Dodaj do ulubionych

Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum

21.11.16, 09:17
W jednej z kronik południowo włoskich z końca XI w. napisanej między 1082 a 1102 r. autorstwa greckiego kronikarza Lupusa Protospata z Bari (Lupus Protospatarius Baren- sis) „Lupi Protospatae Rerum in regno neapolitano gestarum, ab anno Sal. 860 usque ad 1102. Breve Chronicon sive Annales) jest wzmianka o Wandalach. Późniejszych wydań tejże kroniki jest wiele, ale najstarszy i najbardziej prawdopodobny, najbliższy oryginalnej wersji jest tekst zawierający taką wzmiankę w związku z walkami, jakie prowadzili Grecy z Saracenami na Sycylii w pierwszej połowie XI w., a brzmi ona tak: „1027. Despotus Nicus in Italiam descendit cum ingentibus copiis: Russorum, Wandalorum, Tureorum, Bulgarorum, Brunchorum, Macedonum, aliarumque nationum, ad Siciliam capiendam. Ale juz „Roczniki włoskie ukazujące historię od roku 605 do 1100 (Lupi Protospathae Chronicon) wg. Caracciolego, drukowane w Neapolu 1625 roku, pod rokiem 1027 podają, że w najeździe Nikona na Włochy jego wojsko było , złożone z Rusinów, Wandalów, Turków, Bułgarów, Polaków i Macedonczyków. Wyraźnie widac, ze oprócz Wandalów pojawiaja się Polacy. W późniejszych przekładach w/w kroniki znikaja i Wandalowie i Polacy, u: Carusiusa (1723), u Muratoriego (1724), u Graeviusa i Pratillusa (1751): „Hoc anno descendit Ispochitoniti) in Italiam cum exercitu magno, id est Russorum, Guandalorum, Tureorum, Burgarorum, Vlachorum, Macedonum, aliorumque, ut caperet Siciliam". A więc w tłumaczeniu najpóźniejszym nie ma juz Wandalów i Polaków. Nazwa Polska po raz pierwszy pojawia się w 1001 r. w jednej ze zwrotek tzw. sekwencji św. Wojciecha liście hymnów spisanej w Reichanau głosi, że: „Polania ergo tanti sepeliens floret martyryii pignora”a w 1003 roku nazwę Polska notują łacińskie Annales Hildesheimenses we fragmencie „Heinricus Berthaldi comitis filius, et Bruno frater regis, et ambo Bolizavones, Polianicus vide licet ac Boemicus, a rege infideliter maiestatis rei deficient.” czyli w tłumaczeniu „Henryk, syn Bertholda i Bruno brat króla i obu Bolesławów polski i czeski są w kręgu przyjaciół cesarza. W 1018 roku Bolesław Chrobry zajmuje Kijów, interwencja miała na celu przywrócenie władzy usuniętemu z kijowskiego tronu zięciowi Bolesława, Swiętopełkowi. Wojska polskie pokonały Rusinów, Bolesław zajął Kijów i stamtąd wysłał poselstwa do cesarzy, wschodniego i zachodniego, wiemy, że monarcha ofiarował swoją przyjaźń Cesarzowi Bizantyjskiemu Bazylemu II Bółgarobójcy. Po jego smierci Cesarzem został Kontantyn VIII, jego brat, planowany atak na Sycylię i odbicie jej z pod panowania arabskiego został zaplanowany jeszcze za rządów jego poprzednika, wiadomo, że do tej wyprawy doszło w 1027 r. niestety zakonczyło się klęską. W tym czasie rządy w Polsce sprawował juz syn Bolesława Chrobrego, Mieszko II Lambert, który zorganizował kilka wypraw wojennych, dwa razy najechał Saksonie, nastepnie Ruś i Czechy, ze średniowiecznego Kodeksu Matyldy dowiadujemy się, ze Mieszko II był władcą światłym i wykształconym (miał znać łacinę i grekę), fundował chrześcijańskie świątynie. Dotrzymując umów zawartych jeszcze przez swojego ojca mógł wyslac pewien oddzial do walki z niewiernymi na Sycylii. Zatem mamy kolejny przekaz, ze Polacy wczesniej byli nazywani Wandalami o czym mówi wspomniana wyzej kronika włoska.
Obserwuj wątek
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 21.11.16, 11:12
   Boleslaw Chrobry przebywając na Rusi zabiegal o nawiazanie bezpobrednich stosunkow z Bizancjum. Biskup merseburski Thietmar podaje, iż Boleslaw Chrobry znalazłszy się w Kijowie: ,,wysłał także poslow do pobliskiej Grecji, którzy mieli zapewnić tamtejszego cesarza o jego życzliwości, jeżeli cesarz ze swej strony zechce mieć w nim wiernego przyjaciela; w przeciwnym wypadku mieli mu oświadczyć, iż Boleslaw stanie się jego potężnym i niezwyciężonym wrogiem"
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 21.11.16, 11:31
   Juz po opuszeniu Kijowa w roku 1019 w najblizszym otoczeniu Bolesława Chrobrego znalazla się księżniczka Przesława oraz dostojnicy kościoła ruskiego na czele z Grekiem Anastazym Korsunianinem, zatem mozna przypuszczać, ze dalsze kontakty z Bizancjum juz po smierci Bolesława trwały za czasów Mieszka II, wg przekazów Mieszko znał doskonale Łacinę i Grekę, dotrzymując zobowiązań swojego ojca mógł wyslac oddział rycerzy do walki z niewiernymi na Sycylii, stąd w kronice Lupusa Protospata z Bari pod rokiem 1027 jest wzmianka: „1027. Despotus Nicus in Italiam descendit cum ingentibus copiis: Russorum, Wandalorum, Tureorum, Bulgarorum, Brunchorum, Macedonum, aliarumque nationum, ad Siciliam capiendam" Oczywiscie wzmianka mówi o Wandalorum a nie o Polanorum, co moze dowodzić temu, ze jeszcze w XI w Polaków zwano Wandalami, dopiero późniejsze przedruki w.w. kroniki, nie podają juz Wandalów a Polaków.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 22.11.16, 09:52
   „Dwaj wodzowie, gdzie Eilif, tam Harald, razem stroili na kształt kła bojowy szyk. Wschodni Wendowie wzięci w kleszcze, nie było lekkie dla Lechitów prawo wojny” to fragment wiersza skalda Tjodolfa Arnorsona nawiazujący do najazdu wojsk Jarosława Mądrego na Polskę. Także Povesť vremennyh let, która reprezentuje nurt informacyjny niezależny od skandynawskiego, podaje pod 1031 r. wiadomość o wielkiej, zwycięskiej wyprawie na Polskę Jarosława i jego brata Mścisława czernihowskiego. Walki trwały do 1034 jak wynika z przekazów skandynwaskich uczestniczył w nich Harald. Harald z Eilifem i wojskiem Jarosława najechał on Wschodnich Wendów, sąsiadów Rusi, czyli Polskę, jak wówczas nasz kraj nazywano. Jest to kolejny dowód, ze Polska to kraj Wenedów, Wendland, kraj Wandalów którym rządzi dynastia lechicka.
   • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 08:57
    soraborum napisał(a):

    > „Dwaj wodzowie, gdzie Eilif, tam Harald, razem stroili na kształt kła bojowy s
    > zyk. Wschodni Wendowie wzięci w kleszcze, nie było lekkie dla Lechitów prawo wo
    > jny” to fragment wiersza skalda Tjodolfa Arnorsona nawiazujący do najazdu wojs
    > k Jarosława Mądrego na Polskę.

    To jeszcze jeden dowód na to, że późniejsza Galicja z Podolem należały pierwotnie do Polski oczywiście Biała Chorwacja to jakiś grecki wariant nazwy greckiej "pollin chóran"(wielki-stary kraj) itd.

    tam jest Lesir i Lesar czy Austrvindum (Biali Chorwaci-Lędzianie)

    rcin.org.pl/Content/4168/WA303_4298_KH108-r2001-R108-nr2_Kwartalnik-Historyczny%2001%20Banaszkiewicz.pdf
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 12:12
     Al- Masudi: "Ich siedziby znajdują się na północy i rozciągają aż do zachodu. Oni dzielą się na różne szczepy, które się wzajemnie zwalczają. Mają oni królów, z których jedni wyznają chrześcijaństwo, a mianowicie wyznanie jakobickie, drudzy zaś nie posiadają żadnej księgi objawienia i nie słuchają żadnych przepisów religijnych, ale są poganami, którzy nic nie wiedzą o prawdach wiary. Tworzą oni liczne narody. Otóż między nimi jest jeden [naród], przy którym z dawna od samego początku była władza; jego król nazywał się Madżag. Naród ten zwie się Walinjana; i temu narodowi zwykły się były podporządkowywać pozostałe plemiona słowiańskie, ponieważ przy nim była władza i inni ich królowie jej ulegali"
     "Pierwszym z państw słowiańskich jest ad-Dir(Kijów), które posiada rozległe miasta, liczne pola uprawne, rozliczne wojska i przeróżne uzbrojenie. Kupcy muslimscy nawiedzają ich siedzibę z róznorakimi towarami. Temu państwu słowiańskiemu najbliższej jest miasto Al- Firag (Praga). Al Firag posiada kopalnię złota, miasta, liczne uprawy, przeliczne wojska i wielką siłę zbrojną. Państwo to zwalcza Rhomajów, Franków, Bazkarda (Węgrów) i inne ludy. Najbliżej tego państwa słowiańskiego leży państwo Turk"
     Al Idrisi: "Co się tyczy ziemi B(u)luniia, która jest krajem wiedzy i mędrców rumijskich (ar-Rum)[a], wspomnieliśmy ją już poprzednio. Jest to kraj o pięknej ziemi, urodzajny, obfitujący w źródła i w rzeki, o ciągnących się bez przerwy prowincjach i dużych miastach, bogaty we wsie i domostwa... Posiada on winnice, oliwki i mnogie drzewa różnych gatunków owoców. Do miast jego należą: Ikraku, G(i)nazna, -r(a)t(i)-slaba, S(i)rad(i)ja, N(u)grada, S(i)tnu[b][4] Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Prócz tego zażywają one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk i zaznajomieni ze swymi zawodami. Co się tyczy miasta (I)kraku, miasta G(i)nazna i reszty jej (Bulunji) wspomnianych miast, są to miejscowości o blisko siebie stojących budowlach... Ze wszystkich stron otaczają ją góry ciągnące się nieprzerwanie i oddzielające ją od kraju S(a)sun(i)ja (Saksonia), kraju B(u)amija (Bohemia – Czechy) i kraju ar-Rusija (Ruś)"
     Uzupełniając to o staroskandynawskie sagi jawi nam sie obraz bardzo rozległego panstwa od Łaby i Bałtyku do Kijowa i Adriatyku. Arabowie i Normanowie doskonale wiedzieli dokąd przybywaja, te opisy nie tworzyli dla siebie, były to zastępy zwiadowców wysłąnych przez swoich zwierzchników. Znamy tylko mały fragment opisu naszych ziem.
     • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 26.11.16, 20:57
      Wszystkie one są sławnymi stolicami i silnymi centrami, w których zebrane są dostatki rozmaitych krajów. Prócz tego zażywają one szacunku, ponieważ przebywają w nich uczeni wykształceni w dziedzinach nauk i zaznajomieni ze swymi zawodami. Co się tyczy miasta (I)kraku, miasta G(i)nazna i reszty jej (Bulunji) wspomnianych miast, są to miejscowości o blisko siebie stojących budowlach... Ze wszystkich stron otaczają ją góry ciągnące się nieprzerwanie i oddzielające ją od kraju S(a)sun(i)ja (Saksonia), kraju B(u)amija (Bohemia – Czechy) i kraju ar-Rusija (Ruś)"

      To jest świadectwo z 1100 roku, to nie jest jakaś banda klechów klepiących zdrowaski. Kopernik nie przypadkowo pochodził z Polski u nas ta klasa ludzi naukowców/mędrców była od starożytności. We Włoszech spalono by go na stosie.
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 10:53
       mlodavy napisał(a):


       > To jest świadectwo z 1100 roku, to nie jest jakaś banda klechów klepiących zdro
       > waski. Kopernik nie przypadkowo pochodził z Polski u nas ta klasa ludzi naukowc
       > ów/mędrców była od starożytności. We Włoszech spalono by go na stosie.
       >
       >
       Dlatego nazywano nas "krajem bez stosów"!
       wink
  • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 22.11.16, 15:11
   Chrobry - Gottorum:

   pitaphium Chabri Boleslai[1]:

   1 Hic iacet in tumba princeps generosaa columba

   2 Ch[r]abrib tu es dictus sis in evum benedictus
   11 Perfido c-patre tu es-c, sed credula matre
   3 Fonte sacro lotus servus Domini puta totus
   4 Precidens comam septenod tempore, Romam
   5 Tu possedisti velut verus adletae Cristi
   12 Vicistif terras faciens bellasg quoque guerras

   10 Incliteh dux tibi laus, strenue Boleslaus
   6 Regni Sclavorum Gottorumi suej Polonorum
   7 Cesar precellens a te ducalia pellens
   8 Plurima dona sibi que placuere tibi
   9 Hinc detulisti quia divicias habuisti
   13 Ob famamque bonam tibi contulit Otto coronam

   14 Propter luctamen k-sIt tIbI l-saLVs-kl Amen

   wink
   • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 22.11.16, 16:18
    jest coraz więcej dowodow na normanskie pochodzenie Piastów, mało prawdopodobne jest , ze wikingowie panujac w sredniowieczu w wielu miejscach w Europie, szerokim łukiem omijali ziemie polskie. Odra, Wisła, Warta doskonale nadawały sie na arterie w opanowaniu naszych ziem przez Wikingów. Wstrzymanie badan DNA Piastów w katedrze płockiej zdaje sie zamierzone.
    • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 23.11.16, 14:09
     soraborum napisał(a):

     > jest coraz więcej dowodow na normanskie pochodzenie Piastów, mało prawdopodobne
     > jest , ze wikingowie panujac w sredniowieczu w wielu miejscach w Europie, sz
     > erokim łukiem omijali ziemie polskie. Odra, Wisła, Warta doskonale nadawały sie
     > na arterie w opanowaniu naszych ziem przez Wikingów. Wstrzymanie badan DNA Pia
     > stów w katedrze płockiej zdaje sie zamierzone.

     Też szczerze żałuję, że badania piastowskiego DNA ulegnie znaczącemu opóźnieniu, nawet jeśli rozumiem powody dla których Kościół podjął taką decyzję, to żałuję, że odwlecze się to na kilka lat. Szkoda. Nie jestem zwolennikiem normańskiego pochodzenia Piastów, gdyż zbyt mało na to wskazuje a i niemieckie i szowinistyczne pochodzenie tej teorii tez mnie do niej nie zachęca ale badanie DNA byłoby mocnym argumentem dla którejś ze stron.
     Pozdr.
     • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 09:21
      eliot napisał:

      > soraborum napisał(a):
      >
      > > jest coraz więcej dowodow na normanskie pochodzenie Piastów, mało prawdop
      > odobne
      > > jest , ze wikingowie panujac w sredniowieczu w wielu miejscach w Europi
      > e, sz
      > > erokim łukiem omijali ziemie polskie. Odra, Wisła, Warta doskonale nadawa
      > ły sie

      Dowody z annałów frankijskich są jednoznaczne w latach 800-830 są znane imiona władców Wielotów ewidentnie Słowian " quorum nomina sunt Milegastus et Cealadragus. Erant idem filii Liubi regis Wilzorum". Mieszko na początku jest znany jako władca Licica'wiki'ów to wygląda na nazwę Lucic'ów, jego państwo w Dagome Iudex to państwo Szczecińskie, a nie Gnieźnieńskie, opis jego granic zaczyna się od okolic Szczecina i kończy już na Szczecinie.

      Badania genetyczne najpewniej nic nie wyjaśnią badania Rurykowiczów z tego co pamietam wykazały, że prezentowali dwie linie ugrofińską N coś tam i słowiańską R1a coś tam.
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 15:55
       mlodavy napisał(a):

       > e
       > Dowody z annałów frankijskich są jednoznaczne w latach 800-830 są znane imiona
       > władców Wielotów ewidentnie Słowian " quorum nomina sunt Milegastus et Ceala
       > dragus
       . Erant idem filii Liubi regis Wilzorum". Mieszko na początku
       > jest znany jako władca Licica'wiki'ów to wygląda na nazwę Lucic'ów, jego państ
       > wo w Dagome Iudex to państwo Szczecińskie, a nie Gnieźnieńskie, opis jego grani
       > c zaczyna się od okolic Szczecina i kończy już na Szczecinie.
       >
       > Badania genetyczne najpewniej nic nie wyjaśnią badania Rurykowiczów z tego co p
       > amietam wykazały, że prezentowali dwie linie ugrofińską N coś tam i słowiańską
       > R1a coś tam.

       Jeśli chodzi o opis z "Dagome iudex" to Urbańczyk zastosował wykładnie logiczną do zawartego tam opisu granic państwa Mieszka. Jest ona najbardziej rozsądna. Też bardziej się do niej skłaniam.
       Badania genetyczne Rurykowiczów były do przewidzenia. Podstawowy substrat obszarów, z których pochodzili był ugrofiński a ten na który przybyli (Ruś) słowiański )czyli R1a. wszystko się zgadza!
       wink
       • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 25.11.16, 22:51
        eliot napisał:
        > Jeśli chodzi o opis z "Dagome iudex" to Urbańczyk zastosował wykładnie l
        > ogiczną do zawartego tam opisu granic państwa Mieszka. Jest ona najbardziej roz
        > sądna. Też bardziej się do niej skłaniam.

        Nawet na wiki jest tłumaczenie tekstu tylko mylnie civitatem Schinesghe jest tłumaczone jako państwo, byłoby dużo bardziej czytelne gdyby to civitatem tłumaczono jako miasto, nie było by wtedy żadnej wątpliwości, bo opis geograficzny jest jasny i jednoznaczny, choć dla kopisty te nazwy nic nie mówiły on myślał, że to coś raczej małego na Sardynii, czyli jakieś miasto z przynależnościami.

        "w całości jedno miasto, które zwie się Schinesghe z wszystkimi swymi przynależnościami w tych granicach, jak się zaczyna od pierwszego boku wzdłuż morza (dalej) granicą Prus aż do miejsca, które nazywa się Ruś, a granicą Rusi (dalej) ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure, a od tej Alemury aż do ziemi Milczan i od granicy Milczan prosto do Odry i stąd idąc wzdłuż rzeki Odry aż do rzeczonego miasta Schinesghe."

        Dagome I
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 16:34
       mlodavy napisał(a):

       >
       > Dowody z annałów frankijskich są jednoznaczne w latach 800-830 są znane imiona
       > władców Wielotów ewidentnie Słowian " quorum nomina sunt Milegastus et Ceala
       > dragus
       . Erant idem filii Liubi regis Wilzorum". Mieszko na początku
       > jest znany jako władca Licica'wiki'ów to wygląda na nazwę Lucic'ów, jego państ
       > wo w Dagome Iudex to państwo Szczecińskie, a nie Gnieźnieńskie, opis jego grani
       > c zaczyna się od okolic Szczecina i kończy już na Szczecinie.
       >
       > Badania genetyczne najpewniej nic nie wyjaśnią badania Rurykowiczów z tego co p
       > amietam wykazały, że prezentowali dwie linie ugrofińską N coś tam i słowiańską
       > R1a coś tam.

       Władysław Herman był już, w sensie genetycznym, niezłą mieszanką na która składali się i Piastowie i Przemyślidzi i Ludolfingowie i Teofano i Rurykowicze...
       Z czym to porównywać...?
       wink
     • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 10:17
      Niewykluczone, ze chodzilo o opanowanie przez nowych władców ( Piastów) szlaków wodnych Odra-Warta oraz Wisla-San-Bug i dalej Dniestrem do Morza Czarnego a były one bardzo dogodne dla Normanów i stanowiły najkrótsze połaczenie ze Skandynawii do Bizancjum. Chodziło o pełne uniezaleznienie się Waregów (Rusi), stąd po opanowaniu Kijowa przez Boleslawa Chrobrego jego następca Mieszko II musial w konsekwencji prowadzic wojnę na wschodzie i zachodzie gdyz jego potega stawala sie zbyt wielka dla sąsiadów.
   • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 23.11.16, 09:45
    Cały problem mainstreamu historycznego polega na tym, że wierzy w każde słowo np. kronik niemieckich i naśmiewa się z polskich, a innych nie zna np. perskich, włoskich, arabskich. Poziom naszych historyków nie napawa optymizmem, Eliot czytam Pana art i komentarze, cenie Pana wiedzę i cięta ripostę, nie jestem zawodowym historykiem, ale uwazam, ze zbyt mało uwagi poswięcamy innym przekazom historycznym. To czy jaka grupa plemienna, etniczna mieszkala na naszych terenach moze nie ma aż tak duzego znaczenia, ale jest dosyc istotne. Spotkalem sie ostatnio z taka tezą, ze okreslenie "polskie obozy koncentracyjne" zostało swiadomie wykreowane przez niemeickich polityków na przelomie lat 40 i 50-tych, ten termin zostal świadomie wprowadzony najpierw do niemieckiego jezyka historycznego a następnie stał się pewna regułą na całym świecie. Dlatego uwazam, takze polska historia najdawniejsza, moze nie starozytna, ale własnie wczesnego sredniowiecza powinna zając własciwe miejsce w tozsamosci nie tylko Polaków.
    • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 23.11.16, 13:59
     soraborum napisał(a):

     > To czy jaka grupa plemienna, etniczna mieszkala na naszych terenach
     > moze nie ma aż tak duzego znaczenia, ale jest dosyc istotne. Spotkalem sie osta
     > tnio z taka tezą, ze okreslenie "polskie obozy koncentracyjne" zostało swiadom
     > ie wykreowane przez niemeickich polityków na przelomie lat 40 i 50-tych, ten t
     > ermin zostal świadomie wprowadzony najpierw do niemieckiego jezyka historyczneg
     > o a następnie stał się pewna regułą na całym świecie. Dlatego uwazam, takze pol
     > ska historia najdawniejsza, moze nie starozytna, ale własnie wczesnego srednio
     > wiecza powinna zając własciwe miejsce w tozsamosci nie tylko Polaków.

     Trochę ma, dzięki temu, że kolejne grupy etniczne wchodziły w skład aktualnie (w danym momencie historycznym) dominującego etnosu, zostały przekazane np. nazwy geograficzne, nazwy rzek (np. Wisły czy Odry) itd. Badanie haplogrup (nasze "ukochane" aryjsko-słowiańskie R1a1a) ludzi mieszkających na obszarze dzisiejszej Polski wykazuje ciągłość osadniczą (nie znaczy to: etniczną) od ponad 5000 lat. To zaprzecza modnej przez czas pewien teorii "pustki osadniczej". Pisaliśmy tu na tym forum o tym już wielokrotnie. Wiemy, również ze źródeł archeologicznych, że kultura przeworska, w swoim ostatni etapie (Wandalowie), dotrwała do czasów kultury praskiej (Słowianie). Również Goci z Grupy Masłomęckiej współistnieli ze Słowianami. Brak rozumnej polityki historyczne z naszej strony i powszechnie serwowana nam przez "media głównego nurtu" polityka wstydu były wręcz zaproszeniem dla niemieckich (i nie tylko) historyków, publicystów, intelektualistów itp. do zrzucania odium zbrodni i holokaustu z Niemiec i Niemców. Do tego dołączali się niestety suflerzy z naszych intelektualnych "elit", którzy za uznanie i popularność w tamtejszych mediach i środowiskach intelektualnych i uniwersyteckich gotowi byli przyjąć taką narrację.
     Mam nadzieję, że stopniowo będzie się to zmieniało ale trzeba mieć świadomość, że takie procesy trwaja lata.
     Jeśli chodzi o politykę historyczna dotyczącą czasów wczesnopiastowskich, to szczerze żałuję, że nikt ( przede wszystkim w telewizji) nie wpadł na pomysł zrobienia serialu z ksiązek Karola Bunscha. Sietnie nadają sie do tego i "Dzikowy Skarb" i "Ojciec i Syn" i "Rok Tysięczny". Same te ksiązki to niemal gotowy scenariusz dla czasów Mieszka i Chrobrego, a dobry scenarzysta mógłby dociągnąć do koronacji Chrobrego i koronacji Mieszka II. To są niemal wymarzone 3 czy cztery długie serie! Więcej zdziałają niż setki uczonych dysertacji... a i jako "towar eksportowy zdziałały by o niebo więcej niż wszystkie powołane do tego instytucje razem wzięte... Niemcy już dawno to pojęli stąd "Nasze Matki Nasi Ojcowie"...

     Pozdrawiam
     • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 12:19
      Badania genetyczne i antropologiczne pokazują, że ludność kultury przeworskiej i wielbarskiej przypominała pod każdym względem ludność słowiańską i nie było wymiany populacji w V w., Znaczenie archeologii jest wazne, ale nie moze znalezisk interpretowac w oderwaniu od genetyki, tylko wspólne dzialania moga lepiej wyjasnic historię danej grupy.
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 16:26
       soraborum napisał(a):

       > Badania genetyczne i antropologiczne pokazują, że ludność kultury przeworskiej
       > i wielbarskiej przypominała pod każdym względem ludność słowiańską i nie było w
       > ymiany populacji w V w., Znaczenie archeologii jest wazne, ale nie moze znalezi
       > sk interpretowac w oderwaniu od genetyki, tylko wspólne dzialania moga lepiej w
       > yjasnic historię danej grupy.

       Pisałem powyżej, że jesteśmy tu (jako R1a1a) od ponad 5000 lat. I nie należy absolutyzować utożsamiania genetyki z etnosem. Napływ Słowian (od V w.) jest potwierdzony źródłowo prze4z świadków epoki i archeologicznie. Nie znaczy to, że ich tu (mówię o etnosie) nie było wcześniej. Nie oznacza to, że ludność z przewagą haplogrupy R1a1a już np. w drugim tysiącleciu przed Chrystusem była Słowianami...
       wink
       • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 26.11.16, 21:12
        > Pisałem powyżej, że jesteśmy tu (jako R1a1a) od ponad 5000 lat. I nie należy ab
        > solutyzować utożsamiania genetyki z etnosem. Napływ Słowian (od V w.) jest potw
        > ierdzony źródłowo prze4z świadków epoki i archeologicznie. Nie znaczy to, że ic
        > h tu (mówię o etnosie) nie było wcześniej. Nie oznacza to, że ludność z przewag
        > ą haplogrupy R1a1a już np. w drugim tysiącleciu przed Chrystusem była Słowianam
        > i...
        > wink

        Ależ była Wenedowie są wielokrotnie potwierdzani dla naszych terenów od ponad 3000 lat, i mamy kontynuację tej nomenklatury w źródłach co kilkaset lat, od nich jako przodków pochodzą Słowianie.

        "Wenetowie zaś, (...) pochodząc z jednego pnia, występują dzisiaj pod trzema nazwami: Wenetów, Antów i Sklawenów."
        &
        "Ujęta w sieć tych rzek (Tisa, Danubius i Aluta) leży Dacja, którą osłaniają na kształt wieńca strome Alpy (tu: Karpaty). Wzdłuż ich lewego skłonu, który zwraca się w kierunku północnym, od źródeł rzeki Vistuli na niezmierzonych przestrzeniach usadowiło się ludne plemię Wenetów, którzy chociaż teraz przybierają różne miana od rodów i miejsc, w zasadzie są nazywani Sklawenami i Antami.
        • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 10:41
         mlodavy napisał(a):

         > > Pisałem powyżej, że jesteśmy tu (jako R1a1a) od ponad 5000 lat. I nie nal
         > eży ab
         > > solutyzować utożsamiania genetyki z etnosem. Napływ Słowian (od V w.) jes
         > t potw
         > > ierdzony źródłowo prze4z świadków epoki i archeologicznie. Nie znaczy to,
         > że ic
         > > h tu (mówię o etnosie) nie było wcześniej. Nie oznacza to, że ludność z p
         > rzewag
         > > ą haplogrupy R1a1a już np. w drugim tysiącleciu przed Chrystusem była Sło
         > wianam
         > > i...
         > > wink
         >
         > Ależ była Wenedowie są wielokrotnie potwierdzani dla naszych terenów od ponad 3
         > 000 lat, i mamy kontynuację tej nomenklatury w źródłach co kilkaset lat, od nic
         > h jako przodków pochodzą Słowianie.
         >
         > "Wenetowie zaś, (...) pochodząc z jednego pnia, występują dzisiaj pod trzema na
         > zwami: Wenetów, Antów i Sklawenów."

         A przed tym wszyscy zwani byli Sporami... jak zapewne pamiętasz... ? wink W sensie historyczo-genetycznym można mówić o "ludzie R1a. Ludność ta zdominowała, jak wiesz środkowo-wschodnią część Europy (i do dziś odgrywa podobną rolę). Potocznie określa się ją jako aryjsko-słowiańską, ale oczywiście obejmuje (wspólcześnie) ludność nie tylko indoeuropejską ale też np wśród tureckich Kirgizów (63% - tyle co Serbołużyczanie!), czy ogólnie wśród Ałtajczyków (38-55%). Sądzę, że trudno traktować naszych pra-praprzodków sprzed ponad 1000 lat przed Chrystusem (a co dopiero sprzed 2000 lat a.ch.n.) jako lud słowiański sensu stricto, można od biedy jako lub pre(bałto)słowiański. Sam z chęcią poznałbym ich język!
         Oczywiście wywód powyższy nie obejmuje historii alternatywnych... wink
         A tak na marginesie, to na Targach Książki Historycznej i "Lechia" i "Kronika Prokosza" cieszyły sie dużym wzięciem...
         wink
         • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 11:22
          W VI w. pojawia się nazwa „Słowianie”, na określenie ludu, zamieszkującego obszar pomiedzy Bałtykiem a Karpatami. Jordanes pisał, że Słowianie i Antowie wywodzą się od Wenetów, że są ich potomkami i że w jego czasach również nazywani są zamiennie starą nazwą, zaden kronikarz nie wspomina, że lud ten przywedrował na te ziemie gdzies ze wschodu.. Badania genetyczne mówią nam jednak to samo co archeologia, że mimo, iż autochtoniczni R1a ocaleli w całkiem niezłej formie i liczbie, to jednak ulegli najazdowi i to własnie jest ta dynastia zwana piastowska, czyli nie najazd osadniczy, a zmiana dynastii panujacej. Nie należy zbytniej wagi przypisywac imionom: Dago, Mieszko, Świetopełk, Otto, to tylko imiona nadawane bądź później przybierane. Państwo Schinesghe, jak go nazwano w dokumencie „Dagome Iudex”, to mieszanka różnych ludów, najprawdopodobniej mówiących tym samym jezykiem, Łużyczanie, Weneci, Biali Chorwaci, Lędzianie, Morawianie......... Dla pewnej ścisłości historycznej właściwiej byłoby mówić o chrzcie Mieszka i kraju mieszkowego – ten kraj nie miał jeszcze wtedy specjalnej nazwy i Mieszko nie był określany Królem Polski, tylko jako Król Słowian albo Król Północy, ewentualnie Król Wandalów( Misica dux Vandalorum) tak twierdzi prof. Lech Wojciechowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dla Tacyta nazwa Vandili to nazwa stara/starożytna a żadnego innego ludu w swojej „Germanii” tak nie nazwał. Tak samo dla Adama z Bremy była to nazwa starożytna/ a przynajmniej starsza „Słowiańszczyzna, największa z krain Germanii, zamieszkana jest przez Winuli, których wcześniej nazywano Wandalami.”
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 13:02
   "Od niej ma pochodzić nazwa rzeki Wandal, ponieważ ona, stanowiła osrodek jej krolestwa; stąd wszyscy, którzy podlegali jej wladzy, nazwani zostali Wandalami. Ponieważ nie chciala nikogo poslubić, a nawet dziewictwo stawiala wyżej od małżeństwa, bez następcy zeszla ze świata"
   Moze ten tyran lemanski to proptoplasta Lechitów, konczy sie władza dynastii Kraka po smierci Wandy, zaczyna dynastia Lechitów (szlachty)- Popielidów, czyli Wandal-Wisła-Wiślanie, Lech (tyran alemański)-Lechia-LechiciPopielidzi) -po Lechu (Polanie)-Polska?
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 24.11.16, 15:58
    soraborum napisał(a):

    > "Od niej ma pochodzić nazwa rzeki Wandal, ponieważ ona, stanowiła osrodek jej k
    > rolestwa; stąd wszyscy, którzy podlegali jej wladzy, nazwani zostali Wandalami.
    > Ponieważ nie chciala nikogo poslubić, a nawet dziewictwo stawiala wyżej od ma
    > łżeństwa, bez następcy zeszla ze świata"
    > Moze ten tyran lemanski to proptoplasta Lechitów, konczy sie władza dynastii Kr
    > aka po smierci Wandy, zaczyna dynastia Lechitów (szlachty)- Popielidów, czyli
    > Wandal-Wisła-Wiślanie, Lech (tyran alemański)-Lechia-LechiciPopielidzi) -po L
    > echu (Polanie)-Polska?

    Na temat "Wandy co nie chciała..." była już tu dłuższa, mniej lub bardziej rozrywkowa dyskusja z Polendwicem. Można znaleźć.
    wink
    • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 26.11.16, 21:05
     > Na temat "Wandy co nie chciała..." była już tu dłuższa, mniej lub bardzi
     > ej rozrywkowa dyskusja z Polendwicem. Można znaleźć.
     > wink

     Wanda miała siostrę Żagannę która założyć miała Żagań, by było ciekawiej żgana po słoweńsku znaczy dusza-duch, a przy królu Suevów Masyosie była wieszczka-duchowna o imieniu (ż)Ganna, ż było prawdopodobnie poza percepcją Rzymian.
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 10:49
      mlodavy napisał(a):

      > Wanda miała siostrę Żagannę która założyć miała Żagań, by było ciekawiej żgana
      > po słoweńsku znaczy dusza-duch, a przy królu Suevów Masyosie była wieszczka-du
      > chowna o imieniu (ż)Ganna, ż było prawdopodobnie poza percepcją Rzymian.

      A to już zależy od historyka, bo według innych (u nas choćby u Długosza) miała siostry Libuszę (to ta co miała założyć Pragę) i Waleskę (to ta od Kłodzka)...
      I komu tu wierzyć...?
      wink
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 12:17
       Mit etniczny, jak każdy mit, to przekaz światopoglądowy informujący o funkcjonujących społecznie przekonaniach i sankcjonujący drogą wartościowania różnego rodzaju działania ludzkie. Dostarcza owym przekonaniom skutecznej motywacji wartościującej (J. Kmita 1982, s. 123). Mit pozostaje w związku z przeświadczeniami metafizycznymi. Jest odniesiony - jak to sformułował L. Kołakowski (1994) - "nieempirycznej realności bezwarunkowej". Tym samym nie podlega kwalifikacji w kategoriach dychotomii: prawda - fałsz. My mamy swoje mity i legendy, Wikingowie sagi, nacjonalistyczny historyk literatury Adolf Bartels powitał wiek XX wydaniem bardzo później popularnej dwutomowej Geschichte der deutschen Literatur, w której porównał Das Nibelungenlied z Faustem Goethego pisząc, iż pierwsza „wędrówce ludów i starzejącemu się światu dodała nowej niemieckiej krwi”. Nacjonalistyczny historyk literatury Adolf Bartels powitał wiek XX wydaniem bardzo później popularnej dwutomowej Geschichte der deutschen Literatur, w której porównał Das Nibelungenlied z Faustem Goethego pisząc, iż pierwsza „wędrówce ludów i starzejącemu się światu dodała nowej niemieckiej krwi” Nacjonalistyczny historyk literatury Adolf Bartels powitał wiek XX wydaniem bardzo później popularnej dwutomowej Geschichte der deutschen Literatur, w której porównał Das Nibelungenlied z Faustem Goethego pisząc, iż pierwsza „wędrówce ludów i starzejącemu się światu dodała nowej niemieckiej krwi” Pieśni o Nibelungach to XII w, czyli kilkaset lat od opisywanych zdarzeń. Helmod, Adam z Bremy, Gall Anonim, Wincenty Kadłubek to bajkopisarze, ale średniowieczna germańska wersja eposu bohaterskiego, napisana ok. 1200 roku przez nieznanego autora pochodzącego prawdopodobnie z okolic Pasawy, który opierał się na opowieściach zawartych w Eddach, Sadze rodu Wölsungów i Sadze o Dytryku z XIII to juz prawdziwa historia narodu niemieckiego.
       • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 16:02
        soraborum napisał(a):

        >
        Nie negując Twoich przekonań doradzałbym większą przejrzystość. To, że powołasz się na odpowiednią ilość filozofów, autorytetów wszelkiej maści, podeprzesz literaturą od sasa do lasa (w tym oczywiście i naukową) i wszystko to okrasisz odpowiednio "naukowym" słowem wiązanym nie czyni Twojego wykładu bardziej przekonującym i "prawdziwym". Rzekłbym, że wręcz przeciwnie. Radzę zastosować radę Ludwiga van Wittgensteina (też filozofa wink ): "Cokolwiek da się powiedzieć, da się powiedzieć jasno, jeśli zatem coś nie zostało wyrażone jasno, w ogóle nie zostało wyrażone" (Tractatus Logico-Philosophicus).
        wink
        Pozdrawiam!
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 12:53
   1.pytanie: Jakie poglady na temat etnogenezy Słowian moze miec współpracownik Forschungsschwerpunkt Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Berlinie?
   2.odpowiedź: na wielkich mapach ściennych, dostępnych – jak analizowana w rozprawie doktorskiej Jerzego Strzelczyka, wielka mapa z Ebstorfu – szerszym kręgom, Polska pojawia się dopiero w XIII wieku. Niewiele też wiedzieli uczeni łacińskiego Zachodu o północnych peryferiach chrześcijańskiej Europy. I to – dodajmy – mimo przypadającej na okres VIII–XI wieku nadzwyczajnej, bo obejmującej ziemie od Grenlandii i Islandię na północy, Irlandię i Wyspy Brytyjskie na zachodzie, po Ruś na wschodzie, aktywności Normanów. Wiedza uczonych geografów, ufających autorytetom późnego antyku, wyraźnie pozostawała w tyle za gospodarczą i polityczną praktyką. Krótko mówiąc prof Strzelczyk nie widzi historii naszych przodków, tzn owszem widzi, ale w ziemiankach. Widzi natomiast wielkośc Germanów i w rozdziale poswieconym pochodzeniu Polaków od Wandalów w swojej ksiązce "Wandalowie i ich afrykanskie państwo" szydzi z Kadłubka, Prokosza nie dając absolutnie zadnych dowodów na germańskośc Wandalów, a nawet w cytowanej ksiazce podaje: Wandalowie po przekroczeniu Renu starli sie z Gemanami, zapewne z Frankami, czyli nie zalicza ich etnosu do Germanów.
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 28.11.16, 15:47
    soraborum napisał(a):
    absolutnie
    > zadnych dowodów na germańskośc Wandalów, a nawet w cytowanej ksiazce podaje:
    > Wandalowie po przekroczeniu Renu starli sie z Gemanami, zapewne z Frankami, cz
    > yli nie zalicza ich etnosu do Germanów.

    Germanie tłukli się między sobą równie chętnie jak i Słowianie. Więc to niczym nie świadczy.
    Problemu rozróżnienia pomiędzy Wenedami/Wenetami a Wandalami jest leże w zakresie nauki a nie wiary.
    wink
    Pozdr.
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 09:31
     owszem tłukli sie, chodzilo mi raczej o to, ze nikt ich nie zaliczał do Germanów sensu stricto.
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 11:00
      soraborum napisał(a):

      > owszem tłukli sie, chodzilo mi raczej o to, ze nikt ich nie zaliczał do Germanó
      > w sensu stricto.

      Bo traktowano wszystkie plemiona z obszaru "Germanii" jako germańskie - niezależnie od rzeczywistej przynależności etnicznej - w naszym rozumieniu (której często po prostu nie znano). Podobnie było ze Scytami - wszystkie plemiona na obszarze "Scytii" to byli Scytowie (w tym zapewne i nasi przodkowie)...
      Wandalowie nie byli efemerydą, tylko występowali w świecie rzymskim dość długo (aż do upadku ich państwa w Afryce), gdyby nie byli Germanami to ta różnica (na tle innych Germanów zalewających świat rzymski) byłaby widoczna dla współczesnych wiec nie sądzę by się mylili.
      Pozdr.
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 11:56
       Jeszcze w XVI i XVII wieku, wierzono, kierując się opinią Słoweńców z krain Prekmurje, Somogy i Vas, że są oni potomkami Wandalów. W dokumentach węgierskich, łacińskich i innych, język Prekmurian (dialekt węgierskich Słoweńców z Prekmurje) jest określany jako język wandalski. Tradycyjne węgierskie określenie etnolektu to Vend nyelv (język wendyjski). W Słowniku Starożytności Słowianskich pod haslem hasło Wandalowie:
       ''Nieuchwytne są początki średniowiecznych koncepcji wywodzenia Słowian (lub
       wręcz Polaków) od Wandali. W wieku VIII-IX nazwą Wandali oznaczano niekiedy
       mieszkańców Panonii, zarówno Awarów jak i Słowian.
       Annales Alemanici pod rokiem 790 użyły tego określenia po raz pierwszy w
       stosunku do Słowian połabskich. Podobnie Adam z Bremy: ''a Winulis qui olim
       dicti sunt Wandali''.
       W żywocie św. Udalryka bpa augsburskiego z końca X w., Mieszko I nazywany ''dux
       Wandalorum''.
       Mistrz Wincenty Kadłubek ... pierwszy w polskiej tradycji przekazał tą
       legendę... (Wandalowie/Wandalici=Polacy).
       Koncepcja ta w XIII i XIV wieku znalazła licznych zwolenników w Polsce i
       zagranicą.''
       Mauro Oribini w swojej książce Slowianskie Królestwa wydanej w 1601 r. podaje kilka przykładów słownictwa wandalskiego:
       Vandalic_Slavonic_English

       Stal_____stal_____chair
       Baba_____baba_____grandmother
       Ptach____ptich_____bird
       Kobyla___kobyla____mare
       Krug_____krug______circle
       Golubo___golub_____pigeon
       Klicz____kgliuc____key
       Zumby____zuby______teeth
       Mlady____mlad______young
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 12:35
       to nie jest zadna konfabulacja z tymi Wandalami, i nie jest tez kwestia moje wiary czy przekonań, kolejnym oczywistym dowodem jest to, ze jeszcze przed zaborami w Król. Polskim na dzien św. Wojciecha w kościolach modlitwe zaczynano tak: Benedic Dominum Regem cunctorum conversa gens vandalorum. To znany i oczywisty fakt, dobiero okres zaborów prusko-austriacko-rosyjski(normański) zakazal uzywania tej modlitwy w kościołach.
       • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 15:05
        soraborum napisał(a):

        > to nie jest zadna konfabulacja z tymi Wandalami, i nie jest tez kwestia moje w
        > iary czy przekonań, kolejnym oczywistym dowodem jest to, ze jeszcze przed zabo
        > rami w Król. Polskim na dzien św. Wojciecha w kościolach modlitwe zaczynano tak
        > : Benedic Dominum Regem cunctorum conversa gens vandalorum. To znany i oczywist
        > y fakt, dobiero okres zaborów prusko-austriacko-rosyjski(normański) zakazal uzy
        > wania tej modlitwy w kościołach.

        Biciem w dzwony zawsze ostrzegano przed wandalami różnej maści to i podziekowac za ich nawrócenie trzeba było...
        wink
        • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 10:24
         Gerwazy z Tilbury; "Between the Hungarian Alps and the ocean is Poland, the name Poland being the equivalent of Campania in their language. It is known as the land of the Vandals, from the river Vandal which runs through it".
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 13:15
       Należałoby przesledzic najstarsze kroniki hiszpanskie w których jest wiele tekstów swiadczących o tym, że Wandalowie to Polacy. Hiszpanie gardzą Katalończykami, nazywaja ich „Polacos” co jest pogardliwe i pejoratywne, tak gardzili Wandalami bo tak nas wtedy nazywano i tak pozostalo do dzisiaj, a dlatego Katalonczyków, bo tak samo ich jezyk jak jezyk Wandalów byl dla nich niezrozumialy tak i teraz niezrozumialy jest katalonski
       Que es aquello que reluce,
       Alla por los altos mares?
       Es un barco de reclutas que viene a las Baleares.
       Adios Palma de Mallorca,
       Adios calle sindicato,
       Adios barrio de las putas,
       Adios cochinos polacos.
       Katalończyków hiszpanie nazywaja Polakami
       • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 15:10
        soraborum napisał(a):

        > Należałoby przesledzic najstarsze kroniki hiszpanskie w których jest wiele tek
        > stów swiadczących o tym, że Wandalowie to Polacy. Hiszpanie gardzą Katalończyka
        > mi, nazywaja ich „Polacos” co jest pogardliwe i pejoratywne, tak gardzili Wan
        > dalami bo tak nas wtedy nazywano i tak pozostalo do dzisiaj, a dlatego Katalo
        > nczyków, bo tak samo ich jezyk jak jezyk Wandalów byl dla nich niezrozumialy t
        > ak i teraz niezrozumialy jest katalonski

        Tak i Katalończycy gardzą Kastylijczykami (Hiszpanami) więc w sumie wychodzi na jednio wink
        A jak ich nazywają! To wstyd powtarzać. Jednak w jednym się mylisz - jedni i drudzy świetnie się rozumieją, chociaż niekoniecznie zgadzają...
        wink
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 12:17
   Lechia dives agri, sed non genus omnibus unum; gens illi triplex populi sub gente quaterni Ipsa (:ides Sarmatiasmile Caput populi, vires de sanguine Vandlo
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 16:24
    pl.wikipedia.org/wiki/Polacy_a_Wandalowie
    wink
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 11:15
     Historia Królestwa Słowian czyli Latopis Popa Duklanina autora który należał przypuszczalnie do potomków romańskiej ludności zamieszkującej Dalmację. Wynika to z jego słów, gdy wyjaśnia znaczenie terminu „cacan" — „quod in linqua nostra resonat imperator" (roz. V), dowodząc w ten sposób, że jego językiem macierzystym była łacina. Tylko romańskim pochodzeniem autora można tłumaczyć epitety „gens ferox et indomita" (lud dziki i nieokiełznany, roz. I) lub ,,crudeles" (okrutni, roz. II) w odniesieniu do Gotów Słowian.
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 14:58
      W swej kronice autor przedstawia dzieje legendarnej ogólnosłowiańskiej dynastii Svevladiciów, wywodzącej się od króla gockiego Svevlada: wyszedł oto z północnych stron naród, który nosił nazwę Gotów, lud dziki i nieujarzmiony, który miał trzech książąt i braci, synów króla Svevlada; imiona ich były: pierwszy Brus, drugi Totila, trzeci Ostroilus. Ostroil i jego następcy, wedle Duklanina utworzyli na Bałkanach wielkie państwo obejmujące Dalmację, Chorwację, Serbię, Duklję i Bośnię. Z dynastii Svevladiciów wywodzili się też według autora Latopisu współcześni mu władcy Trebinja, Zety, Chorwacji i Serbii zagorskiej, faktycznie należący do różnych dynastii.
      wink
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 29.11.16, 16:29
    żyjący w czasach panowania Władysława Łokietka franciszkanin krakowski Dzierzwa. W swoim wywodzie pisał on:

    "Przede wszystkim należy wiedzieć, że Polacy pochodzą z rodu Jafeta, syna Noego. Ów Jafet, wśród licznych spłodzonych przez siebie synów, miał również jednego imieniem Jawan, którego Polacy zwą Iwan (..). Jawan zrodził Philirę, Philira zrodził Alana, Alan zrodził Anchizesa, Anchizes zrodził Eneasza, Eneasz zrodził Askaniusza, Askaniusz zrodził Pamfiliusza, Pamfiliusz zrodził Reasilwę, Reasilwa zrodził Alanusa, Alanus — który jako pierwszy przybył do Europy — zrodził Negnona, Negnon zaś zrodził czterech synów, z których pierworodnym był Wandal, od którego wywodzą się Wandalici, zwani obecnie Polakami."
    wink
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 08:38
     duma *daumā < dōms
     Jezyk gocki, zaliczany do wschodnio germanskich:
     gotoviti *gataṷītēi < gatauiþs < gataujan
     kupiti *kaupītēi < *kaupiþs < *kaupjan < kaupōn
     kusiti *kausītēi < kausjan
     lěkъ *lēkъ < *lēka < lēkeis
     lixva *leixva < leihwa < *leiχṷa-
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 14:59
      Czyli jafetyckie...
      wink
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 08:48
       Przykladem moze być Welinbaba /Welin’b[aba]/ Walyanbaba -lud Protosłowian który zdominował politycznie żyjące na dużym obszarze ludy miejscowe i narzucił im swój język. Wypowiedź posła wysłanego przez wodza Sklawinów w Dacji - Dauritasa do kagana awarskiego: że "Słowianie są przyzwyczajeni że to oni panują nad cudzą ziemią a nie że ktoś inny nad ich własną i są tego pewni tak długo jaki istnieje wojna i miecz". W kronikach rzymskich co zauważył Andrzej Michałek w swojej serii książek Słowianie - Słowianie Południowi, Rzymianie walczący ze Słowianami zwrócili uwagę, że wojska Słowiańskie nie były jednolite - raz był to tłum słabo uzbrojonej piechoty plemiennej a raz konnica o wysokim standardzie uzbrojenia. Załozenie, że wszyscy Słowianie tworzyli jakąkolwiek wspólnotejest błędne. Podobnie jak Germanie to były rózne ludy podobnie szprechające, na róznym etapie rozwoju cywilizacyjnego.
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 08:55
       Macoudi; "Ich siedziby znajdują się na północy, przechodząc do zachodu. Słowianie dzielą się na kilka rodzin. Pierwotnie rodziny te pozostawały w stanie wojny ze sobą. Ich królowie, spośród których niektórzy wyznają chrześcijaństwo, należą do sekty jakobitów i innych [sekt], nie posiadają ani księgi ani prawa, żyjąc wedle swych praw. Żyją także w pogaństwie, ignorując jakiekolwiek rodzaj religii. Wśród różnych rodzin i ras, które tworzą ci ludzie, nie ma samodzielności, którą posiadali w czasach starożytnych. Ich król przyjął tytuł Madjek i był znany jako Walinana. Wszyscy Słowianie uznali jego wyższość, gdyż był on głównym [władcą]. Najwyższym, który wszystkich innych [władców] uczynił wasalami. Wśród ludów słowiańskich żyjących według tego porządku znajdują się Astabraneh, których król dziś zwie się Saklaih oraz Źulaneih, których król zwie się Wandjalaf. Potem są Namdjin, których król zwie się AzanehŚ nie ma od Słowian dzielniejszych wojowników i jeźdźców. Kolejnym z ich władców jest Munabin, którego zwą Zenbier. Następnie Sirtin, plemię ogromne, o którym z kilku powodów zbyt długo należałoby wspominać o cechach, które wymagają zbyt szczegółowego opisu, uznające zwierzchność innego ludu. Jest wśród nich również lud Sassin, Źjerwanik, Khachanin i Berandjabin. Imiona ich królów zostały tu przytoczone, tytuły są zaś wspólne dla wszystkich władców tej samej rasy. Wsród Sirtin o których była już wcześniej mowa obecny jest zwyczaj palenia zmarłego króla lub wodza wraz z jego sługami. Ludy te mają podobny zwyczaj do mieszkańców Indii. Plemiona tych krajów, opisane przez nas w tej księdze, palą się na ogromnych stosach, co widzieliśmy na górze Kabkh u Chazarów. Ich plemiona należą do tych samych rodów, zaczynając się na wschodzie aż ku krainom zachodzącego słońca. Pierwszym ze
       słowiańskich władców jest Źir, który włada ogromnym państwem, miastami i nad ziemią uprawną. Muzułmańscy handlarze zmierzają w kierunku jego stolicy ze wszystkimi rodzajami towarów. Za ziemią [tego] księcia znajduje się Awandj, który posiada dobrze uprawiane prowincje i dysponuje licznym wojskiem, mając znaczne zasoby wojskowe. Jest w
       stanie wojny z żrekami, Longobardami i innymi barbarzyńcamiś prowadzone [przez niego] działania wojskowe zmienne mają koleje losu Pozostaje jeszcze w najpiękniejszym kraju Słowian władca Turków, a są oni najdzielniejsi spośród wszystkich Słowian"
   • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 12:58
    .„The language of the Ruthenians, Poles, Bohemians and Sclavons is the same as that of the Vandals” Willem van Ruysbroeck rok 1253.
    o dartzgiciar tehsa sogu adz tlerjandzez lyzlelsczez ko ncjz ljleitidz lilliz
    riede lccuz lzltm ztjarte gricklads er zezle peloponslus lzjeitz ltin slat hcej
    przieicre napszlz frazgu crdbzorg Corinto pelopnslas sjehc celcn
    pcceucpclultga la'ngz ż hlto"c tleage hslem liggz|licjcjż utajcc gricklęńdźe
    żecjame i zjalsld"
    • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 30.11.16, 15:02
     Widzisz jaka zgodność! Już Dzierzwa pisał, że to wszystko od Wandala!
     wink
     • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 08:22
      Eliot, czy Słowianie, którzy pojawili się w V/VI w. n.e. na terenach obecnej Polski, mogli zeslawizować językowo stojące od nich na wyzszym poziomie cywilizacyjnym ludy autochtoniczne kultury przeworskiej charakteryzujące Słowian Zach. i narzucic im Kulturę zarubieniecką charakteryzyjącą własnie tych przybyłych czyli Słowian Wsch?
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 14:28
       soraborum napisał(a):

       > Eliot, czy Słowianie, którzy pojawili się w V/VI w. n.e. na terenach obecnej P
       > olski, mogli zeslawizować językowo stojące od nich na wyzszym poziomie cywiliza
       > cyjnym ludy autochtoniczne kultury przeworskiej charakteryzujące Słowian Zach
       > . i narzucic im Kulturę zarubieniecką charakteryzyjącą własnie tych przybyłych
       > czyli Słowian Wsch?

       Mogli i co więcej zrobili... wink Po pierwsze było ich baaardzo dużo w stosunku do zastanej ludności, po drugie byli lepiej przystosowani do ówczesnych bardzo niestabilnych stosunków politycznych, społecznych, migracyjnych, wojennych itd. Podobnie szybko i skutecznie zeslawizowali np. bałkańskich Traków , chociaż ci przetrwali kolejnych najeźdźców przez 2000 lat. Podobnie było na przełomie VI/VII wieku w Grecji (jak to wyglądało poruszaliśmy tu kiedyś pod hasłem: "Straszliwe plemię Słowian"), która przez kolejne 200 lat była słowiańska... Kolejną słowiańska. Podobnie było z bałkańską ludnością romańska, grecką czy gocką (ci przetrwali w miastach nadczarnomorskich do XV wieku a Grecy do drugiej połowy XIX kiedy zmiany gospodarczo-społeczne i migracje zmieniły stosunki etniczne w miastach nad Morzem Czarnym czy na Bałkanach). Naszą (słowiańską) wada była ogromna niechęć do posiadania centralnej władzy... najlepiej funkcjonowaliśmy na szczeblu lokalnym. Łączyło się to niestety z ciągłymi wojenkami z sąsiadami i zawieranie sojuszy z obcymi (i prawdziwymi wrogami) przeciw swoim... To była jedna z przyczyn upadku zarówno Połabia (zobacz jak rozegrał to Gero) jak i Grecji, gdzie słowiańskie państewka (tzw. "sklawinie") wolały wyrzynać siebie nawzajem przy pomocy Bizancjum niż walczyć ze wspólnym wrogiem, co spowodowało, że po 200 latach do 802 roku Bizancjum udało się ponownie podporządkować całą Grecję i jedynie na górze Tajget (Milingowie i Jeziercy) Słowianie utrzymali taką pół-niezależność aż do najazdu Turków w XV wieku.
       Dużą rolę odegrało też stopniowe wyludnienie wynikające z tych ciągłych walk, które były też źródłem bogactwa dla wygrywających... nie tyle z powodu rabunku ile ze sprzedaży współplemieńców na rynki (głównie) arabskie (Bliski Wschód i Hiszpania). Już w VIII wieku arabscy kronikarze ubolewali, że w Bagdadzie na ulicy łatwiej usłyszeć słowiański niż arabski...
       wink
       • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 15:13
        byli "sporzy" a ponadto silni, przebiegli, chyba zbyt mało wagi przykladamy do ich ogromnej mobilnosci, mozliwosci do asymilacji w róznych warunkach i do ich zdolności asymilacji innych.
        • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 12:10
         soraborum napisał(a):

         > byli "sporzy" a ponadto silni, przebiegli, chyba zbyt mało wagi przykladamy do
         > ich ogromnej mobilnosci, mozliwosci do asymilacji w róznych warunkach i do ich
         > zdolności asymilacji innych.

         Owszem, można powiedzieć, że wręcz rozsadzała ich energia i to ona oprócz tej wielkiej liczebności stanowiła o ich przewadze nad resztą ludności i stanowiła podstawę zdolności asymilacyjnych. Dochodziło do tego świetne przystosowanie do warunków takiej migracji zarówno od strony gospodarczej jak i społecznej.
         • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 13:02
          Eliot, jak mało jest o tym w polskiej nauce o historii, obraz przedstawiany za komuny był szary, bury i ponury, obecnie nie wiele lepiej. A mamy przeciez Wielkiego Bollesława Chrobrego, najprawdopodobniej pretendenta do tronu cesarskiego, wielkiego rywala Henryka II, cesarza. Gdyby losy potoczyłby sie nieco inaczej to stolicą Cesarstwa Rzymskiego mógł byc Kraków. Moze Bolesławowi i Mieszkowi przyswiecala taka mysl, a dlaczego tak się nie stało doskonale opisujesz tutaj: forum.gazeta.pl/forum/w,12217,13094218,13094218,Rus_i_Wyprawa_Kijowska_Chrobrego.html
          • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 13:53
           Dlatego tek żałuję, że nikomu nie przyszła do głowy ekranizacja prozy Karola Bunscha, to naprawdę gotowe scenariusze, co więcej świetnie wpisujące się w "politykę historyczną". Cały cykl zręczny scenarzysta może przerobić na rewelacyjny serial o początkach i powstaniu naszego państwa o jego pierwszych władcach itd. Mógłby też pociągnąć dalej poprzez wyprawę kijowska do koronacji w 1025 roku. Taki serial byłby hitem nie tylko w Polsce. Mógłby tez zaistnieć podobnie jak np. "Wiedźmin" Sapkowskiego w świecie gier wirtualnych, mógłby też (przy wsparciu państwa) zaistnieć w wersji pełnoekranowej (w tym w 3D). To zdziałałoby również w sferze polityczne i obrazu Polski więcej niż wszystkie nasze działania z ostatniego ćwierćwiecza razem wzięte! Problem w tym, zapewne, że decydenci najzwyczajniej w świecie prozy Bunscha nie znają...
           wink
           Pozdr.
           • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 14:28
            mysle, ze rzeczywiscie nie znają, tzn. cos tam, coś tam wiedzą, ale chyba tylko tyle. Dzisiaj wiele sie mówi o polityce historycznej, ale niewiele sie robi. Filmy historyczne to głownie filmy naszych parażek, owszem pokazujące odwage, heroizm, ale przeciez mamy i piekne karty w naszej historii, zwycięstwa. Ostanio ogladalem program na canal plus discovery o Etruskach, w którym byla mowa o mieszkancach Toscanii którzy sa dumni ze swojego etruskiego dna, mimo, ze wystepuje ono w szcztkowym wymiarze i tylko w dwóch małych miejscowosciach. Ten fakt jednak został w tym programie bardzo podkreslony, a przecież nijak to sie ma do naszego starozytnego R1a występujacego w Polsce w ponad 50%, do naszych przodków, zdobywców Kartaginy i Rzymusmile)
          • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 14:00
           Skoro się rozczytałeś to tam masz też przejście (chyba trzeci link podany jest aktywny?) do opisu cyklu wojen Chrobrego z Henrykiem (pierwsza, druga i trzecia wojna z Niemcami) tam są w początkach kolejnych cyklów linki do przechodzenia.
           Pozdr.
           • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 14:37
            Przeczytałem, także wszystkie komentarze, swietna lektura. Interesująca jest wzmianka o kronikach armeńskich, jak wiele jeszcze jest do odkrycia, jak malo znamy nasza historie, jeszcze mniej tą która jest wspólna dla wszystkich Słowian. Niemcy skutecznie skonfabulowali swoją historie, do tego stopnia, ze Magna Germanię traktuja jako swoją.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 14:05
   z kroniki Thietmara; "Z drugiej strony rzeki rozłożył się ze swoimi król Rusów 159 oczekując z niepokojem na wynik zapowiedzianej przez obu przeciwników walki. Tymczasem Polacy, wyzywając nieprzyjaciela, skłonili go do walki i z niespodziewanym szczęściem odepchnęli go od rzeki, którą obsadził. Zgiełk walki podniecił Bolesława. Zachęciwszy swych towarzyszy do gotowości do walki i pośpiechu, przeprawił się szybko, choć z wielkim trudem, przez rzekę. Wojsko nieprzyjacielskie, ustawione naprzeciw w zwartych oddziałach, nadaremnie usiłowało bronić swojej ojczyzny. Albowiem ustąpiło już przy pierwszym starciu i nie stawiało potem silniejszego oporu. Poległa tam bardzo duża liczba spośród uciekających, mała zaś spośród zwycięzców. Zginął po naszej stronie znakomity rycerz Eryk, którego cesarz trzymał przez długi czas w więzieniu 160. Od tej chwili Bolesław ścigał z wymarzonym wprost powodzeniem znajdujących się w rozsypce nieprzyjaciół, a mieszkańcy przyjmowali go wszędzie z wielkimi honorami i darami". ''Opuszczony mianowicie przez swego władcę, który uciekł, Kijów przyjął w dniu 14 sierpnia Blesława oraz wygnanego od dawna księcia Świętopełka, który pozyskal sobie cały ten kraj, wykorzystując strach przed naszymi. Kiedy wkraczali do miasta, tamtejszy arcybiskup powitał ich uroczyście z relikwiami świętych oraz innymi różnymi okazałościami w monastyrze świętej Zofii, który spłonął w poprzednim roku wskutek nieszczęśliwego wypadku" Czy zajęcie Kijowa przez Bolesława Chrobrego mozemy potraktowac nie jako zabor stolicy osciennego panstwa tylko przywrocenie panowania nad nim, oczywiście sięgając wstecz tzn.do pocz. dynastii Piastów, czyli powrot na ziemie Polan z których to wyszli i w połowie IX w. zajeli ziemie dzisiejszej Wielkopolski pokonujac tam panującą dynastie Popielidów? Stąd moze jak pisze Thietmar mieszkancy i arcypiskup Kijowa uroczyście witali Boleslawa jako prawowitego władce tych ziem. A ma to przeciez miejsce jeszcze przed rozłamem w chrześcijanstwie w 1054 r. Polityka Bolesława jest wielowektorowa, walczy z Niemcami na zachodzie, zajmuje Kijów, wysyla poselstwo do Konstantynopola; " Wysłał także posłów do pobliskiej Grecji , którzy mieli zapewnić tamtejszego cesarza o jego życzliwości, jeżeli cesarz ze swojej strony zechce dotrzymać wierności i przyjaźni. W przeciwnym wypadku — mieli mu oświadczyć — Bolesław stanie się jego zdecydowanym i nieustępliwym wrogiem".
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 01.12.16, 15:26
    soraborum napisał(a):

    Czy zajęcie Kijowa przez Bolesława Chrobrego moze
    > my potraktowac nie jako zabor stolicy osciennego panstwa tylko przywrocenie pan
    > owania nad nim, oczywiście sięgając wstecz tzn.do pocz. dynastii Piastów, czyli
    > powrot na ziemie Polan z których to wyszli i w połowie IX w. zajeli ziemie dz
    > isiejszej Wielkopolski pokonujac tam panującą dynastie Popielidów? Stąd moze ja
    > k pisze Thietmar mieszkancy i arcypiskup Kijowa uroczyście witali Boleslawa jak
    > o prawowitego władce tych ziem. A ma to przeciez miejsce jeszcze przed rozłamem
    > w chrześcijanstwie w 1054 r. Polityka Bolesława jest wielowektorowa, walczy z
    > Niemcami na zachodzie, zajmuje Kijów, wysyla poselstwo do Konstantynopola; " Wy
    > słał także posłów do pobliskiej Grecji , którzy mieli zapewnić tamtejszego cesa
    > rza o jego życzliwości, jeżeli cesarz ze swojej strony zechce dotrzymać wiernoś
    > ci i przyjaźni. W przeciwnym wypadku — mieli mu oświadczyć — Bolesław stanie si
    > ę jego zdecydowanym i nieustępliwym wrogiem".

    O wyprawie kijowskiej Chrobrego pisałem tu 12 lat temu...
    tu masz linka:

    forum.gazeta.pl/forum/w,12217,13094218,13094218,Rus_i_Wyprawa_Kijowska_Chrobrego.html
    miłej lektury!
    wink
    Pozdr.
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 02.12.16, 10:16
     to niesamowite, warte filmu na miare "Waleczne serce", czytam z wielka uwagą, wspanialy tekst poparty ogromna wiedzą źródłową, pozd.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 05.12.16, 11:43
   Wykaz artykułów eksportowych z różnych miast podany przez al-Maqdisiego: mydło, dywany, lampy miedziane, naczynia cynowe, płaszcze wojłokowe, futra, bursztyn, miód, sokoły, nożyce, igły, noże, miecze, łuki, różne gatunki mięsa, niewolnicy słowiańscy i tureccy. Natomiast towary sprowadzane z innych regionów Europy: „morskimi kupcami nazywano jeszcze prowansalskich Żydów, którzy we Francji wsiadali na statki razem z eunuchami, niewolnicami i niewolnikami, zabierając brokat, skórki bobrowe, z kun i inne futra oraz miecze. […] Przybywali do portów Mekki i Medyny, a potem dalej przez Zatokę Perską udawali się do Indii i Chin. […] Mówili po persku, rumijsku, frankońsku, hiszpańsku i słowiańsku”. Ówczesni kupcy zydowscy nie znali żadnego języka germanskiego, frankoński był juz wtedy zwugaryzowana łaciną, podobnie hiszpanski, oba jezyki musiały sie juz znacznie różnic od łaciny klasycznej, tak samo jaki i wymieniony rumijski (rzymski). Zatem nieznajomośc jakiegolwiek jezyka germanskiego, np. wschodnoifrankijskiego czyli niemieckiego i saskiego oznacza, ze jezyk ten nie mial w ogóle zadnego miedzynarodowego znaczenia. Czyli Perski, łacinski ( bez względu jaki, zreszta bardzo podobne do siebie) oraz słowianski-lingua slavica vel slavonica.
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 05.12.16, 14:33
    soraborum napisał(a):

    >
    > ] Mówili po persku, rumijsku, frankońsku, hiszpańsku i słowiańsku”. Ówczesni ku
    > pcy zydowscy nie znali żadnego języka germanskiego, frankoński był juz wtedy zw
    > ugaryzowana łaciną, podobnie hiszpanski, oba jezyki musiały sie juz znacznie ró
    > żnic od łaciny klasycznej, tak samo jaki i wymieniony rumijski (rzymski). Zatem
    > nieznajomośc jakiegolwiek jezyka germanskiego, np. wschodnoifrankijskiego czy
    > li niemieckiego i saskiego oznacza, ze jezyk ten nie mial w ogóle zadnego miedz
    > ynarodowego znaczenia. Czyli Perski, łacinski ( bez względu jaki, zreszta bardz
    > o podobne do siebie) oraz słowianski-lingua slavica vel slavonica.

    Prowansalscy też nadreńską "niemczyznę" znali... Inna sprawa, że szlak z Pragi opanowany był raczej przez Żydów nadreńskich (przodkowie Askenazyjczyków) i to oni (choćby z Moguncji) kierowali później strumień niewolników czy to do Prowansji czy za Pireneje.
    Powstanie rozległego obszaru państw islamskich pozwoliło na rozwój szerokiego handlu kupców żydowskich sięgającego również i Persji i Indii, gdzie powstały żydowskie diaspory.
    Język rumijski ( po naszemu "rzymski") - tu chodzi o bizantyjską grekę.
    Pozdr.
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 06.12.16, 11:25
     Wypis z ksiąg grodzkich województwa kijowskiego. Lata Bożego narodzenia 1616. miesiąca stycznia 21. dnia. cyt: " Zygmunt Trzeci Bożą miłościa król Polski, wielki kniaź litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflantski, szwecki, gocki, wandalski dziedziczny król" Tak samo Władysław IV. Historya panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Wydana z rekopisu przez Edwarda Raczyńskiego Tom I Poznań 1840. cyt; " nie zręczno było Szwedowi z Polakami wojujacemu z Duńczykiem wojować ; sławni przedtem Duńczykowie byli, którzy saksońskie i angielskie załozyli królestwa, Szwedzi z nimi emulujacu do Gotów referuja swoje pokolenie, zkąd król szwedzki pisze się szwedzki, gocki i wandalski król; ale jak niesłusznie wyżej obszernie z początku wyraziłem, bo jak Gotowie naród Sarmacki, tak Wandalowie do Szwedów nie należą, ale są prawdziwi Polacy" Z tych przekazów jasno wynika, że wiedza o pochodzeniu Polaków była wówczas duzo wieksza niz obecnie, była powszechna, znana. Dzisiaj wiemy zdecydowanie więcej, poparcie, nawet juz nie tezy ale wiedzy, przez badania genetyczne stanowi nie lada problem dla wielu współczesnych historyków.
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 07.12.16, 12:04
      soraborum napisał(a):

      > [...] sławni przedtem Duńczykowie byli, którzy saksońskie i a
      > ngielskie załozyli królestwa, Szwedzi z nimi emulujacu do Gotów referuja swoje
      > pokolenie, zkąd król szwedzki pisze się szwedzki, gocki i wandalski król; ale j
      > ak niesłusznie wyżej obszernie z początku wyraziłem, bo jak Gotowie naród Sarma
      > cki, tak Wandalowie do Szwedów nie należą, ale są prawdziwi Polacy" Z tych prze
      > kazów jasno wynika, że wiedza o pochodzeniu Polaków była wówczas duzo wieksza n
      > iz obecnie, była powszechna, znana. Dzisiaj wiemy zdecydowanie więcej, poparcie
      > , nawet juz nie tezy ale wiedzy, przez badania genetyczne stanowi nie lada prob
      > lem dla wielu współczesnych historyków.

      Götaland, czyli Gotlandia (nie mylić z wyspą) to historyczna kraina dzisiejszej Szwecji. Dzieliła się, a jakże, na: Östergötland i oczywiście Västergötland wink stąd królowie szwedzcy byli tez królamia Gotów. Gotlandia to całe południe dzisiejszej Szwecji. Na północ od nich leży Svealandia czyli kraina Svearów (Swionów, Suiones u Tacyta) czyli Szwedów Właściwych. Swearom udało się pokonać we wczesnym średniowieczu Gotów i przyjąć również tytuł "króla Gotów". Stąd ta tytulatura szwedzkich królów w tym również Wazów polskich. Jeszcze dość długo bo w XIII a nawet XIV w. pojęcie Szwecji odnosiło się do Svealandii czyli kraju Svearów.
      W zachodniej Gotlandi (Västergötland) do dziś zachował się odrębny dialekt tzw. västgötska.
      Samo południe i zachód półwyspu czyli Skania i Halland do Traktatu w Roskilde (w 1658 r.) były częścią polityczną i etniczną Danii.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 06.12.16, 16:21
   DZIEJE SŁOWIAŃSZCZYZNY PÓŁNOCNO - ZACHODNIEJ DO POŁOWY XIII W.

   PRZEZ WILHELMA BOGUSŁAWSKIEGO. POZNAŃ 1889


   "Jornandes w początku VI wieku zapisał, że przy ujściacli Wisły mieszkali
   Widiwarii. Jest to niemiecka forma nazwy Słowian, Windów,
   t. j. mieszkańców ziemi Windskiej: Windiwarii, podobnie jak się
   pisało Bojowarii mieszkańcy ziemi Bojów, Cantivarłi, mieszkańcy
   Kentu. '") Jornandes zapewnia, że ci Widiwarii byli zlewkiem
   różnych ludów i że obok nich nad morzem siedzieli Esti"') t. j.
   Prusy plemię litewskie. Rzeczywiście od czasów Tacyta i Pto-
   lemeusa ujście Wisły leżało na pograniczu Słowian i Litwinów,
   tam więc mieszały się obie narodowości, a jeśli przyjąć do uwagi,
   że ujścia Wisły odwiedzane były przez Skandynawów, a nawet
   i Rzymian, wtedy łatwo pojąć mieszaninę ludów, podobnie do
   tego, jak dziś widzimy w wielkich miastach nadmorskich"
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 07.12.16, 14:18
    Tu masz ciekawy lin - o ile oczywiście tego nie znasz:

    www.poselska.nazwa.pl/wieczorna2/historia-starozytna/toponimia-zachodni-zasieg-osadnictwa-slowian

    A tam na dole dużo różnych ciekawych linków, w tym i zgodnych z Twoimi tezami... wink

    A tu ciekawa próbka:
    [...]
    Toponimy z przymiotnikiem „Windisch”:

    N I E M C Y :

    Badenia-Wirtembergia:
    Windisch-Bockenfeld – dawna wieś wchodząca w skład gminy Leuzendorf, a dziś wraz z nią będąca częścią miasta Schrozberg, pow. Schwäbisch Hall, tuż przy granicy z Bawarią.
    Windisch-Brachbach – osada, która obecnie należy do dzielnicy Obersteinach miasta Ilshofen, pow. Schwäbisch Hall.
    Windischbuch – dawna wieś gminna, będąca obecnie częścią miasta Boxberg, pow. Main-Tauber-Kreis. Osada istniała już w VI wieku. Nazwę wsi tłumaczy się jako „Słowiański Buk”. Związek z bukiem potwierdza herb z wizerunkiem tego drzewa. Wiki/niem.
    Windischenbach – wieś w gminie Pfedelbach, pow. Hohenlohekreis, Wiki/niem.
    Windischenbach – krótki, bo zaledwie 3,7-kilometrowy potok, przepływający w pobliżu miejscowości o tej samej nazwie oraz przez Pfedelbach i Öhringen, pow. Hohenlohekreis, Wiki/niem.

    Bawaria:
    Windischbergerdorf – część miasta Cham, pow. Cham, położona we wschodniej części landu, niedaleko granicy z Czechami. Wiki/niem.
    Windischbuchen – wieś w gminie Eichenbühl, pow. Miltenberg, na samej granicy z Badenią-Wirtembergią.
    Windischengrün – część miasta Schauenstein, pow. Hof.
    Windischenhaig – dzielnica miasta Kulmbach, pow. Kulmbach, Wiki/niem.
    Windischenlaibach – część miasta Speichersdorf, pow. Bayreuth.
    Windischeschenbach – miasto w pow. Neustadt an der Waldnaab, niedaleko granicy z Czechami, Wiki/niem. , Wiki/pol.
    Windischgaillenreuth – część miasta Ebermannstadt, pow. Forchheim.
    Windischhausen – część miasta Treuchtlingen, pow. Weissenburg-Gunzenhausen, Wiki/niem.
    Windischletten – część miasta Schesslitz, pow. Bamberg, Wiki/niem.

    Turyngia:
    Windischholzhausen – dawniej osobna miejscowość, a od 1994 r. dzielnica Erfurtu – stolicy Turyngii, Wiki/niem. , Wiki/pol.
    Windischenbernsdorf – dawniej osobna miejscowość, a od 1923 r. dzielnica miasta Gera, Wiki/niem.
    Windischleuba – wieś i gmina w pow. Altenburger Land, Wiki/niem. , Wiki/pol. [...]

    Albo:
    [...] Wenetowie i Winidowie znani ze starożytności

    Według powszechnie przyjętej narracji historycznej, Słowianie (Winidowie) pojawili się na terenie Bawarii, Austrii, Słowenii czy północno-wschodnich Włoch dopiero w VI/VII w. Następstwem osadnictwa Słowian są nazwy z przymiotnikiem „Windisch-” w tychże krajach, a także w odległej Badenii-Wirtembergii. Miałem okazję już wspomnieć w innym artykule o wczesnośredniowiecznych słowiańskich plemionach z terenu Bawarii (Górna Frankonia i Górny Palatynat). Ich nazwy to: Moinwinidzi (łac. Moinvinidi lub Moin-Winidi) oraz Radanzwinidzi (łac. Radanzwinidi lub Ratanz-Winidi). [2] Wspomina o tym dokument cesarza Ludwika I Pobożnego wydanego dla biskupa Würzburga w latach 826-830. Choć plemiona te uległy dawno temu zniemczeniu, ich zamieszkanie na terenie Bawarii nie budzi wątpliwości.
    Do dnia obecnego natomiast, Słowianie zamieszkują Włochy, a dokładnie prowincję Friuli-Wenecja Julijska, przylegającą bezpośrednio do Słowenii. Słowianie reprezentowani tam są przez mniejszość słoweńską, wyróżniającą się własnym językiem, strojem oraz tradycją. W przeszłości ludność słowiańska zamieszkiwała dużo większy obszar tej prowincji. Region ten zwany jest do dziś potocznie mianem „Schiavonia”, a w czasach Republiki Wenecji stanowił jej administracyjną prowincję. Słowiańska grupa narodowościowa zamieszkiwała w przeszłości nadmorską dzielnicę słynnego „miasta na wodzie” – Wenecji, zwaną „Riva degli Schiavoni” (pol. Nadbrzeże Słowiańskie). Położona ona była w dawnym kwartale sklawińskiej gminy kupieckiej, naprzeciw Pałacu Dożów i Placu Św. Marka. O słowiańskich mieszkańcach Wenecji mówi też budynek bractwa Scuola di San Giorgio degli Schiavoni ufundowany pod koniec XV wieku, który w XIX wieku stał się jednym z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych dla artystów. [3] Co ciekawe: zamieszkiwanie prowincji zwanej Wenecją (wł. Veneto) przez Słowian, których historyczna nazwa to „Wenedowie”, wydaje się w tym konkretnym przypadku zbiegiem okoliczności. Jednak czy na pewno?

    W bardzo odległej starożytności obszar ten zamieszkiwał lud o nazwie Wenetowie. Ten etnonim jest praktycznie identyczny z nazwą Słowian – Wenedowie / Wendowie. Według wielkiego greckiego historyka Herodota, nadadriatyccy Wenetowie przybyli ze wschodu Europy. Jak podaje Wikipedia: „Najnowsze badania wskazują jednak na pochodzenie ludu z Europy Środkowej…”. Lud ten, uznawany za Indo-Europejczyków, miał przybyć na tamtejsze ziemie około 950 r. p.n.e. Zatem istnieje silne prawdopodobieństwo jego pokrewieństwa z Wenedami z Europy Środkowej. A jeśli uznać tych ostatnich za Słowian (co według mnie jest słuszne), [2] to wniosek jawi się taki: Wenetowie z Italii także mieli prasłowiańskie korzenie. Pewną przesłanką przemawiającą za kontaktami Wenetów nadadriatyckich z Wenedami środkowoeuropejskimi są dowody w postaci wyrobów materialnych znalezionych w grobach nadadriatyckich. Wenetowie z Italii mieli bowiem używać bałtyckiego bursztynu.

    Sprawa jest tym bardziej ciekawa, gdyż w starożytności, na północ od wspomnianej prowincji Friuli-Wenecja Julijska znajdował się region zamieszkiwany przez inny lud o podobnej nazwie. Starożytni Vindelici (pol. Windelikowie), bo o nich mowa, powszechnie uważani są za plemię celtyckie. Zajmowali oni teren obecnej północnej Szwajcarii, austriackiego Vorarlbergu i Tyrolu, niemieckiej południowej Badenii-Wirtembergii i południowo-zachodniej Bawarii. W dawnych pismach występują pod nazwami: Vindelici, Vindolici i Vindalici. [4] Na marginesie: te ostatnie określenie najsilniej kojarzy się z Wandalami (łac. Vandali), ludem również środkowoeuropejskim, utożsamianym także z Wenedami, a tym samym ze Słowianami. [2]
    Krainę plemienia nazywano Vindelicia, a na jej terenie znajdowały się miasta, które w rzymskich dokumentach nawiązywały do nazwy etnosu. Największym i najważniejszym miastem była Augusta Vindelicorum (obecny Augsburg w Bawarii) położona nad rzeką Lech (również swojska nazwa). Poza tym była Vindonissa (obecnie wspomniana powyżej gmina Windisch w Szwajcarii) i daleko na wschodzie – co zagadkowe – poza siedzibami plemienia, znajdowała się Vindobona (dzisiejszy Wiedeń). [5] Ten ostatni przykład wskazuje, że nazwa plemienia mogła rozciągać się na wszystkie ludy zamieszkujące wzdłuż Alp o tym samym pochodzeniu. Pokrywałoby się to z przedstawionymi powyżej toponimami o przymiotniku „Windisch” . Tym samym wskazywałoby na zamieszkiwanie starożytnych Windelików dokładnie na tym samym obszarze, na którym w średniowieczu mieszkali słowiańscy Winidowie (niem. Winden). W związku z tym nasuwają się pytania:
    - czy starożytni Vindelici to średniowieczni słowiańscy Winidowie?
    - czy starożytni nadadriatyccy italscy Wenetowie rzeczywiście byli spokrewnieni ze środkowoeuropejskimi Wenedami?
    - czy starożytni nadadriatyccy italscy Wenetowie byli tym samym ludem, co alpejscy Vindelici?
    - czy wszystkie wspomniane ludy były Słowianami?

    Odpowiedzi na te pytania są otwarte. Jednakże o osadnictwie Słowian w zamierzchłych czasach pisali już w XIX i na początku XX wieku wybitni polscy historycy. Należał do nich Wilhelm Bogusławski, który m.in. dogłębnie analizował relację Jordanesa, opisującą obszar zamieszkania Wenetów (Słowian). [6]
    Jordanes – historyk żyjący w VI w. pisał tak:

    „Sklawenowie siedzą na obszarze od grodu Noviodunum określanego jako Mursjańskie, po rzekę Danaster [Dniestr – przyp. A.L.], a na północy po Wisłę…” [7]

    Bogusławski uważał, że Jezioro Mursjańskie w pierwotnych tekstach zapisane było jako „Jezioro Musjańskie” (łac. Lacus Musianus) i że dziś zwie się ono Jeziorem Bodeńskim (niem. Bodensee). Jezioro te miało także jesz
    • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 07.12.16, 14:20
     Tu dokończenie:
     Bogusławski uważał, że Jezioro Mursjańskie w pierwotnych tekstach zapisane było jako „Jezioro Musjańskie” (łac. Lacus Musianus) i że dziś zwie się ono Jeziorem Bodeńskim (niem. Bodensee). Jezioro te miało także jeszcze inną nazwę, o czym piszę poniżej. Nazwę położonego nad tym jeziorem miasta Bregencja (niem. Bregenz) w Austrii łączy ze słowiańskim „brzegiem”, nazywając miasto „Bregańcem”. Co zaskakujące: w języku czeskim nazwa miasta brzmi „Břežnice” i wywodzi się właśnie od słowiańskiego wyrazu „brzeg”. W starożytności miasto nosiło nazwę Brigantium, którą to nazwę wywodzi się od celtyckiego plemienia Brygantów. Nazwę plemienną próbuje się natomiast wywodzić od różnych słów celtyckich przypominających człony „brig”, „brigan” lub od bóstwa kobiecego. [8]
     Etymologia miasta wywodząca nazwę od słowiańskiego „brzegu” zdaje się być bardziej sensowniejsza, tym bardziej, iż w języku niemieckim główny człon nazwy to „breg”.
     Tereny położone nad Jeziorem Bodeńskim, za zamieszkałe pierwotnie przez Słowian uważał także Wojciech Kętrzyński. W swym zapomnianym przez rodaków opracowaniu z przełomu XIX i XX wieku pt. „O Słowianach mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i czeską granicą” podaje on wiele słowiańsko brzmiących toponimów położonych w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Austrii, Szwajcarii, a nawet w Liechtensteinie. [9] Zwraca również uwagę na bardzo istotną rzecz związaną z nazwą innej znanej miejscowości położonej nad Jeziorem Bodeńskim. Mowa tu o mieście Konstancja (niem. Konstanz) w Niemczech (Badenia-Wirtembergia). Autor podaje, że przez lata w niemieckich dokumentach nazwa tego miasta posiadała typowo słowiańskie brzmienie. W języku niemieckim była to postać „Kostnitz”, w dawnej mowie polskiej „Kostnica”. Czesi do dziś nazywają te miasto „Kostnice” z typową słowiańską końcówką „-ice”. [10] Niemieckojęzyczna Wikipedia podaje, iż nazwa „Kostnitz” funkcjonująca przez wiele wieków w literaturze, powstała w wyniku pomyłki i przekręcenia liter w dokumentach. Tego typu tłumaczenie nie jest niczym nowym. Wszystkie bowiem zapisy łączące Słowian ze starożytnymi Wenedami, Wandalami i innymi ludami znanymi ze starożytnej historii, uważane są za pomyłki, omyłki, błędy pisarskie i drukarskie, wymysły, „ukolorowania”, bajania czy także celowe kłamstwa. Taka argumentacja odbiega od naukowego, uczciwego i rzetelnego podejścia do warsztatu źródłowego. Zwracam uwagę Czytelników, że wiele nieprawdopodobnych z punktu widzenia teorii allochtonistycznej, dawnych relacji pisanych, z zasady trafia do szuflady z napisem „Pomyłki, omyłki i błędy”. Trafiają tam, gdyż nie pasują do teorii o późnym przybyciu Słowian do Europy i późnym pojawieniu się ich na kartach historii.
     Wracając do „Kostnicy”, niemieckojęzyczna Wikipedia podaje także, że w 1908 r. w berlińskiej dzielnicy Wilmersdorf zmieniono nazwę ulicy z „Kostnitzer Strasse” (pol. Ulica Kostnicka) na „Konstanzer Strasse” (pol. Ulica Konstancka). [11] Nazwa ta została zmieniona ze względu na rugowanie słowiańskości z niemieckich toponimów. Ówczesnym (i współczesnym także) Niemcom nie mieściło się bowiem w głowie, że nazwa miasta nad Jeziorem Bodeńskim może mieć słowiańskie brzmienie i co gorsza – słowiański źródłosłów.
     Przekonany o zamieszkiwaniu starożytnej Germanii przez Słowian był również Konstanty Moes-Oskragiełło, prekursor wegetarianizmu w XIX wieku na terenie ziem polskich. Wspominał on o tym w swej książce „Jarstwo i wełniarstwo w dziejach Słowiańszczyzny”. Uważał wręcz, że cała starożytna Germania była słowiańska i że wszystkie nazwy topograficzne z terenu całych Niemiec mają pochodzenie słowiańskie. [12]
     wink
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 08.12.16, 08:44
     Moze rzeczywiscie Lechia istniala, rzeka: Lech, inne nazewnictwo o korzniach słowianskich daleko na zachod od Łaby i Soławy? Sądzę, ze w wielu niemieckich archiwach sa dowody na zupełnie inna historię starozytnych Słowian. Zastanawia mnie niezmiennie jeden fakt zwiazany z Wandalami, skoro ich germanskosc jest tak powszechnie akceptowana to dlaczego nie ma zadnych dokumentów o ich jezyku, nie ma zadnych tekstów ani wandalskich ani lacinskich mówiących o tym. Czy rzeczywiscie przyjmując Arianizm od Gotów posługiwali się w liturgii j. gockim, a zresztą jaki był język gocki, przeciez nie mozemy polegac tylko na niepewnej Biblii Gockiej, germanski, słowianski, czy kreolski?
     • polendwic Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 11.12.16, 01:37
      Zastanawia mnie niezmiennie jeden fakt zwiazany z Wandalami, skoro ich germanskosc jest tak powszechnie akceptowana to dlaczego nie ma zadnych dokumentów o ich jezyku, nie ma zadnych tekstów ani wandalskich ani lacinskich mówiących o tym.

      Kościół rzymski zniszczył wszelkie zapiski Wandali, gdyż ci najdłużej, do samego końca, upierali się przy swoim arianiźmie, który był koncepcją alternatywną do kościoła rzymskiego. Z tego samego powody Wandale maja taką niesłusznie zła reputację do dziś, jako symbol barbarzyństwa. Tą reputację wyrobił im ów kościół rzymski, który opanował Europę, a Wandali już nie było żeby mogli zaprzeczyć i dowodzić swojej szlachetności. Gdy byli jeszcze potężni, pod wodzą Gąsiorzyka, gdyby byli rzeczywiście wandalami, to by spalili Rzym i zrównali z ziemią, wtedy gdy przybyli tam na zaproszenie wdowy po zamordowanym cesarzu. Co prawda zabrali ze sobą do Afryki, do swojej z dużą klasą urządzonej siedziby, wdowę po cesarzu i jej córkę (na życzenie tych pań), oraz trochę rzymskich skarbów, jako posag, ale to w żadnym wypadku nie zakrawa na wandalizm, tylko wręcz przeciwnie, świadczy o szlachetności uczuć wink
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 12.12.16, 12:42
       Fragment roty hołdu lennego, składanego przez szlachtę księciu szczecińskiemu Barnimowi X Młodszemu (1549-1603) z rodu Gryfitów, a przeznaczona dla osób nie władających językiem niemieckim.
       "Ja NN przimawiony obieczuye y przissiegam Nayassnieyssemu wisoko urodzonemu Kziażecziu y panu Panu Boguslawowy, kiazecziu Sczeczinskie[mu], Pomorskie[mu], Kassubskiemu, Wandalskiemu, Rugiskiemu Graffowie[s] Guczkowskiemu, panu powiatow Lamborskiemu, Bithowskiemu, thei ziemie kziazecziu y panu y Jego M'lczi pothomkom prawa y wierną przirodzona hulda, thak ze Jego M'czi chcze bicz wiernim, poslusnym y pokornim Jego M'lczi lepsse go wiedziecz skodi wistrzecz wedle mego przemozenia zabiegacz. Nathim mieczschu nye stane, gdzie by Jego M'lcz w ossobie we czczy wasneschi y dobr ktore Jego M'lcz theras ma y przislich czasów dostanie, obrazon albo zaskodzon"
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 13.12.16, 11:26
       polendwic napisał:
       Z tego samego powody Wandale maja taką niesłusznie zła r
       > eputację do dziś, jako symbol barbarzyństwa. Tą reputację wyrobił im ów kościół
       > rzymski, który opanował Europę, a Wandali już nie było żeby mogli zaprzeczyć i
       > dowodzić swojej szlachetności. Gdy byli jeszcze potężni, pod wodzą Gąsiorzyka,
       > gdyby byli rzeczywiście wandalami, to by spalili Rzym i zrównali z ziemią, wte
       > dy gdy przybyli tam na zaproszenie wdowy po zamordowanym cesarzu. Co prawda zab
       > rali ze sobą do Afryki, do swojej z dużą klasą urządzonej siedziby, wdowę po ce
       > sarzu i jej córkę (na życzenie tych pań), oraz trochę rzymskich skarbów, jako p
       > osag, ale to w żadnym wypadku nie zakrawa na wandalizm, tylko wręcz przeciwnie,
       > świadczy o szlachetności uczuć wink

       Tak! Tak! Słowiańscy Wandale słynęli z kindersztuby...!
       wink
       • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 13.12.16, 15:03
        Po przegranej wojnie Wandalowie otrzymuja prawo osiedlenia w granicach Cesarstwa, przekaz w j. chorwackim: „Vinodol zvao se je u staro doba oni dio Hèrvatske zemlje, što je do mora izmedj Senja i Rěke. Vas ovi kraj bio je vlastitost knezovah Kèrčkih, Vinodolskih i Modruških, koji su od prilike za 150 godinah kašnje počeli se Frankopani pisati. U Vinodolu bila su znamenitija města: Novi Grad, Ledenice, Bribir, Grižane, Drivenik , Hreljin ili Hriljin, Bakar, Tèrsat i Grobnik.
        • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 13.12.16, 16:22
         Ze względu na tą "kindersztubę"?
         wink
         • polendwic Wandale mieli klasę 13.12.16, 22:27
          nie da się zaprzeczyć.
          Ubierali się elegancko, lubili muzykę, gorące łaźnie, teatr, popierali sztukę i architekturę. Poeta Luxorius zachwycał się wandalskim ogrodem.
          blog.britishmuseum.org/tag/the-vandals/
          Except at court, the Vandals adopted Roman fashions and the way of life of the province in which they had settled. Vandal kings and nobles patronised the arts and the historian Procopius tells us they loved fine clothes, music, hot baths, the theatre and the Roman aristocratic pursuits of hunting and horse-riding. However, they seem to have made little effort to integrate themselves and formed a ruling elite. Former Roman administrators served in the government and still sealed documents in the Roman manner. Vandal building projects include Hilderic’s palace at Anclae and the poet Luxorius mentions the splendid, well-watered pleasure garden belonging to one Fridamal. If you get the chance to visit the Museum’s new gallery Sutton Hoo and Europe AD 300–1100, look up on the wall at the mosaic from near Carthage, which may show a Vandal landowner riding out in front of his villa. The Vandals continued to maintain the aqueduct at Carthage and the churches that had been taken over for Arian worship. The discovery of a hoard of garnets from Carthage, including cut stones, suggests that there was a workshop producing cloisonné jewellery locally in contemporary style. The Albertini tablets from southern Numidia, a group of inscribed wooden tablets recording mainly land sales of around AD 490, show that literacy survived and that there was legal and administrative continuity during the Vandal period. The tablets are now in the Musée National des Antiquités, Algiers.
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 08.12.16, 12:32
     Są dwa istotne ustalenia ookreslające gdzie i kiedy mieszkali Słowianie w Europie, pomijam tu ustalenia prof. Grzybowskiego, otóż odkrycie haplogrupy R1a1 w Elau koło Lipska z około 2600 p.n.e. oraz brak celtycko-germanskiego R1b1 w środkowo wsch. Europie. Zatem kontakty Słowian i Germanów mogły miec miejsce tylko na zachodzie, a wiec nad Łabą, Soława i Menem, bardziej na zachód i południe o tych rzek, chociaż nie wykluczam, ze i na wschod od łaby takie kontakty istniały, z cała pewnościa nad Bałtykim. Haplogrupa R1a1, była nad Łabą 2600 p.n.e. Odkrycie z Eulau potwierdza, że spotkanie się Pragermanów i Prasłowian i ich wzajemne oddziaływania, tzn. wymiana genów i słów, miały miejsce na zachód od Łaby. Tylko tam Słowianie mogli oddziaływać na Pragermanów i wywrzeć wpływ na ich języki i geny, bo jest pewne, że tam byli, czy wczesniej niz Słowianie, nie wiem, ale jak sam zauwazyles wioski, miejscowosci daleko wysuniete na zachód, siegajace az Badenii-Wirtembergii mozna utozsamiac ze wczesno słowianskim osadnictwem.
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 07.12.16, 14:49
    jeszcze Karol Wielki wyznaczając miejsca-miasta do handlu ze Słowianami (limes saxoniae, limes sorabicum) zakreślił granicę osadnictwa (w owym czasie, czyli w 805 roku) biegła ona znacząco na zachód od Łaby i Soławy, mniej więcej tak: od Limes Saxoniae (kawałek na wschód od Hamburga) do Bardówka (Bardowieck) dalej na południe (z lekkim odchyleniem na wschód) gdzie przy zetknięciu z rzeką Aller leżała miejscowośc odczytana jako Schezla (?) stąd do Magde3burga a z Magdeburga do Erfurtu i dalej Bambergu. To w poczatkach IX wieku była granica słowiańskiego osadnictwa. Przy czym zarówno Bardówek/ Bardowik/Bardowiek (niem. Bardowick, Bardowieck, plattdeutsch: Bewick) jak i ta Schezla zdradzaja słowiański źródłosłów.
    wink
    Pozdr.
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 08.12.16, 08:53
     obracamy się cały czas w okresie od VI w do X w. Ten okres akurat jest najmniej kontrowersyjny, istotą problemu jest: czy Wandalowie byli przodkami Słowian, od kiedy Słowianie zamieszkują ziemie na wschod od Łaby i Soławy?
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 08.12.16, 10:41
      Jeśli nie znasz - to masz link wink :
      wiaraprzyrodzona.wordpress.com/2015/04/02/niemcy-jacy-niemcy-historia-europy-600-1000-a-d/
      wink
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 08.12.16, 10:52
       akurat to znamwink, trzeba siegnąc do wielu nieznanych nam archiwów, do arabskich, szczególnie tych które dotyczą ziem północnej Afryki i Hiszpani, następnie do wloskich, greckich, tureckich, francuskich, hiszpanskich, najlepiej do wszystkich opisujacych czasy od I/IV w.ne. do nawet XV wwink
       • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 08.12.16, 12:52
        trochę linków:
        slawenburgen.npage.de/
        www.taraka.pl/nowa_era_w_badaniach

        To już było ale z Merkuryusza tu jest przyjaźniejsze i z mapami:

        skribh.wordpress.com/2016/10/04/344-adrian-leszczynski-wenedowie-toponimia-a-zachodni-zasieg-osadnictwa-slowian/
        Tu jak pogrzebierz to znajdziesz wiele ciekawych rzecz (oczywiście o ile nie znasz już tego wink
        bialczynski.pl/
        bialczynski.pl/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/dzieje/slowianie-pochodza-znad-dunaju-i-wisly/zasieg-wenedow-wedow-lugiow-legow-i-neurow-nurow-kontra-dalszym-falszerstwom-niemieckim/
        wink
        • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 09.12.16, 14:26
         Eliot dla Słoweńców to nie jest jakas czarna magia. Ranija znanstvena djela su tvrdila da su Slovenci u Mađarskoj potomci Vandala, pa se zbog toga prekmurski jezik u literaturi nazivao vandalski jezik ( latinski lingua vandalica, mađarski vandál nyelv, prekmurski vandalski jezik, vandalska vüsta). Nemačko ime je bilo wendisch ili windisch. U 19. vijeku Mađari su za Prekmurske Slovence i prekmurski jezik koristili izraz vendek, vend nyelv, Prekmurje je Vendvidék (prekmurski Slovenska krajina, Vandalska krajina).
         DALMATICE
         "Rim preka opulcenna Alarika gledahu Koi svià strany Tibra puno pleniahu,
         Sad te gleda GUSTAVE vnega doscedsca mirno Jodovle veselu piesan ti glasit virno".
         (Rzym przedtem Alaryka widział wojska zbrojne, które pustoszyły wszystkie nadtybrowe kraje, Dziś patrzy na GUSTAWA przybycie spokojnie, Stąd tez znaki radości powszechne daje.
         Niektórzy na zachodzie tez wiedzą duzo więcej:
         Vandal : définition de Vandal et synonymes de Vandal (anglais)
         dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Vandal/en-en
         "The tribe of the Vandals, related to Antes and Vendi and headed by Slavic and Germanic chiefs, moved further to the West, passed in military action through Spain and founded the Kingdom of Vandals in Northern Africa".
         Kings of the Vandals
         Wisimar (d.335)
         Godigisel (359–406)
         Gunderic (407–428)
         Genseric (428–477)
         Huneric (477–484)
         Gunthamund (484–496)
         Thrasamund (496–523)
         Hilderic (523–530)
         Gelimer (530–534)

         Eliot zobacz tutaj: The historical maps of Europe have been moved to r12a.github.io/maps-europe/.
         • polendwic Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 11.12.16, 01:55
          Germanics na terenie Szwecji i Danii w 138 roku naszej ery? Jakim prawem? Germanie przecież zamieszkiwali wtedy tereny wzdłuż rzeki Man (Main, Men) i nie byli genetycznie spowinowaceni z mieszkańcami dzisiejszej Skandynawii. To niedobre są mapki, błedów tam jest więcej.
         • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 13.12.16, 14:02
          soraborum napisał(a):

          > Eliot dla Słoweńców to nie jest jakas czarna magia. Ranija znanstvena djela su
          > tvrdila da su Slovenci u Mađarskoj potomci Vandala, pa se zbog toga prekmurski
          > jezik u literaturi nazivao vandalski jezik ( latinski lingua vandalica, mađarsk
          > i vandál nyelv, prekmurski vandalski jezik, vandalska vüsta). Nemačko ime je bi
          > lo wendisch ili windisch. U 19. vijeku Mađari su za Prekmurske Slovence i prekm
          > urski jezik koristili izraz vendek, vend nyelv, Prekmurje je Vendvidék (prekmur
          > ski Slovenska krajina, Vandalska krajina).
          [...]
          > "The tribe of the Vandals, related to Antes and Vendi and headed by Slavic and
          > Germanic chiefs, moved further to the West, passed in military action through S
          > pain and founded the Kingdom of Vandals in Northern Africa".
          > Kings of the Vandals
          > Wisimar (d.335)
          > Godigisel (359–406)
          > Gunderic (407–428)
          > Genseric (428–477)
          > Huneric (477–484)
          > Gunthamund (484–496)
          > Thrasamund (496–523)
          > Hilderic (523–530)
          > Gelimer (530–534)
          >
          W jednym z pewnością będziemy zgodni: dialekt prekmurski (niektórzy uważają go za odrębny język) języka słoweńskiego z pewnością jest słowiański....
          wink
          Niestety lista imion wandalskich królów nie brzmi słowiańsko, nawet jeśli Polendwic zrobi z Genezeryka Gąsiorka...
          wink
          • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 13.12.16, 14:31
           imiona nie maja to w ogóle zadnego znaczenia: „Placitum von Puchenau 827” ( ustalenie stałej granicy w drodze obustronnej umowy w Buchenau koło Linc’u): „A więc zapytał się Graf Wilhelm....starych ludzi z Baiern (Bawarii) oraz tych Sclauanii’s, gdzie faktycznie ta
           granica przebiega.... Wymienieni Sclauanii byli obecni: Altmar, Otperht, Azzo, Otuni, Cozperht, Adaluuert, Uro, Aliuuih, Cozalt, Alprih, Corafried, Eraicho, Tutti, Fritilo, Oaio, Sigiuolc, Laraheri, Adelker, Salacrim, Toto, Hradpehrt, Drudolt, Aaron”.
           • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 13.12.16, 16:19
            soraborum napisał(a):

            > imiona nie maja to w ogóle żadnego znaczenia: [...] Aaron.

            Słowianin Aaron...? K`naan?
            wink
            • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 14.12.16, 14:01
             "Wszystko, co w historii [narodu] musi się rozwinąć, jest już w sposób symboliczny zapowiedziane w micie". Johann Gottfried von Herder (ur. 25 sierpnia 1744 w Morągu (ówczesnym Mohrungen), jeden z klasyków weimarskich w swoim dziele "Idea" pisał: "nie wystarczy uwielbiać, należy koniecznie dotrzeć do źródła przedmiotów, które chce się całkowicie zrozumieć. Wraz z nim wymyka się nam wyraźnie część historii [...], gdyż jak drzewo z korzeni, tak rozwój i rozkwit sztuki trzeba wywodzić z jej początku. Zawiera on w sobie całą istotę swego wytworu, jak w ziarnie zboża leży ukryta cała roślina ze wszystkimi swoimi częściami" [...]Ludzie, którzy nie znają historii, znają tylko własną epokę, sądzą, że obecny smak jest jedyny, a przez to konieczny, tak że poza nim niczego nie da się pomyśleć"
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 14.12.16, 08:51
   Vibius Sequester: „Albis Germanie Suewos a cervetiis dividit”
   tzn. germańskich Słowian od Chorwatów oddziela Łaba. Również wiadomość tę potwierdza w VI w. Teofylakt Simokalta pisząc, że siedziby Słowian sięgały Morza Północnego.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 14.12.16, 08:56
   „Item in alio thomo sub Johanne XV papa Dagome Iudex et Ote senatrix et filiii Misica et Lambertus leguntur beato petro contulisse unam civitatem in integrum que est Schinesghe cum omnibus suis pertinentiis infora hos affines sicuti incipit a primo latere longum marę fine Pruzze usque in lokum qui dicitur Russe et fine Russe extendente usque in Craccowa et usque ad flumen Oddere
   et ab ipsa Craaccoa ad flumen qui dicitur recte in locum Alemure et ab ipsa Alemura usque in terram Milze et a fine Milze recte intra Oddera et exinde ducente iuxta flumen Oddera usque in predictam civitatem Schinesghe”. a to próba dokładnego przetłumaczenia Dagome Iudex na współczesny język polski: "Panie kieruj mną rozjemco. Polecam w bezinteresowną opiekę świętemu Piotrowi przede wszystkim Otę dostojną oraz synów naszych Mieszka i Lamberta jednocześnie państwo, które nazywa się Szczecińskie w całych swoich rozpostartych oto granicach tak jak się zaczynają na początku Długim Morzem (Bałtykiem) aż do krańca Prus, skąd od miejsca, które nazywa się Ruś i od krańca Rusi rozciąga się aż do Krakowa, a od tegoż Krakowa aż do rzeki Odry prosto w miejsce, które nazywa się Wnęką Morawską (Bramą Morawską) a od tej Wnęki Morawskiej bez przerwy aż do ziemi Milczan prosto środkiem Odry i następnie prowadzi blisko Odry, skąd do uprzednio wymienionego miasta Szczecina.
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 13:24
    Tu, jak już wspomniałem, nie ma jakiejś większej różnicy zdań różnicy zdań miedzy nami,. Też uważam, że tu chodziło o Szczecin. Z drugiej strony mogło to być sprytny zabiegiem propagandowym... Ta część Pomorza była względnie świeżym i niepewnym nabytkiem a jego trwałość mogła w dużej mierze zależeć od sytuacji na Wolinie i od Jomsborka...
    Jak wiemy nie był to trwały nabytek...
    wink
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 16.12.16, 09:05
     Nie wiemy jak przebiegała granica na zachodzie, w relacji Thietmara miejsce bitwy nazywało się CIDINI, a mieszkowy brat CIDEBURO, prof. Bruckner uważał, ze to nie Cedynia ani Czcibor, ale najpewniej Ździebor, albo Sieciebor a miejscowość Sidzina.
     Sidzina - część Krakowa
     Sidzina - potok, dopływ Bystrzanki w Paśmie Babiogórskim
     Sidzina - wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Bystra-Sidzina
     Sidzina - wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Skoroszyce
     Gmina Bystra-Sidzina - gmina wiejska w województwie małopolskim
     Kraków Sidzina - przystanek w Krakowie
     Nie wykluczone, ze Sidzina istniala również na wschód albo na zachód od środkowej ew. dolnej Odry. Czy nalezy jednak wykluczyc atak margrabiego Hodo od strony południowej czyli od Moraw? "ciągnąc aż do Krakowa i od tego Krakowa aż do rzeki Odry, prosto do miejsca, które nazywa się Alemure [Ołomuniec?, Morawy?], a od tej Alemury aż do ziemi Milczan"
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 14.12.16, 14:27
   Język używany przez mieszkańców Prekmurja i Porabja świadczy jednoznacznie o ich autentycznych słowiańskich korzeniach. Prekmurščina jest też niekiedy określana jako panońska slovenščina, a także jako wandalska mowa. Ten dialekt w duzym stopniu mozna uwazac za najbardziej zblizony do prasłowianskiego(wandalskiego) widac w nim duze podobienstwo do jezyka wieleckiego na przykładzie modlitwy Ojcze nasz; dialekt prekmurski:.
   1. Oča naš, ki si vu nebésaj!
   2.Svéti se Ime tvoje.
   3.Pridi králestvo tvoje.
   4.Bojdi vola tvoja,
   5. kak na nébi, tak i na zemli.
   6.Krüha našega vsakdanéšnjega daj nam ga dnes.
   7.I odpüsti nam duge naše,
   8.kak i mi odpüščamo dužnikom našim.
   9.I ne vpelaj nas vu sküšávanje.
   10.Nego odslobodi nas od hüdoga
   język wielecki ( połabski z grupy j. lechickich):
   1.Aita nos, tâ toi jis wâ nebesai,
   2.sjętü wordoj tüji jaimą;
   3.tüji rik komaj;
   4.Tüja wüľa mo są ťüńot
   5.kok wâ nebesai tok no zemi.
   6.Nosę wisedanesnę sťaibę doj nam dâns,
   7.a wütâdoj nam nose greche,
   8. kok moi wütâdojeme nosim gresnarem;
   9.ni bringoj nos wâ warsükongę;
   10.toi losoj nos wüt wisokag chaudag.
   Duże podobienstwo do jezyka gockiego widzimy natomiast w języku Drzewian Połabskich; po gocku:
   1.Aita nos, tâ toi jis wâ nebesai,
   2.sjętü wordoj tüji jaimą;
   3.tüji rik komaj;
   4.Tüja wüľa mo są ťüńot
   5.kok wâ nebesai tok no zemi.
   6.Nosę wisedanesnę sťaibę doj nam dâns,
   7.a wütâdoj nam nose greche,
   8. kok moi wütâdojeme nosim gresnarem;
   9.ni bringoj nos wâ warsükongę;
   10.toi losoj nos wüt wisokag chaudag.
   po drzewiańsku( jezyk równiez zaliczany do grupy j. lechickich):
   1.Nos fader, tâ tâi jis vâ něbiśai,
   2.sjątă vârdă tüji jaimă.
   3.Tüjă rik komă.
   4.Tüjă viµă šinót,
   5.kok vâ něbiśai, tok kăk no zimě.
   6.Noséj vésědanesnă sťaibě doj-năm dans.
   7.Un vitědoj-năm nos grex,
   8.kăk moi vitědojimě nosěm gresnărüm.
   9.Un ni brinďoj nos kâ farsükońě,
   10.tâi lözoj nos vit vésokăg x'audăg.
   • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 14.12.16, 14:32
    moje motto: "nie wystarczy uwielbiać, należy koniecznie dotrzeć do źródła przedmiotów, które chce się całkowicie zrozumieć" (:
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 13:29
    Nie musisz mnie przekonywać, że Prekmurščina to słowiański język, sam Ci pisałem, żeśmy tu zgodni!
    wink
    Ale zawsze urzeka mnie takie zestawienie trzech tak pięknych języków!
    smile
    Pozdr.
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 14:58
     Piekne, a nasz najpiekniejszy, czekam az ktos napisze porządna prace o Wandalach, prawdziwą historie, byłby doskonaly materiał na swietny film historyczny coz na podobenstwo Walecznego sercasmile)
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 14.12.16, 14:45
   „Vandalszki jezik, Vandalszka vüszta”. Vide: j. košič (węg. Kossics József), A Magyar Országi Vendus‑Tótokról 1824‑28; j. Vugrinec, Jubilejni Košičevi dnevi, v Slovenski koledar, 2004; F. mukič in m. kozar, Slovensko Porabje, celje 1982; m. kozar, Etnološki slovar Slovencev na Madžarskem, monošter‑ ‑Szombathely 1996.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 08:55
   Vandalsky .................... a słowianskie narzecza wg Mauro Orbiniego:
   stal ...... stol ....... stuol ...... stůl
   klicz ....... kgliuc..... klíč...... Ključ
   potokh...... potok...... potok
   ptach...... Ptich...... pták...... ptíca
   zumby...... zuby...... zuby......
   volk...... vuk...... vlk
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 09:40
   Ojcze nasz łacinskiej transkrypcji w jezyku wenedo-wandalski:
   „Nos holga Wader, tu toy shi*s wa nebiogan. Sijunta woarda tugi geima. Tia rick komma. Tia villga Schingot koke nebisgan kok kak nioseme. Noeosi viose danneisna styeiba doi nam dai. Un wittedog nom noge gyreis tak moi wittegime nossem gresnarim. Ny brig gog nos ka waro
   ikome tay loccay nos mit wissokak. Chundak“
   • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 13:39
    A tu po gocku:
    pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_gocki#Ojcze_nasz_po_gocku

    wink
    • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 15:04
     po gocku:jah ni briggais uns in fraistubnjai
     w j. Drzewian Połabskich: ni bringoj nos wâ warsükonge
     Eliot nie widzisz podobienstwa???
     • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 15:13
      Un ni brinďoj nos kâ farsükońě, ten werset równiez w jezyku wymarłym Słowian Połabskich
      "nie wystarczy uwielbiać, należy koniecznie dotrzeć do źródła przedmiotów, które chce się całkowicie zrozumieć" smile)
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 15:26
       www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=18899&dirids=1

       wink
       • polendwic Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 16.12.16, 22:32
        Wiki rzecze: "Język gocki – wymarły język wschodniogermański, który był używany przez germańskie plemię Gotów." To mi wystarczy żeby dalej nie czytać.

        "Germańskie plemię Gotów"... których Gotów? skandynawskich, wschodnioeuropejskich, a może nawet Bohemów, bo to też z nazwy Goci?
      • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 15:54
       tyras.sweb.cz/polabane/pb-sl.htm

       wink
     • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 15.12.16, 15:46
      Aita nos ("Ojcze nasz")

      Aita nos, tâ toi jis wâ nebesai,
      sjętü wordoj tüji jaimą;
      tüji rik komaj;
      tüja wüľa mo są ťüńot kok wâ nebesai tok no zemi;
      nosę wisedanesnę sťaibę doj nam dâns;
      a wütâdoj nam nose greche, kok moi wütâdojeme nosim gresnarem;
      ni bringoj nos wâ warsükongę;
      toi losoj nos wüt wisokag chaudag.
      Pritü tüje ją tü ťenądztwü un müc un câst, warchni Büzac, nekąda in nekędisa.
      Amen.
      wink
      • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 16.12.16, 08:38
       Dziekuje za bardzo interesujące linki. Oprócz dowodów genetycznych mamy wazne dowody lingwistyczne swiadczące o tym, ze język połabski, najbliższy prasłowianskiemu, niewiele różniący sie od języka wandalskiego i gockiego może dowodzić, ze Słowianie mogą być potomkami Wandalów.
       • eliot Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 16.12.16, 14:03
        soraborum napisał(a):
        > Dziekuje za bardzo interesujące linki. Oprócz dowodów genetycznych mamy wazne d
        > owody lingwistyczne swiadczące o tym, ze język połabski, najbliższy prasłowians
        > kiemu, niewiele różniący sie od języka wandalskiego i gockiego może dowodzić,
        > ze Słowianie mogą być potomkami Wandalów.

        Tu raczej postrzegałbym to trochę szerzej. Nieco żartobliwie można to nazwać "Teorią Polendwica" wink Kultura przeworska (dawniej zwana "wenedzką"), która teraz tak powszechnie utożsamia się z jej końcowa fazą (jako kulturę germańskich Wandalów) powstała jednak duuuużo wcześniej i jej twórcami byli Lugiowie - Polendwic zastosował "wykładnię odjęzykową" czyli zastosował wymowę "Ludziowie" (łacinskie Lugii - "ludzi", podobnie greckie Lougoi - "ludzi"). To wspólgra z założeniem Wojciecha Kętrzyńskiego, który pierwszy (w 1868 r.!) utożsamił Lugiów ("ludziów") ze (pre)Słowianami. Tu mozna dalej wskazać oczywiście na Tacyta, który wśród 5 najweażniejszych plemion Lugiów wskazał na (H)Ariów... co też nieźle współgra z dzisiejszymi badaniami genetycznymi (R1a1a) wink. Niezwykłą liczebność Słowian, co nie mogło się dokonać w ówczesnych warunkach gospodarczo-społecznych, w tak krótkim czasie (IV-VI w.) mogą tłumaczyć wzmianki u Tacyta czy Strabona, którzy określali Lugiów jako wielki czy ogromny lud. Również jako wielki lud Lupiones-Sarmatae znajdują się na tzw. Mapie Peutiingeriana (dat. na II-IV w.) co świetnie koresponduje z okresem tuż przed wielką ekspansją Słowian i wyjaśnia (wraz z wcześniejszymi danymi wykazuje kontynuację i proces stałego rozwoju liczebności słowiańskiej populacji) skąd nagle taka masą Słowian zalała niemal połowę (a może i więcej...?) Europy? Utożsamienie "Lupiones" z Sarmatae, czyli irańskimi Sarmatami potwierdza jakby, że przynajmniej wschodnia część Słowian była przez starożytnych postrzegana jako lud irański (wcześniej scytyjski, później sarmacki). To zaś świetnie koresponduje z genetyczymi badaniami nad rozprzestrzenianiem sie i rozmieszczeniem R1a1a... wink
        Jak dodać do tych badań genetycznych wcześniejsze badania antropologiczne i wskazać, że jedne i drugie wykazują ciągłość populacji przez tysiąclecia... to autochtoniści moga otwierać szampana! wink
        pl.wikipedia.org/wiki/Teoria_autochtonicznego_pochodzenia_S%C5%82owian#/media/File:Hypothetical_ethnogenesis_of_the_Slavs_ca._1000_B._C..PNG
        A tu link do Mapy Peutineriana:
        pl.wikipedia.org/wiki/Tabula_Peutingeriana
        www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost03/Tabula/tab_intr.html
        wink
        Pozdr.
        • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 19.12.16, 15:57
         Tak jak Rzymianie wczesniej nazywali wszystkich Barbarzyńców Germanami tak później Słowian Grecy nazywali Sclavenes, ludy znajdujące sie na północ od Dunaju, sa to tylko zbiorcze okreslenia. Niemcy na własny użytek mieszkanców Germanii zaliczyli do Germanów, podtrzymują ta teze do dzisiaj, chociaz coraz wiecej dowodów temu przeczy. Pokonanie dynastii Popielidów przez Wikingów i stworzenie nowej dynastii Piastów dało początek państwu polskiemu, państwu które było juz chrzescijanskie od czasów Cyryla i Metodego, w którym zywa była tradycja wczesnego chrzescijanstwa w wydaniu arianskim. Przyjęcie chrztu z rąk rzymskich misjonarzy było aktem zerwania wiezi z Rusią Kijowska, postawienie na niezaleznośc od nich a jednoczesnie uzyskanie silnego wsparcia od Zachodu, co było widoczne później w zdobyciu Kijowa wraz z drużynami niemieckimi i madziarskimi. Czyli te Lachy które poszły za San to warescy wojownicy w liczbie kilku tys. zbrojnych, to oni pokonali panujaca dynastie wandalska Popielidów w Wielkopolsce, Wandalowie-Słowianie Zachodni bracia tych, którzy na pocz. V w. n.e. ruszyli w wielką wedrówkę poprzez; Germanie , Galie i Hiszpanie, docierając do Afryki. Ich panstwo upadło po wojnie z Justynianem Wielkim, dlatego Ci którzy pozostali na ziemiach Polski, z dala od wielkich wydarzeń politycznych zachowali swoja niezalezność przez około 400 lat do czasow Wikingów. Stad przetrwala ta dawna historia Polaków biorąca swój poczatek od Kraka i Wandy, jego corki, która dała poczatek dynastii rządzacej na ziemiach polskich do drugiej połowy IX w. Nie było zadnej pustki przez te 600 lat, był silna władza ksiażęca, były ziemie rządzone przez wojewodów, była ciąglośc osadnicza, zmieniały sie tylko rządzące dynastie .
       • polendwic Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 16.12.16, 22:45
        Czy mógłbyś przytoczyć jakieś dane w kwestii dowodów genetycznych na słowiańskość Wandali? Bo ja się przy Wandalach waham między R1a i I2a. Oba te typy chromosomu Y są "słowiańskie" bo wyszły z Europy Wschodniej i weszły masowo do etnosu słowiańskiego. I2a przeważa u Słowian z Bałkanów (w Bośni-Hercegowinie aż 55%) co może być efektem osiedlenia się tam Ostrogotów i Wizygotów, ale również i Wandali. Trochę mało tego I2a jest dziś w Polsce (5.5%), w porównaniu na przykład z Ukrainą (20.5%), co by świadczyło raczej za R1a Wandali.
        www.eupedia.com/europe/european_y-dna_haplogroups_by_region.shtml
        • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 19.12.16, 16:28
         i.imgur.com/9UfMPjd.
         www.wprost.pl/nauka/10032058/Sukces...%3A+%C5%9Awiat)
         Giancarlo T. Tomezzoli, Reinhardt S. Stein doszli do wniosku ze inskrypcja na filistyńskim dzbanie, która do tej pory nie mogła być odczytana na gruncie semickim daje się wyjaśnić na gruncie protosłowiańskim i ma ona brzmieć: [L] *IUDI PADI PA WEDIMI (ludzie pójdźcie/przyjdźcie i widzicie)
         Przedstawili oni artykuł z teza ze Filistyni mogli być ludem mówiacym w protosłowiańskim przybyłym z terenu Bałkanów.
         www.scirp.org/Journal/PaperInformat...x?PaperID=69428
         W niemieckiej teorii naukowej, aż do drugiej połowy ubiegłego wieku, nie istniało pojecie ludów indoaryjskich i indoeuropejskich, to były ludy indogermanskie, byc może R1a-M458 i Z280 należy łączyć właśnie z Wenedami, przodkami Wandalów, czyli Słowianami
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 20.12.16, 15:19
   Siostra Mieszka I miala na imie Atlejta vel Adelajda, była żona węgierskiego Gejzy i matka Św. Stefana, zwana „Białą Knegini”. Imiona córek Mieszka I: Geira, wydana za Eryka Tryggwasona, średnia Astryda została żoną jarla Jomsborga Sigwalda Strudhaldsona, najmłodsza Sygryda (Sworrada) była najpierw żoną króla Szwecji Eryka Zwycięskiego a po jego śmierci – króla duńskiego Swena Widłobrodego, z którym miała syna Kanuta Wielkiego, późniejszego zdobywcę Anglii. Żona MieszkaI przed Dobrawą była córkę króla duńskiego Haralda Blatanda.
   Główne dochody z handlu niewolnikami, szlaki handlu niewolnikami : 1. Praga( kastrowanie Słowian) - Brama Morawska - Wrocław - Kraków - Sandomierz - Przemyśl - Kijów- droga wodna Dniepr- Morze Czarne oraz Wołga Morze Kaspijskie -Bagdad(Islamski Kalifat Abbasydów). 2. Praga i Bratysława - Wiedeń lub Węgry i Bułgarię - Półwysep Apeniński (Wenecja- kastrowanie) nastepnie sprzedaż w Genua, Piza i Amalfi- Bliski Wschód i Bizancjum. 3. Praga -Magdeburg -Ratyzbone - Moguncja- Verdun(kastracja) - Lyon - Arles - Tortosa - Saragossa -Kordoba i Toledo- Emiraty Arabskie i Kalifat Kordoby. Szlaki wodne handlu niewolnikami: 1. Wolin- Kołobrzeg-Darłowo- Gdańsk- Zatoka Fińska- Jeziora Ładoga i Ilmen - Nowogród Wielki - Kijów - Dniepr - Morze Czarne-Konstantynopol. Pewno jeszcze wiele innych ze Szczecina i Wolna na Zachód a nastepnie do Hiszpanii...........Na drzwiach gnieźnieńskich wśród wielu scen z życia św. Wojciecha dwie dotyczą tego handlu: W scenie VII podczas snu ukazał się Wojciechowi Chrystus i upomniał go, że toleruje handel chrześcijańskimi niewolnikami przez Żydów ( Radanitów). Scena VIII - święty Wojciech zarzuca Bolesławowi handel niewolnikami. Panstwa europejskie od VIII do XI powstawały na bazie wikińskich faktorii zajmujących się handlem niewolnikami. Wolin, Elbląg, Panstwo Polan, Ruś, Czechy, Anglia Normandia, Sycylia itd
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 20.12.16, 15:25
   Kazimierz Brandys w książce "Nierzeczywistość": Resentymenty, emocje, ambicje, interpretacje, dominujące rozum czy po prostu zwykły rozsądek, to przekleństwo "wiszące" od wieków nad Polską.
  • soraborum Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 21.12.16, 09:30
   Zdzisław Skrok, Archeolog, popularyzator nauki, publicysta. Autor kilkunastu książek z zakresu archeologii, dziejów cywilizacji i poszukiwania skarbów – w tym między innymi głośnej publikacji: „Czy wikingowie stworzyli Polskę? "Zajęli tereny nadbużańskie, Ziemię Łęczycką a w końcu umocnili się w Wielkopolsce. Działo się to w pierwszych dziesięcioleciach X wieku. W połowie tego stulecia dołączyli do nich wikingowie z Wolina-Jomsborga. Potwierdza to, stwierdzone archeologicznie, niszczenie dawnego osadnictwa i budowa nowych, potężniejszych grodów. Także budowa nieistniejącej wcześniej instytucji państwowej, handel niewolnikami na wielką skalę, znaleziska, będące owocem z tego procederu ale związane wyłącznie z pogańską duchowością Skandynawów, tzw. skarby srebrne. Taki model budowania własnych państw i eksploatacji miejscowych zasobów i ludności zaprezentowali wczesnośredniowieczni Skandynawowie od Irlandii i Normandii aż po Nowogród i Kijów. Tak było zapewne i u nas. Niestety, nasz pierwszy kronikarz Gall Anonim ze względów politycznych wymazał wikingów i Waregów z naszych dziejów (o tym dlaczego piszę w mojej książce), zastępując to bajką o Piaście Kołodzieju".
   • mlodavy Re: Mieszko II Lambert- Misico II dux Wandalorum 21.12.16, 10:33
    soraborum napisał(a):

    > Zdzisław Skrok, Archeolog, popularyzator nauki, publicysta. Autor kilkunastu ks
    > iążek z zakresu archeologii, dziejów cywilizacji i poszukiwania skarbów – w ty
    > m między innymi głośnej publikacji: „Czy wikingowie stworzyli Polskę?

    To jest nieprzytomna bzdura... nie ma żadnej skandynawskiej symboliki u Piastów, co więcej jest owa symbolika całkowicie dla naszych historyków tym bardziej archeologów niezrozumiała bo jest oderwana od przedchrześcijańskiej religii ściślej magizmu (kultu planet z Słońcem(Apollo-Swarożyc) i Księżycem (Artemida-Diana-Selene)).

    Np. tu widać, że orzeł jest tylko tłem dla KSIĘŻYCA... stąd państwo Selencja nazwa Połabia.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Przemysl_II.jpg/333px-Przemysl_II.jpg

    Podobnie tu Henryk Brodaty tu w ogóle nie ma orła... bo on nie miał większego znacznia, prawdziwy symbol piastów Księżyc został na nim najwyżej ukryty.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/Henryk_Brodaty.jpg/181px-Henryk_Brodaty.jpg

    To co panowie często prezentują to są "naukowe" średniowieczne reinterpretacje historii, oparte na błędnych etymologiach i znaczeniach terminów, nadawaniu im całkowicie błędnych znaczeń itp.

    Nie było żadnych Lugiii Hairów-Airów to tylko interpretacja i przeróbka łacińskiego słowa "ali""alie" jakie było w tekście, choć była owa armia śmierci, tak samo Lugii to było na terytorium Serbii nadłabskiej (Ptolemeusz), a nie Polski co więcej pomoc rzymska 100 jeźdźców dla Lugii przeciw Suevom tyczyła Lugii ale z Moesi Superior, tym razem na terytorium Serbii bałkańskiej, jakiś konflikt wewnętrzny.

    Suevia była w czasach rzymskich od Łaby do Siedmiogrodu włącznie. Lugii (Serbowie) zajmowali terytorium na południe od niego, co ciekawe Arabowie piszą, że inni Słowianie bali się Serbów z jakiś powodów ich przymiotów i zachowań, bardzo to pasuje to opisów strachu jaki budziła armia zmarłych.

    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Pannonia03_en.png/310px-Pannonia03_en.png

    Wenedowie na Bałkanach byli od czasów wojny Trojańskiej, gdzie przybyli z królem Antenorem (Rex Henetorum), Lugii była to następna ekspansja z północy nakładająca się na pokrewne podłoże.

    Podobnie nie było żadnych arian (chrześcijan) w Hiszpanii, Arabowie zastali tam tylko gockie świątynie z kultem nieba planet i gwiazd. Zarówno słowo goci jak i arianie mają jasne etymologi od magizmu(tu Izydor z Sevilli) i ariolizmu(łacina) co oznacza to samo religię mędrców-magów.

    Co do nazwy Sporowie po Serbsku Szprewa to Sprowja (Sporowja) nad nią lokuje się Suevów Semnonów siemię-spory(greckie) to nasiona. Jeszcze jedno potwierdzenie, że Suevi to Suowianie. wink

    A tak poza tym nie chce mi się gadać... będę pisać. ;]

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka