Dodaj do ulubionych

Marcowe harce syjonistów

11.03.23, 14:15
Marzec to najdłuższy miesiąc w całej naszej historii – jak zaczął się w 1990r., tak trwa nieprzerwanie już ponad 30 lat.

Dzisiaj powszechne żydo-media nie szaleją tak nt. marca’68 jak każdego roku, są bowiem skupione na wojnie z Rosją, którą prowadzi światowy syjonizm, a w Polsce reżim IIIRP/Polin pod przywództwem starotestamentowej partii PiS, wspierający bratni syjonistyczno-banderowski reżim Ukrainy, bo to jej terytorium zostało wybrane na wojnę z Rosją.

Prezentowany poniżej tekst był już zamieszczany na naszej stronie, ale trzeba go przypominać, dorastają bowiem kolejne pokolenia Polaków pozbawionych dostępu do historycznej prawdy i do rzetelnych opinii medialnych, ponieważ mediów przedstawiających polski punkt widzenia po prostu w naszym kraju nie ma. Ostatni raz tekst pojawił się 8 marca 2021r. Z powodu tegoż tekstu kilka miesięcy później dostałem wezwanie na Policję. Ostatecznie to nie ja pojechałem na komisariat na ul. Nowy Świat, ale policjant przyjechał do mnie, ponieważ ja mogłem odwiedzić Policję tylko w nocy, opiekowałem się chorą żoną. Policjant, młody, sympatyczny oficer, wyjaśnił mi, że musi sporządzić notatkę, taką ma pracę, w związku z doniesieniem, które złożyła na mnie i na tekst Otwarta Rzeczpospolita (OR), rezydująca na ul. Krakowskie Przedmieście, czyli rzut beretem od komisariatu (OR to ta sama syjonistyczna zgraja, która wytoczyła sprawę mnie i Pawłowi Ziemińskiemu). Powiedział mi także, że policjanci z jego komisariatu nie mają czasu zajmować się swoimi obowiązkami, ponieważ OR zarzuca ich podobnymi doniesieniami wielokrotnie każdego dnia. Sporządźmy zatem notatkę ze wskazaniem źródeł informacji, z których korzystałem przy pisaniu tekstu i sprawę załatwiamy.

Poniższy tekst obejmował zasadniczo aspekt polski marca’68. Jednak syjonistyczna rebelia miała poważne odniesienia międzynarodowe. Otóż najpoważniejsze rebelie 1968r. objęły Francję – francuski maj’68 oraz państwa socjalistyczne, Czechosłowację – praska wiosna’68 i Polskę – marzec’68. Była to zemsta światowego syjonizmu na tych państwach, których władze zdecydowanie potępiły agresję syjonistycznego Izraela na państwa arabskie w 1967r. w tzw. wojnie sześciodniowej.

Z podobną akcją światowego syjonizmu mieliśmy do czynienia w 1956r. w Polsce i na Węgrzech – polski i węgierski październik. Tragiczny w skutkach był październik węgierski – taki też w założeniach syjonistów miał być i polski październik. Światowy syjonizm poprzez swoje żydowskie V kolumny i przy pomocy zachodnich rozgłośni doprowadził do krwawego przebiegu rebelii na Węgrzech, gdzie interweniowały wojska ZSRR. Ta rebelia miała odwrócić uwagę światowej opinii publicznej od agresji syjonistycznego Izraela, wspieranego przez USA, Wlk.Brytanię, niestety i Francję, na Egipt w październiku 1956r.

Wiele źródłowych informacji o agresywnych działaniach światowego syjonizmu zawarł w swojej książce „Strategia Syjonu” (tom II) angielski dziennikarz, Douglas Reed. Za swoje poglądy na tzw. kwestię żydowską stracił pracę, został zmarginalizowany, a jego „Strategia Syjonu” napisana w latach 1950. ukazała się dopiero po dwóch dekadach w niszowym wydawnictwie – tak działa Syjon do dzisiaj.

Dariusz Kosiur
Obserwuj wątek
  • rabbi.rozencwajg 8 marca - rocznica ż<dowskiej rebelii 11.03.23, 14:17
   Nie wolno zapomnieć o żydowskiej rebelii z 1968r. – o jej europejskim wymiarze. Obok tytuły w gazetach z marca 1968r. – artykuły zawierały prawdę o syjonistycznych zbirach, prawdę, którą dzisiaj poznajemy w IIIRP, bo żydowska bezczelność nie zna już umiaru i nie skrywa swoich oszczerstw wobec Polaków i jawnych żądań okradania naszego narodu.

   Żydowski szowinizm i syjonistyczne rozwydrzenie, którego jesteśmy świadkami w IIIRP doskonale potwierdzają prawdę nie tylko o żydowskich inspiratorach rebelii z 8 marca 1968r., ale i rebelii z sierpnia 1980r., która skończyła się nie tylko klęską PRL, ale przede wszystkim przegraną Polaków. Już 8 marca 1981r. żydowska „Solidarność” na zażydzonym Uniwersytecie Warszawskim zorganizowała rocznicową sesję z udziałem żydowskich zbirów z UB (prof. Z.Baumanem, prof. W.Brusem) zmuszonych po 1968r. do opuszczenia Polski. Dzisiaj UW jest kolebką organizacji antyfaszystowskich, które zwalczają polski faszyzm – to jest szczyt żydowskiej bezczelności i hipokryzji. Gdy w 1989r. władza oficjalnie, choć nie otwarcie, przeszła w żydowskie łapy, Polska stała się miejscem okupacji światowej żydowskiej finansjery i USA. Dzisiaj bezczelność żydowska nie ma już żadnych granic. Syjonistyczna banda nie tylko oskarża nas Polaków o zbrodnie na Żydach, ale przy współudziale władz USA jawnie żąda kradzieży naszego majątku narodowego.

   Tak pisałem w marcu 2019r. W październiku 2019r. w związku z żydowską rebelią Marzec’68 pojawiła się nowa interesująca informacja. Otóż Żydzi zamierzają się zemścić za Marzec’68, czyli za fakt, że władza PRL zlikwidowała żydowską rebelię w zarodku nie pozwalając Żydom na przejęcie władzy. Zemsta obejmie – na razie – żyjących publicystów, którzy w marcu 68r. pisali prawdę o żydowskiej rebelii. O zemście poinformował Żyd, prof. UAM w Poznaniu dr hab. Piotr Forecki (zdjęcie poniżej), publicysta Krytyki Politycznej.   O Marcu’68 jako pogromie opowiadał 2019-10-25 11:00 w Tok FM prof. Piotr Forecki (niestety, za odsłuchanie żydowska gadzinówka każe sobie zapłacić)
   audycje.tokfm.pl/podcast/82316,Pogrom-jako-czesc-zycia-Ryglowanie-drzwi-i-zakupy-na-kilka-tygodni
   __________

   Mija 50 lat od żydowskich, syjonistycznych, antynarodowych i antypaństwowych, rebelii w Europie. W Polsce i w Czechosłowacji rebelie inicjowały środowiska zbrodniczej żydo-bolszewii, która utraciła władzę w latach 1953-56. W Polsce i w Czechosłowacji żydowskie rebelie zostały zdławione – wtedy wydawało się, że polskie władze PRL odniosły sukces.

   Jak głosi napis na muralu przy zejściu do stacji metra w centrum Warszawy z Polski musiało wyjechać ok. 13 tys. Żydów (w Czechosłowacji było podobnie) – i to paradoksalnie, był największy błąd rządzących, którzy nie tylko, że nie pozbyli się żydostwa całkowicie, to nie usunięto Żydów z administracji państwa, z mediów, z kultury, z oświaty i co było błędem największym, nie usunięto ich ze służb specjalnych i wojska (mimo pozornej żydowskiej czystki w WP przeprowadzonej przez gen. W.Jaruzelskiego).

   Żydzi, którzy Polskę opuścili po 1968r. stanowili zaledwie ułamek procenta żydowskiej mniejszości w Polsce. Konsekwencje tego błędu władz skończyły się dramatem naszych słowiańskich państw i narodów.

   Syjonistyczne żydostwa po 1990r. uzyskało pełnię władzy. Rozpoczęła się żydowska zemsta na naszych słowiańskich państwach i narodach – likwidacja materialnych podstaw bytu naszych narodów skutkująca bezrobociem, bezdomnością, załamaniem demograficznym.

   Już 8 marca 1981r. „Solidarność” zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim rocznicową sesję z udziałem żydowskich bandytów z UB (Z.Baumanem, W.Brusem i innymi), zmuszonymi po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – zaprojektowana przez syjonistów z USA, realizowana przez CIA, przez żydowską V kolumnę w Polsce i wspierana przez żydo-katolicki Kościół w Polsce.

   Przeciw tej żydowskiej, bandyckiej, sesji protestowało w Warszawie Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. Jego członkowie, wśród nich śp. B.Poręba, nieśli tablice z nazwiskami Polaków zamordowanych w latach 1944-56 oraz tablice z nazwiskami ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wieloma innymi.

   Nienawiść do Polski i Polaków ma swoistą kontynuację w polityce PiS, skrajnych syjonistów, „zatroskanych” o polskie społeczeństwo, kupione zaledwie za 500+ zł – i to nie dla wszystkich.

   Jedynym rzeczywistym celem wprowadzonej przez PiS ustawy o IPN (będą o niej w Izraelu dyskutować Żydzi z Polski i z Izraela) jest umożliwienie antypolskiemu żydostwu w ich powszechnych światowych i polskojęzycznych mediach uprawiania wobec Polski i Polaków antypolskiej propagandy – perfidnej polityki nienawiści. To wkład PiS w 50 rocznicę obchodów żydowskich rebelii z 1968r.

   1968 – rok żydowskich rebelii w Europie

   Od 1933r. (dojście A.Hitlera do władzy) rozpoczął się exodus „niemieckich” intelektualistów do USA. Zasiedlali tam amerykańskie uniwersytety tworząc „intelektualną elitę” USA. Sprawująca faktyczną władzę w USA, żydowska finansjera nie dorobiła się w USA własnej żydowskiej elity intelektualnej, więc żydowski desant z Niemiec witała z radością torując mu drogę do wyznaczania standardów w kulturze USA – potem całego Zachodu. Owoce – zatrute owoce – takiej polityki pojawiły się bardzo szybko.

   W latach 1960. wybucha rewolucja seksualna. Towarzyszą temu inne zaprogramowane wcześniej zjawiska: ruch hippisów, narkomania, muzyka rockowa, awangardowe kino, pseudointelektualne prądy umysłowe (New Age) – istniały już, bowiem ponad narodowe organizacje żydowskich i żydo-masońskich programistów od destrukcyjnego procesu całej zachodniej cywilizacji: CFR (założona przez D.Rockefellera w 1921r.), Grupa de Bilderberg (powstała w 1954r. z inicjatywy J.H.Retingera, jednego z pomysłodawców budowy UE) itp.

   Wielu może się wydać wprost niepojęte, że do upowszechnienia muzyki rockowej, która w znakomitej większości przypadków nie posiada większych wartości artystycznych, muzycznych, a sprawdziła się jako tworząca pokoleniowe podziały, wykorzystano ogromny aparat władzy kapitału nie wyłączając takich jego agend jak CIA, czy MI6.

   Międzypokoleniowe więzy kulturowe zostają zerwane. Cała ta skonstruowana przez anglosaską żydo-masonerię przy wsparciu żydowskiej finansjery rewolta zostaje wyeksportowana do Europy. Przebija się nawet przez „żelazną kurtynę” do bloku socjalistycznego, choć elementy moralnej i obyczajowej degeneracji zostają przez tę kurtynę zablokowane. W Europie Wschodniej ważniejszy od degeneracji kultury – ważniejszy dla światowego żydostwa -, jest powrót żydostwa do władzy, którą utraciło ono w latach 1953-56.

   1968 – zapamiętajmy tę datę. To ważna data w dziejach Europy. To data syjonistycznych rebelii. Dla organizatorów i przywódców tych rebelii jedynym właściwym miejscem są więzienia – to warunek przywrócenia Europie jej tradycji i kultury, jej ludzkiego wymiaru, praw narodowych i państwowych.

   Nie istniał jeszcze Internet, nie było komórkowej telefonii, co zatem było jednolitym transmiterem informacji umożliwiającym uruchomienie w Europie (także w obu Amerykach) i to po dwóch stronach, praktycznie nieprzekraczalnej dla zwykłych ludzi, „żelaznej kurtyny”, rebelii zmierzających do obalenia ustalonych porządków?

   Tym transmiterem był syjonistyczny Żyd, realizujący zawsze interesy własne, ponad narodowe – interesy międzynarodowe, swojej żydowskiej światowej finansjery i żydo-masońskich organizacji (legalnych w Europie zachodniej, we wschodniej dopiero od 1990r.).

   Oczywiście inne podłoże, inne hasła, inne cele bieżące, miały rebelie po zachodniej, a inne po wschodniej, stronie „żelaznej kurtyny”. W Europie zachodniej żydowskie rebelie dotyczyły już sfery kultury, niszczenia narodu poprzez rwanie więzów międzypokoleniowych. W Europie wschodniej żydowska propaganda (tzw. szeptana, ale i
   • rabbi.rozencwajg Re: 8 marca - rocznica ż<dowskiej rebelii 11.03.23, 14:18
    O Marcu’68 jako pogromie opowiadał 2019-10-25 11:00 w Tok FM prof. Piotr Forecki (niestety, za odsłuchanie żydowska gadzinówka każe sobie zapłacić)
    audycje.tokfm.pl/podcast/82316,Pogrom-jako-czesc-zycia-Ryglowanie-drzwi-i-zakupy-na-kilka-tygodni__________

    Mija 50 lat od żydowskich, syjonistycznych, antynarodowych i antypaństwowych, rebelii w Europie. W Polsce i w Czechosłowacji rebelie inicjowały środowiska zbrodniczej żydo-bolszewii, która utraciła władzę w latach 1953-56. W Polsce i w Czechosłowacji żydowskie rebelie zostały zdławione – wtedy wydawało się, że polskie władze PRL odniosły sukces.

    Jak głosi napis na muralu przy zejściu do stacji metra w centrum Warszawy z Polski musiało wyjechać ok. 13 tys. Żydów (w Czechosłowacji było podobnie) – i to paradoksalnie, był największy błąd rządzących, którzy nie tylko, że nie pozbyli się żydostwa całkowicie, to nie usunięto Żydów z administracji państwa, z mediów, z kultury, z oświaty i co było błędem największym, nie usunięto ich ze służb specjalnych i wojska (mimo pozornej żydowskiej czystki w WP przeprowadzonej przez gen. W.Jaruzelskiego).

    Żydzi, którzy Polskę opuścili po 1968r. stanowili zaledwie ułamek procenta żydowskiej mniejszości w Polsce. Konsekwencje tego błędu władz skończyły się dramatem naszych słowiańskich państw i narodów.

    Syjonistyczne żydostwa po 1990r. uzyskało pełnię władzy. Rozpoczęła się żydowska zemsta na naszych słowiańskich państwach i narodach – likwidacja materialnych podstaw bytu naszych narodów skutkująca bezrobociem, bezdomnością, załamaniem demograficznym.

    Już 8 marca 1981r. „Solidarność” zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim rocznicową sesję z udziałem żydowskich bandytów z UB (Z.Baumanem, W.Brusem i innymi), zmuszonymi po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – zaprojektowana przez syjonistów z USA, realizowana przez CIA, przez żydowską V kolumnę w Polsce i wspierana przez żydo-katolicki Kościół w Polsce.

    Przeciw tej żydowskiej, bandyckiej, sesji protestowało w Warszawie Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. Jego członkowie, wśród nich śp. B.Poręba, nieśli tablice z nazwiskami Polaków zamordowanych w latach 1944-56 oraz tablice z nazwiskami ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wieloma innymi.

    Nienawiść do Polski i Polaków ma swoistą kontynuację w polityce PiS, skrajnych syjonistów, „zatroskanych” o polskie społeczeństwo, kupione zaledwie za 500+ zł – i to nie dla wszystkich.

    Jedynym rzeczywistym celem wprowadzonej przez PiS ustawy o IPN (będą o niej w Izraelu dyskutować Żydzi z Polski i z Izraela) jest umożliwienie antypolskiemu żydostwu w ich powszechnych światowych i polskojęzycznych mediach uprawiania wobec Polski i Polaków antypolskiej propagandy – perfidnej polityki nienawiści. To wkład PiS w 50 rocznicę obchodów żydowskich rebelii z 1968r.

    1968 – rok żydowskich rebelii w Europie

    Od 1933r. (dojście A.Hitlera do władzy) rozpoczął się exodus „niemieckich” intelektualistów do USA. Zasiedlali tam amerykańskie uniwersytety tworząc „intelektualną elitę” USA. Sprawująca faktyczną władzę w USA, żydowska finansjera nie dorobiła się w USA własnej żydowskiej elity intelektualnej, więc żydowski desant z Niemiec witała z radością torując mu drogę do wyznaczania standardów w kulturze USA – potem całego Zachodu. Owoce – zatrute owoce – takiej polityki pojawiły się bardzo szybko.

    W latach 1960. wybucha rewolucja seksualna. Towarzyszą temu inne zaprogramowane wcześniej zjawiska: ruch hippisów, narkomania, muzyka rockowa, awangardowe kino, pseudointelektualne prądy umysłowe (New Age) – istniały już, bowiem ponad narodowe organizacje żydowskich i żydo-masońskich programistów od destrukcyjnego procesu całej zachodniej cywilizacji: CFR (założona przez D.Rockefellera w 1921r.), Grupa de Bilderberg (powstała w 1954r. z inicjatywy J.H.Retingera, jednego z pomysłodawców budowy UE) itp.

    Wielu może się wydać wprost niepojęte, że do upowszechnienia muzyki rockowej, która w znakomitej większości przypadków nie posiada większych wartości artystycznych, muzycznych, a sprawdziła się jako tworząca pokoleniowe podziały, wykorzystano ogromny aparat władzy kapitału nie wyłączając takich jego agend jak CIA, czy MI6.

    Międzypokoleniowe więzy kulturowe zostają zerwane. Cała ta skonstruowana przez anglosaską żydo-masonerię przy wsparciu żydowskiej finansjery rewolta zostaje wyeksportowana do Europy. Przebija się nawet przez „żelazną kurtynę” do bloku socjalistycznego, choć elementy moralnej i obyczajowej degeneracji zostają przez tę kurtynę zablokowane. W Europie Wschodniej ważniejszy od degeneracji kultury – ważniejszy dla światowego żydostwa -, jest powrót żydostwa do władzy, którą utraciło ono w latach 1953-56.

    1968 – zapamiętajmy tę datę. To ważna data w dziejach Europy. To data syjonistycznych rebelii. Dla organizatorów i przywódców tych rebelii jedynym właściwym miejscem są więzienia – to warunek przywrócenia Europie jej tradycji i kultury, jej ludzkiego wymiaru, praw narodowych i państwowych.

    Nie istniał jeszcze Internet, nie było komórkowej telefonii, co zatem było jednolitym transmiterem informacji umożliwiającym uruchomienie w Europie (także w obu Amerykach) i to po dwóch stronach, praktycznie nieprzekraczalnej dla zwykłych ludzi, „żelaznej kurtyny”, rebelii zmierzających do obalenia ustalonych porządków?

    Tym transmiterem był syjonistyczny Żyd, realizujący zawsze interesy własne, ponad narodowe – interesy międzynarodowe, swojej żydowskiej światowej finansjery i żydo-masońskich organizacji (legalnych w Europie zachodniej, we wschodniej dopiero od 1990r.).

    Oczywiście inne podłoże, inne hasła, inne cele bieżące, miały rebelie po zachodniej, a inne po wschodniej, stronie „żelaznej kurtyny”. W Europie zachodniej żydowskie rebelie dotyczyły już sfery kultury, niszczenia narodu poprzez rwanie więzów międzypokoleniowych. W Europie wschodniej żydowska propaganda (tzw. szeptana, ale i medialna – RFE, czyli Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, finansowane przez USA oraz BBC) używała haseł wolnościowych – „wyzwolenie spod okupacji ZSRR”. Niszczenie kultury i narodu rozpoczęło się po roku 1990.

    Jednak cele główne, dalekosiężne, żydowskich rebelii były te same. Dzisiaj są już one nam dobrze znane, są naszą realną rzeczywistością, w której powszechnie funkcjonują zunifikowane żydowskie reżimy, a Europa stała się jednym żydowskim, totalitarnym, obozem degenerującym wszystko to, co wytworzyły w swojej historii europejskie narody, co stworzyła cywilizacja białego człowieka. Syjonistyczny totalitaryzm niszczy także narody fizycznie, niszczy człowieka (żydowski kapitalizm, aborcja, eutanazja, ideologia gender, promocja zboczeń seksualnych, dzisiaj fałszywa, już światowa, pandemia covid-19).

    Wszelkie narodowe odruchy obronne, określane w powszechnych żydowskich mediach ekstremizmami, są tępione prawnie i pozaprawnie, a ich niepokorni przywódcy są po prostu mordowani.

    Możliwy jest tylko jeden, jedyny nacjonalizm, nacjonalizm zdegenerowany – szowinizm, któremu na imię syjonizm. W oficjalnym przekazie żydo-mediów ten termin jednak nie funkcjonuje. W oficjalnym przekazie powszechnych żydo-mediów i wszystkich sił politycznych z Kościołem na czele, funkcjonuje za to potępienie antysemityzmu, czyli antyjudaizmu i antysyjonizmu. Antysemityzm jest grzechem w Kościele i przestępstwem wedle prawa stanowionego – nie wolno Europejczykom bronić się przed syjonistycznym totalitaryzmem.

    W 1968r. Europa wschodnia poradziła sobie z żydowskimi rebeliami tylko dlatego, że proces oczyszczania władz z żydowskiego, zbrodniczego elementu rozpoczął się jeszcze w latach 1930. w ZSRR i zakończył w 1956r. w pozostałych państwach. Niestety, procesu tego nie przeprowadzono wystarczająco skutecznie i ostatecznie państwa Europy wschodniej uległy syjonistycznym ekstremistom w 1990r. Jedynie Rosja i Białoruś woln

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka