Dodaj do ulubionych

Do fachowców z Expandera

21.09.04, 11:27
Przymierzamy sie z żoną do przejęcia własności rodziców, czyli domu z
działką, a ponieważ chodzi nam o zminimalizowanie kosztów z tym związanych
już wiemy, w jaki sposób należy tego dokonać. Wymaga to tylko zaznaczenia u
notariusza, że dom jest w takim stanie technicznym, że wszystko nadaje się do
remontu, choć tak naprawdę to nie do końca. Ale jeżeli będziemy mieć na
jakiejś umowie zaznaczoną wartość "szczątkową" nieruchomości, to jak się to
ma do faktu, że chcemy zaraz zaciągnąć kredyt konsolidacyjny.
Pytam jako laik: czy wycena wartości hipoteki nieruchomości odbywa się zawsze
przez rzeczoznawcę, czy też my deklarujemy tę wartość, czy jest jakiś inny
sposób ?
Obserwuj wątek
  • doradcy.expandera Re: Do fachowców z Expandera 23.09.04, 17:40
   możecie uniknąć podatkou od darowizny - przynajmniej częściowo.

   Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku
   nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego
   odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
   mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa
   do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:
   • w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
   • w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
   • w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące
   przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na
   podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy,

   nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości
   nieprzekraczającej 110 m.kw. powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

   Ulga ta przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

   • nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stałego pobytu na terytorium
   RP,
   • nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
   stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku
   lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy,
   • nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są
   właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz
   wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu
   jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie
   dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji
   spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego,
   • nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu,
   • będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
   – od dnia złożenia zeznania podatkowego (jeżeli w chwili złożenia zeznania
   nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku),
   – od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku (jeżeli nabywca zamieszka w
   ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego).

   Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej
   przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw.
   Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych
   cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i
   gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami
   majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli
   zaś nabywca nie podał wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych lub wartość
   podana przez nabywcę według oceny naczelnika urzędu skarbowego nie odpowiada
   ich wartości rynkowej, organ ten może wezwać nabywcę do określenia wartości
   rzeczy i praw lub podwyższenia tej wartości w terminie nie krótszym niż 14 dni.
   W razie nieudzielenia odpowiedzi lub podania wartości nieodpowiadającej
   wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego ma prawo ustalić wartość z
   uwzględnieniem opinii biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób przekroczy
   o 33 proc. wartość podaną przez nabywcę, koszty opinii biegłych ponosi nabywca.

   Przy kredytach banki praktycznie zawsze stosują wycenę nieruchomości. Coraz
   częściej jest to jednak wycena wewnętrzna robiona przez bank - klient nic za to
   nie płaci lub koszt wyceny jest wliczany do kredyty kredytu.

   UWAGA: możecie wziąć kredyt konsolidacyjny pod zastaw nieruchomości osoby
   trzeciej. Nie musicie być właścicielami nieruchomości. Oczywiście konieczna
   będzie notarialna zgoda właściciela na obciążenie hipoteki.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka