Dodaj do ulubionych

Osiedle Parzniew, developer Agroman.

02.08.05, 14:54
Witam wszystkich.

Osiedle Parzniew, powiat Pruszków, gmina Brwinów, developer Agroman.
Jestem zainteresowany mieszkaniem na tym osiedlu (planowana budowa pierwszego
etapu od jesieni 2005 do jesieni 2006).

Czy znajdą się na forum potencjalni sąsiedzi?

Pozdrawiam
Marcin.
Obserwuj wątek
   • marcin.parzniew Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. 06.08.05, 15:20
    Wiem tyle, ile dostałem w emailu od biura sprzedaży, poniżej cytat:

    "Osiedle Parzniew będzie realizowane w okolicy Pruszkowa przy ulicy Działkowej i
    nieopodal Alei Wojska Polskiego z przewidywanym terminem oddania na połowę 2006
    roku (dokładny harmonogram będzie ustalolony po uzyskaniu pozwolenia na budowę).
    Inwestycja ta będzie się cechowała niską dwupiętrową zabudową po 12 lokali w
    budynku i dużą ilością zieleni na terenie osiedla. Całość będzie zamknięta,
    chroniona i monitorowana. Metraże jakie będą realizowane to lokale małe 36m2,
    dwa pokoje po 45m2, duże lokale dwupokojowe 56-57m2 oraz trzy pokoje 65m2 i
    71-75m2. Cena za metr kwadratowy jest wspólna dla wszystkich mieszkań na osiedlu
    i wynosi 2675zł brutto. Cena ta, bez dodatkowych kosztów już obejmuje balkony
    oraz udział w gruncie osiedla. Standardem naszych inwestycji jest możliwość
    nabycia mieszkania na parterze z ogródkiem w cenie.
    Osiedle w Parzniewie jest bliźniaczą inwestycją osiedla Brzeziny, którą to
    ukończoną można oglądać na Białołęce."
    • Gość: Leon Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. IP: *.eranet.pl 23.09.05, 08:32
     Witam,
     kłaniam się nisko, jestem potencjalnym sąsiadem :)

     Od tygodnia, czyli od chwili rozpoczęcia prac budowlanych zamęczam
     przedstawicieli Agromana setkami pytań i dość dużo wiem. Z przelaniem tego na
     forum będzie trudno, jednak proszę pytać. Jeśli będę znał odpowiedź z chęcią
     jej udzielę.

     Tymczasem aby uprzedzić najwazniejsze pytania kilka słów od ojca prowadzącego:

     - wszystkie papiery związane z budową wydają się ok (mam, prześwietliłem).
     - jest pozwolenie na budowę (sic!)
     - grunt należy do Agromana/Tonargo. Z hipoteką nie ma problemu.
     - KW, rejestr gruntów itp: ok.
     - nie potrafię biegle czytać rachuneku zysków i strat i bilansu. Poprosiłem
     magików (z firmy w którj pracuję) od finansów i controllingu o analizę: nie
     mają specjalnych zastrzeżeń.
     - budowa rozpoczęta o ile pamiętam w piątek 16.09.
     - budowę rozpoczęto jeszcze przed powstaniem biura handlowego i przed
     podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Wnioskuję to z faktu, iż w biurze handlowym
     nie ma wzoru umowy.
     - od poniedziałku działa tymczasowe biuro w Hotelu Ideal w Pruszkowie. Za kilka
     dni przeniesie się na teren budowy. Baraczki na biuro stoją bodajże od środy.
     w pierwszym etapie ma powstać 12 budynków. Parter + 2 piętra, po 4 mieszkania
     na piętrze. Razem blisko 150 mieszkań. Mam nadzieję że tu się nie mylę bo do
     dokładnych planów budynków póki co nie ma wglądu.
     - o ile pomroczność jasna mnie nie myli to kilkanaście mieszkań jest już
     zarezerwowanych. Ale to nic nie znaczy bo zapewne większość sie wykruszy. tak
     jest zawsze :)
     - pobożne życzenie inwestora dotyczące terminu oddania wszystkich 12 budynków:
     koniec 2006 roku.

     Tymczasem to tyle. Jeśli macie jakieś pytania i będe potrafił udzielić
     odpowiedzi, pytajcie :)

     Leon.

     ps. Nie. Nie jestem w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub pośrednio związany z
     Agromanem i wszelkie zarzuty o mataczenie lub czasopisma potraktuję jako
     potwarz i ukarzę z bezwzględną bezwzględnością :)
   • tymczas123 Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. 22.11.05, 21:30
    Ponieważ umowa przedwstępna którą oferuje Agroman dla osiedla Parzniew zawiera
    dużo bardzo niekorzystnych dla klienta zapisów, nie należy jej podpisywać bez
    zmian. W celu zmiany zapisów umowy należy wysłać list do Agromana (wzór
    poniżej). List należy wysłać w formie papierowej, własnoręcznie podpisany,
    listem poleconym. Kopię listu należy wysłać do UOKiK.

    Adres Agromana:
    Agro-Man sp. z o.o.
    ul. Małej Brzozy 12
    03-289 Warszawa

    Adres UOKiK:
    Jolanta Markowska
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    ul. Drzymały 30
    05-800 Pruszków


    Wzór listu:
    [Imię] [Nazwisko] Warszawa 21.11.2005
    ul. [Ulica]
    [00-000] [Miasto]


    Agro-Man sp. z o.o.
    ul. Małej Brzozy 12
    03-289 Warszawa

    Do wiadomości: Jolanta Markowska
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    w Pruszkowie


    Proszę o zmianę wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego [tu
    wpisać numer zgodnie ze wzorcem w umowie] w zespole mieszkalnym „Twój Parzniew –
    Miasto Ogród” poprzez wykreślenie lub zmianę zapisów, które świadczą o nierównym
    traktowaniu stron, zawierają zakazane klauzule lub są sprzeczne z dobrymi
    obyczajami.


    1. Wady uniemożliwiające korzystanie z lokalu.

    Wnoszę o zmianę treści $4 ust 2. w którym jest mowa o usunięcia wad
    uniemożliwiających korzystanie z lokalu w terminie 31 dni od dnia zgłoszenia.
    Termin 31 dni jest niekorzystny dla nabywcy ponieważ z definicji uniemożliwia
    korzystanie z lokalu a jednocześnie jest sprzeczny z postanowieniami zawartymi w
    gwarancji.

    Wnoszę o zmianę ustępu polegająca na wykreśleniu zapisu:
    „SPÓŁKA zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 31 dni od dnia zgłoszenia w
    formie pisemnej, lub w innym terminie ustalonym przez strony.”

    i zastąpieniu go zapisem:
    SPÓŁKA zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w
    formie pisemnej, lub w innym terminie ustalonym przez strony.


    2. Finansowanie.

    Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym Dz.U.1964.16.93 Art. 385 ,
    orzeczeniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bezprawnym jest
    stosowanie w umowie zapisów zobowiązujących klienta do dokonywania wpłat za
    poszczególne etapy prac, niezależnie od ich wykonania.
    Również „Standard Agromana” gwarantuje „Płatności zgodnie z postępem prac na
    budowie”.

    Powyższemu przeczą zapisy zawarte w:

    $ 5 ust..2
    $ 5 ust..3
    $ 6 ust. 2
    $ 9 ust..2

    Niniejszym wnoszę o zmianę powyższych zapisów w sposób, który uzależni terminy
    wpłat kolejnych wpłat, od postępu wykonanych robót.


    3. Akt notarialny

    Nawiązując do $ 6 ust 1 umowy przedwstępnej wnoszę o zmianę tego paragrafu
    poprzez sprecyzowanie niebudzącego wątpliwości terminu podpisania umowy
    przyrzeczonej. Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 Art. 389. § 2


    4. Terminy

    Terminy zawarte w:

    $ 7 ust. 4
    $11 ust 1
    $11 ust 2

    w sposób istotny naruszają prawo klienta do równego traktowania stron umowy.
    Na podstawie zapisów zawartych w powyższych paragrafach spółka dopuszcza rażąco
    wysokie opóźnienia w realizacji zobowiązań wobec nabywcy, w porównaniu ze
    zobowiązaniami nabywcy zawartymi w:

    $ 5 ust. 3
    $ 9 ust. 2
    $ 10 ust 1
    $ 10 ust 2
    $ 10 ust 3

    W związku z powyższym wnoszę o zmianę terminów od których postanowienia umowne
    staną się wiążące dla obydwu stron umowy zgodnie z poniższym wykazem:

    $ 7 ust. 4 14 dni
    $11 ust 1 30 dni
    $11 ust 2 30 dni


    5. Kary

    Wnoszę o zastąpienie zapisu w $11 ust. 4, dotyczącego sposobu naliczania kary
    poprzez zastosowanie zapisu umożliwiającego naliczanie kary w wysokości odsetek
    ustawowych.
    Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 Art. 3852


    6. Odstąpienie od umowy

    Wnoszę o zmianę zapisu w $11 ust 3. poprzez dodanie klauzuli: „umowa niniejsza
    ulega rozwiązaniu za zgodną NABYWCY”


    7. Klauzule zakazane.

    Wnoszę o zmianę umowy poprzez wykreślenie zapisów noszących znamiona klauzul
    zakazanych zawartych $11 ust 5.
    Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 art. 395 oraz Rejestrem Klauzul Niedozwolonych
    wyszczególnionym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


    8. Umowa

    Wnoszę o wykreślenie klauzuli zawartej w § 19 ust 1. poprzez usunięcie wpisu
    „zawarte w niej postanowienia nie budzą jego wątpliwości”

    Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 Art. 385 1. § 2


    9. Pozwolenie na użytkowanie.

    Wnoszę o:
    - sprecyzowanie w $2 ust 3. ostatecznej daty, w której Spółka zobowiązuje się
    uzyskać pozwolenie na użytkowanie,
    - zobowiązanie Spółki do rozpoczęcia procedury odbioru technicznego lokalów
    niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.    Proszę o pisemną odpowiedź na powyższe uwagi oraz przesłanie kopii odpowiedzi do
    Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie na adres:
    Jolanta Markowska
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    ul. Drzymały 30
    05-800 Pruszków

    Z poważaniem
    [odręczny podpis]
   • tymczas123 UWAGA WAŻNE umowa przedwstępna parzniew agroman ! 22.11.05, 21:31
    Ponieważ umowa przedwstępna którą oferuje Agroman dla osiedla Parzniew zawiera
    dużo bardzo niekorzystnych dla klienta zapisów, nie należy jej podpisywać bez
    zmian. W celu zmiany zapisów umowy należy wysłać list do Agromana (wzór
    poniżej). List należy wysłać w formie papierowej, własnoręcznie podpisany,
    listem poleconym. Kopię listu należy wysłać do UOKiK.

    Adres Agromana:
    Agro-Man sp. z o.o.
    ul. Małej Brzozy 12
    03-289 Warszawa

    Adres UOKiK:
    Jolanta Markowska
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    ul. Drzymały 30
    05-800 Pruszków


    Wzór listu:
    [Imię] [Nazwisko] Warszawa 21.11.2005
    ul. [Ulica]
    [00-000] [Miasto]


    Agro-Man sp. z o.o.
    ul. Małej Brzozy 12
    03-289 Warszawa

    Do wiadomości: Jolanta Markowska
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    w Pruszkowie


    Proszę o zmianę wzoru umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego [tu
    wpisać numer zgodnie ze wzorcem w umowie] w zespole mieszkalnym „Twój Parzniew –
    Miasto Ogród” poprzez wykreślenie lub zmianę zapisów, które świadczą o nierównym
    traktowaniu stron, zawierają zakazane klauzule lub są sprzeczne z dobrymi
    obyczajami.


    1. Wady uniemożliwiające korzystanie z lokalu.

    Wnoszę o zmianę treści $4 ust 2. w którym jest mowa o usunięcia wad
    uniemożliwiających korzystanie z lokalu w terminie 31 dni od dnia zgłoszenia.
    Termin 31 dni jest niekorzystny dla nabywcy ponieważ z definicji uniemożliwia
    korzystanie z lokalu a jednocześnie jest sprzeczny z postanowieniami zawartymi w
    gwarancji.

    Wnoszę o zmianę ustępu polegająca na wykreśleniu zapisu:
    „SPÓŁKA zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 31 dni od dnia zgłoszenia w
    formie pisemnej, lub w innym terminie ustalonym przez strony.”

    i zastąpieniu go zapisem:
    SPÓŁKA zobowiązuje się do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia w
    formie pisemnej, lub w innym terminie ustalonym przez strony.


    2. Finansowanie.

    Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym Dz.U.1964.16.93 Art. 385 ,
    orzeczeniami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bezprawnym jest
    stosowanie w umowie zapisów zobowiązujących klienta do dokonywania wpłat za
    poszczególne etapy prac, niezależnie od ich wykonania.
    Również „Standard Agromana” gwarantuje „Płatności zgodnie z postępem prac na
    budowie”.

    Powyższemu przeczą zapisy zawarte w:

    $ 5 ust..2
    $ 5 ust..3
    $ 6 ust. 2
    $ 9 ust..2

    Niniejszym wnoszę o zmianę powyższych zapisów w sposób, który uzależni terminy
    wpłat kolejnych wpłat, od postępu wykonanych robót.


    3. Akt notarialny

    Nawiązując do $ 6 ust 1 umowy przedwstępnej wnoszę o zmianę tego paragrafu
    poprzez sprecyzowanie niebudzącego wątpliwości terminu podpisania umowy
    przyrzeczonej. Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 Art. 389. § 2


    4. Terminy

    Terminy zawarte w:

    $ 7 ust. 4
    $11 ust 1
    $11 ust 2

    w sposób istotny naruszają prawo klienta do równego traktowania stron umowy.
    Na podstawie zapisów zawartych w powyższych paragrafach spółka dopuszcza rażąco
    wysokie opóźnienia w realizacji zobowiązań wobec nabywcy, w porównaniu ze
    zobowiązaniami nabywcy zawartymi w:

    $ 5 ust. 3
    $ 9 ust. 2
    $ 10 ust 1
    $ 10 ust 2
    $ 10 ust 3

    W związku z powyższym wnoszę o zmianę terminów od których postanowienia umowne
    staną się wiążące dla obydwu stron umowy zgodnie z poniższym wykazem:

    $ 7 ust. 4 14 dni
    $11 ust 1 30 dni
    $11 ust 2 30 dni


    5. Kary

    Wnoszę o zastąpienie zapisu w $11 ust. 4, dotyczącego sposobu naliczania kary
    poprzez zastosowanie zapisu umożliwiającego naliczanie kary w wysokości odsetek
    ustawowych.
    Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 Art. 3852


    6. Odstąpienie od umowy

    Wnoszę o zmianę zapisu w $11 ust 3. poprzez dodanie klauzuli: „umowa niniejsza
    ulega rozwiązaniu za zgodną NABYWCY”


    7. Klauzule zakazane.

    Wnoszę o zmianę umowy poprzez wykreślenie zapisów noszących znamiona klauzul
    zakazanych zawartych $11 ust 5.
    Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 art. 395 oraz Rejestrem Klauzul Niedozwolonych
    wyszczególnionym przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


    8. Umowa

    Wnoszę o wykreślenie klauzuli zawartej w § 19 ust 1. poprzez usunięcie wpisu
    „zawarte w niej postanowienia nie budzą jego wątpliwości”

    Podstawa prawna: Dz.U.1964.16.93 Art. 385 1. § 2


    9. Pozwolenie na użytkowanie.

    Wnoszę o:
    - sprecyzowanie w $2 ust 3. ostatecznej daty, w której Spółka zobowiązuje się
    uzyskać pozwolenie na użytkowanie,
    - zobowiązanie Spółki do rozpoczęcia procedury odbioru technicznego lokalów
    niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.    Proszę o pisemną odpowiedź na powyższe uwagi oraz przesłanie kopii odpowiedzi do
    Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pruszkowie na adres:
    Jolanta Markowska
    Powiatowy Rzecznik Konsumentów
    ul. Drzymały 30
    05-800 Pruszków

    Z poważaniem
    [odręczny podpis]
   • Gość: marcin2 Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. IP: *.lj.pl / *.lj.pl 02.10.05, 12:44
    Ja juz sie zapoznałem z umową i w poniedziałek zamierzam podpisac. Właściwie
    jest w porządku, jedynie nie podoba mi sie możliwosć opóźnienia prac w zwiazku
    z czynnikami atmosferycznymi(wyłacza to odpowiedzialność developera), co
    zostało zakwestionowane przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumenta( dzieki
    ludziom z Lewandowa sie tego dowiedziałem). W umowie zarzyczyłem soobie równiez
    aby wyszczególnili możliwe odstępstawa od projektu architektonicznego.

    Czy może ktoś wybrał podobnjie jak ja mieszkanie w srodkowym budynku(1 rząd) od
    strony ul.Wojska polskiego?
    • l.eon Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. 02.10.05, 21:44
     No to z Ciebie prawdziwy szczęściarz :) Ja zantowałem do tej umowy prawie 80
     uwag, z czego kwestia "warunków atmosferycznych" należy do kategorii "waga
     piórkowa" :) A bez wyjaśnienia tych z kategorii "waga ciężka" za żadne
     pieniądze nie podpiszę tej umowy.
     Moja rada: nie spiesz się i przeczytaj umowę jeszcze raz bardzo dokładnie.
     Najlepiej z pomoca kogoś dobrze zorientowanego w temacie. I życzę powodzenia :)
     ps. Pod Twoim budynkiem powstają już fundamenty.
     • Gość: malabrzoza Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. IP: *.europe.hp.net 03.10.05, 16:51
      Mieszkania na pewno Wam wybudują, zrobią to raczej w terminie, i będa do
      przyjęcia.

      Nie dotrzymją za to warunku zabudowy otoczenia, albo na pewno będą je
      wielokrotnie zmieniać.
      Proponuje zapytać Agromana o dojazd, chodniki dla pieszych. Np. na osiedlu
      brzeziny Agroman nie potrafi zbudować chodnika dla pieszych przy swojej
      siedzibie choć zwiększyło by to bezpieczeństwo pieszych mieszkańców.
      Wielektotne prosby spełzły na niczym. Nie dość że mamy na brzezinach bardzo
      niebezpieczne skrzyżowanie dla samochodów. To jeszcze gorzej jest dla pieszych.

      Jeśli przyjedziecie komunkacją miejską do siedziby firmy, nie zazdroszcze
      przejścia przez skrzyżowanie. Chodnik niestety zbudowali po przeciwnej stronie
      skrzyżowania, choć logiczniejszy by był wzdłuż zbiornika. I w zimę niestety
      trzeba chodzić po błocie, lub ryzykowac przejscie przez nioświetlone
      niebezpieczne skrzyżowanie.

      Pod czas zakupu mieszkania nie zwracałem na to uwagi, wychodząc z założenia że
      Agroman mysli logicznie i ich hasło" Bezpieczne domy szczesliwych ludzi" bedzię
      obejmowało drogę do domu chociaż w podstawowym zakresie.

      Zapytajcie o takie rzeczy żeby po wprowadzeniu do mieszkania nie spotkał was
      niemiły zawód.

      Pozdrawiam,
      Arek
      Mieszkaniec Brzezin.

   • l.eon Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. 04.10.05, 07:38
    A wieści z budowy są takie:
    pod pierwszymi trzema budynkami rosną fundamenty. Pod następnymi sześcioma
    wykopano okopy (Pod częścią z nich wylany jest już chudziak). Pod ostatnie trzy
    budynki na razie przygotowano teren (zerwany jest humus). Jak znam życie to
    dziś i tam powstaną okopy.

    Wieść gminna niesie, że jest już gotowa docelowa wersja umowy i mozna je
    podpisywać? Czy pojawi się ktoś kto DOKŁADNIEJ się jej przyjrzał? Z chęcią bym
    przedyskutował moje 1000 pytań i wątpliwości :)
     • l.eon Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. 04.10.05, 10:48
      Nie wiem które sa najwazniejsze ale tak żeby liznąc temat kilka pierwszych:
      - brak informacji o infrastrukturze, standardach osiedla. Wybudują coś, nie
      wiadomo jak i kiedy.
      - "Wszelkie prace wykończeniowe NABYWCA może prowadzić po wydaniu lokalu przez
      SPÓŁKĘ". Bez sensu. Jak bede chciał podgrzewaną podłogę lub marmurowe parapety
      to mam po odbiorze wszystko rozpruć?
      - Brak zapisu o najpóźniejszej dacie podpisania aktu notarialnego.
      - Brak zapisu o przesunięciach wpłat w przypadku opóźnień w budowie.
      itp
      itd.
      Dużo tego mam i o wszystko powalczę.
      • Gość: marcin2 Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. IP: *.lj.pl / *.lj.pl 04.10.05, 12:53
       1) standart osiedla jest czesciowo okreslony w załączniku nr 2(ostatnie
       punkty).moze faktycznie mógłby byc b.precyzyjny, ale wystarczy obejrzec
       blizniacze osiedla(wczoraj byłem w lewandowie)
       2 jesli chodzi o wykonczenie to z ogrzewaniem podłogowym chyba faktycznie
       musiałbys sie dogadac z wykonawcą,z ich parapetów mozesz zrezygnowac.
       byłem dzis na rozmowie w Agromanie i poinformowano mnie że oprócz mozliwosci
       wykoania bezpłatnych zmian(jak w umowie) przedstawia nam kosztorys innych
       zmian,które mozna zamówic. Wiec bedzie to kosztowac ale mozesz zaplanowac
       mieszkanie przed odbiorem).
       3)$6 p.3- 3 miesiace od uzyskania zgody na uzytkowanie budynku
       4)$11 p.2- jesli opóxnienie wieksze niz 2 m-ce to można negocjowac wpłaty
       • l.eon Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. 04.10.05, 13:11
        A ja w załączniku 2 mam opisany standard mieszkania i budynku, o reszcie
        osiedla i najbliższych okolicach nie ma mowy. A to ważne (kłania sie chodniczek
        w Lewandowie)
        Pkt 2. No własnie: dogadac z wykonawcą. A co jesli mam sto takich pomysłów? Po
        piątym wykonawca pokaże mi projekt i każe sie wynosić. A jak zrezygnuję z
        parapetów i będe chciał wrzucić swoje to będe musiał kuć ściany. A jeśli
        ścianka czy tynk popęka to co? To będzie moja wina mimo że mogłem wstawić
        parapety przed otynkowaniem. I jeszce sie dowiem że straciłem gwarancję na to i
        tamto bo za mocno kułem. A jak za pół roku popęka elewacja to mi każą płącić za
        naprawę bo przeciez kułem pod parapety. Po co mi to skoro mogę się dogadać i
        zastrzec to w umowie? Powtórzę: to jeden z wielu przykładów, a mnożyc można je
        w nieskończoność.
        3. A teraz sprawdź jakie są warunki uzyskania zgody na użytkowanie budynku. I
        wszystkie zależności wstecz od tych "dat" :)
        4. Jak najbardziej. A teoretycznie może być opóźnienie 2 miesiecznie w każdym z
        etapów. Pamiętaj, że nie ma zapisu o podpisaniu aktu notarialnego w OKREŚLONEJ
        dacie. A bez tego budowę mozna ciągnąć w nieskończoność. Smutne ale prawdziwe.
  • marcin.parzniew Uwagi do umowy przedwstępnej. 04.10.05, 20:40
   Proponuję uporządkować wszystkie uwagi do umowy przedwstępnej w punktach, aby
   dało się na ich temat sprawnie dyskutować i na koniec wyprodukować listę rzeczy
   do negocjacji z Agromanem.

   1. Niekorzystny zapis o możliwości opóźnienia prac w zwiazku z czynnikami
   atmosferycznymi(wyłacza to odpowiedzialność developera), co zostało
   zakwestionowane przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

   2. Brak klauzuli zwobowiązującej wykonawcę do wykonania infrustraktury do danego
   dnia zgodnie z załączonym planem zagospodarowania.

   3. Brak szczegółowych danych w planie zagospodarowania osiedla.

   4. Niekorzystny zapis "Wszelkie prace wykończeniowe NABYWCA może prowadzić po
   wydaniu lokalu przez SPÓŁKĘ".

   5. Brak zapisu o najpóźniejszej (konkretnej) dacie podpisania aktu notarialnego.

   6. Brak szczegółowych danych o przesunięciach wpłat w przypadku opóźnień w budowie.


   Czy ktoś ma więcej uwag?
   Może ktoś ma znajomego prawnika wyspecjalizowanego w tej dziedzinie?
   Albo może zrzucimy się na prawnika?
        • l.eon Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. 06.10.05, 10:42
         To już wszystko jasne. Ja mam chętkę na budynek na drugim końcu osiedla. A
         plany powstają w pewnej kolejności czyli chwilę jeszcze poczekam.
         Swoją drogą ciekawe jaki będzis stetus prawny planów szczegółowych które
         dostaniecie po podspisaniu umowy. Obyście nie mieli śmietnika pod oknem :)
          • Gość: mona&pawel Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: 81.210.125.* 06.10.05, 13:30
           rozmawiałam dziś z Agromanem, za nic nie chcą udpstępnić kopii planu
           zagospodarowania osiedla - podobno jest tylko do wglądu w salonie sprzedaży.
           plan tez nie jest przewidziany jako załącznik do umowy gdyz jak powiedziano
           mi "to się jeszce może zmienić" fakt w umowie jest iż "infrastruktura będzie
           wykonana do II kwartału 2008" a żeby budynek był oddany do użytku musi mieć
           jedynie zapewnioną drogę dojazdową i oświetlenie... a na resztę poczekamy ....i
           jeszce jedna rzecz czy komuś wskazano miejsce parkingowe przypisane do
           mieszkania? powiedziano mi iż będzie wskazane dopiero przy odbiorze
           mieszkania... wiec w najgorszym (ale możliwym przypadku) przyjdzie mi latac na
           drugi koniec osiedla do samochodu bo zapis w umowie jest bardzo bardzo
           ogolny... pozdrowienia :)
         • Gość: kasia&marcin Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.lj.pl / *.lj.pl 06.10.05, 17:48
          Smietniki(sztuk 3) są zaznaczone na planie osiedla,który wisi w biurze
          sprzedaży na scianie za Panią z Agromana.Ich lokalizacja może sie nieznacznie
          zmienić ale będą oddalone od budynku o min 10 metrów.Polecam wizyte na osiedlu
          Brzeziny, tam śa to zamkniete budyneczki i chyba nikomu nie wadzą. Na tej mapce
          widać również lokalizacje placu zabaw. Teren 1 etapu bedzie ogrodzony. jedyną
          niedogodnością do czasu zakonczenia wszystkich etapów będzie baraczek sprzedazy
          Agromana, ale to już bierzemy na własne barki(bo w poblizu naszego lokum) :):):)
          • Gość: zamek Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.telkab.pl / *.telkab.pl 06.10.05, 18:45
           Witam!
           Czy są osoby na forum, które podpisały już umowę? Pytam bo ciekawi mnie czy
           znają już dokładny plan budynku w którym będą mieszkać. Podobno dokładne plany
           bloku jak i mieszkania nie są jeszcze dostępne. Jeśli się mylę to proszę o
           poprawienie. Jestem również zainteresowany kupnem mieszkania na tym osiedlu,
           lecz chc wcześniej dokładniej poznać jak i gdzie będę mieszkał. Pozdrawiam
           • Gość: kasia&marcin Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.lj.pl / *.lj.pl 06.10.05, 19:00
            My juz podpisalismy.Plany szczegółowe będą za ok.tydzień. Polecamy jednak
            wizytę w salonie sprzedaży w hotelu Ideal w Pruszkowie.Tam dostepbny jest plan
            osiedla i elektroniczne plany mieszkań i ich usytuowania w budynku. Ponadto
            polecamy wizyte na bliźniaczym osiedlu Brzeziny, przynajmniej my tak
            uczynilismy. Obejrzelismy mieszkanie wzorcowe i teren iosiedla jak i wnetrze
            budynku. Nasze osiedle nie będzie sie wiele różniło.Jedynie budynki bedą
            wolnostojące a nie łączone jak tam. Czyli będzie bardziej kameralnie/
           • l.eon Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. 07.10.05, 07:26
            Jest tak jak mówisz. Planów nie ma a umowy podpisane. Nie podejrzewam w tej
            kwestii Agromana o złą wolę ale nie chciałbym w czasie odbioru technicznego
            usłyszeć: widziały gały co brały. W razie jakiejkolwiek wpadki w budowie lokalu
            wtopa na maksa. Mogą robić zo zechcą. No chyba, że zechcą przyznać sie do
            nielegalnej umowy podpisując plany jako aneks do umowy. Ktoś zawarł taki zapis
            w podpisanej umowie? Stawiam skrzynkę piwa, ze nie.
            • Gość: Kris Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 07.10.05, 13:37
             Przpraszam, że wtrącam się do nie swojej inwestycji;))
             Radzę wszystkim przyszłym mieszkańcom osiedla o wstrzymanie się z podpisywaniem
             umów do czasu, aż będą dostępne plany mieszkań. Taki plan MUSI stanowić
             załącznik do umowy. Bez tego możecie potem dostać tak naprawdę dowolne
             mieszkanie, jakie przyjdzie do głowy developerowi. Chyba, że przynajmniej macie
             opisane w umowach, jakiej powierzchni będą poszczególne pomieszczenia w lokalu.
             Ale nawet gdyby, to bez planu odradzam podpisywanie umowy.
             • Gość: Kris Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.10.05, 10:40
              Nie twierdzę, że Agroman będzie miał w tym jakikolwiek cel, i że wogóle zrobi
              jakiś numer. Ale plany szczegółowe, również branżowe, powinniście mieć od razu.
              Tak naprawdę jeszcze na etapie wybierania mieszkania. Chociażby po to, żeby nie
              okazało się, że gniazda elektryczne są na suficie (były podobne przypadki, nie
              aż tak drastyczne, ale zbliżone).
              Mając wszystkie te plany, jesteście zabezpieczeni przed niemiłymi
              niespodziankami.
                   • Gość: mona&pawel Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: 81.210.125.* 10.10.05, 17:51
                    czy ktoś dokładnie przyjrzał się planom miejscowym okolicy? niestety nie mam
                    mozliwości wybrania się do Brwinowa w najbliższym czasie i sprawdzenia tego co
                    Gmina zamierza zrobić z bliższym i dalszym sąsiedztwem "naszego" osiedla...
                    czekam na info...
                    a co tam słychac na budowie????
                    pozdrowienia!
                    ps.kolego "l.eon" w sprawie umowy dam znać a priv maila... dziś zagłębimy się
                    w Twoje uwagi.. niezła robota!!!
                    • Gość: ZAMEK Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.telkab.pl / *.telkab.pl 10.10.05, 20:50

                     Budowa posuwa się do przodu, w budynkach "Orionach" 1,2,3 rosną już fundamenty.
                     Reszta również idzie dosyć szybko. Jak na razie pogoda sprzyja i widać zmiany z
                     dnia na dzień. Wracając do podpisywania umowy przedwstępnej. Samo podpisanie
                     umowy nie obliguje nas (potencjalnych mieszkańców) do kupna mieszkania.
                     Pamiętajmy, że dopiero pierwsza wpłata decyduje o wszystkim. Jeśli ktoś już
                     podpisał umowę to ma 14 dni na wpłatę pieniędzy na konto Agromana. Tyle dni
                     może wystarczyć, by developper posiadał już plany.
                    • l.eon Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. 10.10.05, 22:28
                     W okolicy nic sie nie stanie niezwykłęgo. Oprócz domków nic tam nie zbudują.
                     Mamy zresztą obok ośrodek MON'u a to gwarantuje względną ciszę. Przecież WŁADZA
                     nie pozwoli sobie na autostradę pod nosem....
                     Bardziej obawiam sie budynków usługowo-knajpiano-skleponocnych na terenie
                     osiedla.
                     ps. jo jo :)
                      • l.eon Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. 11.10.05, 18:34
                       Poczekaj aż nocnik sie wyleje, wtedy zacznie sie tu ruch :)

                       Byłem dziś na budowie. Oto raport:
                       2 x fundamenty
                       1 x leją fundamenty
                       6 x chudziak (popękany bo koparka sobie po nich jeździ)
                       3 x wykopane okopy

                       A za blaszanym płotkiem:
                       2 x wino marki wino
                       3 x 0,5 marki chyba "morska"
                       nieokreślona liczba 0,1 L. piersiówek.
                       nieokreślona liczba butelek po piwie z serii "granaty".

                       Panowie kopali dziury pod resztę płotu. Tzn jeden kopał a trzech sie
                       przyglądało :)

                       Jak dla mnie wszystko w porządku bo na budowie było ze 30 osób czyli srednia
                       spożycia poniżej wszelkich norm budowlanych.
                       Niestety nie byłem w stanie stwierdzić ile butelek utoneło w fundamentach lub
                       pod nimi :)
                       • Gość: wawiak Parzniew - jak to wygląda? IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.10.05, 21:17
                        Witam wszystkich.
                        Mieszkam obecnie w Wawce,w wynajmowanym lokum. Kilka dniu temu wpadłem ne trop
                        tej inwestycji i nie ukrywam, ze się napaliłem - podzwoniłem, popatrzyłem na
                        stronki i fora w necie (jest trochę narzekania, ale jak na razie bez koszmarów,
                        jak bywało w innych tego typu przedsięwzięciach) i wyglada wszystko pięknie:
                        nisko, kameralnie i zielono, a co najważniejsze - stać mnie tu na 3 pokoje
                        (nareszcie!!) Widzę, że już trochę podłapaliście kontakt z tym developerem.
                        Jak to widzicie? Będę wdzięczny za odpowiedź, bo dla mnie to by był lokal już
                        docelowy, a podjechać przez jakiś czas na miejsce nie mam szans...
                        • l.eon Re: Parzniew - jak to wygląda? 11.10.05, 23:10
                         To ja sobie pozwole w trzech zdaniach... gadatliwy jestem jak widać :)
                         Firma niby powazna bo panstwowa i zniknac nagle raczej nie da rady.
                         Budowa rozpoczela sie zanim podpisano pierwsza umowe. I nawet niezle posuwa sie
                         naprzód.
                         Jak na Pruszków to cena metra bez rewelacji. Jak na Warszawkę przyzwoita.
                         Na minus: Umowa przedwstępna, jednym zdaniem: bubel prawny. Chyba prawnik z
                         agromana miał pomrocznośc jasną jak ją pisał i niespecjalnie wie czym grozi
                         przelewanie bzdur na papier. Ale to juz nie nasze zmartwienie.
                         Podsumowując... a sam se podsumuj ;)))
                         • Gość: mona&pawel Re: Parzniew - jak to wygląda? IP: 81.210.125.* 12.10.05, 08:11
                          o witamy nowego potencjalnego mieszkańca! co do firmy: na koncie na 2 projekty
                          w tym jeden w trakcie budowy, a nasz w powijakach, wiec jak widać gagantem nie
                          jest ale markę na rynku ma nawet niezłą. agroman jest spółką z o.o. a wiec
                          pasc moze jak kazda inna a hasła "naszym udziałowcem jest skarb panstwa" moim
                          skormnym zdaniem niewiele znaczy... no chyba że udziałowiec poręczy...:)
                          umowa przedswtępna: tak, trzeba nad nią popracować zeby móc potem spac
                          spokojnie...
                         • Gość: gosiek Re: Parzniew - jak to wygląda? IP: *.dmz.str.seal.int / 62.180.124.* 12.10.05, 09:21
                          Aby zrozumieć, dlaczego ważne jest ustalenie z Agromanem wcześniej jak ma
                          wyglądać infrastruktura osiedla poniżej cytuję mieszkankę Osiedla Brzeziny:

                          "Obiecali też nam że w srodku osiedla zrobią ładny park dla mieszkańców gdzie
                          bedzie mozna milo spacerować i bawić się z dziećmi i.... I zbudowali, na srodku
                          parku wstawili zbiornik retencyjny a scieżke zamiast zbudować twardą z jakiejść
                          kostki lub płytek posypali żwirem, i dojscie z wózkiem do parku jest niemożliwe.

                          Jeśli chcielibyście zobaczyć nasz "wspaniały park" zapraszam na spacer za domki
                          brzezin willowych, scieżką wśród kszaków. Może dla was bedą lepsi. Żądajcie aby
                          szczegóły infrastruktury były zawarte w umowie inaczej też mogą wam wybudować
                          tanie ścieżki żwirowe, lub chodnik z bezsensownej strony."

                          www.osiedlebrzeziny.com/forum

                       • Gość: mona&pawel Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: 81.210.125.* 12.10.05, 16:28
                        witam wszystkich,
                        w ocenie prawnika umowa przedstępna, a w szczególności dotrzymanie terminów
                        jest oględnie mówiąc "bardzo wątpliwe". w najgorszym scenariuszu, podpisanie
                        aktu notraialnego może wypaść juz w 2008 r. co w przypadku wzrostu VAT-u do
                        22%, wiąże się z dopłatą, a tego przecież chcemy uniknąć, prawda? nie wspomnę
                        nic o tym kiedy otrzymamy pozowlenie na użytkowanie lokalu.... a co do nie
                        wskazania miejsca parkingowego przy podpisaniu umowy: to jest niedopuszczalne
                        gdyż przecież za to płacimy!!!!! i to naprawdę nie jest drobiazg....
                        pozdrowienia
                        ps. kolego l.eon przelewamy swoje mysli i propozycje co do kształtu umowy na
                        papier i skontaktujemy się w celu ustalenia dalszych działań :)
                       • Gość: mona&pawel Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: 81.210.125.* 12.10.05, 16:29
                        witam wszystkich,
                        w ocenie prawnika umowa przedstępna, a w szczególności dotrzymanie terminów
                        jest oględnie mówiąc "bardzo wątpliwe". w najgorszym scenariuszu, podpisanie
                        aktu notraialnego może wypaść juz w 2008 r. co w przypadku wzrostu VAT-u do
                        22%, wiąże się z dopłatą, a tego przecież chcemy uniknąć, prawda? nie wspomnę
                        nic o tym kiedy otrzymamy pozowlenie na użytkowanie lokalu.... a co do nie
                        wskazania miejsca parkingowego przy podpisaniu umowy: to jest niedopuszczalne
                        gdyż przecież za to płacimy!!!!! i to naprawdę nie jest drobiazg....
                        pozdrowienia
                        ps. bardzo prosze wszytskich poważnie zainteresowanych o dokładne czytanie
                        umowy...
                        ps. kolego l.eon przelewamy swoje mysli i propozycje co do kształtu umowy na
                        papier i skontaktujemy się w celu ustalenia dalszych działań :)
   • Gość: Aga Re: Uwagi do umowy przedwstępnej. IP: *.chello.pl 09.11.05, 16:21
    Czy braliście pod uwagę podpisywanie umowy przedwstępnej notarialnie? Z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jest to bardzo korzystne rozwiązanie. W umowie przygotowanej przez notariusza znalazły się bowiem zapisy, na które developer (nie Agroman)wcześniej nie chciał się zgodzić, np. konkretna data podpisania aktu notarialnego.
  • Gość: Bartek Re: Osiedle Parzniew, developer Agroman. IP: *.rz / *.basf-ag.de 13.10.05, 12:21
   Mam rezerwacje -che polaczyc 2 mieszkania na parterze ale
   wlasnie dzis sie okazalo ze strop
   bedzie inny niz na brzezinach w zwiazku z tym arhcitekt i konstruktor musi
   sprawdzic czy mozna usunac i ktore sciany.

   umowa jest do kitu
   najbardziej mi sie nie podoba plan splaty (55% w tym roku) a ostatnia rata w
   listopadzie 2006 a pozwolenie na uzytkowanie bedzie najwczesniej w kwotetniu
   2007 (jak bedzie....) chce to znegojowac ze wplacam kase z dniem odbioru
   technicznego i pozwoleniem na uzytkowanie
  • marcin.parzniew Nie spieszcie się z podpisem umowy przedwstępnej ! 14.10.05, 16:44
   Agroman jest dobrą firmą, zapowiada się, że inwestycja w Parzniewie będzie
   bardzo fajna, zamierzam tam kupić mieszkanie, niestety jest ALE:

   To co jest na folderach reklamowych i co opowiadają nie jest zapisane w umowie -
   kupujemy kota w worku! Umowa zawiera mnóstwo zapisów niekorzystnych dla nabywcy,
   a korzystnych dla developera. Nie polecam pośpiechu przy podpisywaniu, jeśli
   ktoś mi nie wierzy, to proszę skonsultować się z prawnikiem.

   Niekorzystne dla klienta zapisy podzieliłem na trzy grupy:
   1. tzw. klauzule zakazane,
   2. niewystępujące u niektórych innych developerów,
   3. będące niestety standardem na naszym nienasyconym rynku.

   Myślę, że zapisy z punktu 3 będzie ciężko zmienić, ale będziemy się starać.
   Natomiast zapisy z puntów 1 i 2 zmienimy łatwo, o ile odpowiednio Agromana
   przyciśniemy. Przycisnąć Agromana możemy tylko działając zbiorowo, pojedynczo
   zastraszą nas, że na nasze mieszkanie jest już kilku chętnych albo nas oleją.

   Przed podpisaniem umowy proszę skontaktować się z l.eon@gazeta.pl -
   zorganizujemy się w grupę.

   PODPISZMY UCZCIWĄ UMOWĘ!

    • Gość: Bartek Re: Nie spieszcie się z podpisem umowy przedwstęp IP: *.plusgsm.pl 16.10.05, 21:29
     Wlasnie wrocileem od kolegi ktory pracuje w firmie developerskiej. Przejrzal
     umowe przy winku i na dzien dobry powiedzial co tzreba zmienic...
     1. Opoznienia budowy a hormonogram splat- w tej chwili z budowa moga sie
     spoznic o 60 dni, jak wyslemy list polecony w dniu 61 to bedzie mozna
     negocjowac transze. U mnie jest to niedopuszczalne -biore keredyt na 100% bank
     bedzie sprawdzal postepy budowy i po prostu nie przeleje kasy a wg umowy
     agroman naliczy sobie odsetki....
     2. nie ma daty odbioru technicznego ani co za tym idzie raty ktora u innych
     developerow wplaca sie wlasnie po odbiorze technicznym
     3. o 90 dni moga pezesunac wystapienie o pozwolenie na uzytkowanie...
     co za tym idzie mozemy sie wprowadzic np w listopadzie 2007....
     4. miejsce parkingowe powinno byc wyznaczone w umowie tak samo infrastruktura
     (po blocku mozemy kicac do kwietnia 2008....)

     to takie glowne punkty na szybko-wczyta sie koles w tygodniu to mi wypunktuje
     co jeszcze
     reasumujac -zaplacimy za mieszkanie za rok a mozemy dostac za 2....

     ps. jakos mi umknelo?- widzial ktos ostateczne pozwolenie na budowe?
     a moze ktos sie pofatygowal do gminy sprawdzic co w sasiedztwie moga budowac
     (domy sklepy wielkopowierzchniowe, punkty uslugowe, stawiac fabryki?))?
     ktora dzialka jest konkretnie na sprzedaz?

     bartek (at) stawoz.pl
     pozdr
     Bartek
   • marcin.parzniew Przeczytaj przed podpisaniem umowy z Agromanem! 18.10.05, 09:51
    Jeszcze raz apeluję do wszystkich, którzy zamierzają podpisać umowę przedwstępną
    z Agromanem (osiedle Parzniew) oraz tych, którzy już ją podpisali (można
    odstąpić i podpisać jeszcze raz).

    Przed podpisaniem proszę się skontaktować emailowo z l.eon@gazeta.pl

    Umowa oferowana przez Agromana jest nieprecyzyjna i zawiera sporo niekorzystnych
    dla klienta zapisów (szczegóły emailem).
    Chcemy się zorganizować w grupę i podpisać uczciwą umowę.

    Dziękuję.
  • l.eon Ciekawostka :) 18.10.05, 19:40
   Dzwoniła do mnie prze sekundą siostra, przejeżdżała własnie obok budowy. Jest
   prawi 20.00. A tam praca wre, beton lejo... cuda?
   • Gość: Monika Re: Ciekawostka :) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.10.05, 14:12
    Jesteśmy z mężem zainteresowani kupnem mieszkania na osiedlu w Parzniewie. My
    dopiero dziś jedziemy do biura sprzedaży, porozmawiamy sobie z nimi, zobaczymy
    co nam powiedzą i co nam pokażą:) Cieszę się, że potencjalni sąsiedzi zwarli
    szyki i walczą o "czystą " prawnie umowę. My już raz byliśmy zainteresowani
    jednym z nowobudowanych osiedli w Ursusie i nie podjęliśmy ryzyka kupna tam
    mieszkania, właśnie m. in. dzięki forum, na którym dowiedzieliśmy się wiele
    istotnych informacji, które sprawdziliśmy i okazaŁO się, że dane osiedle
    jest "miną". Jetsem ciekawa jak tu wygląda sprawa z księgą wieczystą, czy
    ziemia jest pod hipoteke??? A tak z innej "beczki", to mnie osobiście martwi
    brak komunikacji. Do pociągu daleko, autobusy...hmmmm...cóż tylko jakieś pks i
    rapidy pewnie jeżdżące do Centrum. Jak ktoś nie ma samochodu, to ciężko będzie
    miał się przemieszczać. Chybaże powalczymy o przystanek i jakiś dodatkowy
    autobusik;););) Pozdrawiam wszystkich.
    • Gość: Ania Re: Ciekawostka :) IP: 212.160.172.* 20.10.05, 15:07
     Warto pojechać na Brzeziny aby obejrzeć gotową inwestycję Agromana i wtedy
     będziecie mieli jasną sytuację jak to będzie wyglądać, jeżeli chodzi o pkp to z
     osiedla idziesz ok 15 minut natomiast do WKD ok 35 minut (te warianty podrózy
     już przerobiłam). Poza tym szukam poptencjalnych sąsiadów w Orionie 12. Z tego
     co mi wiadomo firma jest dobrze postrzegana na rynku nieruchomości ( zrobiłam
     na ten temat stosowny wyawiad). Pozdrawiam :)
     • Gość: kasia Re: Ciekawostka :) IP: *.polkomtel.com.pl 21.10.05, 11:35
      Zgadzam sie w pełnej rozciągłości:)ja równiez obejrzałam sobie osiedle
      Brzeziny i pokazowe mieszkanie w Orionie wiec mam świadomośc tego jak bedą
      wygladały nasze domy.Myśle ,ze z dojazdem tez nie bedzie wiekszych problemów bo
      poza wkd i pkp są jeszcze Rapidy-najbliższy przystanek jest na osiedlu Staszica
      i pks ktory ma przystanek przy stacji benzynowej a jezeli chodzi o Agromana to
      również spotkałam sie z pozytwynymi opiniami na temat tej firmy.Dlatego
      zdecydowałam sie na zakup mieszkania - Orion 2.
      Pozdrawiam:)
       • alfee Re: Ciekawostka :) 18.11.05, 11:36
        Nie sądzę, żeby na terenie osiedla tak od razu mogło powstać przedszkole. Chyba
        nie będzie aż tak dużo dzieci. Przynajmniej na początku:)
        Po drugiej stronie ulicy, na osiedlu Staszica są co najmniej 3 przedszkola.
        Akurat tyle mi się przypomina w tej chwili. Ja mogę polecić przedszkole na ul.
        Działkowej. To będzie jakieś 5-7 minut drogi od osiedla (w zależności od tego,
        w którym miejscu będzie wyjście z osiedla). Przedszkole jest nieoficjalnie
        najlepsze w okolicy, a może nawet i w Pruszkowie. Bardzo miłe wychowawczynie,
        świetna organizacja, pani dyrektor powinna dostać medal z zarządzania placówką.
        Dzieci mają zajęcia dodatkowe (angielski, taniec, rytmika). Jest bardzo duży i
        dobrze wyposażony plac zabaw. W ciągu ostatnich 2 lat został przeprowadzony
        remont prawie wszystkiego, łącznie z łazienkami. Moja córka chodzi do niego
        czwarty rok i zarówno ona jak i ja jesteśmy bardzo zadowolone. Mogę polecić z
        pełną odpowiedzialnością.

        Pozdrawiam

        Gość portalu: az napisał(a):

        > czy ktos moglby mi udzielic informacji nt. przedszkoli w okolicach osiedla??
        > podobno jest szansa na przedszkole na samym osiedlu, ale do tego powinny byc
        > spelnione jakies tam warunki... co z przedszkolami w okolicy? czy sa godne
        > polecenia?