05.10.07, 22:58
Tero bandó słózieczka na literka 'G'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re: gabla, gablo - widelec, widły 05.10.07, 23:00
   gabla, gablo - widelec, widły

   Weź gablo do liwi ranki, nóż do prawi.
   Maria łodgornia babló słóma spod masziny.
   • rita100 Re:gadać, godać - mówić 05.10.07, 23:05
    gadać, godać - mówić, rozmawiać, powiadać

    Godoł z sójsiadam chiba bez cało godzina.
    Godalim ło tam i ło tamtam.
    Co łón godoł ło Potriku ?
    • rita100 Re:gadka, godka - jezyk 05.10.07, 23:07
     gadka, godka - jezyk, mowa, gwara, wymowa

     Polski godki Mniamniec letko sia nie nałuczi.
     Łóni majó taka dziwno godka.
     Só godki, że chlyb bandzie wnet na kartki czili na cytelki.
     • rita100 Re:gadzina - czlowiek podły 05.10.07, 23:09
      gadzina - czlowiek podły, nikczemny, nieznośne bydle

      Z tam gadzinó nie worto sia zadawać.
      Stój spokojnie gadzino, bo ci rogi łoptrónca.
      • rita100 Re:gałąź, gałójś - gałęzie 05.10.07, 23:12
       gałąź, gałójś - gałęzie
       takze rosnące drzewo

       W królewskam lesie rosnó same wisoke gałajzie.
       • rita100 Re:gałgan, gałgon - nicpoń 05.10.07, 23:13
        gałgan, gałgon - nicpoń, łajdak, łobuz

        Z takam gałgonam nicht sobzie redi dać ni może.
        • rita100 Re:gałganisko, gałgonisko - hultaj 07.10.07, 21:02
         gałganisko, gałgonisko - hultaj
         • rita100 Re:ganeczek, goneczek - ganek 07.10.07, 21:15
          ganeczek, goneczek - ganek
          wąskie przejście
          • rita100 Re:ganek, gonek - ścieżka 07.10.07, 21:17
           ganek, gonek - ścieżka
           ścieżka w ogrodzie lub w parku, przejście między ławkami

           Dziwczoki psieló gonki w łogrodzie. (plewią)
           W kościele buło gwołt ludzi, wszistkie gonki bułi pełne
           • rita100 Re:gańka -nagana, przygana 07.10.07, 21:58
            gańka -nagana, przygana

            Zasłużuł sobzie na gańba swojam postampkam.
            • rita100 Re:garancyja - gwarancja 07.10.07, 22:02
             garancyja - gwarancja
             • rita100 Re:garantować - gwarantować 07.10.07, 22:03
              garantować - gwarantować
              • rita100 Re:garbacz, garbocz - garbus 07.10.07, 22:04
               garbacz, garbocz - garbus, czlowiek garbaty

               Rajili ji jekygoś garbocza z Redikojn, ale łóna nie chciała sia z niam żenić.
               Szimon mo tilo jenygo konia i to garbocza.
               • rita100 Re:garcarski - garncarski 07.10.07, 22:08
                garcarski - garncarski
                • rita100 Re:garcarstwo - garncarstwo 07.10.07, 22:09
                 garcarstwo - garncarstwo
                 • rita100 Re:garcarz, gorcorz - garncarz 07.10.07, 22:10
                  garcarz, gorcorz - garncarz
                  • rita100 Re:garda - gwardia 07.10.07, 22:11
                   garda - gwardia, straż przyboczna, doborowa kampania wojskowa

                   Chłopok je prosti i wisoki, w wojsku służuł w gardzie.
                   • rita100 Re:gardy - bez apetytu 07.10.07, 22:12
                    gardy - bez apetytu, wybredny w jedzeniu

                    Mój szurol je gardy, jy mało i wybziero tilo to, co lepsze.
                    • rita100 Re:gardyna - firanka 07.10.07, 22:21
                     gardyna - firanka

                     Gardini w duży jizbzie sama sobzie łutkałam.
                     • rita100 Re:gardziel, gordziyl - szyja 07.10.07, 22:29
                      gardziel, gordziyl - szyja

                      Nasza fokska mo szyroko gordziyl z długó grziwó.
                      • rita100 Re:gordzela-krzykacz 07.10.07, 22:31
                       gardziela, gordzela-krzykacz, pijok, awanturnik

                       Ji chłop to gordzela, co zrobzi to przepsije.
                       Na ferzamlóngu godoł jekiś bełchati gordzela.
                       • rita100 Re:gardzielować - krzyczeć 07.10.07, 22:35
                        gardzielować - krzyczeć, wrzeszczeć na cały głos, gardłować

                        Jek sia łupsiuł, gordzielowoł, ze aż we wsi buło go słuchać.
                        Na kogo łojczulek gordzieluje ?
                        • rita100 Re:gardziółka - gardziołek 08.10.07, 22:44
                         gardziółka - gardziołek, szyjka drobiu

                         Na łobziod łuwarzułam podrobi gajsie w czorninie.
                         Dzeci dostali kożdi po skrzidełku abo gordzułka.
                         • rita100 Re:garek - garnek 08.10.07, 22:48
                          garek - garnek
                          W tam dużam garku łostało eszcze trocha mlyka.
                         • rita100 Re:garnec - garniec 08.10.07, 22:49
                          garnec - garniec
                          Doj mi z garnca trocha ciepłi wodi.
                         • rita100 Re:garować - dogotowywać się 08.10.07, 22:50
                          garować - dogotowywać się
                          Kartofle łuż gorujó, zaro bandzie łobziod.
                         • rita100 Re:gasa - wąska uliczka 08.10.07, 22:52
                          gasa - wąska uliczka, zaułek
                          Tan nasz kraziec mniyszka w taki boczni gasie, nie ziam, jek sia łóna naziwa,
                          ale chiba Schustergasse.
                         • rita100 Re:gaszcz, goszcz - garść 11.10.07, 22:20
                          gaszcz, goszcz - garść
                          Wsip kokoszom pora goszczi jancznianiu.
                         • rita100 Re:gasztka, gosztka - garstka 11.10.07, 22:25
                          gasztka, gosztka - garstka
                         • rita100 Re: gazyciorz - redaktor gazety 11.10.07, 22:26
                          gazeciarz, gazyciorz - redaktor gazety, właściciel drukarni
                          No polskych gazyciorzi to ciajszke ciasi, co sila wsodzaju jych do kozi.
                         • rita100 Re: gąbka, gómbka - bużka 11.10.07, 22:28
                          gąbka, gómbka - bużka, usteczka, twarzyczka, buziaczek, całusek

                          Roztwórz gómbka, łobocza, jeke mosz gardełko.
                          Doj mi gómbki !
                          To psiankny szurol, tako mo łokróngło gómbka
                         • rita100 Re: gąć, gónć - giąć 11.10.07, 22:28
                          gąć, gónć - giąć
                         • rita100 Re:gąsiaczek, gójsioczek - gąsiątko 11.10.07, 22:29
                          gąsiaczek, gójsioczek - gąsiątko, pisklę gęsi

                          Kluka wisiedziała siytóm gójsioczków
                         • rita100 Re:gójsiok - młoda gęś 11.10.07, 22:32
                          gąsiak, gójsiok - młoda gęś

                          Wróni zabrałi noma pora gójsioków
                         • rita100 Re:gąska, gójska - gęś, kurka 11.10.07, 22:36
                          gąska, gójska - gęś, kurka

                          Gójski i prawe to nolepsze grzibi.
                         • rita100 Re:gbur - zamożny chlop 11.10.07, 22:37
                          gbur - zamożny chlop

                          Nasze gburi majó po sztyri, sześć a nawet po łosióm koni.
                         • rita100 Re:gburski - należący do gbura 11.10.07, 22:42
                          gburski - należący do gbura

                          Gburske dzywczini ciajsto zadziyrajó nos do góri.
                          Mnieściuchom to pewnie gburske jedzanie nie smakuje.
                         • rita100 Re:gejrok- surdut 14.10.07, 21:35
                          gejrok- surdut sięgający do kolana

                          Lepsze gburi chodzili do kościoła w gyjrokach.
                         • rita100 Re:gewera, gywyra - karabin 14.10.07, 21:46
                          gewera, gywyra - karabin

                          Żołniyrze maszyrujó z gywyrami
                         • rita100 Re:gęba, gamba - usta 14.10.07, 21:46
                          gęba, gamba - usta, buzua, twarz, oblicze

                          Jest barzo słabi, som łuż nie jy, a jedzanie musiwa mu podawać do gambi.
                          Ti je szikowno dziywczina, mo psiankne włosi i psiankno gamba.
                         • rita100 Re:gęsianka, gajsionka-kał gęsi 14.10.07, 21:47
                          gęsianka, gajsionka - kał gęsi
                         • rita100 Re:gajsiniec - chlewik dla gęsi 14.10.07, 21:48
                          gęsinieć, gajsiniec - chlewik dla gęsi
                         • rita100 Re:gibać - chwiać się 14.10.07, 21:49
                          gibać - chwiać się
                          poruszać się w jedną i drugą stronę

                          Jek zietrz zieje, gibajó sia źiszkołki gałajzi.
                         • rita100 Re:gidlący, gidlónci - łaskotliwy 14.10.07, 21:50
                          gidlący, gidlónci - łaskotliwy, wraźliwy na łechtanie

                          Fić go za źebra, to łobaczisz, jek łón jest gidlónci.
                         • rita100 Re:gierlak, gyrlok - źrebak 14.10.07, 21:51
                          gierlak, gyrlok - źrebak, młody koń

                          Noju gyrkoki dobrze rosnó, na prziszłi rok bandziewa łuż jych zaprzangać do woza.
                         • rita100 Re:gilza - bibułka do papierosa 14.10.07, 21:52
                          gilza - bibułka do papierosa, rurka
                          Kupsiuł am paczka gilzów i som sobzie robzia cigaryti.
                         • rita100 Re:gimnazyja, gymnazija 14.10.07, 21:53
                          gimnazyja, gymnazija - gimnazjum

                          Jygo szurek musioł łodejść z gimaziji, bo ni mo głwi do łuczania.
                         • rita100 Re:gipsdeka - sufit tynkowany 14.10.07, 21:54
                          gipsdeka - sufit tynkowany

                          Downi bołki w domach bułi drewnianne, a tero wszisci robzió gipsdeki.
                         • rita100 Re:giskan, giskon - polewaczka 14.10.07, 21:57
                          giskan, giskon - polewaczka

                          Jena nosiuła woda, drugo polywała giskonam ksiotki
                         • rita100 Re:glaca - łysina 14.10.07, 22:22
                          glaca - łysina

                          Stari Kukla mo glaca jek śwanty Łukosz
                         • rita100 Re:glan, glon - pajda chleba 14.10.07, 22:35
                          glan, glon - pajda chleba, skiba chleba

                          Na podpołudnik kożdi z kopoczów dostoł glon chleba z masłam abo marmulódó.
                         • rita100 Re:glanc - glanc, połysk 14.10.07, 22:37
                          glanc - glanc, połysk
                         • rita100 Re:glancować - czyścić do połysku 14.10.07, 22:38
                          glancować - czyścić do połysku
                         • rita100 Re:glanek, glonek - kromeczka chleba 14.10.07, 22:38
                          glanek, glonek - kromeczka chleba
                         • rita100 Re:glaska - szklanka 14.10.07, 22:39
                          glaska - szklanka

                          Przyjechoł zmanczóni i tak mu sia psić chciało, ze zaro wołoł ło glaska wodi.
                         • rita100 Re:glązda, glójzda - zsiadłe mleko 14.10.07, 22:42
                          glązda, glójzda - zsiadłe mleko

                          Na łobziod mnieli dziakane kartofle ze skrzeczkami i glójda.
                         • rita100 Re:ględy, glandi - zareczyny 14.10.07, 22:44
                          ględy, glandi - zareczyny

                          Łu Wornowskych szikuje sia na glandi.
                          Pewnie Marija łożani sia z jenam ze Szporków.
                         • rita100 Re:glinianny - gliniany 14.10.07, 22:47
                          glinianny - gliniany
                         • rita100 Re:glizda - tasiemiec 14.10.07, 22:48
                          glizda - tasiemiec

                          Chto mnioł glizda, to dochtór kozoł mu bez pora dni jeść śledzie i kiszóne łogórki.
                         • rita100 Re:gluglać - o głosie indyków 16.10.07, 22:35
                          gluglać - o głosie indyków

                          Gulony gluglajó smile
                         • rita100 Re:glu-glu- wołanie na indyka 16.10.07, 22:36
                          glu-glu- wołanie na indyka

                          Glu, glu gulony, glu glu.....
                         • rita100 Re:głąbź - głębokość, głąb 16.10.07, 22:41
                          głąbź - głębokość, głąb

                          Jek je głómbź tygo jyziora ?
                         • rita100 Re:głamboczki - bardzo głęboki 16.10.07, 22:42
                          głęboczki, głamboczki - bardzo głęboki

                          W tam mniejsci jyzioro je głamboczke.
                         • rita100 Re:głównia, głównio- kołek 17.10.07, 23:03
                          głównia, głównio- kołek
                          na jednym końcu opalony i zwęglony, uzywany do czernienia sznura ciesielskiego.
                         • rita100 Re:gmerać, gmyrać- pracować powoli 17.10.07, 23:10
                          gmerać, gmyrać- pracować powoli, nieporadnie

                          Zawdi tam cóś gmyro, ale robota mu nie łodchodzi.
                         • rita100 Re:gmerać się, gmyroć sia - guzdrać się 17.10.07, 23:11
                          gmerać się, gmyroć sia - guzdrać się, grzebać się

                          Nie gmyroj sia, bo łuż cias jest wijyrzdzać.
                         • rita100 Re:gmerek, gmyrek - czł. powolny 17.10.07, 23:12
                          gmerek, gmyrek - czł. powolny, nieporadnie pracujacy

                          Takygo gmyrka do murowanio domu nie wezna, bo chiba w dwuch latach domu bi nie
                          wibudowoł.
                         • rita100 Re:gnacik, gnocik - mała kość 18.10.07, 21:41
                          gnacik, gnocik - mała kość

                          Zbrzeź te gnociki no psa
                         • rita100 Re:gnat, gnot - kośc 18.10.07, 21:42
                          gnat, gnot - kośc

                          Gnoti mnie boló łot ti roboti.
                          Psies nalos jekiś dużi gnot
                         • rita100 Re:gnąć - giąć 18.10.07, 21:47
                          gnąć - giąć
                         • rita100 Re:gnerać, gnyrać - kwilić, popłakiwać 18.10.07, 21:58
                          gnerać, gnyrać - kwilić, popłakiwać

                          Dzieciuk bez łustanku gnyro i łusnóńć ni może; może je chori.
                         • rita100 Re:gniazdo, gniozdo- legowisko 18.10.07, 21:59
                          gniazdo, gniozdo- legowisko

                          prosioki jenygo gnozda
                         • rita100 Re:gnoić - oddawać kał 18.10.07, 22:00
                          gnoić - oddawać kał (o zwierzętach) nazwosić ziemię

                          Nawet świnia w jenam kóncie gnoji.
                          Ługór trzeba noprzód dobrze gnojić, a potam dopsiero złorać.
                         • rita100 Re:gnoisko, gnojisko - gnojowisko 18.10.07, 22:37
                          gnoisko, gnojisko - gnojowisko
                          pogardliwie - leń, leniuch

                          Przed chlywam ułrzóndziuł sobzie zielge gnojisko.
                          To gnojisko do roboti sia nie weźnie.
                         • rita100 Re:gnojek - leń, leniuch 18.10.07, 22:38
                          gnojek - leń, leniuch

                          Gnojek nigdy sia nie zmaczi.
                          Jygo kóń to gnojek, bez bata nie pudzie noprzód.
                         • rita100 Re:gnój - wul. leń 18.10.07, 22:39
                          gnój - wul. leń
                          leniuch, nierób

                          Weś sia do jeki roboti, gnoju !
                         • rita100 Re:gnurczyć - chcrząkać 21.10.07, 21:35
                          gnurczyć - chcrząkać, podchrząkiwać

                          Swinia leżi na boku i gnurczi
                         • rita100 Re:gnyp - malec 21.10.07, 21:38
                          gnyp - malec, scyzoryk, mały nóż

                          Chłopok nie rośnie, chiba łostanie takam gnipam.
                          Przetnij ta binfoda gnipam !
                         • rita100 Re:gnypek - malutki malec 22.10.07, 22:48
                          gnypek - malutki malec

                          Z takam gnipkam ni moga jiść do wsi, chibko sia zmanczi i bandzie chioł na ranka.
                          Połostrz mi tan gnipek
                         • rita100 Re:gody - Boże Narodzenie 22.10.07, 22:49
                          gody - Boże Narodzenie
                          Wejnachcmon przinosi dzeciom na gody zabowki.
                         • rita100 Re:gogać - gęgać 22.10.07, 22:50
                          gogać - gęgać
                         • rita100 Re:golarz (golorz) - fryzjer męski 22.10.07, 22:53
                          golarz (golorz) - fryzjer męski
                          z niemieckiego można zastosować - friseur
                          prze do 'f'
                          friseur - fryzjer
                          po warnijsku golorz
                         • rita100 Re:golica - golizna, obnażone pośladki 22.10.07, 22:55
                          golica - golizna, obnażone pośladki inaczej gouła dupo

                          Jek sia nie łustatkujesz, dostaniesz po golicy.
                         • rita100 Re:golić - strzyć 22.10.07, 22:57
                          golić - strzyć
                          włosy lub wełnę

                          Teroz galorze goló włosi maszinku.
                          Łowcom źołna łuż dobrze łodrosła, trzeba jych w nobliszszych dniach golić
                         • rita100 Re:golnąć (golnónć) - sobie jednego 23.10.07, 22:27
                          golnąć (golnónć) - sobie jednego
                          wypić kielszek wódki

                          Mój chłop gwołt nie psije, ale łod cziasu do cziasu jenygo sobzie golnie
                         • rita100 Re:golsztyk - dukat, zlota moneta 23.10.07, 22:28
                          golsztyk - dukat, zlota moneta
                         • rita100 Re:goluchny - zupełnie goły 23.10.07, 22:29
                          goluchny - zupełnie goły, obnażony, nie posiadający gotówki

                          Sójsod ni mo psieniandzi, jest goluchny jek misz kościelno.
                         • rita100 Re:gołąbź (gołumpś) - gołąb 23.10.07, 22:30
                          gołąbź (gołumpś) - gołąb
                          gołambźia
                          Przybłónkoł sia do noju jedan gołómpś
                         • rita100 Re:gorąc (gorónc) - swar, spiekota 23.10.07, 22:33
                          gorąc (gorónc) - swar, spiekota

                          Ale to dzisioj gorónc, razu robzić sia nie chce.
                         • rita100 Re:gorączka (gorónczka)- upał 23.10.07, 22:34
                          gorączka (gorónczka)- upał

                          W taka gorónczka żito wnet łuschnie.
                         • rita100 Re:gorzała (gorzoła) - wódka 23.10.07, 22:35
                          gorzała (gorzoła) - wódka

                          Zre ta gorzoła, kedi tilo mo sposobność.
                         • rita100 Re:gorzelnianny 23.10.07, 22:39
                          gorzałeczka (gorzołeczka) - wódeczka
                          --------
                          gorzałka (gorzołka) - wódka
                          -------
                          gorzelnianny - gorzelniany
                         • rita100 Re:góra - strych 23.10.07, 22:40
                          góra - strych
                          Zanyś te stare łachmoni na góra !
                         • rita100 Re:gównąszko (gównójszko)- drobnostka 23.10.07, 22:44
                          gównąszko (gównójszko)- drobnostka
                          drobny przedmiot, błaha rzecz

                          Siuła zapłaciułaś za to gównójszko ?

                          To je take gówniójszko, łobacz siuła ważnych je rzeczi
                         • rita100 Re:goździk - gwoździk 24.10.07, 21:40
                          goździk - gwoździk
                         • rita100 Re:goźdź - gwóźdź 24.10.07, 21:41
                          goźdź - gwóźdź
                         • rita100 Re:grabać, grabnóńć - szybko chwytać 24.10.07, 21:42
                          grabać, grabnóńć - szybko chwytać

                          Grabnij tan koszik i choć ze mnó na pole po kartofle.
                          Eszcze zieczoram grabalim z łónki siano, żebi nie zamokło.
                          Jestrzómb grabnół noma łuż pora kurczoków.
                          Kórnotozi chtóś grabnół z keszani portmonyja z psienióndzami.
                         • rita100 Re:grabianka (grabzionka)- resztki słomy 24.10.07, 21:54
                          grabianka (grabzionka)- resztki słomy
                          zagrabionej w polu
                          Żito łuż zźieźlim, do zźeźianio łostała tilo grabźionka
                         • rita100 Re:grabisko (grabzisko) - pole 24.10.07, 21:55
                          grabisko (grabzisko) - pole, z ktoredo zgrabiono resztki skoszonego zboża.
                          Wygóń gajsi na grabźisko, nich tam pozbzierajó resztki kłosów.
                         • rita100 Re:grabla (grablo) - 'ręka' 25.10.07, 21:39
                          grabla (grablo) - 'ręka'
                          Weź te grable łod mojych rzeczi.
                         • rita100 Re:grablować - grzebać w czymś 25.10.07, 21:40
                          grablować - grzebać w czymś, manipulować przy czym

                          Co tam grablujesz w mojych rzeczach ?
                          Nie grabluj przi maszinie, bo jó zepsujesz (złotrujesz).
                         • rita100 Re:graczka - organki 25.10.07, 21:47
                          graczka - organki, ustna harmonijka
                          Na zieczór szurczoki siodajó na progu przed domam i grajó na graczkach.
                         • rita100 Re:grady - stopnie w termometrze 25.10.07, 21:48
                          grady - stopnie w termometrze

                          Zrana buło aż dwadzieścia gradów mrozu.
                          Nasze grady ziszó na zewnóncz domu.
                         • rita100 Re:granata - granat 25.10.07, 21:51
                          granata - granat
                          Zginuł na wojnie, trasiuła go granda.
                         • rita100 Re:grandą, grandó - szybko 25.10.07, 21:52
                          grandą, grandó - szybko, pośpiesznie

                          Jidźta łuż do szkołi, ale grandó, bo sia spóźnita.
                         • rita100 Re:grant - żwir 28.10.07, 21:36
                          grant - żwir
                          Na jich polu je gwołt grantu.
                         • rita100 Re:grduka - grdyka 28.10.07, 21:37
                          grduka - grdyka
                         • rita100 Re:grest - agrest 28.10.07, 21:40
                          grest - agrest (owoc)

                          Daj mi trocha grestu z waszygo łogrodu.
                         • rita100 Re:grobla, groblo - kopiec 28.10.07, 21:42
                          grobla, groblo - kopiec z ziemniakami albo burakami
                          Kartofle zakopywali ludzie na zima abo w wóndołach abo w groblach.
                         • rita100 Re:gruchó-grochó - głos przywołania gołębi 28.10.07, 21:47
                          gruchó-grochó - głos przywołania gołębi
                         • rita100 Re:grok - grog 28.10.07, 21:49
                          grok - grog
                          Napsij sia groku, to sia trocha rozgrzejesz.
                         • rita100 Re:gromada, grómada - stos, grupa, tłum 28.10.07, 21:53
                          gromada, grómada - stos, kupa, sterta; grupa, zespół, tłum

                          Złóż te wszistke rzeczi na jena grómoda.
                          Zebrała sia we wsi grómada ludzi i krziczieli do Mniamców, zebi nie zabźirali
                          zwónów z kościoła.
                         • rita100 Re:gromadka - stosik, grupka, kupka 28.10.07, 21:55
                          gromadka, gromotka - stosik, kupka; grupka, mały zespół

                          Na zieczór dzieci zbzirali swoje klocki i kładki na jena grómotka.
                          Jek sia ołto rozbziuło, zebrała sia zaro grómodka ludzi i zaczyli retować tych,
                          co sia z niam pokalyczili.
                         • rita100 Re:grópa - garnek do gotowania 28.10.07, 21:56
                          grópa - garnek do gotowania
                          żeliwny, niewysoki, sagan
                         • rita100 Re:grózek - ojciec 28.10.07, 21:57
                          grózek - ojciec
                          który zdaje gospodarstwo synowi lub córce
                         • rita100 Re:grózka - kobieta 28.10.07, 21:58
                          grózka - kobieta
                          żyjąca z deputatu na gospodarstwie rolnym
                         • rita100 Re:grózkować - utrzymywać się... 28.10.07, 22:04
                          grózkować - utrzymywać się z deputatu na gospodarstwie rolnym

                          Łóni łuż downo zdali gospodarstwo, chiba dziesiańć lot łuż grószkujó.
                         • rita100 Re:grózostwo - dozywocie 28.10.07, 22:05
                          grózostwo - dozywocie, utrzymywanie się z deputatu

                          Rodzice só łuz na grózostwie, ale eszcze pomogajó młodam na polu.
                         • rita100 Re:grubasy - nieco za gruby 28.10.07, 22:06
                          grubasy - nieca za gruby

                          Te goździe só grubase, może nojdziesz trocha tniejsze.
                         • rita100 Re:grubijan, grubźijon - grubianin 28.10.07, 22:10
                          grubijan, grubźijon - grubianin, brutal, ordynus, impertyment

                          Wsziszci znajó tygo grubźijonina i chibko schodzó mu z drogi.
                         • rita100 Re:gruchać - gryźć coś twardego 28.10.07, 22:17
                          gruchać - gryźć coś twardego (sucharki, orzechy)

                          Jeść to łón gwołt nie chce, ale zawdi cóś tam grucho.
                         • rita100 Re:gruchotać - grzechotać 28.10.07, 22:21
                          gruchotać - grzechotać

                          Jek dostali ta zabowka, to nie przestajó nió gruchotać
                         • rita100 Re:gruchotka - grzechotka 28.10.07, 22:24
                          gruchotka - grzechotka
                          Doj dzieciukoziu gruchotka, niech sia nió pozabozia.
                         • rita100 Re:grumpel - gówniarz, wyrostek, malec 28.10.07, 22:26
                          grumpel - gówniarz, wyrostek, malec
                          wulg. ludzki kał

                          Taki grómpel, a łuż probuje polić cigareti.
                         • rita100 Re:grunsztyk - gospodarstwo rolne 28.10.07, 22:31
                          grunsztyk - gospodarstwo rolne
                         • rita100 Re:grutan - gruda, bryła ziemi 28.10.07, 22:40
                          grutan, gruton - gruda, bryła ziemi

                          Na gliniastam polu je sucho, grutoni trzeba rosbzijać klopami.
                          klop - młot drewniany
                         • rita100 Re:gruźla - gruzeł, grudka ziemi 28.10.07, 22:42
                          gruźla - gruzeł, grudka ziemi

                          Dzieci jek szli ze szkołi, ciskali sia gruźlami i kamnieniami.
                         • rita100 Re:grycht - danie 28.10.07, 22:48
                          Jek grycht mieliśta dzisioj na łobziod
                         • rita100 Re:gryf - uchwyt, rączka, rękojeść 28.10.07, 22:50
                          gryf - uchwyt, rączka, rękojeść; własciwe podejście do czegoś, zręczność

                          Łułomoł mi sia gryf noża
                          Robert mo gryf do bastlerki.
                          bastlerka - majsterkowanie
                         • rita100 Re:gryf - zręczność 28.10.07, 22:51
                          gryf - własciwe podejście do czegoś, zręczność

                          Robert mo gryf do bastlerki.
                          bastlerka - majsterkowanie
                         • rita100 Re:gryfel - rysik 28.10.07, 22:54
                          gryfel - rysik

                          Nomłotsze dzieci psiszó w szkole gryflami na toblici.
                         • rita100 Re:gryfelek - krótki rysik 29.10.07, 21:52
                          gryfelek - krótki rysik
                         • rita100 Re:grys, gris - grysik 29.10.07, 21:54
                          grys, gris - grysik, drobna kasza przenna

                          Dzieciom nolepsi dawać gris z mlykam
                         • rita100 Re:grzechot - gruchot, stary 29.10.07, 21:58
                          grzechot - gruchot, stary , mocno podniszczony sprzęt

                          Łón mo zygerek, ale taki grzechot, co łuż dobrze nie chodzi.
                          Ze starygo Kolandra to łuż tilo grzechot
                         • rita100 Re:grznić - grzmieć 29.10.07, 22:01
                          grznić - grzmieć
                         • rita100 Re:grzniot - grzmot; stary zrzęda, ramol 29.10.07, 22:03
                          grzniot - grzmot; stary zrzęda, ramol; stara baba; stary mebel
                          Jo sia tam grznotów nie boja.
                          Tan stari grzniot chodzi tilo po polu i na robotników wrzeszczi.
                          Z ti stari szafi łuz pociechy nimo, trzeba tan grzniot potnóńć na drewka.
                         • rita100 Re:grzyba - grzywa 29.10.07, 22:07
                          grzyba - grzywa; długi nieprzystrzyżone włosy

                          Jygo brónoki majó długe psiankne grzibi.
                          Zetnij łuż ta twoja grziba, bo wiglóndasz jek zaniedbani dziod.
                         • rita100 Re:gudak, gudok - 25-feningowa moneta 04.11.07, 22:49
                          gudak, gudok - 25-feningowa moneta
                          Za fynt masła płacili dziś na rynku tilo po trzi gudoki.
                         • rita100 Re:gudłać - robić coś powoli 04.11.07, 22:50
                          gudłać - robić coś powoli, niezdarnie

                          Gudła i gudła, a roboti skónczić ni może.
                         • rita100 Re:gudłaj, gudłoj - niezdara 04.11.07, 22:52
                          gudłaj, gudłoj - niezdara, partacz, opieszalec, kiepski rzemieślnik
                          Takamu gudłojzi szkoda dać co do roboti
                         • rita100 Re:gul-gul - głos indyków 04.11.07, 22:54
                          gul-gul - głos przywołania indyków
                         • rita100 Re:gulgotać - bulgotać 04.11.07, 22:55
                          gulgotać - bulgotać
                          Woda w garku gulgoce, stijnij jó z łognia.
                         • rita100 Re:gulon, gulonica i gulonka 04.11.07, 22:57
                          gulon, gulonica i gulonka
                         • rita100 Re:gulon - indor, indyk 04.11.07, 22:58
                          gulon - indor, indyk
                          Nabażuł sia jek gulon na ziosna.
                         • rita100 Re:gulonica - indyczka 04.11.07, 23:02
                          gulonica - indyczka
                         • rita100 Re:gumno - stodoła 05.11.07, 23:06
                          gumno - stodoła

                          Zwieź zboże do gumna.
                         • rita100 Re:gulonka - indyczka 04.11.07, 23:02
                          gulonka - indyczka
                          Posadziułam gulonka na gajsie jojka.
                          Gulonki dobrze psilnujó gójsioki
                         • rita100 Re:guwernanta - nauczycielka 05.11.07, 23:10
                          guwernanta - nauczycielka
                          z odcieniem pogardy
                          Ta guwernanta to nic dobrygo, icho łuczi i dzieci bzije.
                         • rita100 Re:guwernantka - nauczycielka 05.11.07, 23:11
                          guwernantka - nauczycielka
                          zdrobniale
                          W naszi szkole łuczó dwa nołcziciele i jena guwernantka
                         • rita100 Re:gwałt - dużo 05.11.07, 23:20
                          gwałt, gwołt - dużo, wielka ilość, mnóstwo
                          Na polu je zawdi gwołt roboti.
                          Na nasz kermasz przijechało gwołt ludzi.
                         • rita100 Re:gwizdka - gwizdek, podlotek, skisa 08.11.07, 22:26
                          gwizdka, gzistka - gwizdek, podlotek, skisa
                          Szurki gzizdajó na gzistce.
                          Łoni majó tlo jena dzywczina, tako gzistka
                         • rita100 Re:gzie - gdzie 08.11.07, 22:30
                          gzie - gdzie
                         • rita100 Re:gzie bądź - gzie bóndź 08.11.07, 22:31
                          gzie bądź - gzie bóndź
                         • rita100 Re:gziejendzi, gdziejandzi - gdzie indziej 08.11.07, 22:32
                          gziejendzi, gdziejandzi - gdzie indziej
                         • rita100 Re:gziekolwiek, gziekolziek - gdziekowiek 08.11.07, 22:32
                          gziekolwiek, gziekolziek - gdziekowiek