Dodaj do ulubionych

nfi 04 pro

07.09.06, 17:46
Uchwała nr 6/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna
z dnia 7 września 2006 roku
w sprawie zgody na nabycie akcji własnych

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, niniejszym postanawia upoważnić Zarząd
Funduszu do nabycia akcji własnych, w celu przeprowadzenia wymiany do
4.935.449 zdematerializowanych nieuprzywilejowanych akcji własnych na
okaziciela serii A, nabytych przez Fundusz w celu
umorzenia na podstawie upoważnień udzielonych uchwałami Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, na zdematerializowane nieuprzywilejowane akcje na
okaziciela serii B, które w dniu podjęcia niniejszej uchwały nie są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, z zachowaniem przepisów
obowiązujących ustaw, oraz na następujących warunkach:

1) akcjonariusz uczestniczący w wymianie za każdą jedną akcję serii B otrzyma
jedną akcję serii A;
2) w procesie wymiany będą mogły uczestniczyć wszystkie akcje serii B, z
wyjątkiem akcji serii B znajdujących się w dniu podjęcia niniejszej uchwały w
posiadaniu akcjonariusza – spółki Supernova Capital Spółka Akcyjna;
3) wymiana akcji dokonana będzie w trybie oferty publicznej, o którym mowa w
art. 7 ust. 3 pkt 1 lit. e) ustawy o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych, tj. bez obowiązku sporządzania prospektu emisyjnego;
4) akcjonariusze uczestniczący w procesie wymiany akcji serii B na akcje
serii A będą mogli dokonać wymiany akcji w trybie składania odpowiednich
zapisów za pośrednictwem domu maklerskiego, do upływu wcześniejszego z
terminów: (i) dnia dopuszczenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym,
lub (ii) podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o umorzeniu
akcji serii A, lub (iii) dnia 31 grudnia 2006 r.


ciekawe jak bedzie.
Obserwuj wątek
  • annanas Re: nfi 04 pro 08.09.06, 14:10
   No własnie, ciekawe, sama posiadam troche akcji 04PRO i licze na wybicie. Dziś
   przecena tych papierow, ale pewnie po to by taniej kupić przed wykupem. Ktoś
   cały dzień zbijał cenę
    • fular1 Re: nfi 04 pro 09.09.06, 10:12
     NFI PROGRESS SA Zawarcie umowy terminowej transakcji kapitałowej

     Raport bieżący 66/2006
     Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A. (Fundusz) informuje, że
     w dniu 7 września 2006 r. Fundusz zawarł z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę w
     sprawie nabycia akcji Vistula amp; Wólczanka S.A. oraz przeprowadzenia
     terminowej operacji kapitałowej (Umowa parkingowa). Na podstawie tej umowy, w
     dniu 7 września 2006 r. Fundusz sprzedał na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A.
     123
     762 akcji spółki Vistula amp; Wólczanka S.A., stanowiących 1,73% jej kapitału
     zakładowego i dających 1,73% udział w głosach na walnym zgromadzeniu tej
     spółki.
     Łączna wartość transakcji wyniosła 7.499.977,20 zł. Zgodnie z treścią Umowy
     parkingowej, Fundusz odkupi od banku sprzedane akcje Vistula amp; Wólczanka
     S.A.
     w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 marca 2007 r. Cena odkupu będzie
     równa
     cenie sprzedaży, powiększonej o koszt pieniądza, obliczony na podstawie stawki
     WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Celem zawarcia transakcji jest wyłącznie
     pozyskania przez Fundusz krótkoterminowego finansowania. Fundusz nie zamierza
     zmniejszać swojego obecnego zaangażowania w akcjach Vistula amp; Wólczanka S.A.
     W czasie trwania Umowy parkingowej głosowanie na walnych zgromadzeniach Vistula
     amp; Wólczanka S.A. z akcji objętych Umową parkingową będzie wykonywał Fundusz,
     na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez bank.

     Zgodnie z zasadami liczenia głosów wskazanymi w art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 29
     lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
     finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
     wykonanie umowy nie powoduje zmiany w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez
     Fundusz w Vistula amp; Wólczanka S.A.     + supernova nie bedzie juz sypac. + wymiana akcji.

     zobaczymy
  • fular1 Re: nfi 04 pro 11.09.06, 17:12


   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress
   Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek
   handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do
   nabycia w celu umorzenia do 14.000.000 (czternastu milionów) akcji własnych
   Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2007 r. Nabycie akcji może mieć miejsce
   zarówno w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, jak i w drodze wezwania
   do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka