Dodaj do ulubionych

Wontek papieski

21.04.05, 19:12
• Papiyżowi
broneknotgeld 01.04.2005 19:14 + odpowiedz


Winszuja Ci tego co z Ponboczka woli
Co som chcesz terozki - tako tyż winszuja
Śmierć godno Czowieka - Duszy niy zaboli
Z Pyjtrym se dogodosz - to jo Ślonzok czuja

Dyć jak Ci Ponboczek powiy - Fedruj dali
Wiym że pyrol chycisz abo i hercowa
Niy powiy? -Świat tyż sie przeca niy łobali
Bo Ty nad niym z Nieba ciyngym bydziesz czuwać.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:19
   "Niy czyń drugymu co ci niymiłe" - broneknotgeld 02.04.2005 09:41
   Zaś po swojymu se łodwożyłem
   Z bolym papiyża te sztele łonczyć
   Bo przeca godnie łon som chce kończyć.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:20
    broneknotgeld 02.04.2005 13:16

    Po Wielkanocy

    Toż jeszcze Krystus po ziymi chodzi
    Bog-czowiek już zmartwychwstały
    Sie krześcijanin ze tym pogodzi
    Że wlezie w Niebo wnet cały

    Latoś zabiere z Polski papiyża?
    Tako we woli jest Boga?
    Ujmie mu ciyngym ludzkego krziża?
    Za to porzykać dyć moga.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:21
     broneknotgeld 02.04.2005 21:10

     Papiyżowi

     Kedy se Twoja Golgota skończy
     Ponboczek Cie już zawoło
     Możno i Polska w "światłość" sie włonczy
     Toż pogodniejsze mom czoło

     Duch Twoj durś przeca z nami łostanie
     By ciyngym w utropie wspiyrać
     Czy usłyszymy jego wołanie?
     Czy nań bydymy spoziyrać?
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:22
      broneknotgeld 02.04.2005 22:59

      Już żeś z Łojcym Bogym
      Łotwar Pyjter wrota
      Dobrze mosz za progym
      Bo wiodła Cie cnota

      Pasoł żeś baranki
      Tako jako umioł
      Dnie noce poranki
      Zdo sie - świat zrozumioł.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:23
       broneknotgeld 03.04.2005 11:15 + odpowiedz

       Wiycie to - pomarł poeta
       Toż rymym ślintać se godzi
       Łostatni jo wierszokleta
       Dyć dusza durś płaczka rodzi

       I gańbić se tym niy byda
       Ni tropić zaś nożyczkami
       Chca - bestoż tukej z niom ida
       Wybeczeć tymi rymami

       Mie niy trza kiru żałoby
       Chorongwi tysiyncy mszy
       Bele to szkryfnońć tu szło by
       Papiyż z Ponboczkym - Łon wiy

       Coby se tropić - niy pedzioł
       Spokojnie poszoł do Boga
       Dyć wiyncy łod nos już wiedzioł
       Za to dać gowa tyż moga

       Rym niychej świyczkom jest życia
       Ło kerym szkryfloł do końca
       Choć niyporadnie go klyca
       Zdo mi sie - ździybko w niym słońca.
       • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:24
        broneknotgeld 03.04.2005 16:17

        Boże Miłosierny
        Skończoł żeś Mu mynka
        Nojpiyrszy z nos wierny
        Już we Twojich rynkach

        Bestoż - Alleluja!
        Rymym Cie pochwola
        W żolu radość czuja
        Niych jest wola Twoja.
        • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:33
         Bioły Łojcze Tyś blaskym naszym już na zowdy
         Jedynym co sie zdowo tom świata
         opokom
         SŁOWYM kere zoftym jest ty ludzki prowdy
         Dziynki za to coś doł wszyskim nom borokom.
         • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 19:37
          Jak żył tak łodloz - zowdy ze Bogym
          Uwidzioł spokoj kery za progym

          Nawet przi końcu wskozoł
          nom droga
          Czy jo maluczki tyż tako moga???
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:48
   Wielki tym pszoniym co mioł dlo ludzi
   Niych sie nom w serca na zowdy wkludzi
   Błogosławiony zdo sie kożdymu
   Zabraknie kunsztu zabraknie rymu
   A możno palec na ty klawiyrze
   Zdo sie - łotworzoł jakesik dźwiyrze
   Bliży terozki do ludzki duszy?
   Z Niym idź pod rynka - niych cie to wzruszy
   Łon siył dołoży na życie twoje
   Wspiyrać tyż bydzie zowdy kaj zło jest.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:49
    Wielki tym pszoniym co mioł dlo ludzi
    Niych teroz łone se w nos łobudzi
    Zdo sie - śmierć wtedy by zaś przegrała
    A duch zawołoł - Żywym na chwała!
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:49
     Niych sie nom w serca na zowdy wkludzi
     Nawet w tych srogich pszonie łobudzi
     Bo Miłosierdzio wielkego czeba
     Tukej - na ziymi - niym siyngnie Nieba.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:50
      Błogosławiony zdo sie kożdymu
      Co choć roz łoczy zwrocioł ku Niymu
      W jedności z Bogym cołkym terozki
      Dyć czy to powod do naszy troski?
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:50
       Zabraknie kunsztu zabraknie rymu
       Bych hołd prowdziwy mog łoddać jymu
       Toż możno richtig wystyknie - cisza
       Czy jo maluczki w niyj coś usłysza?
       • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:51
        A możno palec na ty klawiyrze
        Na darmo kliko malutke krziże
        Możno to wszysko naskwol jest yno
        Toż być niy może - wiydz ło tym ziymio.
        • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:52
         Zdo sie - łotworzoł jakesik dźwiyrza
         Kere zawarte wpiyrw richtig były
         I ktosik pedzioł - Zaroz sie zbliża
         -Dlo Cia mi jeszcze wystyknie siyły.
         • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:52
          Bliży terozki do ludzki duszy?
          Lekci z Niym w droga tako nom ruszyć
          Toż drogowskazym jego jest życie
          I śmierć tyż jakby - to dobrze wiycie.
          • broneknotgeld Re: Wontek papieski 21.04.05, 21:53
           Z niym idź pod rynka - niych cie to wzruszy
           Ślintać niy gańba - inksi tak samo
           Włażom głymboko do swoji duszy
           Kaj słyszom - łojcze, no i tyż - mamo.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 22.04.05, 20:17
   Bioły Marsz Wdziynczności - broneknotgeld 05.04.2005 22:02
   Zdo sie - Polska wiedzie
   Z żolu do radości
   A Lolek na przedzie
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 22.04.05, 20:18
    Bioły Marsz Wdziynczności
    We szwortek w Krakowie
    Wspominki przi tymu
    Smutne choć majowe
    Bo piyrszy był przeca
    Skiż troski ło życie
    Zaroz po zamachu
    Dobrze ło tym wiycie.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 22.04.05, 20:19
     Zdo sie - Polska wiedzie
     Durś Jan Paweł II
     Ciyngym Łon na przedzie
     Choć czas minoł dugi
     Chocioż już Go niy ma
     Ze nami żywymi
     Dyć dycho Niym ziymia
     Dzisioj ło tym wiymy.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 22.04.05, 20:19
      Z żolu do radości
      Droga niydaleko
      Jednak bez miłości
      Utropa durś czeko

      W pszoniu se zatracić
      Szczyńściym jest czowieka
      Ducha ubogacić
      Na tref zły niy czekać.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 22.04.05, 20:20
       A Lolek na przedzie
       -Wspominki młodości
       Życie tam go wiedzie
       Kaj ludzie tyż prości

       W nich prowda - to zdo sie
       Jest cołkego świata
       Myśli take mo sie
       Jak durś lecom lata.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:43
    Chnetko dynkmal stanie
    Przi "Piekarski Pani"
    Toż Twoje łoddanie
    Położołeś se na Ni.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:45
     Chnetko dynkmal stanie
     Wele bazyliki
     W niym nasze wołanie
     Ło Ponboczka bliki.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:45
      Przi "Piekarski Pani"
      Ślonsk Cie dobrze słyszoł
      Muchowiec pamiynto
      Żeś do nos tu wyszoł

      Nic że w tyn dziyń richtig
      Pieronym fest loło
      Kaj Tyś - przeca zowdy
      Było tyż wesoło.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:46
       Toż Twoje łoddanie
       Zdo sie inkszy miary
       Coby to poskopić
       Trza tyż w duszy wiary
       • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:46
        Położołś se na Ni
        Dusza czysto swoja
        Łona dlo Cia Pani
        -Niych bydzie tyż moja.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:50
   Wszyske drogi do Rzymu prowadzom 06.04.2005
   W pont sie cołko Europa wybiyro
   Czy bez Ciebie se jakoś poradzom?
   Toż dowiymy se ło tym dopiyro.
   -
   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:51
    Wszyske drogi do Rzymu prowadzom
    W pont sie cołko Europa wybiyro
    Czy bez Ciebie se jakoś poradzom?
    Toż czas nom to pokoże dopiyro.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:51
     Wszyske drogi do Rzymu prowadzom
     Dyć Cie kożdy pożegnać chce godnie
     Nawet w Sejmie sie ponoć niy wadzom
     Możno kedyś tyż bydzie tam zgodnie.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:52
     W pont sie cołko Europa wybiyro
     Choć już przeca jom niy błogosławisz
     Smutno kożdy coś dzisioj spoziyro
     Czy ze Nieba tyn świat nom naprawisz?
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:54
      Czy bez Ciebie se jakoś poradzom?
      Ze złym kere codziynne zno życie
      Świyczka Bogu - dyć djobłu tyż kadzom
      Niy łod dzisioj pewnikym to wiycie.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 12:55
       Toż dowiymy se ło tym dopiyro
       Co wygrane? Bych woloł jo - dobro
       Zło niyherske dyć ciyngym wyziyro
       Zdo sie jadym co służy tym kobrom.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:00
   Testamynt łostawioł - 07.04.2005 07:54
   Na droga nom ludziom
   Co Ponboczka sławiom
   I tym co sie budzom.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:01
    Testamynt łostawioł
    Jeszczech go niy czytoł
    Dyć życiym swym sprawioł
    Że czowiek niy pyto

    Stron w niym jest piytności
    Bydzie drogowskazym?
    A "Ducha niy troćcie"
    Styknie i tym razym
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:02
     Na droga nom ludziom
     Łostało sumiynie
     Kere Łon pobudzioł
     -Nasze przeznoczynie
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:03
      Co Ponboczka sławiom
      Dzisioj som szczyńśliwi
      Za Jego to sprawom
      I nikt se niy dziwi

      Bo żol radość rodzi
      Toż niy trza durś boć
      Płakać se nom godzi
      I przez płaczki śmioć

      W śmiychu promyk jego
      www.joemonster.org/article.php?sid=4564
      Blyśnie - widać klara
      Tyż żegno Istnego
      Co leży na marach
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:04
       I tym co sie budzom
       Dzwon głos czysty dowo
       Inksze tony judzom
       Ciszy - mi sie zdowo

       Oby tak łostało
       Tref droga niych prości
       Szczyńścio ciyngym mało
       Trza wiyncy miłości

       W pamiyńci durś pszonie
       Wojtyły naszego
       Stond we raji stonie
       -Trza iść drogom Jego
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:07
   "A przecież nie cały umarłem,
   to co we mnie niezniszczalne trwa!"

   Jan Paweł II
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:08
    "A przeca niy cołki umiyrom"
    Waszego nic niy zabiyrom
    Żech łod sia tyż wiela łostawioł
    Śmierć - żol tym jakowyś Wom sprawioł
    Dyć rodzi sie z tego nadzieja
    Jo blikom z wysoka i śmieja.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:09
     "Co wieczne jest wy mie to trwo"
     Bo było jest no i bydzie
     Te pszonie co świat cołki zno.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:11
   Ty kery żeś tuloł do serca narody - 07.04.2005 21:34
   Przigarnij tyż do sia ze Polski Ślonzoka
   Toż tchnij w kraj tyn jakby teroz ducha zgody
   By "wiynkszy" niy gnymbioł z "myńszości" boroka.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:12
    Ty kery żeś tuloł do serca narody
    Wiedziołś jakim skarbym jest tolerancyjo
    Toż w niyj głymbio życia a niy jakeś mody
    Poskopić to ciynżko? -Możno stond mecyjo?
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:13
     Przigarnij tyż do sia ze Polski Ślonzoka
     Jako żeś już przeca niyroz piyrwyj czynioł
     Teroz widzisz wszysko - wspiyrej w tym boroka
     By ciyngym był sobom choć na lepsze miynioł.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:13
      Toż tchnij w kraj tyn jakby teroz ducha zgody
      Z kerym se buduje zowdy to co piykne
      Niych kożdy coś zrobi - czy stary czy mody
      A szczyńścio na dugo nom przi tymu styknie.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:14
       By "wiynkszy" niy gnymbioł z "myńszości" boroka
       Ło to przecaś czynsto na klynczkach tyż rzykoł
       Toż miyj we opiece i tego Ślonzoka
       By z nadziejom w prziszłość lepszo ciyngym blikoł.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:23
   Leć godko ślonsko - 07.04.2005 21:47
   Leć nad brzimami
   Ślonzoki - wiymy
   My niy som sami.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:24
    Leć godko ślonsko
    Do Watykanu
    Kaj teroz zdo sie
    Czas jakby stanoł

    Pokłon dej słowym
    Tam czowiekowi
    Niychej duch Jego
    Sie ło tym dowiy

    Żeś Go chwolyła
    Tyż na tym stolcu
    I ło Niym prawisz
    Jakby ło łojcu.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:25
     Leć nad brzimami
     Wypatruj cudu
     Bydom z iglami
     Nowego ludu
     Kery nom możno
     W duszach powstanie
     Ideja wożno
     Dej to nom Panie

     Dyć cudu tako
     Zdo sie poczontek
     Niych niyjednako
     Leci tyn wontek
     Niychej brzim w zimie
     Zielony bydzie
     Mroz tako szczimie
     Wspiyrej w ty biydzie.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:26

      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 13:27
       My niy som sami
       Na naszy ziymi
       Przodki ze nami
       To przeca wiymy

       Dusze dziwujom
       Se nom ze Nieba
       Łone tyż czujom
       Czego nom czeba

       Wspirać nos bydom
       Przeca u Boga
       Z pociechom przidom
       Na ciynżko droga.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 23:15
   Łostatni dziyń ślintom - 08.04.2005 18:22
   Płaczki lejom łoczy
   Już koniec - pamiyntom
   Tyś dołożoł mocy.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 23:16
    Łostatni dziyń ślintom
    Kończy sie żałoba
    Jakby ludzkom "piyntom"
    Złożonom u groba

    Ciebie to niy ruszy
    Boś ze swojim Panym
    Żywych jyno wzruszy
    Nom zagoji rany

    Dość ceremoniji
    Blichtru tego świata
    Toż żeś w harmoniji
    Wzioł Cie do sia Tata

    Z Niym Ci dobrze przeca
    Cieszy Twoja chwała
    Już we radość leca
    Inksi tyż bezmała.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 23:17
     Płaczki lejom łoczy
     Przi pogrzebie Twojym
     Łostawiołś we nocy
     Świat jakby sie boji

     Że ciynży poleci
     To wszysko bez Ciebie
     My na ziymi dzieci
     A Łojciec we Niebie

     Niych czasym prziświyci
     Znak do lepszy drogi
     Żar we duszy wzniyci
     Wlejzie w jeji progi

     Po to my ślintomy
     Skiż utropy żywych
     Dyć nadzieja momy
     -Wspiyrej niyszczyńśliwych.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 23:17
      Już koniec - pamiyntom
      -Łostanie na zowdy
      Siyła w tym co "piyntom"
      Poskopiołch Twe prowdy

      Wielko moc w ciyrpiyniu
      Choć ciynżko je szczimać
      Mom to na sumiyniu
      -Dusza niy śmi drzymać.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 23.04.05, 23:18
       Tyś dołożoł mocy
       Wszyskim nom pospołu
       Blask skrocioł czas nocy
       Już my som u stołu

       Kery zastawiony
       Twojom rynkom przeca
       Jodła dość tu momy
       Z nojlepszego "neca".
  • poezja.agnieszki Re: Wontek papieski 24.04.05, 09:50
   Ojcze Święty

   Otwierałeś ramiona
   do całego świata.
   I całowałeś każdą Ziemię,
   znaczoną śladami różnych stóp,
   czarnych, białych,bosych...

   Otwierałeś granice
   i ludzkie serca,
   bo serce miałeś Wielkie,
   choć tak mocno zranione...

   Ty miłością leczyłeś.
   I zawsze służyłeś...
   "Nie lękajcie się"-
   wołałeś głosem pełnym pokory-

   Bóg jest dla wszystkich
   miłosierdzia pełny...
   Tylko mu zawierzcie...
   I wciąż dawałeś świadectwo siebie...

   Głaskałeś główki małe
   i twarze zorane cierpieniem...
   Tuliłeś starych i młodych.
   Patrzyłeś zawsze Człowiekiem...

   Pochylałeś się nad każdym,
   nawet gdy krzyż Cię przygniatał.
   Uczyłeś przekraczać "granice nadziei"
   i wybaczać drugiemu...

   Boże Miłosierny!...
   Pochyl się nad Synem swoim,
   co umiłował Ciebie i ludzi...
   I obdarz Go swoją Miłością.

   Taką, jaką On obdarzał...

   Autor: Agnieszka Chrobot

   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
  • poezja.agnieszki Testament miłości 24.04.05, 09:57
   Testament miłości

   Pozostawiają różne testamenty.
   Spadki swojej własności...
   Ty Ojcze Święty też pozostawiłeś...
   Ale testament miłości...

   Niczego nigdy na własność nie chciałes...
   O przebaczenie prosiłeś...
   O miłość na świecie wołałeś
   I pokój zasiewałeś...

   Pokora Twoja wzrusza każdego,
   kto chociaż trochę czuje...
   Do chwil ostatnich wciąż zadziwiałeś...
   Nawet do wieczności odchodziłeś skromnie

   Sam naznaczony cierpieniem
   Ukazywałeś sens jego
   I znosiłes je do końca...
   Dla Miłosierdzia Bożego.

   Wielki Ojcze narodu całego!...
   Ty dobroć w sobie miałes...
   Pozostawiłeś, co najcenniejsze...
   Samego siebie oddałeś...

   A teraz stoisz wysoko w górze
   I patrzysz na nas z miłością...
   Błogosław nas, prosimy w pokorze
   Klekamy przed Tobą z czułością...

   Autor: Agnieszka Chrobot


   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
  • poezja.agnieszki Nasz Ojcze najdroższy 24.04.05, 10:02
   Nasz Ojcze najdroższy

   Chociaż Cię nie ma, to jesteś…
   I żadne jutro Cię nie przekreśli.
   Bo pozostałeś wśród nas…
   I pozostaniesz na zawsze…

   Ty świat uczłowieczyłeś…
   Mądrością swoją wyprzedzałeś czasy…
   To właśnie sobą udowodniłeś
   Jak spojrzeć na cierpienia nasze…

   Rzeczy nazywałeś po imieniu.
   Nikogo nie odtrąciłeś…
   Przygarniałeś zniedołężniałych
   I byłeś taki zwyczajny…

   Pozostawiłeś najcenniejszy spadek,
   co nie ma żadnego miernika…
   Byłeś zawsze blisko człowieka…
   I nigdy nie zawiodłeś…

   Ty śmierć własną oswoiłeś…
   I drugiemu dawałeś nadzieję…
   Cierpiałeś jak Chrystus na krzyżu…
   Ból swój znosiłeś po ludzku

   Obyśmy nigdy nie zaprzepaścili
   Twojej cennej spuścizny…
   Nie pozwolili stępić duszy…
   I otwarci byli na Twoje myśli…

   Autorka:
   Agnieszka Chrobot; 2005.04.06


   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=26289
   • broneknotgeld Re: Nasz Ojcze najdroższy 24.04.05, 11:30
    Piykne Ci Agnieszko dziynki
    Czimej filer blisko rynki.
    • broneknotgeld Re: Nasz Ojcze najdroższy 27.04.05, 18:08
     Jo sie po swojymu
     Ślonski rym tu sypia
     Zowdy po pogrzebie
     Przeca momy stypa

     Trza dzwignońć kielichy
     Z toastym godziwym
     Niychej zmyje grzychy
     Do czas urodziwy

     Zezwolcie bych piyrszy
     Rozloł tu czi ćwierci
     W tyn wontek nojwyrszy
     Co prawi ło śmierci

     Dyć po to kostycha
     By było tyż życie
     Ciyngym ta otucha
     Dobrze ło tym wiycie.
     • broneknotgeld Re: Nasz Ojcze najdroższy 27.04.05, 18:09
      Spokoj Twoji Duszy
      Karolu Wojtyło
      Niych jom nic niy ruszy
      Co złe to minyło.
      • broneknotgeld Re: Nasz Ojcze najdroższy 27.04.05, 18:10
       www.marhan.pl/Aforyzm158pp.html
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:15
   Dobro niych sie z dobrym zlywo - 09.04.2005 21:04
   A Jan Paweł na to dziwo
   Bydzie całość z sztyrech ćwierci
   Coby wygroł Łon po śmierci.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:17
    Dobro niych sie z dobrym zlywo
    Wtedy mniyj zaszkodzi zło
    Dyć i dzisioj tako bywo
    Djoboł ciyngym siyła mo

    Durś łogonym kajś zamiato
    Zowdy wielgi robi szum
    Janie Pawle - co Ty na to?
    Wspiyrej - rada se z niym dom
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:18
     A Jan Paweł na to dziwo
     Co terozki dzieje sie
     Z Nieba bliko i nom kiwo
     Zdo sie - wspiyrać tako chce

     Toż my ło tym dobrze wiymy
     Że mosz w zocy polski kraj
     Za to tyż Ci dziynkujymy
     Choć to wcale niy jest raj.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:18
      Bydzie całość z sztyrech ćwierci
      Jak ze sztyrech świata stron
      Pokożymy co se werci
      Yno Ty niy godej - won

      Łojcze Świynty rynka podej
      Jak jo dowom ślonsko graba
      Toż i dzisioj do mie godej
      Że kto Ślonzok tyn niy żaba.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:19
       Coby wygroł łon po śmierci
       Tyż na świecie łostołch jo
       Se niy zlynkna jakiś perci
       Dyć upor Ślonzoka zno.
    • luna-a Tragedia 11.IX 11.09.05, 22:49
     Od tragedii cztery lata minęły...
     Czy sumieniem Świata wstrząsnęły?!
     • broneknotgeld Re: Tragedia 11.IX 12.09.05, 14:18
      W pamiyńci łostanom
      forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=261&w=15676047&v=2&s=0
      Dyć już niy powstanom.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:23
   Janie Pawle toż patronuj - 10.04.2005 20:49
   Wszyskim sztyrym ćwiartkom
   Jednym yno dopomogej
   By leciały wartko
   W drugich natchnij tych co mogom
   Włonczyć se w to wszysko
   Przeca Tyś jest naszom drogom
   Kaj Ponboczek miyszko.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:25
    Janie Pawle toż patronuj
    Nom terozki z Nieba
    Choć my se łostali w domu
    Łopieki Twyj czeba

    Na czas kery niy za leki
    Wszyscy ło tym wiymy
    Durś fest lejom "polske ścieki"
    Z Tobom to szczimiymy

    Ciyngymś naszom "łoczyszczalniom"
    Bez niyj se strujymy
    Cudym klaru z wodom kalnom
    -Cie poczebujymy.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:27
    By leciały wartko
    Nom szczyńśliwe lata
    Tyś codziynnom kartkom
    Kaj szkryfnymy - PAPA.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:28
     Włonczyć se w to wszysko
     Co w sercach ruszone
     Skiż Ciebie tam miyszko
     Niy - to niy jest koniec


     We śmierci poczontek
     Zdo sie lepszy blysko
     -Wcale niy wyjontek
     Nadzieja żech zyskoł.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:29
     Przeca Tyś jest naszom drogom
     Kerom już pódymy
     Być zmynczone gyry mogom
     Dyć tela szczimiymy.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:29
      Kaj Ponboczek miyszko
      Znojdymy tyż Ciebie
      Już żeś chwała zyskoł
      Co blyszczy we Niebie.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:31
   "Ducha nie traćcie" - w sercach radość miyjcie - 11.04.2005 16:53
   -Pamiyńci papiyża tako zadość czyńcie .
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:32
    "Ducha nie traćcie" - w sercach radość miyjcie
    Ło tym przeca prawioł cołki pontyfikat
    Jako łon terozki i wy piyknie żyjcie
    Bele niy zechciało se wom zaś pobrykać.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:32
     Pamiyńci papiyża tako zadość czyńcie
     Jak idzie nojlepi - toż naszo w tym droga
     I niyherske serca czynsto w lepsze miyńcie
     Niychej wspiyro Łojciec - przeca szkryfnońć moga.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:34
   Niy szukej lepszego - 11.04.2005 20:36
   Patrona na życie
   Z papiyża naszego
   Nojzocniejszy - wiycie.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:35
    Niy szukej lepszego
    Już miyndzy żywymi
    Brakło nom Istnego
    Wszyscy ło tym wiymy.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:36
     Patrona na życie
     W papiyżu durś momy
     Tako lepsze "bycie"
     Z Niym rada se domy.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:36
      Z papiyża naszego
      Łostało nom wiela
      Skarb zdo sie ze tego
      -Czy poskopi sztela?
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:37
       Nojzocniejszy - wiycie
       Był to czowiek przecie
       Dyć skończoł już życie
       Richtig nos to gniecie.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:39
   W gorki wodzie my kompane
   Choć znaki świyntości dane
   Trza sie nom poleku cieszyć
   Drapko idzie yno zgrzeszyć.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:39
    W gorki wodzie my kompane
    To tyż polsko cecha zdo sie
    Bydzie co łod Boga dane
    Drapko "ćimpla w gorści mo sie"

    Dyć Ponboczek "niyrychliwy"
    Ło tym przeca wszyscy wiymy
    Styknie to że że "sprawiedliwy"
    Z wiarom w sercach wyczimiymy.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:40
     Choć znaki świyntości dane
     Choć nojlepszym był ze ludzi
     Piykne bydzie tyż czekanie
     W czasie w kerym świat se budzi.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:40
      Trza sie nom poleku cieszyć
      Tym co łon łostawioł tukej
      Drapko coś na rymby przeszyć
      Bestoż tyż rozumu szukej.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 12:41
       Drapko idzie yno zgrzyszyć
       Przeca wiymy "co po djoble"
       Choć moj post tu może śmiyszyć
       Świyntym musi być łon nogle?
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:32
   Liczba ciekawo - czinośćie - 13.04.2005 22:44
   Ło miłosierdzie dyć proście.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:33
    Liczba ciekawo - czinoście
    Fatima do gowy wroźcie
    Dyć i papiyża tyż rany
    Cudym z nich łodratowany.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:34
     Ło miłosierdzie dyć proście
     A dane zdo sie wom bydzie
     Wiara we sercu pokożcie
     Z niom szczyńście do ludzi przidzie.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:36
   Pomniki po śmierci - 14.04.2005 19:33
   Bydymy rychtować
   Czy richtig se werci
   Znak dlo sia tym dować?
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:37
    Pomniki po śmierci
    -muster to łaciński
    Przed śmierciom - toż zdo sie
    bardzi bizantyński

    Papiyż som to wiedzioł
    -krziwioł se za życia
    Jak ktoś wyrychlony
    chcioł pokłonow bicia.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:37
     Bydymy rychtować
     terozki dynkmale
     Dyć jo se niy tropia
     tym wcale a wcale

     Kożdy geld swoj przeca
     jak chce wydać może
     Bele do cudzego
     niy siyngać z tym - Boże.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:38
      Czy richtig se werci
      w pamiyńć wciepać grosz?
      Tyż po Jego śmierci
      cosik na to dosz?

      Yno z tym do kapsy
      niy siyngejmy inkszych
      Wtedy wszysko "na psy"
      I grzych jakby wiynkszy.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:39
       Znak dlo sia tym dować?
       Europie i Bogu?
       Czy Ślonzok chce stować?
       -Już przeca u progu

       Bestoż mi tabula
       durś po gowie łazi
       Ponboczka niy fulać
       Papiyża niy razić

       Dyć szkryfnońć we godce
       Na czowieka chwała
       Co Niebu se zbliżoł
       Choć ziymia wołała

       Wykuć to po ślonsku
       Tako wielbić Pana
       Na tabuli konsku
       -se myśla łod rana.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:41
   Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym? - 15.04.2005 07:56
   Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
   Po niym mo widać - my uwielbiomy
   Choć na sumiyniu niyjedno momy.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:41
    Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym?
    Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
    Po niym mo widać - my uwielbiomy
    Choć na sumiyniu niyjedno momy

    Zdo sie łon jakby teroz przesłaniym
    W prziszłość - choć możno fest łocygani
    -Co tyn Jan Paweł był naszom drogom
    Czy w to uwierzom? -Myślymy - mogom

    Dyć prowda przeca durś bywo inkszo
    Niy "znak pokoju" wybiyro wiynkszość
    Niy wszyskim za tym sie richtig ckni
    Ło tym my wiymy i Bog tyż wiy.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:42
     Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
     Skiż tego ktosik pewno szczyńśliwy
     Że choć we skiżu abo kamiyniu
     Ukryje drzizga co na sumiyniu.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:42
      Po niym mo widać - my uwielbiomy
      Choć ćmok tyż czynsto we sercach momy
      Nic to - niych blyszczy jasno dlo inkszych
      Możno przi tymu jo byda wiynkszy.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 13:43
       Choć na sumiyniu niyjedno momy
       Przeca na dynkmal grosz jakiś domy
       Nojwiyncy wtedy jak łon społeczny
       W tym władzy naszy kerunek "wieczny".
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:06
   Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym? - 15.04.2005 07:56
   Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
   Po niym mo widać - my uwielbiomy
   Choć na sumiyniu niyjedno momy.

   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:07
    Zdowo sie dynkmal wom jakimś dziwym?
    Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
    Po niym mo widać - my uwielbiomy
    Choć na sumiyniu niyjedno momy

    Zdo sie łon jakby teroz przesłaniym
    W prziszłość - choć możno fest łocygani
    -Co tyn Jan Paweł był naszom drogom
    Czy w to uwierzom? -Myślymy - mogom

    Dyć prowda przeca durś bywo inkszo
    Niy "znak pokoju" wybiyro wiynkszość
    Niy wszyskim za tym sie richtig ckni
    Ło tym my wiymy i Bog tyż wiy.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:08
     Przeca łon służyć mo nom - durś żywym
     Skiż tego ktosik pewno szczyńśliwy
     Że choć we skiżu abo kamiyniu
     Ukryje drzizga co na sumiyniu.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:08
      Po niym mo widać - my uwielbiomy
      Choć ćmok tyż czynsto we sercach momy
      Nic to - niych blyszczy jasno dlo inkszych
      Możno przi tymu jo byda wiynkszy.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:09
       Choć na sumiyniu niyjedno momy
       Przeca na dynkmal grosz jakiś domy
       Nojwiyncy wtedy jak łon społeczny
       W tym władzy naszy kerunek "wieczny".
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:12
   Pomnik papiyża we Katowicach - 16.04.2005 22:21
   Jednym ideja ta krasi lica
   A inksi yno gowom kiwajom
   -Możno za wiela piniyndzy majom?

   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:13
    Pomnik papiyża we Katowicach
    Piyrwyj już stować dyć chcieli
    Niy sztimowało jednak za życia
    Ło tym tu dobrze wiedzieli.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:14
     Jednym ideja ta krasi lica
     By dynkmal drapko postawić
     Inksi zaś dropiom swoja palica
     Czy werci se tako "bawić"?
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:15
      A inksi yno gowom kiwajom
      -Styknie Ponboczek we duszy
      W niyj Jana Pawła tyż przeca majom
      W życie lżyj tako im ruszyć.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 24.04.05, 21:15
       -Możno za wiela piniyndzy majom?
       Chcom łaska w Niebie kupować?
       Piyknie jak własny geld w to wkłodajom
       Cudzy? -Łoj trza go szanować.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:37
    "Wolność" ze Janym Pawłym "przegrała"? - 17.04.2005 15:48
    Koszt tego bydzie "błogosławiony"?
    Cieszom se rajce teroz bezmała
    Prezydynt "wyży" tyż postawiony.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:38
     "Wolność ze Janym Pawłym "przegrała"?
     Za to noleży sie rajcom chwała?
     Coś mie terozki po gowie szkrobie
     -Czy papiyż już se przewroco w grobie?
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:39
      Koszt tego bydzie "błogosławiony"?
      Zdo sie nom papiyż niym ucieszony?
      Dyć rudzki władzy już take "piynty"
      Tyż dubeltowe - jak "zrobiom" świyntym.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:39
       Cieszom se rajce teroz bezmała
       Tako tu świyntość papiyża widać
       Czy Ruda cołko tyż tego chciała?
       Świadectwo na to tu mogli by dać.
       • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:40
        Prezydynt "wyży" tyż postawiony
        Magistrat przeca przi placu stoji
        Czy to duch świynty keruje łonym?
        Czy końca drogi swoji sie boji?
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:42
   "Con clave" znaczy przeca "pod kluczym" - 18.04.2005 18:50
   Niychej Duch Świynty przi kardynałach
   Pokory taki welunek uczy
   Zdo sie Kościołu to tyż na chwała.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:44
    "Con clave" znaczy przeca "pod kluczym"
    Do skutku majom tam durś welować
    Dadzom se rada - historio uczy
    Choć czynsto "głosy" we piec trza dować.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:44
     Niychej Duch Świynty przi kardynałach
     Wybrać papiyża zezwoli tego
     Co choć niy bydzie twardy jak skała
     Powiydzie wszyskich w strona lepszego.
     • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:45
      Pokory taki welunek uczy
      Możno nikery przi tymu buczy
      Dyć kogo łod sia by niy wybrali
      Przidzie mu ciongnońć to wszysko dali.
      • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:45
       Zdo sie Kościołu to tyż na chwała
       Duch Jana Pawła II z nami
       W Dom św. Marty se wloz bezmała
       By być durś miyndzy kardynałami.
  • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:47
   No toż nowego momy papiyża - 19.04.2005 18:21
   Drapko - mi zdo sie- chycioł se krziża.
   • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:48
    No toż nowego momy papiyża
    "Habemus papam" - Kościoła dźwiyrza
    Zdo sie przi tymu juzaś łotwarte
    Duch Świynty znak doł - wiela to warte.
    • broneknotgeld Re: Wontek papieski 26.04.05, 17:48
     Drapko - mi zdo sie - chycioł se krziża
     Kwery po Janie Pawle trza czimać
     By wiernych tako do Nieba zbliżać
     A czas ciekawy - niy idzie drzymać.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka