28.11.09, 22:26
Ów, łowam bandó słóweczka na literka 'S'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:sadzanka - cedzidło 02.12.09, 20:13
   sadzanka - cedzidło

   Przesadziuła mlyko, wimiuła w gorónci wodzie sadzonka i poziesiuła jó na swojam
   mniejscu.
   • rita100 Re:sadzanka - sadzeniak 02.12.09, 20:15
    sadzanka - sadzeniak
    W tam roku kartofle łurosłi małe, same sadzonki.
    • rita100 Re:sadzel - strup 02.12.09, 20:17
     sadzel - strup
     Nie zdrapuj sodzla, bo ci sia nigdi nie zgoji.
     • rita100 Re:sagać, sagnąć - skakać 02.12.09, 20:19
      sagać, sagnąć - skakać
      (przez przeszkodę)
      Szurki chcieli łuficić psa, ale łón sognół bez rów i jam łuciek.
      • rita100 Re:sajda - pajda 02.12.09, 20:27
       sajda - pajda
       Kożdi dostoł sojda chlyba z masłam i bachyrek ciepłygo mlyka.
       • rita100 Re:saidon = sajda 02.12.09, 20:38
        saidon = sajda
        • rita100 Re:salamacha - ognicha 02.12.09, 20:39
         salamacha - ognicha
         Na łorance rosplaniuła sia sama salamacha.
         • rita100 Re:samojeden - sam jeden, jedyny 02.12.09, 20:42
          samojeden - sam jeden, jedyny
          Z jych szurków Robert samojedan łuczi sia w szkołach.
          • rita100 Re:samojeden - opuszczony przez wszystkich 02.12.09, 20:44
           samojeden - opuszczony przez wszystkich
           Łón mnieszka dicht samojedan, som sobzie warzi, som płócze, som wszistko robzi.
           • rita100 Re:saradela - serdadela 02.12.09, 20:45
            saradela - serdadela
            • rita100 Re:sądować się - procesować się 02.12.09, 20:50
             sądować się - procesować się
             Łoni długo sia sóndowali ło wimowa.
             • rita100 Re:sądownik - człowiek lubiący się sądować 02.12.09, 20:51
              sądownik - człowiek lubiący się sądować
              Darmochwoł to znani sóndownik, z nikam sia nie zgodzi i ło bileco sia procesuje.
              • rita100 Re:schwacić - wyczerpać się siłowo 03.12.09, 18:43
               schwacić - wyczerpać się siłowo
               Takó ciajskó robotó kożdi konia schwaci.
               • rita100 Re:schwacić się - przemęczyć się 03.12.09, 19:37
                schwacić się - przemęczyć się do wyczerpania
                Konie sia schwacó przi łoraniu tak suchygo ługoru.
                • rita100 Re:scypać - mazurzyć 03.12.09, 19:38
                 scypać - mazurzyć
                 Na Mazurach wszistkie ludzie scypsió.
                 • rita100 Re:sejmować - naradzać się 03.12.09, 20:00
                  sejmować - naradzać się, zastanawiać się, rozważać, dumać nad czym
                  Gburi sejmowali, kogo wibrać szołtisam.
                  Jek zbliżoł sia front, ludzie sejmowali, czi lepsi łuciekać, czi łostać w domu.
                  Fater sejmuje, jekbi widostać chłopoka z wojska.
                  • rita100 Re:sekstować - rozważać, medytować 03.12.09, 20:12
                   sekstować - rozważać, rozmyślać, medytować
                   Przestoń juz sekstować, bo i tak niczegój nie wimiślisz.
                   • rita100 Re:sekutnik - także komornik 03.12.09, 20:13
                    sekutnik - także komornik
                    • rita100 Re:sercko - serduszko 03.12.09, 20:13
                     sercko - serduszko
                     Posłuchoj, jek mu syrcko bzije
                     • rita100 Re:seroka - sroka 03.12.09, 20:16
                      seroka - sroka
                      Syroki zabzirajó jojka z gniozdów.
                      • rita100 Re:serowy - surowy, nie gotowany 03.12.09, 20:20
                       serowy - surowy, nie gotowany, nie smażony, nie pieczony

                       Nie wziółbich syrowygo mniajsa do gambi.
                       Konie zró tyż syrowe kartofle.
                       • rita100 Re:sętocha - zad, pośladki 03.12.09, 20:24
                        sętocha - zad, pośladki

                        Łóna mo santocha jek stodoła
                        Jek łuzióndzie na stołku, to santochi podniyść ni może.
                        • rita100 Re:sficić - schwycić, złowić, złapać 03.12.09, 20:27
                         sficić - schwycić, złowić, złapać, zdobyć

                         Nareście sficiuł-am złodzieja.
                         Sficiułam pora funtów kawi
                         Antóś sficiuł na wóntka szczipoka.
                         • rita100 Re:sfurnąć - sfrunąć, zlecieć 04.12.09, 20:01
                          sfurnąć - sfrunąć, zlecieć
                          Jestszómp sfurnół nad bagno i zabroł gójsioka.
                         • rita100 Re:siąsiad - sąsiad 04.12.09, 20:04
                          siąsiad - sąsiad
                          sójsiad
                         • rita100 Re:siąsiek - sąsiek 04.12.09, 20:04
                          siąsiek - sąsiek
                          sójsiek
                         • rita100 Re:sidełko - szydełko 04.12.09, 20:04
                          sidełko - szydełko
                         • rita100 Re:sidło - szydło 04.12.09, 20:06
                          sidło - szydło
                         • rita100 Re:siec - kosić 04.12.09, 20:07
                          siec - kosić
                          Chłopi sieczó dziś koniczina.
                         • rita100 Re:sieczkarnia - komora 04.12.09, 20:09
                          sieczkarnia - komora na magazynowanie sieczki
                          Chłopoki noszó w łopołkach sieczka z klepsiska do sieczkarni.
                         • rita100 Re:siedzisko - siedzenie w wozie 04.12.09, 20:18
                          siedzisko - siedzenie w wozie lub samochodzie
                          Jechalim tofelwogó; jo kuczrowoł-am, a łojczulek i matulka siedzieli na tilnam
                          siedzisku.
                         • rita100 Re:siekierzysko - trzonek siekiery 04.12.09, 20:19
                          siekierzysko - trzonek siekiery, siekiera
                          To je mocne siekierzysko, z jesiónowygo drewna.
                          Tampe to wasze siekierzysko, wcole tnóńć nie chce.
                         • rita100 Re:sierszeń - szerszeń, osa 04.12.09, 20:21
                          sierszeń - szerszeń, osa
                          Wielu nie odróżniało.
                         • rita100 Re:sierzb - świerzb 04.12.09, 20:24
                          sierzb - świerzb
                          Dzieci zarazili sia w szkole śyrzbam.
                         • rita100 Re:sierzbiączka - świerzbiączka 04.12.09, 20:26
                          sierzbiączka - świerzbiączka
                          śyrzbziónczka
                         • rita100 Re:sierzbić - świerzbić 04.12.09, 20:29
                          sierzbić - świerzbić
                          siyrzbzić

                          Siyrzbi ma prawo ranka, pewno sia zitać bande.
                          Sirzbi ma ranka coby tak w pysk rznóńć
                         • rita100 Re:sierzkiel - sierść 04.12.09, 20:33
                          sierzkiel - sierść
                          Tan pudel mo długo siszkel.
                         • rita100 Re:sierzkla - sierzkiel 04.12.09, 20:36
                          sierzkla - sierzkiel
                         • rita100 Re:sietum, siytóm - siedem 04.12.09, 20:37
                          sietum, siytóm - siedem
                          sietumnaście, sietumnasty, sietumdziesiąt, sietumdziesiónty itd
                         • rita100 Re:sięgać, sięgnąć - starczyć 05.12.09, 12:35
                          sięgać, sięgnąć - starczyć, wystarczyć
                          Trzi mytri sztofu siangnie ci do łobleki.
                         • rita100 Re:siga - figa 05.12.09, 12:37
                          siga - figa
                          Nic ci nie dom, siga dostaniesz.
                         • rita100 Re:sigowy - figowy 05.12.09, 12:43
                          sigowy - figowy
                         • rita100 Re:sigiel - figiel 05.12.09, 12:44
                          sigiel - figiel
                          Robzilim w szkole rozmajite sigle.
                         • rita100 Re:siglarz - figlarz 05.12.09, 12:44
                          siglarz - figlarz
                         • rita100 Re:siła - chwila 05.12.09, 12:44
                          siła - chwila
                         • rita100 Re:sileczka - chwileczka 05.12.09, 12:47
                          sileczka - chwileczka
                         • rita100 Re:silipówka - delikatny opad śniegu 05.12.09, 12:47
                          silipówka - delikatny opad śniegu
                          To nie je śniyg, ale silipówka.
                         • rita100 Re:silka - chwilka 05.12.09, 12:49
                          silka - chwilka
                         • rita100 Re:sio - glos odpędzania kury 05.12.09, 12:50
                          sio - glos odpędzania kury
                         • rita100 Re:sitniak - chleb sitkowy, razowy 05.12.09, 12:51
                          sitniak - chleb sitkowy, razowy
                          Taki sitniok dobrze smakuje.
                         • rita100 Re:sitny - sitkowy, razowy 05.12.09, 12:53
                          sitny - sitkowy, razowy
                         • rita100 Re:siuch-siuch - głos przywołania owcy 05.12.09, 12:53
                          siuch-siuch - głos przywołania owcy
                         • rita100 Re:siuchna - pieszcz. owieczka 05.12.09, 12:54
                          siuchna - pieszcz. owieczka
                         • rita100 Re:siuła - ile 05.12.09, 12:56
                          siuła - ile
                          za siuła - za dużo
                          nie siuła - nie dużo

                          Siuła mos psieniandzy ze sobó ?
                          Dołeś mi za siuła, tile jo nie widom.
                          Tako zabowka nie siuła kosztuje.
                         • rita100 Re:siułeczka - chwileczka 05.12.09, 12:58
                          siułeczka - chwileczka
                         • rita100 Re:siułka - chwilka 05.12.09, 12:59
                          siułka - chwilka
                         • rita100 Re:siwasy - siwawy 05.12.09, 19:40
                          siwasy - siwawy
                         • rita100 Re:skała - szpara , szczelina 05.12.09, 19:40
                          skała - szpara , szczelina
                          Słónko zaglóndało przes skałi mnierdzi deskami do stodołi.
                         • rita100 Re:skałeczeć - skomleć, skowyczeć 05.12.09, 19:41
                          skałeczeć - skomleć, skowyczeć
                          Psies łokropnie skałczoł, jek ołto go przejechało
                         • rita100 Re:skałka - szparka, szczelinka 05.12.09, 19:42
                          skałka - szparka, szczelinka
                          Bez takó małó skałka nic nie łobaczisz.
                         • rita100 Re:skamlować - zgręplować 05.12.09, 19:43
                          skamlować - zgręplować
                          Skamlowałam dziś reszta żołni.
                         • rita100 Re:skamlować - stoczyć z góry w dół 05.12.09, 19:44
                          skamlować - stoczyć z góry w dół
                          Skamlujewa te kamnienie noprzód na dół, a potam załodujewa jych na wóz i
                          zazieziewa na podwórze.
                         • rita100 Re:skamlować się - stoczyć się, zwalić się 05.12.09, 19:46
                          skamlować się - stoczyć się, zwalić się na dół
                          Zidzisz, skamlowołeś sia ze stołka, po co na niygo włazisz.
                         • rita100 Re:skantować - zrzucić na dół,zładować 05.12.09, 19:53
                          skantować - zrzucić na dół; zładować
                          Nie ziam, jek mi te ciajżori skantujewa z woza.
                         • rita100 Re:skantować się - stoczyć się 05.12.09, 20:03
                          skantować się - stoczyć się, zwalić się z czego
                          Nie właś na wiszki, bo sia skantujesz i jeszcze sobzie co zrobzisz.
                         • rita100 Re:skarzyciel - skarżyciel 05.12.09, 20:04
                          skarzyciel - skarżyciel
                          skarzycielka - skarżycielka
                         • rita100 Re:skarzyć - skarżyć 05.12.09, 20:05
                          skarzyć - skarżyć
                         • rita100 Re:skarzyć się - procesować się, skarżyć się 05.12.09, 20:06
                          skarzyć się - procesować się, skarżyć się
                         • rita100 Re:skarzyć się - narzekać, uzalać się 05.12.09, 20:06
                          skarzyć się - narzekać, uzalać się
                         • rita100 Re:skazać - wskazać, pokazać 05.12.09, 20:07
                          skazać - wskazać, pokazać
                          Dzieci skozali mu droga do jyziora wulpijskygo.
                         • rita100 Re:skazka - wskazówka zegara 06.12.09, 18:24
                          skazka - wskazówka zegara
                          Godzina je dwunosto, jeżli łoba skoski só na dwunosti.
                         • rita100 Re:skażony - szalony, dotknięty obłędem 06.12.09, 18:28
                          skażony - szalony, dotknięty obłędem

                          Jek Ruski natchodzili, Kiśelinicki lotoł po wsi jek skażóni i lamantowoł: Co to
                          bandzie, co to bandzie ?
                         • rita100 Re:skielet - szkielet 06.12.09, 18:30
                          skielet - szkielet
                         • rita100 Re:skierka - iskierka 06.12.09, 18:30
                          skierka - iskierka
                         • rita100 Re:skietować - zalożyć kajdanki 06.12.09, 18:39
                          skietować - zalożyć kajdanki, skrępować łańcuchami
                          Jek jam diślo sia złomała, sketowli łoba wozi razam i sztyróma koniami jekoś
                          zajechali do domu.
                          Policjanti prowadzili dwóch rejbrów razam sketowanych.
                         • rita100 Re:skisać - skisnąć, sfermentować 06.12.09, 18:42
                          skisać - skisnąć, sfermentować
                          Jek roztworzylim flaszka, to zino w poru dniach skisało.
                         • rita100 Re:skiwać, skiwnąć na kogo - skinąć 06.12.09, 18:45
                          skiwać, skiwnąć na kogo - skinąć, przywołać kogo gestem ręki
                          Skiwnół na szurków, żebi prziszli i pomogli mu wicióngnóńć wóz z rowu.
                          Skiwnół tilo na niygo, a łón zaroz prziszed.
                         • rita100 Re:sklep - piwnica 06.12.09, 18:46
                          sklep - piwnica
                          Mi mowa wszistkie kartofle w sklepsie.
                         • rita100 Re:sklepowy - piwniczny 06.12.09, 18:48
                          sklepowy - piwniczny
                          Tiszor zrobziuł mi sklepowe łokanka.
                         • rita100 Re:składność - zręczność, wprawa 06.12.09, 18:48
                          składność - zręczność, wprawa
                          Kożdo dobro robota wimogo czyrzpliwości i dużi składności.
                         • rita100 Re:składny - zręczny, wprawny i poręczny 06.12.09, 18:49
                          składny - zręczny, wprawny i poręczny, wygodny w użyciu
                          To je chłopok składni do wszistkiygo, co zrobzi chibko i dokumantnie.
                          Tam zbanusiek je barzo składni, ani za małi, ani za dużi, akurat dobri.
                         • rita100 Re:sknerać - narzekać, biadolić 06.12.09, 20:23
                          sknerać - narzekać, biadolić
                          Leżi na psienióndzach a cióngle sknyro, że je bziedni i niczegój nie posiodo.
                         • rita100 Re:sknerać - popłakiwać 06.12.09, 20:23
                          sknerać - popłakiwać
                          Czamu to dziecko tak sknyro ?
                         • rita100 Re:skobel - zatyczka, kołek, przetyczka 06.12.09, 20:24
                          skobel - zatyczka, kołek, przetyczka
                          Zamknijta dźwiyrze łod łogrodu na bkóbel, żebi sia same nie roztworzałi.
                         • rita100 Re:skobelek = skobel 06.12.09, 20:27
                          skobelek = skobel
                         • rita100 Re:skoczek - konik polny, szarańcza 06.12.09, 20:27
                          skoczek - konik polny, szarańcza
                         • rita100 Re:skoknąć - skoczyć 06.12.09, 20:29
                          skoknąć - skoczyć
                          Skoknij chuciuchno do karczmi no soli.
                         • rita100 Re:skopowina - baranina 07.12.09, 17:40
                          skopowina - baranina
                         • rita100 Re:skorznia - but męski z wysoką cholewą 07.12.09, 17:42
                          skorznia - but męski z wysoką cholewą
                          Do roboti w polu nolepsze só skorznie.
                         • rita100 Re:skować - skuć 07.12.09, 17:45
                          skować - skuć

                          W zima brok bandzie skować lód z trotuarów i trepów.
                         • rita100 Re:skozaczyć - zwichrować 07.12.09, 17:47
                          skozaczyć - zwichrować
                          Te dźwiyrze só trocha skozoczóne.
                         • rita100 Re:skozaczyć się - zwichrować się 07.12.09, 17:50
                          skozaczyć się - zwichrować się
                          Łokna sia skozoczułi i nie moga jych dobrze zamknóńć.
                         • rita100 Re:skórzanny - skórzany 07.12.09, 17:57
                          skórzanny - skórzany
                         • rita100 Re:skra - iskra 07.12.09, 17:59
                          skra - iskra
                         • rita100 Re:skrajka - piętka chleba 07.12.09, 17:59
                          skrajka - piętka chleba
                         • rita100 Re:skrapować się - zwalić się, spaść 07.12.09, 18:02
                          skrapować się - zwalić się, spaść
                          Ti sia skropiiikeś z tych wiszków.
                         • rita100 Re:skręty - rama przedniego półwoza 07.12.09, 18:04
                          skręty - rama przedniego półwoża, po której przy skręcaniu przesuwa się rozwora.
                         • rita100 Re:skromny - szczupły, ciasny 07.12.09, 20:49
                          skromny - szczupły, ciasny; za mały, za krótki
                          Mnioł taki skrómni żakyczik, że razu zapnóńć go ni móg.
                         • rita100 Re:skrzeczeć - grymasić, popłakiwać 07.12.09, 20:52
                          skrzeczeć - grymasić, popłakiwać
                          Czamu tak cióngle skrzeczisz ?
                          Czi ci co feluje ?
                          A może brzuszek cia boli ?
                         • rita100 Re:skrzeczek - płaksa, beksa 07.12.09, 20:55
                          skrzeczek - płaksa, beksa
                          Przestoń już skrzeczku, riczić i jić sia zabaziać z drugami dzieciami.
                         • rita100 Re:skrzeczka - skwarka 07.12.09, 21:02
                          skrzeczka - skwarka
                          Dziś bandziewa mnieli na łobziod kartofle ze skrzeczkami i kwasne mlyko.
                         • rita100 Re:skrzybieć - kręgosłup 07.12.09, 21:05
                          skrzybieć - kręgosłup
                          Miajso od skrzybca 'schab', polędwica
                         • rita100 Re:skrzybot - skrzypienie 07.12.09, 21:08
                          skrzybot - skrzypienie
                          Bobka pozieduwała, że na górze straszi, bo w noci słuchać buło jekiś głośni
                          skrzibot, jekbi chtóś stołki abo myble przepichoł.
                         • rita100 Re:skrzybotać - chrobotać, skrzypieć 07.12.09, 21:11
                          skrzybotać - chrobotać, skrzypieć
                          Dźwiyrze znów skrzibocó, trzeba jych zoziasi nasmarować.
                          W szafsie znów misz skrzibotała.
                         • rita100 Re:skrzyć się - iskrzyć się, mienić się 08.12.09, 17:58
                          skrzyć się - iskrzyć się, mienić się
                          Na łónkach skrziłi sia rozmajite ksiotki.
                         • rita100 Re:skrzydlak - gęsie pióro ze skrzydła 08.12.09, 18:04
                          skrzydlak - gęsie pióro ze skrzydła, lotka;
                          wysuszony koniec skrzydła gęsiego, używany do ścierania kurzu z mebli lub do
                          zbierania okruszyn ze stołu
                         • rita100 Re:skrzypki - skrzypce 08.12.09, 18:09
                          skrzypki - skrzypce

                          Zagraj mi Wojtku - ni moga, panie,
                          dom ci tolorek i skrzipki na granie.
                         • rita100 Re:skrzysty - iskrzący się, błyszczący 08.12.09, 18:10
                          skrzysty - iskrzący się, błyszczący, rozsiwewający blask
                          Dostałam łod ciotki take skrziste pociórki
                         • rita100 Re:skuczyć się - sprzykrzyć sie 08.12.09, 19:31
                          skuczyć się - sprzykrzyć sie
                          Ta robota mi sia skuczuła.
                         • rita100 Re:skulawić - stać się kulawym 08.12.09, 19:37
                          skulawić - stać się kulawym, skulawieć
                          Skulaźoł mu kóń, pewnie szpod dostaje.
                         • rita100 Re:skulnąć - stoczyć, zepchnąć 08.12.09, 19:40
                          skulnąć - stoczyć, zepchnąć
                         • rita100 Re:skulnąć się - stoczyć się na dół 08.12.09, 19:40
                          skulnąć się - stoczyć się na dół
                          Chłopok skulnół sia ze stogu na ziamnia, ale nic mu sia nie stało.
                         • rita100 Re:skumlać - skamlać, skowyczeć 08.12.09, 19:41
                          skumlać - skamlać, skowyczeć
                         • rita100 Re:skwerczyć - skwierczeć 08.12.09, 19:41
                          skwerczyć - skwierczeć
                         • rita100 Re:skwierać - kwilić, popłakiwać 08.12.09, 19:43
                          skwierać - kwilić, popłakiwać
                          Co tam dzieciuk dziś tak bez łustanku sksiyro ?
                         • rita100 Re:skwitować kogo-odprawić kogo 08.12.09, 19:44
                          skwitować kogo-odprawić kogo, załatwić komu sprawę, zwolnić kogo
                          Na landrotórze buło gwołt ludzi, ale chibko noju skszitowali.
                          Szołtis łodebroł tilo podatek i zaro mnie sksitowoł.
                         • rita100 Re:sleberko - sreberko 08.12.09, 19:45
                          sleberko - sreberko
                         • rita100 Re:slebrny - srebrny 08.12.09, 19:45
                          slebrny - srebrny
                         • rita100 Re:slebro - srebro 08.12.09, 19:46
                          slebro - srebro
                         • rita100 Re:slebrzyć - srebrzyć 08.12.09, 19:46
                          slebrzyć - srebrzyć
                         • rita100 Re:slebrzysty - srebrzysty 08.12.09, 19:46
                          slebrzysty - srebrzysty
                         • rita100 Re:słodkasy - słodkawy, trochę za słodki 08.12.09, 19:47
                          słodkasy - słodkawy, trochę za slodki
                          Nasze ziśnie już só słodkase.
                          To zino je słodkase, za dużo do niygo wsipałas farini
                         • rita100 Re:słomianny - słomiany 08.12.09, 19:50
                          słomianny - słomiany
                          W lato chantnie nosza słómnianni kapelusz.
                         • rita100 Re:słonasy - słonawy, nieco słony 08.12.09, 19:52
                          słonasy - słonawy, nieco słony
                         • rita100 Re:słonko - słońce 08.12.09, 19:54
                          słonko - słońce
                          ciekawe, że Warnijacy wyraz słońce w ogóle nie używali.
                          BuŁo gorónco, słónko śwyciuło łod rana do zieczora.
                         • rita100 Re:słuchać - słyszeć 08.12.09, 19:57
                          słuchać - słyszeć
                          wyrazu słyszeć nie używano

                          Mów ciszi, jo cia dobrze słuchom.
                          Słuchać w dali grzniot.
                         • rita100 Re:słuchanica - konfesjonał 08.12.09, 19:58
                          słuchanica - konfesjonał
                          Nasz ksióndz zawdi łod szósti rano siedzi w słuchanici.
                         • rita100 Re:sługi - osoby 08.12.09, 19:59
                          sługi - osoby
                          uBrane w białe koszule lub białe płachty, chodzące z upozorowanym koniem od domu
                          do domu i popisują się żartami i dowcipami w okresie świąt Bożego Narodzenia.
                         • rita100 Re:smagacz - osoba chodząca 'po smaganiu' 08.12.09, 19:59
                          smagacz - osoba chodząca 'po smaganiu'
                         • rita100 Re:smagać - chodzić 'po smaganiu' 08.12.09, 20:00
                          smagać - chodzić 'po smaganiu', smagać brzozowymi różgami wypuszczającymi
                          pierwsze liście, w drugie święto Wielkanocy.
                         • rita100 Re:smaganie - obrzęd ludowy świąt wielkanocnych 08.12.09, 20:00
                          smaganie - obrzęd ludowy świąt wielkanocnych, polegający na tym, że w drugie
                          święto wielkanocne dzieci (czasem także biedne kobiety-staruszki) chodziły
                          zwłaszcza rankiem do krewnych i znajomych z brzozowymi różczkami z rozwijającymi
                          się liśćmi i nimi smagały ich po nogach, otrzymując w zamian dary od smaganych.
                          Obrzęd ten miał przypominać biczowanie Chrystusa. Typowym zwrotem oznaczajacym
                          ten obrzęd było "chodzenie po smaganiu".
                         • rita100 Re:smagły - wysoki i szczupły, smukły 09.12.09, 19:27
                          smagły - wysoki i szczupły, smukły
                          To smagłi chłopok, je ciańki jek ticzka i chiba dwa metri wisoki.
                         • rita100 Re:smaka - smak i gust 09.12.09, 19:30
                          smaka - smak i gust
                          Te jepka majó dobro smaka. Łón mo dobro smaka i źiy, do czego sia nopszód zabrać
                         • rita100 Re:smakowny - smakowity i gustowny, smaczny 09.12.09, 19:34
                          smakowny - smakowity i gustowny, smaczny
                         • rita100 Re:smarkać - szlochać, płakać bez przerwy 09.12.09, 19:36
                          smarkać - szlochać, płakać bez przerwy
                          (najczęściej odnoszenie do dzieci)
                          Przestoń sia nareście smorkać, witrzij łoczi i nos i umij sobzie gamba, żebiś
                          nie buł taki zasmorkani.
                         • rita100 Re:smaruga - gęsty smar do smarowania 09.12.09, 19:39
                          smaruga - gęsty smar do smarowania osi pojazdów lub maszyn rolniczych; tłusty
                          smar do smarowania butów roboczych.

                          Zdejmowoł po koleji koła z wozu i smarowoł smarugó osie (sic!) wozu.
                         • rita100 Re:smary - lanie 09.12.09, 19:42
                          smary - lanie
                          Jek nie przidziesz zaro do domu, dostaniesz smari.
                         • rita100 Re:smektać - mlaskać, smoktać 09.12.09, 19:49
                          smektać - mlaskać, smoktać
                          Dzieci siedzó cichutko i smektajó bómbóni.
                         • rita100 Re:smętarz - cmentarz 09.12.09, 19:54
                          smętarz - cmentarz , także dziedziniec kościelny, na którym dawno chowano umarłych.
                         • rita100 Re:smętarzowy - cmentarny 09.12.09, 19:54
                          smętarzowy - cmentarny, należący do cmentarza
                         • rita100 Re:smętek - smutek 09.12.09, 19:56
                          smętek - smutek
                          Zielgi buł smantek, jek ludzie sia doźiedzieli, że rozpoczina sia wojna.
                         • rita100 Re:smętny - smutny, bez humoru 09.12.09, 19:57
                          smętny - smutny, bez humoru
                          Antósiozi chiba cóś feluje, łón chodzi taki smantni, mało jy i mało godo.
                          Smantnie wiglóndajó te pola po śniygach.
                         • rita100 Re:smrodzić - oddawać mocz, sikać 10.12.09, 17:50
                          smrodzić - oddawać mocz, sikać - o zwierzętach, wulg o ludziach
                          Ztrzimoj trocha konie, szkapa chce smrodzić.
                          Chtóś nasmroźiuł przed samam domam.
                         • rita100 Re:smrodzina - dzika czarna porzeczka 10.12.09, 17:53
                          smrodzina - dziko rosnąca czarna porzeczka, smrodynia
                         • rita100 Re:smrodziny, smrodzin - mocz 10.12.09, 17:55
                          smrodziny, smrodzin - mocz, zwłaszcza zwierzęcy
                          Jek sia wlazuje do łobory czuć smrodziny
                         • rita100 Re:smyrlić się - tlić się 10.12.09, 17:57
                          smyrlić się - tlić się, palić się słabym promieniem
                          W psiecu nie chce sia jekoś dobrze palić, ledwo sia tam smyrli.
                         • rita100 Re:smyrny - smolny 10.12.09, 17:59
                          smyrny - smolny
                          Nolaz-am kowoł smyrni szczapi.
                         • rita100 Re:sneszka - żona syna, synowa 10.12.09, 18:00
                          sneszka - żona syna, synowa
                         • rita100 Re:snosek - figa z makiem 10.12.09, 18:03
                          snosek - figa z makiem
                          Zidzisz, te dzieci, co sia ładnie zabaziajó, dostanó kożdi po dwa bómbóni, a ti
                          bułeś nieposzłuszny i brojułeś to dostaniesz snosek.
                         • rita100 Re:snować - snuć, nawijać nici osnowy 10.12.09, 18:03
                          snować - snuć, nawijać nici osnowy
                         • rita100 Re:snować się - snuć się 10.12.09, 18:04
                          snować się - snuć się
                          Musisz szewki łobrzucić, bo tan sztof letko sia bandzie snowoł
                         • rita100 Re:snowadło - urządzenie tkackie 10.12.09, 19:57
                          snowadło - urządzenie tkackie
                         • rita100 Re:snur - sznur 10.12.09, 19:57
                          snur - sznur
                         • rita100 Re:snurek - sznurek 10.12.09, 19:58
                          snurek - sznurek
                         • rita100 Re:snurować - sznurować 10.12.09, 19:58
                          snurować - sznurować