Dodaj do ulubionych

lotnisko Okęcie

13.06.06, 23:40
Warszawa, 29 maja 2006r
Pan Tadeusz Koziński
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
Szanowny Panie Wojewodo

Pański poprzednik, ob. Mizieliński wydał już dwukrotnie rozporządzenie o
utworzeniu Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół lotniska na Okęciu.
Jedynym celem tego rozporządzenia było stworzenie prawnej możliwości wydania
pozwolenia budowlanego dla rozbudowy lotniska. Mając świadomość wad prawnych
rozporządzenia Pański poprzednik początkowo odmówił wydania pozwolenie
budowlanego, rzekomo z powodu braków formalnych wniosku – by wydać je po
kilku dniach – w oparciu o te same wadliwe dokumenty, ale nowe już brzmienie
ustawy o ochronie środowiska (zmienionej na skutek lobowania grupy ob.
Lesieckiego), w którym istnienie OOU nie warunkowało pozwolenia budowlanego.
Powyższe pozwolenie budowlane zostało wydane z pominięciem opinii mieszkańców
okolic lotniska i bez rzetelnych analiz dotyczących skutków ekonomicznych,
społecznych i zdrowotnych – co jest ewenementem na skalę europejską.
Przywołać tu można dla porównania: porozumienie rządu Austrii i zarządu
lotniska Schwechat (Wiedeń) z czerwca 2005 z 50 stronami – gminami i
stowarzyszeniami mieszkańców w sprawie warunków wykorzystywania lotniska z
poszanowaniem praw mieszkańców, przewidujący między innymi utworzenie komisji
rozjemczej i poważne ograniczenie liczby operacji w porze nocnej; wyrok Sądu
Administracyjnego w Lipsku z powództwa mieszkańców, gdzie dopuszczono
rozbudowę lotniska Schoenefeld, ale pod rygorystycznymi warunkami między
innymi praktycznie bez nocnych operacji. Lotnisko Schiphol rozpoczęło kolejną
falę wykupów domów – mimo zamknięcia pasa prowadzącego nad Amsterdamem na
skutek licznych protestów mieszkańców.
Sąd Brytyjski z powództwa mieszkańców dokonał w 2005 roku poważnej rewizji
tzw. Białej Księgi rządu dotyczącej długoterminowego planu rozwoju lotnictwa –
postanawiając o bezwzględnym wymogu konsultacji społecznych oraz o
konieczności zmiany metody pomiaru hałasu, z powodu uchybień metodologicznych
i merytorycznych.
Te przestarzałe metody wykorzystywane są w Polsce – w oparciu o nie wydane
zostały decyzje o długoterminowych skutkach.
W Niemczech trwają prace nad zmianami prawa w odniesieniu do dopuszczalnych
poziomów hałasu, opracowywana jest nowa dyrektywa UE w tej samej sprawie,
przy szerokim udziale społecznym i w oparciu o najnowsze zdobycze medycyny.
Eksperci przewidują znaczne powiększenie stref ochronnych i zwiększenie
nakładów na odszkodowania i izolację akustyczną pomieszczeń.
W przypadku pozwolenia budowlanego wydanego przez Pańskiego poprzednika nie
uznano mieszkańców za strony postępowania. I tak się stało nie pod zaborami,
ani nie w PRL, ale w „demokratycznej” Polsce. Mimo ogromnego zwiększenie
ruchu lotniczego nad Warszawą od 1991 mieszkańcy nie otrzymali żadnej pomocy
w walce z rosnącą uciążliwością hałasu lotniczego.

Wygląda na to, że obecne, trzecie już podejście do wydania rozporządzenia,
służy także tylko i wyłącznie spełnieniu formalnych wymogów ustawowych.
Trzeba oddać terminal, podbijcie pieczątkę. Nie poprawiły się warunki
funkcjonowanie lotniska otoczonego morzem mieszkańców.

Już w trakcie tzw. konsultacji społecznych przed wydaniem pierwszego
rozporządzenia ówczesny wojewoda informowany był, że materiały przygotowane
przez PPL zawierały wiele poważnych zafałszowań:

1. Szeregi liczbowe prezentujące prognozowanych dynamikę przyrostów
operacji lotniczych oparte były na błędnych współczynnikach:
a. zaniżona o połowę stopa przyrostu liczby pasażerów
b. zawyżony współczynnik zapełnienie samolotów

w efekcie już w roku 2006 osiągnięta zostanie liczba operacja przewidywana na
2011, tak jak to przewidywali mieszkańcy

2. Metody pomiaru wskazywały brak zasadniczych różnic w poziomie
uciążliwości pomiędzy 8 i 12 milionów pasażerów – co dobitnie świadczy o
niskiej jakości tych badań


3. W badaniach przeprowadzonych na zlecenie PPL wykorzystano
przestarzały model stworzony przez Boeing w oparciu o model 727, w którym oba
silniki były umieszczone z tyłu – a nie pod skrzydłami jak w 737,
przelatującym nad terenem nieutwardzonym. Model powyższy nie oddawał
rzeczywistych poziomów hałasu, zaś wyniki odbiegały znacznie od odczuć
mieszkańców – sąsiadów wielu lotnisk w Europie i na świecie, oraz pomiarów
terenowych.


4. Badania nie uwzględniały licznych naruszeń procedury lotu – m.in.
polegających na startach z tzw. połowy pasa przez B737, co skutkuje
przelotami na małej wysokości i znacznymi przekroczeniami poziomu
ekspozycyjnego poza projektowaną OOU.


5. Nie wzięto pod uwagę poziomu ekspozycyjnego – w szczególności w
porze nocnej.


6. Rozporządzenie nie zawiera żadnych działań dotyczących
minimalizacji poziomu hałasu – takich jak:
a. rygorystycznie przestrzegany zakaz operacji w porze nocnej –
istniejący zakaz wydany przez wojewodę nie ma żadnego sensu – skoro o
możliwości jego złamania decyduje dyrektor lotniska
b. monitorowanie naruszeń procedury oraz jej korygowanie w miarę
przyrostu liczby operacji
c. monitorowanie skutków zdrowotnych w populacji


7. Nie istnieje żaden model negocjacyjny – konsultacje społeczne
wyglądają jak w PRL – a mieszkańcy są ubezwłasnowolnieni


Oczywiste jest, że z wielu powodów polskie prawo nie nadąża za EU –
szczególnie w zakresie praw obywatelskich i ochrony zdrowia.

Pan – jako wojewoda – może wydać wadliwe rozporządzenie – ma Pan dużą liczbę
dokumentów i opracowań z odpowiednimi nagłówkami i pieczątkami oraz złe
prawo, psute pod dyktando grupy ob. Lesieckiego. Taka decyzja umożliwi
kontynuowanie rozbudowy jedynego dużego lotnisko w granicach miasta - symbolu
zgodnych poczynań AWS i SLD.

Ale może Pan też – w odróżnieniu od wojewody z SLD - posłuchać głosu
mieszkańców
i wypracować takie rozporządzenie, które zagwarantuje minimum praw
mieszkańców
i chociaż minimalny zakres obowiązków ograniczających inwestora. Obowiązków
mierzalnych i egzekwowalnych, ponieważ na dobrą wolę i samoograniczenie ze
strony inwestora liczyć przecież nie można.

Tak rozumiemy rolę organu administracji rządowej w demokratycznym państwie.
Liczymy, że nie ugnie się Pan pod presją przedwcześnie doprowadzonego dużo
za daleko procesu budowlanego i przerwie Pan - kompromitującą dotychczasowe
władze – uległość wobec szantażu stosowanego przez „państwowych
przedsiębiorców”
a wynikającego ze stosowanej przez nich metody „nieodwracalnych” faktów
dokonanych.

Jednocześnie zapewniamy Pana, że rozporządzenie w obecnym kształcie zostanie
przez mieszkańców zaskarżone. A jeśli tym razem NSA odmówi nam racji – sprawa
trafi do instytucji europejskich, gdzie inaczej patrzą na kwestie praw
obywatelskich. A czemu tak zrobią – z prostej przyczyny – kolejny projekt
rozporządzenia odbiera mieszkańcom prawa.
Obserwuj wątek
  • ctr Re: lotnisko Okęcie 15.06.06, 19:20
   Admin! Ty też się na kasę chcesz załapać że wycinasz posty?Tobie też
   przeszkadzają samoloty? Na Mokotowie nie latały. Było tam zostać.
   • ordyl Re: lotnisko Okęcie 16.06.06, 23:24
    ctr napisał:

    > Admin! Ty też się na kasę chcesz załapać że wycinasz posty?Tobie też
    > przeszkadzają samoloty? Na Mokotowie nie latały. Było tam zostać.

    Nie bardzo rozumiem tych pretensji. Sądzę że lotnisko jest poważnm dla nas
    problemem.Powinniśmy robić wszystko aby ograniczać ruch nad nami.
    Lotnisko jest budowane w bardzo dziwny sposób. Nie uwzględnia ono uciążliwości
    wobec mieszkańców. Problem zaczyna się robić gorący bo zbliża się okres
    wakacyjny i nocne loty tanich linii lotniczych. Niestety nie można siedzieć w
    domu z zamkniętymi oknami zresztą hałas idzie również kominem.

    powinniśmy interweniować nie dla kasy tylko spokojniejszego mieszkania.

    Zdrówka
    • ctr Re: lotnisko Okęcie 17.06.06, 20:44
     Trzeba byc bardzo naiwnym wierzac ze takie interwencje wstrzymają ruch
     lotniczy.W tej chwili dla Okecia nie ma alternatywy.Po prostu ten kraj jest
     jaki jesti nikt i nie wyłoży kilku miliardów dolarów na szybką budowę nowego
     lotniska gdzieś daleko za miastem. Zresztą abstrakcyjnie zakładając że jakaś
     dobra wróżka wyłozyła by takie pieniądze to niedługo potem okolice lotniska
     zaczęły by się zaludniać i znowu by pojawili się jacyś "trybuni ludowi" lub
     wieczni działacze- obrońcy ludu którzy to "W imieniu mieszkańców......itd".
     Tak się jakoś składa że "wiekszość protestujacych i oburzonych" sprowadziła się
     tu gdy to lotnisko dawno już działało. Wiecej,obsługiwało samoloty głównie
     produkcji ZSRR emitujące dużo wiekszy hałas. Jakoś wtedy im to nie
     przeszkadzało. Sam znam takiego "działacza" który budował dom obok mojego.Gdy
     spotykaliśmy się na budowach on wtedy z zainteresowaniem oglądał przelatujące
     samoloty. A teraz po kilku latach chłopina pisze. Pisze gdzie może.No coż ma
     zajęcie a i trochę nadzieji że może na remont chałupki coś wyrwie. Tylko niech
     to robi w swoim imieniu. Nie każdy musi być takim hipokrytą.Sprowadza się pod
     lotnisko a potem lament.Jak mi się coś nie podoba to się w to nie pakuję.
     Niestety takich aktywistów jest bardzo wielu.To oni dziłajac w czyims imeniu
     skutecznie opóźniają rozbudowe infrastruktury przez co ten kraj wyglada jak
     wygląda.A przecież jest na to rozwiazanie. A wyprowadz się jeden z drugim tam z
     powrotem skąd "ojce pochodzą". Będziesz miał cicho, swojsko i na benzynie
     zaoszczędzisz bo po jajka nie będzisz na weekend daleko jechał. A nam się też
     poprawi bo na drogach będzie luźniej i bezpieczniej.
     • ordyl Re: lotnisko Okęcie 17.06.06, 23:51
      Całkowicie bez sensu. Naubliżać i nawymymyslać. Tłumaczenie że kiedyś latały
      samoloty i nikomu to nieprzeszkadza tylko przyjezdni marudzą, nie zmienia faktu
      że lotnisko się rozbudowuje, że zwiększa się ilość lotów. Jeszcze nie dawno
      grupa ta chciała dobudować kolejny pas startowy. W Polsce wszystko robi się na
      rympał na przekręt i nikomu to nie przeszkadza. Okęcie nie ma zapewnionej
      infrastruktury nie ma pociągnietej kolei, metra. Jest jedna droga dojazdowa co
      skutecznie blokuje ruch. Warszawie jest potrzebne lotnisko z prawdziwego
      zdarzenia nowoczesne z infrastrukturą. Koszt takiego lotniska jest oczywiście
      duży alerozbudowa Okęcia tez sporo kosztuje również pociągniecie kolei metra
      dróg dojazdowych . To lotnisko jest w centrum Warszawy, więc chyba wygodniej
      jest budowac na obrzeżach niż w centrum również ze względu na korki.

      Altarnatywa dla Okęcia jest bo już teraz część ruchu przejmują inne osrodki np.
      Kraków. Okęcie obsługuje również cargo oraz ruch tranzytowy. Dlaczego to musi
      być w centrum miasta? Dlaczego mamy rozbudowywać Okęcie zamiast zbudować
      porządne lotnisko pod Warszawą?

      Ten sam problem jest z obwodnicą dla Warszawy. Nie korzystamy z doświadczeń
      innych krajów tylko forsujemy najgłupsze rozwiązania bo tak nam mówią politycy.

      I tak na koniec w Polsce skutecznie się eliminuje obrońców mieszkańców
      lokalnych "działaczy" aktywistów, sprawami mieszkańców mogą sie zajmować tylko
      politycy i pewnie "nasi" politycy. Można z nami robić co się chcę a my się
      mamy na to godzić i siedzieć cicho bo innaczej to nam słoma z butów wychodzi.
      Tylko gościu jak już Wam będzie luźniej to nie będzie kogo doić z kasy.

      Zdrówka
      • ctr Re: lotnisko Okęcie 19.06.06, 11:34
       "Altarnatywa dla Okęcia jest bo już teraz część ruchu przejmują
       inne osrodki np. Kraków." - A może tak jeszcze dalej. A wywalmy to całe
       lotnictwo np.do Berlina.Po co nasz kraj zasmiecać? Co pod Krakowem nie
       wprowadzi sie ktoś komu hałas kominem do domu się dostanie? Wtedy tu bedzie
       czysto i ekologicznie. A Niemcy niech mają za swoje.My bedziemy zarabiac na
       sprzedaży oborniaka i koszyków plecionych. Furmanką się je wywiezie do granicy
       a dalej to niech je ładują na co chcą.I będzie pinknie,łoj jak pinknie.
       • ordyl Re: lotnisko Okęcie 19.06.06, 15:27
        rozmowa z Toba jest bez sensu. Oborniak to sobie do domu przywieź. Będziesz się
        lepiej czuł wtedy.

        Na nowe lotnisko możemy dostać pieniądze z Unii. To że lotnisko jest potrzebne
        nikt nie kwestionuje. Tylko można to zrobić z głową. Okęcie jako jedyne
        lotnisko w Europie z nikim się nie liczy , nie płaci odszkodowań mieszkańcom,
        nie uwzględnia w swoich planach uciążliwości swego działania.

        Przeciez to nie jest protest przeciwko lotnisku tylko przeciwko jego
        rozbudowie. Ctr nie obrażaj ludzi , bo to nie jest metoda dyskusji. Ale jak
        brakuje argumentów to się licytuje emocje. Dzięki takim ograniczonym ludziom
        Polska staje się prowincją.
        • ctr Re: lotnisko Okęcie 19.06.06, 16:02
         No właśnie.Nie ma sensu.Nikt nie kwestionuje potrzeby budowy nowego
         lotniska.Powinna się rozpocząc jak najprędzej.Tylko że się nie rozpoczyna.A
         dlaczego? Bo w tym kraju na wszystko brakuje pieniedzy.Bo jak już będą
         pieniadze to "społeczność lokalna" oprotestuje,bo jak się wyznaczy lokalizację
         to najpierw muszą pokupić tereny prominęci aby je odsprzedac państwu z
         wielokrotnym zyskiem ,bo.....itd. Więc dopóki nie powstanie nowe lotnisko to
         Okecie bedzie funcjonować.I żaden "działacz" tego nie zmieni.Tylko może
         opóźnić.A więc i tak będzie co ma być tylko znowu z poślizgiem. A na tym
         cierpiec będą wszyscy oprócz "działacza demagoga"? Ten jako jedyny wyjdzie na
         tym do przodu.Bo jak nie wyrwie kasy to chociaż zaistnieje politycznie.I w
         końcu się załapie w jakiś wyborach na stanowisko i tam już bezkarnie bedzie
         mógł trwonić państwowe lub samorządowe pieniądze na swój ulubiony cel.
         Uprawianie demagogi.
         • ordyl Re: lotnisko Okęcie 19.06.06, 17:07
          problem nie jest w funkcjonowaniu Okęcia , tylko budowie nowego lotniska.
          Protest jest przeciwko rozbudowie lotniska Okęcie. Okęcie nie ma
          infrastruktury, uciążliwośc jest ogromna chociażby zakorkowane ulice.

          Budowa nowego lotniska odciążyłaby Okęcie ale też zwiększyła ruch lotniczy w
          Warszawie. Dla nas mieszkańców ma to ogromne znaczenie a zmiejszenie czy
          ograniczenie lotów nad naszymi dachami jet kwestią istotną. Lokalizacje są i
          można by zacząć budować nowe lotnisko tylko nie wiadomo dlaczego politykom i
          działaczom właśnie również pewnym dziennikarzom zależy na rozbudowie Okęcia.

          W Polsce największym problemem jet aktywność zwykłych mieszkańców nie
          działaczy czy polityków. Dlatego można u nas robić wszelkie szwindle i
          przekręty. Dlatego również lokalna aktywność jest niewielka. jakoś nie mogę
          uwierzyć że działacze topowych parti politycznych sa w stanie coś zrobić dla
          ludzi czy lokalnej społeczności. Doskonałym przykładem jest Mysiadło i wyjazd
          na Puławską oraz kolejne inwestycje budowlane.


          A na tym
          > cierpiec będą wszyscy oprócz "działacza demagoga"? Ten jako jedyny wyjdzie na
          > tym do przodu.Bo jak nie wyrwie kasy to chociaż zaistnieje politycznie.I w
          > końcu się załapie w jakiś wyborach na stanowisko i tam już bezkarnie bedzie
          > mógł trwonić państwowe lub samorządowe pieniądze na swój ulubiony cel.
          > Uprawianie demagogi.

          Lokalny działacz to demagog ? Uprawia demagogię ? To kto ma za nas załatwiać
          sprawy ? Mamy to zostawic PO SLD czy PiSowi? Czy oni coś zrobili dla Warszawy
          lub dla gminy Lesznowola? Czy któryś z polityków zrobił coś dla odciążenia
          ruchu lotniczego? czy któryś odkorkował Puławską ?

          I na koniec nie jestem działaczem politykiem radnym ani demagogiem. Nie liczę
          na żadne odszkodowania , natomiast liczę na to że ruch lotniczy nad moją głową
          będzie mniejszy oraz na to że w nocy samoloty nie będą latac zwłaszcza tanie
          linie lotnicze. Gdybtym chciał zaistnieć politycznie to bym się zapisał do
          Partii ale to mnie nie interesuje. Jestem osobą znaną w Nowej Iwicznej i nie
          kandyduje do niczego. Ale może Ty się przedstawisz i powiesz kogo
          reprezentujesz ?

          Zdrówka

          Ps przynajmniej nie było nic o gnojówce i innych duperelach. Więc może poziom
          dyskusji się podniesie.
          • ctr Re: lotnisko Okęcie 19.06.06, 17:55
           > I na koniec nie jestem działaczem politykiem radnym ani demagogiem. Nie liczę
           > na żadne odszkodowania , natomiast liczę na to że ruch lotniczy nad moją
           głową
           > będzie mniejszy oraz na to że w nocy samoloty nie będą latac zwłaszcza tanie
           > linie lotnicze.

           A co mają wspólnego loty nocne z rozbudową terminala??? W tej chwili nocna
           aktywność Okecia jest jest bardzo mocno ograniczona. Własnie ze względu na
           okolicznych mieszkańców.Wystarczy poptrzeć na rozkłady lotów i nie znajdzie się
           tam rozkładowych rejsów nocnych(2300-0500). Nie twierdzę że ich nie ma żadnych
           lotów ale można je policzyć na palcach jednej reki.A wiec nawet obecny za mały
           terminal nocą stoi PUSTY.Szybkie otwarcie nowego jest potrzebne aby był choć
           minimalny komfort odpraw w dzień. Aby ktoś kto wita lub żegna ludzi
           przyjeżdzajcych do stolicy prawie 40 milionowego kraju nie musiał się
           wstydzić.Powtórze raz jeszcze w nocy nawet gdyby ruch zwiekszył się 20 krotnie
           w obecnym terminalu nie brakowało by miejsca. Problem jest w dzień.I jeszcze
           jedno paradoksalnie opóźnianie otwarcia nowej powierzchni odpraw na Okeciu może
           spowodować przesuwanie części rejsów na porę po godzinach szczytu a wiec na
           noc.Ruch lotniczy rośnie bo ludzie chcą latać.W sprawach prywatnych służbowych,
           na wakacje,do pracy.To popyt kreuje rynek.Tego sie nie zatrzyma.I nikt nie
           bedzie przyjmował argumentu że aby poleciec 2 godziny do Paryża Kopenhagi czy
           Londynu najpierw musi odbyc 3 godzinną podróż pociągiem do Krakowa.To nie jest
           żadna alternatywa.Można a nawet trzeba lobbować za nowym lotniskiem dla
           Warszawy ale utrudnianie rozbudowy Terminala(nie pasów) jest po prostu dywersją.
           • ordyl Re: lotnisko Okęcie 20.06.06, 01:01
            Jeszcze raz TRZEBA ZROBIĆ WSZYSTKO ABY POWSTAŁO NOWE LOTNISKO POD WARSZAWĄ.
            Takie działania pozorne powodują oddalenie budowy porządnego lotniska
            nieliczenie się z mieszkańcami oraz coraz większą uciążliwość Okęcia dla nas
            wszystkich. Niestety jeśli leci nad moją głową samolot to muszę przerwać
            rozmowę bo nie słychać co mówię. Jeśli ktoś tego nie rozumie lub do niego nie
            dociera to albo jest "pozytecznym idiotą" albo ma w tym jakiś biznes.

            Wystarczy że wyjdzie z super nowoczesnego lotniska i może się wstydzić na
            całego przed europą.

            Zdrówka
            • ctr Re: lotnisko Okęcie 20.06.06, 09:45
             Potrzebna jest budowa nowego lotniska,ale nie łudź się. Nawet jak bedzie nowe
             to tego nie zaorają.Tego kraju na to nie stać. A swoją droga jak jesteś tak
             wrażliwy to po jasną cholerę wybudowałeś dom lub zamieszkałeś niedaleko
             ścieszki podejścia samolotów?Zmuszono Cię do tego?
             • ordyl Re: lotnisko Okęcie 20.06.06, 10:56
              Nareszcie w czyms się zgadzamy. Jeśli chcemy konkurować z Berlinem potrzebne
              jest nowoczesne lotnisko. Takim lotniskiem nie jet Okęcie i nie będzie nim po
              rozbudowie. Wszystko.

              przecież nie chodzi o zaoranie tylko ograniczenie lotów. Mnie się tu podoba
              (coraz mniej, ale nie ze względu na lotnisko). W sumie w okolicach W-wy ciężko
              jest znaleść fajne miejsce do mieszkania. Moj sąsiad przeprowadza się na
              Ursynów bo ma dość nieudolności tutejszych radnych urzędników etc.
              • korek222 Re: lotnisko Okęcie 20.06.06, 22:36
               ciekawy dialog szkoda że nie zawsze poparty pełną analizą.Niestety od ostatnich
               wyborow cofamy sie na całej linii,nowa władza spowolniła a raczej odkłada na
               nieprecyzyjne jutro decyzje lokalizacyjna na nowe lotnisko (patrz poniedziałkowe
               wystąpienie ministra Wróbla w centrum medialnym foksal )a co najgorsze
               zatrzymala de facto prace nad lotniskiem Modlin jako alternatywa dla lotow
               nocnych cargo\ i tanich przewoznikow na okeciu ,nawet bardzo wlasciwa postawa
               marszalka mazowieckiego -chca wejsc kapitalowo \i przejac tereny bylego lotniska
               wojskowego Modlin na potrzeby nowego lotniska regionalnego spotyka sie z
               niechecia.w dramatycznym stanie sa tez prace nad nowymi dojazdami w tym
               polączeniu kolejowym .zainteresowanych prosze o kontakt podesle nowe materiały,
               pozdrawiam korek222@gazeta.pl
               • ordyl Re: lotnisko Okęcie 25.06.06, 01:01
                Dzięki za wsparcie. Moją domeną jest jednak sport. Myślę że następny temat to
                obwodnica dla Warszawy, która może się również okazać dla nas problemem.

                Zdrówka
  • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 09.07.06, 18:54
   Wiesz co kolego autorze... załamać się można!

   Dlaczego ludzie dla prywaty chcą torpedować instytucje użyteczności pblicznej
   potrzebne wszystkim, które dodatkowo były na danym terenie przed nimi...

   Ludzie wprowadzają się na Kabaty obok metra i walczą z metrem...
   Ludzie wprowadzają się do Piaseczna pod samoloty i walczą z lotniskiem...

   TO jest krańcowej formy egoizm. Wybierajcie dobrze mieszkania, a nie potem
   narzekajcie. Taka dobra rada, będzie się żyło łatwiej :-P

   Pzdr.
   • ordyl Re: lotnisko Okęcie 10.07.06, 10:27
    załamać się można

    Dlaczego ludzie dla prywaty nie chcą respektować w Polsce prawa.
    Dlaczego coś co jest potrzebne wszystkim robi się dla wybranej kasty ludzi?

    Dlaczego rozbudowę robi się tam gdzie uciążliwość jest największa?
    Dlaczego w Polsce nikt się nie martwi mieszakńcami Kabat Piaseczna Mysiadła
    Włoch etc.

    Dlaczego nikt się nie martwi krańcowej formy egoizmem polityków, biznesmenów.
    Wybierajcie rozsądnych i uczciwych polityków to może i problemów typu lotnisko
    okęcie będzie mniej

    Kolego następnym razem zamiast emocji po proszę o jakieś argumenty, szczeglnie
    teraz w okresie letnim kiedy uciążliwość lotniska jest największa.

    Argumenty przeciw budowie lotnisk w Mszczonowie lub Modlinie.

    Zdrówka
    • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 10.07.06, 22:14
     > Dlaczego ludzie dla prywaty nie chcą respektować w Polsce prawa.

     Rekompensować? Hmm... taka rekompensata to nigdzie nie istnieje. Mogliby
     rekompensować mieszkańcom, którzy tu mieszkali PRZED POWSTANIEM LOTNISKA
     (garstka dzisiejszych mieszkańców), lub ewentualnie PRZED PLANAMI ROZBUDOWY (a
     te są znane od około 10 lat - 10 lat temu to ja miałem sad pod oknami, a teraz
     mam osiedla i hipermarket, więc też by się łapało góra 20%). A reszta? W żadnym
     kraju świata by im nikt nie wypłacić. Jakie nadużycia to umożliwia. Wiedząc o
     rozbudowie, kupić teren (bardzo drogi) i dostac odszkodowanie = mieć dom na
     popularnym przedmieściu kosztem PPL. Nie oskarżam Ciebie o takie myślenie, ale
     tysiące ludzi by w tym celu kupowało domy.

     > Dlaczego coś co jest potrzebne wszystkim robi się dla wybranej kasty ludzi?

     Wybranej? Są tanie linie, każdy może latać.

     > Dlaczego rozbudowę robi się tam gdzie uciążliwość jest największa?

     Może dlatego, że rozbudowy nie da się inaczej. Da się tylko budowę, a skala
     kosztów nie ta. Zresztą jak mówiłem o planach dalszej rozbudowy było wiadomo
     już gdy powstawał nowy (obecnie już stary Terminal 1) - a było to przed boomem
     na Piaseczno. Nowi mieszkańcy powinni pomyśleć zamiast iść za modą, a nie teraz
     narzekać.

     > Dlaczego w Polsce nikt się nie martwi mieszakńcami Kabat Piaseczna Mysiadła
     > Włoch etc.

     Hmm... a jest czym się martwić? Dlaczego największy podwarszawski boom
     mieszkaniowy był tu, a nie w Izabelinie, Wesołej, Legionowie czy Markach? Chyba
     z jakiś powodów ludziom wyszedł bilans zysków i strat pozytywny... W każdym
     razie wiedzieli, że się pchają pod samoloty... czy jak lemingi za modą?

     > Dlaczego nikt się nie martwi krańcowej formy egoizmem polityków, biznesmenów.
     > Wybierajcie rozsądnych i uczciwych polityków to może i problemów typu
     lotnisko

     Nasze lotnisko niczym się nie różni od innych, a Ty uprawiasz demagogie.
     Stolica musi mieć lotnisko. Mieszkać w okół niego nie trzeba. Domy i działki w
     naszej okolicy są obecnie b. drogie i porządane. Można łatwo sprzedać i kupić
     nawet lepszy domek pod Kampinosem czy w Otwocku... Jak Ci nie pasuje lotnisko
     po co się męczyć?

     > Kolego następnym razem zamiast emocji po proszę o jakieś argumenty,
     szczeglnie
     > teraz w okresie letnim kiedy uciążliwość lotniska jest największa.

     Argumenty Ci dałem... za to Ty nie masz... w każdym razie czekam na
     odpowiedzi... choć pewnie też nie dostanę... zwłaszcza mnie ciekawi odpowiedź
     na pierwszy argument (o nowych i wyłudzeniach) oraz odpowiedź na przyznam dość
     prywatne pytanie - po co tu mieszkasz... masz wybór!

     > Argumenty przeciw budowie lotnisk w Mszczonowie lub Modlinie.

     Koszt. Ale swoją drogą ja nie jestem im przeciwny. Tylko uważam, za rozsądny
     plan rozbudowy Okęcia (można szybko i tanio) a w perspektywie 10 lat budowa
     nowego portu. Oba się przydadzą, bo miasta tej wielkości zwykle mają 2 porty.

     Pzdr.
     • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 10.07.06, 22:28
      PS: a jak szukasz uciążliwości z którą warto walczyć, to Ci jedną podam:
      nowi mieszkańcy Piaseczna, Józefosławia, Iwicznej z dużą ilością kasy,
      nastoletnimi dziecmi posiadającymi sprzęt jakości koncertowej i kochającymi
      osobliwą muzykę... Z powodu wielogodzinnych koncertów hip-hopowych
      nowobogackiego bachora z przeprowadzam się z Piaseczyńskiego segmentu, do domu
      na duuużej działce z dala od chamskich ludzi - okupując to dużym kredytem i
      dużą odległością noawego domu od Wawy. Gdybyś miał co parę dni 5
      godzinne "koncerty" hip-hopowe pod oknem, tak głośne, że TV u siebie nie
      słyszysz, to byś się dowiedział co to znaczy "przeszkadzać" i "uniemożliwiać
      korzystanie z własności". Samoloty, które często (np: teraz) latają tuż nad
      moim dachem to nic w porównaniu... :-P

      Pzdr.
      • ordyl Re: lotnisko Okęcie 11.07.06, 14:58
       systematyczność to bardzo ważna cecha. Tu jest temat Okęcia a nie muzyki
       hiphopowej. Prawo musi być przestrzegane przez wszystkich i PPL i bachory
       nowobogackie. załóż sobie nowy temat i walcz.
       • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 11.07.06, 15:29
        prawo które jest bezradne wobec bachorów, jest tym bardziej bezradne wobec
        lotniska... przed zmianą prawa nie ma co walczyć.

        Pzdr.
     • ordyl Re: lotnisko Okęcie 11.07.06, 14:54
      mahony2109 napisał:

      > Rekompensować? Hmm... taka rekompensata to nigdzie nie istnieje. Mogliby
      > rekompensować mieszkańcom, którzy tu mieszkali PRZED POWSTANIEM LOTNISKA
      > (garstka dzisiejszych mieszkańców), lub ewentualnie PRZED PLANAMI ROZBUDOWY
      (a
      > te są znane od około 10 lat

      Porozumiewanie się z lokalną społecznością i płacenie odszkodowań w tym kraju
      to zwyczaj nie znany. Już nam Chirac powiedział morda w kubeł i siedzieć cicho.
      W dyktaturach też ludzie nie mają nic do powiedzenia, niestety prezydent
      Warszawy ani poprzedni ani p.o. tym problemem też się nie zajął.

      > Wybranej? Są tanie linie, każdy może latać.
      >

      Każdy może latać szkoda że się nie mysli o wygodzie pasażerów.


      > Może dlatego, że rozbudowy nie da się inaczej. Da się tylko budowę, a skala
      > kosztów nie ta. Zresztą jak mówiłem o planach dalszej rozbudowy było wiadomo
      > już gdy powstawał nowy (obecnie już stary Terminal 1) - a było to przed
      boomem na Piaseczno.

      w Europie są dwa lotniska w centrum miasta Luxemburg i Londyn. W Londynie są
      jeszcze inne lotniska na obrzeżach. Nie rozbudowuje się lotniska w centrum
      miasta, bo jest źle usytuowany to wezęł komunikacyjny. Taki wezęł musi
      wyizolowany z miasta innaczej ulegnie atrofii. Do Okęcia nie ma pociągnietego
      metra kolejki, jest tylko jedna droga dojazdowa.

      > > Dlaczego w Polsce nikt się nie martwi mieszakńcami Kabat Piaseczna Mysiad
      > ła
      > > Włoch etc.
      >
      > Hmm... a jest czym się martwić?

      ludnością tubylczą okupanci nigdy się nie przejmują. Tylko kto jest naszym
      okupantem?


      > Nasze lotnisko niczym się nie różni od innych, a Ty uprawiasz demagogie.
      > Stolica musi mieć lotnisko. Mieszkać w okół niego nie trzeba.

      Stolica musi mieć lotnisko nowoczesne, które obsłuży nie tylko loty pasażerskie
      ale będzie w stanie przejąć cargo czy loty tranzytowe. Obecnie te loty
      obsługuję Okęcie. Nie jest ono konkurencyjne na rynku przede wszystkim dlatego
      że odbiega standardem od innych lotnisk europejskich. Wszelkie ruchy wokół
      Okęcia typu rozbudowa dobudowa wstrzymuje budowę lotniska z prawdziwego
      zdarzenia. Konieczność budowy lotniska poza Warszawą jest oczywistością ale
      jakimś cudem wciąż chcecie nam wmówić że lepsza jest rozbudowa Okęcia. 70
      procent pasażerów jest spoza Warszawy więc akurat dla ich wygody lepsze byłoby
      lotnisko poza Warszawą

      > Argumenty Ci dałem... za to Ty nie masz... w każdym razie czekam na
      > odpowiedzi... choć pewnie też nie dostanę... zwłaszcza mnie ciekawi odpowiedź
      > na pierwszy argument (o nowych i wyłudzeniach) oraz odpowiedź na przyznam
      dość
      > prywatne pytanie - po co tu mieszkasz... masz wybór!
      >

      Na pierwszy argument wyrok sądu z dnia 4 listopad 2004 potwierdzający
      nieważność rozporządzenia wojewody Mazowieckiego ustanawiającego obszar
      ograniczonego użytkowania wokół PL Okęcie.

      Przecież nie chodzi o zamknięcie Okęcia tylko budowę nowego nowoczesnego
      lotniska dla W-wy. Jak widać nie wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym kraju. O
      nowym lotnisko dyskusje trwają od wielu lat i są to dyskusje pozorne, bo wciąż
      jak bumerang wraca Okęcie. Na szczęście budowa dodatkowego pasa startowego
      upadła. Zwiększenie ruchu lotniczego spowoduje zwiększenie natężenia hałasu
      (szkodliwego dla naszego zdrowia, powodującego zmęczenie, niewyspanie),
      poszerzy korytarz powietrzny w którym latają samolot

      > > Argumenty przeciw budowie lotnisk w Mszczonowie lub Modlinie.
      >
      > Koszt. Ale swoją drogą ja nie jestem im przeciwny. Tylko uważam, za rozsądny
      > plan rozbudowy Okęcia (można szybko i tanio) a w perspektywie 10 lat budowa
      > nowego portu. Oba się przydadzą, bo miasta tej wielkości zwykle mają 2 porty.

      I tu jest błąd w myśleniu, ponieważ rozbudowa Okęcia jest droższa niż budowa
      nowego lotniska. Przecież na Okęciu jest budowany nowy terminal od zera. Wciąż
      brakuje infrastruktury. nie ma kolei etc. nie ma dróg dojazdowych. żeby
      dojechać do Okęcia trzeba jechać przez centrum W-wy więc korek oczywiście musi
      powstatawać. Dlaczego się forsuje rozbudowę Okęcia ? Z jakich powodów wybiera
      się rozwiązanie gorsze ? W rozbudowę lotniska był zaangażowany układ
      warszawski, niestety PIS z tym problemem nic nie zrobił 4 lata jego rządów nie
      przyniosły poprawy.


      zdrówka
      • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 11.07.06, 15:47
       > Porozumiewanie się z lokalną społecznością i płacenie odszkodowań w tym kraju
       > to zwyczaj nie znany. Już nam Chirac powiedział morda w kubeł i siedzieć
       cicho.

       Ze społecznością lokalną ZAMIESZKAŁĄ NA DANYM TERENIE W MOMENCIE OPRACOWANIA
       PLANÓW... a nie z tymi którzy się sprowadzili później... To garstka osób w
       porównaniu i znacząca różnica. U nas odszkodowań chcą Ci drudzy :-/

       > W dyktaturach też ludzie nie mają nic do powiedzenia, niestety prezydent
       > Warszawy ani poprzedni ani p.o. tym problemem też się nie zajął.

       Plan rozbudowy lotniska to jeszcze poprzedni prezydent :-P Tylko w związku z
       nieustannym zrzędzeniem mieszkańców niedawno powstał pomysł stref.

       > Każdy może latać szkoda że się nie mysli o wygodzie pasażerów.

       O wygodzie pasażerów to nie myślą ludzie tacy jak Ty - torpedujący rozbudowę
       duszącego się lotniska!

       > w Europie są dwa lotniska w centrum miasta Luxemburg i Londyn. W Londynie są
       > jeszcze inne lotniska na obrzeżach. Nie rozbudowuje się lotniska w centrum
       > miasta, bo jest źle usytuowany to wezęł komunikacyjny. Taki wezęł musi
       > wyizolowany z miasta innaczej ulegnie atrofii. Do Okęcia nie ma pociągnietego
       > metra kolejki, jest tylko jedna droga dojazdowa.

       Ładna manipulacja. W Europie jest dużo lotnisk w MIASTACH, tylko dwa w CENTRUM
       miasta. Okęcie, dzielnica Włochy to nie jest i ngdy nie było CENTRUM miasta,
       tylko obrzeża... Dlatego też fakt, że są dwa lotniska w Centrum nie jest tu
       relewentny. Można porównywać z lotniskami na obrzeżach, a tych są setki. A że
       nie ma infrastruktury? Też problem... zbudować kolejkę w oparciu o tory
       radomskie łatwo.

       > ludnością tubylczą okupanci nigdy się nie przejmują. Tylko kto jest naszym
       > okupantem?

       Hmm... cóż, 90% mieszkańców tych terenów nie zaprząta sobie w ogóle głowy
       lotniskiem... parę procent ciągle walczy i wichrzy... jeśli "okupanta" ma tylko
       te parę procent, to może jest nim ich własny charakter :-D

       > Stolica musi mieć lotnisko nowoczesne, które obsłuży nie tylko loty
       pasażerskie ale będzie w stanie przejąć cargo czy loty tranzytowe. Obecnie te
       loty
       > obsługuję Okęcie. Nie jest ono konkurencyjne na rynku przede wszystkim
       dlatego że odbiega standardem od innych lotnisk europejskich. Wszelkie ruchy
       wokół
       > Okęcia typu rozbudowa dobudowa wstrzymuje budowę lotniska z prawdziwego
       > zdarzenia.

       Okęcie może być węzłem z prawdziwego zdarzenia. Nowy terminal już znacznie je
       zbliży standardem. A dalsza rozbudowa jeszcze bardziej. W dalekiej przyszłości
       rzeczywiście mimo rozbudowy przestanie być konkurencyjne, ale to wtedy będziemy
       się martwić budową nowego... A swoją drogą masz talent do obracania prywaty (Ja
       nie chcę samolotów!) w działania dla dobra lotniska i ogółu ;-P

       Konieczność budowy lotniska poza Warszawą jest oczywistością ale
       > jakimś cudem wciąż chcecie nam wmówić że lepsza jest rozbudowa Okęcia. 70
       > procent pasażerów jest spoza Warszawy więc akurat dla ich wygody lepsze
       byłoby
       > lotnisko poza Warszawą

       A jak na to wpadłeś? Przecież to 70% dojeżdża z RÓŻNYCH KIERUNKÓW, więc właśnie
       najwygodniejsze jest lotnisko blisko węzła kolejowego (Centralny) i PKS
       (Zachodni)...

       > Na pierwszy argument wyrok sądu z dnia 4 listopad 2004 potwierdzający
       > nieważność rozporządzenia wojewody Mazowieckiego ustanawiającego obszar
       > ograniczonego użytkowania wokół PL Okęcie.

       Strefa to nie to samo co rozbudowa. Pomysł strefy to XXI wiek, pomysł rozbudowy
       to wczesne lata 90te. Strefa powstała ze względu na narzekania mieszkańców.
       Rozbudowa może się odbyć bez niej i gdyby władza rzeczywiście olewała
       mieszkańców, to by w ogóle nie próbowała się bawić w jakieś strefy.

       > Przecież nie chodzi o zamknięcie Okęcia tylko budowę nowego nowoczesnego
       > lotniska dla W-wy. Jak widać nie wszyscy chcemy żyć w nowoczesnym kraju. O
       > nowym lotnisko dyskusje trwają od wielu lat i są to dyskusje pozorne, bo
       wciąż
       > jak bumerang wraca Okęcie. Na szczęście budowa dodatkowego pasa startowego
       > upadła. Zwiększenie ruchu lotniczego spowoduje zwiększenie natężenia hałasu
       > (szkodliwego dla naszego zdrowia, powodującego zmęczenie, niewyspanie),
       > poszerzy korytarz powietrzny w którym latają samolot

       Zmartwię Cię. Budowa ekstra pasa nie powstrzyma drastycznego zwiększenia ruchu.
       Wystarczy popatrzeć na Malagę w sezonie. Podobny układ pasów jak u nas, a
       samoloty startują dosłownie bez przerwy. Tam to jest ruch. U nas jest jeszcze
       duuuużo luzu.

       > I tu jest błąd w myśleniu, ponieważ rozbudowa Okęcia jest droższa niż budowa
       > nowego lotniska. Przecież na Okęciu jest budowany nowy terminal od zera.
       Wciąż
       > brakuje infrastruktury. nie ma kolei etc. nie ma dróg dojazdowych. żeby
       > dojechać do Okęcia trzeba jechać przez centrum W-wy więc korek oczywiście
       musi
       > powstatawać. Dlaczego się forsuje rozbudowę Okęcia ? Z jakich powodów
       wybiera
       >
       > się rozwiązanie gorsze ? W rozbudowę lotniska był zaangażowany układ
       > warszawski, niestety PIS z tym problemem nic nie zrobił 4 lata jego rządów
       nie
       > przyniosły poprawy.

       Jakoś mnie nie przekonuje to, że jest niby droższe. Wyliczenia sa różne, raz
       wychodzą tak, raz tak. A rozbudowa lotniska (nowy terminal) jest już faktem i
       nikt jej nie powstrzyma, więc może lepiej nie walczyć i się nie stresować ;)

       Pzdr.
       • ordyl Re: lotnisko Okęcie 12.07.06, 12:57
        kipi kasza groch z kapustą , nawet nie wiem czy odpowiadać

        Ryanair kolejny raz wzywa nasz rząd by uruchomić lotnisko w Modlinie.
        Dzięki lotnisku w Modlinie warszawiacy i nie tylko moga latać taniej. Lotnisko
        to może byc konkurencyjne nie tylko w Polsce ale i dla Europy. Są zapewnienia
        że prace ruszą ale prace ruszają tylko przy Okęciu. To już jest dywersja.

        Lotnisko w Modlinie będzie tańsze , mniej uciążliwe. Ty proponujesz 10 lat to
        jest właśnie postęp na razie Okęcie a jak już będzie tragicznie to wtedy
        drugie lotnisko.

        Gdyby nie protesty ludzi byłoby jeszcze gorzej. Gdyby nie ta gartska ludzi
        którym się jeszcze coś chce.

        90% ludzi sobie zaprząta głowy czy to dobrze? czy to dobrze że mamy aż tylu
        niewolników?

        Okęcie nigdy nie będzie nowoczesnym lotniskiem.
        Dojazd z dworca centralnego czy Zachodniego ma byc łatwiejszy ? szkoda gadać

        Zmartwiłeś nie tylko mnie, i nie masz się z czego cieszyć.

        Okęcie jest najdrozszym lotniskiem w Europie środkowej. Szkoda czasu dla Ciebie.

        Zdrówka
        • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 12.07.06, 19:49
         > kipi kasza groch z kapustą , nawet nie wiem czy odpowiadać

         Tia... wszyscy nastawienie rozczeniowo w pewnym momencie zaczynają obrażać :-P

         > Ryanair kolejny raz wzywa nasz rząd by uruchomić lotnisko w Modlinie.
         > Dzięki lotnisku w Modlinie warszawiacy i nie tylko moga latać taniej.
         Lotnisko
         > to może byc konkurencyjne nie tylko w Polsce ale i dla Europy. Są zapewnienia
         > że prace ruszą ale prace ruszają tylko przy Okęciu. To już jest dywersja.

         Ryanair to międzynarodowa korporacja z dużym budżetem znana z praktyk
         dumpingowych, wymuszana stawek itd. Jednym słowem mająca niezbyt dobrą opinię i
         nie mniej przeciwników niż giganty typu McDonald's czy Coca-Cola. To że firma
         robi się na taką, która ma tylko dobro ludzi na względzie, nie powinno Cię
         mylić. Każdej firmie chodzi o zysk. Klient liczy się mniej, a kraj inwestycji
         jeszcze mniej.

         > Lotnisko w Modlinie będzie tańsze , mniej uciążliwe. Ty proponujesz 10 lat to
         > jest właśnie postęp na razie Okęcie a jak już będzie tragicznie to wtedy
         > drugie lotnisko.

         Zakładając, że będzie tragicznie. Polska ma sporo innych problemów (np: brak
         infrstruktury drogowej, nietolerancja itp) które mogą zablokować wielce
         optymistyczne wskaźniki rozwoju lotnictwa (za przemysłem i turystyką) i Okęcie
         może okazać się całkiem wystarczające...

         > Gdyby nie protesty ludzi byłoby jeszcze gorzej. Gdyby nie ta gartska ludzi
         > którym się jeszcze coś chce.

         Jeśli pisanie takich tekstów sprawia, że czujesz się lepiej, to pisz śmiało ;).
         Ja nazywam takie rzeczy pieniactwem :-P

         > 90% ludzi sobie zaprząta głowy czy to dobrze? czy to dobrze że mamy aż tylu
         > niewolników?

         Wypraszam sobie. A może 90% ludzi to po prostu osoby świadome. Wybrałem
         mieszkanie pod korytarzem lotniczym, wiedząc, że będą latać samoloty.
         Wiedziałem, że nie będzie mi to przeszkadzać. No i mieszkam, jestem zadowolony
         i mnie nie przeszkadza... TO jest niewolnictwo... buhahaha... to jest
         dokonywanie świadomych wyborów i akceptowanie kosekwencji.

         > Okęcie nigdy nie będzie nowoczesnym lotniskiem.
         > Dojazd z dworca centralnego czy Zachodniego ma byc łatwiejszy ? szkoda gadać

         Eeeee... nie wiem czym się zajmujesz, ale ja od lat siedzę w temacie
         komunikacji miejskiej i kolejowej (chociaż przyznaję, nie tyle lotniczej), ale
         lepiej mi nie zaczynaj tu snuć szalonych teorii komunikacyjnych. Z punktu
         widzenia komunikacji nie wiele trzeba by lotnisko okęcia miało świetny i
         nowoczesny dojazd :-P

         > Okęcie jest najdrozszym lotniskiem w Europie środkowej. Szkoda czasu dla
         Ciebie

         Najdroższym z uwagi na MONOPOL. Wystarczyłoby żeby na przykład dali wkroczyć
         innym niż Petrolot dostawcom paliwa i innym niż WAS obsługującym, a już by było
         lepiej... Cena nie wynika z położenia :-/. Tia i kolejna obelga... tak łatwiej
         niż argumentami :-P

         Pzdr.
         • mahony2109 w temacie Ryanair'u 13.07.06, 21:14
          Polecam link (jak nie działa to: airliners.net, forum, civila aviation, "why is
          ryanair so cheap" - ciekawych rzeczy można się dowiedzieć):
          www.airliners.net/discussions/general_aviation/read.main/2874645/
          Lepiej się na nich nie powoływać. Tanie linie mogą być pozytywne, ale metody
          tej są naprawdę wątpliwe.
  • korek222 Re: lotnisko Okęcie 12.07.06, 12:14
   Panowie jest tu paru ludzi ,którzy jak sądzę mogą się spotkać i pogadać na ten
   temat bo każdy ma na swój sposób rację.Proponuję więc spotkanie u mnie przed
   domem na grilu w tej prawie ,proszę zainteresowanych o kontakt.Nie wyczerpiemy
   zapewne tematu do końca ale dyskusja w ciekawym towarzystwie nawet po upalnym
   dniu to coś.W przerwach od dyskusji nad możliwym i niemożliwym możliwość
   rozegrania paru setów w siatkę czy też turniej karnych na bramke do piłki
   recznej.Pozdrowienia.
   • ordyl Re: lotnisko Okęcie 12.07.06, 13:03
    czesć Janusz

    Zawsze się chętnie z Tobą spotkam. Wcześniej spotykałem się z radnymi
    Wiśniewskim, Sieliłą, Klimkowskim, sołtys Faliszewskim, Wójtową Batycką-Wąsik ,
    Markiem Flakiem, Krzyszytofem Tarchalskim Mariuszem Słowikiem pewnie kogoś
    pominąłem i nic z tego nie wynikało.

    Z Tobą przynajmniej nie stracimy czasu bo pogramy sobie w piłkę lub siatkówkę.

    Zdrówka
  • ordyl Re: lotnisko Okęcie 14.07.06, 10:34
   Warszawie jest potrzebne duże nowoczesne lotnisko. Są dwie lokalizacje
   Mszczonów oraz Modlin. Komuś zależy na tym żeby tych lotnisk nie było, jak
   widać.

   Lotnisko w centrum miasta to korek komunikacyjny, i nie jest to wezęł
   komunikacyjny bo nie da się wyizolować ruchu lokalnego (dojeżdżających do
   pracy). Ktoś kto jest specem od komunikacji powinien takie rzeczy wiedzieć.
   Nigdzie nie udało się zorganizować dobrego dojazdu lotniska w centrum miasta.
   Okęcie leży obok bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego wylotówki na Katowice
   oraz Kraków, więc nasilenie ruchu jest tu olbrzymie o czym nieraz nam mówił
   Janusz Piechociński. Robienie obwodnicy dla Okęcia jak to teraz się planuje
   nie poprawi sytuacji , ponieważ nie odciąży tego ruchu. Nie poprawi sytuacji
   Okęcia i nie poprawi lokalnej komunikacji.

   Okęcie jest drogie i nie wygodne ze względu na swoje usytuowanie , dlatego
   Kraków przejmuje część lotów tanich linii lotniczy, i dlatego Warszawa nie ma
   szans w konkurencji z Berlinem. Ktoś kto temu przeczy albo ma w tym interes
   albo nie chcę zrozumieć rzeczy oczywistych.

   Nie jestem związany z ryanair związku z tym nie czuje się zobowiązany bronić
   tej firmy. Sugestie tej firmy na temat tanich lotów sa jednak istotne i
   pokazują ten problem w szerszym kontekście. rownież konieczności budowy
   nowoczesnego lotniska z wydzielonym węzłem drogowym kolejowym etc. tak aby
   warszawiacy i nie tylko mogli łatwo z lotniska korzystać.

   I na koniec pieniacze którzy mnie atakują jak widać mają jeden cel monopol
   Okęcia w Warszawie. Dlaczego ci ludzie nie chcą budowy nowego lotniska? jak
   sobie odpowiemy na to pytanie wszystko będzie jasne.

   Zdrówka
   • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 14.07.06, 10:44
    Radzę sprawdzić definicję pieniacza. Typowym zastosowaniem tego słowa jest
    osoba, która nie wydaje się mieć życia, poza tym, że czepia się paru spraw (nie
    przeszkadzających innym) i prowadzi krucjatę by je załatwić po swojej myśli.
    Krucjata polega na męczeniu wszelkiego rodzaju urzędników i generalnie
    czepiania się każdego urzędu, nawet takiego w kórego kompetencje sprawa
    właściwie nie chodzi... Za to posiadanie innego zdanie niż ktoś i
    argumentowanie go (czytaj: dyskusja) nie ma z pieniactwem nic wspólnego. Nie ma
    nic wspólnego ze słownikową definicją pieniacza... Więc po co odwraczasz kota
    ogonem? Przecież tylko się ośmieszasz...

    Pzdr.

    PS: z wrodzonej złośliwości dodam, że pewnie, zaczniesz kolejną krucjatę i
    będziesz wysyłał listy do Netii, do gminy Piaseczno, do policji i Bóg wie kogo,
    że mi odciąć Internet, bo Cię uraziłem ;-DDDDDD
    • ordyl Re: lotnisko Okęcie 14.07.06, 14:53
     RYANAIR WZYWA PONOWNIE DO ZBUDOWANIA DRUGIEGO LOTNISKA DLA WARSZAWY!     Warszawa, Londyn, 11 lipca 2006: Dokładnie trzy miesiące od czasu wezwania
     polskiego rządu do reformy zarządzania państwowymi lotniskami i rozpoczęcia
     prac nad alternatywnym, efektywnym i tanim lotniskiem dla Warszwy, Ryanair,
     numer 1 wśród tanich linii lotniczych w Europie, ponawia swój apel!

     „Bałagan na Okęciu. W kolejkach do odprawy trzeba stać nawet trzy godziny.
     Nawet półtorej godziny trzeba spędzić w korku tuż przed lotniskiem.”

     ”- Taki horror Porty Lotnicze fundują nam już od czerwca, gdy zaczął się szczyt
     wakacyjny. My spóźniamy się do pracy, a pasażerowie na samoloty.”

     „Gdy komuś uda się dojechać do lotnisko, kolejne kłopoty czekają go w pękającej
     w szwach hali odlotów. W kolejkach do odpraw dochodzi do kłótni. - Dwie godziny
     czekamy na odprawę do Toronto, a tu się wpychają inni. Nikt nad tym nie panuje.”

     „- Lecimy LOT-em, który jest jednym z droższych przewoźników, a jesteśmy
     obsługiwani w tak fatalnych warunkach.”

     To tylko kilka cytatów z artykułu red. Krzysztofa Śmietany w stołecznej Gazecie
     Wyborczej z dnia 6 lipca br. Jak długo w reakcji na takie opisy bezczynne
     pozostaną władze Warszawy, Mazowsza i kraju?

     Otwarcie lotniska w Modlinie, Sochaczewie, Mińsku Mazowieckim, lub
     jakiejkolwiek innej lokalizacji niedaleko Warszawy znacznie zwiększyłoby
     konkurencję na rynku tanich przelotów i przyczyniłoby się do obniżenia cen
     połączeń do Warszawy, a pasażerom zaoszczędziłoby atrakcji serwowanych przez
     Okęcie i drogich przewoźników stamtąd operujących. Te „atrakcje” to wysokie
     ceny, spóźnione loty i setki zagubionych bagaży!

     Ryanair chce przekazać Ministerstwu Transportu w Warszawie głosy poparcia od
     wszystkich pasażerów, którzy chcą z Warszawy latać tanio, punktualnie i bez
     nerwów! Dlatego uruchamiamy adres e-mail lotniskodlawarszawy@ryanair.com.
     Wszystkie e-maile popierające apel Ryanair zostaną przekazane Ministrowi
     Transportu!

     Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanair w Europie
     Środkowej powiedział dziś:
     „Jak długo jeszcze będziemy słyszeć tylko zapewnienia, że już za kilka miesięcy
     ruszą prace? Że już za rok będzie lotnisko w Modlinie? Czas najwyższy obrócić
     słowa w czyny, tak aby z niskich cen mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy
     Rzeszowa, Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa! Jak
     długo warszawiacy by polecieć tanio będą jeszcze musieli jeździć do Łodzi?
     Apelujemy do wszystkich, dla których ma to znaczenie o przesyłanie głosów
     poparcia pod adres lotniskodlawarszawy@ryanair.com, a pierwszych 100 osób
     otrzyma bezpłatne* bilety na nowych trasach Ryanair z Wrocławia i Krakowa do
     Frankfurtu i Liverpoolu, które startują już w październiku!”

     • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 14.07.06, 19:19
      Weź mnie nie rozśmieszaj z tym Ryanairem. To nie jest linia dla Warszawy.
      Ryanair obsługuje zadupia i pojedyńcze stolice które mają drugie zadupne
      lotniska. Robi ludzi do tego w konia, uznając, że np: lotnisko Hahn to
      Frankfury. Tym samym często bilet Ryanair + komunikacja / taksówka by się
      dostać z zadupia do miasta jest droższa niż bulet normalnej taniej linii (jak
      Centralwings, Germanwings, EasyJet, Sky Europe, Wizz Air, Norwegian itd - z
      których nawiasem mówiąc żadna nie ma z Wawą problemów) a nawet niż
      normalnej "drogiej" czy "klasycznej" linii. Polecam link o Ryanair, który Ci
      dałem. Tam siedzą specjaliści od lotnictwa, z którymi żaden z nas nie może się
      w tej kwestii równać!

      > „Bałagan na Okęciu. W kolejkach do odprawy trzeba stać nawet trzy godzin
      > y.
      > Nawet półtorej godziny trzeba spędzić w korku tuż przed lotniskiem.”

      Co rozwiąże nowy terminal...

      > ”- Taki horror Porty Lotnicze fundują nam już od czerwca, gdy zaczął się
      > szczyt
      > wakacyjny. My spóźniamy się do pracy, a pasażerowie na samoloty.”

      Co również rozwiąże nowy terminal...

      > „Gdy komuś uda się dojechać do lotnisko, kolejne kłopoty czekają go w pęk
      > ającej
      > w szwach hali odlotów. W kolejkach do odpraw dochodzi do kłótni. - Dwie
      godziny
      >
      > czekamy na odprawę do Toronto, a tu się wpychają inni. Nikt nad tym nie
      panuje.

      Hmm... co zmieni nowy terminal (mam uczucie deja vu pisząc to :-D)

      > „- Lecimy LOT-em, który jest jednym z droższych przewoźników, a jesteśmy
      > obsługiwani w tak fatalnych warunkach.”

      To po cholerę "lecicie" Lotem. Jest wybór. Przecież do wielu destynacji taniej
      lecieć konkurencją przez Frankfurt, Wiedeń, Londyn czy Paryż, a czasem
      bezpośrednio nawet (nie wiem czy do Toronto lata Air Canada, ale pewnie tak).

      > To tylko kilka cytatów z artykułu red. Krzysztofa Śmietany w stołecznej
      Gazecie

      Nie rozśmieszaj mnie. Pan Śmietana to dyżurny specjalista od wszystkiego. Pisze
      też o komunikacji i kolei od odejścia Pana Osowskiego. O ile poprzedni był
      rzeczywistym specem od komunikacji, to teraz Gazeta jest na tym samym poziomie
      co ŻW, a Osowski na forum komunikacyjnym nie raz przeprasza za poziom dawnego
      pracodawcy :-D

      Dobra, lecę na obiad... do reszty postu ustosunkuję się po nim :)

      Pzdr.
     • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie (odp. cz. II) 14.07.06, 19:58
      > Ryanair chce przekazać Ministerstwu Transportu w Warszawie głosy poparcia od
      > wszystkich pasażerów, którzy chcą z Warszawy latać tanio, punktualnie i bez
      > nerwów! Dlatego uruchamiamy adres e-mail lotniskodlawarszawy@ryanair.com.
      > Wszystkie e-maile popierające apel Ryanair zostaną przekazane Ministrowi
      > Transportu!

      Kampania reklamowa. Skuteczna dzięki ludziom, takim jak Ty, którzy się na nią
      nabierają. Chociaż z Twoich postów na tym forum człowiek się zastanawia czy Ty
      się tylko nabierasz, czy dla Ryanair pracujesz, bo jak na temat lotniska
      (ciągnący się od 10 lat) durna akcja Ryanairu (trwająca raptem kilkanaście
      miesięcy) powtarza się zbyt często.

      > Tomasz Kułakowski, odpowiedzialny za sprzedaż i marketing Ryanair w Europie
      > Środkowej powiedział dziś:
      > „Jak długo jeszcze będziemy słyszeć tylko zapewnienia, że już za kilka mi
      > esięcy
      > ruszą prace? Że już za rok będzie lotnisko w Modlinie? Czas najwyższy obrócić
      > słowa w czyny, tak aby z niskich cen mogli skorzystać nie tylko mieszkańcy
      > Rzeszowa, Szczecina, Gdańska, Bydgoszczy, Poznania, Wrocławia czy Krakowa!
      Jak
      > długo warszawiacy by polecieć tanio będą jeszcze musieli jeździć do Łodzi?

      Pan Kułakowski nie wyjaśnił dlaczego cenry Ryanairu są takie tanie. Tańsze niż
      innych tanich linii. Oczywście takie nietypowe, a tanie kampanie są jedynm
      powodem, ale nie jedynym - polecam link

      > Apelujemy do wszystkich, dla których ma to znaczenie o przesyłanie głosów
      > poparcia pod adres lotniskodlawarszawy@ryanair.com, a pierwszych 100 osób
      > otrzyma bezpłatne* bilety na nowych trasach Ryanair z Wrocławia i Krakowa do
      > Frankfurtu i Liverpoolu, które startują już w październiku!”

      Tia i jeszcze marchewka... Ciekawe ile osób wyśle "poparcie" mając sprawę
      głęboko w d***e, tylko żeby dostać darmowy bilet na tą puszkę (nawiasem mówiąc
      za lot którą bym gorsza nie dał - bez zasłonek, regulowanych fotel, naćkane
      miejsca, zero obsługi w razie opóźnień i tak dalej).

      Pzdr.
  • jerzy.paryska Re: lotnisko Okęcie 20.07.06, 19:35
   Popieram,

   Pięć lat temu nad głową nic mi nie latało. Teraz co minutę mam huczące
   odrzutowce. To nie jest w porządku
   • ordyl Re: lotnisko Okęcie 20.07.06, 23:10
    Siedze i czytam Wyborczą (kilka lat temu), że nie rozumieją ludzi, którzy
    protestują bo teraz latają nowoczesne samoloty które w ogóle nie hałasują.
    Zamiast popierać rozwój lotniska, które przynosi same zyski to się
    awanturują a nad moją głową latały samoloty bezgłośnie , można powoedzieć że w
    ogóle ich nie słyszałem.

    Zdrówka
   • ctr Re: lotnisko Okęcie 27.07.06, 21:19
    Bo mieszkałeś w Pipidówku!
   • mahony2109 Re: lotnisko Okęcie 10.10.06, 21:34
    Chyba 5 lat temu mieszkałeś gdzie indziej. Latało więcej i głośniejszych.
    Owszem, rozkład był może mniej zapchany, ale za to znacznie częściej wiało od
    Zachodu. Ostatnio w Wawie zmienił się klimat (stąd suche lata i mroźne zimy -
    jak całe ostatnie 1,5 roku), znacznie częściej wieje od wschodu i samoloty
    lądują od Okęcia. Jest lepiej. Nie dzięki działaniom włądz, ale jest.

    Pzdr.
  • wafek1 Re: lotnisko Okęcie 12.09.06, 09:18
   w dzisiejszej Stołecznej - "Okęcie blokuje Modlin"
   • ordyl Okęcie blokuje Modlin 12.09.06, 16:13
    Właśnie o tym pisze o dłuższego czasu zamiast budować nowoczesne lotnisko
    pchają się w modernizowanie trupa. Inwestycja w Okęcie blokuje budowę
    nowoczesnego lotniska co powoduje wzrastający ruch nad naszymi głowami. Na
    szczęście to się zmienia powoli i choć raczej jestem nadal pesymistą może
    jednak się uda przenieść lotnisko do Sochaczewa lub Modlina.

    W Rzeczposopolitej o tym samym (obie gazety i RZ i GW były bardzo jednostronne
    w sprawie lotniska p.Śmietana jest o niebo lepszy od poprzedników) Opinia
    Atrura Buraka z PPL - winą za narzekania ursynowian obarcza przede wszystkim
    developerów którzy zamiast informować o niedogodnościach obiecywali spokój i
    ciszę etc. To samo co piszą moi adwersarze.
    Nie wspomina jednak o tym że ruch wzrasta oraz o coraz częstszych nocnych
    lotach.

    Warszawa się rozrasta ale nie wszyscy to zauważają widzą tylko swój mały
    interes na Okęciu. To co mnie przeraża to właśnie ten egoizm coraz
    powszechniejszy.

    Zdrówka
    • ordyl Re: Okęcie blokuje Modlin 10.10.06, 00:14
     Dziś w wyborczej jest artykuł na temat nas dotyczący.

     Dokładniej czemu są opóźnienia w sprawie budowy lotniska w Modlinie.
     Kilka ciekawostek lotnisko ma dojazd koleją róznież może mieć wezęł
     komunikacyjny. Tereny są tam znacznie tańsze społeczność lokalnaliczy na
     rozwój gminy dzięki lotnisku. Mocno na budowę naciska wójt Nowego Dworu
     Mazowieckiego.
     Dlaczego więc musimy się męczyć z tym Okęciem? Jednym z udziałowców lotniska w
     Modlinie jest PPL czyli samo Okęcie. To co się dzieje obecnie na Okęciu jest
     kataklizmem. Budowa nowego lotniska pomogłaby samemu PPL który musi spłacić
     długi zaciągnięte na rozbudowę Okęcia.
     według szacunków inwestycja wielkości 70 Mln PLN zwróciłaby się już po roku

     Najlepsze jest to że wszyscy udziałowcy są podmiotami zależnymi od skarbu
     państwa. Dlaczego więc nie można zbudować lotniska w Modlinie ? Dlaczego nie
     można ograniczyć Okęcia które z roku na rok jest coraz bardziej dla nas
     uziążliwe? Kto ma w tym interes aby było źle?

     Pozytywne jest to że GW zaczyna o tym pisać wcześniej nie miała na to ochoty.

     Zdrówka
  • ordyl Okęcie szykuje nam horror 20.03.07, 18:02
   Witam

   odpusciłem temat wydawało się że idzie ku lepszemu. Miały być dwa nowe
   lotniska poza W-wą które odciążyłyby naszą okolicę.
   No i niestety Okęcie ma plany budowania drugiego pasa startowego. Ładnie to
   ubiera w słówka o odciązeniu Ursynowa i szykuje nam horror. Co oznacza drugi
   pas dla nas nieustający hałas. Samoloty non stop nad naszymi głowami.
   Wymienią nam okna dadzą odszkodowania etc. jak to pisza ale Okęcie się nie
   spieszy z odszkodowaniami. Przegrało proces w NSA właśnie w sprawie
   ograniczonego użytkowania.
   Wyborcza kolejny raz przedstawia piękną wizję lotniska blisko centrum i wygodne
   dla warszawiaków. Południe Warszawy to będzie hałas , chaos komunikacyjny.

   Ten projekt już raz przepadł więc czemu ktoś na siłe wraca z tym chorym
   pomysłem.

   Trzeba protestować i to szybko. W Polsce jak widać najmniej się liczą z ludźmi.

   Zdrówka

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka