Dodaj do ulubionych

Prosze o sprawdzenie loga

IP: *.adsl.inetia.pl 07.12.06, 22:31
ZNOWU COS ZLAPALEM ! weszlem na stronke o mp3 i bit defender mi zareagowal
ale nie skutecznie jak widac komp zwalnia aplikacje sie nie odpalają...

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 22:29:40, on 2006-12-07
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program Files\DriveCrypt\DcrServ.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe
C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program Files\DriveCrypt\DriveCrypt.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Documents and Settings\Sebek\Pulpit\Instalki\HiJackThis\HijackThis.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: Ytek Re: Prosze o sprawdzenie loga IP: *.adsl.inetia.pl 07.12.06, 22:32
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   www.dict.pl/plen
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
   C:\Program Files\Acrobat 6.0.1\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} -
   C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
   O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} -
   C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
   Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
   O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
   C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll
   O3 - Toolbar: ImageShack Toolbar - {6932D140-ABC4-4073-A44C-D4A541665E35} -
   C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll
   O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} -
   C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL
   O4 - HKLM\..\Run: [NVRTCLK] C:\WINDOWS\system32\NVRTCLK\NVRTClk.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
   \NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
   \NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
   Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
   O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-
   Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09
   \bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10
   \bdmcon.exe" /reg
   O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-
   88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [DriveCrypt Startup] c:\Program
   Files\DriveCrypt\DriveCrypt.exe /WS
   O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded
   Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html
   O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko za pomocą WellGeta -
   C:\Program Files\WellGet\nxall.htm
   O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded
   Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html
   O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page -
   res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html
   O8 - Extra context menu item: Post Image to Blog -
   res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5003
   O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded
   Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html
   O8 - Extra context menu item: Tag This Image -
   res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5002
   O8 - Extra context menu item: Upload All Images to ImageShack -
   res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5000
   O8 - Extra context menu item: Upload Image to ImageShack -
   res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5001
   O8 - Extra context menu item: Ściągnij za pomocą &WellGeta - C:\Program
   Files\WellGet\nxcatch.htm
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
   00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-444553540001} -
   C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Flash Saver - {09EA1F80-F40A-11D1-B792-
   444553540001} - C:\PROGRA~1\FLASHS~1\save.htm (file missing)
   O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} -
   C:\Program Files\WellGet\WellGet.exe
   O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1
   \Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL
   O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} -
   C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} -
   C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)
   O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} -
   C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm
   O9 - Extra button: Movies Extractor Scout - {F1EEBE30-9780-47FA-8AFF-
   114EF77B9EC9} - C:\Program Files\Movies Extractor Scout\flashextract.exe (file
   missing)
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
   00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O15 - Trusted Zone: toolbar.imageshack.us
   O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) -
   messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
   O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) -
   messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
   O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) -
   messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
   O16 - DPF: {6932D140-ABC4-4073-A44C-D4A541665E35} (ImageShack Toolbar) -
   toolbar.imageshack.us/toolbar/ImageShackToolbar.cab
   O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) -
   toolbar1.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
   O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) -
   messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
   O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) -
   messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
   O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) -
   www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab
   O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1
   \MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program
   Files\Skype\Plugin Manager\Skype4COM.dll
   O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\system32\rpcc.dll
   O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
   C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
   O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program
   Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file
   missing)
   O23 - Service: DriveCrypt Service (DriveCryptService) - Unknown owner -
   C:\Program Files\DriveCrypt\DcrServ.exe
   O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner -
   C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update
   Service\livesrv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
   C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
   O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. -
   C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
   O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program
   Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)
   O23 - Serv
   • Gość: Ytek Re: Prosze o sprawdzenie loga IP: *.adsl.inetia.pl 07.12.06, 22:33
    O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. -
    C:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
    O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program
    Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file
    missing)
    O23 - Service: DriveCrypt Service (DriveCryptService) - Unknown owner -
    C:\Program Files\DriveCrypt\DcrServ.exe
    O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner -
    C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update
    Service\livesrv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. -
    C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
    O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program
    Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program
    Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service
    (file missing)

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka