Dodaj do ulubionych

Ruda stolicom fraszki ślonski

23.06.05, 18:50
Kożdy kto mi w tym pomoże
Może liczyć na - Szczyńść Boże.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:51
   Na tym forum to zacznymy
   Jakoś przeca już to leci
   Choć my yno ło tym wiymy
   Ślonski rym sie ciyngym kleci.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:51
    Dyć na bezrok możno bydzie
    W Rudzie "konkurs ślonski fraszki"
    Stowiom złociok że to przidzie
    W zocy bydom te "igraszki".
    • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:52
     Zaś nos wiyncyj rymy kleci
     We ta strona durś to leci.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:52
      Tukej ślonski fraszki źródło
      Wlyź kaj ińdzi - prawie "pudło".
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:53
      We szpyndlikach rym jest mocny
      Choć godajom że niyzocny
      W Rudzie fraszki take momy
      Na szpyndlikach tu sie znomy.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:53
      Jakby nom niy paczeć fraszka tukej jest
      No i tela szkryfna - czimie sie tyż fest.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:53
      Kto jeszcze wspiyrać we tym by chcioł?
      Bo jak nos wiyncy to leko idzie
      Powiycie - Bronka to yno fioł
      Dyć przeca cosik ze tego bydzie

      Już teroz forum fraszkom nom blyszczy
      Stond tyż to leci we dolsze strony
      Pomożcie - pryndzy sie to nom zyszczy
      To niy som yno rymowe kromy

      Forumowicze szkryflać zechciyjcie
      Rymym se do tyj ideji włonczcie
      W zocy co ślonske zowdy tyż miyjcie
      Ze nami razym czynsto tu bońdźcie.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:54
      ciupazka 01.02.2004 22:17

      Bronusiowi twórcy
      juz z coła pot ciurcy
      suko tyz pomocy,
      choć nos ni mo w zocy... Hehe
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:54
      Aż tak źle to zy mnom niy ma
      Choć sie traci czasym tymat
      Dyć po prowdzie - wszysko ciongnońć
      To trza by "pegaza" wprzongnońć.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:54
      ciupazka 01.02.2004 23:03

      Bronek! Tyś tu dobry "Pegaz"
      Lepsego ci nie trza wcale
      Nie dziwota, ze kie cytom,
      To ocy z głowickom bolom.
      Hej!
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:55
      Zy mie marno już habeta
      Lyjty bolom na kotletach
      Ale jeszcze ciongna jakoś
      Czasym kantar gryza - psiakość.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:55
      hepik1 02.02.2004 06:35

      Jeszcze dosz rady w tyj mynce,
      niy na darmo bat w myj rynce,
      jak ruszyc sie niy mogesz
      smagniyńcie po kotletach pomoże
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:56
      ciupazka 02.02.2004 11:25

      Rozbawiliście mnie
      I samo sie śmieje, hehe...
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:56
      He, he! Hepok za "woźnice"!
      Tyż mom roześmione lice!
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:56

      He, he! Hepik za "woźnice"!
      Tyż mom roześmione lice!
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:57
      Zdowo sie yno abo i niy
      Dyć coroz wiyncyj ludzi to wiy.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 18:57
      Stolica ślonski fraszki

      Niom jo Ruda zrobić chca
      Może złościć kogoś -pra?
      Ale przeca "chcieć to móc"
      Bestoż trza te rymy "tłuc".
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:50
       Hehehe!!!

       A co to szkodzi?
       Dyć ślonsko fraszka w Rudzie sie rodzi
       A potym w Polska - tyż do Europy
       Cieszom sie frelki a nawet chopy.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:51
       ciupazka 10.03.2004 09:25

       Prowde radzis, słowo wiater,
       pismo grunt!
       Niek Ci Bozia zdrowie daje,
       coby ino był tu szfunk!

       Tello.Pozdr.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:51
       Dyć mie szwongu niy brakuje
       Sama widzisz - rym sie suje
       I do tego czeba chopa
       A niy skory ze krupnioka.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:52
       ciupazka 10.03.2004 15:28

       Nic dodać, nic ująć
       kie sie rymy sujom!
       Hej!
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:52
       jojo_1 10.03.2004 21:15

       Byś niy liczoł ino na Boga ,
       Jo ci chyntnie w tym pomoga.
       Jak mie chyci wartko wyna,
       sypna tukej jak maszyna.
       Ale że mom dzioj kaca ,
       ino z biyrym sie kamraca.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:52
       Wreszcie żeś piyknie wciep coś we rymach
       A jo już myśloł - mynczy cie tryma
       Dyć niy dziwota - przi "nibywojnie"
       Niy szło se szkryflać cołkym spokojnie.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:53
       Gorzyj ze ślonskom fraszkom by było
       Jakby hepika kajsik nom wciyło
       W tym mo zasługa dlo tyj stolicy
       Że tu na Bronka ździybko poryczy.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:54
       Stolica ślonski fraszki

       Dyć przeca styknie żech to łogłosioł
       I sie niy byda nikogo prosioł
       Wrocław - stolica cołkego Ślonska
       Tyż sie już toplo we rudzkich konskach.
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=72&w=6507989&v=2&s=0
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:54
       Jakby w Odrze kra ruszyła
       Wielko fraszki ślonski siyła.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:55
       Dyć fraszka rudzko niy jest przerostym
       Chocioż rym jeji możno za prosty
       Myśla że wongel z niyj jest jak feta
       Dano Ślonskowi tyż na podnieta.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:55
       Ślonske rymy

       Trza sie za nie teroz brać
       Dyć nojlepi tu je dać.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:55
       We tym kerunku jo ciyngym krynca
       Regiony ślonskom godkom tyż nynca
       Ze jedny strony to jest zabawa
       Ze drugi nawet zocniejszo sprawa.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:56
       ciupazka 20.03.2004 14:16

       Nie dej sie zabocyć,
       niek Cie Ruda mo przecie w zocy!
       Telo.Pozdr.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:56
       Dyć durś pochom

       Niy powiym że yno trocha
       Wiela chciało by sie pochać
       Już te forum z tego znane
       Że jest Ślonskym malowane.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:56
       Siodmy stan materii - ślonski
       To te nasze rudzke konski.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:57
       Rudzko fraszka tu niy "gości"
       Wiedzom ło tym ludzie prości
       Łona przeca jest u siebie
       Na tym forum jyj jak w niebie

       Czasym tukej grzmiom pierony
       Chłodym wieje ze ty strony
       Inkszym razym słonko blysko
       - Wiy że łona durś tu miyszko.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:57
       lech_niedzielski 29.03.2004 22:26
       Dla potomnych

       Rzekł: niech pamiętają o mnie potomni
       i ze śniegu postawił sobie pomnik.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:58
       Fraszka to wiater
       Pedzioł mi fater
       Dyć jak porzondnie czasym zawieje
       To i ze tego wiela sie dzieje.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:58
       Możno by tak bez łostudy
       Wspiyrać to co jest ze Rudy.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:58
       lech_niedzielski 31.03.2004 22:36

       Najgorsze z upokorzeń,
       Kiedy nawala korzeń.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:59
       Możno

       Możno ktoś sie tego boji
       Ruda ślonskim rymym stoji
       Siodmy stan materii - godka
       Polecymy z niom do przodka.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 19:59
       Piykny rejwach jest na forach
       Łodsłonia choć jedna stora.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:00
       Hehe - teroz link tyn wkleja
       Dyć w tym radość - durś sie śmieja
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=299&w=11938992
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:01
       Takego forum ze świyczkom szukej
       Za ślonskom fraszkom do Rudy klupej.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:01
       Piykny momy w tym poczontek
       Szczyńściym że to jest we Rudzie
       Fraszki ślonski tu zakontek
       Stond w Europa śmiało pódzie

       Ruda rymym sie rozsławi
       Internautow wiela przidzie
       By sie z nami tu zabawić
       Szkryfna tako - dobrze bydzie.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:01
       Taki w Rudzie problym mom
       Żech ze Ślonskym prawie som
       Możno fraszka straszno jest
       Że mie szczypiom czasym fest.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:02
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=12929259
       To perełka for "Wyborczy" - jakby szkryfnoł tukej
       A dyć drugi taki szteli darmo w sieci szukej.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:02
       ciupazka 02.06.2004 13:25 + odpowiedz

       A kie ik Twoja fraska praska,
       niek idom syćka do diaska.
       Pieknie rymem po dziedzinak sujes
       i temu tu im nie pasujys.
       A jo sie niom zacytuje,
       nei temu Ci fórt winszuje.
       Telo.Pozdr.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:03
       Ano Ciupazko - toż samo życie
       Styknie że dlo mnie godka to kwiycie
       A jak jom jeszcze we rym łodzieja
       To pełnom gymbom zowdy sie śmieja.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:03
       Niy yno w kościele żyje se ze Bogym
       Łon jest z tobom w doma i zowdy za progym
       Dyć grzychy doczesne wszyske widzi twoje
       Bliko tyż na forum - take zdanie moje.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:04
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=15718&w=14064067&a=14064067
       Ruda tom "wizjom" Ślonska tyż blyszczy
       Co i w Żaganiu sie możno zyszczy
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:05
       Tu piyńset postow w czi tydnie leci
       Dyć jak tyn Bronek swoje nakleci
       Niy byda "dychoł" ze rymym ślonskim
       Budujom forum ciyngym te konski.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:05
       Niy yno fraszki ślonski stolicom
       Kolekcjonery tyż przeca świycom.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:05
       Chnet cołko Polska już ło tym wiy
       No a terozki poznołś to TY.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:06
       Ze ślonskim rymym Ruda na przedzie
       Piyknie łod roku tako se jedzie..
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:06
       Niy trza mie ciongnońć przeca ku tymu
       Joch marnym sługom ślonskego rymu
       Dyć tu durś czekom wielkego tuza
       Kerego richtig pociongnie muza.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:06
       "Trombom jerychońskom" czynsto fraszka bywo
       Nawet tako ślonsko - co nikerych dziwo.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:07
       A jo już teroz sie yno lachom
       Jak w dzwon ktoś cepym uparcie wali
       Ło to że pynknie tyż se niy strachom
       Choć istny przeca ciyngym se żali

       Toć carillonu serca niy ruszy
       Zmacho se tako - klang do fałszywy
       Co niy zaleci daleko w głuszy
       RYM RUSZO SERCE -DZIEJOM SE DZIWY.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:07
       Nasze forum - ślonsko ksiynga
       Dyć trza do niyj yno siyngać.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:07
       Na dwoch forach fraszka leci
       Ale sie ty Rudzie kleci.
      • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.06.05, 20:08
       Coroz drapci leci rym
       Na tych forach - tela wiym
       Skuli Rudy zdo sie piyknie
       Niychej wyny we tym styknie.
       • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 03.07.05, 10:58
        Fraszki niy zamknom na kłodka
        I niy łowinom w pozłotka.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 28.12.10, 18:59
    Niyjedyn ciekawie kuko
    Nawet wyny tukej szuko.
  • broneknotgeld Aleja Ślonski Fraszki 03.07.05, 23:13
   Aleja Ślonski Fraszki

   Rożne we świecie som te aleje
   A mie do taki dusza se śmieje.
   • broneknotgeld Re: Aleja Ślonski Fraszki 26.12.12, 11:46
    Ale by było
    Kejby spełniyło
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 04.07.05, 19:05
   Jako być idzie fraszki stolicom?
   Styknie co rymy se tukej klycom?
   Pewnikym trza ich naprowdy wiela
   Sioć je tyż czynsto na rożnych sztelach

   Nic to że nojpiyrw we internecie
   Jakoś w stołeczność sztartnońć trza przecie
   A możno tako nawet jest lepi
   Styknie że fraszka ducha nom krzepi

   Tyn rym co leci ze naszy Rudy
   Zdo sie nikerym już dzisioj cudym
   "Pokładym wonglo" ruszonym w końcu
   By sie mog czowiek zwrocić ku słońcu.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 07.07.05, 18:01
   Toż idzie szkryflać fraszek tysionce
   A niy zaświyci przi tymu słońce
   Ktosik na Ślonzek ćmok nom przitaszczoł
   Jeszcze przi tymu wszysko poplaszczoł.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 17.07.05, 20:39
   Już to niy yno mie sie wydowo
   Stolica fraszki jakby światowo.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 20.08.05, 21:33
   Ze stolicy fraszki

   Zowdy stolica łod sia to dowo
   Co zocne przeca jyj sie wydowo.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 15.09.05, 17:51
   Welunkowo fraszka - we tym tyż radocha
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=396&w=29090656
   Przeca sie ze tego idzie pośmioć trocha.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 16.10.05, 23:33
   Wolność - jeronie - czy sie wydowo?
   -Zdo sie łod Boga to piyrsze słowo!
   Toż tako w końcu je wypowiedzioł
   No i sie stało - bo chcioł i wiedzioł.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 07.11.05, 08:53
   Tako to "agyńcik" prawi
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=31390642&v=2&s=0
   Choć starom sie wiela
   Fraszka uczy no i bawi
   -Mo jom kajsik sztela

   Dyć za jedno trza mi rzykać
   I Bogu dziynkować
   Mom wiernego czytelnika
   "Śledczo" jego gowa.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 25.11.05, 20:49
    Karolinka już ze nami
    Ciyngym dzieli se rymami
    Możno jeszcze jakimś cudym
    Łona tyż z ty naszy Rudy.
    • karolinka44 Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 25.11.05, 23:11
     niy trza cudu wielkigo - powiym to jasniej
     ze Karolinka z Rudy Slonki pochodzi wlasnie
     przeto syntymynt do Rudy Slonski mo ,
     kozdy lo to miejsce kaj sie urodzil dbo!
     Halymba moim portym na tym swiecie jes
     kaj wracom kedy w swiatowy ruszom rejs !     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 26.11.05, 09:51
      Toż halymba se raduje
      Karolinko - forsztelujesz
      Co Nec łonczy a niy dzieli
      Blisko żeś i swoji szteli
      Chocioż zdo sie co daleko
      Duchym wrocosz - z tym niy czekosz.
      • karolinka44 Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 26.11.05, 12:32
       w necie wszystko idzie ruk cuk
       to jest techniki wielki cud
       kaj by sie ludzie niy trefili
       w necie to proste kozdy chwili

       raduje sie Halymba a i caly swiat
       ze pogodac sie mogom siostra i brat
       niy trza wielkich rajzow planowac
       styknie kompa gipko wyrychtowac

       potym swiat stowo sie taki malutki
       plynon sieciom fotki godki a i nutki
       mysli idzie posylac kaj sie ino chce
       Komp to dobro rzecz
       -niy mysla juz lo ni tak bardzo zle ;-))       • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 02.01.06, 23:35
        Szłoby sie zaplontać w sieci
        Dyć niy wtedy jak rym leci.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 24.12.05, 21:42
   Sie już Dzieciontko nom narodziyło
   Na Forum rodzi durś fraszka
   Oby z tym szczyńście we duszach było
   Niy yno słowno igraszka.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 02.01.06, 23:33
    Przeca ciyngym idzie ło to
    By se nom mnożyło "złoto"
    Te co nasze dusze grzeje
    Fraszki jakby dobrodzieje.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 19.02.06, 21:51
   Niychej fraszek tukej wiela pyłku z sosny
   Tako se doczkomy i latoś ty wiosny.
   • rita100 Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 27.02.06, 12:16
    Ruda stolicom fraszki ślonski
    bo w niej mieszka Bronek 'boski' ;)
    • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 27.02.06, 18:40
     Cos mie durś wylogowuje
     Czy sie forum fraszki psuje?
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 01.03.06, 19:43
      Już se niy trza tymu dziwać
      -Przestało wylogowywać.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 12.03.06, 16:51
   Czy trza dzisioj nom Homera?
   Wyrychtuje Ślonzek rymym?
   Lepi brać se za to teraz
   Chyba to już wszyscy wiymy

   Toż klawiyry momy przeca
   No i forum tyż dlo tego
   Wleci ślonski rym do neca
   Możno wyńdzie coś piyknego.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 13.03.06, 22:20
   Toż se wciepna tukej link
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=904&w=38378035&a=38419535
   Bo ze śmiychu żech chnet pynk.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 25.03.06, 17:28
    Toż niych fraszka durś jest w modzie
    Ta szkryfniono tyż na wodzie.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 01.04.06, 17:09
   Do magistratu możno se zgłosza
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=39564917
   Pełnomocnictwo fraszki poprosza.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 08.04.06, 20:00
    Fraszki swojym żyjom życiym
    Toż niych wiyncy z nos je klyci.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 07.06.06, 18:58
   Z fraszkom Ślonzek se pokulo
   Zowdy w przodek - rym niy fulo.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 07.06.06, 19:10
   Zno rym ślonski tyż Warszawa
   Toż niy wadzi ta zabawa
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=51&w=38125104
   Co stolica to stolica
   Fraszka niychej krasi lica.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 07.06.06, 19:11
   Ktosik za ślonskościom stoji
   Inkszy zaś sie tego boji
   Roztomajte tukej fora
   Niy z jednego jakby wora.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.07.06, 13:51
    Pytoł se mie jedyn co na gowa chory
    -Czy w stolicy fraszki tyż bydom wybory?
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 23.08.06, 17:16
   Wszyndy ślonski fraszki pełno
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=47142257&a=47233731
   "Kłakym" zdo sie i tom "wełnom".
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 25.08.06, 19:51
   Ech - by chciało se już użyć
   A tu światu durś trza służyć.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 19.09.06, 16:59
   Toż szykuje se szkryflanie
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=48642275&a=48778104
   Fraszka na pont pewno stanie.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 03.10.06, 16:36
    Zowdy fraszki dyć radościom
    Gupielokow yno złoszczom.
  • waga.w Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 04.10.06, 13:51
   Złość fraszkom i urodzie szkodzi ,
   ale zwykle - szybko przechodzi .
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 04.10.06, 21:09
    Ano - niy ma w tym marasu
    Fraszki zowdy skuli szpasu.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 17.10.06, 21:28
   Zowdy tako jest ciekawi
   Kaj i Ślonzok cosik prawi.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 01.01.07, 19:23
    Gyburstag miasta zaś dzisioj momy
    Niyjedny flaszce rady z tym domy.
    • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 02.01.07, 19:07
     Cicho tyn gyburstag minoł
     Niy zatrzynsło nom dziedzinom.
     • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 18.03.07, 21:27
      Jako było tako jest
      Fraszka blyszczy tukej fest.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 20.03.07, 17:35
   We stolicy bydzie fajer?
   Ze tym dzionkym to niy bajer?
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 25.03.07, 22:54
    Niych mo postow wontek sto
    Kożdy tyż stolica zno.
    • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 27.03.07, 17:40
     Piyrszo seta se skończyła
     Drugo tako dyć zaczyła.
  • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 18.04.07, 20:16
   II Zeflug w Rudzie momy
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=60401200
   Stołeczności niy łoddomy.
   • broneknotgeld Re: Ruda stolicom fraszki ślonski 20.04.07, 17:21
    Ano - trza se trzimać tego
    Rym pociongnie do dobrego!
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka