22.02.09, 10:23
Łowój bandó słóweczka na literka 'P'
Obserwuj wątek
  • rita100 Re:paca - glina 22.02.09, 10:51
   paca - glina, błoto, rozmokła ziemia
   Na gliniastych drogach po tych deszczach je tako paca, ze ciajsko tam przejechać
   • rita100 Re:pacać - paćkać, brudzić 22.02.09, 10:56
    pacać - paćkać, brudzić, walać; nieumiejętnie coś robić

    Zakorz dzieciom pacać w tam błocie, bo przidó do domu dicht łuwalane.
    Pacoł w zygarku az go zepsowoł.
    to dopsiero buł fachmón
    • rita100 Re:pacać sie - packać się 22.02.09, 11:00
     pacać sie - packać się, brudzić się

     Łupacali sia jek morusi
     • rita100 Re:pacaj - partacz 22.02.09, 11:01
      pacaj - partacz, ten co zabiera się do roboty, a nie umie jej wykonać

      Tan pacoj zrobziuł stół z krziwimi nogami.
      • rita100 Re:pacarka - fuszerka 22.02.09, 11:03
       pacarka - fuszerka, licha robota

       Zabroł sia do jekiś pacorki i tak sobzie trocha zarobźio.
       W tam deszczu to nie jest robota, to jest pacorka.
       • rita100 Re:pachołek - parobek 22.02.09, 11:06
        pachołek - parobek
        • rita100 Re:pachołkować - pracować jako parobek 22.02.09, 11:07
         pachołkować - pracować jako parobek
         • rita100 Re:pachta - opłata za dzierżawę 22.02.09, 11:09
          pachta - opłata za dzierżawę

          Szimon mo sześć morgów swoji ziamni i psiańć morgów pachti.
          Pachta jest wisoka, bo tyż i ziamnia jest tam dobro.
          • rita100 Re:pachtarz - dzierżawca roli 22.02.09, 11:10
           pachtarz - dzierżawca roli
           Pachtorze spszieszó sia z draszowaniam, bo po żniwach muszó płacić pachta.
           • rita100 Re:pachtować - brać w dzierżawę 22.02.09, 11:10
            pachtować - brać w dzierżawę
            Łu noju małe gospodorze pachtujó po kila morgów z ziamni klebajskiej.
            • rita100 Re:pacia, picia - stara skarpeta 22.02.09, 18:33
             pacia - stara skarpeta, połatana pończocha
             W klocach możesz chodzić w paciach, a picie łostow na niydziela.
             • rita100 Re:paciorka, paciórka - korale 22.02.09, 18:38
              paciorka, paciórka - korale
              Marichna tak sia radowała, jek dostała pociórki; zaro sia w nie łustrojuła
              • rita100 Re:pacocha - błocisko 22.02.09, 18:38
               pacocha - błocisko
               Łedwo przejechoł-am bez ta pacocha na drodze do Szili.
               • rita100 Re:padołek - dolina 22.02.09, 18:42
                padołek - dolina, zagłębienie terenowe
                Na padołku mniyszkajó tilo dwa gospodarze, Bołkroźić i Kramkowski.
                • rita100 Re:pakieta - paczka, pakiet 22.02.09, 18:46
                 pakieta - paczka, pakiet
                 Wuj Antóś kożdygo roku przisiła noma na Godi pakyta z zabowkami no dzieci.
                 • rita100 Re:pakietka - paczuszka, pakiecik 22.02.09, 18:54
                  pakietka - paczuszka, pakiecik
                  • rita100 Re:pakować się - pchać się 22.02.09, 18:55
                   pakować się - pchać się, włazić bezceremonialnie, wynosić się

                   Gdzie sia tu pakujesz, toć zidzisz, ze tu nimo mniejsca.
                   Weź twój pyndel i pakuj sia stónd.
                   • rita100 Re:pal - zaostrzony kołek 22.02.09, 18:57
                    pal - zaostrzony kołek
                    • rita100 Re:palaruch - przekleństwo 22.02.09, 18:58
                     palaruch - przekleństwo
                     Iść do palarucha - idź do diabła
                     Jeki palaruch mi tu przeszkadzo ? - Co za diabeł mi tu przeszkadza ?
                     • rita100 Re:palidło - opał 22.02.09, 19:01
                      palidło - opał
                      Czy nie zabroknie noma polidła na zima ?
                      Moze kupisz jeszcze pora klafrów drewna ?
                      • rita100 Re:pampuź - bambosz 22.02.09, 19:03
                       pampuź - bambosz
                       Bobce zawdi zimno w nogi, łóna nawet w domu chodzi w pampuziach.
                       • rita100 Re:panic - panicz 22.02.09, 19:05
                        panic - panicz
                        • rita100 Re:pankrut - bankrustwo 22.02.09, 19:07
                         pankrut - bankrustwo
                         Zrobzić pankrut - zbankrutować
                         • rita100 Re:pankrutować - bankrutować 22.02.09, 19:08
                          pankrutować - bankrutować
                         • rita100 Re:para - para małżeńska 22.02.09, 19:09
                          para - para małżeńska, narzyczeńska
                         • rita100 Re:parada - pycha,działanie na pokaz 22.02.09, 19:10
                          parada - pycha, działanie na pokaz
                          Ta jych parada do niczegój nie doprowadzi, tilo ludzie bandó z niych zambować.
                          Ksiónc mo konie jek do paradi - jak na pokaz.
                         • rita100 Re:paradny - pyszny, dumny 22.02.09, 19:12
                          paradny - pyszny, dumny, zarozumiały
                          paradny wóz - bryczka

                          Dziywczini majóntkozi só paradne, łóne do nikogój sia nie łodezzió.
                         • rita100 Re:paradyn - palaruch 22.02.09, 19:19
                          paradyn - palaruch
                         • rita100 Re:parchaty - strzępiasty materiał 22.02.09, 19:19
                          parchaty - strzępiasty materiał

                          Na mantle jesianne kupujó teroz take parchate sztofi.
                         • rita100 Re:parchim - barchan 22.02.09, 19:22
                          parchim - barchan
                          parchimowy - barchanowy
                         • rita100 Re:parciak - pas parciany 22.02.09, 19:22
                          parciak - pas parciany, parciany worek do bilonu

                          Łón ma dobrze wipchani parciok golsztikami
                         • rita100 Re:pardun - pardon 23.02.09, 16:59
                          pardun - pardon
                          No niygo ni mom żodnygo pardunu - nie będę go absolutnie oszczędzał
                         • rita100 Re:pardunować - nie oszczędzać 23.02.09, 17:02
                          pardunować - nie baczyć na nic, nie oszczędzać

                          Jutro nie bandziewa pardunować, tilo zaros łod rena zabzierzewa sia do roboti.
                          Jo mu nie banda pardunowoł, bo łón na to nie zasługuje.
                         • rita100 Re:parka - para bliźniąt 23.02.09, 17:04
                          parka - para bliźniąt
                          Noprzód mnieli dziywczinka, a potam łurodziuła jam sia porka chłopoców.
                          Bernat kupsiuł sobzie porka truziów i mo tero z niami robota na całi dziań.
                         • rita100 Re:parobek - stały robotnik 23.02.09, 17:07
                          parobek - stały robotnik w gospodarstwie rolnym
                          Majó dobrygo parobka, som sia bzierze do kożdi roboti.
                         • rita100 Re:parobkować -robić prace 23.02.09, 17:08
                          parobkować -robić prace w charakterze stałego parobka
                          Nie bande całe żicie parobkować, kupsia sobzie pora morgów i banda robziuł na
                          swojam.
                         • rita100 Re:parzyć - prażyć, przypiekać 23.02.09, 17:10
                          parzyć - prażyć, przypiekać
                          Słónko parzi a konie nie mogó sia łognać łod bónków.
                         • rita100 Re:pas - paszport 23.02.09, 17:12
                          pas - paszport
                          Dostoł-am pas i zaro wiza na wijazd do Polski.
                         • rita100 Re:paskuda - zad, pośladki 23.02.09, 17:13
                          paskuda - zad, pośladki, paskudnik, brzydal

                          Jek sia bankarti nie uspokojita, dostanieta po paskudzie.
                          Z paskudó nicht sia wdawać nie chce.
                         • rita100 Re:pasować - uważać na kogo 24.02.09, 20:53
                          pasować - uważać na kogo, pilnować kogo lub co, czatować na kogo

                          Pasujta na gajsi, żebi nie pośli w marchsia.
                          Na dziecko to ti musisz pasować, bo jo ni mom na to ciasu.
                          Pasowoł tak długo na złodzieja, az go ficiuł.
                         • rita100 Re:pastórz - pasterz 26.02.09, 18:15
                          pastórz - pasterz
                         • rita100 Re:paszk - żołądek krowy 26.02.09, 18:16
                          paszk - żołądek krowy większego zwierza

                          Krowa długo chorzała, a jek jó zabzili, to mniała w paszku kawałek druta.
                         • rita100 Re:patek - ojciec chrzestny 26.02.09, 18:17
                          patek - ojciec chrzestny

                          Na potka zaprosiwa chiba wuja z Balanga.
                         • rita100 Re:patela - patelnia 26.02.09, 18:17
                          patela - patelnia
                         • rita100 Re:paterak - niezdara 26.02.09, 18:20
                          paterak - niezdara, niszczyciel, marnotrawca

                          Tan patyrok na nieczam nie łoszczandzo.
                          Do takygo patyroka nie worto chodzić z robotó.
                         • rita100 Re:patka - matka chrzestna 26.02.09, 18:23
                          patka - matka chrzestna
                          Potka przinosi cóś Jonkozi na kożdi jygurstok.
                         • rita100 Re:patkować - występować w roli 26.02.09, 18:24
                          patkować - występować w roli ojca lub matki chrzestnej
                          Kórnol potkowoł jych sinozi, a Krónolka drugi córce.
                         • rita100 Re:patrola - patrol 26.02.09, 18:24
                          patrola - patrol
                         • rita100 Re:patrolka - mały patrol 26.02.09, 18:25
                          patrolka - mały patrol
                         • rita100 Re:patrzelisko - trzonek bata 26.02.09, 21:15
                          patrzelisko - trzonek bata
                          (batrzelisko)
                          Jek Gapa sia łupsije, to wizijó patrzeliskam nad koniami, ze jek szólóne.
                         • rita100 Re:pazgrać - bazgrać 26.02.09, 21:20
                          pazgrać - bazgrać, babrać, grzebać w brudach

                          Dzieci pazgrajó znów w błocie.
                          Pazgroł i pazgroł przi wozie i jenuż go dobrze nie zrobziuł.
                         • rita100 Re:pazgrać się - babrać się 26.02.09, 21:23
                          pazgrać się - babrać się
                         • rita100 Re:pazgraj - partacz 26.02.09, 21:23
                          pazgraj - partacz, niezdara
                          Tan pazgroj nieczegój dobrze nie zrobzi.
                         • rita100 Re:pazłotko - świecidełko 27.02.09, 17:13
                          pazłotko - świecidełko

                          Ciotka prziniosła bómbóni zaźiniante w pazłotka.
                         • rita100 Re:pazuch - pazucha 27.02.09, 17:15
                          pazuch - pazucha
                          za pazucham, pod pazucham, zza pazucha.
                         • rita100 Re:pazur - paznokieć 27.02.09, 17:16
                          pazur - paznokieć

                          Rudolf podrapoł mnie paurami.
                          Wszed mi pazór pod skóra i ni moga go wydostać.
                         • rita100 Re:pazura - ręka 27.02.09, 17:17
                          pazura - ręka

                          Weź precz ta pazura łod maszini, bo sia jeszcze skalyczysz.
                          Trzeba na łoronka jeszcze wjechać pazurami.
                         • rita100 Re:pazurować - spulchniać ziemię 27.02.09, 17:20
                          pazurować - spulchniać ziemię

                          Edłard pazuruje dziś rźisko
                         • rita100 Re:paźba - pasienie 27.02.09, 17:23
                          paźba - pasienie
                          Zagoniała szurków do roboti, to do ciańcia drewków, to do paźbi abo nawet do
                          psielenia w łogrodzie.
                         • rita100 Re:paździór - drzazga 27.02.09, 17:25
                          paździór - drzazga, drobny odłamek drewna

                          Wszed mi pod paznokeć paździór i teroz boli mnie całi palec.
                          Prowozi z paździorów só słabe i nie trzimajó długo.
                         • rita100 Re:pecyna - rozmokła glina 27.02.09, 17:28
                          pecyna - rozmokła glina, błoto
                          Ciajżko wijechać z ti pecini przi Paltijonowam polu.
                         • rita100 Re:pedala - pedał u roweru 27.02.09, 17:38
                          pedala - pedał u roweru
                          Zawadziuł pydaló ło kamnień i szia przewróciuł.
                         • rita100 Re:pedy - nosidło do wiader 27.02.09, 17:39
                          pedy - nosidło do wiader zakładane na barki

                          Jek tilo zieczór sia zbliżoł, Marta brała pydi na plecy i nosiuła woda ze studni
                          do sztóngźi.
                         • rita100 Re:peltać - przebierać nogami 27.02.09, 17:41
                          peltać - przebierać nogami, biec drobnymi kroczkami (tylko o dzieciach)
                          Lotka ni mo jeszcze trzych lot, ale pylto ze mnó aż do wsi.
                         • rita100 Re:pendel - tłumoczek 08.03.09, 21:21
                          pendel - tłumoczek, zawiniątko, zwisający pakunek

                          Stare kobzity szli z pyndlami na łodpust do Gyczwołda.
                         • rita100 Re:pendełek - pyndelek 08.03.09, 21:24
                          pendełek - pyndelek
                          pyndelecek
                         • rita100 Re:pengzyja - emerytura 08.03.09, 21:25
                          pengzyja - emerytura, stan spoczynku; stancja

                          Nosz brytfyger juz poszed na pandzyjo.
                          Wisoke łurzandniki jek przestajó pracować, dostajó duże pangzije.
                          Jych szurki w lato dojyżdzali cugam do szkołi w Łolstinie, a zimó mniyszkali na
                          pangziji.
                         • rita100 Re:perłówka - perliczka 08.03.09, 21:29
                          perłówka - perliczka

                          Jojka perłówków majó twarde skorupi
                         • rita100 Re:perpendykiel - perpendykuł 08.03.09, 21:32
                          perpendykiel - wahadło zegara, perpendykuł
                         • rita100 Re:pertać, peltać - żwawo chodzić 08.03.09, 21:33
                          pertać, peltać - żwawo chodzić, drobne kroczki

                          Dzieci pyrtajó na łónka po ksiotki.
                         • rita100 Re:peryka - peruka 08.03.09, 21:34
                          peryka - peruka
                         • rita100 Re:pewnikiem - na pewno 08.03.09, 21:35
                          pewnikiem - na pewno, z pewnością, zapewne

                          Pojechoł do Vestfolów, ale tam pewnikam mu sia łudało i w krótkam ciasie
                          przyjechoł na zawdi do domu.
                         • rita100 Re:pezać, peznąć - bić 08.03.09, 21:39
                          pezać, peznąć - bić, kopnąć

                          Jena naszo krowa przi dojanió pyzo.
                          Kóń go pyznół i richo go zabziuł.
                         • rita100 Re:pęcon, pancón - tłumok 08.03.09, 21:43
                          pęcon, pancón - tłumok, tobół, dobrze odżywione, ciężkie dziecko

                          Z pancónam na plecach wlokła sia w tam deszczu do mniasta.
                          Ale grubego mosz dziecioka, ledwo poredza tygo pancóna.
                         • rita100 Re:pędraj, pandroj - glista, gąsienica 10.03.09, 20:58
                          pędraj, pandroj - glista, gąsienica, robak pełzający

                          Zrzuć mu tygo pandroja z rankowa, jo sia go boja.
                         • rita100 Re:pędrowie - robactwo pełzające 10.03.09, 21:04
                          pędrowie - robactwo pełzające

                          Łodwaliuł kamnień, a pod niam buło pełno pandrozia.
                         • rita100 Re:pękać - trzaskać batem 10.03.09, 21:36
                          pękać - trzaskać batem, silnie uderzać

                          pankać, panknóńć
                          Jazda! zawołoł i panknół batem, a konie ruszyli jek szolóne.
                          Jek cia w pysk pankna, to przestaniesz mi sia psotować.
                         • rita100 Re:pękawka - pukawka, wystrzał 11.03.09, 20:04
                          pękawka - pukawka, wystrzał w zabawie dziecięcej

                          Dzieci strzylajó pankówkami z papsieru abo z ksiotków.
                         • rita100 Re:pępek, pampek - maślak 11.03.09, 20:05
                          pępek, pampek - maslak

                          Pampki to tyż smaczne grzibi
                         • rita100 Re:pęzel, pajzel - pędzel 11.03.09, 20:07
                          pęzel, pajzel - pędzel
                         • rita100 Re:pęzelek, pajzelek - pędzelek 11.03.09, 20:08
                          pęzelek, pajzelek - pędzelek
                         • rita100 Re:pęzlować - malować pędzlem 11.03.09, 20:08
                          pęzlować - malować pędzlem
                          pajzlować
                         • rita100 Re:piard, psiord - puszczać 11.03.09, 20:09
                          piard, psiord - puszczać wiatry
                         • rita100 Re:piardko - gówienko 11.03.09, 20:10
                          piardko - gówienko, byle co, rzecz małej wartości
                          psiordko
                          Prziniosła mi take psiordko, toć mogła go sobzie łostazić
                         • rita100 Re:piec - smażyć 11.03.09, 21:09
                          piec - smażyć
                          Psiekła mniajso w psiecu, co sila do niego dochodziuła i dolywała wodi, żebi sia
                          nie przipsiekło.
                         • rita100 Re:piecek - piecyk 11.03.09, 21:11
                          piecek - piecyk
                          psiecek
                         • rita100 Re:piechta - piesza podróż 11.03.09, 21:14
                          piechta - piesza podróż, piesza wędrówka

                          Psiechta w tam psiasku bandzie ciajżka.
                          Psiechtó - piechotą, pieszo
                          Mi chodziwa do kościoła zawdi psiechtó.
                         • rita100 Re:piecuch - piecuch 11.03.09, 21:15
                          piecuch - piecuch
                          Z dziodka to tero tilo psiecuch, najchantni siedzi w grzeje sia przi psiecu.
                         • rita100 Re:piega, psiyga - pieg 13.03.09, 16:36
                          piega, psiyga - pieg
                         • rita100 Re:piekarnik - piec do wypieku 13.03.09, 16:37
                          piekarnik - piec do wypieku

                          Wigarnuła popsiół z psiekarnika i zaczuła sodzać blachi z chlebam.
                         • rita100 Re:pieniąch, psieniónch - pieniądz 13.03.09, 16:41
                          pieniąch, psieniónch - pieniądz

                          Wuj mo dobre psieniónchi.
                         • rita100 Re:piepióreczka - biedroneczka 13.03.09, 16:42
                          piepióreczka - biedroneczka
                          psiepsióreczka
                         • rita100 Re:piepiórka - biedronka 13.03.09, 16:43
                          piepiórka - biedronka
                          psiepsiórka
                         • rita100 Re:pierdka, psiyrdka - nerwus 15.03.09, 20:18
                          pierdka, psiyrdka - nerwus, człowiek nerwowy i nieobliczalny
                          Z niygo to taki psiyrdka, nigdzi spokojnie posiedzić ni może, tilo zawdi loto z
                          jenygo do drugygo kónta.
                         • rita100 Re:pierdziel - wulgarnie 15.03.09, 20:23
                          pierdziel - wulgarnie
                          Kele tygo psiyrdzla wisiedzieć ni moga.
                         • rita100 Re:pierdziuch - pierdziel 15.03.09, 20:23
                          pierdziuch - pierdziel
                          psiyrdzuch
                         • rita100 Re:pieróg - pierniczek, kruche ciasto 15.03.09, 20:28
                          pieróg, psiyróg - pierniczek, kruche ciasto
                          Na Godi matulka napsiekła gwołt psiyrogów.
                         • rita100 Re:pierszeństwo - psiyrszajstwo 15.03.09, 20:32
                          pierszeństwo - psiyrszajstwo
                         • rita100 Re:pierszy - pierwszy 15.03.09, 20:34
                          pierszy - pierwszy
                          psiyrszy
                         • rita100 Re:pierwiastka - krowa po pierwszym 15.03.09, 20:36
                          pierwiastka - krowa po pierwszym ocieleniu, świnia też

                          psiyrźostka
                          Naszo psiyrźastka daje mało mlyka.
                         • rita100 Re:pierwuj - pierwotnie, dawniej 15.03.09, 20:40
                          pierwuj - pierwotnie, dawniej

                          Pszirwuj buło wszistko tońsze, a teroz dzie sia łobejrzić, trzeba gwołt płacić.
                         • rita100 Re:piastować - piastwować, pilęgnować 15.03.09, 20:45
                          piastować - piastwować, pilęgnować
                          psiastować
                         • rita100 Re:piestun - pistun 15.03.09, 20:45
                          piestun - pistun
                          psiestun
                         • rita100 Re:piestunka - piatunka 15.03.09, 20:46
                          piestunka - piatunka
                          psiestunka
                         • rita100 Re:pieśnia, psieśnia - pieśń 15.03.09, 20:47
                          pieśnia, psieśnia - pieśń
                         • rita100 Re:psiańdziesiónt, psiandzesónti 15.03.09, 20:49
                          piędziesiąt - pięćdziesiąt
                          psiańdziesiónt

                          piędziesiąty - pięćdziesiąty
                          psiandzesónti
                         • rita100 Re:pięknidełko - świecidełko 15.03.09, 20:53
                          pięknidełko - świecidełko, błyskotka

                          Na kermasie przedawali w budach rozmajite psianknidełka - broszki, pociórki,
                          świncónce ketki do zygerków, wszistko jek ze złota.
                         • rita100 Re:pięknota - piękność 15.03.09, 21:07
                          pięknota - piękność, coś bardzo pięknego

                          Ale majó ładno dziywczinka, taki psianknoty jeszcze nie zidziałam.
                          Ciotka prziziozła dzieciom rozmajite zabówki, same psianknoti.

                          pięknotka, psianknota - pięknota
                         • rita100 Re:pij-pij - wolanie do kota 16.03.09, 19:49
                          pij-pij - wolanie do kota
                         • rita100 Re:pijka - kotek 16.03.09, 19:50
                          pijka - kotek
                          Naszo pijka znów misz złapała.
                         • rita100 Re:pilić - pilnować, doglądać 16.03.09, 20:01
                          pilić - pilnować, doglądać

                          A ti psil twojygo nosa i nie patrz na nikogój.
                          Czamu nie psilujesz Antóśka ?
                          Wnet bi sia dostoł pod koła.
                         • rita100 Re:pil-pil - wołanie kaczek 16.03.09, 20:04
                          pil-pil - wołanie kaczek
                          pilki-pilki
                         • rita100 Re:pilować - pilnować, doglądać 16.03.09, 20:10
                          pilować - pilnować, doglądać, strzec

                          Nie psilowaliśta gajsi; łóne widostali sia z łogrodu i połordzili kawoł pszanici.
                          Psilujta łogrodu, bo szurki tam przichodzó na jepka.
                         • rita100 Re:pilować się - uważać na siebie 16.03.09, 20:17
                          pilować się - uważać na siebie, być ostrożnym
                          Psiluj sia, żebi jekygo głupstwa nie zrobziuła.
                         • rita100 Re:piła - pilnik 16.03.09, 20:21
                          piła - pilnik
                          psiła
                          Przyniś psiła i wiłostrz trocha tan łolśnik.
                         • rita100 Re:piłka - pilniczek 16.03.09, 20:21
                          piłka - pilniczek
                          psiłka
                         • rita100 Re:piosnka - piosenka 19.03.09, 18:01
                          piosnka - piosenka
                          Psiosnka smutno i żałosno sobzie spsiywała.
                         • rita100 Re:piotrz - środkowa rama okna 19.03.09, 18:02
                          piotrz - środkowa rama okna
                          psiotrz
                         • rita100 Re:pióra - pierze 19.03.09, 18:03
                          pióra - pierze
                          psierzyna je psióra
                         • rita100 Re:pismak - człowiek piszący 19.03.09, 18:04
                          pismak - człowiek piszący pisma do urzędu
                          Darmochwoł chodziuł łod psismoka do pismoka i pisoł skargi na swojich sójsiadów.
                         • rita100 Re:piszczek - kwilące dziecko 19.03.09, 18:05
                          piszczek - kwilące dziecko, nieustajnie piszczi

                          Z tam psiszczkam ni moga sobzie dać redi, zawdi tilo psiszczi i psiszczi i zawdi
                          mu czego brokuje.
                         • rita100 Re:piszczonek - pierścień, obrączka 19.03.09, 18:07
                          piszczonek - pierścień, obrączka

                          Cigani nosó na rancach po kila psiszczonków.
                          Britkon przijechoł na glandi z psieszczónkami no niego i no ni.
                         • rita100 Re:piwnica - sklep 19.03.09, 18:10
                          piwnica - sklep
                         • rita100 Re:plac - miejsce 19.03.09, 18:10
                          plac - miejsce do siedzenia lub do stania

                          Jo puda do tamti łowki, bo tutaj no mnie ni mo placu.
                          Ludzie stojeli przed dźwiyrzami, bo na soli nie buło no niych placu.
                         • rita100 Re:plachander - chłopaczyca 19.03.09, 18:12
                          plachander - chłopaczyca, czyli dziewczyna uganiająca się za chłopami albo
                          wałęsająca się

                          Franek łazi z takam plachandram i pewnie sia z nió łożani.
                          Wychodzić na plachander - wybierać się na wałęsanie
                         • rita100 Re:plachandrować - uganiać się, plotkować 19.03.09, 18:19
                          plachandrować - uganiać się, włóczyć się, plotkować
                          Dziewczini jek wyśli po łobziedzie, to plachandrowali do późneygo zieczora.
                          Plachandrowalim ło tam i ło tamtam i ło wszistkam.
                         • rita100 Re:plak - plama na ubraniu 22.03.09, 11:14
                          plak - plama na ubraniu

                          Mosz na łoblece plaki łod tłuszczu.
                         • rita100 Re:plakować - plamić 22.03.09, 11:18
                          plakować - plamić

                          Toć achtuj trocha, jek jyś; nie zidzisz, że plakujesz sobzie łobleka.
                         • rita100 Re:plan - kolonia 22.03.09, 11:21
                          plan - kolonia, tereny odległe od siebie

                          Palmowski mniszka na planie pod lasem
                         • rita100 Re:plana - plandeka 22.03.09, 11:23
                          plana - plandeka
                          plona
                          Zaladowoł mniechi z kartoflami na wóz, zakruł go plonó i pojechoł z niami do
                          mniasta na rinek.
                         • rita100 Re:planować - wyrównywać teren 22.03.09, 11:26
                          planować - wyrównywać teren

                          Bazianki plonujó pole za zanszticham.
                         • rita100 Re:plaprować - paplać, bredzić, gledzić 22.03.09, 11:29
                          plaprować - paplać, bredzić, gledzić, mleć językiem

                          Plapruje i plapruje i gambi nie zamknie.
                          Co łón tam plaprowoł, że Worniak znów konia zamanczuł ?
                         • rita100 Re:plata - płyta pieca kuchennego 22.03.09, 11:32
                          plata - płyta pieca kuchennego

                          Postow jeszcze zupa na plota, niech sia trocha podgrzeje.
                         • rita100 Re:plazgać - pluskać, chlapać 22.03.09, 11:35
                          plazgać - pluskać, chlapać
                          Zidzisz, plazgołeś w wodzie i tero mosz dicht mokre portki łod tygo plazganio.
                         • rita100 Re:plazgać się - pluskać się 22.03.09, 11:42
                          plazgać się - pluskać się, bawić sie w wodzie.

                          Dzisioj poślim z nauczycielam do Szili i tam moglim sia plazgać na brzegu jezióra.
                         • rita100 Re:plejta - plajta, bankructwo 22.03.09, 11:44
                          plejta - plajta, bankructwo

                          Pożiczoł i pożiczoł, aż nareście zrobziuł plejta.
                         • rita100 Re:plewniak - chłop średniorolny 22.03.09, 11:45
                          plewniak - chłop średniorolny
                          Gospodarstwa pod lasam só psioszcziste, tam gospodarujó tilo plewnioki.
                         • rita100 Re:plinc - placek kartoflany, naleśnik 22.03.09, 11:47
                          plinc - placek kartoflany, naleśnik

                          Dziś je psiontek, dostanieta na łobziod plince na łoleju.
                         • rita100 Re:plisz - plusz, aksamit, welwet 22.03.09, 11:51
                          plisz - plusz, aksamit, welwet
                         • rita100 Re:pliszowy - pluszowy, aksamitny 22.03.09, 11:52
                          pliszowy - pluszowy, aksamitny
                         • rita100 Re:pluder - szmata, licha suknia 22.03.09, 11:53
                          pluder - szmata, licha suknia
                          W taki pluder bich sia nie łoblokła.
                         • rita100 Re:pluma - renkloda 26.03.09, 20:38
                          pluma - renkloda

                          W naszam łogrodzie mowa śwaczki, śliwki i plómi.
                          Plómi smakujó mi nolepsi.
                         • rita100 Re:plumpa - pompa wodna 26.03.09, 20:41
                          plumpa - pompa wodna

                          Zieczoram kobziyti z pydami na plecach stojałi w łogónku we wsi przi plómpsie po
                          woda.
                         • rita100 Re:plumpać - brzdąkać 26.03.09, 20:46
                          plumpać - brzdąkać, nieudolnie grać; łkać, popłakiwać

                          Naułczuła sia trocha plómpać i miśli, ze może już grać.
                          Przestoń nareście plómpać i mazać sia jek prosiok.
                         • rita100 Re:plumpować - pompować wodę 26.03.09, 20:51
                          plumpować - pompować wodę
                         • rita100 Re:plunder - szmata 26.03.09, 20:53
                          plunder - szmata
                          Nogorzi to przerabziać take stare plóndri.
                         • rita100 Re:plusk - słota 26.03.09, 20:56
                          plusk - słota, niepogoda, ciągły nieustający deszcz

                          W taki plusk do mniasta nie pojedziewa.
                         • rita100 Re:pluskota - ulewa 26.03.09, 20:57
                          pluskota - ulewa, ciągły ulewny deszcz
                          Tako je dzisioj pluskota, ze sia razu z chati wujśc nie chce.
                         • rita100 Re:pluta - plucha, ulewny deszcz 26.03.09, 20:58
                          pluta - plucha, ulewny deszcz

                          Pluta dziś, jek nie z tygo śwata
                         • rita100 Re:płas - płask 29.03.09, 21:16
                          płas - płask, płaska strona przedmiotu
                          Połóż ta deska na płas !
                         • rita100 Re:płukać - prać 29.03.09, 21:18
                          płukać - prać

                          Łod rena do zieczóra płukałam same koszule i powłoki.
                         • rita100 Re:płukanie - pranie 29.03.09, 21:19
                          płukanie - pranie

                          Jutro bandziewa mnieli zielgie płukanie.
                         • rita100 Re:płutka - spławik wędki 29.03.09, 21:21
                          płutka - spławik wędki

                          Ledwo zarzuciuł wóntka i już płótka sia zanurzuła i riba na hoku.
                         • rita100 Re:pnąć się - piąć się 30.03.09, 18:11
                          pnąć się - piąć się

                          Pnół sia na gałójś i zlecioł z ni na ziamnia.
                         • rita100 Re:pobeblać - pomieszać 30.03.09, 18:13
                          pobeblać - pomieszać, zamącić, rozmieszać

                          Pobebloł muza i tero ji jeść nie chce.
                         • rita100 Re:po