Dodaj do ulubionych

NFZ limituje dostęp do lekarzy

12.05.09, 13:21
przypominając ustami dyrektora LOW NFZ o limitach


Uprzejmie informuję, że przeprowadzona przez Lubelski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia analiza realizacji umów o świadczenia opieki
zdrowotnej za I kwartał br. wykazała bardzo wysokie zaawansowanie realizacji
zakontraktowanych na 2009 rok świadczeń - poinformował dyrektor oddziału NFZ w
Lublinie Tomasz Pękalski.


Według NFZ, w lecznictwie szpitalnym przekroczenie kontraktów wyniosło 49,7
mln zł (14,5%), w AOS - 5,6 mln zł (10,3%), w rehabilitacji - 2 mln zł
(10,1%), w stomatologii - 3,1 mln zł (10,6%), w psychiatrii 1,5 mln zł (6%).
Ponadto wystąpiły duże przekroczenia planu kosztów w podstawowej opiece
zdrowotnej - o 17 mln zł (19%) oraz refundacji leków - o 10,8 mln zł (10,5%).

- Tak istotne przekroczenia ilości zakontraktowanych świadczeń nie mogą być
uzasadnione wyłącznie sezonowością, związaną ze zwiększoną zachorowalnością w
okresie zimowym lub zmianami w wycenie punktowej świadczeń, wprowadzonymi
zarządzeniami Prezesa NFZ - uważa Pękalski.

Jego zdaniem, część świadczeniodawców nieświadomie - poprzez brak znajomości
postanowień Ogólnych Warunków Umów i szczegółowych materiałów informacyjnych -
lub świadomie - w celu zbudowania sobie argumentów do renegocjacji umów -
maksymalizuje wykonywanie świadczeń, nie zwracając uwagi na obowiązujący
kontrakt podpisany z NFZ.

- Dzieje się to w sytuacji zagrożenia wykonania planu przychodów NFZ ze
składek na ubezpieczenie zdrowotne NFZ, bowiem wpływy z tego tytułu za luty i
marzec br. były łącznie niższe o 76 mln zł od planu na ten okres - ostrzega
szef lubelskiego Funduszu.

W komunikacie zamieszczonym na stronie LOW NFZ Pękalski przypomina, że Fundusz
jest zobowiązany do sfinansowania świadczeń udzielonych w okresie
rozliczeniowym do kwoty zobowiązania określonej w umowie. - Przepisy, a także
sytuacja w zakresie realizacji planu przychodów ze składek zdrowotnych
wykluczają możliwość renegocjowania umów o świadczenia zdrowotne w dalszej
części roku lub płacenie za tak zwane "nadwykonania" wykazane przez
świadczeniodawców - twierdzi Pękalski.

- Nie dotyczy to oczywiście wyodrębnionych świadczeń nielimitowanych
(kardiologia, położnictwo) oraz programów profilaktycznych rozliczonych w
systemie SZOI, za które NFZ zobowiązany jest zapłacić do wysokości
rzeczywistego wykonania, po dokonaniu aneksowania umowy - dodaje dyrektor LOW
NFZ. - Lubelski Oddział NFZ wyodrębnił na ten cel środki finansowe
zapewniające wykonanie tego zobowiązania w ramach uzyskanego w kwietniu br.
zwiększenia planu finansowego na 2009 rok - zapewnia.

- Ponadto LOW NFZ dysponuje w planie finansowym wolnymi środkami finansowymi
przeznaczonymi na określenie wartości finansowej umów na II półrocze ze
Świadczeniodawcami, którzy podpisali umowy tylko na I półrocze br. - oznajmia
Pękalski. - Wobec braku innych rezerw w planie finansowym LOW NFZ i braku
perspektyw uzyskania zwiększenia planu finansowego w kolejnych miesiącach
bieżącego roku, nie przewiduję renegocjowania umów.

"Świadczeniodawcy, którzy wykazali nadwykonania zakontraktowanych świadczeń na
koniec I kwartału br. w celu uzyskania za nie zapłaty, powinni przedstawić je
do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych, dostosowując jednocześnie
realizację bieżących świadczeń do zakontraktowanych ilości, z uwzględnieniem
rozliczanych świadczeń wykonanych i nierozliczonych w poprzednich okresach
sprawozdawczych" - głosi komunikat Funduszu.

"Należy przy tym pamiętać o zapewnieniu pacjentom dostępności do świadczeń" -
czytamy dalej. "W tym celu ustawodawca przewidział tworzenie systemu list
oczekujących na świadczenia". - Uwagę zwracam szczególnie na fakt rozumienia
dostępności jako elementu organizacji pracy, w tym organizacji przyjęć
pacjentów, istotnego z punktu widzenia oceny ofert świadczeniodawców w
postępowaniach rankingujących - podkreśla Pękalski.

- Ograniczenia w bieżącej dostępności do świadczeń mogą dotyczyć wyłącznie
przypadków planowych oczekujących na świadczenia, a nie przyjęć w stanach
nagłych, które muszą być wykonane niezależnie od zaawansowania realizacji
kontraktu - zastrzega Pękalski.

tak więc świadczeniodawcy (nie lekarze czy przychodnie) będą limitować
świadczeniobiorcom (a nie chorym i pacjentom) dostęp do świadczeń ( nie leczenia).
Co autor czyni na swym poletku (czas oczekiwania na wizytę tylko 60 dni)
vlad
Obserwuj wątek
  • casio69 Co właściwie autor czyni...? 12.05.09, 14:32
   "...Tak więc świadczeniodawcy (nie lekarze czy przychodnie) będą limitować
   świadczeniobiorcom (a nie chorym i pacjentom) dostęp do świadczeń (nie leczenia).
   Co autor czyni na swym poletku (czas oczekiwania na wizytę tylko 60 dni)..."

   NFZ limituje, a autor - czyni!

   Bo jeszcze nie słyszałem o umawianiu się na wizytę do nfz (chyba że ze skargą).
   Ani też o leczeniu przez nfz.
   Rozumiem, że wynagrodzenie autora nie zależy od jakości ani ilości wykonanych
   świadczeń.
   Na tym właśnie polega system "słupów", o którym pisałem a który autor konsumuje
   jak widać z nieskrywaną dumą.
   Ciekawe, czy autor przyjmuje też poza systemem?

   A niżej podpisany, z lubością obserwuje wzmożony napływ do świadczeniodawców
   odpowiedzialnych za to, co robią i jak. I bez łaski. Za to Klient płaci co raz
   chętniej, po raz drugi, prywatnie. A autorzy niech sobie ograniczają dostęp w
   imieniu ich mocodawcy, pobierając za to pieniądze z podatków. Na szczęście tak
   marne, jak świadczenia i postawa ich dawców.
   I tak przecież przyjmą odrzuconych w prywatnej przychodni.
   System - ograniczając, da zarobić jednym a wyzdrowieć innym.

   • slav_ Re: Co właściwie autor czyni...? 12.05.09, 16:16
    > Rozumiem, że wynagrodzenie autora nie zależy od jakości ani ilości wykonanych
    > świadczeń.

    Zapewne zależy - do wysokości kontraktu z nfz.

    > chętniej, po raz drugi, prywatnie. A autorzy niech sobie ograniczają dostęp w
    > imieniu ich mocodawcy, pobierając za to pieniądze z podatków. Na szczęście tak
    > marne, jak świadczenia i postawa ich dawców.

    Mam nadzieje że przyjmujesz i leczysz charytatywnie wszystkich pacjentów którzy się zgłasza nie pobierając za to żadnej opłaty. Inaczej Twój komentarz jest nie na miejscu.
    • casio69 Re: Co właściwie autor czyni...? 12.05.09, 19:10
     Chyba nie rozumiesz różnicy pomiędzy płatnością ściąganą przymusowym podatkiem a
     dobrowolną opłatą za usługę.
     I tak mnie to nie dziwi, niech każdy pozostanie na swoim miejscu, tym, które
     rozumie.
     To są nieprzystawalne światy.
     • slav_ Re: Co właściwie autor czyni...? 12.05.09, 20:36
      > To są nieprzystawalne światy.

      A wiec rozróżniaj je komentując.

      Nie robisz tego, sadzę że celowo a nie przez niezrozumienie. O ile mnie to
      obojętne (bo mam wiedzę by to rozróżnić i ocenić właściwie) o tyle dla laika
      jest to mylące - Twoje komentarze stwarzają fałszywą optykę. Chyba że po prostu
      o to Ci chodzi.
   • vlad Re: Co właściwie autor czyni...? 12.05.09, 16:45
    casio69 napisał:

    > "...Tak więc świadczeniodawcy (nie lekarze czy przychodnie) będą limitować
    > świadczeniobiorcom (a nie chorym i pacjentom) dostęp do świadczeń (nie leczenia
    Casio, ty wiesz co to ironia?
    użycie biurwokratycznej nowomowy ma na celu uświadomienie pacjentom jak są
    traktowani przez płatnika. I na co mają się przygotować.

    > Bo jeszcze nie słyszałem o umawianiu się na wizytę do nfz (chyba że ze
    skargą). Ani też o leczeniu przez nfz.

    Ale o leczeniu "na NFZ" słyszałeś?

    > Rozumiem, że wynagrodzenie autora nie zależy od jakości ani ilości wykonanych
    > świadczeń.

    Zależy . do limitu.

    > Na tym właśnie polega system "słupów", o którym pisałem a który autor konsumuje
    > jak widać z nieskrywaną dumą.


    Co to jest system słupów?

    > Ciekawe, czy autor przyjmuje też poza systemem?

    Przyjmuje koleżko, a jakże. Poświęcając temu zajęciu większość czasu pracy.

    > A niżej podpisany, z lubością obserwuje wzmożony napływ do świadczeniodawców
    > odpowiedzialnych za to, co robią i jak. I bez łaski. Za to Klient płaci co raz
    > chętniej, po raz drugi, prywatnie. A autorzy niech sobie ograniczają >dostęp w
    imieniu ich mocodawcy, pobierając za to pieniądze z podatków. Na >szczęście tak
    marne, jak świadczenia i postawa ich dawców.

    "odpowiedzialnych za to co robią i jak" ?Pompujesz się niemożebnie, popatrz w
    lustro bo śmiesznie wyglądasz.
    "Marne" ? czy ty mnie usiłujesz obrazić? LOL.

    A ja pracodawcą jestem sam dla siebie .
    PLONK
    • casio69 Re: Co właściwie autor czyni...? 12.05.09, 19:39
     a/ Ironii rzeczywiście nie zauważyłem.
     b/ Pacjenci są traktowani przez lekarzy a nie przez płatnika. Ten traktuje
     podatników (w sposób niekontrolowany).
     c/ Pomiędzy "leczeniem na nfz" a leczeniem przez lekarza jest taki
     związek jak pomiędzy "skokiem na bank" a kredytowaniem przez bank.
     d/ Jaki jest więc limit jakości świadczeń w Twoim przypadku?
     e/ SZ opiera się na wypracowanej w mafii metodzie słupów. Pobiera pieniądze pod
     przymusem a wykonanie usługi powierza za ułamek tej kwoty komuś innemu. Ten
     podmiot wykonawczy to słup. Gdy zgłasza się usługobiorca, słup ma za zadanie
     przejąć odpowiedzialność za wykonanie usługi jak najniższym kosztem i zakresem,
     w ramach doli, którą mu odpalił capo di tutti. W razie "roszczeń" usługobiorcy,
     słupowi nic nie można zrobić, bo nie jest podmiotem umowy pomiędzy organizacją a
     zakres usługi nie był określony. Oczywiście słup za nic nie odpowiada. Zazwyczaj
     nie posiada ani majątku ani zdolności prawnej umożliwiającej dochodzenia praw
     usługobiorcy. Słupa chroni też organizacja branżowa słupów i wykupione z
     rozpaczy ubezpieczenie.
     W naszym systemie nazwano to samozatrudnieniem lekarzy.
     f/ Czy Twoje przychody spoza systemu zależą od niedoboru świadczeń systemowych?
     Że nie zapytam o zależność popytu na usługę od związku usługodawcy z publicznymi
     zasobami materiałowymi SZ?
     g/ cieszę się, że jesteś pierwszym na tym forum, który oburza się za określenie
     jego dochodów z publicznej SZ, pomimo redukcji świadczeń, jako marne. Gratuluję,
     i oczywiście przepraszam, że źle odczytałem wymowę Twojego postu i dochodów.
     h/ O obrażaniu się nie ma mowy, pomimo że ja nie mam wątpliwości, ze to co o
     mnie napisałeś miało na celu obrazić mnie. Jest to równie śmieszne, jak moja
     mina, gdy to przeczytałem ;)
     i.../ pracodawcami w usługówce są nasi Klienci, drogi Koleżko. Spróbuj
     pozatrudniać się bez nich...czego nie życzę.
     Pozdrowienia :)))
  • extorris Re: NFZ limituje dostęp do lekarzy 12.05.09, 17:22
   zastanawia mnie co to znaczy, ze kardiologia jest nielimitowana

   bo ze poloznictwo jest nielimitowane to kompletna bzdura - limitowane jest
   iloscia lozek i ginekologow oraz stajennymi warunkami w niektorych szpitalach

   ale dlaczego, skoro kardiologia jest nielimitowana, limitowana jest onkologia,
   czy diabetologia?
   czym takim charakteryzuje sie kardiologia?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka