Dodaj do ulubionych

Karta Rodziny

17.02.12, 10:32
W dniu 2 lutego 2012, pod pozycją 868.2012, ukazała się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Uchwała nr XIX / 100 / 2011 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łomianki, popularnie zwana uchwałą ws. Karty Rodziny. Oznacza to, że z dniem 16 lutego uchwała weszła w życie i stanowi obowiązujące prawo miejscowe. Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie Karty Rodziny w Łomiankach jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uchwała uprawnia rodziny z trojgiem dzieci do: 50% zniżki na imprezy organizowane przez ICDS i DK, 50% zniżki do opłat za basen oraz zajęcia organizowane przez DK, 30% zniżki do opłaty za przedszkola samorządowe w gminie Łomianki.

Uchwała uprawnia rodziny z czworgiem lub więcej dzieci do: 50% zniżki na imprezy organizowane przez ICDS i DK, 50% zniżki do opłat za basen oraz zajęcia organizowane przez DK, 50% zniżki do opłat za przedszkola samorządowe w gminie Łomianki oraz do bezpłatnych przejazdów KMŁ sp. z o o.

Wniosek można pobrać Tutaj.

Pomimo prawie dwóch miesięcy od uchwalenia przedmiotowej uchwały, Urząd Miejski nie rozpoczął żadnej kampanii informacyjnej w tej sprawie, a w budżecie na 2012 rok nie zagwarantował na ten cel żadnych środków. Dopiero na sesji budżetowej Radni przeznaczyli na ten cel 200 000 zł.

Mam zatem nadzieję, że w związku z wejściem uchwały w życie, urząd zacznie wreszcie propagować tę inicjatywę.


--
radny Jan Mazan
jan_mazan@wp.pl
www.janmazan.pl
Obserwuj wątek
  • mezar73 Re: Karta Rodziny 17.02.12, 18:21
   Czy dobrze rozumiem ? Radni uchwalili uchwałę bez wskazania budżetu i teraz oczekują od burmistrza, żeby znalazł pieniądze na wykonanie uchwały ??
    • ulfednir Re: Karta Rodziny 17.02.12, 19:00
     Informuję:
     uchwała ws. karty rodziny była uprzednia wobec Budżetu 2012 (jego ostatecznej burmistrzowskiej wersji). Burmistrz w swoich autopoprawkach nie uwzględnił tej pozycji wobec czego Radni zabezpieczyli 200 tysięcy na wykonanie tej uchwały.

     Podczas prac nad tą uchwałą Radni nieraz prosili Burmistrza by zabezpieczył tę kwotę - wobec jego odmowy, czyli de facto odmowy wykonania obowiązku na niego spoczywającym (jako organu wykonawczego), Radni zabezpieczyli niezbędną kwotę.

     Jak rozumiem, uchwała zdaniem przedmówców jest zła. Cóż, nie będę polemizował.
     --
     radny Jan Mazan
     jan_mazan@wp.pl
     www.janmazan.pl
     • mezar73 Re: Karta Rodziny 17.02.12, 22:26
      Źle Pan rozumie.
      Jestem mieszkańcem Łomianek i nie rozumiem, skąd Rada wytrzasnęła 200 tys polskich złotych, jeśli nie było ich w budżecie. Jeśli mógłby Pan powiedzieć, komu zdecydował Pan zabrać 200 tys. zł, żeby przeznaczyć je na kartę rodziny ?

      Jeśli wrzucanie kolejnych wydatków do budżetu kosztem budowy kanalizacji, umocnienia wałów i asfaltowania dróg jest takie proste, oczywiste i wymaga jedynie większości w Radzie Gminy, to proponuję, żeby zaproponował Pan przeznaczenie 20 mln zł z budżetu na zakup marihuany dla Radnych. Jeśli burmistrz nie przewidzi tego w budżecie, to namówi Pan Radnych do "zabezpieczenia niezbędnej kwoty" wolą większości. Lepiej nie będzie, ale przynajmniej pośmieją się Państwo.

      Wolałbym, żeby założył Pan fundację i zaczął zbierać datki na cele statutowe zgodne z zapisami karty rodziny, a 200tys, które Pan współ-zabrał oddał z powrotem do budżetu na cele, na które były przeznaczone. Powodzenia !
      • ulfednir Re: Karta Rodziny 17.02.12, 23:13
       Odpowiadając:

       - budowa kanalizacji - rada zwiększyła wydatki na ten cel o 1 150 000 złotych, więc po zmianach jest szansa na większe skanalizowanie gminy niż w pierwotnym projekcie.

       - umocnienie wałów - jest zadaniem własnym Województwa. Łomianki współfinansowały powstawanie projektów przebudowy, na tym nasza rola (póki co) się skończyła.

       - budowa dróg - radni zmniejszyli wydatki w tym paragrafie o 1 997 658 zł, oraz przywrócili 1 077 158 zł, co daje łącznie kwotę zmniejszą 920 5000 zł. Należy jednak przypomnieć, że w tej kwocie zawiera się ponad 600 000 zł przesuniętych z budowy ulicy al. Chopina na budowę kanalizacji w ul. Chopina. Budowa ulicy przed planowaną i możliwą budową kanalizacji jest bezzasadne, stąd to przesunięcie. Reszta kwoty to pozostałości po przetargach rozstrzygniętych po przedstawieniu projektu, a przed zatwierdzeniem Budżetu (np. ul. Skrzetuskiego). Można więc powiedzieć, że finansowanie Karty Rodziny zostało zapewnione przez radnych z już ujawnionych wolnych środków po przetargach.

       Dodam także na koniec, że 1 stycznia br do obowiązków gminy zostało dodane wspieranie rodziny (ustawa o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 pkt. 6a)


       --
       radny Jan Mazan
       jan_mazan@wp.pl
       www.janmazan.pl
       • refor Re: Karta Rodziny 18.02.12, 12:05
        Bardzo dobra inicjatywa. Gratulacje. Władzom się nie podoba z zasady bo pomysł nie pochodzi od nich, będę tępić samą ideę i pomysłodawców. Najlepiej dla nich pieniądze te byłoby zabrac na propagandę i rozpasanie. Proszę się nie poddawać!
       • mezar73 Re: Karta Rodziny 19.02.12, 09:22
        > - budowa kanalizacji - rada zwiększyła wydatki na ten cel o 1 150 000 z
        > łotych, więc po zmianach jest szansa na większe skanalizowanie gminy niż w pier
        > wotnym projekcie.

        Uprzejmie proszę, żeby wsparł Pan budowę kanalizacji kwotą co najmniej o 200 tys większą zł.

        > - umocnienie wałów - jest zadaniem własnym Województwa. Łomianki współfi
        > nansowały powstawanie projektów przebudowy, na tym nasza rola (póki co) się sko
        > ńczyła.

        Jak często spotyka się Pan z "Województwem", żeby przyspieszyć wykonanie jego "zadania własnego" ? Jeśli wydaje się Panu, że Województwo samo przyjdzie i wykona zadanie, to wg mnie marnie świadczy o Pana rozumieniu rzeczywistości i umiejętności wprowadzania w życie planów.

        > - budowa dróg - radni zmniejszyli wydatki w tym paragrafie o 1 997 658 z
        > ł, oraz przywrócili 1 077 158 zł, co daje łącznie kwotę zmniejszą 920 5000 zł.
        > Należy jednak przypomnieć, że w tej kwocie zawiera się ponad 600 000 zł przesun
        > iętych z budowy ulicy al. Chopina na budowę kanalizacji w ul. Chopina. Budowa u
        > licy przed planowaną i możliwą budową kanalizacji jest bezzasadne, stąd to prze
        > sunięcie. Reszta kwoty to pozostałości po przetargach rozstrzygniętych po prze
        > dstawieniu projektu, a przed zatwierdzeniem Budżetu (np. ul. Skrzetuskiego). Mo
        > żna więc powiedzieć, że finansowanie Karty Rodziny zostało zapewnione przez rad
        > nych z już ujawnionych wolnych środków po przetargach.

        Można powiedzieć, że "ujawnione wolne środki po przetargach" powinny zostać przeznaczone na budowę kanalizacji, a nie na marihuanę, kartę, czy też inną fanaberię o niskim priorytecie dzisiaj.

        > Dodam także na koniec, że 1 stycznia br do obowiązków gminy zostało dodane wspi
        > eranie rodziny (ustawa o samorządzie gminnym, art. 7 ust. 1 pkt. 6a)

        Jeśli uważa to Pan z priorytet (nie twierdzę, że to nie jest priorytet), to proszę finansować go z własnych/samodzielnie zebranych pieniędzy. Pieniądze mieszkańców Łomianek, proszę przeznaczać na inicjatywy dotyczące większości nas/wszystkich, a nie kilkuosobowych grupek zainteresowanych otrzymaniem kwoty 200tys zł.
  • lomianki_live Re: Karta Rodziny 17.02.12, 23:03
   Uchwała została podjęta 22 grudnia 2011 roku - trosze późno jak bo budżet nie jest tworzony między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem. To po pierwsze. Po wtóre niekonsekwentny w tej uchwale jest zapis o tej treści: "Promocja działań obejmować będzie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz w Internecie" - skoro radni zrezygnowali z utrzymywania gazety miejskiej a nie przewidzieli w budżecie praktycznie żadnych środków na promocję. Bo te 20000 należy chyba uznać za żart. W każdym razie w miejscu gdzie pracuję:-) Skąd więc te zarzuty pana Mazana o braku promocji?
  • beznii2 Re: Karta Rodziny 18.02.12, 08:30
   Panie radny ile pan ma rodzeństwa? Warto o tym wspomnieć.
   Ciekawe też dlaczego pan nie napisał co zabraliście by zapewić sobie ulgi? Pierwszy raz od 20 lat nie będzie SKS dla dzieci w szkołach, nie będzie uroczystości świąt państwowych 3 maja i 11 litopada, nie będzie autobusu do starostwa w ożarowie, nie będzie promocji gminy, która jest ustawowym obowiązkiem, zabraliście pieniądze na bezpieczeństwo czyli na rozbudowę i wyposażenie OSP(straży pożarnej), zabrano też pieniądze na pensje dla urzędników, co na pewno zdestabilizuje poziom obsługi urzędu, po zeszłorocznej reorganizacji. Nie wspomnę już o decyzji o obniżeni pensji burmistrza, za to że burmistrz nie chce zatrudniać waszych rodzin i znajomych, za to że spółki gminne zaczynają wykazywać zysk i oszczędności.
   • esscort Re: Karta Rodziny 18.02.12, 11:12
    beznii2 napisał:
    > Ciekawe też dlaczego pan nie napisał co zabraliście by zapewić sobie ulgi? Pier
    > wszy raz od 20 lat nie będzie SKS dla dzieci w szkołach, nie będzie uroczystośc
    > i świąt państwowych 3 maja i 11 litopada, nie będzie autobusu do starostwa w oż
    > arowie, nie będzie promocji gminy, która jest ustawowym obowiązkiem, zabraliści
    > e pieniądze na bezpieczeństwo czyli na rozbudowę i wyposażenie OSP(straży pożar
    > nej), zabrano też pieniądze na pensje dla urzędników, co na pewno zdestabilizuj
    > e poziom obsługi urzędu, po zeszłorocznej reorganizacji.

    I to wszystko miało być za te 200 tys?

   • jwc3 Re: Karta Rodziny 18.02.12, 12:47
    Piotrusiu (beznii2), opamiętaj się !!!
    Karta Rodziny jest już aktem prawa miejscowego i teraz władza musi ją tylko realizowac.
    To co wypisujesz jest nieprawdą:
    1. Radni nie zabrali mieszkańcom po to by zapewnic sobie ulgi.
    2. Zamiast SKS będą Orliki.
    3. Będą uroczystości patriotyczne i święta państwowe.
    4. Gminę możesz promowac w Internecie i w innych formach.
    5. Autobus do Starostwa jeździł ostatnio pusty, a wcześniej "obłożenie" było na poziomie 1 pasażera na kurs (ponad 40 zł - koszt porównywalny z taksówką).
    6. OSP ma się całkiem dobrze i bardzo dobrze dba o bezpieczeństwo mieszkańców.
    7. Rada nie zabrała pieniędzy przeznaczonych na wynagrodzenia urzędników tylko ograniczyła środki na wynagrodzenia burmistrza jego zastępców, sekretarza i skarbnika.
    8. W zeszłym roku nie było reorganizacji tylko wymiana kadr - zatrudnienie w UM wzrosło o 1 osobę. To co dzieje się w tym roku to również nie jest reorganizacja.
    9. Rada obniżyła pensję burmistrzowi za to, że nie realizuje strategii gminy Łomianki.
    POzdrowienia.
    • przyjaciel_siara Re: Karta Rodziny 18.02.12, 13:12
     jwc3 napisał:

     8. W zeszłym roku nie było reorganizacji tylko wymiana kadr - zatrudnienie w UM wzrosło o 1 osobę. To co dzieje się w tym roku to również nie jest reorganizacja.

     Widziałem papier z urzędu podpisany przez Dąbrowskiego, albo Rusieckiego (nie pamiętam), że uwolniono blisko 13 etatów, albo 12... Nie pamiętam w tej chwili. Ale to nie istotne. Radni z pewnością potraktowali liczy be, jako cenną wskazówkę.

     9. Rada obniżyła pensję burmistrzowi za to, że nie realizuje strategii gminy Łomianki.

     Chyba nie tylko. Myślę, że również za butę, arogancję, brak chęci współpracy i skrajną niekompetencję.

     Twój Przyjaciel Siara
   • przyjaciel_siara Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 13:03
    beznii2 napisał:

    Panie radny ile pan ma rodzeństwa? Warto o tym wspomnieć. Ciekawe też dlaczego pan nie napisał co zabraliście by zapewić sobie ulgi?

    Ja bym nieco bardziej szczegółowo postawił pytanie - ile rodzeństwa mają pozostali wszyscy radni, którzy głosowali za Kartą Rodziny.

    Pierwszy raz od 20 lat nie będzie SKS dla dzieci w szkołach,

    Łżesz.

    nie będzie uroczystości świąt państwowych 3 maja i 11 litopada,

    Łżesz.

    nie będzie autobusu do starostwa w ożarowie,

    Beznii2 dla ilu osób z twojej najbliższej rodziny byłby ten autobus? Dla wszystkich 3-ch które się nim poruszały przez 2 tygodnie stycznia? Warto o tym wspomnieć. (Patrz, jak się uczę od ciebie szybko...)

    nie będzie promocji gminy, która jest ustawowym obowiązkiem,

    Łżesz. Nie będzie tylko gazety, w której bzdury, za publiczne pieniądze, wypisywałeś. Robisz to, co prawda dalej, ale już za własne :)

    zabraliście pieniądze na bezpieczeństwo czyli na rozbudowę i wyposażenie OSP(straży pożarnej),

    Łżesz. Nie zabrali tylko przesunęli.

    zabrano też pieniądze na pensje dla urzędników, co na pewno zdestabilizuje poziom obsługi urzędu, po zeszłorocznej reorganizacji. Nie wspomnę już o decyzji o obniżeni pensji burmistrza, za to że burmistrz nie chce zatrudniać waszych rodzin i znajomych,

    Łżesz. Zdjęto 500 tys. z administracji - z uwolnionych 13 etatów w 2011 r. (ok. 468.000,00), z wynagrodzenia burmistrza (60.000,00) oraz jego wiernych żołnierzy (144.000,00). Czyli zdjęto z Administracji 500 tys., a oszczędności powinno być: 672 tys. O cholera! Jeszcze 172 tys. pozostawiono!
    KAŻDE obecne zwolnienie w urzędzie jest niczym innym, jak demonstracją siły Rusieckiego, na zasadzie: "ja tu k.... rządzę i nikt nie będzie wpływał na moje zarobki". Należy nadmienić, że obecnie urzędnik zarabia ok. 3.000,00 zł. a członek zarządu ok. 11.800,00 zł. Powinno się o tym głośno mówić. Tak głośno, jak mówi się o wysokości diet radnych.

    za to że spółki gminne zaczynają wykazywać zysk i oszczędności.

    Łżesz.

    Twój Przyjaciel Siara
    • beznii2 Re: Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 16:43
     p.siara od używania słowa "łżesz" nie przybędzie ani zajęć dla dzieci, ani nie wybuduje się strażnicy dla osp, ani nie wróci autobus do Ożarowa. Z tego co słyszałem w budżecie burmistrza obcięto już środki na wynagrodzenia z 2011 roku więc obcięcie o kolejne 500 tys złotych to likiwdacja 12 etatów w urzędzie. Urzędnicy podziękują wkrótce radnym...
      • refor Re: Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 17:30
       Panie Rusiecki, zdaje się pisze pan na dwóch kontach, troche nie wypada moim zdaniem burmistrzowi ale coż, forum nie zabrania. Nie wiem ile dzieci ma radny Mazan, wynika z pana postu ze przynajmniej 4, bardzo mnie to cieszy bo to daje nadzieje ze przyszle pokolenia łomiankowiczan majac takich rodziców będą wychowane w duchu uczciwosci. O ile pamietam burmistrz tez ma czwórkę dzieci, dziwne, ze nie uwaza za warte wspomorzenia rodzin wielodzietnich, tym bardziej ze nie chodzi o kase a o dobra kulturalno-sportowe. Jestem po raz kolejny zawiedziony.
     • tede-3 Re: Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 17:11
      P.Rusiecki, zapomniał pan napisać, że w 2011r środki n. a wynagrodzenia wzrosły o 500 tyś w stosunku do roku 2010 tylko w dziale 750 natomiast w całym budżecie roku 2011 pieniądze na wynagrodzenia wzrosły o 2 mln.
      Prawdę pisze siara. Łżesz Beznii2 !!!
       • ulfednir Re: Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 18:51
        Szanowni Państwo,
        Szanowny/a Pani(e) Beznii2

        Odpowiadając, w woli wyjaśnienia:

        Nie mam jeszcze dzieci, lecz mam siedmioro rodzeństwa. W chwili obecnej, razem ze mną, w mieszkaniu zameldowanych jest jednak łącznie pięć osób (rodzice i trójka dzieci). Sugestii, że głosowałem za tą uchwałą tylko dlatego, aby przyznać sobie zniżki nie będę komentować. Zapewniam, że przy całej procedurze legislacyjnej ani razu nie miałem na myśli rodziny swojego pochodzenia, wręcz dopiero dzisiaj Szanowny Pan(i) Beznii2 uświadomił mi fakt podlegania pod uchwałę. Jeśli uznał Pan(i), że naruszyłem jakiekolwiek standardy uczciwości - przepraszam, lecz nie wypieram się głosowania za.

        Odpowiadając dalej, w kwestii strażnicy OSP. Chciałbym Państwu przypomnieć, że w zeszłym roku Rada zabezpieczyła na cel wyposażenia strażnicy kwotę 83 000 zł. Przed sesją dowiedzieliśmy się, że pieniądze te.... wyparowały. Cytując późniejsze pismo strażaków do radnych: "Na chwilę obecną najbardziej palącym dla nas problemem jest kwestia wyposażenia strażnicy. Mieliśmy w ubiegłym roku zabezpieczone środki w wysokości 83 000 zł na ten cel. Pieniądze te miały być wykorzystane na ułożenie kostki przed garażami, a wyposażenie zakupione z tegorocznego budżetu. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że środki te zostały wykorzystane wcześniej, a za kostkę zapłacono w tym roku(...). Na co zostały wydane poprzednie 83 000 zł tego nie wiemy". Chętnym jestem w stanie udostępnić skan tego pisma. Takie zatem były powody czasowego zatrzymania środków - Rada już raz je dała, one zostały przeznaczone na inny cel. Według słów Burmistrza Rusieckiego z sesji - na cele budowlane placu manewrowego OPS. Tylko dlaczego radni dowiadują się po sprawie, że pieniądze przeznaczone na jedno poszły na inną inwestycję? Jeśli prawdą jest, że przebudowano za nie plac manewrowy - dlaczego strażacy utrzymują, że nie wiedzą gdzie są te pieniądze?

        Co do sugestii, że "Nie wspomnę już o decyzji o obniżeni pensji burmistrza, za to że burmistrz nie chce zatrudniać waszych rodzin i znajomych" pragnę ponownie zauważyć, że jako jedyna osoba wstrzymałem się od głosowania przy tej uchwale. Ponad to, Pani(e) Beznii2, proszę o konkretną informację skierowaną do mojej osoby, dotyczą kiedy i kogo próbowałem wcisnąć do pracy w urzędzie. Konkretnie. Próbuje Pan szkalować moją wiarygodność, proszę więc o dowody mojej próby nepotyzmu.

        Co do autobusu do Ożarowa, przy posiadanych informacjach od radnego Wawra, a mówiących o zapełnieniu autobusu w granicach 5 osób dziennie, dopłata do biletu przez gminę wynosi 40zł. Niebezpieczne dla radnych było też stwierdzenie, wypowiedziane na którymś z posiedzeń przez burmistrza Rusieckiego, że L-7 "załatwia" komunikację poprzeczną w Gminie. Radni na takie więc rozwiązanie nie mogli się zgodzić. Dla mnie osobiście ważniejsze jest kursowanie ŁD od L-7.

        --
        radny Jan Mazan
        jan_mazan@wp.pl
        www.janmazan.pl
         • ulfednir Re: Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 20:20
          Szanowny Panie,
          a kto powiedział, że podleganie uchwale oznacza przymus korzystania? Z tego co mi wiadomo, nie ma takiego przymusu. Moja rodzina nie korzysta z programu.

          --
          radny Jan Mazan
          jan_mazan@wp.pl
          www.janmazan.pl
          • przyjaciel_siara Re: Beznii2 - generalnie łżesz 18.02.12, 20:28
           ulfednir napisał:

           Szanowny Panie,
           a kto powiedział, że podleganie uchwale oznacza przymus korzystania? Z tego co mi wiadomo, nie ma takiego przymusu. Moja rodzina nie korzysta z programu.


           Po cholerę wdajesz się z nimi w dyskusję? Olej ich...

           Twój Przyjaciel Siara
           • beznii2 Re: Beznii2 - generalnie łżesz 19.02.12, 09:46
            Panie radny Etienne dlaczego pan zakazuje dysusji na forum?
            Prawda jest czasem trudna do przełknięcia.Trzeba też dodać że inicjatorem uchwały był pan Jan G., którego rodzina "łapie" się na zniżki. Oznacza to, że radni działają jak zwykle w swoim prywatnym interesie. Mam nadzieję że wspomniany w tym wątku Rusiecki i Krystecki będą mieli o czym pisać w gazecie, na pewno im o tym przypomnę.
             • vox.populi666 Re: Beznii2 - generalnie łżesz 19.02.12, 13:36
              tuzimka napisała:

              > beznii2 napisał: > Panie radny Etienne dlaczego pan zakazuje dysusji na for
              > um?
              >
              > Łżesz. Bo wcale nie zakazuje. Powiedział tylko, z kim nie warto dyskutować - m.
              > in. z tobą.


              Dziwna postawa u tuzimki,
              Tuzimka być Kali , jak Kalemu dokopać to źle. Jak Kali przyp... to dobrze.
              Co by nie pisać kawał bajkowego walca na kaczych nogach.
              • tuzimka Re: Beznii2 - generalnie łżesz 19.02.12, 13:49
               Z jakiej racji dziwna? Ogólnie, jestem przeciwko przyp..., a to beznii groził, że Krystecki
               wraz z Rusiecki przyp... reszcie w swojej gazetce. Nie jest to zachęta do dyskusji. Gęstość kłamstw i manipulacji na centymetr kwadratowy w postach beznii przekracza wszelkie normy.
               No i wyrażaj się jakoś, Vox, bo nikogo tu nie zakrzyczysz.
               • vox.populi666 Re: Beznii2 - generalnie łżesz 19.02.12, 15:03
                No nie kreujesz jedynie swój punkt widzenia gdy ktoś ma inne zdanie ,
                to mu przypierniczasz dla zasady.
                Natomiast wodzirej , siara ,czy inny podlak to święte krowy.
                Tylko nie pisz że są jak Robin , nie ten sort człowieka.

                Zacznij może tak bardziej obiektywnie , być może gdy tak każdy podejdzie do sprawy i te podłe typy znormalnieją , lub ,, ono z bajkowego,, nieco znormalnieje.
                Bo na razie jest krzyk ,każdy zapomina o co. A ten tylko wali na tym forum pod różnymi postaciamim a to przyjaciel siara , a to lock padlock, a to znowu ktoś inny.
                Niech się zajmie wreszcie czymś pożytecznym << ten wielce cnotliwy pan>> ,
            • lock-padlock Re: Beznii2 - generalnie łżesz 19.02.12, 15:40
             Ja już nie mogę i napszę prosto z mostu: ale wy pie...cie kocopały, wy burmistrzowie i ich totumfaccy piszący jako voxy, lomianki2011, czy bezn(i)adziejni. Kończy się wasze sobiepaństwo w atmosferze pogardy dla innych i wzajemnego samouwielbienia. Prymitywny prostaczek 2011 posmyrda teraz własmą matulę, która już nie będzie wykrzykiwać debilizmów z krzesełka na auli, a staruch radno-prawniko-dziennikarz, czyli tak naprawdę nikt, założy wreszcie gumofilce i wróci do garażu.
             • vox.populi666 Re: Beznii2 - generalnie łżesz 19.02.12, 17:21
              śmiałabym się L-P gdybyś przy następnych wyborach dostał czerwoną kartkę
              od bajkowego.
              Pięknie opisujesz swoje chciejstwo, pomyślałeś co będzie gdy dostaniesz kopa od wyborców.
              Chociażby za numerek z wodociągiem.
              Chyba sobie z TK pogracie w szachy, bo na razie spada wam obu POparcie na POziomie partii przewodniej
   • elpo Re: Karta Rodziny 19.02.12, 21:04
    odnosnie likwidacji autobusu do Ożarowa to moim zdaniem jest skandal, czy to znaczy, ze jak mieszkaniec łomianek będzie chcial cos załatwic w starostwie to ma zwrócić sie do radnych o przewóz?? to chyba najlepsze rozwiazanie
    • esscort Re: Karta Rodziny 19.02.12, 21:11
     Może należałoby raz na tydzień wysyłać tam samochód osobowy z urzędu (pewnie i tak czasem trzeba coś przewieźć) i wtedy ktoś zainteresowany by się zabrał (może wyszłoby taniej i szybciej).
  • esscort a tyle sie mówi, że dzici mało 19.02.12, 21:14
   Nie wnikając w terminy, kwoty i całe zamieszanie z tymi 200 tys, to jednak dziwne są głosy zniechęcające do wspierania rodzin wielodzietnych. Kto będzie na was pracował? W dzisiejszych czasach każdej kobiecie, która chce mieć dziecko powinno się już za sama deklarację z 5 tys dać
  • ulfednir Re: Karta Rodziny 14.03.12, 11:48
   Po niecałym miesiącu od wejścia w życie uchwały, Burmistrz Łomianek wydał zarządzenie, które ostatecznie pozwoli na ubieganie się i otrzymywanie Kart Rodziny. Burmistrzowi - dziękuję.
   --
   radny Jan Mazan
   jan_mazan@wp.pl
   www.janmazan.pl
   • referendum_lomianki Re: Karta Rodziny 14.03.12, 17:55
    ulfednir napisał:

    > Po niecałym miesiącu od wejścia w życie uchwały, Burmistrz Łomianek wydał [url=
    > www.lomianki.pl/bip/media/2012/00/4282_RAG.0050.28.2012.pdf]zarządzenie[
    > /url], które ostatecznie pozwoli na ubieganie się i otrzymywanie Kart Rodziny.
    > Burmistrzowi - dziękuję.

    Między nami to trzeba by się pozbyć tych dzieciorobów, bo oprócz biedy nic nie wnoszą do naszych Łomianek. Tylko tak jak klechy wyciągają łapska po naszą kasę! Potem normalni rodzice nie mogą wysłać dzieci na porządną wycieczkę bo bidule protestują. Jak chce się robić dzieciaki to do bloków na Pragą auf! A nasze Łomianki niech zostaną ogrodem.... Na szczęście referendum tuż tuż, to się załatwi i tę sprawę.
    • neptun666 Do referendum 14.03.12, 18:42
     referendum spadaj z tego typu wyznaniami,szacunku trochę do ludzi, odpiernicz się wreszcie od
     kościoła bo nic ci złego nie zrobił, każdy sam decyduje czy ma iść do kościoła czy nie i tobie nic do tego, ogarnij się i nie obrażaj ludzi, jak rozumiem to Ty zaliczasz się do tych normalnych?
     jeśli tak to boże chroń.
     I nie podpinaj się pod referendum bo nikt poważny nie uwierzy w te Twoje brednie.
     Przeproś wszystkie rodziny i księży ale pewnie dla ciebie słowo PRZEPRASZAM jest obce.
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka