Dodaj do ulubionych

Krok Siodmy (7) AA

01.07.20, 09:41
Dzień 1 lipiec "Codzienne Refleksje" AA

TO CO DZIŚ JEST NAJLEPSZE
Zasady wypracowane przez AA są jedynie wytyczną dla ogólnego rozwoju -
ANONIMOWI ALKOHOLICY, STR. 50, 51

Tak jak rzeźbiarz posługuje się różnymi narzędziami, aby osiągnąć pożądane efekty w tworzeniu dzieła sztuki, podobnie ja korzystam z Dwunastu Kroków AA, aby osiągnąć pożądane rezultaty w moim życiu. Nie pozwalam, by przytłaczały mnie problemy życiowe i nie zamartwiam się tym, ile pracy mi jeszcze zostało. Pociechą jest dla mnie świadomość, że moje życie znajduje się teraz w rękach Siły Wyższej pierwszorzędnego artysty, który kształtuje moje życie,zamieniając je w unikatowe arcydzieło. Czerpię satysfakcję z pracy nad Programem, bo wiem, że czyniąc to, co dziś jest najlepsze, czynimy to, czego oczekuje od nas Bóg".
------
A...
Obserwuj wątek
  • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 02.07.20, 08:50
   1 lipiec "Codzienne refleksje" AA

   JĄDRO PRAWDZIWEJ TRZEŹWOŚCI
   Stwierdzamy, że nikt nie musi mieć trudności z duchowością Programu. Gotowość, uczciwość i otwartość są koniecznym warunkiem zdrowienia. Nie można ich niczym zastąpić i nie sposób się bez nich obejść.
   Anonimowi Alkoholicy str. 188

   Czy mam dość uczciwości by zaakceptować siebie takim, jakim jestem i pozwolić by właśnie takim mnie zobaczyli inni? Czy mam gotowość, żeby dać z siebie wszystko i uczynić to, co jest konieczne do zachowania trzeźwości? Czy mam na tyle otwarty umysł, aby usłyszeć to, co muszę usłyszeć, pomyśleć to, co muszę pomyśleć, i odczuć to, co muszę odczuć?
   Jeśli na powyższe pytania odpowiadam twierdząco znaczy to, że o duchowym charakterze Programu wiem tyle, ile trzeba, żeby zachować trzeźwośc. Kontynuując pracę nad Dwnastoma Krokami, przybliżam się do jądra prawdziwej trzeźwości ;do pogody ducha z samym sobą, innymi ludźmi i Bogiem - jakkolwiek Go pojmuje5.
   -----
   A...
   • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 03.07.20, 10:15
    3 lipiec "Codzienne refleksje" AA

    DOŚWIADCZENIE NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM
    Ponieważ brak nam niezbędnego doświadczenia i dopiero co nawiązaliśmy świadomy kontakt z Bogiem, nie będziemy – prawdopodobnie – działać cały czas pod wpływem natchnienia. - Anonimowi Alkoholicy, str. 75

    Niektórzy twierdzą, że doświadczenie jest najlepszym nauczycielem; ja zaś twierdzę, że jest jedynym nauczycielem. O miłości Boga do mnie mogłem dowiedzieć się tylko poprzez doświadczenie własnej zależności od tej miłości. Na początku nie byłem pewien, czy On rzeczywiście nadaje kierunek memu życiu; teraz jednak rozumiem, że jeżeli mam zdobyć się na śmiałość i prosić Go o przewodnictwo, to muszę działać tak, jakby mi go użyczał. Często zwracam się do Boga, aby pomógł mi pamiętać, że obmyślił On jakąś drogę, która tylko mnie jest pisana.
    -----
    A...
    • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 04.07.20, 08:45
     4 lipiec "Codzienne refleksje" AA
     PRZYRODZONA WIARA

     .....w głębi każdego człowieka – mężczyzny, kobiety lub dziecka – tkwi fundamentalne pojęcie Boga. Może ono zostać przyćmione przez tragedię, pychę lub gloryfikowanie spraw materialnych, ale w takiej czy innej formie jest ono w nas. Wiara w Siłę Wyższą niż my sami i przejawy tej wiary w ludzkim istnieniu to fakty istniejące tak dawno, jak dawno istnieje człowiek. - Anonimowi Alkoholicy, str. 46

     W salach mityngowych AA w całym kraju ujrzałem, jak działa niewidzialny Bóg. Wszędzie można zobaczyć na własne oczy dowody cudu uzdrowienia. Teraz wierzę, że Bóg mieszka i w tych salach i w moim sercu. Dla mnie, niegdysiejszego agnostyka, wiara jest dziś czymś tak naturalnym jak oddychanie, jedzenie i spanie. Wszystkie Dwanaście Kroków pomogło mi zmienić moje życie pod wieloma względami, ale najskuteczniejszy jest ten, który pomaga nawiązać kontakt z Siłą Wyższą.
     -----
     A...
     • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 05.07.20, 08:35
      5 lipiec "Codzienne refleksje" AA

      NOWY KIERUNEK
      Nasze ludzkie zasoby siły woli nie wystarczyły i dlatego zawsze przegrywaliśmy… Każdy dzień zaczynamy z wizją woli Boskiej przed oczami, wszystkie nasze uczynki są jej przejawem. -
      Anonimowi Alkoholicy, str. 38, 73

      Powiada się, że alkoholicy mają “słabą wolę” – a ja tymczasem należę do ludzi o najsilniejszej woli na świecie! Ale wiem już, że moja niewiarygodna siła woli nie wystarczy, żeby uratować mi życie. Moim problemem nie jest “słabość” woli, tylko niewłaściwe ukierunkowanie jej. Gdy – nie pomniejszając siebie obłudnie – uczciwie akceptuję własne ograniczenia i proszę Boga o przewodnictwo, to moje największe braki i wady stają się największymi zaletami. Gdy prawidłowo ukierunkowuję swoją silną wolę, pomaga mi ona wytrwać w wysiłkach aż do chwili, gdy w moim życiu urzeczywistnią się obietnice Programu.
      -----
      A...
      • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 06.07.20, 07:50
       06. lipiec "Codzienne refleksje" AA

       ROZPOZNAWANIE LĘKU
       Głównym motorem naszych wad był samolubny lęk… - 12 Kroków i 12 Tradycji, str. 76

       Gdy odczuwam dyskomfort, irytację albo przygnębienie, szukam w sobie lęku. Albowiem powyższe stany mają swe źródło w tym właśnie “szkodliwym i zżerającym duszę cierniu”: w lęku przed porażką, przed opinią innych ludzi, przed zranieniem itd. Udało mi się znaleźć Siłę Wyższą, która nie chce, abym żył w lęku – i dlatego doświadczenie AA wnosi do mojego życia wolność i radość. Nie chcę już żyć z mnóstwem wad, które charakteryzowały moje życie w okresie picia. I Krok Siódmy uwalnia mnie od nich.
       Modlę się o pomoc w rozpoznaniu lęku kryjącego się pod daną wadą, a następnie proszę Boga, aby mnie od niego uwolnił. W moim przypadku, metoda ta działa niezawodnie i jest jedynym z największych cudów mojego życia w AA.
       -----
       A...
       • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 07.07.20, 14:55
        Codzienna Refleksja AA, na dzien 07.07.

        ...I WYZBYWANIE SIĘ GO
        ...Że możemy utracić coś, co już posiadamy, albo że nie uda nam się zdobyć czegoś, czego pragniemy. Żyjąc pod presją wiecznie nie zaspokojonych wymagań, pozostawaliśmy w stanie chronicznego rozdrażnienia i rozczarowań. Nie mogliśmy więc zaznać spokoju, dopóki nie udało się nam ukrócić tych wymagań. A różnica między wymaganiem a zwykłą prośbą jest oczywista dla każdego.
        12 Kroków i 12 Tradycji, str. 76 – 77

        Spokój mogę osiągnąć tylko wtedy, gdy wyzbędę się oczekiwań. Kiedy wpadam w pułapkę rozmyślam nad tym, czego chcę i co powinno mi przypaść w udziale, ogarnia mnie lęk i z niecierpliwością czegoś się spodziewam – a to nie sprzyja dążeniu do trzeźwości emocjonalnej. Wciąż od nowa muszę uznawać swoją zależność od Boga, gdyż tylko to zapewnia mi spokój, wdzięczność i bezpieczeństwo duchowe.
        ----
        A...
        • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 08.07.20, 07:10
         Codzienna Refleksja AA, na dzien 08.07.

         WCIĄŻ ROSNĄCA WOLNOŚĆ
         Właśnie podczas Siódmego Kroku następuje zmiana naszych postaw, która umożliwia, by kierując się pokorą, wyjść poza siebie – ku innym ludziom i ku Bogu. - 12 Kroków i 12 Tradycji, str. 77

         Gdy wreszcie poprosiłem Boga, aby uwolnił mnie od wszystkiego, co odgradza mnie od niego i od światła Jego Ducha, wyruszyłem w podróż wspanialszą niż to sobie kiedykolwiek wyobrażałem. Doświadczyłem uwolnienia od tych cech, które zakleszczały mnie w sobie samym. Dzięki temu niosącemu pokorę Krokowi czuję się oczyszczony.

         Szczególnie zważam na ten Krok, gdyż w wyniku pracy nad nim stałem się użyteczny dla Boga i innych ludzi. Wiem, że użyczył mi On siły potrzebnej do wypełnienia Jego woli i że przygotował mnie na spotkanie ze wszystkimi, z którymi się dzisiaj zetknę.

         Naprawdę jestem w Jego rękach i dziękuję Mu za radość bycia dziś przydatnym.
         ----
         A...
         • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 09.07.20, 08:10
          Codzienna Refleksja AA, na dzien 09.07.

          JESTEM NARZĘDZIEM
          Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki. - 12 Kroków i 12 Tradycji, str. 71

          Temat pokory jest tematem trudnym. Pokora nie polega na umniejszaniu swojej wartości; polega na uznaniu faktu, że pewne rzeczy robię dobrze, i na przyjęciu ich z wdzięcznością pochwały.

          Dla mnie Bóg może uczynić jedynie to, co może uczynić poprzez mnie. Pokora wypływa ze świadomości, że to Bóg jest sprawcą i autorem a nie ja. W świetle tego stwierdzenia, jak mogę pysznić się swoimi osiągnięciami? Jestem tylko narzędziem w rękach Boga za pomocą mnie. Co dzień proszę Boga, aby usunął moje braki, tak bym z bezinteresowną swobodą mógł oddać się w AA “miłości i służbie”.
          ----
          A...
          • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 10.07.20, 07:30
           Codzienna Refleksja AA, na dzien 10.07.

           KU SPOKOJOWI I POGODZIE DUCHA
           Kiedy przyjrzeliśmy się już dokładnie naszym wadom, kiedy omówiliśmy je z kimś i kiedy staliśmy się gotowi je usunąć, nasze wyobrażenie o pokorze zaczęło nabierać głębszych treści.
           12 Kroków 12 Tradycji, str. 75

           Gdy jakieś sytuacje w życiu zakłócają moją Pogodę Ducha, ból często skłania mnie do poproszenia Boga, aby pomógł mi jasno zobaczyć rolę, jaką ja sam odgrywam w danej sytuacji. Uznając własną bezsilność, z pokorą modlę się o akceptację. Staram się zbadać, jaki udział miały w tej sytuacji moje wady.

           Czy powinienem był okazać więcej cierpliwości? Czy byłem nietolerancyjny? Czy zbytnio upierałem się przy swoim? Czy czegoś się obawiałem? Gdy dotrę już do leżących u podłoża mego zachowania wad, przestaję polegać na sobie i zdaję się na Boga, z pokorą prosząc Go, aby usunął moje braki. Sytuacja nie musi ulec zmianie. ale ćwicząc pokorę, cieszę się spokojem i Pogodą Ducha, które są naturalną nagrodą za to, że polegam na Sile Wyższej niż ja sam.
           ----
           A... --> U R L O P (do uslyszenia)
           • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 28.07.20, 20:31
            Codzienne refleksje AA - 28.07.
            CI, KTÓRZY WCIĄŻ JESZCZE CIERPIĄ

            Dajmy opór dumnemu założeniu, że skoro Bóg umożliwił nam sukces w jednej dziedzinie, naszym przeznaczeniem jest stać się pośrednikami dla każdego.
            ANONIMOWI ALKOHOLICY WKRACZAJĄ W DOJRZAŁOŚĆ, STR.302

            Grupy AA istnieją po to, żeby pomóc alkoholikom osiągnąć trzeźwość. Duże czy małe; świeżo powstałe czy o długiej tradycji; na których odbywają się mitingi spikerskie albo problemowe, albo takie, na których studiuje się fragmenty literatury AA – wszystkie one mają jedną rację bytu: nieść posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Grupa istnieje po to, żeby alkoholik mógł znaleźć nowy sposób życia, życie pełne szczęścia, radości i wolności.
            Aby zdrowieć większość alkoholików potrzebuje wsparcia grupy innych alkoholików, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. A zatem moja trzeźwość – i przetrwanie całego Programu – zależy od mojej determinacji czynienia najpierw rzeczy najważniejszych.
            cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
            -----
            A...
            • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 29.07.20, 15:10
             Refleksje AA - 29 lipiec

             ANONIMOWE DARY ŻYCZLIWOŚCI
             Jako aktywni alkoholicy, w taki czy inny sposób trzymaliśmy wyciągniętą rękę.
             Dwanaście Tradycji ilustrowane, str 14

             Wyzwanie, jakim jest Tradycja Siódma jest wyzwaniem osobistym, które przypomina mi, że powinienem dzielić się sobą i dawać coś od siebie. Zanim zacząłem trzeźwieć, jedynym, co kiedykolwiek wspierałem, było moje picie. Teraz zdobywam się na uśmiech, życzliwe słowo, uprzejmość. Zrozumiałem, że muszę zacząć wywierać wpływ na rzeczywistość i pozwolić, by moi nowi przyjaciele kroczyli wraz ze mną, ponieważ nic nigdy nie służyło mi tak jak stosowanie w życiu Dwunastu Kroków i Tradycji AA.
             cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
             -----
             A...
             • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 30.07.20, 09:30
              Codzienne Refleksje AA - 30.07.

              ODDAWANIE
              …znalazł coś cenniejszego niż złoto …Zauważy wkrótce, że zasoby są nieograniczone. Największe korzyści odniesie wówczas, gdy będzie eksploatował owo złoże przez całe Zycie, rozdając swój “urobek” innym, potrzebującym ludziom. - Anonimowi Alkoholicy, str. 113

              W moim rozumieniu, Tradycja Siódma oznacza znaczenie więcej niż tylko dawanie pieniędzy na kawę. Oznacza, że ja – sam w sobie – zostaję zaakceptowany poprzez przynależność do grupy. Po raz pierwszy mogę być odpowiedzialny, ponieważ mam wybór. Angażując się w “działalność” AA, mogę nauczyć się zasad rozwiązywania problemów w moim codziennym życiu. Będąc samodzielny finansowo, mogę oddać Wspólnocie to, co mi dała!

              Jeśli to zrobię, to nie tylko sobie zapewne trzeźwość, ale wykupię tez ubezpieczenie, gwarantujące, ze AA będzie tez istniało dla moich wnuków.
              cytat: Codzienne Refleksje; (C) BSK AA; Wszelkie Prawa Zastrzeżone
              -----
              A...
              • aaugustw Re: Krok Siodmy (7) AA 31.07.20, 10:20
               Refleksja AA na dzien - 31.07.

               MODLITWA NA CZTERY PORY ROKU
               Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić;
               odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.
               12 Kroków i 12 Tradycji, str. 125

               Przemożna moc tej modlitwy wynika z tego, że jej proste piękno współgra ze Wspólnotą AA. Zdarza się, że odmawiając ją, czasem się zająknę, ale jeśli przeanalizuję fragment, który mnie jakoś szczególnie porusza, to znajduję rozwiązanie swojego problemu. Gdy pierwszy raz mi się to przytrafiło przestraszyłem się; teraz jednak korzystam z takiej sytuacji jak z cennego narzędzia. Akceptując życie takim, jakie ono jest, uzyskuję pogodę ducha; działając uzyskuję odwagę; no i dziękuję Bogu za umiejętność odróżnienia tych sytuacji, na które mam jakiś wpływ, od tych, gdzie takiego wpływu nie mam, a tym samym – muszę je powierzyć. Wszystko, co teraz mam, jest darem od Boga: moje życie, przydatność, zadowolenie, program AA. Pogoda ducha pozwala mi wytrwale kroczyć dalej naprzód.
               A...

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka