Dodaj do ulubionych

Fraszki włoskie

15.03.06, 22:26
Rzym

Tam kaj siedym gorek stanyła ta Roma
Europejczyk godo - Jo jest tukej w doma
Bo przeca my wiela erbli łod tych Rzymian
Choć legjonow jejich już łod downa niy ma.

--

forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
Obserwuj wątek
  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:27
   Jezioro Garda

   Jezioro Garda se w Alpach leży
   Jakby zatoka - idzie w to wierzyć
   Co sie we gory wysoke wcino
   Fiord ze Norwegii tyż przipomino.
   --

   Windsurfing

   Kto lubi windsurfing tyn mo tukej raj
   Toż dlo tego szportu Garda richtig naj
   Tu miszczym Europy mogesz nawet być
   Dyć wskakuj na deska i za żagel chyć.

   --
   Garda

   Ze tego jeziora muster krzipce wziyły
   No i możno richtig inaksze by były
   Kto sie jednak spyto ło to Berlotti'ego
   Jak downo już niy ma na świecie istnego.

   --
   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:30
   "Kultura Villanova"
   W czecim tysioncleciu na połwyspie rosła
   Przeca do znaczynio jakosik niy doszła
   Nic że bronz i nawet ajza już tu znali
   Etruski i Greki Italyjo dali.
   --

   VIII w.p.n.e.

   Ano ano - coś sie budzi
   Coroz wiyncy tukej ludzi
   Greki fest kolonizujom
   A Etruski u sia czujom.
   --

   800 r.p.n.e.

   Skond Etruski tu sie wziyli?
   -Zagadka do dzisioj przeca
   Swoje "gniozdo" kajś ukryli
   Toż myślami roznie leca

   Dreptom śladym Herodota
   Bo kajś w Azji Myńszy szukom
   Choć przi tymu fest sie poca
   W Anatolio łostro kukom

   Tyż keruja swoje nogi
   By zoglondnońć w Fenicyjo
   Pewne som archeologi?
   -A dyć ciyngym to mecyjo.

   --
   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:31
     Wele Neapolu

     Ano - ty sztele jeszcze niy było
     Dyć Grekow wiela tu prziciongnyło
     Tako Cumae wspomnioł bych tukej
     Se nad zatokom je teroz szukej.
     --

     Syrakuzy

     Sycylijske Syrakuzy ciyngym w siyła rosły
     Toż tu jakby te Atyny do znaczynio doszły
     Krew i pot przi tymu wsionkły w italijsko gleba
     Na nic wszysko to sie zdało dyć wspomnieć nom czeba.
     --

     Greki w Italyji

     Siyłom były grecke polis na połwyspie tako
     Dyć co z tego? -Z Italikym zowdy jest jednako
     Grek tu plymion niy ujarzmi - niy chyci w niywola
     Choć probowoł - toż niy wyszło - za to je pochwola.

     --
     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
     • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:32
      Nauczyli

      Greki Italikow wojować uczyli
      Toż se na tym drapko i sami natnyli.
      --

      Tyż dali

      Kunszt Italikom tyż Greki dali
      Choć i Etruskom coś zowdziynczali
      Tako z kulturom drapci ruszyło
      Co piyrwyj langsam se tu ciongnyło.
      --

      Pismo Italikow

      Z greki alfabet tako se wziyli
      Bestoż Etruskow w tym przegoniyli
      Pismo kultura i wojowanie
      Skiż tego drapko coś se tu stanie.

      --
      forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
      • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:34
       Toskania i Lacjum

       Toskania i Lacjum - Etruskow dziedziny?
       Dyć łoni tu prziszli a niy - byli driny
       Toż se zakryńciyło historyji koło
       Z czego Italikom mogło być wesoło.
       --

       Etruske grobowce

       Wiela ło ludzie tym łone prawiom
       Łostały take historii skarby
       Ano - durś uczom czasami bawiom
       Bo kunszt etruski - niy jakeś "garby".
       --

       Na metalurgiji

       Na metalurgiji ta Etrurio rosła
       Drapko do znaczynio w Italyji doszła
       Ano toż Etruski wiela handlowali
       Ze takich gyszeftow siyła swoja brali.

       --
       forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
       • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:34
        12 miast-państw

        Etruski razym cołkym niy żyli
        We miastach-państwach dyć se sklupnyli
        Kerych dwanoście richtig aż było
        Toż wele tego sie to kryńciyło.
        --

        Religijo etrusko

        Toż łona miasta-państwa łonczyła
        Zdo sie co we tym była ich siyła
        Cuzamyn bogow dwunostu czciyli
        Tyż skuli tego we zgodzie żyli.
        --

        Handel

        Fest se rozwinoł handel z Grekami
        Przeca niy byliby Etruskami
        By niy mieć w zocy kunsztu łod istnych
        Tako i narod niy był zowistny
        Tela że chcioł żyć na lepszy stopie
        W tym ich poczontek i koniec - chopie.

        --
        forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
        • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:35
         W Lacjum

         Na Etruskow szlaku co wiod ich do Grekow
         Wioszczyna se stoła - wiydz ło tym czowieku
         W niyj żyli Latyny stond i Lacjum miano
         Historyjo szteli wielko bydzie dano.
         --

         VIII-VI w.p.n.e. Roma

         Miasto tu wyrosło
         Z latyński wioszczyny
         Do znaczynio doszło
         Z Etruskami driny.
         --

         V w.p.n.e.

         Etruski se tracom pod Galow ciosami
         Tako Italiki tyż gowy podnoszom
         Trza jeszcze im było wojny ze Grekami
         Ano - z tym Etrurii chnet koniec łogłoszom.

         --
         forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
         • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:36
          Czy założyli?

          Remus i Romulus
          Czy Rzym założyli?
          Czy w mały wioszczynie
          Wpiyrw Etruski byli?
          --

          Z "Eneidy"

          Ano - mitologia tyż podobnoś prawi
          Trojańczyk Eneasz se w tych stronach jawi
          Tako cołke Lacjum we władzy chnet jego
          -Możno trza łopytać se Grekow do tego.
          --

          Cwilingry

          Gryfno Rea Sylwia z rodu Eneasza
          Marsowi tu tako we łoko wleciała
          Bog kim przi czowieku? -Ano dobra nasza
          Nic że choć westalkom cnota ślubowała

          Stało sie - toż tako cwilingry nom jawiom
          Śmiertelno we Lacjum herosow już rodzi
          Dyć czy sie z inkszymi bajtlami zabawiom?
          -Krol Amuliusz drapko przeca im zaszkodzi

          Wele brzegu Tybru pociepnońć ich koże
          By z głodu pomarli abo łod zwierzyńcia
          Zmiynić przeznaczynio jednak już niy może
          Wilczyca wykarmi - niy trza i zoklyńcia

          Remus z Romulusym tako drapko rosnom
          Wele nich Latynow troszka tyż sie zbiyro
          Ano se łodmiyni zły tref keromś wiosnom
          Założyć osada rodzi sie chyńć szczyro

          Kaj wzgorz siedym stoji i orły furgajom
          Cwilingry we końcu zakłodajom Roma
          Toż "gniozdku" swojymu zarozki fest pszajom
          I jejich kamraty tyż tukej som w doma.

          --
          forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
          • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:37
           Tarkwiniusz Pyszny

           Rzońdzioł krol etruski Romom richtig twardo
           Chocioż już Latyny paczom nań fest hardo
           Toż utropa jego z chuci sie zrodziyła
           Za gwołt na Lukrecji poczuł jejich siyła.
           --

           Lukrecjo

           Gańbom jeji życie skiż krolewski chuci
           Nic już czci Lukrecji we Lacjum niy wroci
           Toż śmierć zocno frelka dlo siebie wybrała
           Tako Tarkwiniusza tyż napiyntnowała.
           --

           Wyzwolynie

           Toż przeciw Etruskom cołko Roma stowo
           Choć niy było leko dyć rada se dowo
           Przegoniyli w końcu cudze siyły tako
           Już wiyncy niy bydzie tu ze tym jednako.

           --
           forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
           • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:38
            Lucjusz Juniusz Brutus

            Łojca republiki widzi we niym Roma
            Łon tyż to zrychtowoł co wolni som w doma
            Toż se mynżym prawym i dzisioj nom jawi
            -Śmierć dlo synow zdrajcow - serce yno krwawi

            Tako republika wysoko postawioł
            Chocioż i niyszczyńście familiji sprawioł.

            --

            Cyncynat

            Wodz ze Cyncynata zdo sie ponad dziwy
            Toż dlo dobra Romy łopuścioł swe niwy
            I krew razym z wojskym przelywoł terozki
            By ze Etruskami myni było troski

            Roma z Cyncynatym chnetko triumfowała
            Wolność dlo Latynow przeca tyż wygrała
            Dyć nasz rolnik tako niy dboł ło zaszczyty
            Woloł swoje niwy witać durś ze świtym.

            --

            Republika Roma

            Łod Etruskow wolno - muster z Grecji chyto
            Tako republikom - jakby sie kto pytoł
            Toż obywatelski Synat teroz rzońdzi
            Choć czynsto sie zdowo co we tym tyż błońdzi.

            --
            forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
            • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:38
             509 r.p.n.e.

             Już Etruskow w Romie niy ma
             Czy spokojno teroz ziymia?
             Wpiyrw podbici - zdobywajom
             Toż Latyny szwong w tym majom.
             --

             I wojna punicko (264 r.p.n.e.)

             Ano Kartagina ze Rzymym se bije
             Dran w tym na Messyna - sycylijske miasto
             Dlo Rzymian Sycylio skarby swoje kryje
             Bestoż se pedzieli - zmiynić prziszoł czas to.
             --

             264-241 r.p.n.e.

             Poranoście lot to trwało
             Dyć Sycylio Rzymu cało
             Widać to po Kartaginie
             Co czas jyj świytności minie.

             --
             forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
              • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:40
               II wojna punicko

               Ano - Hannibal wielke mioł plany
               Dyć ze ty wojny wyloz przegrany
               Nic że przez Alpy przelazły słonie
               Toż skory Rzymian przeca niy tonie
               Niy dość że armio mu potraciyli
               W końcu u niego ze wojskym byli.
               --

               Zama 202 r.p.n.e.

               Kartaginy koniec zdo sie
               Co te miano nosi - "Zama"
               Siyły po tym jake mo sie?
               -Toż dlo ziymi prziszoł dramat.
               --

               III wojna punicko

               Toż Kartagina jeszcze sie dźwigłą
               Po drugi wojnie zaś rosła w siyła
               Tako Rzymianom we końcu zbrzidła
               Że z czeci wojny już niy dźwignyła.

               --
               forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
               • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:41
                Prowincjo Afryka

                Po ty łostatni wojnie punicki
                Kartagińczyki poszli w niywola
                Prowicjo rzymsko już tu na wdycki?
                Rzym rosnie w siyła - choć go niy chwola.
                --

                W Romie

                Bogactwo se tu z biydotom miyszo
                Niywolnik przeca tako durś toni
                Rolnik by nudli na tym niy wiyszoł
                Dyć głod go czynsto do miasta goni

                Toż łon jest przeca obywatelym
                Niych latyfundia inksi łobrobiom
                Synat plebsowi tako "pościeli"
                "Chlyb i igrzyska" - tym go "łozdobiom".
                --

                Latyfundia

                Bogocze łod biydnych ziymia skupowali
                Wiela i za długi tako samo wziyli
                Tonim niywolnikym potym łobrobiali
                Toż wele biydoty w zbytku se pławiyli.

                --
                forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:42
                 Tyberiusz Grakchus (133 r.p.n.e.)

                 Wybrany trybunym dlo naprawy państwa
                 Chcioł ukrocić wiela ze rzymskego draństwa
                 Jedna kadyncyjo Synat se mu łopar
                 Przed drugom śmierć znoloz - ano szkoda chopa.
                 --

                 Gajusz Grakchus - Reformator?

                 Po śmierci brata roki mijały
                 Dyć historyjo łobrocic chciały
                 Terozki Gajusz trybunym w Rzymie
                 Choć to co stare wcale niy drzymie

                 Sie reformator z Synatym wadzi
                 Do wojny w doma to doprowadzi?
                 Co zdrowsze tako durś wrogow miywo
                 I lud i Grakcha drapko wykiwo

                 Toż pódzie karlus śladami brata
                 Śmierć za starania - tako zapłata
                 Chyńci trybuna - za mało przeca
                 By Rzym naprawić - tako wom kleca.
                 --

                 Gajusz Mariusz

                 Istny wodz Rzymu z plebsu pochodzioł
                 Dyć we Afryce urosnoł wiela
                 Tam do zwyciynstwa Latynow wodzioł
                 Toż jymu pszoła ta cołko sztela

                 Z wojskami wrocioł - Rzym teroz jego
                 Co mu tam Synat i patrycjusze
                 Śmierć drapko kosi już wrogow jego
                 Ano - narodzioł dyktator tu sie.

                 --
                 forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                 • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:43
                  Lucjusz Korneliusz Sulla

                  Choć możni - tako prześladowani
                  Ło pomoc Sulli terozki proszom
                  Toż zocny wodz tyn tyż łocygani
                  -Na razie zbawcom go Rzymu głoszom

                  Mariusz już w grobie - zymsta trwo dali
                  Bojom sie Sulli fest prowincyje
                  Wodz wodza tako do cna łobali
                  Dyć dlo Synatu nowe mecyje

                  Łobrońcy tako władzy tyż czeba
                  Jak coś swojego przeca jom chyto
                  Dyktator nowy ze łaski "nieba"?
                  A kogo w Romie łon by sie pytoł?
                  --

                  Koniec republiki

                  Rzym Sulla tako juchom łoblywo
                  Że to nikogo cołkym niy dziwo
                  Co z niym sie kończy już republika
                  Chnet za cysorzym bydom tu blikać.
                  --

                  79 r.p.n.e.

                  Sulla se zmynczoł - toż łodpoczywo
                  Wojna domowo zaś zbiyro żniwo
                  Se uspokojo - wspomnieć to musza
                  Już za Wielkego tu Pompejusza.

                  --
                  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:43
                   Pompejusz Wielki

                   Synat przi niymu podźwignoł gowa
                   Zdomu sie - rzońdzi tako łod nowa
                   Stond Pompejusza mianujom Wielkim?
                   Mioł karlus kajsik te duperelki?
                   --

                   Triumwirat Pompejusza

                   Wodz sie z rownymi podzieloł władzom
                   Ano z Cezarym tako z Krassusym
                   Czi gowy z państwym jakoś se radzom
                   Toż nawet Synat podwinoł uszy.
                   --

                   53 r.p.n.e.

                   Krassusa niy ma! -Co to sie dzieje?
                   Władza we Rzymie tako i chwieje
                   Co Pompejusza a co Cezara?
                   Jowiszu - jako im ześlesz kara?

                   --
                   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:44
                   Rubikon 49 r.p.n.e.

                   Galijskimi tryjumfami Cezar umocniony
                   Przez Rubikon tako przeloz chocioż Synat bronioł
                   Toż we cołki Italyji już jego legiony
                   I Pompejusz we utropie bo bydzie go gonioł.

                   --

                   Pompejusz mały

                   Wielkim go zwali dyć z Rzymu pitnoł
                   Cezar legiony z Galiji wiedzie
                   Pompejusz swojym "szpas" tako wytnoł
                   Ano - małościom blysnoł na przedzie.
                   --

                   W Egipcie 48 r.p.n.e.

                   Kto sie sprzeciwi Cezara woli?
                   Toż jako oreł już we Grecyji
                   Dyć Pompejusza wcale niy smoli
                   Bo niy chce ze niym mieć durś mecyji

                   Tako na Egipt wojsko pociongnoł
                   Śmierć sioć w szeregach "Wielkego" wodza
                   Tam Pompejusza przeca dosiongnoł
                   Szkryfnońć terozki jo tako moga.

                   --
                   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:45
                   Ave Cezar!

                   Rzym zdo sie tako u gyrow jego
                   Wola Cezara znaczy tu wiela
                   Wszysko we rynkach terozki jego
                   Dyć cosik mynczy latyńsko sztela.
                   --

                   Idy Marcowe (14.III.44 r.p.n.e.)

                   W Idy Marcowe sie wypełniyło
                   Co wieszczek tako piyrwyj wywrożoł
                   I przeznaczyniym Cezara było
                   Ciosy sztyletow - wszysko co użoł.
                   --

                   I ty Brutusie?

                   We grabie "syna" tyż sztylet blyszczy
                   Tako zapłata Cezar se zyszczy
                   Ciynżko zrachować te wszyske rany
                   Koniec niyleki tako mu dany.

                   --
                   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:46
                   Tref taki dany

                   Marek Antoniusz ze Oktawianym
                   Pomszczom Cezara - tref taki dany
                   Spiskowcy swoje potracom gowy
                   A potym przidzie triumwirat nowy.
                   --

                   Drugi triumwirat

                   Do Oktawiana i Antoniusza
                   Trza doszlusować tyż Lepidusa
                   Tako triumwirat nowy we Rzymie
                   Dyć zaś niyszczyńście jakoweś drzymie

                   Ze Kleopatry egipski mianym
                   Bydzie tyn koncept chnet pogrzebany.
                   --

                   Antoniusz i Kleopatra

                   W gowie mu zawrocioł Egipt i krolowa
                   Toż łodstawio na bok Oktawiana siostra
                   Ano - pszonie czynsto ciepie sie na gowa
                   Legiony gotowe niy yno na postrach

                   I Synat popiyro nad Nil ta wyprawa
                   Co Antoniuszowi na końcu łostanie?
                   Przeciw woli Rzymu - toż to niy zabawa
                   Śmierć już dlo ty porki jest jak powołanie.

                   --
                   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                  • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 15.03.06, 22:46
                   Oktawian August

                   Niy ma Pompejusza - Oktawian Augustym
                   "Wzniosły" już terozki mianym niy jest pustym
                   Rzym "republikański" w niym cysorza widzi
                   A istny brać władza wcale sie niy wstydzi.
                   --

                   Złoty Rzym

                   Przi Oktawianie zdowoł sie rajym
                   August dlo niego ciyngym jest majym
                   Sztyrdziści jedyn lot tako rzońdzioł
                   Kto po niym - zowdy już yno błońdzioł.
                   --

                   Sława Augusta

                   Wergiliusz go sławioł w swoji "Eneidzie"
                   Horacy to prawioł - "z niym dobry port przidzie".
                   --

                   August opokom

                   Przi jego rzondach Rzym rosnoł w siyła
                   - Czy wiynkszo bydzie abo czy była?

                   --
                   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:03
                    Tyberiusz

                    Pasiyrb Augusta mioł dobre chyńci
                    Dyć drapko łone minyły
                    Rzym sie przi niymu wiela umynczy
                    Toż "złote czasy" już były.
                    --

                    Śmierć z Capri

                    W końcu na Capri mioł swoja sztela
                    Tyberiusz - władca epnego Rzymu
                    Wyrokow śmierci stond posłoł wiela
                    Toż niy wyboczom tego istnymu.
                    --

                    Kaligula

                    Po Tyberiuszu cysorz zaś mody
                    Czi lata rzońdzioł jakby do zgody
                    Dyć tego stykło by dostać bzika
                    Już trza do niego Rzymianom rzykać
                    Tako se bogym dlo istnych stowoł
                    Wiyncy utropy jednak z tym dowoł.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:04
                    I po Kaliguli

                    Jak żył tak skończoł
                    -Drapko to prziszło
                    Zdo sie na dobre
                    Rzymowi wyszło.
                    --

                    Klaudiusz

                    Widzioł zza story śmierć Kaliguli
                    Ze strachu bardzi by chcioł se skulić
                    Dyć go spiskowcy prziuważyli
                    Tako za władcy swojego wziyli

                    Klaudiusz niyrichtig - gupielok prawie
                    Cysorzym Rzymu - czy to na jawie?

                    Dyć łon na karku durś gowa mioł
                    Chocioż se jonkoł - zrobioł co chcioł.
                    --

                    Klaudiusz Reformator

                    Choć jonkała - swoje zrobioł
                    Złych beamtrow tako "dobioł".

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:05
                    Klaudiusz Zdobywca

                    Ano - Brytanio już jest przi Rzymie
                    Chocioż "Zdobywca" podobnoś drzymie.
                    --

                    Łoj ta Agrypina!

                    Skończoł Klaudiusz przez swo ślubno
                    Baba czasym bywo zgubno
                    Truje tako nom istnego
                    Skiż Nerona - syna tego.
                    --

                    Neron cysorzym

                    Kto dobrze zaczyno czy musie źle kończyć?
                    Tako z Kaligulom se tu jakby łonczyć
                    Możno nad karlusym wisi matki zbrodnia?
                    -By pociongnońć w końcu Nerona aż do dna.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:05
                    Śmierć Brytanika

                    Neron kozoł łotruć brata przirodniego
                    Mioł w niym konkurynta do zesla swojego?
                    Tako sie straciyła w Rzymie krew Klaudiusza
                    Ze tym Agrypina mo czorniejszo dusza.
                    --

                    Śmierć Agrypiny

                    Syn na matka swoja tako dźwignoł rynka
                    Krew z krwi toż se zdowo jednako udrynka
                    Zły tref zloł se jakby ze tom familijom
                    A czym to dlo Rzymu? Richtig tragedyjom?

                    --

                    Roma 64 r.n.e.

                    Gore - zdo sie miasto to jedna fojera
                    Ano - już Rzymianow biere fest cholera
                    Czy richtig to Neron kozoł polić domy?
                    -Te myśli we gowie to niy yno kromy

                    I choć chcioł łobwinić ło to przeca inkszych
                    Małość tako wyszła - już niy mog być wiynkszy
                    Łod pożaru Rzymu koniec zdo sie blisko
                    Chocioż ciyngym cysorz w pałacu se miyszko.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:06
                    68 r.n.e.

                    Bunt we Galicji Iberji Afryce
                    Tako łostuda wielko we Rzymie
                    Niczym władza Nerona - toż wiycie
                    Śmiertka nad niym tyż kosa już czimie

                    Musioł pomoc se machnońć kostuchnie
                    Swojom rynkom tyn koniec przibliżyć
                    Czy co gorsze tu ze tym wybuchnie?
                    Kogo wojsko wydźwignie nojwyży?
                    --

                    Po śmierci Nerona

                    Pośmierci Nerona Rzym tonie w łostudzie
                    W czyje rynce teroz władza tako pódzie?
                    --

                    Wespazjan Flawiusz

                    Toż wodz legjonistow cysorzym we Rzymie
                    Ze tym pokoj nastoł - czas szczyńśliwszy tako
                    Wojna kajś na krańcach cysorstwa se drzymie
                    Tu chlyb i igrzyska - jak piyrwyj jednako.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:07
                    Z Wespazjanym

                    Z Wespazjanym spokoj prziszoł
                    Toż Rzym dobrze na tym wyszoł.
                    --

                    Domicjan

                    Syn Wespazjana tako Rzym czimie
                    Rożno utropa wcale niy drzymie
                    Tako i Synat rośnie we siyła
                    Toż polityka jego wrociyła.
                    --

                    Nerwa

                    Nerwa cysorzym z Synatu woli
                    Prawo z tym gorom - czy wojna smolić?
                    Niy to że cołkym - dyć niy ślintejcie
                    Te czasy w Rzymie za lepsze biercie.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:08
                    "Piyńciu dobrych cysorzy" 96-180

                    Toż czasy Nerwy Trajana tako
                    I za Hadriana ciyngym jednako
                    Antoniusz Pius cysorzym szwortym
                    Marek Aureliusz tyż cosik worty.
                    --

                    Poleku prziłazi koniec

                    Marek Aureliusz pomarł we Rzymie
                    Dyć za cysorstwym utropa drzymie
                    Inksze plymiona cisnom granice
                    Durś niyspokojne to okolice

                    Tako trza ciyngym sie teroz bronić
                    I wiyncy ludzi do wojska gonić
                    Wodzow legionow sodzać na tronie
                    Zdo sie poleku prziłazi koniec.
                    --

                    "Obozowi cysorze"

                    Tako drapko se miyniyli
                    Wojowali niy rzońdziyli
                    Czasym Rzumu niy widzieli
                    Dyć se władzy chytać chcieli.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:09
                    Niy baranki

                    Ze wschodu Persy - z zachodu Franki
                    Niy som dlo Rzymu jako baranki
                    Toż wojska ciyngym wiyncy tu trza
                    A to kosztuje pierońsko - ja!
                    --

                    Reforma Dioklecjana 286

                    Podział cysorstwa - kawałki dwa
                    Toż sie zdowało co było trza
                    Dioklecjan dlo sia Wschod tako broł
                    Maximusowi zaś Zachod doł.
                    --

                    Konstantyn 311

                    Wojsko cysorzym go łobwołuje
                    Toz z legjonami do Rzymu ciśnie
                    Moc we jedności mozno już czuje
                    Niychej na Wschodzie Maksencjusz skiśnie!

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:10
                    "Pod tym znakym zwyciynżysz"

                    Krziż Konstantyna we boj prowadzioł
                    W jedność cysorstwo sklecić poradzioł
                    Toż Wschod i Zachod we jego rynkach
                    Dyć jak uczimać? -Ciyngym to mynka.
                    --

                    Krześcijaństwo państwowe 324

                    Z Konstantynym tako krześcijaństwo stowo
                    Religijom teroz cysorstwa cołkego
                    Ze tym swoj znak mocy jakby przed sia dowo
                    Dyć niy uratuje przeca państwa tego.
                    --

                    Przi Konstantynie

                    Kościoł idzie w gora toż przi Konstantynie
                    Tryjumf krześcijaństwa już przeca niy minie
                    Ty czyńści cysorstwa dyć niy uratuje
                    Rzym znoczynie traci - jego moc sie suje.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                   • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 16.03.06, 19:12
                    Sztyry wieki

                    Sztyry wieki co sie dzioło?
                    Dyć niy było tu wesoło!
                    Rożne Goty Longobardy
                    Niy ciyrpiały już pogardy
                    Cysorz w Konstantynopolu
                    -Italyjo jejich wolom!
                    --

                    W VI wieku

                    W Konstantynopolu Justynian na tronie
                    Mioł być rzym perełkom we jego koronie
                    Toż Belizariusza ze wojskami słoł
                    Już myśloł co w końcu wszysko bydzie mioł
                    Dyć na nic sie zdało bo prziszoł lud hardy
                    Gora tukej bierom teroz Longobardy.
                    --

                    Longobardy

                    Lombardio Veneto i Toskanio tako
                    Drapko jejich były toż wszyndy jednako
                    Na "duchie" dziedziny teroz podzielone
                    Dyć to wcale niy był reform tukej koniec.

                    --
                    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:28
                     "Duce"

                     Wodz co wojskym rzońdzioł i swojom dziedzinom
                     Longobardzke mustry drapko tu niy minom.
                     --

                     Kościoł

                     Toż Kościoł se jednak dali tu rozwijoł
                     Ło wiara i wpływy papiyże dyć dbali
                     Bizantyjski muster poleku zaś mijoł
                     Ponboczka chwolyli ci co podbijali.
                     --

                     Papiyż Grzegorz I (589-603)

                     Rzymianin ze niego richtig mocny w duchu
                     I u Longobardow zozywoł posłuchu
                     Szwong krzewiynio wiary przi niymu niy minie
                     Pokoj niesie miastu i jego dziedzinie.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:29
                     Rzym papieski

                     Choć władza cysorsko w Konstantynopolu
                     Rzym som chce sie rzońdzić ze papiyża wolom

                     Basileus myni teroz tukej znaczy
                     Ano se skiż tego pierońsko łonaczy.
                     --

                     Bunt papieski 726

                     Cysorz Leon czcić portrety swiyntych zakazuje
                     Mo sie tyczyć i Krystusa toż bunt chnet se czuje
                     Longobardy ze papiyżym - Bizancjum we biydzie
                     Zdo sie cołkym z Italyji wykludzić se przidzie.
                     --

                     Rawynna 751

                     Rawynna już padła - gorom Longobardy
                     Dyć tyn ichni "duce" ze tym bardzi hardy
                     Toż papiyż zoglondo terozki ku Frankom
                     Przeca niy sztimuje być we Rzymie "brankom".

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:30
                     Pepin Mały 754

                     Pepin Mały w Italyji
                     Longobardom łostro wloł
                     Mieli wiela z niym mecyji
                     Toż papiyża wspiyrać chcioł

                     Co Bizancjum kedyś brało
                     Już terozki czimie Rzym
                     A że wiyncy by sie chciało
                     Nowo wojna - tela wiym.
                     --

                     Karol Wielki

                     W Italyji syn Pepina
                     Longobardom rzyndnie mina
                     Przeca jejich krol w niywoli
                     I to richtig wiela boli
                     Że se Karol koronowoł
                     Na ich władce - dowom słowo.
                     --

                     Po Karolu Wielkim (814)

                     Toż se Karol Wielki traci
                     Ktosik po niym tu bogaci
                     Czy z tym prziszoł czas fest zły?
                     Kto łodpowiy? Kto to wiy?

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:31
                     Sycylijo 827

                     Zdo sie na rokow aż ćwierć tysionca
                     Już Saracynom niy skompi słońca.
                     --

                     Otton I w Rzymie 962

                     Ano - sie cysorz tukej niy bawioł
                     I papiyżowi utropa sprawioł
                     Toż chcioł Rzymowi wskozać czowieka
                     A niy na inkszych wola durś czekać
                     Tako poniżo władza duchowo
                     I swo cysarsko przed istnom stowio.
                     --

                     Reformy kościelne

                     Papiyże władza swoja dźwigali
                     I hierarchiji fest pilnowali
                     Łostuda wielko stond ze cysorzym
                     Kery biskupow dować se woży.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:31
                     Cysorz Hynryk IV 1072

                     Arcybiskupa juz doł Milanu
                     Cysorz pokozoł siyła kapłanom
                     Dyć go czekała ekskomunika
                     Jako do Boga terozki rzykać?
                     --

                     Canossa 1077

                     Cysorz pokuta tako łodprawioł
                     I czi dni błagoł ło pojednanie
                     Tym Grzegorzowi radocha sprawioł
                     W końcu wyboczoł - dyć co sie stanie?

                     Zaś w Italyji wojna domowo
                     Gorom terozki jest Hynryk Szworty
                     Papiyż w Salermo przed śmiertkom stowo
                     Zły tref pokozoł kto wiyncy worty?
                     --

                     Rzym 1122

                     Papiyskie prawo inwestytury
                     Już nad cysorskim richtig u gory.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:32
                     Normanowie XI w.

                     Toż italijske ziymie juz znajom
                     A że wojynce naprowdy pszajom
                     Chnetko krolestwo jejich tu bydzie
                     I Saracynow koniec tyż przidzie.
                     --

                     Robert Guiscard 1050

                     Kalabrjo podbijo teroz wodz normański
                     Toż i ze papiyżym łon se dogaduje
                     Lynnikym Koscioła chocioż wielkopański
                     Dyć Mikołaj II wnet go koronuje.
                     --

                     Krol Roger 1130

                     Siostrzyniec Roberta Sycljo podbijo
                     Jakosik se radzi ze Saracynami
                     W Palermo z tym rokym mo koronacyjo
                     Toż włado terozki łoboma konskami.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:33
                     "Normańsko dziedzina"

                     "Normansko dziedzina" potomnym łostawioł
                     Wnuk erbnoł po synu korona Rogera
                     Dyć zły tref krolestwu utropa tyż sprawioł
                     Jak nastympcy braknie - tron pódzie w cholera.
                     --

                     Wilhelm II 1189

                     Z tym władcom krolestwo normańske se kończy
                     Tako zatracone pod italskim słońcym.
                     --

                     Miasta - państwa XI-XIII w.

                     Italyjske miasta-państwa ciyngym rosły w siyła
                     Choć w tych czasach sie niyjedna wojna przewalyła
                     Co cysorskie? Co papieskie? -Łostudy durś wiela
                     Aż dziw biere co przi tymu rośnie miejsko sztela.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:35
                     Cysorz Fryderyk II (1197-1250)

                     Chcioł Italjo czimać choć papiyż był przeciw
                     Toz wojna domowo przez te ziymie leci
                     Z jego śmierciom koniec - juz przegrano sprawa
                     Dyć i gibelinom kończy sie "zabawa".
                     --

                     Sie dzielom

                     Gwelfy choć wygrali terozki sie dzielom
                     Ze Czornymi Bioło frakcjo powadzono
                     Gorom co z papiyżym se lepi pościelom
                     Bioło choć mo piniondz - jakby teroz kono.
                     --

                     Dante Alighieri

                     Dante Alighieri czimoł se z Biołymi
                     Toz tako wygnany ze floryncki ziymi
                     Stanoł przi cysorzu bo w niym widzioł siyła
                     Dyć czy w Italyji łona se liczyła?

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:35
                     Cysorz Hynryk VII (1308)

                     Łostatni roz cysorz siyngo Italyji
                     Niywiela to dało - ciyngym rosnom miasta
                     Lepi by se czimoł niymieckich mecyji
                     Toż nic niy wypiecze z tutejszego ciasta.
                     --

                     W "niywoli awonioński"

                     Trza sie ło podatek z krolym Francji wadzić?
                     Jako jego wojskom we Rzymie zaradzić?
                     Dyć Francuz zarozki jest gowom Kościoła
                     Awiniońsko sztela richtig jymu pszoła.
                     --

                     Renesans

                     W sztyrnostym wieku Renesans prziszoł
                     Kunszt i nauka dźwigoł we gora
                     Ze gospodarkom tyż piyknie wyszoł
                     Toż Italyjo niy jakoś dziura.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:36
                     "Czorno Śmierć" 1347

                     Czy chcioł w ty dziedzinie
                     mor wszyskich wykosić?
                     Dyć zły czas przeminie
                     Trza Ponboczka prosić

                     Choć ludzi połowa
                     Po tym w piochu leży
                     Dzwigo sie łod nowa
                     Możecie mi wierzyć.
                     --

                     Humanizm

                     Humanizm jak prziszoł
                     Niy łopuści szteli
                     Dobrze bydzie myszoł
                     I tako pościeli.
                     --

                     Republiki miejske (XIV w.)

                     Bogate miasto se samorzońdzi
                     Rowne krajowi choć czasym błońdzi.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:39
                     Rod Viscontich

                     Rod Viscontich w Mediolanie
                     Drapko se u władzy stanie
                     Dyc za twarde graby majom
                     Toż mieszczany im niy pszajom.
                     --

                     Mediolan republikom 1447

                     Jak yno "po mieczu" Visconti pomarli
                     Se do republiki mieszczany fest garli.
                     --

                     "Arte della lana"

                     Cech wełniorzy miasto richtig dźwignoł tako
                     Zdo sie co niy bydzie już tukej jednako
                     Stond sukno czerwone - towor eksportowy
                     Dyć i we gyszefcie majom mocne gowy.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:39
                     Miasto bankerow

                     Za dużo piniondza do Floryncji wpływo
                     Inkszym pożyczajom - to chyba niy dziwo.

                     ---

                     Bankowo stolica Europy

                     Miasto to terozki bankerow europy
                     Bogactwym fest blyszczy - niy widać utropy
                     Tu cechy kupieckie na kunszcie sie znajom
                     Łozdobiom grod zocnie bo przeca mu pszajom.


                     --

                     Floryncko katedra

                     Zdo sie jakby cudym świata
                     Dyć łostała tu na lata
                     "Cech wełniany" geld wyłożoł
                     Wiela we Floryncji wożoł.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:40
                     Katedralno dzwonnica

                     Giotto projektowoł - jego miano nosi
                     Do dzisioj tu dzwoni - wiernych na mszo prosi.
                     ----

                     Kosma Medyceusz (1434)

                     Toż Floryncjom banker włodo
                     Złoto kupcom wiela godo
                     Tako rosnie rod Medicich
                     W Italyji richtig świyci.
                     --

                     Partio gwelficko

                     Partio gwelficko miastym rzodziyła
                     Siyłom piniondza wspiyrano
                     Przi niyj Floryncjo dyć rozkwitnyła
                     Jakby gryfniejszo co rano.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:41
                     Zocne życie

                     Floryncyjo zocnie przi pokoju żyje
                     Rzemiosło rozkwito - czynsto tu świyntujom
                     Kunszt blyszczy niyszczyńscie se po kontach kryje
                     Prziszły "złote roki" - tako teroz czujom.
                     --

                     Medyceusze

                     Kosma i Wawrzyniec dokłodajom chwały
                     Miastu sie wydowo co świat tukej cały.
                     --

                     Wawrzyniec Wspaniały

                     W jego ryncach Floryncyjo zdo sie plastelinom
                     Rada Miejsko tyż se jakby medycejskom stała
                     Dyć co bydzie jak Wawrzyńca ziymske czasy minom?
                     Czy we rodzie władza ciyngym tako jak ta skała?

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:41
                     Bibljotyka floryncko

                     Kupioł po Niccolim Medyceusz ksionżki
                     I świyntego Marka doł je zakonowi
                     Bibljotyki koncept był we tym niywonski
                     Toż Medicich dzieło - kożdy tako powi.

                     --

                     Akadymjo Platońsko

                     Nowo akadymjo we Floryncji majom
                     Toż filozofowi istnymu tu pszajom.
                     --

                     Wawrzyniec poeta

                     Ano Wawrzyniec i wiersze pisoł
                     Kożdy je chwoloł - nudli niy wiyszoł.
                     --

                     Koniec Medicich

                     Po Wawrzyńcu Wspaniałym rod Medicich gaśnie
                     Syna z Floryncyji wygoniajom właśnie
                     Nowo konstytucjo zarozki tyż majom
                     No i już despotom w ty szteli niy pszajom.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:42
                     Kondotierka

                     Miasta sie bogacom i prowadzom wojny
                     Dyć kupiec to przeca karlus jest spokojny
                     Wystyknie co siyngnie łon po geld na wojsko
                     A dlo najymnika wojynka już swojsko.
                     --

                     Kapitan Francesco Sforca

                     Po łojcu do wojny mioł wielko smykałka
                     Niy było w Italji dyć wiynkszego śmiałka
                     Nojpiyrw łon Milano swojym wojskym wspiyroł
                     Potym zaś Wenecjo - tam wiynkszy geld zbiyroł
                     Aże wzioł za ślubno Viscontiego Blanka
                     Niy rachowoł wcale z niom doczekać manka.
                     --

                     Francesco Sforca 1450

                     Z Mediolanu republika
                     Sforca niy chcioł ło to rzykać
                     Toż sie ksiyńciym som mianowoł
                     Przi Viscontich jakby stowoł
                     Ślubno Blanka z tego rodu
                     Gorom wodz tyn - to wom godom.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:44
                     Tyn Mediolan

                     Toż teściu Visconti we końcu umiyro
                     Z tym na republika Mediolan zaziyro
                     Sworza niy popiyro - idzie na wygnanie
                     Ciyngym jednak bliko co sie teroz stanie

                     Zaś kupce se kiepsko zaczyli tu rzońdzić
                     Po republikańsku prziszło im pobłondzić
                     -Kto miasto łoblygo i biere je głodym?
                     Kondotiera znocie - już ksiyńciym do zgody.
                     --

                     Traktat w Lodi 1455

                     Sworza tako przirychtowoł
                     Co piyńć szteli go zawiyro
                     Pokoj Italyji dowoł
                     Intyncyjo była szczyro.
                     --

                     Liga Włosko

                     Mediolan ze Floryncyjom
                     Rzym ze zocnom Wenecyjom
                     Tyż cuzamyn z Neapolym
                     Dbajom by żyć ze pokojym.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:45
                     Italyjski pokoj

                     Chnetko lot sztyrdziści
                     Miasta w siyła rosły
                     "Złoty wiek" to ziści
                     Kaj we końcu doszły?
                     --

                     Koniec XV wieku

                     "Liga Włosko" sie rozkłodo
                     Pokoj z tym stracony
                     Wojna - tako wiela godo
                     Niy zowiszcza łonym.
                     --

                     Karol VIII w Italyji

                     Toż krol Francyji wloz tu ze wojskym
                     Zdoł sie nikerym nawet i swojskim
                     Chwoloł go przeca Savonarola
                     Dyć chnet umynczy francusko wola.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:46
                     Fornovo 6.VII.1495

                     Naprzeciw Francuzow już Gonzaga stoji
                     Wojska mi liczniejsze tako sie niy boji
                     Dyć możno skiż tego Italjo przegrano
                     Ze tym na niyszczyńście już cołkym wydano.
                     --

                     Karol I 1530

                     Karol teroz władcom Cysorstwa Rzymskego
                     Cołko Italyjo w pokłonie do niego
                     Tako Hiszpanijo przez połtora wieku
                     Tukej hegemonym - wiydz ło tym czowieku.
                     --

                     Przi Austryji

                     Po hiszpański ty mecyji
                     Italijo przi Austryji
                     Zdo sie być Habsburgow wianym
                     Taki tref na dugo dany.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                    • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 17.03.06, 22:46
                     Napoleon 1796

                     Toż po austryjocki nocy
                     Z niym ta sztela biere mocy
                     Republiki durś sie mnożom
                     Czas pokoże wiela wożom.

                     --

                     Italyjo 1799

                     Ano - tako Austryjoki
                     Tu wrocajom ze tym rokym
                     Ruski we tym pomogajom
                     Republikom dyć niy pszajom.
                     --

                     Śmierć wolności?

                     Neapol se bronioł przed niywolom dugo
                     Czy z tym łodwet srogi dlo sia tako strugoł?
                     Zaś marzynie w duszy jakosik łodrodzi
                     Karbonariusz przeca już po ziymi chodzi.

                     --
                     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                     • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 24.03.06, 09:21
                      "Risorgimento"?

                      Po Kongresie Wiedyńskim cołkym stare wroco
                      Dyć Italyjoki niy godzom sie z "nocom"
                      Jednym republika wielgachno se marzy
                      Inkszym zaś krolestwo. -Co tref tu przidarzy?
                      --

                      Wiosna Ludow w Italyji

                      Wpiyrw konstytucyje były "hasłym ludu"
                      Dyć doszło przi tymu tyż prawie do cudu
                      Wojska austryjocke drapko uciykajom
                      Karola Alberta durś na karku majom
                      Zabrakło w tym wsparcio jednak łod papiyża
                      Dlo Habsburgow ciyngym tu łotwarte dźwiyrza.
                      --

                      Karol Albert Sabaudzki 1848/1849

                      Loł wpiyrw Austryjoka - dyć co mu to dało?
                      Abdykacjom kończoł ta wojynka cało
                      Sabaudio z Piemontym jednak ciyngym wolne
                      Ło los swoj terozki już cołkym spokojne.

                      --
                      forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                      • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 25.03.06, 16:36
                       Wenecjo 1848/1849

                       Niy chcom Austryjokow - Wenecjo sie broni
                       Dyć w końcu i łona atakow niy szczimie
                       Nic że cołkom duszom za wolnościom goni
                       Niy czas jeszcze na to - toz juzaś ktoś drzymie
                       --

                       Republika Rzymsko 1848/1849

                       Giuseppe Mazzini prym w ty szteli wiedzie
                       Ze niym Garibaldi tyż cołkym na przedzie
                       Bo łobronom miasta tu przeca dowodzi
                       Jego zocny karcie klynska niy zaszkodzi.
                       --

                       3.VII.1849 Rzym

                       Francuzy we Rzymie - kończy sie wojaczka
                       A Garibaldiymu łostała tułaczka.

                       --
                       forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                       • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 25.03.06, 22:33
                        Giuseppe Mazzini

                        Toż "Młode Włochy" istny zrychtowoł
                        Za zjednoczyniym kraju durś stowoł
                        Rzymsko przegrano we Wiośnie Ludu
                        Go niy złomała - doczekoł cudu.
                        --

                        Giuseppe Garibaldi

                        Łon "piyrszom szablom" Risorgimenta
                        Inksi mu mogli deptać po piyntach
                        Dyć choć niy było wcale z tym leko
                        Wiedzioł - Italjo wolności czeko.
                        --

                        Hrabia Cavour

                        W małym Piemoncie zdowoł sie wielki
                        Wolność dlo niego niy duperelki
                        Nawet w łorkestrze grywoł Europy
                        -Sie niy wystraszoł krymski utropy.

                        --
                        forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                       • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 29.03.06, 21:51
                        Na wojna z Austryjom

                        Na wojna z Austryjom Piemont tyż pociongnoł
                        Napoleon III Cavoura w to wprzongnoł
                        Dyć jak w końcu prziszoł po tym czas pokoju
                        Wyszło co Francyjok Włocha jakby zgnojoł

                        Modena z Toskaniom princow dostać miały
                        Choć "droga piemoncko" same wybiyrały
                        Co mioł Cavour robić? Jako protestować?
                        Uno urzond ciepnońć - przestać prymierować!

                        --

                        W "dwa łognie"

                        Jakby w "dwa łognie" wziońć Italyjo
                        -Możno sie skończy cołko mecyjo.
                        --

                        5.V.1860 - Genua

                        Tysinc "czornych koszul" z Genui wypływo
                        Sie Garibaldiemu cołko połnoc dziwo
                        Ze gorstkom wyruszo podbijać połednie
                        Przeciwko Burbonom! -Wygro czy polegnie?!

                        --
                        forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                        • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 01.04.06, 17:38
                         Garibaldi na Sycyliji

                         Iskrom łod kery wolność wybuchła
                         Ze niom na wyspie wielke powstanie
                         Toż wieść radosno tyż drapko gruchła
                         Palermo nasze! Ci chnet sie stanie?!
                         --

                         Neapol 7.IX.1860

                         Już i Neapol Garibaldiego
                         Wiktoria wiedzie pewno istnego
                         Chcom być cuzamyn Italijoki
                         Niy ma Burbonów - toż niy boroki.
                         --

                         Teano

                         Wiktor Emanuel prziszoł pod Teano
                         Tyż Garibaldiemu chyntka była dano
                         By powstańcze wojsko ze piemonckim razym
                         Włochy majom krola - niy czimiom urazy!
                         Chocioż przeciw tymu jeszcze papiyż w Rzymie
                         Siyły zjednoczone na dziesiyńć lot wszczimie.

                         --
                         forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                         • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 11.04.06, 23:39
                          Krolestwo Włoch

                          Ciyngym bez Rzymu jest papiyskiego
                          Kery pilnujom durś Francyjoki
                          Dyć se doczkajom we końcu tego
                          I bydom razym Italyjoki.
                          --


                          Krolestwo Włoch 1870

                          Sudan Francyji klynska zgotowoł
                          Toż Italyjok ło Rzym zaś stowo
                          I włoske wojsko miasto zdobywo
                          Ze Watykanu papiyż se dziwo
                          Tela doczesny władzy łostało
                          Szczyńściym duchowy niy ubywało.
                          --
                          forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940                          • Re: Włochy
                          broneknotgeld 30.03.06, 17:04 + odpowiedz


                          "Młode Włochy"

                          Wiktor Emanuel cołke Włochy czimie
                          Dyć konstytucyjo mo w poszanowaniu
                          Choć w dymokracyji tyż utropa drzymie
                          Polityker po to by wiela cyganioł?

                          --
                          forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
                         • broneknotgeld Re: Fraszki włoskie 11.04.06, 23:40
                          Wioło chłodym

                          Ze Francyji chłodym wioło
                          Było tako niywesoło
                          Łodmiyniyło sie z Niymcami
                          No i tyż Austrio-Wyngrami.
                          --

                          Włochy Francesca Crispiego
                          (1887-1891, 1893-1896)

                          Jest konserwatysta tukej za prymiera
                          W kolońje łobrosnońć chcom te Włochy teraz
                          Erytreja drapko istnym już poddano
                          Dyć we Etjopiji niy zbudzom sie rano.
                          --

                          Etjopijsko Adwa

                          Toż Italyjoki plama tukej dali
                          Tako Abisyńji niy zawojowali
                          Crispi ze tym skończoł kadyncyjo swoja
                          Dyć chopom terozki lekci iść do woja.

                          --
                          forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Wenecja 21.03.06, 17:15
    Znakym tego miasta gondola być może
    Bo przeca już teroz niy spotkomy doże.
    --

    "Karnawał Wenecki"

    "Karnawał Wenecki" łod zowdy maskowy
    Idzie se zabawić przi tym richtig piyknie
    Niy musisz sie gańbić skuli szpetny gowy
    Reszta ciała cołkym ci przeca wystyknie.
    --

    Wenecke mosty

    Wiyncy tu mostow niż w roku dni
    Podziwej na nie sie ze gondoli
    Wszyske łoglondniesz? Toż kto to wiy?
    Wyciongej gyry jak tako wolisz.
    --

    "Serenissima"

    "Nojjaśniejszom" gowom była republiki
    Dyć w podbojach dobre tyż miała wyniki
    Bo wiela znaczyła we "środziymnomorzu"
    Reszpek przeca mieli przed weneckim dożom.

    --

    Dzwonnica św. Marka

    Ponoć z niyj Wenecjo cołko se łoglondniesz
    Dyć łokym kanału żodnego niy siongniesz.
    --

    W bazylice św. Marka

    W niyj sie władza doży zowdy zaczynała
    Bestoż bazylika tu wiela znaczyła
    Siyła republika jakby stond durś brała
    W łopatrzności boski duge lata była.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
    • broneknotgeld Re: Wenecja 21.03.06, 17:16
     Św. Marek Ewangelista

     Piyrszy tu kościoł mioł jego miano
     Pryndko wzioł cołke wenecke "wiano".
     --

     Porte Sospiri

     Na "Most Westchniyń" włazisz jak żegnosz sie z dożom
     Dyć po drugi stronie witosz sie ze kozom
     Tako tyż skazańce piyrwyj przełaziyli
     Dyć po drugi stronie już do śmierci byli.
     --

     Wyspa Rialto

     Łod niyj se ta gryfno Wenecjo zaczyno
     Lot tysionc i dwiesta - tako se wspomino
     Pryndko tyż na inksze wyspy sie rozrosła
     Na lond stały nawet chyntnie jakoś poszła.

     --

     Kusiol na moście

     Na "Moście Westchniyń" kusiol mu dała
     Już sie wydowo chocioż niy chciała.
     --

     Złoty Dom

     Wele Kanału Grande łon stoji
     Że go łokradnom nic sie niy boji
     Jyż se niy asi przodkym ze złota
     Gotykym "dycho" - to niy gupota.
     --

     Most Rialto

     Na Kanale Grande wielkim łukym leży
     Łon tu nojgryfniejszy? Idzie tymu wierzyć?
     --

     Bazylika św Marka

     We środku marmury no i wszyńdzie złoto
     Recht w tym co godajom - bizantyjsjr "to to"
     Choć w romańskim stylu wpiyrw jom zbudowali
     Dyć chcieli by wszyscy se jyj dziwowali.

     --
     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Piza 22.03.06, 09:27
    Krziwo wieża

    Krziwo wieża tu stanyła
    Możno ździybko se popiyła
    A terozki fest sie boji
    I tako dziwacznie stoji.
    --

    Ze Pizy

    Krziwo dzwonnica ze pizy znocie?
    Dyć Krziwom Wieżom jom nazywocie.
    --

    "Luminaria"

    W czyrwcu "Świyntym Światła" Piza zaś rozblyśnie
    A mie tam niy bydzie - żol se w gowa ciśnie.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Sycylia 22.03.06, 09:30
    Sycyljo

    Czym Sycyljo richtig we tym świecie słynie?
    Ano tym że tukej lepi być w "rodzinie"
    Choć niy yno do sia żeś jest "Cosa Nostra"
    Dyć zaroz przed tobom "inkszy" tukej mo strach.
    --

    Etna

    Wulkan to nojwiynkszy we stary Europie
    Sycyljo skiż niego i dzisioj w utropie.

    --

    Sycylio

    To nojwiynkszo wyspa na Środziymnym Morzu
    Dyć łod sia tyż jeszcze bych cosik dołożoł
    Nojepniejszy region to Italyjokow
    We kerym historio se widzi co kroku.
    --

    "Wyspa Wysp"

    Toż Sycylijczyki tako jom tyż zowiom
    Łod Italji przeca cołkym łona inkszo
    We Środziymnomorzu tymu se niy głowiom
    Recht przeca jest we tym co łona nojwiynkszo.
    --

    Wulkan Etna

    Sycylio niszczy dyć i buduje
    W Katanii sie to zarozki czuje
    Ze styngły lawy jom postawiyli
    Ci co przez wieki durś tukej żyli.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
    • broneknotgeld Re: Sycylia 22.03.06, 09:31
     Ło Etnie

     Kuźnia Wulkana to zowdy była
     Przeca i dzisioj znomy ta siyła
     Czi lata tymu jak gruchnoł lawom
     Richtig wystraszoł tych co tu bawiom.
     --

     Rzeki?

     Choć wyspa wielko to trocha dziwi
     Że niy ma rzeki tukej prawdziwy
     We kery woda ciyngym se płynie
     Sucho za czynsto jest w ty dziedzinie.
     --

     Sycylijske marionetki

     Ze sztancy już dzisioj lecom
     A downiyj to sztuka była
     Nowe czasy tako klecom
     Wciś turystom trza na siyła.
     --

     Familijo

     Familijo Sycylijczyk mo zowdy na przodku
     Pewno z tego tyż wyrosła ichnio "Cosa Nostra"
     Dyć już lepi na tym fertig ze tom mojom godkom
     Bo skiż mafii tyż niyjedyn tukej przeca mo strach.
     --

     Miecznik

     Ta fisza przipomni ci zowdy Messyna
     Z grilla i duszono werci se jom wcinać.

     --
     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
    • broneknotgeld Palermo 22.03.06, 09:32
     Palermo

     Przez czi tysionclecia ludzie tukej żyli
     Podobnoś i piyrwyj tyż szczyńśliwi byli.


     Panoramos

     Tako Hellyny te miasto zwali
     Dyć niy za wiela ło nie tu dbali
     W ciyniu Syrakuz i Selinuntu
     Choć możno lepi - to szkryfna wom tu.


     Palermo 831

     Saracyny miasto terozki zdobyli
     Toż miano Balharmu niychej wos niy zmyli
     Bo przeca stolicom jest tu emiratu
     Łoziymset meczetow zdo sie tom zapłatom.


     "Medyna Zachodu"

     Rowny Kordobie se Balharm zdowo
     I przi Kairze wyglondo zdrowo.

     --
     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Friuli - Wenecjo Julijsko 22.03.06, 09:34
    Środziymnomorze tu sie łonczyło
    Jakby ze środkym Europy
    Ze jedny strony se im szczyńściyło
    Ze drugi były utropy.
    --

    Kaj na wczasy?

    Triest Gorycjo i Akwileja
    Grado Udine tyż Pordenone
    Do miastow Friuli durś jo sie śmieja
    Wczasy mieć idzie tam wymarzone.
    --

    Triest

    Habsburske łokno na świat to było
    Ze naszym Gdańskym rownać tyż szłoby
    Jak w "Morskim Wiedniu" tukej sie żyło
    Choć przeca niy mo taki urody.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Capri 22.03.06, 09:34
    Capri

    Godajom że łona Giewont przipomino
    Co z wody chce wylyźć i se durś wypino.
    --

    Nojgryfniejszo

    Na Morzu Tyrreńskim nojgryfniejszo łona
    Werci tu zoglondnońć byś se mog przekonać.
    --

    Już Oktawian August

    Już Oktawian August w lato tu przebywoł
    Na te "rzymske słonko" ze Capri se dziwoł
    Stolica imperium tam kaj miyszko "piyrszy"?
    No toż byłby wtedy tyn konsek nojwyrszy.

    --

    Tyberiusz

    Tyn se tu ukrywoł przed spiskowcow nożym
    W Rzymie nań czychali - tukej jednak pożył
    Do "Villi Jowisza" zoglondnońć bych chcioł
    Kaj Tyberiusz ponoć uciechy fest mioł.
    --

    W "Lazurowy Grocie"

    Łodeczkom do niyj yno se wpłyniesz
    Na Capri pewno tego niy miniesz
    Zodziwi tukej cie kolor wody
    Dyć samo grota tyż cud przirody.
    --

    U św. Michała w Anacapri

    We tym kościele furgać by trza mi
    Skuli deliny z jeji płytkami
    Na raj stracony tam se poblikej
    No i ło niebo zarozki rzykej.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Toskania 22.03.06, 09:40
    Toskania

    Krainom zobytkow Toskania jest zwano
    Dyć sie som przkonej czy dobre to miano.
    --

    Toskańske wina

    Toskańske wina - brinello chianti
    Toż jo zarozki godom - avanti.

    --
    "Rassegna del Chianti"

    W drugim tydniu września Toskania świyntuje
    Przeca "świynto wina" fest sie tu fajruje
    Te chianti bych spijoł cołki tydziyń prawie
    I nawet niy wiedzioł - we śnie czy na jawie?

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
    • broneknotgeld Florencja 22.03.06, 09:43
     Most Złotnikow

     Stoji we Floryncji z sztyrnostego wieku
     Nojstarszy we mieście - przeca wiysz czowieku
     Do dzisioj tu kupisz droge świycidełka
     Mie łone niy nyncom - niych leżom w pudełkach.
     --

     Kosma Medyceusz (1434)

     Toż Floryncjom banker włodo
     Złoto kupcom wiela godo
     Tako rosnie rod Medicich
     W Italyji richtig świyci.
     --

     "Arte della lana"

     Cech wełniorzy miasto richtig dźwignoł tako
     Zdo sie co niy bydzie już tukej jednako
     Stond sukno czerwone - towor eksportowy
     Dyć i we gyszefcie majom mocne gowy.

     --

     Miasto bankerow

     Za dużo piniondza do Floryncji wpływo
     Inkszym pożyczajom - to chyba niy dziwo.

     --
     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
     • broneknotgeld Re: Florencja 22.03.06, 09:44
      Bankowo stolica Europy

      Miasto to terozki bankerow europy
      Bogactwym fest blyszczy - niy widać utropy
      Tu cechy kupieckie na kunszcie sie znajom
      Łozdobiom grod zocnie bo przeca mu pszajom.
      --

      Floryncko katedra

      "Cech wełniany" geld wyłożoł
      Wiela we Floryncji wożoł
      -Zdo sie jakby cudym świata
      Dyć łostała tu na lata.

      --

      Katedralno dzwonnica

      Giotto projektowoł - jego miano nosi
      Do dzisioj tu dzwoni - wiernych na mszo prosi.
      --

      Katedralno kopuła

      Staraniym Brunelleschiego
      Wielbi Boga Wszechmocnego.

      --
      forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
      • broneknotgeld Re: Florencja 22.03.06, 09:45
       Partio gwelficko

       Partio gwelficko miastym rzodziyła
       Siyłom piniondza wspiyrano
       Przi niyj Floryncjo dyć rozkwitnyła
       Jakby gryfniejszo co rano.
       --

       Zocne życie

       Floryncyjo zocnie przi pokoju żyje
       Rzemiosło rozkwito - czynsto tu świyntujom
       Kunszt blyszczy niyszczyńscie se po kontach kryje
       Prziszły "złote roki" - tako teroz czujom.
       --

       Medyceusze

       Kosma i Wawrzyniec dokłodajom chwały
       Miastu sie wydowo co świat tukej cały.

       --
       forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
      • broneknotgeld Re: Florencja 22.03.06, 09:46
       Wawrzyniec Wspaniały

       W jego ryncach Floryncyjo zdo sie plastelinom
       Rada Miejsko tyż se jakby medycejskom stała
       Dyć co bydzie jak Wawrzyńca ziymske czasy minom?
       Czy we rodzie władza ciyngym tako jak ta skała?
       --

       Bibljotyka floryncko

       Kupioł po Niccolim Medyceusz ksionżki
       I świyntego Marka doł je zakonowi
       Bibljotyki koncept był we tym niywonski
       Toż Medicich dzieło - kożdy tako powi.
       --

       Akadymjo Platońsko

       Nowo akadymjo we Floryncji majom
       Toż filozofowi istnymu tu pszajom.


       --
       Wawrzyniec poeta

       Ano Wawrzyniec i wiersze pisoł
       Kożdy je chwoloł - nudli niy wiyszoł.
       --

       Koniec Medicich

       Po Wawrzyńcu Wspaniałym rod Medicich gaśnie
       Syna z Floryncyji wygoniajom właśnie
       Nowo konstytucjo zarozki tyż majom
       No i już despotom w ty szteli niy pszajom.

       --
       forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940
   • broneknotgeld Liguria 24.03.06, 18:57
    Liguria

    Czy łona caluśko Riwierom jest yno?
    Z Morzym Liguryjskim tako sie fest spino.

    --

    "Pesto"

    Liguryjsko zołza tako
    Tukej kuchnia niy jednako
    Dyć te pesto "ze niczego"
    Gorść bazylji weź do tego
    Z włoski pinii tyż łorzecha
    I łoliwek na pociecha.
    --

    Genua

    Genueńsko jest zatoka
    Trza Genui wiyrchym skokać
    I Ligurii być stolicom
    Za to sztrofy niy policzom.

    --
    forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=28940

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka