Dodaj do ulubionych

Sprzeczności biblijne

IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:01
[Druga Księga Kronik (21-20)]
Miał on (Jehoram) 32 lata gdy objął władzę królewską, a panował 8 lat w
Jerozolimie. Gdy odszedł nikt go nie żałował. Pogrzebano go w Mieście Dawida"
Z tego wynika, że Jehoram umierając miał 40 lat.

A przeczytajmy teraz dwa następne wersety (22; 1-2)
Zamiast niego mieszkańcy Jerozolimy obwołali królem najmłodszego jego syna
Achazjasza... Królem więc został Achezjasz, syn Jehorama króla Judzkiego.
Achezjasz miał 42 lata gdy objął władzę królewską..."
Z tego wersetu wynika, że Syn był starszy od ojca o 2 lata!
Czy Bóg przekazał tę informację?!
Obserwuj wątek
  • Gość: Ed Re: Sprzeczności biblijneIlu jeźdźców zdobył Dawid IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:05
   - Samuela 8;4 "Dawid zdobył na nim tysiąc siedemset jezdnych"
   - I Kronika 18;4 "Dawid zdobył na nim tysiąc wozów wojennych i siedem tysięcy
   jeźdźców.
   Pytanie: 1700 czy 7000? Którą liczbę Bóg powiedział?

   -II Samuel 8;9-10 "Gdy zaś Toi, król Chamatu, usłyszał, że Dawid zdruzgotał
   całą potęgę wojskową Hadadezera wysłał Toi swego syna Jorama do króla Dawida"
   - I Kronika 18;9-10 "Gdy zaś Tou, król Chamatu, dowiedział się, że Dawid
   zdruzgotał całą potęgę wojskową Hadarezera króla Soby, wysłał do Dawida swego
   syna Hadoroma"
   Pytanie: Toi czy Tou, Hadadezer czy Haderezer Jordama czy Hadoroma.

   - II Samuel 10;18 "A Dawid pobił Aramejczyków Siedemset wozów wojennych i
   czterdzieści tysięcy jeźdźców Szobacha zaś wodza ich wojska tak zranił, że tam
   umarł"
   - I Kronika 19;18 "Dawid zaś wyjął z Anemejczyków siedem tysięcy z obsady wozów
   wojennych i czterdzieści tysięcy piechoty. Również Szofaka, wodza zastępu
   pozbawił życia"
   Pytanie: 700 czy 7000 40000 jeźdźców czy piechoty, Szobach czy Szofaka?
   • Gość: Ed Re: Techmonita czy Jaszobam, 800 czy 300? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:07
    - II samuel 23;8 "To są imiona rycerzy Dawidowych: Joszeb - Baszszebet,
    Tachmonita, najprzedniejszy z trzech, on to wywinął włócznią nad ośmiuset
    których pobił za jednym zamachem"
    - I Kronika 11;11 "Oto poczet rycerzy, których miał Dawid:Jaszobam, Syn
    Chachmoniego, pierwszy z trzech on to wywinął swoją włócznią nad trzystoma
    kładąc ich za jednym zamachem trupem"
    Pytanie: Techmonita czy Jaszobam, 800 czy 300?
      • Gość: Ed Re: Ile lat miał Noe? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:13
       I Mojżesz 6;3 "I rzekł Pan: nie będzie przebywał Duch mój na człowieku na
       zawsze gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia
       lat".

       Pytanie: Ale ile Noe miał lat gdy zmarł?
       Na pewno więcej niż 120 lat. Patrz (I Mojżesz 9;29) Noe żył więc dziewięćset
       pięćdziesiąt lat i umarł" Niektórzy teolodzy chrześcijańscy twierdzą, że to nie
       maksymalny wiek człowieka wynosił 120 lat lecz potop przyjdzie za 120 lat.
       Nawet to nie pasuje, ponieważ w czasie potopu Noe powinien mieć 620 lat ale
       Biblia twierdzi, że miał 600.
       Studiuj wersety (I Mojżesz 5;32) I Noe miał pięćset lat..." (500+120=620) ale I
       Mojżesz 7;9 A Noe miał sześćset lat gdy nastał potop na ziemi"
        • Gość: Ed Re: Kto w końcu mówił prawdę? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:16
         - Jan 5;37 "...Ani głosu jego nie słyszeliście, ani postaci jego nie
         widzieliście"
         - Jan 5;31 "Jeżelibym ja wydawał o sobie świadectwo moje nie byłoby wiarygodne".
         - Jan 1;21 "I zapytali go (Jana Chrzciciela): kim więc jesteś? Eliaszem jesteś?
         A on odrzekł: Nie jestem."
         - Jan 14;9 "Kto mnie widział, widział ojca"
         - Jan 8;14 "Chociaż ja sam w sobie świadczę, świadectwo moje jest prawdziwe".
         - Mateusz 17;12-13 "Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali
         go. ... wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu".

         Pytanie: Kto mówił prawdę: Jezus czy Jan Chrzciciel? To są tylko niektóre
         sprzeczności, znajdziesz więcej, jeśli podyskutujemy razem o autentyczności
         doktryny nowoczesnego chrześcijaństwa, jak trójca, bóstwo Jezusa, synostwo
         Jezusa, pierworodny grzech, nie mówiąc już o poniżeniu większości Proroków Boga
         w Biblii jako czcicieli fałszywych bogów i oskarżeniu ich o nierząd i gwałt.
         • Gość: Ed Re: Grzeszny Dawid Geneologia Jezusa? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:26
          - Noe przedstawiony jest, jako pijany do tego stopnia, że jego syn widział go
          nagiego. (I Mojżesz 9;23-24)
          - Salomon był oskarżony nie tylko o to, że miał duży harem, ale też o
          bałwochwalstwo. (I Królewska 11;9-10
          - Aaron - prorok, który towarzyszył swojemu bratu Mojżeszowi w misji do
          faraona, był oskarżony o budowanie złotego cielaka dla Izraelitów by go czcili.
          (II Mojżesz 32;4)
          - Będziesz mógł przeczytać o nierządzie Proroka Lota ze swoimi córkami (I
          Mojżesz 19;36).
          - Będziesz mógł przeczytać o proroku (Jakub), który miał dwie siostry za żony
          jednocześnie (I Mojżesz 29;28).
          - Dawid oskarżony o cudzołóstwo i zdradę (II Samuel 11;4-5).

          Moje pytanie jest: jak można więc akceptować Dawida w genealogii Jezusa (PZN)
          skoro jest osobą, która cudzołożyła.
          • Gość: Ed Re: Jacy ludzie przewodzą kościolowi? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:40
           - Innym nielegalnym kontaktem jest gwałt Ammona - syna Dawida na swojej
           siostrze Tamar (II Samuel 13;14).
           - Jeszcze inne opowiadanie o gwałcie Absaloma na konkubinie Dawida, czytamy w
           (II Samuel 16;33).
           - Inny przypadek nierządu jest między Judą i Tamar (jego synową). (I Mojżesz
           38;18).

           Czy Muzulmanin nie odważy się pisać książki i oskarżać w niej jakiegokolwiek
           proroka? A może Bóg wysłał złych ludzi do przewodnictwa?
           • Gość: Ed Re: Kto uzupełniał Biblię własną wyobraźnią? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:47
            - Sam Jezus powiedział, że jest tylko dla Izraelitów (Mateusz 15;24 i Mateusz
            1;21) i nie przyszedł zmieniać lecz dopełniać (Mateusz 5;17).
            - W Ewangelii Marka (16;15) Jezus powiedział: Idąc na cały świat, głoście
            Ewangelię wszystkiemu stworzeniu."
            Zaprzecza to (Mateusz 15;24 i Mateusz 1;21).

            Po drugie ten fragment Ewangelii marka (16;9-20) został wykreślony z wielu
            Biblii. The New American Stenderel Bible zamieściła ten fragment w klamrach.
            Revised Standard Version opatrzyła ten fragment ewangelii następującym
            komentarzem: Niektóre najbardziej starożytne autorytety twierdzą, że księga ta
            najprawdopodobniej kończy się na wersecie 8".
            To znaczy, że zmartwychwstanie opisane w (Marku 16;29) nie jest autorstwa marka
            i nie powinno należeć do tej ewangelii. Nawet tłumaczenie nowego świata dla
            świadków Jehowy przyznaje że do najstarszych pism dodano dłuższe lub krótsze
            konkluzje po wersetach ewangelii (Marka 15;8)
             • Gość: Ed Re: Wszystkie narody czy wybrane narody? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 02:55
              - W piątej księdze Mojżeszowej 23;3 "Nie może wejść do zgromadzenia Pańskiego
              ten, kto jest z nieprawego łoża. Również dziesiąte pokolenie po nim nie może
              wejść do zgromadzenia pańskiego".
              Na temat rodowodu Jezusa w ewangelii Mateusz (Mateusz 1;3-7) pisze:
              A Juda zrodził z Tamar Faresa...".
              Tamar była synową Judy i nigdy nie została jego żoną (I Księgę Mojżeszowa 38;1-
              30). Więc Fares i jego brat bliźniak Zara byli dziećmi cudzołóstwa".

              A dziewiątym i dziesiątym pokoleniem Faresa w rodowodzie Chrystusa byli prorocy
              Dawid i Salomon. Czy można zatem uwierzyć w to, że według prawa boskiego ci
              wielcy prorocy nie powinni należeć do zgromadzenia pańskiego?!
              Przecież to jest absurd!!!
               • Gość: Palnick Frapujący sekret św. Pawła. IP: *.stenaline.com 31.12.04, 03:23
                Z listu do Koryntian:

                > Miłość jest cierpliwa,
                > jest łagodna.
                > Miłość nie zazdrości,
                > nie przechwala się,
                > nie unosi się pychą,
                > nie zachowuje się nietaktownie,
                > nie szuka swego,
                > nie unosi się gniewem,
                > nie pamięta złego,
                > nie cieszy się z nieprawości,
                > a raduje się z triumfu prawdy.
                > Miłość wszystko znosi,
                > każdemu wierzy,
                > każdemu ufa,
                > wszystko przetrzyma.
                > Miłość nigdy nie ustaje.
                >
                > (Paweł z Tarsu)

                To chyba najbardziej zagadkowy fragment w calym NT.
                Pawel, doglebi przekonany, ze on sam doczeka nadejscia Jezusa za swojego
                doczesnego zycia, goraczkowo starajacy sie zmisjonowac cale cesarstwo jeszcze
                przed nadejsciem Chrystusa, ten sam Pawel pisze ponadczasowa pochwale milosci.
                Milosc jest wazniejsza niz oczekiwanie konca, wazniejsza niz wiara i nadzieja.
                W Pawla teologii wiara i tylko wiara w Chrystusa jest warunkiem zbawienia.
                W 1Kor.13 pisze on: " Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie
                tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry
                przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym."
                Gdzie tu logika pytam sie? Doprawdy zadziwiajace...
                Są źródła sugerujące, że Paweł poslubił córkę Jezusa i Marii Magdaleny. Jeżeli
                tak - było to z pewnością małżeństwo z miłości :)
                • Gość: Ed Re: Frapujący sekret św. Pawła. IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 03:36
                 Przypuszczam, że przeistoczenie się Pawła z wielkiego wroga chrześcijaństwa w
                 jego gorące wyznanie miało podloże polityczne w toczącej się walce o
                 niepodległość Izraela wykorzystując dosyć sprawnie religię jako narzędzie do
                 osiągnięcia tego celu będącego podłożem ideologicznym budowy nowego państwa
                 według własnych wizji. Co mu się może nie za życia, ale udało doprowadzając do
                 upadku Rzymu.

                 Załączony cytat wydaje się wręcz tchnąć wzniosłością ponadczasową będącą swego
                 rodzaju abnegacją życia doczesnego na rzecz znacznie lepszego mirażu.
               • Gość: Ed Re: Czy papież ma prawo do tytułu Głowy Kościoła? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 06:01
                Chrystus zapewniał wielokrotnie swoim uczniom swój rychły powrót, jak to
                stwierdza Mateusz 26, Marek 14 i Łukasz 22.
                - Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan do domu przyjdzie (Mk13,35)
                - Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie (Mk 13,30)
                - Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Czlowieczy (Mt 10,23)
                - Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do dnia, kiedy pić go
                będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego (Mt 26,29; Mk 14,25; Łk 22,18)

                Pytanie: po cóż miałby ustanawiać jakiegoś swego zastępcę?

                Najstarsza jest ewangelia Marka. Ale w dziwny sposób wyniesienie Piotra opisane
                jest tylko u Mateusza. U Marka (8,33) znajdujemy jedynie naganę udzieloną
                Piotrowi przez Jezusa a nie zlkecenie misji. Jest to tym bardziej zaskakujące,
                że Marek - zgodnie z twierdzeniem Kościoła - miał być współpracownikiem i
                towarzyszem Piotra. Gdyby więc takie słowa padły, czemu miałby je przemilczać?

                Pytanie: Czy można opierać takie prawo o ewangelię Marka (16,18): "Ty jesteś
                Piotr [czyli Skała], i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go
                nie przemogą. I tobie dam klucze do królestwa niebieskiego; co kolwiek zwiążesz
                na ziemi, będzie w niebie związane, a co rozwiążesz, będzie rozwiązane w
                niebie"? A trochę niżej "Zejdź mi z oczu, szatanie! Jesteś mi zawadą, bo
                myślisz nie na sposób Boży, lecz ludzki"?

                Odwoływanie się tutaj do starotestamentowego proroka izraelskiego Izjasza
                (60,17), który żył siedemset lat przed naszą erą, w świetle biblijnych nauk
                Chrystusa sprawy nie tylko nie wyjaśnia, ale czyni ją bardziej zagadkową.
                W ewangelii Marka (2,7) uczeni w tym piśmie zwracają uwagę, że nikt nie może
                tego czynić poza Ojcem niebieskim. Czy w tym wszystkim od samego zarania nie ma
                czasem chęci ukrycia rzeczywistej walki o przywództwo religijne, potwierdzanej
                zresztą przez historię?
                • Gość: Ed Re: Ilu właściwie było tych biblijnych apostołów? IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 17:52
                 W ewangeliach u Mateusza(10,2-4) i Marka (3,14-19) występuje pełna zgoidność. U
                 Łukasza 6,13-16/Dzieje Ap. 1,13) barkuje Tadeusza, natomiast pojawia się Judasz
                 syn/brat Jakuba. Jan (w różnych miejscach) wymienia dodatkowo Natanaaela (1,45)
                 pomijając całkowicie Bartłomieja, Mateusza, Jakuba syna Alfeusza, Tadeusza i
                 Szymona Kananejczyka.

                 Przyjąć zatem należy, że było ich albo 7, albo 14. Niektóre źródła wskazują na
                 13 apoatołów. Nie śmiem zarzucać nieprawdy apostołom, ale który z nich ma rację?
  • Gość: Palnick Problemy z listą obecności apostołów :) IP: *.stenaline.com 31.12.04, 02:18
   Mateusza 10

   WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

   Wybór Dwunastu

   2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany
   Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 3
   Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4
   Szymon Gorliwy [2] i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

   Taką samą listę prezentuje MK 3:16-19

   U Łukasza na powyższej liście ŁK 6:13-16 są wszyscy poza Tadeuszem, którego
   miejsce zajmuje Juda syn Jakuba

   Dzieje Apostolkie 1:13 i 1:23
   13 Przybywszy tam weszli do sali na górze [1] i przebywali w niej: Piotr i Jan,
   Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i
   Szymon Gorliwy, i Juda, [brat] Jakuba .
   W miejsce Judasza Iskarioty apostołowie wybrali (drogą losowania) Macieja.


   Czy Tadeusz był apostołem? Czy Juda syn Jakuba nim był? Obaj jednocześnie być
   nimi nie mogli!
    • Gość: Palnick Re: Problemy z LICZBĄ apostołów :) - rozwinięcie. IP: *.stenaline.com 31.12.04, 02:53
     To naprawdę ciekawe ale muszę Was ponudzić szczegółami :(

     Mateusza 10

     WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

     Wybór Dwunastu
     [1] 1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy
     nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i
     wszelkie słabości. 2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany
     Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, 3
     Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4
     Szymon Gorliwy [2] i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

     Marka 3
     16 Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; 17 dalej Jakuba,
     syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges [1] ,
     to znaczy synowie gromu; 18 dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza,
     Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego 19 i Judasza
     Iskariotę, który właśnie Go wydał.

     Łukasza 6

     Wybór Dwunastu
     [3]
     12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na
     modlitwie do Boga. 13 Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał
     spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: 14 Szymona, którego
     nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; 15
     Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; 16
     Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

     Podsumujmy:

     Jakub syn Alfeusza figuruje we wszystkich trzech wersjach. Tadeusz tylko w
     dwóch pierwszych. U Łukasza w jego miejsce jest wymieniany Juda syn JAKUBA!
     Ponadto innym żródle podano (mogę je przedstawić):
     “Szymon Chananejski i Juda, zwany Tadeuszem, byli braćmi Jakuba Młodszego.
     Matką ich była Maria Kleofasowa, poślubiona Alfeuszowi.”
     WYJAŚNIAM dalej:
     1. Szymon Chananejski (Kananejski = Gorliwy) jest na liście apostołów u
     wszystkich ewangelistów.
     2. Jakub syn Alfeusza (Młodszy) również widnieje na wszystkich listach był zaś
     bratem osobnika z pkt.1 oraz Judy zwanego TADEUSZEM.
     3. Juda zwany Tadeuszem (który ponadto był bratem Szymona Chananejskiego oraz
     Jakuba syna Alfeusza) był jak oni również synem ALFEUSZA. Wymieniany zaś jest
     jedynie przez dwóch pierwszych ewangelistów.
     4. Marek pomija tę postać a w jego miejsce wprowadza JUDĘ syna JAKUBA!
     5. PYTANIE: który z nich był apostołem: Juda zwany Tadeuszem (syn Alfeusza) czy
     Juda syn Jakuba?
     A może po prostu było ich 13 :-) ?!

     TO SĄ DWIE RÓŻNE OSOBY.

     • Gość: Ed Re: Problemy z LICZBĄ apostołów :) - rozwinięcie. IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 31.12.04, 03:13
      Z moich notatek przedstawia się taki oto obraz:

      1. Szymon zwany Piotrem (uprzywilejowany)
      – dla czego Piotr miał być szczególnie uprzywilejowany, skoro zaparł się
      Jezusa? Wszystkie cztery Ewangelie np. opowiadają o trzykrotnym zaparciu się
      Piotra. Jednak różnią się w opisie, kto zagadnął Piotra. Odtworzenie przez
      Mateusza Modlitwy Pańskiej jest znacznie dłuższe niż u Łukasza, ani Marek, ani
      Jan nie wspominają o tym. Mateusz wspomina o dziewięciu błogosławieństwach
      wygłoszonych przez Jezusa; u Łukasza Jezus wypowiada cztery błogosławieństwa i
      cztery klątwy; Marek i Jan pomijają błogosławieństwa. Jeśli mamy sądzić według
      Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza, działalność Jezusa trwała tylko rok;
      Ewangelia Jana mówi o działalności trwającej ponad dwa lata. Zapisy tego, co
      stało się w Wielkanocny ranek, różnią się od siebie.
      Przyjmowano różne postawy, aby wyjaśnić widoczne rozbieżności w zapisach
      ewangelicznych. Jedna metoda interpretacji utrzymuje, że Ewangelie były tworem
      pierwotnego Kościoła i nie przechowują dokładnych zapisów o Jezusie. Zgodnie z
      tą postawą, jakakolwiek próba poznania życia czy słów historycznego .Jezusa
      jest skazana na niepowodzenie. Bardzo często ta postawa wobec Pisma zaprzecza
      nawet możliwości, że wiele wydarzeń opisanych w Ewangeliach w ogóle mogło mieć
      miejsce: cuda są wyjaśniane jako bogobojna przesada, opętanie przez demona jest
      opisane jako choroba umysłowa, a czasami nawet zaprzecza się zmartwychwstaniu
      Jezusa, uznając to jako życzenie pierwotnego Kościoła.

      2. brat Szymona Andrzej - uprzywilejowany
      3. Jakub syn Zebedeusza - uprzywilejowany
      4. brat Jakuba Jan – uprzywilejowany, szczególnie umiłowany
      5. brat Jakuba Filip
      6. brat Jakuba Bartłomiej ???
      7. brat Jakuba Tomasz
      8. celnik Mateusz
      9. Jakub syn Alfeusza
      10. Tadeusz syn Alfeusza ???
      11. Szymon Gorliwy ???
      12. Judasz Iskariota

      Brakuje tu wprawdzie Szawła (Pawła). Dokoptował się on do tego towarzystwa
      niejako sam, jako samozwaniec pod wpływem cudu po smierci Jezusa.

      Poza tym, dosyć ciekawa wydaje mi sie ta liczba 12. Czy nie jest ona czasem
      jakimś nawiązaniem do jakichś 12 pokoleń czy plemion Izraela?
  • Gość: Kaszanka Cytat z Eda IP: *.sympatico.ca 31.12.04, 04:11
   Ed FK / GW / 29.01.2003 21:54    

   "Zadziwiajacym zjawiskiem w tym wszystkim jest to, ze judaizm, chrzescijanstwo oraz islam
   (trzy sposród najwiekszych religii swiata), których wyznawcami jest ponad 40% ludnosci na
   ziemi, maja swoje korzenie w zydowskim Starym Testamencie. Wszystkie te trzy religie ucza
   ponoc wzajemnej milosci braci w wierze zwalczajac sie przy tym bez milosierdzia i nie
   przebierajac w zadnych w srodkach."

   Bylaby to kaszana wszechczasow, gdyby siem okazalo ze to zwykly balah, hehe!Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka