Forum Praca Praca
ZMIEŃ
  Dodaj do ulubionych

  DORADCA PODATKOWY??

  IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.10.05, 21:32
  JAK SĄDZICIE, WARTO KSZTAŁCIĆ SIĘ NA DORADCĘ PODATKOWEGO? INTERESUJĘ SIĘ TYM
  TEMATEM OD DOSYĆ DAWNA, WIEM, ŻE JEST MAAASA NAUKI DO WCHŁONIĘCIA, MASA
  KSIĄŻEK, MASA PYTAŃ DO NAUCZENIA...WSZYSTKIEGO MASA. WARTO? JEST POTEM PRACA I
  PIENIĄŻKI GODNE?
  Obserwuj wątek
     • Gość: SK Re: DORADCA PODATKOWY?? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.10.05, 18:00
      otóż możesz być nawet po AWF-ie, bylebyś się przygotowała do egzaminu
      państwowego, pytań jest cała maasa do przygotowania. Znajdziesz je na stronie
      Ministerstwa Finansów, aby wykonywać ten zawód musisz mieć wpis do rejestru
      doradców podatkwoych, który otrzymasz po zdaniu egzaminów państwowych.
     • avionetka82 Re: DORADCA PODATKOWY?? 30.10.05, 19:44
      Kto może zostać doradcą podatkowym?

      Zgodnie doradców art. 6 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym na listę doradców
      podatkowych mogą być wpisane osoby, które:

      - mają pełną zdolność do czynności prawnych,
      - korzystają z pełni praw publicznych,
      - są nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem dają
      rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego,
      - posiadają wyższe wykształcenie,
      - odbyły dwuletnią praktykę zawodową,
      - zdały z wynikiem pozytywnym egzamin,
      -wystąpiła w określonym terminie z wnioskiem o wpis na listę doradców podatkowych.

      EGZAMIN

      Podstawowym wymogiem, niezbędnym do uzyskania wpisu na listę doradców
      podatkowych, jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę
      podatkowego, odbywającego się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw
      Doradztwa Podatkowego. Komunikaty w sprawie wyznaczenia kolejnych terminów
      egzaminu są ogłaszane przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej w Dzienniku
      Urzędowym Ministra Finansów oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”.
      Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu powinna, nie później niż 30 dni
      przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu
      oraz wnieść opłatę za egzamin na doradcę podatkowego.
      Do wniosku należy dołączyć:
      • oświadczenie o spełnieniu warunków przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3
      ustawy o doradztwie podatkowym (pełnej zdolności do czynności prawnych i
      korzystaniu z pełni praw publicznych),
      • odpis dyplomu dokumentującego posiadanie wyższego wykształcenia,
      • zgodę na dopuszczenie do egzaminu – w przypadku osób nieposiadających
      obywatelstwa polskiego.

      Egzamin obejmuje zagadnienia z dziedziny prawa podatkowego, celnego, dewizowego,
      karnego skarbowego, rachunkowości, określone w art. 20 ustawy. Zgodnie z tym
      przepisem pytania egzaminacyjne dotyczą następujących dziedzin:

      • źródła prawa i wykładnia prawa,
      • analiza podatkowa, materialne prawo podatkowe oraz podstawy międzynarodowego
      prawa podatkowego,
      • postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji,
      • prawo celne i dewizowe,
      • prawo karne skarbowe,
      • administracja finansowa i kontrola skarbowa,
      • rachunkowość,
      • ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
      • przepisy o doradztwie podatkowym,
      • etyka zawodowa.

      Egzamin składa się z części pisemnej (zadania) i ustnej. W razie niepowodzenia
      może być powtarzany (dowolną ilość razy), z tym że termin ponownego egzaminu
      może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia egzaminu,
      którego wynik był negatywny. W przypadku pozytywnego wyniku części pisemnej
      egzaminu, kandydat może w okresie roku przystępować do części ustnej egzaminu,
      nie częściej jednak niż co 3 miesiące.

      Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych jest ustalany przez komisję egzaminacyjną i
      podawany do publicznej wiadomości.
      Aktualny wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych można nabyć w gmachu Ministerstwa
      Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie, nr telefonu: (0 22) 694 47 69,
      lub otrzymać za zamówieniem pocztowym.

      Część pisemna składa się z dwóch etapów, polegających na:
      • rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań (100 min.)
      • rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w
      sprawie klienta do organu podatkowego lub sądu (180 min).
      Sporządzając projekt wystąpienia zdający egzamin może korzystać z publikacji
      zawierających wyłącznie akty normatywne. Każde pytanie testowe oceniane jest w
      następujący sposób: odpowiedź prawidłowa – dwa punkty, odpowiedź nieprawidłowa –
      minus jeden punkt, brak odpowiedzi – zero punktów. Natomiast wystąpienie w
      imieniu klienta oceniane jest od 0 do 20 punktów. Warunkiem zdania części
      pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 80% części testowej egzaminu oraz
      co najmniej 10 punktów za wystąpienie w imieniu klienta.

      Część ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez
      przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż po upływie 14
      dni od dnia zakończenia części pisemnej egzaminu. Polega ona na udzieleniu
      odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań. Każdy z
      zestawów składa się z dziesięciu pytań. Część ustną egzaminu uważa się za zdaną,
      jeżeli zdający uzyskał co najmniej 70%.

      PRAKTYKA

      Osoba, która zdała egzamin na doradcę podatkowego, powinna odbyć dwuletnią
      praktykę zawodową w urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, u
      doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego. Praktyka ta obejmuje
      zapoznanie się z funkcjonowaniem organów podatkowych oraz wykonywaniem doradztwa
      podatkowego.

      W świetle art. 47 ustawy o doradztwie podatkowym doradcy tworzą niezależny w
      wykonywaniu swoich zadań i podlegający tylko ustawom samorząd zawodowy zwany
      Krajową Izbą Doradców Podatkowych. Przynależność do tego samorządu jest
      obowiązkowa i powstaje z chwilą wpisu na listę doradców podatkowych.
      Siedziba Krajowej Izby Doradców Podatkowych
      ul. Żurawia 22, lok. 601, 00-515 Warszawa


      Pozdrawiam!
    • Gość: Janek praktyki.. IP: *.net.celtus.pl 21.03.14, 02:04
     Odkopię temat. Jak wyglądają praktyki juz po zdanym egzaminie?

     Pytam, gdyż sam egzamin nie jest dla mnie problemem , jednakże problem mogą stanowić wyżej wymienione praktyki w zakresie 8h tygodniowo. Pracuję od 8 do 16 i nie wyobrażam sobie jak można to pogodzić ze stałą pracą. Jak odbycie praktyk wyglądało w Państwa przypadku?
     Czy jest to możliwe tylko dla studenta, które jeszcze nie ma stałego zatrudnienia?

     Pozdrawiam.
      • Gość: Janek Re: praktyki.. IP: *.net.celtus.pl 22.03.14, 03:48
       O tych praktykach mówię ..

       Kandydaci na doradców podatkowych, którzy zdali z wynikiem pozytywnym egzamin na doradcę podatkowego, odbywają dwuletnią praktykę zawodową w następującej kolejności:

       w urzędzie skarbowym - przez okres 2 miesięcy,
       w izbie skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
       w urzędzie kontroli skarbowej - przez okres 2 miesięcy,
       u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego – przez okres 18 miesięcy.
       Praktyka jest odbywana w wymiarze 8 godzin w tygodniu.

       Ogólnie mam dużą wiedzę na temat podatków, jednak obawiam się, że wizja tych praktyk i praca zawodowa z której nie mogę zrezygnować nie pozwoli mi do zdobycia licencji doradcy podatkowego.

       Ponawiam pytanie, czy ktoś był w podobnej jak ja sytuacji ? Jeśli tak to czy widzi jakieś rozwiązanie mojego problemu?
     • Gość: qawez Re: praktyki.. IP: *.adsl.inetia.pl 21.03.14, 15:19
      Ja z powodu wizji praktyk dałem sobie spokój z robieniem tych uprawnień - to było 6 lat temu :)

      Dziś robienie tego papierka nie ma już sensu - niedługo ten zawód praktycznie całkowicie uwolnią poza reprezentacją w sądzie i chyba w urzędach. Natomiast prowadzić rachunkowość, doradzać i sporządzać PIT-y będzie już mógł każdy.

      Już dziś doradców jest tylu, że na ogół poza doradztwem podatkowych, biurem rachunkowym to prowadzą jeszcze inne biznesy np. szkolenia, nieruchomości itd.

      Jak dla mnie robienie tego papierka jest już dziś totalnie bezcelowe, bo nie da się z tego wyżyć, a co dopiero w sytuacji, gdy uwolnią ten zawód.

  Nie pamiętasz hasła

  lub ?

   

  Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

  Nakarm Pajacyka