26.09.05, 12:37
Przi Europie jest kolosym
Toż niy kryńćcie na nia nosym
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Azja 26.09.05, 12:38
   Prawiom co Azjo kolybkom naszom
   Choć niom tyż czasym nikerzy straszom.
   • broneknotgeld Re: Azja 15.09.13, 14:02
    Trza we Azja porajzować
    Cosik w tym portalu dować
    nk.pl/#forum/17/977/536?find=last#post16
    • broneknotgeld Re: Azja 13.11.14, 20:25
     Zaś na Azja kukna
     Cosik kajsik blukna.
   • broneknotgeld Azerbejdżan 27.09.15, 00:11
    Azerbejdżan

    Pakuj manatki, jedź kaj manaty
    Przeca żeś niy je cołkym sagaty.
    • broneknotgeld Re: Azerbejdżan 27.09.15, 00:14
     Jezioro Kaslijskie dyć morzym je przeca
     Nad tym morzym Baku - kejsik tam poleca.
    • broneknotgeld Baku 27.09.15, 00:32
     Baku

     Baku wiyrchym dropie
     Durś rośnie na ropie.
     • broneknotgeld Re: Baku 27.09.15, 10:31
      Baszta Jungfery

      W Baku ty baszcie ciyngym dziwocie
      Legynda ło niyj pewnikiym znocie
      Lipsta łod szacha tam zamiyszkała
      Iże mu cerom tyż - dowiedziała
      Toż skiż utropy z wiyrchu skoczyła
      Lipsta i cera tako straciyła.
      • broneknotgeld Re: Baku 27.09.15, 11:52
       Baszta Jungfery XII w.

       Łod wschodu dziedziny łona wachowała
       Widać co broniyła, co wiela strzimała
       Mono i świontyniom ze czasym tu była
       W dziewiytnostym wieku na morze blyńdziyła

       Szifom port bakijski tako łoznojmiała
       Zyjmanow przi tymu richtig radowała
       Dzisioj w niyj muzeum miasta historyji
       A mo ło czym prawić przeca bez mecyji.
  • broneknotgeld Syria 26.09.05, 12:40
   Toż możno Syrio teroz wos skusi
   Wandrus zoglondnońć przeca tu musi.
   • broneknotgeld Re: Syria 26.09.05, 12:41
    Syryjsko lira

    Dyć my jom jednak funtym zowiymy
    Przi złotku ciynko to przeca wiymy.
    • broneknotgeld Re: Syria 26.09.05, 12:42
     W Syrii

     W Syrii Oriyntu poczujesz smak
     Tam kaj wygody bydzie ci brak.
    • broneknotgeld Re: Syria 26.09.05, 12:45
     Syria

     Tu Fenicjany Babilończyki
     Persy Rzymiany - niy Syryjczyki
     W starożytności tako rzońdziyli
     Profitow swojich nawet niy kryli.
     • broneknotgeld Re: Syria 22.10.05, 13:50
      Syryjske taksowki

      Antykym ci sie jawiom we łoczach
      Dej pozor - mogom straczyć po nocach.
      • broneknotgeld Re: Syria 22.10.05, 13:58
       Quala'at Marqab

       Twierdza zdobyczom krziżowcow była
       Toż w jejich rynkach wiela znaczyła
       W niyj se łoparli Saladynowi
       Niy było leko - to kożdy powiy

       W końcu zdobyli jom Mameluki
       Zdo sie zapadła pod ziymia z hukym
       Bo przeca zamek tyn podkopali
       I żywy łogyń w tunele dali.
       • broneknotgeld Re: Syria 22.10.05, 14:02
        Quala'at Sayhun

        Zdo ci sie nojwiynkszom twierdzom we tych stronach
        Zdobywać jom jako - możno lepi skonać
        Dyć dzisioj na gora podreptosz spokojnie
        I niy myśl za wiela ło ty świynty wojnie.
       • broneknotgeld Re: Syria 22.10.05, 14:03
        Krak de Chevaliers

        Twierdza to nojpiyrszo krziżowcow ty ziymi
        Zdo sie we tych murach jakbyś był ze niymi.
       • broneknotgeld Re: Syria 22.10.05, 14:10
        Niyzdobyty Krak de Chewaliers

        Toż zamku krziżowcy w boju niy straciyli
        Choć wielkom armijom go tu łoblygali
        Bez Jerozolimy jednak co znaczyli
        Ano toż sie stało - twierdza swo poddali

        Zaś wrocić se mogli we rodzinne strony
        Jeszcze familijom se swojom nacieszyć
        Krucjaty z tym koniec - toż przeca to znomy
        Skiż krziża niy bydom już tukej tyż grzeszyć.
        • broneknotgeld Re: Syria 22.10.05, 14:43
         Quala'at ibn Maan

         Wele Palmyry gorsko forteca
         Ze arabskego łona już neca
         Blikom se na nia - tako dziwuja
         Jakby dwa rożne światy zaś czuja.
      • broneknotgeld Re: Syria 15.09.13, 14:10
       W Syrji teroz fest utropa
       wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,14607545,152_dni_niewoli_u_syryjskich_rebeliantow___To_kraina.html
       Dyć wandrusa jo spokopia.
   • broneknotgeld Aleppo 26.09.05, 12:46
    "Haleb"

    Dlo nos Aleppym ciyngym te miasto
    Haleb - arabske przeca to "ciasto".
    • broneknotgeld Re: Aleppo 26.09.05, 12:49
     Aleppo

     Jedno z ciekawszych miast tego Wschodu
     Ze handlu ciyngym swo siyła brało
     Kupcow z Indyji tako z Zachodu
     Zowdy tu było przeca niymało.
     • broneknotgeld Re: Aleppo 22.10.05, 13:53
      Wielki Meczet

      Wielki Meczet w Aleppo
      minaretym woło
      "Allah Akbar!" - toż jakoś
      niy ma mi wesoło.
      • broneknotgeld Re: Aleppo 22.10.05, 13:55
       Cytadela w Aleppo

       Prawiom co była tu niyzdobyto
       Czas jom pokonoł - jakby kto pytoł
       Dzisioj ruina - muzeum tako
       Czy ze inkszymi tukej jednako?
   • broneknotgeld Damaszek 12.10.05, 19:41
    Z Sindbadym Zyjmanym

    Ano ze Sindbadym tu se "pozyjmania"
    Włazi to do gowy - wcale niy cygania.
    • broneknotgeld Re: Damaszek 12.10.05, 19:43
     Karawanseraje Damaszku

     Toż karawan piyrwyj wiela tu stowało
     Że zdo sie w nich miejsca ciyngym brakowało
     Dzisioj czynsto puste - czas downy w niych gości
     Niychej se dzisiejszym tu żodyn niy złości.
     • broneknotgeld Re: Damaszek 12.10.05, 19:45
      Damascynka

      Co damasyńsko stal dzisioj ścignie?
      -We gowie tako fraga nom mignie.
      • broneknotgeld Re: Damaszek 12.10.05, 19:46
       Al-Hamidija

       Torg syryjski nojwiynkszy w Damaszku
       Godka polsko usłyszysz tu czasym
       Dyć z tym sukym se jo niy łoczaskom
       Choć nojlepszy łon wschodni jest krasy.
       • broneknotgeld Re: Damaszek 12.10.05, 19:48
        Papieski Damaszek

        Wiela papiyży doł Kościołowi
        We downych wiekach - niych kożdy to wiy
        Choć do Allaha tukej rzykajom
        Dyć krześcijaństwo w historii majom.
       • broneknotgeld Re: Damaszek 12.10.05, 19:50
        Damaszek - Świynte Miasto

        Świyntym Miastym islamu durś bydzie
        Toż i papiyż porzykać tu przidzie.
       • broneknotgeld Re: Damaszek 12.10.05, 19:52
        Meczet Omajjadow - 2001

        Darmo w historii arabski szukej
        By inkszy papiyż zawitoł tukej
        Przed Janym Pawłym meczet łotwarty
        Toż ekumynizm wiela jest warty.
        • broneknotgeld Re: Damaszek 25.10.05, 19:42
         Wielki Meczet Omajjadów 705

         Wpiyrw tu świontynia Jowisza stoła
         Rod Mahometa dyć szwong fest mioł
         Ze jego woli sztela se skroła
         Kery Damaszek naprowdy chcioł

         Toż krześcijany i muzułmany
         Prawiom co grob ty Jana Krzciciela
         Richtig był tukej łon pochowany?
         Ano - zapytać dyć sie łośmiela.
        • broneknotgeld Re: Damaszek 25.10.05, 19:44
         Relikwie Jana Krzciciela

         Toż i sunnity przi nich rzykajom
         W zocy świyntego i łoni majom
         Tako se łonczom nom religije
         Choć tyż je dzielom inksze mecyje.
         • broneknotgeld Re: Damaszek 12.03.06, 16:33
          Wiela miast starych teroz na świecie
          kere do dzisioj tako łostały?
          Tysionce rokow minyły przecie
          A tu ludziska ciyngym miyszkały.
         • broneknotgeld Re: Damaszek 12.03.06, 16:34
          Przeszło piyńć tysiyncy rokow

          Tako trza roki grodu rachować
          Jakymu miastu przi tymu stować?
          • broneknotgeld Re: Damaszek 13.03.06, 17:10
           Barada

           Nad rzekom Barada tyn Damaszek leży
           Dar Antylibanu - idzie tymu wierzyć
           Tako tu oaza ciyngym woda pije
           No i grod prastary dziynki tymu żyje
          • broneknotgeld Re: Damaszek 13.03.06, 17:11
           Stolica Persji

           Persy stolica w Damaszku mieli
           Wiela zaczyło to dlo ty szteli.
          • broneknotgeld Re: Damaszek 13.03.06, 17:13
           W Cysorstwie Rzymskim

           W Cysorstwie Rzymskim choć niy stolica
           Damaszek ciyngym mioł krase lica
           Znocie zocniejsze miasto na wschodzie?
           Jego bogactwo aż w łoczy bodzie.
          • broneknotgeld Re: Damaszek 13.03.06, 17:14
           Damaszek 635

           Czas muzułmański nastoł terozki
           To dlo wcale niy troski
           Ciyngym grod kwitnie i tako rośnie
           Toż łon przewodzi "arabski wiośnie".
          • broneknotgeld Re: Damaszek 13.03.06, 17:16
           We średniowieczu

           Damaszek blyszczoł we średniowieczu
           Dyć niyherskego czasu niy przeczuł.
          • broneknotgeld Re: Damaszek 13.03.06, 17:18
           Ślintej Damaszku

           Damaszku ślontej - Mongoły idom
           Śmierć głod zniszczynie - ze tym tu przidom
           Miasto wydźwignie sie ździybko z nowa
           Ciyngym sie staro podnosić gowa.
           • broneknotgeld Re: Damaszek 21.03.06, 17:01
            Starowka

            Starowka w Damaszku murym łobwiedziono
            Kery tu Rzymiany jeszcze zbudowali
            Tako historyjom downom łobleczono
            Coby my sie wiekom tukej dziwowali.
           • broneknotgeld Re: Damaszek 21.03.06, 17:03
            "Suq al-Hamidijja"

            Torg w mieście nojwiynkszy
            Tu Oriynt cie goni
            Życie tyż upiynkszy
            Czy kupisz je toni?
            • broneknotgeld Re: Damaszek 25.03.06, 16:49
             Na Starym Mieście

             Na Starym Mieście czas zaczimany
             Niym tu dychajom alejki bramy
             Sklepy warsztaty no i świontynie
             Wszysko stanyło - nigdy niy minie?
            • broneknotgeld Re: Damaszek 25.03.06, 16:51
             Starowka

             Starowka w Damaszku mo jakby czi zorty
             Muzułmański konsek nojwiyncy jest worty
             Myńszy tukej czimiom ciyngym krześcijany
             Czeci zaś był Żydom do życio tu dany.
            • broneknotgeld Re: Damaszek 25.03.06, 16:53
             Żydowsko dzielnica

             Żydowsko dzielnica
             Nojlichsze mo lica
             Skiż "wojny domowy"
             Kożdy ci to powiy
             Że jak dzieli ludzi tyż ta religijo
             To robi sie wiynkszo ciyngym tragedyjo.
             • broneknotgeld Re: Damaszek 27.03.06, 19:18
              Meczet omajjadow 705

              Toż mioł być tyn meczet nojwiynkszom świontyniom
              Jednak to niy zowdy se przeca udowo
              Dyć niych jego czasy tu nigdy niy minom
              Dość dugo już stoji a wiecznie sie zdowo.
             • broneknotgeld Re: Damaszek 27.03.06, 19:20
              "Manra al Issa"

              Czi minarety
              Som nad meczetym
              Z Jezusa mianym
              Jedyn tu dany.
              • broneknotgeld Re: Damaszek 28.03.06, 20:56
               Sanktuarium Jana Krzciciela

               Toż w Wielkim Meczecie
               Tyż se uklynkniecie
               Dlo krześcijanina
               To niy jest nowina.
              • broneknotgeld Re: Damaszek 28.03.06, 20:58
               Mauzoleum Saladyna

               Spotkosz se z nojwiynkszym istnych bohaterym
               Damaszek niy skompioł mu przeca kwatery
               Szczontkow Saladyna w sarkofagu szukej
               Dyć go niy łotwiyrej - se w gowa poklupej.
   • broneknotgeld Palmyra 22.10.05, 14:30
    "Miasto Palm"

    Stond jeji miano rzymske - Palmyra
    Oaza przeca tukej do dzisioj
    Toż zodziwiony stojisz na gyrach
    Był to "cud świata" niym ześ tu prziszoł.
    • broneknotgeld Re: Palmyra 22.10.05, 14:32
     "Miasto Daktyli"

     Tadmur - Araby zowiom tyż tako
     Ze palmy daktyl - zdo sie jednako.
     • broneknotgeld Re: Palmyra 22.10.05, 14:33
      Dnia niy styknie

      Dnia ci niy styknie na te ruiny
      Toz niy rob taki skawaszony miny
      Se we oazie kajś przenocujesz
      Z rana łod nowa historio czujesz.
      • broneknotgeld Re: Palmyra 22.10.05, 14:36
       Świontynio Baal-Szamina

       Fenicke bostwo czczone w Palmyrze
       Wlyź do świontyni przez wielke dźwiyrze
       Znojdziesz se jakby we downych wiekach
       Nic że ruina - dzieło czowieka!
       • broneknotgeld Re: Palmyra 22.10.05, 14:38
        Obóz Djoklecjana

        Co wpiyrw na miejscu obzu było?
        Pałac krolowy to przodzi kryło?
        Ano Rzymiany wiela zniszczyli
        Toż "wandalami" Palmyry byli.
        • broneknotgeld Re: Palmyra 22.10.05, 14:41
         Krolowa Zenobia

         Na przekor Rzymu krolestwo wznosi
         Przed legionami rzymskimi broni
         W końcu pobito łaski niy prosi
         Dyć jom Aurelian w niywola goni

         "Miasto Palm" blysło i tako zgasło
         Krolestwo cołke zenobia traci
         Słońce w tych stronach na zowdy zaszło?
         Świyci kaj Rzym jest i go bogaci.
   • broneknotgeld Maalula 22.10.05, 15:31
    W Maaluli

    Miast minaretow wieże kościołow
    Ponboczka tukej dyć chwolom
    Możno to jakiś grod łod aniołow?
    -Z Krystusym rzykać durś wolom.
    • broneknotgeld Re: Maalula 22.10.05, 15:33
     Klasztor św Sergiusza

     W Maaluli klasztor a w niym ikony
     Werci prziglondnońć se tukej łonym
     Kunszt przeca tako znakym łod Boga
     Toż je łominońć tukej niy moga.
   • broneknotgeld Seidnai 22.10.05, 15:35
    W Seidnai

    Czy aramejski jeszcze tu słychać?
    Niym godoł Jezus i apostoły
    Wiarom te Seidnai zdo sie durś dychać
    Łoczy napasa boch z tym wesoły.
    • broneknotgeld Re: Seidnai 22.10.05, 15:37
     Klasztor Nojświyntszy Maryji Panny

     Downom warowniom krziżowcow zdo sie
     Na wulkaniczny dyć skale
     Masywne mury we łocach mo sie
     Dyć tu niy biyli sie wcale.
     • broneknotgeld Re: Seidnai 22.10.05, 15:39
      Klasztorne krziże

      W tym gmaszysku jak je zrachować
      Dyć dej se spokoj z tym możno
      Na chwała Pana chciyj se dziwować
      Paciyrz - to sprawa tu wożno.
      • broneknotgeld Re: Seidnai 22.10.05, 15:40
       Cudowny łobroz Matki Boski

       Matka Bosko we kościele przez kobiyty czczono
       Tu rzykajom wszyske do Niyj by rodziyło łono.
  • broneknotgeld Tajlandia 07.10.05, 18:23
   w Tajlandii

   Mosz tu wygoda jakby w Europie
   Dyć egzotykom dychosz se chopie
   Yno dej pozor ździybko na Tajki
   Kere som jakby ze inkszy bajki.
   • broneknotgeld Re: Tajlandia 07.10.05, 18:24
    Bangkok

    Stolica kraju cie wito piyknie
    Zwiedzić jom chyba czasu niy styknie.
    • broneknotgeld Re: Tajlandia 07.10.05, 18:27
     Ayuttahaja

     Stolicom Syjamu piyrwyj łona była
     Toż i dzisioj widać we niyj downo siyła.
     • broneknotgeld Re: Tajlandia 07.10.05, 18:28
      Dycho Syjamym

      Dycho Tajlandia ciyngym Syjamym
      Tako łostanie tukej na amyn.
      • broneknotgeld Re: Tajlandia 07.10.05, 18:30
       Duge karki

       Żol bab ze wiosek
       Skiż dugich karkow
       Sypie sie piosek
       Im inkszom miarkom

       dyć we klepsydrze
       Przesypie tako
       Ciyrpiyń niy wydrze
       Skończom jednako.
       • broneknotgeld Re: Tajlandia 07.10.05, 18:32
        Torg na wodzie

        Czy yno tukej tyn torg na wodzie?
        Czy tyż kaj ińdzi tako we modzie?
        • broneknotgeld Re: Tajlandia 07.10.05, 18:32
         Syjamske koty

         Toż rasa kota doł światu Syjam
         Możno coś jeszcze tako łodkryja.
        • broneknotgeld Re: Tajlandia 29.04.06, 22:04
         Narodowy szport

         Ze kick-boxingu Tajlandia słynie
         Toż narodowy szport w ty dziedzinie.
        • broneknotgeld Re: Tajlandia 29.04.06, 22:06
         Bath

         Dziesiyńć bathow - jedyn złoty
         Z rachowaniym mniyj roboty.
      • broneknotgeld Re: Tajlandia 30.04.06, 09:38
       "Songkran"

       Take świynto z Rokym Nowym
       Wele naszy Wielkanocy
       Coś se ło tym tukej dowiym?
       Budda z tym jest bardzi w zocy?
       • broneknotgeld Re: Tajlandia 30.04.06, 09:40
        Dyngus?

        W "Songkran" kozdy mo być mokrym
        Toż se woda wszysndy leje
        Niy zasłonisz se i hokrym
        Szczyńście ze tym nom sie śmieje.
        • broneknotgeld Re: Tajlandia 30.04.06, 09:42
         Z familijom

         Z familijom trza fajrować
         Śmioć sie bawić pić tańcować
         Nowy Rok niych szczyńście niesie
         W "Songkran" żyć nom zowdy chce sie.
   • broneknotgeld Bangkok 30.04.06, 12:23
    Bangkok

    Bangkok Tajlandji gryfnom stolicom
    Tu se Buddami wszyscy zochwycom.
    • broneknotgeld Re: Bangkok 30.04.06, 12:26
     Posongi Buddy

     W Bangkoku ponoć nojwiynksze som
     Bestoz radocha ze tego mom
     Łone przi tymu blyszczom fest złotym
     Tony som na nich - to niy gupoty.
   • broneknotgeld Krabi 30.04.06, 12:24
    Krabi

    Zatoka Krabi turystow kusi
    Kto roz tu zojrzy tyn wrocić musi
  • broneknotgeld Liban 17.10.05, 19:20
   Liban

   Liban - zdo ci sie krajiczek mały
   Przi brzegu morza ciongnie sie cały
   Tu historyjo siyngo głymboko
   Tako tyż ciyngym przed łoczy skoko.
   • broneknotgeld Re: Liban 17.10.05, 19:21
    Czy mami?

    Winnice i apruziny
    Lasow piniowych doliny
    Dyć cedra szukom łoczami
    Czy yno z herbu niym mami?
   • broneknotgeld Bejrut 17.10.05, 19:23
    Birutu - XV w.p.n.e.

    Ło Birutu wiymy z tabulek klinowych
    Toż czasy Fynicjan nom włażom do gowy.
    • broneknotgeld Re: Bejrut 17.10.05, 19:25
     Berytos

     "Rzymske" Berytos prawym słynyło
     Toż tu sie wiela tego uczyło
     Jedna ze piyrszych szkoł prawa w świecie
     W tutejszy szteli urosła przecie.
    • broneknotgeld Re: Bejrut 18.10.05, 17:10
     "Paryż Bliskego Wschodu"

     Niy darmo tako go zowiom
     Czym po Osmanach se dowiom?
     Francyji to kolanijo
     A dlo wolności mecyjo.
     • broneknotgeld Re: Bejrut 18.10.05, 17:11
      Bejrut

      Cosik z Paryża - cosik z Damaszku
      Bejrut mosz tako jak na łobrazku.
      • broneknotgeld Re: Bejrut 18.10.05, 17:13
       Leży na wzgorzach

       Wzgorza Libanu do morza idom
       Toż Bejrut legnoł se na nich
       Jak wyży miyszkosz niy klepiesz biydom
       Gorka cie niy łocygani.
       • broneknotgeld Re: Bejrut 18.10.05, 17:15
        "Zielono linijo"

        Jeszcze niydowno Bejrut dzielyła
        Szczyńściym co dzisioj se już straciyła
        Niy trza łoddzielać krześcijanina
        Tym łod bliźniego muzułmanina.
  • broneknotgeld Izrael 24.12.05, 12:59
   Ano - podobnoś zocno dziedzina
   Pon Bog przeznaczoł wybrańcom swojim
   I tukej zesłoł tyż przeca Syna
   Kery do dzisioj przed światym stoji.
   • broneknotgeld Re: Izrael 24.12.05, 13:00
    Ziymio niyspokojno - znojdziesz ukojynie?
    Przeca tyś jest jako te nasze sumiynie.
    • broneknotgeld Morze Martwe 11.03.06, 14:18
     Morze Martwe

     Morze Martwe - Morze Soli
     Jam Hamelach - jak kto woli.
     • broneknotgeld Re: Morze Martwe 11.03.06, 14:19
      W depresyji

      Może Martwe w depresyji
      Czy z tym wiela jest mecyji?
      I czy richtig fest sie tropiom
      tym że wcale niy utopiom?
     • broneknotgeld Re: Morze Martwe 11.03.06, 14:21
      Solny maras

      Solny maras z tego morza
      Mo łodmłodzać wiela lot
      Możno wybrać se łodwoża
      -Jo niy yno bych był rod.
     • broneknotgeld Re: Morze Martwe 11.03.06, 14:22
      Ściepała

      Kleopatra we solance tyż se tu kompała
      Ponoć aż dwadziścia rokow przi tymu ściepała.
      • broneknotgeld Re: Morze Martwe 11.03.06, 22:06
       Sie kurczy

       Ponoć sie kurczy z roku na rok
       Toż czas by zrobić w ta strona krok.
      • broneknotgeld Re: Morze Martwe 11.03.06, 22:07
       Dowo zdrowie

       Morze Martwe dowo zdrowie
       Wiy niyjedyn ło tym czowiek
       Co sie tukej wykurowoł
       Chocioż wiela wpiyrw chorowoł.
    • broneknotgeld Re: Izrael 17.04.07, 21:02
     Jerycho

     Richtig nojstarszy grod na ty ziymi?
     Ze wykopalisk coś ło tym wiymy
     Dlo nos kolybkom tako być może
     Kaj ińdzi szukać dzisioj na dworze?
     • broneknotgeld Re: Izrael 17.04.07, 21:06
      7000 p.n.e

      Cywilizacjo se rozwinyła
      Mury Jerycha tymu służyły
      Archeologio tako łodkryła
      Że człowiek piyrwyj mioł na to siyły.
      • broneknotgeld Re: Izrael 17.04.07, 21:09
       Izraelici w ziymi Kanaan

       Kananejczykow tukej podbiyli
       Hebron za swoja stolica wziyli
       Kaj Filistyny i Fenicjany
       Somsiod terozki nowy z tym dany.
       • broneknotgeld Re: Izrael 17.04.07, 21:10
        Fenicjany

        Jejich to koncept z tym alfabetym
        Im tyż do handlu niy trza podniety.
   • broneknotgeld Betlejem 25.12.05, 10:42
    Sie w Betlyjym stało - przeca dobrze wiycie
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=28940&w=31964268&v=2&s=0
    We duszach to naszych już na cołke życie.
    • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 10:44
     Przi Jerozolimie

     Przi Jerozolimie Betlyjym znojdziecie
     Choć małe dyć wielke naszom wiarom przecie.
     • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 10:46
      "Dom chleba"

      Tako z hebrajskego miano tuplikujom
      Sie chlebym powszednim wszyscy tu radujom.
      • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 10:48
       "Dom miynsa"

       Araby zaś łod sia inaczy to widzom
       Tyż te miano zocne - przeca sie niy wstydzom.
      • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 10:50
       Za Jerozolimom

       Za Jerozolimom kajś miyndzy gorkami
       W dwie godziny piechty - sprowdźcie se to sami
       Tam Judzko i Negew po blisku pustynie
       Betlyjym znojdziecie - szczyńście niy łominie.
       • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 10:55
        Stare Betlyjym

        Stare Betlyjym wiela przeżyło
        Ciyngym sie cosik przeca miyniyło
        W czasach Heroda już tu Rzymiany
        Bizantyjczykom tyż grod był dany
        Arabom tako potym krziżowcom
        Tu i Mameluk niy czornom owcom
        Po Turkach prziszli drapko Angliki
        W końcu tu byli i Jordańczyki
        Terozki tako pod Izraelym
        We palestyńśki strefie Betlejym.
        • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 11:00
         Pont

         We Ziymia Świynto w pont se wybiyrosz
         I na Betlyjym przeca zaziyrosz
         Kaj Jezusiczek sie nom narodzioł
         W biydzie - toż na to i Pon Bog godzioł

         Tako na Gody przidziesz se tukej
         Na Placu Żłobka kościoła szukej
         W niym Narodzynio Grota zaś znojdziesz
         Do źrodła wiary ze tym tyż dojdziesz.
         • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 20:09
          Plac Żłobka

          Ano - Betlejym to richtig serce
          Tukej urzyndy i bazylika
          Pokoj zdo ci sie jak na zicherce
          Dyć przeca ciyngym prziłażom rzykać

          Choć se świontynio twierdzom ci jawi
          Toż niy dziwota - wiela przeżyła
          Pont we te miejsce duszy niy zbawi
          Styknie co wiara rośnie we siyła.
          • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 20:11
           "Drzwi Pokory"

           Do bazyliki wlejziesz schylony
           Dyć my pokora życiowo znomy
           Tako i pokłon cosik tu woży
           Jak chce sie blikać na tyn Dom Boży.
           • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 20:16
            Dźwiyrza bazyliki Narodzynio Pańskiego

            Za Konstantyna czi dźwiyrza miała
            I tako wiernych do sia prosiyła
            Dyć chnet dwie bramy zamurowała
            A z czeci mało fortka zrobiyła

            Ano - złe czasy przeca tu prziszły
            W "morzu" arabskim jest wyspom łona
            Na duge wieki marzynia prysły
            Choć wiara żyła - niy chciała skonać.
            • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 20:18
             Niy dlo Mamelukow

             Jako na koniu wjechać przez brama?
             Dyć tu na gyrach czeba sie schylać
             Dlo Mamelukow zdo sie to "dramat"
             Do bazyliki niy trza im pylać.
             • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 20:20
              Przeciw rabczykom

              Niy wjedzie wozym
              Zrabuje mało
              Leko łobronić
              Tako tyż dało

              Jak tu już była
              "Brama pokory"
              Bele kto zdobyć
              Niy był jom skory.
              • broneknotgeld Re: Betlejem 25.12.05, 20:22
               Skiż pontnikow?

               Skiż pontnikow dźwiyrza małe?
               Pokłon majom dać u proga?
               -Teoryje czi aż całe
               Tyż we wszyskich szukej Boga.
               • broneknotgeld Re: Betlejem 30.12.05, 16:29
                "Świynto Grota"

                Świynto grota - niy stajynka
                W bazylice se łostała
                Niy zniszczyła tego rynka
                Pon Bog czuwoł dyć bezmała.
                • broneknotgeld Re: Betlejem 30.12.05, 19:53
                 Za Hadriana

                 Za Hadriana tako było
                 Kaj sie Dziecie narodziyło
                 "Świynty" lasek posadziyli
                 Adonisa we niym czciyli.
                 • broneknotgeld Re: Betlejem 30.12.05, 19:54
                  Za Konstantyna Wielkego

                  Z laskym "wytli" Adonisa
                  Już tu ło niym jo niy słysza.
                  • broneknotgeld Re: Betlejem 30.12.05, 19:56
                   Betlyjym 326

                   Ano - z woli Konstantyna
                   Koscioł rosnie kaj Dziecina
                   Sie w Betlejym narodziyła
                   W krześcijanach przeca siyła.
                   • broneknotgeld Re: Betlejem 30.12.05, 19:58
                    Świynto Helyna

                    Łod Konstantyna Wielkego mama
                    Durś na budowa świontyni bliko
                    Co yno może tako do na nia
                    Dyć do Ponboczka tyż ciyngym rzyko.
                  • broneknotgeld Re: Betlejem 24.12.07, 20:23
                   Jezusiczku - leżysz w żłobie
                   Kaj Betlejym pokłon Tobie.
                  • broneknotgeld Re: Betlejem 08.02.11, 00:19
                   Link w ty sprawie
                   wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9070113,Palestynczycy_zglosili_Betlejem_do_listy_dziedzictwa.html
                   Dowom prawie.
    • broneknotgeld "Ziymia Świynto" 24.12.06, 20:54
     Ziymia Świynto

     "Pionto Ewangelio" - tako ktosik prawioł
     Toż se na ty ziymi Jezus nom pojawioł.
     • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 24.12.06, 20:56
      Pont po Ziymi Świynty

      W pont na klynczkach po niyj łazić
      I Jan Paweł II chcioł
      Toż se idzie wyłobrazić
      Jako Ziymi Świynty pszoł.
      • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 24.12.06, 20:58
       Sie dokonało

       Co w Ziymi Świynty se dokonało
       Na wszyske wieki z nami łostało
       Toż ziymia naszo już łodmiyniono
       Życiym rozkwito choć człowiek kono.
       • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 24.12.06, 21:55
        Niy miała leko

        Świynto Rodzina leko niy miała
        Jak we Betlejym ańcli szukała
        Maryjo przeca brzymiynno była
        Zdo sie Ponboczek dowoł jyj siyła
        By tu we cichy stajynny grocie
        Dzieciontko rodzić w bolu i pocie.
        • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 24.12.06, 22:00
         We stajynny grocie

         We stajynny grocie
         Dziecionteczko mocie
         Ze sianka posłanie
         Se dziwujcie na Nie

         Dyć ze Jezusiczkym
         Tako już na wdycki
         Co pszonie bliźniego
         Dobrym Wszechmocnego

         Toż trza sie niym dzielić
         Inkszym tyż je ścielić
         Tym co niy dostali
         A niy ciyngym żalić.
         • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 26.12.06, 14:12
          Palestyna Hellynow

          Aleksander Macedoński chycioł Palestyna
          Dyć jo przeca mu niy byda tego wypominać
          Chocioż Wielki se dziedzinom za dugo niy cieszoł
          Możno richtig skuli tego że pierońsko grzeszoł.

          Ruda Śląska - stolica fraszki
          • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 26.12.06, 14:14
           Czas Antiocha

           Po Aleksandrze czas na Antiocha
           Kery tyż Wielki był przeca trocha
           Dyć niy dlo Rzymu - tego za wiela
           Choć go słuchała niyjedna sztela.
           • broneknotgeld Re: "Ziymia Świynto" 26.12.06, 14:16
            Powstanie Machabeuszy 165-163 p.n.e.

            Toż ze tym słabnom tu Seleucydy
            We Palestynie gorom już Żydy
            Świynto "chanuka" do dzisioj majom
            Ło Judzie tako tyż pamiyntajom.
  • broneknotgeld Birma 18.01.06, 21:04
   Birma

   Złote pagody we ty dziedzinie
   Uroda Birmy niychej niy minie.
   • broneknotgeld Re: Birma 18.01.06, 21:05
    "Longyi"

    Chp w galotach tu niy łazi
    -Na rzić dugo kecka wrazi.
   • broneknotgeld Rangun 18.01.06, 21:08
    Ranguńsko ulica

    Ranguńsko ulica torgym sie wydowo
    Ktosik ze straganu towor ci podowo
    Tam smażom i warzom - do krepli tyj pijom
    Zdo sie jako piyrwyj we stolicy żyjom
  • broneknotgeld Turcja 16.02.06, 22:02
   Turcjo

   Azjo Myńszo - Turcjo cało?
   Piyrwyj wiela - dzisioj mało?
   Dyć łominońć jom niy idzie
   Ślonsko fraszka tukej bydzie.
   • broneknotgeld Re: Turcja 16.02.06, 22:03
    Riwiera Turecko

    Mo i Turcjo swo Riwiera
    Trza zoglondnońć se tam teraz.
    • broneknotgeld Re: Turcja 24.02.06, 20:33
     Turecke liry

     Miljon starych - jedna nowo
     Proste to sie przeca zdowo.
     • broneknotgeld Re: Turcja 25.02.06, 15:21
      "Efes"

      Jest turecke take piwo
      Miano chyba wos niy dziwo.
      • broneknotgeld Re: Turcja 25.02.06, 15:23
       "Gozlome"

       Ajerkuchy kyjzom tako filowane
       Choć czasym warzywa do środka som dane.
       • broneknotgeld Re: Turcja 25.02.06, 15:25
        Na rzece Kopru

        Pontonym zrychtujom ci ciekawy spływ
        Atrakcyjo gryfno no i richtig dziw.
     • broneknotgeld Re: Turcja 22.05.09, 16:14
      "Azjo Myńszo"

      Tako Rzymiany już piyrwyj zwali
      Prowincjo w kery tyż panowali.
   • broneknotgeld Alanya 21.02.06, 22:27
    Alanya

    Riwiera Turecko Alanyjom blyszczy
    Toż i na turystach wiela miasto zyszczy.
    • broneknotgeld Re: Alanya 21.02.06, 22:28
     Czerwono Wieża

     Tako cie terozki wito
     Z czinostego wieku łona
     Port broniyła - jak sie pytosz
     Tu Seldżuki byli w doma.
     • broneknotgeld Re: Alanya 21.02.06, 22:30
      Stare mury

      Zdo sie ich tukej richtig za wiela
      Sułtan Seldżukow lubioł ta sztela
      Latym nad morzym zowdy przebywoł
      Z tym miato rosło - dyć to niy dziwo.
      • broneknotgeld Re: Alanya 21.02.06, 22:32
       Twierdza

       Z wysokego wzgorza se miastu dziwuja
       Moc ty twierdzy jakby we duszy swy czuja
       Zdo sie co w niyj siyła państwa seldżuckego
       Drapko tu urosło i blysło do tego.
      • broneknotgeld Re: Alanya 21.02.06, 22:33
       Lalka z tykwy

       Lalka z tykwy na pamiontka
       Z tureckego przeca kontka.
      • broneknotgeld Re: Alanya 21.02.06, 22:35
       "Kale" (twierdza)

       Dyć poł godziny na twierdza mało
       Czi razy wiyncy by se przidało
       Festelnie kuszom piykne widoki
       I już cie mynczom ździybeczko kroki.
       • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:09
        "Jaskinia Piratow"

        Richtig tam piraty swoj łup pochowali
        Szczyńśliwy kto znoloz - my płynymy dali.
        • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:11
         "Jaskinia Delfinow"

         We zima widać je przi jaskini
         Łod downych rokow sie to niy miyni.
        • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:12
         "Jaskinia Delfinow"

         We zima widać je przi jaskini
         Łod rokow downych sie to niy miyni.
         • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:15
          "Jaskinia Fosforyzujonco"

          Kożdy spokopi jak do niyj wpłynie
          -Czamu jyj dali to miano
          Toż niychej ciebie i to niy minie
          Wspominka bydzie ci dano.
          • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:18
           "Jaskinia Kochankow"

           Zoglondnońć do niyj niy bydzie leko
           Wspinaczka w gora na ciebie czeko
           Jakby tunelym yno jest łona
           Kery trza bydzie jednak pokonać
           Zowiom jom tako bo cie umynczy?
           Czy jakoś frelka przi ciebie klynczy?
           • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:19
            Jaskinia "Damlatas"

            Ponoć ze astmy cie wykuruje
            Dyć jakby ryma moj kichol czuje.
           • broneknotgeld Re: Alanya 23.02.06, 08:21
            Plaża Kleopatry

            Kleopatra z Antoniuszym
            ponoć tukej zolyciyła
            Dyć dej pozor bo ta porka
            przeca richtig źle skończyła.
           • broneknotgeld Re: Alanya 24.02.06, 20:36
            "Korakezion" II w.p.n.e.

            Toż załozyli miasto piraty
            A "Gryfno Gora" te miano znaczy
            Zdo sie co byli łoni ci braty
            Bo ciebie tako tyn grod łonaczy.
            • broneknotgeld Re: Alanya 25.02.06, 22:09
             "Alayie"

             Tako Seldżuki te miasto zwali
             Dzisioj to trocha poprzemiyniali.
            • broneknotgeld Re: Alanya 25.02.06, 22:11
             "Alanya"

             Feler w depeszy - stond Alanya
             Ataturkowi sie spodobało
             Toż skuli niego - wcale niy kryja
             Take do dzisioj miano łostało.
             • broneknotgeld Re: Alanya 03.03.06, 08:35
              Piontkowy torg

              Zowdy we piontek w ty Alanyi
              Ze handlyrzami wiela mecyji
              Trza na pamiontka cosik se kupić
              Niy dej przi tymu sie jednak złupić.
             • broneknotgeld Re: Alanya 03.03.06, 08:36
              " Łoko Proroka"

              Zły blik łod cia dyć łodgoni
              Toż kup "ślipek" - bele toni
              Tako bydziesz mioł pamiontka
              Ze alanyjskego kontka.