Dodaj do ulubionych

Plemię Lędzian

20.07.03, 20:49
Dziwne ale to plemię jest bardzo słabo znane nawet nie wiedomo dokładnie
gdzie ich usadowic a są ważni bo od nich pochodzi nazwa naszego kraju na
wschodzie(chyba tylko węgzry nazywają nas po staremu)ale i tak nazwa lacy
bardzo misie podoba tak jak i lechistan
Obserwuj wątek
  • ignorant11 Lędzianie: wyznawcy Światowida 21.07.03, 04:18
   Sława!

   Udało mi się znaleźć coś o Lędzianach:

   www.bractwo.sanok.com.pl/wyznawcy.htm
   Wśród wyznawców "Światowida"

   Po ustabilizowaniu się osadnictwa, co nastąpiło w VII w., na podłożu
   sklawińskim ukształtowały się ugrupowania plemienne zarówno w dorzeczu górnej
   Wisły, jak i nad górnym oraz środkowym Dniestrem.

   Najlepiej ostatnio uzasadniony pogląd, wiąże ziemie nadsańskie (a więc także
   tereny późniejszej Ziemi Sanockiej), z południowo - zachodnimi partiami
   siedzib plemienia Lędzian*. Wedle ustaleń historyków domeny lędziańskie
   obejmowały na zachodzie dorzecze górnego Sanu, po Wisłokę (gdzie Lędzianie
   sąsiadowali z Wiślanami), na północy dorzecze górnego Bugu, natomiast na
   wschodzie tereny po środkowy Dniestr i Zbrucz.

   Po raz pierwszy pojawiają się na arenie dziejów u anonimowego, tzw. "Geografa
   Bawarskiego", który w swym opisie ludów mieszkających na północ od Dunaju,
   wymienia plemię Lendizi - szczycące się posiadaniem 98 grodów. Niewykluczone,
   że ślad istnienia Lędzian zarejestrowała również kronika żydowska Josippon,
   powstała między schyłkiem IX w., a rokiem 953, która wśród Morawian,
   Chorwatów, i Serbów umieszcza tajemniczą nazwę "lz'njn". Najbardziej
   precyzyjne jednak i zarazem najbogatsze informacje przekazuje charakterystyka
   plemion wschodniosłowiańskich zamieszczona w dziele "O rządzeniu państwem (De
   Administrando imperio)", autorstwa cesarza bizantyjskiego Konstantyna
   Porfirogenty, z połowy X wieku. Podaje on, że za czasów księcia Igora (913-
   945), Rusowie (Waregowie) napadający na Bizancjum nabywali łodzie, których
   dostarczali im "(...) Słowianie (...) onych (tj. Rusów) dannicy, którzy się
   zowią Krywiczami i Lendzianinami i inni Słowianie". I dalej: "... ścinają
   zimową porą te czółna i sporządziwszy je wpuszczają do pobliskich jezior w
   porze folgującej, kiedy lód staje, a gdy potem spuszczają na rzekę Dniepr,
   wtedy i sami stamtąd tąż rzeką jadą do Kijowa i wyciągają czółna na wystawę i
   sprzedają je Rusom...". Z przekazu tego wynika, iż do połowy X wieku,
   Lędzianie byli związani jakimś luźnym związkiem z państwem kijowskim.
   Wcześniej, w pierwszych dekadach X wieku, dostali się prawdopodobnie pod
   kuratelę węgierską, o czym świadczą badania archeologiczne cmentarzysk
   staromadziarskich, odkrytych w Przemyślu i Haliczu. Wtedy to, od nazwy
   plemienia, został urobiony przez Węgrów ogólny etnonim na oznaczenie Polaków -
   Lengyel. Wspomniany już Konstantyn Porfirogenta jeszcze dwukrotnie wzmiankuje
   o Lędzianach. Charakteryzując siedziby Pieczyngów (koczowniczego ludu
   tureckiego, przybyłego w początkach X w. na stepy nadczarnomorskie), pisze, iż
   jeden z czterech ich zachodnich okręgów (them) "zwany Jabdiertim, graniczy z
   danniczymi ziemiami Rusi tj.: Ultynami, Derewlanami i Lędzianinami i innymi
   Słowianami...". Druga informacja odnosząca się do schyłku IX w. dotyczy
   księcia Zachlumian - Michała, syna Wysza, którego lud przybył do Serbii z
   kraju pogan "mieszkających nad Wisłą i nazywających się Litzike
   (Lindzike)...". Wysz byłby więc jedynym znanym z imienia Lędzianinem, którego
   przodkowie musieli opuścić ojcowiznę najprawdopodobniej w wyniku wewnętrznych
   walk plemiennych. Ostatnia zachowana wzmianka o Lędzianach pochodzi z Kroniki
   Nestora ("Powieści minionych lat"), która to pod rokiem 981, wzmiankuje
   wyprawę księcia Włodzimierza Wielkiego na Lachów, podczas której "zajął
   Przemyśl, Czerwień i inne grody". Wielu badaczy wskazuje na bezpośredni
   związek terminu Lachy, oznaczającego później również Polaków, z plemienną
   nazwą Lędzian.

   O sile Lędzian wskazuje fakt posiadania przez nich sporej ilości grodów
   (dane "Geografa Bawarskiego" są w tej kwestii prawdopodobnie przsadzone),
   których kilka znajduje się na terenie późniejszej Ziemi Sanockiej. Część z
   nich funkcjonowała również w okresie wczesnopaństwowym. Ostatnio wysunięto
   również hipotezę, wedle której Lędzianie mieliby być dyspozytorami pogańskiego
   sanktuarium na górze Dźwinogród, będącego centrum kultu tzw. "Światowida"
   którego posąg wyłowiono w 1848 roku z fal rzeki Zbrucz. Wskazuje na to m.in.
   wyobrażenie staromadziarskiej szabli umieszczonej na jednym z boków idola,
   która być może jest schedą po kontaktach lędziańsko - węgierskich. Jak silnie
   zakorzenione było pogaństwo u Lędzian wskazuje fakt, iż jeszcze w XI wieku, w
   samym centrum Ziemi Sanockiej, funkcjonowały dwa kurhaniska ciałopalne (w
   Trepczy k. Sanoka oraz w Czarnorzekach k. Krosna), gdzie składano zmarłych
   wedle starego obyczaju ojców.

   Lędzianie zniknęli z areny dziejów pod koniec X wieku, wraz z podbojem ruskim.
   Jednak ich nazwa była na tyle żywotna, iż została przeniesiona na ogół
   Polaków. I tak Ruś nazywała ich Lachami, Litwini - Lenkas, Węgrzy - Lengyel a
   Wołosi oraz niektóre narody bałkańskie -Ljach. I to właściwie od Lędzian a nie
   od mitycznego Lecha, wzięła się ogólna nazwa określająca wszystkie plemiona
   zachodniosłowiańskie - Lechia.

   autor: Piotr Niemir Kotowicz

   * Lędzianie - nazwa plemienna, etymologicznie wywodzi się od prasłowiańskiego
   rdzenia Lęd (prasłowiańskie Lęda - "pole nieuprawne"). Znaczy tyle
   co "mieszkańcy lęd (ugorów) czy nieurodzajnych ziem".
Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka