24.11.08, 22:13
Tero bandó słózieczka na literka 'N'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:na! 24.11.08, 22:26
   na! - weź, masz !
   Na te buti i zaniyś jych do szewca.
   • rita100 Re:na - dla; po 24.11.08, 22:28
    na - dla; po

    Ciotka prziniosła bómbóni no dzieci.
    Bandusko prziszła do noju no ksiotki.
    • rita100 Re:naakować się - napracować 24.11.08, 22:30
     naakować się - napracować

     Łoddom synozi gospodarstwo, juz dość sia na niam nałokowołam.
     • rita100 Re:nabażyć się - najeżyć się 24.11.08, 22:32
      nabażyć się - najeżyć się
      nastroszyć się

      Pies sia nabarzuł i zaczół łujadać na Sandora.
      Młodi Kalina nabarzuł sia jek taki bełchać.
      • rita100 Re:naborgować - nabrać kredytów 25.11.08, 20:59
       naborgować - nabrać kredytów
       napożyczać

       Naborgowała w karcznie, a tero ni może zapłacić.
       Na budowa chati naborgowoł-am gwołt psieniandzy.
       • rita100 Re:nabuchać - napchać 25.11.08, 21:06
        nabuchać - napchać
        mocno napalić

        Nabuchoł pora mniechów siana i doł Mandrinie no kozi.
        Nabuchoł w psiecu, ze do niego dojśc ni możam.
        • rita100 Re:nabuchać się - napchać się 25.11.08, 21:09
         nabuchać się - napchać się, najeść do syta
         mocno się nażreć

         Krowi nabuchałi sia saradeli, ze az jam boki łodstajó.
         • rita100 Re:nabuchtować - nabuchać 25.11.08, 21:11
          nabuchtować - nabuchać
          Nabuchtowoł taka fura siana, ze mu sia wóz wiwróciuł.
          • rita100 Re:nabuchtować sie - nabuchać się 25.11.08, 21:12
           nabuchtować sie - nabuchać się

           Nabuchtowoł sia grochu, a potam narzykoł, ze brzucho go boli.
           • rita100 Re:nabuntować - zwymiotować 25.11.08, 21:15
            nabuntować - zwymiotować

            Zidzisz, sinku, nabóntowołeś na psierzinka.
            • rita100 Re:nabuzować - mocna napalić 25.11.08, 21:20
             nabuzować - mocna napalić

             Nabuzowoł w psiecu, ze az bucho.
             • rita100 Re:nabzdzic - nasmrodzić 25.11.08, 21:23
              nabzdzic - nasmrodzić
              kichnąć na co, zrezygnować z czego

              Nabzdzia na jygo pomoc, dom sobzie reda.
              Łón strasznie nabzdziuł
              • rita100 Re:nachędożyć - wypróżnić się 25.11.08, 21:26
               nachędożyć - wypróżnić się
               nabrudzić

               Psies nachajdożuł przed samam domam.
               • rita100 Re:nachrapać się - napracować się 25.11.08, 21:28
                nachrapać się - napracować się

                Gwołt sia szurczoki nachropali przi karczowaniu lasu.
                • rita100 Re:nachtop - nocnik 25.11.08, 21:57
                 nachtop - nocnik
                 Posoć dzieciuka na nachtop.
                 • rita100 Re:macie - weźcie 25.11.08, 21:58
                  macie - weźcie
                  Moce te łobroźiki na pamnióntka
                  • rita100 Re:nacierać - przynaglać, przymuszać 25.11.08, 22:01
                   nacierać - przynaglać, przymuszać
                   na kogo
                   Nacierać komu - śpieszyć sie komu, odczuwać potrzebę fizjiologiczną.
                   Naciyroł na robociónzów, źebi chibci robzili.
                   Ni mam ciasu, bo mi naciyra robota.
                   Tak mu naciyrało, ze musioł łodejść na stróna i sia sejszcziać
                   • rita100 Re:nacierzpać, naciyrzpnóńć - naczerpać 27.11.08, 20:16
                    nacierzpać, naciyrzpnóńć - naczerpać
                    • rita100 Re:nacierzpić, naciyrzpsić - nacierpieć 27.11.08, 20:17
                     nacierzpić, naciyrzpsić - nacierpieć
                     • rita100 Re:naćpać się - najeść się 27.11.08, 20:18
                      naćpać się - najeść się do syta

                      Krowi sia naćpałi, ze az jam boki wstajó.
                      • rita100 Re:naddłupać - nadgryść 27.11.08, 20:20
                       naddłupać - nadgryść
                       odkruszyć, oddłubać

                       Misz naddłupała kawałek chleba.
                       • rita100 Re:nadfurnąć - nadlecieć 27.11.08, 20:22
                        nadfurnąć - nadlecieć
                        • rita100 Re:nadglądać - doglądnąć 27.11.08, 21:40
                         nadglądać - doglądnąć
                         dopilnować

                         Nadglóndojda, szurczoki, na konie i krowi.
                         Nadglóndoj na dziecko, zebi mu sia nic nie stało
                         • rita100 Re:nadłupać - dużo zrobić 27.11.08, 21:44
                          nadłupać - dużo zrobić

                          Nadłupali gwołt zómpków do grabzi.
                         • rita100 Re:nadłupać - napracować się 27.11.08, 21:45
                          nadłupać - napracować się

                          Alem sia nadłupali przi wasztacie.
                         • rita100 Re:nadoczynkować się - natrudzić się 27.11.08, 21:46
                          nadoczynkować się - natrudzić się

                          Gwołt sia nadoczinkowalim, zeby Franca wiluzować z wojska.
                         • rita100 Re:nadpsować - nadpsuć 27.11.08, 21:51
                          nadpsować - nadpsuć
                         • rita100 Re:nadpsować się - nadpsuć się 27.11.08, 21:53
                          nadpsować się - nadpsuć się

                          Te jepka juz sia nadpsowali.
                         • rita100 Re:nadraszować - namłucić 27.11.08, 21:54
                          nadraszować - namłucić
                          Nadraszowalim tile żita, że możewa poźiczić sójsiadozi na siyf.
                         • rita100 Re:nadraszować się - umęczyć się 27.11.08, 21:55
                          nadraszować się - umęczyć się młóceniem
                          Nadrasowalim sia, az gnaty boló.
                         • rita100 Re:nadumać - rozmyślać 27.11.08, 21:59
                          nadumać - rozmyślać
                          Nadumoł sia i nadumoł, az nareszcie wimysluł, co mo zbrobzić.
                         • rita100 Re:nadziakać - nasiekać 27.11.08, 21:59
                          nadziakać - nasiekać

                          Nadziakałaś za dużo kartofli.
                         • rita100 Re:nafitać - nałowić, nałapać 28.11.08, 21:13
                          nafitać - nałowić, nałapać

                          Szurczoki nafitali tile ribów, że mnielim dobri łobziod
                         • rita100 Re:nafutrować - nakarmić 28.11.08, 21:14
                          nafutrować - nakarmić
                          Nafutruj konie i pojedziesz na tertok po deski
                         • rita100 Re:nagardzielować - dużo nakrzyczeć 28.11.08, 21:16
                          nagardzielować - dużo nakrzyczeć
                          Nagordzielowali na zebraniu i jenósz nic z tygo nie wiszło.
                         • rita100 Re:nagutki - nagusieńki 28.11.08, 21:34
                          nagutki - nagusieńki
                          zupełnie nagi
                         • rita100 Re:nahakować - naciąć, pociąć 28.11.08, 21:37
                          nahakować - naciąć, pociąć

                          Nahakowali drewków na cało zima.
                         • rita100 Re:nahakować sie - napracować się 28.11.08, 21:39
                          nahakować sie - napracować się
                          prz cięciu drzew lub na roli

                          Nahakowali sia przi bruksi i kapuście
                         • rita100 Re:najdek-dka - nieślubne dziecko 28.11.08, 21:41
                          najdek-dka - nieślubne dziecko
                         • rita100 Re:najmać - najmować 28.11.08, 21:42
                          najmać - najmować

                          Łón zawdi nojmó ludzi do kopoczki.
                         • rita100 Re:najrzyć - lubić 29.11.08, 15:44
                          najrzyć - lubić
                          być przywiązanym do kogo

                          Dobrygo człozieka wszisći najrzó.
                          Nasze dzieci wuja barzo nojrzó.
                         • rita100 Re:najrzyć sie - lubić się wzajemnie 29.11.08, 15:45
                          najrzyć sie - lubić się wzajemnie
                          godzić się ze sobą

                          To je dobra familijó, wszisći tam sia nojrzó i sobzie chantnie pomogajó.
                         • rita100 Re:najwięcej - noziancej 29.11.08, 15:46
                          najwięcej - noziancej
                          także zwykle

                          Ludzie noziancej miśló tilo ło swojich kłopotach.
                         • rita100 Re:nakarować - nawieź na taczkach 29.11.08, 22:25
                          nakarować - nawieź na taczkach

                          Nakarowali gwołt psiosku na droga.
                         • rita100 Re:nakarować się - napracować się 29.11.08, 22:27
                          nakarować się - napracować się
                          ale tylko wożąc na taczkach.

                          Nakarowoł-am sia, ze w krziżu mnie boli.
                         • rita100 Re:naklektać - klepać, ugniatać 29.11.08, 22:28
                          naklektać - klepać, ugniatać
                          najczęściej łopatą

                          Matulka nakleptała dziś łosiómnoście fóntów masła.
                         • rita100 Re:naklektać sie - napracować się 29.11.08, 22:39
                          naklektać sie - napracować się ugniatająć

                          Dość sia nakleptalim przi tych pónczkach, tero zabzierzewa sia do jinszi roboti
                         • rita100 Re:naklinać - stanowczo przekazać 01.12.08, 21:24
                          naklinać - stanowczo przekazać

                          Nakliń, łojczulku, dzieciom, zeby ze szkołi, zaró prziszli do domu, a nie
                          tróncali sia po wsi.
                         • rita100 Re:naklnąć - nakląć 01.12.08, 21:26
                          naklnąć - nakląć
                         • rita100 Re:naknastrowć - napalić w piecu 01.12.08, 21:27
                          naknastrowć - napalić w piecu jałowcem, chrustem

                          Jonek dziś naklastrowoł, ze az goróncka bucho łod psieca.
                         • rita100 Re:nakuczony - przykry 01.12.08, 21:27
                          nakuczony - przykry, natrętny

                          To je kobzieta nakuczóno, ciajżko z nió wytrzimać.
                         • rita100 Re:nakuczyć sie - sprzykrzyć się 01.12.08, 21:30
                          nakuczyć sie - sprzykrzyć się

                          Ta robota juz mi sia nakuczuła.
                         • rita100 Re:nakuć - nakłuć 01.12.08, 21:33
                          nakuć - nakłuć

                          Nakuj wrzód jigłó i zaro zaczóła wichodzić ropa.
                         • rita100 Re:nakurzyć - nadymić, nakopcić 01.12.08, 21:37
                          nakurzyć - nadymić, nakopcić
                          nasypać o śniegu czy piasku

                          Nakurziliśta tami cigarami w jizbzie, że az ciamno.
                          Śniyg nakurzuł zospi na drogach, ciajsko tam pojechać koniami.
                         • rita100 Re:naladować - naładować 01.12.08, 21:41
                          naladować - naładować
                         • rita100 Re:nalazca - znalazca 01.12.08, 21:42
                          nalazca - znalazca
                         • rita100 Re:nalazek - bękart 01.12.08, 21:42
                          nalazek - bękart
                          rzecz znaleziona

                          Wziół sobzie kobziyta z noloskam.
                         • rita100 Re:nalezisko - znalezisko 01.12.08, 21:43
                          nalezisko - znalezisko
                         • rita100 Re:naleźć - znaleźć 01.12.08, 21:43
                          naleźć - znaleźć
                         • rita100 Re:nalugować - nabrudzić kałem 02.12.08, 20:35
                          nalugować - nabrudzić kałem
                          łobuz, mocno zbić

                          Znów chtóś nalugoł na deska w abyju.
                          Bołkroziców nalugoł Folkowamu, że krew poszła mu z nosa.
                         • rita100 Re:naluśnik - częśc wozu 02.12.08, 21:14
                          naluśnik - częśc wozu
                          drabiniastego
                          Poszukajta, chłopoki noluśniki, trzeba wóz prziszikować do żnif.
                         • rita100 Re:naluśnik - częśc wozu 02.12.08, 21:31
                          (żelazny pałączek z pierscieniami zakładanymi na kłonicę i luśnię,
                          podtrzymujący górną żerdź drabiny w wozie drabiniastym)
                         • rita100 Re:nałożny - przywykły 02.12.08, 21:32
                          nałożny - przywykły
                          przyzwyczajony do czegoś

                          Jamu sia nic nie stanie, łón je nołożny do do taki roboti.
                         • rita100 Re:nołożyć się - przywyknąć 02.12.08, 21:33
                          nołożyć się - przywyknąć
                          przyzwyczaić się do czegoś

                          Nołożuł-am sia wstawać ło psiónty zrana.
                         • rita100 Re:namalować - narysować 02.12.08, 21:34
                          namalować - narysować
                         • rita100 Re:namykać się - przesuwać się 02.12.08, 21:45
                          namykać się - przesuwać się
                          odsuwać się, robić miejsce

                          Namknół sia, żebi Ejrzinek tyż móg sia łusiójść.
                         • rita100 Re:na nu - co to jest ! 02.12.08, 21:47
                          na nu - co to jest !
                          jako wykrzyknik - co to ma zanczyć
                          No nu, co sia znów maszinie stało, łóna chodzi za głośno.
                         • rita100 Re:naobkoło - naokoło 02.12.08, 21:49
                          naobkoło - naokoło
                         • rita100 Re:napacać - napaćkać 02.12.08, 21:55
                          napacać - napaćkać
                          nabrudzić, nachlapać

                          Mulorze napacali noma w całam domu
                         • rita100 Re:napakować się - obeźreć się 02.12.08, 21:57
                          napakować się - obeźreć się
                          najeśc się, objeść się

                          Alem sia napakowoł; tero witrzymom do zieczora.
                         • rita100 Re:napasztek - naparstek 02.12.08, 21:59
                          napasztek - naparstek
                         • rita100 Re:naperty - uparty 03.12.08, 21:52
                          naperty - uparty, zawzięty

                          To je człoziek noperti, robzi tilo to, co łón som chce.
                         • rita100 Re:napierśnik (nopsiyrśnik) 03.12.08, 21:55
                          napierśnik (nopsiyrśnik)
                          pas pociągowy
                          Koń sia łodparzuł pod napsiyrśnikam.
                         • rita100 Re:napiętek-a - obcas 03.12.08, 21:56
                          napiętek-a - obcas
                          Zaniyś buti do szewca, bo mosz dicht zderte nopsiantki.
                         • rita100 Re:napitek - napój, trunek 03.12.08, 21:58
                          napitek - napój, trunek

                          Czi pociajstowali woju choc jekam napsitkam ?
                         • rita100 Re:napletacz - część krosna 03.12.08, 22:01
                          napletacz - część krosna
                          albo pog. stary człowiek przebierający nogami

                          Na jyburstok krola prziszed so szkołi tan stari noplytoć z żelaznam krziżam z
                          wojni francuski.
                         • rita100 Re:naplumpować - napompować 03.12.08, 22:02
                          naplumpować - napompować
                          wodę do wiadra, lub powietrze do dętki
                         • rita100 Re:napodorędzić się - wpaść pod rękę 03.12.08, 22:05
                          napodorędzić się - wpaść pod rękę
                          znaleźć się w zasięgu ręki, nadarzyć się

                          Konygów psies rzuciuł sia na mnie, ale napodorandziuł mi sia sankati kulos i móg
                          am sia łognać.
                          Napodorandziuł mi sia kupsiec na naszygo konia.
                         • rita100 Re:napsiować - napsuć 03.12.08, 22:06
                          napsiować - napsuć

                          Napsowaliśta desków na naprozianie tygo płota.
                         • rita100 Re:napytlować - namleć mąki 03.12.08, 22:07
                          napytlować - namleć mąki
                          lepszego gatunku
                         • rita100 Re:napytlować się - najeśc sie 03.12.08, 22:07
                          napytlować się - najeśc sie do syta

                          Napitlowoł sia psieczónki z kapustó, jek jesce nigdi.
                         • rita100 Re:napyazać - nasiusiać 03.12.08, 22:12
                          napyazać - nasiusiać.
                          napizać sia
                         • rita100 Re:naradować się - nacieszyć się 04.12.08, 21:19
                          naradować się - nacieszyć się

                          Dzieci napewno naradujó sia tam zabawkom
                         • rita100 Re:nareda - narada, dorada 04.12.08, 21:24
                          nareda - narada, dorada

                          W karcznie zrobzili norada, kogo bandó welować do parlamentu.
                          Jygo noreda na nic mi sia nie przido.
                         • rita100 Re:naredzić - naradzić, doradzić 04.12.08, 21:25
                          naredzić - naradzić, doradzić

                          Noradzali i noradzali, a kónca noredi nie buło zidać.
                          To jest rzecz ciajżko, som nie ziam, co ci tu noredzić.
                         • rita100 Re:naremnik - siłacz, olbrzym 04.12.08, 21:26
                          naremnik - siłacz, olbrzym
                          wielki i ciężki przedmiot

                          To je chłop śilni, takygo noramnika żodko sia potiko.
                          Wibzierzta z komnianiaci nozianksze noramniki i zaziśta do fundamantów do kościoła.
                         • rita100 Re:naremny - silny, mocy, ciężki 04.12.08, 21:26
                          naremny - silny, mocy, ciężki

                          Łón mo noremne konie, z niami wicióngnie kożdi ciajżar.
                          Patrz, jeko noremno karpa!
                         • rita100 Re:nareście - nareszcie 04.12.08, 21:27
                          nareście - nareszcie
                         • rita100 Re:narędzie - naręcze 04.12.08, 21:28
                          narędzie - naręcze

                          Przinieś mi norandzie drewków z szołra.
                         • rita100 Re:nargać - brudzić 04.12.08, 21:29
                          nargać - brudzić
                          Nie norgajta sobzie łobleki na tam mokram psiosku.
                         • rita100 Re:nargać się - tarzać się 04.12.08, 21:31
                          nargać się - tarzać się
                          nurzyć się, walać się

                          Prosioki norgajó sia w błocie
                         • rita100 Re:narychtować - nakierować 04.12.08, 21:34
                          narychtować - nakierować
                          odpowiednio ustawić, wyregulować zegarek, przygotować obiad

                          Mniamce narychtowali kanóni na Rusków skritych w lasie.
                          Zygernistrz narichtowoł mój zygarek na dobri cias.
                          Na wesele narichtowali tile jedzania, ze stałobi na sto gości.
                         • rita100 Re:nasada - nasada 04.12.08, 21:35
                          nasada - nasada
                          belka w wozie lub saniach.
                         • rita100 Re:naskwierać - nadokuczać 04.12.08, 21:36
                          naskwierać - nadokuczać
                          nagrymasić

                          Dzieci mi tile naskszierajó, ze chantnie bich juz łodpoczóła.
                         • rita100 Re:nasmorodzić - nasikać 04.12.08, 21:39
                          nasmorodzić - nasikać
                         • rita100 Re:naspa - wsypa,inlet 04.12.08, 21:40
                          naspa - wsypa,inlet
                         • rita100 Re:naspka - mała wsypa 04.12.08, 21:40
                          naspka - mała wsypa
                         • rita100 Re:nastalować - nastawić, zamówić 10.12.08, 21:55
                          nastalować - nastawić, zamówić
                          Nastaluj zyger do budzania ba szwarto godzina.
                          Krawczka nastalowała mnie do przimniorki na pojutrze.
                         • rita100 Re:nastąpić się - usunąć sie 10.12.08, 22:04
                          nastąpić się - usunąć sie
                          przestawić nogę

                          Nastómp sia, stari wałachu!
                         • rita100 Re:naszpulować - nawinąć na szpulę 10.12.08, 22:06
                          naszpulować - nawinąć na szpulę
                         • rita100 Re:nasztaplować - ułożyć, nagromadzić 10.12.08, 22:07
                          nasztaplować - ułożyć, nagromadzić

                          Nasztoplowali drewków az pot som dach.
                          Nastopowoł gromada psieniandzy i jenuż musioł łumrzić.
                         • rita100 Re:naści! - oto masz! 10.12.08, 22:08
                          naści! - oto masz!
                          Naści, prowós sia łurwoł.
                         • rita100 Re:natnąć - naciąć 10.12.08, 22:12
                          natnąć - naciąć

                          Natnyli drewków na cała zima.
                          Musisz tan drójżek trocha natnóńć, to sia lżi łułamnie.
                         • rita100 Re:natretować - nadepnąć 10.12.08, 22:19
                          natretować - nadepnąć
                          Źidzisz, natretowołeś kotozi na łapka.
                         • rita100 Re:natron - węglan sodu 10.12.08, 22:23
                          natron - węglan sodu

                          Napsij sia trocha notrunu, to cia brzucho przestonie bolić.
                          czyli to soda oczyszczona
                         • rita100 Re:natrząsać - przygrażać 11.12.08, 22:07
                          natrząsać - przygrażać
                          stanowczo przykazywać

                          Fater, natrzójśnij szurkom, zebi nie szurgali sia na jyziorze, bo lód je juz za
                          słabi.
                         • rita100 Re:nauka - tylko jako 11.12.08, 22:12
                          nauka - tylko jako
                          przygotowanie do sakramentów, katechizacja

                          We wtorki i psióntki chodzó dzieci do kościoła na nouka.
                         • rita100 Re:na urząd - umyślnie, celowo 11.12.08, 22:13
                          na urząd - umyślnie, celowo

                          Łon mi nołurzónt to zrobziuł.
                          Pojechoł-am nałurzond do mniasta, zebi łobstalować łu sztelmacha nowi wóz.
                         • rita100 Re:nawalić - wypróżnic się 11.12.08, 22:15
                          nawalić - wypróżnic się
                          wulgarnie
                          Chtóś nawaluł w abyju na deska.

                          'zrezygnować z czego'
                          Nawala na pomoc tygo starygo kośloczo.
                         • rita100 Re:nawała - nawałnica 11.12.08, 22:22
                          nawała - nawałnica

                          Prziszła tako nawała, ze ślypsi ni moglim rozstworzyć.
                         • rita100 Re:nawarzyć - nagotować 11.12.08, 22:29
                          nawarzyć - nagotować

                          Kartofle no tych starych świń só nawarzóne.
                         • rita100 Re:nawlec - nawozić, naznosić 11.12.08, 22:30
                          nawlec - nawozić, naznosić
                          Nawlekli tile tygo talatajstwa, ze nie ziam, dźie to wszistko mom podziać.
                         • rita100 Re:nawłoskować - nawoskować 11.12.08, 22:33
                          nawłoskować - nawoskować

                          natrzeć, wysmarować woskiem
                         • rita100 Re:na wskoś - w skos, na ukos 11.12.08, 22:35
                          na wskoś - w skos, na ukos
                         • rita100 Re:nazad - w tył, z powrotem 11.12.08, 22:37
                          nazad - w tył, z powrotem
                          znowu

                          Trzeba tan wóz cofnóńć trocha nazad.
                          Pojechoł do Westfalów na roboti, ale chibko przijechoł nazod.
                          Muziułam mu, żebi nie kśilił dziecka, a tan bankart nazod to robzi.
                         • rita100 Re:nazorgować - nazbierać 11.12.08, 22:40
                          nazorgować - nazbierać
                          nagromadzić

                          Nazorgowała tile suszónych grzibów, ze bandzie mniała dość na cało zima.
                         • rita100 Re:nazreć się - nażreć się 11.12.08, 22:41
                          nazreć się - nażreć się
                         • rita100 Re:nazwisko - nazwa 11.12.08, 22:41
                          nazwisko - nazwa

                          Jekie jest nozzisko polskie tygo ksiotka ?
                         • rita100 Re:nażłopać się - nażreć się 11.12.08, 22:42
                          nażłopać się - nażreć się

                          Krowi nażłopałi sia saradelki, ze az boki jam wstajó.
                         • rita100 Re:nelka - goździk 12.12.08, 21:08
                          nelka - goździk

                          Róże i nelki to nolepsze ksiotki.
                         • rita100 Re:ni - nie 12.12.08, 21:10
                          ni - nie
                          ni moga, ni mnioł
                         • rita100 Re:nicht - nikt 12.12.08, 21:11
                          nicht - nikt
                         • rita100 Re:nicpota - nicpoń, łobuz 12.12.08, 21:13
                          nicpota - nicpoń, łobuz

                          Jych szurek to nicpota, wszandzie tilo broji.
                         • rita100 Re:niechać - nie tykać 12.12.08, 21:16
                          niechać - nie tykać, nie ruszać

                          Niechoj, bo maszina może cia wicić.
                         • rita100 Re:niechcenie - brak chęci 12.12.08, 21:19
                          niechcenie - brak chęci i ochoty
                         • rita100 Re:niecierzpliwić - niecierpliwić 12.12.08, 21:21
                          niecierzpliwić - niecierpliwić
                          nieciyrzplizić sia
                         • rita100 Re:niechtóry - niektóry 12.12.08, 21:20
                          niechtóry - niektóry
                         • rita100 Re:niecierzpliwość - niecierpliwość 12.12.08, 21:22
                          niecierzpliwość - niecierpliwość
                          nieciyprzpliwość
                         • rita100 Re:niecistość - nieczystość 12.12.08, 21:22
                          niecistość - nieczystość
                         • rita100 Re:niecisty - nieczysty 12.12.08, 21:23
                          niecisty - nieczysty
                         • rita100 Re:niecytelny - nieczytelny 12.12.08, 21:24
                          niecytelny - nieczytelny

                          To psismo je niecitelne.
                         • rita100 Re:niedbałek - niedbalec 12.12.08, 21:24
                          niedbałek - niedbalec
                          niedbaluch
                         • rita100 Re:niedrdzwny - nierdzewny 12.12.08, 21:27
                          niedrdzwny - nierdzewny
                         • rita100 Re:niedziela - także tydzień 12.12.08, 21:28
                          niedziela - także tydzień

                          Żniwa mowa liche, juz łod dwuch niydziel podo deszcz, wszistko na polu gnije.
                          Za dwie niydziele bandó Gody
                         • rita100 Re:niedziółka - kochana niedziela 13.12.08, 22:56
                          niedziółka - kochana niedziela

                          Jek przyjdzie ta niedziółka, to człoziek przinajmnij łodpocznie.
                         • rita100 Re:niedźwedź, niedźwydz 13.12.08, 22:58
                          niedźwedź, niedźwydz - niedźwiedź
                         • rita100 Re:niegodny - zły, niedobry 13.12.08, 22:59
                          niegodny - zły, niedobry
                          niesmaczny, nieodpowiedni, nieprzydatny

                          To je niegodny sznurek, jo musza mniyć grupszi.
                          Łóni majó w swojam łogrodzie niegodne jepka, twarde i kwaśne.
                         • rita100 Re:niegodno - źle 13.12.08, 23:07
                          niegodno - źle
                         • rita100 Re:niejecy - mało jędzący 14.12.08, 18:51
                          niejecy - mało jędzący
                          nie mający apetytu

                          Moje dziecko jest niejyce, pottikom mu różne rzeci, a łóno jeść nie chce.
                         • rita100 Re:niejeden, niejedan 14.12.08, 18:54
                          niejeden, niejedan, niejena, niejeno, niejeni
                         • rita100 Re:niemierny - niespokojny 14.12.08, 18:57
                          niemierny - niespokojny, podniecony, podenerwowany

                          Łóna zawdi, jek zachorzeje, je tako niemniernó, na kożdego tilo krziczi.
                         • rita100 Re:niemożebność - niemożliwość 14.12.08, 19:00
                          niemożebność - niemożliwość
                         • rita100 Re:niemożebny - niemożliwy 14.12.08, 19:01
                          niemożebny - niemożliwy
                         • rita100 Re:nieprzemoczalny - nie przemakalny 14.12.08, 19:02
                          nieprzemoczalny - nie przemakalny
                          nie przepuszczający wody
                         • rita100 Re:niepyszny - nie proszony 14.12.08, 19:06
                          niepyszny - nie proszony, nie pożądany, wyproszony
                          Prziszed do ni jek niepyszny (bez żenady)

                          Jek mu wigarnół-am prowda, poszed jek niepyszni.
                         • rita100 Re:nie siuła - niedużo, niewiele 14.12.08, 19:10
                          nie siuła - niedużo, niewiele

                          Niesiuła brokowało, zeby sia łutopsiuł.
                          Łóni majó niesiuła psianiandzy, zawdi tilo bzieda klepsió.
                         • rita100 Re:niesporek - czł. powolny 14.12.08, 19:13
                          niesporek - człowiek powolny
                          mało efektowny w pracy
                         • rita100 Re:niespory - powolny 14.12.08, 19:14
                          niespory - powolny

                          Łon je niespory
                          jinsze możem godać niegramotny tyż.
                         • rita100 Re:nieszczęście - nieszczajście 14.12.08, 19:17
                          nieszczęście - nieszczajście
                          nieszczajślizi
                         • rita100 Re:nieszparowny - rozrzutny 14.12.08, 19:33
                          nieszparowny - rozrzutny
                          nie oszczedzający, niewydajny

                          Kobźyta mo nieszporowno, co łón zarobzi, to łóna chibko wido.
                          W tam roku pszenica je nieszparowno.
                         • rita100 Re:nieśniałość - nieśmiałość 14.12.08, 19:40
                          nieśniałość - nieśmiałość
                         • rita100 Re:nieśniały - niesmiały 14.12.08, 19:41
                          nieśniały - niesmiały
                         • rita100 Re:nieśniertelność - nieśmiertelność 14.12.08, 19:41
                          nieśniertelność - nieśmiertelność
                         • rita100 Re:nieśniertelny - niesmiertelny 14.12.08, 19:41
                          nieśniertelny - niesmiertelny
                         • rita100 Re:nieśweży - nieświeży 14.12.08, 19:42
                          nieśweży - nieświeży
                         • rita100 Re:nieustajny - nieprzerwalny 14.12.08, 19:43