Dodaj do ulubionych

Tyn Dolny konsek Ślonska

25.09.03, 11:30
Breslau

Co Breslau
Presslau?
Ano wystawa
I już skończyła sie zabawa.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 25.09.03, 11:39
   Wrocław

   Jak Wratysław czeski budowoł tam grodek
   Ni cieszoł ni smucioł sie tym ślonski ludek
   Dyć łostatnio jednak pokpiyli tam sprawa
   Ze EXPO im cołkym niy wyszła zabawa.
   • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 24.07.05, 11:32
    Jako za ślonskich Hynrykow bywało

    Było to przeca downymi laty
    Ślonzek bez Polski zdoł sie sagaty
    Dusze Hynrykow czego by chciały?
    Możno by wpiyrw tyn Ślonzek był cały?!
    • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 28.10.05, 20:54
     Przido se tu link tyż taki
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=72&w=6507989&s=0
     Przeca niy jest to skiż draki.
     • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 30.06.06, 16:39
      Katowice - Opole - Wrocław - Zielona Góra

      Lepi byłoby cuzamyn
      I Ślonskowi nigdy amyn.
     • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 12.10.06, 21:59
      "Czyj jest Ślonsk?"
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=72&w=50233410
      Take moje słowo
      -Ponboczka se zdowo.
      • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 28.03.09, 08:48
       Wcale tukej wos niy fulom
       Jeszcze niyroz tam zakulom.
       • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 25.03.10, 19:22
        A dyć tego trza
        I Ślonskowi - pra?
        • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 09.04.11, 16:46
         Ślonzek Dolny fest we zocy
         Z Wrockym we niym wiela mocy.
         • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 04.03.13, 22:45
          Cosik ślonskego
          www.dziennikzachodni.pl/artykul/775199,laduniuk-muzeum-slaskie-opcja-niemiecka,id,t.html
          Trza i tu tego.
          • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 17.10.14, 22:16
           Trza ich w tym wspiyrać
           Trza tam zaziyrać.

           wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16773290.html
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 25.09.03, 11:47
   Bolesławiec

   Buncloki tu lepiom do dzisioj
   Trza jednak by Ślonsk to usłyszoł
   Na ekszport produkcjo dyć leci
   Terozki nom dziwnie sie kleci.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 25.09.03, 11:47
   Legnica

   To pod niom poleg "Sześciopalczasty"
   Po czym poznały ciało niywiasty
   Gowa sie błonko kajsik po swiecie
   Choć dobre Ślonska to było dziecie.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:18
   Wrocek

   Stolica Ślonska - Wrocek
   We wercie tysionce nocek
   Pszoć idzie tymu miastu
   Szczyńśliwie spyndzać czas tu.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:19
   We Złotoryji

   Kaczawa i Bober naniosły tu pioska
   Dyć złota wyciongli stond niy yno troszka
   Całe wieki tukej za goldym kopali
   A i z rzeki przeca wiela wypłokali

   Dzisioj dlo zabawa tyż idzie to przeżyć
   Złota se popłokać - możecie mi wierzyć
   Nawet tu kopocze bractwo swoje majom
   Łoni sie na złocie richtig dobrze znajom.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:20
   "Aurelia"

   Kopalnia "Aurelia" zwiydzać tukej idzie
   Na Świynty Mikołoj łona nos prziwiydzie
   Tako sie nazywo złotoryjsko gora
   Kerom przewierciyła gwarkow downych dziura

   Godali że tukej na starym kerchowie
   We złocie jak pomar to lygoł sie czowiek
   I możno skiż tego straszy teroz cosik
   Chcesz z "Aurelii" wylyźć - za plecy ciep grosik.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:20
   Muzeum Złota

   We Złotoryji ciekawo chata
   Sztelom se była łod istnych kata
   I dzisioj miasto umi rozsławić
   Kere turystow chce uczyć bawić

   Zrobiyli we niyj Muzeum Złota
   Wlyź jak cie yno nojdzie ochota
   Wiela ło złocie sie dowiysz tukej
   A i kamiyni szlachetnych szukej

   Dyć to som wszysko Sudetow dary
   Szczyrze nom dane - niy jakeś czary
   Choć czasym myśla że Liczyrzepa
   Jeszcze niy cołkym w tych gorach przepadł.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:21
   Bibliotyka

   Ksionżki na łańcuchu to ciekawy tymat
   Dyć tego kaj indzi już terozki niy ma
   Kościoł Marii Panny i ta bibliotyka
   We niyj dusza Ślonska tyż po cichu tyka

   Przez wieki szkolorze te ksionżki czytali
   Mondrości w nich przeca naprowdy szukali
   I choć wiek dwudziesty niy był im łaskawy
   To dlo Złotoryji jest powod do sławy.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:22
   Gimnazjum

   Gimnazjum w Złotoryji we szesnostym wieku
   Słynyło na Ślonsk cały - wiydz ło tym czowieku
   Trozendorfa było w tym zasługi wiela
   Łon je tu założoł i dboł ło ta sztela

   Zocny to był rektor - pszoł swojim szkolorzom
   Jednak dyscypliny pierońsko dołożoł
   Pewnikym na dobre wyszło to nikerym
   Choć karlusow czasym fest brały cholery

   Dyć to przeca było w czasach reformacji
   Grzych sie tak tympiyło i wiela w tym racji
   Stare ze tym nowym na Ślonsku sie biyło
   I dużo niyszczyńścio tu sie przikludziyło

   Wallenstein tyż tukej nauki pobiyroł
   Z czasym poł Europy bez wojna łobdziyroł
   Łon z armiom po Ślonsku kedyś se wojowoł
   Choć zocne gimnazjum w pamiyńci zachowoł

   Sala Trozendorfa w kościele jest dzisioj
   Łobroz jego tukej zowdy bydzie wisioł
   Szkoloł we tym miejscu ta swoja czelodka
   Jak dżuma zbiyrała - nogami do przodka

   Sławno Złotoryja we cołki Europie
   Niy yno skiż złota - z nauki tyż chopie
   Powiysz że to downiyj yno tak bywało
   By do tego wrocić trza zrobić niymało.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:23
   Uniejowice

   Czas sztopnoł chyba w Uniejowicach
   Jak chcesz to możesz sie tym zochwycać
   Armio Radziecko muzeum mo tu
   Rokossowskiego widać zza płotu

   Znojdziesz tu zresztom tyż i Lenina
   Jednak skwaszono jest jego mina
   Bo choć pamiontek bez liku tukej
   "Krasnoarmijcow" daleko szukej.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:24
   Twardocice

   W Twardocicach dzisioj stojom dwa kościoły
   Tyn łod protestantow w stanie niywesołym
   No i katolicki co krzepko sie czimie
   Ale jest coś jeszcze w tutejszyj dziedzinie

   Szukej tu pomnika Schwenckfelda stronnikow
   tyn Ślonzok i z Lutrym niy robioł unikow
   Protestanty mocno go przez to gnymbiyli
   A i jezuity do piekła goniyli

   Jest tako legynda - Jak dioboł już lecioł
   Ze nimi do piekła szczyt worek mu przecioł
   Dokoła Ostrzycy szwenkfeldow wysypoł
   Trzi wieki tu byli - jakbyś sie mie pytoł.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:25
   Grodziec

   Grod to był łod Biebrzan nim Polanie prziszli
   Dyć i piyrsze Piasty mieli go we myśli
   Bestoż łosadziyli tukej kasztelana
   By ziymia niy przeszła pod inkszego pana

   Zamek w Grodzcu stary - znoł go wiek cztyrnosty
   A możno i piyrwyj te mury urosły
   Choć z czasym sie wszysko fest tu pomiyniyło
   Za tych ślonskich Piastow ciekawie tyż było

   Robioł tu turnieje ksionże na Legnicy
   Kere głośne były w cołki okolicy
   A jak na tym Ślonsku dżuma żniwowała
   Dwor sie tukej kludzioł w całości bezmała

   Inkszy Piast we Grodźcu groł za raubrittera
   Brata czynsto grabioł - tako był cholera
   Dwa razy chcioł do sia ucapić tron Polski
   W Krakowie go struli bo niy był im swojski

   W siedymnostym wieku Wallenstein grod zdoboł
   Załoga na zamku podstympym łon pobioł
   Wpuściyła ich baba co zwała sie Meta
   Mamona - to była jyj zdrady podnieta

   Dyć w końcu jak zamek zaś Szwedy zajyli
   Wojoki cysorza go krwawo łodbiyli
   I pedzioł generał - "Trza mury wysadzić"
   Jeronie - już niy szło nic na to poradzić

   W dziewiytnostym wieku ta staro ruina
   To była Hochbergow ciekawo dziedzina
   Łoni zaś tyn zamek se łodbudowali
   Potym tyż turystow do niego ściongali

   Z czasym Grodziec przeszoł we Dirskena rynce
   Dobry to był okres - choby we podziynce
   Za te downe lata czynsto niyszczyńśliwe
   Teroz zamek blysnoł jasno i prowdziwie

   Z końcym drugi wojny prziszła ciynżko dola
   Drzwi Rusom sie tukej łotwarły do mola
   Wiela dobra we nim pryndko nagrabiyli
   Mało brakowało - wszysko by zniszczyli

   Terozki poleku zamek nom łodżywo
   Zaś sie tu turysta niyjedyn podziwo
   Na mury co pedzieć nom umiom durś wiela
   Yno trza mieć w zocy ta fajnisto sztela.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:26
   Pałac w Grodzcu

   Niy yno ze zamku tyn Grodziec nom słynie
   Bo pałac rokoko tyż we tyj dziedzinie
   Za Dirskenow Fajnie go tu łodnowiyli
   Prawie po krolewsku we nim łoni żyli

   Willi - fater piyrszy tukej rezydowoł
   A jak syn to erbnoł łod sia wiela dowoł
   Yno że pszoł przeca łon tyż tym bronotnym
   Bestoż koniec prziszoł na Grodziec sromotny

   I zamek i pałac Ruske rozgrabiyli
   Szczyńściym że niy cołkym to wszysko zniszczyli
   Werci sie tu zajrzeć - historii pomacać
   By wiedzieć że niy trza w niyj za wiela gracać.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:26
   "Willmanowsko Pokusa"

   Wlyź tam jak bydziesz w Krzeszowie
   I podrop sie po swyj gowie
   Co tak kusiyło Willmanna?
   Kelich - durś pełny łod rana.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:28
   Kościoł św Jozefa

   Kościoł łod Jozefa we piyknym Krzeszowie
   Jego polichromie dugo siedzom w gowie
   Willmann je malowoł na chwała łod świyntych
   Chocioż do gospody polyły go piynty.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:28
   Kaplica Loretańsko w Krzeszowie

   W Kaplicy Loretański był łobroz Willmanna
   W łoziymnostym wieku jednak przerabiana
   Dzisioj ołtorz ciekawy łona yno chowo
   Z figurkom Madonny co przikłod nom dowo.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:29
   Krzeszów

   Roz Bolko (piyrszy) syn łod Rogatki
   W tutejszych lasach polowoł
   Chocioż gowiedzi niy zrobioł jatki
   Bor cosik srogi sie stowoł

   Chcioł już zawrocić ksionże do zamku
   Choć droga była daleko
   Dyć Jaksa pedzioł - skryncymy sam tu
   Pustelnia na nos tam czeko

   I przijechali do eremity
   Kerego Krzeszym tu zwano
   Z bajlagom zjedli u niego sznity
   Pokładli spać sie na siano

   Wtedy Madonna Bolka zbudziyła
   Łon jom wysuchoł w pokorze
   Ło chwała swojo ksiyńcia prosiyła
   -Zapomnieć ło tym niy może

   Pryndko cystersow tukej sprowadzo
   Klosztor przesławny buduje
   Ze wszyskim jakoś sie potym radzom
   Bo im Madonna kroluje.

  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:30
   Kościoł Wniebowziyńcio Nojświyntszyj Maryji Panny

   Wlyż se do kościoła we zocnym Krzeszowie
   Wniebowziyńcio Maryji - w zochwyt wpodo czowiek
   Nojwiynkszo świontynia ślonskego baroku
   Pozwoli sie napaś niy jednymu łoku
   W niyj sławno Madonna - rzykać ci sie godzi
   Wielki Ołtorz tukej we ślypia som wchodzi
   Projekt jego zrobioł som Brokoff podobno
   Brandl łobroz malowoł na kerym pogodno
   Maryja przeświynto już bierom do nieba
   I wnuka Willmanna wspomnieć tukej czeba
   Łozdobioł Freskami kościoła sklepiynie
   Możno ołpa zesłoł na niego natchniynie
   Jak wyńdziesz z kościoła blikej se na całość
   By ci wszysko razym w pamiyńci łostało.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:31
   Mauzoleum

   W jednyj trumnie leżom Piasty ze Jawora
   W łoziymnostym wieku prziszła tako pora
   W krzeszowskim klosztorze mauzoleum piykne
   Musisz tukej wdepnońć - czasu niych ci styknie.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:32
   Diobelsko Maczuga

   Diobelsko Maczuga wele Gorzeszowa
   Czort nios jom na Krzeszow dyć musioł sie schować
   Bo rano zapioły za pryndko kokoty
   Łostawioł jom tukej i zapomnioł potym

   Dwie daty terozki na niyj przoczytomy
   Bestoż boj pod Lipskym we pamiyńci momy
   Prusy ze niywoli wtedy wychodziyły
   Dyć i sto lot potym dumne z tego były.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:32
   Chełmsko Ślonske

   "Jedynoście apostołow" w Chełmsku dzisioj stoji
   Dwunosty sie downo kornikow niy boji
   Bo spoloł sie kedyś - niy szukej terozki
   Judoszym go zwali - niy ma po nim troski

   Dyć pisza ło chałpach naszych ślonskich tkoczy
   Kere durś turystom ciepiom sie we łoczy
   Za Austryji płotno geld piykny nosiyło
   Ale w czasach pruskich wszysko sie skończyło.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:33
   Bergi i cwergi

   Skałki Gorzeszowske cwergi ponoć kryjom
   A czasym tyż diobły miyndzy nimi wyjom
   Jak bydziesz w Krzeszowie to wdepnij tyż tukej
   Takich piyknych skałek kaj ińdzi niy szukej.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:33
   Kochanów

   W średniowieczu Kochanów był wioskom klosztornom
   Łod krzeszowskich cystersow - dyć wcale niy mornom
   Jedyny na Ślonsku stoł syndziowski tukej
   Wykuty w kamiyniu - za dworym go szukej
   Do kompletu majom jeszcze przeca ławy
   Zabytek w Europie doczeko sie sławy.
  • broneknotgeld Re: Tyn Dolny konsek Ślonska 27.09.03, 00:34
   We Kochanowie...

   We Kochanowie jar tyż ciekawy
   Ale niy radza ci tam zabawy
   I stare sztolnie znojdziesz tyż tukej
   Kalcyt ametyst - jak chcesz to szukej.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka