Dodaj do ulubionych

brak jąderka

18.03.05, 16:31
Mój synek w maju skonczy 3 lata. Niestety do tej pory nie zeszło mu jąderko.
Praktycznie cały czas jest schowane. Miał podawane zastrzyki ale to nie
pomogło. Bylismy na konsultacji i zaproponowano nam zabieg sprowadzenia
jąderka z jamy brzusznej. Zastanawiam się czy nie można z tym jeszcze
poczekać? Zabieg pod narkoza tego boję się najbardziej.
Obserwuj wątek
  • berem Re: brak jąderka 18.03.05, 23:50
   Witam
   Mogę Cię uspokoić i pocieszyć. Mój obecnie 19 miesięczny syn /chory na odpływy
   pęch-mocz / od urodzenia do dnia dzisiejszego był 4 razy pod narkozą (od 30
   minut do 2 1/2godziny) i nie miał absolutnie żadnych powikłań . Na oddziale
   widziałam mnóstwo maluszków po zabiegu i nigdy nie widziałam, aby narkoza komuś
   zaszkodziła.. Czasami nasz strach i lęk wyolbrzymia ewentualne zagrożenia Nie
   zamartwiaj się narkozą ,a pobyt w szpitalu szybko minie i później pozostaną
   tylko wspomnienia. Pomyśl sobie, że synek będzie już po, jego problem zniknie
   i będzie miał tylko słoneczne dni przed sobą. Musisz myśleć pozytywnie, głowa
   do góry.
   Mocne uściski dla synka
   Przesyła
   Beata
  • berem Re: informacje odnośnie leczenia 19.03.05, 00:04
   Leczenie

   Potrzebę leczenia wnętrostwa uzasadnia kilka powodów:
   1. Defekt kosmetyczny, który daje się trwale naprawić.
   2. Jądro niezstąpione obarczone jest zwiększonym ryzykiem powstania nowotworu.
   3. Wyleczenie wnętrostwa przyczynia się do poprawy płodności.
   4. Zmniejsza się stres i powstawanie kompleksów związanych z brakiem jądra.

   Leczenie hormonalne

   Do leczenia hormonalnego można stosować gonadotropinę kosmówkową (hCG) lub/i
   gonadoliberynę (GnRH). HCG (działa jak LH) pobudza komórki Leydiga do
   wydzielania TST co umożliwia zstępowanie jądra. GnRH pobudza przysadkę do
   wydzielania tak LH jak i folitropiny (FSH) . We wnętrostwie stwierdzono deficyt
   wydzielania GnRH. Skuteczność leczenia hCG wynosi 14 - 50%, natomiast
   skuteczność leczenia GnRH - 6-70% [2]. Wyniki leczenia jąder kanałowych i
   wędrujących muszą się różnić bo inne jest ich usytuowanie (zły dobór grup
   pacjentów). Skuteczność leczenia wnętrostwa jedno- i obustronnego jest podobna.

   Istnieje zgodność poglądów, że jądra wędrujące mogą i powinny być leczone
   zachowawczo. Pozytywny wynik leczenia potwierdza rozpoznanie. Przeciwskazaniem
   do leczenia hormonalnego są jądra przemieszczone (ektopiczne).

   Zaletami pierwotnego leczenia hormonalnego są możliwość uniknięcia operacji lub
   jej znaczne ułatwienie jak i małe ryzyko takiego leczenia. Starsze dzieci, te z
   jądrami położonymi bardziej dystalnie (w położeniu nad moszną), czy z jądrami
   wędrującymi lepiej reagują na leczenie hormonalne [2].

   Wyniki leczenia w tej metodzie nie są tak dobre jak w leczeniu operacyjnym.
   Wnętrostwo po tym sposobie leczenia może nawrócić nawet u 70% dzieci
   podlegających długo-okresowej ocenie więc trzeba ją przeprowadzać [3]. Leczenie
   polega na podawaniu hCG we wstrzyknięciach domięśniowych trwających przez 5
   tygodni: u dzieci poniżej 6 r.ż. dwa razy w tyg. po 500j., u dzieci powyżej 6
   r.ż. 2 razy w tyg. po 1000j. Nie stwierdzono negatywnego wpływu leczenia na
   stan niezstąpionego jądra (przemijający obrzęk śródmiąższowy).

   Wczesne zastosowanie hormonoterapii w celu uczynnienia zaburzonej we
   wnętrostwie osi PPJ jest racjonalne w leczeniu niedorozwoju komórek zarodkowych
   w tej wadzie [5, 11]. Podawanie hCG po orchidopeksji w porównaniu z grupą
   chorych poddanych tylko operacji nie wpłynęło na poprawę stanu nasienia:
   azoospermię stwierdzono u 15%, oligospermię u 30% pacjentów. Jednakże podanie
   busereliny (analog GnRH -gonadoliberyna, pobudza wydzielanie LH i FSH) chorym z
   wnętrostwem jedno- lub obustronnym, u których liczba komórek rozrod-czych jest
   znacznie zmniejszona poprawia płodność [2]. Buserelina może stymulować zstępo-
   wanie jąder znajdujących się powyżej moszny gdy używa się jej w dawkach 1,2
   miligram dziennie lub co drugi dzień przez 4 tygodnie [23]. Buserelina jest też
   polecana do stymulacji dojrzewania komórek rozrodczych przy niskim stosunku S :
   K (spermatogonia:kanalik przy ocenie TFI) - poniżej 0,21 (biopsja w czasie
   orchidopeksji), co pomaga ustalić prognozę płodności [24]. Krótkookresowa ocena
   wyników takiego leczenia pozwala stwierdzić poprawę stosunku S:K u tych
   pacjentów. Odległa ocena takiego leczenia wykazała, że u dorosłych w badanym
   nasieniu występuje wzrost ogólnej liczby plemników, większa liczba plemników
   prawidłowych oraz lepsza ruchliwość plemników niż u mężczyzn z grupy
   kontrolnej, u których nie stosowano busereliny po sprowadzeniu jąder do moszny
   [11,24].

   Wczesne leczenie hormonalne i chirurgiczne

   Stosowanie LH-RH i hCG może mieć lepszy wpływ na zstępowanie, gdyż stymulacja
   dotyczy receptorów jądrowych dla FSH i LH. U 281 pacjentów (319 jąder
   niezstąpionych) w wieku od 4 m-ca do 3 lat podawano 200 mikrogram busereliny w
   postaci sprayu donoso-wego do każdego nozdrza 3 x dziennie przez 3 tyg.
   (zstąpiło 35 jąder, 10,9%). Badano dzieci i u tych, u których jądra nie
   zstąpiły stosowano 500j. hCG i.m. 3 x w tyg. przez 3 tyg. (77 zstąpiło, 24,1%).
   Stwierdzono łagodne objawy androgenizacji, ktore można było wiązać z kuracją:
   hiperpigmentację okolicy genitaliów, erekcje, średnio zaznaczony wzrost prącia.
   W sumie 112 jąder zstąpiło (35%); niemacalnych 2,1%, pachwinowych 23,4%,
   położonych nad moszną 75,2%. U tych, u których jądra nie zstąpiły wykonywano
   operację, średnio 2,5 m-ca po zakończeniu leczenia hormonalnego [5].
   Orchidopeksje były łatwe do wykonania. U 24 najądrza były prawidłowe, u 68
   stwierdzono II stopień wady - najądrze przytwier-dzone do jądra przez głowę i
   ogon, u 38 stwierdzono III stopień wady - najądrze przytwier-dzone przez tylko
   ogon, u 4 - IV stopień wady - całkowite oddzielenie najądrza od jądra.
   Pierwotna pozycja jądra pozytywnie korelowała ze stopniem wady najądrza.
   Atrofia kanalików stwierdzona u 79 (58,9%) korelowała pozytywnie z wiekiem w
   chwili operacji. Atrofia komórek Leydiga korelowała odwrotnie proporcjonalnie z
   liczbą spermatogonii i pozytywnie z atrofią kanalików. Jądra z prawidłowymi
   komórek Leydiga miały prawidłową lub prawie prawidłową liczbę spermatogonii i
   prawidłową morfologię kanalików. Całkowita liczba komórek zarodkowych była
   obniżona o jedno odchylenie standardowe w 85 jądrach (63,4%). Zauważono
   odwrotną korelację pomiędzy wiekiem pacjentów w chwili operacji i całkowitą
   liczba komórek zarodkowych. Przy ocenie liczby komórek zarodkowych, w tym
   spermatogonii A-ciemnych zauważono statystycznie znamienne różnice pomiędzy
   grupami leczniczymi. Najmniej nieprawidłowości histologicznych występowało w
   jądrach u chłopców leczonych hormonalnie i operowanych przed 1 r. ż. (w
   porównaniu z operowanymi później i z tymi nie leczonymi hormonalnie) [5].

   Leczenie operacyjne

   Do leczenia operacyjnego kwalifikują się chłopcy, u których stwierdza się jądra
   wysoko położone (kanałowe, brzuszne), jądra przemieszczone i te współistniejące
   z przepukliną pachwinową. Leczenie operacyjne jest bardzo skuteczne.
   Stwierdzono powodzenie u 94% chłopców w dużej serii pacjentów [26].

   Leczenie operacyjne wnętrostwa powinno być zakończone przed ukończeniem 2 roku
   życia, ale jest coraz więcej autorów, którzy uważają, że najlepiej operację
   wykonać przed ukończeniem 1 rż. [5, 20]. Zaletami leczenia chirurgicznego -
   oprócz dobrych wyników - jest możliwość jednoczesnej operacji przepukliny
   pachwinowej jak i możliwość oceny konfiguracji najądrza i długiego odcinka
   nasieniowodu.

   Laparoskopia jest niezwykle cenna u chłopców z podejrzeniem anorchii, przy
   niezbyt pewnych wynikach badań hormonalnych czy przy wcześniejszej "negatywnej"
   eksploracji okolicy pachwinowej w poszukiwaniu niewyczuwalnego jądra.
   Laparoskopia może być bardzo pomocna dla lokalizacji i do leczenia brzusznie
   położonych jąder. Nawet u niemowląt technika laparoskopowa jest bezpieczna i
   przynosi powodzenie. Jeśli stwierdzi się ślepo zakończone naczynia jądrowe
   świadczy to o braku jądra. Gdy tych naczyń się nie znajdzie w czasie
   laparoskopii konieczne jest - dla potwierdzenia agenezji jądra - wykonanie
   laparotomii.

   Za sukces operacji można uznać umieszczenie na trwałe jądra w mosznie i brak
   jego zaniku (przy długookresowej ocenie). Powodzenie uzyskuje się rzadziej przy
   leczeniu jąder brzusznych. Wtedy można zastosować technikę Fowler - Stephensa
   polegającą na przecięciu i podwiązaniu za krótkich (na sprowadzenie jadra do
   moszny) naczyń jądrowych, pozostawiając zadanie ukrwienia jądra tętnicy i żyłom
   nasieniowodowym [2, 3].

   Autotransplantacja wykonywana techniką mikrochirurgiczną daje lepsze wyniki niż
   inne operacje stosowane w leczeniu jąder wewnątrzbrzusznych. Ciągle ok. 25%
   tych operacji kończy się niepowodzeniem [2, 3].


   Link do całego artykułu
   Wnętrostwo - najnowsze poglądy na temat powstawania wady i jej leczenia

   www.urologia.info.pl/site.php?site=czytelnia
  • berem Re: cd informacji 19.03.05, 14:10
   Niezstąpienie jąder (wnętrostwo)

   Autor: lekarz medycyny Agnieszka BILSKA; Konsultacja: dr Piotr Albrecht 01-05-
   2004, ostatnia aktualizacja 20-02-2003 13:51

   - brak jednego lub obu jąder w mosznie. Między 7. a 9. miesiącem życia
   płodowego jądra schodzą z jamy brzusznej, gdzie dotychczas się znajdowały, do
   moszny.

   Chłopiec powinien urodzić się z obu jądrami w mosznie, jednak u ok. 4 procent
   maluchów donoszonych i dość często u wcześniaków nie ma w mosznie jednego lub
   dwóch jąder.

   Przyczyną takiego stanu rzeczy są albo zaburzenia hormonalne u matki, albo
   niedorozwój samego jądra lub jakaś przeszkoda na drodze jego wędrówki. Nie
   należy się tym martwić, gdyż u większości dzieci jądro zstępuje na swoje
   miejsce w ciągu pierwszego roku życia.

   Jeżeli jednak tak się nie stanie, trzeba koniecznie udać się z dzieckiem do
   lekarza. Nie wolno z tym zwlekać, gdyż jądro znajdujące się w brzuchu lub
   pachwinie narażone jest na urazy, przebywa w zbyt wysokiej dla siebie
   temperaturze i jego komórki ulegają uszkodzeniu.

   W leczeniu stosuje się leki hormonalne i zabieg operacyjny. Operację
   sprowadzenia jądra do moszny przeprowadza się zwykle już w 2. roku życia, by w
   niezstąpionym jądrze nie zdążyły zajść niekorzystne zmiany.

   Chłopcy, których jądra są lub były niezstąpione, rozwijają się prawidłowo,
   ponieważ jądra te produkują normalną ilość męskich hormonów.
  • magda_nalesniak Re: brak jąderka 21.03.05, 20:27
   Brak jąderka u pani synka jest wskazaniem do zabiegu a tym bardziej,że nie nie
   zeszło ono do worka mosznowego po zastrzykach-jak mysle hormonalnych. zabiegu w
   znieczuleniu naparwdę nie ma co sie obawiać, teraz anestezjologia jest
   dziedziną rozwijająca się i zniecuzlenia są tak robione by były jak najbardziej
   bezpieczne dla pacjentów a tych anjmniejszych szczególnie :-) pozdrawiam magda
   naleśniak

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka