Dodaj do ulubionych

Monaster w Ujkowicach

18.11.09, 20:15
Pewnie mało kto wie, że jedyny prawosławny monaster na Podkarpaciu
znajduje się w podprzemyskich Ujkowicach. O burzliwej historii
powstania i początków działalności ujkowickiego klasztoru można by
sporo napisać, ale na wstępie proponuję Wam fragment artykułu z
Niezależnego Serwisu Przemyskiego "ePrzemysl.pl". To taka historia
monasteru w Ujkowicach w pigułce.


"Odmieńcy z Ujkowic"

21 lat temu w Ujkowicach, 5 km od Przemyśla, osiedlili się dwaj
mnisi: ihumen Nikodem (Ryszard Makara) rodem z pobliskiej Żurawicy
oraz pochodzący z Opoczna hieromnich Atanazy (Adam Dębowski). Kupili
2,5 ha ziemi, zamieszkali w byłej stajni. W stodole urządzili
prowizoryczną czasownię, gdzie sprawowali Liturgię, a na hektarze
gruntu rozpoczęli budowę Monastyru Świętych Równych Apostoła Cyryla
i Metodego. Tak odradzał się prawosławny monastycyzm na Podkarpaciu.

Mnisi mieli zgodę Watykanu, gdzie latem 1984 r. kardynał Władysław
Rubin dał im list polecający do ordynariusza dla Kościołów
Wschodnich w Polsce, kardynała J. Glempa. – Takiego klasztoru nam
dzisiaj potrzeba – mówił kardynał i kazał szukać miejsca na budowę.
Szukali długo, aż w końcu znaleźli zaniedbane gospodarstwo w
Ujkowicach. Co z tego, że Rzym i prymas popierali, skoro abp
Tokarczuk w swojej diecezji żadnych „kacapów” mieć nie chciał? –
Dajcie sobie spokój, żyć wam nie da – radzili dobrzy ludzie. - Do
komitetu na was poskarżą, milicję napuszczą, a może i bezpieką
poszczują...

Na początek był wniosek do sądu, by władza ludowa położyła łapę na
ziemi mnichów lub przekazała ją słusznemu Kościołowi, bo „duchowni
greko-katoliccy zakupili gospodarstwo z zamiarem budowy klasztoru
wschodniego, a zgodnie z postanowieniem synodu lwowskiego duchownym
greko-katolickim nie wolno nic kupić na własność bez zgody Kościoła
rzymskiego, ponieważ nie posiadają osobowości prawnej”. Aby
sprawdzić donos do Ujkowic wybrali się urzędnicy, obejrzeli papiery
i orzekli: - Zezwolenie wydał wam białoruski biskup Wladimir
Tarasewicz, a nie greckokatolicki i postanowienia synodu was nie
dotyczą!

Mnichów zaproszono na biskupi dywanik. Za przejście do „wschodniej
synagogi” stali się w diecezji personami non grata i otrzymali zakaz
spełniania posług religijnych, choć przed osiedleniem się w
Ujkowicach, za zgodą abp Tokarczuka i proboszcza parafii w Żurawicy,
sprawowali Liturgię, spowiadali, głosili kazania, chrzcili dzieci,
błogosławili małżeństwom. Gdy ojcu Nikodemowi zmarła matka,
żurawicki proboszcz nawet nie wspomniał, kogo żegna.

– „Zrozumieli ojcowie, że w tym Kościele polityka nienawiści
względem Ukraińców-Rusinów jest większa niż prawo ewangelicznej
miłości, niż sprawiedliwość i zwykła ludzka uczciwość. Do tego czasu
łudzili się nadzieją, że ułożą się jakoś stosunki z duchowieństwem
rzymskim i greko-katolickim i będą mogli nieść posługi wiernym w obu
rytach jak do tej pory, gdyż mieli do tego prawo zagwarantowane im
na dokumentach wydanych przez Rzym” - wspominają mnisi na swojej
stronie internetowej.

W sierpniu 1988 r., na Spasa obchodzonego na ruinach dawnej
ujkowickiej cerkwi, za sprawą proboszcza (brata stryjecznego
ówczesnego kanclerza przemyskiej kurii) zawiązał się w Ujkowicach
komitet protestacyjny. Miał „ratować wioskę przed Ukraińcami, którzy
na górze budują”. Wieś zdobiły flagi państwowe z czarną wstążką, a
hasła „Precz z mnichami!” uzupełniały analogie do Krzyżaków,
hinduskich zaklinaczy węży i "szatanistów zjadających kocie serca",
jak zwykł mawiać z ambony proboszcz pobliskiej parafii.
Zacietrzewieni ujkowiczanie, z kościelnym na czele, sformowali
zmotoryzowane komando, które mnichów miało pacyfikować, ale rozeszło
się po kościach. Wkrótce milicję i SB zasypywały donosy, że mnisi to
złodzieje, niemoralni bezbożnicy, a może i szpiedzy CIA, którzy z
USA przybyli burzyć socjalistyczny ordnung?

– Szkoda, żeśmy tyle papierów spalili na Tatarskim Kopcu, razem z
teczkami ucholi – żałują „smutni” z tamtych lat. – Ale nie wszystko
poszło z dymem. Raz za dużo popiliśmy i ze dwadzieścia kilo
makulatury kolega wziął do auta. IPN tego nie zobaczy, bo ludzie
nigdy się nie dowiedzą, jak ich pasterze dorabiali do niedzielnej
tacy, a powinni wiedzieć – dodają. - Mój uchol w konfesjonale o tych
z Ujkowic walnął prosto z mostu: - Mogą sobie monastyr budować, ale
na to, żeby za friko chrzcili, dawali śluby i chowali pozwolić im
nie można, bo my z torbami pójdziemy. Nie po to zostałem księdzem,
aby dziadować! – wspomina opiekun jakiegoś „Józefa”.

Mijały lata. Mnisi tyrali od świtu do nocy, postawili kolejne
budynki, w tym na płody rolne, bo żyli nie z tacy, a z uprawiania
ziemi, o czym koledzy sutannowi już zapomnieli. To był zły przykład,
który mocno demoralizował parafialne owieczki, więc postraszono je,
że za kontakty z „odmieńcami”, a uchowaj Boże wizytę u nich, mogą
zapomnieć o dopuszczeniu pociechy do pierwszej komunii, kościelnym
ślubie i pochówku. Jak to u nas jednak bywa, dało to skutek odwrotny
od zamierzonego i coraz więcej ludzi w potrzebie szło tam, gdzie za
kapłańskie posługi nie brano ani grosza. Mimo to ujkowiccy mnisi
wciąż mieli dylemat: posłuchać prymasa Glempa i powrócić do USA,
oddać monaster ukraińskim studytom i przenieść się na Ukrainę, a
może tak przyjąć prawosławną jurysdykcję? Czy jednak Cerkiew
Prawosławna pozwoli kontynuować dzieło rozpoczęte w duchu Cyrylo-
Metodiańskim i zgodzi się, że ich monaster będzie pomnikiem ku czci
Świętym Apostołom Słowian, jak i martyrologii słowiańskiego
Kościoła? Pozwoliła!

29 czerwca 1994 r. w sanockiej katedrze Trójcy Świętej ujkowiccy
mnisi uroczyście przeszli pod opiekę Polskiego Autokefalicznego
Kościoła Prawosławnego. Metropolita Bazyli napisał wówczas do ojców
Nikodema i Atanazego znamienne słowa: - "Święty Cyryl przed śmiercią
mówił do swego brata Metodego: - Oto bracie byliśmy parą wołów w
zaprzęgu Chrystusa, jedną bruzdę orząc. Dziś Cerkiew Prawosławna w
Polsce daje wam, ojcowie, ten pług abyście orali bruzdę Cyrylo-
Metodiańską, którą zasypały wiatry historii”.

24 maja 1995 r. prawosławny biskup przemysko-nowosądecki Adam Dubec
odsłużył pierwszą liturgię w ujkowickim monasterze, ojciec Nikodem
został archimandrytą, a Atanazy ihumenem. Od 1998 r. dzięki modłom
przed słynącą z łask ikoną Watopedzkiej Bogurodzicy kilka osób
wyleczyło się z raka, a wiele bezdzietnych rodzin wyprosiło
potomstwo. W 1999 r. poświęcono krzyż i wmurowano kamień węgielny z
góry Atos w miejscu ołtarza katolikonu, głównej świątyni
monasterskiej.

www.eprzemysl.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=514&Itemid=64
Obserwuj wątek
  • tawnyroberts Oficjalna strona monasteru w Ujkowicach 18.11.09, 20:58
   Polecam także oficjalną stronę internetową monasteru w Ujkowicach.
   Można tam znaleźć dokładne informacje o historii klasztoru, mnóstwo
   rewelacyjnych zdjęć ukazujących codzienne życie wspólnoty
   monastycznej, a także piękno przyrody otaczającej Ujkowice, sylwetki
   mnichów, ważniejsze święta w monasterze i godziny nabożeństw oraz
   wiele innych ciekawostek. Na szczególną uwagę zasługuje
   dział "Wydawnictwa", gdzie wszystkie książki dostępne są w wersji
   internetowej. Owocnej lektury!

   www.monasterujkowice.pl/index.php
  • tawnyroberts Zajścia w Ujkowicach - Miłość "siostrzanych" braci 18.11.09, 22:21
   Czytając w "Odmieńcach z Ujkowic" o ciężkich początkach odradzania
   się prawosławnego monastycyzmu na przemyskiej ziemi musi szokować
   postawa lokalnej społeczności, buntowanej przez część duchowieństwa
   rzymskokatolickiego z biskupem Ignacym Tokarczukiem na czele. Ale to
   jeszcze nie wszystko. W książeczkach "Historia Watopedzkiej Ikony w
   Ujkowickim monasterze" i "Historia monasteru" przedstawione są takie
   wydarzenia, do których nie powinno nigdy dojść w cywilizowanym i
   chrześcijańskim kraju. Po prostu wstyd i hańba! Wypada mieć tylko
   nadzieję, że Watopedzka Bogurodzica, spoglądająca na Ujkowice z
   kopii cudownej ikony znajdującej się w monasterze, już wybaczyła
   prześladowcom swoich opiekunów.

   W kolejnych wpisach zamieszczę fragmenty wspomnianych wydawnictw,
   dotyczące skandalicznych zajść związanych z obecnością mnichów w
   Ujkowicach.


   *Miłość „siostrzanych” braci*

   Ataki na Monaster rozpoczął biskup rzymskokatolicki w Przemyślu,
   Ignacy Tokarczuk, który już 3 maja 1985 roku na Jasnej Górze domagał
   się, aby mnisi nie osiedlali się na „jego terytorium”. Po osiedleniu
   się mnichów w Ujkowicach wezwał ich do siebie i zagroził wyrzuceniem
   z jego diecezji. Mnisi oświadczyli, że nie są członkami Kościoła
   rzymskokatolickiego i nie przyszli prosić o pozwolenie na budowę
   Monasteru, bo go nie potrzebują, lecz pragną tylko powiadomić
   miejscowego biskupa o rozpoczęciu działalności na górze w
   Ujkowicach. Warto przy okazji wspomnieć o piśmie z kurii przemyskiej
   do sądu w Przemyślu „o unieważnienie kontraktu obywatela Ryszarda
   Makary (ojca Nikodema), który nabył ziemię we wsi Ujkowice nr 110, z
   zamiarem budowy grekokatolickiego Monasteru, a zgodnie z
   postanowieniami Synodu Lwowskiego byłym grekokatolikom w Polsce nic
   nie wolno posiadać lub nabyć bez wiedzy i zgody Polskiego Kościoła
   rzymskokatolickiego. W związku z tym kuria rzym.-kat. w Przemyślu
   wnioskuje o przejęcie gospodarstwa obywatela Makary na własność
   Kościoła rzym.-kat. lub na skarb państwa...” (!) Tu ojcowie poznali
   prawdziwą miłość chrześcijańską kurii przemyskiej do unitów i do
   mnichów z Ujkowic. Nauczyli się szukać pomocy tylko u Bogurodzicy,
   ponieważ u rozpolitykowanych biskupów jej nie znaleźli. Owocem tego
   pisma była wizyta urzędników z Przemyśla, którzy przybyli do
   Monasteru mieszczącego się w stodole i zażądali dokumentu od biskupa
   erygującego Monaster. Na widok dokumentu Władyki Wladymira
   Tarasewicza z Chicago, wizytatora Apostolskiego dla Białorusinów
   mieszkających poza Białorusią, urzędnicy stwierdzili: „Przecież
   Monasteru nie eryguje grekokatolicki biskup ukraiński, ale
   białoruski. Możecie ojcowie śmiało budować. Postanowienia Synodu
   Lwowskiego, na które powołuje się kuria przemyska, was nie dotyczą”.

   O. Atanazy Dębowski, "Historia Watopedzkiej Ikony w Ujkowickim
   monasterze".

   www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=6
   • tawnyroberts Zajścia w Ujkowicach - Protest mieszkańców wsi 18.11.09, 22:38
    *Protest mieszkańców wsi Ujkowice przeciwko mnichom*

    Ogromna nienawiść do Monasteru i mnichów budujących monaster
    przejawiła się w słynnym „proteście mieszkańców wsi Ujkowice
    przeciwko mnichom” z dnia 19 sierpnia (na Spasa) 1988 roku, w czasie
    obchodów tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej. Trzynastu członków
    komitetu protestacyjnego, z których dziesięć było pochodzenia
    grekokatolickiego, zaczęło objeżdżać traktorami i wozami drogi
    Ujkowic z hasłem „Protest mieszkańców wsi Ujkowice przeciwko
    mnichom”. Były też polskie flagi z czarną wstążką na znak protestu i
    hasła umieszczone wzdłuż drogi: „Precz z mnichami”, „Nie chcemy
    zwaśnionej wsi”, „Uszanujcie nasze prawa”, „Nie niszczcie dorobku
    pokoleń”. Pisała je nauczycielka ze szkoły w Ujkowicach, „niosąca
    kaganek oświaty pod wiejskie strzechy”. Były wydane też dwie uchwały
    komitetu protestacyjnego pełne kłamstw i oszczerstw pisanych pod
    adresem mnichów. Fragment jednej z nich, dzisiaj brzmiący
    humorystycznie, cytujemy poniżej: „Jak Krzyżacy grabią ziemie
    polskie w ramach chrystianizacji, jak wandale niszczą znaki drogowe,
    nie szanują naszych praw, grożą mieszkańcom Ujkowic rozbiórką domów
    i wywózką, mają manię ludzi wywyższonych i realizują plany z
    trudnego dzieciństwa, nie brali udziału w wojnie i nie zasłużyli się
    dla dobra Ojczyzny, zakupili gospodarstwo rolne z zamiarem budowy
    fabryki czekolady, a potem przywdziali habity i zmienili postać
    rzeczy, uznano ich za osoby zbędne i nieprzydatne dla wioski, nie
    chcemy tu żadnych mnichów i hinduskich zaklinaczy węży”.

    Dziś, z perspektywy czasu, ojcowie inaczej oceniają te wypowiedzi. W
    roku 1988 atmosfera w Ujkowicach nie była dla nich przyjemna,
    zwłaszcza, że autorami tych uchwał i zawartych w nich epitetów byli
    miejscowi katolicy. To oni za zgodą kurii przemyskiej kierowali
    całym protestem. Rano 19 sierpnia, w dniu protestu ich proboszcz
    wyjechał z Ujkowic na dwutygodniowy urlop. Rzucanie kamieniami,
    plucie i wyzywanie od Żydów miało miejsce prawie przy każdym
    przejeździe ojców przez Ujkowice. Te prześladowania osiągnęły swoje
    apogeum 18 sierpnia.

    W tym dniu wieczorem poinformowano ojców, że wioska szykuje na jutro
    protest i że będą rozwalane mury, a mnisi będą wypędzeni. Dwóch
    bezbronnych ojców postanowiło w takiej sytuacji zwrócić się do
    policji o pomoc. Około godziny jedenastej w nocy udali się do
    Przemyśla na komisariat. Wchodząc z korytarza do dyżurki dyżurnego
    oficera spotkali kobietę, która właśnie stamtąd wychodziła. W
    drzwiach popatrzyła z uśmiechem na zmartwione twarze ojców i
    powiedziała po ukraińsku: „Sława Isusu Chrystu”. Nie czekając na
    odpowiedź powiedziała dalej: ”Chto z Bohom, tomu Boh dopomożet!”. I
    wyszła z budynku na ulicę. Dopiero w drodze powrotnej do Monasteru,
    około godziny pierwszej w nocy, do ojców dotarło to duchowe
    przesłanie od Bogurodzicy: „Dlaczego wy mnisi szukacie obrony na
    policji? Przecież oddaliście mi Monaster jako ziemską własność w
    dniu zakupu ziemi. Dlaczego nie ufacie mi, że ja sama będę go bronić
    przed ludźmi, którzy chcą go zniszczyć?” W serca mnichów wypełnione
    smutkiem i strachem z powodu mającego się odbyć najazdu wstąpił w
    tym momencie Boży pokój, odwaga i świadomość obecności przy nich
    Włodarki Niebieskiej - Bogurodzicy. Do dziś ojcowie są święcie
    przekonani, że tą kobietą spotkaną na policji w Przemyślu była sama
    Bogurodzica.

    Rano, po świętej Liturgii, spokojnie wypełniali swoje obowiązki. W
    czasie najazdu stanęli we dwóch w niedokończonej bramie, gotowi na
    wszystko, co może się zdarzyć. Kilka traktorów z wozami zajechało
    drogą przed Monaster nie zatrzymując się. Na pierwszym wozie
    siedział kościelny jako przedstawiciel parafii rzymskokatolickiej z
    Ujkowic. Na wozach były drabiny i drągi. Na każdym z wozów siedziało
    po kilku mężczyzn. Trzymali też polskie flagi z czarną wstążką,
    które rozdawali mieszkańcom Ujkowic na znak protestu. Na widok
    stojących w bramie ojców czyniących na sobie znak krzyża, wielu
    mężczyzn odwracało twarze. Tylko jeden wypiął tyłek w ich kierunku,
    klepiąc się w niego. Kolumna traktorów nie zatrzymała się przed
    Monasterem. Flagi wisiały na kilkudziesięciu domach przez cały rok,
    aż zostały zniszczone przez deszcze i śniegi. Na dwieście
    pięćdziesiąt numerów w Ujkowicach w dniu protestu wisiało na domach
    około 50 flag.

    Wiele osób z czynnie protestujących było chrzczonych w cerkwi w
    Ujkowicach. Do roku 1945 w Ujkowicach było około 550 wiernych
    chodzących do cerkwi. W marcu 1946 roku został zabity
    osiemdziesięcioletni ksiądz Iwan Sorokewycz, proboszcz
    grekokatolicki w Ujkowicach. Po zabójstwie kapłana i jego żony -
    Katarzyny, mordercy rozebrali ich do naga, położyli jedno na drugim
    i związali drutem kolczastym. „Ściany i podłoga zalane były krwią,
    na podłodze leżały rozrzucone metryki cerkiewne...” - wspomina
    mieszkanka Ujkowic, która rano po zabójstwie oglądała tę straszliwą
    scenę. Zabójcy przenieśli metryki cerkiewne do Kościoła
    rzymskokatolickiego, aby przez to stać się Polakami i uchronić się
    przed wywózką na Wschód. Tacy „Polacy” najgorliwiej zwalczali ojców
    w Ujkowicach, bo przypominały im się czasy wojenne i morderstwo
    kapłana. Ruiny cerkwi w Ujkowicach miały się rozsypać, a „ruska
    wiara” miała nigdy już nie wrócić na te ziemie. Widok dwóch kapłanów
    we wschodnich, mniszych szatach wywoływał bolesne wspomnienia z
    przeszłości i wyrzuty sumienia, przypominał o pochodzeniu religijnym
    i narodowym. U bardziej obciążonych zbrodniami „janczarów
    religijnych” – duchownych czy świeckich, rodziła się nienawiść i
    pragnienie wypędzenia ojców za wszelką cenę. Ojcowie wiedzieli o tym
    już od dawna, dlatego jedyną ich obroną przed takimi ludźmi była
    ufność w potęgę Bogurodzicy. Ludzie świeccy nie rozumieli źródła
    nienawiści do ojców. Najbardziej przykre jest to, że całą akcją,
    umiejętnie manipulując uczuciami ludzi zwichniętych religijnie,
    kierował lokalny Kościół rzymskokatolicki. Ludzie ci zostali
    specjalnie dobrani do komitetu protestacyjnego, aby zmyć „grzech
    ruskiego pochodzenia” i wykazać się prawdziwą lojalnością względem
    swojego biskupa i proboszcza.

    Podczas świąt Zaśnięcia Bogurodzicy w prawosławnej parafii w
    Kalnikowie na obchodach tysiąclecia Chrztu Rusi, prawosławny Władyka
    Przemysko-Nowosądecki Adam (Dubec) powiedział do ojców Nikodema i
    Atanazego: „Nie wińcie ojcowie ludzi w Ujkowicach, oni naprawdę nie
    wiedzą, co czynią, oni nie są odpowiedzialni za ten protest. Wyście
    już wygrali, bo zostaliście w Ujkowicach.” Ojcowie odpowiedzieli z
    przekonaniem: „To nie nasza zasługa, że zostaliśmy pomimo ataków
    całej potęgi przeciwnika, to dzieło i zasługa Przeczystej
    Bogurodzicy.” Przypomniało się ojcom, co powiedział biskup Ignacy
    Tokarczuk w dniu pierwszej wizyty ojców w kurii przemyskiej w 1984
    roku: „Jeżeli jest to dzieło Matki Bożej, to Ona wrogów zaprzęgnie i
    Monaster powstanie...”. Wypowiedział te słowa jako biskup, ale nie
    myślał widocznie o tym, że on sam stanie się pierwszym wrogiem i
    zapoczątkuje protest, że zabroni duchowieństwu rzymskokatolickiemu i
    greckokatolickiemu z diecezji przemyskiej kontaktowania się z ojcami
    w Ujkowicach.

    „To prawda, – mówią ojcowie – że taka postawa biskupa
    rzymskokatolickiego i duchowieństwa przemyskiego bardzo nas bolała,
    ale byliśmy świadomi, że Boże dzieła należy okupić cierpieniem.
    Prosiliśmy tylko Bogurodzicę, abyśmy wytrzymali duchowo i fizycznie
    na stanowisku w Ujkowicach, na którym z woli samej Bogurodzicy
    wypadło nam zakwitnąć i przynieść owoce”.

    O. Atanazy Dębowski, "Historia Watopedzkiej Ikony w Ujkowickim
    monasterze".

    <a href="http://www.monasteru
   • tawnyroberts Zajścia w Ujkowicach - Czy wrogów ma spotkać kara 18.11.09, 22:54
    *Czy wrogów ma spotkać kara Boża?*

    W odpowiedzi na to wewnętrzne wezwanie Bogurodzicy ojcowie bardzo
    często, w najbardziej przykrych dla siebie momentach i atakach ze
    strony mieszkańców Ujkowic, czytali po Liturgii egzorcyzmy o
    wyrwanie ludzi czyniących im zło ze szpon szatana. Niedługo trzeba
    było czekać na reakcję. Któregoś dnia przyszedł do Monasteru oficer
    policji z Przemyśla i w rozmowie z ojcem Nikodemem niespodziewanie
    zapytał: „Czy to prawda, że przybiliście do ołtarza kartkę z
    nazwiskami ludzi, których ma spotkać kara Boża?” Zdziwieni ojcowie
    popatrzyli na siebie znacząco i odpowiedzieli policjantowi, że nie
    przybijali do ołtarza żadnych kartek i nie modlą się o karę Bożą dla
    nikogo. Wprost przeciwnie, codziennie modlą się za wrogów, bo mają
    świadomość, że ataki na Monaster są potrzebne dla większej chwały
    Bożej, a źródłem zła i ataków nie są ludzie ale szatan. O kartkach
    położonych na ołtarzu (kartki zawierały uchwały komitetu
    protestacyjnego mieszkańców Ujkowic - przyp. tawny), „przybitych”
    relikwiami nikt nie wiedział prócz dwóch ojców. Dlaczego policjant
    zapytał o to i kto udzielił mu takiej informacji, pozostało nie
    wyjaśnione do dziś.

    Faktem jest, że kilkanaście osób najbardziej zaangażowanych w walkę
    z Monasterem już zmarło. Mimo znaków Bożej Opatrzności nad
    Monasterem z uporem maniaka toczyli kampanię oszczerstw, siali
    nienawiść, szkodzili mnichom na wszelkie sposoby. Były sołtys
    Ujkowic z urzędu zaangażowany w protest, wypowiedział znamienne
    słowa: „Do śmierci będę z nimi walczył”. Nie przypuszczał, że pożyje
    jeszcze tylko 5 miesięcy... Pewna kobieta przeklinała mnichów bez
    powodu, choć jej ojciec i matka w pierwszych latach od założenia
    Monasteru przychodzili do cerkwi monasterskiej na Liturgię. Tydzień
    przed śmiercią wezwała mamę brata Mikołaja, córkę Mikołaja Kani, i
    powiedziała do niej: „Ja już umieram, bo popy mnie przeklęli”. Na to
    matka brata Mikołaja odpowiedziała jej: „Ojcowie nikogo nie
    przeklinają, oni za wszystkich się modlą, nawet za tych, którzy im
    czynią zło”. „To módl się za mnie i proś ojców, aby mi
    przebaczyli...” Po tygodniu kobieta umarła. Pewien mężczyzna z
    Ujkowic po pijanemu przy wielostopniowym mrozie przejechał
    ciągnikiem przez sosny zasadzone wzdłuż muru monasterskiego.
    Namówiony został do tego za flaszkę wódki przez inną kobietę, która
    programowo walczy z mnichami, aby wygnać ich z Ujkowic. Kilka sosen
    złamał ciągnikiem. Wiosną zostały wyrwane z korzeniami jeszcze trzy,
    a latem mnisi pojechali na uroczystości św. Proroka Eliasza do
    Białegostoku. W nocy powrócili do Ujkowic. Rano powiadomiono ojców,
    że reszta sosen (24) została wycięta i leży za murem. Rzeczywiście,
    widok był opłakany. Mnisi wezwali policję. Mimo prośby ojców
    policjanci odmówili zabrania psa. W takim razie ojcowie
    zasugerowali, żeby wziąć wojsko z odpowiednio przeszkolonym psem.
    Wojsko przybyło na komendę z psem, ale policja dała samochód do
    Ujkowic dopiero po trzech godzinach! Pies jednak znalazł ślady i
    dotarł do właściciela siekiery, którą ścięte były sosny i która była
    schowana pod schodami. Policjant śledczy zabezpieczył siekierę i
    ściął piłką w obecności mnichów część ściętej sosny i wystający z
    ziemi jej pień, i zabezpieczył w worku foliowym do ekspertyzy. Po
    kilku miesiącach „badań naukowych” stwierdzono w piśmie z
    prokuratury przemyskiej: „Mała szkodliwość społeczna czynu oraz nie
    ustalony sprawca, ponieważ zabezpieczona siekiera nie była
    narzędziem przestępstwa. Ekspertyza wykazała, że sosny nie były
    ścięte siekierą znalezioną przez psa wojskowego, ale piłką
    stolarską. Dlatego umarza się całą sprawę”. (!) Jednak
    sprawiedliwość dla cynicznego przestępcy przyszła niespodziewanie.
    Jeszcze jesienią u jednej z mieszkanek Ujkowic, podpity, naśmiewał
    się z „ruskiego Boga” i „ruskiej wiary”. „Jeżeli jest silny „ruski
    Bóg” to niech nie doczekam Bożego Narodzenia” – powiedział do tej
    kobiety. I rzeczywiście nie doczekał. Trzy razy w szpitalu wycinano
    coś z jego ciała: nogę, krtań i jelito. Zmarł kilka dni przed Bożym
    Narodzeniem. Do kościoła w Ujkowicach nie chodził, ale proboszcz
    przyjechał do domu i prowadził jego ciało uroczyście na cmentarz
    maszerując przed murami Monasteru. No cóż, zasłużył się w walce z
    popami.

    O. Atanazy Dębowski, "Historia Watopedzkiej Ikony w Ujkowickim
    monasterze".

    www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=9
   • tawnyroberts Zajścia w Ujkowicach - Najazd policji i leśników 18.11.09, 23:05
    *Najazd policji i straży leśnej na Monaster*

    Niedługo po tym incydencie z opętanym znowu rozszalało się piekło
    przeciwko mnichom. Największy atak został skierowany na ojca
    Archimandrytę Nikodema. Oto wieczorem w ostatni dzień października
    do bramy Monasteru podjechały auta straży leśnej Nadleśnictwa
    Krasiczyn i policji z Przemyśla z zamiarem przeprowadzenia rewizji w
    Monasterze. Podano powód, że zginęły kloce modrzewiowe, dębowe i
    inne drewno, a podobno jest ono w Monasterze. Mnisi odpowiedzieli,
    że nie ma przełożonego i nie mogą nikogo wpuścić, a drzewa też nie
    ma, ponieważ mnisi go nie ukradli. Drugi raz, około godziny 19,
    przyjechali ci sami funkcjonariusze już z nakazem prokuratorskim,
    wystawionym jednak nie na prawosławny Monaster i jego reprezentanta
    Archimandrytę Nikodema, lecz na prywatne nazwisko obywatela Ryszarda
    Makary. Funkcjonariusze mieli ze sobą psy i kamery. Ojciec Atanazy
    nie wpuścił funkcjonariuszy do Monasteru, ponieważ Archimandryta
    Nikodem był nieobecny, a rewizja dotyczyła właśnie jego. Domagał się
    od najeźdźców okazania nakazu prokuratora wystawionego na Monaster,
    który miał być de facto obiektem rewizji. Tego jednak nie chcieli
    uczynić. Odstąpili po długich przepychankach z braćmi, którzy
    zastawili furtkę wejściową. Ktoś z najeźdźców w ciemności powiedział:
    „Wy tu za murami możecie nawet mordować i żyć bezkarnie! Są takie
    sekty na świecie, które nie chcą wpuszczać policji! Wydaje się wam,
    że wy tu wszystko możecie robić co wam się podoba.” W tych słowach
    funkcjonariuszy nie ma ani cienia szacunku do osób duchownych, a
    prawosławny Monaster jawi im się jako siedlisko sekty. Najazd był
    powtórzony jeszcze po pięciu dniach. Scenariusz był podobny. Owocem
    tego najazdu był wniosek prokuratury z Przemyśla, aby ojca
    Archimandrytę i brata Mikołaja zamknąć w więzieniu na dwa lata.
    Motywowano przestępstwo już nie kradzieżą drewna z lasu państwowego,
    bo takiego nie udowodniono, ale zarzucano przestępstwo ciągłe w
    utrudnianiu funkcjonariuszom rewizji Monasteru. Jeden z pracowników
    policji powiedział w prywatnej rozmowie z ojcami: „Ta akcja
    zamierzona była po to, aby zdyskredytować Monaster. Funkcjonariusze
    mieli podrzucić narkotyki lub inne przedmioty kompromitujące. Po to
    mieli psa i kamerę. Takie akcje robiono często w komunistycznych
    czasach”. W Przemyślu za kilka dni, 11 listopada, miał być
    poświęcony pomnik „Orląt Przemyskich”. Dla dobrej atmosfery tej
    uroczystości potrzebne było zdemaskowanie i
    unieszkodliwienie „ośrodka dywersji i siedliska ukraińskiej sekty z
    Ujkowic”. Trzeba było wykazać przed społeczeństwem przemyskim, jak
    bardzo potrzebna jest antyukraińska organizacja w Przemyślu, która
    za cel ma obronę Przemyśla przed ukrainizacją. „Grekokatolicy z
    Przemyśla, czyli Ukraińcy podlegli polskiemu papieżowi nie mogą być
    już przedmiotem ataków, ponieważ sprawa katedry i kopuły na byłej
    katedrze już zostały załatwione pokojowo. Prawosławni z Przemyśla
    siedzą cicho. Jedynym chłopcem do bicia pozostał Monaster w
    Ujkowicach, którego w tym czasie nikt nie miał ochoty bronić. Nawet
    władze duchowne z Warszawy przysłały pismo, w którym nakazują
    odgórnie: „lojalnie słuchać miejscowych władz, nawet wtedy, gdyby
    one zażądały klucza od bramy Monasteru”.

    I właśnie wtedy... Przyszła Ona, Ihumenia z Atosu, w swojej świętej,
    Watopedzkiej ikonie „Pocieszenia i Dobrej Rady”. Przyszła w momencie
    przesłuchiwania ojców i braci w prokuraturze przemyskiej. Przyszła w
    chwili opuszczenia ojców prawie przez wszystkich. Po śmierci
    metropolity Bazylego niektórzy duchowni prawosławni
    mówili: „Monaster w Ujkowicach przeszkadza nam w dobrych kontaktach
    ekumenicznych z Kościołem rzymskokatolickim. Do Prawosławia przyjął
    ich metropolita Bazyli. Skończył się Bazyli, skończą się i
    Ujkowice...” Ikony Watopedzkiej mnisi z Ujkowic nie zamawiali na
    Atosie, nie wysyłali na Atos delegacji, nie było samolotów, powitań
    biskupów, tłumów ludzi, kwiatów i kamer. Przyszła cicho, sama, jak
    wtedy, gdy z pośpiechem udała się w góry do miasta Judy by posłużyć
    Elżbiecie. „Nawet do głowy nam nie przyszło, by na Atosie zamawiać
    ikonę dla Monasteru w Ujkowicach - mówią dziś ojcowie. - Przybycie
    ikony Watopedzkiej „Pocieszenia i Dobrej Rady” nie było z naszego
    działania i nie wynikało z naszych planów, ale z planów Bożych”.

    Piraci, którzy najechali pod mury Monasteru w Ujkowicach i ci,
    którzy ich wysłali, czy to duchowni, czy świeccy, zostali
    zawstydzeni przez potężną Opiekę Ihumenii, która broni swojej
    posiadłości. Jak obroniła Monaster Watopedzki w 807 roku, tak w 1997
    obroniła Monaster Ujkowicki przed najazdem współczesnych piratów,
    których noga nie stanęła na ziemi Monasteru. Odjechali z pośpiechem
    w pierwszy dzień najazdu i kilka dni później, gdy mnisi zadzwonili
    we wszystkie monasterskie dzwony. W czasie poświęcania dzwonów czyta
    się modlitwę: „Niech pierzchnie siła szatana tam, dokąd dojdzie głos
    tego dzwonu...” Z dziwnym pośpiechem uciekali funkcjonariusze spod
    bramy Monasteru, gdy usłyszeli głos wszystkich dzwonów...

    O. Atanazy Dębowski, "Historia Watopedzkiej Ikony w Ujkowickim
    monasterze".

    www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=11
   • tawnyroberts Zajścia w Ujkowicach - Akcja "Mostek" 18.11.09, 23:12
    *Akcja „Mostek”*

    Ataki na Monaster nie ustały. 11 maja 1999 r. rozpoczęła się
    następna akcja. Znowu szatan przysyła „swoich ludzi”. Tego dnia
    pewien mieszkaniec Ujkowic był w gminie Przemyśl w godzinach rannych
    na naradzie z władzami gminy, policji, geodezji. Około godziny 10
    przywiózł 3 kręgi betonowe, aby zrobić sobie mostek i wjechać na
    pole monasterskie przez zasiane grządki i uprawy. Droga biegnąca
    przez pola monasterskie, którą jeździł dotychczas przez kilka lat z
    drugiej strony ogrodzenia monasterskiego, od strony zachodniej,
    zrobiła się nagle niewygodna. Potrzebny był nowy pretekst do walki z
    mnichami, ponieważ mnisi szykowali się do uroczystości świętych
    Cyryla i Metodego. Rozbierali starą stodołę, aby za kilka dni, 24
    maja Władyka Przemysko-Nowosądecki Adam mógł poświęcić plac pod
    budowę nowej świątyni pod wezwaniem Watopedzkiej Ikony Bogurodzicy.
    Szatan wiedział o tych planach, więc posłał „swoich”. Znowu zaczęły
    się przyjazdy policji, przesłuchania, najazd telewizji i prasy.
    Nakręcono film w podstępny sposób, że niby chce się pokazać ikonę
    Bogurodzicy Watopedzkiej i przygotowania do święta. Zahaczono w
    pytaniu o sprawę mostka. Jednak główny cel filmu emitowanego w
    dzienniku regionalnym TVP Rzeszów 24 maja był inny. Ukazano kilku
    mieszkańców Ujkowic, którzy wypowiadali się w taki sposób: „Ja boję
    się chodzić tą drogą, bo te popy mogą mnie nawet zabić. My tu
    wszyscy boimy się żyć blisko popów. Ja tu mieszkam najbliżej, a oni
    z kosami chodzą po drodze i mogą mnie zabić”.

    Tak oto przedstawiono prawosławny Monaster w Ujkowicach jako
    siedlisko kryminogenne. Lokalna prasa opublikowała artykuł na
    zamówienie pod tytułem „Oaza Niepokoju”. Pisze się tam o mnichach
    tak: „Nie boją się ani Boga, ani policji”. Inny artykuł
    głosił: „Musimy się bronić i nie dać się zabić”. Lokalna telewizja i
    prasa wysilały się, aby na 24 maja 1999 r. przedstawić Prawosławny
    Monaster w Ujkowicach w jak najgorszym świetle, a mnichów jako
    przyszłych morderców zagrażających miejscowej ludności. Do czego
    jeszcze posunie się szatan w walce z Bogurodzicą Ihumenią Atoską? –
    zastanawiali się ojcowie. Z całej tej awantury „mostkowej” wypłynęło
    też i dobro, które rozeszło się po całym świecie. Przy okazji
    przedstawiania w telewizji mnichów jako elementu przestępczego,
    pokazano też w godzinach wieczornych ikonę Watopedzkiej Bogurodzicy,
    poinformowano o siedmiu osobach uzdrowionych z raka, o poświęceniu
    placu pod przyszłą świątynię Watopedzkiej ikony i podano na koniec,
    że „uroczystości Cyrylo-Metodiańskie w Ujkowicach były dziś
    zapoczątkowaniem obchodów jubileuszowych roku 2000 w diecezji
    Przemysko-Nowosądeckiej”. Zło nie zwyciężyło dobra. Program
    telewizyjny odbierany był w tym dniu nawet w USA. W niedługim czasie
    ojcowie otrzymali wiele listów z Ameryki z prośbą o modlitwy za
    chorych na raka. Powoływali się na program telewizyjny. Tak więc zło
    zamierzone przez szatana i jego sługi Bogurodzica zamieniła na
    dobro. Znów Bogurodzica nauczyła mnichów zaufania i przypomniała
    prawdę ewangeliczną, że dobro zwycięża zło.

    O. Atanazy Dębowski, "Historia Watopedzkiej Ikony w Ujkowickim
    monasterze".

    www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=12
   • tawnyroberts Zajścia w Ujkowicach - Sąd i prokuratura 18.11.09, 23:16
    *Sąd i prokuratura*

    Od listopada 1997 r. rozpoczęło się nękanie ojca Archimandryty
    Nikodema i brata Mikołaja przez częste wzywanie na przesłuchania do
    prokuratury w Przemyślu. Akt oskarżenia głosił najpierw zarzuty o
    kradzież drewna z lasu państwowego. Wtedy okazało się, że nakaz
    prokuratora na rewizję „u obywatela Makary” wystawiony był dzień
    wcześniej, niż leśniczy stwierdził kradzież drewna na swoim terenie.
    Zaprzestano więc oskarżać mnichów o złodziejstwo, a nowy akt
    oskarżenia zarzuca przestępstwo ciągłe polegające na utrudnianiu
    funckjonariuszom policji i straży leśnej rewizji u „obywatela
    Makary”. W żaden sposób nie dociera do sądu i prokuratury fakt, że
    monaster ma swojego biskupa i nie jest on prywatną
    właśnością „obywatela Makary”. Nie wydano nakazu rewizji na
    Prawosławny Monaster, aby nie wchodzić w konflikt z Cerkwią
    Prawosławną w Polsce. Nękać należy i prześladować samych mnichów,
    aby sami wynieśli się z Ujkowic. O złej woli sądu i prokuratury
    świadczy fakt, że wszystkie wezwania w pierwszej fazie przesłuchań
    były wyznaczane na święta prawosławne, na 7 stycznia (Boże
    Narodzenie), na 19 stycznia (Jordan), dwa razy na Podwyższenie
    Krzyża Świętego itp. Za wszelką cenę pragnie się wpisać do akt
    Archimandrycie Nikodemowi „karany”. Jako notoryczny przestępca,
    który „nie boi się Boga ani policji” (cytat z gazety), musi być dla
    przykładu ukarany, aby inni nie poszli w jego ślady. Warto
    zaznaczyć, że nawet Arcybiskup Adam wzywany był kilka razy przez
    pracowników sądu i prokuratury na przesłuchania. Nie pofatygowano
    się nawet, aby poprawnie napisać jego nazwisko, nie mówiąc już o
    tytułowaniu go prawosławnym biskupem. Ciekawe, czy ci sami
    pracownicy sądu i prokuratury z Przemyśla wzywaliby na przesłuchania
    rzymskokatolickiego biskupa? Sądzę, że byłby to ostatni dzień ich
    pracy. Prawosławnych mnichów, kapłanów, a nawet biskupa można
    bezkarnie traktować jak element przestępczy, ponieważ są wrogami na
    tym terenie i „forpocztą Moskwy”, jak określał Prawosławie na
    Podkarpaciu biskup Ignacy Tokarczuk.

    O. Atanazy Dębowski, "Historia Watopedzkiej Ikony w Ujkowickim
    monasterze".

    www.monasterujkowice.pl/books.php?b=4&c=13
    • piotrzr ujkowicka twórczość 19.11.09, 14:31
     Oto na rynku księgarskim pokazała się ciekawa książeczka autorstwa ojca ihumena
     z Ujkowic Atanazego Dębowskiego "Mikołaj święty nieznany".
     Polecam , ładnie wydana i ciekawa. Dla jednych , jak dla mnie na przykład -
     opowieści o owym świętym to zbiór legend, mitów i bajek - dla innych, wierzących
     może być ciekawa i pouczająca zarazem.
     O niecnej postawie owego Tokarczuka pisałem u siebie wielokrotnie -więc tu się
     pluć nie będę.
     A wątek bardzo ciekawy :)
  • tawnyroberts Skaza na wizerunku abp. Tokarczuka 07.12.09, 21:01
   Szperając po internecie trafiłem na serwis "ekumenizm.pl", gdzie
   znalazłem krótką notatkę z 2006 r., poświęconą przyznaniu Orderu
   Orła Białego dla arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.


   "Order Orła Białego dla arcybiskupa"

   "Polska miała trzech Mężów Stanu: Sługę Bożego Jana Pawła II, kard.
   Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski i abp. Ignacego Tokarczuka" –
   powiedział 19 kwietnia 2006 r., podczas uroczystości odnowienia
   doktoratu abp. Ignacego Tokarczuka, prezydent Słowacji Michal Kovač.
   Dziś abp Tokarczuk otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego
   Order Orła Białego.

   Odznaczenie jest wyrazem uznania za jego służbę, odwagę i
   poświęcenie dla Kościoła i Polski. Hierarcha powiedział, że order
   traktuje, jako uznanie od narodu, który nigdy nie bał się
   komunistów, a był wierny Bogu i Kościołowi.

   ***

   Pod notatką znajduje się komentarz internauty podpisującego się
   jako "Wołyński Prusak", w świetle którego arcybiskup już nie jawi
   się nam jako idealny kapłan bez skazy. Co prawda, nikt nie jest bez
   wad, ale wspomniana przez internautę "rysa" na tyle obciąża
   wizerunek Tokarczuka, że każdy bezstronny obserwator powinien się
   zastanowić, czy arcybiskup rzeczywiście zasłużył na ten order. Ja
   tam swoje wiem już od dawna...


   "Wyjątkowo fatalna kandydatura"

   Najwyższe polskie odznaczenie powinni otrzymywać ludzie bez skazy...
   Tymczasem na świetlistym wizerunku ordynariusza przemyskiego
   widnieje kilka brzydkich rys. Z wielokrotnych jego wypowiedzi na
   tematy ukraińskie wynika, że człowiek ten ma straszliwy kompleks
   ukraińskiego pochodzenia (nazwisko!). Odżegnuje się więc
   od "rzekomego", jak twierdzi, ukraińskiego pochodzenia swojej
   rodziny, która była czysto polską (do którego pokolenia ją badał -
   nie wiadomo). Ów kompleks jest źródłem olbrzymiej niechęci (by nie
   rzec - nienawiści), jaką darzył ordynariusz Ukraińców i ich
   duchownych (zarówno greckokatolickich, jak i prawosławnych).
   Polityka wbijania klina w porozumienie polsko-ukraińskie na
   umęczonej ziemi przemyskiej w latach 80. przyniosła dostojnemu
   ordienosiecowi żniwo, gdy w latach 90. papież odwiedził Przemyśl.
   Wówczas to, w obawie przed oddaniem byłej greckokatolickiej katedry
   poprzednim właścicielom, karmelici przemyscy... zaspawali się w
   świątyni od środka, nie wpuszczając Jana Pawła II. O niewiarygodnych
   wręcz szykanach w stosunku do prawosławnego monasteru w Ujkowicach
   (kilka kilometrów od Przemyśla) można przeczytać na stronie:

   www.monasterujkowice.pl/index.htm?wydawnictwa/ikona/druk.htm

   oraz m. in. w książce M. Bołtryka i A. Radziukiewicz "Precz z
   mnichami!". Okazuje się, że prześwietny kawaler Orderu Orła Białego
   znakomicie współpracował z komunistami, gdy chodziło o niszczenie
   ośrodków nierzymskokatolickiej duchowości na Podkarpaciu.
   To powoduje, że w dniu dzisiejszym Order Orła Białego przeszedł w
   ręce co najmniej wątpliwej jakości kawalera... Smutno...

   Autor: Wołyński Prusak

   www.ekumenizm.pl/content/article/20060503204404852.htm
  • tawnyroberts Monaster w Ujkowicach na YouTube 07.07.10, 11:53
   Oglądając filmik o zrujnowanej cerkwi w Ujkowicach, przypadkiem
   natknąłem się na trzy filmy o prawosławnym monasterze z tej wsi pod
   wezwaniem świętych Cyryla i Metodego. Obrazy zamieścił użytkownik o
   ksywce "krulubambulu". Polecam!

   www.youtube.com/watch?v=dN9fTBTzeME
   www.youtube.com/watch?v=YJdIGnSgzmY
   www.youtube.com/watch?v=I-wTICkkfeM
   • piotrzr piękne zdjęcia 07.07.10, 12:57
    a raczej slajdy - ogląda się bardzo dobrze (ach te dorodne prawdziwki
    :)) - Sama architektura klasztoru ?? taka sobie - i nie pomaga umieszczenie jej w tym przepięknym krajobrazie Pogórza Przemyskiego.

    Świat egzotycznie (w polskich warunkach) wyglądających i niewątpliwie
    pracowitych mnichów, - dobrze to wygląda.
  • tawnyroberts Re: Monaster w Ujkowicach 06.07.11, 14:27
  • tawnyroberts Re: Monaster w Ujkowicach 05.07.12, 14:43
  • mariola_marzenna Re: Monaster w Ujkowicach 28.07.22, 22:09
   Obejrzyjcie to cyfrowa.tvp.pl/video/spoleczenstwo,apostolowie-pojednania,58382286

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka