16.10.21, 15:40
Powtarzaną od lat diagnozą Jarosława Kaczyńskiego jest to, że Polska została okradziona, przez tajemniczy układ powiązań, w których wchodzi biznes, media, polityka i służby specjalne. Przy okazji sprawy Amber Gold pan prezes zlecił propagandową ofensywę i przygotowanie raportu o "amberpaństwie" Tuska , jego bursztynowym bagnie, pomorskiej ośmiornicy i wspomnianymi wcześniej układami interesów, które rujnują Polskę. Ja sam postanowiłem sięgnąć do dużo starszych publikacji i przygotować dla pana prezesa memento - inny mini-raport o bagnie z lat, 90 kiedy to zaczął się cudowny okres działalności innego amberpaństwa - tłustych lat amberpaństwa braci Kaczyńskich, podczas których setki "swojaków" uwłaściły się na majątku publicznym na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych..
Amber I
Zaraz po powstaniu Porozumienia Centrum (1990 r.), powstaje spółka Telegraf. Rada nadzorcza Telegrafu to: Jarosław Kaczyński, Lech Kaczyński, Maciej Zalewski, Andrzej Urbański i Krzysztof Czabański. Bogata spółka, której kapitał początkowy szybko urósł do kwoty 2 mln USD chciała inwestować m.in. w wydawnictwa, komunikację, media i handel. Do skarbca Kaczyńskich trafiło również blisko 110 miliardów starych złotych z tytułu dotacji od prywatnych (Art-B blisko 60 miliardów) i państwowych firm oraz zakupu udziałów spółki. Po ujawnieniu afery FOZZ i pierwszych podejrzeniach, które padły na posiadających utrzymywane w ścisłej tajemnicy kontakty Kaczyńskich z firmami "Art-B", "Budimex" (wybudował Licheń), "Pol - Kufring" i "Metalexport" gospodarczy tygrys - Telegraf pada w dziwnych okolicznościach, a obaj bracia natychmiast nabierają wody w usta.
Amber II
Fundacja prasowa Solidarność, którą założyli Kaczyńscy powstała na pozostałościach po RSW Prasa-Książka-Ruch. Omijając procedury przetargowe Fundacja dysponująca kapitałem założycielskim w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) przejmuje wart blisko 30 miliardów starych złotych "Express Wieczorny", który później zostaje sprzedany w transakcji wiązanej i polegającej na równoległej spłacie 10 miliardów starych złotych, które Jarosław Kaczyński pożyczył z kasy wydawnictwa na kampanię wyborczą PC. Dochody z "Expressu Wieczornego" zostały wpompowane w finansowanie działalności PC oraz na wydawanie tygodników "Polska Dzisiaj" (w ciągu pięciu lat sprzedano cztery nakłady) i na niskonakładowe i nierentowne pisma "Tygodnik Centrum", "Tygodnik Solidarność’ oraz "Tygodnik Ziemi Garwolińskiej", którego szefem był nie, kto inny jak Marek Suski. Kontakty z udzielającym PC kredytów bankiem BPH owocują przekazaniem mu w dzierżawę budynków, które fundacja otrzymała od skarbu państwa na wieczyste użytkowanie. Za bezinteresowna przysługę fundacja Kaczyńskiego inkasuje prawie 40 miliardów starych złotych a ówczesny członek PC i minister w Kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy Sławomir Siwek rozpoczyna zleconą mu przez Kaczyńskiego tajną misję wywarcia nacisku na ówczesnego szefa NBP, od którego oczekiwano wydania zgody na prywatyzacje BPH w pierwszej kolejności.
Amber III
Towarzystwo Cargo Modlin zostało utworzone wespół z Warszawską Fundacją Rozwoju Regionalnego, Wojskową Fundacją Kultury Art-Woj oraz Fundacją Pilotów i Spadochroniarzy Gloria Victis Aeronautis. Sławomir Siwek z Kaczyńskim weszli do władz spółki Cargo Modlin i planowali dzierżawę lotniska od wojska i budowę przynoszącego gigantyczne zyski międzynarodowego portu lotniczego. Przedsięwzięcie, z którym Kaczyński wiązał wielkie nadzieje miało w swoich planach wybudowanie portu lotniczego, na bezpłatnie przejętym od armii terenie starego lotniska wojskowego. Niestety interes nie wypalił, ponieważ konflikt z ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą sprawił, że postrzegany za politycznego awanturnika Kaczyński został na jakiś czas zepchnięty na biznesowo-polityczny margines.
Amber IV
Spółka Srebrna, w której radzie nadzorczej zasiadała m.in. posłanka Szczypińska, Marek Suski, Kazimierz Kujda i Krzysztof Wyszkowski, a w Radzie Nadzorczej - Lech Kaczyński to jeden z najciekawszych interesów ludzi dzisiejszego Prawa i Sprawiedliwości. Związani z Jarosławem Kaczyńskim szefowie spółki gwarantują partii stały dopływ gotówki i atrakcyjne budynki, o których pierwszy raz usłyszano już w latach 90. W obrocie znajdują się te same nieruchomości, które kiedyś zostały przekazane Fundacji Prasowej Solidarność i te same, które ta sama Fundacja wynajmowała za ciężkie pieniądze bankowi BPH. "Srebrna" znana jest, jako "matka" kolejnych dziwacznych tworów, wśród których jest założona przez Kaczyńskiego i Dorna Fundacja Nowe Państwo i "Srebrna media". Apolityczna "Srebrna" i jej kolejna "córka" - Fundacja Nowy Kierunek, której szefami są księgowi i strażnicy partyjnych pieniędzy PiS dotuje stojącą na krawędzi bankructwa "Gazetę Polską Codziennie", a prezesowi gwarantuje święty spokój wynajmując sąsiadującą z jego domem okazałą willę na warszawskim Żoliborzu, partycypując w kilkusettysięcznych kosztach wynajęcia jego ochrony osobistej, a także produkując i organizując warte blisko milion złotych (tylko ostatnia kampania) spoty, wiece i wieczory wyborcze.
Amber V
Powołana w 1997 roku na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i kulturalnego wsi i małych miast założona m.in. przez Sławomira Siwka i Jarosława Kaczyńskiego fundacja "Solidarna Wieś" miała wspierać kulturę i oświatę na wsi, pomagać znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej rodzinom wielodzietnym rodzinom i samotnym pozbawionym pomocy rolnikom. Dorobkiem pierwszych dziesięciu lat działalności fundacji były 2 stypendia dla dzieci i kilka zapomóg po 2 tysiące każda wypłaconych rolnikom. Losów reszty finansów fundacji nigdy nie ujawniono.
Obserwuj wątek
  • wscieklyuklad Re: HA8 16.10.21, 15:40
   Amber VI
   Powstanie kolejnych spółek ferajny z PC "Air Link" sp. z o.o., "Celsa" sp. z o.o. oraz Inter-Poligrafia SA. Pierwsza i najbardziej znana spółka, którą "trzęsie" Sławomir Siwek w tym samy czasie wiceprezes telewizji odpowiedzialny za funkcjonowanie Programu Satelitarnego TV Polonia, Agencji Produkcji Audycji Telewizyjnych, TVP 3 Regionalnej i oddziałów terenowych. Spółka ma zapisaną w swoich dokumentach działalność telekomunikacyjną, radiową i telewizyjną, czyli dokładnie te same, które stanowią konkurencję dla mediów publicznych równolegle reprezentowanych przez Siwka(!). Działalność spółek założonych przez ferajnę z PC była przedmiotem zainteresowania organów ścigania, ale sprawę wyciszono.
   Amber VII
   Fundacja Nowe Państwo, którą w 1997 roku ustanowili: abp. Tadeusz Gocłowski, Jarosław Kaczyński i Krzysztof Czabański w 2001 roku w cudowny sposób wchłonęła wszystkie udziały fundacji prasowej "Solidarność”, jakie ta posiadała w spółkach "Srebrna" i "Srebrna Media". Ciekawostką związaną z tym tworem jest to, że wszechobecny Siwek dołożył ze swoich i w 1995 roku drukował dla Kaczyńskich przynoszący straty tygodnik "Nowe Państwo". Zapłatą za przysługę był oddanie Siwkowi na własność spółki "Interpoligrafia" z całym parkiem maszynowym. Cichym akcjonariuszem i strażnikiem "Interpoligrafii" stał się nieżyjący już biskup Roman Andrzejewski.
   Wymienione wyżej tylko najbardziej znane przykłady zabagnionego amberpaństwa, które poprzez często niejasne interesy utrzymywało braci Kaczyńskich na TOP-ie polskiej sceny politycznej to tylko część bogatej przeszłości błogosławionego prezydenta tysiąclecia i jego brata zbawcy Polski. Jako, że Kaczyński znany jest z tego, że surowo każe niezdyscyplinowanych, ale i sowiecie nagradza najwierniejszych z wiernych na uwagę zwracają losy niektórych członków jego ówczesnej ferajny.
   - Adam Glapiński, który w nagrodę wylądował na fotelu szefa Polkomtela sławił się wprowadzeniem koncesji na import paliw, które zapoczątkowały lawinę afer paliwowych i miliardowych strat budżetu państwa. Ten sam Glapiński poprzez swoje ustawy pozwolił na oddanie za bezcen spółkom developerskim wartych fortunę atrakcyjnych działek budowlanych. Lansował skazanego w aferę FOZZ Grzegorz Żemka i żądał zatrudnienia go na stanowisku wiceprezesa NBP. Rozgrzeszony przez Jarosława Kaczyńskiego.
   - Andrzej Urbański wyrzucony z Kancelarii Prezydenta po doniesieniach o swoich podejrzanych interesach. Urbański pełniąc funkcję szefa Kancelarii Prezydenta był prezesem i udziałowcem założonej wspólnie z Ryszardem Nawratem (oskarżonym o korupcję działaczem SLD) firmy Kalejdoskop–Nowa, co było niezgodne z ustawą antykorupcyjną. Nagrodą była szybka rehabilitacja i potajemne zatrudnienie w kancelarii ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Kolejne podziękowania za lata wierności i wspólnych interesów to stołek szefa TVP i członkostwo w kolegium IPN.
   - Czołowy polityk PiS i jeden z liderów PC Adam Lipiński znany jest ze spotkania z posłanką Beger, podczas którego dokonał rozgrzeszonego przez Jarosława Kaczyńskiego aktu politycznej korupcji. W nagrodę umieszczony na liście wyborczej PiS w przedterminowych wyborach parlamentarnych w 2007, z której dostał się do Sejmu.
   - Nieżyjący już członek PC i PiS Krzysztof Putra, który bez tchu ścigał wszechobecny układ. Zaprawiony w bojach w czasach PC Putra poświadczył nieprawdę w prokuratorskiej sprawie oczyszczalni ścieków w Hryniewiczach. W 2001 roku Putra podpisał w imieniu reprezentowanej przez siebie spółki "Lech" protokół odbioru i przekazania do użytku Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, który faktycznie do końca nie powstał. Rozgrzeszony przez Jarosława Kaczyńskiego. Za swoje zasługi nagrodzony fotelem wicemarszałka Sejmu.
   - Były członek PC Krzysztof Tchórzewski to członek zarządów licznych dużych przedsiębiorstw i spółek. Dyrektor partyjnej spółki "Srebrna". Nagrodzony za zasługi stołkiem sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
   - Sławomir Siwek - były współzałożyciel i prezes zarządu Fundacji Prasowej "Solidarność", członek PC i szef „Expressu Wieczornego, który w nagrodę otrzymał od Jarosława Kaczyńskiego funkcję członka zarządu TVP. Siwek to milioner i późniejszy prezes fundacji "Solidarna Wieś", która powstała dzięki części majątku przekazanego przez fundację prasową "Solidarność". Jednym ze stałych współpracowników i patronów "Solidarnej Wsi" jest obecnie Radio Maryja.
   - Teresa Liszcz to była funkcjonariuszka PC, która w nagrodę za swoje zasługi otrzymała posadę w rządzonym przez Lecha Kaczyńskiego NIK, a potem dzięki jego bratu posadę członka Trybunału Stanu. Rozgrzeszona przez Jarosława Kaczyńskiego z podpisania w stanie wojennym deklaracji lojalności zaproponowanej jej przez SB.
   - Marek Dziubek to były członek PC i przewodniczył klubu parlamentarnego Porozumienia Centrum., który za swoje zasługi wylądował w fotelu dyrektora ARiMR.
   - Krzysztof Czabański był przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej RSW Prasa-Książka-Ruch. Wraz z Jarosławem Kaczyńskim i Sławomirem Siwkiem został oskarżony o działanie na szkodę Fundacji Prasowej "Solidarność" poprzez nielegalne finansowanie z jej źródeł Porozumienia Centrum. W nagrodę za swoje zasługi wylądował na stołku prezesa Polskiego Radia.
   - Andrzej Kryże to sędzia, który w szybkim tempie zamknął prowadzona przez długie lata sprawę afery FOZZ . Komunistyczna i niechlubna przeszłość Kryżego nie przeszkodziła Kaczyńskiemu w docenieniu zasług sędziego, który otrzymał ministerialny stołek.
   Czy rząd premiera Tuska jest pozbawionym wad i patologii zbiorowiskiem wyłącznie krystalicznie czystych, charakteryzujących się nieposzlakowaną opinią i niebudzącą żadnych wątpliwości przeszłością ludzi? Na pewno nie - To pewne. Czym byłoby państwo rządzone przez prawy i sprytny rząd Jarosława Kaczyńskiego? Byłby to totalitarny kraj opanowany przez wiernych rozmodlonych pod publiczkę, mściwych i kręcących lody niepotrafiących samodzielnie myśleć aparatczyków - To też pewne.
   Czuję się zagrożona - napisała kiedyś w "Gazecie Polskiej Codziennie" Ewa Stankiewicz. Na jej miejscu też czułbym się zagrożony, bo jest przecież reprezentantką dobrze kamuflującej się i jednej z najlepiej zorganizowanych grup przestępczych w historii Polski

   Z netu
          • wscieklyuklad Re: HA8 16.10.21, 19:32
           www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/rozmowa/news-jaroslaw-kaczynski-ja-nie-jestem-w-rzadzie-od-wszystkiego,nId,5584452?fbclid=IwAR3wgAj_wRlEfQe5tnnGQwzBvlOgKZQcrsbg_115a17uGp-9v06OL5I77Ic#crp_state=1

           Dla osób o mocnych nerwach!
           • wscieklyuklad Re: HA8 16.10.21, 19:36
            Henryk Sikora

            TAKĄ OTO CEZURKĘ WYSTAWIA MI MÓJ SĄSIAD Z VI PIĘTRA, Kazimierz A., muzyk z Filharmonii Narodowej w Warszawie, z którym łączyły mnie do tej pory tylko miłe "dzień dobry". Przytaczam fragmenty jego wpisu na mój temat, aby nie zanudzać Państwa. Oto one:
            "... Wywrotowiec i wróg Polski szydzący i obrażający Prezydenta RP ; kontestujący instytucje państwa . Członek PO , który ramię w ramię z towarzystwem byłych UBeków , SBków , "zielonych ludzików" i innych menelików , wychodzi na ulicę jak nieźle płatna PROSTYTUTKA i (realizując niemiecki plan likwidacji PAŃSTWA oraz uczestnicząc regularnie w sowieckiej inscenizacji "MAJDANU" na ulicach Warszawy ), próbuje podpalić POLSKĘ w towarzystwie podobnych sobie wymóżdżonych TUMANÓW i ŻULI z TOTAL OPOZYCJI -wrzeszcząc "Wy######lać "!!!..."
            Śpieszę wyjaśnić, że nigdy nie należałem do żadnej partii, bo nade wszystko cenię sobie wolność osobistą. Jak zrozumieć to szarganie mojego dobrego imienia. Mam przecież udostępnioną notkę biograficzną na moim profilu na FB, którą przytaczam poniżej dla kontrastu. Znałem historię międzywojennych Niemiec, ale pojąć nie mogłem jak hitlerowcy zaszczepili ideologię nazistowską w narodzie, teraz już wiem, jak to się stało.
            P.S. Niestety, ale w manifestacjach przeciw temu antydemokratycznemu rządowi nie uczestniczyłem od około 3 lat, bo zdrowie mi na to nie pozwala, a szkoda.
               • wscieklyuklad Re: HA8 16.10.21, 19:50
                https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/245906911_4605890519518802_2023752782578236934_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ng5l6vrNDPAAX8bdKvd&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=2a6a4a9b57799760a337e6daaebda9d8&oe=6170753A

                Tymczasem mafijne skurwysyny odmówiły refundacji terapii genowej - jedynej skutecznej u dzieci z zanikiem mięśni.
                Na "polowym" pomodlą się by zasiliły grono aniołków.
                        • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 07:53
                         https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/245512075_421079312713885_235870426184915124_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6n4P5LdMR6wAX9xmEwz&_nc_ht=scontent.fwaw3-1.fna&oh=0266d464cd12be1ea26c62c62b819b11&oe=61933CDC

                         Coś niebywałego:
                         1) ujawniłem mega wzrost wywozu drewna z Pl w 2021
                         2) Lasy Państwowe odpisały, że ratują sytuację,bo 5.08…powołały „zespół”
                         3) Polscy przedsiębiorcy od razu zauważyli,że „zespół” ani razu się nie spotkał
                         4) LP w odp. na drugą interw. winią przedsiębiorców

                         Krzysztof Brejza.

                         Albo ktoś walnął bydlaka-autora tych bredni przez łeb siekierką w trakcie ścinania kolejnego n-milionowego wolskiego drzewa, albo ten świr chłepcze litrami mocz dzika (parafrazując amatora koziego moczu - opiekunię!)
                         • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 10:00
                          Beznadziejna opozycja"
                          "Jesteście beznadziejni. Co zrobiliście, żeby odsunąć PiS od władzy? Przy takiej beznadziejnej opozycji PiS będzie rządził jeszcze 100 lat..."-takich wpisów dostaję mnóstwo. Najgłośniej krzyczą ci, którzy na wybory w ogóle nie chodzą, w ten sposób pośrednio głosując na PiS. Problem w tym, że ci co piszą te słowa, są tak samo beznadziejni jak ta reszta 65% Polaków, niepopierających "podłą zmianę". Więc lepiej pisać: "wszyscy jesteśmy beznadziejni".
                          We wczorajszym wpisie wyjaśniłem skąd bierze się siła Kaczyńskiego: nie ma takiej granicy, ani moralnej, ani prawnej, jakiej ten największy szkodnik w historii współczesnej Polski by nie przekroczył.
                          No dobrze, co więc może zrobić opozycja?
                          Zjednoczyć się. To wiemy. Nawet dziecko to wie. Tylko jak?
                          65% Polaków ma się zjednoczyć przeciwko PiS? Jak? Oni są zwarci, karni, podlegli, zdyscyplinowani... w imię utrzymania władzy i czerpanych z tej władzy profitów. Jak ma się zjednoczyć tygiel 65% Polaków, w tym "tumiwisiów", i tych od lewa od prawa, tych z tęczowymi sztandarami i tych o tradycyjnych, konserwatywnych czy prawicowych poglądach? Jak się ma zjednoczyć zwolennik Konfederacji z kimś ze skrajnej lewicy? Jak ma się zjednoczyć ktoś od Hołowni, kto nigdy na PO czy SLD nie zagłosuje? Z kim? No obrotowe PSL zjednoczy się z każdym, ale to inna sprawa. To za mało. 65% Polaków to tygiel ludzi o różnorodnych poglądach i Kaczyński dobrze o tym wie. Dlatego dąży do zmiany ordynacji wyborczej, która jeszcze bardziej będzie preferować zwycięzcę, choćby reszta zdobyła i 70% głosów.
                          Opozycja w Sejmie, czyli: "za co bierzecie pieniądze"? Wy jesteście od tego. Po to was wybraliśmy.
                          Co może zrobić opozycja w parlamencie?
                          Może pokrzyczeć z mównicy Sejmowej- 30 sekund na wypowiedź. Może wytykać i nagłaśniać błędy władzy, kłamstwa Morawieckiego, kumoterstwo i złodziejstwo, może krzyczeć głośno o łamaniu Konstytucji, o zawłaszczaniu sądów, o wykorzystywaniu służb specjalnych i prokuratury do walki z opozycją i do przykrywania przekrętów PiS.... ale to wszystko opozycja robi. Jaki tego efekt? Za mało? Co można zrobić więcej? Jeszcze głośniej krzyczeć? Blokować mównicę? Kaczyński się wystraszy i odda władzę? A może zlikwidować parlament? Szkoda kasy.
                          Opozycja w Senacie
                          - jak wyżej, plus blokowanie szkodliwych ustaw i wprowadzanie poprawek. To Senat robi z 99% skutecznością, tylko problem w tym, że PiSowska większość z Kukizem i resztą zdrajców w Sejmie skutecznie te poprawki odrzuca. Senatowi czasem uda się przepchnąć ważne poprawki do ustaw i tyle jego. Do tego wybór RPO i jeszcze kilka małych sukcesików.
                          Skarżyć rozbójników do trybunałów międzynarodowych? Propaganda TVP okrzyknie tych odważnych donosicielami i zdrajcami Narodu.
                          Trzeba napisać dobry program? Wolne żarty. Programów napisanych jest już kilka ton. Każda partia ma swój program. Podesłać linki? Kto czyta te programy? Suweren? W TVP info? Program? Zostajemy w UE. Nie zabieramy praw nabytych (500+). Rozliczymy malwersantów i złodziei. Przywrócimy praworządność....
                          Opozycja na ulicach?
                          To chyba nawet nieźle wychodzi. I co z tego? Co z kilkuset tysięcy, głównie kobiet, na ulicach polskich miast w sprawie ustawy antyaborcyjnej? Obowiązuje. Kaczyński przetrzymał napór. Co ze 100 tysięcy na proteście przeciwko Polexitowi? Myślicie, że Kaczyński się tym przejął i się wystraszył? Nie będzie Polexitu?
                          Co więc jeszcze opozycja (ja, Ty, oni...) powinna zrobić, żeby odsunąć tych barbarzyńców od władzy? Ale bez pieprzenia typu weźcie się i zróbcie.
                          P.S. Co jeszcze gubi opozycję i niektórych polityków? Ich narcyzm i miłość własna. Nie muszę wymieniać których, sami wiecie. Kaczyński jest też zakochany w sobie, ale on ma władzę i sposób na zarażanie innych swoją zgorzkniałością. To fenomen (w negatywnym tego słowa znaczeniu).
                          P.S. W Nowej Soli mamy świetny festiwal filmowy kina offowego "Solanin". Hasłem tego festiwalu jest: "koniec pieprzenia w kinie, czas dosolić".
                          Nadszedł ten czas w polityce? Jak możemy wszyscy wspólnie (65% Narodu) dosolić?
                         • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 10:07
                          Spór o praworządność. Angela Merkel apeluje o przemyślane decyzje
                          Kanclerz Niemiec Angela Merkel przekazała, że w sporze o praworządność unijne władze nie powinny spieszyć się z sankcjami wobec Polski czy Węgier. Jej zdaniem w sprawie potrzebne są pogłębione rozmowy.

                          Z netu

                          Decyzja o abdykacji była jak widać zdecydowanie zasadna. Zerowe kumanie rzeczywistości!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 10:17
                          „Andrzej Duda. Totalna groteska, nicość charakterologiczna. Za grosz honoru. Postać uwłaczająca nie tylko urzędowi, który zdobył dość przypadkowo, ale wszystkim porządnym Polakom. Wstyd dla wolnej Polski. A przez ostatnie wypowiedzi o eliminowaniu czarnych owiec to już tylko taki mały, faszyzujący typek, ot, mussolinik znad Wisły.”

                          z netu

                          www.facebook.com/tts.technik/videos/1750067681814608

                          Na szczęście już godzinę po śniadaniu bo pewnie bym rzygnął!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 10:39
                          Abp Gądecki z wizytą w Watykanie. "Korygowaliśmy fałszywe wyobrażenia o sytuacji w Polsce"
                          Anna Świerczek
                          16 października 2021, 15:47

                          natemat.pl/379051,abp-gadecki-w-watykanie-prostowalismy-falszywe-opinie-o-sytuacji-w-polsce?utm_source=facebook&utm_medium=referral&utm_campaign=ownsm&fbclid=IwAR2Y9e8cluBiNtrsKb5nYaYW_qkergR5O0Bf0MQu1zYaMqlyAI8Ih9VABBs

                          Jednak bezczelność czarnuchów nie ma barier
                         • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 10:41
                          Jackowski ostrzega: „W listopadzie nastąpi alert i ewakuacja Morawieckiego”

                          Ostrzega? TOŻ TO MIÓD NA NASZE SKOŁATANE SERCA! (choć niewątpliwy fejk!)

                          www.msn.com/pl-pl/styl-zycia/moda-i-uroda/jackowski-ostrzega-w-listopadzie-nast%C4%85pi-alert-i-ewakuacja-morawieckiego/ar-AAPBWOT?ocid=ob-fb-plpl-455&fbclid=IwAR3Fxg0GYb4y2HD02JOkElh3n_AUUfW4POipQAisBTUYWhxYEosRcTtA9yg
                         • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 13:14
                          DOPROWADZILIŚMY DO ROZPOCZĘCIA PROCESU ZIEMKIEWICZA.
                          OSKARŻONY NIE CHCE PRZEPROSIĆ KOBIET ZA "WULGARNE KUREWKI"
                          "Wulgarne kurewki", "zbydlęciała rozjuszona dzicz" - tak mówił o uczestniczkach Strajku Kobiet Rafał Ziemkiewicz.
                          W piątek przed Sądem Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia odbyło się posiedzenie procesu, w którym uczestniczki manifestacji oskarżają go za te słowa. Ośrodek złożył akt oskarżenia wraz z trzema uczestniczkami protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Julii Przyłębskiej.
                          Publicysta "dobrej zmiany" nie stawił się w sądzie. Przez prawnika poinformował, że nie zamierza przepraszać. Pod żadnymi warunkami. W związku z tym proces będzie się dalej toczył.
                          Niektórym przeprosiny nie mogą przejść przez gardło, nawet wobec najbardziej obrzydliwych czynów. A dla Ziemkiewicza ordynarne zachowanie to nie pierwszyzna.
                          Przypominamy tylko kilka przykładów:
                          ● uczestniczkę protestu pod domem Kaczyńskiego nazywał "feminazistką", "grubaską", "zdeformowaną". Sąd nakazał mu na własny koszt opublikować przeprosiny w Onecie
                          ● w programie telewizji rządowej rechotał z Żydów mordowanych w komorach gazowych: "Ale skarżyli się Niemcy, że to długo trwa, że trzeba dobijać niedogazowanych"
                          ● usprawiedliwiał gwałt pisząc: "kto nigdy nie wykorzystał nietrzeźwej niech rzuci pierwszy kamień"
                          ● "a jak facet rano trzeźwieje obok kaszalota też ma prawo skarżyć ją o gwałt?" - dodawał niezrażony niesmakiem, jaki wzbudził swoją wypowiedzią
                          Amerykański think tank Global Project Against Hate and Extremism zaapelował do Twittera i Facebooka o zbanowanie Ziemkiewicza w tych mediach. "Nie można dopuścić do rozkwitu homofobii, antysemityzmu, nietolerancji religijnej i rasizmu w żadnym zakątku świata, a postaci takie jak Rafał Ziemkiewicz nie mogą dostawać narzędzi, pozwalających im dotrzeć ze swoim nienawistnym jadem do setek tysięcy, jeśli nie milionów odbiorców" - argumentowała organizacja przytaczając 20 cytatów z wypowiedzi Ziemkiewicza.

                          z netu notka o schizoidzie
                         • 1agfa Re: HA8 17.10.21, 14:52
                          Jeśli ktokolwiek z rządzących będzie chciał "odcinać się" od dotychczasowych i przyszłych działań Bąkiewicza i jego towarzyszy, (tzw. Marsz Niepodległości i inne), to nie wolno im wierzyć. Najpierw tolerując, a potem bezwstydnie, suto i już oficjalnie wspomagając finansowo te wyjątkowo obrzydliwe organizacje pokazali, że mają wspólną jedną twarz. Twarz Bąkiewicza to twarz Pis i przystawek. Mienią się obrońcami wiary...w co wierzą? W przemoc, w rasizm, w nienawiść, i to wspomaga m.in. Góra zwana niegdyś Jasną oraz także kk, hierarchowie ale i zwykli liczni plebani.
                          Coraz niżej plasuje się moralność rządzących (nawiasem zadziwia zalew komuszych osobistości wśród rządzących, ostatnio ujawniona sprawa Kujdy, nie pierwszy on i nie ostatni), skoro muszą odwoływać się do podobnych organizacji Bąkiewiczów etc., wspomagać je i nimi się wysługiwać.
                          Każdym sposobem utrzymać władzę, to naprawdę dla nich ważne; zbyt dużo było uchybień wykroczeń, a nawet przestępstw. Walka o władzę w przypadku Pis i przystawek = walce o własną skórę.
                • 1agfa Re: HA8 17.10.21, 15:21
                 https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/245906911_4605890519518802_2023752782578236934_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=ng5l6vrNDPAAX8bdKvd&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=2a6a4a9b57799760a337e6daaebda9d8&oe=6170753A

                 Czego nie rozumiecie, moi drodzy? Zbroimy się, wszelki wróg niegroźny nam będzie!
                 Czmychnie na sam widok. Pod linkiem poniżej jest wizualizacja wysoce skomplikowanej walizki kościelnej (jakiej nie powstydziłby się sam Bond), oto broń najważniejsza, największa potrzeba MON.

                 wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,27697879,wojsko-chce-kupic-300-sztuk-mobilnych-oltarzy-krzyz-alba-i.html

                 A co do leku na zanik mięśni (wszędzie w normalnych krajach refundowany), potrzeba TYLKO JEDNEJ DAWKI na całe życie!! z tym, że lek musi być zastosowany przed ukończeniem drugiego roku życia.
                 Ale dotyczy dzieci już narodzonych, więc jest mniej ważne niż "walka" o zarodki, wszak dotować trzeba godki!! (rym nieumyślny).
                 Mniej ważne niż 60% podwyżka płac dla wszystkich rządzących. Mniej ważne niż dotacje dla bąkiewiczopodobnych nazioli. Niż 2 miliardy rocznie na propagandę w TVPis. itd, itp.
                 • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 17:12
                  Źydolewacka nagonka na Demokratycznie Wybrany Rzond, doprowadziła Agfo do zmiany planu zakupów. Niestety ołtarze z całym wyposaźeniem modlitewnym muszą jeszcze poczekać. Podobńo szmal zostanie roztrwoniony na... kamery w dyspozycji wolstapo na granicy z Wielką Biełarassiją!!
                   • wscieklyuklad Re: HA8 17.10.21, 18:36
                    shareinfo.pl/wiceminister-szwed-w-polsce-jest-coraz-mniej-ubogich-rodzin/?fbclid=IwAR0g5lbyRzTN-85sz1vMNXhJILWTeCm4loyNOJyFWS8r35YG1X1Occg15Qs

                    Bo uny sfoje wiedzom!
                      • wscieklyuklad Re: HA8 18.10.21, 16:57
                       Wysokie stawki paliw złoszczą kierowców. Wielu z nich obwinia za ten stan rzeczy rządzących. W kryzysowych chwilach niektórzy postanowili przypomnieć, jak reagowali politycy PiS na drożyznę na stacjach benzynowych. Duży rozgłos zyskał m.in. spot radiowy sprzed 10 lat, kiedy wtedy opozycyjna partia wytykała premierowi Tuskowi wzrost ceny benzyny. Teraz internauci okazali się bezlitośni dla prezydenta Andrzeja Dudy.

                       Internauci przypomnieli wpis Andrzeja Dudy z 2012 roku. Ówczesny poseł z ramienia PiS wylewał na Twitterze swoją frustrację dotyczącą podwyżek opłat na autostradzie i wysokiej ceny paliwa. Prześmiewczo pytał wtedy internautów, czy "czas przesiąść się na psie zaprzęgi". Po 9 latach słowa prezydenta zostały odkurzone. Komentujący nie pozostawili na nim suchej nitki, żądając jednocześnie jego interwencji w tej sprawie.

                       Z netu

                       Raczej na narty albo skuter wodny!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 19.10.21, 14:48
                          Artur Bartkiewicz: Polaków trawi dziś nienawiść do Polaków – do „tych drugich” Polaków..
                          Przerażające są wyniki opublikowanego przez rp.pl sondażu, w którym 21,4 proc. respondentów pozytywnie ocenia zagłuszanie uczestniczek Powstania Warszawskiego przez dziarskich chłopców Roberta Bąkiewicza. Czas na refleksję, dokąd może nas zaprowadzić wewnętrzny konflikt, który od lat zżera polskie społeczeństwo.
                          Nie ma demokracji bez sporu, bo społeczeństwa są bardzo zróżnicowane. Ale kiedy spór przeradza się w nienawiść – trzeba bić na alarm. (...) To już nie jest spór o to kto ma rację, to konflikt, który zmierza do tego, by racja była tylko jedna. (...)
                          Jeśli nie będzie niczego co nas łączy, jeśli staniemy się dwoma całkowicie niezależnymi od siebie narodami, z własną wizją historii, teraźniejszości i przyszłości – wówczas na zakrzykiwaniu może się nie skończyć. (...)
                          Dziś, niestety, pierwsze słowa hymnu głoszące, że „Jeszcze Polska nie zginęła/Kiedy my żyjemy”, zdają się być ostrzeżeniem nie przed zagrożeniem zewnętrznym, lecz przed tym, abyśmy się tutaj sami nie pozabijali.
                          www.rp.pl/.../art19021221-artur-bartkiewicz...

                          Z netu

                          Oto realia weryfikujące bełkot min hałsena w Strasznym Mieście.
                         • wscieklyuklad Re: HA8 19.10.21, 16:58
                          Buta, arogancja i pospolite chamstwo władzy. Partia panów.
                          Właśnie po 15 minutach zakończyło się posiedzenie Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, na której miała być przedstawiona informacja Prokuratora Krajowego na temat działań prokuratury dotyczących Spółki GetBack S.A.
                          Mimo prawnego i konstytucyjnego obowiązku Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro pokazał parlamentowi „przysłowiowy środkowy palec”, wg zasady: „nie mam waszego płaszcza i co mi zrobicie?”
                          Art. 60 Regulaminu Senatu, narzuca obowiązek prawny dla Prokuratora Generalnego stawiennictwa i uczestnictwa w pracach parlamentu, jeśli zostanie do takiego stawiennictwa wezwany. Zbigniew Z. nie tylko się nie stawił, a nawet nie raczył osobiście odpisać czy się usprawiedliwić. W zamian do komisji dotarło pismo podpisane przez zastępcę Zbigniewa Z., Bogdana Święczkowskiego, odmawiającego udziału w pracach komisji, przedstawienia raportu i odpowiedzi na pytania. Kuriozum i kpina.
                          Ludzie, którzy powinni stać na straży prawa, to prawo bezczelnie łamią. To jest Polska PiS.
                          Przypomnę: Afera GetBack wybuchła w roku 2018 i jest największą aferą finansową od czasów transformacji 1989 roku. Pokrzywdzonych zostało blisko 20 000 ciułaczy, którzy zaufali państwu i stracili często dorobek całego swojego życia. Ludziom ukradziono blisko 2,4 miliarda zł (3 razy więcej niż w aferze AmberGold, która przyczyniła się do przejęcia władzy przez PiS). Ludzie zaufali Państwu, a kompletnie zawaliły instytucje takie jak Nadzór Finansowy, Giełda Papierów wartościowych, banki i … prokuratura.
                          I co? I nic. Pany nie będą się tłumaczyć. Taki mamy klimat.
                         • wscieklyuklad Re: HA8 19.10.21, 17:06
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/p843x403/245685623_1305164256578839_6433827284190163649_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=LJ04Gpi7XFoAX_BlS6w&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=f12a1eb6a6b47d8496cddf5c322bfb73&oe=61954929


                          naszczalnik wstrzymało oddech! Teraz będzie dokładnie analizować technikę sfałszowania wyborów węgierskich by implementować ją w Wolsce. Dlatego też przedwczesne wybory są wykluczone!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 19.10.21, 17:07
                          gazetaplus.pl/mocny-filmik-bylego-kolegi-kaczynskiego-sluchaj-stary-wez-ty-sie-do-roboty-video/43732/?fbclid=IwAR3s9xc4wMOHLCO8sg6kmxZV4S8apZfOSSPVWPZtwMqiIlArRFpoynr30Uk
                         • wscieklyuklad Re: HA8 19.10.21, 18:22
                          https://scontent.fwaw3-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/246797785_4610495859058268_3847683735706750187_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=d3byBrCpEXwAX8JqXTi&_nc_ht=scontent.fwaw3-2.fna&oh=6fb99e853b0f8eb4ab3d72d79883a5a5&oe=6172E535

                          Znacie Kłeczka? Nieustannie atakuje opozycję i Tuska w TV PiS info. Nie pozwala dość do głosu rozmówcy. Tadam ❗ "Ojciec Kłeczka, powiązany z synem także biznesowo, w PRL był konfidentem SB. W 1989 r. zadeklarował gotowość szpiegowania baz NATO."

                          z netu

                          O CULFA A ja myślałęm, że podwórko to jedyne opiniotwórcze forum portalu. A tymczasem na niszowym odkryli, że zdrajcy Oyczyzny to potomkowie komuchów, SB-ków i ogólnie donosicieli.
                          I się nie mylili!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 20.10.21, 18:10
                          Minister Sprawiedliwości bezprawnie od blisko trzech lat nie udziela informacji publicznej o opróżnionych etatach sędziowskich!
                          Potwierdził to 20 października 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie Zbigniew Ślusarczyk (sprawozdawca), Mariusz Kotulski, Olga Żurawska-Matusiak. NSA wydał wyrok (III OSK 1092/21), w którym stwierdził niemal trzyletnią bezczynność Ministra Sprawiedliwości, zobowiązując go do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej aktualnej obsady urzędów sędziowskich w Polsce.
                          Wyrok jest prawomocny, a Minister Sprawiedliwości ma obowiązek udostępnić wnioskowane informacje publiczne w ciągu 14 dni.
                          Sprawa miała swój początek 10 stycznia 2018 r., kiedy wiceprezes SSP Iustitia sędzia Tomasz Marczyński zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z pytaniami:
                          - ilu sędziów sądów powszechnych (od 1 sierpnia 2017 do chwili obecnej) przestało pełnić służbę sędziowską
                          - z jakich powodów?
                          - kiedy?
                          - w jakich sądach?
                          Sędzia Marczyński chciał ustalić, ile etatów sędziowskich w poszczególnych sądach powszechnych pozostaje nieobsadzonych.
                          Minister Sprawiedliwości udzielił w tej sprawie odpowiedzi niepełnej i wręcz - bezużytecznej dla merytorycznej debaty o stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości.
                          W ustnych motywach dzisiejszego rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że stanowisko organu (ministra) w sprawie jest oczywiście błędne, a po lekturze odpowiedzi ministerstwa trudno było dociec, czego ona dotyczyła.
                          Sąd zaznaczył, że nie należało pomijać kontekstu wniosku sędziego T. Marczyńskiego, jakim są wątpliwości co do opóźniania przez ministra obsady wolnych urzędów sędziowskich.
                          Na rozprawie przed NSA pełnomocnik sędziego Marczyńskiego, radca prawny prof. UWr dr hab. Michał Bernaczyk przypomniał, że sędziowie od lat stykają się z bezprecedensowymi kampaniami oczerniającymi, finansowanymi ze środków publicznych, w których usiłuje się przypisać im m.in. odpowiedzialność za przewlekłość postępowań.
                          Sędziowie mają też konstytucyjne (art. 54) i konwencyjne prawo (art. 10 EKPCz; zob. także wyrok ETPCZ z w sprawie Baka przeciwko Węgrom, skarga nr 20261/12) do zajmowania merytorycznego stanowiska w sprawach dot. pozycji ustrojowej oraz warunków pełnienia powierzonego urzędu. Ukrywanie przed nimi faktów dotyczącej obsady kadrowej sądów utrudnia polemikę, a wręcz naraża na retorsje dyscyplinarne związane z rzekomym przekroczeniem granic swobodnej wypowiedzi.
                          Stan faktyczny tej sprawy pokazuje, że dziennikarze, opinia publiczna nie mogą liczyć na łatwy dostęp do prawdziwej informacji o stanie polskiego sądownictwa bez ochrony niezależnych i niezawisłych sądów.
                          Warto przypomnieć, że sędzia Igor Tuleya, który stanął na straży jawności działania władz publicznych gwarantowanej w art. 61 oraz 113 Konstytucji RP, został bezprawnie odsunięty od orzekania.
                          Jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęły dwa wnioski (sprawa z wniosku grupy posłów o sygn. K 21/19 związana z tzw. listami poparcia do neoKRS oraz wniosek I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej ws. o sygn. K 1/21). Ich uwzględnienie może spowodować istotne ograniczenie prawa do informacji publicznej.
                          Łódź.pl


                          HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

                          Już pędzi i ujawnia!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 20.10.21, 18:13
                          Michał Osiecimski
                          To są cyngle Jacka Kurskiego.
                          Ten z lewej, to Łukasz Sitek, a ten drugi nazywa się Miłosz
                          Kłeczek.
                          Sitek ostatnio gdzieś się zawieruszył, ale spokojnie, nic złego, przynajmniej na razie, mu się nie stanie, bo już oddał "telewizji publicznej" nieocenione usługi. Kurski nie może się go nachwalić.
                          Teraz musieli go na jakiś czas ukryć, bo niezależny (jeszcze!) sąd w Gdyni kazał go zapuszkować na na pół roku za chuligańskie wybryki w pociągu pendolino, którym po pijaku i na gapę chciał pojechać z Gdyni do Krakowa, ale obsługa pociągu jakimś cudem nie uznała za swój obowiązek spełnianie życzeń samego pana "reportera" TVP, chociaż ten głośno mówił im z kim mają do czynienia. Kolejarze wezwali policję, a ta zanim się spostrzegła, że ma do czynienia z cynglem kury, wyprowadziła go siłą z pociągu, narażając się na kopniaki ze strony wierzgającego "reportera" i głównej siły TVP. Kierownictwo TVPiS, w pierwszej chwili nie mogło uwierzyć, że jakikolwiek sąd ośmieli się skazać cyngla Kurskiego. Łukasz Sitek wsławił się przecież wykonaniem propagandowego zlecenia na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, które, jak wiadomo, skończyło się zamordowaniem osobistego wroga Jacka Kurskiego. Jednak sąd w Gdyni, okazał się odważny i nie oglądał się na niechybne represje ze strony ministerstwa sprawiedliwości, które przygotowuje właśnie odpowiedni wniosek do Izby Dyscyplinarnej. Ten wyrok, niefortunnie dla Sitka oraz broniącego go Kurskiego, zbiegł się z oskarżeniem go przez byłą partnerkę o znęcanie się nad nią. Siła złego na jednego, więc Jacek Kurski polecił ukrycie swojego cyngla na jakiś czas.
                          Mógł sobie na to pozwolić, bo ostatnio ćwiczy się w strzelaniu z innego swojego pistoletu. Nowy cyngiel Kurskiego nazywa się Miłosz Kłeczek. Kurski ćwiczy strzelanie z Kłeczka do jeszcze jednego swojego osobistego wroga - Donalda Tuska. Cyngiel Kłeczek jest oddany Kurskiemu, bo w swoim krótkim życiu zdołał już podpaść fiskusowi i organom ścigania za jakieś przekręty i się boi, że kura zdejmie z niego ochronę, a on nie dość, że będzie musiał oddawać grube tysiące nieostrożnemu kontrahentowi, który miał nieszczęście zrobić z Kłeczkiem jakiś interes, to jeszcze może go jakiś niepokorny sędzia posłać do celi, jak Sitka. Nic więc dziwnego, że cyngiel Kłeczek wziął na siebie trudne zlecenie na ubicie Tuska. Kłeczek chyba jednak nie będzie mógł spełnić oczekiwań kury, bo ten naładował go kapiszonami. I było, jak każdy widział: Kurski ciągnął za cyngiel, Kłeczek strzelał, ale oprócz zasmrodzenia siarą pomieszczenia, w którym odbyła się konferencja prasowa, żadnej krzywdy rozbawionemu tym wszystkim Tuskowi nie zrobił, bo i zrobić nie mógł.
                          Kura zaczął się już znowu pocić ze strachu, jak kiedyś, gdy się okazało, że stracił immunitet europosła i musiał poprosić kaczora o ochronę, a ten, owszem, zgodził się, ale zrobił sobie z kury swojego osobistego cyngla i powierzył mu artylerię, czyli publiczną telewizję do ogłupiania ciemnego ludu. Kura się do tego nadaje, jak mało kto, więc szło mu nieźle. Ale ostatnio ma więcej roboty, bo musi jakoś przykrywać prawdę, że premier prezesa Kaczyńskiego, ostatnio kłamie tak głupio, że nawet Europarlament już się w tym połapał, a to może się skończyć wstrzymaniem kasy na 500+ i dopłaty dla rolników. I jak wtedy Kaczyński wytłumaczy swojemu suwerenowi, że ma głosować na PiS? Wina Tuska mogą nie wystarczyć!
                          Ale to jeszcze nic!
                          Najgorsze jest, to, że Tusk nie tylko chodzi sobie, jak i gdzie chce, zwołuje setki tysięcy cwaniaków na wiece, bezczelnie wzywa kaczora do jakiejś debaty, wyzywa go od tchórzy i psychopatów, to jeszcze obiecuje, że niedługo wygra wybory!
                          I dopiero zacznie się jazda! Może się okazać, że nie tylko cyngle Kurskiego, ale i jego ogórek, nie uchronią go przed celą. Bo, jak widać zeru opanowywanie sądów też słabo idzie. Do wyborów może nie zdążyć. A kto wie, co takim niezawisłym i wolnym sędziom do głów może strzelić?!
                         • wscieklyuklad Re: HA8 20.10.21, 18:20
                          Z OSTATNIEJ CHWILI!
                          MIĘDLAR SKAZANY NA 10 MIESIĘCY OGRANICZENIA WOLNOŚCI
                          "Nie bratamy się z chrzczonymi scyzorykiem pejsami!", „Dutkiewicz zdejmij jarmułkę!”, „Nie bratamy się z pedałami!”, „Tu jest Polska, a nie Polin” – wrzeszczał suspendowany ksiądz - nacjonalista Jacek Międlar we Wrocławiu 11 listopada 2018 roku.
                          Wówczas tłum nacjonalistów zaatakował kontrmanifestację, zgromadzenie Międlara zostało rozwiązano, ale ten nic sobie z tego nie robił.
                          Byliśmy tam wtedy, złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do wrocławskiej prokuratury. Efekt naszych działań przyszedł dzisiaj, po 3 latach.
                          Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia skazał Jacka Międlara za nawoływanie do nienawiści oraz publiczne znieważanie osób z powodu ich żydowskiego pochodzenia. Łącznie za kilka zarzutów oskarżony usłyszał karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie.
                          W uzasadnieniu wyroku sędzia Magdalena Gabriel powiedziała, że nie wolno przymykać oczu na nawoływanie do nienawiści i przytoczyła słowa Mariana Turskiego: „Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj".
                          To już kolejny taki wyrok dla suspendowanego księdza. Poprzednio usłyszał karę 12 miesięcy ograniczenia wolności.
                          Jak tak dalej pójdzie nie będzie robił nic innego tylko odpracowywał zasądzone prace społeczne.
                          Sąd jednocześnie uznał, że sytuacja materialna skazanego nie pozwala mu na poniesienie kosztów procesu i obciążył nimi Skarb Państwa.
                          Wyrok jest nieprawomocny, stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji.

                          z netu

                          A sędziemu przysługuje dyscyplinarka i zsyłka.
                         • wscieklyuklad Re: HA8 20.10.21, 19:15
                          "Berlin chce uczyć Polskę praworządności?" Ten film nie pokazuje, że niemieccy policjanci pobili 10-letnią dziewczynkę

                          20.10.2021
                          "Niemcy mają czelność pouczać Polaków w PE" - brzmiał jeden z komentarzy do popularnego teraz w sieci filmu, na którym ma być widać 10-letnią dziewczynkę pobitą do nieprzytomności przez niemieckich policjantów. Oburzeni internauci w komentarzach do nagrania nawiązują do debaty w Parlamencie Europejskim, podczas której niemieccy politycy krytykowali polski rząd. Sprawdziliśmy, co faktycznie pokazuje rozpowszechniany film.

                          Berlin Pobili 10 letnią dziewczynkę do nieprzytomności bo ugryzła policjanta w palec" - komentarz tej treści pojawił się 19 października na jednym z anonimowych, polskojęzycznych kont na Twitterze. (pisownia oryginalna). Do wpisu dołączono 88-sekundowe wideo. Zostało odtworzone już ponad 30 tys. razy. Widzimy na nim, jak funkcjonariusze policji ciągną po jezdni dziewczynę bądź kobietę, która się nie broni, nie porusza. Nie widać jej wyraźnie, głowę ma spuszczoną, twarz zakrywają długie włosy. Policjanci sadzają ją na chodniku, a po kilku chwilach ciągną dalej do policyjnej furgonetki. demokracji"

                          "Europejskie standardy"; "Faszystowska milicja biję 10 latkę"; "Ale tam jest demokracja i kwitnie empatia"; "Nawet dzieci już tłuką pałami"; "Tego nie idzie skomentować" - piszą pod wideo wzburzeni internauci. Spora część z nich w komentarzach nawiązuje do bieżącej sytuacji politycznej, sądząc, że wideo jest aktualne, a do zdarzenia doszło niedawno. W postach odnoszą się do debaty w Parlamencie Europejskim dotyczącej praworządności w Polsce, bo nagranie opublikowano 19 października. Tego dnia na forum PE o działaniach polskiego rządu krytycznie wypowiadali się m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Manfred Weber, niemiecki eurodeputowany.

                          Internauci na polskim Twitterze, komentując popularne w sieci wideo, oznaczali właśnie tę parę polityków zwracając się do nich wprost. Kpili z ich ocen na temat polskiego. "Dziękujemy pani @vonderleyeni panu @ManfredWeber"; "Ula @vonderleyen, ci praworządni demokraci to byli naziści, faszyści, czy Niemcy? Jak ich nazywać? A może @ManfredWeber wie?"; "@vonderleyen wolność, demokracja i rządy prawa w Niemczech"; "Niemcy mają czelność pouczać Polaków w PE. To są zwyrodnialcy"; "Berlin chce uczyć Polskę praworządności i demokracji" - pisali.

                          Sprawdziliśmy, kiedy powstało wideo, które tak wzburzyło polskich internautów, i co przedstawia.
                          Nagranie nie jest nowe. Na początku listopada 2020 roku szczegółowo omówiła je na swojej stronie internetowej niemiecka organizacja dziennikarzy śledczych Correctiv. Już wtedy bowiem było popularne - m.in. na Telegramie i Facebooku. Zdaniem części internautów miało przedstawiać nieprzytomną 10-latkę, która była ciągnięta przez niemieckich policjantów.

                          Correctiv ustalił, że scenę nagrano w pobliżu berlińskiego Alexanderplatz. Potwierdził to organizacji rzecznik berlińskiej policji Martin Dams. Poinformował, że do widocznego na filmie incydentu doszło 25 października 2020 roku. Tego dnia trwał tam protest przeciwko pandemicznym obostrzeniom. Dams dodał, że na nagraniu widać nie 10-latkę, lecz 47-latkę, która została aresztowana, ponieważ wcześniej miała ugryźć jednego z funkcjonariuszy w rękę. Informacja o tym ugryzieniu pojawiła się w komunikacie prasowym berlińskiej policji wydanym dzień po protestach, 26 października.

                          Według Correctiv nie wiadomo, czy kobieta na nagraniu jest nieprzytomna - jak twierdzili internauci. Zapytany o to rzecznik berlińskiej policji, zaprzeczył. "Kobieta w żadnym momencie nie była nieprzytomna, choć funkcjonariusze musieli użyć siły fizycznej, by się z nią przemieścić" - odpisał redakcji. Kobieta została przez policję zatrzymana, a po ustaleniu tożsamości wypuszczona. Wszczęto przeciwko niej śledztwo w sprawie napaści na funkcjonariuszy, stawiania oporu, uszkodzenia ciała i podania fałszywych danych.

                          Correctiv pisał, że na jednej z grup na Telegramie (już usuniętej) była również rozpowszechniana dłuższa - ale cięta - wersja tego nagrania. Widać na nim było, co się działo wcześniej: że kobieta popychała policjanta, a potem uciekała. Funkcjonariusze ją złapali.

                          Z netu
                          I to by było na zakończenie ósmego handrydu.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka