Dodaj do ulubionych

Łużyckie Serby

25.06.12, 09:08
www.youtube.com/watch?NR=1&v=_IGaqYCGdtM
www.youtube.com/watch?NR=1&v=GBFiq51MLpg
www.youtube.com/watch?NR=1&v=8F2IQLAQQL0
www.youtube.com/watch?NR=1&v=a0DSgsF2X8I
www.youtube.com/watch?NR=1&v=xiOcQ5wYaEs
www.youtube.com/watch?NR=1&v=KqxdOKjbh-4
www.youtube.com/watch?NR=1&v=x7ljzMZ9gGc
www.youtube.com/watch?NR=1&v=2F_Vc0hHhVc
www.youtube.com/watch?NR=1&v=nzlzPyMUycY
www.youtube.com/watch?NR=1&v=Z_YNuMifE70
www.youtube.com/watch?NR=1&v=Wlib5TYanDQ
www.youtube.com/watch?NR=1&v=h-zRM3JoDDI
www.youtube.com/watch?NR=1&v=3m88mTyxzVc
www.youtube.com/watch?NR=1&v=6stERXHITYc
www.youtube.com/watch?v=Viju3juc82w&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=_QvhFx-9GII
www.youtube.com/watch?v=-goIAX-KTkY
www.youtube.com/watch?v=336shn9FOeo
www.youtube.com/watch?v=U5qkaY0CIrU&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=x8-Fskc_1nI
www.youtube.com/watch?NR=1&v=Cphi_Oqesco
www.youtube.com/watch?v=nXxSMv4DAlI
www.youtube.com/watch?v=W2b7qgRPi3A
www.youtube.com/watch?v=Esw1iIgNl_U&feature=related
www.youtube.com/watch?v=JK1-LTWBMkw&feature=related
www.youtube.com/watch?v=vLXWczg95Ko
www.youtube.com/watch?NR=1&v=dGcQSfQ0MOY
www.youtube.com/watch?v=LWwC1mnimI8&feature=results_main&playnext=1&list=PLE25C16D0FAA53359
www.youtube.com/watch?v=m3uUQyzYzhI&feature=BFa&list=PLE25C16D0FAA53359
Obserwuj wątek
  • janandrzejolszak Re: Łużyckie Serby 25.06.12, 09:18
   www.youtube.com/watch?v=TkhETpp0A64
   www.youtube.com/watch?v=hU38xIlmvUA
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=VEeVM7y15gA
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=KlLAat38XdI
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=oEFrk_yY3PM
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=xRL_Gx-Z18w
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=hySd-CkDMVg
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=4mpBHkXGXfs
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=upJplkNAw5c
   www.youtube.com/watch?v=IlIVqhhGWBo
   www.youtube.com/watch?v=j94Fnz46bkI
   www.youtube.com/watch?v=29bD_5uye34
   www.youtube.com/watch?v=yocCOGMpmPE&feature=results_main&playnext=1&list=PL03E6B74F14BCD770
   www.youtube.com/watch?v=Tm9lE6LKNqc&feature=BFa&list=PL03E6B74F14BCD770
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=EhD4GXaBE2Y
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=Km_-Rl44Z6s
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=45ul5dEBSwM
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=KfOwXL0JlgE
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=W2b7qgRPi3A
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=JEqEd32f2yQ
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=qXXjbof3-2Q
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=2JNxO26GIso
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=kiq1g_NLdmo
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=Y3qW_VDERpQ
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=XwnfOPKnMQ8
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=7XvBQCQa_Po
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=Pzc2Hio2ujo
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=roHufI29kOc
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=_--xIyAaDxs
   www.youtube.com/watch?NR=1&v=V8-RLU_VKUc
   • janandrzejolszak Re: Łużyckie Serby 30.06.12, 15:00
    Nazwiska Dolnołużyckie(tylko z Niemiec):

    Budischin:45
    Boggasch:125
    Bohg:109
    Bobowk:58
    Buder:2512
    Bagola:74
    Bossan:64
    Broesske:8
    Borrack:128
    Bobusch:96
    Buchan:109
    Bartusch:1288
    Brummack:277
    Budach:765
    Buckwar:21
    Brannaschk:52
    Ballaschk:119
    Budich:469
    Beesk:58
    Barbotz:26
    Balzke:218
    Boinack:24
    Boschan:197
    Ballisch:10
    Braamick:24
    Balligk:31
    Belaschk:111
    Bielagk:106
    Behla:288

    Chmell:69
    Chuttke:5
    Choritz:66
    Choschick:50

    Duschka:266
    Dommaschk:521
    Dachlick:29
    Drabo:40
    Dubian:104
    Drangosch:24
    Dabow:209
    Drobbe:98
    Dahlitz:248

    Graske:272
    Grelke:9
    Gogorick:50
    Galko:40
    Greschke:336
    Grisk:29
    Gischke:66
    Goorischk:18
    Gubella:8
    Golnak

    Henzka:5
    Hotzkow:37
    Halko:90
    Hussock:205
    Hendrischk:370
    Hanschkatz:53
    Handreck:220
    Hurrask:37
    Hanuschk:5
    Hanuschka:524
    Hanschik:122
    Hannusch:549
    Haiasch:50

    Jarick:216
    Jurischka:333
    Jedro:96
    Jurk:2345
    Jannaschk:303
    Jurisch:1626
    Jurischk:5
    Jatzlauk:48
    Jendow:29
    • janandrzejolszak Re: Łużyckie Serby 30.06.12, 15:31
     Nazwiska Dolnołużyckie(tylko z Niemiec):

     Glinzk:26

     Handschack:50
     Henduschka:104
     Halka:104
     Hendrejk:29

     Jakubaschk:162
     Juunigk:32
     Jaschan:32
     Jursch:360

     Krawc(Krautz):1384
     Kuba:834
     Kosmagk:29
     Kossick:77
     Konzack:1194
     Kschiwan:88
     Kowal(Koal):980
     Kottusch:58
     Kschenka:26
     Kossatz:610
     Kossack:356
     Kowalik(Koalick):288
     Kulka:140
     Kuhla:114
     Kaschulla:37
     Kieschke:285
     Kmocha:26
     Kubisch:1322
     Kuschela:112
     Kokrick:109
     Kasprick:165
     Kubaschk:37
     Konagk:31
     Kollowa:96
     Krawczik(Krautzig):218
     Kullowatz:34

     Lukask:31
     Luttosch:32
     Lobedan:61
     Lossagk:48
     Lottra:42
     Lehnigk:664
     Laurischk:24
     Laurisch:621
     Lossagk:48
     Latk:16
     Lossegk:44
     Lehnigk:664
     Ladusch:280

     Masnick:29
     Mlink:13
     Mattuschka:282
     Malodischach:10
     Mellack:53
     Mettke:685
     Mellisch:24
     Miatke:125
     Mehlow:72
     Mehlisch:24
     Matschke:2509
     Marrack:88
     Mastow:5
     Muschka:64
     Malk:71
     Munitzk:40
     Marschka:29
     Mudra:546
     Merschingk:8
     Mariaschk:56
     Meschkank:31
     Mambk:16
     Mocksch:16
     Muschack:109
     Matk:47

     Natusch:730
     Nowka:700
     Nowotnick:487
     Nippraschk:80
     Nousch:144
     Nusa:26
     Nawoitnik:10
     Nowak(Noack):4612

     Quetk:21

     Pank:253
     Peschank:20
     Pawlik(Paulick):2349
     Peskow:13
     Poeschk:2
     Piater:296
     Pooschk:240
     Parnack:80
     Piesk:122
     Paprosch:50
     Pitzk:34
     Panoscha:117
     Paprott:50

     Roschke:533
     Rublack:325
     Roblick:208
     Rischk:24
     Roick:808
     Raack:826
     Raunick:96
     • janandrzejolszak Re: Łużyckie Serby 30.06.12, 15:51
      Nazwiska Dolnołużyckie(tylko z Niemiec):

      Peskar:13

      Rischk:24

      Schichan:82
      Selka:282
      Schwella:200
      Starick:466
      Schieban:64
      Schootigk:34
      Skunk:2
      Scheack:34
      Szołtka(Scholtka/Schultka):528
      Schiesko:167
      Scharroba:10
      Stecklina:162
      Sklar:5
      Szołta(Scholta):237
      Schuppank:10
      Smalla:88
      Schroschk:64
      Sellesk:66

      Tschuk:90
      Tillack:1296
      Tschoppe:32

      Worreschk:189
      Woito:134
      Wetzk:74
      Wanoschna:10
      Werchosch:64
      Wusk:77
      Woitke:472
      Wolschke:336
      Wursack:58

      Zschiescherneck:21
      Zeumcke:42
      Żupan(Schuppan):560
      Zieschow:16
      Zerna:288
      Zarnisch:53

      Razem:56 225 ludzi

      -Ak:8533=15,1%
      -Niemienione:8271=14,6%
      -Zbitka:7784=13,7%
      -Zniemczone:6609=11,7%
      -Ik:6120=10,8%
      -Ka:2892=5,1%
      -Isz:2310=4,1%
      -Asz/Usz:1791=3,2%
      -A:1452=2,6%
      -Ach(Acz?):775=1,4%
      -Ac/Oc:723=1,3%
      -An:570=1%
      -Ich(Icz?):469=0,83%
      -Al/Ola:431=0,76%
      -'Sz:376=0,66%
      -Ko:297=0,52%
      -Ek:241=0,43%
      -Ok:205=0,36%
      -O:174=0,31%
      -Ina:162=0,29%
      -Osza:117=0,21%
      -Owa:96=0,17%
      -Ocha:26=0,046%
      -Szna:10=0,018%

      www.verwandt.de/karten/absolut/noack.html
      • janandrzejolszak Re: Łużyckie Serby 30.06.12, 16:12
       Nazwiska Górnołużyckie(tylko w Niemczech):

       Bartuschk:40
       Bedrich:325
       Budar:40
       Backasch:280
       Bartko:181
       Brankatschk:85
       Breżan:361
       Brosk:42
       Brusk:10
       Bulank(Bulang):261
       Boswank:18
       Benusch:37
       Bresagk:61
       Benada:13
       Bjarsch:85

       Domaschka:1125
       Domsch:288
       Domula:109
       Domoschka:696

       Groschischka:29
       Gnauck:1288
       Groba:282
       Grosa:96

       Handrischek:10
       Hubatsch:549
       Heblack:37
       Handrick:1162
       Hanska:13
       Hantusch:418
       Howack:44
       Haschke:2661
       Hendruschk:16
       Hanschk:16
       Heiduschka:106
       Haidan:58
       Horbank:77
       Hobrack:290
       Hundro:24

       Jannasch:714
       Jurke:720
       Jannack:384
       Jatzwauk:101

       Kreische:640
       Kaspor:8
       Kotzor:143
       Kubasch:405
       Kubank:69
       Kilank:64
       Koreńk(Koreng):162
       Kubica(Kubitz):1234
       Kochta:154
       Kurjat:40
       Kieschnik:178
       Kurjo:42
       Kunaschk:69
       Kittan:152
       Kullowal:2

       Lisk:93
       Lysk:130
       Lukaschk:5
       Ledzbor:42
       Lippitsch:184
       Ladusch:280

       Mickan:645
       Mucha:396
       Michalk:981
       Mittank:82
       Mrosack:24
       Mikwauschk:50
       Mangigk:218
       Michauk:138
       Mietsch:125
       Mrose:213
       Mllinck:80
       Matka:87
       Mikwausch:50
       Mercink(Mirtschink):202
       Mitschk:2

       Norreschka:29
       Nali:26
       Nedo:96
       Nowotny:126
       Nuck:226
       Nawka:82
       Niemz:474
       Najorka:48
       Nowak(Noack):3710

       Petschela:10
       Platzk:149
       Petrick:2416
       Pakosnik:47
       Piatza:21
       Pohlan:386
       Pannasch:298
       Polenk:90
       Pakosnick:15

       Retschk:58
       Retschke:120
       • janandrzejolszak Re: Łużyckie Serby 30.06.12, 16:30
        Nazwiska Górnołużyckie(tylko w Niemczech):

        Czyż(Ziesche/Ziesch):1752
        Czyżank(Zieschang):775

        Symank:1079
        Schierack:159
        Sarodnick:136
        Schwarack:192
        Schoda:58
        Schmolle:144
        Scapan:32
        Schierack:21
        Schiebschik:2
        Selmack:5

        Tschoppe:784
        Thomaschk:58
        Thurank:8
        Tomschke:93

        Urbank:80

        Wowczerk:69
        Wierick:232
        Waschnick:37
        Wessela:64
        Wacko:237
        Wella:18
        Wullenk:18

        Żurk(Schurk):152
        Zarnisch:53
        Zschorlich:128
        Zschoschke:13
        Zuischke:45

        Razem:36 876 ludzi:

        -Zbitka:4928=13,2%
        -Ak:4796=12,8%
        -Ik:3891=10,4%
        -Niezmienione:3452=9,3%
        -Zniemczone:3421=9,2%
        -Asz:2165=5,8%
        -Ka:2109=5,7%
        -An:1602=4,3%
        -Uk Serbskie:1514=4,1%
        -Ica:1255=3,36%
        -Acz:549=1,47%
        -Ko:418=1,12%
        -Ich:325=0,87%
        -A:282=0,76%
        -O:258=0,7%
        -Y:126=0,34%
        -Al/Ola:203=0,55%
        -Icz:184=0,49%
        -Chta:154=0,42%
        -At:40=0,11%
        -I:26=0,079%
        -Ek:10=0,027%

        www.verwandt.de/karten/absolut/noack.html
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka