Dodaj do ulubionych

co z tym forum?

IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.10.04, 20:55
czy na przemyskim forum są aktywni ludzie mieszkający w przemyślu, po
krótkiej analizie wpisów można dojść do wniosku że 95% to ludzie których coś
może kiedyś łączyło z tym miastem ale teraz moieszkają gdzieś daleko i nie
mają pojęcia o znikomych zaletach życia w tym mieście.
Obserwuj wątek
      • angelshidetheirfaces Re: co z tym forum? 05.10.04, 00:46
       Z nim sobie pogadaj; cyt.:

       "(...) Zgodnie z zapowiedzią podaję nieco informacji na temat twierdzy w
       Przemyślu
       BUDOWA TWIERDZY 1878-1914; KRÓTKI RYS HISTORYCZNY

       Przemyśl, małe i biedne galicyjskie miasteczko, liczące tylko 10 tys.
       mieszkańców, o zróżnicowanym kulturowo i religijnie społeczeństwie, zostało
       upatrzone na miejsce powstania fortyfikacji obronnych. Pierwsze fortyfikacje
       zaczęto wznosić w 1854 roku, datę tą uważa się za początek budowy Twierdzy
       Przemyśl. W lutym 1871r. Cesarz Franciszek Józef I osobiście podjął decyzję o
       rozpoczęciu intensywnieszych prac fortyfikacyjnych w Przemyślu. Po opracowaniu
       projektu budowy i oszacowaniu jego kosztów, które jak na tamte czasy były dość
       spore rozpoczęto od roku 1878 intensywne wznoszenie fortów. W wyniku tychże
       prac Przemyśl z małego i biednego miasteczka, przekształcił się w spore i
       bogatsze miasto, które stało się zapleczem jednej z największych twierdz w
       Europie. Planowano wznieść wokół miasta 23 fory, a czas trwania ich budowy
       obliczono na 24 lata. Załoga Twierdzy według pierwotnych założeń miała liczyć
       21.000 ludzi, 705 dział i 1800 koni. Budowa fortyfikacji napotykała na
       olbrzymie trudności, głównie z powodu braku funduszy, bowiem wstępne koszty
       budowy okazały się wielokrotnie większe niż to początkowo zakładano.
       Kilkakrotnie budowę twierdzy przerywano i nie zdołano wybudować wszystkiego co
       zakładały plany. Celem obniżenia kosztów, do wyposażenia gotowych już fortów,
       stosowano sprzęt przestarzały, zalegający magazyny. Szczególnie dotyczyło to
       artylerii, która poza kilkoma nowoczesnymi moździerzami kal. 305 mm była na
       ogół godna pożałowania. W ten sposób doprowadzano do znacznego obniżenia ich
       walorów obronnych i wartości bojowych. W skutek długoletniej budowy
       przeważająca cześć fortów obronnych, które okalały pierścieniem Przemyśl, była
       już konstrukcyjnie przestarzała.


       PRZEMYŚL W SIERPNIU 1914 ROKU

       Do dnia wybuchu I Wojny Światowej, zdołano zaopatrzyć Przemyśl w trzy linie
       obronne. Niestety, ciągłe zmiany koncepcji dotyczące Przemyśla, powiązane ze
       zbyt małymi środkami finansowymi przeznaczonymi na tę inwestycję sprawiły, że
       tylko linia pierścienia zewnętrznego była odpowiednio przygotowana, pozostałe
       zaś, wykonano tylko częściowo. Tak więc w 1914 r. twierdza Przemyśl nie była w
       pełni przygotowana do spodziewanych działań bojowych. W dniu wybuchu wojny,
       zdolność bojowa Twierdzy wynosiła ok. 75 % jej faktycznych możliwości i
       przedstawiała się następująco:

       Stan garnizonu Twierdzy - 128 tys. osób
       14,5 tys. koni
       1022 dział
       tabor ok. 4 tys. wozów


       I OBLĘŻENIE TWIERZY PRZEMYŚL / 17.09 - 10.10.1914 / ( 24 DNI )

       W wyniku rosyjskiej ofensywy w Galicji i wycofaniu się c.k.armii za San,
       Przemyśl znalazł się w bezpośrednim polu działań wojennych. Spełniać miał rolę
       bufora i zapory przed dalszym pochodem armii rosyjskiej. Spełnił to zadanie.
       Pierwsze oblężenie Przemyśla zakończyło się całkowitym niepowodzeniem dla wojsk
       rosyjskich. Ich straty oceniono na ok. 10 tys. zabitych, rannych i zaginionych,
       a straty załogi Twierdzy na 3-4 tys. żołnierzy. Rosjanie usiłowali zdobyć
       Przemyśl bezpośrednim szturmem, ale dwa ich ataki zakończyły się zupełnym
       fiaskiem. Nie zdołali nawet dotrzeć w bezpośredni rejon fortów. W wyniku
       natarcia wojsk austro-węgierskich doszło do udanej deblokady Twierdzy i
       natychmiast zaczęto gorączkowo uzupełniać zapasy dla garnizonu. Pomimo tak
       dużego zaangażowania, nie udało się uzupełnić zapasów do wymaganych norm.
       Brakowało głównie żywności, leków i środków opatrunkowych, ciepłej odzieży i
       opału. W dniu 5 listopada 1914 r. armia austriacka wskutek niekorzystnych zmian
       na froncie zmuszona był cofnąć się w kierunku zachodnim. 5 listopada twierdza
       powtórnie została otoczona przez wojska rosyjskie. Stan załogi twierdzy wynosił
       wówczas:

       131 tys. żołnierzy
       21,5 tys. koni
       30 tys. ludności cywilnej
       2 tys. jeńców rosyjskich


       II OBLĘŻENIE TWIERZY PRZEMYŚL / 05.11.1914 - 22.03.1915 / ( 137 DNI )

       Było to najdłuższe i jajbardziej dramatyczne oblężenie zupełnie odciętego od
       własnego zaplecza miasta-twierdzy, jakie miało miejsce podczas I wojny
       światowej. Zbliżające się do twierdzy wojska rosyjskie, wyciągnęły wnioski z
       poprzednich walk i nie przejawiały zbytniej aktywności i nie kwapiły się
       zbytnio do przeprowadzania szturmów. Wprost przeciwnie, otoczyły twierdzę
       pierścieniem wojsk. Dowództwo rosyjskie nastawiło się na długotrwałe oblężenie,
       które miało wyczerpać zasoby materiałowe i psychiczne jej obrońców. Krótko
       mówiąc postanowiono wziąć Przemyśl głodem.
       Brak dostatecznego zaopatrzenia, sroga zima oraz konieczność żywienia ludności
       cywilnej i jeńców, spowodowały gwałtowne wyczerpywanie się zapasów. Wojska
       rosyjskie okupujące twierdzę uniemożliwiały jakiekolwiek dostawy zaopatrzenia z
       zewnątrz. Już 10 grudnia 1914 r podjęto decyzje o zmniejszeniu racji
       żywnościowych dla żołnierzy. 17 grudnia Intendentura forteczna po dokonaniu
       obliczeń stwierdziła, że stan zapasów pozwoli na prowadzenie działań nie dłużej
       jak do 15 stycznia 1915r. dlatego dowództwo twierdzy podjęło decyzje o uboju
       koni na potrzeby aprowizacyjne. W dniach od 23 grudnia 1914 do 6 stycznia 1915
       r. dokonano uboju ok. 10 tys. koni co miało bardzo duży wpływ na mobilność
       zmęczonych i wyczerpanych obrońców. Dla obrońców twierdzy oraz ludności
       cywilnej nastał bardzo trudny okres.
       Systematyczne zmniejszanie i tak skromnych racji żywnościowych, zmęczenie,
       odmrożenia oraz choroby spowodowały, że morale bojowe twierdzy a zwłaszcza
       załóg fortecznych, znacznie się obniżyło. W ostatnich dniach oblężenia
       odnotowano 24 tys. chorych i niezdolnych do służby żołnierzy, z czego w
       szpitalach ok 4,5 tys. rannych. Malejące stany załóg fortecznych próbowano
       uzupełniać żołnierzami z oddziałów roboczych ale tym brakowało przeszkolenia.
       Notowano coraz częstsze dezercje i to nie tylko pojedyńczych żołnierzy. Na
       stronę wroga przechodziły całe oddziały, zwłaszcza składające się z tzw.
       Rusinów. W czasie walki żołnierze zaprzestawali oporu wybierając pewną niewolę
       od niepewnego losu w twierdzy. Podjęte w dniach 17-19 marca próby przełamania
       okrążenia przez załogę twierdzy na wybranym odcinku zakończyły się
       niepowodzeniem. W wyniku ataku na pozycje rosyjskie straty obrońców twierdzy
       oszacowano na 5,5 tys. zabitych, rannych i zaginionych.
       W odpowiedzi na atak, wojska rosyjskie dokonały zmasowanego szturmu ze
       wszystkich kierunków ale forty zdołano utrzymać. Dowództwo twierdzy, w obawie
       przed powtórnymi atakami i możliwością zdobycia fortów wskutek przełamania
       obrony, w porozumieniu z Naczelnym Dowództwem Armii, wydało rozkaz zniszczenia
       twierdzy i poddania się.
       Kapitulacja Twierdzy Przemyśl nastąpiła 22.03.1915 r., po dokonaniu wcześniej
       wszelkich zniszczeń instalacji wojskowych i uzbrojenia. Wysadzono w powietrze
       forty twierdzy, tym samym w zwały gruzu obrócono największą budowlę Galicji.
       Ze 130 tys. obrońców Twierdzy do niewoli dostało się:

       9 generałów
       93 oficerów sztabowych
       2500 oficerów liniowych
       117 tys. podoficerów i żołnierzy
       w tej liczbie 28 tys. było chorych i rannych.


       III OBLĘŻENIE TWIERZY PRZEMYŚL / 18.05 - 02.06.1915 / ( 16 DNI )

       2 maja 1915 r. rozpoczęła się wielka ofensywa gorlicka połączonych wojsk austro-
       węgierskich i niemieckich. Po 14 dniach marszu na wschód wojska te okrążyły
       Przemyśl broniony tym razem przez Rosjan. Co prawda zniszczone forty znacznie
       obniżyły wartość obronną Przemyśla jako twierdzy, jednak Rosjanie po wkroczeniu
       do miasta od razu rozpoczęli budowę umocnień wokół Przemyśla w postaci rowów
       strzeleckich wzmocnionych betonowymi pancerzami, a także wykorzystali w celach
       obronnych mniej zniszczone forty. 18 maja Przemyśl był już otoczony przez
       wojska austro-węgierskie i niemieckie z trzech stron: od zachodu, południa i
       północy. Decydujący atak na twierdzę Przemyśl rozpoczął się 31 maja
  • promilek_ver_bezwykrzyknikowa Re: co z tym forum? 04.10.04, 16:58
   Gość portalu: stary_git napisał(a):

   > czy na przemyskim forum są aktywni ludzie mieszkający w przemyślu, po

   Tak , pan strażnik jak wlepiał mi mandat w rynku za złamanie zakazu ruchu
   przedwczoraj twardo twierdził, że mieszkam w przemyślu ;>
   Do niektórych imbecyli nie dociera , że nie ma obowiązku meldunkowego ... ;>

   > krótkiej analizie wpisów można dojść do wniosku że 95% to ludzie których coś
   > może kiedyś łączyło z tym miastem ale teraz moieszkają gdzieś daleko i nie

   O sobie wypraszam tekst "coś kiedyś łączyło" ...

   > mają pojęcia o znikomych zaletach życia w tym mieście.

   A tu to chyba popadasz w jakieś schizy ... Dobrze wiem, co znaczy mieszkać w
   mieście, gdzie idąc ulicą co 5 metrów widzisz kogoś znajomego i znasz wszystkich
   naście miejsc gdzie sprzedają L&My ...
   • Gość: grypsio Re: co z tym forum? IP: *.mszana-dolna.sdi.tpnet.pl 05.10.04, 08:40
    obowiązek meldunkowy:
    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
    Dz.U.01.87.960


    --------------------------------------------------------------------------------

    Art. 55. Kto:
    1) uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
    2) zatrzymuje cudzy dowód osobisty,
    3) nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,
    4) nie zawiadamia o znalezieniu dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa
    w art. 42 ust. 2,
    5) nie zwraca znalezionego dowodu osobistego w przypadku, o którym mowa w
    art. 42 ust. 3,

    podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesięca albo karze grzywny.

    Art. 56.
    Wykroczenia przeciwko obowiązkowi meldunkowemu podlegają ustawie z dnia 20 maja
    1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124,
    z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r.
    Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
    poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz.
    180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr
    75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
    poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95, poz. 475, z 1997 r.
    Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104,
    poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz.
    884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i
    Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz.
    855 i Nr 117, poz. 1228).

    Art. 147.§ 1. Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego,

    - podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

    § 2. Kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o
    niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego,

    - podlega karze grzywny albo karze nagany.
    Sorry ale obowiązek meldunkowy jest nadal (mimo przejścia z totalitaryzmu do
    demokracji)
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka