Dodaj do ulubionych

Nasze Utopce

22.02.05, 10:46
Kole Glywic znondziecie niyjedyn stow i niyjedno rzeczka. Kedys downo
miyszkali we nich utopce. Jedna ouma ze kole Zernik padaua ize widziaua, jak
jeszcze boua mauo dziouszka, jednego Utopca i miou on zielone s’lypia i
zielone zymby, blank staro pomarszczono gymba, na gowie miou czerwono kapa. Ta
ouma padaua ize poznac idzie takego utopca tysz po tym ize ze lewego rynkowa
durch mu kapie woda. Taki utopiec ale poradzi sie przemiyniac, niykere
widzieli go juz jak wyglondou choby normalny bajtel.
We Zernikach je jedyn stow kole kerego downiyj bajtle zawsze pas’li kozy i
krowy. Bajtle jak to bajtle, sam pas’li krowy, sam ale niy na krowy obacht
dowali ino paczeli gupiec’ i lotac za balom, abo co inkszego wynokwiac’. Roz
jak tak mieli szpas kole tego stowa to prziszou ku nim jedyn synek co go zodyn
niyznou i zaczon ze nimi wynokwiac’, a ze bou lepszy miglanc tak tysz oni go
zaro do ferajny przjynli i zodnego niy szterowauo ize go niy znajom. We tyn
dziyn bouo pieronym gorko, i tyn synek padou ize fajnie by bouo se we wodzie
trocha potonkac’. Bajtle ze Zernik ale padali ize niy mogom, bo im fatry niy
kozali, i ze dyc’ woda we tym stowie je fest guymboko. Tyn synek na to syjmnou
galoty a koszula i skoczou rajn do wody i zaczon puywac i skokac, i tysz
stanou coby tym bajtlom pokozac ize tam wcale niyma guymboko, ino coby wlyz’li
i sie niy boli, bo tam je tela wody ize ani niy poczebujom umiec’ puywac’. No
tosz jak to te bajtle uwidzieli to tysz sie zaro zaczli seblykac’ coby
powskokiwac’ do wody . Bez cufal ale szua we tym czasie jedna ouma kole nich i
uwidziaua tego synka we stowie i poznaua ize to je utopiec, i zaro padaua to
tym bajtlom, kere prawie juz seblyczone chcieli skokac’ rajn do wody. Padaua
im tysz co utopce robiom jak keregos’ im sie udorajn do wody wciongnonc’. Woda
w tym stowie boua naprowdy pieronym guymboko i tyn Utopiec jak merknou ize go
poznali to ino zabulgotauo i schowou sie tyn pieron guymboko aze przi samym
piosku., a bajtle gibko sie oblykli i polecieli do dom, ale zodyn sie niy
prziznou mamie ize bou niy usuchliwy i chciou wlys’ rajn do wody chociosz im
fatry niy kozali. Dopiyro jak kupa lot minouo i te bajtle byli juz sroge i
same juz mieli bajtli, to dopiero we tyn czas sie prziznali co to im sie
przitrefiouo.
Obserwuj wątek
  • laband i do przipomniynia 22.02.05, 12:22
   Topielec ze Suszca

   Niedaleko naszyj wsi jez doz duzo stawów. W jednym z nich miol pirwyj miyszkac
   utoplec. Wyglóndol lón, jag jaki chyrstek, ale galoty miol czyrwóne. Miol to byc
   jakiz dobry duch, bo lón, zodnymu nidz nie zrobiyl, jyno korol i topil tych,
   ktorzi lobrazali Boga. Kogo lón chciol skorac, abo lutopic, to pedziol tojuz
   ludzióm najprzód. Snim to se móg kozdy pogodac. Ludzie wiedzieli zawsze, co lón
   robi. Roz prziszel do jednyj chalpy ji pedziol gospodorzowi, ze lutopi jednego
   synka za to, ze w kojsciele zawsze klynczy na jednym kolanie, a lutopi go wtedy,
   jak prziznie kónia do stawu umyc. Gospodorz pedziol to tymu synkowi. Ale synek
   sie wysmiol s niego i prawie na zlosc pognol kónia tam do tego stawu lumyc.
   Ludzie sie dziwali, jak tyn lutopledz go bydzie topil. Zas tyn synek nie wziól
   se nidz wiyncy, jyno mocny posek. Jog wloz z kóniym do wody, juz sie kole niego
   znod lutoplec. Chycil go za noge i cióngnyl do wody, ale synek byl mocny,
   luczrzimol sie, a nawet zaczón go loklodac pasym. Lutoplec zaryk i zaczón
   luciekac, ale ludzie sie sniego smioli. Lón jak to widziol, ze sie sniego
   smiejóm, przileciol ku tymu synkowi, zlapil go bez poly i chciol nim rzucidz do
   wody. Ale synek, jag go scis, to tymu az loczy wylazly na wiyrch i bardzo fest
   zaczón wrzeszczec. Ale syneg nie dol za wygrano, jeszcze bardzi go zaczón
   sciskac, atymu az oczy czrzyszczaly. Syneg zabrol kónia i luciyk. Lupoplec chnet
   sie locucil i pognol za nim i przewrócil mu kónia tak, ze sie tyn zmazol. Synek
   - wól nie wól - musiol isc jeszcze roz kónia lumyc. Ale ledwo jyno wloz do wody,
   lutoplec skoczyl mu na gnyk i lutopil go.

   Utopiec ze Kuodki

   Utopiec ze Kuodki

   U nos we Laband puynie staro "Kuodka". To niyma wielko rzeka, ale we coukim
   Gornym Slonsku miyszkauo downiyj we niyj nojwiyncyj Utopcow. Dzisiej opowia wom
   jak to roz bouo ze jedym synkym ze "Zakanau", kery niy wierzou we Utopce. Tosz
   jedyn roz we lato boua tako hica ize bajtle juz od rana we wodzie sie toplali.
   Jedyn synek ze kole "Kokotka", poszou se ale konsek dalyj, tam kaj niy bouo
   zodnego, i legnou we trowie. No tosz kej tak lezou we tyj trowie i suchou jak
   ciample cwiyrkajom i woda cicho plusko, naroz prziszuo mu do gowy zawouac na Utopca:


   "Wassermändel, Wassermändel,
   Fang mich doch mit deinem Bändel!"


   We tyn czas bajtle we szkole sie po niymiecku uczyli i on znou to jeszcze ze
   szkouy te pedzynie. No tosz kej tak se przezywou na Utopca, naroz wyskoczou ze
   wody taki mauy, ruby i zielony Utopiec ze fest zielonymi slypiymi, i uapnou go
   zarynka a ciong gibko rajn pod woda. Wystraszony syneczek chciou uciyc, ale juz
   niy poradziou. Stary szprytny Utopiec chyciou go fest i ciongnou durch a durch
   pod woda do swojego zomka, kery miou pod wodom, a kery bou couki ze szkua. Synek
   widziou tyn zomek couy ze szkua i suyszou jak sie stary Utopiec ze niego lacho,
   ale nic niy poradziou juz zrobic. Stary Utopiec kludziou go juz potym we zomku
   bez wszyske izby do komory, kero boua blank na koncu, a w keryj stouo pouno
   byfyji ze szolkami i dzbonkami ponakrywanymi dekliczkami, na kerych bouy
   ponaklejane papiorki . Na tych papiorkach stouy roztomoite miana, tak tysz stouo
   tam do przikuadu; Marika, Tedus, Lizbet, Jouzel,Krista, Stanik, Jorgus, itd.
   usw. Wszyske te miana czytou nasz biedny wystraszony syneczek i ze strachu niy
   poradziou ani nic godac, a niykere pamiyntou jeszcze – bouy to miana od bajtli
   ze kole Laband, kere sie utopiouy we Kuodce. Bouo tych szolkow i dzbonkow tam
   tela, ize niyszuo by ich ani porachowac. Jak tyn syneczek paczou z otwartom
   gymbom po tych szolkach i dzbonkach, to Stary Utopiec wyciong raus odniego
   duszyczka i tysz zawar jom we jednyj szolce, i postawiou miyndzy inkszymi we
   ostatnim byfyju. Ciauo od tego syneczka wyciep Stary Utopiec na brzeg kuodki,
   tam kaj przedtym tyn syneczek lezou we trowie i suchou jak cwiyrkajom ciample i
   plusko woda. Ale konsek potym cery od Utopca, kere wszysko kriguy mit, znoduy
   te ciauo i zaczy slimtac ze zolu, a nojmodszo z nich prziniosuoa szolka ze
   zawartom dryny duszyczkom od tego syneczka, schyloua sie , klynkua we trowie i
   daua ta duszyczka nazod rajn do ciaua od tego syneczka. Naroz nosz syneczek
   ozou i stanou jak obudzony na obie nogi. Paczu wystraszony wszyndzie dookoua co
   sie stauo, ale zodnego juz niy widziou. Zdowauo mu sie ino, co suyszy jak we
   wodziczce sie Utopiec plusko, i we strachu blank gibko paczou uciyc furt do dom.
   No tosz pamiyntejcie ize ze Utopcami niyma szpasu, nawet i dzisiej jak ich sie
   ino pora ostauo.


   Zakanau – staro dzielnica Laband, kero lezy za kanauym(najprzod Kuodnickim a
   potym Glywickim)
   Kokotek – tysz czynsc Laband (dzisiej juz zapomniano nazwa)


   Utopiec ze muyna z kole Toszka

   U muynorza kole Toszka bou roz jedyn lajerorz na bezuchu. We jedna noc prziszou
   do niego do izby utopiec i chciou go wyciongnonc raus do wody i utopic. Tyn ale
   zaczon lewom rynkom grac na odniego lajerce. Potym tom rynkom czi razy sie
   przezegnou i wzion dugi konsek suomy, kerom zawionzou na czi knoutle tego utopca
   za piecym we izbie. Muynorzowi kozou coby tymu utopcowi niy dowou nigdy ani
   kropki wody. Roz ale jak muynorz ze kobiytom byli weg, a we doma ostaua sie ino
   odnich mauo cera, to tyn Utopiec durch jom prosiou o szolka wody. Ona mu ta
   szolka ze wodom daua, i jak sie tyn utopiec ino jedyn szluk zrobiou, to zarozki
   zniknou i zodyn go potym juz wiyncyj niy widziou.


   Utopce majom zielone slypia

   Sam pora porad jak by sie we Glywicach juzas Utopce pokozauy we Kuodce abo i kaj
   indziyj:


   - Na kszokach powiesic blynk dziurawe galoty, we kerych cza przedtym pouno
   dziurow ekstra jeszcze porobic - Taki utopiec som mo dziurawe galoty i jak ze
   wody wylazuje to mu z tych dziurow woda uciyko. Bezto piyrsze co zrobi, to
   weznie i bydzie paczou eli te galoty co na kszokach wiszom, majom wiyncyj abo
   myniyj dziur jak te od niego. W tym czasie jak taki utopiec te dziury bydzie
   liczou, bydziecie miec aze za tela czasu coby przed nim uciyc.


   - Rzykac do Swiyntyj Paniynki, kero jak wos wysucho to pokoze sie wom i utopcowi
   blank na biouo oblecono, ze rutom (ruzgom) we rynce, a jak tyn utopiec to
   obejzy, to zaroz sie straci.


   - Miec mit klapsznita swiyzego chleba, utopce pieronym to lubiom i przodki
   paczom zjesc ta sznita. Jak jedzom to mocie czas uciyc. Podobno dobrze je tysz
   rano zjesc tako sznita, to couki dziyn mo sie odnich spokoj, ale to je ino chyba
   take godanie od ludzi i nic wiyncyj. Piyrszy sposob je wiyncyj zicher!


   - Jak mocie bajtla, kery nichce godac, abo durch go do wody ciongnie, to abo je
   od utopca - utopce czynsto zamiynajom ludzke bajtle i dowajom im odnich
   bajtliczkow - , abo "scie go przi wodzie "robiyli" i utopiec to widziou. Lepiyj
   se niy "pszoc" kole wody!


   - A jak juz niy wiycie jak sie od utopcow opyndzic, to nojlepiyj je powiesic se
   na karku szkalpiyrz(Skapulier). Jak take cos mocie to nic wom juz niy zrobi
   zodyn, nowet nojwiyncyj z zielonymi slypiami, utopiec.   O Achimie i Utopku

   "Niydaleko starego mosta Zakanauym, prawie tam kaj sie kedys jedna dziouszka i
   syneczek utopiyli miyszkou se roz jedyn blank stary utopiec, na kerego wszyske
   godali ajnfach Utopek. Miou on moda kusic bajtli coby sie tam uaziyli toplac we
   wodzie. Ouma padaua, co jak boua blank mauo i smarkato dziouszka, to go roz
   nawet uwidziaua jak skoczou do wody i zamiyniou sie we ynta. Inksze godajom co
   widzieli go i miou zawsze obleczono tako maszkytno czerwono choby cypelmyca,
   kero wisiaua mu na papla i durch kapaua z niyj woda. Jak sie bouo samym to go
   szuo podobno niykedy uwidziec jak sie przemiyniou we czerwono ynta, abo jak mu
   sie chciauo to we konia abo gouymbia. No to miyszkou on tam we trowie zaro kole
   brzega i kole tego starego mosta. Juz niywiedzieli co z nim zrobic coby sie
   wykludziou. Roz ale prziszou Zakanau jedyn chop, kerymu bouo Achim i kery miou
   moda godac durch >>peronie<<, do gospody
   • laband dalyj 22.02.05, 12:25
    Roz ale prziszou Zakanau jedyn chop, kerymu bouo Achim i kery miou moda godac
    durch >>peronie<<, do gospody na piwo i opedziou co u nich we wsi robiyli kej
    skludziou sie do nich do rzeki jaki utopiec. To je ale juzas blank inkszo
    geszichta, a godo ona, co utopca cza chycic jak je burza i padze, ino musi byc
    wiyncyj chopow, bo utopce som fest slizgate i ciynzko je uczimac. Jak je burza i
    padze to wylazujom te utopce na brzeg i spinajom sie na lipy coby uomac
    gauynzie. No to jak go juz we tako burza sie chyci, to cza go okryncic sznurom,
    kero dziouchy muszom uplysc ze bastu ze modyj lipy. On takego sznorka niyporadzi
    ajnfach urwac i poli go to tak dugo aze blank go spoli i couki sie zrobi suchy.
    Beztosz tysz jak kajsik kole wody rosnom mode lipy to majom zawsze pouomane
    gauynzie, to je robota utopcow, one je ze strachu uomiom. A u nos Zakanauym to
    juz ani jedna lipa kole Kuodki niy rosnie! No ja, inkszo rzecz ze ani bajtlom na
    mysl niy przidzie tam sie isc kompac i zodyn tysz juz downo utopcow niywidziou.
    A tyn Utopek to musiou sie dowiedziec chyba, co jedyn Achim we gospodzie
    uabyndziokom opedziou i som sie straciou, bo zodyn go wiyncyj niy widziou. A
    tego Achima to niydowno jeszcze szuo we gospodach na coukim Gornym Slonsku
    trefic, poznocie go potym co durch godo pieron, pieronske abo pieronym. No tosz
    to by bouo tela".
  • laband Re: Nasze Utopce 22.02.05, 14:14
   Poraset lot stou kole Toszka, niy bouo to juzas’ tak daleko od zomka, jedyn
   muyn, i kozdy tyn muyn dobrze znou, ale niy kozdy zno ta geszichta.

   W tym muynie miyszkou kedys jedyn muynorz ze odniego kobiytom i oba boli sie po
   ciymku uazic kole koua od muyna. Boli sie tam uazic bo zowdy jak sie robiouo
   c’ma to tam bouo suychac tak choby kerys’ jynczou abo wou. Roz ale prziszou ku
   nim jedyn mody krzipek, kery niy ino poradziou fajnie grac’ na krzipkach ale
   tysz bou pierzin’ski miglanc. Jak mu kobiyta od muynorza opedziaua o tym ize tam
   ich tak straszy i ize nawet zodyn co u nich robi niychce juz tam prziuazic’ do
   roboty, to tyn krzipek zaro sie kapnou ize to musi byc Utopiec co tam sie
   wkludziou pod kouo od tego muyna i tera tam miyszko i wyrobio. Tosz tyn krzipek
   padou im ize im pomoge, ale muszom mu za to tela a tela zapuacic’. Muynorze sie
   uradowali i padali ize dostonie jeszcze wiyncyj ni by chciou ino coby im pomog
   we tyj biydzie. Jak sie zec’miouo to juz czekou krzipek na tego utopca, kery
   zresztom dugo niy dou na sia czekac’, i zaro prziszou ku niymu i zaro chciou go
   od wody wtargac’. Juz miou chycic’ tego krzipka za kragel ale tyn naroz zaczon
   grac’ piyknie na odniego krzipkach, kere kupiou zresztom u nojlepszego szpeca od
   robiynia krzipkow we coukim Gornym Slonsku - od Rautynberga we Glywicach, i
   utopca aze sztopuo. We tyn czas nasz miglanc-krzipek, gibko lewom rynkom
   przezegnou tego utopka i obwionzou go sznurom, a na som koniec zrobiou na niyj
   czi knoutle. Potym prziwionzou utopca tom samom sznurom do pieca we izbie, i
   padou muynorzom coby zodym tymu utopcowi niy dowou nic do picia, bo im uciyknie
   jak ino przindzie ku kropelce wodiczki. Ja, ino ze te muynorze mieli mauo cera,
   i roz jak poszli furt pokupowac’, to onyj balik sie pokulou i stanou gnau kole
   tego utopca, co sie juz tak mauy zrobiou od ciepua przi piecu ize bou myn’szy od
   tyj dziouszki. Ta mauo prziszua ku niymu coby se wzionc’ odniyj balik i we tyn
   czas tyn utopiec sumtnie do niyj padou „dej mi szkloneczka wody, bo umrza
   inaczyj, tak downoch nic niy piou”. Na to ta mauo dziouszka, jak jyj zol sie
   zrobiou tego utopca tak mu daua mu szkloneczka ze wodom. We tyn czas naroz ino
   woda sie rozloua po delinach i juz utopca wiyncyj zodyn tam niy widziou, uciyk
   im i wykludziou sie do Kuodki kole Laband. W korzdym razie zodyn go juz kole
   muyna niy widziou i wiyncyj tam juz niy stroszouo, a tyn mody krzipek opowiadou
   ta eszichta we gospodach we Pyskowicach, Toszku i Laband nie jedyn roz i niy
   jedyn roz piyknie grou ta melodia,kero wtedy zagrou tymu utopkowi.

   Pyrsk!


   Eduard Rautenberg – Geigenbauer, po polsku lutnik, kery na poczontku XX w., kery
   miou warsztat we Glywicach.
   • alineando Re: Nasze Utopce 17.07.05, 20:28
    Piyrsze suysza ze Nasze Utopce poradzoom tysz knipsowac´


    www.digart.pl/zoom.php?id=173615&dwnl=1

    www.digart.pl/zoom.php?id=173312&dwnl=1

    www.digart.pl/zoom.php?id=188758&dwnl=1

    www.digart.pl/zoom.php?id=164013&dwnl=1

    www.digart.pl/zoom.php?id=112879&dwnl=1
   • Gość: Viola Re: Nasze Utopce IP: *.dip.t-dialin.net 17.07.05, 23:04
    Tynsknota


    Slönsku möj kochany
    Ty prosto i twordo muzyko
    Kaj Cię dzisiej möm trefić
    Kiej tyn nasz świat tak pryndko zatyko.
    Jeszcze wczoraj starosek Francek ciągnęli z cybucha
    I łosprawiali o dziwach natury
    O tym czymu gwiozdki lecöm z göry
    Czymu utopki przają mokre dziury
    Czymu potrzebne söm dyszcz i chmury
    I czymu kosmos czasym wybucho.
    Dzisiej już nie ma staroska
    Cybuch i Żywot Świyntych tyż się kas straciył
    I co tu möm pedzieć mojymu bajtlowi
    Kiejżech się już w tym rozumie trocha zbogaciył.
    Wrocom jednak do Ciebie, Slönsku, do Bornowa
    Kaj pełno już Goroli, Hadziaji, Medalikorzy
    Kaj Mama i Starka czekajom na mię
    I rzykają za nos cołki rok Boży
    Zielöny i czorny po połowie ty Ślönski przysiółku
    Nie umrzij Ty mi aby przedy mną
    Niech mię moja kobiytka Gorolka krakowsko
    Pochowo przy tym naszym drewnianym kościółku.
    Byda se tak spoziyroł spod wieczka
    I suchoł tyj fandzolonyj godki
    A już jej suchają skarbniki, szczygi, utopki
    Jak to szła dzieweczka do laseczka
    (A jo za niom jak za młodą panią)
    Tak to mi się mój Slönsku przy sznapsie plecie
    Bo chcą Cię mieć takim,
    jakimżech Cię zastoł jako bajtel w powiecie
    Glywickim
    A byłeś Ty möj Slönsku do roboty, do röżańca i do tańca
    Po tymu tyż niy suchej żodnego zasrańca.
   • Gość: Viola Re: Nasze Utopce IP: *.dip.t-dialin.net 17.07.05, 23:35
    Chop Hilary

    We Glywicach, w familoku starym,
    Miyszkol jedyn chop, Hilary.
    Miol lon pamiync pieronowo
    I jak yno ruszol gowom,
    To dzieje spominol stare:
    - Kedy piyrszy miol zygarek,
    - Jak konie byly na grubie,
    - Godol jak sie piyrze szkubie,
    - Kaj utopki w stowie zyjom,
    - Czamu lozyroki pijom,
    - Na co byly biydaszyby,
    - Kiedy rosnom wielge grziby
    - Kaj krol dycki piechty lazi...
    ...ale kaj se brele wrazyl,
    To Hilary zapominol,
    Choc jeszcze miol je przed chwilom!
    Bestosz z niyszczynsliwom minom
    Colko chalpa przeszukuje
    I pieronsko pieronuje.
    Ale se niy myslcie wcale,
    Ze w tym poszukiwan szale,
    W izbie delowka pozrywo.
    Tak to na Slonsku niy bywo!
    Wiync co zrobiol nasz Hilary?
    A dyc obyczajym starym,
    Jak to pobozno duszyczka,
    Porzykol do Antoniczka,
    Tego patrona swiyntego,
    Od wszyskigo zgubionego.
    Swiynty drapko go wysuchol
    I tak padol mu na ucho:
    Ach Hilary! Ty Gorolu!
    Dyc mosz brele na kicholu!
      • Gość: Uopek ze Kuodki Re: moje Panie IP: *.dip.t-dialin.net 18.07.05, 09:09
       Siod przi Kuodce Utopek,
       Z czesniowymi slypiami.
       Blank malucki to chopek,
       Ze srogimi zorgami.
       Ach ta moja wodiczka!
       Zas mi z kabzow uciyko!!
       Chytom jom juz do topkow,
       Wzionech banka na mlyko.
       Skisz dziurawych galotow,
       Tak Utopek jamrowou.
       Wele Kuodki se zicnou,
       Palcym dziury sztopowou.
       Meluzyna to merkua,
       Wartko sie obrocioua.
       Utopkowi do kabzow,
       Nylonbojtle wrazioua.
       Tera nom ze Utopka,
       Gryfny zrobiou sie chopek.
       Smoli banka na mlyko,
       Po pierona mu topek!
       Niymo zodnyj utropy,
       - ino ta z Gorolami!
       Bo dyc wszyske Gorole,
       Locom z nylonbojtlami.
       Ganba richtik mu bezto,
       W gardle poli go zgaga.
       To Ci richtik utropa.
       W kabzy wcisua mu baba.
       Meluzyna sie lacho,
       I ze smiychym tancuje.
       A wy wiycie Gorole,
       Co Utopki nerwuje?


       • Gość: Utopek ze Kuodki Re: moje Panie IP: *.dip.t-dialin.net 18.07.05, 09:10
        Siod przi Kuodce Utopek,
        Z czesniowymi slypiami.
        Blank malucki to chopek,
        Ze srogimi zorgami.
        Ach ta moja wodiczka!
        Zas mi z kabzow uciyko!!
        Chytom jom juz do topkow,
        Wzionech banka na mlyko.
        Skisz dziurawych galotow,
        Tak Utopek jamrowou.
        Wele Kuodki se zicnou,
        Palcym dziury sztopowou.
        Meluzyna to merkua,
        Wartko sie obrocioua.
        Utopkowi do kabzow,
        Nylonbojtle wrazioua.
        Tera nom ze Utopka,
        Gryfny zrobiou sie chopek.
        Smoli banka na mlyko,
        Po pierona mu topek!
        Niymo zodnyj utropy,
        - ino ta z Gorolami!
        Bo dyc wszyske Gorole,
        Locom z nylonbojtlami.
        Ganba richtik mu bezto,
        W gardle poli go zgaga.
        To Ci richtik utropa.
        W kabzy wcisua mu baba.
        Meluzyna sie lacho,
        I ze smiychym tancuje.
        A wy wiycie Gorole,
        Co Utopki nerwuje?
    • sloneczko1 Re: Nasze Utopce 18.07.05, 23:52
     chyba wodnik---to taki człowieczek co miyszko w stawie,studni,wszyndzie tam kaj
     je woda i wciongo do ni żeby utopić--kisz tego utoplec godajom na takiego
   • meg_s Re: pląs zuchowy 19.07.05, 05:59
    Utopce pod wodą siedzą - chlip, chlap, chlup
    Utopce pod wodą siedzą - oj rety, rety
    ludzie o nich nic nie wiedzą - chlip, chlap, chlup

    dawno byłam zuchem ;) - potem było o tym, że dobrym ludziom pomagają, a złych
    pod wodę wciągają
     • rico-chorzow Re: pląs zuchowy 19.07.05, 23:28
      rita100 napisała:

      > Dzieki, czyli Utopce to takie dobre śląskie duszki :)

      Jo tysz je wodnik,to dej siy pozor,Rita;))))

      > Fajne sa opowiadania o nich.
      > Czy tylko w wodzie one występują czy też w kopalniach ?

      We kopalniach som ynksze beboki.      • rita100 Re: utopki na wczasach 19.07.05, 23:33
       Beboki czyli skrzatki - ale w jeziorach bywaja potwory, a u Was utopki -
       podobaja mi się . Jak znajdę czas to przytocze Wam kilka opowiadań o nich.
       A czy macie jakieś pamiątki w handlu z Utopkami ?
       Czy jest to konkretna postać Utopka jak np. skrzat kopalniany ?
       • rico-chorzow Re: utopki na wczasach 19.07.05, 23:41
        rita100 napisała:

        > Beboki czyli skrzatki - ale w jeziorach bywaja potwory, a u Was utopki -
        > podobaja mi się . Jak znajdę czas to przytocze Wam kilka opowiadań o nich.
        > A czy macie jakieś pamiątki w handlu z Utopkami ?
        > Czy jest to konkretna postać Utopka jak np. skrzat kopalniany ?

        Rito,bebok to jest - diabeł -.

        Podałem to zdjącie pod innym hasłem

        www.galeria.uq.pl/data/media/1/matrix.jpg
        • rita100 Re: utopki na wczasach 19.07.05, 23:44
         rico-chorzow napisał:

         > rita100 napisała:
         >
         > > Beboki czyli skrzatki - ale w jeziorach bywaja potwory, a u Was utopki -
         >
         > > podobaja mi się . Jak znajdę czas to przytocze Wam kilka opowiadań o nich
         > .
         > > A czy macie jakieś pamiątki w handlu z Utopkami ?
         > > Czy jest to konkretna postać Utopka jak np. skrzat kopalniany ?
         >
         > Rito,bebok to jest - diabeł -.
         >
         > Podałem to zdjącie pod innym hasłem
         >
         > www.galeria.uq.pl/data/media/1/matrix.jpg

         O mamo, zaloze księge humoru lub slownik wyobrazni - niesamowicie trudno Was
         zrozumieć, to chyba Utopki tak rozrabiają w tym wątku ;)))

         Bebok - diabeł
         A co ma wspólnego piękny Utopek z brzydkim Bebokiem ?
          • sloneczko1 Re: utopki na wczasach 19.07.05, 23:52
           jak byuam dzieckiym to byuy do mnie realne postacie a niy bajki,i sama lubiyuach
           wymyślać o nich nowe powiastki,a jak moje dzieci lubiyuy to słuchać--ha-chyba do
           dzisiej jestym takim dzieckiym w środku bo dali lubia takie bojki czytać i
           oglondać -
           • rico-chorzow Re: utopki na wczasach 19.07.05, 23:58
            sloneczko1 napisała:

            > jak byuam dzieckiym to byuy do mnie realne postacie a niy bajki,i sama lubiyuac
            > h
            > wymyślać o nich nowe powiastki,a jak moje dzieci lubiyuy to słuchać--ha-chyba d
            > o
            > dzisiej jestym takim dzieckiym w środku bo dali lubia takie bojki czytać i
            > oglondać -

            Sonecko,jo za bajtla wlecioł do stódniy we Kotliszowicach eli Szklarniy,niy wiym
            tera,wycongli miy,to je prowda,rzodyn szpas.
        • rico-chorzow Re: Rico 19.07.05, 23:46
         sloneczko1 napisała:

         > a jak jo sie topiyuach i zostauach topielicom-wodniczkom to ciebie kole mnie
         > niy bouo

         Ja....,jo siy ze 2-3 lata noprzod "wytopioł";)))
         • sloneczko1 Re: Rico 20.07.05, 00:05
          rico-chorzow napisał:

          > sloneczko1 napisała:
          >
          > > a jak jo sie topiyuach i zostauach topielicom-wodniczkom to ciebie kole
          > mnie
          > > niy bouo
          >
          > Ja....,jo siy ze 2-3 lata noprzod "wytopioł";)))
          naprowdy? ciesza sie i jeszcze roz
          witom w naszy wodnikowyj ferajnie--wiyncy nos tu je takich
          • rico-chorzow Re: Rico 20.07.05, 00:10
           sloneczko1 napisała:

           > rico-chorzow napisał:
           >
           > > sloneczko1 napisała:
           > >
           > > > a jak jo sie topiyuach i zostauach topielicom-wodniczkom to ciebie
           > kole
           > > mnie
           > > > niy bouo
           > >
           > > Ja....,jo siy ze 2-3 lata noprzod "wytopioł";)))
           >
           > naprowdy? ciesza sie i jeszcze roz
           > witom w naszy wodnikowyj ferajnie--wiyncy nos tu je takich           30.01

           jakch padoł,ze 2-3 lata przed Tobom.
           • sloneczko1 Re: Rico 20.07.05, 00:19
            rico-chorzow napisał:

            > sloneczko1 napisała:
            >
            > > rico-chorzow napisał:
            > >
            > > > sloneczko1 napisała:
            > > >
            > > > > a jak jo sie topiyuach i zostauach topielicom-wodniczkom to c
            > iebie
            > > kole
            > > > mnie
            > > > > niy bouo
            > > >
            > > > Ja....,jo siy ze 2-3 lata noprzod "wytopioł";)))
            >
            > >
            > > naprowdy? ciesza sie i jeszcze r
            > oz
            > > witom w naszy wodnikowyj ferajnie--wiyncy nos tu je takich
            >
            >
            >
            > 30.01
            >
            > jakch padoł,ze 2-3 lata przed Tobom.

            17.02 a rok znosz (tak myśla)
      • blakc Re: Rito 19.07.05, 23:34
       kochane sloneczko, oczywiscie masz racje, ale istnieja bjki gdzie Utopki sa
       dobrymi - tak trocha blizyj czechow je wiyncyj tych dobrych Utopkow ... :)))
       • rita100 Re: Utopki 19.07.05, 23:39
        Czyli w dzieciństwi straszono Was Utopkami jak w innych rejonach straszono
        wilkiem ?

        Musimy jedno zalozyć, żeby polubic Utopki to musza być dobre jak .....;)
        • sloneczko1 Re: Rito 19.07.05, 23:42
         straszono ,żeby samymu niy podchodzić do studni i niy patrzeć do środka,albo
         samymu niy chodzić nad woda--ale jo to tera rozumia,boli sie o nos ,żeby my sie
         niy potopiyli
          • rita100 Re: bebelok 19.07.05, 23:46
           Sloneczko - miej choć nadziej , że w najbliższym czasie takiego BEBELOKA
           SPOTKASZ - tylko pasami bezpieczeństwa się zapnij ;)
              • blakc Re: bebelok 19.07.05, 23:53
               nie myl tej francuskiej z ta slaska!

               Młynorze i straszki

               Chocioż w Żorach był już wielki, amerykański młyn parowy, kery umioł za dziyń
               przemloć jaki trzidziści forow obiylo, to jednak zamiast mloć mąka, sztyjc w nim
               coś naprawiali. Pora razy sie wypolył i wiyncyj stoł niż mloł. Za to młyny wodne
               na rzyce Rudzie w Klyszczowie , Rudziczce ,Folwarku i dużo inkszych, miały pełno
               roboty. Wiedzieli o nich ludzie daleko – szyroko, jeździyli do nich pamponie aż
               z pod Pszczyny.

               O młynie w Rudziczce godali ludzie, że nojlepszo mąka miele, czysto i miałko .
               Kucharki, kere po weselach kołocze piykły, zaroz umiały poznać mąka od Karlika
               Barona. Zaś o Konsztancie Szymurze, godali:”Taki rzytelny młynorz, że jak docie
               do niego obiyli przemloć, to dycki jedyn miech jest wiyncyj, niż kaj ińdzij.”

               Młynow na Rudzie i jeji dopływach było mocka, ale te dwa i jedyn na Folwarkach,
               znali tyż ludzie z tego, że na nich straszyło. W młynie u Karlika i Konsztanta
               od czasu do czasu pokazowała sie „Meluzyna”, zaś na Folwarkach rządziył utopek
               „Bynek”.

               ***

               Cołki tydziyń wtedy padało z małymi przerwami i woda była tako wysoko w stawach,
               że musioł Karlik przepusty i szlojzy połotwiyrać, bo jak by sie woda przedarła
               do młyna, to cołki obiyli od ludzi by zaloło. Takij wody już „ruski” rok niy
               pamiynto. Roz mu chyba godoł tatulek, że jak go jeszcze na świecie niy było, a
               dwor od Napiyralskich idzie pedzieć:”kwitnył”, to było tak źle, że im cołki koło
               młyński woda porwała. Stawy poprzerywało, że kupki siana poskłodane na łąkach
               pływały ani szify, a kapry łebonie chytali po przikopkach jeszcze tydziyń po
               tym. No ale wtedy to bezmała chmura nad Rudziczkom stoła czorno jak ołow, że ćma
               było jak w nocy. Teraz chyba tak źle niy bydzie. Jeszcze musi iść do młyna
               wejrzeć, bo mu sie zdało, że dźwiyrzami wiater wali. Wloz do pojszcotka,
               podziwoł sie na delina, jeli kaj woda pod miechy niy podciyko. Łoroz jak niy
               blysknie i zaroz pizło, Karlik przez chwila stoł oślepiony i głuchy. Jak sie
               spamiyntoł,to widzi,że łokno do korząd łotwarte i szyby wytrzaskane. Pierzińsko
               ciompa! – zaklon pod nosym na synka, kery za młynorza u niego terminowoł –
               łokiynnic niy zawar. To łone tak walyły o ściana. Idzie miyndzy miechy ku
               łoknie, żeby siągnyć te łokiynice i patrzy, a tu na jednym siedzi se tako młodo
               frelka, cołko po biołu ani młodo pani i przez dziura w miechu wybiyro ziorka
               pszynice do swojij kajsterki. Karlik przetrzył łoczy, bo myśloł, że to ta
               blyskawica,kero pizła w gruszka przed młynym , tak go zaślepiła, że sie chopki
               stawiajom. Patrzi jeszcze roz i dalij ta dziywka widzi.

               -Ty złodziejko! – wrzasknył i bliżyj ku nij doskoczył. Chyciył jom rynkom za te
               biołe szaty. Tu juzaś jak blyskawica praskła, to sie znojd na ziymi z konskiym
               biołyj szmaty w rynce. Po dziołsze ani widu, ani słychu. Na miechu siedzi w tym
               miejscu bioły gołąb, kery jeszcze roz dziubnył se ziorko pszynice i wyfiurgnył
               przez łotwarte łokno. W tym samym momyncie przestało loć i blyskać. za chwilka
               sie rozjaśniyło i słoneczko wylazło. Karlik myśloł, że mu sie to wszystko
               śniyło, ale podziwoł sie co to trzimie w rynce, a to nima szmatka yno dwa piora
               gołymbie.

               Prziszoł dudom do izby, jego baba prawie rzykać przestała, dycko jak grzmi to
               rzyko, abo śpiywo „Pod Twom obrone”,ze strachu. Opowiedzioł i to wszystko, to ta
               sie yno trzi razy przeżegnała i godo :

               - Chopie! to niy był żodyn gołąb i dziołcha, yna jedna a ta sama. To była
               Meluzyna! Ty mosz szczynści, że to pod dachym było, bo jak byś jom trefiył kaj
               na dworze, gdo wiy czy bych cie żywego łogłądała. Trza zaniyś na mszo do farorza
               i podziynkować Bogu, że żyjesz. Niy wiym, czyś słyszoł o tym chopie ze Suszca?
               Co go w polu samego niby blyskawica miała zabić, pamiyntosz to? To ni mogła być
               blyskawica, bo przeca wtedy ani chmurki na niebie niy było. Meluzyna go
               przeskoczyła i już, żodyn mi tego niy powiy – jo już tam swoji wiym!
               - Ty mi tam staro niy godej gupot! To była złodziejka, kero mi z miechow
               obiyli wybiyro! Jo jom i tak kedy dopadna . Szłapy ji z rzici powyrywom! Teraz
               wiym , czamu pamponie mi godajom, że dycko mynij mąki namiela z miecha niż
               Szymura w Klyszczowie. Na dyć jo se na ta łoklano złodziejka zawachuja, niy
               bydzie mi opinie psuła.
               - Chopeczku dej tymu pokoj, prosza cie. I pamiyntej yno jedno – jak jom
               ujrzisz,to gibko sie pod strzecha schowej, choby yno pod okap. Jeszcze żodyn niy
               obstoł,kery sie na łotwartym z „Meluzynom” trefiył. Nojlepij jak byś i kaj pod
               okapym naszykowoł jaki talyrzik i kożdy dziyń sypoł i tam po gorści pszynice.
               - Jo i nasypia, ale śrotu do rzici!

               Od tego czasu Karlik wszyndzie chodziył z tuplowom. Co widzioł biołego gołymbia
               kole młyna to proł do niego z flinty. Nigdy jednak trefić niy poradziył. Sztift,
               kery sie u niego uczył, godoł, że widzioł biołego szczura, kery wybiyroł
               pszynica z miecha i nosiył do takij małyj kajsterki, kero stoła w tym ciymnym
               rogu we młynie.

               - Jo zalecioł do szopki po ta staro szprycha z rafioka, żeby mu prziwalić,
               ale jak żech przilecioł, to już gizda niy było, - pedzioł sztift.

               Dużo czasu Karlik straciył na wachowanie obiylo , ale jakoś nigdy niy poradziył
               tyj „Meluzyny” dopaść.

               Zboża sie traciyło coroz wiyncyj. Formoni, kerzi piyli piwo u Matuszczyka
               pogadowali se ze sobom, że tyn młynorz coroz wiyncyj ich na mące cygani i bydom
               musieli kaj indzij jeździć zboże mloć. Doszło to do młynorzowyj baby i wtedy
               łona zaczła dować do talyrza ziorka. Schowała talyrzik pod strzecha na balku i
               kożdy dziyń sypała nań gorść pszynicy.

               Skończyło sie wtedy wszystko.Żodyn miech już niy był dziurawy i pamponie
               przestali źle godać o młynorzu z Rudziczki.

               ***

               Młynorz Konsztant z Klyszczowa ujrzoł roz kole swojigo stawu, zaroz kole upysty
               , bioło rogato koza, kero se spokojnie szkubała trowa .Zaszoł dudom i pyto sie baby:

               - Staro! Czyja sie tu koza pasie na naszyj grobli? Jo jom tu już pora razy
               widzioł.
               - A skąd jo mom wiedzieć! Możno komu uciykła, idź jom zajmni , to sie
               napewno kery po nia pokoże i bydziesz wiedzioł czyja jest.
               - Ida po konsek powroza i tak zrobia.

               Niydługo to twało i Konsztant z powrozym w rynce idzie za młyn ku upuście,
               chycić ta bioło koza. Zdziwiył sie wielce, bo kozy już niy było na grobli. W tym
               miejscu stoła jakoś chuderlawo dziołszka, cołko na bioło łobleczono, nawet
               warkocz wielki jak cep, miała swiązany biołom szlajfkom. Dziywka sie opiyrała o
               miech, w kerym miała cynt jakigoś zbożo. Ośmioła sie filuśnie do młynorza i godo:

               - Witom was piyknie młynorzu. Mamulka mie posłali z pszynicom, co byście
               tacy dobrzi byli i poszrotowali nom to. Piniyndzy wom za to niy poradzymy dać,
               bo my som biydni, ale możecie se za robota odsypać miarka tyj pszynice.
               - Dziołcho! Gdo ci to tukej przinios tyn ciynżki miech? Przeca tyś tu jest
               yno sama.
               - No wiycie doś tam ciynzki jest, ale jo jest nauczono ciynżkij roboty. Pora
               razy żech musiała odpoczywać, ale miyszkomy hań za waszym stawym, to groblom tu
               jest nojbliżyj.
               - Przed chwilkom żech tu na grobli yno jakoś koza widzioł i nikogo wiyncyj.
               Niy spotkałaś jom po drodze?
               - Niy panie Konsztancie, jo żodnyj kozy niy trefiyła.
               - Toż podź dziołcho, pomoga ci tyn miech do młyna zaniyść, chyć se za kiczka.
               - Zostowcie! Jo go sama zaniesa, idźcie naprzod i otworzcie mi dźwiyrze do
               młyna.

               To pedziała i zgrabnie chyciyła za miech i zaciepła se go na pleca, że niy jedyn
               chop by tak niy poradziył. Konsztant aż zaniymioł , coś takigo jeszcze niy
               widzioł, żeby tako chudo dziołszka, kero wyglondała jak z piyrszyj komunije, a
               tela siyły miała .Zaniosła ta pszynica do młyna i pedziała:

               - Zrobcie mi to jeszcze dzisioj, jo bych na wieczor przileciała po ta śrotka.
               - Niy wiym dziołszko czy dom rady, coroz wiyncyj mi tu formanow prziwozi
               obiyli, a
               • blakc Re: bebelok 19.07.05, 23:55
                - Zrobcie mi to jeszcze dzisioj, jo bych na wieczor przileciała po ta śrotka.
                - Niy wiym dziołszko czy dom rady, coroz wiyncyj mi tu formanow prziwozi
                obiyli, a wody łostatnio coroz mynij w stawie, ale możno ci to zrobia.

                Konsztant szoł zaś wroz z tom dziołchom aże ku upuście, bo se nijak niy
                poradziył wytłumaczyć, jak sie tyż mogła ta koza stracić. Powroz cołki czas w
                rynce trzimoł i ta dziołcha sie jeszcze śmioła śniego:

                - Młynorzu! Yno sie czasym niy wiyszejcie, bo widza, ze powroz mocie. Kto by
                nom to pośrutowoł, szkoda by was było.

                Konsztant sie yno roześmioł i tłumaczył sie, że to mo na ta koza ,kero na grobli
                sie pasła. Łobrociył sie i poszoł nazod do młyna.

                Chodziyła potym ta dziołcha co jakiś czas do Konsztantowego młyna, a to z żytym,
                a to z pszynicom do zemlecio. Za kożdym razym zostawiała mu miarka ziorkow za
                robota. Konsztanta yno to dycko mierziyło, że dycko przed tym pokazowała mu sie
                ta bioło koza. Co jom widzioł, lotoł po powroz i dycko potym prziszła do młyna
                ta dziołszka i zawsze na bioło łobleczono. Twało to tak do czasu, aż roz
                przijechoł do niego niyjaki Otrymba z Radostowic z cołkom forom jynczmiynio do
                szrotowanio. Ledwo wloz do młyna podziwoł sie na stojące tam miechy ze zbożym i
                godo:

                - Skad sie tu u was wzion moj miech? Przeca jo piyrszy roz dziepiyro u was
                byda mloł. Jeździyl żech do Barona, bo to bliżyj z Radostowic, ale godali, że
                łon cygani i bestoż żech do was przijechoł. Teraz widza moj miech u was, w kerym
                żech do Barona pszynica zawioz, skąd łon sie tu wzion.

                Tak od słowa do słowa, aże Konsztant pedzioł:

                - Toż to jednak prowda . Godoł mi kedyś Karlik, jak był u mie loger
                pożyczać, że mu gdoś kradnie obiyli z młyna. Ta dziołszka, kero mi dzisioj
                pszynica prziniosła, niby w tym waszym miechu, musiała go u Barona ukraść. To
                bydzie doprowdy ta sama złodziejka.

                Już cima było, jak prziszła po swoja śrotka, ta dziywka w biołych szatach.
                Konsztant nic niy pedzioł, yno pomog i jeszcze miech na pleca zaciepnyć .
                Dziołcha podziynkowała, uśmiychła sie jak dycko i poszła ku upuście. Konsztant
                teraz gibko po zadku za niom, bo chcioł wiedzieć, kaj to łona miyszko. To
                napewno bydzie jako złodziejsko rodzina, trza za niom iść, a potym na policyjo,
                przeca ni mogom ludzi okrodać.

                Jak sie dziywka znojdła na grobli, ściepła miech na ziym i zamiyniła sie w bioło
                rogato koza. Konsztantowi sie zima zrobiyło, aż nim zaczynsło. Wiater sie serwoł
                taki, że yno zamloło sie naokoło . Zrobiyła sie tako trąba, godali ludzie na to
                :”dioboł tańczy”, i dźwigła do gory bioło koza , kero na plecach miała miech z
                tom śrotkom. Zamiyniło sie to w tako łognisto kula, kero leciała coroz wyżyj i
                myjnszo sie robiyła, aż durch mu sie z łoczow straciyła.

                Prziszoł du dom i wszystko swojij żonie połosprowioł. Ta sie yno przeżegnała,
                zaszła po świyncono woda i cołki młyn niom skropiyła. Od tego czasu już sie ta
                koza , ani dziywka po biołu niy pokozała na grobli za młynym.

                Była to ta sama „Meluzyna”, kero jednymu młynorzowi obiyli kradła, a do drugigo
                chodziła to śrotować.

                Z ksionżki Bogdana Dzierżawy "Z biegiem Rudy"
                • rico-chorzow Re: bebelok 20.07.05, 00:05
                 rita100 napisała:

                 > przestańcie , wracajmy do tematu Utopki to Utopki - jedyne w świecie - a
                 > Bebeloków pełno ;))))))

                 Jakby Cię Utopek,zwany też Utopcem albo Toplokym,chciał topić,to jest ostatnia
                 deska ratunku:

                 www.galeria.uq.pl/data/media/1/ostatnia1.jpg
                 • rita100 Re: bebelok 20.07.05, 00:08
                  rico-chorzow napisał:

                  > rita100 napisała:
                  >
                  > > przestańcie , wracajmy do tematu Utopki to Utopki - jedyne w świecie - a
                  > > Bebeloków pełno ;))))))
                  >
                  > Jakby Cię Utopek,zwany też Utopcem albo Toplokym,chciał topić,to jest ostatnia
                  > deska ratunku:
                  >
                  > www.galeria.uq.pl/data/media/1/ostatnia1.jpg

                  Spróbujmy kiedyś przez dłuższą chwilę popatrzeć na obskurny sedes, w toalecie
                  kolejowej w pociągu relacji Warszawa-Kraków. Wypunktujmy piękne elementy. Nie
                  skupiajmy się na samej symetrii przedmiotu. Poszukajmy czegoś, co konstruktor
                  czy projektant mógł widzieć w swoim dziele w chwili tworzenia. Patrzmy tak
                  długo, aż na naszej twarzy pojawi się uśmiech"
                  dobranoc Utopku :)

                  • rico-chorzow Re: bebelok 20.07.05, 00:18
                   rita100 napisała:

                   > rico-chorzow napisał:
                   >
                   > > rita100 napisała:
                   > >
                   > > > przestańcie , wracajmy do tematu Utopki to Utopki - jedyne w świeci
                   > e - a
                   > > > Bebeloków pełno ;))))))
                   > >
                   > > Jakby Cię Utopek,zwany też Utopcem albo Toplokym,chciał topić,to jest ost
                   > atnia
                   > > deska ratunku:
                   > >
                   > > www.galeria.uq.pl/data/media/1/ostatnia1.jpg
                   >
                   > Spróbujmy kiedyś przez dłuższą chwilę popatrzeć na obskurny sedes, w toalecie
                   > kolejowej w pociągu relacji Warszawa-Kraków. Wypunktujmy piękne elementy. Nie
                   > skupiajmy się na samej symetrii przedmiotu. Poszukajmy czegoś, co konstruktor
                   > czy projektant mógł widzieć w swoim dziele w chwili tworzenia. Patrzmy tak
                   > długo, aż na naszej twarzy pojawi się uśmiech"
                   > dobranoc Utopku :)


                   Rito,to nie była złośliwość mojej strony,i to w żadnym wypadku,jeżeli Cię ta
                   fotografia uraziła,przepraszam,wziołem to jako żart i nic innego nie miałem na
                   myśli,jeszcze raz przepraszam,


                   Rico
   • blakc Re: Nasze Utopce 20.07.05, 00:14
    Utopce , są demonami wodnymi lęgnącymi się z dusz niektórych topielców oraz
    poronionych płodów.

    Mają wygląd wysokich, niezwykle chudych ludzi o zielonej, oślizgłej, oblepionej
    błotem skórze, dużej głowie i ciemnych włosach. Na brzeg wychodzą tylko w czasie
    nowiu. Można ich wtedy zobaczyć suszących się lub iskających.

    Czasami oddalają się od zbiorników wodnych ale bez względu na to jak daleko
    odejdą wiecznie ociekają wodą zaś w miejscu gdzie zatrzymają się choć na chwilę
    pozostaje po nich potężna kałuża.

    Podobnie jak wodniki, utopce uwielbiają wciągać pod wodę kąpiących się ludzi.
    Potrafią ich także przywoływać w taki sposób, że ci nie mogą się oprzeć chęci
    wejścia do wody i w rezultacie topią się sami. Nie gardzą także przeprawiającymi
    się na drugi brzeg zwierzętami.

    Utopce są także miłośnikami zagadek a im zagadka trudniejsza tym bardziej ich
    interesuje. Nie znoszą jednak oszustów, których karzą natychmiast i bez litości.
    • rico-chorzow Re: Nasze Utopce 20.07.05, 00:30
     sloneczko1 napisała:

     > a jo sie je zawsze inaczy przedstawiauach--tak bardzi ludzkich


     Jaaaa,Frelko,z nos niyc niy bydzie,yno tela dobrego,co niy lóbiymy podwodniykow
     i jych zaros sztrafójymy.
     • sloneczko1 Re: 20.07.05, 00:39
      "Ten, kto nic nie wie, nic nie kocha.
      Ten, kto nic nie robi, nic nie rozumie.
      Ten, kto nic nie rozumie, jest nic nie wart.
      Ale ten, kto rozumie, również kocha,
      zauważa, widzi...
      Im więcej wiedzy wiąże się z jakimś przedmiotem,
      tym większa jest miłość...
      Kto wyobraża sobie,
      że wszystkie owoce dojrzewają w tym samym czasie co poziomki,
      nic nie wie o winogronach."

      Paracelsus
   • rita100 Re: Nasze Utopce 20.07.05, 23:16
    Gość portalu: bolo napisał(a):

    > www.isibrno.cz/~malczyk/godki10.htm

    No widzicie , jaki dobry Utopek . Jednak tak myślałam, że nie mogą być one zle,
    one były po to by przestrzegać dobrych ludzi przed niebezpieczenstwem.
    Szkoda, że jednak slad zaniknąl nawet po nazwie restauracji ku czci bardzo
    pracowitego Utopka.

    "Most ten szczęśliwie przetrwał zawieruchę ostatniej wojny i długo, długo
    jeszcze będzie służył ludziom. Starą gospodę również zburzono. Na jej miejscu
    postawiono nowoczesną restauracje zdrojową, która nie wyparła się nazwy swej
    sędziwej poprzedniczki i tak samo nazywała się restauracją Pod Utopcem. Obecnie
    zlikwidowano ją, a w budynku tym umieszczono dyrekcję darkowskich zakładów
    kąpielowych"
    Ładne zdjęcie zachodu słonca jest na stronce
    • rita100 Re: Nasze Utopce 20.07.05, 23:36
     a oto inny fajny urywek :
     Utopek yno na to czekoł i już mioł scynariusz w łepie. Przeca kto jak kto, ale
     łon, stary uwodziciel strzig musi wiedzieć, na co takigo „hynkszta”(według
     Hyjdle), stać.
     Jak sie znojdli przi paruszowskim stawie, krolestwie utopka Wilusia, to tyn
     gupi pan Rysiu, biere sie do rzeczy. Chyciył „Basie” za kark i swoj śmierdzący
     gorzołom ryj chce ćiść ku jeji gymbiczce. Niy doś tego, to ciągnie jom na
     grobla ku jakiś kympie suchych sitow.
     Utopek tyż bez oporu w ta strona sie doł kludzić, przeca o to mu chodzi. Widzi,
     że Rysiu sie ostro biere do rzeczy, odzywo sie do niego piskliwym dziołszyncym
     głosikiym:
     - Dobrze Ryśku, możesz robić symnom co chcesz, choćbyś mie mioł do saga
     seblyc, ale nojprzod musisz sie ty seblyc i wlyść do tyj zimnyj wody. Jak żeś
     jest rychtyk prawdziwy chop, to ci to niy zaszkodzi. Jak byda widzieć, że sie
     mi opłaci, to jo sie sama seblecza.
     Rysiu ani jaki młody źrebek, roz dwa sie seblyk, gorzołka go tak rozgrzywała,
     że aż hyc od niego biył na utopka. Taki wezgierny wskoczył do stawu i zaroz
     nazod na grobla ku „Basi”.
     Wszyski żyły mu na wiyrch wylazły i wszystko mu grało choby prawdziwymu
     hynksztowi, ale jak sie „Basia” seblykła i uwidzioł jom przi miesionczku cołko
     po sagu, w tyj prawdziwyj utopkowyj krasie, to borok Rysiu sie yno skrziwił jak
     bajtel, kery niy chce mylki na śniodanie i sklapnył sie na grobli choby
     colsztok.
     Wiluś wskoczył do swojigo stawu i na odchodne ciepnył Ryśkowi:
     - Niych yno roz usłysza, że zaś napasztujesz baby z emaliyrnie, to
     bydziesz mioł symnom do czyniynio !!!
     Od tego czasu emaliernia na hucie Silesia miała nojprzikładniyjszego
     kerownika.
     Bogdan Dzierżawa