Dodaj do ulubionych

Z Hitlerem na Moskwę

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.05.10, 12:02
Z Hitlerem na Moskwę

Skoro niektórzy rosyjscy publicyści twierdzą, że winę za wybuch II wojny
światowej ponosi Polska - kto nie wierzy, niechaj zerknie tutaj - tedy warto
zastanowić się nad kwestią, która od lat spędza sen z powiek historykom. Co by
się stało, gdyby w 1939 roku Polska przyjęła ofertę Hitlera? A przypomnijmy,
że było to nie tylko żądanie przyłączenia Wolnego Miasta Gdańska do III Rzeszy
i wydzielenie przez Pomorze eksterytorialnego "korytarza" łączącego Prusy
niemieckim wówczas Pomorzem Zachodnim, ale przede wszystkim przystąpienie
naszego kraju do paktu antykominternowskiego, wymierzonego przeciwko ZSRR.
Zacznijmy od tego, iż wiele źródeł historycznych - że wymienię tu
pamiętniki Heinza Guderiana, twórcy niemieckich wojsk pancernych czy też
adiutanta Hitlera Nicolausa von Bielowa - wspomina, iż władze III Rzeszy do
ostatnich dni sierpnia 1939 roku czekały na gotowość naszego rzędu do
przyjęcia warunków niemieckich, gdyż obawiały się walki na dwa fronty.
Polska jednak propozycje Hitlera odrzuciła stawiając na sojusz z Wielką
Brytanią i Francją, które w cyniczny sposób nas zdradziły i nie udzieliły
pomocy wojskowej skazując na pewną klęskę. Co więcej gwarancje brytyjskie
zostały udzielone w sytuacji, gdy rządowi Anglii wiadomo było z góry, że nie
będzie w stanie szybko interweniować na kontynencie. Dając owe gwarancje
premier Chamberlain wiedział dobrze, że wystawia Polskę na atak Hitlera -
jednak nasi sojusznicy łudzili się, że dzięki zniszczeniu Polski w 1939 roku
uzyskają więcej czasu na przygotowanie się do wojny.
Co zatem stało się przyczyną tego, że rząd II RP zdecydował się postawić
na współpracę z wątpliwymi sojusznikami? Wydaje się, że nie chodziło tylko i
wyłącznie o Gdańsk i korytarz, gdzie zresztą Hitler mógł poczynić pewne
ustępstwa - np. zgodzić się na wydzielenie z Gdańska kawałka nabrzeża dla
Polski. Niemiecka oferta kryła bowiem w sobie coś znacznie groźniejszego -
totalną wasalizację Polski, podobną do tej z czasów, gdy PRL był kompletnie
uzależniony od sowieckiej Rosji. Rząd polski obawiał się po prostu, że II RP
będąca członkiem paktu antykominternowskiego stanie się wkrótce bezwolnym
satelitą Niemiec, a być może zostanie kiedyś przez nie po prostu anektowana.
Co bowiem wydarzyłoby się, gdyby Polska przyjęła propozycje Hitlera i
przystąpiła do wojny po jego stronie? Wielu historyków twierdzi, iż los
naszego kraju byłby znacznie lepszy niż ten, który stał się udziałem RP po II
wojnie. A więc - że wspólnie z Niemcami można by pobić ZSRR, a kiedy III
Rzesza poniosłaby klęskę, po prostu zdradzić ją i przyłączyć się do
zwycięzców. Ja osobiście nie jestem pewien tej wersji historii. Przystąpienie
Polski do paktu Osi zmieniłoby w sposób diametralny sytuację w Europie i
wydarzenia wcale nie musiałby potoczyć się tak, jak przekazują podręczniki
historii - a więc zgodnie z kalendarium II wojny, tyle, że nie byłoby kampanii
wrześniowej.
A zatem spróbujmy odtworzyć - z żelazną logiką - co wydarzyłoby się, gdyby
w sierpniu, albo w marcu 1939 roku II RP oddała Gdańsk i korytarz, a potem
podpisała pakt wojskowy z III Rzeszą?
Jest pewne niemal na 100%, że niemal natychmiast po ujawnieniu tego faktu,
nastąpiłyby dwa wydarzenia. Po pierwsze Anglia i Francja rozpoczęłyby starania
o podpisanie sojuszu z ZSRR. Pamiętajmy bowiem, że po odpadnięciu Polski, oba
państwa za wszelką cenę szukałyby kolejnego sojusznika, który zagroziłby tyłom
Niemiec. Całkiem możliwe, że Stalin zgodziłby się na podpisanie z nimi paktu
wojskowego. Anglia i Francja bowiem mogłyby dać mu więcej, niż Hitler. W
pakcie Ribbentrop-Mołotow linią podziału Polski miała być Wisła. Jest zaś
prawie pewne, że Daladier i Chamberlain daliby ZSRR hojną ręką nie tylko całą
Polskę, ale także część Niemiec, dzieląc w ten sposób przysłowiową skórę na
niedźwiedziu. Za taką cenę Stalin zapewne zgodziłby się współpracować z Anglią
i Francją.
Drugim aktem polityki aliantów byłaby próba wywołania przewrotu wojskowego
w Polsce. Całkiem możliwe, że na jego czele stanąłby np. pro francusko
nastawiony Władysław Sikorski i grupa oficerów niezadowolonych z ustępstw
Becka i Rydza-Śmigłego; oskarżających marszałka o zdradę interesów Polski.
Załóżmy jednak, że próba ta spaliłaby na panewce. Być może opozycja polityczna
(a była ona całkiem liczna) sformowałaby przy rządzie Anglii lub Francji coś w
rodzaju alternatywnego rządu polskiego - w każdym bądź razie zakładam, że nasi
niedoszli sojusznicy popieraliby takie nowe władze ze wszystkich sił.
Co jednak uczyniłby Hitler? Kiedy wybuchłaby wojna?
Sądzę, że wydarzenia potoczyłyby się podobnie, jak w podręcznikach
historii. A zatem Hitler zaatakowałby zachód najpóźniej na wiosnę 1940 roku, a
być może jesienią 1939, zgłaszając np. pretensje do Alzacji i Lotaryngii.
Dlaczego Francję, a nie ZSRR? Ano dlatego, że w wypadku wojny ze Stalinem,
Francja mogłaby uderzyć bezpośrednio na jego tyły. Natomiast w wypadku ataku
na zachód tyłów Niemiec broniłaby II RP, dając III Rzeszy czas na pobicie
Francji i Anglii. Sytuacja zatem przypominałaby tę z roku 1914, tyle, że
frontu wschodniego broniłoby sojusznicze Królestwo Polskie.
Niezależnie od tego, jak potoczyłyby się wydarzenia na froncie, pewno jest
jedne - Francja i Anglia przegrałyby kampanię równie żałośnie jak tę w 1940
roku, kiedy to armia III Rzeszy rozgromiła je w ciągu 2 tygodni, a w czasie
pozostałego miesiąca spokojnie zajęła resztę kraju. Do takiej wojny bowiem
Anglia i Francja byłyby równie nieprzygotowane w KAŻDEJ możliwej wersji
historii Europy.
Tak więc mamy rok 1940. Następuje totalna porażka i unicestwienie Francji.
A co w takim razie uczyni ich sojusznik ZSRR? Czy Stalin uderzyłby na Polskę i
III Rzeszę w 1940 roku?
W znanej wersji historii nie uczynił tego. Nie przyszedł z pomocą Francji.
Czekał, zbrojąc się na moment kiedy będzie mógł zadać śmiertelny cios
Hitlerowi. Jak by zachował się w chwili, gdy na zachodzie chwieje się Francja,
lecz Polska jest sojusznikiem Hitlera?
Moim zdaniem ruszyłby do ataku. Z kilku przyczyn.
Po pierwsze w prawdziwej wersji historii Stalin nie zaatakował, bo łączył
go przecież pakt o nieagresji z Hitlerem, w dodatku został zaspokojony połową
ziem polskich i mógł w spokoju uderzyć na Finlandię. Czy jednak nie pokusiłby
się na atak na osamotnioną II RP - osamotnioną, bo zakładam, że Hitler
ściągnąłby na zachód większość swoich jednostek?
Po drugie - Stalin związany paktem z Anglią i Francją nie odpuściłby
okazji, aby spróbować zniszczyć odwiecznego wroga - Polskę i powetować sobie
klęskę 1920 roku. W 1940 roku, w znanej wersji historii Polska nie istniała -
nie było zatem powodu dla wszczęcia wojny. A paktu z Anglią i Francją ZSRR nie
zawarł - właśnie dlatego, że obowiązywał układ Ribbentrop-Mołotow, wymierzony
wcześniej przeciwko Polsce.
A zatem wojna zaczęłaby się także na wschodzie. Pytanie zatem, czy nasze
wojsko zdołałoby zatrzymać Armię Czerwoną do czasu pokonania przez Hitlera
Francji?
Odpowiadam twierdząco: tak. Nasz kraj był o wiele lepiej przygotowany do
wojny z ZSRR niż z Niemcami. Prawdopodobnie za cenę dużych strat i oddanie
części terytorium Armia Czerwona zostałaby zatrzymana - być może nad Wisłą, a
potem, po powrocie wojsk niemieckich z Francji pobita wspólnymi siłami i
odrzucona daleko na wschód.
I teraz zaczyna się ta część alternatywnej historii, którą bardzo ciężko
przewidzieć. A zatem: czy wspólna, polsko-niemiecka wyprawa na wschód
doprowadziłaby do zniszczenia ZSRR? Co byłoby gdyby skrzydeł 6 armii Paulusa
pod Stalingradem bronili nie Rumuni i Włosi, ale polskie wojska pod dowództwem
marszałka Rydza-Śmigłego i Wielkopolany generała Kutrzeby, Stanisław Maczek i
jego zuchy jeżdżący na niemieckich "czwórkach" (PzKmpfw IV), a potem na
Panterach i Tygrysach?
Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Rozważmy zatem obie wersje.
Niestety w obydwu przypad
Obserwuj wątek
  • Gość: Jacek Komuda Re: Z Hitlerem na Moskwę IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.05.10, 12:22
   Niestety w obydwu przypadkach los Polski nie wydaje mi się szczególnie świetlany.
   Co stałoby się, gdybyśmy wygrali, zmiażdżyli sowiecką Rosję, doszli do Uralu, a
   może i dalej? Wówczas w Europie powstałoby gigantyczne imperium hitlerowskie,
   któremu Polska musiałaby - nie łudźmy się - ulec. Kto stanąłby po naszej stronie
   gdyby Hitler - mający na Uralu granicę z Japonią, zażądał Wielkopolski i
   Pomorza, oferując w zamian przesunięcie granic Polski na wschód? Wydaje się, że
   wzmogłyby się także naciski na germanizację Polski w ramach powołania
   germańskiego imperium w Europie, a III Rzesza otwarcie mieszałaby się do
   polskiej polityki wewnętrznej, np. obalając niewygodne sobie rządy - jak na
   Węgrzech. Prawdobopbnie plan Ost zakładałby wówczas po prostu masową
   germanizację narodu polskiego i nie byłoby dla nas ratunku. Proponowałbym też,
   aby poniechać żadnych złudzeń, że wielki i tryumfujący Hitler traktowałby Polskę
   lepiej niż w 1939 roku, bo jak by nie patrząc leżałaby ona pomiędzy Niemcami, a
   wielkimi posiadłościami III Rzeszy na wschodzie. Walka przeciwko Hitlerowcom
   miała małe szanse powodzenia w 1939 roku. Jakie byłyby one, gdyby imperium
   niemieckich faszystów rozciągało się od Hiszpanii aż po Azję?
   Równie niewesoły byłby los Polski, gdybyśmy wojnę z ZSRR przegrali. Jako członka
   koalicji faszystowskiej czekałaby nas wegetacja w państewku wielkości Generalnej
   Gubernii, wcielonym pewnie do ZSRR jako 17. republika. A w dodatku wegetacja z
   odium morderców. Któż zająknałby się wówczas pisząc: polskie obozy
   koncentracyjne, gdyby Polska była sojusznikiem Hitlera?
   Tak czy owak wydaje mi się, że nasz rząd w 1939 roku miał taką sytuację na
   uwadze, skoro postanowił bić się z Hitlerem. I mi osobiście decyzja ta wydaje
   się właściwa. Owszem, ponieśliśmy ogromne straty, zostaliśmy zdradzeni i
   sprzedani przez rzekomych sojuszników, a jednak o wiele lżej mi teraz patrzeć na
   Polaków, którzy nigdy nie wydali Quislingów i Petaine'ów i mimo wszystko
   przetrwali bez odium faszystów, morderców i kolaborantów. Lepiej mieć dziadka,
   który zginął w Katyniu, niż SS-mana, mordercę Żydów, bo po naszych przodkach
   pozostała nam przynajmniej nieśmiertelna chwała, która z czasem odrodzi nam nową
   i wspaniałą Polskę. A ducha narodu polskiego nie złamała nawet przegrana
   kampania wrześniowa.
   • nahtahni Re: Z Hitlerem na Moskwę 21.05.10, 11:51
    "a jednak o wiele lżej mi teraz patrzeć na
    Polaków, którzy nigdy nie wydali Quislingów i Petaine'ów i mimo wszystko
    przetrwali bez odium faszystów, morderców i kolaborantów. Lepiej mieć dziadka,
    który zginął w Katyniu, niż SS-mana, mordercę Żydów, bo po naszych przodkach
    pozostała nam przynajmniej nieśmiertelna chwała, która z czasem odrodzi nam nową
    i wspaniałą Polskę."
    Tak właśnie napisał Jaśnie Wielmożny Pan Jacek Komuda herbu Kościesza, i była by
    to może i prawda ale tu na tym forum znajdują się takie indywidua jak "
    szydlo4","goście": "awer" ,"Szczery", "Irek",czy lech.niedzielski którzy jak
    jakieś bydło bezrogie kpią drwią i ubliżają Patriotom , Elicie, Narodowi
    Ljędsiechskiemu padłemu w Katyniu, Charkowie, Miednoje,na Wyspach
    Sołowieckich,Kamczatce, Sybirze, w Archangielsku, Bykowni, Łukiszkach, Ponarach,
    Łubiance, Kazachstanie, Kyrgizji, Kaukazie, Stawropolsku,przy tzw."budowie"
    kanału białomorskiego,Koniuchach i wielu , wielu innych miejscach z rozkazu
    5-03-1940 Anno Domini, komisarz (po ludzku min.)ludowy spr. wew. zw. sowi.
    ლავრენტი ბერია Lawrenti Pawles dze Berija-jeden ze współpracowników najbliższych
    Jahweosifa Wissarionowicza Dżugaszwiliego "Soso", "Koba", "Stalin", inspirator
    zbrodni licznych ludobójstwa w okr. represyjności największej ustroju
    marksistowsko-leninowskiego, socjalistycznego, proletariackiego, biedniackiego,
    parobczańskiego, tzw. "kl.robot." a naprawdę niewolniczej, ateistycznego, sowi.
    - skierował do CK W KP(b) towarzyszowi Stalinowi ściśle tajną notę nr. 794/G, w
    której napisał, że "polscy : jeńcy i więźniowie przetrzymywani w więzieniach
    >>zach. Białorusi<< i >>zach. Ukrainy<< są >>zatwardziałymi i nie rokującymi
    poprawy wrogami >>władzy<< sowi. ". Zaproponował ich zamordowanie ("rozpatrzyć
    bez wzywania skazanych, bez przedstawiania zarzutów , bez decyzji o zakończeniu
    śledztwa i aktu oskarżenia"). Propozycję zbrodniczą min. lud. spr.wew. sowietów
    ლავრენტი ბერია Lawrenti Pawles dze Beriji zaakceptowali podpisami własnymi ,
    poza żydem gruzińskim(ojciec żyd noszący nazwę gruzińską "Żydowski syn", matka
    Gruzinka)Josifem Wissarionwiczem Dżugaszwilim,
    Ukrainiec Kliment Woroszyłow,
    Moskal Wiaczesław Skriabin pseud. "Mołotow"
    Ormianin Anastas Mikojan
    Moskiewski parobek Michaił Kalinin
    Łazar Mojsiejewicz Kaganowicz (pochodził z rodziny drobnego żydowskiego
    handlarza bydła-dane z "Wiki")

    .Miesiąc później rozpoczęła się jedna z najohydniejszych w dziejach
    nowożytnej Europy zbrodnia na bezbronnych jeńcach wojennych.(...)Pojawiają
    się różne liczby dotyczące ofiar zbrodni ludobójstwa opartej na rozkazie
    Politbiuro Centralnego Komitetu Wszechzwiązkowej Komunistycznej
    Partii(bolszewików)a opartej na ściśle tajnej notatce Związku Sowieckich
    Socjalistycznych Republik Ludowego Komisariatu Wew. Spr.( bo na takim druku jest
    ta nota do CK W KP(b) tow. Stalinowi od ) ლავრენტი ბერია Lawrenti Pawles dze
    Beriji z 5-03-1940 r.Należy się oprzeć na notatce ლავრენტი ბერია Lawrenti Pawles
    dze Beriji.Była ona dokładna , skoro była poufna po ros. "sow.(sjem)
    sjekrjetno" i przeznaczona tow. Stalinowi a nie Telegraficznej Agencji
    Sowieckiego Sojuza-TASS.Beria proponuje zamordowanie "14 736 wrogów >>po
    kłasu(klasowych)<< b. oficerów, Urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów,
    funkcjonariuszy służb więziennych, osadników i leśników, kolejarzy,
    architektów, artystów malarzy, itp.których określa jak to Judeo-bolszewicki
    wieprz jako "agentów wywiadu": ponad 97% ludności ljędsiechskiej. Te 14 736 to
    byli jeńcy obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Ponad to ludowy
    komisarz wew. spr. sowietów ლავრენტი ბერია Lawrenti Pawles dze Berija proponuje
    wymordowanie "18632(wśród nich 10685 Ljędchów)" z więzień "w zach. obwodach
    Ukrainy i Białorusi", czyli z 7 województw zagrabionych Lęchji po agresji
    dżugaszwiliowskiej na Lęchję. Trzymając się tych danych, to należy
    skonstatować, iż plan zbrodni katyńskiej ludobójstwa dotyczył 25421 Ljęchów.
    Dlaczego pamięć o zbrodni ludobójstwa w Katyniu jest ważna?
    Po 01 , uświadamia Ljęchom i światu całemu iż Sojuz Sowieckich Socjalistycznych
    Republik to państwo zbrodnicze, a wyroki śmierci na 25421 niewinnych ludzi
    wydawały gremia skupione w strukturach o charakterze przestępczym i mafijnym ,
    takie jak Politbiuro CK W KP(b).
    Po 02, pamięć o Katyniu jest prawdopodobieństwem powodzenia na zmianę stosunku
    samych Moskali do tego zbrodniczego "państwa" .Chcemy, by pamiętali o swych
    współobywatelach( jak ci Rosjanie, którzy powiadomili ljędsiechskich robotników
    przymusowych pracujących w pobliżu Smoleńska na wiosnę 1943), którzy zostali
    zamordowani w tym samym Lesie Katyńskim, zanim przyjechał tam 01 transport
    oficerów ljędchskich.
    Po 03, chcemy , BY WSZELKIE PRZEJAWY KULTYWOWANIA IDEOLOGII ZBRODNICZEJ,
    ATEISTYCZNEJ SYNA RABINICZNEGO MORDECHAJA HIRSZELOAHA LEVIEGO KSYWA "KARLHEINZ
    MARX" I SYFILITYKA W.ILJAHWEICZA ULJANOWA PSEUD."LENIN" TZW. "KOMUNIZMU", W
    JAKIEJKOLWIEK POSTACI, BYŁY NA ŚWIECIE CAŁYM ŚCIGANE TAK SAMO KONSEKWENTNIE JAK
    KULTYWOWANIE NAZIZMU (ZRESZTĄ PRZYJAŹNIĄCEGO SIĘ Z BOLSZEWIZMEM OD 23-08-1939
    DO 22-06-1941, I OD 01-08-1944 DO 13-01-1945).
    Po 04, pamięć o Katyniu to obowiązek nasz, Narodowy wobec Inteligencji
    Lęchskiej, zamordowanej i zakopanej w dołach haniebnych.TO PRAWDOPODOBIEŃSTWO
    POWODZENIA NASZEGO NA POWRÓT DO LĘCHJI W PEŁNI SUWERENNEJ, KTÓRY PO WIOSNACH
    WALCA SOWIECKIEGO JESZCZE SIĘ NIE DOKONAŁ I KTÓREJ JESZCZE NIE WIDAĆ NA KOŃCU
    TUNELU.
  • Gość: Ja Re: Z Hitlerem na Moskwę IP: *.internetdsl.tpnet.pl 20.05.10, 12:26
   to tutaj
   to:wyborcza.pl/1,75477,6685457,Ministerstwo_Obrony_Rosji__Polska_ponosi_wine_za_II.html
  • klosowski333 Re: Z Hitlerem na Moskwę 20.05.10, 13:55
   Temat walkowany byl setki razy. Adolf Hitler bardzo jasno sprecyzowal niemiecka
   doktryne, okreslil plany i cele dla narodu niemieckiego, wytyczyl i opisal
   niemiecki lebensraum na wschodzie (przeciez nie tylko dotyczacy korytarza i
   Gdanska). Nikt zdrowy na umysle nie moze uwazac, ze pozwolil by jakiemus
   narodowi untermenschen zamieszkiwac w samym srodku niemieckiego lebensraum,
   zabierajac niemieckim ubermenschen przestrzez do zycia.
   Hitler lubil wykorzystywac male narody do swoich celow, by potem zwyczajowo
   obietnic nie dotrzymywac. Jego slowo dane slabszym nie bylo nic warte. Sojusz z
   Hitlerem przypieczetowalby wiec los narodu polskiego i panstwa polskiego. Po
   przegranej wojnie z aliantami, a z pewnoscia predzej czy pozniej wojna z Rosja
   sowiecka bylaby przegrana, Polska jako sojusznik Hitlera na nic nie moglaby
   liczyc, na zadna litosc, na zadne Ziemie Odzyskane, na zadne rekompensaty
   terytorialne. W najlepszym razie zostalaby okrojona do panstwa wielkosci
   Ksiestwa Warszawskiego. Rosjanie w gruncie rzeczy zawsze sie z Niemcami liczyli,
   ale kto liczylby sie z malym, przegranym narodem polskim? Nie chce sobie nawet
   wyobrazac jaka tez ten nedzny narod mialby reputacje gdyby to na nim ciazyla
   glowna odpowiedzialnosc za wymordowanie 3 milionow wlasnych Zydow, zgodnie z
   prosba wujaszka Hitlera.

   POlska dla Rosjan i Niemcow zawsze byla cierniem, inaczej niz np Wegry. Te
   panstwa, gdyby mialy wowczas okazje zalatwic problem z tym polskim panstwem
   sezonowym, nawet nie wahaliby sie sekundy. O ile po IWS Francja, USA, a nawet
   Wielka Brytania zaakceptowaly plan utworzenia panstwa polskiego a dwa pierwsze
   kraje mocno za tym optowaly, o tyle po IIWS, z kretesem przegranej przez Niemcy
   i jej sojusznikow, w kontekscie niesamowitych zbrodni wojennych popelnionych
   przez wladze polskie i wojsko polskie na ludnosci zydowskiej (hipotetycznie) o
   zadnym wspolczuciiu, polittycznym wspraciu czy protekcji mowy by byc nie moglo.


   • Gość: konrad_dk Re: Z Hitlerem na Moskwę IP: *.dip.t-dialin.net 28.05.10, 02:07
    klosowski333 napisał:

    > Temat walkowany byl setki razy.

    Tak.Ale tendencyjnie i bardziej w kontekscie " 4 Pancernych".
    Hitler byl szalencem,ale bardziej cywilizowanym jak Stalin.
    Pakt z Hitlerem uratowalby Polske przed eksertminacja ludnosci
    polskiej,zydowskiej i romskiej.

    > Gdanska). Nikt zdrowy na umysle nie moze uwazac,

    Demagogia czy prowokacja?

    Jest wiele tez na ten temat.


    >ze pozwolil by jakiemus
    > narodowi untermenschen zamieszkiwac w samym srodku niemieckiego
    lebensraum

    Rasista Hitler mial na mysli tereny Zwiazku Sowieckiego.


    Po
    > przegranej wojnie z aliantami, a z pewnoscia predzej czy pozniej
    wojna z Rosja
    > sowiecka bylaby przegrana, Polska jako sojusznik Hitlera na nic
    nie moglaby
    > liczyc, na zadna litosc, na zadne Ziemie Odzyskane,

    Ziemie Wyzyskane.

    Polska nie podpisala paktu z Hilterem i Stalinem.
    To Francja,Anglia i USA zdradzily Polske i zaczely pertraktowac z
    Sowietami.


    > ale kto liczylby sie z malym, przegranym narodem polskim? Nie chce
    sobie nawet
    > wyobrazac jaka tez ten nedzny narod mialby reputacje gdyby to na
    nim ciazyla
    > glowna odpowiedzialnosc za wymordowanie 3 milionow wlasnych Zydow,
    zgodnie z
    > prosba wujaszka Hitlera.

    A kto liczylby sie z malym, niezdolnym do walki narodem
    zydowskim.Nie chce sobie nawet wyobrazac jaka tez ten nedzny narod
    mialby reputacje gdyby to na nim ciazyla odpowiedzialnosc za
    wymordowanie wlasnych Zydow i Polakow zgodnie z prosba wujaszka
    Stalina.
    To tyle co do demagogii.
    Czlowieku jak juz chcesz troche filozofowac to sie doksztalcac a nie
    glos tutaj buraczanych teorii

    • nahtahni Re: Z Hitlerem na Moskwę 28.05.10, 11:57
     total szacun dla Jaśnie Wielmożnego Pana za odpór tępemu stuporowi.
     • klosowski333 Re: Z Hitlerem na Moskwę 06.06.10, 03:33
      Dwoch panow godnych siebie. Nie ma sensu szerzej odnosic sie do ich wpisow.
  • Gość: awer Poska powinna podjąć walkę z Niemcami i ZSRR w 39 IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.05.10, 10:25
   a nie poddawać się (za wyjątkiem małych oddziałów Westerplatte, Kocka, Helu,
   Wizny, Bzury i małych innych). Gdyby podjęła walkę to Francja i Wk. Brytania
   utworzyłyby II front osłabiający Niemcy od zachodu. Z ZSRR po czystkach w 1937 i
   38 Poska poradziłaby sobie podobnie jak Finlandia w Wojnie Zimowej. Po wygranej
   Polska wraz z Francją i Wk. Brytanią dyktowałaby warunki kapitulacji Niemiec.
   Łatwe zwycięstwo Niemiec nad Polską dało Niemcom powód do realizacji misji (skąd
   to znamy) Hitlera i marzeniach o wielkich niemczech.
   • Gość: Iwan syn Glińskiej Re: Poska powinna podjąć walkę z Niemcami i ZSRR IP: *.internetdsl.tpnet.pl 25.05.10, 13:29
    A PASZOŁ WON TY JEWRJEJSKI PROWOKU CHOTORY NAWET POLSKA NIE UMIESZ NAPISATY
   • Gość: DRYJA Re: Poska powinna podjąć walkę z Niemcami i ZSRR IP: *.md4.pl 06.06.10, 14:07
    Awer-co ty wypisujesz?
    że Polska poddała się bez walki w 1939 r.?
    Niemowlęta wiedzą,że zachodni sojusznicy poparli nas werbalnie
    a bolszewia wkroczyła namacalnie
    Gdzie uczyłeś się historii?
  • obrotowy mialem naa ten tenat watek 28.05.10, 12:00
   kilka lat temu.

   przypomne mojee tezy w najbliszych dniach,


   a teraz krtkie sentencje.

   Hitler doszedl by z Polska zapewne do Wolgi, ale Rosja bronilaby sie dalej.
   Zawolge by nie poszedl, bo wszystkie mosty na Woldze zostalyby zniszczone.

   Wojna trwalaby dluzej, a w roku 1946 Berlin bylby zbombardowany amerykanskimi
   bombami atomowymi.

   Ostatecznie Polska mialaby garnce zachodnie z 1939
   a wschodnie z 1945 i mialby 200 tas km2, tyle, ze bylaby mniej zniszczona.
   • Gość: Zatroskany A może byście sobie kretyni kupkę zrobicie IP: *.chello.pl 28.05.10, 14:07
    na wasze durne półgówki.
    • nahtahni Re: A może byście sobie kretyni kupkę zrobicie 02.06.10, 21:40
     Gość portalu: Zatroskany napisał(a):

     > na wasze durne półgówki.
     Boli cię debilu od pentagramu żyda Lejby Bronsteina ksywa "L.Trocki" iż tak
     mogło by być.Dupku żołędny Czechy Morawy Śląsk i Słowacja w wyniku poddania się
     utracili tylko 365 000 ludzi i żaden z nich mimo Zachodniosłowiańskiego
     pochodzenia nie trafił do Vernichtungslager Narodowosocjalistycznego
     Niemieckiego Robotniczego .Zaś Ljędsiechy straciły 15 000 000 ludzi
   • Gość: konrad_dk Re: mialem naa ten tenat watek IP: *.dip.t-dialin.net 28.05.10, 15:49
    obrotowy napisał:

    > kilka lat temu.
    >
    > przypomne mojee tezy w najbliszych dniach,
    >
    >
    > a teraz krtkie sentencje.
    >
    > Hitler doszedl by z Polska zapewne do Wolgi, ale Rosja bronilaby
    sie dalej.
    > Zawolge by nie poszedl, bo wszystkie mosty na Woldze zostalyby
    zniszczone.
    >
    > Wojna trwalaby dluzej, a w roku 1946 Berlin bylby zbombardowany
    amerykanskimi
    > bombami atomowymi.
    >
    > Ostatecznie Polska mialaby garnce zachodnie z 1939
    > a wschodnie z 1945 i mialby 200 tas km2, tyle, ze bylaby mniej
    zniszczona.

    Nie wiem,czy jest prawda fakt,ze Hitler pertraktowal z rzadem
    polskim do sierpnia 1939,majac nadzieje na sojusz z Polska.
    Moze widzial w niejbardziej sojusznika jak wroga?
    Nie zmienia to faktu,ze Slowian traktowal rasowo nizej jak Germanow.
    Gdy jednak ocenimy bilans zyskow i strat takich panstw jak
    Bulgaria,Rumunia to wydaje sie,ze sojusz Polski i nazistowskimi
    Niemcami bylby rozsadniejszy jak konflikt.
    • stasi1 ale faktem jest że hitler 06.06.10, 16:51
     bułgarii czy też rumunii na wstępie nie pozbawiał terytorium jak
     Polski(korytarz). Co sie udało tym państwom nie znaczy że się mogło udać i nam.
     Inna sprawa że sojusz z Hitlerem to sojusz z większym zbrodniarzem niz ze
     zbrodniarzem stalinem do którego później w mniejszym czy większym stopniu doszlo
     • Gość: konrad_dk Re: ale faktem jest że hitler IP: *.dip.t-dialin.net 07.06.10, 02:06
      stasi1 napisał:

      > bułgarii czy też rumunii na wstępie nie pozbawiał terytorium jak
      > Polski(korytarz). Co sie udało tym państwom nie znaczy że się mogło udać i nam.
      > Inna sprawa że sojusz z Hitlerem to sojusz z większym zbrodniarzem niz ze
      > zbrodniarzem stalinem do którego później w mniejszym czy większym stopniu doszl
      > o

      Spojrz i przeanalizuj statystyki panstw,ktore byly sojusznikami Hitlera.
      Nie wiem,czy odpowiada to prawdzie,ale wlasnie Bulgaria i Rumunia najmniej
      ucierpialy podczas II wojny swiatowej.
      • stasi1 Re: ale faktem jest że hitler 07.06.10, 22:55
       pl.wikipedia.org/wiki/Ofiary_w_II_wojnie_%C5%9Bwiatowej
       Akurat tutaj jest że rumunia jednak miała te straty nawet znaczne.
       Akurat najwięcej w żołnierzach ale jednak. Węgry które też były
       sojusznikiem Niemiec jeszcze większe miały straty osobowe, akurat u
       nich to w ostatnich miesiącach wojny wymordowano żydów( w
       Oświęcimiu). Pewnie były by te nasze straty trochę mniejsze( w końcu
       byliśmy pod okupacją Niemec przez te 5 lat. Jakby n am się udało
       sprawnie przejść na strone właściwą to oczywiście było by ich sporo
       mniej. Ale to jest tylko gdybanie
   • Gość: Antyżydbolszewik Re: mialem naa ten tenat watek IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.06.10, 13:14
    Jak powiadał stary góral Lęchja będzie aż po Ural, za Uralem będą
    ...Chiny!!!Was- NIE BĘDZIE SKURWYSYNY!!!
    • Gość: Polak Z Hitlerem to tylko NSZ ! IP: *.chello.pl 06.06.10, 19:07
     Jak świat światem nie będzie hitlerowiec Polakowi bratem.
     (Inna sprawa to zdrajcy Narodu Polskiego spod znaku NSZ i innych
     formacji kolaboranckich.)
     • Gość: konrad_dk Re: Z Hitlerem to tylko NSZ ! IP: *.dip.t-dialin.net 07.06.10, 02:02
      To jest forum dla ludzi interesujacych sie historia, nie dla pieniaczy
      reprezentujacych merytoryczne zero.
     • Gość: Antyżydbolszewik Re: Ze Stalinem to tylko Żydzi tępe debile!!!! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.06.10, 10:56
      A co w Żydowskiej bolszewickiej riazańskiej morderczej szkółce esbeków tak
      cię idioto nauczyli
     • Gość: Iwan syn Mongołki Re: Z Hitlerem to tylko NSZ ! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.06.10, 15:12
      Z tego co mi jest wiadomo z autopsji a nie z agitek przyjaciół Judeo-NSDAP-u(
      zawierającej ponad 77 000 Żydów na kierowniczych stanowiskach zgodnie z
      zaleceniem twórcy Judeo-NSDAP po zgrabieniu jej jako DAP, z rąk jej założyciela
      Antona Drexlera robotnika Zakładów Królewskich Bawarskich Naprawy Taboru
      Kolejowego w Monachium, przez agenta kahału z Wall Street Broadway 120 the
      Order Skull and Crossbones, A.Hitlera za fundusze bankiera Max Warburga von
      Hamburg ,Mendelssohn & Co Bank von Amsterdam, Kuhn Bank, Loeb & Co Bank,
      L.Morgan & Co Bank, Samuel & Samuel Bank, Ernst Hanfstaengl, Moses Pinkeles
      alias Trebitsch-Lincoln)takich jak Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia
      (bolszewików) przyjaźniących się z Towarzyszami swymi Narodowosocjalistycznymi
      Niemieckimi Robotniczo-partyjnymi od 23-08-1939 r.Pań. tajnie a od
      28-09-1939r.Pań.po Układzie kremlowskim, moskiewskim o Przyjaźni,Granicach i
      Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, nadzwyczaj sumiennie wypełnianej przez Związek
      Socjalistycznych Republik Rad Delegatów Niewolniczych ksywa" Robotniczych",
      Parobczańskich, Biedniackich i Soldateski Żydowskiej, podległych im zdrajców
      Narodu Ljędsiechskiego z rozwalonej przez Wszechzwiązkową Komunistyczną Partię
      (bolszewików) byłą Komunistyczną Partię Polski, którzy w ramach Układu o
      Granicach i Przyjaźni moskiewskiego donosili do Gestapo na Służbę Zwycięstwu
      Polski, Związek Walki Zbrojnej jak to czynił Żyd Marian Spychalski pseudonim
      "Marek" Komendant Główny band o fałszywej nazwie zrabowanej wojskowej formacji
      Polskiej Partii Socjalistycznej Wolności, Równości i Niepodległości,G.L.Nie
      tylko tak czynili w Lędsiech ale wszędzie gdzie były agendy Międzynarodówki
      Komunistycznej. Związek Jaszczurczy stał na stanowisku obrony Ojczyzny
      Ljęchskiej przed agresją żydowską tak bolszewicką jak i wkroczeniem
      Judeo-NSDAP-u
    • Gość: Pomarańczowy Re: mialem naa ten tenat watek IP: *.bialystok.vectranet.pl 26.06.10, 13:07
     Jesteś idiotą antybolszewiku.
  • jeepwdyzlu historię piszą zwycięzcy... 07.06.10, 14:33
   Hitler uderzyłby na Francję i Anglię w 1940
   Stalin prawdopodobnie czekałby do 42 roku dalej, inntensywnie się
   zbrojąc
   więc atak na sowietów mógłby byc wczesniejszy - 2, 3 miesiące...
   Wehrmacht wraz z polską armią pokonałby armię czerwoną...
   brytyjczycy przegraliby więc walki w basenie morza śródziemnego...
   Całą Europa należałabay do Hitlera. A Rydz obok Mussoliniego byłby
   jego najwazniejszym sojusznikiem...
   Historia potoczyłaby się inaczej..
   Brytyjczycy - nawet gdyby za pomocą usa utrzymaliby Wyspy - stracili
   by imperium..
   Stany - walczyłyby o życie w basenie Pacyfiku.
   Zapewne ok 1945 wojna skończyłaby się wymuszonym pokojem, ale Niemcy
   panujące nad Europą az po Ural, północną afryką, bliskim wschodem,
   moze indiami... miliby silniejsza kartę przetargową niż Amerykanie.
   Przewaga technologi atomowej - ok 47 roku zostałaby przez Hitlera
   zniwelowana - przypomnę, że Niemcy dysponowali techologiami np
   rakietowymi - niedostępnymi amerykanom..
   Polska - razem z Węgrami i Włocjami - byłaby jednym z
   najwazniejszych państw nowego sojuszu.

   Niewiele brakowało szanowni forumowicze..
   Niewiele...

   jeep
   • nahtahni Re: historię piszą zwycięzcy... 07.06.10, 16:43
    A po co by miał 3/4 Austriak, Germanin Zachodni który marzył o stworzeniu
    Imperium o przewadze Germanów Zachodnich napadać na Zjednoczone Królestwo
    Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Brytyjskiego Imperium, tym bardziej iż
    miał tam swoich Narodowosocjalistycznych Towarzyszy, a 80 ochotników biło
    się w British Free Corps Britisches Freikorps Waffen die Schutzstaffeln der die
    Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartie Genossen(Brytyjskim Wolnym
    korpusie Zbrojnych Szwadronów ochronnych dla Narodowosocjalistycznych
    Niemieckich Robotniczo-partyjnych Towarzyszy).Dla przypomnienia po klęsce
    Królewskiego Korpusu Interwencyjnego Zjed.Król.Wlk.Br.i Ir.Pn.Br.Im. w Republice
    francuskiej pod Dunkerque(Dunkierką) w 194O r.Pań. rozkazał zatrzymanie się
    zagonów pancernych Wehrmachtu, aby ich bracia zachodniogermańscy, angielscy
    mogli się wydostać do Dover.Operacja Dynamo rozpoczęła się 27 maja. W ciągu
    pierwszych trzech dni ewakuacji udało się uratować około 70 000 żołnierzy, z
    każdym dniem nasilały się jednak ataki niemieckich bombowców (Adolf Hitler,
    chcąc oszczędzić siły pancerne na dalszą część kampanii, rozkazał wstrzymanie
    ofensywy lądowej - miały atakować siły powietrzne, tymczasem niemieckie
    lotnictwo początkowo nie mogło atakować z powodu gęstej mgły). Dzięki ofiarności
    marynarzy i lotników, osłaniających ewakuację, ostatecznie 4 czerwca kontynent
    opuściło 338 226 żołnierzy brytyjskich i francuskich. Pod Dunkierką do niewoli
    dostało się 40 000 żołnierzy alianckich. Straty Korpusu Ekspedycyjnego w
    ludziach wyniosły 15%, jednak znacznie większe Brytyjczycy zanotowali w
    wyposażeniu – na francuskich plażach pozostawiono praktycznie całość ciężkiego
    sprzętu. Alianci stracili także około 300 okrętów różnego typu.

    Ewakuacja wojsk spod Dunkierki zakończyła pierwszy etap kampanii zachodniej. W
    dniu zakończenia ewakuacji Churchill przemawiał w parlamencie: „Musimy bardzo
    uważać, aby nie przypisywać tej ewakuacji mianem zwycięstwa. Wojen nie wygrywa
    się dzięki ewakuacjom. Lecz w tym ocaleniu było jednak zwycięstwo, które należy
    uznać. Zostało ono osiągnięte przez siły powietrzne (…)”.A po za tym iż jak
    byśmy nie ulegli żydowskiemu pułkownikowi legunowemu, "uzdrowicielskiemu
    obyczjnie"(sanacja moralna) Jahwe Osifowi Beckowi i przyjęli rzeczywistość a nie
    nadmiar zaufania w UK GB & NI BI, oraz RF, to państwa te nie były by na
    polecenie kahału Wall Str Broadway 120 w stanie wojny z Judeo-NSDAP-em, od
    03-09-1939 A.D. formalnie w obr. RP.Formalnie bo po agresji żyd-bolszewii to już
    ich nic nie zmusiło do obr. Lęchji.
    • jeepwdyzlu Re: historię piszą zwycięzcy... 07.06.10, 16:58
     ale bredzisz
     rzeczywiście - Hitler nie chciał niszczyć korpusu i liczył na pokój
     z GB
     ale ten twój anyżydowski bełkot jest nie do czytania..
     jesteś żałosnym śmieciem nahtaahni czy jak sobie tam wymysliłeś..
     pownieneś się nazywać małyfiutek
     wspólczuję
     jeep
     • Gość: B-53 Re: Z Hitlerem to tylko NSZ ! IP: *.chello.pl 07.06.10, 19:47
      jeepwdyzlu napisał:

      > ale bredzisz
      > rzeczywiście - Hitler nie chciał niszczyć korpusu i liczył na
      pokój
      > z GB
      > ale ten twój anyżydowski bełkot jest nie do czytania..
      > jesteś żałosnym śmieciem nahtaahni czy jak sobie tam wymysliłeś..
      > pownieneś się nazywać małyfiutek
      > wspólczuję
      > jeep
      nahtahni to zboczony pedryl.
      • klosowski333 Re: Z Hitlerem to tylko NSZ ! 08.06.10, 07:31
       Nahtani jest psychicznie chory, dajcie mu spokoj. Takich ludzi pojawia sie
       calkiem sporo na forach netowych. Nie wyżywajcie sie na nich, bo naprawde
       mozecie im zaszkodzic.

       Co do Hitlera, wiadomo, ze on male kraje traktowal wylacznie instrumentalnie.
       Polacy znajdowali sie w samym srodku wymarzonego dla Hitlera lebensraum. Nie ma
       absolutnie takiej mozliwosci, by Hitler zgodzil sie hodowac w srodku swojej
       Ojczyzny narod slowianskich podludzi. Roszczenia wobec Polski nie dotyczyly
       tylko Pomorza, Slaska i Wielkopolski (z Poznaniem), ale tez czesci Malopolski i
       Mazowsza. Co by z Polski po tym zostalo? Poza tym Hitler gral tez karta
       ukrainska, w najlepszym razie napuscilby jednych podludzi slowianskich na drugich.
       Polacy na poczatku wojny mogliby mu sie przydac jako mieso armatnie. Tak
       przeciez wykorzystal Wegrow i Rumunow na froncie wschodnim. Na szczescie dla
       tych krajow, w pierwszej fazie nie planowal rozszerzenia lebensraum o jakies
       fragmenty tych panstw.
       Tak czy owak sojusz z Hitlerem bylby prawdopodobnie koncem Polski, zwlaszcza
       gdyby Niemcy wojne jakims cudem wygrali, a potem ustalili warunki zakonczenia
       wojny na korzystnych dla siebie warunkach. Gdyby Niemcy wojne przegrali a tak
       by sie raczej stalo, bo jedna slabiutka Polska losow wojny by nie przechylila na
       korzysc nazistow, to los Polski jako sojusznika zbrodniarzy bylby oplakany. Na
       zadne reparacje lub rekompensaty wojenne nie moglibysmy liczyc. Armia Czerwona
       przetoczylaby sie przez ziemie polskie jak walec. Niemcy pozostawiliby po sobie
       zgliszcza. Po wojnie nikt nad losem zbrodniczej i skompromitowanej Polski by nie
       zaplakal. Zreszta zdecydowana wiekszosc historykow jest tego zdania, nie ma co
       sie z tym sprzeczac. W Polsce chyba tylko profeor Wieczorkiewicz mial zdanie
       pronazistowskie, ale nalezal do absolutnego marginesu, poza tym uwazany byl za
       czlowieka mocno ekscentrycznego, przypominajacego pod pewnymi wzgledami Janusza
       Korwina-Mikke.


       • jeepwdyzlu a jednak 08.06.10, 13:54
        Gdyby Niemcy wojne przegrali a tak
        by sie raczej stalo, bo jedna slabiutka Polska losow wojny by nie
        przechylila na
        korzysc nazistow, to los Polski jako sojusznika zbrodniarzy bylby
        oplakany.
        --------------
        co do drugiej częśći zdania - pełna zgoda..
        co do losów wojny - ha...
        PRZYSPIESZENIE konfliktu z GB, brak polskich pilotów, słaba jeszcze
        produkcja nowoczesnych mysliwców - obawiam się że bitwa o anglie
        wyglądałaby inaczej..
        podobnie konflikt z zsrr
        milion (moze półtora) polskich żołnierzy - miałoby w grudniu 41
        rozstrzygajace znaczenie..
        poza tym - armie hitlera byłyby pod moskwą wcześniej..
        słowianie podludzie - bełkot
        przypomnę los Czechów czy życzliwy stosunek do Ukraińców..
        Hitler szanował Polskę do konca 38 roku
        inna rzecz - za co ten szacunek
        za antysemityzm, pełzającą dyktaturę, duże wpływy armii

        A Profesor Wieczorkiewicz nie był pronazistowski (co za skandaliczne
        określenie)
        Był historykiem rozważającym alternatywne scenariusze..
        jeep
        • klosowski333 Re: a jednak 08.06.10, 17:51
         Profesor Wieczorkiewicz, poza tym, ze byl oczywiscie historykiem i to nie
         najgorszym, to absolutnie w tym temacie nie mozna powiedziec, ze zaledwie
         "rozwazal" scenariusze, on wrecz byl zwolennikiem tego jednego konkretnego
         scenariusza - pronazistowskiego (przedrostek pro oznacza w takim kontekscie
         wlasnie zwolennika). Wszystkie inne opcje w czambul przeciez potepil.

         Hitler nie cackalby sie z Polakami, w sposob oczywisty istnienie Polski w takim
         ksztalcie w jakim ona byla w 39 roku kolidowalo z jego planami strategicznymi.
         On chetnie zapraszal Polske do paktu antykominternowskiego, bo widzial w tym
         dorazny interes. Wobec Czechoslowacji tez wczesniej wysuwal rozne balamutne
         propozycje, ale ostatecznie ten kraj unicestwil. Z glownym wrogiem - ZSRR tez
         sie w 39 roku porozumial i doraznie poprzez uklad ubil konkretny interes.

         Nie chce mi sie probowac przekonywac przekonanych. Poza Wieczorkiewiczem w
         Polsce zaden powazany historyk nie mial podobnych pogladow. Polska przezyla
         gehenne wojenna, ale formalnie zakonczyla wojne w gronie zwyciezcow, no i
         ostatecznie przetrwala, choc w mocno zmienionym ksztalcie. Zgadzasz sie z moim
         stwierdzeniem, ze gdyby Hitler wojne przegral to bylaby to dla Polski, jego
         sojusznika, katastrofa wprost niewyobrazalna. Ja uwazam, ze jeszcze wieksza
         katastrofa byloby gdyby Hitler te wojne jednak wygral. Bylaby to katastrofa na
         bardzo wielu plaszczyznach i dotyczylaby nie tylko losow samej Polski, ale calej
         ewolucji spoleczno-politycznej w Europie.

         Trzeba tez pamietac co bylo realne politycznie i co bylo do zaakceptowania przez
         Polakow w roku 39. Jest oczywiste, ze poza Gdanskiem (zwiazanym formalnie z
         Polska unia celna) musielibysmy z marszu oddac Hitlerowi Gorny Slask wraz ze
         wszystkimi kopalniami oraz zachodnia Wielkopolske az po Poznan. Przed wojna
         prowadzona byla dyskusja na ten temat i tak naprawde byl w srodowiskach
         politycznych consensus - do czegos takiego doprowadzic nie wolno. Poznan to
         jedna sprawa, a Gorny Slask zupelnie odrebna, zywotna dla Polski z ekonomicznego
         pktu widzenia. Mimo przyjaznych relacji polsko-niemieckich do konca 38 roku
         Hitler kilka razy wyraznie mowil, ze ustalenia plebiscytowe musza zostac
         przywrocone. Jak wiadomo dotyczyly, na wniosek polski, przekazania stronie,
         ktora plebiscyt na Slasku wygrala, CALOSCI Gornego Slaska.
         Hitler wspominal tez, ze Kraj Warty musi wrocic do Niemiec, byl to jeden z pktow
         jego wystapien, w ktorych krytykowal ustalenia wersalskie jako krzywdzace Niemcy
         jako panstwo i narod.

         Tak wiec nie miejmy zludzen. Hitler slowa nie dotrzymywal. Okroilby Polske i
         skupilby ja na wschodzie, gdzie polska ludnosc wcale wiekszoscia nie byla.
         Napytalibysmy sobie biedy ze az strach. Konflikty etniczne bylyby istota
         funkcjonowania (tymczasowego) panstwa o nazwie Polska, do tego w warunkach
         wojennych, gdy polski przemysl zostalby przekierowany na potrzeby niemieckiej
         machiny wojennej. Wystarczy spojrzec co sie w wyniku podobnego potraktowania
         stalo z gospodarka rumunska.

         Polska gospodarka i tak kiepsko przedla przed wojna, zreszta posrednio w wyniku
         wojny ekonomicznej z Niemcami z konca lat 20-tych, ktora to wojna spotegowala u
         nas katastrofalne skutki kryzysu swiatowego. Przestawienie przemyslu na
         produkcje zbrojeniowa wg wskazan i pod nadzorem hitlerowcow byloby gwozdziem do
         trumny. Jak mowie - Rumunia jest tutaj swietnym przykladem. Warto przeanalizowac
         co sie stalo z jej polami naftowymi, jak byly wykorzystywane i jaki odsetek
         zyskow trafial do budzetu rumunskiego.
         • jeepwdyzlu Re: a jednak 09.06.10, 11:46
          podobaja mi się Twoje klosowski333 argumenty, ale...
          Czechy jako państwo zostały zniszczone
          ale Czesi nie. Więcej - mieli się w czasie okupacji całkiem nieźle,
          a zamach na Heydricha - jak zapewne wiesz - był rozpaczliwym aktem
          sterowanym z Londynu... lub z samej SS (Heydrich zaczynał dla
          Himlera byc zbyt potężny). Kulisy zamachu są do dziś nieznane..
          Jak przezyli okupację oni jak my - wystarczy pojechać na wycieczke
          do Pragi...
          Co do żądań Hitlera w stosunku do Polaków. Tu tez od lat mamy do
          czynienia z mitami. Korytarz - to POLSKI pomysł. Eksterytorialna
          autostrada - tak samo. Zwrot Górnego Śląska? Podaj mi JEDEN fakt -
          sprzed 39 roku kiedy stosunki z Polska były juz napiete, kiedy
          Hitler zgłaszał takie żądania na poważnie...

          Piszesz - Hitler nie cackałby się z Polakami..
          A Węgrów żle traktował? Włochów? Bułgarów? Chorwatów?
          Tak - wszystkie te kraje były wciagnięte w wir wojny..
          Ale powtórzę - historię piszą zwycięzcy.. A Hitler - miał w 41 roku
          szansę wojnę wygrać. I ta szansa byłaby większa z Polakami jako
          sojusznikami. Zwłasza że bylibyśmy wartościowym sojusznikiem.
          Inna rzecz - że polscy Żydzi zapewne by takiego sojuszu nie
          przeżyli..
          Z punktu widzenia przegranej Hitlera - zgodzę się, że mieliśmy
          szczęście - jakby to paradoksalnie nie zabrzmiało - byc ofiarą
          Niemiec..
          Pozdrawiam
          jeep
          • jeepwdyzlu Re: a jednak 09.06.10, 11:54
           Jeszcze jedno..
           Niemcy zabili w czasie wojny 3/4 mojej rodziny, w tym dziadków,
           których nigdy nie poznałem..
           Patrzmy jednak na wydarzenia z lat 39-45 na chłodno..
           Pozdrawiam
           jeep
           • klosowski333 Re: a jednak 09.06.10, 14:07
            Ja staram sie patrzec na chlodno. Oczywiscie brzydze sie nazizmem,
            antysemityzmem i innymi tego rodzaju zwyrodnieniami moralnymi, ale wlasnie
            patrzac na chlodno, na chlodno rozwazam szanse Polski. Zamach w Czechach byl
            sterowany z Londynu, bo taka sie konstelacja wojenna uksztaltowala po operacji
            Barbarossa. Rumunia i Wegry... zadne ich terytoria nie byly w gestii
            zainteresowania Hitlera w kontekscie niemieckiego lebensraum. To byl jeden z
            podstawowych jego postulatow - by poszerzyc przestrzen zyciowa dla Niemcow na
            wschodzie, na ziemi odwiecznie germanskiej, chwilowo administrowanej przez
            slowianskich podludzi. Ani Wegrzy ani Rumuni nie byli Slowianami, ich ziemie
            znajdowaly sie na poludnie od niemieckiego lebensraum. Na drodze do stworzenia
            lebensraum stali najpierw Polacy, ale z nimi nie nalezalo sie za bardzo liczyc
            ze wzgledu na ich marny potencjal. Dlatego warto bylo doraznie wykorzystac ich
            niechec do Moskali i dokooptowac ich do paktu antykominternowskiego tuz przed
            atakiem na ZSRR. Po zwycieskiej batalii to co z Polakow pozostalo mozna bylo
            eksterminowac albo germanizowac zgodnie z najlepszymi wzorcami eugeniki i
            kryteriami rasowymi. Polska nie miala prawa istniec, jako dziwaczny slowianski
            klin pomiedzy wschodnimi a zachodnimi ziemiami germanskimi. Na pewno plany
            1000-letniej Rzeszy takiego kuriozum nie przewidywaly.
            Z pewnoscia zlikwidowane mialyby byc tez Niderlandy - w sposob naturalny, jako
            ziemie germanskie, zamieszkale przez Germanow mowiacych dziwnym dialektem
            niemieckim mialy zostac przylaczone do Niemiec. Podobny los czekal Luksemburg i
            poludnie Danii.
            A propos Rumunii, wiadomo, ze miasta srodkowej Rumunii mialy spora mniejszosc
            niemiecka (saksonska) i Hitler prowadzil rozmowy z Antonescu dotyczace
            ustanowienia dla nich specjalnego statusu na zasadzie wewnetrznych miejskich
            autonomii...
            Polska to byl pryszcz, ktorego nalezalo sie pozbyc tuz po wyleczeniu kiły (ZSRR).
            • Gość: konrad_dk Re: a jednak IP: *.dip.t-dialin.net 10.06.10, 18:18
             klosowski333 napisał:

             > Ja staram sie patrzec na chlodno. Oczywiscie brzydze sie nazizmem,
             > antysemityzmem i innymi tego rodzaju zwyrodnieniami moralnymi, ale wlasnie
             > patrzac na chlodno, na chlodno rozwazam szanse Polski. Zamach w Czechach byl
             > sterowany z Londynu, bo taka sie konstelacja wojenna uksztaltowala po operacji
             > Barbarossa. Rumunia i Wegry... zadne ich terytoria nie byly w gestii
             > zainteresowania Hitlera w kontekscie niemieckiego lebensraum. To byl jeden z
             > podstawowych jego postulatow - by poszerzyc przestrzen zyciowa dla Niemcow na
             > wschodzie, na ziemi odwiecznie germanskiej, chwilowo administrowanej przez
             > slowianskich podludzi. Ani Wegrzy ani Rumuni nie byli Slowianami, ich ziemie
             > znajdowaly sie na poludnie od niemieckiego lebensraum. Na drodze do stworzenia
             > lebensraum stali najpierw Polacy, ale z nimi nie nalezalo sie za bardzo liczyc
             > ze wzgledu na ich marny potencjal. Dlatego warto bylo doraznie wykorzystac ich
             > niechec do Moskali i dokooptowac ich do paktu antykominternowskiego tuz przed
             > atakiem na ZSRR. Po zwycieskiej batalii to co z Polakow pozostalo mozna bylo
             > eksterminowac albo germanizowac zgodnie z najlepszymi wzorcami eugeniki i
             > kryteriami rasowymi. Polska nie miala prawa istniec, jako dziwaczny slowianski
             > klin pomiedzy wschodnimi a zachodnimi ziemiami germanskimi. Na pewno plany
             > 1000-letniej Rzeszy takiego kuriozum nie przewidywaly.
             > Z pewnoscia zlikwidowane mialyby byc tez Niderlandy - w sposob naturalny, jako
             > ziemie germanskie, zamieszkale przez Germanow mowiacych dziwnym dialektem
             > niemieckim mialy zostac przylaczone do Niemiec. Podobny los czekal Luksemburg i
             > poludnie Danii.
             > A propos Rumunii, wiadomo, ze miasta srodkowej Rumunii mialy spora mniejszosc
             > niemiecka (saksonska) i Hitler prowadzil rozmowy z Antonescu dotyczace
             > ustanowienia dla nich specjalnego statusu na zasadzie wewnetrznych miejskich
             > autonomii...

             > Polska to byl pryszcz, ktorego nalezalo sie pozbyc tuz po wyleczeniu kiły (ZSRR
             > ).

             No ale dlaczego nalezaloby sie jej pozbyc.
             Przeciez Hitler pertraktowal z Polska do konca sierpnia 1939.
             Moze wolal ja jako sojusznika a nie przeciwnika?

             A czy nie sadzisz,ze terror w Polsce nie mialby miejsca,gdyby Polska byla
             sojusznikiem Niemiec.
             A moze nalezalo isc na ustepstwa Niemiec w sprawie Gdanska i autostrady do Prus
             Wschodnich, zeby uchronic ludnosc cywilna.
             Moze bez sensu byl Ruch Oporu skoro zginelo tyle ludnosci cywilnej?

             • 1410_tenrok koles, poucz sie historii, 15.06.10, 14:49
              z niemieckich zródeł! może wtedy pojmiesz, jakie głupoty wypisujesz!
              • Gość: konrad_dk Re: koles, poucz sie historii, IP: *.dip.t-dialin.net 23.06.10, 22:58
               1410_tenrok napisał:

               > z niemieckich zródeł! może wtedy pojmiesz, jakie głupoty wypisujesz!

               Nie wiem,czy adresujesz do mnie ten post.
               Jesli tak,tak wypad buraku z tego forum.

               A jesli nie do mnie,to przepraszam
      • nahtahni Re: Z Hitlerem to tylko B52 ebecki zboczeniec pe 10.06.10, 16:11
       dryl
     • nahtahni Re: historię piszą zwycięzcy... 10.06.10, 14:04
      Nie mam już siły do tak pożytecznych idiotów jak was nazywał żyd-syn po
      gruzińsku Dżugaszwili Jahw Osif Wissarionowicz ksywa "Soso-Koba-Stalin".
      Ubliżając mi od małych, choć tak na marginesie 20cm, nie jest tym co ci się
      chrzani.Tępaku ja podaję ci nieustannie żródła, a tobie jak każdemu
      chamito-semickiemu rasiście chodzi o samo to iż jakiś goj po chamisko-semicku
      rasistowsku mówiąc zwierze odkrywa go i pisze nie poprawnie.Dlatego aby cię
      rasisto cham-semicki dobić nadam ci iż to o czym piszę pochodzi od
      Polski Związek Patriotyczny

      O.R.K.A.N.


      Katolicko-Narodowy Ruch Oporu kontr-judaizacji i kontr-depolonizacji

      Pro Patria semper:a na stronie Polskiego Związku Patriotycznego
      O.R.K.A.N.Katolicko-Narodowego Ruchu Oporu przeciw judaizacji i anty od
      polonizacji czytam:"Nowy Światowy Ład"Ks. prof.major kapelan założyciel
      Narodowo-Ludowej Organizacji Walki z zaborcą narodowosocjalistycznym
      ,niemieckim,robotniczo-partyjnym , po 1942 A.D. wcielonej do Narodowych Sił
      Zbrojnych Michał Poradowski, herbu Sas z Niedzwiadów.Poznań 1994 ISBN
      83-901606-1-7 Wydawnictwo WERS W ostatnich latach spotykamy się często w prasie
      z wiadomościami o Nowym Światowym Ładzie (The New World Order). Ukazało się też
      wiele książek, które obszerniej i głębiej, niż gazety i czasopisma, omawiają ten
      temat; jedne z nich przypominając jego początki, a drugie opisując jego obecną
      realizację. Wydawnictwo WERS ofiaruje swym czytelnikom całą serię
      najpoważniejszych prac, które mają na celu informować wszechstronnie kto,
      dlaczego, kiedy i gdzie wystąpił z tą inicjatywą, a przede wszystkim w czyim
      interesie i w jaki sposób realizuje się ów Nowy Światowy Ład.

      Niniejsza broszura stara się przypomnieć jak ów Nowy Światowy Ład był już
      realizowany w ramach Imperium Brytyjskiego i jakie to organizacje i
      stowarzyszenia angielskie brały w tym udział, a w szczególności The British
      Israel, Rhodes Scholars i Fabian Society.

      Wszystkie trzy najściślej związane z masonerią i z interesami światowego
      żydowstwa, które obecnie jest reprezentowane bardziej przez B'nai B'rith, niż
      przez The British Israel. Być może istnieje pewna analogia miedzy rolą The
      British Israel w realizowaniu Nowego Światowego Ładu w ramach Imperium
      Brytyjskiego, aż do drugiej wojny światowej, oraz rola B'nai B'rith po drugiej
      wojnie światowej, a zwłaszcza obecnie; tym razem głównie w ramach
      imperialistycznej polityki Stanów Zjednoczonych. To nie jest żaden przypadek, że
      The British Israel ma swą siedzibę w Londynie, a B'nai B'rith w Nowym Jorku.NOWY
      ŚWIATOWY ŁAD

      Obecnie, pod koniec wieku XX, coraz częściej nie tylko mówi się na temat Nowego
      Światowego Ładu, ale także zaczyna się go realizować i to najczęściej wbrew woli
      zainteresowanych narodów, państw i historycznych instytucji politycznych. Stąd
      też konieczność zaznajomienia się wszystkich z tym zagadnieniem, według zasady:
      "nic o nas bez nas".

      Powstają pytania:

      skąd się wzięła idea, pomysł i doktryna polityczna "Nowego Ładu Światowego"?

      Na czym ona polega, kto i jak go realizuje, i w czyim interesie?

      Czy może on rozwiązać najpilniejsze problemy pokojowego współżycia państw i
      narodów w naszych czasach, a przede wszystkim, czy dzięki temu "Nowemu Ładowi
      Światowemu" (The New World Order) można będzie uniknąć wojny atomowej?

      Od niepamiętnych czasów współżycie między różnymi państwami było zawsze bardzo
      skomplikowane, bo, z jednej strony usiłowano dojść do pokojowego ułożenia
      stosunków z sąsiadami, a z drugiej często uciekano się do podstępnych spisków, a
      także do zaskakującej wojny lub też do niszczących rewolucji, którymi usiłowano
      osłabić swego przeciwnika.

      Dzisiejszy SPISEK MIĘDZYNARODOWY, usiłujący narzucić siłą i gwałtem wszystkim
      krajom, narodom i państwom ów "Nowy Światowy Ład" został już zaplanowany przez
      niemieckiego Żyda Adama Weishaupta, w drugiej połowie osiemnastego wieku, co nie
      wyklucza, że być może miał on i jakieś dawniejsze początki. Ważne jest jednak
      przede wszystkim to, że pomysły te nie były wyłącznie polityczne, ale przede
      wszystkim ideologiczne, chodziło bowiem o zniszczenie ówczesnego "ładu
      historycznego", w którym przeważały jeszcze wpływy chrześcijaństwa.

      Celem głównym spisku Weishaupta było radykalne zniszczenie chrześcijaństwa lub
      co najmniej usunięcie go do roli religii wyłącznie prywatnej, a więc bez wpływów
      na życie społeczne i polityczne. To w tym celu Weishaupt zaplanował rewolucję we
      Francji, dla zniszczenia poprzez nią wpływów Kościoła, co zostało zrealizowane w
      latach 1789-1799.

      Dla realizacji swych zamiarów Weishaupt założył Zakon Iluminatów (w dniu
      pierwszego maja 1776 roku i aż do dziś obchodzi się we wszystkich krajach owe
      "święto" (?) pierwszego maja ), wykorzystując w tym celu ówczesną masonerię, co
      zresztą doprowadziło do konfliktu między nim i masonerią, gdyż masoneria chciała
      wykorzystać Weishaupta, a tenże masonerię6. Skończyło się tym, że Weishaupt
      został aresztowany, osądzony i skazany na śmierć przez sąd bawarski (ale to już
      inna sprawa, o czym obszerniej w przypisku szóstym).

      Po śmierci Weishaupta (1830), jego uczniowie założyli nową tajną organizację
      zwaną "Totenkopf und Knochens" (Czaszka i Piszczele), która miała na celu
      urzeczywistnienie owego "Nowego Światowego Ładu", dzięki któremu Niemcy staliby
      się panami świata.

      Do niej należał Adolf Hitler, który na serio zabrał się do dzieła realizacji
      "Nowego Światowego Ładu", oczywiście na swój sposób i przy pomocy swej
      organizacji "Czaszka i Piszczele" (stąd też owe symbole na czapkach Gestapo, tak
      nam dobrze znane z czasów ostatniej wojny).

      Za Hitlerem stało jednak "Wall Street". Jeszcze kiedy Hitler się nie narodził
      tym planem już się zainteresowali Żydzi amerykańscy z "Wall Street" i z
      "Broadway 120". Wysłali swą delegację do Niemiec, która zbadała całą sprawę i
      uzyskała upoważnienie założenia analogicznej organizacji tajnej w Stanach
      Zjednoczonych, pod tą samą nazwą, ale już po angielsku, a więc już nie
      "Totenkopf und Knochens" lecz "Skull and Bones".

      Początkowo należeli do niej tylko niektórzy milionerzy z "Wall Street" i z
      "Broadway 120". To oni wypracowali nowy plan "The New World Order", a przede
      wszystkim tajnego "rządu światowego". Plan ten miał być urzeczywistniony przez
      trzy kolejne wojny światowe, z których dwie już zostały zrealizowane. Istnieje
      jednak duża różnica między planami Weishaupta i "Skull and Bones". Ci ostatni
      włączyli weń przede wszystkim business, czyli fantastyczne zyski z wojny,
      przemysł wojenny okazał się bowiem jak najbardziej zyskowny. Każdy dzień walk
      dawał tym bankierom ogromne zyski finansowe, stąd też obie wojny światowe były
      przez nich sztucznie przedłużane.

      Niektórzy autorzy książek na ten temat przypuszczają, że tajna organizacja
      amerykańska "Skull and Bones" istniała już około roku 1830, gdyż już w tym
      czasie na dolarowym banknocie ukazał się symbol masonerii w formie nie
      dokończonej piramidy z napisem "Novus Ordo Seclorum", czyli "Nowy Ład Świecki",
      a więc ład bezreligijny.

      Symbol ten znajduje się na banknotach jednodolarowych aż do dziś, a więc Stany
      Zjednoczone jako państwo, oficjalnie deklarują się protektorem i realizatorem
      programu "Nowego Ładu Świeckiego", i to już od przeszło stu sześćdziesięciu lat.
      Tak więc już w pierwszej połowie XIX wieku centrum planowania "Nowego Ładu
      Światowego", czy też "Nowego Ładu Świeckiego" przeniosło się z Bawarii (Niemiec)
      do Stanów Zjednoczonych, z Ingolstadtu do Nowego Yorku.

      Jest jednak wiele danych, na podstawie których można przypuszczać, że projekt
      Nowego Ładu Światowego, jako jednego superimperium, usiłowano zrealizować
      posługując się także Imperium Brytyjskim, które - głównie w czasach rządów
      Benjamina Disraelego (druga połowa wieku XIX) - zaczęło się rozszerzać niemal na
      cały świat dochodząc do szczytu w przededniu drugiej wojny światowej,
      przekraczając aż 40 milionów km2 oraz 600 milionów mieszkańców. Cały szereg
      prywatnych instytucy
      • nahtahni Re: historię piszą zwycięzcy... 10.06.10, 14:16
       j, działających na terenie Imperium Brytyjskiego, w taki czy inny sposób, było
       zaangażowanych w realizację Nowego Ładu Światowego, a wśród nich przede
       wszystkim The British Israel , Rhodes Scholars10 oraz, do pewnego stopnia, także
       i Fabian Society.

       Można przypuszczać, że British Israel był zainteresowany głównie sprawą powrotu
       (choćby częściowego) Żydów do Palestyny i utworzenia tam nowego Państwa Izrael,
       co zostało zrealizowane zaraz po drugiej "wojnie światowej właśnie dzięki
       Imperium Brytyjskiemu i jako jeden z. głównych celów owego przyszłego Jednego
       Państwa Światowego.

       Nie brakowało także entuzjastów wśród Żydów, którzy uważali, że to Jerozolima
       powinna być stolicą przyszłego Jednego Państwa Światowego. Co do Rhodes Scholars
       to wiadomo, że ich założyciel Cecil Rhodes był fanatykiem poświęcającym wszystko
       (swoje zdrowie i swoje miliardy) na rzecz szybkiego budowania Nowego Ładu
       Światowego i w tym celu pozostawił swoją ogromną fortunę na zafundowanie
       stypendiów dla studentów Uniwersytetu w Oxfordzie, aby przygotować fachowców dla
       owego Jedynego Supermocarstwa Światowego.

       Także i słynna organizacja zwana Fabian Society, założona przez G.B. Shaw i
       Eleonorę Aveling, córkę Karola Marksa, współpracowała z grupami politycznymi
       Wielkiej Brytanii, które zajmowały się realizacją Nowego Ładu Światowego.
       Usiłowali oni nadać mu charakter państwa komunistycznego i jego zarodek widzieli
       w Związku Sowieckim.

       Wybitnym "fabianistą" był znany pisarz i historyk H. G. Wells, autor słynnej
       książki The New World Order, jednej z pierwszych książek wulgaryzujących ideę
       Nowego Ładu Światowego. Po przeniesieniu się ośrodka organizacyj oddanych
       sprawie realizacji Nowego Ładu Światowego do Stanów Zjednoczonych, powstają tam
       liczne i poważne instytucje oddane wyłącznie tej sprawie.

       Jedną z najważniejszych jest Foreign Policy Research Institute; instytucja ta
       związana jest z Departamentem Stanu, nie będąc jednak instytucją rządową.

       Jednym z najbardziej znanych i głośnych promotorów Nowego Ładu Światowego jest
       w Stanach Zjednoczonych Robert Strausz-Hupe, założyciel Foreign Policy Institut
       w Philadelphia, gdzie szkoli się przyszłych dyplomatów Stanów Zjednoczonych, a
       przede wszystkim przyszłych specjalistów dla Jednego Państwa Światowego; jest on
       także założycielem ważnego czasopisma politycznego, które zajmuje się analizą
       sytuacji politycznej we wszystkich krajach z punktu widzenia interesów
       przyszłego Superimperium Światowego; tym czasopismem jest kwartalnik ORBIS,
       ukazujący się regularnie od roku 1957.

       Już w pierwszym numerze tego kwartalnika, Strausz-Hupe umieszcza swój artykuł
       pt. "The Ballance of Tomorr
       • nahtahni Re: historię piszą zwycięzcy... 10.06.10, 14:22
        ow. Power and Foreign Policy in the United States", N. Y. 1945. Tak książka z
        roku 1945, jak i artykuł z roku 1957 zostały ostatnio przez autora przypomniane
        i zaktualizowane w artykule umieszczonym w tymże kwartalniku ORBIS, w roku 1992
        ("Winter", nr 36). Dają one autorską wizję przyszłego The New World Order, czyli
        Nowego światowego Ładu. Skoro Strausz-Hupe był przez czterdzieści lat
        ambasadorem Stanów Zjednoczonych w różnych krajach można przypuszczać, że jego
        poglądy co do Nowego Lądu Światowego są identyczne z poglądami i postawą rządu
        Stanów Zjednoczonych, stąd też warto je tutaj przypomnieć.

        W skrócie są one następujące: "jedynym wyjściem dla Stanów Zjednoczonych jest
        zjednoczenie polityczne całego świata pod swym przewodnictwem, w ciągu obecnej
        generacji" , "a to z dwóch powodów; pierwszym jest fakt, że wypływają
        polityczni" ludy azjatyckie o ogromnym przyroście naturalnym, co zmienia
        całkowicie międzynarodową i regionalną równowaga władzy (the balance of power),
        zapowiadając konflikty i wojny; drugim powodem jest, że wiele państw, a nie
        tylko USA, Anglia i Rosja, będą mieć wkrótce bronie atomowe i inne środki
        masowego zniszczenia. Stad też jedynym wyjściem jest narzucenie Nowego Ładu
        Światowego, co mogą zrealizować tylko Stany Zjednoczone". Co więcej,
        Strausz-Hupe uważa, że "tylko Stany Zjednoczone dzięki swej potędze militarnej,
        dzięki swym aliantom i dzięki swemu przywództwu w Narodach Zjednoczonych maja te
        możliwości".

        Nadto dodaje, że NATO jest obecnie zarodkiem (the nucleus) tworzącej się
        światowej Federacji. Obawia się on jednak, że ze strony państw narodowych mogą
        być trudności w realizacji owego Jednego Państwa Światowego, stąd też uważa, że
        "misja Amerykanów jest zniszczenie państw narodowych".

        Wynika z tego, że ów Nowy Światowy Ład ma być według planów amerykańskich
        grabarzem państw narodowych, takich jakimi w Europie są: Anglia, Francja,
        Niemcy, Włochy, Hiszpania, Polska, Rumunia, Węgry itd. i wiele innych na
        pozostałych kontynentach, ma on być także założycielem jakiegoś państwa
        kosmopolitycznego, czyli koszmaru, jak zapowiedziane są w Biblii Lewiatan i
        Bestia, a więc jakieś nieludzkie potwory w rodzaju upadłego Gułagu Związku
        Sowieckiego lub hitlerowskiego obozu koncentracyjnego.

        I nic dziwnego skoro mafia polityczna, która tym wszystkim kieruje, nazywa się
        Skull and Bones, a więc pieczętuje się symbolami śmierci: trupią czaszką i
        piszczelami, tak samo jak to robili hitlerowcy, bo jedni i drudzy wywodzą się od
        Iluminatów Weishaupta.

        Dla realizacji owego koszmaru, czyli Nowego Ładu Światowego, przy Departamencie
        Stanu powstają różne instytucje, jak np. Council on Foreign Relations (1919) i
        później Trilateral Commission oraz stopniowo cały szereg innych instytucyj, jak
        angielska Royal Institute of International Affairs, Aspen Institute of
        Humanistic Studies, Atlantic Institute, Bilderberg Group, Dartmouth Conference
        itd. oraz niektóre prywatne jak. wspomniana już Skull and Bones, B'nei B'rith,
        British Israel itd.

        Jest też wiele czasopism, jak np. wychodzący już w początkach XIX wieku The New
        Moral World (do którego pisywali także Karol Marks i Fryderyk Engels), Foreign
        Affaires, Orbis, National Message (wydawane przez British Israel) i wiele innych.

        Finansują owe Instytuty i wydawnictwa różne fundacje amerykańskie, jak np.
        Carnegie Endowment for Intemational Peace, Ford Foundation, Rockeffeler
        Foundation i wiele innych. Osobom zainteresowanym tym zagadnieniem poleca się
        następujące książki:

        Henry Coston, La conjuration des Ilumines,

        Yann Moncomble, L'expansion du mondialisme,

        Pierre Virion, Le Nouvel Ordre du Monde,

        Antony Sutton, An Introduction to the Order i 20 więcej,

        H. G. Wells, The New World Order.

        (...)        KULISY NASZYCH NIESZCZĘŚĆ POLITYCZNYCH

        Wiadomo wszystkim, że pod koniec drugiej wojny światowej prawie cała Europa
        Środkowa została oddana Sowietom, ale mało kto wie dlaczego tak się stało.
        Chodzi tu o polityczne zakończenie drugiej wojny światowej, kiedy to Niemcy
        hitlerowskie zostały całkowicie pokonane, a kraje przez nie zajęte zostały
        wyzwolone.

        Dlaczego więc Europę Środkową (w tym Polskę) natychmiast oddano na łup Sowietów?

        Nie istniały żadne racje, żadne podstawy rzeczowe, gdyż Polska walczyła po
        stronie aliantów, skoro więc Niemcy zostały pokonane, powinna była uzyskać pełną
        wolność i sarna decydować o swej przyszłości politycznej, tak jak to
        przewidywała tzw. Karta Atlantycka ogłoszona przez aliantów w czasie wojny (14
        sierpnia 1941 roku).

        Polska należała do zwycięzców, a nie do zwyciężonych, więc nic nie
        usprawiedliwiało tego że wbrew jej woli oddano ją Sowietom. Pod koniec wojny
        wojska polskie były w Europie Zachodniej i mogły być natychmiast przerzucone do
        Polski, aby zapewnić jej niepodległość i należne jej granice, co właśnie miał
        zaplanowane generał Anders, a do czego alianci nie dopuścili, gdyż już
        politycznie "sprzedali" Polskę Sowietom.

        Armia generała Andersa, zamiast wkroczyć do Polski, została rozbrojona i
        przerzucona do Anglii dla demobilizacji, a Polska utraciła niepodległość na
        przeszło 45 lat.

        Mamy więc prawo i obowiązek dociekać dlaczego tak się stało. Po przeczytaniu
        licznych pamiętników głównych aktorów drugiej wojny światowej oraz wielu prac
        historyków tego wydarzenia, dochodzi się do wniosku, że poza istniejącymi
        niewątpliwie faktami, które nie byty jednak główną przyczyną, istniała także zła
        wola.

        Jak ją wytłumaczyć? Na czym polegała? Aby na te pytania odpowiedzieć trzeba
        najpierw przypomnieć, że druga wojna światowa przyszła jako dalszy ciąg
        pierwszej wojny światowej, i że obie mają swe tajemnicze kulisy, które dopiero w
        ostatnich dziesięciu latach zaczynają się odsłaniać. Czy wojny te przyszły jako
        skutek jakiś procesów gospodarczych, społecznych, politycznych i ideologicznych?
        Niewątpliwie istniały wówczas najrozmaitsze konflikty między największymi
        potęgami, ale czy nie można było ich rozwiązać bez wojny?

        Generał Władysław Sikorski, (który, przypomnijmy, zginął w podejrzanym wypadku
        lotniczym w czasie drugiej wojny światowej), na parę miesięcy przed nią,
        stwierdzał z bólem, że pierwsza wojna światowa była sztucznie przedłużana bez
        żadnego usprawiedliwienia z punktu widzenia wojskowego i politycznego, a jedynie
        dlatego, że fabrykanci broni i amunicji zarabiali miliardy na każdym dniu walki
        i dlatego ją przedłużali. Chodziło więc o business. Zapewne także druga wojna
        światowa była przede wszystkim sprawą business'u, czyli że przygotowano ją i do
        niej doprowadzono oraz sztucznie ją przedłużano, aby robić na niej fortunę,

        Ale... czy tylko business ukrywa się za kulisami tych obu strasznych katastrof?
        Otóż okazuje się - według opinii wielu, mających dostęp do odpowiedniej
        dokumentacji badaczy - że poza business'em istnieją jeszcze inne aspekty,
        wyłącznie polityczne, a mianowicie istnienie planu zaprowadzenia "Jednego
        Państwa Światowego" i jednego rządu światowego, a to przez wojny światowe, gdyż
        każda z nich toruje drogę ku urzeczywistnieniu "Nowego Ładu Świeckiego", czyli
        Novus Ordo Saeculorum.

        Plan ten jest co najmniej tak dawny, jak dawnym jest banknot jedno-dolarowy
        (1837), gdyż już na nim jest umieszczony symbol Masonerii (niedokończona
        piramida) i pod nim napis: Novus Ordo Seclorum (Nowy Ład Świecki), ten sam ład,
        o którym tak często mówi George Bush, Prezydent Stanów Zjednoczonych.

        Ale trzeba pamiętać, że ta dewiza-program-plan jest już znana Iluminatom,
        używał jej bowiem Weishaupt, gdy pierwszego maja roku 1776 ogłosił założenie
        swego Zakonu masońskiego. Jest to także rok, w którym dawne kolonie angielskie w
        Ameryce Północnej, po ośmiu latach walki, uzyskały niepodległość, która przez
        Anglię i mocarstwa europejskie zostaje uznana w pierwszym traktacie wersalskim w
        roku 1783.

        To nowe państwo, znane odtąd jako Stany Zjednoczone, okazuje wielką dynamikę
        mając od początku społeczeństwo różnego pochodzenia
        • nahtahni Re: historię piszą zwycięzcy... 10.06.10, 16:05
         europejskiego i w miarę jak się rozwija i rozszerza, dochodząc stopniowo od
         Atlantyku aż do Pacyfiku i zagrabiając na południu ogromną część Meksyku, ściąga
         do siebie odważnych imigrantów i najrozmaitszych awanturników, zaprowadzając
         szybko swoją "amerykańską demokrację", którą wkrótce uznają jako model dla
         całego świata i który to model, nolens volens, powinny przyjąć wszystkie kraje.

         Ta tzw. "wielka demokracja" (Stany Zjednoczone), która w Karcie Atlantyckiej
         uznała, że najważniejszą zasadą demokracji jest, aby każdy naród sarn decydował
         o swym losie, już w rok później sama tę zasadę depcze i plugawi, gdyż w poufnych
         rozmowach z Sowietami "sprzedaje" politycznie całą Europę Środkową i w imię
         demokracji oddaje ją pod władzę najokrutniejszego totalitaryzmu, aby w ten
         sposób zadość uczynić żądaniom zakonspirowanego rządu światowego, którym jest de
         facto "Wall Street - Broadway 120", końcem największych banków Stanów
         Zjednoczonych, a co najważniejsze, że nie jest on tylko instytucją finansową,
         lecz także polityczną. Ten końcem zainteresował się planem "Nowego Ładu
         Świeckiego" (Novus Ordo Saeculorum), czyli utworzeniem jednego państwa
         światowego i jednego rządu światowego, wpływając na postawę polityczną prawie
         wszystkich krajów aby ten plan stopniowo urzeczywistnić.

         Próby i dążenia utworzenia jednego mocarstwa światowego pojawiają się w
         historii już w czasach najdawniejszych i częściowo były urzeczywistniane, jak
         np. mocarstwo starożytnej Babilonii, a także Persji, Egiptu, Aleksandra
         Wielkiego, imperium celtyckie, imperium rzymskie, cesarstwo Karola Wielkiego
         itd. Ale, tylko w niektórych wypadkach uciekano się do tajnych spisków.
         Natomiast Nowy Ład Światowy całkiem wyraźnie jest urzeczywistniany przez
         politykę konspiracji, która wykorzystuje różne znane i uznane organizacje prawa
         międzynarodowego, jak np. dawnej Ligi Narodów, a obecnie Organizację Narodów
         Zjednoczonych i siatkę jej najrozmaitszych instytucji.

         Trudno jest ustalić w jakim stopniu rząd Stanów Zjednoczonych oddaje się
         świadomie na usługi owej polityki międzynarodowej, gdyż zależy to od kolejnych
         prezydentów. Wiadomo jest, że wielu polityków amerykańskich sprzeciwia się tej
         symbiozie rządu amerykańskiego z "Wall Street - Broadway 120", gdyż często
         publicznie denuncjują tę sytuację. W każdym razie rządy prezydenta Wilsona, w
         czasie pierwszej wojny światowej oraz wielu następnych prezydentów, szczególnie
         prezydenta F. D. Roosevelta w czasie drugiej wojny światowej i prezydenta George
         Busha, pracowały nad tym bardzo gorliwie, gdyż chciały jak najprędzej
         doprowadzić do utworzenia owego jednego państwa światowego.

         Otóż obie wojny światowe właśnie to głównie miały na celu, bowiem konspiracja
         ta przewidywała, że tylko przez wojny światowe będzie można zredukować istnienie
         wielkich mocarstw i doprowadzić do utworzenia jednego organizmu politycznego.
         Dlatego zaprojektowała na przełomie wieku XIX i XX trzy kolejne wojny światowe,
         z których dwie już zostały urzeczywistnione, a trzecia zbliża się, tym razem pod
         pretekstem kontroli broni atomowych.

         Ten Novus Ordo Saeculorum ma być całkowicie "świecki", co nie znaczy jednak,
         aby nie było w nim żadnej religii, lecz aby nie było w nim żadnej religii
         objawionej, czczącej Boga prawdziwego, a przede wszystkim żadnej religii
         chrześcijańskiej, gdyż jego głównym celem jest radykalne odchrześcijanienie
         całego świata i utworzenie społeczeństwa samowystarczalnego, immanentnego, a
         więc bez Boga, ale z religijnym kultem człowieka; człowiek ma w nim zająć
         miejsce Boga.

         Stąd uciekanie się do radykalnych i absolutnych, rewolucyjnych chociaż
         stopniowych zmian, stąd każda realizacja tych zmian ma na celu osłabienie
         chrześcijaństwa, głównie zaś katolicyzmu.

         Dzięki rewolucji urzeczywistnionej w Anglii za czasów O. Cromwell'a zniszczono
         Kościół katolicki i zastąpiono go namiastką, czyli oszustwem jakim jest
         anglikanizm. Podobnie stało się we Francji, kiedy to, dzięki rewolucji
         (1789-1799), została ona radykalnie odchrześcijaniona.

         Także pierwsza wojna światowa miała dla nich na celu zniszczenie mocarstw
         chrześcijańskich, a więc katolickiego cesarstwa Habsburgów (Austro-Węgry) i
         prawosławnego caratu Rosji.

         Rewolucja bolszewicka była przygotowana jeszcze na wiele lat przed pierwszą
         wojną światową i narzucona carskiej Rosji przez ów końcem z "Wali Street -
         Broadway 120", który nią kierował i ją finansował, a później finansował Związek
         Sowiecki i nadal finansuje obecną Rosję. Cel swój osiągnęli, gdyż Rosja została
         prawie całkowicie odchrześcijaniona.

         Druga wojna światowa dla Skull and Bones miała na celu przede wszystkim
         radykalne odchrześcijanienie Niemiec, a to przez hitleryzm, finansowany przez
         nich od początku aż do końca, czyli od zakończenia pierwszej wojny światowej, aż
         do samobójstwa Hitlera (co tak dokładnie ostatnio opisał Jacques Attali,
         gloryfikując za to bankiera Siegmunda G. Warburga, przez którego szły pieniądze
         z "Wall Street" dla Hitlera).

         Ale druga wojna światowa miała także na celu oddanie Europy Środkowej, Azji,
         Afryki i Dalekiego Wschodu ateistycznemu komunizmowi. To nie tylko Polska
         została zdradzona przez aliantów, lecz także i Chiny, Indochiny i cały kontynent
         azjatycki, który po wojnie, wbrew swej woli, został oddany ateistycznemu
         komunizmowi, aby przez rewolucję komunistyczną osiągnąć jego całkowite
         odchrześcijanienie.

         Pod koniec drugiej wojny światowej, Chaig-kai-szek miał wszystkie dane, aby
         zwyciężyć w Chinach komunizm i zaprowadzić ustrój wolnościowy, ale Stany
         Zjednoczone na to nie pozwoliły i poparły Mao-tse-tunga. Jeszcze brutalniej
         postąpili w Indochinach, gdzie zlikwidowali rządy katolickie i usadowili u
         władzy komunistów Ho-chin-mina. Przed drugą wojną światową chrześcijaństwo,
         dzięki swym misjom, było obecne prawie na wszystkich kontynentach: w Azji, w
         Afryce itd., a na skutek tejże wojny kontynenty te zostały oddane pod panowanie
         ateistycznemu komunizmowi.

         Przez kogo?

         Przez antychrześcijańską organizację Skull and Bones, która, de facto,
         identyfikuje się z "Wall Street - Broadway 120" przez te instytucje bankowe
         wpływa decydująco na rząd Stanów Zjednoczonych i na rządy innych krajów,
         posługując się nimi, jak i szeregiem różnych organizacji oraz instytucji;
         Councii of Foreign Relations, Trilateral Commission, Atlantic Institute,
         Bilderberg Group i dziesiątkami innych w różnych krajach. Organizacja ta została
         założona w Niemczech, pod koniec XVII wieku, w środowisku uczniów Weishaupta,
         aby zaprowadzić na całym świecie Novus Ordo Saeculorum (Nowy Ład Świecki),
         oparty na zasadach przedchrześcijańskiej tradycji, czyli Gnozy, Kabały itd., a
         zwłaszcza na satanizmie i dawnych germańskich, pogańskich wierzeniach, których
         symbolem jest swastyka.

         Po pierwszej wojnie światowej wciągnięto do tego także Adolfa Hitlera i
         posłużono się nim, aby przez hitleryzm radykalnie odchrześcijanić Niemcy. Ale
         już prawie sto lat przed Hitlerem podobną organizację i pod tą samą nazwą Skull
         and Bones założono w Stanach Zjednoczonych w roku 1833, a która wkrótce
         utożsamiła się z koncernem banków z "Wall Street - Broadway 120", gdyż prawie
         wszyscy kierownicy Skull and Bones są bankierami i finansistami, a w większości
         są to Żydzi lub osoby pochodzenia żydowskiego (w wieku XIX byli to głównie Żydzi
         z Rosji carskiej, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych już w pierwszej
         połowie XIX wieku, gdyż zdali sobie sprawę z dynamizmu tego młodego kraju i z
         wielkich możliwości robienia w nim szybko fantastycznych interesów).

         Trzeba przyznać, że przyczynili się oni do szybkiego rozwoju przemysłu w tym
         kraju i do jego rozwoju gospodarczego, szczególnie przez budowę sieci
         kolejowych. Choć przenieśli się na stałe do Stanów Zjednoczonych nadal
         utrzymywali łączność ze swymi krewnymi w Rosji, ubolewając, że rządy carskie nie
         były skłonne zadłużać się w ich amerykańskich bankach w celu szybkiego rozwoju
         kopalnictwa w Rosji. Stąd t
         • nahtahni Re: historię piszą zwycięzcy... 10.06.10, 16:09
          Stąd też usiłowali pozbyć się instytucji caratu i zastąpić go łatwą do
          manipulowania "demokracją".

          W tym celu przygotowywali rewolucję komunistyczną (nazwaną później Rewolucją
          bolszewicką), aby objąć rządy w Rosji i aby móc eksploatować rosyjskie bogactwa
          naturalne. Wykorzystując pewne tarcia i animozje między europejskimi mocarstwami
          zrealizowali przy pomocy finansowanych przez siebie ugrupowań skrajnie
          lewicowych, pierwszą wojnę światową, która nie tylko przyniosła im wspaniałe
          dochody (przemysł wojenny), ale także pozwoliła na zniszczenie katolickiego
          cesarstwa Habsburgów i prawosławnego caratu Rosji, a przede wszystkim na
          opanowanie Rosji i przekształcenie jej w państwo komunistyczne, całkowicie
          uzależnione od koncernu "Wall Street -Broadway 120", czyli od Skull and Bones.

          Zaprowadzili komunizm w Rosji, aby ją w ten sposób złupić, ograbić i
          wykorzystać jej surowce, a przede wszystkim, aby ją radykalnie odchrześcijanić
          przez rewolucję bolszewicką. Analizując te historyczne wydarzenia, zwłaszcza zaś
          wysiłek przygotowywania odpowiednich warunków do zaprowadzenia "Jednego
          Światowego Państwa Świeckiego", czyli Novus Ordo Saeculorum, stwierdza się, że
          jednocześnie popierane są dwa pozornie sobie przeciwne kierunki, mianowicie:
          pierwszy, który otwarcie szerzy ideały demokratyczne Stanów Zjednoczonych
          Europy, jako przygotowanie do Stanów Zjednoczonych Świata pod kierunkiem
          Masonerii, Liga Narodów miała być tego zaczynem. Drugi zaś kierunek, to
          rewolucja komunistyczna, najpierw narzucona Rosji, a po jej opanowaniu
          rozciągana na cały świat. Było to stawianie jednocześnie na dwa konie,
          obserwując, który z nich będzie skuteczniejszy i pierwszy dobiegnie do mety.

          Ostatnia pierestrojka w Związku Sowieckim prawdopodobnie miała na celu
          zredukować te dwie drogi do jednej, skoro dynamika światowej rewolucji
          komunistycznej wyraźnie osłabła na skutek polepszania się sytuacji warstw
          robotniczych niemal na całym świecie, a proletariat w wielu krajach zniknął
          całkowicie, pozostając tylko - ale w innej formie - w Afryce, w Azji i w
          niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Także rola Związku Sowieckiego została
          prawie całkowicie spełniona, a więc można go obecnie też włączyć w proces
          jednoczenia się państw według modelu amerykańskiego, czyli demokratycznego
          (masońskiego).

          Nowoczesny system demokratyczny nie ma prawie nic wspólnego z klasyczną
          demokracją grecką, gdyż jest on oparty na ideologii J. J. Rousseau, która uważa
          "lud" za suwerena absolutnego i samowystarczalnego, może on uchwalać większością
          głosów to co chce, gdyż liczba, a nie racja (słuszność) zwycięża i decyduje nie
          biorąc pod uwagę ani "prawa naturalnego", ani też Dekalogu, czyli woli Boga,
          gdyż nie bierze się Go pod uwagę.

          W istocie swej demokracja masońska nie różni się więc niczym od demokracji
          marksistowsko-komunistycznej, jaką zaprowadzono w Rosji przez rewolucję bolszewicką.

          Druga wojna światowa miała także na celu utworzenie Państwa Izraela.

          Idea ta powstała wcześniej, bo już w połowie wieku XIX (Moses Hess), ale
          możliwość jej zrealizowania przyszła dopiero po pierwszej wojnie światowej, gdyż
          ta zmieniła zasadniczo sytuację polityczną na Bliskim Wschodzie, głównie w
          Palestynie.

          Dzięki drugiej wojnie światowej buduje się państwo Izraela w Palestynie
          proponując repatriację Żydów z całego świata w ilości od 10 do 15 milionów, a
          nawet z pretensją, aby w przyszłości Jerozolima stała się centrum świata i
          siedzibą owego przyszłego jedynego rządu światowego, co rzekomo ma nastąpić po
          trzeciej wojnie światowej.

          Wracając do naszej sytuacji politycznej i do faktu, że alianci, w czasie
          drugiej wojny światowej, "sprzedali" nas politycznie Sowietom depcząc przez to
          brutalnie Kartę Atlantycką (o której dzisiejsi politycy prawie całkowicie
          zapomnieli). Dopiero teraz mogliśmy się uwolnić/ a to dzięki zmianie polityki
          prowadzonej przez Skull and Bones, organizacja ta uznała bowiem, że Rosja
          Sowiecka spełniła już przewidziane dla niej zadanie i że, wobec tego, można ją
          już "zdemokratyzować" i w bliskiej przyszłości włączyć ją do ewentualnych Stanów
          Zjednoczonych Europy (które obecnie występują pod nazwą Wspólnoty Europejskiej).

          Należy wyciągnąć wniosek, że obecnie tak zwana "niepodległość" i "suwerenność"
          nie tylko Polski, ale wszystkich krajów na całym świecie jest nie tylko bardzo
          względna, ale też poważnie zagrożona, a przez trzecią wojnę światową może być
          całkowicie zniszczona.

          W tej sytuacji, zamiast poddawać się łotrowskim decyzjom tak haniebnej
          organizacji międzynarodowej (jak to czynią, niestety, od przeszło stu lat
          "zawodowi" politycy), należy nam odważnie demaskować ich politykę i szukać
          solidarnej współpracy niezależnych polityków wszystkich krajów i całej światowej
          opinii publicznej w tej walce o wolność człowieka i narodów. Natomiast
          złudzeniem jest postawa współpracy ze wspomnianą organizacją i przypuszczenie,
          że dzięki niej można by coś dla swego kraju wytargować.

          Skoro organizacja ta nie liczy się z takimi potęgami jak Stany Zjednoczone,
          Anglia, Niemcy, Francja, Japonia, Chiny itd., to cóż mówić o Polsce, Węgrach,
          Rumunii, Włoszech, Hiszpanii i innych krajach? Skoro ich głównym celem jest -
          poza narzuceniem nam wszystkim owego bezbożnego Novus Ordo Saeculorum - także
          radykalne odchrześcijanienie całego świata, w naszej walce o wolność polityczną
          i religijną możemy z całą ufnością oczekiwać pomocy Bożej i opieki Najświętszej
          Dziewicy Maryi, Królowej Polski, która przez swe objawienia w Fatimie okazała
          swe zainteresowanie naszą sytuacją.


          • Gość: B-52 Re: Z Hitlerem to tylko NSZ ! IP: *.chello.pl 10.06.10, 20:36
           Każdy naziol to kretyn, ścierwo i tchórz.
           • Gość: Olo Re: Z Hitlerem to tylko NSZ ! IP: *.chello.pl 11.06.10, 19:25
            Gość portalu: B-52 napisał(a):

            > Każdy naziol to kretyn, ścierwo i tchórz.
            Fakt.
            • Gość: Mosze bat na żydów Re: Hitlerem to IP: *.chello.pl kretyn ,ścierwo, IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.06.10, 08:45
             , ścierwo i tchórz.
             > Fakt.
           • Gość: Mosze bat na żydów Re: Hitler to żyd , taki sam jak ty !!! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.06.10, 08:51
            Organizacja ta została
            założona w Niemczech, pod koniec XVII wieku, w środowisku uczniów Weishaupta,
            aby zaprowadzić na całym świecie Novus Ordo Saeculorum (Nowy Ład Świecki),
            oparty na zasadach przedchrześcijańskiej tradycji, czyli Gnozy, Kabały itd., a
            zwłaszcza na satanizmie i dawnych germańskich, pogańskich wierzeniach, których
            symbolem jest swastyka.

            Po pierwszej wojnie światowej wciągnięto do tego także Adolfa Hitlera i
            posłużono się nim, aby przez hitleryzm radykalnie odchrześcijanić Niemcy. Ale
            już prawie sto lat przed Hitlerem podobną organizację i pod tą samą nazwą Skull
            and Bones założono w Stanach Zjednoczonych w roku 1833, a która wkrótce
            utożsamiła się z koncernem banków z "Wall Street - Broadway 120", gdyż prawie
            wszyscy kierownicy Skull and Bones są bankierami i finansistami, a w większości
            są to Żydzi lub osoby pochodzenia żydowskiego (w wieku XIX byli to głównie Żydzi
            z Rosji carskiej, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych już w pierwszej
            połowie XIX wieku, gdyż zdali sobie sprawę z dynamizmu tego młodego kraju i z
            wielkich możliwości robienia w nim szybko fantastycznych interesów).
            • Gość: Olo Czy każdy naziol jest takim idiotą jak nahtahni ? IP: *.chello.pl 12.06.10, 09:12
             To by tylko potwierdzało tezę, iż faszyści to zdemencjonowane gnidy.
             Fakt.
             • Gość: Mosze bat na żydów Re: lech.niedzielski zbrodniarz ebecki ze Smoleńsk IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.06.10, 12:46
              a za kg kiełbasy i kielonek samogonu.
           • Gość: Mosze bat na żydów Re: Hitlerem toŻEŚ ty IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.06.10, 09:42
            Dla cię żydziaku z żydowskiej,narodowosocjalistycznej, niewolącej Niemców
            robotniczo-partii towarzyszy przyjaciół żydowskich bolszewików z
            socjalistycznego sojuza sowietów deputatów niewolniczych ksywa "robotniczych",
            parobczańskich,biedniackich i soldateski rozpasanej żydowski pentagram noszącej
            wynaleziony przez Lejbę Бронштейн( Bronstein) ksywa "Лев Давидович Троцкий,Перо́,
            Антид Ото, Л. Седо́в, Стари́к " od 23-08-1939 r.Pań. potąd !!!Związek
            Ljędsiechski Patriotyczny Ogólnoświatowego Ruchu Katolickiej Awangardy Narodowej
            - O.R.K.A.N.
            Katolicko-Narodowego Ruchu Oporu kontr judaizacji i kontr depolonizacji

            Pro Patria semper

            AVE REGINA MARYJA!DEUS et Patria Semper Fidelis!Semper POLONIA!

            Polonia Semper Fidelis!

            Pro Fide Et Patria!

            Prawda przeciw światu!

            Przeciwko żyda-kreacji!

            Polska bez żydostwa i żydzi-zmów!

            "de non tolerandis Jud-eis!”
            jest "nazistowski" wcale mnie nie dziwi.Bo jak dalej pisze Związek Ljęchski
            Patriotyczny Ogólnoświatowego Ruchu Katolickiej Awangardy Narodowej - O.R.K.A.N.
            Katolicko-Narodowego Ruchu Oporu kontr judaizacji i kontr depolonizacji

            „Oni" nie atakują nas za to, czym jesteśmy dzisiaj, oni nas atakują, bo wiedzą,
            kim możemy być jutro. których pożera głód i miłość wiedzy, sprawiedliwości i prawdy,

            ...dla tych, którym nie jest obca sprawa nasza - Polska

            ...dla tych, którzy mają ambicję poznawać i myśleć, oraz wszystkich tych, którzy
            myślą lub czynem mogą wpływać na losy wspólnoty naszej - polskiej.


            ...Słychać wark i skowyt oświeconych, ...i ciemnych, pytających z nie
            dowierzaniem i trwogą: ...czy to prawda?


            Informacje podawane przez nas, są porażające, ale nie jest to kwestia wiary -
            wierzyć, czy nie wierzyć? - to jest kwestia wiedzy i świadomości.

            Fakty publikowane na naszym portalu, mogą na początku wydawać się niewiarygodne,
            ale po osiągnięciu pewnego pułapu wiedzy, przyjdzie świadomość, i wszystko
            zacznie pomału układać się w logiczną całość...

            Polecamy kontynuowanie czytania, lektura powala z nóg, ale później, pomału
            człowiek więcej i lepiej widzi i rozumie, co się dzieje i dlaczego. Wiedza to
            światło, które rozświetla mroki niewiedzy.

            Jeśli FAKTY podważają cham-semicką,rasistowską propagandę poprawności,
            tolerancyjności i liberalizmu,
            tym GORZEJ dla faktów, ośmiesza się je,
            wyszydza i na wszelkie sposoby udowadnia że nie są prawdziwe, ...lub pomija się
            je jako NIEBYŁE. "CENZURA" jest "konieczna" dla ochrony cham-semickiej
            ,rasistowskiej "prawdy" - talmudycznej propagandy żydowskiej.


            A wszystkim tym, którzy wolą tkwić w niewiedzy, głupocie, oportunizmie i
            ignorancji dedykujemy:


            "Z kogo się śmiejecie głupcy ?Z samych siebie się śmiejecie..." I. Gogol            My, Polonica.net, Polski Związek Patriotyczny, O.R.K.A.N. i Katolicko-Narodowy
            Ruch Oporu kontr judaizacji i kontr depolonizacji stwierdzamy

            PRL trwa nadal i ma się znakomicie, podczas gdy bracia Kaczyńscy postawili
            kolejną - po Mazowieckim - grubą kreskę, nad PRL i jej oszukańczym bękartem -
            nad rzekoma "Trzecią RP", tryumfalnie proklamując narodziny ...już "Czwartej RP".

            Powtórzmy więc głośno raz jeszcze, nie było żadnej "Trzeciej RP".

            Nie zaistniały ani na chwilę okoliczności uprawniające do postawienia grubej
            kreski za PRL-em morderców, stalinowców, zbrodniarzy, agentów sowieckich, katów
            w mundurach, a od 1989 roku także złodziei, szabrowników, bandziorów,
            zwyrodniałych geszefciarzy, agentów המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, Ha-Mossad
            le-Modiin u-le-Tafkidim Mejuchadim, Instytutu Wywiadu i Zadań Specjalnych

            Proklamowanie "Trzeciej RP" było werbalnym propagandowym nadużyciem, a
            proklamowanie "Czwartej RP" to kontynuacja tego mydlenia oczu milionom Polaków,
            szyderstwem z cierpień setek skrytobójczo pomordowanych oponentów PRL; kpina z
            faktów, historii, prawdy i sprawiedliwości; szyderczo chichoczących przeróżnych
            farbowanych hien nieprzerwanie okradających, zniewalających i rządzących Polską
            od 1944 roku.

            Od czasu "okrągłego stołu" nieprzerwanie prezydenturą biesiadnicy "Magdalenki" i
            "okrągłego stołu", premie-rują biesiadnicy "Magdalenki" i "krągłego stołu",
            ministrują biesiadnicy "Magdalenki" i "okrągłego stołu". Jeśli nie osobiście,
            nie bezpośredni biesiadnicy, to ludzie KOR - marksiści, komuniści, masoni i
            trockiści, wespół z agentami המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, Ha-Mossad
            le-Modiin u-le-Tafkidim Mejuchadim, Instytutu Wywiadu i Zadań Specjalnych

            „Bo w tym zabawa, aby machina-tor od własnej zginął machiny”
            (Szekspir, „Hamlet”)
            „E cui facit , qui prodest” - łac.

            „głównym sprawcą zbrodni ten, kto na tym skorzystał”
            • Gość: Olo Czy każdy naziol jest takim idiotą jak nahtahni ? IP: *.chello.pl 12.06.10, 18:08
             Tak, każda gnida jest durna jak naziol czyli jak ten matkojebca
             nahtahni.
             • Gość: Mosze bat na żydów Re: lech.niedzielski matkojebca do czego nie wstyd IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.06.10, 22:48
              mi się przyznać nawet tu , nie ma pojęcia o Wiązce, Pęku czyli po łacinie,
              białemu, aryjskiemu FASCES, albowiem tego rebe w Riazaniu nie nauczył parobka,
              biedniaka z dworu, tępaka, absolwenta szkoły post. do 18 r.życia a po tym
              dokształconego p.Ojca mego na Wyższym Kursie Dla Debili Dorosłych, aby mógł
              podjąć zaszczytną pracę robola nie wykwalifikowanego w wielkoprzemysłowym
              zakładzie Pr. jako młodszy pod h...a-szczy i nosić łopatę za panem robotnikiem po
              2.letniej szkole przyzakładowej zawodowej.A jak się trafił mu przez pomyłkę
              jakiś niewydarzający się agent esbecki to ten down uciekł do esbeków i tera sra
              na Patriotów Ljędsiechskich, a pole zgreda jego odłogiem leży, i taki to skutek
              reformy rolny czyli złodziejstwa żyd-bolszewizmu z 21-07-1944 Anno Domini
              ukutego na moskali kremlu a sfałszowanym iż to rzekomo w Chełmie.
             • Gość: AntyŻyd-bolszewik Re: Czy każdy esbek jest mordercą Błogosławionego IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.06.10, 23:18
              takimi samymi epitetami jak"gnida", "durny" czysty rusycyzm, matko-jeb ca
              obdarowywali zbrodniarze i bandyci esbeccy Błogosławionego Księdza Białego
              Rusina, któremu Ludowy Komisariat Wew. Dzieł Sojuza Socjalistycznego, Sowietów
              Deputatów Niewolniczych ksywa" robotniczych", Parobczańskich, Biedniackich i
              Soldateski rozpasanej żydowskiej, bolszewickiej zamordował wuja w 1945 Anno
              Domini jako Żołnierza Miłującego Lęchję z Armii Krajowej Jery Popiełuszko.Takimi
              samymi obelgami"kpt " moskal Gregor Piotrowski,"por." żydziak Lesie Pękala i
              "por."Waldemarowi Chmielowski. Zbir moskiewski tzw."kpt"żyd-bolszewik Greg
              Piotrow wyrwał język Błogosławionemu Ks. Jerzemu Popiełuszko a żyd tzw"por."
              zakatował Błogosławionego Księdza dzięki któremu żyje Aharon Szechter
              ksywa"A.Michnik" kijem do nie przytomności. Tylko tyle umieją tacy śmieciu
              jak ty.
              • Gość: Olo Re: Czy każdy naziol jest takim idiotą jak nahtahn IP: *.chello.pl 13.06.10, 08:34
               Tak.
               Każdy naziol to gnida.
               • Gość: AntyŻyd-bolszewik Re: Każdy Żyd-bolszewik jest Judeo-NSDAP, i jak do IP: *.internetdsl.tpnet.pl 13.06.10, 16:57
                tąd nie było nad nim sądu norymberskiego, za wyjątkiem:
                Deutsche Demokratische Republik stime der Sozialistische Einheitspartei
                Deutschlands=Niemieckiej Demokratycznej Republiki od Socjalistycznej
                Jedności-partii Niemiec, obalonej w Die 03/10/1990 Anno Domini pod wezwaniem
                :Schluss (Precz)mit(z)Staatssicherheit(Państwową-bezpieką)und(i)Sozialistische
                Einheitspartei Deutschlands(Socjalistycznej Jedności-partią Niemiec)DIKTATUR
                u.Nazismus(Dytaturą jak Narodowy socjalizm)viel unrecht und leid klagt euch an!
                przez założycieli partii opozycyjnej Nowe Forum m.in.Joachima Gaucka (ur. 24
                stycznia 1940 w Rostocku) – niemieckiego duchownego luterańskiego
                Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Meklemburgii, prezes Federalnego Urzędu ds.
                Akt tzw."Stasi" Staatssicherheit(Państwowej-bezpieki)und(i)Sozialistische
                Einheitspartei Deutschlands(Socjalistycznej Jedności-partii Niemiec)DIKTATUR
                u.Nazismus(Dytaturą jak Narodowy socjalizm) w latach 1990-2000.
                I w Czechosłowackiej Republice Socjalistycznej (Československá socialistická
                republika – ČSSR)kiedy to 24-10-1989 Anno Domini pod naciskiem 9-dniowych
                tłumnych pokazów Oporu Wobec Żyd-bolszewickich Kryminalistów, Zbrodniczego,
                Przestępczego Reżymu Bezprawnego wobec Narodu Czeskiego, Morawskiego,
                Śląskiego i Słowackiego- ustąpiło całe prezydium KC Komunistycznej Partii
                Czechosłowacji.A już w po 10-12-1989 r.Pań. kiedy ustąpić musiał zbir Gustaw
                Husak żydowsko-bolszewicki w Czechosłowackiej Republice Federalnej, Czeskiej i
                Słowackiej Republice Federalnej (cz. Československá federativní republika, Česká
                a Slovenská Federativní Republika, słow. Česko-slovenská federatívna republika,
                Česká a Slovenská Federatívna Republika – ČSFR)samorzutnie rozprawił się Naród
                ze zbrodniarzami, przestępcami, kryminalistami Żydowsko-bolszewickimi, do tego
                stopnia że wydał już w Česká republika
                ( Czeskiej republice)-Ustawę o bezprawności reżimu komunistycznego i oporze
                przeciw niemu (cz. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu
                proti němu, ustawa nr 198/1993 Sb.) - akt prawny uchwalony 9 czerwca 1993 r.
                przez Parlament Republiki Czeskiej. Zgodnie z nim, czechosłowacki reżim
                komunistyczny (25 lutego 1948 - 17 listopada 1989) był zbrodniczy, bezprawny
                oraz godny potępienia, a Komunistyczna Partia Czechosłowacji była zasługującą na
                potępienie organizacją kryminalną. A po 29-12-1989 r.Pań. Jego Ekscelencja
                Jaśnie Wielmożny Pan Prezydent Czechosłowackiej Republiki Federalnej, Czeskiej
                i Słowackiej Republiki Federalnej (cz. Československá federativní republika,
                Česká a Slovenská Federativní Republika, słow. Česko-slovenská federatívna
                republika, Česká a Slovenská Federatívna Republika – ČSFR) Vaclav Havel uchwalił
                ZAKAZ zajmowania stanowisk dla Judeo-bolszewickich reżymowców, kryminalistów,
                bezprawnych, godnych potępienia na okres 10 zim. Od 7 marca 2003 r.Pańskiego na
                tym stanowisku zasiadł Vaclav Klaus i on uchwalił aby ZAKAZ zajmowania stanowisk
                kier. p.b.Żydowskich bolszewików kryminalistów, reżymowców, godnych potępiania,
                bezprawnych już nie na 10 ale na 20 zim -ABY TA BESTIA ZDECHŁA, RAZ NA
                ZAWSZE!!!Jak się wyraził Vaclav Klaus, a który jest eurosceptykiem o poglądach
                konserwatywno-liberalnych.
                • Gość: Polak Re: nahtahni to smutny matoł ?!!! IP: *.chello.pl 13.06.10, 23:06
                 Nie.
                 nahtahni to wesoły cymbał !
                 • jan.urbaniak1 Re: nahtahni to smutny matoł ?!!! 14.06.10, 17:16
                  Gość portalu: Polak napisał(a):

                  > Nie.
                  > nahtahni to wesoły cymbał !
                  To faktycznie jakiś kretyn.
                  • nahtahni Re: jan.urbaniak1 to smutny matoł ?!!! 14.06.10, 19:43
                   jan.urbaniak1 napisał:

                   > Gość portalu: Polak napisał(a):
                   >
                   > > Nie.
                   > > nahtahni to wesoły cymbał !
                   > To faktycznie jakiś kretyn.
                   Co cham-semicki rasisto dołączyłeś do esbeckich szkalujących mnie wieprzy?
                   • jan.urbaniak1 Czy jest na forum lekarz ? "nahrahni" potrzebuje 14.06.10, 20:15
                    pomocy.
                    PS
                    To faktycznie jakieś zdurniałe ścierwo.
                    • Gość: Mosze bat na żydów Re: jan.urbaniak1 prawdziwe ścierwo PRL-owskie!! IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.06.10, 13:08
                     • jan.urbaniak1 Re: Czy jest na forum lekarz ? "nahrahni" potrzebu 18.06.10, 17:20
                      To biedny, niekochany i okrutnie wykorzystywany w dzieciństwie
                      matołek.
                      • Gość: Polak Re: nahtahni to smutny matoł ?!!! IP: *.chello.pl 19.06.10, 11:06
                       jan.urbaniak1 napisał:

                       > To biedny, niekochany i okrutnie wykorzystywany w dzieciństwie
                       > matołek.
                       • Gość: Śmierć Judeo-SLD!! Re: lech.poniedzielski to wesoły matołek żyd-PZPR IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.06.10, 08:13
                        To biedny, niekochany i okrutnie wykorzystywany w dzieciństwie przez
                        Władimira Il Jahwe Icza Uljanowa "Lenin" syfilityka i towarzysza ateistę
                        rabinackiego Mordechaja Hirsz Elohim Levi ksywa "Karl Heinrich Marx"
                       • Gość: XXX Re: nahtahni to smutny matoł ?!!! IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.06.10, 16:22
                        A, tam, zaraz wykorzystywany. Kupki lubił jeść, tak samo jak jego dziadkowie z
                        NSZ, obrzezanymi fiutkami nie gardził, no i wyrosło, co wyrosło.
                        • Gość: Ja Re: lech.niedzielski żyd-bolszewicki "P"ZPR , a to IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.06.10, 19:00
                         już podpada pod prokuratora, bo propagowanie wieprzy takich jak
                         "Lenin","Marx", "Che","Mao","Kim" jest zakazana!!!A po za tym to jakiś nekrofil
                         co posiłkuje się odchodami i bez przerwy o tym pisze
                         • Gość: B-52 nahtahni to tylko zwykły konfident i szmata IP: *.chello.pl 26.06.10, 09:43
                          Olać gnidę.
  • Gość: Pomarańczowy Re: Z Hitlerem na Moskwę IP: *.bialystok.vectranet.pl 26.06.10, 13:05
   Dziś Polska obchodziłaby 18 rocznicę odzyskania niepodległości. I za rok albo
   dwa utraciłaby ją ponownie jak dziś Białoruś , Ukraina i Kazachstan na kolejne
   200 może 500 lat.
  • l-oxo-l AntyŻyd-bolszewik - co to za idiota? 26.06.10, 22:52
   AntyŻyd-bolszewik - co to za idiota? Skąd tacy ciemni ludzie jeszcze się biorą?
   • ratyzbona Re: AntyŻyd-bolszewik - co to za idiota? 27.06.10, 16:59
    A czy nie należało by go przypadkiem zbanować? Nie tylko za ciemnogród ale za
    głupotę?

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka