe
C:\WINDOWS\System32\nwmdmqd.exe
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Programmi\File comuni\{F80770CA-0853-1040-1216-021007020027}\Update.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Programmi\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Proprietario\Desktop\hijackthis\hijackthis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
it7.hpwis.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
it7.hpwis.com/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
it7.hpwis.com/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings,ProxyOverride = localhost
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
Collegamenti
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Programmi\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} -
C:\PROGRA~1\FILECO~1\{38077~1\Bar888.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} -
C:\PROGRA~1\FILECO~1\{38077~1\Bar888.dll
O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon] "C:\Programmi\USB Storage RW\shwicon.exe"
-t"KYE\USB Storage RW"
O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Programmi\VERITAS Software\Update
Manager\sgtray.exe" /r
O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded
O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Programmi\File comuni\Symantec Shared\ccApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Programmi\File comuni\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\csrs.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\WINDOWS\System32\nwmdmqd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Logon Application] C:\WINDOWS\System32\logon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Internet Explorer] C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Offices Monitorse] C:\WINDOWS\System32\algose32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Win32] eim.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32] eim.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
O4 - HKCU\..\Run: [Offices Monitorse] C:\WINDOWS\System32\algose32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Win32] eim.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk =
C:\Programmi\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Alice ti aiuta.lnk = C:\Programmi\Alice ti
aiuta\bin\matcli.exe
O4 - Global Startup: hp center.lnk = C:\Programmi\hp
center\137903\Program\BackWeb-137903.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program
Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programmi\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Programmi\WinZip\WZQKPICK.EXE
O4 - Global Startup: ZDWLan Utility.lnk = C:\Programmi\ZyDAS Technology
Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links -
{c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O17 -
HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BBD60214-2E1D-4487-B6F0-81A7CE62AEB5}:
NameServer = 151.99.125.1 151.99.0.100
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programmi\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programmi\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programmi\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
Corporation - C:\Programmi\File comuni\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: Kolobos Re: prosze o sprawdzenie loga IP: *.escom.net.pl 13.02.07, 21:56
   Zamknij porty przy pomocy wwdc.exe, odinstaluj Nortona. Zrob tez skan przy pomocy ewido.

   W menadzerze zadan zakoncz:
   C:\WINDOWS\System32\csrs.exe
   C:\WINDOWS\System32\ndlibhj.exe
   C:\WINDOWS\System32\logon.exe
   C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
   C:\WINDOWS\System32\algose32.exe
   C:\WINDOWS\System32\eim.exe
   C:\WINDOWS\System32\yrbut.exe
   C:\WINDOWS\System32\nwmdmqd.exe
   C:\Programmi\File comuni\{F80770CA-0853-1040-1216-021007020027}\Update.exe

   Wszystkie te pliki + katalog {F80... usun z dysku.

   W hjt usun:
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   it7.hpwis.com/
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   it7.hpwis.com/
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   it7.hpwis.com/
   O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} -
   C:\PROGRA~1\FILECO~1\{38077~1\Bar888.dll
   O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} -
   C:\PROGRA~1\FILECO~1\{38077~1\Bar888.dll <- katalog usun z dysku.
   O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Client Server Runtime Process] C:\WINDOWS\System32\csrs.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Services] C:\WINDOWS\System32\nwmdmqd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Windows Logon Application] C:\WINDOWS\System32\logon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Internet Explorer] C:\WINDOWS\System32\iexplore.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Offices Monitorse] C:\WINDOWS\System32\algose32.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Win32] eim.exe
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32] eim.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Offices Monitorse] C:\WINDOWS\System32\algose32.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Win32] eim.exe
   O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
   C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links -
   {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

   To tez do kasacji:
   > O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Programmi\File comuni\Symantec Shared\ccApp.exe
   > O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Programmi\File comuni\Symantec Shared\ccRegVfy.

   Usluga do kasacji (opis jak usuwac w naglowku forum):
   > O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
   > Corporation - C:\Programmi\File comuni\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

   Po wszystkim wklej nowy log.
  • Gość: ale kontrolne sprawdzenie po usunieciu IP: *.14-87-r.retail.telecomitalia.it 15.02.07, 19:39
   kontrolne sprawdzenie po usunieciu

   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 19.36.29, on 15/02/2007
   Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\Programmi\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   C:\windows\system\hpsysdrv.exe
   C:\Programmi\USB Storage RW\shwicon.exe
   C:\HP\KBD\KBD.EXE
   C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
   C:\WINDOWS\System32\eim.exe
   C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
   C:\Programmi\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
   C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
   C:\Programmi\hp center\137903\Program\BackWeb-137903.exe
   C:\Programmi\ZyDAS Technology Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
   C:\Programmi\Alice ti aiuta\bin\mpbtn.exe
   C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
   C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\Programmi\Mozilla Firefox\firefox.exe
   C:\Documents and Settings\Proprietario\Desktop\hijackthis\hijackthis.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
   Settings,ProxyOverride = localhost
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
   Collegamenti
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
   C:\Programmi\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
   C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
   O3 - Toolbar: (no name) - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - (no file)
   O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [KYE_Showicon] "C:\Programmi\USB Storage RW\shwicon.exe"
   -t"KYE\USB Storage RW"
   O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [StorageGuard] "C:\Programmi\VERITAS Software\Update
   Manager\sgtray.exe" /r
   O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [Win32] eim.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Programmi\Grisoft\AVG Anti-Spyware
   7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKLM\..\RunServices: [Win32] eim.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook
   O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe" /background
   O4 - HKCU\..\Run: [Win32] eim.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Programmi\Adobe\Acrobat
   7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: Alice ti aiuta.lnk = C:\Programmi\Alice ti aiuta\bin\matcli.exe
   O4 - Global Startup: hp center.lnk = C:\Programmi\hp
   center\137903\Program\BackWeb-137903.exe
   O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program
   Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
   O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programmi\Microsoft
   Office\Office10\OSA.EXE
   O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Programmi\WinZip\WZQKPICK.EXE
   O4 - Global Startup: ZDWLan Utility.lnk = C:\Programmi\ZyDAS Technology
   Corporation\ZyDAS_802.11g_Utility\ZDWlan.exe
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BBD60214-2E1D-4487-B6F0-81A7CE62AEB5}:
   NameServer = 85.37.17.15 85.38.28.74
   O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
   C:\Programmi\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Programmi\Alwil
   Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Programmi\Alwil
   Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Programmi\Alwil
   Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
   C:\Programmi\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe"
   -e mc-110-12-0000144 (file missing)
   O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
   C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka