Dodaj do ulubionych

z dzisiejszej prasy

22.05.06, 09:10
"RZ"
Ponad 50 tysięcy najemców lokali komunalnych zalega z płatnościami czynszów.
Najbardziej zadłużony jest Mokotów - długi wynoszą ponad 33 mln złotych.
Łącznie mieszkańcy czynszówek w całej stolicy są winni miastu niemal 140 mln
zł. Z odsetkami dług ten wynosi ponad 188 mln zł

Zmiana statutu na walnym zgromadzeniu oraz udostępnianie przez spółdzielnię
dokumentów członkom - o to przede wszystkim pytali czytelnicy podczas dyżuru
redakcyjnego. Wyjaśnień udzielała mec. Krystyna Królewiak-Ciechanowska,
konsultant Krajowej Rady Spółdzielczej i lustrator.

Ci, którzy nie mają życiowego doświadczenia, nie powinni orzekać w sądach

"GPr"
Podatnik może żądać wydania przez urząd skarbowy zaświadczenia:
• o niezaleganiu w podatkach,
• stwierdzającego stan zaległości podatkowych,
• o wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy,
• o wysokości dochodu lub obrotu podatnika,
• o miejscu zamieszkania lub siedzibie podatnika,
• o miejscu zamieszkania podatnika na terytorium Polski w przypadku osiągania
przychodów ze źródeł położnych m.in. w Księstwie Liechtensteinu czy Wielkim
Księstwie Luksemburga.
Obserwuj wątek
  • serafin666 Re: z onet.pl, niestety 22.05.06, 15:39
   Prawie 1,7 promila alkoholu miał w wydychanym powietrzu pomorski poseł Prawa i
   Sprawiedliwości, Ryszard Kaczyński, który wjechał w poniedziałek nad ranem w
   płot niedaleko Pucka (Pomorskie) - dowiedziała się nieoficjalnie PAP.
  • serafin666 Re: "RZ" 23.05.2006 23.05.06, 06:25
   Kontrolerzy skarbowi odmawiają podatnikom prawa do odliczenia VAT, powołując
   się na regulacje, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny

   Od czwartku obowiązują przepisy nakazujące tworzenie rad pracowników w firmach
   zatrudniających przynajmniej sto osób. Ustawa o informowaniu pracowników i
   przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. nr 79, poz. 550) wzbudza wiele
   wątpliwości. Wczoraj wyjaśniał je dr Krzysztof Walczak z Uniwersytetu
   Warszawskiego

   Jeśli Trybunał Konstytucyjny uznał przepis za sprzeczny z konstytucją z 1997
   r., to orzeczenie to nie obejmuje okresu sprzed jej wejścia w życie. W sprawach
   dotyczących zdarzeń czy faktów wcześniejszych sąd musi taki przepis
   respektować.

   Czy ludzkość dożyje czasów, w których poczęta w probówce dziewczynka, z genami
   dobranymi tak, by była piękna i inteligentna, w wieku dziesięciu lat zawrze
   związek partnerski z kobietą, jako dwudziestolatka usunie ciążę, a w jesieni
   życia skończy ze sobą w prywatnej klinice, gdzie w majestacie prawa lekarz
   zaordynuje jej truciznę?
  • serafin666 Re: z dzisiejszej strony Sądu Najwyższego 23.05.06, 16:19
   Uchwała z dnia 19 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 26/06).
   Zrzeczenie się przez osobę fizyczną prawa użytkowania wieczystego powoduje
   wygaśnięcie tego prawa.

   Uchwała z dnia 19 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 28/06).
   Wspólnota mieszkaniowa obejmująca właścicieli lokali, w których nie ma
   liczników pomiaru energii cieplnej, może podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na
   ustalenie przez zarząd części kosztów związanych z eksploatacją instalacji
   cieplnej służącej do użytku właścicieli poszczególnych lokali.
  • serafin666 Re: z dzisiejszej strony Trybunału Konstytucyjnego 23.05.06, 16:33
   Właściciel lokalu będzie mógł dochodzić od gminy odszkodowania w pełnej
   wysokości, o ile były lokator nadal ten lokal zamieszkuje.
   Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
   r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
   cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2005 r., jest niezgodny
   z art. 2, art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 77 ust. 1 w
   związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
   Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis jest na tyle
   nieprecyzyjny, że niemożliwe jest jego stosowanie. Nie sposób bowiem ustalić
   jednolitej wykładni. Jest to niezgodne z konstytucyjną zasadą państwa prawnego.
   Ponadto zdaniem TK brak jest usprawiedliwionego konstytucyjnie uzasadnienia dla
   ograniczenia zakresu roszczeń odszkodowawczych przysługujących właścicielowi
   lokalu od gminy, która nie dostarczyła lokali socjalnych dla osób eksmitowanych.
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "GPr" 23.05.06, 17:30
   DZIELNICE WARSZAWY SRÓDMIEŚCIE Centrum dyktuje ceny całemu miastu
   Śródmieście jest najdroższą dzielnicą w Warszawie. Jednak osób zainteresowanych
   zakupem mieszkania w tej części stolicy nie odstraszają ceny zarówno nowych
   mieszkań, jak i lokali na rynku wtórnym. Agenci nieruchomości twierdzą, że o
   cenie mieszkania decyduje lokalizacja. Śródmieście jest tym rejonem Warszawy,
   gdzie ta zasada się sprawdza. Od wielu lat najbardziej poszukiwane są
   mieszkania na Starym Mieście. W starych kamienicach w pobliżu Rynku najbogatsi
   Polacy wykupują kolejne mieszkania, łącząc je w ogromne, wielopoziomowe
   apartamenty. Także bardzo szybko nabywców znajdują wielkie apartamenty
   znajdujące się w starych kamienicach wzdłuż Traktu Królewskiego, na Nowym
   Mieście oraz przy placu Konstytucji.
   W przypadku mieszkań w centrum nie ma zależności między powierzchnią a ceną
   – Śródmieście jest dzielnicą zdecydowanie najdroższą – jeśli chodzi o średni
   poziom cen oferowanych tu mieszkań – wyjaśnia dr Magdalena Cicharska, dyrektor
   zarządzający firmy Prestige.pl.
   – Osiągnął on już poziom 8000 zł za 1 mkw. Nie znaczy to jednak, że w całym
   Śródmieściu za tego rzędu kwotę będziemy mogli nabyć mieszkanie. Dzielnica ta
   jest bowiem wyraźnie zróżnicowana pod względem cenowym. Najdroższą częścią jest
   oczywiście Stare Miasto, gdzie praktycznie nie zdarzają się już oferty o cenach
   1 mkw. wyrażanych czterocyfrową liczbą. Średnia cena w tym obszarze to 11 200
   zł za 1 mkw. Drugą pod względem wysokości cen częścią Śródmieścia jest
   śródmiejska część Muranowa. Ta okolica jest też bardzo lubiana przez klientów
   poszukujących mieszkania, stąd średnie ceny osiągnęły już poziom 9710 zł za 1
   mkw. Wolska część Muranowa ma już ceny znacznie niższe – choć przecież wysokie,
   nawet jak na Warszawę – średnio 7200 zł za 1 mkw.
   13 tys. zł - trzeba zapłacić za jeden metr kwadratowy apartamentu w Śródmieściu
   Według Magdaleny Cicharskiej, tak wysoki poziom cen na Muranowie czyni tę
   okolicę jedną z najdroższych dzielnic Warszawy, a śródmiejska część Muranowa
   jest już w tej chwili droższa nawet od dzielnic takich jak Saska Kępa czy
   Wilanów. Pozostałe części Śródmieścia charakteryzują średnie ceny z przedziału
   7500 – 8500 zł za 1 mkw. Oczywiście w poszczególnych przypadkach ceny
   konkretnych mieszkań odchylają się od tego przedziału – zarówno wzwyż, jak i w
   dół. Wynika to głównie ze standardu budynków, wykończenia mieszkań i poziomu
   hałasu.
   – Śródmieście nieustannie wiedzie prym jako najdroższa dzielnica Warszawy –
   zwraca uwagę Marta Kosińska, ekspert nieruchomości portalu internetowego
   Szybko.pl. – W 2006 roku średnie ceny 1 mkw. przekroczyły kolejną granicę, jaką
   jest kwota 7 tys. zł.
   Kwota ta nie jest wygórowana, gdyż do obliczeń nie wliczono apartamentów.
   – Charakterystyczny jest fakt, iż zależność ceny 1 mkw. od wielkości mieszkania
   w przypadku Śródmieścia jest nietypowa – dodaje Marta Kosińska. – Zazwyczaj
   najwyższe ceny za 1 mkw. osiągają mieszkania 1-pokojowe. Natomiast w tym
   przypadku jest odwrotnie, najwyższe średnie ceny osiągnęły lokale 3- i 2-
   pokojowe. Są to w chwili obecnej najpopularniejsze lokale także w skali całej
   Warszawy, niemniej jednak w innych dzielnicach cena 1 mkw. mieszkania 2- i 3-
   pokojowego jest niższa niż 1-pokojowego. Prostym wytłumaczeniem tej wyjątkowej
   sytuacji jest, jak zwykle, duże zapotrzebowanie na lokale danego typu. Można
   przypuszczać, iż osoby decydujące się na zakup mieszkania w najdroższej
   dzielnicy Warszawy są z góry nastawione na wysokie ceny. Są też
   najprawdopodobniej mniej wrażliwe na cenę, jako czynnik zakupu, a przywiązują
   większą wagę do innych elementów: przede wszystkim lokalizacji, a także
   standardu mieszkania. W związku z tym dużą popularnością cieszą się
   śródmiejskie apartamenty, zarówno nowe, jak i zlokalizowane w przedwojennych
   kamienicach, zazwyczaj pięknie odrestaurowanych. Najwyższe ceny osiągają tego
   typu lokale położone w pobliżu Traktu Królewskiego.
  • serafin666 Re: z ostatniego biuletynu krn.pl 24.05.06, 10:30
   Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w Głównym Urzędzie Nadzoru
   Budowlanego (GUNB) – w 16 inspektoratach wojewódzkich i w 48 powiatowych.
   Kontrolą objęto okres od 11 lipca 2003 r. (czyli dnia wprowadzenia nowelizacji
   Prawa budowlanego) do 30 czerwca 2005 r.
   Inspektorzy NIK negatywnie ocenili funkcjonowanie organów nadzoru budowlanego.
   Przede wszystkim – jak podano w ustaleniach pokontrolnych – „mimo istotnej
   zmiany przepisów Prawa budowlanego (m.in. przeniesienia części kompetencji z
   organów administracji architektoniczno-budowlanej na organy nadzoru
   budowlanego), nie dostosowano struktury organizacyjnej nadzoru do obowiązków
   nałożonych ustawą”. Ponadto, nałożenie na te organy obowiązku wydawania decyzji
   o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, wykonywania obowiązkowych
   kontroli, a także załatwiania skarg i wniosków, spowodowało ograniczenie liczby
   kontroli planowych w terenie. W raporcie NIK zwrócono również uwagę na fakt, że
   zwiększenie zatrudnienia pracowników w inspektoratach powiatowych (średnio o
   ponad 50 proc.) nie spowodowało poprawy terminowości załatwiania spraw. W 48
   jednostkach powiatowych procentowy wskaźnik decyzji niezałatwionych w ciągu 2
   miesięcy w II półroczu 2003 r. wynosił 25,5 proc., w 2004 r. – 26,7 proc., a w
   I połowie 2005 r. 19,8 proc. Nieprawidłowo prowadzono również ewidencję
   rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto – jak
   wykazała kontrola – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nie weryfikował
   działań inspektoratów lokalnych, pomimo rosnącej liczby skarg składanych na
   legalność i rzetelność działań podejmowanych przez te organy. Niewielka liczba
   kontroli przeprowadzonych w terenie, wzrost liczby skarg na funkcjonowanie
   nadzoru budowlanego oraz słaba znajomość przepisów Prawa budowlanego to –
   zdaniem NIK – okoliczności wskazujące na pilną potrzebę reorganizacji GUNB.
  • serafin666 Re: ze strony wojewody łódzkiego 24.05.06, 11:51
   23.05.2006
   Wojewoda łódzki Helena Pietraszkiewicz odwołała Zbigniewa Maciejewskiego ze
   stanowiska Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.
   Przyczyną odwołania Z. Maciejewskiego było naruszenie przepisów przy procedurze
   powoływania inspektorów nadzoru budowlanego. Dotyczy to inspektoratów w Zgierzu
   i Skierniewicach, gdzie inspektorzy powiatowi nie posiadali wymaganych
   kwalifikacji z zakresu nadzoru budowalnego.
   Ponadto, wskutek działań odwołanego inspektora, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru
   Budowlanego w Łodzi ponosi najwyższe koszty związane z wynajmowaniem
   powierzchni biurowych. Stawka czynszu w rażący sposób przewyższa opłaty
   wnoszone przez pozostałe służby i inspekcje nadzorowane przez Wojewodę
   Łódzkiego.
   Do czasu wyłonienia nowego inspektora nadzoru budowlanego, jego obowiązku
   będzie pełnil dotychczasowy zastępca Marian Głowacki.
  • serafin666 Re: z dzisiejszej prasy 26.05.06, 04:13
   "Gazeta Prawna" pisze, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało jedną z
   najbardziej kontrowersyjnych propozycji zmian prawa. Projekt ustawy opracowanej
   przez partię Jarosława Kaczyńskiego umożliwia wywłaszczenie pół miliona
   mieszkań zakładowych.
   Własności mają zostać pozbawione osoby, które kupiły mieszkania w okresie od 12
   listopada 1994 r. do 7 lutego 2001 r. za mniej niż 10 proc. wartości rynkowej.
   Autorzy projektu uważają, że zostały one sprzedane za bezcen osobom trzecim.
   Nie mogli ich natomiast wykupić najemcy - byli pracownicy przedsiębiorstw
   państwowych.
   Wywłaszczone mieszkania stawałyby się własnością gminy, chyba że właściciel
   sprzedałby je najemcy - za cenę nie wyższą, niż sam zapłacił. Odszkodowania dla
   właścicieli miałyby wypłacać gminy, które nie otrzymają na to dodatkowych
   pieniędzy - zaznacza "GP" "Takie działania są sprzeczne z konstytucją, która
   zakłada możliwość wywłaszczenia wyłącznie na cel publiczny" - podkreślają
   eksperci.
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "GW" 26.05.06, 09:35
   Dwie gęsi i ich pastuch - taki wizerunek Polski widnieje na okolicznościowych
   medalach dla dzieci wybitych za zgodą FIFA na mistrzostwa świata w piłce
   nożnej – informuje „Gazeta Wyborcza”. Medali jest 32, tyle ile narodowych
   drużyn na mundialu. Na francuskim jest wieża Eiffla, na niemieckim - Brama
   Brandenburska, USA ma Statuę Wolności, Czesi - lwa, który wpisany jest w ich
   godło państwowe. A Polska - pastucha w kapeluszu z sumiastymi wąsiskami i dwoma
   gąskami. Projektantem i dystrybutorem medali jest niemiecka firma MDM. Dlaczego
   tak nas przedstawiła? - Użyliśmy symboli, które kojarzą się z danym krajem. Z
   Anglią kojarzy się pałac Buckingham, ze Szwecją Łoś, a z Polską gęsi -
   wyjaśniła nam Tina Schwarzmann z MDM. Więcej w "Gazecie Wyborczej"
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" i onet.pl 27.05.06, 09:13
   "Rzeczpospolita": Strażnicy miejscy będą mogli rewidować, działać po cywilnemu
   i częściej używać broni. Nad nowymi przepisami pracuje resort spraw
   wewnętrznych i administracji.
   / uważam , że to kolejne poważne zagrożenie dla obywateli – serafin666 /

   Właściciel mieszkania, który zalega z opłatami, powinien wiedzieć, że może ono
   trafić pod młotek. Dług wcale nie musi być duży / uwaga : egzekucja z
   nieruchomości nie wymaga uchwały wspólnoty – serafin666 /

   Jeśli w mieszkaniach nie ma liczników poboru ciepła, zarząd wspólnoty może
   określić ile za ogrzewanie mają płacić właściciele lokali
   / ja tak robię uchwałami od 1996 roku – serafin666 /
   • qix Re: z dzisiejszej "RZ" i onet.pl 27.05.06, 09:49
    serafin666 napisał:


    >
    > Właściciel mieszkania, który zalega z opłatami, powinien wiedzieć, że może ono
    > trafić pod młotek. Dług wcale nie musi być duży / uwaga : egzekucja z
    > nieruchomości nie wymaga uchwały wspólnoty – serafin666 /
    >
    chyba nie przemyślałeś tego do końca
    • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" i onet.pl 27.05.06, 10:44
     poczytaj sobie k.p.c. ; komornik dostaje prawomocny nakaz zapłaty i jego sprawą
     jest wybrać metodę egzekucji ( ten przepis o długach w art. 16 jest w istocie
     zbyteczny )
     • tomkus56 Re: z dzisiejszej "RZ" i onet.pl 27.05.06, 12:04
      Witam,
      Z "RzP"
      Własne również można stracić


      Właściciel mieszkania, który zalega z opłatami, powinien wiedzieć, że może ono
      trafić pod młotek. Dług wcale nie musi być duży      Jeszcze kilka lat temu było to nie do pomyślenia. - Teraz coraz więcej wspólnot
      korzysta z tej możliwości. Przybywa bowiem właścicieli, którzy nie płacą
      zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej - mówi Iwona Karpiuk-Suchecka,
      były prezes Krajowej Rady Komorniczej.

      Nie płacę, bo nie chcę
      Wystawienie mieszkania na licytację to ostateczność. - Wspólnoty starają się
      tego nie robić - mówi Lucyna Januszewska, dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej
      Północ z Jeleniej Góry, reprezentującego we wspólnotach gminę jako właściciela.
      Czasami jednak nie mają wyjścia. Kiedy jedni właściciele przestają płacić, inni
      muszą to robić za nich. Trzeba bowiem uregulować faktury za remonty, dostawę
      wody, ciepła, za wywóz śmieci itd. A przecież nie można łożyć za kogoś w
      nieskończoność.

      Powody nieregulowania zaliczek są różne. Często są to problemy finansowe, choć
      nie zawsze. W Rudzie Śląskiej wystąpiono o licytację mieszkania, bo nie ma komu
      wnosić zaliczek. - Zmarła właścicielka, od dłuższego czasu szukamy jej
      spadkobierców. Mieszkanie ma lokatorów, ale nie chcą płacić - mówi Henryk
      Knapik, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.
      w tym mieście.

      Wśród właścicieli panuje ponadto przekonanie, że własność jest święta i można
      na wiele sobie pozwolić. - Często słyszę: nie płacę, bo nie chcę - mówi
      Januszewska. Zamykają drzwi, kiedy proponuje się polubowne rozwiązanie
      problemu. Nie przypuszczają, że mogą stracić dach nad głową.

      Tymczasem przepisy są jasne. Właściciele mają obowiązek płacić na utrzymywanie
      nieruchomości wspólnej (art. 13 ustawy o własności lokali). I to nawet wówczas,
      gdy są niezadowoleni ze sposobu zarządzania nią albo nie zgadzają się z
      wysokością zaliczki.

      Od wezwania do licytacji
      Procedura jest następująca. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej wzywa do zapłacenia
      długu. Jeżeli to nie pomaga, może wystąpić do sądu o nakaz zapłaty. Mając go w
      ręku, idzie do komornika. Ten zazwyczaj nie ma z czego wyegzekwować długu, bo
      jedyny majątek dłużnika to lokal.

      Wspólnota musi wówczas podjąć niełatwą decyzję: czy wystąpić do sądu o sprzedaż
      lokalu na licytacji? Może też to zrobić, nawet gdy wcześniej nie wystąpiła o
      nakaz zapłaty. Zaległość za mieszkanie nie musi być też wysoka, by sąd zgodził
      się na licytację.

      Przepisy mówią, że wspólnota może się tego domagać, gdy właściciel długotrwale
      zalega z zapłatą należnych opłat (art. 16 ustawy o własności lokali). Sama
      wspólnota decyduje więc o tym, kiedy chce skorzystać z tej formy pozbycia się
      dłużnika.

      - W ub.r. skierowałam do komornika dwie licytacje mieszkań, które były
      zadłużone we wspólnocie na 10 tys. oraz 25 tys. zł. Jeżeli porównamy wysokość
      tego długu z wartością mieszkania, wydaje się, że z licytacją można było
      poczekać. Nic bardziej mylnego - mówi Januszewska. Właśnie wtedy ma ona sens,
      ponieważ łatwiej jest sprzedać nisko zadłużone mieszkanie, a właścicielowi
      zostaje więcej pieniędzy na zakup innego, mniejszego.

      Zdarza się też, że dopiero kiedy dochodzi do licytacji, właściciele starają się
      rozwiązać problem, szukają środków na spłatę długu. Wtedy jednak jest niestety
      za późno.

      Sprzedaż z lokatorem
      Dawny właściciel mieszkania nie zawsze jednak chce się wyprowadzić, bo często
      nie ma dokąd. Nabywca musi wówczas wystąpić do sądu o eksmisję. W wypadku
      właścicieli nie stosuje się ustawy o ochronie praw lokatorów, nie są oni bowiem
      lokatorami. Sąd nie musi więc przyznawać im lokalu socjalnego. Nie oznacza to
      jednak, że właściciela można wyrzucić na bruk. Kodeks postępowania cywilnego
      zakazuje eksmisji donikąd. Mówi, że jeżeli dłużnik (a takim jest również
      właściciel) nie ma się dokąd wyprowadzić, to trzeba dostarczyć mu pomieszczenie
      tymczasowe. Dopóki go nie ma, dopóty mieszka w dotychczasowym lokalu.

      Z tych też powodów nie zawsze licytacja dochodzi do skutku. Wspólnota może
      wprawdzie przejąć zadłużone mieszkanie na własność (wyrok Sądu Najwyższego z 10
      grudnia 2004 r., sygn. III CK 55/04), nie rozwiąże to jednak problemu, co
      zrobić, by nie dokładać do dłużnika.

      Zdarza się też, że dochodzi do licytacji, ale wspólnota nie ma z czego odebrać
      swojego długu. Tak było w jednej z gdańskich wspólnot. Okazało się, że
      właściciel ma znacznie więcej dłużników, którzy zgłosili swoje roszczenia.
      Mieli oni też prawo pierwszeństwa (był to m.in. urząd skarbowy). Wspólnota
      odeszła z kwitkiem.

   • ola19801 Re: z dzisiejszej "RZ" i onet.pl 27.05.06, 13:33
    Witam.
    Co do tego zapisu "zarząd wspólnoty może określić ile za ogrzewanie mają płacić
    właściciele lokali".Tak ale tylko co do "części" w tym zakresie kosztów
    ponoszonych przez indywidualnych właścicieli.
    • tomkus56 Re: z dzisiejszej "RZ" i onet.pl 27.05.06, 22:33
     ola19801 napisała:

     > Witam.
     > Co do tego zapisu "zarząd wspólnoty może określić ile za ogrzewanie mają
     płacić
     >
     > właściciele lokali".Tak ale tylko co do "części" w tym zakresie kosztów
     > ponoszonych przez indywidualnych właścicieli.


     Tak.Podana treść nie załatwia na "gotowo" sprawy lecz daje spojrzenie
     interpretacyjne ,które każdą indywidualną przeciesz sytuację nieco może
     rozjaśnić.
     Pozdr.Tomasz
  • tomkus56 Re: z dzisiejszej prasy 27.05.06, 12:06
   WŁAŚCICIEL
   > nie płaci zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej
   > nie reaguje na powiadomienia zarządu wspólnoty
   >nie stara się spłacić swoich długów
   > traci prawo do mieszkania
   > otrzymuje pieniądze, które zostały po spłaceniu długów
   > wyprowadza się lub czeka na eksmisję

   ZARZĄD WSPÓLNOTY
   > wysyła pisemne upomnienie
   > występuje do sądu o nakaz zapłaty
   > występuje o klauzulę wykonalności wyroku
   > zwraca się do komornika
   > wysyła wniosek do sądu o nakazanie sprzedaży lokalu na licytacji, uzyskuje
   klauzulę wykonalności
   > ponownie idzie do komornika

   KOMORNIK
   > próbuje wyegzekwować dług właściciela mieszkania
   > zamieszcza ogłoszenia w prasie (ewentualni inni wierzyciele)
   >wzywa właściciela do opuszczenia mieszkania
   > przeprowadza licytację
   > spłaca długi
   > przeprowadza ewentualną eksmisję
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" 29.05.06, 07:18
   Najbardziej niebezpieczne windy muszą być wymienione do 2012 roku - zakłada
   projekt rozporządzenia, który ma trafić do Ministerstwa Gospodarki. Jeśli ten
   termin zostałby utrzymany, dla mieszkańców bloków z windami oznacza to znaczne
   podwyżki, bo z bieżących opłat brakuje pieniędzy nawet na remonty

   Co można zrobić, gdy kupiliśmy mieszkanie w nowym budynku, w którym np.
   przecieka dach, z elewacji odpada tynk, a w piwnicy gromadzi się woda?

   Ministerstwo Sprawiedliwości chce krajowej listy biegłych i ich weryfikacji. W
   przygotowanym projekcie stawia na najlepszych fachowców na odpowiednim poziomie
   zawodowymi etycznym.
  • serafin666 Re: z dzisiejszego onet.pl 30.05.06, 08:25
   System podatku dochodowego w Polsce przestał się sprawdzać. I nie wiadomo, co z
   tym zrobić - mówi w rozmowie opublikowanej przez "Rzeczpospolitą" odchodzący z
   Ministerstwa Finansów były wiceminister tego resortu Mirosław Barszcz.
   Wyjaśnia, że wpływy z PIT i CIT to teoretycznie 80 mld zł rocznie, czyli około
   40 proc. przychodów budżetu. Jednak gdy przyjrzymy się temu dokładnie, to okaże
   się, że wśród firm podatki płacą głównie instytucje finansowe, towarzystwa
   ubezpieczeniowe, spółki giełdowe i przedsiębiorstwa państwowe. Czyli de facto
   te, które nie mają możliwości zaniżania kosztów i ucieczki od podatku.
   Większość pozostałych podmiotów nieustannie wykazuje stratę. Udział podatników,
   którzy płacą jakiekolwiek podatki, spadł w ostatnich kilku latach o około 20
   proc. Mirosław Barszcz podkreśla, że w przypadku podatku dochodowego od osób
   fizycznych jest nawet gorzej. Połowa to wpływy z opodatkowania rent i emerytur
   oraz pensji pracowników zatrudnionych w administracji publicznej lub w służbie
   zdrowia. A zatem połowa wpływów to tak naprawdę przychody wirtualne, bo biorą
   się z przekładania pieniędzy z kieszeni do kieszeni.
   - Mamy do czynienia z fikcją, w której żyjemy od wielu lat. Dziś z 30- i 40-
   proc. stawek podatku wpływają tylko nieco ponad 4 mld zł, z tego duża część z
   dochodów osób, którym zatrudnienie daje państwo, a więc prawdopodobnie blisko
   połowa z tych 4 mld zł to podatek, który państwo płaci samo sobie. Wielu
   podatników poza sferą publiczną albo ukrywa część dochodów, albo - w najlepszym
   razie - przeszła na działalność gospodarczą - ocenia b. wiceminister, który
   jest specjalistą w zakresie prawa podatkowego. Jego zdaniem, Polacy nie wierzą
   w struktury państwa, co więcej, są przekonani, że pieniądze, które płacą w
   podatkach, i tak zostaną zmarnotrawione. Obywatele nie mają motywacji, aby
   uczciwie płacić podatki. Wyjściem byłoby ograniczenie roli podatku dochodowego
   jako takiego. Obecny model nie sprawdza się, bo jest ściśle powiązany z
   systemem zasiłków społecznych, z systemem emerytalno-rentowym. Rozpatrując
   zmiany podatkowe, trzeba jednocześnie działać na tych trzech obszarach -
   podatków, ubezpieczeń społecznych i sfery socjalnej państwa - postuluje
   Mirosław Barszcz na łamach "Rzeczpospolitej".
  • serafin666 Re: z dzisiejszej prasy 31.05.06, 10:34
   W Sejmie szykuje się spór rządu z posłami PiS i LPR o uwłaszczenie lokatorów
   spółdzielczych - informuje "Gazeta Wyborcza". PiS chce, by około 900 tys.
   lokatorów dostało te mieszkania na własność za darmo! Według LPR lokatorzy
   powinni spłacić nominalną kwotę umorzonego przez państwo w czasach PRL kredytu.
   Projekt stosownej nowelizacji ustawy LPR jest już w Sejmie. PiS swój projekt
   złożył przed tygodniem. Tymczasem rząd przygotowuje własną ustawę - czytamy w
   dzienniku. Resort budownictwa proponuje modyfikację obecnych przepisów -
   utrzymana byłaby np. 50-proc. bonifikata przy przekształceniu mieszkań
   lokatorskich na własnościowe. Dlaczego rząd nie popiera planu któregoś z
   koalicjantów? - pyta "Gazeta Wyborcza".

   Na żądanie organów skarbowych podatnik musi dowieść, iż jego wydatki i mienie
   znajdują odzwierciedlenie w dochodach. Chodzi o opodatkowane lub wolne od
   opodatkowania zasoby zgromadzone w danym roku i w latach poprzednich. ( „RZ” )

   Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął ważną dla sądów oraz organów
   administracji kwestię: ewentualnej konieczności wznawiania postępowań w
   sprawach, w których ostateczny wynik okazał się być sprzeczny z prawem
   wspólnotowym. ( „RZ” – bardzo interesujące )

   Rachunek za energię elektryczną zawiera kilka pozycji, z których jedynie
   taryfowa cena energii nie budzi wątpliwości. Stawki opłat przesyłowych nie
   zmniejszają się, gdy odbiorca przestaje korzystać z usług lokalnego zakładu
   energetycznego. ( „GPr” , ciekawe )
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" 01.06.06, 04:57
   Kłopot ze stawką VAT podczas sprzedaży budynku / warto przeczytać /

   Właścicielom gruntów zajętych na drogi, będących 1 stycznia 1999 r. własnością
   skarbu państwa lub samorządu, należy się odszkodowanie

   Dopełnienie obowiązków związanych ze zwrotem podatku za materiały budowlane to
   prawdziwa droga przez mękę. Pierwszy w naszej akcji telefoniczny dyżur eksperta
   cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Uzupełnienie faktur o symbole PKWiU
   jest - jak wynika z sygnałów czytelników - barierą trudną do pokonania. Na
   pytania odpowiadał Roman Namysłowski z Ernst & Young.

   Zasada favor contractus (przychylna interpretacja umowy) wyraża dążenie do
   zachowania (ratowania) ważności choć części umowy

   Warszawska prokuratura potwierdza ustalenia "Rz": śledczy przygotowują wniosek
   o uchylenie immunitetu członkowi Trybunału Stanu Krzysztofowi Śniegockiemu,
   podejrzewanemu o znęcanie się nad rodziną
  • serafin666 Re: z dzisiejszej prasy 03.06.06, 07:32
   Właściciel niekiedy traci możliwość domagania się usunięcia obcych urządzeń ze
   swej nieruchomości. Wystarczy, że stacja trafo lub wodociąg znajdował się na
   jego gruncie wystarczająco długo

   Kto odziedziczy albo otrzyma jako darowiznę dom lub mieszkanie, ma prawo do
   ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

   Dla większości polskich wiernych biskup mógłby po prostu nie istnieć. Prawie
   połowa z nich nie wie nawet, kto w ich diecezji sprawuje rząd dusz

   Lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki zaostrzyli strajk. Od wczoraj
   nie wypisują dokumentacji medycznej, recept i zwolnień. W klinikach pracuje po
   dwóch lekarzy. Reszta okupuje korytarz przed gabinetem dyrektora („GW”)
  • serafin666 Re: z dzisiejszej prasy 03.06.06, 16:11
   z "RZ", przeczytajcie bardzo uważnie - chory kraj :

   Kto odziedziczy albo otrzyma jako darowiznę dom lub mieszkanie, ma prawo do
   ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn


   Nie stanowi przeszkody to, że jest współwłaścicielem innego lokum albo
   przysługuje mu prawo do niego wspólnie z małżonkiem.

   Oczywiście może skorzystać z tej ulgi, jeśli spełnia warunki określone w art.
   16 ustawy z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142,
   poz. 1514 ze zm.). Najważniejszy, choć i od niego są wyjątki, to pięcioletnie
   zamieszkiwanie w otrzymanym lokum.

   Według ust. 2 art. 16 ulga mieszkaniowa nie przysługuje m.in. osobom, które są
   właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego
   odrębną nieruchomość.

   W odpowiedzi na pytanie "Rz" z 1 czerwca 2006 r. rzecznik prasowy ministra
   sprawiedliwości potwierdził słuszność interpretacji warunku nieposiadania
   własnego mieszkania lub domu, zawartej w piśmie Ministerstwa Finansów z 18
   grudnia 1996 r. (sygn. PO 7-B-825222/3864/96). Wyjaśniono, że wyłączenie prawa
   do ulgi nie dotyczy osób, które są współwłaścicielami mieszkań albo domów
   mieszkalnych, w tym także w sytuacji gdy stanowią majątek wspólny małżonków.
   Spadkobierca lub obdarowany, który jest właścicielem mieszkania albo domu
   mieszkalnego, mógłby skorzystać z ulgi tylko w razie przeniesienia własności
   (sprzedaży, darowizny) tego mieszkania na rzecz dzieci, wnuków, prawnuków albo
   skarbu państwa lub gminy.

   Podobne wyłączenie prawa do ulgi dotyczy osób, które dysponują spółdzielczym
   lokatorskim prawem do mieszkania lub są właścicielami spółdzielczego
   własnościowego prawa do mieszkania albo wynikającego z przydziału prawa do domu
   jednorodzinnego lub mieszkania w małym domu mieszkalnym. Jednakże również one
   mogą skorzystać z ulgi, jeśli przekażą swe prawa dzieciom, wnukom lub prawnukom
   albo postawią lokum do dyspozycji spółdzielni w terminie 3 miesięcy od złożenia
   zeznania podatkowego. Jeśli dziedziczący mieszkanie czy dom albo obdarowany nim
   jest najemcą mieszkania czy domu, dla skorzystania z ulgi musi rozwiązać umowę
   najmu i wprowadzić się do otrzymanego lokum.

  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" 05.06.06, 12:05
   Pięć lat temu 100 tysięcy złotych wystarczało - nawet w Warszawie, gdzie jest
   najdrożej - na zakup dwóch pokoi. Teraz w większości dużych polskich miast
   trudno za taką kwotę kupić nawet mieszkanie jednopokojowe

   Nabywając na wtórnym rynku mieszkanie należy upewnić się, jakie właściwie prawo
   do lokalu kupujemy i jakie będą tego konsekwencje.

   Czy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo do informacji o
   wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej ich spółdzielni? Jakie
   przepisy prawa spółdzielczego regulują tę kwestie?

   Koszty we wspólnocie mieszkaniowej

   - Nie mamy dostępu do własnych garaży - denerwują się mieszkańcy spółdzielczego
   wieżowca przy ul. Siennej 72. - To nie nasza wina, tylko firmy CEDIC, która
   zatarasowała drogę - twierdzi spółdzielnia Starówka. - Droga jest nasza,
   spółdzielnia nie ma służebności - replikuje CEDIC

   Marian Choromański, któremu dzielnica wypowiedziała umowę najmu lokalu
   komunalnego - bo latem mieszka na działce - nie opuścił mieszkania

   Bez adwokata zwykły obywatel jest w sądzie niemal bez szans. Zwłaszcza gdy
   przeciwnik ma fachowego pełnomocnika. A wszystko dlatego, że procedura cywilna
   staje się tak skomplikowana
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" 06.06.06, 05:30
   Za samochód kupiony za granicą nie trzeba płacić podatku od czynności
   cywilnoprawnych. W handlu internetowym jednak trudno ustalić miejsce transakcji

   Radca prawny jako pełnomocnik spółki nie miał prawa złożyć zażalenia na
   postanowienie o umorzeniu dochodzenia

   Byłym właścicielom łatwiej będzie wrócić do dworków i pałaców. Wczorajsza
   uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego ustaliła, kto i w jakim trybie ma
   orzekać w sporach o ich odzyskanie

   Jeśli szkoda polega na uszkodzeniu ciała albo rozstroju zdrowia, to będzie
   można żądać od jej sprawcy rekompensaty nawet po 20 latach od zdarzenia, które
   ją wywołało.

   Dzieci czy inni bliscy zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego
   lokatorskiego prawa do lokalu, które utracili ich bliscy, wpłacają wkład
   mieszkaniowy, jaki przysługiwał ich poprzednikom.
  • serafin666 Re: z pisma branżowego 06.06.06, 06:43
   Zasoby spółdzielcze w Polsce stanowią znaczny udział (28,7%) w zasobie
   mieszkaniowym ogółem i liczą ok. 3,41 mln mieszkań. Większość mieszkań
   spółdzielczych, tj. 2,35 mln mieszkań, użytkowana jest na podstawie
   własnościowego prawa do lokalu, natomiast na podstawie lokatorskiego prawa do
   lokalu 1,06 mln mieszkań. Kontynuowany jest także proces przekształcania
   lokatorskich bądź własnościowych spółdzielczych praw w odrębną własność. Na
   koniec 2003 r. mieszkania, w których ustanowiono odrębną własność, stanowiły
   ok. 0,7% ogółu mieszkań w zasobie spółdzielni mieszkaniowych.

  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" - ciekawostka ? 06.06.06, 06:49
   Ile emeryci płacą swoim prezesom
   Towarzystwa emerytalne wypłaciły w ubiegłym roku członkom swoich zarządów
   prawie 21 mln zł - wynika z danych, które "Rz" uzyskała w nadzorze emerytalnym.
   Ile wypłaciły konkretne towarzystwa swojej kadrze zarządzającej, nadzór nie
   ujawnił. Wiadomo tylko, że w statystyce prym wiedzie instytucja, która w
   ubiegłym roku przeznaczyła na pensje dla menedżerów prawie 2,5 mln zł. Na
   drugim biegunie uplasowało się towarzystwo, które wydało łącznie mniej niż 0,5
   mln zł. Można podejrzewać, że chodzi o towarzystwo emerytalne, które jest
   własnością spółek należących do skarbu państwa, jak PZU czy PKOBP. Członków
   zarządu tych firm obejmuje tzw. ustawa kominowa.
   Przeciętne średnioroczne wynagrodzenie brutto menedżera PTE wyniosło 468,5 tys.
   zł, co daje około 39 tys. zł miesięcznie. Rekordzistą był jeden z prezesów PTE,
   który w ubiegłym roku otrzymywał co miesiąc 69 tys. zł. Są to wartości
   porównywalne z zarobkami członków zarządu w innych branżach sektora usług
   finansowych, ale zdecydowanie niższe niż np. w bankach.
   Najniższa średnioroczna pensja wyniosła zaś zaledwie 116,2 tys. zł, co daje
   mniej niż 10 tys. zł miesięcznie. Dane nie uwzględniają składek na
   ubezpieczenie społeczne.
   Towarzystwa emerytalne zatrudniają w sumie 43 członków zarządu. Zwykle w jednym
   PTE jest ich trzech. Kobiety zajmują 10 stanowisk w najwyższej kadrze
   zarządzającej. Szczególne pod tym względem są towarzystwa Polsat i Allianz, w
   zarządzie których zasiadają wyłącznie panie.
   W ubiegłym roku towarzystwa przeznaczyły na wynagrodzenia wszystkich
   pracowników (te informacje są w pełni jawne) 78,2 mln zł, o 8,3 mln zł więcej
   niż w 2004 r. Liderem pod tym względem było PTE PZU, które wydało 12,2 mln zł,
   ale liczba zatrudnionych jest tam jedną z najwyższych wśród wszystkich
   towarzystw. Najmniej na ten cel przeznaczyły z kolei PTE: Polsat i Skarbiec-
   Emerytura - mniej niż po 2 mln zł. Z naszych wyliczeń wynika, że przeciętne
   zarobki są najwyższe w przeliczeniu na liczbę zatrudnionych m.in. w CU,
   Allianz, Ergo Hestii, AIG czy Nordei.
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" 13.06.06, 07:28
   PRAWO KARNE Sąd Najwyższy o różnicy między gazem a energią Wyrok za
   obejście licznika
   Mężczyzna, który nielegalnie pobierał gaz, nie może odpowiadać jak za kradzież
   energii, ale jak za kradzież rzeczy ruchomej. Takiego zdania jest Sąd
   Najwyższy, który zabrał głos w sprawie o kradzież gazu. Najpierw jednak
   próbowały się z nią uporać sądy niższych instancji.
   Krzysztof L. przez dwa zimowe miesiące 2005 r. nielegalnie pobierał gaz.
   Naraził przez to na szkodę jedną ze spółek gazownictwa na Górnym Śląsku.
   Chodziło o niespełna 500 zł. Prokurator oskarżył go o kradzież energii (art.
   278 § 5 kodeksu karnego). Sąd skazał mężczyznę na pół roku więzienia i 400 zł
   grzywny, przywołując jako podstawę dwa przepisy k.k. - jeden dotyczący
   kradzieży rzeczy ruchomej, drugi - kradzieży energii (art. 278 § 1 i 5).
   Wykonanie kary zawiesił na dwa lata. Od wyroku apelował prokurator. - Brak
   podstaw, aby kradzieżgazu traktować jako kradzież energii. Krzysztof L.
   powinien zostać skazany za kradzież rzeczy ruchomej - argumentował prokurator.
   I wnosił o zmianę wyroku. Sąd okręgowy, do którego sprawa trafiła, nabrał
   wątpliwości, kto ma rację. W uzasadnieniu pytania, z którym zwrócił się do Sądu
   Najwyższego, pisze o dwóch sprzecznych rozwiązaniach tego problemu. W
   pierwszym - gaz to nie energia, a odpowiedzialność za kradzież tej ostatniej
   mogłaby wchodzić w rachubę tylko wówczas, gdyby wraz z kradzieżą energii nie
   dochodziło do równoczesnej kradzieży jej nośnika. Drugi - kradzież gazu jako
   energii (służącego do ogrzewania) może być karana jak kradzież energii. Gaz to
   nie energia - taki wniosek płynie z poniedziałkowej uchwały SN. W
   przeciwieństwie do energii, gaz - jako przedmiot materialny - daje się
   wyodrębnić przez zamknięcie w pojemnikach,cysternach, butlach, obwodach
   zamkniętych (rurociągach), wskutek czego staje się rzeczą ruchomą. SN uznał,
   że substancja dostarczająca coś, a więc będąca nośnikiem czegoś, w
   szczególności paliwo stałe, ciekłe albo gazowe, może być przedmiotem kradzieży
   jako cudza rzecz ruchoma, np. węgiel, benzyna, olej napędowy, gaz płynny do
   napędzania aut, gaz silnikowy czy gaz ziemny w butlach i przeznaczony do użytku
   w gospodarstwach domowych. Kradzież takich rzeczy ruchomych wypełnia znamiona
   art. 278 § 1 k.k. - Takim czynem będzie też, po bezprawnym uzyskaniu dostępu do
   przewodów gazowych, np. z pominięciem urządzenia rejestrującego ilość pobranego
   gazu, zgromadzenie go w celu wykorzystania dopiero w przyszłości jako źródła
   energii - stwierdził SN (sygn akt I KZP 14/06).
  • serafin666 Re: z dzisiejszej "RZ" 24.06.06, 08:38
   Wiele wspólnot mieszkaniowych nie chce byłym właścicielom zwracać pieniędzy
   wpłacanych na przyszłe remonty. Prawo nie rozstrzyga tej kwestii, powinien więc
   to robić regulamin funduszu / wg mnie kolejne bzdury , wpłaty na FR są zwykłym
   elementem kosztów – to rodzaj składek ubezpieczeniowych; - serafin666 /
   • wprost5 Z dzisiejszej "RZ" - warto miec wewnetrzne akty 24.06.06, 09:29
    Jak zwykle, Serafin podrzucił nam informacje o sprawach związanych ze
    wspólnotami. Też zwróciłem uwagę na tę informację a to dlatego, że przemawia za
    tym, żeby jednak we wspólnotach tworzyc wewnetrzne akty prawne takie jak
    statuty i regulaminy, co próbuje u siebie robić Java9 i która jest z tego
    powodu wyśmiewana przez niektórych.
    Dla mnie dziewczyna myśli pragmatycznie, bo chce uniknąć niejasności i
    szarpania się z sąsiadami.
  • serafin666 Re: z dzisiejszej prasy 24.06.06, 16:43
   tak mi się spodobało, że zacytuję :
   "By zredukować całą złożoność do prostoty, bez popadania w prostactwo, trzeba,
   by zacytować Bertranda Russella, podjąć bolesną konieczność myślenia."
   • grandy ból głowy serafina 24.06.06, 19:07

    Serafinku, czy ty aby rozumiesz znaczenie używanych słów?

    prostota - ogół cech charakterystycznych dla kogoś skromnego, zwykłego lub czegoś nieozdobnego, niewyszukanego; naturalność, bezpośredniość,

    prostactwo - ogół cech właściwych prostakowi, człowiekowi prostemu, nie wykształconemu, nieokrzesanemu, prymitywnemu, gburowi,

    A może chciałeś w ten ozdobny, wyszukany i zawoalowany sposób przprosić za swoje wulgarne, prymitywne, prostackie epitety na tym forum?

    • tadzio.lidzia Re: ból głowy serafina 24.06.06, 19:50
     dar przepraszania posiadaja ludzie prosci i szlachetni,prostacy jako
     przyslowiowie chamy nie znaja powyzszej "opcji" !Tak, ze nie oczekujmy
     przeprosin od Serafina !

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka