Dodaj do ulubionych

Sieć 5G, szkodliwe medium?

03.07.20, 18:26
Polityka, sposoby uspokajania ludzi w związku z obawami o szkodliwość promieniowania
w sieci 5G, szkodliwość sieci 5G.

Czy nowe standardy łączności w telefonii komórkowej, dostępu do internetu, nowe urządzenia
jakie wchodzą do użytku określane jako sieć 5G stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia?
O sieci 5G dużo się teraz pisze w internecie, często bardzo krytycznie, ale też jest wiele
wypowiedzi, artykułów o ty, iż rzekomo sieć 5G jest całkiem bezpieczna i żadnego zagrożenia
dla zdrowia ludzi nie stanowi. Nowa technologia budzi nieufność, lęk, obawy i słusznie.
Twórcy nowej technologi firmy wdrażające sieć 5G i sprzedające urządzenia nadawczo-odbiorcze,
przekaźnikowe, smartfony usiłują przekonać ludzi o bezpieczeństwie, braku zagrożenia dla
zdrowia. Tak jest jednak zawsze kiedy na rynek wchodzi nowa technologia, nowy system, nowy
towar, nowy środek, firmy , które mają na tym zarobić duże pieniądze zapewniają konsumentów,
klientów o pełnym bezpieczeństwie zbadanym i potwierdzonym badaniami, nauką. Tylko takie
deklaracje i przedstawiane rzekome często nie są prawdziwe... Nie można wierzyć w związku
z tym takiej propagandzie, zapewnieniom ponieważ nierzadko okłamują i oszukują ludzi i to
na potęgę. Prawdy można się dowiedzieć jedynie ze źródeł zupełnie niezależnych od firm
wprowadzających i sprzedających nową technologię, produkt, trzeba takich niezależnych,
obiektywnych, rzetelnych źródeł szukać, szukać wypowiedzi naukowców niezależnych,
obiektywnych, rzetelnych a tacy są i prowadzą badania szkodliwości, publikują wyniki, piszą
artykuły.
Nie tak dawno w telewizji kilkakrotnie był wyświetlany film o walce rzetelnych naukowców
z wysokiej szkodliwości ( rakotwórczym ) konserwantem , azotynem sodu dodawanym do wyrobów
mięsnych, wędlin, o wynikach niezależnych od firm przemysłu mięsnego badań nad tym
konserwantem . Badania te stwierdziły wysoką jego szkodliwość. Walka o wycofanie azotynu
sodu jako konserwanta trwa już gdzieś od 30 lat i do dzisiaj niestety nie zakończyła się
sukcesem. Firmy przemysłu mięsnego i ich lobby zażarcie bronią azotynu sodu i robią wszystko,
by nie doszło do zakazu jego używania. Tu chodzi o pieniądze, duże pieniądze, azotyn sodu jest
bardzo tani, innego tak taniego środka nie ma, trzeba by zastosować coś znacznie droższego
( ale znacznie bezpieczniejszego dla ludzi, konsumentów ) co zmniejszyłoby zyski firm przemysłu
mięsnego. Także przemysł mięsny ma zupełnie gdzieś szkodliwość, bezpieczeństwo, zagrożenie dla
zdrowia ludzi, dla nich liczą się tylko pieniądze, zyski .
We wspomnianym filmie przedstawiono jakimi metodami firmy przemysłu mięsnego zwalczają
rzetelnych, niezależnych naukowców, w jaki sposób starają się niszczyć, podważać wyniki
niezależnych obiektywnych badań, które stwierdziły rakotwórczość azotynu sodu . Metody te to
metody po prostu przestępcze, mafijne. To oczernianie, pomawianie, szkalowanie dobrego imienia
niezależnych badaczy naukowych, kłamliwe zaprzeczanie rzetelnym wynikom badań, przekupywanie
niektórych naukowców by pisali spreparowane, kłamliwe artykuły, to wreszcie represje i szykany
a także groźby wobec niezależnych naukowców, zastraszanie.
Takimi metodami posługują się firmy i lobby z innych dziedzin przemysłu, obecnie przy
wprowadzaniu technologii sieci 5G w internecie jest masę chłamu, kłamstwa, nierzetelnych i
dyletanckich artykułów, komentarzy, materiałów filmowych ewidentnie tendencyjnych, w których
zachwala się same zalety sieci 5G dementując i zaprzeczając jednocześnie materiałom mówiącym
o szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego sieci 5G .
Jeżeli ktoś pisze, mówi, że badania naukowe nie potwierdziły szkodliwości promieniowania
elektromagnetycznego radiowego, mikrofalowego to kłamie, łże albo nie wie co mówi.
Są takie wypowiedzi w internecie pisane nawet przez ludzi z tytułem naukowym
( co nie oznacza, że są oni kompetentni w sprawach oddziaływania PEM na organizmy
żywe ). Spotkałem się z takim artykułem jakiegoś pana doktora, który stwierdza, że
promieniowanie sieci telefonii komórkowej, promieniowanie smartfonów a także promieniowanie
routerów sieci wi-fi jest całkowicie nieszkodliwe, że moc nadajników w tych sieciach jest tak
mała, że nie ma żadnych zagrożeń, że badania naukowe nie potwierdzają szkodliwego wpływu
na zdrowie ludzi. To kłamstwo z premedytacją albo całkowita niekompetencja.

Sieć telefonii komórkowej działa w oparciu o radiową transmisję danych co oznacza wysyłanie
w przestrzeń fal elektromagnetycznych ( PEM ) poprzez gęstą sieć nadajników. Dawno już
stwierdzono, że fale elektromagnetyczne działają na ludzi, nie są dla nich obojętne! Pola
elektromagnetyczne są szkodliwe dla zdrowia! Im większe natężenie pola, im wyższa
częstotliwość i im większy czas, okres ekspozycji człowieka a i też zwierzęcia na to
promieniowanie tym większa szkodliwość.
Obserwuj wątek
  • leslawgzp Re: Sieć 5G, szkodliwe medium? 03.07.20, 18:29
   Sieć 5G, szkodliwe medium?

   Część II artykułu

   Dla sieci 5G przewidziano wysokie częstotliwości pracy nadajników i tym samym smartfonów
   np. zakresy 600-700 MHz, 3-4 GHz, 26-28 GHz , 38-42 GHz a nawet 86 GHz.
   To bardzo wysokie częstotliwości, znacznie wyższe niż do tej pory stosowane w sieciach 3G,
   4G. Ponadto zwiększono limit mocy urządzeń nadawczych, stacji przekaźnikowych z 0,1 wata
   do 1 wata z możliwością zwiększenia mocy do 10 watów czyli moc nadajników wzrośnie 10-cio
   krotnie a nawet 100-krotnie. Ponadto przy tych wysokich częstotliwościach PEM rzędu kilku
   do kilkudziesięciu gigaherców zasięg nadajników zmaleje, takie fale trudniej przebijają się przez
   przeszkody a w związku z tym musi być znacznie więcej nadajników, przekaźników czyli 5G to
   znacznie gęstsza sieć nadajników fal elektromagnetycznych i o większej mocy ! Oznacza to
   znacznie zwiększoną ekspozycję ludzi na promieniowanie!
   Dokładniej zrozumieć to można na przykładzie, weźmy pod uwagę duże budynki, wieżowce
   gdzie siedziby maja różne firmy, gdzie pracuje kilkaset a nawet kilka tysięcy osób. Weźmy też
   pod uwagę budynki mieszkalne. Aby zapewnić wszystkim pracującym połączenie z telefonu,
   smartfona z siecią 5G na nowych wysokich częstotliwościach, które mogą nie przebijać się
   przez ściany dzielące pomieszczenia trzeba w budynku umieścić gęstą sieć pośredniczących
   urządzeń transmisyjnych, nadawczo-odbiorczych. Dosłownie w co drugim czy trzecim
   pomieszczeniu czy na korytarzach przy pomieszczeniach trzeba będzie takie przekaźniki montować
   i to na każdym piętrze. Cała przestrzeń w budynku będzie w mocnym polu elektromagnetycznym
   sieci przy czym ludzie będą się znajdować blisko tych nadajników, urządzeń pośredniczących.
   Na to nakłada się jeszcze pole elektromagnetyczne ze smartfonów. Na takich budynkach
   ( zwykle na dachach ) umieszcza się też główne stacje nadawczo-odbiorcze sieci telefonii
   komórkowej. Ludzie pracujący lub mieszkający w tych budynkach, szczególnie na wyższych
   piętrach, bliżej dachu i anten są narażeni na też na pole od tych anten.

   Jakie skutki może wywołać dłuższa ekspozycja ( tzn wielomiesięczna lub kilkuletnia ) na to
   promieniowanie , promieniowanie o częstotliwościach od kilkuset megaherców do kilkudziesięciu
   gigaherców. Zagadnienie wpływu pola elektromagnetycznego na organizmy żywe było już dawniej
   przedmiotem badań i jednoznacznie, bezspornie została stwierdzona poważna jego szkodliwość,
   jak podałem już powyżej. Badaniami takimi zajmują się fizycy, elektronicy, biolodzy, lekarze.
   Ustalono, jakie występują skutki biologiczne , biochemiczne, ustalono jakie dolegliwości, zaburzenia,
   choroby są następstwem napromieniowania.

   Podstawowe parametry promieniowania elektromagnetycznego to częstotliwość czyli ilość drgań
   na sekundę wyrażona w hercach, związana z tym długość fali oraz natężenie promieniowania.
   Częstotliwości 1 gigaherc ( 1GHz ) odpowiada miliard drgań na sekundę i długość fali
   ( w próżni ) wynosząca 30 centymetrów. Dla 10 GHz długość fali to 3 centymetry a dla
   100 GHz 3 milimetry ( fale decymetrowe, centymetrowe i milimetrowe a to wszystko ogólnie
   określa się jako mikrofale ). Związek między długością fali a częstotliwością określa zależność
   l = v/f gdzie l to długość fali, v - prędkość fali w danym ośrodku, f – częstotliwość.
   Promieniowanie elektromagnetyczne ma charakter dualny, korpuskularno-falowy. To oznacza, że
   promieniowanie to w pewnych warunkach zachowuje się jak klasyczna fala a w innych jak
   strumień cząstek. Mechanika kwantowa stwierdza, że promieniowanie elektromagnetyczne
   emitowane jest porcjami, kwantami. Każdy kwant czyli podstawowa porcja promieniowania niesie
   w sobie energię, której wartość podaje mechanika kwantowa według wzoru E= h*v gdzie
   h- stała Plancka, v – częstotliwość promieniowania. Z tego wynika, że im większa częstotliwość
   promieniowania, tym większa energia pojedynczego kwantu promieniowania. Kwanty
   promieniowania w zakresie widzialnym ( czyli światło ) zwane są fotonami. Kwanty
   promieniowania mogą oddziaływać z atomami oraz molekułami, cząsteczkami związków chemicznych.
   Najbardziej energetyczne promieniowanie to promieniowanie rentgenowskie (X) oraz gamma.
   Kwanty tego promieniowania mają tak duża energię, że wybijają elektrony z atomów
   powodując powstawanie jonów, nazywamy to promieniowanie jonizującym. Promieniowanie
   to jest ekstremalnie szkodliwe dla istot żywych co okazało się przy badaniu pierwiastków
   promieniotwórczych oraz przy wybuchach bomb atomowych, wodorowych. Przy mocnym
   napromieniowaniu X lub gamma śmierć następuje w czasie kilku tygodni.
   Ale nas interesuje promieniowanie niejonizujące, mikrofalowe stosowane w sieci 5G i nie tylko.
   Jego działanie widać np. w kuchenkach mikrofalowych, błyskawicznie podgrzewa potrawy a jak
   za długo działa to wysuszy a potem spali dzięki dużej mocy.
  • leslawgzp Re: Sieć 5G, szkodliwe medium? 03.07.20, 18:30
   Sieć 5G, szkodliwe medium?

   Część III artykułu

   W dniu 26.04.2019 w sejmie odbyła się konferencja na temat technologi 5G.
   Profesor Henryk Banach przedstawił na tej konferencji materiały naukowe dotyczące
   szkodliwości promieniowania mikrofalowego, przedstawił wyniki badań naukowców.
   Podał konkretne szkodliwe efekty napromieniowania , objawy biologiczne, biochemiczne,
   zaburzenia, choroby. Materiał filmowy z tej konferencji można obejrzeć na youtube.
   Przejdźmy do konkretów, omówię, przytoczę poniżej te materiały.

   Spójrzmy na obrazek nr 1 , przejście fali przez ciało człowieka i zmiana jej parametrów.

   Jak to się dzieje, że fala elektromagnetyczna po przejściu przez ciało zmienia swoją długość
   fali ( zwiększa się długość fali , maleje częstotliwość ). Samoistnie fala nie może zmienić swej
   częstotliwości, musi następować oddziaływanie z atomami, molekułami, cząsteczkami w naszym
   ciele. To da się wytłumaczyć na gruncie mechaniki kwantowej. Kto trochę jest zorientowany
   w mechanice kwantowej będzie wiedział jak to się dzieje.
   W każdym bądź razie najważniejsze jest tu to , że promieniowanie wychodzące z ciała jest
   stłumione oraz ma mniejszą częstotliwość. Mniejsza częstotliwość fali oznacza mniejszą energię
   kwantów tego promieniowania. Czyli część energii promieniowania padającego zostaje
   zaabsorbowana, pochłonięta przez ciało, to bardzo istotne! Na co zużywa się ta energia?
   Na zmiany w chemii, biochemii organizmu, tym samym na zmiany biochemiczne w komórkach
   ciała i całych narządach , organach. Przy większym natężeniu promieniowania padającego
   zwiększa się też średnia energia kinetyczna drgań atomów, cząsteczek a to oznacza wzrost
   temperatury ciała i też zmiany w biochemii. Zmiany te są niestety destrukcyjne dla organizmu.

   Następne obrazki nr 2 i nr 3 :

   To normy polskie o dopuszczalnym poziomie promieniowania, są one dość wysokie.
   Okazuje się, że pola elektromagnetyczne oddziaływują na organizm człowieka
   już przy znacznie niższym poziomie promieniowania niż to określa norma 0,1 wata/m2 !!

   Oficjalne progi szkodliwości, obrazek nr 4

   Następne plansze to objawy wywołane promieniowaniem, obrazki nr 5, 6, 7

   Promieniowanie elektromagnetyczne powoduje także wzrost ilości tzw. wolnych rodników w organizmie. Wolne rodniki i ich wysoki poziom to czynnik chemiczny przyczyniający się do szeregu chorób w tym nowotworów. Wysoki poziom wolnych rodników powoduje następujące skutki, spójrz teraz na obrazek nr 8.
   Następna plansza uświadamia nam, że prowadząc rozmowy z użyciem smartfonów
   najnowszych generacji silnie napromieniowujemy tarczycę , można tu dodać, że też
   oczywiście mózg, obrazek nr 9.

   Napromieniowywanie tarczycy prowadzi do raka tarczycy, przykład wyników badań
   z Korei Południowej czyli szybki wzrost zachorowań w latach 2000 – 2011 , obrazek nr 10.

   Routery wi-fi w domowych sieciach są też niebezpieczne. Nie należy ich ustawiać blisko
   miejsca pracy, wypoczynku, łóżka. Przykładowa niemiecka instrukcja użytkowania routera
   zawiera wyraźne ostrzeżenie. Ta sama instrukcja przetłumaczona na język polski dołączana
   do tego samego routera ale sprzedawanego w Polsce już tego ostrzeżenia nie zawiera,
   zostało wycięte. Niemcy bardziej dbają o siebie, o swoje zdrowie niż Polacy, niestety.
   Obrazek nr 11 .

   Jeszcze inne wyniki badań nad szkodliwością promieniowania mikrofalowego, wyniki badań bawarskich naukowców, obrazki nr 12 i 13 .

   Międzynarodowy apel naukowców, obrazki nr 14 i 15 .
  • leslawgzp Re: Sieć 5G, szkodliwe medium? 03.07.20, 18:32
   Sieć 5G, szkodliwe medium?

   Część IV artykułu

   Smartfony w tym szczególnie nowych generacji oddziaływują na mózg. Kiedy prowadzimy
   rozmowę smatfona trzymamy zwykle przy głowie a on promieniuje fale elektromagnetyczne.
   Promieniuje nie tylko jedną częstotliwością ale całym pasmem, tzw. widmem częstotliwości.
   To pasmo częstotliwości powstaje w procesie modulacji fali nośnej sygnałem modulującym.
   Nasz mózg jest zagrożony nie tylko podczas rozmowy telefonicznej ale też poprzez długą pracę
   smartfona w internecie, wysyłając dane do internetu smartfon nadaje fale elektromagnetyczne
   a my go trzymamy w rękach blisko głowy przez nawet kilka godzin. Narażamy się na silną
   ekspozycję na promieniowanie wysokich częstotliwości przez długi czas. Codziennie po kilka
   godzin , przez miesiące to się skumuluje dając w wyniku chorobę, przynajmniej takie jest
   poważne zagrożenie. Choroba może być śmiertelna...

   Na zakończenie trochę o teoriach spiskowych z internetu.
   W internecie spotkałem się z informacjami jakoby poprzez sieć 5G można specjalnie a może
   i selektywnie zabijać ludzi. Niewiarygodna informacja, bzdura, głupota czy też niezbyt właściwa
   próba walki z nową technologią? Teoretycznie to nie całkiem bzdura. Sieć 5G
   ( chociaż starsza sieć też ) może przekazywać informację lub uaktywniać coś , co sztucznie
   zostało wprowadzone do naszego organizmu, do naszego ciała, czynnik potencjalnie szkodliwy lub
   zabójczy. Co to może być? W sumie sprawa jest prosta, może to być chip, niewolniczy chip
   wszczepiony w ciało komunikujący się z siecią, który może zawierać truciznę czy śmiertelnego
   wirusa a także nas śledzić. Spotkałem się też z taką spiskową teorią, że szczepionki przeciw
   chorobom, wirusom mogą zawierać patogeny pochodzące z biotechnologi, inżynierii genetycznej
   a ich szkodliwe działanie może być uaktywnione poprzez pola elektromagnetyczne o np.
   określonych częstotliwościach z sieci 5G. Teorie niby rodem z horroru science fiction ale
   dzisiejsza technologia najprawdopodobniej już na coś takiego pozwala.
   Jak daleko sięgają możliwości współczesnej technologii zwykli ludzie nie wiedzą, najnowsze
   technologie są często tajne, ukrywane przez rządy, wojsko, agendy rządowe.

   Może ktoś mi powie, że ja pewno sam używam smartfona i będę korzystał z sieci 5G.
   Otóż NIE , używam starego telefonu komórkowego w którym jest też wi-fi czyli możliwość
   podłączenia się do internetu ale nigdy tego nie włączałem i nie mam zamiaru włączać.
   Nie korzystam z internetu poprzez smartfony. Rozmowy telefoniczne przez sieć komórkową
   ograniczam. A tak w ogóle to nie znoszę smartfonów. Współczesne smarfony to też urządzenia ,
   które szpiegują, inwigilują ich użytkowników, śledzą co kto robi w internecie, co kupuje, czego
   wyszukuje, jakie strony internetowe odwiedza, namierzają też geolokalizację czyli śledzą trasy, po
   których porusza się właściciel smartfona. Internet jest totalnie szpiegowany, inwigilowany.
   Nie mam zamiaru być niewolnikiem urządzenia, gadżetu, systemu technologicznego.
   Najbezpieczniejszy jest przewodowy telefon stacjonarny. Użytkownikom smartfonów najnowszych
   generacji i sieci 5G życzę powodzenia...


   Kilka słów o mnie jako autorze artykułu. Posiadam wykształcenie wyższe, magister inżynier elektronik,
   specjalność akustyka, telekomunikacja, radiotechnika. Wykształcenie średnie ogólne z profilem
   biologiczno-chemicznym.
  • leslawgzp Re: Sieć 5G, szkodliwe medium? 03.07.20, 18:40
   Sieć 5G, szkodliwe medium?

   Niestety nie dało się tu zamieścić wszystkich 15 obrazków do artykułu,
   ale to naprawię wkrótce. Artykuł bez kompletu obrazków , plansz nie
   będzie zawierał najważniejszych informacji.


  • leslawgzp Re: Sieć 5G, szkodliwe medium? 03.07.20, 20:05
   Uwaga!

   Najwięcej informacji o wynikach badań naukowych nad promieniowaniem
   mikrofalowym stosowanym też w sieci 5G zawierają plansze, obrazki
   na które powołuję się w treści artykułu. Wszystkie obrazki umieściłem
   na wrzucplik.pl. Skompresowany plik zawierający 16 obrazków dostępny
   jest do ściągnięcia pod linkiem:

   wrzucplik.pl/pokaz/2065904---uczc.html

   Plik o nazwie: obrazki , plansze do artykułu o sieci 5G.zip

   Jesli chcesz poznać wyniki badań i zagrożenie ze strony 5G,
   szkodliwość proszę koniecznie ściągnąć ten plik.
   • leslawgzp Re: Sieć 5G, szkodliwe medium? 23.11.20, 13:10
    Po zamieszczeniu tutaj mojego artykułu ostrzegającego przed szkodliwością sieci 5G
    sprawdzałem z ciekawości czy będzie pobierany plik z obrazkami, planszami z podanej
    lokalizacji, podałem link do tego bardzo ważnego składnika uzupełniającego to co napisałem.
    I niestety plik nie był pobierany czyli brak zainteresowania tematem, to smutne a nawet
    przerażające.
    Szkodliwość środowiska w którym żyjemy, mieszkmy, pracujemy ciągle wzrasta, truje nas
    żywność , skażone powietrze, oddziaływuje na nas wszechobecne promieniowanie
    elektromagnetyczne pochodzące od sieci telefonii komórkowej, smartfonów, wszechobecnych
    sieci Wi-Fi a także o czym wielu ludzi nie wie także od takich urządzeń jak telewizory,
    monitory komputerowe i komputery, kamery internetowe, kuchenki mikrofalowe.
    Szkodliwość promieniowania mikrofalowego można by porównać do szkodliwości np.
    palenia papierosów tylko co jest bardziej szkodliwe? Trudno odpowiedzieć na takie pytanie,
    osobiście laurę pierszeństwa co do szkodliwości dałbym promieniowaniu mikrofalowemu.
    Jednak palenie papierosów w miejscach publicznych jest obecnie zabronione i otwarcie
    mówi się i ostrzega o szkodliwości palenia natomiast co do szkodliwości urządzeń sieci
    telefonii komórkowej i innych promieniotwórczych urządzeniach w naszych domach
    i miejscach pracy tendencyjnie milczą środki masowego przekazu, media. Milczy też Unia
    Europejska.
    W Polsce i w wielu innych krajach obserwuje się szybki wzrost zachorowań na nowotwory,
    w ciągu ostatnich 10 lat jest to wzrost kikukrotny i będzie dalej wzrastał, stwierdzają to
    w sczególności lekarze. Czas na opamiętanie się, uświadamianie ludzi, ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego w naszym środowisku, ograniczenia trucia ludzi
    przez producentów żywności, producentów środków ochrony roślin ( pestycydów ),
    producentów wyrobów z toksycznych tworzyw sztucznych w tym opakowań na żywność,
    fabryk, zakładów przemysłowych trujących powietrze i wodę.
    W miarę rozwoju sieci telefonii 5G ekspozycja ludzi na promieniowanie mikrofalowe
    będzie wzrastać. Przytoczę tutaj poniżej zestawienia wyszczególniające objawy, dolegliwości,
    choroby spowodowane wpływem promieniowania mikrofalowego na człowieka. Te
    zestawienia są na planszach, obrazkach do artykułu o szkodliwości sieci 5G, które można
    pobrać z linku podanego wcześniej.

    I. Zaburzenia w organizmach ludzi wywołane promieniowaniem telefonów komórkowych
    ( Stefan Kuchciński, Przemysłowy Instytut Elektroniki )
    Najczęściej wymienia się nastepujące efekty wykazane w odpowiednich badaniach analitycznych:

    -bóle głowy lub zawroty głowy, bezsenność
    -brak możliwości skupienia się
    -odczucie ciężkości i stan ogólnego zmęczenia nieadekwatnego do wysiłku
    -pocenie się
    -swędzenie i inne dolegliwości skórne
    -wzrost ciśnienia krwi i zmiany obrazu krwi
    -zmiany poziomu hormonów
    -zaburzenia pamięci ( krótkotrwała utrata pamięci )
    -zakłócenie funkcjonowania systemu odpornościowego
    -zaburzenia wzroku ( zmiany barw widzenia, wrażenie dobrego widzenia jedynie
    przeciwległym okiem, drżenie powiek )
    -zaburzenia słuchu

    II. Choroby dotykające ludzi wskutek promieniowania mikrofalowego w tym
    użytkowników telefonów komórkowych, smartfonów związane ze wzrostem wolnych
    rodników w organiżmie.
    Wolne rodniki obarczamy winą za uszkadzanie błony komórkowej, DNA , co przyspiesza
    śmierć komórek. Odpowiedzialne są one również za zmarszczki, wiotczenie skóry,
    słabszą odporność. Ale wolne rodniki są odpowiedzialne za wiele więcej spustoszeń
    w naszym organiźmie:

    Mózg - demencja starcza, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, udar mózgu, rak.
    Oczy - zaćma, zwyrodnienie plamki żółtej
    Skóra - łuszczyca, egzemy, rak, uszkodzenia włókien kolagenowych i elastynowych
    ( szybkie starzenie się skóry )
    Piersi - rak piersi
    Płuca - przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, rak
    Serce i układ krążenia - nadciśnienie, miażdzyca, choroba wieńcowa, zawał serca
    Trzustka - cukrzyca, przewlekły stan zapalny trzustki, rak
    Żołądek i dwunastnica - nieżyt żołądka, wrzody , rak
    Jelita - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak jelita grubego
    Nerki i układ moczowy - niewydolność nerek, rak nerek, rak pęcherza moczowego
    Układ kostny - choroba zwyrodnieniowa stawów
    Narządy płciowe - rak janika, rak macicy, rak jądra

    Myślę, mam nadzieję, że powyższe dane będą służyć otrzeżwieniu ludzi ze
    smarfonowego szału podsycanego przez akcje propagandowe, reklamy namawiające
    do kupowania smarfonów i korzystania z coraz bardziej szkodliwych sieci telefonii
    komórkowej.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka