Dodaj do ulubionych

Danczypol - prośba

22.07.04, 01:13
Szukam miejscowości Dańczypol (lub Danczypol) koło Zamościa. Czy ktos wie,
gdzie to jest i co tam jest. Chodzi o sprawę rodzinno-historyczną
Obserwuj wątek
  • miet.b Re: Danczypol - prośba 22.07.04, 06:58
   Dańczypol, wieś mała, liczba mieszkańców: 109
   Województwo: lubelskie, Powiat: zamojski, Gmina: Grabowiec
   Byłe województwo zamojskie
   Wszystkie miejscowości znajdziesz na stronie
   www.ceti.com.pl/~patience/miasta.htm
  • users1 Re: Danczypol - prośba 23.07.04, 21:12
   Witam
   Wprawdzie to nie ten wątek, ale skoro jest prośba, cytuję za Panem Józefem
   Nidźwiedziem z Leksykonu Historycznego....
   Dańczypol, wieśpołożona we wschodniej części gminy Grabowiec w obrębie Działów
   Grabowieckich. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1472, wtedy
   notowano we wsi 1 łan gruntów uprawnych. W roku 1531 było w Dańczypolu tylko
   1/2 łana użytków uprawnych. Według rejestru poborowego w 1578r. wieś należała
   do Szymona Danieleckiego, który posiadał 1/4 łana ziemi i 1 zagrodnika bez
   ziemi oraz Jana Danieleckiego, właściciela 1 łana ziemi 2 zagrodników z ziemią
   i 2 zagrodników bez ziemi. W 1608r. Dańczypol był w posiadaniu Olbrachta
   Łuszkowskiego, którego poddany Chwedko Gaidaoskarżył Piotra Danieleckiego (być
   może współwłaściciela wsi) o pobicie. Olbracht Łuszkowski jako współwłaściciel
   wsi notowany był jeszcze w roku 1620. W 1674r. wieś należała do Bernarda
   Rudawskiego, a w 1727r. Dańczypol był we władaniu Wojnickich. W 1762r. zmarł
   Wojciech Szystowski jeden z współwłaścicieli Dańczypola. Część wsi należała
   wówczas do Stanisława Brodowskiego i Kaspra Dobrzyńskiego, notowanego w 1764r.
   Z tego okresu pochodzi inwentarz dóbr obrazujący wygląd siedziby
   dworskiej: "Dwór stary na górze, do którego drzwi na klamkę zamykające się... z
   sieni z której kuchenka z grubą... do pieca. Z tej sieni drzwi do izby . Z tej
   izby alkierz... naprzeciwko spiżarka za piecem i drzwiami na tył zalepione,
   naprzeciwko tej izby piekarnia stara zła już się rozwalająca...Na boku izdebka
   dziecinna z piecem przy kuchence z drzwiami... Gonty na całym budynku stare
   złe... Naprzeciwko stajenka chruściana z wrotami y żłobem... Daley przy niey
   chlew na bydło... naprzeciewko na tymże podwórzu spichlerz stary z górą
   drewniany... Z podwórza idąc ku zystawcom stodoła o dwu wrotach naprzeciw
   siebiez zamknięciem... Przy bramie z Grabowca po lewej ręce sadz na wieprze...
   przy którym loch zawalony po prawej zaś ręce psiarnia... Ponadto istniałogród
   duży naprzeciwko budynku oraz drugi mały na dole ku wsi. Ogródek przed oknami
   maleńki". Wymieniony w inwentarzu "guży" ogród jak przypuszczają autorzy
   inwentaryzacji z 1987r. był ogrodem kwaterowym typu włoskiegoulokowany w
   zachodniej części założeniana uformowanym tarasowo stoku wzgórza. Położony
   naprzeciwko dworu był zapewne powiązany osiwo z dworem i położonym po
   przeciwnej stroniedworu dziedzińcem.Przed rokiem 1801 Dańczypol należał do
   Antoniego Ksawerego Russyana, który w tym roku sprzedał go Janowi Ulanickiemu.
   W 1 poł. XIXw. dobra te nabył Dobrowolski. W 1846r. Dańczypol należał do
   Ignacego Holcera, a następnie do Piotra Kamińskiego herbu Łuk Napiętynaczelnika
   powiatu hrubieszowskiego, zmarłego w 1870r.W 2 poł. XIXw. wieś była krótko we
   władaniutakże Kleinów. W 1878r. prawdopodobnie Esenowie nabyli wieś za 29 tys
   rubli. Według spisu z 1827r. we wsi było 15 domów i 52 mieszkańców, notamiast
   według spisu z 1921 17 domów i 116 mieszkańców. W 1921r. dobra liczyły 564
   morgi w tym 431 mórg gruntów ornych, 64 morgi łąk, 5 mórg pastwisk, 52 morgi
   lasu i 12 mórg placów i nieużytków. W folwarku było 13 budynków drewnianych,
   młyn wodny, cegielnia i piec do wypalania wapna. Włościanie posiadali 101 mórg
   użytków. W 1891r. jako właściciel notowany był Abram Essen, a w latach 1891 -
   1909 Dańczypol byl własnością Kazimierza Dębowskiego który pobudował tu szereg
   budynków gospodarczych i mieszkalnych. Wzniesiono także dwór i oficynę. W
   1909r. zmuszony sytuacją finansową i rodzinnąsprzedał dobra Mańkowi i Dobie
   Galfinkielomza sumę 67300 rubli. W 1922r. majątek składał się z 554 mórg, w tym
   486 mórg ziemi ornej, 55 mórg łąk4 mórg sadu 4 mórg pod zabudowaniami i 5
   mórgnieużytków dróg i rowów. Wówczas właściciele mieszkali w zamościu,
   majątkiem natomiast zarządzał admonistrator. do zabudowań dworskichnależały:
   dom mieszkalny z 7 ubikacjami, drewniany, obmurowany o wym. 18 x 11m wys 3,5m,
   dom drewniany z 4 ubikacjamikryty gontem o wym. 9x8m. wys. 2,5m. dom drewniany
   z 2 izbami kryty gontem o wym 11x5,5m.wys 2m, dom drewniany z 2 izbami , kryty
   gontem, dom drewniany mieszkalny z 4 izbamikryty gontem o wym 14 x 8m. wys 2,5
   m.dom mieszkalny z 10 izbami drewniany o wym 30 x 9m.wys 2,5m. obora drewniana
   kryta gontami o wym. 20 x 8m. i wys 2,5m. budynek złożony ze stajni i stodoły
   (chruścianej) kryty do połowy gontem o wym 50 x 9m. wys 3m. stodoła
   drewnianakryta gontem o wym 47 x 15 m i wys 3m.poddasze na kierat kryte gontem,
   drewniana przybudówka na plewy kryta gontem, wozownia i spichlerz
   drewnianykryty gontem o wym 15 x 14 m i wys 2,5m.parnik drewniany o wym 9 x 5m.
   i wys 2m, młyn drewniany kryty blachą o wym 8 x 8m. wys 3,5m.obora drewniana,
   chlewiki i kuźnia drewniana kryta gontem o wym 3,5 x 2m. i wys 1,5m.
   Właściciele zatrudniali w tym okresie 14 osób służby dworskiej i 14 komorników.
   W wyniku reformy rolnej w latach 1922 - 1923 rozparcelowano 118,9 ha i wówczas
   majątek Dańczypol liczył 348 mórg i 88 prętów. Według spisu z 1921r. wieś
   liczyła 17 domów i 116 mieszkańców w tym 11 Ukreińców, natomiast folwark 6
   domów i 96 mieszkańców w tym 7 Ukraińców i 10 Żydów. Od 1932r. Doba z Kahanów
   Garfinkiel i jej syn Sanel zamieszkali w Zamościu, majątek zaś wydzierżawili
   najpierw Wojciechowi Stadnikowi, a potem Żydowi Bronisławowi Wirnikowi. W
   1940r.Niemcy skonfiskowali dobra jako bezpańskie. Po wyzwoleniu ziemię o
   powierzchni194,52 ha przejęto na Skarb Państwa i rozparcelowano pozostawiając
   przy dworze 5,25 ha gruntów. Teren dawnego ogrodu został po wojnie całkowicie
   zniszczony, łącznie z większością zabudowańdworskich. Dwór rozebrano w 1966r. a
   zbudowano tu leśniczówkę. Podczas okupacji Dańczypol został wysiedlony w
   styczniu 1943r. W miejsce wysiedlonej ludności polskiej sprowadzono do wsi
   Ukreińców usuniętych z powiatu zamojskiego.
   Tyle na temat Dańczypola Pan Niedźwiedź.
   Pozdrawiam
   W.2

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka