Dodaj do ulubionych

Slonsko Biblia

IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:01
„Blank piyrwyj narichtowou Pon Bog niebo i ziymia. Ziymia boua przodki
dziko, pusto i ciymno, a pouno bouo na niyj wody wele keryj bou ino Duch od
Ponboczka. I Bog pedziou :

Niych bydzie swiatuo ! I bouo swiatuo. Pon Bog merknou, co swiatuo je dobre,
i oddzielou swiatuo od ciymnego. I Bog pedziou na swiatuo dziyn a na ciymne
noc. I tak bou wieczor a potym rano - dziyn piyrszy. A potym Bog pedziou :
Niych sie stonie powaua dryny kaj wodow tela i niych ona oddzieli jedne wody
od inkszych ! Kej Bog zrobiou ta powaua to oddzielou wody na wiyrchu od
wodow na dole : a kej to sie stouo, Pon Bog dou tyj powale miano Nieba. I
tak wieczor i rano prziszuy ku koncowi - dziyn drugi. A potym Bog pedziou:
Niych wody na dole sie zbierom na jednym placu i niych sie pokoze suche ! A
jak to sie stouo, to Bog dou tymu suchymu miano ziyma, a ta woda mianowou
morze. Pon Bog uwidziou tysz, co one som dobre i bezto pedziou : Niych
ziymia wydo zielone flance : trowa niych dowo nasiynie wele sorty, drzewa
owoce, w kerych niych bydzie nasiynie wele od nich sortow. I bog widziou, co
to tysz je dobre. I tak wieczor i rano prziszuy ku koncowi - dziyn czeci. A
potym bog pedziou : Niych bydom swiatua na niebie i niych sie swiycom, coby
dzielouy dziyn od nocy, coby pokozywauy pory roku, dni i roki ; coby sie
swiyciouy na niebie i coby dowauy jasne ziymi. I tak bouo. Bog zrobiou dwa
wielke swiatua na niebie : wiynksze coby dowauo jasne we dziyn a mynsze we
nocy. I narichtowou je Bog na niebie coby rzondziouy we dziyn i we nocy i
coby dzielouy jasne od ciymnego. A widziou Bog, co to je dobre. I tak
wieczor i rano prziszuy ku koncowi - dziyn czworty. Potym Bog pedziou :
Niych woda bydzie pouno zywego i ptoki niych furgajom nade ziymiom a pod
niebym ! Tak zrobiou Bog wielke potwory we morzu i roztomaite zywe kere
puywo, od kerego zrobiouo sie pouno we wodzie, a tysz zarozki zrobiou pouno
ptokow roztomaitych. Bog widziou, co to je dobre, pobuogosuawiou to tak :
Niych to mo mode, coby pouno bouo zywego we wodzie a ptokow mocka na ziymi.
I tak prziszou zas wieczor i rano ku koncowi - dziyn pionty. Potym Bog
pedziou : Niych bydzie na ziymi pouno roztomaitego zywego : bydlontka, zywe
co krichuje i dzike, a wszystko wele sorty. I tak bouo. Bog narichtowou
pouno roztomaitych bydlontkow, dzikego i tego co krichuje po ziymi. I
widziou Bog, co to je dobre. A potym pedziou Bog : Niych czuowiek sie stonie
i niych bydzie podobny do mie. Niych bydzie ponym do rybow, ptokow i
bydlontek, do ziymi i do wszyskego zywego na ziymi ! Tak narichtowou Bog
czuowieka na swoj obroz, na od Boga obroz go narichtowou : przodki chopa i
kobiyta, a potym ich pobuogosuawiou i pedziou im : Bydziecie miec bajtli,
coby na ziymi pouno ludzi bouo i coby ludzie sie starali o ziymia. Coby
ludzie sie starali o ryby, o ptoki, i couke inksze co zyje na ziymi. I
pedziou Bog : Sam wom dowom wszystko flanca co dowo ziorno na coukyj ziymi,
i couke drzewo, od kerego owoc mo nasiynie : dlo wos bydzie to jedzynie.

A dlo coukego zywego na polach i wszyskich ptokow we lufcie, coukego na
ziymi co je zywe, niych bydzie zielone futrym. I tak bouo. A Pon Bog
merknou, co couke co narichtowou, bouo dobre. Tak prziszou wieczor i rano ku
koncowi - dziyn szosty.

Obserwuj wątek
  • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:03
   Tak to narichtowane bouy niebo i ziymia, a ku tymu couko mocka stworzyn. A kej
   Pon Bog byli fertich na szosty dziyn ze od Nich robotom , kero zrobiyli,
   odpoczynli se Ponboczek we siodmy dziyn, i zrobiyli tyn dziyn dniym swiyntym.
   Tako je geszichta poczontku po narichtowaniu nieba i ziymi. Kej Pon Bog
   narichtowali ziymia i niebo, niy bouo jeszcze zodnego krzoka polnego na ziymi
   ani zodno trowa polno jeszcze niy rosua - bo Ponboczek jeszcze niy pokropiou
   dyszczym na ziymia i niy bouo jeszcze zodnego czuowieka, kery by robiou kole
   ziymi i przikopow, coby couko ziymia dostowaua woda - tak tysz ulepiyli
   Ponboczek czuowieka ze prochu i ziymi, i dychnyli we niego zyciym, i bou
   czuowiek zywy. Kej Ponboczek zaflancowou ogrod w Edyn, na wschodzie, dali tam
   tysz czuowieka, kerego ulepiyli. Zrobiyli tysz Pon Bog , ize urosli z ziymi
   wszyske drzewa, fajne z wyglondu, kere i dobre owoce dowauy; a w samym srodku
   tego ogrodu drzewo zycia i drzewo poznanio tego co je dobre i co je zue. Ze
   Edynu puynoua rzeka, kero dowaua woda do tego ogrodka, i tam tysz sie
   rozuazioua i dowaua poczontek cztyrym inkszym rzekom.

   Piyrszo rzeka - Piszon; to je ta, kero okronzo couki couki kraj Chawila, kaj
   je zuoto. A zuoto tam je nojlepsze; tam tysz je zywica co fajnie wonio i
   kamiyn czerwony. Drugo rzeka - Gichon; ta okronzo couki kraj Kusz. Czecio
   rzeka - Chiddekel; ta puynie na wschod od Aszszuru. Czworto rzeka - to Perat.
   I wziynli Ponboczek tysz czuowieka, i dali go do orodu Edyn, coby tam robiou
   kole ogrodka i dbou o tyn ogrod. Przi tym rozkozali tak czuowiekowi: Z coukich
   drzewow sam we ogrodzie mozesz jesc i maszkycic, ale ze drzewa poznania tego
   co je dobre i co je zue, niy mosz pozwolynia jesc, bo jak z tego drzewa zjysz,
   to mosz zicher ze umrzesz. Potym Ponboczek pedzieli: - Niy ma dobre, co
   czuowiek je som; zrobiymy ci tysz hilfa. Kej Ponboczek ulepiyli ze gliny couke
   zwierzynta na ziymi i ptoki we lufcie, przikludziyli je ku czuowiekowi coby
   widziec jake on im do miano. Kozde ze stworzyn zywych dostauo miano od
   czuowieka. Tak czuowiek mianowou wszyske bydlontka, ptoki we lufcie i wszystke
   dzike zwierzynta. Ale zodno hilfa sie do czuowieka niy znodua. Wtedy tysz Pon
   Bog narichtowali, co prziszou ciynzki syn na czuowieka. Kej czuowiek usnou,
   wyciongli mu Ponboczek jedna ze ripow, a na tym placu zalepiyli wszysko
   ciauym. Potym Ponboczek ze tyj ripy, kero wyciongli czuowiekowi, ulepiyli
   kobiyta, i przikludziyli jom do czuowieka.

   A kej jom przikludziyli, to czuowiek pedziou: - Ono dopiyro je kosciom ze
   moich kosciow i ciauym ze ze mojego ciaua! Onyj bydzie niywiasta, bo ona ze
   chopa je wziynto. Bezto tysz chop idzie furt ze doma, od ojca i matki, i stowo
   sie tak ze zonom cuzamyn fest jednym ciauym. Chocioz chop i od niego zona byli
   nage, to niy bouo im jedne przi drugim ganba.
   • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:04
    Grzych i sztrafa (III)

    A szlanga boua ze wszyskich zwierzyntow na ziymi, kere Pon Bog stworzyli,
    nojwiyncyj chytro. Ta szlanga pedziaua do kobiyty: Aby naprowdy Pon Bog
    godali: Niy mocie jesc ze wszyskich drzewow tego ogroda? A kobiyta odpedziaua
    szlandze: Mogymy jesc ze wszyskich drzewow ze tego ogroda! Ino ze drzewa kere
    je we pojszczodku, Ponboczek pedzieli: Niy mocie z niego jesc, a choby zescie
    ino ze niego apfyl tykli, to tysz zaroski krepniecie (umrzycie). Na to szlanga
    pedziaua kobiycie: Na zicher niy krepniecie! Ale Pon Bog wiedzom, co jak
    bajsniecie se apfyl ze tego drzewa, roztworzom wom sie slypia i bydziecie jak
    som Pon Bog znac dobre i zue. I merkua kobiyta ize apfyl ze tego drzewa bou
    dobry do jedzynio i maszkytny do oczow, i co ze tego drzewa idzie erbnonc
    cosik skiz rozumu. Utargaua ze niego jedyn apfyl, bajsua se roz i daua se tysz
    bajsnonc od niyj chopowi, kery bou kole niyj: I on se tysz bajsnou. A naroz
    roztwaruy im sie slypia i oba merkli ize som sagate; uplytli se bezto ze
    lisciow od figow obleczynie. Naroz usuyszeli - chop i od niego kobiyta - ize
    Pon Bog idom we ogrodzie , jak prawie zawiouo wiatrym. I skryli sie przed
    Ponboczkiym we ogrodzie miyndzy drzewoma. A Ponboczek zawouali na chopa i sie
    go spytali: Kaj zes je? A on odpedziou: Usuyszouch Ponboczka we ogrodzie,
    wystraszouch sie, bo zech je sagaty, i zech sie skrou. Pon Bog pedzieli: Fto
    ci pedziou izes je sagaty? A moznos jod ze drzewa, z keregoch ci zabroniou
    jesc? Chop odpedziou: Kobiyta, kero Oni mi dali za zona, daua mi sie bajsnonc
    apfyl ze tego drzewa, i zech se tysz bajsnou. Na to Ponboczek pedzieli do
    kobiyty: Czamus to zrobioua? Kobiyta odpedziaua: Szlanga mie nakusioua i zech
    zjadua.

    Na to Pon Bog pedzieli do szlangi: Izes to zrobioua, bydziesz przeklynto
    miyndzy coukimi zwierzyntoma dzikymi i tymi co we doma som czimane; bydziesz
    sie czougac na brzuchu i proch bydziesz jesc aze do ostatnich dniow twojego
    zycio. I niyprzijazn dowom miyndzy ciebie i kobiyta, miyndzy mode twoje i
    potomstwo od niyj: One ci rozczasko gowa, a ty mu piynta. Do kobiyty Ponboczek
    pedzieli: Bydziesz miec ciynzko przi nadzieji, bydzie cie bolec przi rodzyniu,
    do chopa bydziesz sie ze pragniynioma richtowac, on bydzie rzondziou ze tobom.
    Do chopa juzas Ponboczek pedzieli: Usuchous sztima kobiyty i zjodzes ze tego
    drzewa z keregoch ci niy kozou jesc - bestusz skuli ciebie przeklynto bydzie
    ziymia: Ciynszko bydziesz na jedzynie kole niyj robiou, aze do konca zycia.
    Sztachel a oset bydzie ci ona wydowac, a przeca bydziesz ze tego zou co ona ci
    do. Szwicowou bydziesz skisz roboty wele jedzynia, aze niy pondziesz nazod do
    ziymi, ze keryjs zes prziszou; bo ze prochu zes powstou i prochym sie juzas
    stoniesz. I chop dou kobiycie na miano Chawwa(Ewa), bo miaua byc matkom od
    wszyskich zyjoncych. Ponboczek narichtowali do chopa i od niego kobiyty
    oblyczynie ze felow i przioblykli ich. I pedzieli Pon Bog: Tak czuowiek stou
    sie choby My: zno dobre i zue; niych tero ino niy wyciongnie bez cufal rynki,
    coby utargac tysz apfyl ze drzewa zycia, coby go zjysc i zyc na wieki. Beztosz
    Ponboczek wyciepli go ze ogroda Edyn, coby robiou kole ziymi, ze keryj
    powstou. A jak juz Ponboczek ludzi wyciepli, to postawiyli przed Edynym
    Cherubow i klinga od miecza kero sie fest buysko, coby wachowac cesty do
    drzewa zycia.

    • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:06
     Kain i Abel (IV)

     I prziszou Adam ran ku swojyj kobiycie Ewie. A ona poczynua i urodzioua Kaina.
     I pedziaua:

     Ponboczek dali mi mynzczyzny! Potym urodzioua jeszcze od niego brata, Abla.
     Abel uaziou i robiou kole owieczkow, a Kain robiou kole ziymi. Za jakis czos
     Kain dou ofiara Ponboczkowi ze tego co dowaua mu ziymia. Abel tysz dou ofiara
     piyrwocin od odniego owieczkow i ze od niyj fetu. Pon Bog wejrzeli na Abla i
     na od niego ofiara; na Kaina juzas i na od niego ofiara niy chcieli wejrzec.
     Jankor nerwow prziszou na Kaina, kery uaziou markotny. Ponboczek spytali sie
     Kaina: Czamus je markotny i`s sie snerwowou, i czamu tyn jankor? Przeca kebys
     robiou dobre, bou bys fro po gymbie: kej zas bydziesz niyfajnie robiou, grzych
     je kole twoich wrotow i wachuje na cia, a przeca ty mosz byc od niego
     mocniyjszy. A Kain pedziou do brata Abla: Podz idymy na feld! A kej byli na
     feldzie, Kain ciep sie na od niego brata Abla i go zabiou. Naroz spytali sie
     Pon Bog Kaina: Kaj je twoj brat, Abel? A on odpedziou: Niy wia! Przecach niyma
     odniego wachtyrz? Pon Bog pedzieli: Cos to narobiou? Tosz krew brata twojego
     wouo ku mie ze ziymi. Teroski bydz przeklynty na tyj ziymi(feldzie), kero sie
     rozwarua, coby ze twoich ryncow wzionc krew od twojego brata.

     Kej bydziesz kole ziymi robiou, niy bydzie ci ona rodzioua. Szmatlou sie
     bydziesz i szlajou na ziymi! Na to Kain pedziou Ponboczkowi: Za srogo je moja
     sztrafa, cobych jom szcimac poradziou. Dyc jak Oni mie terozki wyciepujom ze
     tyj ziymi i mom sie poniywiyrac i kryc przed Nimi, kozdy kery mie spotko,
     bydzie mie poradziou zabic. Ale Ponboczek mu odpedzieli: O, niy! Kery by ino
     zabiou Kaina, siedym razy by dostou sztrafa! Bezto tysz zrobiyli Ponboczek
     Kainowi taki mal, coby go niy zabiyli te co na niego trefiom. Potym poszou
     Kain weg od Ponboczka i miyszkou we kraju Nod, na wschod od Edynu. Juzas potym
     Kain prziszou ran ku swojyj kobiycie, a ona poczynua i urodzioua Chanoka
     (Henocha). Kain postawiou potym miasto i mianowou je jako odniego syna:
     Chanok. Chanok bou fatrym od Irada. Irad juzas fatrym od Mechujaela.,
     Mechujael miou Matuszaela,Matuszael juzas Lemka. Lemek wzion sie dwie kobiyty;
     jednyj bouo Ada, drugyj Cilla(Silla). Ada urodzioua Jabala; od niego som
     wszyske pasterze i te co miyszkajom pod celtoma. Od niego bratowi bouo Jubal;
     od niego som wszyske kere poradzom robic muzyka na citrze i flyjcie. Cilla -
     ona tysz urodzioua Tubal-Kaina; on bou kowolym; od niego som wszyske kere
     poradzom fajnie we zelozie i bronzie robic. Tubal-Kaim miou siostra Naama.
     Lamek pedziou do odniego kobiyt: Ada a Cilla, suchejcie ino,co godom! Dejcie
     pozor zony Lemka co powia: Zabioubych chopa, za to ze mie zrani, i zabioubych
     bajtla - za kalnioka. Jak Kain miou byc siedym razy pomszczony, to Lamek
     siedym i siedymdziesiont razy! Adam prziszou jeszcze roz ran ze od niego
     kobiytom i ona urodzioua mu syna, kerymu daua (miano) Set - potymu poczymu(tak
     godaua) - dali mi Ponboczek inkszego synka za Abla, kerego zabiou Kain. Tysz
     Setowi urodziou sie synek, kerymu dou (miano) Enosz. Na tyn czas zaczuo sie
     wzywanie imiynia Ponboczka.
     • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:08
      Potomki od Seta

      To je lista potomkow od Adama. Kej Ponboczek zrobiyli czuowieka, to go
      zrobiyli podobnym do sia. Zrobiyli Ponboczek chopa i kobiyta, pobuogosuawiyli
      ich i dali im miano „ludzie”, kej ich stworzyli. Adam bou sto czidziysci lot
      stary to urodziou mu sie synek, podobny do niego choby z obrozka, i dou mu
      Set. Kej sie Set urodziou , to Adam zou jeszcze osiymset lot i miou jeszcze
      synkow a cery. Cuzamyn do kupy bou Adam dziewiyncset czidziysci lot stary kej
      zawar slypia. Set bou sto piync lot stary, to urodziou mu sie synek Enosz. Kej
      sie urodziou Enosz to Set zou jeszcze osiymset siedym lot i miou synkow a
      cery. I zawar slypia Set jak bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dwanoscie lot
      stary. Kej Enosz bou juz dziewiyndziesiont, urodziou mu sie synek Kenan. I zou
      Enasz, po tym kej mu sie Kenan urodziou, osiymset piytnoscie lot i miou synkow
      a cery. Enasz zawar slypia , to bou cuzamyn do kupy dziewiyncset piync lot
      stary. Kej Kenan bou siedymdziesiont, to urodziou mu sie Mahalaleel. A po tym
      kej sie urodziou Mahalaleel zou Kenan osiymset cztyrdziysci lot i miou synkow
      a cery. A kej Kenan bou juz cuzamyn do kupy dziewiyncset dziesiync lot stary,
      to zawar slypia. Kej Mahalaleel bou szesdziesiont piync urodziou mu sie synek
      Jered. A po tym jak sie urodziou Jered zou Mahalaleel jeszcze osiymset
      czidziysci lot i miou synkow a cery. Kej Mahalaleel bou cuzamyn do kupy
      osiymset piync a dziewiyndziesiont lot stary, to zawar slypia. Kej Jered bou
      sto dwa a szescdziesiont lot stary, urodziou mu sie synek Henoch. A po tym kej
      sie urodziou Henoch, Jered zou osiymset lot i miou synkow a cery.

      Jered bou cuzamyn do kupy dziewiyncset dwa a szesdziesiont lot stary , kej
      zawar slypia. Kej Henoch bou szesdziesiont piync lot stary, urodziou mu sie
      synek Metuszelach. Henoch po tym kej mu sie urodziou Metuszelach zou
      fajnie „ze Ponboczkym” czista lot i miou synkow a cery. Cuzamyn do kupy zou
      Henoch czista piync a szesdziesiont lot. Zou tak Henoch fajnie „ze
      Ponboczkym” , a potym sie straciou, bo go Pon Bog wziynli do sia. Kej
      Metuszelach bou sto siedym a osiymdziesiont lot stary, urodziou mu sie Lemek.
      Po tym kej sie urodziou Lemek, zou Metuszelach siedymset dwa a osiymdziesiont
      lot, i miou synkow a cery. Metuszelach zawar slypia jak bou cuzamyn do kupy
      dziewiyncset dziewiync a szesdziesiont lot stary. Kej Lemek bou sto dwa a
      osiymdziesiont lot stary , urodziou mu sie synek. Dou mu miano Noe i pedziou:
      on niych nom bydzie pociechom we robocie kole ziymi, o kero sie staromy, kero
      Ponboczek przeklyli. Kej sie urodziou Noe, Lemek zou jeszcze piyncset piync a
      dziewiyndziesiont lot, i miou synkow a cery. Kej zawar slypia bou cuzamyn do
      kupy siedymset siedym a siedymdziesiont lot stary. A kej Noe bou piyncset lot
      stary, urodziyli mu sie Sem, Cham i Jafet.      cz. VI

      Potop

      Bezco bou potop.

      A kej ludzi robiouo sie corozki to wiyncyj na ziymi, rodziouy im sie cery.
      Syny od Ponboczka merkli, co cery od czuowieka som fajne, wziynli bezto te,
      kere im sie przipodobauy, za kobiyty. Ny tyn czas Pon Bog pedzieli: Dusza
      naszo niyma mozno byc durch we czuowieku, skisz tego, co czuowiek je ze ciaua;
      niych tysz beztosz zyje ino sto dwadziyscia lot. We uonych czasach byli na
      ziymi olbrzimy; a potym tysz, kej syny od Ponboczka prziuaziyli ku cerom od
      czuowieka, te im rodziouy bajtli. One byli znone mocorze, kerych uonego czasu
      kozdy znou. I Pon Bog uwidzieli ize pieronym niyfajnie robiom ludzie na ziymi
      i co herce od nich sie ku zuymu richtujom. Markotno sie Ponu Bogu zrobiouo, co
      takich ludzi zrobiyli na ziymi. Na tyn czas Pon Bog pedzieli: Weg przidom, ze
      ziymi po keryj uazom, ludzie kerych my zrobiyli: ludzie, bydlontka, wszysko
      zywe co krichuje i ptoki we lufcie, i markotno bouo Ponboczkowi ize to wszysko
      narichtowali. Ino Noymu byli Ponboczek radzi.

      A to je geszichta od Noego.

      Noe zou richtich po uczciwymu, niy jak inksze we uonym czasie; zou fajnie ze
      Ponboczkym. A te czi synki byli od Noego: Sem, Cham i Jafet. Ziymia zrobioua
      sie fest zadno do Ponboczka oczow. Kej Ponboczek uwidzieli ize tako zadno je
      ziymia, i co wszyske ludzie tak niyfajnie zyjom, to pedzieli do Noego:
      Zrobiymy szlus ze tymi, co som zadne, co niy po naszymu zyjom. Ty ino idz i
      obsztaluj se arka ze drzewa gofer; narichtuj dryny przegrodki, a ze kozdyj
      zajty pomazej jom terom. A tak mosz ta arka narichtowac: czista okci mo byc
      ona dugo, piyndziesiont okci szyroko, i na czidziysci okci mo byc ona wielko.
      Obsztaluj tysz na niyj dach, na okec w wiyrch, coby dowou swiatuo, i dzwiyza
      na zajcie od tyj arki tysz majom byc. Czi piyntra niych mo ta arka; na dole,
      druge i czecie. My zasik zrobiymy tak co przindzie potop, coby weg bouo
      wszyske zywe pod niebym. Ze tobom bydymy czimac sztama(przimierze). Wlyz rajn
      do arki i wez twoich synkow, twoja kobiyta i kobiyty od twoich synkow. Wez
      tysz ze wszyskego co je zywe kozdo pora, samca i samica, coby potym dalyj bouo
      i zouo. Kozdo pora ze ptokow we lufcie, bydlontkow i coukego zywego co
      krichuje na ziymi, niych przidzie rajn do arki, coby bouy i zouy. A ty se
      zabier tysz za tela jodua - wszyskego co sie nadowo do jedzynio - coby bouo
      joduo do cia i futer do wszyskego zywego. Tak tysz Noe wszysko narichtowou i
      obsztalowou jak mu Pon Bog kozali.

      • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:10
       Biblia (VII)

       Potym pedzieli Pon Bog do Noego: Wlyz rajn do arki mit ze coukom twojom
       familiom, bo przekonali my sie, co ino ty`es je do nos prawy ze coukego tego
       pokolynia. Ze wszyskego zywego, kere je czyste wez mit siedym samcow i
       samicow, a ze zywego, kere je niyczyste po jednyj porze: samca i samica, tysz
       i z ptokow - po siedym samcow i samicow coby tak potym bouy i zouy na coukyj
       ziymi od nich mode. Bo za siedym dni zrobiymy, co sleci na ziymia dyszcz, kery
       bydzie padou bez cztyrdziysci dni i cztyrdziysci nocow, coby sie straciouo
       wszysko co je na ziymi , a bez nos je stworzone. I Noe zrobiou wszysko jak mu
       Ponboczek kozali.

       Jak to bouo ze potopym

       A miou Noe szescset lot jak prziszou potop na ziymia. Noe wloz rajn do arki ze
       synami, ze kobiytom i kobiytami od synkow, coby sie skryc przed potopym. Ze
       coukego zywego, czystego i niyczystego, ze ptokow i ze coukego zywego co
       krichuje po ziymi, po porze, samca i samica, wlazuo do Arki , tak jako to
       Ponboczek przikozali. I kej przeszuo siedym dni, to wody potopu sleciauy na
       ziymia. Kej Noe bou szescset lot, we drugim miesioncu roku i siedymnostym dniu
       miesionca, na tyn gynau dziyn wylouy sie wszyske zrodua wielkego oceana;
       roztwaruy sie szlojzyod nieba. I gynau na tyn dziyn Noe i od niego synki: Sem,
       Cham i Jafet, od Noego kobiyta i czi kobiyty od odniego synkow, wszyske wlezli
       rajn do arki. Tysz couke zywe, bydlontka, zywe co krichuje, couke ptoki,
       wszysko prziszuo rajn. Kozde zywe we kerym bou dych od Ponboczka, kozde po
       porze wlazuo do arki. Kej juz ze wszyskego samiec i samica bouy dryny, we
       arce, jak Ponboczek Noymu przikozali, to na tyn czas Pon Bog zawarli za nimi
       dzwiyrza. A potop bou na ziymi cztyrdziysci dni i woda prziszua fest i wzionua
       arka mit. Bouo corozki to wiyncyj wody i boua ona tak choby nojwiynksze gory i
       jeszcze piytnoscie okci wiyncyj, co gorow niy bouo widac, a arka puynoua i
       puynoua. Straciouo sie wszysko zywe na ziymi: ptoki, bydlontka, wszysko co je
       dzike, wszysko co krichuje, i tysz czuowiek bou wek. Wszysko co dychauo, co by
       tysz ino niy bouo, wszysko sie straciouo, bouo ab. I tak Pon Bog wytraciyli
       couke wszysko co bouo roz na ziymi, od czuowieka do bydlontkow, tego co
       krichuje i ptokow. Blank wszysko sie straciouo. Ostou sie ino Noe a to co z
       nim bouo we arce. A wody bouo durch wiyncyj i wiyncyj bez couke sto
       piyndziesiont dni.

       • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:11
        Biblia (VIII)

        Ale Ponboczek pamiyntali o Noym, o wszyskim zywym, tysz o kozdym bydlontku
        kere bouo mit we arce. Bezto zrobiyli Ponboczek wielki wiater na ziymi i woda
        zaczua sie tracic. Zamkli sie zrodua wielkego oceana i szlojzy ze nieba -
        dyszcz ustou. Woda taracioua sie bez couke sto piyndziesiont dni, poleku ale
        durch a durch. Kej prziszou siodmy miesionc i od niego siedymnosty dziyn, to
        arka sie ostaua stoc na wiyrchu Ararat. Woda sie durch jeszcze tracioua aze do
        dziesiontego miesionca. We piyrszy dziyn we dziesionty miesionc pokozauy sie
        wiyrchy od gorow. A potym za cztyrdziysci dni Noe roztwar okno od arki i dou
        wyfurgnonc krukowi; ale tyn co ino to zaro przifurgou nazod, i tak durch aze
        wyschuo na ziymi. Potym dou Noe wyfurgnonc gouymbiowi, coby sie przekonac eli
        woda je juz wek ze powierzchni ziymi. Niy bouo ale jeszcze dane znonsc tymu
        ptokowi suchego placu na ziymi i przifurgnou nazod do arki. Noe wyciong rynka,
        chyciou gouymbia i wzion go zas do arki. Poczekou zas siedym dni i zas dou
        wyfurgnonc gouymbiowi, a tyn przifurgnou zaro na wieczor nazod i miou w
        dziobku swiyzy listek ze drzewa oliwki. Tak tysz poznou Noe co woda sie
        stracioua. I czekou jeszcze Noe siedym dni i juzas dou wyfurgnonc gouymbiowi,
        a tyn juz tera niy przifurgnou nazod.

        Noe po potopie

        We roku szescset piyrszym, we piyrszy miesionc i na piyrszy dziyn zrobiouo sie
        juz sucho na ziymi, Noe syjmnou dach od arki i uwidziou, co na ziymi je juz
        prawie blank sucho. A jak we drugi miesionc i dwadziyscia siedym dni ziymia
        boua sucho, to Ponboczek pedzieli do Noego tak: Wylys ze twojom kobiytom,
        synkami i kobiytami od synkow ze arki. Wykludz tysz mit wszysko zywe; ptoki,
        bydlontka i wszysko co krichuje po ziymi; niych se idom na ziymia i niych
        majom mode. Tak tysz wyloz Noe ze synkami, kobiytom i kobiytami od synkow na
        ziymia. Wylazuo tysz ze arki wszyske zywe; wszysko co krichuje, wszyske ptoki
        i couko reszta. Noe narichtowou Ponboczkowi outarz i ze wszyskego zywego co je
        czyste, tysz czystych ptokow, spolou ofiara do Ponboczka. Kej Ponboczek to
        fajnie powoniali, pedzieli do sia: Niy bydymy juz wiyncyj przeklinac ziymi
        skisz ludzi, dyc majom sie od nich herce juz od modego ku zuymu. Tak tysz juz
        nigdy niy wytracymy wszyskego co je zywe, jako my to we potop zrobiyli. Niych
        bydom tak dugo jak dugo je ziymia: sionie, zbiyranie, mroz i hica, lato i
        zima, dziyn i noc.

        • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:13
         Biblia (IX)

         Potym pobuogosuawiyli Ponboczek Noego i od niego synkow , i pedzieli im tak:

         - Bydzcie puodne i niych wos bydzie wiyncyj na coukyj ziymi. A couke
         zwierzynta na ziymi i ptoki we lufcie i ryby we wodzie niych sie wos lynkajom.
         Wszysko co sie ruszo i je zywe, wszysko to je do wos do jedzynio tak choby
         flance zielone, wszysko wom na to dowom. Ale miynso ze krwiom zycia zabronione
         wom je jesc. Upomnymy sie o waszo krew skisz waszego zycio - upomnymy sie o
         nia u kozdego zwierzyncia. Upomnymy sie tysz u czuowieka o zycie czuowieka i u
         kozdego - o zycie brata. Kej kto przeleje krew od ludzi, bez ludzi mo byc
         przelono krew od niego, bo czuowieka Pon Bog zrobiyli na od Ponboczka
         podobiynstwo. Wy zas mocie byc puodne i mo wos byc wiyncyj na coukyj ziymi
         kerom mocie rzondzic. Potym Ponboczek pedzieli do Noego i do odniego synkow
         tak:

         My robiymy tera ze wami przimierze i ze od wos dzieckoma, kere po wos bydom,
         ze coukim zywym , kere je ze wami: ze ptokami, zwierzyntami domowymi i tymi co
         po polach lotajom, kere som przi wos, ze wszyskimi, kere wylazuy ze arki , ze
         wszyskimi zwierzyntoma na coukyj ziymi. Potym Ponboczek jeszcze pedzieli: A to
         je znak przimierza, kere robiymy ze wami i ze wszyskim co je zywe kere je ze
         wami, na wieczne czasy: Bogyn od nos domy na chmury, coby bou znakym
         przimierza miyndzy Nami a wami. A kej rozciongnymy chmury nad ziymiom i jak
         sie tyn bogyn pokoze na chmurach, to na tyn czas spomnymy se przimierze kere
         My ze wami zrobiyli i ze wszyskim zywym, ze kozdym czuowiekym; i niybydzie juz
         we zodyn czas potopu na stracynie zodnego co zyje. Kej tak bydzie tyn bogyn na
         chmurach, kuknymy na niego, spomnymy se przimierze , przimierze na zawsze
         miyndzy Nami a wszyskim co je zywe we kozdym ciele, kere je na ziymi. Synki od
         Noego, kere wylezli ze arki, som Sem, Cham i Jafet. Cham bou fatrym od
         Kanaana. Te czi byli synkoma od Noego i od nich tysz zaludnioua sie couko
         ziymia. Noe bou rolnikym i on tysz piyrszy posadziou winnica. Jak potym napiou
         sie wina naprou sie nim i lezou sagaty we celcie. Cham, fater od Kanaana,
         uwidziou sagatego fatra i pedziou to dwom bratom, kere byli na placu. Sem i
         Jafet wziynli mantel, wlezli zadkym i przikryli fatra; gymbow ale niy
         odwrocali, coby niy paczec na sagatego fatra. Kej Noe sie obudziou i prziszou
         do sia a dowiedziou sie jaki to je od niego nojmodszy synek, to pedziou: Niych
         bydzie przeklynty Kanaan! Niych bydzie nojmynszym pachoukym od Sema! Niych Pon
         Bog dajom i Jafetowi zatela placu i niych on miyszko we celtach od Sema, a
         Kanaan niych bydzie od niego pachoukym. Noe zou po potopie czista
         piyndziesiont lot. I zawar slypia Noe jak bou dziewiyncset piyndziesiont lot
         stary.

         • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:15
          Biblia (X)

          A to som potomki synkow od Noego: Sema, Chama, Jafeta. Po potopie urodziyli im
          sie take synki: Synki od Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i
          Tiras. Synki od Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. Synki od Jawana: Elisza i
          Tarszisz, Kittim i Dodanim. Od nich nich pochodzom te co miyszkajom kole
          brzegow i na wyspach, podzielone wele odnich krajow i odnich godki, wele
          plymion i wele narodow. Synki od Chama: Kusz. Misraim, Put i Kanaam. Synki od
          Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synki od Ramy: Saba i Dedan.
          Kuszowi urodziou sie juzas Nimrod, kery bou piyrszym mocarzym na ziymi. On
          tysz to bou nojsuawniejszy mysliwiec. Tysz bezto te pedzynie: Odwazny choby
          Nimrod , nojsuawniejszy na ziymi mysliwiec. On piyrszy rzondziou we Babel, we
          Erek, we Akkad i we Kalne we ziymi Szinear. Z tyj ziymi poszou do Aszszur,
          postawiou Niniwa, Rechobot-Ir, Kalach i wielke miasto Resan, kere bouo miyndzy
          Niniwom i Kalach. Misraimowi urodziyli sie: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim,
          Patrusim i Kasluchim, od kerych som Filistyny Kaftoryty. Kanaan zas miou
          synkow: piyrwyjrodzonego Sydona i Cheta. A ku tymu byli: Jebusyty, Amoryty,
          Girgaszyty, Chiwyty, Arkity, Sinity, Arwadyty, Cemaryty i Chamatyty. A potym
          plymiynia kananyjske sie rozlazuy. Granica od Kananyjczykow boua od Sydonu,
          bez Gerar aze do Gazy, a potym richtunk Sodoma , Gomora, Adma i Seboim - aze
          do Leszy(Lesza). To som potomki od Chama wele odnich plymion, godek, ziymiow i
          narodow. Tysz Semowi urodziyli sie bajtle - on je sztamfater od wszyskich
          synkow od Hebrajczykow(Heber) i starszy brat od Jafeta. Synki od Sema: Elam,
          Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. Synki od Arama: Us, Chul, Geter i Masz.
          Arpachszad bou fatrym od Szelacha, a Szelach od Hebera. Heberowi urodziouo sie
          dwoch synkow; jednymu bouo Peleg, bo za odniego czasow podzielyli sie ludzie
          na ziymi; a drugymu, od niegio bratowi, bouo Joktan. Joktan to tyn kerymu sie
          urodziyli take synki: Almodad, Szelef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal,
          Dikla, Obal, Abimael, Saba(Szeba), Ofir, Chawil i Jobab. Te wszyske byli
          synkoma od tego kerymu bouo Joktan. Ziymie na kerych miyszkali cionguy sie od
          Meszy richtunk Sefar aze do wysokich ziymiow na wschodzie. Te to som synki od
          Sema wele plymion, godek, ziymiow i narodow. Take som rodzaje plymiyniow od
          Noego wele raji krewnych we narodach. . Od nich wziynli sie narody, kere
          rozpojszczouy sie po potopie na coukyj ziymi.          Przipisy:
          „Lesza” -> odmiana ->„aze do Leszy”
          „Peleg” znaczy tela co „podziau”
          „Heber” - inaczyj tysz „Eber” i stond sie wzionua nazwa Hebrajczyki
          Saba (Szeba) - dwie formy szkryflane tego samego imiynia.

          -------------------------------------------------------------------------------
          -
          • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:17
           Biblia XI

           Porozciepywane narody

           Couko ziymia godaua na tyn czas jedna godka, te same wyrazy. Kej ludzie
           przikludziyli sie ze wschodu, natrefiyli na rowno ziymia we kraju Szinear i
           tam sie ostoli. Pedzieli se potym:

           Podzcie zrobiymy cegowki i je wypolymy we ogniu. A kej juz mieli cegowki za
           kamiynie i tera za malta, pedzieli tysz: - Podzcie narychtujymy se miasto i
           wieza, kero przidzie aze ku niebu. Bezto bydymy znone i niy bydymy sie
           rozkludzac po coukyj ziymi. A Pon Bog zlyzli ze nieba coby obejzec te miasto i
           wieza, kere ludzie narychtowali, i pedzieli: - Jedne som ludzie i wszyske ta
           samo godka godajom. To je skisz tego co sam zaczli robic. Bezto nic niybydzie
           potym do nich onmyjglich, coby ino niy mieli for. Zendymy skisz tego i
           pomiyszomy im od nich godka, coby jedyn niy wiedziou co pado drugi. Tako to
           Ponboczek zrobiyli ize porociepywauo ludzi po coukyj ziymi, ustoli tysz bezto
           stowiac te miasto. Skisz tego mianowane je one Babel, bo Pon Bog pomiyszali
           tam godka od coukyj ziymi i po coukyj ziymi porozciepywali Ponboczek tysz
           ludzi.

           Potomki od Sema

           Te sam som potomki od Sema: Kej Sem bou sto lot stary, to urodziou mu sie
           Arpachszad, we dwa lata po potopie. Kej sie urodziou Arpachszad to zou Sem
           piyncset lot i miou jeszcze synkow i cery. Arpachszad bou czidziysci piync lot
           stary kej mu sie urodziou synek Szelach. Kej sie urodziou Szelach to
           Arpachszad zou jeszcze cztyrysta czi lata i miou jeszcze synkow i cery.
           Szelach bou czidziysci lot stary kej urodziou mu sie Heber. Kej sie urodziou
           Heber zou Szelach jeszcze cztyrysta czi lata i miou jeszcze synkow i cery. Kej
           Heber bou czidziysci cztyry lot stary, to urodziou mu sie synek Peleg. Kej sie
           urodziou Peleg zou Heber jeszcze cztyrysta czidziysci lot i miou jeszcze
           synkow i cery. Peleg bou czidziysci lot stary kej mu sie urodziou Reu. Po tym
           kej sie urodziou Reu zou Peleg dwiesta dziewiync lot i miou jeszcze synkow i
           cery. Reu bou czidziysci dwa lata stary kej mu sie urodziou Serug.. Potym kej
           sie urodziou Serug zou Reu jeszcze dwiesta siedym lot i miou jeszcze synkow i
           cery. Serug bou czidziysci lot stary kej urodziou mu sie Nachor. Po tym kej
           sie urodziou Nachor zou Serug jeszcze dwiesta lot i miou jeszcze synkow i
           cery. Nachor bou dwadziyscia dziewiync lot stary kej sie urodziou Terach. Po
           tym kej sie urodziou Terach zou Nachor jeszcze sto dziewiytnoscie lot i miou
           jeszcze synkow i cery. Kej Terach bou siedymdziesiont lot stary urodziyli mu
           sie synki: Abram, Nachor i Haran.

           DZIEJE PATRIARCHOW

           Te sam som potomki od Teracha: Terach bou fatrym od Abrama, Nachora i Harana,
           a Haran bou fatrym od Lota. Haran zawar slypia jeszcze kej zou od niego fater
           Terach, we ziymi kaj sie urodziou, we Ur Chaldejskim. Abram i Nachor wziynli
           se kobiyty(zony); kobiycie od Abrama bouo Saraj, a kobiycie od Nachora juzas
           Milka; boua ona cerom od Harana (fatra od Milki i Jiski). Saraj niyporadzioua
           miec bajtli. Terach wzion odniego synka Abrama i ynkla Lota (synka od Harana),
           wzion tysz niywiastka Saraj (kobiyta od odniego synka Abrama) i wykludziou ich
           ze Ur Chaldejskego, coby ponsc do ziymi Kanaam. Ale kej prziszli do Charanu,
           to sie tam ostoli. Terach zawar slypia we Charanie kej przezou dwiesta piync
           lot.           niywiastka = synowo
           Heber = Eber

           -------------------------------------------------------------------------------
           -
           • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:19
            Biblia XII

            Dzieje Abrahama
            Powouanie

            Pedzieli Pon Bog do Abrama: Idz furt ze twojyj domowizny do ziymi kero ci
            pokozymy. Zrobiymy z ciebie srogi narod, bydymy ci pszoc i twoje miano
            zrobiymyize je kozdy bydzie znou; stoniesz sie buogosuawiynstwym. Bydymy pszoc
            tym, kere cie bydom buogosuawic, a tym kere ci bydom zle zyczyc tych
            przelnymy. Bez ciebie bydom dostowac buogosuawiynstwo wszyske ludzie na coukyj
            ziymi. Abram poszou na cesta, jako mu Ponboczek przikozali, a z nim poszou mit
            Lot. Abram bou siedymdziesiont piync lot stary kej bou furt ze Charan. A wzion
            mit do ziymi Kanaan tysz odniego kobiyta Saraj i tysz synka od brata – tymu
            synkowi bouo Lot. Wzion tysz mit couke co mieli i tysz ludzi kerych im
            przibouo we Charan. Kej prziszli do ziymi Kanaan Abram przeszou bez couko ta
            ziymia aze do Elon More kole Sychem. A we tyj ziymi miyszkali na tyn czas
            Kanaanejczyki. Ponboczek pokozali sie Abramowi i pedzieli: Twoim bajtlom
            dowomy ta ziymia. Abram narichtowou tam, kaj mu sie Ponboczek pokozali,
            outorz. Potym przekludziou sie wiyncyj ku gorom na wschod od Betel, tam miou
            potym tysz oboz kaj bouo na zachod Betel a na wschod Aj. Tam tysz narichtowou
            outorz do Pona Boga i wzywou imie Ponboczka.

            Abraham we Egipcie

            Potym Abram przekludziou oboz jeszcze dalyj furt aze ku Negeb. A kej tam na
            tyj ziymi prziszou srogi guod, to Abram poszou do Egiptu, kaj jak mieli
            przisc, to tako pedziou do odniego kobiyty Saraj: - Wiym co jezes piykno
            kobiyta. Mozno byc ize kej cie Egipcjony uwidzom i dowiedzom izes je moja
            kobiyta, to mie zabijom a ciebie ostowiom zyc. Bezto lepiyj padej cos je moja
            siostra, coby i jo sie ostou zyc. I richtik, kej Abram prziszou do Egiptu,
            zarozki Egipcjony padali co Saraj je fest piykno. A beamty od faraona, kere
            uwidzieli Saraj, to chwolyli jom tysz faraonowi. Tak tysz zabrali Saraj na
            dwor od faraona. Faraon dou mocka dobroci za to Abramowi. Abram dostou
            owieczkow i cigow i yzlow, i tysz kamelow, a jeszcze niywolnikow i niywolnice.
            Pon Bog zrobiyli ale ize prziszuy na faraona sztrafy, to z kuli Sraj, kobiyty
            od Abrama. Faraon kozou beztosz posuac po Abrama i pedziou tak: Cos mi to
            zrobiou? Poczamus niy pedziou ize ona je twoja kobiyta? Czamus godou: „to je
            moja siostra”, tak izech se jom wzion za kobiyta? A terozki – to je twoja
            kobiyta, wez se jom i idz furt! Rozkozou tysz faraon coby wykludzic Abrama ze
            kobiytom, i wszyskim co miou mit, furt aze ku granicy.            Beamty – urzyndniki
            Kobiyta – zona
            Ai – inaczyj Haj(ziymia Haj)
            Elon More – domb(ajcha) /abo terebint(terpyntynowiec)/ wrozby.
            Bez ciebie – tukej przez ciebie(dziynki tobie)
            • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:20
             Biblia (XIII)

             Abraham i Lot
             Ze Egiptu poszou Abram ze kobiytom, ze coukim co miou mit, i tysz ze Lotym,
             furt do Negeb. A miou Abram tera mocka, bydlontkow, srebra i zuota. Szli bezto
             poleku , i tak zaszli bez Negeb aze do Betel, tam kaj juz przedtym miou oboz
             miyndzy Betel i Aj, tam kaj tysz piyrwyj narichtowou Ponboczkowi outorz i kaj
             wzywou imie od Ponboczka. Lot, kery szou mit ze Abramym , miou tysz owieczki,
             cigi, wouy i celty. Ale ta ziymia boua za mauo coby im dwom stykua., bo aze za
             tela mieli bydlontkow; bezto musieli sie rozynsc. A roz kej sie powadziyli te
             co pasli bydlontka od Abrama ze tymi kere pasli te od Lota – na tyn czas we
             tyj ziymi miyszkali Kanaanejczyki i Peryzzyty – to pedziou Abram do Lota: Niy
             bydymy sie wadzic my i tysz te co nasze bydlontka pasom, dyc przeca som my
             krewne. Dyc couko ta ziymia je do cia otwarto. Idz kajs indziyj niz jo! Kej ty
             pondziesz na lewo zajta, to jo ponda na prawo, a kej ty pondziesz we prawo
             zajta jo ponda we lewo. Na tyn czas Lot obejzou sie ku przodkowi i merknou ize
             couko ziymia tam kaj je Jordanu, i aze ku Soar, je choby ogrod ze wodom, choby
             ogrod od Ponboczka , choby ziymia egipsko (jak jeszcze Pon Bog niy pokarou
             Sodomy i Gomory). Tak wybrou se Lot ta couko ziymia kole Jordanu i poszou
             richtunk wschod. Tako sie oba musieli rozynsc. Abram ostou sie we ziymi
             Kanaan, Lot juzas we okolicy Jordanu, a celty odniego stawiou aze ku Sodomie.
             Ale ludzie kere miyszkali we Sodomie byli zue, i fest grzeszyli do Ponboczka.
             Kej Lot poszou furt od Abrama, to Pon Pog pedzieli tak: Kukmal Abram przed sia
             i obejrz ze tego placu kaj zes stanou richtunk pounoc i richtunk poudnie,
             richtunk wschod i tam kaj je morze(richtunk zachod); couko ta ziymia kero
             widzisz dowomy ci i odciebie bajtlom coby jom sztyjc mieli. A bajtli od twoich
             bajtli zrobiymy tela wiela je ziorkow ziymi; keby kery poradziou porachowac
             ziorka ziymi, to poradziou by tak ich porachowac. Wston i przelyz couko ta
             ziymia tak jak je dugo i szyroko; dowomy jom ciebie. Abram poskuodou odniego
             celty i prziszou tam kaj je Hebron, do ajchow Mamre. Tam sie ostou i postowiou
             outorz do Pona Boga.             Soar – inaczyj tysz Coar abo Zoar
             Do ajchow – do dymbow.
             Kukmal – ze niymieckego guck mal (obejrz se)

             -------------------------------------------------------------------------------
             -
             • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:24
              Biblia XIV

              Abraham(Abram) a Melchizedek

              Uonskego czasu wojowali Amrafel, krol we Szinear, Ariok, krol we Ellasar,
              Kedorlaomer, krol we Elan, i Tidal, krol od Goim. A wojowali ze takimi juzas
              krolami; Bera, krol we Sodomie, Birsza, krol we Gomorze, Szinab, krol we Adma,
              Szemeeber, krol we Seboim, i tysz ze krolym od miasta Bela, kere sie potym
              Soar mianowauo. Te ostatnie krole czimali cuzamyn sztama, kero obgodali we
              dolinie Siddim, tam kaj dzisio je Morze Suone. Bez dwanoscie lot byli one
              lynnikoma od Kedorlaomera, a kej psziszou czinosty rok to sie zbuntowali. Tak
              tysz potym na cztyrnosty rok psziciong Kedorlaomer cuzamyn ze inkszymi
              krolami. Pobiyli Rafitow we Aszterod-Karnaim , Zuzytow we Ham, Emitow tam kaj
              je Szawe-Kiriataim, i Charytow we odnich gorach, kere sie ciongnom ode Seir az
              do El, kere je juz na randzie od pustyni Paran. Potym poszli curik do En-
              Miszpat, kerymu je tysz Kadesz, i podbiyli couko ziymia kaj miyszkali
              Amalekity, i tysz Amerytow , kere miyszkali we Chasason-Tamar. Tak tysz krole
              ze Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Bela, poszli i narichtowali sie we dolinie
              Siddim do bitwy ze Kedorlaomerym, krolym we Elan, Tidalym, krolym we Goim,
              Amrafelym, krolym we Szinear, i Ariokym, krolym we Ellasar – cztyry krole na
              piync kroli. A we dolinie Siddim bouo pouno dziurow, z kerych wyciongali tera.
              Krole ze Sodomy i Gomory skryli sie w tych dziurach, a reszta uciykua do
              gorow. Te co wygrali wziynli couki majontek ze Sodomy i Gomory, i couke
              jedzynie, i poszli furt. Wziynli tysz Lota, synka od brata od Abrama, cuzamyn
              ze coukim co miou, – bo on miyszkou prawie we Sodomie. Jedyn kery uciyk
              opedziou to Abramowi Hebrajczykowi, kery miyszkou kole dymbow od
              jednegoAmoryty , kerymu bouo Mamre, a kery bou bratym od Eszkola i Anera, kere
              czimali sztama ze Abramym. Kej Abram usuyszou ize porwali odniego krewnego,
              wzion mit czista osiymnoscie wojokow i goniou za tamtymi aze do Dan. Podzielou
              tych wojokow na oddziauy i we nocy napod ze niymi na wrogow i ich pobiou. A
              potym goniou ich aze ku Chobie, kero je na zachod od Damaszku. Tak to couke co
              miou psziszuo do niego nazod, i tysz psziszou ku niymu Lot ze wszyskim co
              miou, kobiytoma i tymi kere kole niego robiyli. A kej Abram szou nazod, potym
              jak wygrou ze Kedorlaomerym i kroloma, kere ze nim byli, to wyloz sie z nim
              trefic, we dolinie Krolewskyj(Szawe) , krol ze Sodomy. A Melchizedek, kery bou
              krolym we Szalem, przinios chlyb i wino; a ize bou on kapuanym od Boga
              Nojwiynkszego, pobuogosuawiou Abramowi tak: Niych bydzie bez Boga
              Nojwiynkszego, tego kery narichtowou niebo i ziymia, buogosuawiony Abram!
              Niych bydzie Bog Nojwiynkszy buogosuawiony, kery ciebie do rynkow wydou twoich
              wrogow! Abram dou mu dziesionto czynsc ze wszyskego. Krol ze Sodomy pedziou do
              Abrama: Oddej mi ino ludzi, a wez se mie! Ale Abram odpedziou krolowi ze
              Sodomy: Przisiyngom na Ponboczka Nojwiynkszego, Tego kery narichtowou niebo i
              ziymia, ize ani zodnyj nici, ani zodnego rymionka ze zandalow, ani blank nic
              inkszego, od ciebie niy zabiera, cobys potym niy padou: To jo zbogaciou
              Abrama. Niychca tysz nic jak ino to coch musiou wydac na joduo do moich ludzi,
              i to co sie nolezy ze zdobytych rzeczow tym kere pomogli mi wygrac – Anerowi,
              Eszkolowi i Mamre; te niych dostonom to co sie im nolezy.              pociongli – poszli
              rymionek – rzymyk, rzemyk
              tera – asphalt(naturalny), smoua
              psziciong – przibou, prziszou
              bez - przez
              • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:26
               Biblia XV

               Sztama od Ponboczka i Abrama

               Po tym coukim pokozali sie roz Ponboczek Abramowi i pedzieli:
               Niy mosz sie co boc, bo My som wele ciebie; dostoniesz srogo nagroda.

               A Abram pedziou: O Ponboczku moj, na co mi ona, kej psziszou’ch ran ku
               smiertce, i niymom ani synka; a tyn kery wszysko po mie erbnie to je Eliezer
               ze Damaszku. I dalyj padou: Bezto, co niydaliscie mi synka, to tyn, kery sie u
               mie w doma rodziou i kole mie robiou, wszycko po mie erbnie. Ale Pon Bog
               pedzieli juzas tak do Abrama: To niy on erbnie po ciebie ino tyn, kery bydzie
               twoim bajtlym. I kozali potym Ponboczek wylys Abramowi raus ze celta na plac.
               I pedzieli zas mu tak: Kukmal na niebo i porachuj gwiozdy, eli to szafniesz ;
               potym dopedzieli: Tela bydziesz miou bajtli. Abram uwierzou Ponboczkowi, a Oni
               se to merkli. Potym juzas pedzieli do niego: My som Pon Bog, kery ciebie
               wykludziou ze Ur chadyjskego, coby ci dac sam ta ziymia. A Abram na to
               odpedziou: O moj Ponboczku jako to mom byc zicher, ize to moja ziymia? Na to
               Pon Bog skozali: Wybier do mie czi lata staro cielica, czi lata staro ciga i
               czi lata starego barana, a ku tymu turkowka i gouombka. Abram to wybrou i
               pokrou wszysko na dwie rowne pouy i legnou je fajnie jedne naprzeciwko
               drugich; ptokow niy poprzekrojou. Kej rojberptoki slatywauy sie ku tymu to je
               goniou wek.

               A kej „klara” paczoua sie stracic, Abram usnou fest: prziszou na niego strach
               choby przi srogyj ciymnosci. I na tyn czas to Pon Bog pedzieli do Abrama:
               Merknij se to, ize twoje potomki bydom zyc we ziymi, kero niybydzie odnich
               ziymiom, i bez cztyrysta lot bydom tam zyc i robic kole inkszych jak
               niywolniki; aze yntlich przidzie sztrafa na tyn narod, u kerego bydom za
               niywolikow, i potym pudom furt i weznom mit aze za tela dobroci. Ty juzas
               pondziesz tam, kaj som twoje fatry i bydziesz miuo rua kej na stare lata cie
               pochowajom.

               Twoje potomki przidom tu nazod dopiyro we czwortym pokolyniu, kej sie
               przebiere juz miarka pieronstw od Amorytow. A kej klara sie stracioua i bouo
               fest ciymno, pokozou sie choby dym ze pieca i fojer, choby fakla, kero sie
               poli i przesunouo sie to miyndzy tymi pouami od zywego, kere pokrou Abram.
               Gynau na tyn czas Ponboczek zrobiyli sztama ze Abramym i pedzieli: Potomkom
               odciebie dowomy ta ziymia, od Rzeki Egipskyj aze do wielkyj rzeki Eufrat, ku
               tymu Kenitow, Kenizytow, Kedmonitow, Chetytow, Peryzytow, Rafaitow, Amorytow,
               Kananejczykow((Kannanitow), Girgaszytow i Jebusytow.               cielica – jauowka, jauowica, cieliczka, niyruszano krowa.
               turkowka - turtyltauba, synagorlica
               gouombka – gouymbica
               klara – suonce
               poua – pou, pouowa
               Rzeka Egipsko – Potok Egipski – Wadi el-Arisz


               • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:28
                Urodzynie Ismaela

                (Biblia, cz. XVI)

                Saraj, kobiyta od Abrama, niy urodzioua mu jakos zodnego bajtla. Ale miaua ona
                niywolnica egipsko, keryj bouo Hagar. Pedziaua bezto Saraj do Abrama: Skisz
                tego, co Ponboczek niydowajom mi bajtli , idz ku mojyj niywolnicy; mozno
                odniyj sie bajtla doczekom. Abram posuchou na nia. Saraj, kobiyta od Abrama,
                wzionua tak tysz ta niywolnica egipsko, keryj bouo Hagar, i daua jom byc
                kobiytom od Abrama. A bouo to juz dzisiync lot po tym jak Abram sie ostou we
                ziymi Kanaan. Abram prziszou ku Hagar a ona boua potym przi nadzieji. A kej
                merkua ize je przi nadzieji, to przestaua dowac acht na swoja pani. We tyn
                czas Saraj padaua do Abrama: Skuli ciebie doznowom zniywagi ; jo sama dauach
                ci moja niywolnica za kobiyta, ale ona, kej merkua, ize ostaua sie przi
                nadzieji, przestoua dowac na mie acht. Niych Ponboczek obrachujom mie i
                ciebie. A Abram pedziou do Saraj: Przeca twoja niywolnica je we twojyj mocy:
                zrob z niom tak jak uwazosz za richtig. Saraj zaczua tak napasztowac Hagar,
                ize ta uciykua od niyj furt. Yngel od Ponboczka znod Hagar we pustyni kole
                zrodua, na cescie ku Szur i spytou sie jom: Hagar, tys je niywolnica od Saraj,
                jako zes sam trefioua i kaj idziesz? A ona odpedziaua: Uciykua’ch od mojyj
                pani Saraj. Na to Yngel od Ponboczka padou jyj tak: Idz nazod do twojyj pani i
                rob wszysko co ci koze. I Yngel od Ponboczka padou jyj jeszcze: Zrobiymy tak,
                ize twoich bajtli i odnich bajtlow bydzie tela, co zodyn ich niy bydzie
                poradziou porachowac. I dalyj padou do niyj: Je zes przi nadzieji i urodzi ci
                sie synek, kerymu dosz miano Ismael, bo Pon Bog widzieli twoja biyda. A bydzie
                to chop dziki jak onager: bydzie wojowou ze wszyskimi i wszyske ze nim: on
                bydzie utrapiyniym do kozdego odniego brata. Ponboczkowi, kery to wszysko jyj
                dali znac, padaua Hagar „El-Roï ”(„Ponboczek paczom na mie”) – bo padaua: Dyc
                sam widziauach Tego co na mie paczy, a przecach je zywo. Bezto ta studnia tam
                nazywo sie „Studnia Lahai-Roï “. – Je to ta studnia, kero je miyndzy Kadesz i
                Bered. Hagar urodzioua Abramowi synka i Abram dou mu Ismael. Abram bou
                osiymdziesiont szesc lot stary, kej mu Hagar urodzioua Ismaela.

                Lahai-Roï – studnia Widzoncego, kery na mie paczy.
                Onager – tukej dziki yzel

                • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 10:29
                 Obrzezanie

                 (Biblia, cz. XVII)

                 Kej Abram bou dziewiyndziesiont dziewiync lot stary, pokozali mu sie Ponboczek
                 i padali mu tak: My som Ponym Bogym kery wszysko poradzi. Rob zawsze tak jak
                 My chcymy i byc przi tym akuratny. Momy for zrobic ze tobom sztama i i dac ci
                 aze za tela bajtli i odnich bajtlow. Na to Abram legnou gymbom ku ziymi, a
                 Ponboczek padali mu dalyj tak : To je Naszo sztama ze tobom: bydziesz fatrym
                 od mocki narodow. Twoje miano niy bydzie juz Abram ino Abraham, bo zes je tyn
                 od kerego mocka narodow bydzie, i tysz krole od ciebie przidom. Sztama, kero
                 robiymy ze tobom i twoimim bajtlami bydzie sztyjc wazno, coby My byli Ponym
                 Bogym do cia i do tych kery przidom po ciebie. Domy bezto ciebie i odciebie
                 bajtlom ziymia, na keryj prawie miyszkosz, couko ziymia Kanaan je sztyjc od
                 ciebie, od twoich bajtli, i od odnich bajtlow, a my bydymy odnich Ponym Bogym.
                 Potym juzas padali Ponboczek do Abrahama: Ty mosz dowac obacht na sztama ze
                 Nami, ty i tysz twoje bajtle i odnich bajtle. To je przimierze(sztama) Nasze,
                 na kere mocie dowac acht, godo one tysz ize mocie wszyskich synkow obrzezac -
                 to bydzie znakym Naszyj sztamy. Kozdy synek w kozdym pokolyniu u wos, kery
                 bydzie osiym dni mody; tak tysz tyn kozdy rodzony w doma jak i tyn kupiony za
                 piyniondze od cudzych ludzi mo byc obrzezany. Obrzezany mo byc kozdy, kery sie
                 u ciebie w doma rodziou i kozdy keregos kupiou. A te przimierze(sztama)
                 miyndzy nami , kere widac na wyszyj „skorze”, bydzie sztyjc.Tyn chop kery sie
                 niydo obrzezac , tyn przidzie furt od wos, bo zuomou sztama ze Nami. Padali
                 jeszcze Ponboczek Abrahamowi: Niy godej juz tysz do twojyj kobiyty Saraj,
                 niych jyj bydzie Sara. I bydymy jyj buogosuawic i domy ci tysz odniyj syna; A
                 bydymy jyj buogosuawic, ize narody z niyj przidom i krole. Na to Abraham juzas
                 legnou gymbom ku ziymi i gymba mu sie uradowaua, bo se pomyslu: Je to myjglich
                 coby sto lot stary chop miou jeszcze bajtli? Abo je to myjglich coby
                 dziewiyndziesiont lot staro Sara jeszcze bajtli miaua? Pedziou bezto do
                 Ponboczka: Coby aby Ismael zou podle Wos. A Ponboczek mu na to odpedzieli: A
                 dyc twoja kobiyta, bydziesz widziou, do ci bajtla kerymu dosz miano Izaak. Z
                 nim tysz zrobiymy sztama, kero sztyjc bydzie do niego, do odniego bajtli i do
                 bajtli od odniego bajtlow. A kej sie rozuazi o Ismaela, to bydzie jak chcesz:
                 Pobuogosuawiymy mu, coby miou bajtli, i domy mu ich aze za tela; niych bydzie
                 fatrym, kery do dwanoscie princow - narod wielki z niego przidzie. Sztama
                 Naszo zas zrobia ze Izaakym , kerego urodzi ci Sara we rok na tyn czas. Tak to
                 Ponboczek skonczyli i poszli furt. Abraham juzas wzion odniego synka Ismaela,
                 wszyskich kere sie rodziyli u niego w doma i wszyskich kerych kupiou za
                 piyniondze – wszyskich chopow kere u niego byli, i we tyn som dziyn i obrzezou
                 ich tak jak mu Ponboczek przikozali. Abraham bou dziewiyndziesiont dziewiync
                 lot stary jak go tysz obrzezali. We tyn som dziyn byli obrzezane Abraham i
                 odniego synek Ismael, ale tysz wszyske chopy u niego w doma – tysz te kerych
                 kupiou .

                 Przidom po ciebie = przidom po tobie
                 Abraham – sam wyraz Abraham niymo ino znaczynia miana, ale godo nom tysz ab-
                 hamon – fater od mocki ludzi.

                 • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 28.09.03, 23:42
                  Biblia, czynsc XVIII

                  Czi goscie u Abrahama

                  Potym pokozali mu sie Ponboczek pod ajchami Mamre, prawie jak Abraham siedziou
                  przi drzwiyrzach ode celta, bo boua blank srogo hica. Abraham dzwignou slypia
                  i uwidziou jak czi chopy stonyli kole niego. Kej ich ino uwidziou zaro poszou
                  ich prziwitac. Ukuoniou im sie aze do ziymi i padou tak: O Ponboczku ,
                  ezi’scie mi rade som, to niy omijejcie dyc tego, kery Wom je oddany. Prziniesa
                  trocha wody, cobyscie se nogi umyli i siedniecie we ciyniu pod drzewym. Jo
                  juzas prziniesa kawouek chleba , cobyscie siouy mieli na dalszo cesta. Bo
                  poczamu mielbyscie ominonc tego kery Wom je oddany. A Oni mu padali: Rob jakes
                  padou. Tak tysz Abraham poszou pryndko do celta od Sary i pedziou jyj: narob
                  gibko i ukulej ze nojfajniejszyj monki fladynbrotow . Som juzas poleciou do
                  oborki i wybrou nojwiyncyj tustego cielika i kozou go gibko przirychtowac.
                  Potym wzion biouo kyjza, mlyko i przirychtowanego cielika, postowiou przed
                  niymi, a kej oni jedli, stanou kole nich pod drzewym. Kej se juz pojedli,
                  spytali sie go: Kaj je twoja kobiyta, Sara? A on odpedziou: Je prawie dryny we
                  celcie. Na to jedyn padou: Za rok przida sam juzas ; we tyn czas twoja kobiyta
                  Sara bydzie miec synka. A Sara suchaua co godali, bo stoua we drzwiyrzach od
                  celta, kere bouy zaroski za Abrahamym. Abraham i Sara byli stare i mieli „kupa
                  lot na krzizu“; a Sara niy boua juz tako jako mode kobiyty. Bezto smioua sie
                  sama do sia i pomyslaua se:

                  Teroski kej’ch juz przekwitnoua i moj chop je stary, miaua bych wiedziec co to
                  je miouosc?

                  Ale Ponboczek pedzieli do Abrahama: Poczamu Sara sie lacho i pojakymu se
                  mysli: eli richtik byda mogua na starosc miec bajtla? Je cos co by bouo do
                  Pona Boga onmyjglich?

                  We tyn som czas na drugi rok, przidymy sam nazod, a Sara bydzie miec synka.
                  Ale Sara niy padaua prowdy: Jo sie wcale niy lachaua – rzekua tera couko we
                  strachu. Na to Ponboczek padali: Niyprowda. Smiouas sie! Potym te czi goscie
                  poszli furt ku Sodomie. Abraham juzas poszou mit, coby ich odkludzic, a
                  Ponboczek godali se: Momy to skryc przed Abrahamym co momy for zrobic? Przeca
                  Abraham mo byc fatrym fest srogego naroda ludzi, bez(tukej czyt. przez) kerego
                  wszyske inksze ludzie na ziymi bydom buogosuawione. Dyc znodli My(se) go, coby
                  nakozywou bajtlom, i te odnich bajtlom juzas dalyj, jako to majom dowac obacht
                  na cescie, kero My-Ponboczek przikozali ku tymu co je sprawiedliwe i co je
                  recht, tak coby dostou odnos Abraham couke to co mo odnos obiecane. Potym Pon
                  Bog padali: Narzykanie skuli Sodomy i Gomory je choby larmo, bo grzychy
                  tamtych ludzi som fest sroge. Bezto pondymy i obejzymy, eli to je richtik tak
                  jako te narzykanie. I poszli ku Sodomie, a Abraham dalyj stou wele Ponboczka.
                  Potym prziszou blizyj i padou do Ponboczka: Majom Pon Bog richtik for stracic
                  tych, kere som sprawiedliwe cuzamyn do kupy ze tymi, kere som bezbozne? A
                  kejby tak bouo piyndziesiont sprawiedliwych tam dryny; to tysz wytraciyli by
                  (Ponboczek) wszyskich, a niy mieli by odpuszczynio skuli tych piyndziesiont,
                  do coukego miasta? To je niymozne coby Oni tak zrobiyli, ize sprawiedliwe
                  umrzom ze bezboznikami za kara. To je onmyjglich, coby Poboczek pozwolyli,
                  coby tyn som los trefiou tych, kere som bezbozne i tych, kere som
                  sprawiedliwe. Niy moge to byc przeca, coby Tyn kery je richter do coukego
                  swiata niy bou sprawiedliwy? Na to Pon Bog padali: Kej znondymy we Sodomie
                  piyndziesiont sprawiedliwych, skuli nich odpuszczymy wszyskim dryny. I juzas
                  godou Abraham: Uzwolom mi, Ponboczku, ize jeszcze roz se pozwola odezwac do
                  Nich, chocioz je zech ino pou i hasie. Keby tam kaj je tych piyndziesion
                  sprawiedliwych, brakuo ino piync , to ukorzom skuli nich couke miasto?
                  Ponboczek odpedzieli: Niy ukorzymy jak znondymy dryna aby cztyrdziysci piync
                  sprawiedliwych. Abraham juzas godou tak: A keby znoduo by sie ich tam
                  cztyrdzysci ? Ponboczek odpedzieli: Skuli tych cztyrdziysci, tysz im
                  odpuszczymy. Na to Abraham pedziou: Niych sie Pon Bog niy gniywajom, kej
                  rzekna: a keby sie tam ich czidziysci znoduo? A na to Ponboczek padali: Niy
                  zrobiymy nic, jak znondymy tam aby czidziysci sprawiedliwych. Abraham godou
                  juzas dalyj: Uzwolom Ponie Boze, ize se pozwola spytac: keby bouo ino
                  dwadziyscie soprawiedliwych? Pon Bog odpedzieli: niy zrobiymy nic skuli tych
                  dwadziyscia ino. A Abraham dalyj: Uzwolom jeszcze roz Ponie Boze i sie niy
                  bydom gniywac, kej sie juzas spytom: keby znoduo sie tam ich ino dziesiync?
                  Ponboczek odpedzieli: Niy zrobiymy im nic skuli tych dziesiync ino. Na tyn
                  czas Pon Bog skonczou rozprawiac ze Abrahamym i poszou, a Abraham poszou do
                  sia.

                  ajchy – dymby
                  czi – 3
                  fladynbrod – podpuomyk
                  dryny we celcie – w srodku we namiocie
                  richter – syndzia
                  pou – pyl (l ze kreskom)

   • Gość: Szwager Re: Slonsko Biblia IP: *.dip.t-dialin.net 18.09.03, 12:44
    Ja, ale on to ino tak nazwou. Richtik Biblia to to niyma co on szkryfnou -
    nazwou bych to "Cosik ze i o Bibli". M.Szoutysk piyknie szkryflo po
    naszymu,ale niy daza go osobiscie za fest szacunkym - on ublizo Slonzokom,
    kere niy som propolske. A szkoda, bo poradzi fajnie szkryflac.


    Mom sam probka tego co prawie tuplikuja. mozno bydzie miou, kery lust(ochota)
    szkryfnonc to tak jak u niego w doma sie godauo???

    "Zbulynie Sodomy i Gomory (BibliaXIX)

    "Do Sodomy prziszli na wieczor dwa yngle; a gynau Lot siedziou we wrotach od
    Sodomy. Kej ich uwidziou, wyloz ku nim i sie ukuoniou aze do ziymi. Potym
    padou: Panoczki moje, podzcie rajn do dom od tego, kery je wom oddany!
    Wyspikocie sie, umyjecie nogi, a rano kej stoniecie pondziecie dalyj na cesta.
    Ale one mu padali: Niy! Bydymy spikac na placu. On ich durch prosiou, aze na
    koniec wlyzli rajn do odniego do dom. Zaro zrobiou im tysz wieczerzo, upiyk
    przasnego chlyba. Tak tysz se pojedli. Przodki ale se legli to, chopy se
    Sodomy, mode i stare, ze kozdy zajty we Sodomie, stonyli we kole doma, wouali
    na Lota i padali mu: Kaj tukej som te ludzie, kere dzisiej na wieczor do cia
    prziszli , wykludz ich no, coby my se mogli ze niymi powyrobiac! Lot wyloz
    przed wrota, i zawar drzwiyrza. Potym pedziou tak: Kamraty! Prosza wos, niy
    robcie nic zadnego. Dyc mom dwie cery, kere jeszcze niy bouy ze chopym.
    Wykludza wom je, a wy wyrobiejcie z niymi co chcecie, ino odstoncie dyc od
    tych, kere som u mie we gosciach. Ale one ryczeli: Pacz sie stracic! I godali:
    Som sam sie przikludziou, a bydzie snami rzondziou! Ze tobom mogymy zaroski
    gorzy jak z niymi powyrobiac! I ciepli sie ku niymu a ku zawartym drzwiyrzom.
    Na tyn czas te dwa goscie wyciongli rynce i wtargali Lota rajn do dom, a
    drzwiyrza zawarli. Juzas tych chopow, od nojsrozszego do nojmiynszego, kere
    byli na placu kole drzwiyrzow, zrobiyli ize byli slepe.Bezto podarymnie
    sznupali za drzwiyrzoma."
  • Gość: Szwager poza tematym IP: *.dip.t-dialin.net 24.09.03, 14:06
   Język śląski
   Z Wikipedii, wolnej encyklopedii.

   Język śląski - termin, pod którym niektórzy określają dialekt śląski.

   Z naukowego punktu widzenia termin język śląski nie istnieje, lub jest wymarłą
   formą języka dawnych mieszkańców Małopolski, Śląska Cieszyńskiego, Górnego
   Śląska i północnych Moraw, lub też jest (w zupełnie innej formie) dopiero w
   fazie tworzenia (podobnie jak powstał nowożytny język hebrajski w Izraelu).
   Jest określeniem faworyzowanym przez część językoznawców, historyków oraz
   działaczy regionalnych i posiada silnie upolitycznione konotacje.

   Większość językoznawców uważa domniemany język śląski za dialekt języka
   polskiego posiadający co najmniej dwie odmiany różniące się zarówno
   słownictwem, jak i fonetyką. Obecnie trwają prace nad utworzeniem śląskiego
   języka lierackiego, ustandaryzowaniem zasad tego języka oraz wypracowaniem
   jego formy pisanej, której podstawy istnieją obecnie w postaci różnorodnych,
   często bardzo odmiennych propozycji kodyfikacyjnych (do tej pory gwara śląska
   pisana była w języku polskim). Do problematyki sklasyfikowania języka
   śląskiego należą w tej chwili m.in. takie zgadnienia, jak wybór cech
   charakterystycznych zespołu gwar ślaskich, które zostaną uznane za kanon tego
   języka, oraz który z języków - polski czy czeski będzie mieć większy wpływ na
   język śląski od strony strukturalnej.

   Utworzenie jednorodnego języka śląskiego, wraz z jego odmianą literacką jest
   istotnym zagadnieniem dla osób określających swoją tożsamość jako narodowość
   śląską, oraz dążących do autonomii regionu, który zamieszkują i uznania go
   jako regionu w rozumieniu dyrektyw Unii Europejskiej.

   • Gość: Szwager Re: poza tematym IP: *.dip.t-dialin.net 24.09.03, 15:25
    "Udobruchoj się ze swoim prociwnikiem artko, pokielaś ś nim w dródze" - tak
    brzmi znany fragment Ewangelii wg św. Mateusza w tłumaczeniu na gwarę górali
    skalnopodhalańskich. Przekład ukazał się staraniem zakopiańskich pallotynów.

    Książka jest studyjną pracą Marii Matejowej Torbiarz, na podstawie Biblii
    Tysiąclecia. Nie jest to więc w sensie ścisłym przekład z oryginału - czyli z
    greki ani z łacińskiej Wulgaty. Autorka przełożyła tekst Ewangelii z języka
    polskiego na gwarę.

    - Nie znać Ewangelije, to tak, jakby nie znać Pana Jezusa. Jak to dobrze, że
    górole bedom mogli jom cytać w mowie swoik ojców - napisał w słowie
    wprowadzającym ks. Władysław Zązel, kapelan Zarządu Głównego Związku
    Podhalan. - Słychno było jus nieroz na Podholu piyrse cytanie niedzielne w
    gwarze na góralskik urocystościak, ale Ewangelije jesce nik nimioł śmiałości.
    Kwała Panu Bogu, ze teroz i Ewangelijo dockała się przekładu.

    Zdaniem kustosza sanktuarium na Krzeptówkach, ks. Mirosława Drozdka, ewangelie
    po góralsku pomogą w wychowaniu w wierze najmłodszych pokoleń i umocnią wiarę
    całych rodzin dając im "łatwiejszy dostęp do słowa Bożego ubranego w szatę
    góralskiej mowy". Pozwolą też poznać młodym religijne słownictwo gwarowe.

    Dobrą ilustracją góralskiego przekładu są słowa z Ewangelii wg św.
    Mateusza: "Jak przyniesies swój podarunek do ółtorza i hań se przybocys, ze
    twój brat mo do cie uraze, ostow tyn podarunek, przed ółtorzem i idź pojednać
    się piyrwyj ze swoim bratem! Pote się wróć i okfiaruj swój padarunek!
    Udobruchoj się ze swoim prociwnikiem artko, pokielaś ś nim w dródze, coby cie
    ón nie podoł do sondu, a syndzia nie oddoł hajdukowi, i coby cie nie dali do
    hereśtu" (Mt 5, 23-33).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka