27.01.10, 20:12
Łowój bandó słówezka na literka 'W'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:wabienieć - babiniec 27.01.10, 20:13
   wabienieć - babiniec, kruchta
   wobzianiec
   Jek wychodziułam z kościoła, to w wabziańciu czekała juz na mnie Landzionka.
   • rita100 Re:wacha - wartownia 27.01.10, 20:14
    wacha - wartownia, posterunek wojskowy lub policyjny
    Tych, co nie mnieli papsierów, żołnierze łodprowadzali na wacha.
    • rita100 Re:wachla - wachlarz 27.01.10, 20:15
     wachla - wachlarz
     Kupsiuła sobzie za pora trojaków wachlo i wachlowała sia jek frejlana z mniasta.
     • rita100 Re:wachman - strażnik pilnujący 27.01.10, 20:24
      wachman - strażnik pilnujący
      Łón buł na fronicie tilo pora mniesiandzi na poczóntku wojni, a potam bez całi
      cias buł wachmonam w Woritach.
      • rita100 Re:wachnistrz - wachmistrz 27.01.10, 20:25
       wachnistrz - wachmistrz
       • rita100 Re:wachować - czuwać, stać na straży 27.01.10, 20:25
        wachować - czuwać, stać na straży, trzymać straż
        Cało noc wachowoł przi krozie, chtora mniała sia łocielić.
        We wojna żołniyrze wachowali przi wszistkych ziankszych mostach.
        • rita100 Re:wachta - strażnica, warta 27.01.10, 20:27
         wachta - strażnica, warta
         Przed kasarami stoji zawdi żołniyrz na wachcie.
         • rita100 Re:wachtarz - wartownik 27.01.10, 20:28
          wachtarz - wartownik, stróż, strażnik
          • rita100 Re:wachtować - pełnić straż 27.01.10, 20:28
           wachtować - pełnić straż, stać na straży
           Na kożdam skrziżowaniu wachtowali żołniyrze i przeglóndali ludziom papsiyri.
           • rita100 Re:wadzic się - kłócić się 27.01.10, 20:31
            wadzic się - kłócić się, toczyć spory
            To só ludzie niezgodne, wadzó sia ze wszistkimi na łokoło.
            • rita100 Re:wafla - wafel 27.01.10, 20:32
             wafla - wafel
             • rita100 Re:wagować - ważyć się, mieć odwagę 27.01.10, 20:34
              wagować - ważyć się, mieć odwagę, decydować się; zastanawiać się, rozważać

              Chcioł-am mu wigarnóńć przi ti spsobności cało prowda, ale nareście nie
              wogowoł-am tygo zrobzić.
              Długo wogowoł-am, czi kupsić zianksze gospodarestwo, czi łostać na swojam i
              jenóż łostoł-am na swojam.
              • rita100 Re:walca - wał, walec 28.01.10, 17:40
               walca - wał, walec
               Trzeba z walcó wjechać na pole, żebi sia skrusziłi te grutoni.
               Pewno bando napraziać szasijo, bo przijechali z takó dużo walcu.
               • rita100 Re:walcować - walować 28.01.10, 17:42
                walcować - walować
                Walcujó dziś pole, dżie wczoraj zasieli pszanica.
                • rita100 Re:wałkować - maglować 28.01.10, 17:44
                 wałkować - maglować
                 • rita100 Re:wałkownica - magiel 28.01.10, 17:44
                  wałkownica - magiel
                  • rita100 Re:wana - wanna 28.01.10, 17:44
                   wana - wanna
                   • rita100 Re:wartować - mieć znaczenie, wartość 28.01.10, 17:47
                    wartować - mieć znaczenie, mieć jakąś wartość

                    Tan kóń wortuje jeke trzista marków.
                    Mniyć łu ludzi szacunek, to tyż cóś wortuje.
                    • rita100 Re:warty, wartniejszy 28.01.10, 17:49
                     warty, wartniejszy
                     Tan zrebok je worti pora set marków.
                     Jygo grunsztik jest warniejszi niż nasze gospodarstwo.
                     • rita100 Re:warzyć - gotować 28.01.10, 17:51
                      warzyć - gotować
                      • rita100 Re:warzyć się - gotować się 28.01.10, 17:52
                       warzyć się - gotować się
                       Kartofle już sia warzó.
                       • rita100 Re:waserwaga - poziomica, libella 28.01.10, 17:53
                        waserwaga - poziomica, libella
                        • rita100 Re:wasztat - heblarka, strugarka 28.01.10, 17:54
                         wasztat - heblarka, strugarka
                         W kazdam gospodarstsie potrzebni je wasztat z takami norzandziami jek hyble,
                         dłuta, zoga.
                         • rita100 Re:wasztuch - ścierka do zmywania 28.01.10, 17:56
                          wasztuch - ścierka do zmywania naczyń
                          Jek ji sia tan niewstydnik zaczuł psotować, chlapnuła go wasztucham w samo gamba.
                         • rita100 Re:watelina - watolina 28.01.10, 17:57
                          watelina - watolina
                         • rita100 Re:wądka - wędka 28.01.10, 17:59
                          wądka - wędka
                         • rita100 Re:wądkarz - wędkarz 28.01.10, 18:00
                          wądkarz - wędkarz
                          wóndkorz
                         • rita100 Re:wądołek - wykopany dołek 28.01.10, 18:00
                          wądołek - wykopany dołek
                          Dzieci kopsió w psiasku wundołki.
                         • rita100 Re:wądół - wykopany dół 28.01.10, 18:01
                          wądół - wykopany dół, świeżo wykopany grób; głęboki dół do przechowywania przez
                          zimę kartofli

                          Kopoć bzierze za wikopanie wundołu po trzi marki.
                          Mi zakopsiewa na zima w poru wundołach kartofle.
                         • rita100 Re:węder - wędrówka, dłuższa przechadzka 29.01.10, 19:56
                          węder - wędrówka, dłuższa przechadzka; rozrywka poza domem
                          Jutro niydziela, podziewa znów na wander do lasu.
                          Dzywczoków nima w domu, wszistkie pośli na wander.
                         • rita100 Re:wędraj - włóczęga, żebrak 29.01.10, 19:57
                          wędraj - włóczęga, żebrak
                          Prziszed jekiś wandroj i chce mniyć kawałek chleba i co do psicia.
                         • rita100 Re:wędrownik - wędrowiec 29.01.10, 19:58
                          wędrownik - wędrowiec
                         • rita100 Re:wędzarz - dżdżownica 29.01.10, 19:58
                          wędzarz - dżdżownica
                          Po deszczu zidać w łogrodzie gwołt wandziorzów
                         • rita100 Re:wędzić - łowić ryby wędką 29.01.10, 20:01
                          wędzić - łowić ryby wędką
                          wandzić
                         • rita100 Re:wgnietać - wgiatać 29.01.10, 20:02
                          wgnietać - wgiatać
                         • rita100 Re:wiartać, wiartnąć - rzucać sypki 29.01.10, 20:04
                          wiartać, wiartnąć - rzucać sypki materiał, tak , ze się wokół rozsypuje
                          źiortać, źiotrnóńć

                          Źiórtnuła kokoszom pora gaszczi janczmianiu.
                          Konie ze zbitku dupami źiortajó.
                         • rita100 Re:wiarus - gorliwy Polak; rodak 29.01.10, 20:07
                          wiarus - gorliwy Polak; rodak
                          Takygo wiarusa jek łón rzodko sia spotiko.
                         • rita100 Re:wiązarka - kobieta wiążąca snopki 29.01.10, 20:08
                          wiązarka - kobieta wiążąca snopki za kosą w czasie żniw
                          źiójziarki zianci sia napracujó niż chłopi przi kosach.
                         • rita100 Re:widelica, źidelica - widelec 29.01.10, 20:10
                          widelica, źidelica - widelec
                          Łón razu zidelcu dobrze jeść nie potrasi.
                         • rita100 Re:widelisko - trzonek wideł 29.01.10, 20:20
                          widelisko - trzonek wideł
                          źiedlisko
                         • rita100 Re:widełki - ramiona obejmujące szpulę 29.01.10, 20:21
                          widełki - ramiona obejmujące szpulę kołowrotkową
                          Źidełki ze szpulku mi sia łoderwałi
                         • rita100 Re:widzieć się komu - wydawać się 29.01.10, 20:22
                          widzieć się komu - wydawać się komu
                          Zidziało mi sia, że łóni już jodó, a to jednak nie bili łóni, ale Kórnole.
                         • rita100 Re:wiecha - wiązka słomy osadzona na kiju 29.01.10, 20:23
                          wiecha - wiązka słomy osadzona na kiju wbitym w ziemię, oznaczająca, że
                          przejscie tamtędy jest wzbronione.
                          Jek Lukowski kupsiuł łod Prusa gospodarstwo, to zaro postaziuł ziechi, żebi
                          ludzie nie chodzili steckó przez łónka na bonów.
                         • rita100 Re:wiecheć - pęk słomy 29.01.10, 20:28
                          wiecheć - pęk słomy używany do gruntownego zmywania wiejskiego stołu i stołków
                          oraz do wycierania spoconych koni.

                          W każdo sobota dziywczini szorowałi stołi i stołki psiaskam i ziechciami.
                         • rita100 Re:wieczerza - kolacja 29.01.10, 20:31
                          wieczerza - kolacja, posiłek wieczorny
                          zieczerza
                         • jendrek169 Re:wiązarka - kobieta wiążąca snopki 05.12.16, 12:44
                          Wiązarka, to też taka maszyna, która wiąże różne rzeczy plastikową taśmą. www.wiazarki.com
                         • rita100 Re:wągroda pastwisko przyzagrodowe 30.01.10, 20:03
                          wągroda pastwisko przyzagrodowe
                          Wipuść cieloki na wungroda.
                         • rita100 Re:wąsak - wąsal, brodacz 30.01.10, 20:07
                          wąsak - wąsal, brodacz
                          Takygo zatubaczunego wujsoka nie chciałabych mniyć za chłopa.
                         • rita100 Re:wąsaty - brodaty 30.01.10, 20:07
                          wąsaty - brodaty
                         • rita100 Re:wąskasy - nieco wąski 30.01.10, 20:08
                          wąskasy - nieco wąski
                          wujsasi
                         • rita100 Re:wąsy - zarost 30.01.10, 20:09
                          wąsy - zarost na policzkach i brodzie
                         • rita100 Re:wątlaszek - klinik w materiału 30.01.10, 20:09
                          wątlaszek - klinik w materiału wszysty pod pachą koszuli.
                         • rita100 Re:wątornik - stonoga 30.01.10, 20:11
                          wątornik - stonoga
                          Pod dnam faski jest pełno wuntorników
                         • rita100 Re:wątornik - złośnik 30.01.10, 20:14
                          wątornik - złośnik, uparciuch
                          To jest łuperti wuntornik, z każdam sia zaro pokłuci.
                         • rita100 Re:wciągać - wprowadzić się 30.01.10, 20:16
                          wciągać - wprowadzić się
                          Wuj wciungnuł juz do nowygo domu.
                         • rita100 Re:wchlustnąć - wchlusnąć 30.01.10, 20:18
                          wchlustnąć - wchlusnąć, wlać z zamachem
                          Wchlustnuła kubeł tranku świniom do korita.
                         • rita100 Re:wchrapać się - wdrapać się 30.01.10, 20:20
                          wchrapać się - wdrapać się, wspiąć się

                          Konie ledwo sia wchrapałi na ta góra.
                          Chłopok wchrapoł sia na wisoko chojina i zzrzuciuł gniazdo wróni.
                         • rita100 Re:wedle - według; z powodu, przez 30.01.10, 20:23
                          wedle - według; z powodu, przez
                          Wedle mnie to wszistko je w porzundku, tam niczegój nie trzeba naproziać.
                          Wedle ciebzie co ruś mom kłopoti.
                         • rita100 Re:wej - oto patrz, widzisz 30.01.10, 20:25
                          wej - oto patrz, widzisz
                          wej - oto patrzcie, widzicie
                          wejta
                          wej, wejcie, wejta

                          Wej, łón znowuj tu przichodzi.
                          Wejcie, łojczulku, jeke pełne só te kłosi.
                          Wejta, co sia tam nie dzieje, szurki kletryjó na jebłunki i kradnó jepka.
                          Toć wej z niam sia narście pogodziuł-am.
                         • rita100 Re:wejnachcman - gwiazdor 30.01.10, 20:33
                          wejnachcman - gwiazdor
                         • rita100 Re:wekier - budzik 30.01.10, 20:33
                          wekier - budzik
                         • rita100 Re:wekslować - zmienić, rozmieniać 30.01.10, 20:34
                          wekslować - zmienić, rozmieniać pieniądze, zastąpić kogoś w pracy
                         • rita100 Re:wela - bank kart 30.01.10, 20:34
                          wela - bank kart
                          Kożdi dostowoł po psiańć kart, a reszta łostawała na weli
                         • rita100 Re:welbować - sklepić 30.01.10, 20:35
                          welbować - sklepić, robić sklepienie
                         • rita100 Re:welbunek - sklepienie 30.01.10, 20:35
                          welbunek - sklepienie
                         • rita100 Re:welować - wybierać przez głosowanie 30.01.10, 20:36
                          welować - wybierać przez głosowanie
                          Na kogo bandziesz welowoł, na Mniemca czi na Poloków ?
                         • rita100 Re:welunek - wybory, głosowanie 30.01.10, 20:36
                          welunek - wybory, głosowanie
                          Na welunek to jo nie banda w domu.
                         • rita100 Re:welgać się - wcisnąć się gdzieś 30.01.10, 20:37
                          welgać się - wcisnąć się gdzieś, posługując się kłamstwem wejść
                          Łón wcole nie należoł do ti komisiji, łón sia tam tlo jekoś wełgoł
                         • rita100 Re:weno - widzisz, patrz 30.01.10, 20:38
                          weno - widzisz, patrz
                          w postaci wzmocnionej

                          weno wej, weno wejcie, weno wejta
                          Wano, jeki psiankni ptaszek siedzi na gałajzi.
                          Weno wejta, co łón znów zrobziuł, wszed w błoto aż do samych kolon i łucioroł
                          sobzie te nowe portki.
                         • rita100 Re:werbel - ogniwo obrotowe 30.01.10, 20:40
                          werbel - ogniwo obrotowe
                          W łobzi krów musi bić zawdi wyrbel, bo jekbi go nie buło, to łobzo bi sia
                          pokranciuła.
                         • rita100 Re:wermachta - niemieckie siły zbrojne 30.01.10, 20:41
                          wermachta - niemieckie siły zbrojne
                          Wciungnyli naszygo chłopoka do wyrmachti.
                         • rita100 Re:wertykół - szafa do bielizny 30.01.10, 20:43
                          wertykół - szafa do bielizny z otwartą nadstawką, często z lustrem w nadstawce.
                          W rogu dużi jizbi łustaziuni buł wertikuł, a w niam pełno powłoków, łobrusów i
                          rozmaitych płachtów.
                         • rita100 Re:weselić sie - bywać na weselach 30.01.10, 20:46
                          weselić sie - bywać na weselach
                          Nasze dziywczoki ciajsto sia weseló, mowa gwołt przijacieli, to i co ruż
                          dostajewa zaproszanie na wesele.
                         • rita100 Re:weselnik - uczestnik wesela 30.01.10, 20:53
                          weselnik - uczestnik wesela
                          Aż dwanoście wozów jechało z weselnikami do kościoła.
                         • rita100 Re:westa - kamizelka 30.01.10, 20:54
                          westa - kamizelka
                          Downi chłopi i chłopoki nosili zygerki w westach na świcuncych ketkach.
                         • rita100 Re:westka - kubraczek damski 30.01.10, 20:55
                          westka - kubraczek damski
                          Mnioła bzioło bluska a na ni różowo westke
                         • rita100 Re:we swa - w swoją stronę, swoją drogę 30.01.10, 20:57
                          we swa - w swoją stronę, swoją drogę, do swojego domu
                          Wesele sia skunczuło i goście rozjechali sia, kożdy we swa.
                         • rita100 Re:weszta - bielizna 30.01.10, 20:59
                          weszta - bielizna
                          Przinyś z bziylnika wesza, bo juz sia ciamno robzi.
                         • rita100 Re:wetchnąć - włożyć, wetknąć 30.01.10, 21:01
                          wetchnąć - włożyć, wetknąć
                          Łon to zrobzi, tlo trzeba mu pora marków do ranki wetchnóńć
                         • rita100 Re:wewnącz - wewnątrz 30.01.10, 21:02
                          wewnącz - wewnątrz
                         • rita100 Re:wewnęczny - wewnętrzny 30.01.10, 21:03
                          wewnęczny - wewnętrzny
                         • rita100 Re:wezreć sie - weżreć się 30.01.10, 21:03
                          wezreć sie - weżreć się
                         • rita100 Re:węborek - wiadro, wiaderko 30.01.10, 21:04
                          węborek - wiadro, wiaderko
                          wamborek
                          Doj cielakozi psić w tam małam wamborku.
                         • rita100 Re:wiekować - trwać, długo mieszkać 31.01.10, 19:15
                          wiekować - trwać, długo mieszkać, długo przebywać, żyć z kim w związku małżeńskim

                          Na tam gospodarstsie ziekowali chiba ze sztyrdzieści lot, a na starość jenuż go
                          przedali.
                          Łón i łóna łumerli, jek mnieli chiba prazie łosiemdziesiónt lot, a ziekowali ze
                          sobó zawdi w duzi zgodzie.
                         • rita100 Re:wielganoc - wielkanoc 31.01.10, 19:25
                          wielganoc - wielkanoc
                         • rita100 Re:wielgasy - trochę duży 31.01.10, 19:26
                          wielgasy - trochę duży, trochę za duży
                          No ni je tan mantel zielgasi.
                         • rita100 Re:wielgi - wielki 31.01.10, 19:33
                          wielgi - wielki
                          Wielga choroba - 'drgawki, padaczka'
                          Z tam chłopokom majó mamel, ludzie tak godajó, ze łón mo zielgo choroba.
                         • rita100 Re:wielgolud - wielkolud 31.01.10, 19:35
                          wielgolud - wielkolud
                         • rita100 Re:wiertel - miara ciał sypkich 31.01.10, 19:36
                          wiertel - miara ciał sypkich, w kształcie szkopka objętości około 12,5 kg czyli
                          ćwierci centnara
                          ziyrtel
                         • rita100 Re:wiertelek - wiertel 31.01.10, 19:36
                          wiertelek - wiertel
                         • rita100 Re:wierzk - wierzch 31.01.10, 19:37
                          wierzk - wierzch
                         • rita100 Re:wierzkiem - do pełna, wierzchem 31.01.10, 19:38
                          wierzkiem - do pełna, wierzchem, na wierzchu
                          ziyrzkam
                          Wlyj mi ziyrzkam mlyka do garnuszka.
                          Śniutana zbziyro sia zirzkam na mlyku.
                         • rita100 Re:wierzkny - wierzchni 31.01.10, 19:41
                          wierzkny - wierzchni
                         • rita100 Re:wierzkołek - wierzchołek 31.01.10, 19:41
                          wierzkołek - wierzchołek
                          zirzkołek
                         • rita100 Re:wieski, zieski - wiejski 31.01.10, 19:44
                          wieski, zieski - wiejski
                          Zieskie ludzie tak sia nie strojó jek w mnieście.
                         • rita100 Re:wietraczek - wiatraczek 31.01.10, 19:45
                          wietraczek - wiatraczek
                          zietraczek
                         • rita100 Re:wietrak - wiatrak 31.01.10, 19:45
                          wietrak - wiatrak
                          zietrok
                         • rita100 Re:wietrz, zietrz - wiatr 31.01.10, 19:46
                          wietrz, zietrz - wiatr
                         • rita100 Re:wietrzek - wietrzyk 31.01.10, 19:47
                          wietrzek - wietrzyk
                          zietrzek
                         • rita100 Re:wietrzysko - silny wiatr 31.01.10, 19:48
                          wietrzysko - silny wiatr, wichura

                          Takygo zietrzyska jek dzisioj nuż dawno nie buło.
                          Wczorajsze zietrzisko pozriwało gwołt dachów.
                         • rita100 Re:więcej - także po raz drugi 31.01.10, 19:56
                          więcej - także po raz drugi, powtórnie
                          Tile mu nagodała, że już zianci do ni nie przyszed.
                          Nie pokazuj mi sia zianci w mojam domu.
                         • rita100 Re:wilija, zilija - wigilia 31.01.10, 19:57
                          wilija, zilija - wigilia przedświąteczna, a także psalmy żałobne
                          W zilijo przed dużami siwantami łoboziujzuje post.
                          Wiprazili nieboszczikozi zielgi pogrzyb z zilijami.
                         • rita100 Re:windować się - wspiąć się 31.01.10, 19:58
                          windować się - wspiąć się
                          ziandować sia
                          Nie zianduj sia na te wiszki, bo jeszcze z niych zlycisz.
                         • rita100 Re:winować - winić, obwiniać 31.01.10, 20:05
                          winować - winić, obwiniać, zrzucać na kogo winę
                          Zinowali go, ze som podpoluł stodoła.
                         • rita100 Re:winszować - życzyć, gratulacje 31.01.10, 20:14
                          winszować - życzyć, gratulacje
                          Wszisći winszowali ji na jyburstok. A jo mu tak winszuja, żebi sobzie kark złomoł.
                         • rita100 Re:wiołna - wełna 31.01.10, 20:14
                          wiołna - wełna
                          ziołna
                          Łusztrykowała sobzie sztryfle z modri żiołni.
                         • rita100 Re:wiołnianny - wełniany 31.01.10, 20:24
                          wiołnianny - wełniany
                          ziołnianni
                         • rita100 Re:wistka - stanik, sznurówka 31.01.10, 20:25
                          wistka - stanik, sznurówka
                          Downi kobziyti nosiułi pod kabotam wistka.
                         • rita100 Re:wjenem - wciąż, ciągle 01.02.10, 17:59
                          wjenem - wciąż, ciągle, w jenym wciągu, bez przerwy
                          Już mu móziułam, żebi tygo nie robziuł, a łón wjenam robzi to samo.
                         • rita100 Re:wkamlować - wtoczyć na co 01.02.10, 18:02
                          wkamlować - wtoczyć na co z pewnym wysiłkiem
                          Szurczoki wkamlowali wszistkie mniechi z kartoflami na wóz.
                         • rita100 Re:wkamlować się - wdrapać sie 01.02.10, 18:03
                          wkamlować się - wdrapać sie, wejśc na co
                          Dziecioki wkamlowali sia na szlómbank i teroz tam herszkujó.
                         • rita100 Re:wklemować - zakleszczyć, wcisnąć z co 01.02.10, 21:31
                          wklemować - zakleszczyć, wcisnąć z co
                          Wklemowoł sobzie palce w maszina do draszowanio.
                         • rita100 Re:wkletrować - wspiąć się 01.02.10, 21:35
                          wkletrować - wspiąć się , wdrapać sie
                          Chłopok wkletrowoł na som ziyrzchołek chojini i zrzuciuł wrónie gniozdo.
                         • rita100 Re:wkrapować się - wdrapać się 01.02.10, 21:37
                          wkrapować się - wdrapać się, wspiąć się
                          Wkropowoł sia som na te wiszki.
                         • rita100 Re:wkulać, wklulnąć - wtoczyć 01.02.10, 21:38
                          wkulać, wklulnąć - wtoczyć
                          Wkulnijta te achtelki z psiwam do sani.
                         • rita100 Re:wladować - władować 01.02.10, 21:38
                          wladować - władować
                         • rita100 Re:włosk - wosk 01.02.10, 21:38
                          włosk - wosk
                         • rita100 Re:włoskować - woskować 01.02.10, 21:39
                          włoskować - woskować, pokrywać woskiem
                         • rita100 Re:włoskowy - woskowy 01.02.10, 21:39
                          włoskowy - woskowy
                         • rita100 Re:włóka - powierzchnia ziemi 01.02.10, 21:40
                          włóka - powierzchnia ziemi uprawnej wynosząca 60 mórg tj około 15 ha
                         • rita100 Re:wnetki - wnet, niebawem 01.02.10, 21:40
                          wnetki - wnet, niebawem
                          Dzieci wnetki przidó ze szkołi.
                         • rita100 Re:wnęter - wałach nieprawidłowo wykastrowany 01.02.10, 21:42
                          wnęter - wałach nieprawidłowo wykastrowany i ojawiający popęd płciowy
                         • rita100 Re:wnuk - uparte bydle, uparte cielę 01.02.10, 21:43
                          wnuk - uparte bydle, uparte cielę
                          Niech chto starszi jidzie po cieloka, bo takygo wnuka szurek nie prziprowadzi.
                         • rita100 Re:wnyk - wybryk, przywara 01.02.10, 21:44
                          wnyk - wybryk, przywara, wyskok
                          Tan kóń mo swoje wniki. Ciasam niespodzianie wiskoczi z posterunków i może
                          ludzi pokalyczyć.
                         • rita100 Re:wojtek - błazen, przygłupek 03.02.10, 17:12
                          wojtek - błazen, przygłupek, czł. niespełna rozumu
                          głupsi wojtek
                          A to taki wojtek, z niam rozumnie pogodać sia nie do.
                         • rita100 Re:wolnasy - nieco wolny 03.02.10, 17:13
                          wolnasy - nieco wolny, powolny
                          Łón ma wolnase kónie, do mniasta to jidzie ze dwa godzini.
                         • rita100 Re:wołowaty - tępawy 03.02.10, 17:15
                          wołowaty - tępawy
                          Dzieci to majó wołowate. Ciajżko jam sia łuczić.
                         • rita100 Re:worek - sakiewka na pieniądze 03.02.10, 17:16
                          worek - sakiewka na pieniądze, portmonetka
                          W worku mom tlo pora trojoków
                         • rita100 Re:woszta - kiełbasa 03.02.10, 17:16
                          woszta - kiełbasa
                          Na zieczierza dostali kopacze chlyb z masłam i z wosztó.
                         • rita100 Re:wódka - święcona woda 03.02.10, 17:19
                          wódka - święcona woda
                          W antfasku już nima wódki, trzeba tam naloć świyżi.
                         • rita100 Re:wózik - wózek 03.02.10, 17:20
                          wózik - wózek
                         • rita100 Re:wplenić się - zakorzenić się 03.02.10, 17:20
                          wplenić się - zakorzenić się, pojawić się w wielkiej ilości
                          W zosiywach wplaniuł sia kónkól i dziko źika.
                          Po wojnie wplaniułi sia take dziwne zwiczaje.
                         • rita100 Re:wpók - póki, dopóki 03.02.10, 17:24
                          wpók - póki, dopóki
                          Wpók jo żija, to na mojam gospodarststie nicht nimo nic do godanio.
                         • rita100 Re:wrać - wrzeć, gotować się 03.02.10, 17:26
                          wrać - wrzeć, gotować się
                          Zaro bandzie łobziod, kartofle już wrajó.
                         • rita100 Re:wrąbka - pliska w materiale 03.02.10, 17:29
                          wrąbka - wgłębienie w materiale miedzy plisami
                          Tako bluska z wrumbkami, to psianknie wiglundo.
                         • rita100 Re:wreście - wreszcie 03.02.10, 17:29
                          wreście - wreszcie
                         • rita100 Re:wręb - wrąb, wgłębienie 03.02.10, 17:30
                          wręb - wrąb, wgłębienie lub rowek w twardym materiale
                         • rita100 Re:wsadzka - wkład, wydatek na ulepszenie 03.02.10, 17:31
                          wsadzka - wkład, wydatek na ulepszenie czegoś
                          Nie banda naproziać stari stodołi, bo to za duża wsodzka; wola wibudować nowo
                          stodoła.
                         • rita100 Re:wskoknąć - wskoczyć 08.02.10, 17:53
                          wskoknąć - wskoczyć
                         • rita100 Re:wskośny - śkośny, ukośny 08.02.10, 17:54
                          wskośny - śkośny, ukośny
                         • rita100 Re:wsza - wesz 08.02.10, 17:54
                          wsza - wesz
                         • rita100 Re:wszak - niegrzeczne dziecko 08.02.10, 17:56
                          wszak - niegrzeczne dziecko
                          wsok
                          Jećta wsoki, na dwór, a mi tu nie przeszkadzajta.
                         • rita100 Re:wszrubować - wkręcić, wśrubować 08.02.10, 17:57
                          wszrubować - wkręcić, wśrubować
                         • rita100 Re:wściekły - przeklęty, nieznośny 08.02.10, 17:58
                          wściekły - przeklęty, nieznośny

                          Kedi tyż skónczu sia te wściekłe rewizje ?
                          Te wściekłe muchi nie dajó spać.
                         • rita100 Re:wślizgnąć się - wśliznąć się 08.02.10, 18:02
                          wślizgnąć się - wśliznąć się
                         • rita100 Re:wtkać - wetkać 08.02.10, 18:02
                          wtkać - wetkać
                         • rita100 Re:wtretować - wdeptać, wtratować 08.02.10, 18:03
                          wtretować - wdeptać, wtratować
                         • rita100 Re:wtrzepać - zbić, wychłostać 09.02.10, 17:20
                          wtrzepać - zbić, wychłostać
                          Jek ci tu wtrzepna, to zapamnientosz na długi cias.
                          Jeżli sia nie łuspokojisz to ci zaro wtrzepna.
                         • rita100 Re:wuj - także stryj 09.02.10, 17:21
                          wuj - także stryj
                         • rita100 Re:wujasz - wujek, stryjek 09.02.10, 17:21
                          wujasz - wujek, stryjek
                         • rita100 Re:wujna - żona wuja 09.02.10, 17:21
                          wujna - żona wuja
                         • rita100 Re:wurczyć - furczyć, warczeć 09.02.10, 17:26
                          wurczyć - furczyć, warczeć
                          Łu niych masino wurczała bez cołi dziań.
                         • rita100 Re:wurczek - bąk (zabawka) 09.02.10, 17:27
                          wurczek - bąk (zabawka) sznurkiem wprawiana w ruch obrotowy
                          Dzieci zaboziajó sia wurczkam.
                         • rita100 Re:wwindować się - wspiąć się 09.02.10, 17:28
                          wwindować się - wspiąć się, wdrapać się, wgramolić się
                          Gźie sia znów wziandowołeś ? Ślyś zaroz na dół!
                         • rita100 Re:wybalować - wyłożyć balami 09.02.10, 17:30
                          wybalować - wyłożyć balami
                          Wibalujewa sto, zebi konie tak mokro nie stojeli.