08.09.07, 20:43
Tu bandó słóweczka na literka F
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: facić - ostrzyc 08.09.07, 20:44
   facić - ostrzyc

   Jonek faci nóż na łosełce.
   • rita100 Re: faflować - paplać 08.09.07, 20:45
    faflować - paplać, dużo mowić, mleć językiem

    Faflowała i faflowała niezieda ło czam.
    Faflowoł czili mnieluł jajzykiem
    Bandziem faflować siuła wlezie.
    • rita100 Re: fagas - taki co plecie byle co 08.09.07, 20:50
     fagas - gaduła, taki co byle co plecie, któremu nie można zaufać
     Z takam fagasam, co nigdi prowdi nie poźy, nie nada wcole godoł.
     • rita100 Re: fajerek - zapałka 08.09.07, 20:52
      fajerek - zapałka

      Nie dawojta dzieciom fajerków, bo eszcze co podpoló.
      • rita100 Re:fajfka - fajka 08.09.07, 20:53
       fajfka - fajka
       • rita100 Re: fajfkarz, fajfkorz - fajczarz 08.09.07, 20:54
        fajfkarz, fajfkorz - fajczarz
        lubiący palić fajkę
        • rita100 Re:fajtać - machać 08.09.07, 21:31
         fajtać - machać, śmigać

         Fajtnół batam, a konie poszli jek szalone.
         Krowi fajtajó łogónami, żebi łogónić sia łot muchów.
         • rita100 Re:faksować - żartować 08.09.07, 21:33
          faksować - żartować, dokazywać, figle stroić
          Łón wcole tygo nie móziuł na prawda, łón tilo faksowoł.
          • rita100 Re:faksy - żarty 08.09.07, 21:36
           faksy - żarty, figle, psoty
           Faksi faksami, ale trzeba sia wziójść do roboti.
           • rita100 Re:falarnia, falarnio - mieszkanie falarza 08.09.07, 21:44
            falarnia, falarnio - mieszkanie falarza czyli dziekana

            W Łolstinie je duża falarnio przi kościele śwantygo Jekuba.
            • rita100 Re:falarz, falorz - dziekan 08.09.07, 21:46
             falarz, falorz - dziekan, prałat, ksiądz, kapłan

             Ksióndz Hanowski poszed z Gyczwołdu do Łolstina na falorza.

             falarzów, falorzów - należących do falarza
             • rita100 Re:falbarnia, falbarnio - farbiarnia 09.09.07, 20:33
              falbarnia, falbarnio - farbiarnia
              • rita100 Re:falbarz, falborz - farbiarz 09.09.07, 20:36
               falbarz, falborz - farbiarz

               Falborz falbuje płótno.
               • rita100 Re:falga - część koła 09.09.07, 20:45
                falga - część koła

                Jek kowol zakłodoł ryfa na koło, wikruszuł kawałek falgi.
                • rita100 Re:famelija, famelija - rodzina 09.09.07, 20:46
                 famelija, famelija - rodzina

                 Łot Graduszewskich przijechała cało famelijo na wesele.
                 • rita100 Re:fana, fona - chorągiew 10.09.07, 23:00
                  fana, fona - chorągiew

                  Na jyburstok króla kożdy nołcziciyl wyziesił foni na szkole i przed szkoło.
                  • rita100 Re:fandować, fondować - fantować 10.09.07, 23:01
                   fandować, fondować - fantować, obkładać aresztem

                   Wszistkam, co nie mogli płacić długów gerichcfolcijer fondowoł rozmajite rzeczi.
                   • rita100 Re:farbsztyft - ołówek kolorowy 10.09.07, 23:02
                    farbsztyft - ołówek kolorowy

                    W szkole starsze dzieci musieli mniyć farbsztyfti do malowanio.
                    • rita100 Re:farfon, forfón-człowiek zatabaczony 10.09.07, 23:04
                     farfon, forfón - człowiek zatabaczony, nie dbający o czystośc wąsów i brody

                     Ni moga patrzić na takygo forfóna z zapaskudzónami tubakó wójsami.
                     • rita100 Re:farfonić, forfónić - brudzic tabaką 10.09.07, 23:06
                      farfonić, forfónić - brudzic tabaką i wydzielinami z nosa wąsy i brody.

                      Forfonisz sobzie tubakó nie tilo wójsi, ale i westa(kamizelka)
                      • rita100 Re:farfonić sia, forfónić sia - brudzić 10.09.07, 23:07
                       farfonić sia, forfónić sia - brudzić sobie wąsy i brodę tabaką i wydzielinami z nosa

                       Forfonisz sia jek stari Landzion.
                       • rita100 Re:faryna, farina - sypki cukier 11.09.07, 21:41
                        faryna, farina - sypki cukier

                        Wisipała mi cało tutka farini.
                        • rita100 Re:fastrzyga - fastryga 11.09.07, 21:45
                         fastrzyga - fastryga
                         • rita100 Re:fastrzygować - fastrygować 11.09.07, 21:46
                          fastrzygować - fastrygować
                         • rita100 Re:fater, foter - ojciec 11.09.07, 21:52
                          fater, foter - ojciec

                          Nasz foter w tam roku bandzie mnioł sześdziesónt lot
                         • rita100 Re:faterek, foterek - ojczulek 11.09.07, 21:54
                          faterek, foterek - ojczulek

                          Foterku, musiwa chłopokom sprazić nowe łobleki.
                         • rita100 Re:fatki - szybki 11.09.07, 22:00
                          fatki - szybki, rączy; ostry, wyostrzony

                          Bensdorf mnioł zawdi fatke konie.
                          Podoj mi kawoł fatkygo noża, bo tam gnipam ni moga przetnóńć tygo prowoza.
                         • rita100 Re:fąfel, fómfel - pyskata dzywczyna 11.09.07, 22:03
                          fąfel, fómfel - pyskata dziewczyna, smarkula

                          Taki fómfel mi łotpiskowoł, żebich lepsi ło siebzie sia kłopotała.
                         • rita100 Re:febuar, fybłar - luty 11.09.07, 22:06
                          febuar, fybłar - luty

                          Jó mom jygurstog psóntygo fybłara
                         • rita100 Re:febuarowy, fybłarowi - lutowy 11.09.07, 22:30
                          febuarowy, fybłarowi - lutowy
                         • rita100 Re:fecht - żebranie 12.09.07, 22:08
                          fecht - żebranie
                          chodzić po fechcie - żebrać chodząc z domu do domu

                          Flakowski przichodzi do noju kożdygo roku po fechcie.
                         • rita100 Re:fechtować - żebrać 12.09.07, 22:09
                          fechtować - żebrać

                          W dawnijszych ciasach nozianci fechtowali ludzie starsze i kryple
                         • rita100 Re:fechtunek - fecht 12.09.07, 22:10
                          fechtunek - fecht
                         • rita100 Re:fedra, fydra - sprężyna 12.09.07, 22:11
                          fedra, fydra - sprężyna

                          Zygerek nie chodzi, bo mo złomano fydra.
                         • rita100 Re:fedrować, fydrować - sprężynować 12.09.07, 22:11
                          fedrować, fydrować - sprężynować

                          Siedzisko w tofelwadze dobrze fydruje.
                         • rita100 Re:fedrować, fydrować- żłobić w drewnie 12.09.07, 22:13
                          fedrować, fydrować - żłobić w drewnie

                          Deski do dylów musó być fydrowane, żebi nie robziułi sia spari w podłodze.
                         • rita100 Re:feferkuch - piernik toruński 12.09.07, 22:16
                          feferkuch - piernik toruński

                          Feferkuchi só barzo smaczne.
                         • rita100 Re:federhalter - obsadka do pióra 12.09.07, 22:18
                          federhalter, fyjderhalter - obsadka do pióra

                          Kożdi łuczań musi mniyć w fyjderkaście fyjderhalter, blejsztyft i pora psiór.
                         • rita100 Re:federkasta - piórnik 12.09.07, 22:19
                          federkasta, fyjderkasta - piórnik
                         • rita100 Re:fejn - pięknie, ładnie 13.09.07, 21:53
                          fejn - pięknie, ładnie

                          Fejn mi łuszuła krawczka tan mantel.
                         • rita100 Re:fejnik - moneta 13.09.07, 22:09
                          fejnik - moneta, fenig, wartość grosza

                          Jedan trojok to dziesiańć fejników.
                         • rita100 Re:fejny - piękny, ładny 13.09.07, 22:11
                          fejny - piękny, ładny

                          Pokorz mi te fejne łobroziki.
                          Pokorza woma fejne łobraziki.
                         • rita100 Re:fela - wada, błąd 13.09.07, 22:12
                          fela - wada, błąd, uszkodzenie

                          Maszina musi mnyć jekoś fela, bo tak richtik nie chodzi.
                          Kóń mo szpot, ale to nie jest źelga fela; robźić może.
                         • rita100 Re:feldfeber - wyższy stopień podofi. 13.09.07, 22:17
                          feldfeber, feltfyber - wyższy stopień podoficera w armii niemieckiej: sierżant,
                          ogniomistrz.
                         • rita100 Re:feler, fyler - błąd, pomyłka 13.09.07, 22:17
                          feler, fyler - błąd, pomyłka

                          W dyktacze am mniała tilo dwa fyleri.
                          To buł mój fyler, że sia z niam zadołam
                         • rita100 Re:felować - brakować , dolegać 13.09.07, 22:19
                          felować - brakować , dolegać

                          Do dzieźańdziesiańciu lot felowało mu tilo pu roku.
                          Wiktórozi cóś feluje, bo niechce wcole jeść.
                         • rita100 Re:fensterblat, fensterblot - parapet 13.09.07, 22:21
                          fensterblat, fensterblot - parapet

                          Na fensterblotach stojeli blóntopi z merami i ksiotkami.
                         • rita100 Re:fensterkop - futryna okienna 13.09.07, 22:30
                          fensterkop - futryna okienna

                          W dużi jizbzie trzeba wstazić nowe fensterkopi.
                         • rita100 Re:ferbel - karty koloru 14.09.07, 21:54
                          ferbel - karty jednego koloru w rękach gracza.

                          Jeszcze roz rozdować, mom ferbel.
                         • rita100 Re:fertyczny - wygadany 14.09.07, 21:56
                          fertyczny - wygadany, rezolutny, cięty, umiejący się obracać wśród ludzi.
                          To je ferticzno dzywczina, wszańdzie do sobzie reda i nie do sia przedoć.
                         • rita100 Re:ferzamlung - wiec, zebranie 14.09.07, 21:56
                          ferzamlung - wiec, zebranie
                         • rita100 Re:fest, feste - mocno 14.09.07, 21:58
                          fest, feste - mocno

                          Ale mu fest nabźuł
                          Mowa fest robota - mamy dużo roboty.
                          Prziszłi teroz fest mrozi - nastąpiły teraz mocne mrozy
                         • rita100 Re:festmeter,festmyter - metr 14.09.07, 22:03
                          festmeter,festmyter - metr sześcienny
                          W lasach królewskich przedajó drzewo na festmytri.
                         • rita100 Re:festować - umacniać 14.09.07, 22:04
                          festować - umacniać, przytwierdzać

                          Festujó łoblóźnióne sztachyti w płocie
                         • rita100 Re:festować - świętować 14.09.07, 22:09
                          festować - świętować, uroczyście obchodzić

                          Festowali na gościnie całi dziań i cało noc.
                          Wnet bandziewa festować nasze slebrne wesele.
                         • rita100 Re:festowny - mocny 14.09.07, 22:14
                          festowny - mocny; dobrze umocniony

                          Lód na jyziorze jest dość festowany, możewa łuż po niam chodzić.
                          To só dźwiyrze festowne, nicht jich tak letko nie wirzie.
                          Brok zrobzić festowne dźwiyrze coby niych ji nie wiwor.
                         • rita100 Re:festunek - twierdza 14.09.07, 22:15
                          festunek - twierdza, forteca

                          We Francji Mniamce długo bźili sia ło festunki.
                         • rita100 Re:feszt - szczyt dachu 16.09.07, 10:52
                          feszt - szczyt dachu, grzbiet dachu, miejsce styku dwuspadowego dachu.

                          Pod samam fesztam wipadłi dwa dekówki.
                         • rita100 Re:fesztować - zakładać fesztówki 16.09.07, 10:54
                          fesztować - zakładać fesztówki
                         • rita100 Re:fesztówki - dachówka 16.09.07, 10:55
                          fesztówki - dachówka zakładana na szczyt dachu

                          Po nakriciu dachu dekówkami zabrali sia zaro do łukłodanio fesztówków.
                         • rita100 Re:fiber - gorączka 16.09.07, 10:57
                          fiber - gorączka

                          Jonek mo fiber i mózi, ze boli go w łuchu
                         • rita100 Re:fidlać, fidlić - rzępolić 16.09.07, 11:03
                          fidlać, fidlić - rzępolić, nieudolnie grać na skrzypcach

                          Fidlo i fidlo, a nic z tygo nie wichodzi.
                         • rita100 Re:fifak, fifiok - spryciarz 16.09.07, 11:05
                          fifak, fifiok - spryciarz, czlowiek przebiegły

                          Z niygo je dobri fifok, łón sia łoszukoć nie do.
                         • rita100 Re:fijuchel - lekkoduch 16.09.07, 11:10
                          fijuchel - lekkoduch, człowiek niepewny, podszyty wiatrem

                          Takych fijuchlów jek łón do roboti nie chca, nie chcó dobrze robzić, tilo cias
                          marnujó.
                         • rita100 Re:fiks - szybko, żwawo 16.09.07, 21:23
                          fiks - szybko, żwawo

                          Jidź do domu, ale fiks
                         • rita100 Re:filcówki - trzewiki filcowe 16.09.07, 21:24
                          filcówki - trzewiki filcowe, berłacze, buty wojłokowe

                          Buł tangi mróz, nawet w filcówkach nogi mi marzłi.
                         • rita100 Re:filijala - odział, filia 16.09.07, 21:30
                          filijala - odział, filia, ekspozytura

                          Bogate kupce mnieli swoje filijale w różnych mniastach.
                         • rita100 Re:filicypej, filicipyj - rower 16.09.07, 21:30
                          filicypej, filicipyj - rower, wielocyped

                          Nasz chłopok pojechoł do mniasta na filicipyju.
                         • rita100 Re:filut - sprytny chłopiec 16.09.07, 21:31
                          filut - sprytny chłopiec, przebiegły

                          Jo ziam jekiś ti filut: przitulosz sia do mnie, żebich ci znów dała do dobrygo.
                         • rita100 Re:finclauza - malec 16.09.07, 21:34
                          finclauza - malec, mały chłopiec

                          Czego tu szukosz, finclołzo, sród ludzi starszych ?
                         • rita100 Re:fiszbina, fiszbzina - fiszbin 16.09.07, 21:35
                          fiszbina, fiszbzina - fiszbin

                          pręcik usztywniający kapelusz czy gorset
                         • rita100 Re:fitać, ficić - chwytać, łapać 16.09.07, 21:41
                          fitać, ficić - chwytać, łapać, łowić, dybać, zdobywać, ujmować

                          Łod śniychu fitoł sia za boki.
                          Tan gnojek nie fita sia żodni roboti.
                         • rita100 Re:fizmatanty - sztuczki 16.09.07, 21:45
                          fizmatantki, fizmatanty - sztuczki, kruczki

                          Wiprozioł rozmajite fizmatantki.
                         • rita100 Re:flaczeć, flaczyć - wiednąć 16.09.07, 21:46
                          flaczeć, flaczyć - wiednąć, wiotczeć

                          Ksiotki flaczejó łod suszi.
                         • rita100 Re:flaczyć, flaczić - patroszyć 16.09.07, 21:50
                          flaczyć, flaczić - patroszyć, wyjmować wnętrzności

                          We wojna ludzie nie brali rzeźnika, ale samńi po krijomu zarzinali i flaczili
                          świnie.
                         • rita100 Re:flakacz, flakocz - rzeźnik 16.09.07, 21:55
                          flakacz, flakocz - rzeźnik
                          Suła ci bitowoł tan flakocz za cieloka ?
                         • rita100 Re:flama - płomień, łuna 16.09.07, 22:00
                          flama - płomień, łuna

                          Psiorun łuderzuł w Kalinowo szopa i łod razu z daleka zidać buło wisoke flami.
                          Z psieca buchajó płomnanie.
                         • rita100 Re:flanca - rozsada 16.09.07, 22:01
                          flanca - rozsada

                          Czas łuż sadzić flance rónkli i bruksi
                         • rita100 Re:flaster, floster - plaster 16.09.07, 22:05
                          flaster, floster - plaster

                          Na rana trzeba założić floster
                         • rita100 Re:flasterek - plasterek 16.09.07, 22:19
                          flasterek, flosterek - plasterek, cieniutki

                          Poddoj mi eszcze flosterek chleba.
                          Nakrajała z szinki cianiutkie flosterki i przinosła gościom.
                         • rita100 Re:flastrować - nakładać plaster 16.09.07, 22:29
                          flastrować - nakładać plaster

                          Musisz tan wrzód tak długo flostrować aż sia rostworzi.
                          Downi flostrowali drogi kamnianiami, a tero nozianci asfaltem
                         • rita100 Re:fląder - flądra 22.09.07, 22:16
                          fląder - flądra, płastuga

                          Na ziecierza matulka kożdamu dała po kawałku flóndra.
                         • rita100 Re:fleczek,flyczek - łatka 22.09.07, 22:17
                          fleczek,flyczek - łatka, szmatka

                          Dzywczinki sułi z fliczków klejdziki no pupów.
                         • rita100 Re:flejtuch - człowiek niepoważny 22.09.07, 22:32
                          flejtuch - człowiek niepoważny, nieokrzesany, nie załugujący na zaufanie

                          Z flejtuchami nie worto sia zadawać.
                         • rita100 Re:flejtusznica 22.09.07, 22:34
                          flejtusznica - kobieta niepoważna, nieodpowiedzialna, nie zasługująca na zaufanie
                         • rita100 Re:flek, flyk - łata 22.09.07, 22:38
                          flek, flyk - łata, szmata, odpadki krawieckie
                          Na siwych portkach mnioł czorne flyki.
                          W wojna kobziyti szili z flyków deki no wojska
                         • rita100 Re:flekować, flykować - łatać 22.09.07, 22:41
                          flekować, flykować - łatać, naprawiać
                          Poflykuj szurkozi portki, bo mu z niych łuż dupa wiglónda.
                          W płocie só dóri, trzeba go poflykować
                         • rita100 Re:fliza - płoza 23.09.07, 21:43
                          fliza - płoza
                          Flizi do sanków nozianci wirobziali z drzewa brzozowygo.

                          Do gasiania łognia dowozili gospodorze woda w sztóngziach na wozie abo na flizach.
                         • rita100 Re:flosa - płetwa 23.09.07, 21:44
                          flosa - płetwa

                          Ribi majó flosi do piwania
                         • rita100 Re:flunder - farfocel, strzęp szmaty 23.09.07, 21:46
                          flunder, flónder - farfocel, strzęp szmaty

                          Prziniosła jekeś stare flóndri do przerópki.
                          No mojich córków takygo flóndra bich nie kupsiuła.
                         • rita100 Re:fodrować - żądać, domagać się 23.09.07, 21:52
                          fodrować - żądać, domagać się; stawiać cenę

                          Niczegój łot ciebzie nie fodruja, tilo spokoju.
                          Siuła bandziesz fodrowoł za kónia ?

                          fodrować - żądać , domagać się
                         • rita100 Re:fojerkasa - instrukcja ubezpieczenia 23.09.07, 21:54
                          fojerkasa - instrukcja ubezpieczenia od ognia

                          Kozdi musi łubespsieczić swoje budownie w fojerkasie.
                          Mnioł fojerkasa, to jek sia spoluł, dostoł łotszkodowanie.
                         • rita100 Re:foks - kasztan (koń) 23.09.07, 21:56
                          foks - kasztan (koń)

                          Przedoł brónoka i kupsiuł foksa.
                         • rita100 Re:fokska - kasztanka 23.09.07, 21:57
                          fokska - kasztanka

                          Naszo fokska lepsi cióngnie niż foks.
                         • rita100 Re:forszus, fórszós - zaliczka 27.09.07, 22:28
                          forszus, fórszós - zaliczka, zadatek

                          Jek am zamozioł brejdreszer, musioł am dać sto marków fórszósu.
                          Jek am zamozioł dekówki, musioł am dać psiandzisiónt marków fórszósu.
                         • rita100 Re:forszusować - płacić zaliczkę 27.09.07, 22:29
                          forszusować, fórszósować - płacić zaliczkę

                          Fórszósowoł am kołodziejoźi sto psiandziesiónt marków na nowi wóz.
                         • rita100 Re:fotografka - zdjęcie 27.09.07, 22:39
                          fotografka - zdjęcie, fotografia
                          Dołam sobzie zrobzić sześć fotografków.
                         • rita100 Re:frachta - koszt przewozu 28.09.07, 22:04
                          frachta - koszt przewozu, opłata za przewóz

                          Za cegła zapłaciuł am tile jek w drugych cegelniach, ale do tygo dochodziuła
                          eszcze frachta.
                         • rita100 Re:framuga - wnęka w piecu 28.09.07, 22:17
                          framuga - wnęka w piecu kaflowym do przechowywania ciepłych potraw

                          Łostow łobziod no dzieci do framugi, bo dziś przidó trocha późni ze szkołi.
                         • rita100 Re:franciszkan, franciszkon 28.09.07, 22:18
                          franciszkan, franciszkon, franciszkanin
                         • rita100 Re:franela - flanela 30.09.07, 21:35
                          franela - flanela
                         • rita100 Re:franelowy - flanelowy 30.09.07, 21:36
                          franelowy - flanelowy

                          Mnioł franelowo koszula
                         • rita100 Re:frankować - naklejać znaczki 01.10.07, 23:28
                          frankować - naklejać znaczki

                          Listek prziszed nie frankowani i musielim zapłacić tile, co za dwa brifmarki.
                         • rita100 Re:frejlena, frejlana - nauczycielka 01.10.07, 23:30
                          frejlena, frejlana - nauczycielka, panna z lepszego domu

                          W psiyrszi klasie łucziuł noju nołcziciyl, a tero je drugi klasie mowa frejlana.
                          Hermonowe frejlani niczegój sia nie wiłucziłi, wszistkie siedzó w domu.
                         • rita100 Re:frejlenka, frejlanka - panienka 01.10.07, 23:38
                          frejlenka, frejlanka - panienka z lepszego domu

                          Łustrojułaś sia, Otilko, jek frejlanka.
                         • rita100 Re:fręzel, frajzel - frędzla 01.10.07, 23:43
                          fręzel, frajzel - frędzla

                          Łurwoł mi sia jedan frajzel łod chustki.

                          fręzelek, frajzelek - frędzelka
                         • rita100 Re:frysztyk, frisztik - śniadanie 01.10.07, 23:44
                          frysztyk, frisztik - śniadanie

                          Jutro zaroz po frisztiku zaczniewa wozić żito.
                         • rita100 Re:frysztykować - jeść śniadanie 01.10.07, 23:45
                          frysztykować, frisztikować - jeść śniadanie

                          Chłopi frisztikujó na polu, bo łuż ło psiónti pośli do roboti.
                         • rita100 Re:fuchtel - wialnia 01.10.07, 23:48
                          fuchtel - wialnia do odzielenia pośladu od ziarna

                          Musiwa żito przepuścić jeszcze bez fuchtel
                         • rita100 Re:fuchtlować - oczyszczać 01.10.07, 23:51
                          fuchtlować - oczyszczać
                         • rita100 Re:funditus - zupełnie 02.10.07, 21:32
                          funditus - zupełnie, do reszty

                          Wiśnioł am go na funditus
                         • rita100 Re:funsztyk, fónsztik - odważnik 02.10.07, 21:39
                          funsztyk, fónsztik - odważnik

                          Zbziesz fónsztiki i zaniyś na góra.
                         • rita100 Re:furać, furnąć - fruwać, 02.10.07, 21:45
                          furać, furnąć - fruwać, latać, unosić się w powietrzu

                          Pewnie bandzie deszcz, bo jeskółki furajó mnisko.
                         • rita100 Re:furwerk - furmanka 03.10.07, 22:49
                          furwerk - furmanka, wóz, powóz

                          W psióntek nie brokujesz jiśc na bonóf, bo do mniasta pojedziewa fórwerkam.
                         • rita100 Re:futer - pasza 03.10.07, 23:00
                          futer - pasza, obrok, karma

                          Chiba przedawa jena krowa, bo nie bandziewa mnieli dośc futru na zima.
                          Ci wziółeś na droga futer no koni.
                         • rita100 Re:futer - podszewka 03.10.07, 23:03
                          futer - podszewka

                          Niech ci kraziec poźy, siuła brok futru do łobleki
                         • rita100 Re:futerkasta - skrzynka na obrok 03.10.07, 23:05
                          futerkasta - skrzynka na obrok dla koni
                         • rita100 Re:futrować - karmić 03.10.07, 23:07
                          futrować - karmić

                          Łu noju jedan szurek futruje konie, a drugi krowi.
                         • rita100 Re:fąfel - obraźliwie podlotek 05.04.08, 20:44
                          fąfel - obraźliwie podlotek
  • rita100 Re:futrować - podkładać podszewkę 03.10.07, 23:16
   futrować - podkładać podszewkę

   Stari Alsajder nawet w lato nosi jupa futrowana kożucham.
   • rita100 Re:fuzel - siwucha, wódka 03.10.07, 23:18
    fuzel - siwucha, wódka pośledniego gatunku

    Nie psij tygo fuzlu, bo sia roschorujesz.
    Na dnie faski łostałi same fuzle.
    • rita100 Re:fybla, fyblo - elementarz 04.10.07, 22:25
     fybla, fyblo - elementarz

     Kożdi łuczań musi mniyć swoja fyblo.
     • rita100 Re:fylunek - przegroda sąsieku 04.10.07, 22:27
      fylunek - przegroda dzieląca sąsiek od klepiska.
      • rita100 Re:fajrabant (fajrant) - czas wolny 04.04.08, 20:53
       fajrabant (fajrant) - czas wolny
      • rita100 Re:fana - chorągiew 04.04.08, 20:54
       fana - chorągiew
       • rita100 Re:farby - kolory 04.04.08, 20:54
        farby - kolory
       • rita100 Re:fasa - beczka 04.04.08, 20:54
        fasa - beczka
       • rita100 Re:felejzer - plecak, torba skórzana 04.04.08, 20:55
        felejzer - plecak, torba skórzana
        • rita100 Re:felować - brakować 04.04.08, 20:55
         felować - brakować
        • rita100 Re:fercik - wierszyk 04.04.08, 20:56
         fercik - wierszyk
        • rita100 Re:fest - mocno; święto 04.04.08, 20:56
         fest - mocno; święto
         • rita100 Re:fitać - chwytać 04.04.08, 20:57
          fitać - chwytać
         • rita100 Re:fizylery - lekka piechota 04.04.08, 20:57
          fizylery - lekka piechota w dobie napoleońskiej
          • rita100 Re:fort - precz 04.04.08, 20:58
           fort - precz
          • rita100 Re:forungiew - chorągiew 04.04.08, 20:58
           forungiew - chorągiew
           • rita100 Re:fryza - spódnica 04.04.08, 20:59
            fryza - spódnica
           • rita100 Re:furać - fruwać (o ptaku) 04.04.08, 20:59
            furać - fruwać (o ptaku)
            • rita100 Re:fuszlapy - onuce 04.04.08, 21:00
             fuszlapy - onuce
            • rita100 Re:futer - pasza 04.04.08, 21:00
             futer - pasza
             • rita100 Re:faska - beczka 05.04.08, 20:43
              faska - beczka

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka