17.07.05, 19:17
Jedno jest pewne - zowdy tam gorko
Bestoż se wybroł Francek ze Dorkom.
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Afryka 17.07.05, 19:18
   Sie zapaczała Dorka na Nyjgra
   Dlo sia i Francka wziyła ablyjgra.
   • broneknotgeld Re: Afryka 17.08.08, 19:07
    Dyć ku za bawie
    Tukej dom prawie
    pl.youtube.com/watch?v=WZWVa_S2Dms
    • broneknotgeld Re: Afryka 25.07.09, 20:44
     Ze Afrykom tako bywo
     Że niyjedyn se jyj dziwo
     I choć nawet czowiek stary
     Ciyngym kusi go safari
     • broneknotgeld Re: Afryka 01.01.13, 12:47
      Za Afryka
      trza nom rzykać?
      • broneknotgeld Re: Afryka 01.10.15, 19:39
       Cosik nyjgerskego
       Dociepna do tego.
  • broneknotgeld Maroko 17.07.05, 19:20
   "Berbery"

   Berbery tu piyrsze byli
   Toż łod zowdy jakby żyli
   Mianowali Fenicjany
   Dlo nich "dziki lud" w tym dany.
   • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:22
    Fenicjany przed Krystusym z tysionc lot tu byli
    Z Kartaginom przeca drapko w potynga rosnyli
    Berberom dowali rady - kraj sie zdoł poddany
    Tela że im na kark w końcu wleźli te Rzymiany.
    • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:23
     Rzymiany

     Ździybko tukej nabrojyli
     Dyć Wandalom łostawiyli.
     • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:24
      Wandale

      Co tu zdrachali? -Jo niy wiym wcale
      Dlo Rzymian ciyngym bydom wandale.
      • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:26
       Bizancjum

       Tako sie z czasym tu łodmiyniyło
       Co Rzymu piyrwyj - Bizancjum wziyło.
       • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:28
        W VII wieku

        Drapko capli muzułmany
        To co mieli krześcijany.
        • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:30
         Maroko 786

         Przi muzułmanach Maroko rośnie
         Zdo sie że jakby terozki kwitnie
         Chwała krolestwa głoszom radośnie
         Choć tref tyz czasym niyszczyńście wytnie.
         • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:32
          Idrys I

          Toż wos cyganić wcale niy byda
          Piyrszy w Maroku to Idrysyda.
          • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:33
           Almorawidzi

           Po Idrysydach władcami łoni
           Marrakesz przi nich we przodek goni.
           • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:35
            Almohadzi

            Nowo dynastio chnet se tu sadzi
            Wszyscy jom znomy - to Almohadzi
            Kastylio nawet łoni czimali
            Niym krześcijanom ziymie poddali.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:38
             Sadyci

             Tym dlo Maroka sie zasłużyli
             Że krześcijanow tu wytympiyli.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:41
             Alawici (XVII w)

             Łonczom Maroko już Alawici
             Przi nich sułtanat sie zocny sklyci
             Dyć krwi tyż richtig wiela wyloli
             Ważne że rośnie - reszta zaś smolić.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:42
             Mulaj Ismail

             Toż alawidzki sułtan zjednoczoł
             Kraj kery ciyngym juchom fest broczoł.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:45
             W wieku dziewiytnostym

             W wieku dziewiytnostym z Marokym mecyjo
             Zdo sie co chcom zrobić z niego kolonijo.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:46
             Maroko 1912

             Ano już prawie tako sie stało
             Hiszpan wzioł wiela - Francuz niymało
             Dwa protektory teroz Maroka
             Szczyńściym niy mynczom cołkym boroka.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:50
             Maroko 1956

             Niypodległościom blyszczy łod nowa
             Toż Muhammada teroz w tym gowa
             Coby Maroko szczyńśliwsze było
             Zły tref na lepszy tako zmiyniyło.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:52
             Muhammad V

             Krol niypodległość łogłosioł Maroka
             Francjo i Hiszpanio przestały fest skokać.
            • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 19:54
             Hassan II

             Po Muhammadzie syn teroz rzońdzi
             Zdo sie że chyba z tym niy pobłońdzi.
         • broneknotgeld Re: Maroko 17.07.05, 21:02
          Marokańske gory

          Tukej Rif i czi Atlasy
          Dokłodajom wiela krasy.
          • broneknotgeld Re: Maroko 18.07.05, 16:20
           "Niybieski Czowiek"

           Tuareg cołki niybieski bywo
           Niych to wos wcale tukej niy dziwo
           Farba z burnusa wlazła mu w ciało
           Żeby do tego kompać sie chciało.
           • broneknotgeld Re: Maroko 18.07.05, 16:21
            Karawany kamelow

            Z toworym tu ciyngym wiydli karawany
            Terozki turysta na pukel jest dany.
            • broneknotgeld Re: Maroko 02.01.12, 21:15
             Sie do Maroka
             Niy ciś we zokach.
          • broneknotgeld Re: Maroko 31.08.10, 16:32
           Mahometany

           Tukej chnetko wszyscy tu som muzułmany
           Yno jedyn procynt innowiercow dany.
           • broneknotgeld Re: Maroko 31.08.10, 16:36
            Kuknij na Maroko

            Plaże oceanu i gory Atlasu
            Pinie tako cedry kej kukniesz ku lasom
            Pustynio se złoci jako tyż czerwiyni
            Wspomnieć trza ło kuchni marokański ziymi
            Zaciekawiom pewno jejich zocne miasta
            Kuknij na Maroko - szkryfna to i basta.
   • broneknotgeld Tanger 18.07.05, 16:22
    Tanger

    Z Gibraltarskom Cieśninom w zgodzie Tanger żyje
    Choć przez tysionclecia mioł z niom tyż mecyje.
    • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:24
     Port handlowy

     Drapko Fynicjanom prziszło to do gowy
     By se tu założyć zocny port handlowy
     Że sie w Iberyjo przi tymu fest ciśli
     Rozwijoł se piyknie - po jejich to myśli.
     • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:26
      Tignis

      Tignis - już rzymsko terozki sztela
      Dyć inkszych ludow prziszło tu wiela
      Wandale potym Bizantyjczyki
      W końću Araby dyć rożny "kryki".
      • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:28
       788

       Ponoć niy prziniyśli biydy
       Do Tangeru Idrysydy.
       • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:29
        1045

        Almorawidzi w Tangerze rzondzom
        Jak sto lot minie to tyż pobłondzom.
        • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:30
         1149

         Almohadow prziszoł czas
         Dyć i to "islamski las".
         • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:32
          1274

          Niychej Tanger se niy wstydzi
          Że tu rzondzom Marynidzi.
         • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:33
          W XVII wieku

          Mulaj Ismail wojska tu wiedzie
          Juz Alawidzi ze niym na przedzie.
         • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:36
          Pałac Dar el-Makhzen

          Toż ze rozkazu powstoł Mulaja
          A dzisioj we niym muzeum sztuki
          Niy religijno jakosik haja
          Kunszt pokazujom toż dlo nauki.
         • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:38
          Tanger 1923

          Anglio Francjo Hiszpanio
          Razym ze Niymcami
          Sztela z wolnym handlym
          Majom tu latami.
         • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:40
          Handel

          Na niym Tanger rośnie
          Przi protektoracie
          Chocioż niy radośnie
          Przeca "wdziywo lacie)
         • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:45
          "Bioły Tanger"

          Ano bioły - czy niywinny?
          Krew niy plami już te mury?
          Zdo sie pokoj tu niyzmiynny
          Piyrwyj były jednak chmury.
          • broneknotgeld Re: Tanger 18.07.05, 16:47
           Serce Tangeru

           Serce Tangeru w medynie bije
           Światym arabskim tu sie durś żyje.
   • broneknotgeld Asila 18.12.05, 16:43
    Asila

    Nad Atlantykym Asila leży
    Z historiom dugom - możecie wierzyć
    Toż wpiyrw fynickom koloniom była
    Potym przi Rzymie sie umynczyła
    Mo tako karta swoja arabsko
    Niym Portugalczyk położoł łapsko
    Za tym zaś prziszli w końcu Hiszpany
    W końcu zaś sułtan tukej jest panym.
    • broneknotgeld Re: Asila 18.12.05, 16:44
     Mulaj Ismail w Asili

     Cołke Maroko mioł sułtan w kupie
     Toż i Asila nudlym we zupie.
     • broneknotgeld Re: Asila 18.12.05, 16:47
      Pasza Raisouli (1906-1924)

      Rabczyk tu paszom - jego Asila
      Rzondy istnego niy trwały chwila
      W czas kolonialny rożnie se dzioło
      Czynsto utropa - toż niywesoło.
      • broneknotgeld Re: Asila 19.12.05, 20:41
       Pałac w Asili

       Pasza Raisouli se go wymarzoł
       Toż drapko cudo tu stanie
       Biołościom swojom bydzie sie jarzoł
       Przi modrym dyć oceanie.
       • broneknotgeld Re: Asila 22.12.05, 19:32
        Festiwal Kultury w Asili

        W lipcu Asila blyszczy kulturom
        Łona niy szkodzi tutejszym murom
        Choć latym se tu ze słonkym biydzisz
        Przi festiwalu i pałac zwiydzisz
        Co tego miasta symbolym zocnym
        Czasu Maroka jakoby nocnym.
        • broneknotgeld Re: Asila 22.12.05, 19:34
         W medynie

         Wymalowane domow fasady
         Na kunszt artysty niy ma tu rady
         Czas jednak ciyngym tyż robi swoje
         Jako łodnowić? Som ło to "boje"?
         • broneknotgeld Re: Asila 22.12.05, 19:35
          Yno w lipcu

          Yno w lipcu se zwiydzisz pałac Raisouliego
          W kozdy inkszy miesionc niy wpuszczom do niego.
   • broneknotgeld Lixus 26.12.05, 15:36
    Lixus

    To po Rzymianach zocno ruina
    Z czasow jak jejich była dziedzina
    Badyhaus zwiydzisz no i tyjater
    Dyć teroz hulo tu yno wiater.
    • broneknotgeld Re: Lixus 26.12.05, 15:37
     Mozaiki Lixusu

     Zdo sie - do dzisioj nos zochwycajom
     A dwa tysionce chnet rokow majom.
     • broneknotgeld Re: Lixus 26.12.05, 15:39
      Neptun

      Na mozaice znojdziesz go tukej
      Bog atlantycki tako niy szukej
      Bo ci ocean włazi we łoczy
      Mioł Neptun Lixus we swoji mocy.
   • broneknotgeld Larache 26.12.05, 15:41
    Larache

    Larache miyszo modre ze biołym
    Czowiek przi tymu zdo sie wesoły
    Jeszcze dołożysz te żołte pioski
    Możno w ty szteli zniknom ci troski.
    • broneknotgeld Re: Larache 26.12.05, 15:42
     Nad Loukos

     Nad rzekom Loukos Larache leży
     Dyć rzeki niy ma - ciynżko uwierzyć.
     • broneknotgeld Re: Larache 26.12.05, 15:43
      Wadi Loukos

      Ano - rzeka "okesowo"
      Niy zowdy przed łoczy stowo.
   • broneknotgeld Tetuan 26.12.05, 15:44
    Miasto na Rifie se rozłożyło
    We downych wiekach już tukej było.
    • broneknotgeld Re: Tetuan 26.12.05, 15:47
     "Cera Grenady"

     Po rekonkwiście tu se chroniyli
     Jak krziż Grenadom już władoł
     Tako tetuan w gora dźwignyli
     Toż sie do tego im nadoł.
     • broneknotgeld Re: Tetuan 26.12.05, 15:49
      Aleja Muhammada V

      Dyć cie zodziwi pałacykami
      Abo swojymi tyż kafejami
      Kaj po turecku bonkawa pijesz
      -Zarozki raźni przi tymu żyjesz.
      • broneknotgeld Re: Tetuan 30.12.05, 20:06
       Plac Al-Jala

       Na Placu Al-Jala muzeum znojdziecie
       Dlo archeologow tukej tyż raj przecie
       Czi Gracje z Lixusu w szteli zlondowały
       Chocioż w badyhausie kompac se wolały.
   • broneknotgeld Casablanka 23.01.06, 18:02
    "Casablanka"

    Łostawiyła kajś stolica
    Gospodarkom tako rośnie
    Tu Maroka jakby lica
    Co kerujom se ku wiośnie.
    • broneknotgeld Re: Casablanka 23.01.06, 18:04
     "Casa"

     Nojwiynksze miasto - nojpiyrszy port
     Wiela bez "Casy" kraj byłby wort?
     • broneknotgeld Re: Casablanka 23.01.06, 18:06
      Plac Narodow Zjednoczonych

      Czyś służbowo czy na wczasy?
      -Tukej bije serce "Casy"!
      Z mustrym neomaurytańskim
      Blyszczy w słonku marokańskim.
      • broneknotgeld Re: Casablanka 23.01.06, 18:08
       Nowo Casablanka

       Ano - Casablanka nowo
       We art deco sie wydowo
       Z czasow dyć protektoratu
       Czy jedynom to zapłatom?
       • broneknotgeld Re: Casablanka 23.01.06, 18:10
        Park Ligi Arabski

        Po piyrszy wojnie go założyli
        Tako do dzisioj sie niym cieszyli
        I dali niychej bydzie to dugo
        Wygro do kogo tyn park zamrugo.
        • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:19
         Wielki Meczet

         Toż jest perłom Casablanki
         Muzułmańskim światłym zocnym
         Kery by mog iść z niym w "szranki"?
         Yno z Mekki bardzi mocny!

         Drugi w swiecie łon wielkościom
         Tako tym Arabom blyszczy
         Laser łonczy ze świyntościom
         Nikt tu na to dyć niy pyszczy.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:22
          Minaret Wielkego Meczetu

          Na dwiesta metrow sztartuje w gora
          Zdo ci sie szpica jego we chmurach
          Z niyj blask lasera na Mekka leci
          Tako sie wszysko ciekawie kleci.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:24
          Na 200 metrow

          Na dwiesta metrow minaret w gorze
          Pewno poszkrobołby boki chmurze
          Dyć mo Allaha tako tyż chwolić
          I w muezzina głosie se szkolić.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:26
          Wielki Meczet Hasana II - 1993

          Ano po szejściu rokach budowy
          Stanoł tu meczet coluśki nowy
          Francuz go tako zaprojektowoł
          Z tym cosik łod sia dziedzinie dowoł.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:27
          25 000 wiernych
          Tela sie wiernych zmieści w meczecie
          Tako go "Wielkim" mianować chcecie.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:29
          Bulwar Muhammada V

          Toż torg tukej jest łod ranka
          Pozor dej byś niy mioł manka.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:32
          Kubba Sidi Belyout

          Dyć mauzoleum łod marabuta
          Pewno niy blyszczy se na pokuta.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:34
          Fontanna

          Toż we kubbie łona stoji
          Czy se keryś napić boji?
          z łykym wody wrocisz tukej
          Tako ty fontanny szukej.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:36
          Medyna Casablanki

          Stare miasto za murami
          Co swoj wiek tyż przeca majom
          Dyć niy łaźcie po niym sami
          Zdo sie co niy wszyskim pszajom.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:37
          "Sqali"

          Twierdza co szteli piyrwyj broniyła
          We łoziymnostym wieku już była.
         • broneknotgeld Re: Casablanka 24.01.06, 17:38
          Kina Casablanki

          Jako kina tu zrachować?
          Toż to niy na moja gowa!
   • broneknotgeld Rabat 25.01.06, 18:18
    Rabat

    Ano - do Rabatu - stolicy Maroka
    Piyrwyj Fenicjanom juz chciało se skokać
    Tako Kartagina a potym Rzymianie
    Mieli we ty szteli zocne używanie
    Muzułmanow rożne dynastyje tukej
    I z Andaluzyji piratow poszykej
    W Historyjo Rabat ze tym niy sagaty
    Toż przi inkszych sztelach naprowdy bogaty.
    • broneknotgeld Re: Rabat 25.01.06, 18:20
     Wieża Hasana

     Jakub el-Mansur radocha mioł
     Nojwiynkszy światu minaret doł
     Na cołki meczet niy stykło siył
     Dyć przeca widać jaki by był.
     • broneknotgeld Re: Rabat 25.01.06, 18:22
      "Bu Raghragh"

      Toż ta rzeka dlo Rabatu
      Zdo sie mamom no i tatom
      Co by bez niyj tu stanyło?
      Jako ciynżko by se żyło?
      • broneknotgeld Re: Rabat 25.01.06, 18:25
       Jakub el-Mansur (XII w.)

       Jakub el-Mansur ze Almohadow
       Chcioł wyrychtować tukej cud świata
       Zaczoł to z wielkom przeca paradom
       Dyć niy chcioł Allah widzieć w niym brata.
       • broneknotgeld Re: Rabat 26.01.06, 13:39
        Kazba Oudaia

        Abd el-Moumen jom zbudowoł
        Ze tym siyła miastu dowoł
        Kto by twierdza ta zdobywoł?
        -Dyć niy yno jo sie dziwoł.
        • broneknotgeld Re: Rabat 26.01.06, 13:41
         "Jama el-Aiqa"

         Meczet Rabatu nojstarszy dzisioj
         Choć miynioł sie wiela razy
         Dyć nudli na tym niy byda wiyszoł
         Bo zaś "piyrszego" łobrazym.
         • broneknotgeld Re: Rabat 26.01.06, 13:43
          Brama Oudaia

          Wele kazby tukej brama
          Z czasow stoji el-Mansura
          Kunsztym zdo sie łona sama
          Toż stolica a niy dziura.
          • broneknotgeld Re: Rabat 29.01.06, 12:51
           Z pismym kufickim

           Z pismym kufickim Brama Oudaia
           Jak je łodczytać? -Jest ło to haja?
          • broneknotgeld Re: Rabat 29.01.06, 12:52
           Lud Oudaia

           Plymie arabske tukej trefiyło
           Możno szczyńśliwsze w dziedzinie było.
          • broneknotgeld Re: Rabat 29.01.06, 12:54
           Sztyry muzea

           Sztyry muzea som we Rabacie
           Stolica Maroka kraszom
           Richtig wystyknie im tego bracie?
           Przeca sie niymi tyż aszom.
           • broneknotgeld Re: Rabat 01.02.06, 20:39
            Muzeum kazby Oudaia

            Mulaj Ismail tyn gmach zbudowoł
            Tu mioł siedziba w Rabacie
            Tako rozkazy swoje wydowoł
            Teroz muzeum jest bracie.
           • broneknotgeld Re: Rabat 01.02.06, 20:44
            Muzeum w nowym mieście

            Archeologijo starszo dyć łod Rzymu
            Tukej se łoglondna i niy spytom - czymu.
           • broneknotgeld Re: Rabat 01.02.06, 20:49
            Muzeum ziymi

            Dinozaur z Atlasu gryfnie wystawiany
            Toż i skuli niego Rabat łodwiedzany.
           • broneknotgeld Re: Rabat 01.02.06, 20:50
            Muzeum poczty

            A dyć ze Maroka przecie
            Tu brifmarki mosz w komplecie
            Jeszcze te sprzed piyrszy wojny
            Richtig wszyske - być spokojny.
    • broneknotgeld Sale 05.02.06, 17:29
     Niy kupisz

     Przi wieży Hasana
     Most wiedzie przez rzeka
     W Sale już niy szpana
     -Niy kupisz czowieka.
     • broneknotgeld Re: Sale 05.02.06, 17:32
      Sale

      Przi Rabacie Sale - postrach Atlantyku
      Niy bojcie sie wcale - dyć jo se porzykom
      Za tych co na morzu piraty zabiyli
      Za tych co ukorzom niywolom - choć żyli.
      • broneknotgeld Re: Sale 05.02.06, 17:33
       Wielki Meczet w Sale

       Jak w kozdym mieście i tu go znojdziesz
       Dyć do medresy tyż tako dojdziesz.
       • broneknotgeld Re: Sale 05.02.06, 17:36
        Za "Bab el Misra"

        Takom bramom wlejziesz nojpiyrw do mellahu
        Wpiyrw dzielnica Żydow dyć ciś dali brachu
        Toż we środku miasta znojdziesz sukow wiela
        Niymi tyż ciekawi ta piracko sztela.
        • broneknotgeld Re: Sale 05.02.06, 17:37
         Sale XVII-XVIII w.

         Rajym piratow było te Sale
         Stond żes już wolny niy wyloz wcale.
   • broneknotgeld Meknes 16.02.06, 21:50
    Meknes

    Downo Maroka to jest stolica
    Mulaj Ismail mioł sroge lica
    Dyć ło ta sztela naprowdy dboł
    Prawiom co fjoła na tle jyj mioł.
    • broneknotgeld Re: Meknes 16.02.06, 21:52
     Sułtan Mulaj Ismail (1672-1727)

     Poł wieku przeszło Marokym włodoł
     Łon "Krolym Słońce" zdo sie ty ziymi
     Pierońsko srogi - kożdy to godoł
     Meknes łostawioł - to przeca wiymy.
     • broneknotgeld Re: Meknes 16.02.06, 21:54
      Richtig mog?

      Kamrat Mulaja - Ludwik Sztyrnosty
      Kery był "Słońcym" w zocny francyji
      Mog ze sułtana brać muster prosty
      Piyńćset nałoznic - żodny mecyji.
      • broneknotgeld Re: Meknes 16.02.06, 21:57
       "Bab Mansour"

       Toż nojgryfniejszo Maroka brama
       Wlyź do Meknesu - prosi cie sama
       Podziwej na to co Mulaj stworzoł
       Sułtan na wiela przeca sie wożoł.
       • broneknotgeld Re: Meknes 16.02.06, 21:59
        "Bajkowy świat Mulaja"

        Dzisioj se dziwosz na "świat bajkowy"
        Juchom znaczony utropom tako
        Wiela traciyło przi tymu gowy
        Usłyszołś? -Ktosik po cichu płako.
  • broneknotgeld Tunezja 26.08.05, 17:41
   Tunezja

   Łostało cosik po Kartaginie?
   Pamiyńć - dyć zdo sie nigdy niy minie.
   • broneknotgeld Re: Tunezja 26.08.05, 17:43
    Nyńci

    Tunezjo ciyngym turysty nyńci
    Tyn gyszeft tukej piyknie sie kryńci.
   • broneknotgeld Dżerba 26.08.05, 17:44
    Dżerba

    We Mały Syrcie ta Dżerba leży
    Ciyngym zielono - możecie wierzyć.
    • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 17:46
     Na Dżerbie

     Palm daktylowych miljon zrachujesz
     Jeszcześ niy fertig - toż forsztelujesz
     Czamu ze fligra łona zielono
     I daktylami tyż ciyngym wonio.
     • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 17:48
      Odyseusz

      Odyseusz na Dżerba ponoć tyż zawitoł
      Toż ło droga do dom nikerych łopytoł
      Kwiotkami lotosu tu go ugościyli
      I dali se błonkać po morzu puściyli.
      • broneknotgeld Dżerba 26.08.05, 17:50
       Piyrwyj

       Faktorio handlowo mieli Fenicjany
       Dyć w końcu zjowiyli se tukej Rzymiany.
       • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 17:52
        "Menix"

        Za Rzymian tu przeca wielke targowisko
        Karawany idom - możno handlyrz zysko.
        • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 17:55
         Z ronk do ronk

         Po Rzymianach Wandale - potym zaś Araby
         Normanow tyż tukej wspomnieć przeca trza by
         Po nich prziszło rzońdzić na krotko Hiszpanom
         A dyć drapko Turkom ta wyspa poddano.
         • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 17:57
          Dragut

          Dragut w służbie Turkow
          Wyspa w końcu zdoboł
          Hiszpanow tu wiela
          Podobnoś łon pobioł
          Z ich czaszek zbudowoł
          Groźno piramida
          Tako ze pirata
          Pierońsko łobrzida.
          • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 18:05
           Koloseum

           Koloseum w Dżerbie se piykne łostało
           Śladow po Rzymianach tyż tukej niymało.
           • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 18:06
            Drzewa oliwne

            Stare poskryncane
            Setki lot już majom
            Możno nawet Rzymian
            Łone pamiyntajom.
           • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 18:08
            Grobla

            Za rzymskich czasow tu usypano
            Kontynyntowi z tym wyspa dano
            Dyć se na dugo grobla straciyła
            By zaś echt-wyspom ta Dżerba była.
           • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 18:09
            Grobla 1950

            Ano "wrociyły" downiejsze czasy
            Przyńdź suchom nogom w palmowe lasy.
           • broneknotgeld Re: Dżerba 26.08.05, 18:10
            7 km grobli

            Jak łostro gyry na niyj rozkulosz
            Przyńdziesz w godzina i niy łofulosz.
    • broneknotgeld Guelalla 26.08.05, 18:00
     W Guelalla

     Piyrwyj w Guelalla gorki wyrobiali
     Niy yno w Aryce łone używali
     Dzisioj sie niywiela warsztatow łostało
     Dlo turystow styknie - to i tak niymało.
     • broneknotgeld Re: Guelalla 26.08.05, 18:01
      Lepiom gorki

      W Guelalla gorki lepiom
      Choć przi tymu biyda klepiom.
      • broneknotgeld Re: Guelalla 26.08.05, 18:03
       Muzeum Sztuki Ludowy

       Ło tym co piyrwyj muzeum powiy
       Jako te ludy na Dżerbie żyli
       Ze kunsztym swojym co wyloz z gowy
       Trza by se tako tyż pochwolyli.
    • broneknotgeld Humt Suk 26.08.05, 18:27
     Humt Suk

     Stolicom Dżerby ci zdo sie
     Wszysko co potrza tu mo sie.
     • broneknotgeld Re: Humt Suk 26.08.05, 18:29
      Fort Espagnol

      Rort se taki łostoł z czinstego wieku
      Hiszpanom trgedjo przinios łon czowieku
      Toż Dragut ich tukej wybioł richtig wiela
      Krześcijańskom juchom łobmalowoł sztela.
      • broneknotgeld Re: Humt Suk 26.08.05, 18:32
       "Borż el-Ras"

       "Piramida czaszek" przi forcie stanyła
       Postrachym dlo wielu richtig łona była
       Tako ze rozkazu Draguta se stało
       Życie od Hiszpana znaczyło tu mało.
       • broneknotgeld Re: Humt Suk 26.08.05, 18:33
        Dynkmal

        "Piramida czaszek" już teroz niy straszy
        Dynkmal postawiyli ku pamiyńci naszy.
    • broneknotgeld Mindun 26.08.05, 18:35
     W Mindun

     W Mindun Negrow coś za wiela
     Ano tako to już sztela
     Niywolnikow wyzwolyli
     Tu sie łoni łosiedlyli.
    • broneknotgeld Adżim 26.08.05, 18:36
     W Adżim

     Kałamarnice gorkami kuszom
     W nich je wyciongnom no i ususzom.
   • broneknotgeld Al - Dzamm 03.08.08, 22:26
    Koloseum w Al-Dżamm

    Rzym yno mo wiynksze - ło tym teroz wiycie
    Niyjedyn gladiator łoddoł tukej życie.
   • broneknotgeld Kairuan 03.08.08, 22:28
    Kairuan

    Jako ci meczety tutejsze zrachować
    Kairuan świynty - ło tym tukej mowa.
   • broneknotgeld Sidi Abi Sa'id 03.08.08, 22:30
    Sidi Abi Sa'id

    Wele Kartaginy miasteczko znojdziecie
    Kunsztowi malyrzy dziwać se tu chcecie?
  • umfana Re: Afryka 01.01.06, 01:06
   Z przyjemnością czytam afrykańskie fraszki!
   :o)
   • broneknotgeld Re: Afryka 01.01.06, 09:17
    Tako i Afryka grzeje
    Kto poczyto se łośmieje.
    • broneknotgeld Re: Afryka 17.04.10, 10:01
     Jakiś Nyjger tyż tu kuknie?
     Po swojymu cosik bluknie?
  • broneknotgeld Egipt 02.03.06, 20:00
   Egipt

   Egipt "kolybkom" tyż zwany bywo
   Toż to nikogo przeca niy dziwo.
   • broneknotgeld Re: Egipt 02.03.06, 20:02
    "Gyszynk Nilu"

    Nil taki gyszynk doł czowiekowi
    Tako i dzisioj kożdy to powiy.
    • broneknotgeld Re: Egipt 31.07.06, 22:36
     Latarnia Faros

     Na wyspie faros bliza stanyła
     Z Ptolemeusza dyć woli była
     Sostrados z Knidos jom projektowoł
     Tako "cud świata" bliźnim wystowioł.
   • broneknotgeld Kair 02.03.06, 20:04
    Kto łod stolicy wander zaczyno?
    Tyn Kair w lecie źle sie wspomino.
   • broneknotgeld Asuan 02.03.06, 20:06
    Asuan

    Toż łon dźwiyrzami kożdymu zdo sie
    "Czorno Afryka" dali już mo sie.
  • broneknotgeld Sudan 02.03.06, 20:08
   Sudan pustyniom cie wito
   Nubijskom - jak se kto pyto.
   • broneknotgeld Re: Sudan 02.03.06, 20:10
    W kraju Kusz

    W starożytnym kraju Kusz
    Niy brak grobow dlo tych "dusz"
    Co tu piyrwyj jednak żyły
    Choć te czasy już minyły.
   • broneknotgeld Chartum 02.03.06, 20:12
    Chartum

    Chartum stolicom wielki dziedziny
    Co choć arabski dzisioj rodziny
    Ze roztomajtom dyć historyjom
    Ludzie łod downa tu przeca żyjom.
  • broneknotgeld Kenia 03.03.06, 18:06
   Safari

   Ano - tym Kynia kożdego kusi
   Tako przigoda aż hyrtoń dusi
   Toż afrykańsko widzisz natura
   Yno niy czimej gowy we chmurach.
   • broneknotgeld Re: Kenia 03.03.06, 18:13
    Park Narodowy "Masai Mara"

    Elefanty i żyrafy
    Kajsik majom rożne afy
    Lwy lamparty nosorożce
    Tukej jakby u nos owce.
    • broneknotgeld Re: Kenia 08.03.06, 22:05
     Se na Kynio tam kuknijcie
     www.kenya.com.pl/
     Tyż radocha z tego miyjcie.
     • broneknotgeld Re: Kenia 05.10.06, 17:21
      Republika Kynio

      Na rowniku leży tako republika
      Ano poszukejcie kaj wschodnio Afryka.
      • broneknotgeld Re: Kenia 05.10.06, 17:23
       Kynijske plymiona

       Poradziesiont plymion
       W Kyniji durś żyje
       Jejich to dziedzina
       Niy ziymie niczyje.
       • broneknotgeld Re: Kenia 05.10.06, 17:25

        Mont Kenya 5199 m n.p.m.

        Mont Kenya richtig nojwiynkszom tu gorom
        Jak na wiyrchu bydziesz podziwej se chmurom.

        forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
        • broneknotgeld Re: Kenia 05.10.06, 17:26
         "Mzungu"

         Dlo Kynijczyka "mzungu" to bioły
         Dyć zowdy taki jak yno goły.
         • broneknotgeld Re: Kenia 09.10.06, 23:00
          Kynijsko plaża

          Jako z łobrozka kynijsko plaża
          Niyroz se ło niyj we zima marza.
          • broneknotgeld Re: Kenia 29.11.06, 18:48
           Piwo "Tusker"

           Piwo kenijske
           Se napić trza
           Chocioż niy "tyske"
           Tyż dobre - pra?
           • broneknotgeld Re: Kenia 04.09.07, 23:06
            Masaje i Samburu

            Ciyngym ich tu niy brakuje
            Jest Afryka co koczuje.
            • broneknotgeld Re: Kenia 05.09.07, 18:51
             Kenijske "safari"

             Dzisioj polujesz z knipsaparatym
             Zwiyrz we Keniji kożdy jest za tym
             W doma na ścianie łostow se flinta
             Bo tu dlo ciebie bydzie jak piynta.
             • broneknotgeld Re: Kenia 05.09.07, 18:53
              Rezerwat "Masai Mara"

              Antylopy, gazele, zebry i żyrafy
              Dyć pamiyntej cobyś niy popełnioł gafy
              Rezerwat krolestwym kotow roztomajtych
              Gepardy tu przeca, lwy no i lamparty.
              • broneknotgeld Re: Kenia 05.09.07, 18:54
               Rezerwat "Tsavo"

               Elefantym sztela słynie
               Toż jyj pewno niy łominiesz.
               • cymanon Re: Kenia 05.09.07, 23:47
                "Ściąć wysokie drzewa"
                Nie zasiadłam już do kolacji.
                To zdanie we mnie dojrzewa.
                • broneknotgeld Re: Kenia 08.09.07, 23:20
                 Park Narodowy Jeziora Nakuru

                 Ano - wcale se niy zdowo
                 Woda we niym jest sodowo
                 Dyć park ptoctwym swojim kusi
                 Aże dych we klocie dusi.
                 • broneknotgeld Re: Kenia 08.09.07, 23:23
                  Przilot flemingow

                  Jeziorym Namuru flemingi włodajom
                  Dyć ich tukej wtedy dwa miljony majom.
                 • broneknotgeld Re: Kenia