28.05.13, 13:25
Czy Zamawiający może wymagać od Wykonawcy oświadczenia, że nie jest on wpisany do Krajowego Rejestru Długów?
Obserwuj wątek
  • kancelariazp.pl Re: KRD 01.06.13, 15:34
   Nie. Dokumenty i oświadczenia, których zamawiający może żądać w postępowaniu, zostały wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Listę dokumentów, które mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, należy traktować jako zamkniętą (wyjąwszy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu). Z kolei listę dokumentów służących potwierdzeniu, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy traktować jako przykładową, możliwą do rozszerzenia. Należy pamiętać, że zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
  • basi_a33 Re: KRD 04.06.13, 09:19
   że on wymaga to nie znaczy że tak jest ,na Twoim miejscu sprawdziła bym jak ma sie to według prawa ?może poradź sie prawnika który specjalizuję sie w zamówieniach publicznych to najbardziej logiczne rozwiązanie :)
  • 3loki Re: KRD 20.11.13, 19:03
   moim zdaniem to bardziej Wykonawca moglby zadac takiego oswiadczenia od Zamawiajacego... czy Zamawiajacy placil wczesniej swoim Wykonawcom...


   geodeta rzeszów
   geodeta łódź
   geodezyjna obsługa inwestycji rzeszów
   geodezyjna obsługa inwestycji łódź
  • 3loki Re: KRD 20.11.13, 20:32
   moim zdaniem to bardziej Wykonawca moglby zadac takiego oswiadczenia od Zamawiajacego... czy Zamawiajacy placil wczesniej swoim Wykonawcom...


   geodeta rzeszów
   geodeta łódź
   geodezyjna obsługa inwestycji rzeszów
   geodezyjna obsługa inwestycji łódź

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka